YENİ CÂMİ ÇEŞME VE SEBÎLİ NİN KİTÂBESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ CÂMİ ÇEŞME VE SEBÎLİ NİN KİTÂBESİ"

Transkript

1 YENİ CÂMİ ÇEŞME VE SEBÎLİ NİN KİTÂBESİ THE INSCRIPTIONS OF THE YENİ CÂMİ (NEW MOSQUE) FOUNTAIN AND SEBÎL Prof. h.c. M. Uğur Derman

2

3

4 4

5 Takdim Preface Yeni Câmi Sebîli kitâbesini ilk defa 1987 de hocam Uğur Derman da gördüğüm fotoğraflarından tanıdım. Daha sonra bize de birer nüshasını verdiği bu fotoğraflar, hattatlar arasında çoğaltılıp elden ele dolaşmış ve ülke sınırlarını da aşacak şekilde bütün hat câmiasına yayılmıştır. Celî sülüsde Râkım ( ) mektebinin tamamlayıcısı olarak kabul edilen Sâmi Efendi nin ( ) yazdığı bu kitâbe kendisinden sonraki hattatları derinden etkilemiş, günümüzde de celî sülüs hattının ilk mürâcaat ve ilham kaynağı olmuştur. Hattatlar arasında en meşhur kitâbe olduğunu söylemekle mübâlağa etmiş olmam. Kitâbenin zırnık mürekkebiyle yazılmış kalıplarının aslını 28 Kasım 2005 de bazı misafir dostlarımla beraber Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ni ziyaretim esnasında gördüğümde, fevkalâde tesirinde kalmıştım. Sâmi Efendi nin titizliği ve harflerindeki mükemmellik büyüleyiciydi. Yıllarca elimden düşmeyen ve her zaman mürâcaat ettiğim kitâbenin aslını ilk defa görüyordum. Bu kitâbe günümüzün teknik imkânlarıyla mutlaka basılıp neşredilmeliydi. Birkaç teşebbüste bulunduysam da netice alamadım ve ancak beş yıl sonra mevzû ile tekrar ilgilenmeye vaktim olabildi. Nihayet Meşk Yayıncılık adına gerekli izin alındıktan sonra 25 Mart 2011 Cuma günü Mahmut Sâmi Kanbaş la beraber gittik ve yanımızda götürdüğümüz tarayıcıyla yüksek çözünürlüklü taramalarını yaptık. Sâmi Efendi nin on iki paftalık bu şâheserini bizzat elime almak, onlara bakmak bambaşka bir duyguydu. O gün, benim için hayatımdaki en heyecanlı günlerden biriydi. Hocam Uğur Derman Bey metin konusundaki mürâcaatımı geri çevirmedi ve vaktiyle Lâle mecmuasının Aralık 1986 tarihli 4. sayısında neşrettiği yazısını lutfedip bizim için genişleterek yeniden kaleme aldı. Değerli dostum Dr. İrvin Cemil Schick büyük bir titizlikle İngilizce tercemesini yaptı. Arapça tercemeleri de aynı titizlikle Muhammed Temîmî dostum ve Kemal Hoca yaptılar. Kapaktaki celî sülüs istifte Sâmi Efendi nin bu kitâbedeki harflerini çok yakışacağı için özellikle kullandım. Değerli fotoğraf ve grafik sanatçısı Abdüsselam Ferşatoğlu nun güzel tasarımı ve Mas Matbaacılık ın titiz baskısıyla bu eser vücûda gelmiş oldu. Yayına hazırlamaktan büyük mutluluk duyduğum bu eserin hat sanatına hizmet edeceğini umar, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ederim. Mehmed Özçay I first became aware of the inscription on the sebîl of the New Mosque (Yeni Câmi) when my teacher Uğur Derman showed me some photographs in He subsequently gave us copies of those images which were further reproduced over the years and made the rounds of the calligraphic community across the world. The inscription in question is the work of Sâmi Efendi ( ), considered the final stage of the Mustafa Râkım ( ) school of jalī thulth script. It has deeply influenced later calligraphers and is now the primary reference and source of inspiration for practitioners of jalī thulth. It would not be an exaggeration to say that among calligraphers, it is the best known architectural inscription. On 28 November 2005, some visitors and I had the opportunity to see the original stencils of this inscription, written with orpiment, at the Topkapı Palace Museum Library. I was exceedingly impressed. The meticulousness of Sâmi Efendi s workmanship and the perfection of his letters were spellbinding. I had often consulted the inscription over the years, but this was the first time I was seeing the original work in the artist s own hand. I felt it was imperative that it be printed and published using all the possibilities afforded by modern technology. I made a few attempts but met with no success. It was only five years later that I was able to return to this project. After obtaining the necessary permissions in the name of Meşk Publishers, Mahmut Sâmi Kanbaş and I went to the Topkapı Palace with a scanner and prepared highresolution images of the stencils. Holding Sâmi Efendi s twelve-piece masterpiece in my hands and examining them up close was an indescribable feeling. That was one of the most exciting days of my life. My teacher Uğur Derman granted my request for an accompanying text; he kindly revised and expanded an article first published in December 1986 in the fourth issue of Lâle. My dear friend Dr. İrvin Cemil Schick meticulously translated the text into English. Likewise, my friend Muhammed Tamîmî and Kamal Khoja translated the text into Arabic with the greatest care. I chose to use Sâmi Efendi s own letters on the cover as I thought they would be most becoming for this volume. Beautifully designed by the gifted photographer and graphic artist Abdüsselam Ferşatoğlu, and painstakingly printed by Mas Matbaacılık. I am delighted to have worked on its publication and hope that it will benefit the art of calligraphy. I sincerely thank all those who made it possible. Mehmed Özçay

6 6 (Resim / Figure 1 )

7 C elî hattı, uzaktan rahatlıkla okunabildiği için, âbide ve binâların üzerine konulan kitâbelerde kullanılagelmiştir. En ziyâde celî sülüs ve celî ta lîk nevilerinde görülen târih kitâbelerinin yazıları, çoklukla mermer üzerine kabartma şeklinde hâkkedilir. Çiniciliğin yaygın olduğu XVI. ve XVII. asırlardan kalan ve zamânımıza kadar gelen çini zeminli celî kitâbelere de rastlanır. Burada bahse konu olan, İstanbul-Bahçekapısı ndaki Yeni Vâlide Câmii civârında yapılmış ve bugün bir banka binâsının gölgesine sığınmış bulunan 1 çeşme ile sebîlinin 2 kitâbesidir (Resim 1). İnşâ târihini gösteren bu kitâbenin, yüz yılı aşkın bir müddet öncesinde yenilenmesi zarûreti doğmuştur. İlk şekliyle, 1074/1663 yılında Sultan IV. Mehmed in annesi Hatîce Turhan Sultan (ö. 1683) tarafından yaptırılan bu çeşme ve sebîlin kitâbe metni şöyledir: Ümm-i pür cûd-i Mehemmed Hân kim, Zâtidir âlemde zü l-kadr-i celîl. Fî sebîlillah, bünyâd eyledi Râh-i Hak da böyle bir âlî sebîl. B ecause jalī scripts can easily be read from a distance, they have historically been used for inscriptions placed upon monuments and buildings. Most often written in jalī thulth or jalī ta līq (Ottoman nasta līq), foundational inscriptions are generally carved in relief into marble. There are also some jalī inscriptions on tile surfaces, dating from the sixteenth and seventeenth centuries when tilemaking was widespread. Our subject here is the inscription on the fountain and sebîl 1 of the Yeni Vâlide Câmii (New Queen Mother s Mosque) in the Bahçekapısı district of İstanbul, now huddled in the shadow of a bank 2 (Figure 1). The structure was originally built by Hatîce Turhan Sultan (d. 1683), the mother of Sultan Mehmed IV. Its foundational inscription gives the date of construction, 1074/1663, and had to be replaced more than a century ago. Its text is as follows: The most generous mother of Sultan Mehmed, Possessor in this world of worth and nobility, Built in the path of God, In the way of the Lord, this sublime sebîl. For the thirsty, there continuously flows into this trough 1 Yeni Câmi hakkındaki mufassal makālesinde Y. Mîmar Ali Sâim Ülgen ( ), bu çeşme ve sebîlin eski hâli için şu mâlûmâtı veriyor: Bahçekapısı nda nihâyet bulan sokağın üstünde iken, bugün İş ve Osmanlı Bankaları ile ticârethâneler arasında, câminin hâricinden uzak kalmıştır (Vakıflar Dergisi, sayı 2, 1942, s. 395). İş Bankası nın yerinde eski Dârü l-kurrâ mevcuddu. Dârü l-kurrâ nın şark cenâhında bugün dahi dikkatle seyrettiğimiz güzel ve muazzam bir sebîl vardır (a.g.m., s. 390). 2 Su kaynakları sınırlı olan İstanbul un, geçmiş asırlarda ihtiyâcını temîn için kuyuların yanısıra umûma açık çeşmeler ne kadar gerekliyse, susayan halk, bu çâresizliğini gidermek için sebîllere de o kadar muhtaçtır. Arapça da sebîl yol demektir; burada hayr ve iyilik yolu mânâsını taşır; bu hizmetin de sebîli yaptırana Allah ın rızâsını kazandıracağı ümîd olunur. Sebîl, çoklukla câmi, türbe v.b.g. dînî bir yapıya bağlı olarak tesîs edilir; külliyelerin de vazgeçilmez bir bölümüdür. Yanındaki çeşmesinden akan su dışında sebîle, içime elverişli bir su ayrıca getirilerek yaz mevsiminde de kar ile soğutulup mâdenî tas veya maşrapa içinde, susamışlara bedelsiz ikrâm edilir. Hepsi de vakıf eseri olan sebîllerin vakfiyelerinde kutlu günler için şerbet dağıtımı yer almışsa, o da yerine getirilir. Mîmârî husûsiyetleri inşâ olunduğu devre göre farklılıklar gösteren sebîlin, dışa taşırılmış ön cephe duvarının üstüne dikilen mermer sütunlar bulunur; bunların arası ekseriya bronzdan mâmûl yekpâre motifli dökme şebekelerle kaplanmıştır. Vazîfeli kişilerce, suyun ince zincirli taslarda isteyenlere sunulabilmesi için, takrîben insan beli yüksekliğinde mermerle kaplanmış tabla ile şebeke arasında gişe biçiminde bir açıklık bırakılır. İstanbul da vaktiyle sebîl mevcûd iken, bunun ancak 67 si zamanımıza gelebilmiştir ve bugün aslî hizmetleri için kullanılanı kalmamış gibidir. (daha fazla mâlûmât için bkz. Sedad Çetintaş, Türklerde Su, Çeşme ve Sebîl, Güzel San atlar, 5, İstanbul, 1944, s ; Ömer Faruk Şerifoğlu, Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İstanbul, 1995; Sebîl, TDV İslam Ansiklopedisi (Nur Urfalıoğlu), İstanbul, 2009, c. 36, s ) 1 A sebîl is a place from which drinking water is dispensed to the public free of charge. The term comes from the Arabic word for path and signifies the path of goodness and beneficence ; it is believed that providing this service will earn its patron the favor of God. As İstanbul s water supply is limited, wells, public fountains, and sebîls for the thirsty have all played a crucial role in past centuries. These latter were mostly built adjacent to religious buildings such as mosques, mausolea, and the like; they were also an indispensable element of architectural complexes. In addition to running water for public fountains, potable water was separately brought to sebîls, cooled with snow during Summer months, and offered free of charge to passers-by in metallic bowls or ladles. As they were all built by pious foundations (waqf) they also distributed sherbet on holy days when their deeds of trust so specified. The architectural characteristics of sebîls vary according to the periods from which they date. They generally consists of bays whose convex facades are interspersed by columns. Between the columns are ornamented lattices usually cast in bronze. An approximately waisthigh opening with a marble base, similar to a box-office, allows the person in charge to offer water to the thirsty in bowls linked to the booth by a chain. There were once some sebîls in İstanbul, of which only 67 are extant. Virtually none are still in use for their original purposes. (For more information, see: Sedad Çetintaş, Türklerde Su, Çeşme ve Sebîl, Güzel San atlar, 5 [İstanbul, 1944], pp ; Nur Urfalıoğlu, Sebîl, TDV İslam Ansiklopedisi [İstanbul, 2009], vol. 36, pp ) 2 In his detailed article on the Yeni Câmi, the architect Ali Sâim Ülgen ( ) writes the following about the original state of this fountain and sebîl: Located on the street ending at Bahçekapısı, it is now squeezed among the İş and Osmanlı Banks and various businesses, at some distance from the mosque... In place of the İş Bank, there used to be the old Dar al-qurra [school for reading and memorizing the Qur an]. To its east is a beautiful and majestic sebîl, which we still contemplate with interest. ( Yeni Câmi, Vakıflar Dergisi, 2 [1942], pp. 395 and 390.)

8 8 (Resim / Figure 2 )

9 Teşnegân îçün Cinan dan muttasıl Akdı ol mîzâba âb-ı Selsebîl. Kimseye olmaz müyesser dünyede Böyle çeşme, böyle bir hayr-ı cemîl. Sa yi meşkûr ôluben, Hak Hazreti, Vîre Ukbâ da ucûrât-i cezîl. Ânın itmâmın görüp târih içün, Dedi hâtif: Kâne hayran fî sebîl 1074/1663 (Mehmed Hân ın cömerdlikle dolu, büyük değere sâhib olan annesi, Allah yolunda, hayrına böyle yüksek bir sebîli yapdırdı. Susayanlar için bu çeşmenin oluğuna aralıksız olarak Cennet den Selsebîl suyu akdı. Dünyâda kimse böyle bir çeşmeyi ve güzel hayrı kolaylıkla yaptıramaz. Bu gayretinin makbûl sayılarak, ebedî âlemde Cenâb-ı Hak dan karşılığını fazlasıyla alacağı umulur. Târih düşürmek için, bu sebîlin tamamlandığını gören hâtif 3 der ki: Sebîlde hayr husûle geldi, Zamânında çini üzerine yapılmış olan bu kitâbe, XX. asrın başlarında kat iyetle tesbît edilemeyen bir târihte, çeşme ve sebîlle berâber yanmıştır. 4 Mehmed Ali Paşa nın ( ) Evkāf Nâzırlığı 5 esnâsında tâmir edilen çeşme ve sebîlin kitâbesinin de yenilenmesi kararlaştırılmış, fakat yangında kavrulan yerleri okunamadığı cihetle müşkilât doğmuştur. Nihâyet, vaktiyle bu çini kitâbenin metnini tesbît etmiş olan Mir ât-ı İstanbul müellifi Mehmed Râif Bey ( ) 6, oradan geçerken, okumağa uğraştıklarını görüp elindeki tam metni ilgililere yetiştirmiş ve bu metin, sipâriş üzere, devrinin emsâlsiz hat üstâdı Sâmi Efendi ( ) 7 tarafından celî sülüsle 3 İsmini belirtmek istemeyen şâirler gāibden seslenen mânâsında hâtif i kullanırlar. 4 Yine A.S. Ülgen, târihini tahminde yanılmakla berâber, yangın keyfiyetini şöyle yazıyor: Bu sebil 30 yıl önceye kadar müteaddid ticârethânelerle çevrilmişti. Takrîben 30 yıl evvel bu ticârethânelerden Mehpâre (Hüsn-i İntihab) Mağazası yangını netîcesinde sebîlin de saçak ve ön cephesi, dâhilî çinileri tamâmen harâb olmuş... (a.g.m., s. 390). Bu makālenin neşredildiği mecmua 1942 târihlidir, otuz yıl evveli 1912 ye gider. Oysa bu târihte çeşme ve sebîlin yanması bir tarafa tamiri bile bitmiştir. 5 Mehmed Ali Paşa nın ikisi vekâleten, birisi asâleten olmak üzere üç defa evkāf nâzırlığı vardır (bkz. Hüseyin Hüsâmeddin ve İbnülemin Mahmud Kemâl, Evkāf-ı Hümâyûn Nezâretinin Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nuzzârın Terâcim-i Ahvâli, İstanbul, 1335, s ). Vekâleten olanların ilki 22 Rebîü l-âhir 1325 te (4 Haziran 1907) başlamaktadır ki, çeşme ve sebîlin tâmir karârının bu sıralarda alındığı, kitâbenin yeniden yazılış yılı olan 1325/1907 ile tetâbukundan anlaşılmaktadır. 6 Mehmed Râif Bey için bkz. Semâvi Eyice, Mehmed Râif, Davudpaşalı, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara, 2003, c. 28, s Sâmi Efendi için bkz. M. Uğur Derman, Sâmi Efendi, İsmâil Hakkı, Water from [the Heavenly river of] Salsabīl. It is not easy for anyone in this world to build Such a fountain, such a beautiful work of benevolence. As her efforts are deserving of gratitude, may the Lord God Give her many rewards in the hereafter. Seeing it completed, hâtif 3 recited this chronogram: Kāna khayran fī sabīl [benevolence was manifested in the sebîl] 1074/1663 Originally written on tiles, this inscription was damaged, along with the fountain and sebîl, in a fire that occurred at an undetermined date in the very early twentieth century. 4 A decision was taken during Mehmed Ali Paşa s ( ) tenure as Minister of Pious Foundations (Evkāf Nâzırı) 5 to repair both the structure and the inscription, but this project ran into difficulty as the text of the inscription was too damaged to be read. Finally Mehmed Râif Bey ( ), 6 author of Mir ât-ı İstanbul [Mirror of İstanbul], came forward to help; he had recorded the text of the inscription some time in the past, and seeing some men trying to decipher the damaged inscription, he provided them with the complete text. The unequalled master calligrapher of the day, Sâmi Efendi ( ), 7 was commissioned with rewriting the inscription, and produced a masterpiece in jalī thulth script. This information was transmitted to us in detail in 1960 by his student and our own master, the late Necmeddin Okyay ( ), who pointed out that this inscription was completed in 1325/1907, a date at which Sâmi Efendi was at the peak of his artistic powers. 3 It is customary for poets to embed their name or nom de plume at the end of a poem. However, some poets who prefered to remain anonymous used the nickname hâtif, meaning he who speaks from the beyond. 4 Ali Saim Ülgen describes the fire as follows: Until thirty years ago, this sebîl was surrounded by various businesses. Approximately thirty years ago, one of them a shop named Mehpâre (Hüsn-i İntihab) caught fire; as a result, the overhang and front facade of the sebîl, as well as its internal tiles, were completely destroyed. (op. cit., p. 390.) Ülgen got the date wrong, however. Considering that the article was published in 1942, thirty years earlier would have meant 1912; by that time, the fountain and sebîl had long been rebuilt. 5 Mehmed Ali Paşa served as Minister of Pious Foundations three times, twice as Acting Minister and once by appointment. (See Hüseyin Hüsâmeddin and İbnülemin Mahmud Kemâl, Evkāf-ı Hümâyûn Nezâretinin Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nuzzârın Terâcim-i Ahvâli [İstanbul, 1335], pp ) The first time he served as Acting Minister began on 22 Rabi al-ākhir 1325 (4 June 1907); as the inscription was rewritten in 1325/1907, the decision to rebuild the fountain and sebîl must have been taken during this period. 6 On Mehmed Râif Bey, see Semâvi Eyice, Mehmed Râif, Davudpaşalı, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara, 2003), vol. 28, pp On Sâmi Efendi, see M. Uğur Derman, Sâmi Efendi, İsmâil Hakkı, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 2009), vol. 36, pp

10 10

11 ve pek san atlı bir şekilde yazılmıştır. Onun talebesinden olan ve bütün bu naklettiğimiz mâlûmâtı 1960 yılında tafsîlatiyle bize anlatan merhum üstâdımız Necmeddin Okyay ın ( ) da belirttiği üzere, Sâmi Efendi bu kitâbeyi san atının zirvesinde olduğu 1325/1907 de yazıp tamamlamış; çeşme ve sebîlin tezyînatı da yeniden hazırlanıp, hepsi mükemmelen taşa hâkkolunmuştur. Altı beyitten ibâret olan târih manzûmesinin kitâbede sıralanışı, her satırda dört mısrâ (iki beyit) bulunmak kaydıyla, alt alta üç satıra yerleştirme esâsına göredir. Çeşme ve sebîli, hâricî tesirlerden geniş bir saçak koruduğu cihetle, mermerdeki kabartma yazılar sağlam bir şekilde bugüne kadar gelmiş, koyu yeşil zemin üzerine kaplanan varak altınlarla göz alıcı bir nitelik kazanmıştır 8. Kitâbenin nihâyetinde 1074 hicrî târihi ve hattatımızın bunu Sâmi yazdı mânâsında ketebehû Sâmi istifli imzâsı yer almaktadır, yazıldığı 1325 târihi konulmamıştır. Tâmir târihinin yazılmayışından doğan endîşesini Son Hattatlar isimli kitabında (İstanbul, 1955) İbnülemin Mahmud Kemâl Bey ( ) şöyle belirtiyor: Yanan kitâbenin okunamayan bâzı kelimeleri benden sorulmuştu. Sâmi Efendi inşâ târihinin yanına imzâsını koyduğundan, ileride o devirde de bir hattat Sâmi mevcut olduğuna zehâb ve hattâtîn târihince bir hatâ hâsıl olacağından, Sâmi Efendi nin, altına tâmir târihini ilâve etmesi münâsip olacağını Bâb-ı Âli nin bâzı ricâline ihtâr ettimse de varak-ı kavl-i savâbı kim okur, kim dinler? meâline muvâfık olarak kulak veren olmadı. (s ) Yeniden yazılış târihinin konulması elbette yerinde olurdu; lâkin, görmemekle berâber görmüşçesine tahmin edebildiğimiz eski çini kitâbe ile Sâmi Efendi nin celî sülüsde son merhale olan hattını ayıramayacak hat târihi araştırmacılarının bulunabileceğine inanmak istemiyoruz 9. Zîra, bu çeşme ve sebîlin inşâ edildiği devirdeki celî sülüsün seviyesini anlamak için, Yeni Câmi nin ve yanındaki Hünkâr Kasrı nın celî sülüs hatlarına bakmak yetecektir 10. TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2009, c. 36, s Taşçının hâkkinde kabarık olarak bırakılan harflerin önceden lika (miksiyon) sürülüp varak altınla kaplanması, zemînin de koyu bir renge (siyah, ördek başı yeşili, vişne çürüğü...) boyanması eskiden beri âdet iken, zamânımızda yapılan kitâbe onarımlarında, zemînin renklendirilmeyip tabiî mermer görünüşüyle bırakılmasından dolayı hüsn-i hattın zevkıne varılamamaktadır. 9 Lâkin İbnülemin e hak verdirecek şöyle bir tesbîtimiz vardır: Ali Sâim Ülgen 1. ve 2. dipnotlarında bahsi geçen makālesinde, yangın netîcesi sebîlin saçak ve ön cephesiyle dâhilî çinilerinin tamâmen harâb olduğunu ve Müze Müdürü Osman Hamdi Bey in ( ) himmetiyle dikkatli bir restorasyon geçirdiğini, sebîl dâhilindeki duvarı kaplayan ve yanan çinilerin de usta eller tarafından tâmir olunduğunu yazarken kitâbeye hiç temâs etmiyor. Merhum Ülgen, zâhir, Sâmi Efendi nin kitâbesini 1074 hicrî târihine âid sanmıştır. 10 Bunların fotoğrafları için bkz. Halim Bâkî Kunter, Kitâbelerimiz, Vakıflar Dergisi, sayı 2, 1942, s , Resim The ornamentation of the fountain and sebîl were also redesigned and perfectly carved into stone. The poetic chronogram is written in three lines, four stiches (two couplets) per line. The wide overhang atop the fountain and sebîl has protected the carved inscription from the elements, and it has thus come down to us undamaged. With gold-leafed letters on a dark green background, it provides a strikingly attractive sight. 8 At the end of the inscription is the signature katabahu Sâmi (Sâmi wrote it) and the date 1074; the date of 1325 when the work was actually completed is not present. In his book Son Hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemâl İnal ( ) complained: I was consulted regarding some of the illegible words in the burned-out inscription. As Sâmi Efendi had placed his own signature next to the original date of construction, I was concerned that in the future some might come to believe that there had lived a calligrapher named Sâmi back then as well, and that this would lead to errors in calligraphic historiography. I warned some gentlemen at the Sublime Porte (Bâb-ı Âli) that it would be appropriate for Sâmi Efendi to add the date of restoration as well, but my entreaties fell on deaf ears. 9 To be sure, it would have been appropriate to include the date at which the inscription was rewritten. However, while we have not seen the original tile inscription, we can certainly guess what it looked like; and we are loath to believe that there could ever be a historian of calligraphy who would confuse it with Sâmi Efendi s hand, which represents the highest developmental stage of jalī thulth script. 10 To get an idea of the level achieved in jalī thulth script at the time the fountain and sebîl were originally built, it suffices to examine the inscriptions of the Hünkâr Kasrı (Imperial Pavillion) next to the Yeni Cami. 11 Thought to be perfect in their own time, these 8 Carved in relief, the letters were traditionally covered with size (lika) and gold-leafed, while the background was painted a dark color such as black, deep green, or deep purple-brown. More recently, however, the background has been left uncolored, making it hard to enjoy the calligraphy. 9 İbnülemin Mahmud Kemâl İnal, Son Hattatlar (İstanbul, 1955), pp Still, we do have reason to admit that İbnülemin had a point. In his article mentioned above, Ali Sâim Ülgen writes that the overhang and front facade of the sebîl, as well as the internal tiles, were completely ruined by the fire, adding that the structure was carefully restored thanks to the intervention of Osman Hamdi Bey ( ), then director of the Âsâr-ı Atîka Müzesi (Museum of Antiquities), and that the tiles covering its internal walls were repaired by master craftsmen. That he never once mentions the inscription suggests that he may have thought Sâmi Efendi s work dated from 1074/ For photographs of these inscriptions, see Halim Bâkî Kunter,

12 (Resim / Figure 3 ) Sami Efendi nin bu kitâbede kullandığı hareke ve tezyînî işaretler. The vocalization signs and decorative motifs used by Sami Efendi in the inscription on the fountain and sebîl of the Yeni Vâlide Câmii. 12

13 Zamânında mükemmel sayılan bu celîler, Teknecizâde İbrâhim Efendi (ö. 1100/1688) isimli hattatın eseridir 11. Bahsimize konu olan çeşme ve sebîl kitâbesini de (Resim 2) muhtemelen aynı hattat yazmıştı, bunu kat iyetle bilemiyoruz. Ancak, Mustafa Râkım ( ), celî sülüsü kendisinden önce gelen hattatların hayâl bile edemiyeceği bir mertebeye eriştirdikten sonra, Teknecizâde gibilerinin yazıları, bir târihî hâtıra olarak yerlerinde kalmıştır 12. Hele Râkım ın talebesinin talebesi olan Sâmi Efendi, Râkım tarafından açılan çığırın noksanlarını da tamamlayarak, XX. asrın başlarında celî sülüsü bugün hâlâ geçilemeyen kemâl derecesine getirip bırakmıştır. Ayrıca, bu cins yazıda kullanılması elzem, okumaya yardımcı işâretler de aynı san atkârın elinde en câzip şekline bürünmüştür (Resim 3). Sâmi Efendi, san at hayâtı boyunca celî ta lîk ve celî sülüsle bir haylı eser vermiştir. Bunlar arasında levhalar birinciliği, kabir kitâbeleri de ikinciliği alır. Âbide ve binâların üstüne konulan celî ta lîk târih kitâbeleri de birkaç adeddir. Ancak, celî sülüsle târih kitâbesi tekdir, o da Yeni Câmi çeşme ve sebîli için yazılanıdır. Bu titiz hat üstâdı 13, altı beyit içinde geçen takrîben elli kelimede celî sülüsün bütün hüner ve esrârını âdeta şerh etmiştir. Kendisine âid: Celî yazmadan esrâr-ı hatta vâkıf olunmaz sözünün mânâsı, bu kitâbe hakkıyla incelendiğinde, çok daha iyi anlaşılır. Girift, yâni harfler birbirinin içinden geçirilerek yerli yerine oturtulmuş şekilde ve sarı renkli zırnık mürekkebiyle siyah kâğıda takrîben 1.25 cm ağızlı kamış kalemle yazılan bu istifli kitâbenin, hat san atımızdaki feyz ve ehemmiyeti pek büyüktür; çünkü, XX. asırda eser veren ve bir kısmı Sâmi Efendi nin talebesi olan hat üstâdları, anılan kitâbedeki şîveyi kendilerine rehber edinerek, celî sülüsde yürünecek en latîf yolu bulmuşlardır. Ekserî târih kitâbelerinin üstünde görülen pâdişah tuğrası 11 Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal), İstanbul, 1928, s. 48 ve Suyolcuzâde Mehmed Necib, Devhatü l-küttâb (nşr. Kilisli Rif at), İstanbul, 1942, s Râkım için bkz. Süleyman Berk, Râkım Efendi, Mustafa, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2007, c. 34, s İşte bu sebeble, eser vermekte nazlı hattâ müstagnî davranan Sâmi Efendi nin mezkûr kitâbeyi yazmasına her halde Evkāf Nâzırı Mehmed Ali Paşa nın ricâsı sebeb olmuştur, çünkü kadîm bir dostlukları vardır. Hattâ, bu âilenin Eyüb Sultan Câmii nin Haliç tarafındaki hazîresinde yer alan kabirlerinin mermer üstüne kitâbelerini de Sâmi Efendi yazmıştır; sıralarsak: a) Paşa nın babası, Gurabâ Hastahânesi Sertabîbi Mîralay Ahmed Bey, 10 Zilka de 1290/30 Aralık 1873, celî sülüs, imzâsız. b) Paşa nın kardeşi, Tahrîrât-ı Hâriciyye hulefâsından Hasan Zühdi Bey, 26 Şevval 1296/14 Ekim 1878, celî sülüs, imzâsız. c) Paşa nın vâlidesi Hesnâ Hanım, 21 Muharrem 1323/28 Mart 1905, celî ta lîk, imzâlı. Mehmed Ali Paşa nın vefâtı sırasında (16 Zilhicce 1329/8 Aralık 1911), Sâmi Efendi de ömrünün son yılında ve meflûc olduğu için, Paşa nın kabir kitâbesi onun hattıyla değildir. jalī thulth inscriptions are the work of a calligrapher named Teknecizâde İbrâhim Efendi (d. 1100/1688). 12 It is probable that the inscription on the fountain and sebîl (Figure 2) was the work of the same calligrapher, though we do not know that for certain. Be that as it may, following the reforms of Mustafa Râkım ( ), which brought jalī thulth to a level that his predecessors could have never imagined, inscriptions by the likes of Teknecizâde became little more than mere relics of a distant past. 13 Indeed, Sâmi Efendi was the student of a student of Râkım s, and, further perfecting his style, ushered jalī thulth to a degree of accomplishment that remains unsurpassed. The vocalization signs so necessary for deciphering this type of writing also reached their most beautiful appearance in his works (Figure 3). Sâmi Efendi produced many works of jalī thulth and jalī ta līq throughout his career. Most of these works were panels (lawha), followed by tombal inscriptions. There are a handful of architectural inscriptions in jalī ta līq in his hand, and only one in jalī thulth, the inscription of the Yeni Cami fountain and sebîl. In six couplets composed of approximately fifty words, this fastidious 14 master calligrapher displayed all the virtuosity and probed all the mysteries of jalī thulth. He is said to have remarked that one cannot master the secrets of calligraphy without writing jalī script, and the meaning of this comment Kitâbelerimiz, Vakıflar Dergisi, 2 (1942), pp , figures On Teknecizâde İbrâhim Efendi, see Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, ed. İbnülemin Mahmud Kemal (İstanbul, 1928), p. 48 and Suyolcuzâde Mehmed Necib, Devhatü l-küttâb, ed. Kilisli Rif at (İstanbul, 1942), p On Mustafa Râkım, see Süleyman Berk, Râkım Efendi, Mustafa, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 2007), vol. 34, pp And for this reason, Sâmi Efendi was fussy, even reluctant to produce works. It is likely that Minister of Pious Foundations Mehmed Ali Paşa s request occasioned the writing of this masterpiece, as the two were old friends. Indeed, Sâmi Efendi wrote tombal inscriptions for several members of the Paşa s family. Located on the grounds of the Eyüb Sultan Mosque on the side of the Golden Horn, these inscriptions carved into marble include the gravestones of the following: a) The Paşa s father, Mîralay (Colonel) Ahmed Bey, Sertabîb (Head Physician) of the Gurabâ Hospital. The inscription is written in jalī thulth, dated 10 Dhū al-qada 1290 (30 December 1873), and unsigned. b) The Paşa s brother, Tahrîrât-ı Hâriciyye hulefâsından (junior scribe at the Foreign Ministry) Hasan Zühdi Bey. The inscription is written in jalī thulth, dated 26 Shawwal 1296 (14 October 1878), and unsigned. c) The Paşa s mother, Hesnâ Hanım. The inscription is written in jalī ta līq, dated 21 Muharram 1323 (28 March 1905), and signed. As Sâmi Efendi was in the last year of his life and suffering from paralysis when Mehmed Ali Paşa himself died (16 Dhū al-hijja 1329 [8 December 1911]), the Paşa s own tombal inscription is not in his hand.

14 14

15 bu kitâbede yer almamıştır; eğer konulsaydı, bu tuğranın Sultan IV. Mehmed e âid olması iktizâ ederdi ki, o devirde zâten kitâbelere tuğra konulma âdeti henüz başlamamıştı. Celî hattatlığı kadar tuğrakeşlikte de nihâî noktaya varmış olan Sâmi Efendi nin, son devrin mükemmel tavrıyla 14 mütenâsib bir Sultan IV. Mehmed tuğrası tertîb etmek hakkını kendisinde bulmayacağı âşikârdır. Çeşme ve sebîl kitâbesinin, Sâmi Efendi den sonra gelen hattatlara ne şekilde tesîr ettiğini îzâha geçmeden, celî hattının yazılış usûlünü kısaca hatırlatmak yerinde olacaktır: Bu tarzdaki yazıların, iki asra yaklaşan bir zamandan beri sarı renkli zırnık mürekkebiyle siyah kâğıda yazılıp, siyah renkli is mürekkebiyle lüzumlu tashihler yapıldıktan sonra, harflerin kıyılarından iğnelenerek, bunun kalıb olarak kullanılması âdet hâline gelmiştir. Önceden yazının altına aynı eb âdda birkaç tabaka beyaz kâğıd konulursa, iğneleme sırasında bunlara da delikler açılmış olur. İğnelenmiş yazılı kâğıda üst kalıb, sâdece iğne deliklerinin göründüğü beyaz kâğıda da alt kalıb denilir. Yazıyı taşa nakletmek, alt kalıbın iğne delikleri üzerine, içinde söğüt kömürü tozu bulunan çıkını sürüp dolaştırmakla sağlanır. Böylece mermerin sathına geçen kömür tozlarını tâkîben, harfler ince kalemle çizilerek yazı, taşa tesbît edilmiş olur; sonrasında da taşçı tarafından çelik kalemle kabartma olarak işlenir 15. Taş ustası, harflerin şişkin olarak görünmesini önlemek için bunların hâkkini dikine olarak gerçekleştirir, taşçı tâbiriyle pahını alır. Sâmi Efendi, hattında gösterdiği titizliği mermere nakledilmesinde de istediğinden, siparişi kabûl ederken, taşı, devrinin yegânesi Edirnekapılı Süslü Ali nin işlemesini şart koşarmış. Bu kitâbenin de Ali Usta nın işi olduğuna şüphe yoktur 16. Sâmi Efendi nin bu yegâne celî sülüs kitâbesinin üst kalıbı, üstâdın vefâtıyla, talebesi Hacı Kâmil Akdik e ( ) geçmiş, Akdik in titizlikle koruduğu 57,5 x 33 cm. eb âdında oniki parçadan mürekkeb bu şâheser, onun ölümünden sonra metrûkâtiyle berâber Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi ne intikāl etmiştir, hâlen G.Y.4 de hıfzolunmaktadır. Aynı kitâbenin alt kalıbı da, Sâmi Efendi nin terekesinden Necmeddin Okyay a geçmiş, hocasına derin bağlılık duyan Okyay da, celî sülüs hattını ilerletmek isteyen 14 Bkz. M. Uğur Derman, Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılâbına Dâir Bazı Gerçekler, Hat ve Tezhib San atı (nşr. Ali Rıza Özcan), Ankara, 2009, s Bu hususda bkz. M. Uğur Derman, Hat, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1997, c. 16, s Taş ustalarının işledikleri mermere imzâ atmaları teâmülden değildir. Bunun nâdir istisnâlarından biri, Vâli Ferid Paşa nın Konya daki Alâeddin tepesinde yaptırdığı su makseminin 1320/1902 tarihli celî talîk kitâbesidir. Hattat ketebesi bulunmayan, hattı da san at kıymeti taşımayan bu kitâbenin altında Süslü Ali ye âid Ustası: Edirnekapılı Ali imzâsı görülmektedir. becomes all the more clear upon close examination of this inscription. Sâmi Efendi s original work was written with orpiment on black paper with a reed pen whose nib is approximately 1.25 cm wide. Comprised of twelve compositions in which the letters are stacked and crisscrossed, it has been deeply influential in the history of calligraphy. Twentieth-century calligraphers, some of whom had been students of Sâmi Efendi himself, took this inscription as their guide and thus acquired a most elegant style of jalī thulth. The imperial cipher (tuğra) that is often placed atop foundational inscriptions is absent here. Had it been present, it would have had to be that of Sultan Mehmed IV, but the practice of using the imperial cipher in architectural inscriptions had not yet begun during his reign. It is true that Sâmi Efendi was not only an accomplished master of jalī script but also the calligrapher who gave the imperial cipher its most perfect form; nevertheless, it is clear that he would not have felt entitled to design a new cipher for Sultan Mehmed IV in accordance with the impeccable style of the late Ottoman Empire. 15 Before discussing the influence of the inscription of the Yeni Cami fountain and sebîl on the calligraphers that came after Sâmi Efendi, it will be useful briefly to review how architectural works in jalī script were produced. For some two centuries, it has been the practice to write such inscriptions on black paper with orpiment, a yellow pigment, and make fine corrections as necessary with black ink. The edges of the letters are then pierced with a pin, and the result is used as as stencil. If additional sheets of white paper are placed below the black sheet prior to piercing, then multiple stencils are produced. The pierced original is known as the upper stencil, and the pierced white sheet as the lower stencil. To copy the calligraphy onto stone, the lower stencil is laid onto a slab and pounced by gently rubbing it with a bag of willow coal dust. The edges of the letters are then traced with a fine pencil following the trail of coal dust, and the stone carver uses a steel chisel to carve them in relief. 16 To ensure that the letters do not look heavy, the stone is cut vertically; this is known as pahını almak (beveling). Sâmi Efendi demanded the same meticulousness of the stone carver rendering his work into marble as he did of himself when composing the calligraphy; indeed it is said that he only accepted commissions on the condition that the great master carver Süslü Ali of Edirnekapı would be hired as 15 On this style, see M. Uğur Derman, Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılâbına Dâir Bazı Gerçekler in Hat ve Tezhib San atı, ed. Ali Rıza Özcan (Ankara, 2009), pp See M. Uğur Derman, Hat, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 1997), vol. 16, pp

16 16

17 meslekdaşlarına bu alt kalıbları vermeyi vazîfe edinerek, onların, çalışmak üzere kendileri için yukarda anlatılan usûlle kâğıda birer nümûne çıkarmalarına vesîle olmuştur. Bu kalıplardan faydalananlar arasında Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer ( ), Ömer Vasfi ( ), Emin Yazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ), Halim Özyazıcı ( ) ve Hâmid Aytaç ( ) sayılabilir. Kendileriyle muârefe sâhibi olduğum son üç üstâdın, celî sülüsü kemâle erdirmede bu kitâbeden feyiz bulduklarını; buna da, elindeki alt kalıbları vermekle Okyay Hoca nın delâlet ettiğini yeri geldikçe tekrarladıklarının nâçîz bir şâhidiyim. Hattâ, Ömer Vasfi ve Halim Efendilerin çıkardıkları kitâbe örneklerini de vaktiyle görmüştüm. Halim merhum, bütün kitâbeyi, kâğıddaki kömür tozu izlerini tâkip ederek, tarama ucuyla latîf bir şekilde çizmiş, yazıyı mürekkeble doldurmadan bırakmıştı (Resim 4). Ömer Vasfi Efendi ise, bir harfe bakması gerektiğinde, kalıbın sâdece o kısmını kullanıp, ihtiyâcı olan bölümü görmek üzere, zırnık mürekkebiyle siyâh kâğıda geçirmişti. Yeri gelmişken, Ömer Vasfi Efendi nin konumuzla alâkalı örnek bir davranışını nakletmeliyim: Yakınları arasında deli lâkabıyla anılan ve san atında fenâ fî Sâmi (Sâmi de fâni olma) mertebesine erişen Ömer Vasfi, arkadaşı Necmeddin Okyay a bir sebeple gücenip darılmış. Necmeddin Efendi, kendi mütevâzı yaradılışına uymayan şu haberi, sırf Ömer Efendi yi kızdırmak için, müşterek bir dostlarıyla yollamış: Tafrası niye acaba? Celîyi sâyemde öğrendiğini unutmasın!.. Bu söz kendisine aktarıldığında, Ömer Efendi şöyle bir durmuş ve: Hāā, işte bu doğru, eğer elime çeşme kalıbları geçmeseydi, ben celîyi böyle yazamazdım diyerek hemen barışma yoluna gitmiştir. Bunun aksine bir san atkâr kaprisini de, isim zikretmeksizin yazmadan geçemiyeceğim: Yersiz bir hassâsiyete düşerek, rakîb olması muhtemel bir başka hattatın istifâdesini önlemek maksadıyla, bu kalıblara bir büyük hattat tarafından yıllarca el konulması; ancak onun ölümünden sonra, terekesinden bunları geri alabilen Necmeddin Okyay ın, esirgenen o zâta hemen gönderip teslim etmesi, celî hattatları arasında bu yazıya verilen ehemmiyeti belirten, ibretle hatırlanacak bir vâkıadır. Zamanımızda, hat san atına karşı tekrar canlanan alâkayı müşâhede etmenin sevinci ve celî sülüs gibi güç bir yazı cinsini kaynağından öğrenmek imkânını bahşedeceği düşüncesi ile, bu kitâbeyi kurumuş çeşmesi üzerinden alıp, aslî eb âdıyle kıymet bilecek nazarlara sunmak lüzûmunu duyduk. İkinci bölümde, aslı ebadında basılan bu celî sülüs kitâbenin sülüs hattı sanılacak kadar ufaltılmış bir örneğini de burada göreceksiniz (Resim 5). Ancak, bu küçülen celî sülüsde, tabiî sülüse nazaran bir tokluk hissolunmaktadır. Konulacağı mevkî yüksek olan (burada takrîben 4 well. There is no doubt that this inscription is also the work of Süslü Ali. 17 After Sâmi Efendi s death, the upper stencil of this, his one and only architectural inscription in jalī thulth script was inherited by his student el-hajj Kâmil Akdik ( ). This masterpiece is composed of twelve pieces, 57.5x33 cm each, and was preserved with the greatest care by Akdik, after whose death it was acquired (along with the rest of his estate) by the Topkapı Palace Museum Library where it is preserved under shelf number G.Y. 4. Likewise, the lower stencil of this inscription was inherited by Necmeddin Okyay who, out of loyalty for his teacher, made a practice of lending it out to colleagues intent on furthering their skills in jalī thulth script. They would, in turn, make themselves a copy in the usual manner, by pouncing it as described above. Calligraphers who honed their skills by using these stencils include Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer ( ), Ömer Vasfi ( ), Emin Yazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ), Halim Özyazıcı ( ) and Hâmid Aytaç ( ). I personally witnessed the last three acknowledge on a number of occasions that they had greatly benefited from this inscription in perfecting their jalī thulth script, and that they owed this to the fact that Okyay had lent them its lower stencil. Indeed, I have seen the copies made by Ömer Vasfi Efendi and Halim Efendi. The late Halim had gracefully traced the edges of the entire inscription with a fine nib, following the trail of coal dust, and left it thus in outline (Figure 4). Ömer Vasfi Efendi, on the other hand, only took those letters that interested him, transmitting them onto black paper with orpiment. Here, I should mention an exemplary story concerning Ömer Vasfi Efendi, a calligrapher who had assimilated Sâmi Efendi s style so fully as to have become one with him. Known among his friends as deli (the mad), Ömer Vasfi had for some reason gotten angry with his friend Necmeddin Okyay. In order to tease him, Necmeddin Efendi asked a mutual friend to convey a message that does not at all reflect his humble character: What is this pride? he asked; Let him not forget that it was thanks to me that he learned jalī script! Upon hearing this, Ömer Efendi thought for a moment and replied: Now this is true. If it weren t for the stencils of the fountain, I would not be writing jalī as I do now. Thereupon he immediately made up with his friend. By contrast, I also feel compelled to mention the capricious behavior of another artist whom I prefer not to 17 It is not customary for stone carvers to sign their work. A rare exception is the jalī ta līq inscription dated 1320/1902 at the su maksemi (water branching-point) built on the order of Vâli (Governor) Ferid Paşa at Alâeddin Hill in Konya. Its calligraphy is unsigned and of no consequence, but the stone carving is signed ustası Edirnekapılı Ali (its craftsman is Ali of Edirnekapı, i.e. Süslü Ali).

18 18

19 metredir) ve karşıdan seyredilmesi îcâb eden (burada metreye ihtiyaç vardır) kitâbelerin hat itibariyle cılız kalmaması, kaleminin tok tutulup, yerine göre harf unsurlarının daha serbest yazılmasıyla temîn edilir (Resim 6). İşte, celînin sırrı bu esâsa bağlıdır ve Râkım, Şefik Bey ( ), Sâmi Efendi, celî ta lîkde Yesârîzâde Mustafa İzzet (ö. 1849) gibi üstadlar, sâdece hattı değil, menâzır (perspektif) ilmini de iyi bildikleri için, bu yolda örnek sayılacak eserler vermişlerdir. Onlar bir celî kitâbe sipârişi aldıklarında, önce bunun konulacağı yeri, ne kadar mesâfeden seyredilebileceğini mahallinde inceler, sonra kalemlerini ayârlayıp yazmağa girişirlermiş. Yeni Câmi çeşme ve sebîli kitâbesi de, karşısına geçilerek bakıldığında, küçültülmüş resimde farkedilen tok görünüşünü kaybetmektedir; zâten mârifet de buradadır. Nitekim, hat san atının hakîkaten büyük isimlerinden olan Hacı Nazif Bey in ( ), Sâmi Efendi üslûbuna bağlanmadan yazdığı bâzı celîlerinde müşâhede olunan tokluk değil de, âdeta kalınlık, göze çarpacak dereceye varmaktadır. Eskilerin kahır yüzünden lütuf dedikleri hal, yüz küsur sene evvel hat san atımızda yaşanmış. Çini kitâbenin yanmasıyla yeniden yazılan ve XX. asrın üstadlarına yön veren bu şâheserin, geleceğin hattatlarına da bu kadar yıl sonra bulunduğu yerden ışıması, hâlisâne temennîmizdir. name. Fearing a colleague s rivalry, this great calligrapher held on to the stencils for years in order to keep his colleague from benefiting from them. It was only after his death that Necmeddin Okyay was able to recover the stencils, which he immediately passed on to the colleague in question. This story is testimony to the importance given to this inscription by jalī calligraphers. Happy to see the current revival of interest in the art of calligraphy, and bearing in mind the fact that it would allow students to learn the difficult script of jalī thulth from the source, we resolved to take this inscription from the now dry fountain it adorns and publish it in actual size for the enjoyment of appreciative eyes. The inscription is presented in actual size in part 2 of the present volume. Here, we present a set of photographs reduced to the point that the jalī thulth (Figure 5) script appears to be thulth. This inscription, however, seems a little stocky when compared to ordinary thulth. When an inscription is to be placed at a certain height (here, approximately four meters) and seen from a certain distance (here, 12 to 15 meters are required), it is necessary to use a pen with a wider nib than usual so that the letters will not appear too thin. Moreover, in places, elements of the letters are written more freely (Figure 6). This principle is the secret of jalī script, and masters like Râkım, Şefik Bey ( ), Sâmi Efendi, as well as Yesârîzâde Mustafa İzzet (d. 1849) in jalī ta līq all of whom had extensive knowledge not only of calligraphy but also of perspective were able to produce exemplary works in this style. When commissioned to create a jalī inscription, they would first examine the designated site, studying its intended placement and the distance from which it would be observed, and then take pen in hand and write accordingly. The inscription of the Yeni Cami fountain and sebîl loses its stocky appearance when observed from a distance, and that is indeed the point. Thus, it is notable that some jalī inscriptions written by the great calligrapher el-hajj Nazif Bey ( ) before he came to adhere to the style of Sâmi Efendi display not just stoutness but almost a certain plumpness. The expression kahır yüzünden lütuf (blessing in disguise) was manifested over a century ago: a fire destroyed the earlier tile inscription, leading to the creation of this masterpiece. It guided the greatest calligraphers of the twentieth century, and it is our most sincere hope that it will continue to light the way of future calligraphers for centuries to come.

20 (Resim / Figure 5 ) (Resim / Figure 6 ) 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Read Online and Download Ebook WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Click link bellow and free register to download ebook: WILLIAM SHAKESPEARE

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS ADAYIN/APPLICANT S ADI / NAME SOYADI / SURNAME Y.U. NUMARASI / FR NUMBER YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS SINAV SALON NO

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

CĀBĪ ʿÖMER (b. 1750s; d. 1814?)

CĀBĪ ʿÖMER (b. 1750s; d. 1814?) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE CĀBĪʿÖMER (b.1750s;d.1814?) LIFE ExceptfortheshortentryinBursalıMeḥmedṬāhir sʿos mānlımü ellifleri,there isnorecordofc.ʿö.inbiographicalandbibliographicalsources. 1 Theplaceanddate

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

Uygulama, bir öğrencinin dersi bırakıp aynı anda bir arkadaşının dersi almasına engel olacak şekilde kurgulanmıştır. Buna göre:

Uygulama, bir öğrencinin dersi bırakıp aynı anda bir arkadaşının dersi almasına engel olacak şekilde kurgulanmıştır. Buna göre: YAZ OKULUNDA AÇILAN MATEMATİK SERVİS DERSLERİNE KAYIT Matematik Bölümü tarafından verilen servis derslerinde kontenjanlar sınırlıdır. Taleplerin tümünün karşılanması mümkün olmayacaktır. Belirtilen derslerde

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

GOKYUZUNUN UZERINDE 3 METRE BY FEDERICO MOCCIA

GOKYUZUNUN UZERINDE 3 METRE BY FEDERICO MOCCIA GOKYUZUNUN UZERINDE 3 METRE BY FEDERICO MOCCIA READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : GOKYUZUNUN UZERINDE 3 METRE BY FEDERICO MOCCIA Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD GOKYUZUNUN UZERINDE

Detaylı

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Sayın Başkan, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Formal, male recipient, name unknown Formal, female recipient, name unknown

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 Y 1-8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. oss : If you work for us, you ll have job security.

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı