SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)"

Transkript

1 SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

2 Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi şematik olarak gösterilmiştir. Herhangi bir refrijeranta ait "basınç-entalpi" grafiği üzerinde oluşturulacak böyle bir soğutma devresi yardımıyla, soğutma sisteminin "soğutma etkinliği", "kondenserden uzaklaştırılan ısı", "kompresörün refrijeranta yaptığı iş" ve "performans katsayısı" gibi bazı parametreler hesaplanabilmektedir. Şekil. Refrijerantların basıç-entalpi grafiğinde bir soğutma devresi

3 Soğutma etkisi (SE):Sistemin soğutma etkisini (BC) doğrusu temsil eder. Buna göre soğutma etkisi B ye C noktalarının temsil ettiği H 1 ve H 2 entalpi değerleri yardımıyla hesaplanabilir. SE = H 2 -H 1 Burada: H 1 : Refrijerantin evaporatöre girişteki entalpisi, kj/ kg H 2 : Refrijerantin evaporatörden çıkıştaki entalpisi, kj/ kg Soğutma kapasitesi (Qs):Bir soğutma sisteminin soğutma kapasitesi (Qs) sistemin soğutma etkisi ile, refrijerantın soğutma sistemindeki kütlesel akış hızından yararlanılarak hesaplanır. Qs= m (H 2 -H 1 ) Burada: Burada: m: Refrijerantın kütlesel akış hızı, kg/ s Q: Toplam soğutma yükü, kw Refrijerantın kütlesel akış hızı (m):bir soğutma sisteminde refrijerantın kütlesel akış hızı, sistemin toplam soğutma yükü ile sistemin soğutma etkisine bağlıdır. Toplam soğutma yükü, sistemden uzaklaştırılması gereken toplam ısıdır. Q: Sistemin soğutma kapasitesi, kw m: Refrijerantın sistemdeki kütlesel akış hızı, kg/s

4 Kompresör tarafından yapılan iş (W): Refrijerant buharının izentropik sıkıştırılması sırasında, kompresörün refrijeranta uyguladığı iş (W), bu işlem sırasındaki entalpi artışı ile refrijerantın kütlesel akış hızından hesaplanabilir. W = m (H 3 - H 2 ) Burada W: Kompresörün refrijeranta yaptığı iş, kw m: Refrijerantın kütlesel akı hızı, kg/ s H 2 : Kompresör girişinde refrijerantın entalpisi, kj/ kg H 3 : Sıkıştırma sonunda refrijerantın entalpisi, kj/ kg (H 3 H 2 ) değeri aynı zamanda sıkıştırmaya bağlı entalpi artışı olarak da anılır. Kompresör tarafından kullanılan enerjinin tümü refrijerantı sıkıştırmaya kullanılan işe çevrilemez. Refrijerantı sıkıştırmak için harcanan enerjinin, kompresörün kullandığı toplam enerjideki oranına kompresörün "etkinlik derecesi" denir. Örneğin bir kompresörün etkinlik derecesi % 80 ise, bu kompresörün kullandığı enerjinin (kompresörün güç ihtiyacının) % 80'ini refrijerant üzerine iş olarak kullanabilmekte olduğu anlaşılır. Bu temel açıklamaya göre, kolaylıkla hesaplanabilen "kompresör tarafından yapılan iş" (W) değeri, eğer kompresörün etkinlik derecesine bölünürse, kompresörün toplam güç ihtiyacı (q w ) bulunur. ö ü Burada: q: Kompresörün toplam güç ihtiyacı, W m : Refrijerantın kütlesel akış hızı, kg/ s

5 Kondenser yükü (Qc):Refrijerantın evaporatörde kazandığı ısı ile, sıkıştırılma sonucunda kazandığı ısının toplamı, kondenserde sabit basınç altında, soğutma ortamına (su veya havaya) verilerek uzaklaştılar. Kondenserde uzaklaştırılan ısı, "kondenser yükü" olarak anılır. Q c = m (H 3 H 1 ) Burada : Q c : Kondenser yükü, kw m : Refrijerantın kütlesel akış hızı, kg/ s H 1 : Genişleme valfine girişteki refrijerantın entalpisi, kj/ kg H 3 : Kompresör çıkısında refrijerantın entalpisi, kj/ kg Performans katsayısı (C.O.P.):Bir soğutma sisteminin etkinliği, "performans katsayısı" (Coefficientof Performance= COP.) ile belirtilir. Başka bir ifadeyle soğutma sistemine giren enerjiden yararlanma düzeyine performans katsayısı denir. Buna göre: ı... C.O.P. aynı zamanda, evaporatörde absorbe edilen ısının, sisteme giren enerjiye oranıyla da ifade edilebilir. Bu oranların hesaplanmasında, önce enerji birimleri (ısı olsun, elektrik olsun) aynı cinsten ifade edilmelidir. ö ı ı... C.O.P. ayrıca, daha pratik olarak, sistemin soğutma kapasitesinin, kompresyon nedeniyle artan entalpiye oranıyla da bulunabilir. Buna göre:...

6 Performans katsayısının anlamını irdelerken şu hususlar gözden uzak tutulmamalıdır. Refrijerant buharını sıkıştırmak için gerekli olan enerji, evaporatörde refrijerant tarafından absorbe edilen ısı enerjisinden daha küçüktür. Ancak bu, az enerji sarf edilerek daha fazla enerji üretilmiş olduğu anlamında değildir. Çünkü sisteme verilen enerji, yani kompresörün çalışmasını sağlayan enerji, sadece refrijerantı sıkıştırarak sıcaklığını yükseltmek ve bu yolla absorbe edilmiş ısının dışarıya aktarılmasını sağlamak içindir. Yoksa sisteme verilen enerji, soğutma ile yapılan işin eşdeğeri değildir. Soğutma ile yapılan işin eşdeğeri, kondenserde suya veya havaya atılan ısıda aranmalıdır. Buradan atılan ısı, soğutmada absorbe edilmiş ısı ile kompresörün sistem üzerine yaptığı iş nedeniyle oluşan ısı toplamına eşittir. Bütün bu açıklamalar, performans katsayısının daima 1'den büyük bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer entalpi-basınç grafiği incelenirse, kompresörden çıkış basıncının yüksek veya düşük olmasının çeşitli faktörlere bağlı olduğu anlaşılır. Eğer kompresör çıkış basıncı düşük tutulursa, refrijerant buharını yüksek basınçlara kadar çıkarmak gerekmediğinden, daha az enerji kullanılacaktır. Bu durumda C.O.P. değeri daha büyüyecek yani, daha etkin bir sistem elde edilecektir. Düşük çıkış basıncında çalışabilmenin en önemli koşulu, çok geniş yüzeyli bir kondenser kullanılması ve kondensasyon aracının (su veya hava) olabildiğince düşük sıcaklıkta olmasıdır. Çünkü düşük çıkış basıncındaki refrijerant buharının, bu basınca eşdeğer olan kondensasyon sıcaklığı da aynı şekilde düşük olacaktır. Bu nedenle kondenserde etkili bir ısı akışı, kondensasyon ortamının düşük sıcaklıkta olmasını zorunlu kılmaktadır

7 Örnek: Sıcaklığı -18 C'de sabit tutulan bir dondurulmuş ürün deposunda, evaporatör sıcaklığı -25 o C, kondensasyon sıcaklığı 45 o C, soğutma yükü 60 W ve kompresör etkinliği %85 olan ve R-12 gazının kullanıldığı bir sistemde; Basınç-entalpi grafiğini çizerek P 1, P 2, H 1, H 2, H 3 değerlerini bulunuz. Refrijerantın kütlesel akış hızını Sistemin soğutma kapasitesini (Q), Kompresör tarafından yapılan işi (W), ve kompresörün güç ihtiyacı (q w ) Kondanser yükünü (Qc), Performans katsayısını (COP) bulunuz. Çözüm: a) Verilen değerler: R-12 ye ait basınç entalpi grafiğinden saptanan değerler Depo sıcaklığı : -18 o C Evaporatör sıcaklığı : -25 o C Kondensasyon sıcaklığı : 45 o C Soğutma yükü : 60 kw Kompresör etkinliği : %85 Evaporatör basıncı; P 1 =125kPa Kondenser basıncı; P 2 =1100 kpa H 1 =243 kj/kg H 2 =340 kj/kg H 3 =380 kj/kg

8 11 Bar 1100kPa 1,25 Bar 125 kpa 45 o <<<<< Yoğunlaşma<<<< C -25 o C B A >>>>> Genişleme >>>> >>>>> Buharlaşma>>>>> 45 o C E C 60 o C D 0.11m 3 /kg %40 buhar H= =65 H 1 = =97(Soğutma etkisi) H 2 =340 H 3 =380 Entalpi (kj/kg) = =40(Mekanik iş eşdeğeri)

9 45 o C Mutlak Basınç (Bar) 11 Bar (1100kPa) -25 o C -25 o C 1,25 Bar (125 kpa) B A >>>>> Genişleme >>>> <<<<< Yoğunlaşma<<<< >>>>> Buharlaşma>>>>> 45 o C E C 60 o C D 60 o C 45 o C %40 buhar -25 o C H 1 =243 H 2 =340 H 3 =380 Entalpi(kj/kg)

10 b) Refrijerantın kütlesel akış hızı (m); 60 / / / c) Sistemin soğutma kapasitesi (Qs) Qs= m (H 2 -H 1 ) Qs= kg/s ( ) kj/kg = kw d) Kompresör tarafından yapılan iş (W) W = m (H 3 -H 2 ) W = kg/s ( ) kj/kg = kw Kompresörün toplam güç ihtiyacı (q w ) = ( ) ö ü = =29.08 e) Kondenser yükü (Qc) Q c = m (H 3 H 1 ) Q c = kg/s ( ) kj/kg Q c = kw f) Performans katsayısı (C.O.P.)...=...= / / =2.43

11 Örnek: 80 kw soğutma kapasitesindeki bir soğutma sisteminde refrijerant olarak amonyak kullanılmaktadır. Soğutma devresinde, buharlaşma sıcaklığı 20 o C, yoğunlaşma sıcaklığı 30 o Colarak seçilmiştir. Buna göre; a) Basınç-entalpi grafiğini çizerek P1, P2, H1, H2, H3 değerlerini bulunuz. b) Amonyağın kütlesel akış hızını (m) c) Kompresör tarafından yapılan işi (W), d) Sistemin performans katsayısını (COP) e) Kondenser yükünü (Qc), f) Her kw soğutma için güç kullanımını hesaplayınız. Çözüm: a) Amonyağa ait basınç entalpi grafiğinden saptanan değerler P 1 =P 2 = kpa P 3 = P4= 1168 kpa H 1 = kj/kg H 2 =H 4 =1437 kj/kg H 3 =1715 kj/kg Evaporatör sıcaklığı : -20 o C Kondensasyon sıcaklığı : 30 o C Soğutma yükü : 80 kw

12 b) Amonyağın kütlesel akış hızı (m); = 80 / = =0.073 / / veya m = 263 kg/h c) Kompresör tarafından yapılan iş (W) W = m (H 3 -H 2 ) W = kg/s ( ) kj/kg = 20 kw d) Kondenser yükü (Qc) Q c = m (H 3 H 1 ) Q c = kg/s ( ) kj/kg Q c = 100 kj/s e) Performans katsayısı (C.O.P.)...= =. / / =3.94 f) Her kw soğutma için güç sarfiyat değeri: Bu değer kompresör güç ihtiyacının sistemin soğutma kapasitesine (soğutma gücüne) bölümüyle bulunabilir. üç ğ = ö üç ğ = =0.25

13 Örnek:Sistem kapasitesi 2kw/h olan tek kademeli bir soğutma sistemi R-134a soğutucu akışkanla +30 o C yoğuşma, -10 o C buharlaşma sıcaklıkları arasında çalışmaktadır. Çözüm: a) Sistemin p-h diyagramını çizin. b) Sistemde dolaştırılması gereken akışkan miktarını bulunuz. 1 bar=100kpa, 1kWh=3600 kj a) b) = = / / = /h veya m = kg/s

14 Çok Aşamalı Kompresyon sistemi Çok düşük derecelerde soğuk üretilmesi gerektiğinde, tek aşamalı bir sistem yeterli gelmemektedir. Çünkü bu durumda refrijerantın buharlaşma sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklığı arasındaki aralık çok büyüyecek ve bu sıcaklıklara karşı gelen basınçların oranı (P 2 /P 1 ) yükselecektir. P 2 /P 1 oranına "sıkıştırma oranı" denir. Sıkıştırma oranı büyüdükçe kompresörün gerek konstrüksiyonunda gerekse çalışmasında sorunlar çıkmaktadır. Örneğin sıkıştırma oranı yükseldikçe, sıcaklık o kadar yükselebilir ki, kompresördeki yağlama yağının viskozitesi azalır ve artık yağlama görevi yapamaz. Bu ve benzer sakıncalar nedeniyle sıkıştırma oranı çok yüksek değerlere ulaşınca, örneğin pistonlu kompresörlerde P2/P 1 > 8-9 ve turbokompresörlerde P 2 /P 1 > olunca, sıkıştırma iki veya daha fazla aşamada yapılır. Bunlara çok aşamalı (veya çok kademeli) sistemler denir. Çok aşamalı sistemlerin en basiti iki kademeli sistemlerdir. İki kademeli sistemlerde yaygın olarak, kademeler arasındaki soğutma, "serbest genişleme kabı" olarak adlandırılan bir ara hazne yardımlıyla yapılmaktadır. İki aşamalı sistemler, dondurulmuş ürünlerin -18 C ve altındaki sıcaklıklarda depolanmasında ve özellikle amonyaklı sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

15

16 İki kademeli soğutma sistemlerinde de; tek aşamalı sistemlerde olduğu gibi, genişleme valfine soğuk, "doymuş sıvı" olarak giren (7) refrijerant, valfi aşarken genişler ve sistemde en düşük basıncın (P d ) hakim olduğu evaporatöre ulaşır (8). Evaporatörde (P d ) basıncı altında buharlaşırken çevreden ısı absorbe eder. Evaporatörü doymuş buhar olarak terk eden (1) refrijerant, düşük basınç kompresörü tarafından emilip sıkıştırıldıktan (2) sonra, ara genişleme kabındaki soğuk refrijeranta enjekte edilerek soğutulur. Bu şekilde, ara genişleme kabında orta düzey bir basınç (Pi) altında oluşan soğuk refrijerant buharı (3), yüksek basınç kompresorü yardımıyla yoğunlaşma basıncı olan yüksek bir basınca (P) kadar sıkıştırılır (4). Nihayet kondenserde, aynı basınç (P) altında yoğunlaşan refrijerant, sıvı refrijerant deposuna ulaşır. Refrijerant deposundaki doymuş sıvı refrijerant, bir şamandıra valf üzerinden, orta düzeyde bir basıncın hakim olduğu ara genişleme haznesinde genişleyerek, doymuş sıvı ve doymuş buhara dönüşürken evaporatif yolla soğur. İşte burada oluşan "doymuş sıvı" genişleme valfine yönelirken (7), doymuş buhar (3) yüksek basınç kompresörü tarafından emilerek sıkıştırılır. Yukarıda değinildiği gibi, ara genişleme kabı, aynı zamanda düşük basınç kampresöründen gelen sıcak refrijerant buharının soğutulduğu bir ünitedir.

17 İki kademeli soğutma sisteminin analizi P y basıncı : Refrijerantın yoğunlaşma sıcaklığına eşdeğer olan yüksek basınçtır. Bu basınç aynı zamanda yüksek basınç kompresöründen çıkış basıncıdır. P d basıncı : Refrijerantın evaporatördeki buharlaşma sıcaklığına eşdeğer olan bir düşük basınçtır. P i basıncı : Ara genişleme kabında hakim olan orta düzeydeki basınçtır. Sistemin en ekonomik düzeyde çalışabilmesi için bu basıncın boyutu, şu eşitlikle hesaplanır. =. Nokta 1 : Refrijerantın, evaporatörden çıkışı ve düşük basınç kompresörüne girişi sırasındaki doymuşbuharınniteliklerinitemsilederveentalpisih 1 dir. Nokta 2 : Refrijerantın düşük basınç kompresöründen çıkış koşullarını temsil eder. Burası, (1) No'lu noktadan geçen izentropik eğri ile, (Pi) izobarik hattın kesiştiği noktadır. Burada sıcak refrijerantbuharınınentalpisih 2 'dir. Nokta 3 : (Pi ) basınçtaki "doymuş buharın" yüksek basınç kompresörüne girişte bulunduğu koşullarıtemsileder.buradarefrijerantınsıcaklığı(t 3 ),entalpisih 3 'dür. Nokta 4 : Burası, 3 No 1u noktadan geçen izentropik eğri ile, yüksek basınç kompresörünün çıkış basıncınıtemsileden(py)izobarikeğrininkesişmenoktasıdır.buradaentalpih 4 'dür. Nokta 5 : Kondenserden çıkan doymuş sıvının bulunduğu koşulları temsil eden bu noktanın entalpisi,h 5 'dir. Nokta 6 : Ara genişleme kabında hakim olan (Pi) basınçtaki "sıvı-buhar" karışımını temsil eden bu noktanınentalpisih 6 'dir. Nokta7:(Pi)basınçtaki"doymuşsıvının"niteliklerinitemsileder.BuradaentalpiH 7 'dir. Nokta8:Evaporatöregirişteki"sıvı-buhar"karışımınıtemsiledenbunoktadaentalpiH 8 'dir.

18 İki kademeli soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması Refrijerantın kütlesel akış hızı (m): İki kademeli sistemde m 1 ve m 3 gibi iki grup kütlesel akış hızı söz konusudur: m 1 = m 2 = m 7 = m 8 m 3 = m 4 = m 5 = m 6 Soğutma etkisi (SE): SE = H 1 -H 8 Soğutma kapasitesi, Q E : Q E = m 1 (H 1 H 8 ) Refrijerantın kütlesel akış hızı (m 1 ve m 3 ): =, = ( ) Kompresörlerin toplam güç ihtiyacı (W) : Bu değer, düşük basınç kompresörünün güç ihtiyacı (W 1 ) ile yüksek basınç kompresörünün güç ihtiyacının (W 2 ) toplamıdır. W = W 1 + W 2 W = m 1 (H 2 H 1 ) + m 3 (H 4 H 3 ) W 1 = m 1 (H 2 H 1 ) W 2 = m 3 (H 4 H 3 ) Performans katsayısı (C.O.P.) :...= ğ = ö ü üç Kondenser yükü (Q c ): Q c =m 4 (H 4 H 5 )

19 Örnek: Refrijerant olarak amonyak kullanılan, 200 kw'lık bir soğutma sistemi; iki kompresör, tek evaporator ve ara genişleme haznesinden oluşan iki aşamalı bir sistem olarak, çalışmaktadır. Yoğunlaşma sıcaklığı 35 C, buharlaşma sıcaklığı -25 C olan bu sistemin; a) Amonyağa ait basınç-entalpi grafiğini çizerek P y, P d, P i, H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9 değerlerini bularak belirtiniz. b) Soğutma etkisini (S E ), c) Refrijerantın kütlesel akış hızları (m 1 ve m 3 ), d) Kompresörlerin toplam güç ihtiyacını (W), e) Performans katsayısını (C.O.P.), f) Kondenser yükünü (Qc) hesaplayınız.

20 Çözüm: a) =. = = , , , H 1 H 3 H 2 H 7 = H 8 H 5 = H 6 H4 1905

21 b) Soğutma etkisi (SE) : SE = H 1 -H 8 SE= = kj/kg c) Refrijerantın kütlesel akış hızları (m 1 ve m 3 ): =, = ( ) = = ( ) =0.163 / =0.203 / d) Kompresörlerin toplam güç ihtiyacı (W) W = W 1 + W 2 W = m 1 (H 2 H 1 ) + m 3 (H 4 H 3 ) W = ( ) ( ) W = = kw e) Performans katsayısı (C.O.P.) : f)kondenser yükü (Q c ): Q c = m 4 (H 4 H 5 ) = ( ) Q c = kw...= = =3.85 m 1 = m 2 = m 7 = m 8 m 3 = m 4 = m 5 = m 6

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4.1 Genel Metotla Hesaplama 9.4.1.1 Grafik uygulaması 9.4.1.2 Sayısal (numerik) uygulama 9.4.2 Formül Metoduyla Hesaplama 9.4.2.1 Isıtma ve soğutma eğrileri

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi *

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Kadir İSA 1 Hüseyin BULGURCU 2 Murat ADAKÖY 3 1 İstanbul Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Avcılar Yerleşkesi İSTANBUL

Detaylı

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA Soğutma 1 SOĞUTMA Soğukta Depolamanın Temel İlkeleri Depolanan gıda ürünlerinin kalitesinin korunmasında sıcaklık önemli bir rol oynar. Sıcaklığın düşürülmesi kalite bozulmasına neden olan tepkime hızlarını

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir.

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir. 1 1. TANIMLAR (Ref. e_makaleleri) Enerji, Isı, İş: Enerji: Enerji, iş yapabilme kapasitesidir; çeşitli şekillerde bulunabilir ve bir tipten diğer bir şekle dönüşebilir. Örneğin, yakıt kimyasal enerjiye

Detaylı

İstanbul Makina Faaliyet Alanları

İstanbul Makina Faaliyet Alanları İstanbul Makina Faaliyet Alanları 1-) Endüstriyel Soğutma 2-) Endüstriyel Havalandırma 3-) Nem Alma 4-) İklimlendirme 1-) SOĞUTMA Soğutmanın Tanımı ve Tarihçesi Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEM PROJELENDİRMESİ

Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEM PROJELENDİRMESİ GÜNEŞ ENERJİSİ ve UYGULAMALARI DERS NOTLARI - III Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEM PROJELENDİRMESİ Hesaplanacak Ayın Belirlenmesi: Mevsimler değiştiği için şehirlerin her ay sabit

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? 14 2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? Yanmayla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez. Yanma, bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini,

Detaylı

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ HİLMİ ÖZTEMİR MAKİNE MÜH. EVD ENERJİ YÖNETİMİ r01_01092010-1- Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Basitliği, kolay elde edilebilirliği

Detaylı

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ MOTOR TASARIMINA GİRİŞ GĠRĠġ İçten yanmalı motorlar, Otto nun 1876 ve Diesel in 1897 yılında yaptığı motorlardan bu yana, 100 yılı aşkın bir süredir geliştirilerek kullanılmaktadırlar. Bu süre içerisinde,

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Muhafazası

Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Muhafazası Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Muhafazası Dondurarak Muhafazanın Temel İlkeleri Meyve ve sebzelerin süratle bozulmalarının en önemli nedeni, bazen %98 düzeyine erişen fazla miktarda su içermeleridir.

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ _ 2201 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ Kadir İSA Hüseyin BULGURCU Murat ADAKÖY ÖZET Soğutma sistemlerinin çalışma verilerinin (basınç, sıcaklık, vb.)

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

Basınçlı hava teknolojisi. Temel ilkeler ve öneriler

Basınçlı hava teknolojisi. Temel ilkeler ve öneriler Basınçlı hava teknolojisi Temel ilkeler ve öneriler Basınçlı hava maliyetinizi biliyor musunuz? Kesin olarak bilmek istiyorsanız, bizden basınçlı hava ihtiyaç analizi (ADA) talebinde bulunun. Ayrıntılı

Detaylı

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ 333 HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ Murat EMİL 1. DATA TOPLAMA Basınçlı hava sistemindeki ekipmanları seçmek ve hava dağıtımını dizayn etmeye başlamadan önce mümkün olduğunca çok data toplanmalıdır. Aşağıdaki

Detaylı