17-18 EYLÜL 2015 USAK 2 KONGRE PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17-18 EYLÜL 2015 USAK 2 KONGRE PROGRAMI"

Transkript

1 17-18 EYLÜL 2015 USAK 2 KONGRE PROGRAMI

2 1.GÜN 17 EYLÜL 2015 PERġEMBE AçılıĢ KonuĢmaları (Büyük Kongre Salonu) USAK2 Dönem Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kasırga YILDIRAK Türkiye Sigorta Birliği Hayat Dışı Yönetim Komitesi Üyesi Mine AYHAN Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı V. Dr. N. ġerif ÇAKIRSOY Kahve Arası Panel 1 (Büyük Kongre Salonu) Sigortalılık Oranlarının Arttırılmasında Sigorta Aracılarının Rolü Panel BaĢkanı : Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı V. Dr. N. ġerif ÇAKIRSOY Panelistler : Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin KASAP Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Mehmet GENÇ Neosinerji Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÜST Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Yalçın KAYA Öğle Yemeği Panel 2 (Büyük Kongre Salonu) Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Çözüm Önerileri Panel BaĢkanı : Türkiye Sigorta Birliği Hayat Dışı Yönetim Komitesi Üyesi Mine AYHAN Panelistler : Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER Hazine Müsteşarlığı SGM, Mali İzleme ve Değerlendirme Dairesi Daire Başkanı Mehmet HÖBEK Groupama Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı ġebnem ULUSOY Hazine Müsteşarlığı SGM, Hayat Dışı III. Dairesi Başkanı Dr. Muharrem UMUT Orhun Emre Çelik Yönetim ve Aktüerya Danışmanlık Şirketi Kurucusu ve Aktüerler Derneği Başkanı Orhun Emre ÇELĠK Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. ġule ġahġn

3 Kahve Arası Oturum 1 (2 Farklı Salon) Sigorta I (Salon 1) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Murat BÜYÜKYAZICI Yeni Bilgiler Işığında Osmanlı İmparatorluğu nda Sigortacılığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Hüseyin AKBULUT, Hasan MERAL Türkiye Sigorta Sektörü ve Tamirhane Sektörünün Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Çiğdem MAVĠLĠ, Serpil CULA Sigortacılıkta Dijital Pazarlamanın Ankara daki Bilinci ve Kabul Görmesi Meltem KOLSUZ, ġeref HOġGÖR İslam Dininin Sigortacılığa Etkisi: Tekafül Sigorta Sistemi Mahmut YAĞMUR, Mustafa UÇAR Ġstatistik ve Sigorta I (Salon 2) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Könül BAYRAMOĞLU Aktüerlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Serpil ERGÜN BÜLBÜL Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Kasko Poliçesi Pazarlayan Sigorta Şirketlerinin Teknik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma Mert ERSEN, Banu ÖZGÜREL Türkiye'deki Trafik Kaza Sayılarının Tam Sayı Değerli Zaman Serisi ile Analizi Ġsmail GÜR, Funda KUL Poster Sunumları Araç Sigortasında Risk Faktörlerin Belirlenmesinde Sınıflandırma Yöntemlerinin Kullanılması Derya ERSEL, Duygu ĠÇEN Türkiye'de Kuraklık Analizi ve Gelecek Yillar Için Kuraklik Tahmini İç Anadolu Bölgesi Eylül FĠTOZ, Cansın MEMĠġ, Ġzel KAZANCI Türk Sigorta Şirketlerine Ait Bazı Önemli Göstergelere Göre Yıllarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle Kümelenmesi Duygu ĠÇEN * Posterler tüm gün belirlenen yerlerde asılı kalacaktır.

4 2.GÜN 18 EYLÜL 2015 CUMA Anadolu AraĢtırma Sunum (Büyük Kongre Salonu) Sigorta Sektöründe Fraud Çözümlemeleri İş Analitikleri Takım Müdürü Özgür DOLGUN Kahve Arası Oturum 2 (2 Farklı Salon) Stokastik Modeller ve Fiyatlama (Salon 1) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yeliz YOLCU OKUR Pension Buy-Out Ürünlerinin Bağımlılık Varsayımı Altında Fiyatlandırılması AyĢe ARIK, ġule ġahġn, Yeliz YOLCU OKUR Yaşam Swapları ile Uzun Ömürlülük Risklerinin Fiyatlandırılması: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Selin DEĞĠRMENCĠ, ġule ġahġn Enflasyon Riskinin Anüite Fiyatlamasına Etkileri Uğur KARABEY, ġule ġahġn Stokastik İnterpolasyon: Wilkie Model Uygulaması ġule ġahġn, A. David WILKIE Bir Sigorta Şirketi İçin Optimal Yatırım Stratejisinin ve Optimal Yükümlülük Oranın Hamilton-Jacobi-Bellman Metodu ile Belirlenmesi M.Asım ÖZALP, Kasırga YILDIRAK Sigorta II (Salon 2) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kasırga YILDIRAK Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigorta Kapsamı Neyzen Fehmi DOLAR Sigorta Aracılarının, Rekabetçi Yaklaşıma Karşı İşbirliği ve Güçbirliği İçinde Tek Bir Çatı Altında Birleşmeleri: Kobi Ölçekli Acenteler İçin Örnek Bir Model GökĢen TOPUZ, Murat BÜYÜKÇELEBĠ, Berna FIġKIN Sigorta Brokerleri Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Martin&Martin Brokerlik Şirket Örneği Murat ÖZBOLAT Sigortacılılık Sektöründe Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği GökĢen TOPUZ

5 Kahve Arası Oturum 3 (2 Farklı Salon) Sigorta III (Salon 1) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevtap KESTEL Sigorta Sektörünün Sigorta Eğitimi Konusundaki Görüşleri Serpil CULA, Zehra MULUK, Sezgin ÇĠFTÇĠ Mikro Sigorta ve Mikro Sigortanın Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Nilüfer DALKILIÇ Sağlık Sigortacılığında Türkiye ve Avrupa Birliği Sistemlerinin Karşılaştırılması Özcan DEMĠR, Esra YILMAZ Türkiye de İnternet Sigortacılığı: Çanakkale de Bir Araştırma ġengül EROĞLU Hayat Sigortaları (Salon 2) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. ġule ġahġn Türkiye İçin Ölümlülük Değişiminin İncelenmesi Ġsmail GÜR, Funda KUL, Furkan YILDIRIM Deterministik ve Stokastik Yaklaşımlarla Ölüm Oranları Projeksiyonu Etkin HASGÜL, Sevtap KESTEL, Yeliz YOLCU OKUR Hasar Sayısı Verisinin Modellenmesi: Özel Sağlık Sigortası İçin Bir Uygulama Aslıhan ġentürk ACAR, Uğur KARABEY Rantlar İçin Farklı Ödeme Planları Deniz ÜNAL, Burcu ALPMAN Öğle Yemeği

6 Oturum 4 (2 Farklı Salon) Emeklilik (Salon 1) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Erdem KIRKBEġOĞLU Belirlenmiş Fayda Emeklilik Planlarında Aktüeryal Maliyet Yöntemleri ve Bir Uygulama Seher Arıkan TEZERGĠL, Gerelchimeg NAMSRAI Türkiye ile OECD Ülkeleri Bireysel Emeklilik Sistemleri nin Karşılaştırılması Damla BARLAS PIRILDAK, Sudi APAK Bireysel Emeklilik Sistemi nde Katılımcı Sayısı ve Fon Tutarının Sistem Benzetimi İle Kestirimi-Türkiye Uygulaması Murat KIRKAĞAÇ Emeklilik Fonlarının Ücret Yapıları, Sunumu ve Katılımcıların Bilgilendirilmesi Ġbrahim PEKER Ġstatistik ve Sigorta II (Salon 2) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serpil CULA Sigorta Sektöründe Öz Sermaye Karlılığının Bulanık Yaklaşım ile Modellenmesi M.Bahar BAġKIR Veri Madenciliği Sınıflandırma Yöntemlerinin Karavan Sigorta Verisine Uygulanması M. Özgür DOLGUN, Derya ERSEL, Duygu ĠÇEN Sigortacılık Sektöründe Araç Sigortalarında Suistimal (Fraud) Tespit Sistemi M. Özgür DOLGUN, Ali Aydın KOÇ, Cenk BALKAN Veri Zarflama Analizi ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Sigorta Şirketlerinin Finansal Oran Analizi Gülin Zeynep ÖZTAġ, Atalay ÇAĞLAR Kahve Arası

7 Oturum 5 (2 Farklı Salon) Risk Kuramı (Salon 1) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Uğur KARABEY Nihai İflas Olasılığının Dönüştürülmüş Gamma Yaklaşımı ile Tahmini BaĢak BULUT KARAGEYĠK, ġule ġahġn Risk Teorisinde Alternatif Bir Analitik Yaklaşım F. Feyza GÜNDÜZ, Ali Ġ. GENÇ Standart İki Yönlü Kuvvet Dağılımlı Rastgele Değişkenlerin Konvolüsyonlarının Dağılımı Selim GÜNDÜZ, Ali Ġ. GENÇ Hayat Dışı Sigorta Şirketleri İçin Yatırım ve Reasürans Seçeneği Betül Zehra KARAGÜL Sigorta Şirketlerinin Finansal Risk Ölçümünde Stres Testi ve Senaryo Analizleri Ġsmail YILDIRIM, Asım ÇELĠK Doğrusal Modeller (Salon 2) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yasemin GENÇTÜRK Otomobil Sigortasında Genelleştirilmiş Lineer Modeller Yardımıyla Hasarsızlık İndirim Sistemi Pervin BAYLAN ĠRVEN Otomobil Sigortasında Aktüeryal Tarife Hesabında Kredibilite Yaklaşımı Pervin BAYLAN ĠRVEN Mekansal Etkinin Genelleştirilmiş Doğrusal Karma Model ile Analizi Övgücan ERDEMĠR Kredibilite Teorisinde Hachemeister Regresyon Modeli ile Hasar Tutarının Modellenmesi Esma BĠÇER, Meral EBEGĠL Kahve Arası Kongrenin Değerlendirilmesi ve KapanıĢ (Salon 1) * Posterler tüm gün belirlenen yerlerde asılı kalacaktır.

SİGORTACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL. The Development Process of Life Insurance in United States and Turkey

SİGORTACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL. The Development Process of Life Insurance in United States and Turkey SİGORTACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL S.1 ÇALIŞAL, Mehtap The Development Process of Life Insurance in United States and Turkey Yrd.Doç.Dr.Şevki 1990 S.2 AKPINAR, İsmail P

Detaylı

1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ

1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ 1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI DÜZENLEYEN Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji Komisyonu 6-7 HAZİRAN 2013 ANKARA 1.

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16-17 NİSAN 2011 / İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör : Turusan BAĞCI İstanbul

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman 1995.3 KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR 10.09.2014 10.09.2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI 10.00-10.30 10.30-11.30 11.45-12.45 KEY NOTE SPEAKER : When Politics Meets Policy :

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr.

Detaylı

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER S.N. Üniversite Adı Bildiri Adı Ad-Soyad Bildiri Türü 1 Afyon Kocatepe KARAR VERME YÖNTEMLERİ Seçil ARAZ 2 Afyon Kocatepe TÜRKİYE GENELİNDE SİNEMA

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30

SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 SCHEDULE AT-A-GLANCE Thursday, 22 May 2014 HALLS H1 H2 H3 H4 H5 H6 DH 09:00 Shuttle from Hotels to SDU Campus 09:30-10:30 Registration 10:30-11:30 Opening 11:30-12:30 Keynote Speech 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15

Detaylı

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu Geleceğiniz için daha fazlası 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Genel Bilgiler 2 Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı 3 Kurumsal Değerlerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Genel Müdür ün Mesajı 8 Yönetim

Detaylı

Yıllardır süregelen çözüm odaklı ve verimli işbirliği sürecini sistematik bir yapılanma içerisinde daha da güçlü kılmak için:

Yıllardır süregelen çözüm odaklı ve verimli işbirliği sürecini sistematik bir yapılanma içerisinde daha da güçlü kılmak için: Sigorta eğitimi ve sigorta araştırmaları konularında Türkiye'de bir referans kurum olan Vakfımız; gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, sektörde faaliyet gösteren şirketler ile iletişimi güçlendirmeyi ve

Detaylı

II. Rize Kalkınma Sempozyumu

II. Rize Kalkınma Sempozyumu II. Rize Kalkınma Sempozyumu çay-lojistik-turizm 3-4 Mayıs 2013 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI Yayına Hazırlayanlar Saim C. BERİTAN Emre YILDIRIM II. Rize

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 09.30-10.00 KAYIT 10.00-10.30 Açılış Konuşmaları: (PAMFİLYA II Ana Salon) 10.30-11.15 Çağrılı

Detaylı

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN İLLERDEKİ OY ORANLARININ VE BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz No Dergi/Kitap Adı Makale Adı 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik Küresel Kent İstanbul İçin Çalışan Bir Çözüm Merkezi : İstanbul Kalkınma Ajansı

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak / İSTANBUL Tel : (0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr Çağrı Merkezi:

Detaylı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı

SİGORTA DENETLEME KURULU. Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı SİGORTA DENETLEME KURULU Dr. Mehmet Hakan SARAÇ Sigorta Denetleme Uzmanı Sigorta Nedir? Sigorta öyle bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında; diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir

Detaylı

ten Bilgi ve İletişim Sigortası

ten Bilgi ve İletişim Sigortası ten OCAK-MART OCAK-MART 2014 2014 SAYI: SAYI: 35 35 Bilgi Güvenliği Sigortası Gelişen teknoloji, sigorta sektörünün güvence sağlaması beklenen risklerin de gelişmesine neden oldu. Bilişim ve iletişim çağı,

Detaylı