KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ"

Transkript

1 KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ Doküman Kodu : RQC-01 Açıklama : Kalite Kontrol Ek Modülü Kapsam : Kalite Kontrol Uygulama Örnekleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Şubat 2013 BAŞLARKEN Vio Ticari programlarında kalite kontrol uygulaması ek bir modül olarak hizmete sunulmaktadır. Bu modül devreye alındığında, aşağıda belirlenen özellikler kullanıma açılır. - Alım, satış iade, üretim, fason işlemleri gibi adımlarından yapılmış olan stok giriş hareketlerinde kalite kontrol ölçümü ve bu ölçümlere göre kabul/şartlı kabul/red işlemleri. - Bir önceki cari dönemden devreden stoklara ait kalite ölçüm değerleri (devir fişlerine ait kalite bilgileri) girişi. - Kalite kontrol hareketlerinin ayrı bir fiş listesi halinde tutulması ve gerektiğinde kalite kontrol fişlerinde düzeltme, silme, ek bilgi girişi. - Yalnızca izin verilen kullanıcıların kalite kontrol fişlerini görebilmesi/müdahale edebilmesi. - Kalite kontrol personeli tanımlama ve raporlarda ölçüm personelini listeleyebilme. - Kalite ölçüm cihazları, ölçüm şekilleri, kalite ölçüm birimleri ve metodolojiler tanımlayıp bunları çeşitli stoklarla ya da stok gruplarıyla ilişkilendirebilme. - Aynı stokun farklı tedarikçileri için değişen kriterler belirleyebilme. (Aynı mal A tedarikçisinden alınıyorsa şu kritere göre B'den alınıyorsa bu kritere göre değerleme yap gibi ) - Gerektiğinde aynı malın farklı serilerine ait kalite kontrol bilgilerinin tutulabilmesi (Farklı seriler halinde girişi yapılan mallarda belli bir seriden numune alıp kalite kontrol yapabilme). - Tüm girilen bilgileri ayrıntılı olarak raporlayabilme ve çeşitli analizler çıkarabilme. Raporları ve çıktıları firmaya özel bir şablon oluşturarak çıkarabilme. - Microsoft Excel'e veri gönderebilme ve Excel'den veri okuyup içeri alabilme. NOT: Kalite kontrol modülü standart pakete dahil değildir. Modülün kullanıma açılması için lisanslanması gerekmektedir. Kalite kontrol işlemleri modülünü satın alarak lisanslı kullanıcısı olmak ve bu modülle ilgili kullanıcı eğitim işlemleri için Vio yazılım danışmanınıza başvurunuz. 1

2 Kalite Kontrol Modülü Nasıl Çalışır? - ALIM, ÜRETİM ve SATIŞ İADE adımlarından ilgili belge (alım irsaliyesi, alım faturası, satış iade irsaliyesi, satış iade faturası vb.) girilir, bilgiler kaydedilerek listeye geri dönülür. - Bu fişte geçen stoklardan en az biri veya birkaçı için önceden kalite kontrol kriter tanımı hazır ise kalite ölçüm değerlerinin girilmesine geçilir. - Fiş listesinden ilgili satır işaretlenir. - Fiş seçili durumdayken görev bölmesindeki Kalite Kontrol komutu tıklanır. - Kalite kontrol verilerini girmek üzere bir ekran açılır. - Kriter Yükle butonuna basılarak bu fişte geçen stoklara ait kriter tanımları çağırılır. - Ölçüm değerlerinin girilebileceği uygun satırlar ve boş sahalar otomatik olarak ekrana gelir. - Kalite fişinin tarihi ve saati, ölçüm yapan personel, açıklama v.b. bilgiler girildikten sonra fiş detaylarına geçilir. - Ölçülen her bir numune için; Numune Nosu, Ölçüm Değeri, ve varsa satır açıklaması (notlar) girilir. - Satırlara girilen her ölçüm değerine göre program gerekli yorumu yapar ve KABUL/ŞARTLI KABUL/RED yanıtlarından uygun olanı üretir. - Fiş detayları tamamlandıktan sonra bu belgenin kabulü, reddi ya da şartlı olarak kabulüne ilişkin SONUÇ bilgisi fiş başlığında belirtilir ve kayıt tamamlanır. - Gerekiyorsa kaydederken döküm de (yazıcıdan çıktı) alınır. NOT: Kalite fişine girilmesi gereken bilgiler önceden hazırlanmış bir Excel çalışma kitabında (*.xls veya *.xlsx) tutuluyor ise (Dosyadan Yükle komutu ile) toplu halde okutularak fiş doldurulabilir. Kriter Kavramı ve Stoklarla İlişkisi Bir stokun kalite kontrolü yapılırken kabulü ya da reddi için gereken şartlar programda kriter olarak tanımlanır. Aranan bir niteliğin o stokta var olup olmadığı veya o stokla ilgili sayısal olarak ölçülebilen bir değerin büyüklüğü ya da küçüklüğü kriter tanımının konusunu oluşturur. Stokların her biri için tek tek kriter tanımı yapılabileceği gibi aynı tipteki stoklarda kullanılmak üzere tek bir ortak kriter tanımlamak da mümkündür. Stok grupları için oluşturulan bu tür kriterler o gruba dahil olan her stok için geçerlidir. Ayrıca bir tanımlama yapmaya gerek yoktur. Kriterler, stokun gördüğü hareket türüne göre değişebilir. İşletme bünyesinde imalatı yapılan bir stok aynı zamanda dışarıdan da tedarik edilebilir. Buna ilave olarak, satışı yapılıp zaman zaman iade alınıyor da olabilir. Üretim için geçerli bir kriter tanımı olsa dahi alım için farklı bir kriter ve satıştan iade edilenler için daha farklı bir kriter tanımı yapılması mümkündür. 2

3 Farklı Tedarikçilere Göre Değişen Kriter Uygulaması Hakkında Bir stok birden çok tedarikçiden temin ediliyor olabilir. İsteğe göre tüm tedarikçiler için geçerli olacak tek bir kriter verilebileceği gibi her bir tedarikçi için farklı kriterler de uygulanabilir. Hatta bazı tedarikçiler kalite kontrol sürecine hiç dahil edilmeyebilir. ALIM İÇİN KALİTE KONTROL UYGULAMASI ÖRNEĞİ Aşağıda, bir stokun alımı için kalite kontrol fişinin nasıl girildiği resimli örneklerle verilmiştir. Böyle bir uygulama yapmak için gerekli tanımlamalar bir sonraki bölümde verilecektir. ALIM İRSALİYESİ VEYA FATURASI İÇİN KALİTE KONTROL Önce alım irsaliyesi girilir. Fiş kaydedilir ve irsaliye listesine dönülür. 3

4 Girilen irsaliye satırı seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Stok için tanımlanmış olan kriter bilgisi veritabanından okunur ve ekrana gelir. Bu stok için tanımlanan kalite kontrol kriterinde gramaj ölçümü yapılacaktır. 4

5 Ölçüm sonuçları ilgili sahalara girilerek fiş kaydedilir. Girilen bu fiş KL-FA Alım Kalite Fişleri adımında görülebilir. Aynı irsaliye seçilip yeniden "Kalite Kontrol" komutu verilirse yine bu fiş ekrana gelir. Kalite fişine daha önce girilmiş olan bilgiler görülebilir ve düzeltilebilir. Ayrıca yeni bir numune için veri girişi de yapılabilir. Yukarıdaki fişin detayları doldurulurken kullanıcı şu bilgileri girmiştir: - Numune numarası - Sayı (ölçülen değer) Program bu bilgilere göre uygunluk durumunu değiştirmiş ve "Şartlı Kabul" değerini otomatik olarak getirmiştir. Kullanıcı, detayları doldurduktan sonra fiş başlığında aşağıdaki bilgileri girerek fişin kaydını tamamlamıştır. - Fişin tarih ve saati - Ölçüm yapan personel - Sonuç (Şartlı Kabul) {Burada (Kabul veya Red gibi) farklı bir değer de seçebilirdi.} - Şartlı Durum (HP2- En Çok %2 Gramaj Hatası) {Seçilen şartlı kabulün nedenini bildiren bir tür durum bilgisi. Bu bilgi daha sonra raporlarda gösterilebilecektir.} - Açıklama {Bu kısmın doldurulması zorunlu olmadığı halde bir açıklama bilgisi de girerek fişi tamamlamıştır.} Yukarıdaki örnekte verilen irsaliyedeki stok için birden çok numune alınmış ve her biri için ölçüm sonuçları girilecek ise "Kriter Yükle" butonuna basılarak birden çok satır açılabilir. Farklı numunelere ait no, ölçüm değeri, açıklama v.b. bilgiler girilip fiş kaydedilir. Farklı numuneler ve uygunluk değerlerine ilişkin bir örnek: 5

6 ÇEŞİTLİ RAPORLAR Kalite Kontrol modülüne ait raporlar KL-R Raporlar menü grubunda toplanmıştır. Bu bölümde, alım, satış iade, üretim ve stok devir adımlarından girilen kalite fişlerine ait rapor seçenekleri bulunur. Tedarikçiler ve stoklara ilişkin kalite ölçüm kayıt sayıları ve sonuçları 6

7 Alım Kalite Kontrol Detay Raporu NOT: Üretim ve satış iade adımlarından girilen kalite fişleri için benzer raporlar sağlanmıştır. Bu bölümde resimli olarak anlatılan kalite veri giriş ve raporlama yöntemleri üretim ve satış iade adımları için de benzer şekilde uygulanır. Kalite tanımlamaları ve stok-tedarikçi-kriter eşleşmelerinin nasıl yapıldığı bir sonraki bölümde anlatılmıştır. 7

8 TANIMLAMALAR VE ÖN AYARLAR Modülü Kullanıma Açma ST-EG Stok Genel Parametreleri İşaretleme sonrasında anahtar girişi yapılır. Dosya/Program/Anahtarın Girilmesi Alım/Satış İade ve Üretim fiş listelerinde görev bölmesindeki Kalite Kontrol komutu kullanıma açılır. Kalite ana menüsü devreye girer. 8

9 KALİTE MENÜSÜNDE YER ALAN KOMUTLAR NOT: Kalite menüsü altındaki komut ve raporların ISO kalite işlemleriyle ilişkisi yoktur. ISO 9001 ve ISO kapsamında alınacak çeşitli raporlar, cari hesaplara ait kalite belgelerinin programa işlenmesi ve tedarikçi performans değerlendirmeleri türünden işlemler ayrı bir ana menü altında toplanarak kullanıma sunulmuştur. STOK TANIMINDA KALİTE KRİTERİ BELİRLEME Stokun alım/üretim veya satış iadesinde kalite kontrolü için stok kartında şu tanımlamalardan biri yapılır: Kalite Kriter Stok'a Özeldir Bu seçenek işaretlenerek yalnızca bu stok için geçerli bir kriter tanımı bulunduğu belirtilir. Özel kriter tanımı burada değil KL-N menüsünden yapılır. Benzeri olmayan ya da nitelik olarak diğerlerinden oldukça farklı stoklarda bu yönteme başvurulması tavsiye edilir. 9

10 Kriter Grup Her stok için ayrı bir kriter tanımlamak yerine benzer tipteki stoklar için ortak bir kriter grubu kullanımına imkan sağlar. "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" kutucuğunun işareti kaldırılır ve Kriter Grup listesinden bu stokun dahil olması istenen kriter grubu işaretlenir. Kriter grubu tanımlama işlemi KL-K menüsünden yapılır. Kalite Kontrol Yapılmayacak Stoklar Kalite ölçümüne girmeyecek stoklarda "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" seçeneğinin işareti kaldırılır ve "Kriter Grup" seçeneği boş bırakılır. Bu durumda herhangi bir kalite kontrol ölçümü yapılmaz. STOKLARLA KALİTE KRİTERLERİNİ İLİŞKİLENDİRME İSTENEN: Kalite Kriteri Stok'a Özeldir {Stok Tanımında belirtilir} GEREKSİNİM: O Stok için Tanımlı Kalite Kriteri (Alım/Satış İade/Üretim) {KL-N Stok Kriter Tanımları menüsü altındaki komutlarla tanımlanır} İSTENEN: Stok bir Kalite Kriter Grubuna Bağlı olsun {Stok Tanımında belirtilir} GEREKSİNİM: Stokun bağlı olacağı Kalite Grubu Tanımı {KL-GK Kalite Kriter Grubu Listesi adımından tanımlanır} GEREKSİNİM: Bu Kalite Grubu için Tanımlanmış Grup Kalite Kriteri (Alım/Satış İade/Üretim) {KL-K Kriter Grup Kriter Tanımları menüsü altındaki komutlarla tanımlanır} STOKLARI TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLENDİRME Kriter tanımı yapılırken (ister stoka özel ister grup şeklinde olsun her ikisi durum için de geçerlidir) tedarikçi belirtilebilecek bir saha tanımlanmıştır. Kullanıcı bu sahayı boş bırakırsa yapılan kriter tanımlaması tüm tedarikçileri kapsar. 10

11 KRİTER TANIMI ÖRNEKLERİ Stoka Özel Kriter Tanımı Stok : Bu kriterin uygulanacağı stokun kodu yazılır. Müşteri : Kriter belli bir tedarikçi ile ilişkilendirilecekse o cari hesabın kodu yazılır. Tüm tedarikçiler için geçerli olacaksa boş bırakılır. Ölçüm : Ölçüm şekli listesinden seçim yapılır. Yapılan ölçüm şekline göre "Ölçüm Adı", "Cihaz" ve "Metodoloji" sahaları otomatik olarak dolacaktır. Min : Sayısal veri girişi isteyen türden bir ölçüm şekli seçilmiş ise alt sınır değer bu kutucuğa girilir. Max : Sayısal veri girişi isteyen türden bir ölçüm şekli seçilmiş ise üst sınır değer bu kutucuğa girilir. Brm: Ölçülen değerin birimini ifade eder. Ölçüm şekli tanımında seçilen birim buraya otomatik olarak gelir. Var. Sayı : Varsayılan olarak gelmesi istenen bir değer varsa buraya girilir. Alım Stok Kalite Kriter Tanımı Örneği Bu örnekte, 1 nolu stokun gramajı kontrol edilmekte ve ideal değeri 500 Gr olması gereken stok için aralığı tanımlanmaktadır. İleride Ölçüm Şekli tanımında da bahsedileceği gibi bu stokun en az 490 Gr olması istendiği için minimum değer 490 girilmiştir arası gramaja sahip stoklar şartlı olarak kabul edilip gramajı 490'ın altına düşenler ise reddedilecektir. 11

12 Grup Kriter Tanımı Bu tanımlama ekranında bir öncekinden farklı olarak tekil bir stok seçilmez. Kri. Grup : Bu kriter tanımının ilişkilendirileceği kriter grubununun kodu girilir. Diğer sahalara girilecek veriler yukarıda açıklandığı gibidir. Alım Kriter Grup Kalite Kriter Tanımı Örneği Bu örnekte "AMBALAJ HASAR KONTROL GRUBU" adında bir kriter grubu tanımlanmış ve bu gruba üye stokların kalite kontrolü yapılırken hasarlı veya bozuk ambalajlı olanlar için kalite kriter tanımlaması yapılmıştır. "HASAR" kodlu ölçüm şekli sayısal bir ölçüm şekli olmayıp "Var/Yok" türünden bir ölçüm şeklidir. Bu nedenle minimum ve maksimum sahaları ile birim sahası kapalı olarak gelmiştir. Eğer stokun ambalajında hasar yoksa kabul edilsin, varsa reddedilsin şeklinde bir tanımlamanın nasıl yapıldığı yazının ilerleyen bölümlerinde verilmiştir. AYNI KRİTERİN İÇİNDE BİRDEN ÇOK ÖLÇÜM TANIMLAMA Bir stokun alımı, üretimi, satıştan iadesi gibi durumlarda yalnızca bir özelliğinin kontrolü yapılmayıp birden çok özelliğe bakılması istenebilir. Hatta, alım sırasında yalnızca bir tek ölçüm değerine bakılıyorken satıştan iade durumunda çeşitli ilave ölçüm değerlerinin de girilmesi istenebilir. 12

13 Örneğin tekil bir stokun alımı yapılırken hem gramajına bakılması hem de ambalajında hasar olup olmadığının kontrolü istenebilir. Çoklu Ölçüm Gerektiren Kriter Tanımı Örneği Hatırlanacağı gibi 1 nolu stokun alımı sırasında yalnızca gramaj kontrolü yapılmaktaydı. Satıştan iade durumunda ise hem gramaj hem de hasar kontrolü istenmiştir. Satış iade belgesi (satış iade irsaliyesi veya faturası) girilip kaydedildikten sonra görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu verildiğinde kalite fiş girişi ekranına ulaşılır. Fiş giriş ekranında "Kriter Yükle" butonuna basıldığında burada tanımlanmış olan ölçüm satırlarının her ikisi de otomatik olarak açılacak ve veri girişine hazır duruma gelecektir. ÖLÇÜM ŞEKİLLERİ HAKKINDA Ölçüm Şekilleri Nelerdir? Ölçüm işlem türü veri tipine göre (Var/Yok ya da Sayı) belirlenir. Var/Yok veri tipinde: - Belli bir niteliğin var olup olmadığı; kabul edilebilir sınır değeri aşıp aşmadığı ya da beklenen minimum değeri karşılayıp karşılamadığı gözlemlenebilir. Sayı türünden veri tipinde ise alt ve üst sınır değerlerin belirlenmesi durumu söz konusudur. Buna göre; - Alt sınırdan daha aşağıda veya sıfır olma durumu; alt ve üst sınırlar arasında olma durumu ya da üst sınırı aşma durumu gözlemlenebilir. Sayı ya da Var/Yok veri tiplerinin her ikisinde de hangi durumların Kabul/Şartlı kabul/red olarak sonuçlanacağı kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Yapılan bu düzenleme sonrasında kalite kontrol işlemleri raporlanabilir. Örneğin zararlı bir maddenin ne oranda var olduğu gözlemlenirken belli bir üst sınır verilerek bu sınırı aşanların reddine, altında olanların ise kabulüne karar verilebilir. Faydalı bir maddenin olması istenen minimum miktarı belirlenip bu değere eşit ya da üzerinde olanların kabulüne, altında kalanların ise reddine karar verilebilir. 13

14 Bir stokun ölçülen niteliğine (ağırlık/boyut/hacim/sıcaklık/basınç/nem/tane sayısı/yaşı v.b.) göre kabul edilebilir sınır değerler belirlenip, sınırlar arasındaysa kabulüne, dışındaysa reddine karar verilebilir. ÖLÇME İŞLEMİ TANIMLAMA - Ölçme işlemi için bir ölçüm şekli tanımlamasına ihtiyaç vardır. Ölçüm şekli tanımı Birim, Cihaz ve Metodoloji kavramlarını içerir. Önce bu kavramların tanımı yapılır. - Kalite Ölçümleri sırasında kullanılacak birimler (mm, cm3, derece, tane sayısı, randıman, ph, V, Ohm...) için KL-EB "Kalite Özel Birimleri" adımında bir kod ve açıklama girilir; virgülden sonraki ondalık hane sayısı belirtilir. - Kalite ölçüm cihazları (kumpas, terazi, gözlem, ph metre, kantar, filtre, multimetre, ısıölçer...) KL-GC "Ölçüm Cihazı Listesi" adımında bir kod ve açıklama girilerek tanımlanır. - Kalite ölçüm metodolojileri (tartarak, gözlemleyerek, uzunluk ölçüm, kırma, eleme, karşılaştırma, değer okuma...) için KL-GM "Kalite Metodolojisi Listesi" adımında bir kod ve açıklama girilerek tanımlanır. - Ölçüm şeklini tanımlamak için KL-GÖ "Ölçüm Şekli Listesi" adımı kullanılır. Yeni bir kod ve açıklama ile birlikte metodoloji, cihaz, veri tipi (Sayı ya da Var/Yok cinsinden olabilir), ne şartlarda kabul/şartlı kabul/red olacağı, ölçülen değerin tam ve ondalık kısımlarındaki basamak adetleri bilgileri girilir. ÖLÇÜM CİHAZI TANIMLAMA Ölçüm işleminde kullanılacak örneğin "D - Dedektör" cihazı aşağıdaki gibi tanımlanır. KL-GC Ölçüm Cihazı Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. 14

15 METODOLOJİ TANIMLAMA Ölçüm metodolojisi olan "G - Gözlem" aşağıdaki gibi tanımlanır. KL-GM Ölçüm Metodolojisi Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. DEPARTMAN TANIMLAMA Personelin çalıştığı departman olan "KL - Kalite" departmanı aşağıdaki gibi tanımlanır. ST-GD Departman Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. Bu departman kodu daha sonra ilgili personelin tanımında seçilecektir. 15

16 PERSONEL GÖREVİ TANIMLAMA "T-Tekniker" kodlu görev tanımı aşağıdaki gibi yapılır. KL-GG Personel Görevi Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. Bu görev kodu daha sonra ilgili personelin tanımında seçilecektir. PERSONEL TANIMLAMA "P01-Sema TÜRKER" personeli aşağıdaki gibi tanımlanır. KL-GP Personel Listesi adımında yeni kod tanımlanıp kaydedilir. Bu personel ölçüm işlemini yapan kişi olarak seçilecektir. 16

17 KALİTE KONTROLÜN İŞLEYİŞİ Kalite Kontrol Fişi Girişi Sırasında Programın Yaptığı Kontroller Herhangi bir stok hareketiyle ilgili kalite kontrol fişi girilebilmesi için o belgede geçen stoklardan en az birine ait kalite tanımının var olması istenir. Eğer aynı belgede geçen stoklardan birçoğuna ait kalite tanımı var ise program, bu stokların hangisi için kalite fişi girileceğini kullanıcıya sorar. Kullanıcı, listeden ilgili stoku seçer ve kalite fişini girmeye devam eder. Bir stokun birden çok tedarikçi için farklı farklı kalite tanımları var ise ilgili belgede geçen tedarikçinin kim olduğuna bakılır ve bu tedarikçi için özel olarak yapılmış bir tanım olup olmadığı araştırılır. Bu tedarikçi ve bu stokun eşleştiği bir kriter tanımı varsa öncelikli olarak dikkate alınır. Stoka ait kalite kriter tanımlarında farklı pek çok tedarikçiyle ilgili tanım var fakat bu tedarikçi için bir tanım yok ise kalite ölçümü yapılamaz. Bu stokun için tedarikçi belirtilmeksizin bir kalite kriter tanımı varsa bu durumda ölçüm değeri girilebilecektir. Eğer bir belge için daha önce kalite ölçümü yapılmış ise yeni bir kalite fişi girişi yerine daha önce girilmiş ölçüm değerleri ve geçerli olan kriterlere göre elde edilen kabul/şartlı kabul/red sonuçları ekrana gelir. Kullanıcı bu fişle ilgili değişiklik yapıp son güncel durumu kaydedebilir. Ölçüm Değeri Girildiğinde Ne Olur? Program, ön tanımlı (kullanıcı tarafından tanımlanan) kriterlere göre uygunluk kontrolü yapar ve girilen ölçüm değerine göre bu malın kabulüne/şartlı olarak kabulüne veya reddine ilişkin bir sonuç değer üretir. Nihai karar yine kullanıcıya bırakılır ve kullanıcı bu belgede geçen malın kabulü/şartlı kabulü veya reddine dair kararını belirtir. Program, kullanıcı tarafından girilen sonuç değere göre herhangi bir otomatize eylem gerçekleştirmez. Mesela bir stokun reddedilmesi kararı verilmiş ise bu malın iadesi için gerekli kayıt ayrıca girilmelidir. Aksi halde o stok için kalite kontrol personeli tarafından reddedilmesi yönünde bir görüş bildirilmiş olsa dahi depoda görünmeye devam edecektir. Seri Numaralı Olarak Giriş Yapan Stoklarda Kalite Kontrol İşleminin Etkisi Nedir? Kalite kontrol bir alım belgesinde geçen stokun tamamını kapsamayıp bir bölümü için de yapılıyor olabilir. Seriler halinde giriş yapan bir stokun belli bir serisinden numune alınması, ölçüm yapılması ve o serinin kalite ölçüm sonucuna göre kabulü/şartlı kabulü veya reddi mümkündür. Aynı stokun ölçümü yapılmayan diğer seri ya da serileri bu durumdan etkilenmez. Bu özelliğin desteklenmesi için stok parametrelerinde seri numarası kullanıma açılırken "Seri için Miktar kullanılır" seçimi ayrıca işaretlenmiş olmalıdır. 17

18 KOMUT REHBERİ Aşağıda listelenen komut rehberinde hangi işlemin nereden yapılabileceği kolayca bulunur. İSTENEN UYGULANACAK KOMUT PROGRAMDA GERÇEKLEŞEN Kalite kontrol ölçüm cihazı tanımlama KL-GC Ölçüm Cihazı Listesi adımında yeni kod ve açıklama girilir ve kaydedilir. Veritabanında yeni bir kalite ölçüm cihazı kodu tanımlanır. Ölçüm sonuçlarını ifade ederken kullanılacak birimleri tanımlama KL-EB Kalite Özel Birimleri adımına girilir. Gridde en alt satıra inilir ve gerekiyorsa aşağı ok tuşu yeni boş bir satır açılır. Birimin kısaltması ve açıklaması ile noktadan sonra kaç haneye kadar gösterim yapılacağı belirtilir. Tanım ekranı kaydedilip çıkılır. Yapılan birim tanımlaması veri giriş ekranlarında ve raporlarda kullanılacaktır. Kalite ölçüm sonuçlarının burada listelenen hangi birim ile ifade edileceği Ölçüm Şekli tanımında belirtilecektir. Ölçme Metodolojisi tanımlama KL-GM Ölçüm Metodolojisi Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. Metodoloji, ölçme işleminin nasıl yapıldığını ifade eder. Ölçüm Şekli tanımında burada belirtilen metodolojilerden hangisinin kullanılacağı belirtilecektir. Kalite Kontrol Personeli ve görevini Tanımlama KL-GG adımında personel görevleri, KL-GP adımında ise kalite ölçüm personeli tanımlanır. Personel tanımlarken daha önce KL-GG adımında oluşturulmuş görev tiplerinden biri seçilir. Veritabanında personel tanımı oluşur. Bu tanım yalnızca kalite ölçüm işlemiyle ilgilidir ve programa giriş yapan kullanıcı ile ilgisi yoktur. Giriş tamamlandığında burada belirlenen kodlara göre rapor ve çeşitli dökümler alınır. Ölçüm Şekli Tanımlama KL-GÖ adımında ölçüm şekli tanımlamak üzere bir kod ve açıklama girilir. Bu ölçüm şeklinin hangi metodoloji ve cihaz ile yapılacağı; veri tipinin sayı mı var/yok şeklinde mi olacağı ve eğer sayısal bir sonuç çıkacak ise bunun birimi ve basamak miktarı belirlenerek kaydedilir. Veritabanında yeni bir ölçüm şekli kaydı oluşur. Kalite kontrol kriterleri tanımlanırken burada listelenen ölçüm şekillerinden hangisinin kullanılacağı ve eğer sayısal bir sonuç üretilecek ise minimum ve maksimum değerlerin neler olacağı belirtilir. Kalite Kriter Grubu Tanımlama Kalite kriter grubu, birden çok stok için geçerli olabilecek kriter anlamındadır ve KL-GK Kalite Kriter Grubu Listesi adımında yeni kayıt oluşturularak tanımlanır. Burada tanımlanan kriter grubu aşağıda belirtilen adımlarda kullanılacaktır. Veritabanında yeni bir kalite kriter grubu kodu oluşur. Bu kodun doğrudan herhangi bir stokla ilgisi yoktur. Fakat alım kriter grubu, satış iade kriter grubu ve üretim kriter grubu tanımlarında referans olarak kullanılır. Alım sırasında kullanılacak kalite kontrol kriteri tanımlama İki şekilde yapılabilir. Eğer sadece belli bir stok için tanımlama yapılacaksa KL-NA Alım Stok Kalite Kriter Kod Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. İlgili stok, gerekiyorsa cari hesap ve kalite ölçüm şekline ait alt üst sınırlar verilir Veritabanında daha önce oluşturulan temel kod tanımlarının birbiriyle ilişkilendirildiği yeni yeni kodlar oluşur. Bağlantılı bu kodlar kullanılarak çeşitli rapor ve analizler alınır. Bu bileşke kod tanımlamaları 18

19 ve kaydedilir. Buna göre ilgili stokun tanımında "Gelişmiş" sekmesinde "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" denilerek ilgili stokun özel bir yöntemle kalite ölçümünün yapılacağı belirtilmiş olur. silinmedikçe temel kod tanımlamalarının silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Genel bir kriter grubu oluşturup bu tanımı birden çok stok için ortak olarak kullanma düşüncesi varsa bu kez KL-KA Alım Kriter Grup Kalite Kriter Kod Listesi adımına girilir. Bu kez hangi kalite kriteri için grup tanımı oluşturulacağı belirtilecektir. Bu tanımlama sırasında da belli bir cari hesaba özel tanımlama yapılabilir. Grup olarak tanımlama yapılmış ise bu tanıma dahil olması istenen stok kodlarında "Gelişmiş" sekmesindeki "Kriter Grup" sahasına ilgili kodun işlenmesi gerekir. Satıştan İadeler için Kalite Kontrol Kriteri Tanımlama İki şekilde yapılabilir. Eğer sadece belli bir stok için tanımlama yapılacaksa KL-NS Satış İade Stok Kalite Kriter Kod Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. İlgili stok, gerekiyorsa cari hesap ve kalite ölçüm şekline ait alt üst sınırlar verilir ve kaydedilir. Buna göre ilgili stokun tanımında "Gelişmiş" sekmesinde "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" denilerek ilgili stokun özel bir yöntemle kalite ölçümünün yapılacağı belirtilmiş olur. Genel bir kriter grubu oluşturup bu tanımı birden çok stok için ortak olarak kullanma düşüncesi varsa bu kez KL-KS Satış İade Kriter Grup Kalite Kriter Kod Listesi adımına girilir. Bu kez hangi kalite kriteri için grup tanımı oluşturulacağı belirtilecektir. Bu tanımlama sırasında da belli bir cari hesaba özel tanımlama yapılabilir. Veritabanında daha önce oluşturulan temel kod tanımlarının birbiriyle ilişkilendirildiği yeni yeni kodlar oluşur. Bağlantılı bu kodlar kullanılarak çeşitli rapor ve analizler alınır. Bu bileşke kod tanımlamaları silinmedikçe temel kod tanımlamalarının silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Grup olarak tanımlama yapılmış ise bu tanıma dahil olması istenen stok kodlarında "Gelişmiş" sekmesindeki "Kriter Grup" sahasına ilgili kodun işlenmesi gerekir. Üretimden çıkan mamuller için kalite kontrol kriteri tanımlama İki şekilde yapılabilir. Eğer sadece belli bir stok için tanımlama yapılacaksa KL-NÜ Üretim Stok Kalite Kriter Kod Listesi adımında yeni kayıt oluşturulur. İlgili stok ve kalite ölçüm şekline ait alt üst sınırlar verilir ve kaydedilir. Buna göre ilgili stokun tanımında "Gelişmiş" sekmesinde "Kalite Kriter Stok'a Özeldir" denilerek ilgili stokun özel bir yöntemle kalite ölçümünün yapılacağı belirtilmiş olur. Genel bir kriter grubu oluşturup bu tanımı birden çok stok için ortak olarak kullanma düşüncesi varsa bu kez KL-KÜ Üretim Kriter Grup Kalite Kriter Kod Listesi adımına girilir. Bu kez hangi kalite kriteri için grup Veritabanında daha önce oluşturulan temel kod tanımlarının birbiriyle ilişkilendirildiği yeni yeni kodlar oluşur. Bağlantılı bu kodlar kullanılarak çeşitli rapor ve analizler alınır. Bu bileşke kod tanımlamaları silinmedikçe temel kod tanımlamalarının silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmeyecektir. 19

20 tanımı oluşturulacağı belirtilecektir. Bu tanımlama sırasında da belli bir cari hesaba özel tanımlama yapılabilir. Grup olarak tanımlama yapılmış ise bu tanıma dahil olması istenen stok kodlarında "Gelişmiş" sekmesindeki "Kriter Grup" sahasına ilgili kodun işlenmesi gerekir. Alınan bir malın kalite kontrolünü yapma Alım menü adımlarından ilgili alım irsaliyesi ya da alım faturası (irsaliyesi ayrıca gelmemiş, doğrudan fatura olarak işlenmiş ise) satırı seçilir. Görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Eğer ilgili alım belgesinde geçen stoklardan herhangi biri için bir kalite kriter tanımı varsa otomatik olarak ilgili stokun kalite kontrol ölçüm değerlerinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu pencerede ölçüm tarih ve saati, hangi personel tarafından ölçüm yapıldığı, genel sonuç (Kabul/Şartlı Kabul/Red) ve açıklama bilgileri başlıkta girilir. "Kriter Yükle" butonuna basılırsa stok tanımlarından otomatik olarak kriter bilgileri çağırılacaktır. Detaylarda, alınan numune no, hangi kritere göre ölçüm yapıldığı, ölçülen değer (eğer Tipi=SAYI ise), uygunluğu (Kabul/Şartlı Kabul/Red durumu) ve varsa notlar işlenir. Gridde aşağı ok ile yeni satırlar açılarak aynı stokun birden çok numunesi ve farklı kriterleri için ölçüm yapılabilir. Bu adımda girilen kayıtlara göre KL-FA Alım Kalite Fişleri adımında yeni kayıtlar oluşur. İlgili adımda fiş kopyalama veya yeni fiş kaydı oluşturulamaz fakat mevcut kayıtları inceleme, değiştirme ve silme işlemleri yapılabilir. Yeni kayıtlar ancak ilgili alım hareketinin fişi seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanırsa oluşturulabilecektir. Satıştan iade olarak dönen bir malın kalite kontrolünü yapma Satış iade menü adımlarından ilgili satış iade irsaliyesi ya da satış iade faturası (irsaliyesi ayrıca gelmemiş, doğrudan fatura olarak işlenmiş ise) satırı seçilir. Görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Eğer ilgili belgede geçen stoklardan herhangi biri için bir kalite kriter tanımı varsa otomatik olarak ilgili stokun kalite kontrol ölçüm değerlerinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu pencerede ölçüm tarih ve saati, hangi personel tarafından ölçüm yapıldığı, genel sonuç (Kabul/Şartlı Kabul/Red) ve açıklama bilgileri başlıkta girilir. "Kriter Yükle" butonuna basılırsa stok tanımlarından otomatik olarak kriter bilgileri çağırılacaktır. Detaylarda, alınan numune no, hangi kritere göre ölçüm yapıldığı, ölçülen değer (eğer Tipi=SAYI ise), uygunluğu (Kabul/Şartlı Kabul/Red durumu) ve varsa notlar işlenir. Gridde aşağı ok ile yeni satırlar açılarak aynı stokun birden çok numunesi ve farklı kriterleri için ölçüm yapılabilir. Bu adımda girilen kayıtlara göre KL-FS Satış İade Kalite Fişleri adımında yeni kayıtlar oluşur. İlgili adımda fiş kopyalama veya yeni fiş kaydı oluşturulamaz fakat mevcut kayıtları inceleme, değiştirme ve silme işlemleri yapılabilir. Yeni kayıtlar ancak ilgili satış iade hareketinin fişi seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanırsa oluşturulabilecektir. Üretilen bir malın kalite kontrolünü yapma Üretim menü adımlarından ilgili üretim fişi bulunduğu satır seçilir. Görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanır. Üretim fişinde yarı mamul ya da mamul olarak çıkan stok için bir kalite kriter tanımı varsa otomatik olarak ilgili stokun kalite kontrol ölçüm değerlerinin girilebileceği bir pencere Bu adımda girilen kayıtlara göre KL-FÜ Üretim Kalite Fişleri adımında yeni kayıtlar oluşur. İlgili adımda fiş kopyalama veya yeni fiş kaydı oluşturulamaz fakat mevcut kayıtları inceleme, 20

21 açılır. Bu pencerede ölçüm tarih ve saati, hangi personel tarafından ölçüm yapıldığı, genel sonuç (Kabul/Şartlı Kabul/Red) ve açıklama bilgileri başlıkta girilir. "Kriter Yükle" butonuna basılırsa stok tanımlarından otomatik olarak kriter bilgileri çağırılacaktır. değiştirme ve silme işlemleri yapılabilir. Yeni kayıtlar ancak ilgili üretim hareketinin fişi seçilir ve görev bölmesinden "Kalite Kontrol" komutu tıklanırsa oluşturulabilecektir. Detaylarda, alınan numune no, hangi kritere göre ölçüm yapıldığı, ölçülen değer (eğer Tipi=SAYI ise), uygunluğu (Kabul/Şartlı Kabul/Red durumu) ve varsa notlar işlenir. Gridde aşağı ok ile yeni satırlar açılarak aynı stokun birden çok numunesi ve farklı kriterleri için ölçüm yapılabilir. Alım ve Satış İade Kalite Kontrol Raporu KL-RA adımında alım ve satıştan iade hareketleri için ortak olarak kullanılan rapor adımından yararlanılır. Fiş tipi olarak: "Alım" ya da "Satış İade" ayrımı verilebilir. Ayrım verilmezse her iki gruptaki kayıtlar bir arada raporlanır. Alınacak raporda yalnızca KL-FA ve KL-FS adımlarındaki kalite fişleri dikkate alınacaktır. Üretim kalite kontrol fişleri bu rapora dahil edilmez. Üretim Kalite Kontrol Raporu KL-RÜ Üretim Kalite Raporu adımından yararlanılır. Fiş tipi olarak yalnızca "Üretim" olan kayıtlar alınacağından rapora "Alım" ya da "Satış İade" kalite kontrol kayıtları gelmez. Raporda yalnızca KL-FÜ adımında listelenen kalite fişleri dikkate alınacaktır. Diğer adımlardaki kontrol fişleri bu rapora dahil edilmez. SKOR YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - (ŞUBAT 2013) 21

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.09.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG destekleyecek araçlar

Detaylı

GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI

GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI GÖRSEL ARAÇLARIN KULLANIMI Doküman Kodu : RNT-03 Açıklama : Vio Görsel Araçların Kullanımı Kapsam : Vio Kütüphane Revizyon No : 4 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN Vio Ticari Programları kullanıcının

Detaylı

Satın Alma Modülü. Yayın Tarihi / Revize Tarihi 01.08.2004 / 05.08.2012. Revizyon Numarası. Sayfa Sayısı 69

Satın Alma Modülü. Yayın Tarihi / Revize Tarihi 01.08.2004 / 05.08.2012. Revizyon Numarası. Sayfa Sayısı 69 Satın Alma Modülü Yayın Tarihi / Revize Tarihi 01.08.2004 / 05.08.2012 Revizyon Numarası 01 Sayfa Sayısı 69 Hazırlayan / Düzenleyen Dilara GÜRDAL / Sedat BAL 1 İçindekiler 1.İçerik... 3 1.1.Satın Alma

Detaylı

VİO İLE SUNULAN YENİLİKLER

VİO İLE SUNULAN YENİLİKLER VİO İLE SUNULAN YENİLİKLER Doküman Kodu : VKP-01 Açıklama : Vio ile Sunulan Yenilikler Kapsam : Vio Kütüphane Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Ocak 2013 BAŞLARKEN \ Vio ticari programları SKOR YAZILIM tarafından

Detaylı

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri 1.Netservis NetServis programı satış sonrası hizmetin adım adım takip edilebildiği ve ölçülebildiği programdır. Üretim yapan firmaların hizmet kalitesi için yaptıkları rekabet, tüketici sorunlarına en

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm AYNİYAT

Çözüm Bilgisayar. Çözüm AYNİYAT Çözüm Bilgisayar Çözüm AYNİYAT 4.1 Ayniyat Çözüm Ayniyat programı çok kapsamlı bir stok takip programı olmakla beraber, aynı zamanda kurum ve kuruluşların daha bir çok işlemlerini bilgisayar ortamına taşıyan

Detaylı

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA TOPLAYICI ĐŞLEMLERĐ

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA TOPLAYICI ĐŞLEMLERĐ PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA TOPLAYICI ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 03.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ Süt alım ve üretimi yapan

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

PUANTAJ AKTARIM ĐŞLEMLERĐ

PUANTAJ AKTARIM ĐŞLEMLERĐ PUANTAJ AKTARIM ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Sistemi Tarih : 31.10.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 1 (Yeni Başlayanlar) GĐRĐŞ PARALOG Ücret Bordrosu Sisteminde

Detaylı

ARAÇ TAKĐBĐ I (Filo Tanımlama)

ARAÇ TAKĐBĐ I (Filo Tanımlama) ARAÇ TAKĐBĐ I (Filo Tanımlama) Versiyon: 3.6.6.x İlgili Programlar : Yakamoz ve Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.10.2008 Zorluk Derecesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Şirket bünyesinde kullanılan

Detaylı

MALĐYET MUHASEBESĐ ENTEGRASYONU

MALĐYET MUHASEBESĐ ENTEGRASYONU MALĐYET MUHASEBESĐ ENTEGRASYONU Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : 01.10.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GĐRĐŞ Maliyet, hedeflenen

Detaylı

RAPOR VE ANALİZLER RAPOR VE ANALİZ MENÜ ADIMLARI

RAPOR VE ANALİZLER RAPOR VE ANALİZ MENÜ ADIMLARI Doküman Kodu : RVFD-02 Açıklama : VioFide Analizler ve Raporlar Kapsam : Fide İşlemleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Ekim 2012 RAPOR VE ANALİZLER Bir önceki dokümanda fide işlemlerinin temelleri ve uygulama

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3.

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. PROGRAMIN KULLANIMI... 10 3.1 KULLANICI GİRİŞİ... 10 3.2 PROGRAMIN

Detaylı

MARKET AKTARIMLARI I GENEL TANIMLAR

MARKET AKTARIMLARI I GENEL TANIMLAR MARKET AKTARIMLARI I GENEL TANIMLAR Versiyon: 3.6.6.x İlgili Programlar : Yakamoz ve Tüm Ticari Paketler Tarih : 02.12.2008 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GĐRĐŞ Alış veriş merkezleri, marketler

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Dış Ticaret Modülü. Dış Ticaret modülünün ekranları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Dış Ticaret Modülü. Dış Ticaret modülünün ekranları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Dış Ticaret Modülü Amaç ve Fayda Firmaların yurt dışı ile yaptıkları ticaret işlemlerinin Netsis üzerinden yürütülebilmesi için Dış Ticaret modülü hazırlanmıştır. Dış Ticaret modülünde; ihracat ve ithalat

Detaylı

ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 ROU ROTALAR 1- GENEL 1.1.Modülün İşleyişi CANIAS Rota bilgileri, bir üretim veya montaj faaliyetinin tamamlanabilmesi için gerekli olan iş adımları

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

İHRACAT KDV İADE RAPORU

İHRACAT KDV İADE RAPORU İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : İhracat Modülü içeren Ticari Setler ve Bumerang Tarih : 25.05.2010 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GİRİŞ Derece

Detaylı

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde stok takibi yapılırken geleneksel stok tanımlama alanları yeterli olmamaktadır. Derece Yazılım fonksiyonel ve esnek yapısı ile stok tutarken

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2014 1 A. KBS SİSTEMİNE GİRİŞ... 5 B. TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİNDE ROLLER... 7 1. SGB TAŞINIR

Detaylı

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ ( Sürüm 2.0 ) ( PERGAMON F36D TROIA F36 ) KULLANIM KILAVUZU 1 Polimek Personel Devam Kontrol Sistemi ni seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sistemi çalıştırabilmek ve tüm fonksiyonlarından

Detaylı

Diğer İşlemler LOGO Kasım 2009

Diğer İşlemler LOGO Kasım 2009 Diğer İşlemler LOGO Kasım 2009 içindekiler LOGO - GO Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri listesinde yapılabilecek

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

4.Baskı İstanbul, 2005

4.Baskı İstanbul, 2005 4.Baskı İstanbul, 2005 2 MATH Ticari Entegre İçindekiler İÇİNDEKİLER... 3 GİRİŞ... 11 ABT Yİ TANIYALIM... 11 MATH PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 12 MATH PROGRAMININ YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI... 13

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

FATURA MATBUU FORM AYARLARI

FATURA MATBUU FORM AYARLARI FATURA MATBUU FORM AYARLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : PARALOG Tüm Ticari Paketler Tarih : 22.12.2008 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcılar) FATURA DĐZAYNI Fatura ve irsaliye gibi

Detaylı