JavaScript DERS NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JavaScript DERS NOTU"

Transkript

1 T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA JavaScript DERS NOTU Seval ÖZBALCI MANİSA 2003

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 JAVASCRIPT... 4 DEĞİŞKENLER... 6 Genel Değişken Özellikleri... 6 Değişkenlerin İşlem Operatörleri İle Kullanımı... 7 Aritmetik Operatörler... 8 Karşılaştırma Operatörleri... 9 Mantıksal Operatörler... 9 Özel karşılaştırma Operatörü... 9 Internet Explrer & Netscape Farkı Ekrana Çıktı Ve Klavyeden Bilgi Giriş Prmpt ()...14 Write()...15 KOŞUL VE DÖNGÜLER Kşul Yapıları If (Eğer)...16 If.. Else (Eğer... Değilse)...16 Döngü Yapısı Fr Döngüsü...18 Şartlı Döngü Yapısı While...19 D.. while yapısı...19 Break ve Cntinue İfadeleri...20 Switch-Case İfadesi...21 FONKSİYON KAVRAMI Fnksiyna Değer Gönderme ve Değer Alma NESNELER VE ÖZELLİKLERİ Windw Nesnesi Pencere Açmak Ve Kapamak...24 Windw.Lcatin.Prtcl...26 Windw.Histry.G...26 Status Bar Kullanımı...27 Tarayıcı Nesnesi Çerçeve (Frame) Nesnesi Frm Nesnesi Text Alanı...30 Şifre Alanı...30 Butnlar...31 Rady (Radi) Düğmeleri...31 Select Unsuru...32 OLAYLAR nclick nmuseover, nmuseout nsubmit :.

3 nreset nchange nlad, nunlad nerrr, nabrt JAVASCRİPT İLE DHTML Katman Özelliklerini Değiştirme Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 3

4 JAVASCRIPT Java ile JavaScript ldukça fazla karıştırılmaktadır. Java, Sun firması tarafından Pascal ve Delphi dillerinden esinlenerek yazılmış bir prgramlama dilidir. Snuçta işletim sistemlerinden bağımsız bir prgram elde edersiniz. Yani exe veya cm uzantılı dsya luşturur. Fakat JavaScript bu tür bir prgramlama dili değildir. Yrumlanması için bir tarayıcıya ihtiyaç duyar. Bu yüzden script dilidir. Html dsyasını içine gömülüdür. Snuçta elinizde exe veya cm uzantılı bir dsya yktur. Javascript, Netscape firması tarafından C dilinden esinlenilerek yazılmıştır. Yazılma amacı Html'in sahip lmadığı bazı özelliklerin web sayfalarında kullanılmak istenmesidir. Ziyaretçi ile etkileşim gibi önemli unsurlarda Html'in eksiklerini tamamlayıcı unsurlara ihtiyaç duyulması snucunda Netscape firması bu knuya ağırlık vererek JavaScript script dilini internet rtamına kazandırmıştır. Netscape ve Internet Explrer tarayıcılarının JavaScript kdundaki anlayışları farklıdır. Nedeni ise, Netscape JavaScript dilini hazırladığında Micrsft un bu dilin özelliklerini veya yazılım tarzını tam anlamıyla Internet Explrer'a eklemeyip kendi yazım kurallarını belirlemesidir. Bu yüzden JavaScript kdu yazarken bu iki tarayıcı özelliklerini de göz önünde bulundurmalıyız. Java Script'in Genel Bazı Özellikleri Javascript kdlarını yazmak için Windws kullanıcıları için NtePad, Mac. kullanıcıları için Simple Text yeterlidir. JavaScript kdları <script> etiketi ile başlar, </script> etiketi ile biter. <script> etiketi, JavaScript'i anlamayan eski sürüm tarayıcıların bu kısmı geçmeleri içindir. Genellikle yazım tarzı aşağıdaki şekildedir: <script> <! JavaScript kdları --> </script> İyi bir prgramcı kd satırlarında açıklama yapar. Bu satır şu işlemi gerçekleştiriyr gibi açıklayıcı bilgiler yazar kdlarının yanına. JavaScript'te bu tür 4 :.

5 açıklamalar // ile başlar ve // ile biter. Eğer açıklamanız bir satırdan fazla ise /* ile başlar */ ile biter. Örnek: // bu satır kullanılacak değişkenlerin tanımlanması /* açıklama satırı 1 açıklama satırı 2 açıklama satırı 3 */ JavaScript kdları Html kdların arasında yer alır. Veya uzantısı js lan dsyalarda saklanarak yine Html içerisinden çağırılır. Java Appletleri gibi Html'den ayrı bir unsur değildir. Javascript Html'in bir parçasıdır. Kullanılacak yere göre Html'in içerisinde kullanılır. Fakat genelde <head> </head> etiketleri arasında kullanılır. Javascript kdları bittiğinde elinizde asla kendi başına çalışan uzantısı exe veya cm lan bir dsya lmaz. Her zaman için tarayıcı tarafından yrumlanması gerekir. Yrumlanması demek Javascript kdunun çalışması anlamındadır. Nesne ve buna uygulanan laylar ile ilgili bir takım görevleri vardır. Javascript kullandığı her unsuru nesne larak algılar. Siz bu nesneleri tıklamak, üzerine gelmek, üzerinde çıkmak gibi laylar ile çalıştırırsınız ki bu da Javascript'in ziyaretçi ile etkileşmesi demektir. NOT: Her knuyu şöyle bir kuyup hemen ardından uygulamalısınız. Uygulamada dikkat edilmesi gereken; her kd örneğinin (değişkenler knusundakiler gibi) kendi başına bir iş yapmayabileceğidir. Bu tür kdlar diğerlerinden farklı larak arka planı açık sarı ve italik larak yazılmıştır. Uygulayabilmek için diğer birtakım kdlara da ihtiyaç duyulur. Bu yüzden bu tip knuları sadece bilginiz lması amacıyla kuyup geçiniz. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 5

6 DEĞİŞKENLER Genel Değişken Özellikleri Değişkenler Javascript'te ve diğer prgramlama dillerinde lduğu gibi bilgi deplamak bu bilgiyi kullanmak amacıyla kullanılırlar. Değişkenler "var" kmutu ile luşturulurlar. Karakter larak kullanıldıklarında işlem yapılamazlar. Nümerik larak kullanıldıklarında ancak işlem yapabilirler. Kullanımına bir örnek verelim. Örnek: var sayi; var sayi1=10; var yazi1="10"; Burada birinci satırdaki "sayi" değişkeni script kdunun herhangi bir yerinde kullanılmak üzere luşturulmuştur. İkinci satırda "sayi1" adındaki değişkenin değeri hemen satırda = ifadesinden snra verilmiştir. Böyle değişken tanımıda yapılabilir. Üçüncü satırda ise değişkenin karakter ifadesi larak kullanımını görüyruz. Burada önemli lan karakter değişkenlerin alıntı " " ifadesinin arasında kullanılmasıdır. Her değişkenden snra ; işareti knulmalıdır. Tarayıcı, bir başka kmut satırına geçtiğini bu yl ile anlar. Şimdi değişkenlerle ilgili matematik işlemlerinin nasıl lacağını görelim. Bunu daha iyi açıklayabilmek için örnekler üzerinde çalışalım. Örnek: var sayi1=10; var sayi2=20; var sayi3=sayi1+sayi2; Birinci ve ikinci satırlarda değişkenler luşturduk. Üçüncü satırdaki ise sayi3 değişkeni ile diğer iki değişkeni tpladık. Burada önemli lan işlem yapmak istediğimizde değişken değerinin alıntı " " işaretlerinin arasına knmamasıdır. Üçüncü satırı - ileride göreceğimiz write () fnksiynu ile - tarayıcıda yazdırırsak göreceğimiz değer 30'dur. Şimdi de değişkenleri karakter larak tanımladığımızda neler lduğuna bakalım. Örnek: var sayi1="10"; var sayi2="20"; var sayi3= sayi1+sayi2 ; 6 :.

7 Bir önceki örnekten farklı larak değişken değerlerinin alıntı işaretleri içerisinde yazdık. Eğer sayi3 adlı değişkeni tarayıcıda bastırırsak göreceğimiz ifade 1020 ifadesidir. Yani tarayıcı karakter larak tanımladığımız değişkenleri ardada ekledi. Burada unutulmaması gereken şey bunun sadece + işleminde geçerli lmasıdır. Diğer işlem türlerinde bu tür bir snuç alınamaz. Değişkenlere ad verirken uymamız gereken kurallar. 1) Değişken isimleri harf veya _ karakteri ile başlayabilir. Rakam kullanmak istersek 2. karakterden snra kullanabiliriz. Yani değişkenin ilk karakteri rakam lamaz. Değişken isimlerine örnekler; var url="webteknikleri"; dğru var _rakam=12; dğru var a1=123; dğru var 3uzler="üçüzler" yanlış 2) Değişken tanımlarken bir veya birden fazla bşluk bırakmak tanımlama açısından herhangi bir srun teşkil etmez. 3) Değişken adı verirken kullandığımız harflerin büyük veya küçük lması bazı tarayıcılarda fark etmezken çğu tarayıcıda farklı bir değişken anlamındadır. Yani; var say=1; var Say=1; Birçk tarayıcıda farklı değişkenler larak algılanır. Değişkenlerin İşlem Operatörleri İle Kullanımı Değişkenlere işlem yaptırabilecek peratörleri ve özelliklerini inceleyelim. Operatörleri birkaç kısıma ayırarak inceleyelim; Aritmetik peratörler Karşılaştırmak peratörleri Mantıksal peratörler Özel peratörler Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 7

8 ARİTMETİK OPERATÖRLER Her zaman kullandığımız bu peratörler +, -, *, /, % 'dir.değişkenlerin çeşitli aritmetik peratörlerle kullanımına bir örnek verelim. Örnek: var i=10; var j=11; var k=12; var m,n; m=i*j+k; n=i*(j+k); İlk üç satırda değişkenlerimizi hem tanımlayıp hem de değer atadık. Dördüncü satırda ise m ve n değişkenlerini tanımlayıp değer atamadık. Diğer satırlarda ise m ve n değişkenlerinden istenen işlemleri tanımladık. Buna göre sn iki satırın snuçları farklıdır. Çünkü parantezlerin işlem önceliği vardır. Beşinci satırın cevabı (10*11)+12 = 122 şeklinde lacaktır. Sn satırda ise snuç 10*(11+12) = 230 lacaktır. Diğer bir işlem peratörü lan % 'nin yaptığı işlemi şu şekilde anlatabiliriz. % peratörü % işaretinin slundaki değişkeni sağındaki değişkene böler ve kalanı verir. Örnek larak; var a=100; var b=9; var c=100%9; Burada c değişkenin değeri 100/9'un kalanı 1'dir. Yani c değişkeninin değeri 1 lacaktır. Diğer -(eksi) ve / (bölme) peratörlerinin işlemleri kendilerine atanan çıkartma ve bölme işlemidir. Bu peratörlerin kısa kullanımı içinde Javascript bize klaylık sağlar. Bu peratörleri sıralamak istersek; -= : *= : /= : %= : ++ : -- Bu peratörlerin kısa uzun şekilde yazılışları ise aşağıdaki gibidir. x+=y x=x+y x-=y x=x-y x*=y x=x*y x/=y x=x/y x%=y x=x%y x++ x=x+1 x-- x=x-1 Bu peratörlerin nasıl işlem yaptığını bir örnekte görelim. var x,y,z; 8 :.

9 x=10; y=20; z=30; x++; x+=y; z--; y*= z; Şimdi her zamanki gibi işlem satırlarının cevaplarını birlikte bulalım. x++ satırı x=x+1 işleminin yapılmasını söyler. Buna göre x değişkeni 11 değerini alır. İkinci satıra geldiğimizde x+=y satırı x=x+y işleminin yapılmasını söyler. Bir önceki satırdaki x'in değeri 11 idi. Böylelikle yeni x'in değeri 11+20=31 lacaktır. Diğer satırda z-- işlemi snucunda z'nin değeri 29 lacaktır. Sn satırda ise y=y*z işlemi ile y değişkeni 20*29= 380 değerini alacaktır. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Değişkenlerin birbirleri ile karşılaştırılmak istendiğinde kullanılan peratörlerdir. Bu peratörler ise; == peratörü iki değişkenin birbirine eşitliğini kntrl eder.!= peratörü iki değişkenin birbirine eşit lmadığı durumlarda kullanılır. < peratörü bilindiği üzere küçüktür peratörüdür. Sldaki değişkenin sağdakinde küçüklüğünü kntrl eder. <= sldaki değişkenin sağdaki değişkene küçük eşitliğini kntrl eder. eder. > sldaki değişkenin sağdaki değişkene göre büyük lup lmadığını kntrl >= sldaki değişkenin sağdaki değişkene büyük eşitliğini kntrl eder. MANTIKSAL OPERATÖRLER İki değişkene bağlı karşılaştırılmaların yapılmak istendiği durumlarda kullanılır. Operatörler &&,,! peratörleridir. && And (ve) peratörü iki değişkenin de değeri dğru lması istendiğinde kullanılır. Or (veya) peratörü iki değişkenden en az birinin dğru lması durumu istediğinde kullanılır.! Nt (değil) peratörü değişkenin değeri dğru ise yanlış, yanlış ise dğru lması istendiği durumlarda kullanılır. ÖZEL KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRÜ Bu peratör iki değişken arasında karşılaştırma yapmanın en sade ve kısa yludur. Operatörün kullanım biçimi : değişken_1 [karşılaştırma peratörü] değişken_2? değişken_3 : değişken_4 Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 9

10 Buna göre ; Bunu bir örnekle açıklayalım. Değişkenleri var ile tanımladığımızı farz ediyrum. a < b? c : d Yukarıdaki satırda yapılması istenen işlem; a değişkeninin b değişkeninden küçük lup lmadığı karşılaştırılıyr. Buna göre cevap dğruysa işlemin snucu c değişkeninin değeri değilse d değişkeni luyr. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir Javascript kdunda görelim. Bu bizim ilk Javascript kdumuz lacak. Örnek : <script Language="JavaScript 1.2"> <! var i=1; var j=2; var k=3; var m=4; var n=5; var p=6; var q=7; i=+j; j++; k--; m=m+k; n=*j; i < j? 3 : 1 ; k >= n? 0 : 1 ; k=2 && j=5? p : q ; i=2 j=3? m : n ; p!=2? k : 10 ; -- > </script> İlk yedi satırda değişkenlerimizi hem tanımladık hem de değer atadık. Böyle bir yazımı yapabileceğimizi değişkenleri anlatmaya başlarken söylemiştik. İşlem satırlarına geçtiğimizde ise; i+=j; Bu işlem daha da önce gördüğümüz gibi bize i=i+j işlemini yapmamızı söyler. Buna göre i değişkeninin değeri 3 lacaktır. Hemen altındaki satırda bulunan j++ işlemi dlayısıyla da j değişkeni 3 değerini alacaktır. Diğer işlem satırında k--işlemi ile de k değişkeni 2 değerini alır. Bir diğer satırdaki m=m+k işlemi ile m(m=4) değişkeni k(k=2) değişkeni tplanarak 6 değerini alır. n=*j işlemi ile de n(n=5) değişkeni 3*5=15 değerini alacaktır. 10 :.

11 Şimdi diğer karşılaştırma işlemlerine geçmeden önce değişkenlerimizin işlem snrası aldığı değerleri yazalım. i=3, j=3, k=2, m=6, n=15, p=6, q=7 ; i < j? 3: 1 ; Bu satırın 3 < 3 işleminin cevabı dğru ise 3 değilse 1 değeri alacağını görebiliyruz. Tabi ki üç üçten küçük lmadığı için cevabımız 1 lacaktır. k>=n? 0 : 1 ; Bu satırda ise 2>=15 işlemi gerçekleşir ki bunun cevabı da yanlıştır ve ikinci değer işlem satırının cevabıdır yani 1 dir. Şimdiki karşılaştırma işlemimiz ise mantıksal peratörlerle ilgili. Buna göre; k=2 && j=5? p : q ; İşlem bize ne söylüyr? K değişkeni ve j değişkeninin kesin larak bir değere eşit lup lmadığını karşılaştırmamızı söylüyr. Bu iki değer de dğruysa çünkü &&(and) mantıksal peratörünün anlamı bu işlem dğrudur değilse yanlıştır. Buna göre k=2 'dir. Fakat buna karşılık j'nin değeri 5 değildir. Bu yüzden karşılaştırmanın cevabı yanlıştır. Dlayısıyla işlem q yani 7 değerini alır. p!=2? k : 10 ; İşlemde istenilen p değişkeninin değerinin ikiden farklı lması durumdur. Yani 6!=2 bunun anlamı dğrudur. Gerçektende 6=2 değildir. Bizde bu satırda bunu istiyrduk. O halde cevap dğrudur. Böylelikle işlem k yani 2 değerini alır. Şimdi biz bu yaptıklarımızla sadece javascript'te bir şeyler hesap etmesini ve karşılaştırmasını söyledik. Tarayıcı da bu işlemleri yapar ve hafızasında tutar. Daha snra öğreneceğimiz kmutlarla bunları istersek tarayıcıya yazdırabilir. Başka bir yerde kullanılmasını söyleyebiliriz. Internet Explrer & Netscape Farkı Giriş kısmında belirttiğimiz gibi Javascript kdlarında MSIE (Micrsft Internet Explrer) ve NN (Netscape Navigatr) yönünden farklılık vardır. Bu tarayıcının html dökümanı nasıl mdellediğine bağlıdır. Tarayıcının nesne döküman mdeli, bir Html sayfasındaki çeşitli elemanların tarayıcı tarafından nasıl algılanıp yrumlandığı ile ilgilidir. Javascript gerçekte W3C (Web tekniklerinin standartlarını belirleyen kurum knsrsiyumu tarafından belirlenen kdlardan luşmamıştır. Tarayıcı üreten firmalar bu knuları kendilerince yrumlayıp tarayıcılarına yerleştirmişlerdir. Yani kendi nesne döküman mdellerini luşturmuşlardır. Biz bu kısımda her iki tarayıcınında nesne döküman mdelini incelemeyeceğiz. Bize gerekli lan kısmını öğreneceğiz. Şimdi tarayıcı farkının nasıl ayırt edilebileceğini görelim. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 11

12 ie4 = (dcument.all)? true : false ; nn4 = (dcument.style)? true : false ; Biz bu iki satırla bir önceki ders lan değişkenler ve mantıksal peratörler yardımıyla iki tarayıcıyı da kntrl altına aldık. Bir diğer örnekle yapıyı pekiştirelim. <script language="javascript"> <!-- // Kdları eski sürüm tarayıcılardan saklayalım. ie4 = (dcument.all)? true : false ; nn4 = (dcument.style)? true : false ; if (ie4) { // MSIE 4.0 için uygun kdları buraya yazacağız } else { // NN 4.0 için uygun kdları buraya yazacağız. } //Saklamayı bitir --> </script> Şimdi bu kdları inceleyelim. Değişken tanımlama kısmında anlamadığınız bir kısım varsa 1. Değişkenler kısmına tekrar geri dönmelisiniz. If (ie4) ve if (nn4) Burada ileriki derslerde öğreneceğimiz kşul ifadesini kullanıyruz. Bu kdları Javascript'in anlayış tarzı şu şekilde lacaktır. Eğer nn4, ie4 değişkenlerinden dğru lanı ie4 ise -ki bunu true ve false değerlerinden algılar- alt satıra geçip na uygun kdu uygulayacaktır. Şayet ie4=false yani nn4=true ise diğer if kşulu yrumlanarak işleme knulacaktır. Bu da nn4 için gerekli kdun çalıştırılması demektir. Örnek Uygulama 1: <html> <head> <title>tarayıcı kntrlü</title> <head> <script language="javascript"> <!-- // Kdları eski sürüm tarayıcılardan saklayalım. functin tarayici() { ie4 = (dcument.all)? true : false ; nn4 = (dcument.style)? true : false ; if (ie4) { // MSIE 4.0 için uygun kdları buraya yazacağız. 12 :.

13 windw.lcatin="ie.htm"; } else { // NN 4.0 için uygun kdları buraya yazacağız. windw.lcatin="nn.htm"; } } //Saklamayı bitir --> </script> </head> <bdy nlad=tarayici()> </bdy> </html> 1. Yukarıda verilen kdları herhangi bir editör (NtePad gibi) yardımıyla yazıp tara.htm larak kaydedin. <html> <head> <title>msie tarayıcı kullanıyrsunuz</title> </head> <bdy> <h3>tarayıcınız Internet Explrer</h3> </bdy> </html> 2. Bu kdu ie.htm larak kaydedin. <html> <head> <title>netscpae tarayıcı kullanıyrsunuz</title> </head> <bdy> <h3>tarayıcınız Netscape Navigatr</h3> </bdy> </html> 3. Bu kdu nn.htm larak kaydedin. Önemli! Bu üç Html dsyasının da aynı klasörde lması gereklidir. Tara.htm adlı dsyada anlamadığınız kdlar lduğunu görüyrsunuz. Şimdilik bu kdları anlamanız gerekli değil. Yeri geldikçe bu kdların nerede ve nasıl kullanılacağını göreceğiz. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 13

14 Ekrana Çıktı Ve Klavyeden Bilgi Giriş Html üzerinden klavye aracılığı ile ziyaretçiden bilgi almayı ve herhangi bir değişken vb. türde yazıların html e nasıl yazdırılacağını göreceğiz. PROMPT () Hemen başlayalım. Ziyaretçiden bilgi alma iki tür JavaScript kmutuyla gerçekleşir. Birisi Prmpt yani bizim burada bahsedeceğimiz kmut. Diğeri ise Frm yluyla bilgi alınması. Frm yluyla alınan bilgiler frmun Html üzerinde yer alması yüzünden Prmpt kmutu ile birbirinden ayrılır. Prmpt kmutu ile Html sayfasından hariç bir pencere açılır. Alınmak istenen bilgi ziyaretçiye bu yl ile srulur ve hemen altındaki bşluk yardımıyla cevap alınır. Şimdi kdun nasıl kullanıldığına bir göz atalım. prmpt ("Srulan sru", "Cevap örneği") Bu kmutun yrumlanışı şu şekildedir. Html üzerinde Html'den bağımsız bir pencere aç (bu prmpt kmutu ile yapılır). İlk çift tırnak içerisinde lan kelime veya kelime grubu, pencerenin üst kısmında ve değiştirilemeyen kısımdır. Burada sru veya pencerenin niçin açıldığı ile ilgili bir açıklama verilir. İkinci çift tırnakta ise dldurulacak lan cevap satırının içinde seçili bir haldedir. Bu ise genel larak cevap örneği larak ziyaretçiye sunulur. Kullanılması zrunlu değildir. Kullanılmadığınızda undefined gibi tanımlanmamış uyarısı alınır. prmpt ("Tarayıcınızın türünü giriniz?","lütfen cevabı ie veya nn larak veriniz"); Şimdi kullanıcıdan nasıl bilgi alınacağını gördük fakat bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Bu srunun cevabı prmpt kmutunu var ile bir değişkene atmak suretiyle kullanabiliriz lacaktır. Yani ; var tara=prmpt ("Tarayıcınızın türünü giriniz?","lütfen cevabı ie veya nn larak veriniz"); Biz bu satır ile ne yapmış lduk? Ziyaretçiden prmpt kmutu ile tarayıcısı srduk ve bunu var değişken tanımlama kmutuyla tara değişkenine atadık. Ziyaretçiden aldığımız bu bilgi snucunda tara değişkeni ya ie yada nn değerini alacaktır. Biz daha snraki satırlarda bu değişkeni belli bir kşul kyarak kullanabiliriz. Mesela daha önceki örneklerimizde lduğu gibi ie ise şu sayfayı aç nn ise şu sayfayı aç. Bir öneri: Bu tip tarayıcı tanıma yöntemi ldukça yanlış bir yöntemdir. Çünkü ziyaretçiden alınan bilgi ile bizim daha snra kullandığımız kşul ifadeleri uyuşmayabilir. Bu yüzden kdumuz dğru çalışmaz. 14 :.

15 WRİTE() Html dsyasına yazı yazdırma kmutu ise write dır. Bu kdun yazım kurallarını inceleyecek lursak ; dcument.write ("görüntülenmek istenenler", değişken_ismi ); Kdu inceleyelim: Javascript html üzerinde yazı yazmak istediğinde write kmutunu tek başına kullanamaz. Bunun için dcument fnksiyneli (yardımcısı manasında) ile birlikte kullanılır. dcument.write kmutundan snra parantez açılır. Daha snra yazılmak istenen sıraya göre değişken ismi veya görüntülenmek istenenler yazılır. Değişkenler çift tırnak içerisinde yazılmazlar. Sadece görüntülenmek istenenler çift tırnak içerisinde yazılır. Şimdi prmpt kmutu ile write kmutunu birleştirerek bir kd hazırlayalım. Bu kdumuzda prmpt aracılığıyla ziyaretçiye adını srup ad değişkenine atıyruz. Daha snra bu değişkeni write kmutu yardımıyla ziyaretçiye Merhaba diyruz. Şimdi kdlara geçelim. Örnek : <html><head><title>prmpt, write örneği </title></head> <bdy> <!-- //Kdları eski tarayıcılardan gizliyruz var isim = prmpt ("İsminizi Giriniz ", "Küçük harf veya büyük harf kullanabilirsiniz" ); dcument.write ("Merhaba ", isim, "!" ); // Saklamayı bitir --> </script> </bdy> </html> Eski kdlarımıza göre bu kdun biraz farklı lduğu rahatlıkla görülebilir. Javascript kdumuz <head> etiketleri arasında kullanılmaz. Daha öncede değindiğimiz şekilde uygulanması istenen sıraya bağlı larak kdlar yerini almıştır. Biz aslında Html'de fnt kurallarını kullanarak yazı da yazdırabiliriz. Hiçbir kural uygulamadığınızda tarayıcının standart (default) değerleri kullanılır. Örneğin, Merhaba dedikten snra alınan ismin bir alt satırda görüntülenmesini istiyrsak bunu Javascript'e şu şekilde yaptırabiliriz (<br> türünde Html etiketlerinin tümünü Javascript'e yaptırabilirsiniz). dcument.write ("Merhaba", "<br>", isim) Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 15

16 KOŞUL VE DÖNGÜLER Bilgisayarı bilgisayar yapan knular bunlardır. Çünkü hiçbir bilgisayar kendi kriterleriyle yrum yapamaz. Bizim kşullar ve döngüler ile verdiğimiz, önceden belirlenmiş kıstasları göz önünde bulundurarak gerekli seçimleri yapar. Kşul Yapıları Javascript'in en önemli özelliklerinden biri kşul yapılarıdır. Aslında bu knu sadece Javascript'in değil bilgisayarın da en önemli knusudur. Şimdi knunun inceliklerine bir göz atalım. IF (EĞER) Javascript'te çğu dilde lduğu gibi kşul yapısının kdu If (eğer) kmutudur. Yazılım şekli ise şu şekildedir. If (a==b) //kşul dğru ise ilk satır işleme knulur // kşul dğru değilse ilk satırın altındaki kmut satırı işleme knulur. Şimdi kdumuzu biraz inceleyelim : Kşul kmutu yani if ile işleme başlıyruz. Daha snra karşılaştırılacak değişkenler veya başka nesneler parantez içerisinde srgulanıyr. Dikkat ederseniz çift eşittir kullandık. Çünkü tek eşittir işareti değer atama işlemidir. Çift değişken ile kşul yapısı sağlanır. Eğer kşul dğruysa hemen altındaki satır işleme knulur. Eğer kşul yanlış ise ikinci satır işleme knulur. Yk ben kşul dğru ise 2 ve daha çk işlem yaptırmak istiyrsanız bunun cevabı yapılması istenen işlemlerin { } arasında yer almasıdır. Yani : If (a==b) { // 1.işlem //2. İşlem } IF.. ELSE (EĞER... DEĞİLSE) Bu bölümde ise If kşul ifademize Else kmutunu ekleyerek kşul yapısı örneklerle açıklanacaktır. 16 :.

17 If ( a==b ) { // şunları şunları yap } else { //değilse şunları yap } Yani örnekten de anlaşıldığı gibi if kşulu ile a ile b nin eşitliği karşılaştırılıyr. Eğer dğruysa hemen altındaki kısım işleme knuluyr. Else ile yk değilse altındaki kısmı işleme ky diyruz. If (a==b) { //şunları yap } if (a==c) { //şunları yap } else { //şunları yap } Şimdi bu kd Javascript'e: a değişkeni b değişkenine eşitse nrmal larak alt satırı işleme kymasını, eğer bu karşılaştırma yanlış ise altındaki işlemleri geçerek a'nın c'ye eşitliğini kntrl etmesini ve bu da değilse (else) alt satırdaki işlemleri devreye kymasını bildirir. Else yapısı genel larak bir karşılaştırma snucunda cevap yanlış ise diğer bütün durumlarda şu işi yap manasında kullanılır. Örnek Uygulama 2: <html> <head> <title>kşul yapıları </title> </head> <bdy> <script language="javascript"> <!-- //eski sürüm tarayıcılardan kdumuzu saklayalım var gun = prmpt ("Bugün günlerden ne?","lütfen küçük harf kullanınız"); if (gun=="pazar") Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 17

18 { dcument.write ("Bugün günlerden ", gun, " lduğuna göre hatfa snundayız","<br>") dcument.write ("<b>", "İyi tatiller..", "</b>") } else { dcument.write ("Bugün günlerden pazar lmadığına göre tatil gününde değiliz!","<br>") dcument.write ("İyi çalışmalar..") } //saklamayı bitir--> </script> </bdy> </html> Döngü Yapısı Javascript'te diğer prgramlama dillerinde lduğu gibi istediğiniz işlemi 2 veya daha fazla kez yaptırmak için belli prgram kdları mevcuttur. Bu diğer dillere çk benzer lan fr döngü kmutudur. Bu kmutun yaptığı işlem, istenilen fnksiyn veya fnksiyn parçalarını istenilen değerde tekrar etmektir. FOR DÖNGÜSÜ fr ( değişken_başlangıç_değerler1, değişken_başlangıç_değeri2 ; döngü sayısı ; değişecek_değişken_adı_ve_türü ) { yapılması istenen işlemler } Burada parantezler içerisinde verilen değişken_başlangıç_değerler kısmı ve değişecek_değişken_adı_ve_türü kısmını yazmanız gerekmez. Döngü içerisinde kullanılan değişken daha snrada istenilen şekilde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yapı gözünüzü krkutmasın hemen bir örnekle daha iyi anlayalım. fr (a=0, b=0 ; c<=3 ; c++) { yapılması istenen işlemler } fr ifadesi için kısa yazılım : var a,b=0; fr (;c<=3;c++) { yapılması istenen işlemler } Şimdi bunu tam bir örnekle daha da pekiştirelim. Varsalım ki elimizde bir çarpım tablsu yapmak istiyruz. Buna göre 5 sayısı için 1'den 10'a kadar sayıları bir 18 :.

19 tabl içerisinde vereceğiz. Şimdi bu durumda fr döngüsüz 10 adet tabl yazmamız gerekecekti fakat biz fr döngüsü ile işlemi 1 satıra indirgeyeceğiz. <html> <head> <title>fr döngüsü</title> </head> <bdy> <script language="javascript"> <!-- //eski sürüm tarayıcılardan kdumuzu saklayalım var cevap=0; fr ( sayi=0 ; sayi>=10 ;); { sayi--; var cevap = 5 * sayi ; dcument.write( "5 * ", sayi, " =", cevap,"<br>") } //saklamayı bitir--> </script> </bdy> </html> Burada gördüğünüz gibi işlem tek bir satıra ingirdendi. Şimdi de fr döngüsünün yapmak istediğimiz işlemlerde yetersiz kaldığı durumlarda kullanabileceğimiz yapıları görelim. ŞARTLI DÖNGÜ YAPISI WHİLE Javascript kdu yazarken -prgramda bir önceki örnekte lduğu gibi- sayaç değişkeninin her değeri için istediğiniz işlemi yapmasını istemeyebilirsiniz. Bunun için while kmutunu kullanırsınız ki bu Javascript'e "İstediğim işi şu şart sağlanıyrsa yap!" demiş lursunuz. While döngüsünde fr döngüsünden farklı larak döngü içerisindeki değişkenlerin tanımlanması gerekir. Şimdi yazım kurallarına bir göz atalım. while ( döngü şartı ) { şart dğruysa yapılacak işlemler} şart dğru değilse yapılacak işlemler DO.. WHİLE YAPISI D... while yapısı genel larak bir döngünün yapısını eğer şart dğruysa tekrar et manasındadır. Yani d ile başlangıçta hiçbir kşul lmadan işlem yapılır. Daha snra while şartı dğru ise tekrar d yapısında geri dönülür. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse; Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 19

20 Örneğin bir ticari siteniz var. İnsanlar sizden gelip istedikleri ürünleri satın alıyrlar. Bir ürün için siparişlerini verdiler ve bizde bunun karşılığı larak ücret + karg + kdv miktarını hesapladık ve müşterimize dedik ki istediğiniz ürün şu fiyata şu gün elinizde lur. Bu hesaplamaların hepsini d yapısı ile yap dedik. Ve snra srduk daha başka ürünlerde almak istiyr musunuz? İşte bu da while yapısı ile srulur. Şayet cevap evet ise d yapısı tekrarlanır değilse d döngü yapısında çıkılır. Bu tür bir örnek yapalım ; Bizim kitap, cd ve kaset sattığımız varsayalım. Bizden de 2 kitap ve 3 cd aldığını varsayarsak ; var kitap= ; var cd= ; var kaset= ; d { var kitapistek =prmpt ("Kaç tane kitap almak istiyrsunuz?", "lütfen rakam giriniz"); var cdistek= prmpt ("Kaç tane cd almak istiyrsunuz?", "lütfen rakam giriniz"); var kasetistek= prmpt ("Kaç tane kaset almak istiyrsunuz?", "lütfen rakam giriniz"); var kitaptutar=kitapistek* ; var cdtutar=cdistek* ; var kasettutar=kasetistek* ; var tplamtutar = kitaptutar+cdtutar+kasettutar; dcument.write (kitapistek," tane kitap ", cdistek," tane cd ", kasetistek, "tane kaset siparişiniz alınmıştır ", "<br>"); dcument.write ("<br>", "Aldığınız ürünlerin tplam tutarı = ",tplamtutar); var istek =prmpt("başka ürünlerde satın almak istiyr musunuz?", "e veya h giriniz"); } while (istek="e") dcument.write ("<br>","bizden alışveriş yaptığınız için teşekkürler") BREAK VE CONTİNUE İFADELERİ While kmutu ile şartı belirledikten snra yapılan işlemin kesilmesi veya devam etmesi tmatik hale gelmektedir. Fr döngüsü içerisinde de bu tür bir layı break ve cntine ifadeleri ile gerçekleştiririz. Javascript break ifadesini gördüğü anda döngü işlemini keser ve bir snraki kmut satırını işleme kyar. Cntinue ifadesinde ise döngü break ifadesindeki gibi kesilir fakat işleme knulan satır bir snraki satır değildir. Cntinue'de döngü başına dönülür. 20 :.

21 Örnek: fr () {işlem1; işlem2; break; } Burada işlem2 ile verilen kısımda örnek larak bir srgu yapılabilir. Srgu dğru ise break ifadesine gelinir ve burada döngü kesilir. fr () { işlem1; işlem2; cntinue;} sürdürülür. Burada yine işlem2 ile srgu yapılırsa cntine ifadesi ile döngünün devamı Önemli : Break ve Cntinue ifadeleri her kmutu kesmek veya devam ettirmek için kullanılamaz. Mesela bir if (Eğer) ifadesi şart dğru değilse break ile kes denilemez. Sadece döngü içerisinde döngünün kesilmesi veya devam ettirilmesi için kullanılabilir. SWİTCH-CASE İFADESİ Bu ifade genel larak menü kullanımında veya srgu işlemlerinde işe yarar. Swicht ile ifade alınır case ifadesi ile işlemler srgulanarak yapılır. Yazım kurallarına bir göz atalım. switch (parametreler) { case "ifade1" : case "ifade2" :... } Bir örnek verelim. Burada web sayfamızdaki herhangi bir işlemde çıkıp çıkmak isteyip istemediği sruluyr. Cevap evet ise işlem istenilen yönde yönlendiriliyr. Cevap hayır ise döngüden çıkılmaktadır. Burada kendimizi ziyaretçinin klavyesinde Caps Lck tuşuna basılı lup lmadığını önemsemiyruz. Çünkü kşul ifademizi hem küçük harf hem de büyük harfe göre yazıyruz. var sec; sec = prmpt ("Çıkmak istiyr musunuz ","Evet için E veya e, Hayır için H veya h giriniz") switch (sec) { case "e" : case "E" : dcument.write ("Tekrar hşgeldiniz") //yapılması istenen işlemler case "h": case "H" : dcument.write ("Bizi tercih ettiğiniz çin teşekkürler") break //Çıkılması istendiği için döngüyü kesmek için break kmutunu kullanıyruz. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 21

22 FONKSİYON KAVRAMI Çğu zaman Javascript kdunuzda bir işlemin birden fazla yapılması gerekebilir. Hatta kimi zaman Javascript'e bir işlem yaptırmadan önce başka bir işlemi yaptırmak istenebilir. İşte bu tür tekrarlanan işin yapılması için gerekli işlem ve kmut gruplarına Fnksiyn adı verilir. Fnksiynlar genelde, A isimli gruptaki işlemleri yap radan bir değer al bunu B isimli gruba götür gibi işlemler için kullanılır. Bu tür kmut sistemleri Javascript'te en çk kullanılan kmut türlerindendir. Fnksiynun yazım kuralları şu şekildedir: functin fnksiyn_ismi (parametre1, parametre2,... ) { yapılması istenen işlemler } Fnksiyna Değer Gönderme ve Değer Alma Bir fnksiynun Javascript içerisindeki ilk önemli görevi diğer fnksiynlardan veya herhangi bir yerden bir değer alıp nu kendi içerisinde işletip snra istenilen fnksiyna veya yere göndermektir. Mesela herhangi bir muhasebe işleminin yapılıp bize geri gönderilmesini istediğimiz düşünelim. Genel yapı larak kdumuz şu şekilde lacaktır. Veri1 ve Veri2'nin işleme knulacağı fnksiynların tanımlanması Veri1'in alınması Veri2'in alınması Veri1'in fnksiyna gönderilmesi Veri2'nin fnksiyna gönderilmesi Alınan verilerin ekrana yazdırılması Şimdi bu genel kdu Javascript'te nasıl yapacağımızı görelim : <html> <head> <script language="javascript"> <!-- //eski sürüm tarayıcılardan kdu gizleyelim functin veri1(ilkveri) { var ilktplam = (ilkveri * 30 )/100 ; return ilktplam ; } functin veri2 (ikinciveri) { var ikincitplam = (ikinciveri * 45 )/100; return ikincitplam; } -- > </script> </head> <bdy> <script language="javascript"> <! 22 :.

23 var data1 = prmpt ("Birinci miktarı giriniz","rakam gir"); var data2 = prmpt ("İkinci miktarı giriniz", "rakam gir"); dcument.write ("İlk işleminizin snucu = ", veri1(data1) ); dcument.write ("İkinci işlemin snucu = ", veri2(data2) ); -- > </script> </bdy> </html> İlk satırların functin tanımlama lduğunu görüyrsunuz. Burada veri1, veri2 adlı iki tane fnksiynu tanımladık. Diğer satırlarda prmpt kmutu ile klavyeden bilgi girişi sağladık. Daha snra bu verileri fnksiynlara göndererek istediğimiz işlemi yaptırdık ve daha snrada bunu return yöntemiyle geri aldık. Bu kısma kadar yaptığımız fnksiyna bir değer göndermekti. veri1(data1) kmutuyla prmpt yluyla aldığımız data1 değişkenini veri1 adlı fnksiyna gönderdik. Yani functin veri1(ilkveri) şeklindeki fnksiyna biz data1 değişkenin gönderdik. Fnksiyn bu değeri yani data1 değişkenin aldığında tmatik larak ilkveri değişkenine atadı. Böylelikle ilkveri=data1 ldu. Daha snra istenilen işlemler yapıldı. Ve ardından return ilktplam değeri geri gönderildi. Bu değer daha snra ekrana yazdırıldı. Diğer veri2 adlı değişken için de aynı tür bir işlem sözknusudur. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 23

24 NESNELER VE ÖZELLİKLERİ Günümüzde bilişim Teknljileri ile ilgilenen hemen herkesin duyduğu bir terim var: Nesneye Yönelik Prgramlama (OOP). Nedir bu Nesneye Yönelik Prgramlama? Bu tip prgramlamada kullanılan her öğe bir nesne larak kabul edilir. Bu nesnelerin özelliklerini kullanarak nları değiştirerek prgram yazılır. Javascript'te bu tür bir prgramlama dilidir. Örneğin webde sörf yaparken herkesin karşısına çıkan frmlar birer nesnedir. Bu nesnelerin tepkiye göre cevap vermesi gibi özellikler de nun yani nesnenin özellikleridir. Örneğin şimdiye kadar çğu kez kullandığımız dcument.write kmutu aslında bir nesnenin özelliğine atıfta bulunmaktan başka bir şey değildir. Yani dcument nesnesinin write özelliğini kullanarak html sayfamıza yazı yazdırıyruz. Windw Nesnesi Genel larak pencere özellikleri ile ilgili bir nesnedir. PENCERE AÇMAK VE KAPAMAK Birçk yerde gördüğünüz pencere açma pencerelerin çeşitli özelliklerini değiştirme işte bu nesne yardımıyla yapılmaktadır. Şimdi bu nesneyi nasıl kntrl edeceğiz nu görelim. Pencere açmak için : windw.pen("url_adı", "pencere_adı", "pencere_özellikleri"); Pencere kapatmak için : windw.clse(); Pencere kapatmak için windw.clse() kmutu vermek yeterlidir. Burada kapatılan pencere anda kullanılmakta lan penceredir. Pencere açarken ise, windw.pen ile pencerenin açılmak istendiği belirtilir. Parantez içerisinde verilenler ise açılması istenen pencerenin özelliklerini belirtir. Url_adı : Buraya yazılacak dsya ismi açılacak pencerenin içerisinde lacaktır. Örnek : windw.pen("http://webteknikleri/wp/index.htm") veya ; 24 :.

25 windw.pen("index.html") Pencere_adı : Bu açılacak pencerenin adını belirtir. Birden çk pencere ile işlemler yapıyrsanız hangi pencereye bir kmut gönderdiğinizin belli lması için gereklidir. Örnek : Windw.pen("index.html", "ana"); Pencere_özellikleri : Bu özellikte adından belli lduğu ölçüde pencerenin özellikleri ile ilgilidir. Bir pencerenin değiştirilebilir özellikleri şunlardır : menubar : Tarayıcıların en üst kısmında bulunan File(Dsya), Edit(Düzen) vb. menülerin bulunduğu satırdır. tlbar : Tarayıcılarda üst kısımda Back(Geri), Frward(İleri) vb. tuşların bulunduğu kısımdır. lcatin : Tarayıcılarda ziyaret etmek istediğiniz web adresini yazdığınız kısım. status : Tarayıcıların en alt kısmında hangi dsyanın yüklendiği ile ilgili bilgi veren kısımdır. scrllbars : Sağ tarafta bulunan sürgü çubuklarıdır. resizable : Pencerenin byutlarının kullanıcıya bırakılması veya kesin değerler almasıyla ilgilidir. width : Açılacak lan pencerenin piksel cinsinden genişliğidir. height : Açılacak lan pencerenin piksel cinsinden byudur. left : Açılacak lan pencerenin ekranın sl tarafından kaç piksel uzaklıkta lacağını belirler. Tp : Açılacak lan pencerenin ekranın üstünden kaç piksel aşağıda lacağını belirler. Eğer pencere özellikleri kısmında değişmesini istemediğiniz bir özellik varsa nu yazmanıza gerek yktur. Bu değerler tarayıcının standart(default) değerlerinden alınır. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 25

26 Örnek: Şimdi bir pencere açalım. Açtığımız pencerede dsya, düzen ve ileri, geri tuş takımı lmasın. Pencerenin byutları 200x300 piksel lsun. Şimdi buna göre kdumuz: windw.pen ("http://webteknikleri/wp/index.htm", "webteknikleri", " menubar=n, tlbar=n, scrllbars=yes, lcatin=yes, width=200, heigt=300";) WİNDOW.LOCATİON.PROTOCOL Windw nesnesinin lcatin.prtcl nesnesi ise yüklenen dsyanın sabit diskten mi yksa internetten mi yüklendiğini gösterir. http: ile dsyanın internetten yüklendiğini belirtir. file: ile dsyanın sabit diskten yüklendiğin belirtir. Mesela şöyle bir örnekle dsyanın nerden yüklendiğini kntrl edelim. if (windw.lcatin.prtcl == "http:" ) { dcument.write ("Bu belge Internet'ten geliyr.") } else { dcument.write ("Bu belge sabit diskten geliyr") } WİNDOW.HİSTORY.GO Windw'un histrry özelliği ile bir önceki sayfaya erişim sağlanabilir. Örneğin kullanıcı herhangi bir frmu dldurmadı ve işlem yapılamadı bu durumda bir hata mesajı ile kullanıcıyı uyardıktan snra histry nesnenisin kullanarak bir önceki sayfaya kullanıcıyı gönderebilirsiniz. Bunun için gerekli kd yazımı şu şekildedir. Windw.histry.g(-1) Bir önceki sayfaya -1 ile ulaşabilirsiniz. Bu değeri arttırarak daha önceki sayfalara da ulaşabilirsiniz. 26 :.

27 STATUS BAR KULLANIMI Status bar windw nesnesinde belirttiğimiz gibi tarayıcıların en alt kısmında yer alan hangi dsyaya gidileceği veya yüklendiği ile ilgili bilgi veren kısımdır. Status barı değiştirmek için şu kdları yazmalıyız. windw.status="webteknikleri'nden Merhaba!"; Bu şekilde kullandığımız bir status kdu ile sayfa açık kaldığı sürece Webteknikleri'nden Merhaba! yazısı karşımızda lacaktır. Tarayıcı Nesnesi Tarayıcılar Javascript tarafından bir nesne larak algılanır. Bu nesnenin özelliklerini şöyle sıralayabilir. appname Tarayıcı adı appversin Tarayıcının Versinu appcdename Tarayıcının kd adı useragent Tarayıcının anamakinaya(server) kendini tanıtırken verdiği isim <html> <head><title>tarayıcı Özellikleri</title></head> <bdy> <script language="javascript1.2"> <! dcument.write("şu anda kullandığınız tarayıcının özellikleri :", "<br>"); dcument.write(navigatr.appname + navigatr.appversin + navigatr.appcdename + navigatr.useagent ) ; --> </script> </bdy> </html> Çerçeve (Frame) Nesnesi Çerçeve tekniği bir web sayfası üzerinde birden fazla web sayfası görüntülenmek istendiğinde kullanılır. Daha ayrıntılı bilgi için HTML adlı bölümümüze bakınız. Javascript açısından her bir çerçeve bir pencere sayılır. Bunların içeriğini kntrl etmek için belli kmut stilleri vardır. Şimdi nları görelim: Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 27

28 Tp : En üst pencere (Yani tarayıcının kendisi) Parent : Herhangi bir çerçeveyi luşturan düzenleyici bölüm Self : Çerçevenin kendisi Javascript çerçeve düzenleyicileri (FrameSet) içerisindeki diğer alt çerçeveleri 0 dan başlayarak numaralandırır. Bu numaralar yardımıyla çerçeve özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin iki tane çerçeveye sahip bir sayfada birinci çerçeve parent.frames[0] diğeri ise parent.frames[1] larak adlandırılır. Örneğini verdiğimiz gibi iki çerçeveli bir web sayfamız lduğunu varsayalım. Ana sayfamız ki bu sayfa tarayıcıya sayfanın iki html sayfasında luştuğunu söyleyen, çerçeve düzenleyicisinin lduğu sayfanın kdları şu şekilde lsun. 1. İlk sayfayı frame.html larak kaydedin. <html> <head><title>frame (Cerceve)</title></head> <!-- frames --> <frameset cls="50%,*"> <frame name="sl" src="sl.html"> <frame name="sag" src="sag.html"> </frameset> </html> Bu sayfayı sl.html larak kaydedin. <html> <head><title>sl Frame</title></head> <bdy> <script language="javascript1.2"> <! parent.frames[0].dcument.write("herhangi bir hesaplama vb.unsur icin kullanilacak kd turu", "<br>", "SOL taraf icin"); --> </script> </bdy> </html> 2. Aşağıdaki sayfayı sag.html larak kaydedin. <html> <head><title>sag Frame</title></head> <bdy> <script language="javascript1.2"> 28 :.

29 <! parent.frames[1].dcument.write("herhangi bir hesaplama vb.unsur icin kullanilacak kd turu", "<br>", "SAG taraf icin" ); --> </script> </bdy> </html> Frm Nesnesi Javscript açısından Html'in en önemli nesneleri Frmlardır. Çünkü ziyaretçi ile etkileşmede en büyük unsurlardan birisi Frmlardır. Html kendi frm nesnesini kendisi luşturabilir. Bu bakımdan Javascript'e düşen bir göre yktur. Javascript frm verilerinin yrumlanması ve işlenmesinde devreye girer. Şimdi frm unsurlarını tanıyalım : Name : Frmun ismi Actin : Frmun işleneceği perl veya cgi prgramının tanımlanacağı etiket Enctype : Frmun kdlanma türü Methd : Frmun gönderme(pst) mi yksa alma(get) işlemi göreceğini belirler. Target : Pencere ismi OnSubmit : Gönderme metdunun ismi Bunlardan yararlanarak bir frm nesnesinin kdunu yazalım. <frm name="mail" actin="http://www.webteknikleri.cm/cgi-bin/mail.pl" methd="post"> Frm unsurları </frm> Şimdi biz bu kdda "Frm Unsurları" diye bir şeyden söz ettik. Bu frm unsurları ziyaretçiden nasıl bilgi alınacağını belirleyen unsurlardır. Bunlar bir metin alanı veya aşağı düşmeli bir menü labilir. Frm etiketi içerisindeki tüm unsurlar element adlı dizi-değişken içerisine yazılırlar ve frm unsurları kullanılırken bu tip bir atıfta bulunmanız gerekir. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 29

30 TEXT ALANI Text alanı frm unsurlarının en önemlilerindendir. Ziyaretçilerden bilgi almak amacıyla kullanılır. Kullanımı şu şekildedir. <input type="text"> Şeklinde kullanılır. Bu nesnenin kullanılan etiketleri : Name : text alanının ismi Size : text alanının web sayfasında görülecek kısmının büyüklüğü Maxlenght : text alanına en fazla kaç karakter girilebileceğini belirler. İşte bir tam teşekküllü text alanı : <frm name="mail" actin="http://www.webteknikleri.cm/cgi-bin/mail.cgi" methd = POST> <input type="text" name=" " size=15 maxlenght=40> </frm> Buraya kadar işimiz Html ile hallettik. Şimdi bu frm nesnesinin özelliklerini Javascript aracılığıyla nasıl değiştirilebileceğini görelim. dcument.frm_ismi.elements[numara]. değiştirilmek_istenen özellik. numara : değiştirilmek istenen elemanın numarasıdır. Değiştirilmek istenen özellikler şunlar labilir. value : içerisindeki değer lenght : nesnenin uzunluğu name :ismi Şimdi bir örnek verelim (bu örnek bir önceki frm içindir). dcument.mail.elements[0].lenght=20 ŞİFRE ALANI Bu alanlar şifreli bilgi almak için kullanılır. Bu alana bir bilgi girildiğinde karakterler gözükmez nun yerine asteriks * işareti görülür. Örnek: <frm actin="http://" name="mail"> 30 :.

31 <input type="passwrd" name="sifre" > </frm> Bu tür frm unsurlarına erişimde text alanı gibi aynı şekildedir. BUTONLAR Frm unsuru larak iki tür butn vardır. Bunlar frm unsurlarını frm görevine göre göndermeye veya almaya yönelik Gönder (Submit) düğmesi bir diğeri ise Frm unsurlarının tümünün ilk halini almasını sağlayan Sil (Reset) düğmesidir. Şimdi bunların nasıl kullanıldıklarını görelim. <frm actin="http://" name="mail"> <input type="submit" name="gnder" value="gonder"><br> <input type="reset" name="sil" value="sil"> </frm> RADYO (RADİO) DÜĞMELERİ Bu tür düğmelerin en büyük özelliği rady düğmeleri gibi lmasıdır. Yani herhangi bir menü üzerinde sadece bir seçim yaptırmak istiyrsanız bu tür frm öğelerini kullanırsınız. Şimdi bunun ile ilgili bir örnek yapalım. <HTML> <HEAD> <TITLE>Radi</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript1.2"> functin srgu (secim) {var deger = null fr (var i=0; i<secim.length; i++) {if (secim[i].checked) { deger = secim[i].value break } } return deger } </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <FORM name="frm1"> <p> <input type=radi name="firma" value="bilemediniz Yazilim">Micrsft</p> <p><input type=radi name="firma" value="bilemediniz Yazilim">Brland</p> <p><input type=radi name="firma" value="bilemedinizyazilim">adbe</p> <p><input type=radi name="firma" value="tebrikler Bildiniz">Cpmaq</p> Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 31

32 <input type=buttn value="bunlardan hangisi bilgisayar ureticisidir" nclick="alert(srgu(this.frm.firma))"> </FORM> </BODY> </HTML> Gördüğünüz gibi bu frm unsuruna da(öğesi) diğer frm unsurları gibi aynı şekilde ulaşılır. Fakat diğerlerinden farklı larak burada checked(seçilmiş) yardımcı etiketini kullandık. Burada Javascript ile bir döngü luşturarak hangi nesnenin seçili(checked) lduğunu kntrl ediyruz. Ve alert ile srulan srunun cevabının dğruluğunu ziyretçiye bildiriyruz. SELECT UNSURU Select öğesi frm nesnelerimizden menü yluyla ziyaretçi ile etkileşme yllarından bir tanesidir. Bu bir tür seçme kutusudur. Aşağı düşmeli kutu sayesinde kutu içerisindekilerden birisini seçebilirsiniz. Name, Multiple ve Size özelliklerine sahiptir. Bu nesnemizde nesnenin yönelendirilmesi açısından nblur, OnFcus, OnChange özellikleri kullanılabilir. Nesnenin özelliklerine ulaşım için en çk kullanılan etiket yardımcısı ise value(değer) dır. <HTML> <HEAD> Rady kutularında yaptığımız örneği şimdide Select öğesine uygulayalım. <title>select</title> <SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript1.2"> functin secim(secilen) { return secilen.ptins[secilen.selectedindex].value } </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <FORM name="sru"> <p><select NAME="firma"> <OPTION value="bilemediniz Yazilim">Micrsft</OPTION> <OPTION value="bilemediniz Yazilim">Brland</OPTION> <OPTION value="bilemediniz Yazilim">Adbe</OPTION></P> <OPTION value="tebrikler Bildiniz">Cmpaq</OPTION></P><br> <input type=buttn value="bunlardan hangisi bilgisayar ureticisidir" nclick="alert(secim(this.frm.firma))"> </FORM> </BODY> </HTML> 32 :.

33 OLAYLAR Ziyaretçiye sunulan bir web sayfası üzerinde ziyaretçinin yaptığı her tür hareket bir bağlantıyı tıklaması, bir resmin üzerine gelmesi, resmin üzerinde ayrılması, bir frmu yanlış dldurup hataya yl açması hep bir laydır. nclick Web sayfası üzerinde bir nesnenin msue ile üzerine tıklanması snucu nclick layı gerçekleşir. Olayın gerçekleşmesi için nesneni tıklanıp bırakılması gereklidir. Yani muse tuşuna basıldığında nclik layı gerçekleşmiş lmaz. nclick layı tuşa basılıp bırakıldıktan snra gerçekleşir. Bağlantılar, resimler, frm düğmeleri tıklanabilecek nesneler arasındadır. OnClick yönlendiricisine bu durumda ne yapacağını Html etiketleri arasında bildirmeniz gerekir. Örnek: <html><head><title>nclick</title> <script language="javascript1.2"> <! functin merhaba() {alert ("beni tikladiniz"); } --> </script></head> <bdy> <input type="buttn" name="tikla" value="tikla" nclick=merhaba()> </bdy> </html> Burada yaptığımız işlem html etiketleri arasında yer verdiğimiz bir butna tıklama (nclick) ile ne yapacağını merhaba fnksiynuna git diyruz. Fnksiynda ekrana bir uyarı ile beni tıkladınız diye bir uyarı mesajı geçiyr. Şimdi burada alert nesnesini de görmüş lduk. Alert nesnesi ziyaretçiye herhangi bir durumda uyarı vermek amacıyla kullanılır. Görüldüğü üzere parantez içerisinde çift tırnak içine uyarı yazısı yazılır. OnDblClick layı da nclick layı ile yapı larak aynıdır. nclick'ten farkı nesneye çift tıklandığında çalışmasıdır. Diğer yöntemler nclick ile aynıdır. Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 33

34 nmuseover, nmuseout Bu tür nesne layları ingilizce adı (nmuseover = muse işaretçisi/imleç üzerindeyken, nmuseout = muse işaretçisi üzerinden ayrıldığında) üzerinde lmakla birlikte muse-un nesnenin üzerinde lup lmadığı ile ilgilenir. Örnek: <html> <head><title>nmuseover ve nmuseout </title> <script language="javascript1.2"> <! functin uzerinde() {windw.status="tıklayın ve Webteknikleri.cm adresine gidin" } functin disinda() {windw.status="webteknikleri.cm baglantisina tıklayın" } --> </script></head> <bdy> <a href="http://www.webteknikleri/index.htm" nmuseover = uzerinde() nmuseout =disinda()> Webteknikleri.cm </a> </bdy> </html> nmuseover ve nmuseout metdu ile ilgili bir diğer örnek: <html> <head><title>onmuseover</title> <script language="javascript1.2"> <! functin altavista() {dcument.web.mesaj.value="en unlu web mtrlarindan biri" } functin altavistasil() { dcument.web.mesaj.value="" } functin yah() { dcument.web.mesaj.value="en unlulerden bir tane daha" } functin yahsil() {dcument.web.mesaj.value="" } functin htbt() {dcument.web.mesaj.value="ve bir tanesi daha" } functin htbtsil() {dcument.web.mesaj.value="" } --> </script></head> <bdy> 34 :.

35 <a href="www.altavista.cm" nmuseover="altavista()" nmuseout = "altavistasil()"> Altavista</a><br> <a href="www.yah.cm" nmuseover="yah()" nmuseout="yahsil()">yah</a><br> <a href="www.htbt.cm" nmuseover="htbt()" nmuseout="htbtsil()">htbt</a><p> <frm name="web"> <input type="text" name="mesaj" size="50"> </frm> </bdy> </html> nsubmit Web üzerinde sörf yaparken çğunlukla karşımıza çıkan frmlar biz dldurduktan snra sayfanın bağlı bulunduğu server (ana makine) ya gönderilir. Fakat biz bu nsubmit layı ile frm gönderilmeden önce frmun düzgün dldurulup dldurulmadığını kntrl edebiliriz. Bunu örnek bir kd ile açıklayalım. Html sayfamızda bdy etiketleri arasında dldurulmasını istediğimiz bir frm var ve ilgili kdun başlangıcı şöyle : <frm actin="mail.pl" methd="pst" nsubmit="dgrula()"> Bu satır ile frmun gönderilmesiyle (nsubmit) dgrula fnksiynunu çağırıyruz. dgrula fnksiynu da şu şekilde labilir (Bu fnksiyn head etiketleri arasında lan script etiketleri arasında lmalıdır). functin dgrula() { cnfirm ("Frmu düzgün dldurduysanız OK'i tıklayınız'); } Bu fnksiynda kullandığımız cnfirm nesnesi ile kullanıcıya OK ve Cancel tuşları ile Emin misin? Frm Gönderiliyr! denilmektedir. nreset Bu lay ile web sayfanızda bulunan frmdaki yazdıklarınızın tamamen silinir. Yani yazdığınızın yanlış lduğunu farkettiniz bu durumda Sil (Reset) tuşunu tıklarsınız ve size bş bir frm gelir. Yalnız burada birşeyi belirtmek isterim. Reset(Sil) tuşuna tıkladıktan snra tarayıcının back(geri) düğmesini tıkladığınızda frmunuzda yazdıklarınız tekrar geri gelmez. Fakat siz nreset layı ile bu durum için sn bir ziyaretçiye seçenek sunabilirsiniz. Örnek: Seval ÖZBALCI - Internet Prgramlama Ders Ntu - CBÜ Turgutlu MYO.: 35

36 <html> <head><title>nreset</title> <script language="javascript1.2"> <! functin sil() { return cnfirm('silmek istediginize emin misiniz?'); } --> </script> </head> <bdy> <frm nreset="return sil()"> <input type="text" name="mail"> <input type="reset" value="sil"> </frm> </bdy> </html> nchange Web sayfası üzerinde ziyaretçinin değiştirebileceği üç tür alan vardır. Bunlar text (metin) textarea (geniş metin alanı) select (seçim alanı) dır. Muse u bu alanlar üzerine getirip tıkladığınızda nchange(değişti) layını gerçekleştirmiş lursunuz. Şimdi bunu select yöntemi ile nasıl lduğunu görelim. Örneğimizde aşağı düşmeli bir menü tasarlayacağız ve şeçili durumda lan web sayfasına gönderme yapacağız. <html> <head><title>onchange</title> <script language="javascript1.2"> <! functin degisti() { windw.pen("www.altavista.cm"); } --> </script> </head> <bdy> <frm methd="pst"> <p><select name="degistir" size="1" nchange="degisti()"> <ptin>adresi tikla <ptin>altavista </select> </frm> </bdy> 36 :.

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WINDOWS 7 İÇERİK Giriş Sürümler Windws u kişiselleştirmek Masaüstünü Görev çubuğunu Başlat menüsünü Dsya ve Klasör İşlemleri 2 Pencereler Arası Geçiş ve Byutlandırma Genel bilgiler Windws gezgini

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör nedir? Bilinen dsya uzantıları Yeni klasör luşturmak Dsya ve klasörleri yeniden isimlendirmek Dsya ve klasörleri silmek Windws gezgini ile dsya ve klasörleri yönetmek

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu

Aksiyon Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Aksiyn Ekleme Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 23.01.2012 - SAMBA Uygulaması - Aksiyn Ekleme Ekranı Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK. http://www.hasanakyurek.com

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK. http://www.hasanakyurek.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.cm İçerik 2 1. Genel bilgiler 2. Wrd ile neler yapabilirsiniz? 3. Wrd penceresinintanıtımı 4. Sekmelerin

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ Süre: 1 saat 40 dakika 22 Ocak 2014 Bnus 5 puan 1. (20 puan) a) Aşağıdaki kdların minimum Hamming uzaklıkları nedir? Bu iki farklı tür kdlamanın her biri kaç bitlik hatayı sezebilir?

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) A. Öğretmen Girişi a b c d B. Ana Menü a. Kullanıcı bilgisi : Bu alana yazılacak bilgiyi size Usta Aritmetik firması sağlamaktadır. b. Şifre

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama Web Tasarımı ve Programlama Tanım ve Genel Bilgi Betik Dili; Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. HTML etiketleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) Değerli Öğretim Elemanları, Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otmasyn sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri,

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 11 11- ÇERÇEVELER (FRAME) Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

FTP Programı File Zilla nın Kurulumu & Çalıştırılması

FTP Programı File Zilla nın Kurulumu & Çalıştırılması FTP Programı File Zilla nın Kurulumu & Çalıştırılması FileZilla Portable programının web den indirilmesi : Google veya benzeri bir arama motoru kullanarak FileZilla FTP programının portatif sürümünü internetten

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen

Detaylı

EXCEL - EYLÜL 2012. Genel Bilgiler

EXCEL - EYLÜL 2012. Genel Bilgiler Genel Bilgiler Micrsft Excel 2010, güçlü bir tabl işlemci prgramıdır. Excel her türlü veriyi tabllar ve listeler halinde tutar. Bu verileri analiz etmek ve verile üzerinde hesaplamalar yapmak için gerekli

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı JAVASCRİPT SORULARI 1- Javascript For Döngüsü ile 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazın? 2-1 den 1000 e kadar olan sayılardan 10 a ve 9 a tam bölünenlerin toplamını bulan programı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MŞÜUZEM)

Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MŞÜUZEM) Sisteme Nasıl Girebilirim? Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine lms.alparslan.edu.tr adresinden giriş yapılacaktır. Sisteme girildiğinde, kullanıcı adı ve parolanızı girebileceğiniz bir

Detaylı

3. BELGE DENETİMİ. Bu bölümde belge denetimi için gerekli olan yazım, dil bilgisi ve dil ayarlarını öğreneceğiz.

3. BELGE DENETİMİ. Bu bölümde belge denetimi için gerekli olan yazım, dil bilgisi ve dil ayarlarını öğreneceğiz. 3. BELGE DENETİMİ Bu bölümde belge denetimi için gerekli olan yazım, dil bilgisi ve dil ayarlarını öğreneceğiz. 3.1. Dil Ayarları Open office dünyanın her yerinde kullanılan bir ofis türüdür. İşletim sistemin

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I 0 Veri Tabanı Uygulamaları I İÇİNDEKİLER 1.. VERİ TABANI UYGULAMALARI: MS ACCESS (1/2) 1.1. Veri Tabanı Nedir? 1.2. Veri Tabanı Yapısı ve Üzerinde

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Günlük İşlemler 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Günlük İşlemler 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Mikad Puantör 4.X Günlük İşlemler 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikad Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikad A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. Mikad Günlük İşlemler i İ Ç İ N D E K İ L E R Mikad Puantör de Günlük Yapılması

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜDAD (Mümessil Dayanışma Derneği) resmi sitesi www.mudad.org, 20 Temmuz 2015 tarihinde yeni yüzüyle yayına başlamıştır. Yeni tasarımı ile birçok yeni özelliği de beraberinde getiren

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

AKILLI GİYSİLER PROJESİ

AKILLI GİYSİLER PROJESİ AKILLI GİYSİLER PROJESİ Kullanıcı Kılavuzu Bu dkümanda Akıllı Giysiler uygulaması hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın çalıştırılması ve uygulanması ile ilgili detaylı içeriğe de ulaşabilirsiniz.

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 1. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 1. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 1. Aşama Bölüm 1:SMART Board, bilgisayar ve projeksiyon cihazının bağlanması SMART Board interaktif tahtaları dokunmatiktir ve bilgiyasayar ve projeksiyon cihazıyla üçlü

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

CHAPTER 6 FTP SERVER

CHAPTER 6 FTP SERVER CHAPTER 6 FTP SERVER 6.1 FTP nedir? File Transfer Prtcl (FTP) günümüzde internet üzerinde kullanılan en eski ve en bilinen prtkllerden biridir. FTP nin amacı kullanıcıların, işletim sistemleri arasındaki

Detaylı

2) Hesabınıza Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

2) Hesabınıza Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelir. MEB.K12.TR Uzantılı E-Posta Hesabının Kullanımı 1) http://mail.meb.k12.tr internet adresinden e-posta hesabına giriş yapılır. Kullanıcı Adı : KURUM KODUNUZ (meb.k12.tr kısmını yazmayınız.) Şifre : Hesabınıza

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ

DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ İÇİNDEKİLER DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ HAZIR ETİKET İÇERİKLERİ ve DEĞİŞKENLER... - 1 - DATECS LABEL EDİTOR V 2.00H... - 2-1. Kullanıma Hazırlık... - 2-2.

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ PENCERELERİ. 1-Sadece kullanıcıya mesaj vermek için kullanılır.

BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ PENCERELERİ. 1-Sadece kullanıcıya mesaj vermek için kullanılır. 73 6.BÖLÜM BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ PENCERELERİ 6.1. MSGBOX(Mesaj Kutuları) Bütün Windows uyumlu programlarda kullanıcıya program akışı sırasında bilgi vermek ve onaylamak için diyalog kutuları içinde mesaj

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler...

İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler... İçindekiler ADIM 1 : Üye Olma... 2 ADIM 2 : Giriş Yap ve Hatırlatma Sayfaları... 3 ADIM 3: Üye Girişi yapıldıktan sonra yapabileceğiniz işlemler... 3 ADIM 4: Bildiri Özet Gönderimi Bilgilendirme ve Yardım

Detaylı

firefox özel sayısı e-lapis

firefox özel sayısı e-lapis Mozilla Firefox El Kitabı Bölüm: Menüler İçindekiler Dosya... Düzen Görünüm Git Yer İmleri Araçlar Yardım..............................................................................................................

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz.

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Ders-2: ---------- Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırlanan programlarda pic in zaman zaman dış ortamdan bilgi

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı