KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ"

Transkript

1 KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ Doküman Kodu : RQC-01 Açıklama : Kalite Kontrol Ek Modülü Kapsam : Kalite Kontrol Uygulama Örnekleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Şubat 2013 BAŞLARKEN Vio Ticari programlarında kalite kontrol uygulaması ek bir modül olarak hizmete sunulmaktadır. Bu modül devreye alındığında, aşağıda belirlenen özellikler kullanıma açılır. - Alım, satış iade, üretim, fason işlemleri gibi adımlarından yapılmış olan stok giriş hareketlerinde kalite kontrol ölçümü ve bu ölçümlere göre kabul/şartlı kabul/red işlemleri. - Bir önceki cari dönemden devreden stoklara ait kalite ölçüm değerleri (devir fişlerine ait kalite bilgileri) girişi. - Kalite kontrol hareketlerinin ayrı bir fiş listesi halinde tutulması ve gerektiğinde kalite kontrol fişlerinde düzeltme, silme, ek bilgi girişi. - Yalnızca izin verilen kullanıcıların kalite kontrol fişlerini görebilmesi/müdahale edebilmesi. - Kalite kontrol personeli tanımlama ve raporlarda ölçüm personelini listeleyebilme. - Kalite ölçüm cihazları, ölçüm şekilleri, kalite ölçüm birimleri ve metodolojiler tanımlayıp bunları çeşitli stoklarla ya da stok gruplarıyla ilişkilendirebilme. - Aynı stokun farklı tedarikçileri için değişen kriterler belirleyebilme. (Aynı mal A tedarikçisinden alınıyorsa şu kritere göre B'den alınıyorsa bu kritere göre değerleme yap gibi ) - Gerektiğinde aynı malın farklı serilerine ait kalite kontrol bilgilerinin tutulabilmesi (Farklı seriler halinde girişi yapılan mallarda belli bir seriden numune alıp kalite kontrol yapabilme). - Tüm girilen bilgileri ayrıntılı olarak raporlayabilme ve çeşitli analizler çıkarabilme. Raporları ve çıktıları firmaya özel bir şablon oluşturarak çıkarabilme. - Microsoft Excel'e veri gönderebilme ve Excel'den veri okuyup içeri alabilme. NOT: Kalite kontrol modülü standart pakete dahil değildir. Modülün kullanıma açılması için lisanslanması gerekmektedir. Kalite kontrol işlemleri modülünü satın alarak lisanslı kullanıcısı olmak ve bu modülle ilgili kullanıcı eğitim işlemleri için Vio yazılım danışmanınıza başvurunuz. 1

2 Kalite Kontrol Modülü Nasıl Çalışır? - ALIM, ÜRETİM ve SATIŞ İADE adımlarından ilgili belge (alım irsaliyesi, alım faturası, satış iade irsaliyesi, satış iade faturası vb.) girilir, bilgiler kaydedilerek listeye geri dönülür. - Bu fişte geçen stoklardan en az biri veya birkaçı için önceden kalite kontrol kriter tanımı hazır ise kalite ölçüm değerlerinin girilmesine geçilir. - Fiş listesinden ilgili satır işaretlenir. - Fiş seçili durumdayken görev bölmesindeki Kalite Kontrol komutu tıklanır. - Kalite kontrol verilerini girmek üzere bir ekran açılır. - Kriter Yükle butonuna basılarak bu fişte geçen stoklara ait kriter tanımları çağırılır. - Ölçüm değerlerinin girilebileceği uygun satırlar ve boş sahalar otomatik olarak ekrana gelir. - Kalite fişinin tarihi ve saati, ölçüm yapan personel, açıklama v.b. bilgiler girildikten sonra fiş detaylarına geçilir. - Ölçülen her bir numune için; Numune Nosu, Ölçüm Değeri, ve varsa satır açıklaması (notlar) girilir. - Satırlara girilen her ölçüm değerine göre program gerekli yorumu yapar ve KABUL/ŞARTLI KABUL/RED yanıtlarından uygun olanı üretir. - Fiş detayları tamamlandıktan sonra bu belgenin kabulü, reddi ya da şartlı olarak kabulüne ilişkin SONUÇ bilgisi fiş başlığında belirtilir ve kayıt tamamlanır. - Gerekiyorsa kaydederken döküm de (yazıcıdan çıktı) alınır. NOT: Kalite fişine girilmesi gereken bilgiler önceden hazırlanmış bir Excel çalışma kitabında (*.xls veya *.xlsx) tutuluyor ise (Dosyadan Yükle komutu ile) toplu halde okutularak fiş doldurulabilir. Kriter Kavramı ve Stoklarla İlişkisi Bir stokun kalite kontrolü yapılırken kabulü ya da reddi için gereken şartlar programda kriter olarak tanımlanır. Aranan bir niteliğin o stokta var olup olmadığı veya o stokla ilgili sayısal olarak ölçülebilen bir değerin büyüklüğü ya da küçüklüğü kriter tanımının konusunu oluşturur. Stokların her biri için tek tek kriter tanımı yapılabileceği gibi aynı tipteki stoklarda kullanılmak üzere tek bir ortak kriter tanımlamak da mümkündür. Stok grupları için oluşturulan bu tür kriterler o gruba dahil olan her stok için geçerlidir. Ayrıca bir tanımlama yapmaya gerek yoktur. Kriterler, stokun gördüğü hareket türüne göre değişebilir. İşletme bünyesinde imalatı yapılan bir stok aynı zamanda dışarıdan da tedarik edilebilir. Buna ilave olarak, satışı yapılıp zaman zaman iade alınıyor da olabilir. Üretim için geçerli bir kriter tanımı olsa dahi alım için farklı bir kriter ve satıştan iade edilenler için daha farklı bir kriter tanımı yapılması mümkündür. 2

3 Farklı Tedarikçilere Göre Değişen Kriter Uygulaması Hakkında Bir stok birden çok tedarikçiden temin ediliyor olabilir. İsteğe göre tüm tedarikçiler için geçerli olacak tek bir kriter verilebileceği gibi her bir tedarikçi için farklı kriterler de uygulanabilir. Hatta bazı tedarikçiler kalite kontrol sürecine hiç dahil edilmeyebilir. ALIM İÇİN KALİTE KONTROL UYGULAMASI ÖRNEĞİ Aşağıda, bir stokun alımı için kalite kontrol fişinin nasıl girildiği resimli örneklerle verilmiştir. Böyle bir uygulama yapmak için gerekli tanımlamalar bir sonraki bölümde verilecektir. ALIM İRSALİYESİ VEYA FATURASI İÇİN KALİTE KONTROL Önce alım irsaliyesi girilir. Fiş kaydedilir ve irsaliye listesine dönülür. 3

4 Girilen irsaliye satırı seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Stok için tanımlanmış olan kriter bilgisi veritabanından okunur ve ekrana gelir. Bu stok için tanımlanan kalite kontrol kriterinde gramaj ölçümü yapılacaktır. 4

5 Ölçüm sonuçları ilgili sahalara girilerek fiş kaydedilir. Girilen bu fiş KL-FA Alım Kalite Fişleri adımında görülebilir. Aynı irsaliye seçilip yeniden "Kalite Kontrol" komutu verilirse yine bu fiş ekrana gelir. Kalite fişine daha önce girilmiş olan bilgiler görülebilir ve düzeltilebilir. Ayrıca yeni bir numune için veri girişi de yapılabilir. Yukarıdaki fişin detayları doldurulurken kullanıcı şu bilgileri girmiştir: - Numune numarası - Sayı (ölçülen değer) Program bu bilgilere göre uygunluk durumunu değiştirmiş ve "Şartlı Kabul" değerini otomatik olarak getirmiştir. Kullanıcı, detayları doldurduktan sonra fiş başlığında aşağıdaki bilgileri girerek fişin kaydını tamamlamıştır. - Fişin tarih ve saati - Ölçüm yapan personel - Sonuç (Şartlı Kabul) {Burada (Kabul veya Red gibi) farklı bir değer de seçebilirdi.} - Şartlı Durum (HP2- En Çok %2 Gramaj Hatası) {Seçilen şartlı kabulün nedenini bildiren bir tür durum bilgisi. Bu bilgi daha sonra raporlarda gösterilebilecektir.} - Açıklama {Bu kısmın doldurulması zorunlu olmadığı halde bir açıklama bilgisi de girerek fişi tamamlamıştır.} Yukarıdaki örnekte verilen irsaliyedeki stok için birden çok numune alınmış ve her biri için ölçüm sonuçları girilecek ise "Kriter Yükle" butonuna basılarak birden çok satır açılabilir. Farklı numunelere ait no, ölçüm değeri, açıklama v.b. bilgiler girilip fiş kaydedilir. Farklı numuneler ve uygunluk değerlerine ilişkin bir örnek: 5

6 ÇEŞİTLİ RAPORLAR Kalite Kontrol modülüne ait raporlar KL-R Raporlar menü grubunda toplanmıştır. Bu bölümde, alım, satış iade, üretim ve stok devir adımlarından girilen kalite fişlerine ait rapor seçenekleri bulunur. Tedarikçiler ve stoklara ilişkin kalite ölçüm kayıt sayıları ve sonuçları 6

7 Alım Kalite Kontrol Detay Raporu NOT: Üretim ve satış iade adımlarından girilen kalite fişleri için benzer raporlar sağlanmıştır. Bu bölümde resimli olarak anlatılan kalite veri giriş ve raporlama yöntemleri üretim ve satış iade adımları için de benzer şekilde uygulanır. Kalite tanımlamaları ve stok-tedarikçi-kriter eşleşmelerinin nasıl yapıldığı bir sonraki bölümde anlatılmıştır. 7

8 TANIMLAMALAR VE ÖN AYARLAR Modülü Kullanıma Açma ST-EG Stok Genel Parametreleri İşaretleme sonrasında anahtar girişi yapılır. Dosya/Program/Anahtarın Girilmesi Alım/Satış İade ve Üretim fiş listelerinde görev bölmesindeki Kalite Kontrol komutu kullanıma açılır. Kalite ana menüsü devreye girer. 8

9 KALİTE MENÜSÜNDE YER ALAN KOMUTLAR NOT: Kalite menüsü altındaki komut ve raporların ISO kalite işlemleriyle ilişkisi yoktur. ISO 9001 ve ISO kapsamında alınacak çeşitli raporlar, cari hesaplara ait kalite belgelerinin programa işlenmesi ve tedarikçi performans değerlendirmeleri türünden işlemler ayrı bir ana menü altında toplanarak kullanıma sunulmuştur. STOK TANIMINDA KALİTE KRİTERİ BELİRLEME Stokun alım/üretim veya satış iadesinde kalite kontrolü için stok kartında şu tanımlamalardan biri yapılır: Kalite Kriter Stok'a Özeldir Bu seçenek işaretlenerek yalnızca bu stok için geçerli bir kriter tanımı bulunduğu belirtilir. Özel kriter tanımı burada değil KL-N menüsünden yapılır. Benzeri olmayan ya da nitelik olarak diğerlerinden oldukça farklı stoklarda bu yönteme başvurulması tavsiye edilir. 9

10 Kriter Grup Her stok için ayrı bir kriter tanımlamak yerine benzer tipteki stoklar için ortak bir kriter grubu kullanımına imkan sağlar. "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" kutucuğunun işareti kaldırılır ve Kriter Grup listesinden bu stokun dahil olması istenen kriter grubu işaretlenir. Kriter grubu tanımlama işlemi KL-K menüsünden yapılır. Kalite Kontrol Yapılmayacak Stoklar Kalite ölçümüne girmeyecek stoklarda "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" seçeneğinin işareti kaldırılır ve "Kriter Grup" seçeneği boş bırakılır. Bu durumda herhangi bir kalite kontrol ölçümü yapılmaz. STOKLARLA KALİTE KRİTERLERİNİ İLİŞKİLENDİRME İSTENEN: Kalite Kriteri Stok'a Özeldir {Stok Tanımında belirtilir} GEREKSİNİM: O Stok için Tanımlı Kalite Kriteri (Alım/Satış İade/Üretim) {KL-N Stok Kriter Tanımları menüsü altındaki komutlarla tanımlanır} İSTENEN: Stok bir Kalite Kriter Grubuna Bağlı olsun {Stok Tanımında belirtilir} GEREKSİNİM: Stokun bağlı olacağı Kalite Grubu Tanımı {KL-GK Kalite Kriter Grubu Listesi adımından tanımlanır} GEREKSİNİM: Bu Kalite Grubu için Tanımlanmış Grup Kalite Kriteri (Alım/Satış İade/Üretim) {KL-K Kriter Grup Kriter Tanımları menüsü altındaki komutlarla tanımlanır} STOKLARI TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLENDİRME Kriter tanımı yapılırken (ister stoka özel ister grup şeklinde olsun her ikisi durum için de geçerlidir) tedarikçi belirtilebilecek bir saha tanımlanmıştır. Kullanıcı bu sahayı boş bırakırsa yapılan kriter tanımlaması tüm tedarikçileri kapsar. 10

11 KRİTER TANIMI ÖRNEKLERİ Stoka Özel Kriter Tanımı Stok : Bu kriterin uygulanacağı stokun kodu yazılır. Müşteri : Kriter belli bir tedarikçi ile ilişkilendirilecekse o cari hesabın kodu yazılır. Tüm tedarikçiler için geçerli olacaksa boş bırakılır. Ölçüm : Ölçüm şekli listesinden seçim yapılır. Yapılan ölçüm şekline göre "Ölçüm Adı", "Cihaz" ve "Metodoloji" sahaları otomatik olarak dolacaktır. Min : Sayısal veri girişi isteyen türden bir ölçüm şekli seçilmiş ise alt sınır değer bu kutucuğa girilir. Max : Sayısal veri girişi isteyen türden bir ölçüm şekli seçilmiş ise üst sınır değer bu kutucuğa girilir. Brm: Ölçülen değerin birimini ifade eder. Ölçüm şekli tanımında seçilen birim buraya otomatik olarak gelir. Var. Sayı : Varsayılan olarak gelmesi istenen bir değer varsa buraya girilir. Alım Stok Kalite Kriter Tanımı Örneği Bu örnekte, 1 nolu stokun gramajı kontrol edilmekte ve ideal değeri 500 Gr olması gereken stok için aralığı tanımlanmaktadır. İleride Ölçüm Şekli tanımında da bahsedileceği gibi bu stokun en az 490 Gr olması istendiği için minimum değer 490 girilmiştir arası gramaja sahip stoklar şartlı olarak kabul edilip gramajı 490'ın altına düşenler ise reddedilecektir. 11

12 Grup Kriter Tanımı Bu tanımlama ekranında bir öncekinden farklı olarak tekil bir stok seçilmez. Kri. Grup : Bu kriter tanımının ilişkilendirileceği kriter grubununun kodu girilir. Diğer sahalara girilecek veriler yukarıda açıklandığı gibidir. Alım Kriter Grup Kalite Kriter Tanımı Örneği Bu örnekte "AMBALAJ HASAR KONTROL GRUBU" adında bir kriter grubu tanımlanmış ve bu gruba üye stokların kalite kontrolü yapılırken hasarlı veya bozuk ambalajlı olanlar için kalite kriter tanımlaması yapılmıştır. "HASAR" kodlu ölçüm şekli sayısal bir ölçüm şekli olmayıp "Var/Yok" türünden bir ölçüm şeklidir. Bu nedenle minimum ve maksimum sahaları ile birim sahası kapalı olarak gelmiştir. Eğer stokun ambalajında hasar yoksa kabul edilsin, varsa reddedilsin şeklinde bir tanımlamanın nasıl yapıldığı yazının ilerleyen bölümlerinde verilmiştir. AYNI KRİTERİN İÇİNDE BİRDEN ÇOK ÖLÇÜM TANIMLAMA Bir stokun alımı, üretimi, satıştan iadesi gibi durumlarda yalnızca bir özelliğinin kontrolü yapılmayıp birden çok özelliğe bakılması istenebilir. Hatta, alım sırasında yalnızca bir tek ölçüm değerine bakılıyorken satıştan iade durumunda çeşitli ilave ölçüm değerlerinin de girilmesi istenebilir. 12

13 Örneğin tekil bir stokun alımı yapılırken hem gramajına bakılması hem de ambalajında hasar olup olmadığının kontrolü istenebilir. Çoklu Ölçüm Gerektiren Kriter Tanımı Örneği Hatırlanacağı gibi 1 nolu stokun alımı sırasında yalnızca gramaj kontrolü yapılmaktaydı. Satıştan iade durumunda ise hem gramaj hem de hasar kontrolü istenmiştir. Satış iade belgesi (satış iade irsaliyesi veya faturası) girilip kaydedildikten sonra görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu verildiğinde kalite fiş girişi ekranına ulaşılır. Fiş giriş ekranında "Kriter Yükle" butonuna basıldığında burada tanımlanmış olan ölçüm satırlarının her ikisi de otomatik olarak açılacak ve veri girişine hazır duruma gelecektir. ÖLÇÜM ŞEKİLLERİ HAKKINDA Ölçüm Şekilleri Nelerdir? Ölçüm işlem türü veri tipine göre (Var/Yok ya da Sayı) belirlenir. Var/Yok veri tipinde: - Belli bir niteliğin var olup olmadığı; kabul edilebilir sınır değeri aşıp aşmadığı ya da beklenen minimum değeri karşılayıp karşılamadığı gözlemlenebilir. Sayı türünden veri tipinde ise alt ve üst sınır değerlerin belirlenmesi durumu söz konusudur. Buna göre; - Alt sınırdan daha aşağıda veya sıfır olma durumu; alt ve üst sınırlar arasında olma durumu ya da üst sınırı aşma durumu gözlemlenebilir. Sayı ya da Var/Yok veri tiplerinin her ikisinde de hangi durumların Kabul/Şartlı kabul/red olarak sonuçlanacağı kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Yapılan bu düzenleme sonrasında kalite kontrol işlemleri raporlanabilir. Örneğin zararlı bir maddenin ne oranda var olduğu gözlemlenirken belli bir üst sınır verilerek bu sınırı aşanların reddine, altında olanların ise kabulüne karar verilebilir. Faydalı bir maddenin olması istenen minimum miktarı belirlenip bu değere eşit ya da üzerinde olanların kabulüne, altında kalanların ise reddine karar verilebilir. 13

14 Bir stokun ölçülen niteliğine (ağırlık/boyut/hacim/sıcaklık/basınç/nem/tane sayısı/yaşı v.b.) göre kabul edilebilir sınır değerler belirlenip, sınırlar arasındaysa kabulüne, dışındaysa reddine karar verilebilir. ÖLÇME İŞLEMİ TANIMLAMA - Ölçme işlemi için bir ölçüm şekli tanımlamasına ihtiyaç vardır. Ölçüm şekli tanımı Birim, Cihaz ve Metodoloji kavramlarını içerir. Önce bu kavramların tanımı yapılır. - Kalite Ölçümleri sırasında kullanılacak birimler (mm, cm3, derece, tane sayısı, randıman, ph, V, Ohm...) için KL-EB "Kalite Özel Birimleri" adımında bir kod ve açıklama girilir; virgülden sonraki ondalık hane sayısı belirtilir. - Kalite ölçüm cihazları (kumpas, terazi, gözlem, ph metre, kantar, filtre, multimetre, ısıölçer...) KL-GC "Ölçüm Cihazı Listesi" adımında bir kod ve açıklama girilerek tanımlanır. - Kalite ölçüm metodolojileri (tartarak, gözlemleyerek, uzunluk ölçüm, kırma, eleme, karşılaştırma, değer okuma...) için KL-GM "Kalite Metodolojisi Listesi" adımında bir kod ve açıklama girilerek tanımlanır. - Ölçüm şeklini tanımlamak için KL-GÖ "Ölçüm Şekli Listesi" adımı kullanılır. Yeni bir kod ve açıklama ile birlikte metodoloji, cihaz, veri tipi (Sayı ya da Var/Yok cinsinden olabilir), ne şartlarda kabul/şartlı kabul/red olacağı, ölçülen değerin tam ve ondalık kısımlarındaki basamak adetleri bilgileri girilir. ÖLÇÜM CİHAZI TANIMLAMA Ölçüm işleminde kullanılacak örneğin "D - Dedektör" cihazı aşağıdaki gibi tanımlanır. KL-GC Ölçüm Cihazı Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. 14

15 METODOLOJİ TANIMLAMA Ölçüm metodolojisi olan "G - Gözlem" aşağıdaki gibi tanımlanır. KL-GM Ölçüm Metodolojisi Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. DEPARTMAN TANIMLAMA Personelin çalıştığı departman olan "KL - Kalite" departmanı aşağıdaki gibi tanımlanır. ST-GD Departman Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. Bu departman kodu daha sonra ilgili personelin tanımında seçilecektir. 15

16 PERSONEL GÖREVİ TANIMLAMA "T-Tekniker" kodlu görev tanımı aşağıdaki gibi yapılır. KL-GG Personel Görevi Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. Bu görev kodu daha sonra ilgili personelin tanımında seçilecektir. PERSONEL TANIMLAMA "P01-Sema TÜRKER" personeli aşağıdaki gibi tanımlanır. KL-GP Personel Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. Bu personel ölçüm işlemini yapan kişi olarak seçilecektir. 16

17 KALİTE KONTROLÜN İŞLEYİŞİ Kalite Kontrol Fişi Girişi Sırasında Programın Yaptığı Kontroller Herhangi bir stok hareketiyle ilgili kalite kontrol fişi girilebilmesi için o belgede geçen stoklardan en az birine ait kalite tanımının var olması istenir. Eğer aynı belgede geçen stoklardan birçoğuna ait kalite tanımı var ise program, bu stokların hangisi için kalite fişi girileceğini kullanıcıya sorar. Kullanıcı, listeden ilgili stoku seçer ve kalite fişini girmeye devam eder. Bir stokun birden çok tedarikçi için farklı farklı kalite tanımları var ise ilgili belgede geçen tedarikçinin kim olduğuna bakılır ve bu tedarikçi için özel olarak yapılmış bir tanım olup olmadığı araştırılır. Bu tedarikçi ve bu stokun eşleştiği bir kriter tanımı varsa öncelikli olarak dikkate alınır. Stoka ait kalite kriter tanımlarında farklı pek çok tedarikçiyle ilgili tanım var fakat bu tedarikçi için bir tanım yok ise kalite ölçümü yapılamaz. Bu stokun için tedarikçi belirtilmeksizin bir kalite kriter tanımı varsa bu durumda ölçüm değeri girilebilecektir. Eğer bir belge için daha önce kalite ölçümü yapılmış ise yeni bir kalite fişi girişi yerine daha önce girilmiş ölçüm değerleri ve geçerli olan kriterlere göre elde edilen kabul/şartlı kabul/red sonuçları ekrana gelir. Kullanıcı bu fişle ilgili değişiklik yapıp son güncel durumu kaydedebilir. Ölçüm Değeri Girildiğinde Ne Olur? Program, ön tanımlı (kullanıcı tarafından tanımlanan) kriterlere göre uygunluk kontrolü yapar ve girilen ölçüm değerine göre bu malın kabulüne/şartlı olarak kabulüne veya reddine ilişkin bir sonuç değer üretir. Nihai karar yine kullanıcıya bırakılır ve kullanıcı bu belgede geçen malın kabulü/şartlı kabulü veya reddine dair kararını belirtir. Program, kullanıcı tarafından girilen sonuç değere göre herhangi bir otomatize eylem gerçekleştirmez. Mesela bir stokun reddedilmesi kararı verilmiş ise bu malın iadesi için gerekli kayıt ayrıca girilmelidir. Aksi halde o stok için kalite kontrol personeli tarafından reddedilmesi yönünde bir görüş bildirilmiş olsa dahi depoda görünmeye devam edecektir. Seri Numaralı Olarak Giriş Yapan Stoklarda Kalite Kontrol İşleminin Etkisi Nedir? Kalite kontrol bir alım belgesinde geçen stokun tamamını kapsamayıp bir bölümü için de yapılıyor olabilir. Seriler halinde giriş yapan bir stokun belli bir serisinden numune alınması, ölçüm yapılması ve o serinin kalite ölçüm sonucuna göre kabulü/şartlı kabulü veya reddi mümkündür. Aynı stokun ölçümü yapılmayan diğer seri ya da serileri bu durumdan etkilenmez. Bu özelliğin desteklenmesi için stok parametrelerinde seri numarası kullanıma açılırken "Seri için Miktar kullanılır" seçimi ayrıca işaretlenmiş olmalıdır. 17

18 KOMUT REHBERİ Aşağıda listelenen komut rehberinde hangi işlemin nereden yapılabileceği kolayca bulunur. İSTENEN UYGULANACAK KOMUT PROGRAMDA GERÇEKLEŞEN Kalite kontrol ölçüm cihazı tanımlama KL-GC Ölçüm Cihazı Listesi adımında yeni kod ve açıklama girilir ve kaydedilir. Veritabanında yeni bir kalite ölçüm cihazı kodu tanımlanır. Ölçüm sonuçlarını ifade ederken kullanılacak birimleri tanımlama KL-EB Kalite Özel Birimleri adımına girilir. Gridde en alt satıra inilir ve gerekiyorsa aşağı ok tuşu yeni boş bir satır açılır. Birimin kısaltması ve açıklaması ile noktadan sonra kaç haneye kadar gösterim yapılacağı belirtilir. Tanım ekranı kaydedilip çıkılır. Yapılan birim tanımlaması veri giriş ekranlarında ve raporlarda kullanılacaktır. Kalite ölçüm sonuçlarının burada listelenen hangi birim ile ifade edileceği Ölçüm Şekli tanımında belirtilecektir. Ölçme Metodolojisi tanımlama KL-GM Ölçüm Metodolojisi Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. Metodoloji, ölçme işleminin nasıl yapıldığını ifade eder. Ölçüm Şekli tanımında burada belirtilen metodolojilerden hangisinin kullanılacağı belirtilecektir. Kalite Kontrol Personeli ve görevini Tanımlama KL-GG adımında personel görevleri, KL-GP adımında ise kalite ölçüm personeli tanımlanır. Personel tanımlarken daha önce KL-GG adımında oluşturulmuş görev tiplerinden biri seçilir. Veritabanında personel tanımı oluşur. Bu tanım yalnızca kalite ölçüm işlemiyle ilgilidir ve programa giriş yapan kullanıcı ile ilgisi yoktur. Giriş tamamlandığında burada belirlenen kodlara göre rapor ve çeşitli dökümler alınır. Ölçüm Şekli Tanımlama KL-GÖ adımında ölçüm şekli tanımlamak üzere bir kod ve açıklama girilir. Bu ölçüm şeklinin hangi metodoloji ve cihaz ile yapılacağı; veri tipinin sayı mı var/yok şeklinde mi olacağı ve eğer sayısal bir sonuç çıkacak ise bunun birimi ve basamak miktarı belirlenerek kaydedilir. Veritabanında yeni bir ölçüm şekli kaydı oluşur. Kalite kontrol kriterleri tanımlanırken burada listelenen ölçüm şekillerinden hangisinin kullanılacağı ve eğer sayısal bir sonuç üretilecek ise minimum ve maksimum değerlerin neler olacağı belirtilir. Kalite Kriter Grubu Tanımlama Kalite kriter grubu, birden çok stok için geçerli olabilecek kriter anlamındadır ve KL-GK Kalite Kriter Grubu Listesi adımında yeni kayıt oluşturularak tanımlanır. Burada tanımlanan kriter grubu aşağıda belirtilen adımlarda kullanılacaktır. Veritabanında yeni bir kalite kriter grubu kodu oluşur. Bu kodun doğrudan herhangi bir stokla ilgisi yoktur. Fakat alım kriter grubu, satış iade kriter grubu ve üretim kriter grubu tanımlarında referans olarak kullanılır. Alım sırasında kullanılacak kalite kontrol kriteri tanımlama İki şekilde yapılabilir. Eğer sadece belli bir stok için tanımlama yapılacaksa KL-NA Alım Stok Kalite Kriter Kod Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. İlgili stok, gerekiyorsa cari hesap ve kalite ölçüm şekline ait alt üst sınırlar verilir Veritabanında daha önce oluşturulan temel kod tanımlarının birbiriyle ilişkilendirildiği yeni yeni kodlar oluşur. Bağlantılı bu kodlar kullanılarak çeşitli rapor ve analizler alınır. Bu bileşke kod tanımlamaları 18

19 ve kaydedilir. Buna göre ilgili stokun tanımında "Gelişmiş" sekmesinde "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" denilerek ilgili stokun özel bir yöntemle kalite ölçümünün yapılacağı belirtilmiş olur. silinmedikçe temel kod tanımlamalarının silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Genel bir kriter grubu oluşturup bu tanımı birden çok stok için ortak olarak kullanma düşüncesi varsa bu kez KL-KA Alım Kriter Grup Kalite Kriter Kod Listesi adımına girilir. Bu kez hangi kalite kriteri için grup tanımı oluşturulacağı belirtilecektir. Bu tanımlama sırasında da belli bir cari hesaba özel tanımlama yapılabilir. Grup olarak tanımlama yapılmış ise bu tanıma dahil olması istenen stok kodlarında "Gelişmiş" sekmesindeki "Kriter Grup" sahasına ilgili kodun işlenmesi gerekir. Satıştan İadeler için Kalite Kontrol Kriteri Tanımlama İki şekilde yapılabilir. Eğer sadece belli bir stok için tanımlama yapılacaksa KL-NS Satış İade Stok Kalite Kriter Kod Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. İlgili stok, gerekiyorsa cari hesap ve kalite ölçüm şekline ait alt üst sınırlar verilir ve kaydedilir. Buna göre ilgili stokun tanımında "Gelişmiş" sekmesinde "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" denilerek ilgili stokun özel bir yöntemle kalite ölçümünün yapılacağı belirtilmiş olur. Genel bir kriter grubu oluşturup bu tanımı birden çok stok için ortak olarak kullanma düşüncesi varsa bu kez KL-KS Satış İade Kriter Grup Kalite Kriter Kod Listesi adımına girilir. Bu kez hangi kalite kriteri için grup tanımı oluşturulacağı belirtilecektir. Bu tanımlama sırasında da belli bir cari hesaba özel tanımlama yapılabilir. Veritabanında daha önce oluşturulan temel kod tanımlarının birbiriyle ilişkilendirildiği yeni yeni kodlar oluşur. Bağlantılı bu kodlar kullanılarak çeşitli rapor ve analizler alınır. Bu bileşke kod tanımlamaları silinmedikçe temel kod tanımlamalarının silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Grup olarak tanımlama yapılmış ise bu tanıma dahil olması istenen stok kodlarında "Gelişmiş" sekmesindeki "Kriter Grup" sahasına ilgili kodun işlenmesi gerekir. Üretimden çıkan mamuller için kalite kontrol kriteri tanımlama İki şekilde yapılabilir. Eğer sadece belli bir stok için tanımlama yapılacaksa KL-NÜ Üretim Stok Kalite Kriter Kod Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. İlgili stok ve kalite ölçüm şekline ait alt üst sınırlar verilir ve kaydedilir. Buna göre ilgili stokun tanımında "Gelişmiş" sekmesinde "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" denilerek ilgili stokun özel bir yöntemle kalite ölçümünün yapılacağı belirtilmiş olur. Genel bir kriter grubu oluşturup bu tanımı birden çok stok için ortak olarak kullanma düşüncesi varsa bu kez KL-KÜ Üretim Kriter Grup Kalite Kriter Kod Listesi adımına girilir. Bu kez hangi kalite kriteri için grup Veritabanında daha önce oluşturulan temel kod tanımlarının birbiriyle ilişkilendirildiği yeni yeni kodlar oluşur. Bağlantılı bu kodlar kullanılarak çeşitli rapor ve analizler alınır. Bu bileşke kod tanımlamaları silinmedikçe temel kod tanımlamalarının silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmeyecektir. 19

20 tanımı oluşturulacağı belirtilecektir. Bu tanımlama sırasında da belli bir cari hesaba özel tanımlama yapılabilir. Grup olarak tanımlama yapılmış ise bu tanıma dahil olması istenen stok kodlarında "Gelişmiş" sekmesindeki "Kriter Grup" sahasına ilgili kodun işlenmesi gerekir. Alınan bir malın kalite kontrolünü yapma Alım menü adımlarından ilgili alım irsaliyesi ya da alım faturası (irsaliyesi ayrıca gelmemiş, doğrudan fatura olarak işlenmiş ise) satırı seçilir. Görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Eğer ilgili alım belgesinde geçen stoklardan herhangi biri için bir kalite kriter tanımı varsa otomatik olarak ilgili stokun kalite kontrol ölçüm değerlerinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu pencerede ölçüm tarih ve saati, hangi personel tarafından ölçüm yapıldığı, genel sonuç (Kabul/Şartlı Kabul/Red) ve açıklama bilgileri başlıkta girilir. "Kriter Yükle" butonuna basılırsa stok tanımlarından otomatik olarak kriter bilgileri çağırılacaktır. Detaylarda, alınan numune no, hangi kritere göre ölçüm yapıldığı, ölçülen değer (eğer Tipi=SAYI ise), uygunluğu (Kabul/Şartlı Kabul/Red durumu) ve varsa notlar işlenir. Gridde aşağı ok ile yeni satırlar açılarak aynı stokun birden çok numunesi ve farklı kriterleri için ölçüm yapılabilir. Bu adımda girilen kayıtlara göre KL-FA Alım Kalite Fişleri adımında yeni kayıtlar oluşur. İlgili adımda fiş kopyalama veya yeni fiş kaydı oluşturulamaz fakat mevcut kayıtları inceleme, değiştirme ve silme işlemleri yapılabilir. Yeni kayıtlar ancak ilgili alım hareketinin fişi seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanırsa oluşturulabilecektir. Satıştan iade olarak dönen bir malın kalite kontrolünü yapma Satış iade menü adımlarından ilgili satış iade irsaliyesi ya da satış iade faturası (irsaliyesi ayrıca gelmemiş, doğrudan fatura olarak işlenmiş ise) satırı seçilir. Görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Eğer ilgili belgede geçen stoklardan herhangi biri için bir kalite kriter tanımı varsa otomatik olarak ilgili stokun kalite kontrol ölçüm değerlerinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu pencerede ölçüm tarih ve saati, hangi personel tarafından ölçüm yapıldığı, genel sonuç (Kabul/Şartlı Kabul/Red) ve açıklama bilgileri başlıkta girilir. "Kriter Yükle" butonuna basılırsa stok tanımlarından otomatik olarak kriter bilgileri çağırılacaktır. Detaylarda, alınan numune no, hangi kritere göre ölçüm yapıldığı, ölçülen değer (eğer Tipi=SAYI ise), uygunluğu (Kabul/Şartlı Kabul/Red durumu) ve varsa notlar işlenir. Gridde aşağı ok ile yeni satırlar açılarak aynı stokun birden çok numunesi ve farklı kriterleri için ölçüm yapılabilir. Bu adımda girilen kayıtlara göre KL-FS Satış İade Kalite Fişleri adımında yeni kayıtlar oluşur. İlgili adımda fiş kopyalama veya yeni fiş kaydı oluşturulamaz fakat mevcut kayıtları inceleme, değiştirme ve silme işlemleri yapılabilir. Yeni kayıtlar ancak ilgili satış iade hareketinin fişi seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanırsa oluşturulabilecektir. Üretilen bir malın kalite kontrolünü yapma Üretim menü adımlarından ilgili üretim fişi bulunduğu satır seçilir. Görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Üretim fişinde yarı mamul ya da mamul olarak çıkan stok için bir kalite kriter tanımı varsa otomatik olarak ilgili stokun kalite kontrol ölçüm değerlerinin girilebileceği bir pencere Bu adımda girilen kayıtlara göre KL-FÜ Üretim Kalite Fişleri adımında yeni kayıtlar oluşur. İlgili adımda fiş kopyalama veya yeni fiş kaydı oluşturulamaz fakat mevcut kayıtları inceleme, 20

21 açılır. Bu pencerede ölçüm tarih ve saati, hangi personel tarafından ölçüm yapıldığı, genel sonuç (Kabul/Şartlı Kabul/Red) ve açıklama bilgileri başlıkta girilir. "Kriter Yükle" butonuna basılırsa stok tanımlarından otomatik olarak kriter bilgileri çağırılacaktır. değiştirme ve silme işlemleri yapılabilir. Yeni kayıtlar ancak ilgili üretim hareketinin fişi seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanırsa oluşturulabilecektir. Detaylarda, alınan numune no, hangi kritere göre ölçüm yapıldığı, ölçülen değer (eğer Tipi=SAYI ise), uygunluğu (Kabul/Şartlı Kabul/Red durumu) ve varsa notlar işlenir. Gridde aşağı ok ile yeni satırlar açılarak aynı stokun birden çok numunesi ve farklı kriterleri için ölçüm yapılabilir. Alım ve Satış İade Kalite Kontrol Raporu KL-RA adımında alım ve satıştan iade hareketleri için ortak olarak kullanılan rapor adımından yararlanılır. Fiş tipi olarak: "Alım" ya da "Satış İade" ayrımı verilebilir. Ayrım verilmezse her iki gruptaki kayıtlar bir arada raporlanır. Alınacak raporda yalnızca KL-FA ve KL-FS adımlarındaki kalite fişleri dikkate alınacaktır. Üretim kalite kontrol fişleri bu rapora dahil edilmez. Üretim Kalite Kontrol Raporu KL-RÜ Üretim Kalite Raporu adımından yararlanılır. Fiş tipi olarak yalnızca "Üretim" olan kayıtlar alınacağından rapora "Alım" ya da "Satış İade" kalite kontrol kayıtları gelmez. Raporda yalnızca KL-FÜ adımında listelenen kalite fişleri dikkate alınacaktır. Diğer adımlardaki kontrol fişleri bu rapora dahil edilmez. SKOR YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - (ŞUBAT 2013) 21

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ÖZEL SAHA TANIMLARI Özel Saha Grup Tanımı Özel Saha Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Tanımında

Detaylı

e-fatura ayarlar ve kullanımı

e-fatura ayarlar ve kullanımı e-fatura ayarlar ve kullanımı Doküman Kodu : REB-01 Açıklama : E-Fatura İşlemleri Kapsam : E-Fatura Ayarları ve Kullanımı Revizyon No : 1 Yayın Tarihi : Temmuz 2013 BAŞLARKEN Bu yazıda, Vio ticari programlarını

Detaylı

Kıymet Takdiri Süreci

Kıymet Takdiri Süreci Kıymet Takdiri Süreci Kıymet Takdiri Süreci İÇİNDEKİLER Kıymet Takdiri Talebinin Oluşturulması... 3 Kıymet Takdiri Yapılacak Malların Seçimi... 4 Kıymet Takdiri Bilgilerinin Kaydedilmesi... 4 Tebliğ Kayıtlarının

Detaylı

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir. DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 16.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması 2017 İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması Yener Kahraman Datasoft Yazılım 15.06.2017 İçindekiler 1. Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu:... 2 Giriş:... 3 1.İhracat Faturasının İş Akışı ve Roller...

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Stok kod Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında Stok tanım ekranı açılmaktadır. 1 Stok kod liste ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Barkod, Tebligat ve Tebliğ Masrafı Yönetimi

Barkod, Tebligat ve Tebliğ Masrafı Yönetimi Barkod, Tebligat ve Tebliğ Masrafı Yönetimi Barkod, Tebligat ve Tebliğ Masrafı Yönetimi İÇİNDEKİLER BARKOD, TEBLİGAT ve Tebliğ Masrafı YÖNETİMİ... 3 HAZIRLIK... 3 ORTAK SEÇENEKLER... 3 ORTAK MENÜ YETKİLERİ...

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş Liste Ekranları sipariş, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiş kayıtları ile ilgili detay, izleme, değiştirme ve yeni giriş işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru İçindekiler 1. Cep Anahtar Başvuru... 1 2. Cep Anahtar Aktivasyon... 3 3. Login (Giriş) Ekranı Çift İleri Güvenlik Aracı (İGA) Olan Kullanıcı... 4 4. Cep Anahtar Ayarlar... 5 a. Çoklu Kapama Bireysel ve

Detaylı

Yenilikler. İcra Modülü

Yenilikler. İcra Modülü İcra Modülü Yenilikler Alacaklar ekranına "İpoteği/Rehni Aşan Takip" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde, Rehin Açığı takiplerinde borçlu sorumluluk tutarları girilebilecektir. Böylece "İpoteği/Rehni

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ Amaç ve Fayda Stok sabit tanımlarında 3 adet olan ölçü birimi seçiminde esneklik sağlamak. Stok kartı bazında istenildiği kadar farklılıkta ölçü birimi tanımlaması

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI

HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI İÇERİK I. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ... 1 A. ve Genel İlkeleri... 1 1. Rehin Teminat Çıkış İşlemleri... 2 1.1. Hacizli Rehinden Çıkış...

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri Döküman Kodu : TNS003 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ĠRSALĠYE -> FATURA DÖNÜġÜMÜ Seçerek DönüĢüm Toplu ve Ekrana DönüĢüm Toplu Doğrudan DönüĢüm

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 20.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Bilindiği gibi 01.01.2009 tarihinden itibaren

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/ Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/ İndirilecek KDV Raporları http://www.derece.com.tr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1295 1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Yazar:

Detaylı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1 e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Demirbaş Tanımı İÇERİK

Demirbaş Tanımı İÇERİK Doküman Kodu : MST006 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ DEMĠRBAġ TANIMI Genel Sekmesi Alım Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Genel Sekmesi Ek

Detaylı

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir. Sirküler No: 2013/196 Tarih: 25.11.2013 ADIM ADIM E-FATURA NASIL KESİLİR -4 E-Fatura Nasıl Oluşturulur? Fatura Oluştur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur. Fatura Oluştur

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma Yaz öğretiminde açılacak dersler; enstitülerde anabilim dalının olumlu görüşü üzerine, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda

Detaylı

1. Web Sitesine Giriş 1. Giriş Yapmak için tıklayın tıklanır.

1. Web Sitesine Giriş 1. Giriş Yapmak için tıklayın tıklanır. 1. Web Sitesine Giriş 1. Giriş Yapmak için tıklayın tıklanır. 2. Aşağıdaki ekranda e-mail adresi ve şifre ile giriş yapılır. Şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifremi unuttum bağlantısı kullanılarak yeni şifrenin

Detaylı

pratik satiş İŞLEMLERİ

pratik satiş İŞLEMLERİ pratik satiş İŞLEMLERİ Doküman Kodu : RSH-01 Açıklama : Pratik Satış İşlemleri Kapsam : Pratik Satış Ekranı ve Kullanımı Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Ocak 2013 BAŞLARKEN Bu dokümanda mağazalarda kullanılmak

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

Proje Yönetim Modülü Destek Dökümanı

Proje Yönetim Modülü Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Proje Yönetim Modülü Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz h t t p : / / w w w. b i l n e x. c o m. t r PROJE YÖNETİMİ MODÜLÜ Proje Yönetimi modülü inşaat, taahhüt, dekorasyon, tadilat

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Grup Koşul Yenilikleri

Grup Koşul Yenilikleri Grup Koşul Yenilikleri Amaç ve Fayda Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile; stok grupları bazında miktar aralığı verilerek tanımlanabilen mal fazlası iskontolarının, belgedeki koşulun geçerli olduğu

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı