1. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SIGORTA POLIÇESI (K83) 2. SÖZLEŞME TARAFLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SIGORTA POLIÇESI (K83) 2. SÖZLEŞME TARAFLARI"

Transkript

1 2. SÖZLEŞME TARAFLARI SİGORTA ŞİRKETİ : DUBAI STARR SİGORTA A.Ş. ADRESİ : Kısıklı Cad. No:4/B Sarkuysan Ak İş Merkezi Kat 2 D:7 Altunizade Üsküdar / İstanbul SİGORTA ETTİREN : MERSİN ARAÇ KİRALAMA İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ. MÜŞTERİ NO : ADRESİ : Cd. Sk. Apt/Han No: Mh. MERKEZ(33)(BYKŞEHİR)/MERSİN SİGORTALI : HAKAN KARACA MÜŞTERİ NO : ADRESİ : AKDENİZ MAH. Mh SK. Cd. URKA YAPI Apt/Han No:15A Daire:1 MEZİTLİ/MERSİN ACENTE : START SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ADRESİ : ALTAYÇEŞME Mh. ÇAM Sk. DAP ROYAL CENTER Apt/Han No:16 Daire:35 LEVHA NO : T11326-EHVJ POLİÇEYİ DÜZENLEYEN TEKNİK PERSONEL ADI SOYADI : SONER TOLUÇ POLİÇEYİ DÜZENLEYEN TEKNİK PERSONEL SİCİL NO : numarali DAİNİ MÜRTEHİN : VDF FİNANSMANI A.Ş. MERKEZ POLİÇE BİLGİLERİ BASLAMA TARIHI : 17/04/2015 SÜRE : 366 BITIS TARIHI : 17/04/2016 TANZİM TARİHİ : 17/04/2015 HASARSIZLIK İNDİRİMİ : YOK TESCİL : CD ÜRÜN KODU : K83 POLIÇE / YENILEME NO : ZEYIL NO : 0 3. SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ KULLANIM TARZI : 01 / ÖZEL OTOMOBİL MODEL : 2014 MARKA : SEAT TİP : IBIZA 1.2 TSI (105) STYLE DSG PLAKA : 33CYM90 MOTOR NO : CBZF94817 ŞASİ NO : VSSZZZ6JZER TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4.1.TEMİNATLAR SÜRÜCÜ+GÖREVLİ YOLCU SAYISI TESCİL SERİ NO TARİFE KODU RENT A CAR MI? SBM TRAMER NO : 1 : 04 : CD : HUS_SEAT1 : EVET : KASKO GLKHH VE TERÖR DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ SEL VE SU BASKINI HASARSIZLIK İNDİRİMİ KORUMA SİGARA VE BENZERİ MADDE ZARARLARI ÇEKME-ÇEKİLME ZARARLARI ASIL ANAHTAR İLE ARACIN ÇALINMASI ANAHTAR KAYBI ASİSTANS HİZMETİ MİNİ ONARIM HİZMETİ HUKUKSAL KORUMA ARACA BAĞLI SÜRÜCÜYE BAĞLI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK ŞAHIS BAŞINA BEDENİ KAZA BAŞINA BEDENİ KAZA BAŞINA MADDİ FERDİ KAZA ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI YAZILMAYAN RİSKLER CAM ASİSTANS 4.2.HASAR DURUMUNDA SİGORTALININ ÜZERİNDE KALACAK TUTAR VE MUAFİYETLER TEMİNATLAR DOLU BEYAN DIŞI KULLANIM AKÜ,LASTİK VB.PARÇALAR ENGELLİ ARAÇLAR HUKUKSAL KORUMA KİRALIK ARAÇ SANCTION CLAUSE TENTELİ ARÇLAR Sayfa No : 1 SİGORTA BEDELI(TL) 1, , , , , , , , , MUAFİYET 10% TAZMİNAT ÖDENMEZ 50% TAHSİL EDİLMEYEN VERGİ 10% KİRALAYAN TARAFINDAN ÇALINMASI İLGİLİ KLOZ 25%

2 LPG-BEYAN EDİLMEMESİ SONRADAN TAKILAN AKSESUAR CAM-ANLAŞMASIZ SERVİS KASKO DİĞER MUAFİYET ASIL ANAHTAR İLE ÇALINMA ANLAŞMALI SERVİS DIŞINDA DOLU TOPLAM NET PRIM : 1, GIDER VERGISI : BRÜT PRIM : 1, TAKSITLER ÖDEME TARIHI ÖDEME MIKTARI(TL) %25 Pesin : 1.Taksit : 2.Taksit : 3.Taksit : 4.Taksit : 5.Taksit : 6.Taksit : 7.Taksit : 8.Taksit : 4.3.TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN SİGORTA ÜCRETİ VE TEFERRUATLARI 17/04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ % 25% 20% 1000 TL 20% SİGORTA ŞİRKETİ 10% A C I K L A M A L A R SİGORTACININ SORUMLULUĞU PRİM VEYA İLK TAKSİDİN ÖDENME SİYLE BAŞLAR Primin ilk taksitinin veya peşin ödenmesi kararlaştırılan pr iminin tamamının sözleşmenin yapılması sırasında ödenmesi ge rekir. Aksi halde Sigorta Ettiren/Sigortalı temerrüde düşer ve sigortacı sözleşmeden 3 (üç) ay içinde cayabilir.teklif/p oliçe üzerinde yazılı olan taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde Sigorta Ettiren/Sigortalı temerrüde düşer. Bu durumd a Sigorta Ettiren/Sigortalı kendisine yapılacak yazılı bildi rimi takip eden 10 (on) gün içerisinde primini ödemediği tak tirde sözleşme fesih edilmiş sayılır ve sigortacının sorumlu luğu sona erer. Sigorta sözleşmesinin sona ermesi halinde iş lemeyen günlere ait ödenmiş primler Sigorta Ettiren/Sigortal ıya iade edilir SİGORTA ŞİRKETİ ARACI HASAR TARİHİ İTİBARİYLE RAYİÇ DEĞ ERİNE KADAR TEMİNAT ALTINA ALMIŞTIR 4.6. HASAR DURUMUNDA EKSİK / AŞKIN SİGORTA UYGULANMAYACAKTI R 4.7. (Belli günler, belli mesafeler ve kişiler için teminat verildiyse belirtilecek) 4.8. KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR: -Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade v e görgü tespit tutanağı -Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan -Ruhsat fotokopisi -Ehliyet fotokopisi -Alkol Raporu -Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası -Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati Aracın çalınması halinde; -Karakol müracaat tutanağı -Çalıntı kaşeli ruhsat aslı -Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı -Maliyeden borcu yoktur yazısı -Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dai r yazı -Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları -Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır) -Asıl ve yedek anahtarlar Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre e kstra belge talep edilebilir. Hasar ihbarının alınması ve hasar dosyasının açılması hiçbir şekilde hasarın sigorta şirketi tarafından kabulü manasına gelmemektedir. Belirtilen hasar evraklarının, özellikle tazm inata esas olacak ödeme belgeleri, fatura gibi evrakların ib razı hiçbir şekilde hasar tazminatının Sigorta Şirketi taraf ından ödeneceğine ilişkin delil teşkil etmez. Sigortalı rizi konun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirlem eye ve zarar miktarına ilişkin tüm delilleri, sigortacıya en kısa zamanda ibraz etmekle yükümlü olup, sigortacı ancak sö z konusu belgelerin ibrazı ve akabinde yapılacak değerlendir meye istinaden poliçe şartları doğrultusunda ödemeye ilişkin kararı verecektir HASAR TARİHİ İTİBARİYLE RAYİÇ DEĞERİN TESPİTİNDE ESAS A LINACAK REFERANS : Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları'nın mad desi gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın has ar anındaki rayiç değeri, maddesi Sayfa No : 2

3 gereğince aracın ç alınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayi ç değerin tespiti konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda mu tabık kalmışlardır. Rayiç değer tespiti için aracın kilometresi, bakım durumu (p aslanma, çürüme vb. emareler), geçmiş hasar verileri ve şase üzerinden yapılacak kontrol sonucu çıkacak araç tipi gözeti lerek; Eksper tarafından raporda belirtilen rayiç değer,2.el satışı yapılan internet siteleri verileri yetkili servis ikinci el satış ve ikinci el galeri verilerinin ortalamasına göre tes pit edilir. Aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, Lpg, kasa vb. eklentile r poliçede ayrıca belirtilmeleri ve ayrıca teminat altına al ınmaları şartıyla rayiç değer tespitinde değerlendirmeye alı nır HASAR TAZMİN YÖNTEMİ : Sigortalı aracın hasara uğraması durumunda öncelikle zarar g ören parça ve/veya parçaların onarımı yoluna gidilecektir. O narımının mümkün olduğu tespit edilen parçalar özelliklerine ve türlerine göre sigorta şirketince anlaşma yapılmış parça onarım firmalarında onartılacaktır. Parça ve / veya parçaların onarılmasının mümkün olmadığı dur umlarda ise hasarlı parçanın değişimi sağlanacaktır. Hasarlı parçanın değişiminde sigorta şirketi parça tedarik uygulama sı yapacaktır. Servis veya tamirhaneler sigorta şirketinin sistemindeki par ça fiyat ve iskontolarını kabullenmeleri şartıyla parçayı ke ndileri temin edebilirler. Akü, lastik, katalitik konvertör, egzoz vb. parçalarda ilgil i parçanın hasar tutarı üzerinden azami % 50 olmak üzere Kıy met Kazanma Tenzili yapılacaktır TEDARİK PARÇA TÜRÜ : Hasar onarımında sigortalı araca orijinal parça takılacaktır. Ancak hasar öncesinde aracın üzerinde yan sanayi, muadil v b. parçanın bulunduğu tespit edilirse aynı kalitede parça t akılır veya fiyatı onaylanır. Tedarik yapılacak parça tarihinde yürürlüğe giren 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtla r Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'ne uygun parça olacaktır. Orijinal Yedek Parça tanımı aşağıdaki gibidir: Orijinal Yedek Parça, bir motorlu aracın üretiminde veya mon tajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konu su motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parç aların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre ü retilmiş yedek parçalar anlamına gelmektedir. Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek pa rçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın m ontajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve a raç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartların a göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendiri l mesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır ÖZEL SERVİS KLOZU; Sigortalı Tarafından Belirlenmişse: Hasar onarımında anlaşmalı/anlaşmasız veya yetkili/yetkisiz servis/tamirhaneler kullanılabilir. Poliçede aksi belirtilme dikçe hasar tutarında muafiyet uygulanmaz. Sigorta Şirketi Tarafından Belirlenmişse: Hasar onarımının Dubai Starr Sigorta'nın anlaşmalı olduğu ye tkili veya özel servisler dışında sigortalının belirleyeceği herhangi bir servis/tamirhanede onarılması halinde hasar be deli üzerinden %25 oranında tenzili muafiyet uygulanacağı ta raflarca peşinen kabul edilmiştir HASARSIZLIK İNDİRİM KLOZU Bu poliçe, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko has arı talebine konu olmadığı takdirde, sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden hasarsızlık indir imi uygulanacaktır. Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerç ek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamayı müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim ayn en devam edecektir. Sigortalı aracın poliçe süresindeki hasar durumuna göre, bir sonraki poliçe döneminde uygulanacak hasarsızlık indirimi o ranı aşağıdaki kurallar çerçevesinde belirlenir. Hasar Kademeleri ve İndirim Oranları 0 %0 1 %25 2 %40 3 %55 4 %60 Dubai Starr Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Korunması Po liçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı şartlarda olur. -Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Haller i; Araç sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigor ta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda mevcut Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir. Poliçede Hasarsızl ık indirimi yoksa 1' inci yıl indirimi verilir. -Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunması Halleri; Poliçe süresince alınacak bir anahtar kaybı hasarı hasarsızl ık indirimini bozmaz. -Mevcut Hasarsızlık İndiriminin 1(Bir) Kademe Aşağıya Çekil erek Korunması Halleri; Poliçe vadesi içinde tek hasarla ve tek hasar dosyası ile s ınırlı olmak üzere, sürücünün kusurlu olduğu 1 (bir) hasarda, Anlaşmalı Radyo-Teyp Servisinde takılan 1'inci Radyo-Teyp hasarında, 1'inci Far veya stop Lambası veya Ayna hasarlarında Poliçed eki hasarsızlık indirimi 1 (Bir) kademe aşağıya çekilir. Poliçede 1. yıl hasarsızlık indirimi varsa başlangıç kademe si 0 olarak yenilenecektir. Poliçe vadesi içinde yukarıda yazılı hasar çeşitlerinden ik isinin veya daha fazlasının olması halinde Hasarsızlık indir imi kaybolur. -Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Kaybolduğu Halleri; Poliçe vadesi içinde sürücünün kusurlu olduğu 2 ve daha fazl a hasarlarda, Anlaşmalı Servis olsun olmasın 2'inci Radyo Teyp hasarlarınd a poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimi kaybolur. Sayfa No : 3

4 4.15. TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI KLOZU : FESİH HAKKI Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B mad desi hükmü hilafına bu poliçe ile sigortalı araçta meydana g elecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ( ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen has ar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakku k ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir. Ancak Kısmi hasarlardan dolayı Kara Taşıtları Kasko Sigortas ı Genel Şartlarının B maddesi ne istinaden tarafların fesih hakkını kullanması durumunda yukarıdaki paragrafta bel irtilen hükmün hilafına iptal işlemi ödenen tazminat tutarı kadar eksilen sigorta bedeline isabet eden prim üzerinden gü n esasına göre yapılacaktır DUBAİ STARR SİGORTA TAHKİM SİSTEMİ ÜYESİDİR Adres : Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat: Üsküdar / İstanbul Telefon : pbx Fax : Web Adre si : Adresi: kim.org EKSPER ATAMA İŞLEMİ : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının tarih, / 7 sayılı genelgesinin 3 ve 4 nolu maddelerine göre sigo rtalı / sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi/kişiler istedikleri takdirde, eksper atamasını 'Sigorta Bilgi Merkezi' nezdinde teşkil edilen "Eksper Atam a ve Takip Sistemi (Sistem)" üzerinden yapabileceklerdir. KASKO TEMİNATI Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen v e karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara a r açlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, l as tik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerind en doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmes i s onucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat alt ına alır. a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motor lu, motorsuz araçlarla çarpışması, b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarl anması gibi kazalar, c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları ha reketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol aç acağı zararlar, d) Aracın yanması, e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya te şebbüs edilmesi KEMİRGEN HAYVAN ZARARI TEMİNATI Genel Şartların A.4.13 maddesindeki kemirgen hayvanların ver eceği zararlar poliçe teminatına dahildir. K.06 GREV LOKAVT HALK HAREKETLERİ VE TERÖR KLOZU İşbu poliçe ile Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası Genel Ş artları' nın; A-4.2 maddesinin hükmü gereğince "Grev, Lokav t, Kargaşalık i le Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve et kilerini azaltma k üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen zararlar" ve A-4.3 maddesi hükmü gereğince "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda be lirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğa n sabotaj il e bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili or ganlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gele n zararlar" Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teminat ka psamına dahil edilmiş olup Cam hasarları dışında muafiyet uy gulanmayacaktır. Cam hasarlarında Cam Klozu hükmü geçerli o lacaktır. K.08 DEPREM TOPRAK KAYMASI,FIRTINA,DOLU VE YANARDAĞ KLOZU Kara Taşıttan Kasko Sigortası Genel Şartlarının A ma ddesinde belirtilen "Deprem, toprak kayması, fırtına ve Yana rdağ Püskürmesi nedeni ite meydana gelen zararlar" hasarda z arar tutarından muafiyet uygulanmayacak ancak Dolu hasarları nda hasar bedeli üzerinden %10 muafiyet uygulanacaktır. Bu t eminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. K.10 SEL VE SU BASKINI KLOZU Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A m addesi hükmü aksine aracın "Sel ve Su Baskını ile meydana ge len zararlar" hali, hasarda muafiyet uygulanmamak kaydıyla t eminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sın ırları içinde geçerlidir. K.11 SİGARA VE BENZERİ MADDE ZARARLARI KLOZU Kasko Sigortası Genel Şartlarının A maddesi hükmü hi lafına, " Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile me ydana gelen yangın dışındaki zararlar" teminat altına alınmı ştır. K.12 ÇEKME ÇEKİLME ZARARLARI KLOZU Kasko Sigortası Genel Şartlarının A maddesinde belirt ilen "yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararl a r ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araç larda meydana gelen zararlar" teminat altına alınmıştır. 16-ASIL ANAHTAR İLE ARACIN ÇALINMASI KLOZU (HUSUSİ ARAÇLARDA ) Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirti len araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalın ması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kap samında olacaktır. -Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek suret i ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalın ma ya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve h asarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. -Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafınd a n ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bi r mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, y ıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilere k aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu m eydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. -Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya g er ek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek a nahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve ha sarlar teminat kapsamı dışındadır. -Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda çalın ması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebil ecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. -Aracın kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bak ım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto y ık ama, tamirhane, restoran, cafe vb. işletmelerden aracın ç alınması veya çalın maya teşebbüs edilmesi sonucu meydana ge lebilecek ziya ve hasarlar sigortalının yasal sorumluları ha kkında yasal bir tahkikat ve kesin bir hüküm olması koşuluyl a sigorta bedelinin %20'si oranında muafiyet uygulanarak tem inat kapsamına dahil edilmiştir. Ancak; sigortalı aracın, k anunen geçerli bir belge olmadan kıyafet değiştirerek veya y etkili olmaksızın kendini yetkili gibi gösteren kişilere ası l anahtarın teslim edilmesi neticesinde aracın çalınması vey a kanunen geçerli bir belge almadan gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamir hane vb. işletmelerden veya işletme vasfı olmayan yerlerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu mey dana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Sayfa No : 4

5 K.18 ANAHTAR KAYBI KLOZU -2- Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerd e aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde ar aç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi, anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanm ası masrafları, yılda 1 defaya mahsus olmak üzere olay başın a ve poliçe süresi boyunca toplam TL limitle teminat a ltına alınmıştır. Poliçe süresince alınacak bir anahtar kayb ı hasarı hasarsızlık indirimini bozmaz. K.28 0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME KLOZU Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerin, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde, piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın "Kampanya ve/veya özel indirimler" hariç anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması,ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması ve sigortalılık döneminin kesintisiz şirketimizde geçirilmiş olması kaydıyla sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınma da dâhil tam ziya hasara uğraması halinde, ödenecek tazminat hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip (Bayi satış değeri) son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenecektir. Bu Kloz hükmü bu aracın yerine alınacak yeni aracın da şirketimizin talebi halinde şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla geçerlidir. Tazminatın ödenmesi aşamasında aynı marka, aynı tip aracın fabrika çıkış özelliklerinde standart donanımlarında ve kasa tipinde değişiklik olmuşsa ve bu değişiklik araçta bedel olarak artı değer oluşturuyorsa artan değer ödenecek tazminattan indirilir. Sigortalı araç marka ve tip olarak üretici firma tarafından üretimden kaldırılmış ise ödenecek tazminat aracın piyasa değeri ile sınırlıdır. Poliçede kayıtlı aynı marka, model ve aynı tipte aracın 0 km bedeli tespit edilemiyorsa ve artık bir üst model olarak üretiliyorsa ödenecek tazminatın üst sınırı piyasa rayiç değeri esas alınarak ödenecektir DUBAİ STARR VIP HİZMETLERİ VE ARAÇ BAKIM PLANI KLOZU Değerli Müşterimiz, Dubai Starr Sigortalısı olarak poliçe sü reniz boyunca; anlaşmalı olduğumuz, birinci sınıf araç serv islerinde ve oto kuaförlerde, ayrıcalıklı ve indirimli hizme t alma hakkına sahipsiniz. Bu plan ile, Türkiye çapında anlaşmalı olduğumuz birinci sın ıf araç bakım merkezlerinde, Ücretsiz olarak 50 Nokta Detayl ı Check-Up, Rot & Balans, Klima Bakımı, Lastiklere Nitrojen Gazı Dolumu ve İndirimli olarak İşçilik (%25 indirimli) bak ım hizmeti ve Lastik (%10 indirimli) değişim hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca yine Türkiye çapında anlaşmalı o lduğumuz birinci sınıf oto kuaförlerde ücretsiz ön cam su it ici uygulaması, diğer tüm hizmetlerde ise %40 indirimli olar ak faydalanabilirsiniz. Poliçenizin size sağladığı bu ayrıcalıklı hizmetlere sahip olmak için numaralı VIP Hizmetler Merkezimiz e? bağlanıp arzu ettiğiniz hizmet için rezervasyon ve organ izasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Türkiye ve Dünyada Anlaşmalı olduğumuz tüm Hizmet Noktaları, sahip olduğunuz ayrıcalıklarınız ve indirimleriniz hakkınd a VIP Hizmetler Merkezimize telefon ile bağlanarak bilgi ala bilirsiniz. DUBAİ STARR MİNİ ONARIM HİZMETİ Mini Onarım hizmeti kapsamında RS SERVİS tarafından verilec ek servis hizmetler şunlardır : a.boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm çapa kadar boya has arsız kaporta göçükleri 8 Adet ile sınırlıdır) b.boya Hasarlı Kaporta Düzeltme (10 cm'ye kadar boya hasarl ı kaporta göçük ve ezikleri 4 Adet ile sınırlıdır) c.boya Tamiri, Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta panel çizikleri ve sıyrık ları 4 Adet ile sınırlıdır) d.iç Döşeme Tamiri(deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm çapa kadar yırtık, çizikle r, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları 8 Adet ile sınırl ıdır) e.ön Cam Tamiri (manda gözü, yıldız, kombine tip gibi 5 cm çapa kadar cam 8 Adet ile sınırlıdır) f.leke Çıkarma (İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler 8 Adet ile sınırlıdır) g.plastik Tampon Tamiri (Ön ve arka tamponlardaki teknik ol arak onarılabilir her türlü göçük, yırtık, kopuk, vs. gibi p lastik hasarları Limitsiz) Mini Onarım Hizmeti için RS Servislerinden rand evu alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için; starr.com.tr K.30 BEYANA AYKIRILIK KLOZU Sigortacı bir hasar halinde, sigortalının beyan ettiği ve po liçede belirtilen şart ve özel indirim durumlarına uyulmamas ı halinde, kasko sigortası genel şartlarının C.2 ve C.3 madd elerine göre işlem yapma hakkına sahiptir. Yanlış uygulandığ ı tespit edilen indirim ise zeyil ile poliçeden kaldırılarak oluşan fark primi sigortalıya ödenecek hasardan tenzil edil erek tahsil edilir. K.29 BEYAN DIŞI KULLANIM KLOZU Bu poliçe ile sigortalı aracın Uzun Süreli Kiralama, Rent a Car (kiralık araç), Taksi, Dolmuş, Sürücü Kursu gibi ticari kazanç amacıyla kullanılmadığı sigortalı tarafından peşinen kabul edilmiştir. Aksi durumlarda meydana gelen hasarlarda K ara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.3 maddesi hükümleri uygulanır. K.34 LPG KULLANAN ARAÇLARIN BİLDİRİM KLOZU: İşbu poliçe ile sigortalı araçta yakıt olarak LPG kullanıldı ğının beyan edil memesi ve poliçede aksi bir hüküm olmaması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda "LPG KULLANAN ARAÇL AR KLOZU" hükümleri saklı kalmak şartıyla sigorta bedelinin % 10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Araçta bulunan fabrika çıkışlı (orijinal) LPG tesisatı ve tü pü teminata dâhildir. Sonradan takılan ve poliçe üzerinde be lirtilmeyen LPG tesisatı ve tüpü teminat haricidir. LPG KULLANAN ARAÇLAR KLOZU: İşbu poliçe ile sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen Gaz Sı zdırmazlık ve Son Kontrol Raporları ile birlikte Montaj Tesp it Raporu ve "MMO Motorlu Taşıt LPG - CNG Ruhsatı"na sahip o lması şarttır. Aksi durumlarda yakıt olarak LPG kullanan ara çlarda LPG'nin neden olacağı yanma hasarları sonucu oluşacak zarar ve ziyan teminat haricidir. K.35 HUSUSİ (ÖZEL) ARAÇLARDA TENTE KLOZU İşbu poliçe ile sigortalı üstü açılıp kapanan tenteli hususi araçlarda çarpma, çarpışma, devrilme, yuvarlanma ve yanma d ışında meydana gelecek tente hasarlarında zarar tutarının %2 5'i oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. K.38 TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI KLOZU : Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B mad desi hükmü hilafına bu poliçe ile sigortalı araç da meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen ha sar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakk uk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı Sayfa No : 5

6 bedel üzerinden deva m edecektir. Ancak Kısmi hasarlardan dolayı Kara Taşıtları Kasko Sigortas ı Genel Şartlarının B maddesi ne istinaden tarafların fesih hakkını kullanması durumunda yukarıdaki paragrafta bel irtilen hükmün hilafına iptal işlemi ödenen tazminat tutarı kadar eksilen sigorta bedeline isabet eden prim üzerinden gü n esasına göre yapılacaktır. K.44 DUBAİ STARR ASSİSTANS HİZMETİ (HUSUSİ ARAÇLAR) Teminat - Kapsam 1. Aracın çekilmesi - Sınırsız (0 Km'den itibaren) 2. Aracın kurtarılması - Sınırsız (0 Km'den itibaren) 3. Oto kapı kilit hizmeti - İşçilik Sınırsız ( 25 Km'd en itibaren) (Diğer masraflar lehdara ait) 4. Lastik değiştirilmesi hizmeti - İşçilik Sınırsız (2 5 Km'den itibaren) (Malzeme lehdara ait) 5. Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi - (25 Km' den itibaren) (En yakın benzin istasyonuna kadar) 6. Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama - Max. 3 gün 7. Daimi ikametgaha geri dönüş veya yolculuğa devam seyahati - Sınırsız 8. Seyahate devam etmek için Rent-a-car - Max. 2 gün 9. Aracın geri getirilmesi için seyahat - Sınırsız 10. Aracın emanet ve muhafazası - Max. 2 gün 11. Profesyonel sürücü hizmeti - Sınırsız 12. Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu - Temini - Bağlantı Ulaştırılması Sınırsız 13. Yaralanma veya hastalık durumunda geri dönüş seyahati ve ya nakil - Sınırsız 14. Tedavi sonrasında İkametgaha geri dönüş - Sınırsız 15. Vefat eden Sigortalının ve eşlik eden lehdarların nakli - Seyahat Sınırsız 16. Sigortalı' ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinde n birinin seyahati ve konaklaması - Konaklama max. 5 g ece 17. Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durd urulması sonucu geri dönüş seyahati - Sınırsız 18. Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulma sı sonucu seyahat - Sınırsız 19. İlaç gönderilmesi - Sınırsız NOT:Aracın tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı aracın a rıza ve kaza durumunda çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri 0 km, diğer hizmetler Daimi Ikametgah' dan 25 km uzakta yürü rlüğe girecektir. FK.1 FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI KLOZU Bu sigorta, motorlu kara taşıtlarında seyahat eden ve poliç e de sayıları belirtilmiş bulunan yolcular ile sürücü ve yar dımcılarının, araç gerek hareket halinde, gerekse park hal i n de iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binil irken meydana gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık hali ile tedavi masraflarını, poliçede yazılı limit lere kadar Ferdi Kaza Genel Şartları çerçevesinde temin eder. Poliçede tedavi masrafları teminatının sağlanmış olması ha linde ilgili teminat, araçların kullanım özelliklerine göre kanunen düzenletmekle yükümlü oldukları Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu yolcu taşımacılığı Zorun lu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile ayrıca mevcut ise İhtiya ri Mali Sorumluluk Sigortası teminatları üzerinde kalan zara rları temin etmek üzere geçerli olacaktır. Poliçede TT K Md gereği Tedavi Masrafları ek teminatının ayrıca tasrih edilmemesi halinde bu teminat yok hükmündedir. HK.1 HUKUKSAL KORUMA KLOZU Bu sigorta ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A maddesi olan "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve A maddesi olan "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatla rı verilmiştir. Genel Şartların A.1 maddesinde yazılı hukuks al çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poli çede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti, % 20'si mahkeme masrafları, %5'i danışma ücreti, %10 'u t em inat akçesi, %10'u hakem ücreti, %10'u icra masrafları, %15 'i temyiz ve karar düzeltme, %15'i ihtarname çekimi, di lekçe yazı mı vs. masraflar olarak kullanılır. Bu sigorta ka psamında he r bir uyuşmazlıktan 25.-TL den az olmaması kaydı yla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indiri mi yapılır. İM.1 İHTİYARİ MALİ MESULİYET KLOZU Bu Teminat, TC sınırları içinde geçerli olup, bu poliçe ile sigortalanan aracın kullanılmasından doğan ve karayolları tr afik kanuna ve genel hükümlerine göre aracın işletene ait ol an hukuki sorumluluğu ve bu poliçe kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı teminatlar dahilinde temin eder. B aşkalarına verilecek zararlarda, trafik poliçesinin karşılay acağı limiti aşan kısım teminat altındadır. İşbu poliçe ile temin edilen ihtiyari mali sorumluluk limiti: Genel Şartları n 1. ve 11. maddelerine göre ödenecek tazminat, her türlü fa iz ve avukatlık ücretleri dahil olup toplam masraflar poliçe de yazılı teminat limiti ile sınırlıdır. K.28 0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME KLOZU Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerin, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde, piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın "Kampanya ve/veya özel indirimler" hariç anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması,ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması ve sigortalılık döneminin kesintisiz şirketimizde geçirilmiş olması kaydıyla sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınma da dâhil tam ziya hasara uğraması halinde, ödenecek tazminat hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip (Bayi satış değeri) son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenecektir. Bu Kloz hükmü bu aracın yerine alınacak yeni aracın da şirketimizin talebi halinde şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla geçerlidir. Tazminatın ödenmesi aşamasında aynı marka, aynı tip aracın fabrika çıkış özelliklerinde standart donanımlarında ve kasa tipinde değişiklik olmuşsa ve bu değişiklik araçta bedel olarak artı değer oluşturuyorsa artan değer ödenecek tazminattan indirilir. Sigortalı araç marka ve tip olarak üretici firma tarafından üretimden kaldırılmış ise ödenecek tazminat aracın piyasa değeri ile sınırlıdır. Poliçede kayıtlı aynı marka, model ve aynı tipte aracın 0 km bedeli tespit edilemiyorsa ve artık bir üst model olarak üretiliyorsa ödenecek tazminatın üst sınırı poliçede belirtilen sigorta bedelini hasar tarihi itibariyle DİE, TÜFE olarak belirlenir ve ödenecek tazminat bedeli bu sınırı aşamaz ÖZEL SERVİS KLOZU; İşbu poliçe ile sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda kullanılacak servis Dubai Starr Sigorta tarafınca belirlenir. Hasar onarımının Dubai Starr Sigorta?nın anlaşmalı olduğu yetkili veya özel servisler dışında sigortalının belirleyeceği herhangi bir servis/tamirhanede onarılması halinde hasar bedeli üzerinden %25 oranında tenzili muafiyet uygulanacağı taraflarca peşinen kabul edilmiştir. Sayfa No : 6

7 CAM KLOZU Yıl içinde gerçekleşecek cam hasarları, adedine bakılmaksızı n hasarsızlığı bozmaz. Cam Hasarlarında Muafiyet; Anlaşmalı Cam Servisleri dışındak i servislerde değiştirilen veya onarılan tüm cam hasarlarınd a, 150 TL'den az olmamak şarttı ile hasar tutarının % 20'si oranında muafiyet uygulanacaktır. Her türlü cam hasarınız için lütfen numaralı Dubai Starr Sigorta hasar ve araç yardım hizmetleri hattını arayınız. Cam kırılması hasarlarında yukarıda belirtilen anlaşmalı cam servislerimizden hizmet alındığı takdirde cam kırılması ha sarlarında muafiyet uygulanmayacaktır. Cam Hasarlarında: Sigorta şirketi öncelikle kırılan camın onarımını yaptıracak tır. Onarımın mümkün olmadığı cam hasarlarında Sigorta Şirke tinin anlaşmalı cam servisleri kullanılacaktır. Camın anlaş malı cam servislerinin dışında başka bir serviste takılması durumunda 150 TL'den az olmamak şartı ile hasar tutarından % 20 muafiyet uygulanacaktır. ENGELLİ ARAÇLAR KLOZU: İşbu poliçe ile teminat altında olan aracın sigorta bedeli, poliçe düzenleme tarihindeki piyasa rayiç değeridir. Sigorta lı aracın engelli aracı olması nedeniyle araç satın alınırke n sigortalıdan tahsil edilmeyen her tür vergi ve fonlar arac ın çalınması veya tam hasara uğraması halinde ödenecek tazmi nattan tenzil edilecektir. Taraflar bu konuda peşinen mutabı k kalmışlardır. Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş mot osiklet veya otomobil türünden araçları kullanan hasta ve ya engelli kişilerin 'H' sınıfı sürücü belgesine sahip olmas ı şarttır. Aksi halde meydana gelecek zararlar teminat kapsa mı dışındadır. YAZILAMAYAN DİĞER RİSKLER KLOZU İşbu sigorta poliçesinde ilgili genel şartlar gereğince sigo rtanın kapsamı, sigorta bedelinin kapsamı, ek sözleşme ile t eminat kapsamına dahil edilebilecek haller ve kayıplar ve bu nlara ait klozlar ve muafiyetler ile özel şartlar belirtilmi ştir. Bu kapsam dışında bırakılmış açıkça yazılmayan riskler poliçe dönemi içinde en fazla toplam 10.- TL olarak sigorta cı tarafından tazmin edilecektir. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (TİCARİ MÜEYYİDELER ) Bu anlaşma tahtında verilen herhangi bir teminatın kapsamı, hasar ödemesi veya temin edilecek menfaatler, sigortacıyı Bi rleşmiş Milletler kararlarına dayanan herhangi bir yaptırım, yasak veya kısıtlama ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Birleşi k Krallık ve/veya Amerika Birleşik Devletleri veya eyaletler inin ticari ve ekonomik yaptırımları, kanun ve yönetmelikle ri ihlaline maruz bıraktığı taktirde sigortacı bu anlaşma ta htında ilgili teminatı vermiş sayılmayacak ve herhangi bir h asar veya menfaat ödemesinden sorumlu tutulmayacaktır. RENT A CAR KLOZU İşbu poliçe ile sigortalı aracın uzun ve/veya kısa süreli kiraya verilmesi hallerinde aracın kiralayan kişi, kişiler ve/veya tüzel kişi personeli tarafından çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda araçta meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan teminat dışıdır. İşbu poliçe ile sigortalı aracın uzun ve/veya kısa süreli kiraya verilmesi hallerinde aracın kiralayan kişi, kişiler ve/veya tüzel kişi personeli tarafından kullanımı sırasında çalınması durumunda %25 muafiyet uygulanacaktır. Kiralık olarak kullanıldığı beyan edilen araçta meydana gelecek herhangi bir hasarın değerlendirmeye alınabilmesi için; - Trafik zabtı ve/veya taraflarca düzenlenip imzalanmış bir anlaşmalı tutanak bulunması zorunludur, beyana dayalı hasar ihbarları teminat haricidir. - Kiralama sözleşmesinin ibraz edilmesi ve dolayısı ile aracı kiralayan ve/veya hasar anında kullanan kişinin kim olduğunun yasal belgeler ile ispatı zorunludur. - Operasyonel kiralık araçlarda kiralama sözleşmesinin yanı sıra hasar anında aracı kullanan kişinin kiracı tüzel kişilik tarafından aracı kullanmaya yetkili kılınan kişi olduğunun yasal belgeler (SGK kaydı vb) ile ispatı zorunludur. - Poliçe üzerinde aksi bir ifade yer alsa dahi kiralık araçlarda sıfır araç klozu uygulanmaz. Herhangi bir hasar anında, kiraya verenin (sigortalı) kiralama sözleşmesinden kaynaklanan sigortalı araçtaki hasara ilişkin kiralayan tarafından ödenecek yada ödenmiş olan tazminat ödemesi veya poliçeden kaynaklı diğer menfaatleri, toplam tazminat bedelinden düşülecektir. Sigortalı ve/veya aracın kiralayan kişi, kişiler ve/veya tüzel kişi kiralama sözleşmesinden dolayı ödemiş olduğu tazminat bedeli veya poliçeden kaynaklı diğer menfaatleri için sigorta şirketinden hiçbir şekilde talepte bulunamaz. Sigortalı da kiralama sözleşmesinde bu hususu derç edecek olup derç edilmemesi halinde sigorta şirketi aleyhine bir durum olması halinde sigortalıdan ödenen bütün bedeller iade alınacaktır. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmes ine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğ er kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli b azı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Tica ret Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişki n Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin detaylı bilgi leri teklif/poliçenin sonunda yer almaktadır. 2.Teminatı veren sigortacının; Ticaret Ünvanı : DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş. (http://www.dubais tarr.com.tr) Adresi : Kısıklı Cad. No:4/B Sarkuysan Ak İş Me rkezi Kat 2 D:7 Altunizade Üsküdar / İstanbul Tel & Fa ks No : / Faks: ileti Hasar İhbar Hattı: B. UYARILAR I. 1.Teklif/Poliçenizin ayrılmaz birer parçası olan ve tarafını za Teklif/Poliçeniz ve bu Bilgilendirme Formu ile birlikte t eslim edilen Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel ve Özel Şa rtları ile Klozları dikkatlice okunmalıdır. 2.Sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidin ödenmesi ile başlar. 3.Sigorta primi sigortacının banka şubesine veya sigorta söz leşmesine aracılık eden yetkili acenteye dekont veya makbuz karşılığı ödenir. 4.Primin ilk taksitinin veya peşin ödenmesi kararlaştırılan priminin tamamının sözleşmenin yapılması sırasında ödenmesi gerekir. Aksi halde Sigorta Ettiren/Sigortalı temerrüde düşe r ve sigortacı sözleşmeden 3 (üç) ay içinde cayabilir. 5.Teklif/Poliçe üzerinde yazılı olan taksitlerin vadesinde ö denmemesi halinde Sigorta Ettiren/Sigortalı temerrüde düşer. Bu durumda Sigorta Ettiren/Sigortalı kendisine yapılacak ya zılı bildirimi takip eden 10 (on) gün içerisinde primini öde mediği taktirde sözleşme fesh edilmiş sayılır ve sigortacını n sorumluluğu sona erer. Sigorta sözleşmesinin sona ermesi h alinde işlemeyen günlere ait ödenmiş primler Sigorta Ettiren /Sigortalıya iade edilir. 6.Sigortacının sorumluluğu başladıktan sonra, Sigorta Ettire n/sigortalının kısmi cayması durumunda cayılan kısma ait pri min yarısının ödenmesi gerekir. Rizikonun gerçekleşmesi hali nde ödenmemiş primlerin tümü muaccel olur. 7.Sigortacı tarafından sorulan soruların doğru, tam ve eksik siz bir şekilde cevaplanması ve sigorta Teklif/Poliçesi ve S igorta Ettiren/Sigortalının bilgilerine ilişkin sigortacının bilmesi gereken veya bilmesinde fayda olan hususların doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde sigortacıya zamanında bildiril mesi zorunludur. Teklifin yapılması ile Sayfa No : 7

8 kabulü arasında meyd ana gelen değişikliklerin de sigortacıya derhal bildirilmesi zorunludur. Bu beyan yükümlülüğüne ilişkin aykırılığın tesp it edilmesi ile sigortacı için önemli olan bir hususun bildi rilmemiş veya yanlış bildirilmiş olması hallerinde sigortacı sözleşmeden cayma veya prim farkı isteme konusunda seçimlik hakka sahiptir. Cayma halinde Sigorta Ettiren/Sigortalının kastının varlığı halinde, rizikonun taşındığı süre boyunca s igortacı primlere hak kazanacak ve ilk talep üzerine bu prim lerin tümü muaccel hale gelecektir. Cayma hakkının kullanıla mayacağı haller konusunda T.T.K. hükümlerine bakınız. Riziko nun gerçekleşmesinden sonra işbu beyan yükümlülüğünün ihlali halinde, duruma göre, sigortacı tarafından, tazminattan ind irim yapılacak veya tazminat yükümlülüğü tümüyle ortadan kal kacaktır. 8.Sigorta sözleşmesinin devamı sırasında, rizikonun gerçekle şmesi ya da ağırlaşması olarak kabul edilecek olayların veya bilgilerin varlığının öğrenilmesi halinde sigortacı, 1 (bir ) ay içinde, prim farkı isteme veya sözleşmeyi feshetme konu sunda seçimlik hakka sahiptir. Sigorta Ettiren/Sigortalının kastı nedeniyle fesih halinde sigortacı değişikliğin meydana geldiği döneme ilişkin primlere hak kazanacak ve ilk talep üzerine bu primlerin tümü muaccel hale gelecektir. Fesih hak kının kullanılamayacağı haller konusunda T.T.K. hükümlerine bakınız. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, rizikonun ağırla şması veya rizikonun gerçekleşmesine yönelik sigorta ettiren in ihmalinin tespit edilmesi halinde, duruma göre, sigortacı tarafından, tazminattan indirim yapılacak veya sigorta sözl eşmesi feshedilebilecek ve tazminat ödeme yükümlülüğü ortada n kalkacaktır. 9.Sigorta Teklif/Poliçesi ve sözleşmesindeki 5.Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen - Aracın tam hasara uğraması halinde Rayiç bedel üzerinden %15 muafiyet uygulanacaktır. - Hırsızlık hasarlarında Rayiç bedel üzerinden %25 muafiyet uygulanacaktır. - Dubai Starr Anlaşmalı servislerinin kullanılmaması halinde araç sigorta bedeli üzerinden her hasarda %25 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. - Hasar ihbarları polis, jandarma tutanağı ve/veya anlaşmalı tutanak ile yapılabilecek olup beyana dayalı hasarlar teminat harici olacaktır. - Emniyeti suiistimal ( Kiralayanın Çalması )hasarları %50 muafiyetli olmak üzere teminat dâhil edilmiştir. SIGORTALI / SIGORTA ETTIREN IMZA DUBAI STARR SİGORTA A.Ş. START SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. TEL: IMZA Sayfa No : 8 Bu poliçe BİLGİLENDİRME FORMU da dahil olmak üzere 8 sayfadan ibaret olup, sayfalar tek basina hüküm teskil etmez. Isbu poliçe İSTANBUL ilinde 17/04/2015 tarihinde numarali SONER TOLUÇ tarafindan tanzim ve imza edilmistir Isbu poliçenin baslangiç tarihi sisteme giris tarihinden sonra ise teminat baslangiç tarihinde Türkiye saati ile öglen saat 12:00 da baslar ve öglen saat 12:00 da sona erer. Baslangiç tarihi ile sisteme giris tarihi ayni gün ise teminat poliçenin sisteme girildigi tarih ve saatte baslar ve poliçenin bitim tarihinde ayni saatte sona erer. Sisteme Giris Tarihi : 17/04/2015 Sisteme Giris Saati : 11:04

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir.

SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. SEAT KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM 1 SİGORTALI ARACIN

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Skoda Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Skoda marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği

Detaylı

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI VARLIKLARIN TANIMLARI ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI Bina :Sigortalı işyeri binası, içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit kıymetler. Binaya Ait Sabit Kıymetler : Elektrik, doğal gaz, su saatleri, kombi,

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI 2004/ 177 KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2004 1 İşbu kitap, 15 Aralık 2004 Çarşamba günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir.

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. HSA / EK 4 :HAFİF TİCARİ OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 6.Bölüm Hayat Dışı Sigortalar Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sigorta hakkında genel bilgiler Sigorta

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Sigorta Branşları - Çeşitleri

Sigorta Branşları - Çeşitleri Sigorta Branşları - Çeşitleri YANGIN SİGORTALARI Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi.

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. HSA / EK 5 :OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar: Hizmetlerden

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı