Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi"

Transkript

1 Makale Article Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Emir AYDAR, Ersin ÜRESİN, Haydar LİVATYALI TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Enerji Enstitüsü PK.21, Gebze/KOCAELI Özet Güneş enerjisi sistemleri arasında ısıl yöntemle güç ve elektrik üretmek ancak göreceli olarak yeni bir teknoloji olup gelecek için büyük potansiyel taşıyan yoğunlaştırmalı sistemler ile mümkündür. Orta ve yüksek sıcaklıkta ısı elde etmede kullanılan güneş ışını yoğunlaştırma yöntemi doğrusal veya noktasal olabilirken, bazen buhar türbinleri (Rankine çevrimi) için kızgın su buharı, bazen de Stirling veya Brayton çevrimleri için gaz ısıtarak çalışmaktadır. Kısa süreli ısı depolama ve doğal gazlı takviye ile kontrol edilebilirliği çok güçlüdür. Bu makalede, yoğunlaştırmalı güneş enerjisi teknolojilerinin gelişme durumu, çözüm bekleyen teknik problemler ve geleceği üzerine öngörüler özetlenerek değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, elektrik üretimi Summary Concentrated solar thermal power is a relatively new technology which has already shown significant promise. Producing electricity from solar radiation is a straightforward process with collection and concentration by a range of concentrated solar power (CSP) technologies to provide medium to hightemperature heat. The heat is then used to operate a conventional Rankine cycle (with water vapor) orstirling or Brayton cycles (with gas as the cycle fluid). Dispathability of the system is very powerful with heat storage and natural gas hybridization. The other benefits of solar thermal power are that it has little adverse environmental impact, with none of the polluting emissions, noise or safety concerns associated with the conventional power generation technologies. This article summarizes state-ofthe-art and technical problems of the CSP technologies as well as prospects for the future. Keywords: CSP: Concentrated solar power, renewable energy, electricity production 1. Giriş Güneş enerjisinden elektrik üretimi denince ilk akla gelen kol saatlerinden, hesap makinalarına, trafik uyarı işaretlerinden sokak-park lambalarına varıncaya kadar günlük hayatımızda geniş kullanım alanı bulan ve 2000'li yıllardan başlayarak "güneş tarlası" adı verilen tesislerde şebekeye elektrik sağlamak üzere kullanılmaya başlanan fotovoltaik sistemler akla gelmektedir. Yoğunlaştırılmış (veyayoğunlaştırıcılı) güneş enerjisi (CSP: concentrated solar power) teknolojileri ise direkt normal güneş ışınımının yoğunlaştırılarak önce ısıya ve uygun bir termodinamik çevrim ile işe dönüştürülmesi süreçlerinden oluşur Açık havada direkt normal ışınım (DNI) toplam güneş enerjisinin %80-90'ını temsil etmekteyken, bulutlu bir günde DNI oranı sıfırdır [1], Sürekli açık hava ve bol DNI orta rakımlı yarı-kurak ve kurak platolarda rastlanacak bir durumdur. Bu kısıtlamayla birlikte CSP sistemlerini fotovoltaik sistemler yanında cazip kılan temel unsur ısının kısa süreler için ekonomik olarak depolanabilmesi ve böylece bulutlu saatlerde veya akşam saatlerinde elektrik sağlayabilmesidir. Bu özellik doğal gaz takviyesi ile daha da güçlenmektedir. Böylece rüzgâr gibi daha kararsız ve PV sistemler gibi günlük hizmet süresi kısa yenilenebilir enerji türlerinin de şebekeye entegrasyonu kolaylaşır. CSP teknolojileri elektrik yanında endüstriyel ısı ve desalinasyon ihtiyaçlarına da cevap verebilir. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileri doğrusal ve noktasal olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrusal yoğ u n laştı rıc 1 1arı, parabolik oluk kolektörler ve doğrusal Fresnel yansıtıcı sistemleri; noktasal yoğunlaştırıcıları ise, merkezi alıcı sistemler ve çanak kolektörler oluşturmaktadır. Türkiye'nin güney bölgelerinin ılıman iklimi, ortalama sıcaklığı ve bulutsuz güneşli gün sayısının çokluğu göz önüne alındığında elektrik üretiminde fotovoltaik (PV) sistemlere kıyasla CSP sistemleri genel olarak daha ekonomik ve verimli çıkmaktadır. CSP sistemlerinde imalat ve kurulum teknolojileri PV I e re kıyasla daha büyük oranda konvansiyonel yöntemler İçerdiği için makine imalatında öne çıkan ülkemizde yerli imkânlarla geliştirilip kullanılabilir. ilk geliştirildiği yıllardan beri diğer güneş enerjisi teknolojileri gibi CSP sistemlerinin temel iki sorunu kurulum maliyetinin yüksekliği ile işletme performansının yere, zamana, mevsimlere ve hava durumuna bağımlı olmasıdır. Komponent, sistem, kurulum ve altyapı maliyetleri üretimin artması ile zaman içinde düşmeye başlamıştır. Diğeryandan başta ABD ve ispanya olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde kurulup senelerdir işletilen CSP sistemleri üzerinde

2 Makale Article kazanılan tecrübe ile bakım ve işletme maliyetlerinde anlamlı düşüş elde edilmiştir. Türkiye yılda toplam saatlik (7,5 sa/gün) ve ortalama kw-h/m2 ışınım ile dünyanın orta derecede güneş alan ülkelerinden biridir [2], Anadolu'nun bulutlu gün sayısı göreceli olarak daha az güney illerinde yaz-kış arasında ışıma süresi ve gücü değişkenlik göstermektedir. Bu durumda CSP sistemler büyük tuz kütleleriyle 5-7 saatlik ısı depolama ile ve doğal gaz takviyesi ile (hibrid yapıda) çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Aşağıda yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojilerinin 2010 yılı başındaki gelişme durumu ve çözüm bekleyen teknik problemler hakkında bilgi verildikten sonra yeni ve gelişmekte olan teknolojiler ile dünya ve Türkiye'de uygulama potansiyeli özetlenerek değerlendirilmiştir Doğrusal Yoğunlaştırıcılar Parabolik Oluk Kolektörler Parabolik oluk kolektörler, doğrusal yoğunlaştırma yapan ve parabolik kesitli dizilerden oluşur. Oluğun iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş enerjisini paraboliğin odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boru üstünde yoğunlaştırır (Şekil 1). Alıcı (receiver) cam tüp, yüzeyi yaklaşık %97'lik bir absorbtiviteye sahip paslanmaz çelik boru ve cam-metal birleştiricilerden oluşur. Alıcı boru üzerinde meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan ısı kayıplarını azaltmak için, cam tüp ile alıcı boru arasındaki hava kullanılmaktadır. Yöneti lebi li rl i kte büyük avantaj getiren ısı depolama tesis alanının iki kata kadar genişlemesini zorunlu kılmaktadır. Işınımın en yüksek olduğu şartlarda büyüklük olarak MW elektrik üretebilen bu sistemler genel olarak kwh başına en düşük maliyetli, teknolojik rüştünü kanıtlamış ve bankalar taratında kredilendirilebilir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Parabolik oluk sistemlerdeki temel Ar-Ge hedefi çalışma sıcaklığının ve böylece sistem çalışma veriminin yükseltilmesidir. Güneş takip sistemlerinin parabolik oluk kolektörlere uygulanması yanında, ayna, antireflektif film kaplı cam tüp ve seçici yüzey (absorbant) kaplamalı metal tüp performansının iyileştirilmesi de gerekmektedir. Yurdumuzda Hitit Solar-Zorlu Enerji Firması Denizli ve Manisa'da birkaç pilot tesis kurmuş ve geliştirmektedir. Ayrıca birkaç KOBİ ölçekli sanayi kuruluşunda yürütülen Ar-Ge çalışmaları mevcuttur. Kısa vadede şebekeye vermek üzere elektrik üretimi mümkün görünmese de, sera ısıtma ve meyve-sebze kurutma vb. yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yaygınlaşarak kullanılabileceği görünmektedir. Hassas ve kırılgan nitelikteki cam-metal tüp grubu halen ithal edilmekte olup, bu teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması için ekonomik ölçekte yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. 0,1 atm'e vakumlanmıştır. rs. % Isıya dayanıklı borosi I i kat cam tüp, yüksek bir geçirgenliğe ve radyasyon kayıplarını en aza indirmek için antıreflektif biryapıya sahiptir. Sıcaklık nedeniyle meydana gelen genleşme farklarının etkilerini gidermek için körüklü cam-metal birleştiriciler kullanılmaktadır. Parabolik oluk yansıtıcılar genellikle 100 m boy ve 6 m açıklıktadır (apartür) ve genellikle kuzey-gü ney ekseninde konumlandırılırlar. Geliştirilmekte olan yansıtıcılarda bu açıklık 8-10 m mertebesine doğru genişlemekte ve böylece yoğunlaştırma oranı yükseltilmek istenmektedir yılı itibariyle tüm ticari parabolik oluk tesislerde kullanılan çevrim akışkanı sentetik ısıl yağdır. Geleceğin tesislerinde ise doğrudan buhar üretimi ve özel tuz karışımları kullanılması ve daha yüksek verim elde edilmesi beklenmektedir. Sentetik yağdaki ısı eşanjörlerde suya iletilerek ön-ısıtma, buharlaştırma ve kızdırma işlemleriyle 390 C ve bar kızgın buhar elde edilmektedir (Şekil 2). Buhar türbininden çıkan ve ayrıştırılan doymuş buhar, yeniden giriş sıcaklığına ısıtılır ve eşeksenli ikinci türbine gönderilir. Bu ikinci çevrimden sonra artık soğuyan buhar, soğutma kulesinden geçirilerek sivil aştı ktan sonra yeniden çevrime girmektedir, ispanya'daki mevcut tesislerde % doğalgaz takviyesi kullanılırken, sadece bir kısmında (Andasol 1 ve 2 gibi) ısı depolama _ Tokat-' \ \ Şekil 1. Parabolik oluk kolektörler Gttntş KoDrklörlrri Abanı Bahar Tttıttııt I I I I I N Kazan I I SÖ0 ı ı II X X I X 51T T T T T T G«nkpr ram tüp- VBk n ı Koııılmvrr SJEWDüdlk Btttıntb - önmlıcı T»kı Şekil 2. Parabolik oluk kolektörlerde sistem çevrimi [3] Aynalar r y Fi I ft Yenidenı Yoğunlaş- r alıcı tüp Şekil 3. Doğrusal Fresnel aynalı sistem [10]

3 Makale Article Doğrusal Fresnel Aynalı Sistemler Yansıtıcı ve yoğunlaştırıcı olarak tek parabolik ayna kullanmak yerine çok sayıda (20-25 adet) düz ayna kullanarak çalışan sistemlere doğrusal Fresnel yansıtıcı lı sistem adı verilmektedir (Şekil 3). Bu sistemlerde 20cm genişlikteki ayna daha ekonomiktir ancak 50m uzunluğundaki her ayna dizisinin ayrı bir tek eksenli güneş takip sistemi bulunmak durumundadır. Sonuç olarak parabolik aynalı sistemin %70'ine mal olan bu sistemler verimlilik olarak %6-7 (yaklaşık %58'i) sağlamaktadır. Aynaların altındaki alan az güneş isteyen bazı bitkilerin yetiştirilmesine veya otopark olarak kullanıma uygundur. Doğrusal Fresnel aynalı sistemler henüz teknolojik problemleri tam çözülmüş olmamakla birlikte gelecekte düşük maliyetli yatırım seçeneği arayanlar için uygun görünmektedir Noktasal Yoğunlaştırıcılar Merkezi Alıcılar Merkezi alıcı veya güneş kulesi olarak adlandırılan bu sistemlerde güneşten gelen direkt ışınlar, geniş bir alana yayılmış ve iki eksenli güneş takip sistemleri ile donatılmış yüzlerce ayna ("heliostat") tarafından kule üzerindeki alıcı üzerine yoğunlaştırılır (Şekil 4). Yoğunlaşan ışınım alıcı içerisinde dolaştırılan tuzlu ergiyik, gaz veya havaya ısı olarak aktarılır. Tuzlu ergiyığin alıcıya giriş sıcaklığı yaklaşık 277 C iken sıcak tanka pompalanmada 777 C'a kadar ısıtılmış olur. Güce ihtiyaç duyulduğunda sıcak tanktan soğuk tanka pompalanırken bir ısı değiştiricisinde kızgın buhar üretilir. Güneş kulesi sistemlerinde yoğunlaştırma oranı 300 ile arasında değişirken, sıcaklık C'a kadar çıkabilir. Maksimum güç 10 MW ve üzeridir. Alternatifler arasında en verimli, ancak büyük yatırım gerektiren güneş kulesi sistemlerindeki çalışma sıcaklığı diğerlerine göre çok yüksek bulunduğu için güvenilirlik ve emniyet en önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Güneş kuleleri çevrim akışkanı olarak nitrat tuzları yanında doğrudan su buharı ve gaz da kullanmaktadır. Doğrudan su buharı genel olarak sistemi ekonomikleştirirken, çalışma sıcaklığı kısıtlandığı için verim de düşük kalmaktadır. Çevrim akışkanı gaz olduğunda ise enerji dönüşümü gaz türbini ile sağlanmaktadır. Kuruluş açısından güneş kulesi sistemlerinin parabolik oluk tesisler yanında en büyük avantajı kilometrelerde boru kullanımı yerine tesisatının basit ve kompakt oluşudur. Yeni nesil heliostatlar fotovoltaik panelden güç alıp, kablosuz dijital sistemle kontrol edilerek elektrikli eyleyiciler tarafından açı land ı rı İd ığ ı için kurulumu da kolay ve hızlı olabilmektedir. Sonuç olarak sistem verimi %20-25 mertebesine çıkarken aynaların, kontrol sisteminin ve yüksek sıcaklığa dayanıklı uzun ömürlü alıcı tasarımının zorluğu sistem maliyetini yükseltmektedir. Bu nedenlerle güneş kulesi yatırımları henüz bankalar tarafından finanse edilmemektedir Çanak kolektörler Çanak motor sistemleri; kolektör, toplayıcı ve bir motordan oluşan başlı başına bir ünitedir (Şekil 5). Güneş enerjisi, çanak biçimli parabolik bir yüzey tarafından bir alıcı yüzey üzerine nokta şeklinde (yaklaşık kat) yoğunlaştırılır. Alıcı yüzeyde toplanan ışınımın ya doğrudan ısı enerjisi olarak kullanılmasını sağlar ya da bir Stirling motoru içerisindeki çalışma akışkanına aktarır. Motor ısıyı mekanik güce çevirir. FHidrojen veya helyum gibi özgül ağırlığı, (ataleti) düşük bir gazın tercih edildiği bu sistemlerde soğukken sıkıştırılmış gaz, güneş enerjisi tarafından ısıtılır ve bir türbin veya silindir piston sisteminde genleşirken iş üretir. Bu mekanik güç bir jeneratör yardımıyla elektriksel güce dönüştürülür. Tek veya birçok yansıtıcı yüzeyden oluşan çanak kolektörler güneşi iki eksende izlerler. Alıcı yüzey ve motor tipi için başta Stirling motoru veya Brayton mikro-türbini olmak üzere iki seçenek vardır [2], Noktasal yoğunlaştırmalı çanak kolektör sistemlerde su çevrimi kullanılmadığı için su kaynakların bulunmadığı kurak çöl ortamlarına çok uygundur. 525 kwe kapasite ile modüler yapıda olduğu için ister tek, isterse çok sayıda çanak bir arada kullanılabilir. Ancak, güvenilir ve ekonomik birstirling motoru yapmak zordur. Stirling motorlarının sağlıklı işlemesi için Flidrojen veya Flelyum gibi hafif ve ince bir gaz ortamın sızdı rmazl ığı sağlanmak durumundadır. Ayrıca, bu sistemlerde enerji depolamak da mümkün değildir. Bu nedenle, çanak/stirling sistemlerinin hibrid yapıda başka bir enerji kaynağı ile birlikte tasarlanması önerilmektedir. Doğal gazlı, biyogazlı veya biyokütleden elde edilen sentez gazlı prototipler Avrupa ve Amerika'da geliştirme ve test aşamasındadır ve 2009 yılı itibariyle hala yatırım maliyeti en yüksek alternatif olarak görünmektedir. Parabolik çanak sistemler gerek ışınım yoğunlaştırma oranı, gerekse toplam sistem verimi açısından avantajlı olmakla birlikte ısı depolamaya izin vermemesi fotovoltaik sistemlerle teknolojik olarak daha karmaşık ve pahalı bir sistem olarak aynı kategoriye girme durumunu doğurmaktadır. İÜ feritlır iif t Şekil 4. Merkezi Alıcılar (Güneş Kulesi, PS10 ve PS20 santralleri, Ispanya) t AİT. Alt*. Hf Dr MP r Şekil 5. Çanak kolektörler

4 Makale Article 2. Dünyada CSP Uygulamaları Yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik üretmenin rüzgârgibi diğer yenilenebilir kaynaklar yanında önemli avantajları vardır. Özetle bunlar ABD, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Güney Afrika ve Avustralya gibi ülkelerde planlanmakta olan santraller dört-beş yıl içinde devreye girdiğinde 15 GVV'ı bulabilecektir [2], Kurulu güneş enerjisi sistemlerinin detaylı karşılaştırılması Tablo 1 'de verilmiştir. Rankine çevrimi ile olgunlaşmış, güvenilir ve uzun ömürlü birteknoloji olması Kanıtlanmış performans ve işletme yöntemi Şebeke kararlılığı Şebeke ihtiyaçlarıyla uyumluluk Yöneti lebi I i rl i k Doğalgaz, biyogaz, jeotermal vb. ikinci bir sistemle hibridlenebilirlik CSP teknolojileri kızgın buhar veya sıcak hava üretimi sonrasında performansı kanıtlanmış ve olgunlaşmış süreçler içerir, ilk ünitesi 1 984'te devreye alınan, kademeli olarak büyütülen ve 20 yılı geçkin süredir çalıştırılan SEGS santrallerinde işletme yönetimi geliştirilmiş ve ekonom i kleşti ri I m işti r. CSP sistemleri toplumların elektrik tüketim eğilimleriyle uyumludur. Isı depolama sistemi elektrik üretilmezken enerji depolamaya imkân verirken, güneşin olmadığı akşam saatlerinde elektrik üretimini sağlamaktadır. Böylece ısı depolama ya da hibridleme eklendiğinde akşam saatlerinin yoğun (puant) elektrik yükünü karşılamaktadır. Buhar türbinleri ile üretilen elektrik akımı darbesiz ve kontrollüdür ve şebekenin ataletini ve kararlılığını arttırır. Gününe, mevsimine ve hava durumuna göre üretilecek elektrik tahmin edilebilir nitelikte olduğu için yönetimi kolaydır. CSP sistemlerinin bazı kısıtlama ve problemlerini de unutmamak gerekir. Kuruluş yeri aldığı direkt ışınım değeri kw-h/m2-yıl olan azamî2 derece eğimli, engebesiz, kullanılan teknolojiye bağlı olarak yaklaşık 2 hektar/mwe (en az 10 km2 büyüklüğünde) çevresinde dağlartarafından gölgelenmeyen arazi gerektirmektedir. Çevrim suyu ihtiyacı da 3 m3/mw-h ile yüksek kalmaktadır. Tarımsal açıdan değerli böylesi arazilerin satış değeri yüksektir. Suyun kısıtlı bulunduğu güneşi ra bol kurak/yarı-kurak çöl ortamlarında havalı soğutma yoluna gidildiğinde ise verim önemli oranda düşmektedir. Böylece ekonomik yönden cazip birtesisin konumu derece paralel arasında ve ortalama direkt ışınım kw-h/m2-yıl olarak beklenmektedir. işletme maliyeti düşük olmakla birlikte kurulum maliyeti göreceli olarak yüksektir. Kurulum maliyeti 2010 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr ile kıyaslandığında 4-9 $/W ile 2,5-3 kat mertebesindedir [3,4,5]. Şehirlerin yakınında işletmesi zor olan CSP sistemleri, ıssız çöl şartlarında da kum ve toz erozyonu sorunuyla karşı karşıyadır yılı başında 1 GW'a yaklaşan CSP kapasitesi, inşaat halindeki 350 MW santrale ek olarak Çin, Hindistan, ABD'de California Mojave çölündeki SEGS parabolik oluk demo tesisleri 354 MWe kapasite ile dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olup; sonuncusu 1990'da devreye alınan dokuz üniteden oluşmaktadır. Amerika'da kurulu diğer parabolik oluk tesisi Nevada Solar One, 260 milyon USD bütçe ile yapılmış olup; nominal kapasitesi 64 MW'tir. Santralde 760 olukta ayna, alıcı tüp olup akışkan sıcaklığı 391 C'd i r [5]. ABD Enerji Bakanlığı desteği ile deneysel amaçlı olarak 'de kurdurulan ilk güneş kulesi santrali yine California Mojave çölündeki Solar One tesisidir 'te Solar Two adı verilerek genişletilen tesisin test edilen kapasitesi 10 MW'a ulaşmıştır (Şekil 6) yazında daha gelişmiş ve yüksek kapasiteli bir santral kurmak üzere sökülmüştür. Böylece Amerika'nın PV santralleri dâhil 201 6'da 28 GW güneşten elektrik kapasitesine ulaşacağı öngörülmektedir. Seville ispanya'da Mart 2007'de ticarî nitelikte kurulan Planta Solar-PS10 güneş kulesi santrali 11 MWe kapasiteli olup; 75,000 nr'lik bir alana sahiptir (Şekil 6). Santralın yıllık üretimi 24,3 GWh, ısıl verim %27, toplam verim ise %17'dir [5], Aynı yerde Nisan 2009'da 20 MW kapasiteli PS20 kurulurken, genişleme planına göre toplam gücün 201 3'e kadar 300 MW'a çıkarılması planlanmaktadır. Bir diğer güneş kulesi sistemi Solar Tres adıyla 15 MW kapasiteyle kurulmuş tuz ergiyiği üstünde enerji depolayarak yaz aylarında 24 saat kesintisiz çalışma sağlanmış ve yıllık ortalama %65 emreamadelik elde edilmiştir yılında Granada'da kurulan parabolik oluk kolektörlü, Andasol-1 ve 2009'da hizmete alınan Andasol-2 santralleri 50'şer MW kapasiteli olup, yılda saatte toplam 179 GWh üretim yapmaktadır. Avrupa'nın en güneşli ülkesi ispanya'da güneşten elektrik üretme kapasitesi PV santralleri de dâhil 2009 yılı sonunda 3 GW'a ulaşmıştır. Böylece güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %12'yi bulmuştur. Parabolik çanak sistemlerinin geliştirilmesi için ABD ve AB'de çalışmalar yürütülmüştür. ABD i yıllarda başlayan ve 500 Milyon USD'ye yakın Ar-Ge harcaması yapılan projede her biri 25 KWp üretebilen Stirling motorlu sistemler 2009 yılında ticarileştirilmiş ve ilk alınan siparişlerle California, Texas ve Arizona'daki dört projede MWe kurulu güç elde etmek üzere 'den fazla Stirling motorlu çanak kurulacağı ilan edilmiştir. AB fonlarından desteklenen EuroDish projesinde ise çanak başına 10 kwp seviyesine erişilmiş, Alınan SBP firması tarafından Avrupa'nın ve dünyanın pek çok yerinde 50 kwp altında çok sayıda demo/test ünitesi kurulduğu halde henüz büyük ticarî güneş tarlası aşamasına gelinmemiştir.

5 Makale Article CSP sistemlerinde temel Ar-Ge hedefi elektrik maliyetinin kısa vadede 0,08-0,10 /kwh, orta vadede 0,04-0,05 /kwh mertebesine indirilmesidir. Bunun için kurulum maliyetinin 1000 /kwe değerini aşmaması gerekir. Bu bağlamda Ar-Ge öncelikleri için aşağıdakiler önerilmiştir [8]: imalat ve kurulum maliyetlerinin düşürülmesi Sistem çalışma sıcaklığının ve veriminin yükseltilmesi Sistem ömür, güvenilirlik, verim ve emniyetinin iyileştirilmesi Doğrudan buhar üretim sistemlerinin geliştirilmesi Gelişmiş enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ileri güneş-hibrid sistemler (biyogaz veya diğer yakıt takviyeli entegre sistemler) Elektrik dışı uygulamalar (su pompalama, desalinasyon vb.) Güneş enerjili kimyasal sistemler (çinko ekstraksiyonu, hidrojen üretimi, biyokütle gazlaştırma vb.) Sistem otomasyonu Tablo 1. Güneş enerjisi sistemlerinin teknik ve ekonomik karşılaştırması [2,10] Teknoloji Türü Sistem Verimi (%) İlk Yatırım Enerji Maliyeti Çıkış Sıcaklığı ( C) Elektrik Isı Maliyeti ($/kwe) Elektrik ($/kwh) Isı ($/kwh) Düzlemsel Kolektör $/sistem Parabolik Oluk Doğrusal Fresnel ,20 0,007 Merkezi Alıcı Parabolik Çanak i J. - ' :: Şekil 3. Nevada Solar One parabolik oluk santrali - ABD (sol); PS 10 Güneş Kulesi - ispanya (sağ 3. CSP Sistemlerindeki Teknolojik Yenilikler IEA - Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 yılı öngörüsüne göre CSP teknolojileri dünya elektrik ihtiyacının %9,6'sını %1,7'ilk takviye yakıt kullanımı ile karşılayabilir [2], DESERTEC öngörüsüne göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinden 2050 yılına kadar 400 Milyar yatırı m la AB'nin elektrik ihtiyacının %20's inin karşılanması beklenmektedir [11], Dünyanın en güneşli ülkelerinde CSP teknolojileri özellikle puant saatlerde elektrik ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecektir. 2030'lu yıllarda maliyet olarak diğer teknolojilerle başa baş rekabet etmesi beklenen bu teknolojilerin, 2050 yıllarında dünya doğal gaz üretiminin %3'ünün yerine geçecek hidrojen üretimini de sağlayabileceği düşünülmektedir. Kurak ve yarı-kurak iklimlerde verimli çalışan CSP sistemlerinin yaşayacağı en büyük teknolojik zorluk bu yerlerde su kaynaklarının da kıt oluşudur. Diğer temel sorun elektrik talep merkezleri her zaman enerji kaynağının bol olduğu yere yakın olmamaktadır. Bu durumda elektriği uzun mesafelerde verimli iletecek yüksek gerilimli doğru akım şebekelerinin kurulması gerekecektir. Parabolik oluk sistemler CSP sistemleri arasında en olgunlaşmış olanıdır ve bankacılık sistemi tarafından finanse edilen tek seçenektir. Fakat özellikle güneş kulesi gibi rakip teknolojiler de arayı süratle kapatma çabasındadır. Mevcut bütün ticarî parabolik oluk santraller sentetik ısıl yağ kullanırken ve çoğunda ısı depolama yokken, doğrudan su buharı üretimi (DSG) ve tuz banyosunda ısı depolamanın yakın zamanda yaygınlaşabileceği beklenmektedir. Halen Thermınol VP-1 yağın en yaygın tercih olduğu ve yüksek maliyetli bu malzemenin 12 C'de katılaştığı için sistemlerde hibridleştirmenin zorunlu olduğu ifade edilmiştir [7], Kızgın su buharının yüksek basınç ve sıcaklıkta doğrudan kolektörden sağlanması eşanjör yatırımından, hem de yüksek maliyetli ısıl yağdan kurtulmayı sağlayacaktır. Ancak bunun sonucu olarak alıcı tüpün içindeki akışkan basıncı 25 bar'dan bar aralığına yükseldiği için daha kalın boru kullanımı gerekmektedir. En verimli çözüm kabul edilen doğrudan buhar üretimi (DSG; direct steam generation) yüksek sıcaklık ve basınçla birlikte gerek kolektör grubunun (paralel, seri vb.) borulama tasarımında, gerekse faz dönüşümü (kaynama) ve çift fazlı akış, türbülans ve titreşimli akış, akış esnasında suyun hidrojen ve oksijene ayrışması ve hidrojenin difüzyon ile çelik üstünde hidrojen gevrekliğine yol açması gibi çözülmeye çalışılan teknik sorunlar getirmektedir. Doğrudan tek yönlü tesisatta (once-through) ışınımın gücüne göre suyun tamamı buharlaşamayabilir. Buhar türbini kuru buhar gerektirdiği için henüz buharlaşmamış suyun ayrıştırılarak yeniden alıcı içine beslenmesi gerekmektedir.

6 Makale Article Bu durum çift kademeli devridaim sistemini (recirculation) veya aradan su drenajlı devridaim (injection) sisteminin kullanımını gerektirmektedir [11], Kızgın su buharı yerine doymuş su buharı kullanımı da bir miktar verim artışı sağlayan bir başka yaklaşım olarak ifade edilmiştir [12,13,14], Gelecekte sistem çalışma sıcaklığının C mertebesine çıkarılması da verimi arttıracak bir diğer hedeftir [10], Sonuç olarak verimi arttıran bütün bu yeniliklerin ekonomik olarak uygulanabilmesi daha gelişmiş vakumlu tüp alıcıların tasarlanmasına bağlıdır. 4. Özet ve Sonuçlar Dünyada güneş enerjisi sistemlerinin tasarlanıp kullanılmaya başlandığı 150 yıldan fazla süre içinde kazanılan tecrübe kısa ve orta vadede CSP teknolojilerine yapılacak yatırımlar ve kurulacak tesisler için orta teknik ve ekonomik risk göstermektedir. Halen KWe başına yatırım maliyeti yüksek bulunurken, California ve ispanya demo tesislerinde döneminde oluşturulan işletme ve bakım prosedürleri ile işletme maliyetleri %30 oranında düşürülmüş ekonomik düzeye inmiştir. Bu aşamada parabolik oluk ve güneş kulesi sistemleri 5 saatlik enerji depolaması içerdiğinde (sanal) CO2 takası ile bugünden ekonomik olabilmektedir. Diğer yandan, parabolik oluk sistemler tasarımda ölçek esnekliği yanında yurdumuzun güneşli günleri en bol güney bölgelerinde sistemi çalıştıracak yeterli su kaynaklarının bulunması da göz önüne alınarak en cazip alternatif olarak görünmektedir. Ekonomik fizibilite tesis büyüklüğü ve kısa süreli enerji depolama yeteneği yanında kurulum ve arazi maliyetinin en aza indirilmesi ile elde edilebilecektir, imalatında ağırlıklı olarak konvansiyonel teknolojiler kullanıldığı için parabolik oluk sistemlerinin yerli imkânlarla (PV'lere kıyasla) düşük enerji tüketilerek kurulması da ülke açısından toplam ekonomik cazibeyi artırmaktadır. Gelecekte elektrik üretimi ile desalinasyon işlevini birleştiren kojenerasyonlu tesislerinin tatlı su kaynakları kısıtlı yerlerde ekonomik yönden cazip olması beklenebilir ve ülkenin kısıtlı Ar-Ge kaynaklarından bu yönde pay ayrılması anlamlı görünmektedir. Kısa Özgeçmiş a 4i Kaynaklar [1] Şen, H., Temiz Dünya Rehberi: Güneş Enerjisi, Doğa Yay., İstanbul Technology Roadmap: Concentrating Solar Power, I E A- Int. Energy Agency, Paris, [3] Pitz-Paal R, Concentrating Solar Power, German Aerospace Center (DLR), Inst, of Technical Thermo dynamics, Köln, Germany. [4] Müler-Steinhagen H and Trieb F, "Concentrating Solar Power, Part 1. Royal Academy of Engineering, [5] Gonzalez FA, Liberali R, Concentrating solar power: from research to implementation, European Communities, 2007 ISBN [5] Tsoutsos T, Gekas V, Marketaki K, "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation", Renewable Energy, Vol.28, [6] Mills D, "Advances in solar thermal electricity technology", Solar Energy, Vol.76, pp.19-31, [7] Cohen G, Skowronski M, Cable R, et al. "Solarthermal parabolic trough electric power plants for electric utilities in California", Solargenix Energy. Los Angeles, CA, November [8] Poullikkas A, "Economic analysis of power generation from parabolic trough solar thermal plants for the Mediterranean region-a case study for the island of Cyprus", Renewable and Sustainable Energy Reviews [9] Al-Soud M, Hrayshat, E.S, "A 50MW concentrating solar power plant for Jordan", J. of Cleaner Production [10] Zarza, E, The Technologies for Concentrating Solar Radiation: Current State-of-the-Art and Potential for Improvement, June 2010TUBITAK MAM Energy Inst. Gebze Kocaeli Turkey. [11] DESERTEC, Clean Powerfrom Deserts: the DESERTEC Concept for Energy, Water and Climate security, WhiteBook 4th Ed., [12] Collier J. G., "In Two Phase Flow and Heat Transfer in the Power and Process Industries", Hemisphere Publishing Corporation, New York, [13] Eck M, Zarza E, Saturated steam process with direct steam generating parabolic troughs, Solar Energy [14] Odeh SD, Morrison GL, Behnia M, Modelling of parabolic trough direct steam generation solar collectors, Solar Energy 62, [2] Haydar LİVATYALI ODTÜ Makine Müh. Bölümünden lisans derecesini 1989'da, Ohio State Universitesi'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1993 ve 1998'de aldı. İTÜ Makine Fakültesinde 1999'da Yardımcı Doçent ve 2005'te Doçent oldu. Ekim 2009'dan beri TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ersin ÜRESİN Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Bölümü'nden lisans derecesini 2001 'de, yüksek lisans derecesin 2005'te aldı. Şu anda Kocaeli Üniversitesi Makine Müh. Bölümü'nde Doktora yapmaktadır ve tez aşamasındadır. Ekim 2006'dan beri TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Emir AYDAR 2006 tarihinde Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu tarihinde Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Anabilim dalında tamamladı ve doktora eğitimine başladı. Halen aynı bölümde doktora çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Kasım 2007'den beri TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünde çalışmaktadır.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Haydar LİVATYALI TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Nisan 2011 SUNUM PLANI Neden CSP? Parabolik oluk sistemler Merkezî alıcılar Dünyadaki

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Celal TABAK 1 Hasan DİNÇER 2 Kevser KARAYAZI 3 Erdal ARSLAN 4 Mehmet H.YILDIZ 5 Salih KARAYAZI 6 1 Kocaeli Üniversitesi,Elektronik

Detaylı

DOĞRUSAL YOĞUNLAŞTıRıCı (PARABOLIK OLUK. DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

DOĞRUSAL YOĞUNLAŞTıRıCı (PARABOLIK OLUK. DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI Doğrudan elektrik üretimi Dolaylı elektrik üretimi Olmak üzere iki farklı Grupta incelenmektedir. Odaklayıcı sistemler kullanılarak güneş enerjisinin

Detaylı

Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi

Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi -Neden Güneş Enerjisi? -Türkiyedeki Güneşlenme Süreleri -Neden CSP? -CSP Sistemleri -CSP Çalışma Prensibi

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

CSP GLOBAL MARKET OVERVIEW. solarbooster & NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES

CSP GLOBAL MARKET OVERVIEW. solarbooster & NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES CSP GLOBAL MARKET OVERVIEW & NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES 2002 Sunstrip / İsveç ve ANITCAM ortaklığı ile JV olarak kuruldu. 2003 Türkiye de ilk 100% termal temaslı selektif soğurucu yüzey imalatı 2004 SOLARBOOSTER

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY)

GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY) GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY) GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Güneş enerjisi, güneşten yayılan ışık ve ısı enerjisine verilen genel isimdir. Antik çağlardan beri bu enerji sürekli gelişen teknolojiler yardımı ile

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ

ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

makale Dağılmış Alıcı Sistemi Fiber dağıtıcıyı son toplayıcı olarak kullanmak, bir derecede özgürlük sağlar fakat önceki güneşsel tasarımlar için uygun değildir. Bugünkü güneşsel tasarımlarda ışınım toplanır

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

PARABOLİK GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ ISIL ANALİZİ. İbrahim ERCİYAS Kemal Ersin ERİÇYEL Uğur KARAGÖZ

PARABOLİK GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ ISIL ANALİZİ. İbrahim ERCİYAS Kemal Ersin ERİÇYEL Uğur KARAGÖZ PARABOLİK GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ ISIL ANALİZİ İbrahim ERCİYAS Kemal Ersin ERİÇYEL Uğur KARAGÖZ İçerik Parabolik Güneş Kolektörü Nedir? Sistem Bileşenleri Sistemin Çevrimi Dünyadaki Uygulamaları Parametrik Hesaplamalar

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ILISU HES E ALTERNATİF OLARAK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ILISU HES E ALTERNATİF OLARAK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ILISU HES E ALTERNATİF OLARAK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Hüseyin ERDOĞAN1, Bilal GÜMÜŞ1, Serhat Berat EFE1, Cem KUTLU1, Hasan BAYINDIR2,

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ ALİ BÜLENT KAPCI Elektrik-Elektronik Mühendisi ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) Muhtelif sektör/alanlarda gelişimin takip

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi. Yöntem ve Teknolojiler 19 Aralık 2008 Emre Songür

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi. Yöntem ve Teknolojiler 19 Aralık 2008 Emre Songür Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi Yöntem ve Teknolojiler 19 Aralık 2008 Emre Songür Sunum Planı Güneş enerjisi ile ilgili genel bilgiler Güneş enerjisinin kullanım yöntemleri Mimari yöntemler Güneş ile

Detaylı

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş Enerjisi GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON

HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON 30 Mayıs 2015 / ANKARA Özay KAS Makina Yük. Müh. Arke Enerji Sistemleri KOJENERASYON NEDİR? Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç

Detaylı

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi PV/T teknolojisi Brezilya Florianopolis hava limanının görüntüsü. Bu hava limanının elektrik ihtiyacı binaya entegre PV/T panelleriyle karşılanmaktadır

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015

Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015 Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015 Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLĞİ BÖLÜMÜ E-mail: eozdemir@kocaeli.edu.tr İÇERİK: ENERJİ

Detaylı

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Özay KAS Makine Y.Müh. Arke Energy Systems Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç üretimi, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi şeklinde

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER Prof.Dr. Necdet ALTUNTOP GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Y.K. Başkanı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

SİRENG ENERJİ MUHENDISLIK DANIŞMANLIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD.ŞTI.

SİRENG ENERJİ MUHENDISLIK DANIŞMANLIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. SİRENG ENERJİ MUHENDISLIK DANIŞMANLIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. ENDÜSTRİYEL GÜNEŞ PARABOLİK OLUK TOPLAYICILARI () TEKNİK ÖZELLİKLER En 2,5 m, Modül uzunluğu 12 m, özel üretimli metal kaplama aynalı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

ODAKLAYICI KOLEKTÖRLER

ODAKLAYICI KOLEKTÖRLER ODAKLAYICI KOLEKTÖRLER II. Bölüm Prof. Dr. Olcay KINCAY Arş. Gör. Serkan ERDEM İçerik Bileşik Parabolik Kolektör Geometrisi İzleme Gereksinimleri Performans Analizi Test Sonuçları BPK İçin Yeni Bir Dizayn

Detaylı

Parabolik Oluk Sistem Güneş Santralleri ile Güneş Kuleleri Yatırımlarının Teknik Değerlendirmesi ve Maliyet Karşılaştırması. Halil İbrahim Erdal *

Parabolik Oluk Sistem Güneş Santralleri ile Güneş Kuleleri Yatırımlarının Teknik Değerlendirmesi ve Maliyet Karşılaştırması. Halil İbrahim Erdal * Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:2, 2011, Sayfa 21-48) Parabolik Oluk Sistem Güneş Santralleri ile Güneş Kuleleri Yatırımlarının Teknik Değerlendirmesi ve Maliyet Karşılaştırması Halil İbrahim Erdal *

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI. Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI. Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015 1- Lisans kapsamında üretim faaliyeti - Ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim lisansı 2- Lisanssız / muafiyetli üretim - Lisans

Detaylı

İAOSB de Sıfıra Yakın Bölge Projesi (NZZ)

İAOSB de Sıfıra Yakın Bölge Projesi (NZZ) İAOSB de Sıfıra Yakın Bölge Projesi (NZZ) Serkan Çolakkaya İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Elektrik İşletme Müdürü / Enerji Yöneticisi Tel : 0 232 3767176 (228) scolakkaya@iaosb.org.tr İçerik NZZ

Detaylı

ME 331 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ GEOTHERMAL ENERGY. Ceyhun Yılmaz. Afyon Kocatepe Üniversitesi

ME 331 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ GEOTHERMAL ENERGY. Ceyhun Yılmaz. Afyon Kocatepe Üniversitesi ME 331 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ GEOTHERMAL ENERGY Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi INTRODUCTION Jeotermal enerji yer kabuğunun içindeki termal enerjidir. Jeotermal enerji yenilenebilir

Detaylı

SUNİ RÜZGAR BACASI. Nurettin AYDIN Patent no:200903009. Dünyadan Benzer Örnek: Güneş Bacası havayı güneşle ısıtıp rüzgar üretir

SUNİ RÜZGAR BACASI. Nurettin AYDIN Patent no:200903009. Dünyadan Benzer Örnek: Güneş Bacası havayı güneşle ısıtıp rüzgar üretir SUNİ RÜZGAR BACASI TÜBİTAK desteği ile ULUSLARARASI İNCELEMELİ PATENT Patent No: 200903009 Patent Sahibi: Nurettin AYDIN İletişim: 05053195090 nurettin.aydin68@gmail.com Ankara Neden? Dünyada her yıl 2

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK NEDİR BU ENERJİ? İş Yapabilme Yeteneğidir. Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar. İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır. Yaşam

Detaylı

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ KONUMU: Planlama Alanı Türkiye'nin Batısında Ege Bölgesinde Aydın ili,sultanhisar ilçesi

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) 1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 03.02.2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) E.Emel Dilaver, 22 Ocak 2013 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2 03.02.2013 TÜRKİYENİN ENERJİ KONUSUNDAKİ

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi PINAR YALMAN KÜME KOORDİNATÖRÜ Enerji Verimliliği Türkiye nin Geleceği 23.01.2013 OSTİM 1967 yılında kurulan Ostim, 1997 yılında OSB statüsü

Detaylı

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Ülkemizde 2010-2011 yılı itibari ile çeşitli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması,

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. fyazitas@yegm.gov.tr. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 8 Kasım 2012

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. fyazitas@yegm.gov.tr. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 8 Kasım 2012 Fatih ihyazitaş Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 8 Kasım 2012 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarihçesi

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ Karbonsan ın fabrikası, Orhangazi Bursa da bulunmaktadır. Karbonsan ın ürün çeşitlerini genel çerçevesiyle

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TIREC 2010 Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi Türkiye Biyoenerji Piyasası

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ Günümüzde Enerji, kaynaklarının hızla tükeniyor, yenilenemiyor olması ve maliyetinin çok yüksek olması, elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve önümüzdeki yıllarda

Detaylı

ESFRI EU-SOLARIS Projesi

ESFRI EU-SOLARIS Projesi ESFRI EU-SOLARIS Projesi Prof. Dr. Raşit Turan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Türkiyenin Güneş Enerjisi Mükemmeliyet Merkezi METU Kurum/Kuruluş

Detaylı

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 19 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27969 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE

Detaylı

YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27969 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE

Detaylı

1 MW KAPASİTELİ BİR GÜNEŞ ISIL GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE TERMODİNAMİK ANALİZİ

1 MW KAPASİTELİ BİR GÜNEŞ ISIL GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE TERMODİNAMİK ANALİZİ TESKON 2017 BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

GÜNEŞ KULESİ MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇİN BİR UYGULAMA

GÜNEŞ KULESİ MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇİN BİR UYGULAMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 179-184

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da

7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da 7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da 7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da. %100 Yenilenebilir Enerjiye Küresel Geçişi

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARI VE MERSİN İÇİN DİSİPLİNLER ARASI BİR PROJE ÖNERİSİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARI VE MERSİN İÇİN DİSİPLİNLER ARASI BİR PROJE ÖNERİSİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARI VE MERSİN İÇİN DİSİPLİNLER ARASI BİR PROJE ÖNERİSİ Azize AKÇAYOĞLU, CELAL NAZLı TANIM Güneş ışığından enerji elde edilmesine

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

Elektrikli Araçlar Haydar YENİGÜN

Elektrikli Araçlar Haydar YENİGÜN Elektrikli Araçlar Haydar YENİGÜN Mart 2015 ŞİRKET PROFİLİ Ana Göstergeler, 2014 Satış Gelirleri 5.5 milyar $ İhracat Gelirleri 3.5 milyar $ FAVÖK 387 milyon $ Vergi Öncesi Kâr 179 milyon $ Net Kâr* 272

Detaylı

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ Ercüment ÖZDEMİRCİ Ar-Ge Müdürü APK Dairesi Başkanlığı 2013 TÜREK İstanbul, 6-7 Kasım 2013 1 İSPANYA RES KURULU GÜCÜ İspanya kurulu gücü 95.043 MW tır.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR

Abs tract: Key Words: Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR 3galip temir:sablon 20.08.2015 11:11 Page 22 Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR Bozcaada da Kurulacak Olan Bir Rüzgâr Enerjisi Santralinin Ekonomik Analizi Abs tract: In this study the

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

KOJENERASYON - TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

KOJENERASYON - TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON KOJENERASYON - TRIJENERASYON UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE 17 Aralık 2015/ GEBZE OSB OPTİMİZASYON Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyesi KOJENERASYON SİSTEMİ İÇİN MEVZUAT LİSANSLI

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Yüksek Verimle Yanan Kömürün Gücü

Yüksek Verimle Yanan Kömürün Gücü Yüksek Verimle Yanan Kömürün Gücü *Dr. Selçuk ÖZGEN, Ferda BAYRAK *Araştırma Merkezleri Koordinatörü sozgen@tespam.org GİRİŞ Dünya genelindeki ortalama sıcaklık 19. yüzyıldan itibaren 1,5 C artarken, bu

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ILISU HES E ALTERNATİF OLARAK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ILISU HES E ALTERNATİF OLARAK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ILISU HES E ALTERNATİF OLARAK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Hüseyin ERDOĞAN 1, Bilal GÜMÜŞ 1, Serhat Berat EFE 1, Cem KUTLU 1, Hasan BAYINDIR

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı