TÜRKĠYE TENĠS FEDERASYONU IV.OLAĞAN GENEL KURULU 2014 YILI DENETĠM RAPORU ALĠ RIZA ALTINOK ĠBRAHĠM YILMAZ ĠLKER ILGIN ĠMDAT ERSOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE TENĠS FEDERASYONU IV.OLAĞAN GENEL KURULU 2014 YILI DENETĠM RAPORU ALĠ RIZA ALTINOK ĠBRAHĠM YILMAZ ĠLKER ILGIN ĠMDAT ERSOY"

Transkript

1 TÜRKĠYE TENĠS FEDERASYONU IV.OLAĞAN GENEL KURULU 2014 YILI DENETĠM RAPORU RAPOR TARĠHĠ : 05 EKĠM 2016 DENETÇĠLER : YILMAZ USLU ALĠ RIZA ALTINOK ĠBRAHĠM YILMAZ ĠLKER ILGIN ĠMDAT ERSOY ĠNCELEME DÖNEMĠ :

2 1- GĠRĠġ 1.1. Konu: Türkiye Tenis Federasyonu dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, GSGM Çerçeve statü, TTF Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek düzen muhasebe mevzuatı ve ilkelerine göre denetlenmesinden ibarettir. Denetleme Kurulumuz ilgli dönem içerisinde muhtelif zamanlarda yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Genel Kurul a sunulacak yıllık denetleme raporlarını hazırlamak üzere 05 Ekim 2016 günü Federasyon merkezinde toplanmıştır Görev ve Yetki: Denetleme kurulumuz, denetleme raporunu tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü nün 15.ve 16.maddesinde belirtilen görev ve yetkilerine istinaden hazırlamıştır. Bu çerçevede Denetim Kurulumuz toplanarak Federasyonun mali işlemlerini denetlemiştir. Bu denetimler ilke olarak Federasyon yetkililerince Kurulumuza ibraz edilen kayıtların, mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığı yönünden gerçekleştirilmiştir. 2- USUL ĠNCELEMELERĠ Tenis Federasyonu nun muhasebesi yeterli bir organizasyona sahip olup, Federasyon merkezinde bilgisayara dayalı olarak kayıt altına alınmaktadır. Federasyon nun incelenen dönemde kullandığı yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Defterin Türü Dönemi Onay Makamı Onay Tarihi Yevmiye No Yevmiye Defteri 2014 Ankara 46.Noter Defter-i Kebir 2014 Ankara 46.Noter Envanter Defteri 2014 Ankara 46.Noter Türkiye Tenis Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği görülmüştür.

3 3 - HESAP ĠNCELEMELERĠ Raporun usul incelemeleri bölümünde açıklandığı üzere Federasyon un muhasebe İşlemleri bilgisayarla yapılmakta, kayıtlar belgelere dayanarak muhasebe fişleri ile Yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarına aktarılmaktadır. Federasyon un kayıtlarını izlediği hesap planı, Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı ve Uygulama Genel Tebliğlerine uygun niteliktedir. Federasyon un mali tabloları, Bilanço Ve Gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara uygundur. Yevmiye ve Defter-i kebir kayıtları esas alınarak envanter işlemi yapılmış, stoklar giriş değerleriyle Dikkate alınmıştır. Tüm bu işlemler ayrıca GSGM tarafından oluşturulan kısa adı MİM Olan muhasebe izleme birimi tarafından da denetlenmekte olup, MİM tarafından Federasyonumuza muhasebenin sevk ve idaresi ile ilgili olarak herhangi bir problemin Yansıtılmamış olduğu tespit edilmiştir BĠLANÇO HESAPLARI AKTĠF PASĠF Bankalar ,35 Ticari Borçlar ,69 Alıcılar ,81 Diğer Boçlar ,15 Verilen Depozito ve Teminat ,00 Ödenecek Vergi ve Yük ,85 Stoklar ,22 Geçmiş yıllar Gelir Fazlası ,65 Diğer Dönen Varlıklar ,62 Dönem Gelir Fazlası ,51 Maddi Duran Varlıklar ,26 Maddi Olmayan Duran Varlık ,59 Toplam ,85 Toplam ,85 Federasyonun bilanço kalemleri hakkında bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde ayrıntılı Olarak yer verilmiştir Bankalar: Federasyonun banka hesapları TL, Döviz, Vadeli ve Fon hesaplarından oluşmaktadır. Banka hesapları TL, Yabancı Para, Fon ve vadeli hesaplar banka bazında izlenmektedir. 31 Aralık 2014 dönemi sonu itibariyle bankalardan alınan hesap ekstreleri ile Federasyon Yasal kayıtları karşılaştırılmış ve mutabakat sağlanmıştır. Federasyon dönem sonunda Döviz tevdiat hesaplarını V.U.K.280.maddesi gereğince dönem sonunda değerlemeye Tabi tutmuş olup kur paritesi olarak Merkez bankası dönem sonu döviz alış paritesini Esas almıştır. TL Hesapları Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,92 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,19 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 291,06 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 613,66 Garanti Bankası Ulus şubesi hesap ,56 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap ,30 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap ,46 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap ,76

4 Döviz Hesapları Banka ve Hesap No Döviz miktarı TL KarĢılığı Vakıfbank hesap 36,71 usd 85,42 Vakıfbank hesap 30,86 usd 71,81 Vakıfbank hesap 96,93 Eur 274,04 Vakıfbank 2338 hesap 19,07 Chf 44,73 T.E. B hesap ,05 Eur ,12 T.E. B hesap 5.339,00 usd ,32 TOPLAM , Alıcılar : Federasyonun tarihi itibariyle reklam geliri olarak firmalardan ,81 TL alacağı bulunmaktadır Verilen Depozito ve Teminatlar : Federasyonun tarihi itibariyle ödüllü turnuva yapma garantisi olarak ITF e vermiş olduğu ( USD) ,00 TL depozito bulunmaktadır Stoklar : Federasyonun tarihi itibariyle ,22 TL spor malzemesi stoku bulunmaktadır. Müsabakalarda kullanıldıkça giderleştirilmektedir Diğer Dönen Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle Diğer Dönen Varlıklarda kayıtlı Devreden KDV olarak ,04 TL, İş avansları olarak ,58 TL ve GSGM nin Federasyona 2014 gelir tahakkuku olarak ,00 TL olmak üzere toplam ,62 TL bulunmaktadır. İş avansları federasyon amacına yönelik faaliyetleri için yapmış olduğu ödemelerden oluşmaktadır. Ödenen iş avanslarının müsabaka harcamaları gider hesabına avanstan kalan bakiyelerin banka hesaplarına iade edildiği anlaşılmış olup kalan bakiye ,58 TL dir.

5 Maddi Duran Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle ,01 TL tutarında 06 TTF 05 Plakalı Ford Transit Minübüs taşıtı ve ,25 TL demirbaşı olmak üzere toplam ,26 TL maddi duran varlıkları bulunmaktadır. Yıllar itibariyle alınan demirbaşlar aşağıda belirtilmiştir. Özerk spor federasyonları 3289 sayılı kanun ve çerçeve statüsü nün 13.maddesi gereğince Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf olduğu için amortisman uygulaması yapılmamıştır yılı alışları 5.971, yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları ,88 TOPLAM , Maddi olmayan Duran Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle haklarda 6.905,84 TL İzmir cup marka tescili ve diğer maddi olmayan duran varlıklarda ,75 TL muhtelif bilgisayar yazılım ve proğramları bulunmaktadır Satıcılar : Federasyonun tarihi itibariyle mal ve hizmet alım bedeli karşılığı muhtelif nitelikteki satıcılara ,69 TL borcu bulunmaktadır Diğer Borçlar : Federasyonun tarihi itibariyle Federasyon Personeline 2.330,33 TL, müsabaka ve faaliyetlerde görevli ve hakemlere ,82 TL olmak üzere toplam ,15 TL borcu bulunmaktadır.

6 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: Federasyonun tarihi itibariyle Aralık 2014 dönemine ait ,46 TL Muhtasar beyannamesi vergisi, ,12 TL Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV si ve ,27 TL SGK prim borçlarından kaynaklanmış toplam ,85 TL borcu bulunmaktadır GeçmiĢ Yıllar Karları : Federasyonun tarihi itibariyle ,65 TL geçmiş yıllar gelir fazlası vardır Dönem Net Karı : Federasyonun tarihi itibariyle ,51 TL Gelir fazlası bulunmaktadır. Bu tutar tarihleri arası Gelir ve Gider arasındaki farktan oluşmuştur. Bu tutarın detayı aşağıda gösterilmiştir. GELĠRLER S.G.M. Yardımı ,00 Spor Toto Reklam Geliri ,00 Katılım Payı-Başvuru Harçları Geliri 3.101,80 Sporcu-Antrenör-Hakem Lisans Geliri 3.860,00 Transfer Gelirleri 750,00 Reklam Gelirleri ,00 Hakem Antrenör Kurs Gelirleri 3.525,00 Fon Gelirleri 237,04 Kambiyo Karları 5.669,55 Gelirler Toplamı ,39 GĠDERLER Yurt içi Faaliyet Giderleri ,02 Yurt dışı Faaliyet Giderleri ,75 Eğitim Giderleri 9.105,36 Altyapı Çalışma Giderleri ,48 Proje Giderleri 7.080,00 Spor Malzeme Giderleri 9.260,73 Personel Giderleri ,95 Uluslar arası Kuruluş katkı payı 332,03 Büro Giderleri ,44 Kambiyo Zararı 6.269,12 Giderler Toplamı ,88 17/12/ /12/2014 dönemi Gelir Fazlası ,51

7 4. SONUÇ Denetleme Kurulumuz dönemi içerisinde çeşitli zamanlarda yaptığı toplantı ve incelemelerini, denetleme kurulu raporunun hazırlandığı toplantısını 05 Ekim 2016 tarihinde Federasyon merkezinde yapmıştır. Türkiye Tenis Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüştür. Federasyonun tüm Resmi-Özel kurum ve kuruluşlara karşı temsili Federasyon Başkanı Cengiz DURMUŞ veya yetki verdiği kişilerce yapıldığı ayrıca bankalara verilen ödeme emirlerinin ise yönetim kurulunca yetki verilen kişilerin iki imzası ile yapıldığı görülmüştür dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunda yaptığımız inceleme sonucunda ; bilanço üzerinde yapılan değerlendirmede söz konusu bilançonun, Federasyonun bu tarihteki mali durumunu, 17 Aralık Aralık 2014 gelir tablosu da Federasyonumuzun gelir-gider durumunu gerçek değerleriyle göstermektedir. Aynı şekilde çeşitli faaliyet dosyaları üzerinde yapılan incelemede, her faaliyetin ayrı bir proje olarak değerlendirildiği, tek tek gelir gider cetvelleri oluşturulduğu, ödemelerin tamamen banka üzerinden yapıldığı, gelirlerin büyük oranda banka üzerinden tahsil edildiği, nakit kıymetlerin vadeli hesaplarda tutularak değerinin korunduğu ve elde edilen gelirlerin hesaplara intikal ettirildiği ayrıca tüm bu işlemlerin GSGM Muhasebe İzleme Birimince de takip edildiği görülmüştür. Federasyonun 17 Aralık Aralık 2014 dönemlerinde ki faaliyetlerinin mali olarak Kurulumuzca onaylandığı ve takdir edildiği görüşümüzdür. Yılmaz USLU İbrahim YILMAZ Ali Rıza ALTINOK İlker ILGIN İmdat ERSOY

8 TÜRKĠYE TENĠS FEDERASYONU IV.OLAĞAN GENEL KURULU 2015 YILI DENETĠM RAPORU RAPOR TARĠHĠ : 05 EKĠM 2016 DENETÇĠLER : YILMAZ USLU ALĠ RIZA ALTINOK ĠBRAHĠM YILMAZ ĠLKER ILGIN ĠMDAT ERSOY ĠNCELEME DÖNEMĠ :

9 2- GĠRĠġ 1.1. Konu: Türkiye Tenis Federasyonu dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, GSGM Çerçeve statü, TTF Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek düzen muhasebe mevzuatı ve ilkelerine göre denetlenmesinden ibarettir. Denetleme Kurulumuz ilgli dönem içerisinde muhtelif zamanlarda yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Genel Kurul a sunulacak yıllık denetleme raporlarını hazırlamak üzere 05 Ekim 2016 günü Federasyon merkezinde toplanmıştır Görev ve Yetki: Denetleme kurulumuz, denetleme raporunu tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü nün 15.ve 16.maddesinde belirtilen görev ve yetkilerine istinaden hazırlamıştır. Bu çerçevede Denetim Kurulumuz toplanarak Federasyonun mali işlemlerini denetlemiştir. Bu denetimler ilke olarak Federasyon yetkililerince Kurulumuza ibraz edilen kayıtların, mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığı yönünden gerçekleştirilmiştir. 2- USUL ĠNCELEMELERĠ Tenis Federasyonu nun muhasebesi yeterli bir organizasyona sahip olup, Federasyon merkezinde bilgisayara dayalı olarak kayıt altına alınmaktadır. Federasyon nun incelenen dönemde kullandığı yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Defterin Türü Dönemi Onay Makamı Onay Tarihi Yevmiye No Yevmiye Defteri 2015 Ankara 46.Noter Defter-i Kebir 2015 Ankara 46.Noter Envanter Defteri 2015 Ankara 46.Noter Türkiye Tenis Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği görülmüştür.

10 3 - HESAP ĠNCELEMELERĠ Raporun usul incelemeleri bölümünde açıklandığı üzere Federasyon un muhasebe İşlemleri bilgisayarla yapılmakta, kayıtlar belgelere dayanarak muhasebe fişleri ile Yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarına aktarılmaktadır. Federasyon un kayıtlarını izlediği hesap planı, Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı ve Uygulama Genel Tebliğlerine uygun niteliktedir. Federasyon un mali tabloları, Bilanço Ve Gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara uygundur. Yevmiye ve Defter-i kebir kayıtları esas alınarak envanter işlemi yapılmış, stoklar giriş değerleriyle Dikkate alınmıştır. Tüm bu işlemler ayrıca GSGM tarafından oluşturulan kısa adı MİM Olan muhasebe izleme birimi tarafından da denetlenmekte olup, MİM tarafından Federasyonumuza muhasebenin sevk ve idaresi ile ilgili olarak herhangi bir problemin Yansıtılmamış olduğu tespit edilmiştir BĠLANÇO HESAPLARI Federasyonun bilanço kalemleri hakkında bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde ayrıntılı Olarak yer verilmiştir Bankalar: AKTĠF PASĠF Bankalar ,45 Ticari Borçlar ,50 Alıcılar 7.206,81 Diğer Boçlar ,94 Verilen Depozito ve Teminat ,00 Ödenecek Vergi ve Yük ,31 Diğer Çeşitli Alacaklar 944,10 Geçmiş yıllar Gelir Fazlası ,16 Stoklar ,04 Dönem Gider Fazlası ,34 Diğer Dönen Varlıklar ,82 Maddi Duran Varlıklar ,76 Maddi Olmayan Duran Varlık ,59 Toplam ,57 Toplam ,57 Federasyonun banka hesapları TL, Döviz, Vadeli ve Fon hesaplarından oluşmaktadır. Banka hesapları TL, Yabancı Para, Fon ve vadeli hesaplar banka bazında izlenmektedir. 31 Aralık 2015 dönemi sonu itibariyle bankalardan alınan hesap ekstreleri ile Federasyon Yasal kayıtları karşılaştırılmış ve mutabakat sağlanmıştır. Federasyon dönem sonunda Döviz tevdiat hesaplarını V.U.K.280.maddesi gereğince dönem sonunda değerlemeye Tabi tutmuş olup kur paritesi olarak Merkez bankası dönem sonu döviz alış paritesini Esas almıştır. TL Hesapları Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,40 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,55 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 391,06 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,65 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 701,21 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap ,13 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap ,44 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap 0,03

11 Döviz Hesapları Banka ve Hesap No Döviz miktarı TL KarĢılığı Vakıfbank hesap 1.341,71 usd 3.915,24 Vakıfbank hesap 6.912,63 usd ,74 Vakıfbank hesap 4.052,16 Eur ,26 Vakıfbank 2338 hesap 181,78 Chf 533,59 Vakıfbank hesap 25,00 Gbp 107,95 T.E. B hesap 3.014,05 Eur 9.596,13 T.E. B hesap 6.566,39 usd ,38 Vadeli Hesap Türk Ekonomi Bankası hesap ,00 Türk Ekonomi Bankası hesap ,69 TOPLAM , Alıcılar : Federasyonun tarihi itibariyle reklam geliri olarak firmalardan 7.206,81 TL alacağı bulunmaktadır Verilen Depozito ve Teminatlar : Federasyonun tarihi itibariyle ödüllü turnuva yapma garantisi olarak ITF e vermiş olduğu ( USD) ,00 TL depozito bulunmaktadır Diğer ÇeĢitli Alacaklar : Federasyonun tarihi itibariyle Edenred Kurumsal A.Ş. den iade faturası karşılığı 944,10 TL alacağı bulunmaktadır Stoklar : Federasyonun tarihi itibariyle ,04 TL spor malzemesi stoku bulunmaktadır. Müsabakalarda kullanıldıkça giderleştirilmektedir Diğer Dönen Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle Devreden KDV olarak ,96 TL ve ,86 TL iş avansları olarak toplam ,82 TL bulunmaktadır. İş avansları federasyon amacına yönelik faaliyetleri için yapmış olduğu ödemelerden oluşmaktadır. Ödenen iş avanslarının müsabaka harcamaları gider hesabına avanstan kalan bakiyelerin banka hesaplarına iade edildiği anlaşılmış olup kalan bakiye ,86 TL dir.

12 Maddi Duran Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle ,01 TL tutarında 06 TTF 05 Plakalı Ford Transit Minübüs taşıtı ve ,75 TL demirbaşı olmak üzere toplam ,76 TL maddi duran varlıkları bulunmaktadır. Yıllar itibariyle alınan demirbaşlar aşağıda belirtilmiştir. Özerk spor federasyonları 3289 sayılı kanun ve çerçeve statüsü nün 13.maddesi gereğince Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf olduğu için amortisman uygulaması yapılmamıştır yılı alışları 5.971, yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları ,50 TOPLAM , Maddi olmayan Duran Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle haklarda 6.905,84 TL İzmir cup marka tescili ve diğer maddi olmayan duran varlıklarda ,75 TL muhtelif bilgisayar yazılım ve proğramları bulunmaktadır Satıcılar : Federasyonun tarihi itibariyle mal ve hizmet alım bedeli karşılığı muhtelif nitelikteki satıcılara ,50 TL borcu bulunmaktadır Diğer Borçlar : Federasyonun tarihi itibariyle Federasyon Personeline 915,08 TL, müsabaka ve faaliyetlerde görevli ve hakemlere 9.944,07 TL ve Sporcu desteklemede ,79 TL olmak üzere toplam ,94 TL borcu bulunmaktadır.

13 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: Federasyonun tarihi itibariyle Aralık 2015 dönemine ait ,88 TL Muhtasar beyannamesi vergisi, 409,55 TL Ödenecek Damga Vergisi, 7.220,49 TL Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV si ve ,39 TL SGK prim borçlarından kaynaklanmış toplam ,31 TL borcu bulunmaktadır GeçmiĢ Yıllar Karları : Federasyonun tarihi itibariyle ,16 TL geçmiş yıllar gelir fazlası vardır Dönem Net Karı : Federasyonun tarihi itibariyle ,34 TL Gider fazlası bulunmaktadır. Bu tutar tarihleri arası Gelir ve Gider arasındaki farktan oluşmuştur. Bu tutarın detayı aşağıda gösterilmiştir. GELĠRLER S.G.M. Yardımı ,00 Spor Toto Reklam Geliri ,00 Katılım Payı-Başvuru Harçları Geliri ,16 Sporcu-Antrenör-Hakem Lisans Geliri ,00 Transfer Gelirleri ,00 Sponsorluk Gelirleri ,93 Reklam Gelirleri ,65 Uluslar arası Kuruluş Katkı Payı ,37 Hakem Antrenör Kurs Gelirleri ,00 Bağış Gelirleri ,40 Yayın Gelirleri ,90 Diğer Gelirler ,73 Faiz Gelirleri ,64 Kambiyo Karları ,00 Gelirler Toplamı ,78

14 GĠDERLER Yurt içi Faaliyet Giderleri ,97 Yurt dışı Faaliyet Giderleri ,22 Yurt içi kamp Giderleri ,08 Yurt dışı kamp Giderleri ,10 Eğitim Giderleri ,01 Altyapı Çalışma Giderleri ,97 Proje Giderleri ,11 Spor Malzeme Giderleri ,47 Personel Giderleri ,47 Toplantı Giderleri ,65 Ödül Giderleri ,01 Uluslar arası Kuruluş katkı payı ,07 Büro Giderleri ,24 Finansman Giderleri 8.648,28 Kambiyo Zararı ,47 Giderler Toplamı ,12 01/01/ /12/2015 dönemi Gelir Fazlası ,34

15 4. SONUÇ Denetleme Kurulumuz dönemi içerisinde çeşitli zamanlarda yaptığı toplantı ve incelemelerini, denetleme kurulu raporunun hazırlandığı toplantısını 05 Ekim 2016 tarihinde Federasyon merkezinde yapmıştır. Türkiye Tenis Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüştür. Federasyonun tüm Resmi-Özel kurum ve kuruluşlara karşı temsili Federasyon Başkanı Cengiz DURMUŞ veya yetki verdiği kişilerce yapıldığı ayrıca bankalara verilen ödeme emirlerinin ise yönetim kurulunca yetki verilen kişilerin iki imzası ile yapıldığı görülmüştür dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunda yaptığımız inceleme sonucunda ; bilanço üzerinde yapılan değerlendirmede söz konusu bilançonun, Federasyonun bu tarihteki mali durumunu, 01 Ocak Aralık 2015 gelir tablosu da Federasyonumuzun gelir-gider durumunu gerçek değerleriyle göstermektedir. Aynı şekilde çeşitli faaliyet dosyaları üzerinde yapılan incelemede, her faaliyetin ayrı bir proje olarak değerlendirildiği, tek tek gelir gider cetvelleri oluşturulduğu, ödemelerin tamamen banka üzerinden yapıldığı, gelirlerin büyük oranda banka üzerinden tahsil edildiği, nakit kıymetlerin vadeli hesaplarda tutularak değerinin korunduğu ve elde edilen gelirlerin hesaplara intikal ettirildiği ayrıca tüm bu işlemlerin GSGM Muhasebe İzleme Birimince de takip edildiği görülmüştür. Federasyonun 01 Ocak Aralık 2015 dönemlerinde ki faaliyetlerinin mali olarak Kurulumuzca onaylandığı ve takdir edildiği görüşümüzdür. Yılmaz USLU İbrahim YILMAZ Ali Rıza ALTINOK İlker ILGIN İmdat ERSOY

16 TÜRKĠYE TENĠS FEDERASYONU IV.OLAĞAN GENEL KURULU 2016 YILI DENETĠM RAPORU RAPOR TARĠHĠ : 05 EKĠM 2016 DENETÇĠLER : YILMAZ USLU ALĠ RIZA ALTINOK ĠBRAHĠM YILMAZ ĠLKER ILGIN ĠMDAT ERSOY ĠNCELEME DÖNEMĠ :

17 3- GĠRĠġ 1.1. Konu: Türkiye Tenis Federasyonu dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, GSGM Çerçeve statü, TTF Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek düzen muhasebe mevzuatı ve ilkelerine göre denetlenmesinden ibarettir. Denetleme Kurulumuz ilgli dönem içerisinde muhtelif zamanlarda yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Genel Kurul a sunulacak yıllık denetleme raporlarını hazırlamak üzere 05 Ekim 2016 günü Federasyon merkezinde toplanmıştır Görev ve Yetki: Denetleme kurulumuz, denetleme raporunu tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü nün 15.ve 16.maddesinde belirtilen görev ve yetkilerine istinaden hazırlamıştır. Bu çerçevede Denetim Kurulumuz toplanarak Federasyonun mali işlemlerini denetlemiştir. Bu denetimler ilke olarak Federasyon yetkililerince Kurulumuza ibraz edilen kayıtların, mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığı yönünden gerçekleştirilmiştir. 2- USUL ĠNCELEMELERĠ Tenis Federasyonu nun muhasebesi yeterli bir organizasyona sahip olup, Federasyon merkezinde bilgisayara dayalı olarak kayıt altına alınmaktadır. Federasyon nun incelenen dönemde kullandığı yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Defterin Türü Dönemi Onay Makamı Onay Tarihi Yevmiye No Yevmiye Defteri 2016 Ankara 46.Noter Defter-i Kebir 2016 Ankara 46.Noter Envanter Defteri 2016 Ankara 46.Noter Türkiye Tenis Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği görülmüştür.

18 3 - HESAP ĠNCELEMELERĠ Raporun usul incelemeleri bölümünde açıklandığı üzere Federasyon un muhasebe İşlemleri bilgisayarla yapılmakta, kayıtlar belgelere dayanarak muhasebe fişleri ile Yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarına aktarılmaktadır. Federasyon un kayıtlarını izlediği hesap planı, Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı ve Uygulama Genel Tebliğlerine uygun niteliktedir. Federasyon un mali tabloları, Bilanço Ve Gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara uygundur. Yevmiye ve Defter-i kebir kayıtları esas alınarak envanter işlemi yapılmış, stoklar giriş değerleriyle Dikkate alınmıştır. Tüm bu işlemler ayrıca GSGM tarafından oluşturulan kısa adı MİM Olan muhasebe izleme birimi tarafından da denetlenmekte olup, MİM tarafından Federasyonumuza muhasebenin sevk ve idaresi ile ilgili olarak herhangi bir problemin Yansıtılmamış olduğu tespit edilmiştir BĠLANÇO HESAPLARI AKTĠF PASĠF Bankalar ,80 Ticari Borçlar ,02 Alıcılar 7.206,81 Diğer Boçlar ,07 Verilen Depozito ve Teminat ,00 Alınan Avanslar ,00 Diğer Çeşitli Alacaklar ,40 Ödenecek Vergi ve Yük ,52 Stoklar ,57 Geçmiş yıllar Gelir Fazlası ,82 Diğer Dönen Varlıklar ,09 Dönem Gider Fazlası ,36 Maddi Duran Varlıklar ,81 Maddi Olmayan Duran Varlık ,59 Toplam ,07 Toplam ,07 Federasyonun bilanço kalemleri hakkında bilgilere aşağıdaki alt bölümlerde ayrıntılı Olarak yer verilmiştir Bankalar: Federasyonun banka hesapları TL, Döviz, Vadeli ve Fon hesaplarından oluşmaktadır. Banka hesapları TL, Yabancı Para, Fon ve vadeli hesaplar banka bazında izlenmektedir. 30 Eylül 2016 dönemi sonu itibariyle bankalardan alınan hesap ekstreleri ile Federasyon Yasal kayıtları karşılaştırılmış ve mutabakat sağlanmıştır. Federasyon dönem sonunda Döviz tevdiat hesaplarını V.U.K.280.maddesi gereğince dönem sonunda değerlemeye Tabi tutmuş olup kur paritesi olarak Merkez bankası dönem sonu döviz alış paritesini Esas almıştır. TL Hesapları Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,39 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap ,00 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 2.591,51 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 6.268,67 Vakıfbank Anafartalar şubesi hesap 701,21 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap 1.378,03 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap ,78 T.Ekonomi Bankası ulus şubesi hesap 0,03

19 Döviz Hesapları Banka ve Hesap No Döviz miktarı TL KarĢılığı Vakıfbank hesap ,99 usd ,47 Vakıfbank hesap 176,05 usd 528,22 Vakıfbank hesap 2.504,78 Eur 8.403,04 Vakıfbank 2338 hesap 181,78 Chf 560,59 Vakıfbank hesap 16,54 Gbp 64,20 T.E. B hesap 3.014,05 Eur ,53 T.E. B hesap 3.058,39 usd 9.176,39 Vadeli Hesap Türk Ekonomi Bankası hesap ,74 TOPLAM , Alıcılar : Federasyonun tarihi itibariyle reklam geliri olarak firmalardan 7.206,81 TL alacağı bulunmaktadır Verilen Depozito ve Teminatlar : Federasyonun tarihi itibariyle ödüllü turnuva yapma garantisi olarak ITF e vermiş olduğu ( USD) ,00 TL depozito bulunmaktadır Diğer ÇeĢitli Alacaklar : Federasyonun tarihi itibariyle sponsorluk geliri olarak Türk Ekonomi Bankasına kesmiş olduğu faturadan bakiye kalan ,40 TL alacağı bulunmaktadır Stoklar : Federasyonun tarihi itibariyle ,57 TL spor malzemesi stoku bulunmaktadır. Müsabakalarda kullanıldıkça giderleştirilmektedir Diğer Dönen Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle Devreden KDV olarak ,78 TL ve ,31 TL iş avansları olarak toplam ,09 TL bulunmaktadır. İş avansları federasyon amacına yönelik faaliyetleri için yapmış olduğu ödemelerden oluşmaktadır. Ödenen iş avanslarının müsabaka harcamaları gider hesabına avanstan kalan bakiyelerin banka hesaplarına iade edildiği anlaşılmış olup kalan bakiye ,31 TL dir.

20 Maddi Duran Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle ,01 TL tutarında 06 TTF 05 Plakalı Ford Transit Minübüs taşıtı ve ,80 TL demirbaşı olmak üzere toplam ,81 TL maddi duran varlıkları bulunmaktadır. Yıllar itibariyle alınan demirbaşlar aşağıda belirtilmiştir. Özerk spor federasyonları 3289 sayılı kanun ve çerçeve statüsü nün 13.maddesi gereğince Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf olduğu için amortisman uygulaması yapılmamıştır yılı alışları 5.971, yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları , yılı alışları ,50 09/2016 yılı alışları 7.828,05 TOPLAM , Maddi olmayan Duran Varlıklar : Federasyonun tarihi itibariyle haklarda 6.905,84 TL İzmir cup marka tescili ve diğer maddi olmayan duran varlıklarda ,75 TL muhtelif bilgisayar yazılım ve proğramları bulunmaktadır Satıcılar : Federasyonun tarihi itibariyle mal ve hizmet alım bedeli karşılığı muhtelif nitelikteki satıcılara ,02 TL borcu bulunmaktadır Diğer Borçlar : Federasyonun tarihi itibariyle Federasyon Personeline Eylül 2016 maaşları karşılığı ,37 TL, müsabaka ve faaliyetlerde görevli ve hakemlere 8.640,13 TL ve Sporcu desteklemede ,57 TL olmak üzere toplam ,07 TL borcu bulunmaktadır.

21 Alınan Avanslar : Federasyonun tarihi itibariyle Reklam Gelirine mahsuben Franke Mutfak Banyo Sistemleri A.Ş. den almış olduğu ,00 TL avans bulunmaktadır Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: Federasyonun tarihi itibariyle Eylül 2016 dönemine ait ,36 TL Muhtasar beyannamesi vergisi, ,43 TL Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV si ve ,73 TL SGK prim borçlarından kaynaklanmış toplam ,52 TL borcu bulunmaktadır GeçmiĢ Yıllar Karları : Federasyonun tarihi itibariyle ,82 TL geçmiş yıllar gelir fazlası vardır Dönem Net Karı : Federasyonun tarihi itibariyle ,36 TL Gider fazlası bulunmaktadır. Bu tutar tarihleri arası Gelir ve Gider arasındaki farktan oluşmuştur. Bu tutarın detayı aşağıda gösterilmiştir. GELĠRLER S.G.M. Yardımı ,00 Spor Toto Reklam Geliri ,00 Katılım Payı-Başvuru Harçları Geliri ,54 Sporcu-Antrenör-Hakem Lisans Geliri ,00 Transfer Gelirleri 1.500,00 Sponsorluk Gelirleri ,84 Reklam Gelirleri ,52 Uluslar arası Kuruluş Katkı Payı ,74 Ceza Gelirleri 8.640,00 Hakem Antrenör Kurs Gelirleri ,00 Yayın Gelirleri ,25 Diğer Gelirler ,92 Faiz Gelirleri ,42 Kambiyo Karları ,15 Gelirler Toplamı ,38

22 GĠDERLER Yurt içi Faaliyet Giderleri ,07 Yurt dışı Faaliyet Giderleri ,96 Yurt içi kamp Giderleri ,85 Yurt dışı kamp Giderleri ,28 Eğitim Giderleri ,07 Altyapı Çalışma Giderleri ,41 Proje Giderleri ,49 Spor Malzeme Giderleri ,53 Personel Giderleri ,46 Toplantı Giderleri 6.976,16 Ödül Giderleri ,00 Uluslar arası Kuruluş katkı payı ,71 Büro Giderleri ,78 Finansman Giderleri ,61 Kambiyo Zararı 7.368,36 Giderler Toplamı ,74 09/2016 dönemi Gelir Fazlası ,36

23 4. SONUÇ Denetleme Kurulumuz dönemi içerisinde çeşitli zamanlarda yaptığı toplantı ve incelemelerini, denetleme kurulu raporunun hazırlandığı toplantısını 05 Ekim 2016 tarihinde Federasyon merkezinde yapmıştır. Türkiye Tenis Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüştür. Federasyonun tüm Resmi-Özel kurum ve kuruluşlara karşı temsili Federasyon Başkanı Cengiz DURMUŞ veya yetki verdiği kişilerce yapıldığı ayrıca bankalara verilen ödeme emirlerinin ise yönetim kurulunca yetki verilen kişilerin iki imzası ile yapıldığı görülmüştür dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunda yaptığımız inceleme sonucunda ; bilanço üzerinde yapılan değerlendirmede söz konusu bilançonun, Federasyonun bu tarihteki mali durumunu, 01 Ocak Eylül 2016 gelir tablosu da Federasyonumuzun gelir-gider durumunu gerçek değerleriyle göstermektedir. Aynı şekilde çeşitli faaliyet dosyaları üzerinde yapılan incelemede, her faaliyetin ayrı bir proje olarak değerlendirildiği, tek tek gelir gider cetvelleri oluşturulduğu, ödemelerin tamamen banka üzerinden yapıldığı, gelirlerin büyük oranda banka üzerinden tahsil edildiği, nakit kıymetlerin vadeli hesaplarda tutularak değerinin korunduğu ve elde edilen gelirlerin hesaplara intikal ettirildiği ayrıca tüm bu işlemlerin GSGM Muhasebe İzleme Birimince de takip edildiği görülmüştür. Federasyonun 01 Ocak Eylül 2016 dönemlerinde ki faaliyetlerinin mali olarak Kurulumuzca onaylandığı ve takdir edildiği görüşümüzdür. Yılmaz USLU İbrahim YILMAZ Ali Rıza ALTINOK İlker ILGIN İmdat ERSOY

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.01.2014-15.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

DENETĐM KURULU RAPORU

DENETĐM KURULU RAPORU TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH FENCING FEDERATION 2011 YILI DENETĐM KURULU RAPORU Sayfa 1 / 11 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 01.01.2011 31.12.2011 DENETĐM KURULU RAPORU 1-GĐRĐŞ Đşbu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (Federasyon) 01.01.2014 31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 31.10.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Satranç Federasyonu Denetim Kurulu 31.10.2014-31.12.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27.08.2016

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2014-31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.06.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Denetim Kurulu 01.08.2012-20.04.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 23.04.2014

Detaylı

TÜRKĠYE KARATE FEDERASYONU TARĠHLERĠ ARASI DENETĠM KURULU RAPORU

TÜRKĠYE KARATE FEDERASYONU TARĠHLERĠ ARASI DENETĠM KURULU RAPORU TÜRKĠYE KARATE FEDERASYONU 01.01.2016-30.09.2016 TARĠHLERĠ ARASI DENETĠM KURULU RAPORU Türkiye Karate Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 30.09.2016

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Satranç Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2014-30.10.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 01.11.2014

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2013-31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF (KAYNAKLAR ) I.DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. HAZIR DEĞERLER 2.007.484,35 3. BANKALAR 2.007.484,35

Detaylı

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU ÜYE ÜYE ÜYE

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU ÜYE ÜYE ÜYE TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 25.09.2016 DENETÇİLER S.M.M.M. Mahmut Ruşen ALTUN Ömer Faruk GÜMRAH Hüseyin ŞEKERLİ ÜYE ÜYE ÜYE İNCELEME DÖNEMİ 01.04.2015 31.07.2016

Detaylı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun 01.01.2008 28.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun Ana Statü ve diğer il mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.01.2008-30.06.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2008-31.10.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.09.2008 31.12.2008 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.09.2008 31.12.2008 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.09.2008 31.12.2008 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Boks Federasyonu nun 01.09.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Denetim Kurulumuz 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi denetimi amacıyla toplantısını 13/10/2012 günü saat 11:00 de Federasyonun İstanbul daki adresinde yapmıştır.

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Atletizm Federasyonu nun 01.01.2008-30.09.2008 dönemi, Denetleme Kurulu olarak görevimiz süresince Federasyonun, İdari İşlemler,Sportif faaliyetleri ile

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( )

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( ) TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (31.12.2015) AKTİF KALEMLER (TL) PASİF KALEMLER (TL) KASA 5.145 BORÇLAR 2.413.152 TL 1.970 a) Personele Borçlar 20.195 YP 3.175 b) Satıcılara Borçlar 855.197 ALINAN ÇEKLER

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ: 1-1-Konu: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığı nın 08.04.2012-31.07.2012 dönemini kapsayan işlemleriyle ilgili olarak hesap ve faaliyetlerinin, Ana Statü ve diğer

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.07.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2008 16.09.2008)

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2008 16.09.2008) ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2008 16.09.2008) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu nun 01.01.2008 16.09.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Denetim kurulumuz 2014 yılı Ekim-Aralık dönemi denetimi amacıyla toplantısını 02.02.2015 günü saat 14:00 da Federasyonun İstanbul daki adresinde yapmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Denetim kurulumuz 2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi denetimi amacıyla toplantısını 19.09.2015 günü saat 11:00 da Federasyonun İstanbul daki adresinde yapmıştır.

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2007 31.12.2007)

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu nun 01.01.2008-31.08.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 30 Kasım 2008 DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 30 Kasım 2008 DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun Ana Statü ve diğer il mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Hentbol Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Boks Federasyonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 05.12.201531.12.2015 01.01.201620.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Denetim Kurulu 05.12.201531.12.2015 ve 01.01.2016

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO (TL) PASİF (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.836.810,84 B-Ticari Borçlar

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Kayak Federasyonu nun 16.08.2006 31.12.2006 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Taekwondo Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 01.10.2014 31.12.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun 01.10.2014 31.12.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Taekwondo Federasyonu nun 01.01.2008-31.10.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 968.143,67 C-Diğer Borçlar

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu nun 01.01.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Denetim Kurulu 07.05.2011-31.12.2011 dönemine ait Denetim raporunu hazırlamak üzere 28.09.2012 tarihinde federasyon

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Boks Federasyonu nun 01.01.2008-31.08.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU -GİRİŞ DENETİM KURULU RAPORU - KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Voleybol Federasyonunun 0.0.2007 3.0.2008 döneminde, Federasyonun idari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-14:58:07 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 3880035186 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye GüreĢ Federasyonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı