BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI"

Transkript

1 BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine karşı güvence altına alan araç sigortasıdır. Sigortaya Kabul Şartları Sigortalı aracın motorsiklet tipinde ve trafik tescil belgeli olması gerekmektedir. inerken veya aracın bakımı yapılırken karşılaşabilecekleri kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık riskleri teminat altına alınmıştır. Sigorta Süresi Benim Motorsikletim Kasko sigortasının poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri Benim Motorsikletim Kasko Sigortasının önemli noktaları aşağıda belirtilmiştir: Ödeme alternatifleri: Peşin, 6 eşit taksit, 8 eşit taksit ve 12 eşit taksit imkanı Enflasyona endeksli teminat verme imkanı Hırsızlık hasarlarında tazminata hak kazanılabilmesi için risk gerçekleştiğinde motorsikletin sabit bir noktaya kilitlenmiş olduğunun belgelenmesi yeterli olacaktır. 30 yaş üstü sigortalılar 15% indirim olanağından yararlanabilirler Sigortalının taraf olduğu hukuksal anlaşmazlıklarda dava masrafları teminat altına alınmıştır Çekme/kurtarma, tamirci gönderimi vb. asistans hizmetlerini içeren ZURICH Sigorta Yardım Hizmetleri Yüksek hasarsızlık indirim oranları (1. yıl hasarsızlıkta 40% indirim uygulanmaktadır) Peşin ödemede 5% indirimden yararlanma imkanı (12 eşit taksitte 5% sürprim uygulanmaktadır)- poliçede belirtilen tüm teminatlara indirim/sürprim uygulanmayabilir. Sigortalı araçta bulunan sürücü ve yolcuların, yolculuk sırasında, park halinde, araca binip

2 Teminatlar Kasko Teminatı Sigortalının, karayolunda kullanılabilen trafik tescil belgeli motorsikletinden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları dahilinde teminat altına alınmıştır: Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi (çarpışması) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler Aracın yanması Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları nın A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar maddesinde belirtilen aşağıdaki riskler Kasko teminatı kapsama dahil edilmiştir: 4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Poliçede belirtilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işleteninin hukuki sorumluluğunu Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dahilinde teminat altına alır. Bu teminat, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Ferdi Kaza Teminatı Sigortalı araçta bulunan sürücü ve yolcuların, yolculuk sırasında, park halinde, araca binip inerken veya aracın bakımı yapılırken karşılaşabilecekleri kaza sonucu ölüm ve kaza sonucu sürekli sakatlık risklerini Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde karşılar poliçede belirtilen kişi başı limitler dahilinde güvence altına alır. Hukuksal Koruma Teminatı Hukuksal Koruma teminatı ile sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir. Araca ve sürücüye bağlı hukuksal koruma sigortası kapsamında; sigorta sözleşmesinin kapsadığı konularda taraf olunan hukuksal uyuşmazlıklarda, 4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar 4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar 4.6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar 4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları ile ilk dava masrafları avansı gibi giderler poliçe limiti dahilinde karşılanmaktadır. ZURICH Sigorta Yardım Hizmetleri Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve motorsiklet kazası sonucu yaralanma durumunda en yakın tıbbi merkeze nakil hizmetleri dışında Daimi İkametgah tan 25 km uzakta yürürlüğe girecektir. Yukarıda belirtilen hizmetler için herhangi bir km sınırlaması yoktur.

3 1. YOL YARDIM HİZMETLERİ: Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat teminatları hariç aşağıda açıklanan hizmetler Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren tüm Türkiye'de verilmektedir. Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat teminatı Daimi İkametgah tan 25 km den itibaren ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat edilmekte ise geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden ZURICH SİGORTA YARDIM sorumlu olmayacaktır. Aracın çekilmesi : Aracın arıza veya kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda, ZURICH SİGORTA YARDIM, aracın en yakın tamirciye naklini 300 TL limite kadar temin edecektir. Aracın kurtarılması: Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 600 TL limite kadar sağlanacaktır. T.C. Karayolu sınıflamasına girmeyen yol veya bölgelerde kurtarma ve çekme hizmeti verilememesinden ZURICH SIGORTA YARDIM sorumlu olmayacaktır.bu bölgelerde lehdarın kendi imkanları ile sağlanmış hizmete ilişkin harcamalar sigortalıya aittir. Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. Lastik değiştirilmesi için çekim hizmeti: Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından lastiğin değiştirilebileceği en yakın tamirciye aracın nakli 300 TL limit dahilinde sağlanacaktır. Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat: Aracın arızalanması veya kaza durumunda, ZURICH SIGORTA YARDIM aşağıdaki masrafları karşılayacaktır: - Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 2 güne kadar Lehdar başına her gün için azami 300 TL tutarına kadar aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı) YA DA, - Eğer tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, ZURICH SIGORTA YARDIM, Lehdarlar ın Daimi İkametgah a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafları, Daimi İkametgah a dönüş masraflarını aşmaması gerekir. Konaklama giderleri ve lehdarın ikametgahına geri gönderilmesi teminatlarından aynı anda yararlanılamaz. Lehdar'ın motorsiklet kazası sonucu yaralanması durumunda en yakın tıbbi merkeze nakli: Lehdar'ın motorsiklet kazası sonucu yaralanması durumunda, ZURICH SIGORTA YARDIM Lehdar'ın ambulans veya refakatçi doktor ve ZURICH SIGORTA YARDIM in belirleyeceği doktor tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. ZURICH SIGORTA YARDIM hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de, ZURICH SIGORTA YARDIM hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. Verilecek olan hizmet ilk yardım değil, ikincil yardımdır. Acil mesajların iletilmesi: Sigortalı nın talebi üzerine ZURICH SIGORTA YARDIM, yukarıda 1 den 4 e kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 2. BİLGİ VE ORGANİZASYON SERVİSİ: Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı ZURICH SIGORTA YARDIM tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır. Turistik Bilgiler: ZURICH SIGORTA YARDIM, Sigortalı nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık

4 koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Özel günler için organizasyon: Doğum Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ve mümkün olabilen durumlarda ilgili bilgi verilecektir. organizasyon yapılacaktır. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri: Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri: Sigortalı nın talebi üzerine Türkiye de yol ve Sigortalı nın talebi üzerine yaşlılar ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır. firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler: Sigortalı nın talebi üzerine hastane, doktor, olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır. hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans Tercüme hizmetleri: Tercüme büroları ve şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek verilecek, cenaze nakli ve defin ve mümkün olabilen durumlarda organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün organizasyon yapılacaktır. olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır. Çiçek gönderme hizmetleri: Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler: Sigortalı nın organizasyonu yapılacaktır. talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM anlaşmalı fiyatları ile rezervasyon yapılacaktır. Diğer bilgi hizmetleri: Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri. Döviz kurları bilgileri: Sigortalı nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir. Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi: Sigortalı nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. Konaklama ile ilgili bilgi: Sigortalı nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda ZURICH SIGORTA YARDIM anlaşmalı fiyatları ile rezervasyon yapılacaktır. Kültürel aktiviteler hakkında bilgi: Sigortalı nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler: Sigortalı nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır. 3. İSTİSNALAR: ZURICH SIGORTA YARDIM in, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır: - Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri, - Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, - Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, - Terorizm, isyan ve ayaklanmalar - Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı - Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, - Araç sürücüsünün: (i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması

5 veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması, (ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması. - Lehdarın taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, - Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler, - Bir Lehdar ın aşağıdakilere katılması: (i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler, (ii) Sportif faaliyetler, (iii) Suç hareketleri, (iiii) Bahisler. - Lehdar ın kasıtlı hareketleri, - Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz - İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma - Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), salgın hastalıklar - Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar - Hava ambulansı ile tıbbi nakil - Ticari amaçla kullanılan motorsikletler ( Kurye, servis v.b) ZURICH SIGORTA YARDIM in, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır - ZURICH SIGORTA YARDIM yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları, - Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden ZURICH SIGORTA YARDIM sorumlu olmayacaktır

6 Tazminat Limiti ve Tazminat Ödemesi Kasko Teminatı Sigorta Bedeli ve Tazminat Ödemesi Kasko teminatı için sigorta bedeli sigortalı aracın piyasa rayiç bedelidir. Enflasyona Endeksli Ödeme:Aracın hasarlanması durumunda hasar ödemesi, enflasyona bağlı değer kaybını önlemek amacı ile aracın rayiç değerini aşmayacak şekilde hasar anındaki TUIK tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi üzerinden yapılır. Radyo-teyp-kolon, araç telefonu ve varsa yük teminatı da TUIK toptan eşya fiyat oranına endekslidir. olup çarpma çarpışma hasarlarında sürücünün yaşının indirime konu yaş sınırının altında olması halinde verilen indirim zeyilname ile geri alınır. Hukuksal Koruma Teminatı Hukuksal Koruma teminatı için maksimum sorumluluk yıllık azami poliçede belirtilen tutar kadar olacaktır. Ferdi Kaza Teminatı Ferdi Kaza teminatı için maksimum sorumluluk vefat ve sürekli sakatlık teminatları için kişi başına ve yıllık azami poliçede belirtilen tutar kadar olacaktır. Kasko teminatı kapsamına dahil edilen Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar (Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.4. maddesi 4.4. fıkrası) ek teminatında her bir deprem ve yanardağ püskürmesi neticesinde meydana gelen hasarlarda, hasar bedelinin % 10`u oranında tenzili muafiyet uygulanır. Kasko teminatı kapsamına dahil edilen Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar (Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.4. maddesi 4.5. fıkrası) ek teminatında her bir sel ve su baskını neticesinde meydana gelen hasarlarda, hasar bedelinin % 10`u oranında tenzili muafiyet uygulanır. Hırsızlık Uygulaması: Hırsızlık hasarlarında Scooter ve Naked Motorsiklet tiplerinde sigorta bedelinin 40% ı oranında ATV, Enduro, Sport, Supersport, Touring Motorsiklet tiplerinde ise sigorta bedelinin 25% i oranında tenzili muafiyet uygulanır. Hırsızlık hasarlarında tazminata hak kazanılabilmesi için motorsikletin sabit bir noktaya kilitlenmiş olması gerekmektedir. Aracın çalışır vaziyette veya durduğu sırada anahtarının aracın üzerinde bırakılması nedeniyle çalınması durumu, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin veya fiilerinden hukuken sorumlu bulundukları kimselerin kusuru olarak kabul edilir ve sigortacı bu kusurdan kaynaklanan hasar, zarar ve ziyaı tazmin etmekle yükümlü değildir. Sigortalı Yaş İndirimi Uygulaması: Kasko teminatında 15% yaş indirimi uygulanmış İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) limitlerinin üzerindeki limitleri ifade etmekle birlikte bu teminat için maksimum sorumluluk 3. şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar için kişi başına ve yıllık azami poliçede belirtilen tutar kadar olacaktır.

7 Uygulanan İndirimler Sigortalı Yaş İndirimi Sigortalının 30 yaşından büyükm olması durumunda Kasko teminatı priminden 15% indirim uygulanır. Hasarsızlık İndirimi Zabıtla belgeli 100 % rüculu hasarlar, 1 radyo teyp, 1 cam kırılması hasarı hasarsızlık indirimini etkilemez. Sigorta süresi içinde hasar yapmış poliçelerin yenilemelerinde, hasar adedine göre hasarsızlık indirim oranı düşürülür veya kaldırılır. Hasar Bilgisi İndirim Hasarlı % 0 1. Yıl Hasarsızlık % Yıl Hasarsızlık % Yıl Hasarsızlık % Yıl Hasarsızlık % Yıl Hasarsızlık % 70 Genel Şartlar Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA!

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! HDI TRAFİK SİGORTASI ARAÇ YARDIM HİZMETİ HDI Sigorta dan Trafik Sigortanıza Yeni Boyutlar Kazandıran Hizmet Diyelim ki aracınız

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi

YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER. 1/ Araç Yardım Kapsam. Lastik Değiştirilmesi Hizmeti. Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi YÜZ YÜZE BANKACILIK MÜŞTERLERİNE SUNULAN EK HİZMETLER 1/ Araç Yardım Kapsam Oto Kapı Kilit Hizmeti Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Profesyonel sürücü hizmeti Organizasyon

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri. Acil mesajların iletilmesi. Bilgi ve organizasyon servisi TANIMLAR

AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri. Acil mesajların iletilmesi. Bilgi ve organizasyon servisi TANIMLAR AS STANS H ZMETLERI (FERD YARDIM) Teminatların Özet ve Limitleri Doktor veya ambulans gönderilmesi Cenaze Nakli Tıbbı Danıflma Hukuki Danıflma Acil mesajların iletilmesi Bilgi ve organizasyon servisi 250

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR TEMĐNATLAR Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil Vefat

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ

KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ Sağlık Yardım Hizmetleri Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Tıbbi Nakil İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Konuta Uzman Doktor Ve Hemşire Gönderim

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI ASĠSTANS ÜRÜNÜ A.GENEL ġartlar A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı