İSTİSMAR ve İHMAL OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTİSMAR ve İHMAL OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 İSTİSMAR ve İHMAL OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hem. Yasemin KAYA Acıbadem Kayseri Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 22/05/2015

2 Sunu Planı Çocuk Yaşlı Kadın İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi

3 ÇOCUK İSTİSMAR ve İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4 Fiziksel hasar ile başvuran her çocukta mutlaka çocuk istismarı düşünülmeli, gerekli laboratuvar testleri ve radyolojik tetkikler yapılırken çocuğa yatış işlemi yapılarak hastanede tutulmalı, çocuk ve ebeveyni ile ilgili kimlik bilgileri, ivedilikle kayıt altına alınmalıdır.

5

6

7 Şüphe duyulması gereken diğer belirtiler ise; Çocuğun hasarla ilgili anne ve/veya babayı suçlaması, Anne ve/veya babada istismara uğrama öyküsü, Anne ve/veya babanın çocuktaki hasar konusunda ilgisiz ya da aşırı kaygılı görünmesidir.

8 Olay dışı insanların gereksiz şekilde olaya dâhil olmalarına izin verilmemeli, ilgisiz insanlarla olayın yorumu yapılmamalı. Olaya karşı aşırı umursamaz davranılmamalı ya da olay dramatize edilmemeli. Çocuk suçlanmamalı, eleştirilmemeli, cezalandırılmamalı.

9 Çocuk istismarcı ile karşı karşıya getirilmemeli. Çocuğa sırrının saklanacağı konusunda söz verilmemeli. Çünkü olayın başka insanlara, özellikle ilgili makamlara anlatılması gerekecektir. Çocuğa olanları unutması konusunda baskıcı olunmamalı, onu yaşam için destekleme ve cesaretlendirme dışında, yönlendirici davranılmamalı.

10 Farklı zamanlara ait çok sayıda çürük, morluk İki taraflı gözaltı morarması Bir şekile benzeyen yaralar Ağız yaraları Göz içi kanamalar Simetrik yanıklar Kalçalarda simetrik morluklar

11 Fiziksel istismarın vücutta en sık görüldüğü bölgeler; Göğüs Sırt Baldır Genital bölge Üst kol Yüz Üst dudak Damak Göz Fiziksel istismarın muayenesinde en sık deri, iskelet ve merkezi sinir sistemi bulguları ortaya çıkar. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcspucnsewg8cswnftwervbchzprvtybgl905w5t-56ca7maeyna

12 Fiziksel istismar belirtileri; Kalça, baldır, bacaklar ve genital bölgelerdeki morluklar, Değişik iyileşme evrelerindeki doku hasarları, El izi, ısırık izi gibi özel izler, Çok sayıda sigara yanıkları, Perine ve kalçadaki yanıklar, Karaciğer ya da dalak yırtılmasına yol açan künt karın travması, Sefal hematom, Subperiostal kanama, Epifizde ayrılma, Epifiz veya metafizde küçük kopma kırıkları, Metafizyel parçalanma (patognomoniktir), Periostal kalsifikasyon gibi radyolojik bulgular, Retinal kanama, retinal ayrılma, lens dislokasyonu gibi göz hasarları, Çoklu kosta kırıkları, Kulak çekme ile meydana gelen timpanik zar yırtılması Kol ya da bacağın bükülmesi ile oluşan spiral kırıklar

13 Duygusal istismar belirtileri; Sosyal olarak geri çekilme, bir şeyi yanlış yapma konusunda aşırı kaygı Depresif ruh hali Kendine veya etrafa zarar verici davranışlarda bulunma Davranışlarında değişimler (uyku düzeni, yemek düzeni,pasifleşme, ağlama krizi veya öfke nöbetleri, okul başarısında düşüş vb.) Ebeveynlerine veya bakım veren kişiye bağlanamama, Yaşından büyük bir yetişkin gibi davranma (diğer çocuklara bakmak vb.) veya yaşından küçük bir çocuk gibi davranmak (parmak emme, altına kaçırma, karanlıktan korkma vb.) Duygusal gelişim, Fiziksel gelişim, bilişsel gelişimde gerileme

14 Cinsel istismarda vajinal, anal veya ağızla temas ya da mastürbasyon varlığı, dokunma, ejekülasyon olup olmadığı, oldu ise nereye olduğu, istismar sonrası vajinal lavaj yapılıp yapılmadığı, defakasyon yapıp yapmadığı, kıyafetlerini değiştirip değiştirmediği sorulmalıdır.

15 ilk ve son menstruasyon tarihleri, Gebelik bulgularının varlığı, İstismardan önce cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı, Geçirilmiş veya halen mevcut hastalığı bulunup bulunmadığı, Ruhsal hastalık öyküsü olup olmadığı, Saldırı sırasında fiziksel gücün kullanılıp kullanılmadığı, tehdit edilip edilmediği, Saldırıdan 24 saat önce alkol ve yasal olmayan ilaç kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise ne zaman kullandığı, aldığı miktar, bu ilacı kullanma sıklığı, süresi ve miktarı da sorgulanmalıdır.

16 https://cekirdekcocukblog.files.wordpress.com/2012/11/m illustration_of_child_affected_by_infantile_autism-spl.jpg Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda çoğunlukla fizik muayene bulguları (genital muayene dışında) daha az dramatiktir veya hiç görülmez. Zaman içinde semen ve diğer materyal yıkanıp gider ve çoğu yara iyileşir. Çocukların istismarı ailelerine açıklamakta geciktikleri durumlarda hızlı iyileşme özelliği de dikkate alındığında fiziksel bulgunun bulunmaması söz konusu olmaktadır.

17 Tetkikler Radyografi: Mahkemeler istismar kararına varırken kırık varlığını önemli bir kanıt olarak kabul eder; bu nedenle kırık varlığı araştırılmalıdır. Beş yaşın altındaki çocuklarda tüm iskelet taraması gereklidir. Bir yaşından büyük çocuklarda iskelet taraması amacıyla sintigrafi de tercih edilebilir. Beş yaşın üzerindeki çocuklarda sadece semptomatik olan bölgelerin grafileri yeterlidir.

18 Amerikan Radyoloji Koleji 1997 yılında istismardan şüphelenilen vakalar için iskelet taraması standartları geliştirmiş ve tarama amacıyla 19 görüntü önermiştir. Bunlar; Antero-posterior (AP) kafatası, lateral kafatası, lateral servikal omur, AP toraks, lateral toraks, AP pelvis, lateral lomber omur, AP humerus, AP önkol, oblik el, AP femur, AP tibia, AP ayak grafileridir. Çocuk istismarından şüphelenilen durumlarda babygram veya bodygram denilen ve tüm iskeletin tek bir grafiyle görüntülendiği filmler önerilmemektedir.

19 Sintigrafi: Direkt grafilere yardımcı olarak sintigrafi önerilmektedir. İstismar şüphesi çok fazla olmasına karşın ilk çekilen radyografilerde kırık lehine bulgu yoksa sintigrafi yapılmalıdır. Sintigrafik incelemenin kafatası kırıklarında yetersiz olduğu unutulmamalıdır. Hasardan saat sonra yumuşak doku, periost ve kemik anomalilerini gösterir; bulgular aylarca sabit kalır ve yalancı negatiflik oranı yaklaşık %12 dir.

20 Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi(BT): Klinik olarak kafa içi hasar şüphesi, özellikle de retinal kanama varsa kranial BT, Manyetik Rezonans (MR) veya her ikisi birden endikedir. İlk taramada kontrastsız BT ile parankim içi, subaraknoid, subdural ve epidural kanamalar, beyin ödemi tanısını koymada yüksek duyarlılık ve özgüllükle tespit edilebilir. Akut kanamanın değerlendirilmesinde BT, MR dan daha üstündür.

21 Kraniyal Manyetik Rezonans: Kafa içi zedelenmesini tam olarak değerlendirmede ve subakut, kronik zedelenmelerin tanısında en geçerli yöntemdir. Subaraknoid kanamaları saptamada BT ve MR duyarlılıkları eşittir, ancak subdural kanama, arka çukur anomalileri ve parankim içi zedelenmesini saptamada MR daha duyarlıdır. MR ile subdural hematomları saptama olasılığının BT ye göre %50 daha fazla olduğu gösterilmiştir.

22 Ultrasonografi (USG): Hasta başında yapılabilme avantajı vardır. Batındaki yaralanmaları göstermede yardımcı olabilir.

23 Sperm ve Seminal Sıvı Analizleri: Adli delillerin cinsel istismarı izleyen 72 saat içinde toplanması gerektiği, tipik olarak seminal sıvı ve yabancı maddelerin çocukların cinsel istismarında bulunamadığı bildirilmektedir. 24 saat içinde başvuran olguların %90 ından fazlasında adli delil saptandığı, delillerin özellikle iç çamaşırlarından elde edildiği belirtilmektedir. 24 saatten sonra yapılan sperm, seminal sıvı analizlerinde anlamlı sonuç alınamadığı, ancak iç çamaşırların analiz için alıkonulması gerektiği vurgulanmıştır.

24 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların (CYBH) Aranması, Kültür Alınması: CYBH tanısı için genital ve rektal akıntıdan gram boyama; N. gonorrhoeae ve Chlamydia trachmatis için genital ve rektal kültürler; herpes simpleks şüphesinde lezyondan kültür ve endikasyon varsa HBV, Sifiliz ve HIV için serolojik çalışmaları içeren rutin laboratuvar testleri yapılmalıdır. Gebelik Tahlili yapılmalıdır.

25 Kanama ve Toksikoloji Taramaları: Kolay kanama veya morarma öyküsü varsa kanama diyatezi açısından tarama yapmak gerekir. Bu tarama tam kan sayımı, kanama zamanı, trombosit sayısı, fibrinojen, trombin zamanı, protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanını içermelidir. Zehirlenmeden şüpheleniliyorsa özellikle evlerde sık kullanılan parasetamol, aspirin ve sedatif-hipnotikler açısından tarama yapılması önerilmektedir.

26 Fotoğraflar ve Video Çekimleri: Vücudun herhangi bir yerinde travmaya ait bir lezyon varsa mutlaka görüntü kaydı yapılmalıdır. Tüm fotoğrafların arkasına çocuğun adı, tıbbi kayıt numarası, tarih, saat, anatomik bölge, fotoğrafçının adı-soyadı ve imzası ile hukuki görevlilerin adı-soyadı ve imzası kaydedilmelidir. https://pixabay.com/tr/dijital-foto%c4%9fraf-makinesi-24219/

27 YAŞLI BİREYLERDE İSTİSMAR ve İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

28 https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gct_pwdz6pzfmh55nqsnynehzrwksehrfvqccpsksxbvov6fkm3m Yaşlı bireyler, istismar veya ihmale uğradıklarını söylemek istemezler. Çünkü bunu söyledikleri zaman; tekrar şiddete maruz kalacaklarını, aile üyeleriyle bağlarının kopacağını ve yakınmanın verdiği suçluluk duygusuyla baş edemeyeceklerini düşünürler. İstismara maruz kalanlar acil servislere sık olarak başvurdukları için acil servis hekim ve hemşirelerinin istismar belirtileri konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.

29 Problemin Saptanması; Yaralanma oluşumu ve tedavi arama arasında gecikmelerin olması Yaralanmanın ciddiyetini önemsememe veya inkâr etme Aile üyelerinin veya diğer bakım verenlerin uygunsuz reaksiyonları Anlatılanlar ve fizik muayene arasında uyumsuzluk Artan T.Yaşlılık ve sosyal hizmet/türkiyede yaşlı bakımı 2009

30 Aile Öyküsü; Geçmişte ailede şiddet öyküsü Anne/babanın sorgulatmayan itaat isteği Alkol veya madde bağımlılığı İşsizlik/ekonomik güçsüzlük/yoksulluk Aile üyelerinin yaşlının maddi gücünü kullanması

31 Sağlık Öyküsü; Farklı iyileşme aşamalarında olan yaralar ve kırıklar Yeme bozukluğu, konstipasyon, diyare gibi eliminasyon bozuklukları Yoğun somatik şikâyetler Madde bağımlılığı Depresyon/intihar girişimi/düşük benlik saygısı Post-travmatik stres bozukluğu Yalnızlık/umutsuzluk hissetme, apati Kronik yorgunluk, uyku bozuklukları Sık sık acile başvurular Psikiyatri kliniğine yatış

32 Kişisel/Sosyal Öykü Yoğun korku, güçsüzlük hissi, güvensizlik Ailedeki büyük kararlara katılamama Sosyal izolasyon / Ev dışına çıkmada azalma Bakım verene veya aile üyelerine aşırı bağımlılık Sözel saldırganlık / Negatif sözel iletişim Beden imajı bozukluğu Kronik fiziksel veya psikolojik yetersizlik öyküsü Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsqli_nbub-6eji1ii2juceacnaqkyh0m-n-9s-gbofzeqtixm4

33 Genel Görünüş Korkulu/Endişeli/Hiper ya da Hipoaktif Soruları cevaplarken eşine/bakıcısına bakma Kötü hijyen ve uygunsuz ve yetersiz giyinme Kötü beslenmiş/ Stres ve yorgunluk bulguları Yaklaşıldığı ya da dokunulduğunda irkilme Uygunsuz ve anksiyeteli beden dili Otonom yanıtlar (Kan basıncında ve nabız hızında yükseklik, fazla terleme) Aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olma

34 Nedeni açıklanmayan veya iyileşmesi geciken yaralanmalar, çürükler, yatak yaraları Kırıklar, ısırıklar, ip ve halat izleri Yanıklar (Sigara, kostik, asit, ip veya zincir sürtmesi, özellikle görünmeyen yerlerde) Gözlerde şişlik, gözaltlarında morluk, konjonktival- retinal kanamalar Diş kayıpları/diş kırıkları Subdural hematom/saç dökülmesi Kilo kaybı, dehidratasyon Farklı iyileşme aşamalarında olan kırıklar Ekstremitelerde hareket kısıtlılığı, kontraktürler Tıbbi tedavinin gecikmesi veya tıbbi tedavilerin uygun kullanılmayışı Sık sık acile başvurma, tekrarlanan yaralanmalarda aynı sağlık kurumuna gitmeyi reddetme Yaralanma hakkındaki çelişkili, kaçamak ifadeler ve tutumlar

35 Cinsel İstismar Bulguları; Abdominal, anal bölgede ağrı, zedelenme Genital bölgede ağrı nedeniyle yürüme ve oturmada zorluk Açıklanamayan anal ve vajinal kanama, vajinal yaralar Kronik idrar yolu enfeksiyonu, vajinit veya cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar Göğüslerdeki çürük ve morluklar

36 Psikolojik İstismar Bulguları; Depresyon, paronoya, intihar düşüncesi Konsantrasyon güçlüğü/hafıza kaybı Şüpheli ve mantıksız korku Bilinç bulanıklığı veya uyum bozukluğu Sosyal ilişkilerde ilgi eksikliği, çekingenlik Konuşmama, iletişim kurmama, sosyal izolasyon, düşük benlik saygısı Kızgınlık/öfke Yeme ve uyku bozukluğu Kronik fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri Hiperaktif refleksler, tremorlar

37 Ekonomik İstismar Bulguları; Gelirin yeterli olmasına karşın açıklanamayan para kısıtlılığı, parasına ne olduğunu açıklayamama Gelirin yeterli olmasına karşın gereksinimlerin karşılanmayışı (beslenme, giyinme vb.) Ödenmeyen faturalar Değerli eşyaların kaybı Banka hesabında beklenmedik ve olağan dışı değişiklik Çeklerde yaşlı kişinin imzasına benzemeyen imzalar, Yaşlı kişinin bakımına aşırı miktarda para harcanılmasına bakım veren kişinin olağan dışı ilgisi

38 İhmal Bulguları; Yetersiz hijyen, yetersiz beslenme ve hidrasyon Güvenli olmayan yaşam koşulları Tedavi protokollerinde aksama Reçetelenmemiş veya istenen dozun üzerinde ilaç kullanımı Kirli ya da ıslak yatak veya kötü çevre koşulları Gerekli olmasına karşın gözlük, takma diş, işitme cihazı gibi araçların olmaması

39

40 Vital Bulgular: Otonom yanıtlar (Kan basıncında ve nabız hızında yükseklik, fazla terleme ) Aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olma Deri: İp veya halat izleri, ütü-sigara vb. yarattığı yanıklar, yaralar, morluklar, çürükler, ödem, skar izi, Subdural hematom, saç dökülmesi, deri bütünlüğü bozukluğu (dekübütüs, tedavi edilmemiş yaralar, idrar pişikleri), dehidratasyon bulguları

41 Gözler: Şişlik/ konjektival- retinal kanama, göz altlarında morluk, görme kaybına rağmen gözlüğün olmaması Kulaklar: İşitme kaybı, işitme kaybına rağmen işitme cihazının olmaması Ağız: Yaralanma/laserasyonlar, diş kayıpları/diş kırıkları, çürükler,

42 Kas- iskelet: Farklı iyileşme aşamalarında olan kırıklar, ekstremitelerde hareket kısıtlılığı, kontraktürler Nörolojik durum: Konuşmada bozulma, konfüzyon, hiperaktif, reflexler/tremorlar Mental durum: Korkulu/anksiyeteli/depresif olma, intihar düşüncesi, konsantrasyon güçlüğü/hafıza kaybı İlaç tedavisi : Reçetelenmemiş veya istemlenen dozun üzerinde ilaç kullanımı

43 İstismar farklı disiplinlerin birlikte yaklaşımını gerektirmektedir. Ancak hemşireler her zaman yaşlı kişilerle birlikte olmalarından dolayı gerçek şüpheli durumları tespit etmede ve bunlara müdahale etmede en önemli konumdadır. Yaşlı istismar ve ihmalini önlemede atılacak ilk adımın, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının konuyla ilgili bilgi, tanısal beceri ve duyarlılıklarının arttırılmasıdır.

44 KADIN İSTİSMAR ve İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcscvnzdsssqdvhjlxtmdmqknt4rozze4aiixw9mv7zogahzgzqaow

45 Şiddete maruz kaldığı iddia olunan kişide; aşın derecede hassasiyet veya tam tersi duyarsızlık nedeniyle ağrılı uyaranlara cevap alınamaması, Anamnezde yaralanmanın nasıl meydana geldiği sorulduğunda yapılan açıklamanın yaralanmayı açıklamakta yetersiz kalması, Vücuttaki lezyonun meydana gelişi ile doktorun bunu görmesi arasında uzun bir süre geçmiş olması, Vücudun farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda meydana gelmiş, farklı iyileşme evrelerinde yaralanmaların olması,

46 Kişinin vücudunda değişik türde lezyonların birlikte bulunması, Tek bir sebeple açıklanmaya çalışılan çok sayıda sigara yanığı gibi lezyonlar olması, Yaraların flaster veya saçla örtülme çabaları, Dil, dudak ve frenulum gibi bölgelerde bulunmaması gereken lezyonlar olması, Bacaklarda, sırtta veya genital bölgede tipik cezalandırmayı gösteren ekimozların ya da ellerde ayaklarda, perine ve kalçada yanıklar görülmesi,

47 Karaciğer veya dalak rüptürüne yol açan abdominal travmaların görülmesi, Kafatası kırığı ile birlikte olan/olmayan subdural hematom, subperiostal kana malar, epifiz ayrışması, metafiz parçalanması, periost yırtıkları veya kalsifikasyonlan gibi radyolojik bulguların saptanmasıdır. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrrgem48junvphmkzeq2ko0x_4bu9voa5mlf4fsuovfgx2t793f

48 İstismar 72 saat içinde olmuşsa veya kanama ya da akut hasar varsa muayene hemen yapılmalıdır. Her olguda tam bir klinik muayene yapılmalı; kişinin yaşı görünümü, kilosu, boyu ve genel vücut yapısı, kas gelişimi kaydedilmeli; Vücutta saptanabilecek her türlü lezyon yerleri, şekilleri, boyutları, rengi ile birlikte not edilmeli;

49 Ağız içi, aksiler bölgeler, ayak tabanları ve perinenin incelenmesi ihmal edilmemeli; Bulgular şematik olarak kaydedilmeli; Skala eşliğinde fotoğraflanmalı; Tüm kemik yapılar palpe edilmeli; Hassasiyet olan ve ağrı tanımlanan bölgeler radyolojik olarak incelenmeli; Hastanın genel davranışına, durumu anlayabilme yeteneğine ve muayeneye karşı tutumuna dikkat edilmelidir.

50 Psikolojik belirtiler ise; şiddete maruz kalmış kadınlarda «Hırpalanmış Kadın Sendromu» bulguları olarak; Erken dönemde şok, reddetme, içe kapanma, konfüzyon, küntleşme, korku ve depresyon bulguları görülmektedir. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrlm58wmrdrxw9xpjqbrqt3aunpt1eo0kdbujuxflto6u3vioqt

51 Geç dönemde ise süreğen korku, kaygı, yorgunluk, uykusuzluk, yeme bozuklukları, kayıp, ihanet ve umutsuzluk duygusu, baş ağrıları, göğüs ağaları, sindirim sistemi bozuklukları, nefes darlığı ve pelvik ağrılar gibi somatizasyon belirtileri görülebilmekte; özsaygı yitimi, yüksek intihar girişim oranları ve artmış al kol/madde kullanımı ile kendisini göstermektedir. https://plus.google.com/+devrimi%c5%9feri/photos#+devrimi%c5%9feri/photos

52 SONUÇ-1 Bir toplumun geleceğine güvenle bakabilmesi, şiddetin o toplumda azalması ile direkt ilişkili olup; bu ise öncelikle toplumun temel yapı taşı olan aile yapısı içinden şiddetin silinmesi ile mümkündür.

53 SONUÇ-2 Şiddeti önleme çalışmaları içerisinde özellikle buzdağının görünmeyen parçasının ortaya konulması, şiddet kurbanlarının korunması ve şiddet uygulayıcıların ıslahı çabaları ön plana çıkmaktadır. Bu çabalar içerisinde temel rollerden biri de biz sağlık çalışanlarına düşmektedir.

54 KAYNAKLAR; 1. Acehan S, Bilen A, Ay MO, Gülen M, Avcı A, İçme F. Çocuk istismarı ve ihmalin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2013; 22(4): Ballı Ö. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Başvuran Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Uzmanlık Tezi, Adana, 2010 (Danışman: Prof. Dr. N Evliyaoğlu). 3. Beyazıt U. Çocuk istismarı konusunda Türkiye de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 2015; 1(1): Gülen M, Aktürk A, Acehan S, Seğmen MS, Açıkalın A, Bilen A. Yaşlı istismarı ve ihmali. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2013; 22(3): Güner Şİ, Güner S, Şahan MH. Çocuklarda sosyal ve medikal bir problem; İstismar. Van Tıp Dergisi 2010; 17(3): Erişim Tarihi: 22/05/ Tarihi: 22/05/ Tarihi: 22/05/ Erişim Tarihi: 22/05/ Kıssal A, Beşer A. Yaşlı istismar ve ihmalinin değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2009; 8(4): Lök N. Türkiye'de yaşlı istismarı ve ihmali: Sistematik derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2): Özdemir B, Celbis O. Cinsel saldırıya uğramış çocukta erken ve geç muayene bulgularının değerlendirilmesi. Medisine Sciense 2012; 1(1): Yavuz MS, Aşırdizer M. Celala Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniğine başvuran aile içi şiddete maruz kalmış kadın olgularının analizi. Adli Tıp Dergisi 2009; 23(1):

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):357-364 Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi [Identifying and Evaluating Elder Abuse and Neglect] ÖZET Son yıllarda yaşlı nüfusun hızlı artışı,

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA BĠLGĠ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ

EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA BĠLGĠ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAYLAN EDĠRNE ĠLĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNDE GÖREVLĠ HEKĠMLERĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (2) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ ORTAK

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar II

Çocuklarda Cinsel İstismar II Çocuklarda Cinsel İstismar II http://www.adlitip.org/?p=216 M. MUSTAFA BAYRAKTAR 23,05,2009 Cinsel İstismar tipleri nelerdir? Çocukluk çağında cinsel istismar farklı şekillerde olabilir: Cinsel ilişki

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Şevki SÖZEN 1, Ercüment AKSOY 2 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi,

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi. KİTAP İyiki kitaplar var...

05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi. KİTAP İyiki kitaplar var... 2014-2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 20.06.2014 14:28 Page 1 içindekiler 03 BASIN HABERLERİ 05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi BİZDEN HABERLER Yaşama geri dönüş mucizesi.. 09 ÜROLOJİ Sünnetle ilgili en çok merak edilenler

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van 2 Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece Şube Müdürlüğü, İstanbul 3 Mersin Üniversitesi, Tıp

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 13 / SONBAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. fast-food erkek figür diyet yağ obez OBEZİTE anne - baba çocuk egzersiz kadın vücut büyük sağlıksız spor kantin

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

OKUL SAĞLIĞI. Doç. Dr. Günay SAKA D.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. DÜTF HSAD Mayıs 2011 1

OKUL SAĞLIĞI. Doç. Dr. Günay SAKA D.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. DÜTF HSAD Mayıs 2011 1 OKUL SAĞLIĞI Doç. Dr. Günay SAKA D.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. DÜTF HSAD Mayıs 2011 1 Okul sağlığı Toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel ruhsal ve sosyal yönden sağlığa kavuşmalarını

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

YAŞLI İSTİSMARI. Uz.Dr.Berna Şenel Eraslan. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

YAŞLI İSTİSMARI. Uz.Dr.Berna Şenel Eraslan. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. YAŞLI İSTİSMARI Uz.Dr.Berna Şenel Eraslan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. 20. yüzyılın başlarından itibaren ortalama yaşam beklentisinin artması, insanların sağlığı koruma ve geliştirme konusunda

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi

İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi Çocuk İstismarı (tanımlar, DSÖ 2002) Duygusal istismar Çocuğa bakan

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM tarafından Halk Eğitimi Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. www.gebam.hacettepe.edu.tr İletişim:

Detaylı