OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar"

Transkript

1 OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

2 OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı Klozu... 3 Sürücüye Bağlı İndirimler Klozu... 4 Enflasyon Klozu... 4 Dar Kapsamlı Kasko Klozu... 4 Uyarı Klozu... 5 Kredi Kartı ile Tahsilat Klozu... 5 Prim Ödeme Klozu... 5 Poliçe Yenilemesine İlişkin Özel Kloz... 6 Beyana Aykırılık Klozu ( de revize edildi)... 6 Hasar Ek Belge İstisna Klozu... 6 Kıymet Kazanma Tenzili Klozu Kıymet Kazanma Tenzili Klozu Cam Kırılması Klozu... 7 Anahtar ile Araç Çalınması Klozu... 8 Anahtar Kaybı Klozu... 9 Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu... 9 Sel, Su Baskını ve Dolu Klozu... 9 Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri Klozu... 9 Sigara ve benzeri madde zararları Klozu Terör Klozu Çekme ve Çekilme Klozu Yanlış Akaryakıt Dolumu Yeni Değer Klozu Finansal Kiralama Klozu Hasarsızlık İndirimi Klozu Hasarsızlık Koruma Klozu Radyo/Teyp, Hoparlör/Kolon ve Ses/Görüntü Cihazları Klozu Rehin Alacaklısı (Dain-i Mürtehin) Klozu Muafiyetli Sigorta Klozu Gümrüklü Değer Kloz Özürlü Araç Klozu Gelir Kaybı Klozu Sayfa 1 / 26

3 Eksper Atama Klozu Yurt dışı Teminat Klozu Mini Onarım Hizmeti Klozu Kişisel Eşya Hırsızlık Klozu Taşınan Emtia Klozu Tüzel Kişiliklerde Sürücü Klozu ( revize edildi.) GÜNEŞ Sigorta 7/24 Yardım Klozu Prim Mahsup Klozu (D/M varsa) Prim Mahsup Klozu (D/M yoksa) Sigorta Asistansı Klozu İkame Araç Teminat Klozu Muafiyet notu (beton pompası, transmikser ve açık kasa kamyon) Aydınlatma ve Bilgilendirme Klozu İHTİYARİ MALİ MESULİYET KLOZLARI Manevi Tazminat Klozu FERDİ KAZA KOLTUK KLOZLAR Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Klozu Ferdi Kaza Deprem Klozu HUKUKSAL KORUMA KLOZLARI Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası Klozu Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası Klozu Sayfa 2 / 26

4 OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR KASKO KLOZLARI Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu İşbu poliçe, ile GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sigortalıya ait ve detayları poliçe üzerinde yazılı sigortaya konu değerleri poliçede belirtilen bedel, limit, muafiyet ile poliçede belirtilen risklere karşı Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları ile poliçe üzerinde ve genel şart ekinde yazılı özel şart hükümleri, klozlar kapsamında sigorta eder. Sigorta Konusu ve Kapsamı Klozu Sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi, Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, Aracın yanması, Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi. Poliçede belirtilen sonradan monte edilmiş olan her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile, taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuarların teminat kapsamına dahil edilebilmesi için tüm bu aksesuarların poliçe üzerinde marka, tip ve sigorta bedelinin belirtilmiş ve priminin alınmış olması şarttır. Kısmi Kasko hariç Kasko Paket Ürünlerin Teklif/Poliçelerinde. Sayfa 3 / 26

5 Sürücüye Bağlı İndirimler Klozu Sürücüye bağlı indirimler poliçede "sigortalı" sıfatı ile yer alan asıl ruhsat sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin özelliklerine ve beyanı üzerine uygulanır. Bu beyan poliçe üzerine kaydedilir. Sigortalı ile Sigorta Ettirenin farklı olduğu durumlarda poliçe üzerinde ayrı olarak belirtilir. Poliçede uygulanacak indirim ve artırımlar Sigortalı yani asıl ruhsat sahibini takip eder. İş bu kloz uygulama hükümleri üzerinde Sigortacı ve Sigortalı karşılıklı olarak mutabık kalmıştır. Enflasyon Klozu Poliçede belirtilen kasko kapsamındaki değerler ile ek teminatlar bölümünde yeralan değerler poliçe başlangıç tarihi ile hasar tarihi arasında geçen sürede gerçekleşen TÜFE artış oranına kadar, hasar tarihindeki piyasa değerini geçmemek kaydıyla, otomatik olarak enflasyon klozu hükümleri çerçevesinde koruma altındadır. Sigortacının sorumluluğu, sigorta bedeli üzerinden hesaplanacak hasar tarihi itibariyle ulaşılan enflasyonlu sigorta bedeliyle sınırlıdır. Hasar tarihi itibariyle ulaşılan enflasyonlu sigorta bedelinin, aracın hasar tarihindeki piyasa değerinin altında kalması halinde, kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulaması yapılır. Enflasyon oranının sigorta süresi içinde aracın rayiç değerini karşılamaması durumunda sigortalının sigorta bedelini ek zeyilname ile yükseltmesi gerekmektedir. Bu şartlar çerçevesinde Genel Şartların A.6 Maddesi aksine kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmayacaktır. Dar Kapsamlı Kasko Klozu Bu poliçe kara taşıtları kasko sigortası genel şartları çerçevesinde yalnız yanma, çalınma, GLKHH, terör, deprem ve sel risklerine karşı tanzim edilmiştir.bu poliçe aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine konu olmadığı takdirde, sigortalının aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden aşağıda belirtilen kademelerde hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. a) İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 1.kademe b) İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 2.kademe c)üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 3.kademe Kısmi Kasko Paket Ürününün Teklif/Poliçelerinde. Sayfa 4 / 26

6 Uyarı Klozu Değerli Sigortalımız; Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksık veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçede uygulanan indirimler poliçe düzenleme aşamasında vermiş olduğunuz beyan esas alınarak yapılmıştır. Hasar sırasında beyanınız doğrultusunda yapılan indirimlerin koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. Belgelere göre beyanda gerçeğe aykırılık saptandığı hallerde, Beyana Aykırılık Klozu hükümleri uygulanacaktır. Hasar hizmetini tam ve zamanında sunarak, sizin memnuniyetinizi sağlamak öncelikli hedefimizdir. Hasar anında beklenmeyen bir durum ile karşılaşmamak ve tazminatı eksik alma veya alamama halleri için lütfen poliçe üzerinde yer alan ve her biri sigortalının beyanı niteliğini taşıyan bilgilerin (plaka, motor numarası, şasi numarası, ruhsat tescil tarihi ve diğer bilgilerin) doğruluğunu kontrol ediniz. Mutlaka gerekli düzeltmeleri Acenteniz veya müşteri temsilcinize yaptırınız. Kredi Kartı ile Tahsilat Klozu Poliçe taksitlerinin vadelerinde kredi kartından provizyon alınması suretiyle yapılan tahsilatlarda, kredi kartından tahsilatın yapılamaması durumlarında sigortacı prim ödenmemesine bağlı bütün haklarını kullanır. Herhangi nedenle olursa olsun kredi kartından tahsilat için provizyon alınamamasından doğan risk ve sorumluluk sigortalı üzerindedir. Kredi Kartı Ödeme Seçeneği olan Prim Ödeme Klozu Sigortacının sorumluluğu primin tamamının veya ilk taksitin ödendiği tarihten başlar. Sigorta ettiren poliçe üzerinde vadeleri tayin ve tespit edilen herhangi bir taksiti vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca poliçe sona erdirilir. Sayfa 5 / 26

7 Poliçe Yenilemesine İlişkin Özel Kloz Şirketimizin sigorta poliçesini vade bitiminde otomatik olarak veya talep üzerine yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi için süre bitmeden önce sigorta ettirenin talebi ve şirketimizin kabulü şarttır. Aksi takdirde sigorta sözleşmesi kurulmadığından şirketimizin sorumluluğu ortadan kalkar. Beyana Aykırılık Klozu ( de revize edildi) Bir hasar halinde, sigortalının poliçede belirtilen şart ve özel indirim durumlarına uymadığının tespiti durumunda, sigortacı, Türk Ticaret Kanunu madde 1435 ile 1446 arasındaki hükümlere göre işlem yaparak tazminatta indirim ya da tazminatın tamamen reddi yoluna gider. Şirketimiz kısa veya uzun süreli kiralık araçları, sürücü kursu araçlarını, taksi/dolmuş olarak kullanılan araçları sigorta etmemektedir. Bu nedenle gerek poliçe tanzim edilirken gerekse poliçe süresi boyunca sigortalı aracın bu tarz kullanımda olduğu anlaşılırsa tazminat ödenmez. Sigorta edilen aracın daha önce pert işlemi görmediği ve/veya ağır hasara uğramadığı, bu şekilde hasarlanmış olsa dahi söz konusu aracın tam ve mükemmel onarımının yapılarak TÜV belgesi aldığı beyan edilmiştir. Aksinin tespiti halinde, meydana gelen zararlar teminat dışı sayılacaktır. Hasar Ek Belge İstisna Klozu Kısmi hasarlarda, ödenen tazminat kadar eksilen araç sigorta bedeli; İş bu hasar ek belge istisna klozu ile sigortalıya sorulmaksızın ve herhangi bir ek prim talep edilmeden hasar öncesi bedeline yükseltilir. Ancak, araçta bulunan ek cihazlar için Radyo/teyp, hoparlör/kolon ve ses/görüntü cihazları kloz hükümleri öncelikli uygulanır. Sayfa 6 / 26

8 Kıymet Kazanma Tenzili Klozu-1 Poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda tespit olunacak hasar tutarından: 10 yaşa kadar olan Otomobil araç sınıfında ve 7 yaşa kadar olan Kamyonet, Minibüs/Midibüs, Kamyon, Otobüs, Traktör, Çekici, Römork araç sınıflarında kıymet kazanma tenzil edilmez. 10 Yaşı geçen Otomobil araç sınıfı ile, 7 yaşı geçen Kamyonet, Minibüs/Midibüs, Kamyon, Otobüs, Traktör, Çekici, ve Römork araç sınıflarında model yılı dikkate alınarak her yıl için sadece yeni verilen parçaların tamamından %50 tenzil edilecektir. İş Makinesi ve Motorsikletlerde eskime payı teminatı verilmemektedir. Lastik, Akü ve Egzoz gibi süreli kullanım gerektiren malzemeler istisna olup, herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın eksper tespiti doğrultusunda kıymet kazanma tenzili uygulanır. Kasko Tarifesi Gereği Ekprim alınmadan Eskime Payı Teminatı verilen Tüm Kasko Paket Ürünlerin Teklif/Poliçelerinde. Kıymet Kazanma Tenzili Klozu-2 Poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda tespit olunacak hasar tutarından: 13 yaşa kadar olan Otomobil araç sınıfında ve 10 yaşa kadar olan Kamyonet, Minibüs/Midibüs, Kamyon, Otobüs, Traktör, Çekici, Römork araç sınıflarında kıymet kazanma tenzil edilmez. 13 Yaşı geçen Otomobil araç sınıfı ile,10 yaşı geçen Kamyonet, Minibüs/Midibüs, Kamyon, Otobüs, Traktör, Çekici, ve Römork araç sınıflarında model yılı dikkate alınarak her yıl için sadece yeni verilen parçaların tamamından %50 tenzil edilecektir. İş Makinesi ve Motorsikletlerde eskime payı teminatı verilmemektedir. Lastik, Akü ve Egzoz gibi süreli kullanım gerektiren malzemeler istisna olup, herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın eksper tespiti doğrultusunda kıymet kazanma tenzili uygulanır. Kasko Tarifesi Gereği Ekprim alınmak suretiyle Eskime Payı Teminatı verilen Tüm Kasko Paket Ürünlerin Teklif/Poliçelerinde. Cam Kırılması Klozu İş bu poliçe ile sigortalanmış bulunan aracın, sadece cam kırılması hasarına uğraması halinde Güneş Sigorta A.Ş. nin anlaşma yaptığı ve hasar tarihinde yürürlükte bulunan anlaşmalı cam servislerinde tamir edilmemesi halinde hasar bedeli üzerinden 100 TL den az olmamak kaydı ile %15 tenzili muafiyet uygulanacaktır. Bu kloz sıfır yaş araçları kapsamamaktadır. Anlaşmalı cam servislerimizi adresinden veya numaralı Güneş Sigorta Hasar Bilgi hattı telefonundan öğrenmeniz mümkündür. Sayfa 7 / 26

9 Anahtar ile Araç Çalınması Klozu Kasko Sigortası Genel Şartların A maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır; Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır. Anahtarın düşürülmesi, kaybolması, kişinin üzerinden yada çantasından el çabukluğu vb. şekilde alınarak aracın çalınması ise teminat dışıdır. Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahallere kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanmak suretiyle girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girilip, açıkta bırakılan ve/veya kilitli bir yerde tutulmayan asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Bu poliçe ile teminat altına alınmış aracın, kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumluları hakkında cezai bir tahkikat başlatması ve hasar tutarının %80 i sigortacı %20 si sigortalı üzerinde kalmak koşuluyla teminat kapsamındadır. Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması, aracın kapısı ve/veya camı kapalı olsa dahi asıl veya yedek anahtarın araç içerisinde bulunması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya, çalınma ve zararlar teminat kapsamı dışındadır. Güveni kötüye kullanma (Emniyeti Suistimal) sonucunda araç anahtarlarının ele geçirilmesi sonucu aracın çalınması teminat kapsamı dışındadır. Anahtar rıza ile teslim edilmemiş olsa dahi başkalarınca kolayca ele geçirilmiş/alınmış ise, sözkonusu eylem hırsızlık / emniyeti suistimal / dolandırıcılık vb. olarak nitelenmese dahi meydana gelen zararlar teminat dışıdır. Örneğin, anahtarın bir arkadaş ya da akraba tarafından izinsiz alınıp, alkollü/uyuşturuculu ya da ehliyetsiz şekilde yapılan kazalardan doğan zararlar. Sigorta ettiriren/sigortalı/sürücünün algılama yeteneğinin zayıflığından, saflığından ve dolandırıcılık sonucunda araç anahtarlarının ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat kapsamı dışındadır. Kendisine ait olmadığı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet olarak teslim edilen aracın bu kişilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi ve çalınması teminat kapsamı dışındadır. Anahtarın başkalarınca kolayca ele geçirilmiş/alınmış olması sonucu çalınması teminat dışıdır. Bu bağlamda örneğin, açık ve/veya herkesin girip çıktığı işyerlerinde kilitli bir yerde muhafaza edilmediği için kolaylıkla anahtarın alınmış olması (masa/sehpa üzerinden, kilitli olmayan çekmeceden, elbiseden alınması vb.) Kaybedilen asıl veya yedek anahtarla aracın çalınması teminat dışıdır. Sayfa 8 / 26

10 Anahtar Kaybı Klozu Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A maddesi hükmü hilafına aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararları temin eder. Sigortalı aracın anahtarlarının çalınması veya kaybı sonucunda, aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizer sisteminin yeniden kopyalanması, komple kilit, kontak setinin değiştirilme masraflarını poliçede gösterilen limit dahilinde temin edilmiştir. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu Kasko Sigortası Genel Şartları nın A.4.4 maddesi hükmü aksine, aracın deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile hasarlanması hali sigorta teminatında olup, hasar tazminat ödemesinde sigorta bedelinin %(*) oranında muafiyet uygulanacaktır. Sel, Su Baskını ve Dolu Klozu Kasko Sigortası Genel Şartları'nın A.4.5. maddesi hükmü aksine, aracın sel-su baskını ve dolu nedeni ile hasarlanması hali sigorta teminatında olup, hasar halinde her bir sel-su baskını ve dolu hasarının %(*) oranında muafiyet uygulanacaktır. Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri Klozu Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.2. maddesi hükmü hilafına, grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde teminat altına alınmıştır. Sayfa 9 / 26

11 Sigara ve benzeri madde zararları Klozu Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.6. maddesi hükmü hilafına, sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararları teminat altına alınmıştır Terör Klozu Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.3. maddesi hükmü hilafına, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemlerdir.) Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde teminat altına alınmıştır. Çekme ve Çekilme Klozu Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.7. maddesi hükmü hilafına, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminat altına alınmıştır. Yanlış Akaryakıt Dolumu Sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık TL ile teminat altına alınmıştır. Sigortalının bu tazminata hak kazanabilmesi için hatalı doluma ilişkin akaryakıt faturasının, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir. Hileli akaryakıt nedeniyle meydana gelen zararlar ise teminat dışıdır. Sayfa 10 / 26

12 Yeni Değer Klozu İş bu yeni değer klozu, ticari olmayan hususi otomobil, Kamyonet veya Minibüs/Midibüs olan araçların son modellerinin (0 ve 1 yaş) ve birinci el(sıfır km.) olması şartıyla geçerlidir. İlk tescil tarihinden itibaren 90 gün içerisinde sigorta ettirilmek şartıyla 2. (ikinci) el araçlar da bu klozdan faydalanır. Sigortacı, sigortalanan aracın çalınması veya tam hasar olması halinde, 2.el piyasa rayiç değerine bakmaksızın aynı marka, model (yıl), tip ve aksesuarlara sahip yeni araç bedeli üzerinden hasar tazminatı öder. Bu klozun uygulanabilmesi için aracın çalınmış olması veya onarım bedelinin, araç yeni değerinin %80 ini aşmış olması gereklidir. Bu teminat aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 30 gün(30. gün dahil) içinde sigorta sözleşmesi düzenlenmesi ve kazanın ya da çalınmanın poliçe başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içinde gerçekleşmesi hallerinde geçerli olacaktır. Bir yıldan daha uzun süreli poliçeler için teminat ilk birinci (1.) yıl için geçerlidir. Hasarın meydana geldiği tarihte sigortalı aracın veya modelin herhangi bir nedenle satıştan kaldırılmış olması durumunda sigortacının tazminat ödeme sorumluluğu aracın fatura değerine TÜFE oranında artış yapılmak suretiyle bulunur. Türkiye'de yerleşik yetkili bayilerden alınmış araçlarda yeni değer klozu uygulanırken yetkili bayi satış liste fiyatı dikkate alınır., ancak yetkili bayiler dışında ithal edilmek suretiyle edinilen araçlarda ithal fatura değerinin hasar tarihindeki TL karşılığı ödenir. Finansal Kiralama Klozu Bu sigorta poliçesi poliçede sigortalı sıfatı ile yer alan Finansal Kiralama Şirketi ile Sigorta Ettiren sıfatı ile yer alan kurum/şahıs arasında Finansal Kiralama Sözleşmesine istinaden düzenlenmiştir. Bu poliçeden doğan tüm hak ve menfaatler Finansal Kiralama Şirketine ait olup, Finansal Kiralama Şirketinin yazılı muvafakat vermemesi durumunda iptal edilemez. Ancak meydana gelen bir hasarda sigortacının Kasko Sigortaları Genel Şartları B.4.2. maddesi çerçevesinde iptal hakkı saklıdır. Bu poliçe teminat kapsamında bir kasko hasarının meydana gelmesi halinde tazminat Finansal Kiralama Şirketine veya onun yazılı muvafakat verdiği Sigorta Ettirene ödenecektir. Bu hususlar taraflar arasında peşinen kabul edilmiştir. Sigortalı/sigorta ettirenin Finansal Kiralama Şirketi olduğu Tüm Kasko Paket Ürünlerin Teklif/Poliçelerinde. Sayfa 11 / 26

13 Hasarsızlık İndirimi Klozu İş bu poliçe, ekli hasarsızlık (indirim uygulanması, indirim hakkının korunması, durdurulması, azaltılması, bozulması ve başka bir şirketten devir alınması) indirim klozu şartları geçerli olmak üzere tanzim edilmiştir. *HASAR DURUMU HASAR SAYISI MEVCUT KADEME UYGULANAC AK KADEME HASARSIZLIK KORUMA TEMİNATI YOK HASAR DURUMU AÇIKLAMA: Yıllık poliçelerde hasarsızlık hakkı kazanılması ve kaybedilmesi: *1:Çarpma/Çalınma/Yanma/Glkhh/Terör/Park Halinde Çarpılma/Anahtar Çalınma *2: Araca ait sadece ön, arka, yan ve tavan camları, far-sinyal ve ayna hasarlanma durumu * 3: Araca Monte Ses, Görüntü ve İletişi Cihazların Çalınması * 4: Hasar Nedeni "3" ve "2 olan hasarlar * 5: Hasar Nedeni "4" ve "1" olan hasarlar * Hasar olmaması veya %100 rücu hasarlarda hasarsızlık basamağı bir üst basamağa çıkara azami 4. basamak uygulanır. *Sadece Kısmi Deprem ve Sel ile İhtiyari Mali Mesuiyet/Ferdi Kaza/Hukuksal Koruma hasarlarında hasarsızlık hakkı bir üst kademeye çıkar ve azami 4. basamak uygulanır. Tabloda tanımlanan hasar durumlarının; tabloda yeralmayan hasar sayı ve durumlarında hasarsızlık hakkı sıfırlanır. Düzeltmeler dışında zeyilname ile hasarsızlık basamağı değiştirilmez. Sayfa 12 / 26

14 Hasarsızlık Koruma Klozu Bu kloz ile ve poliçede bu teminata ait primin ödenmiş olması şartı ile poliçe süresi boyunca oluşabilecek hasar neticesinde sigortalının sahip olduğu hasarsızlık indirimi hakkı poliçe yenilemesinde korunur. Bu kloz aşağıda belirtilen hallerde geçerlidir; *HASAR DURUMU HASARSIZLIK KORUMA TEMİNATI VAR HASAR SAYISI MEVCUT KADEME UYGULANAC AK KADEME HASAR DURUMU AÇIKLAMA: *1:Çarpma/Çalınma/Yanma/Glkhh/Terör/Park Halinde Çarpılma/Anahtar Çalınma *2: Araca ait sadece ön, arka, yan ve tavan camları, far-sinyal ve ayna hasarlanma durumu *3: Araca Monte Ses, Görüntü ve İletişi Cihazların Çalınması *4: Hasar Nedeni "3" ve "2" olan hasarlar *5: Hasar Nedeni "4" ve "1" olan hasarlar *Hasar olmaması veya %100 rücu hasarlarda hasarsızlık basamağı bir üst basamağa çıkara azami 4. basamak uygulanır. *Sadece Kısmi Deprem ve Sel ile İhtiyari Mali Mesuiyet/Ferdi Kaza/Hukuksal Koruma hasarlarında hasarsızlık hakkı bir üst kademeye çıkar ve azami 4. basamak uygulanır. * Tabloda tanımlanan hasar durumlarının; tabloda yeralmayan hasar sayı ve durumlarında hasarsızlık hakkı sıfırlanır. Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Bu kloz aşağıda belirtilen hallerde geçersizdir. Vade bitiminde yenilenmeyip, eski poliçenin düzenlendiği şirket Güneş Sigorta A.Ş. ise yenilemesine 90 günden fazla, eski poliçenin düzenlendiği şirket Güneş Sigorta A.Ş. den farklı bir şirket ise yenilemesine 60 günden fazla ara verilen poliçelerin sigortalı talebine istinaden tekrar yenilenmesi halinde hasarsızlık indirim hakları sona erer. Sayfa 13 / 26

15 Radyo/Teyp, Hoparlör/Kolon ve Ses/Görüntü Cihazları Klozu Araca monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD /DVD player, televizyon, telefon, telsiz, navigasyon vb.) sigorta bedeli, TÜFE artış oranına göre enflasyon korumalı teminatı içerir. Sigorta konusu cihazların tamamen ziya olması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat cihazın marka, tip ve seri numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenecektir. Bilgi formu ve poliçelerde tip, seri numarası olmayan, araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek tazminat ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en düşük model değeri esas alınır. Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içersinde yer alan orijinal radyo teyp ve kolonlar, poliçelerde orijinal olduğunun ayrıca belirtilmesi şartıyla piyasa rayiç değerine kadar ve azami araç bedelinin %10 kadar teminat dahilinde olacaktır. Araca sonradan monte edilen ve poliçesinde marka, tip, seri numarası ve sigorta bedeli yazılı radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD/DVD player, televizyon, telefon, telsiz, navigasyon vb. poliçede belirtilen sigorta bedeli üzerinden teminata dahil edilmiş olup tazminat ödendiğinde teminat sona erer. Yeni takılan cihazların sigortalı tarafından bildirilmesi ve ek primin ödenmesi halinde yeniden teminat verilebilir. Telefon ve telsiz cihazı hasarlarında Tesis, Tahsis ve telefon hat bedeli teminat dışındadır. Sigorta edilen aracın orijinalinde/fabrika çıkışında bulunmayan ve radyo-teyp-hoparlör değeri birlikte teminat altına alınan durumlarda, sadece radyo teyplerin çalınma hasarlarında, toplam sigorta değeri üzerinden %25 oranında hoparlör değeri düşülerek tazminat ödemesi yapılacaktır. Rehin Alacaklısı (Dain-i Mürtehin) Klozu Bu sigorta poliçesi, poliçede yazılı primin ödenmiş olması şartı ile poliçede rehin alacaklısı (dain-i mürtehin) sıfatıyla yer alan kurumun/şahsın yazılı muvafakatı olmaksızın iptal edilemez. Ancak sigortacı poliçeye konu rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde Kasko Sigortaları Genel Şartları B.4.2 Maddesi uyarınca akdi feshetme hakkına haizdir. Bu poliçe teminatı kapsamında bir hasar meydana gelmesi durumunda, zararın TL'na kadar olduğu ve aracın onarılarak eski haline getirilmesi şartıyla sigortalıya tazminat ödemesi için dain-i mürtehin'in muvafakatının alınmasına gerek yoktur. Dain Mürtehin olan Sayfa 14 / 26

16 Muafiyetli Sigorta Klozu İş bu kloz ile her bir hasarda sigortalı araç için poliçe üzerinde belirtilmiş olan muafiyet tutarı kadar hasar tutarına indirim uygulanacaktır. Tenzili Muafiyet: Poliçe üzerinde yer alan muafiyet tutarına kadar herhangi bir hasar ödemesi yapılmaz. Muafiyet tutarını aşan hasarlarda ise, belirlenmiş olan muafiyet tutarı ödenecek hasar tutarından düşülür. Muafiyetli Kasko Paket Ürünlerin Teklif/Poliçelerinde. Gümrüklü Değer Kloz Bu sigorta poliçesindeki Araç Kasko Bedeli, aracın gümrüklü bedeli üzerinden belirlenmiş olup, herhangi bir kısmi hasarda hasar tutarı ilgili yedek parçanın Türkiye de ilan edilmiş perakende satış fiyatları, tam hasara uğraması veya çalınması durumunda ise menşei katalog fiyatları üzerinden (gümrüksüz bedeli) ödenecektir. Bu hususlar taraflar arasında peşinen kabul edilmiştir. Yabancı plakalı araçlarda, tam hasar (pert) ve çalınma durumlarında aracın tabi bulunduğu ülkedeki hasar tarihindeki 2. (ikinci) el piyasa rayiç değeri ödenir. Gümrüksüz araçlar için teminat verilen Özürlü Araç Klozu Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53/4 maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup, hasar vukuunda yönetmelikteki şartlar esas alınarak değerlendirilir. Bu kişilere ait araçların sigortalanması durumunda, kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmaması için araç bedeli ÖTV Lİ bedel üzerinden sigortalanır. Sigortalı aracın engelli aracı olması nedeniyle, araç satın alınırken sigortalıdan tahsil edilmeyen her tür vergi ve fonlar aracın çalınması veya tam hasara uğraması halinde ödenecek tazminattan tenzil edilecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu hallerde H Sınıfı sürücü belgesi ile, diğer hallerde üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanıldığına dair belge ibraz şartı aranır. Aksi halde tazminat ödenmez. Özürlü Araçlarının Sayfa 15 / 26

17 Gelir Kaybı Klozu Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.8. maddesinde belirtilen taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeniyle gelir kaybından doğan zararlar aşağıdaki şartlarda temin edilmiştir. Bu teminat ile sigortacı: Günlük tazminat ödeme tutarı: 150.-TL Beher kaza başına ödenebilecek tazminat, sözkonusu hasar tutarının % 15 ini geçemez. Herbir poliçe yılı için ödenebilecek azami tazminat en fazla 3 adet hasar sayısı ile sınırlıdır. Sigortacının tazminat yükümlülüğü, sigorta şirketine ihbar edilen tarihi takip eden 4. Günden itibaren başlayacaktır. Azami tazminat süresi 6 gündür. Aracın tamir süresinin tespiti, sigortacı tarafından görevlendirilecek eksper ve tamiratı gerçekleştirecek olan tamirci tarafından karşılıklı mutabakatla yapılacaktır Aracın tam hasara uğraması veya çalınması halinde kullanım veya gelir kaybı tazminatı ödenmez, Yedek parçanın temin edilememesinden kaynaklanan gecikmeler bu ek teminat ile verilen tazminatın hesabında dikkate alınmaz. Eksper Atama Klozu Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir. Bu kişilerce eksper atanması, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılabilecektir. Sigortacının aynı anda sigortalı ile eksper ataması halinde; her iki eksperin mutabık kalması şartıyla onarım ya da hasar konusu kıymetlerde değişiklik yapılabilecektir. Aksi durumda, sigortacının onayı alınmaksızın hasar konusu yer veya şeylerde oluşan zararı önleyici veya azaltıcı tedbirler dışında kalan herhangi bir değişiklik/tamirat yapıldığı veya yaptırıldığı taktirde sigortacı kendi atamış olduğu eksperin belirlemelerini esas alarak veya eksper ataması söz konusu olmamış veya mümkün bulunmamışsa, kendi taktirine göre hasar dosyasını sonuçlandırır. Sayfa 16 / 26

18 Yurt dışı Teminat Klozu Bu kasko poliçesi ile belirtilen araç için, Kasko Sigortası Genel Şartları A.2. maddesi hükmüne karşın, A.4.1. maddesi ile belirtilen kasko hasarları poliçede gösterilen süre müddetince ve aşağıda belirtilen şartlarda Türkiye sınırları dışında da teminat altına alınmıştır. Türkiye dışında bir kazanın meydana gelmesi halinde: a) Kazanın meydana geldiği memleket resmi makamlarınca tutulan zabtın bir suretinin alınması, b) Zarar miktarının kazanın meydana geldiği memleket avarya komiserine veya uluslar arası ekspertiz bürolarına tespit ettirilerek, hasar tespit raporunun alınması, c) Hasar tespit raporunun mahalli Türk konsolosluğuna tasdik ettirilmesi gerekmektedir. d) Yurtdışında meydana gelen hasarlarda çekme masrafları, kesinleşmiş zarar tutarlarının azami %40'ı oranında tazmin edilir. Afganistan, İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye de meydana gelebilecek rizikolar teminat dışındadır. Irak ta Kasko Genel Şartlarının A.4.2. ve A.4.3. maddeleri teminat dışıdır. Kasko teminat kapsamına giren hasarlarda ise ödenecek tazminat tutarına %25 muafiyet uygulanacaktır. İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgısiztan, Doğu Türkistan - Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Başkurdistan(Başkortostan) Özerk Cumhuriyeti, Tataristan, Kırım-Tatar Özerk Yönetimi, Rusya, Ukrayna, Letonya, Estonya, Litvanya, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Macaristan, Romanya, Moldavya, Gürcistan ve Ermenistan da meydana gelecek her bir hırsızlık hasarında %20 muafiyet uygulanacaktır. Mini Onarım Hizmeti Klozu Poliçe vadesi süresince aracınızın kaporta, boya, deri, vinil, kumaş, plastik, ön cam aksamlarında oluşabilecek mini onarımların ücretsiz yapılmasını kapsar. Hizmetin verileceği araçlar; Güneş Sigorta poliçesinde araç sınıfı Hususi, Jeep, Kamyonet ve Minibüs araç sınıflarında brüt ağırlığı 2.500Kg olan araçlardır. Boya Tamiri (20 cm Tampon sıyrıkları,30 cm anahtar çizikleri, kapı vurukları), Mini Yama, Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (azami 10 cm) hasarlarından poliçe süresince azami adet, Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (azami 5 cm ), İç Döşeme Tamiri (5 cm deri, vinil, kumaş, plastik hasarları, yanık, yırtık, çizikler) ve Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, azami 10 cm, çatlaklar) hasarlarından poliçe süresince azami 8 adet, Plastik Tampon Tamiri (Teknik olarak yapılabilir göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar) hasarları poliçe süresince sınırısız olarak verilir. Not: Güneş Mini Onarım hizmetlerinin kapsam ve içeriğine ilişkin açıklamaları içeren yazılı dökümanlar poliçe ekinde teslim edilmiş olup, ayrıca bu dökümanlara internet adresinden de ulaşılabilir. Sayfa 17 / 26

19 Kişisel Eşya Hırsızlık Klozu Bu kloz ile poliçede gösterilen araçta sigortalıya ait kişisel eşyaların 3.kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek hırsızlık, gasp, kap-kaç ve yankesicilik sonucunda çalınması Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve aşağıda bulunan özel şartlara göre temin edilir. Sigortalının aracında yukarıda tanımlanan şekilde gerçekleşecek rizikolar sonucunda sigortalıya ait kişisel eşyalar, poliçe üzerinde verilen limite kadar temin edilir. Ancak nakit para beyan edilmek suretiyle 250 TL ye kadar, ayrıca ehliyet, kimlik ve benzeri belgelerin yeniden çıkartılabilmesi için yapılacak masraflar da belgelendirilmek kaydıyla 250 TL ye kadar teminat kapsamındadır. Teminat dışında kalan değerler: Mücevherat, Seyahat biletleri, Kredi kartları, Cep telefonları. Özel Şartlar: Aracın park edildikten sonra kilitlenmiş olması gerekmektedir. Hırsızlığın ve saatleri arasında yapılmış olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Aracın kapalı bir garajda veya bekçisi bulunan bir otoparkta bulunması halinde zaman kısıtlaması geçerli olmayacaktır. Elektronik cihazlarda ödenecek tazminat ikame bedelini geçemez. Dizüstü bilgisayar, Ipad vb. Elektronik cihazlar bagajda bulunmak kaydı ile teminat içindedir. Taşınan Emtia Klozu Bu teminat; poliçede belirtilen aracın kasko teminatı kapsamına giren bir hadise sonucu, Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirene ait taşınan yükte oluşacak ziya ve hasarlar için verilmiştir. Taşınan emteanın sigortalı araç dışında bulunması halinde uğrayacağı zararlar hiçbir şekilde teminat altında değildir. Taşınan yükte meydana gelecek hasarlar, sigortalı araçta teminata dahil bir kaza/hasar/çalınma neticesinde ve onlarla aynı zamanda meydana gelmedikçe sigorta teminatı dışındadır. Poliçede aksine bir hüküm bulunmadıkça taşınan emteanın araçtan bağımsız kısmen veya tamamen çalınması teminatın dışındadır. Taşınan emtea ile ilgili resmi kayıtların (taşıma belgesi/irsaliye) mevcut olması şarttır. Poliçede belirtilen taşınan emtea teminatı yıllık limit olup, ödenen hasar miktarı kadar azalır. Eksilen bedelin teminata alınabilmesi için ek prim ödenmesi gerekir. Kasko Sigortası Genel Şartların A.4.9. maddesi hükmü hilafına taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması sebebiyle uğrayacağı zararlar teminat altına alınmıştır. Taşınan Yük için teminat verilen Sayfa 18 / 26

20 Tüzel Kişiliklerde Sürücü Klozu ( revize edildi.) İş bu kloz ile sigortalanan araç sahibi tüzel kişiliğin faaliyet konusunda araç kiralama var ise araç sadece firma sahibi, ortağı, firmada bordrolu çalışan personel ve firma sahibinin eşi ve çocukları tarafından kullanılabilir. Beyana aykırılık Klozu hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kişiler dışında başka kişilerce kullanımı sırasında hasar oluşmasında, her hasarda hasar bedeli üzerinden %50 si sigortalı tarafından karşılanmak kaydıyla müşterek sigorta uygulanacaktır. Tüzel kişiliklere ait GÜNEŞ Sigorta 7/24 Yardım Klozu GÜNEŞ SİGORTA 7/24 YARDIM a ihtiyaç duyduğunuzda ve herhangi bir hasar anında, bilgi almak istediğinizde, bize tuşlayarak ya da web adresinden ulaşabilirsiniz. Prim Mahsup Klozu (D/M varsa) Kısmi hasarlarda, poliçeye ait ödenmemiş ve/veya vadesi gelmiş prim borçları hasar tutarından mahsup edilir. Tam ziya (pert) veya çalınma durumlarında ise, poliçeye ait tüm primin mahsubu yapılır. Gerek kısmi hasar gerekse tam ziya/çalınma durumlarında, dain-i mürtehin'in talep etmediği ve bu nedenle sigortalıya yapılacak tazminat ödeme tutarından, sigortalının Şirketimizdeki sigorta ettiren sıfatına sahip olduğu başka sigorta poliçelerinden kaynaklanan vadesi gelmiş prim borçlarının mahsubu da yapılabilir. Her türlü mahsupta hiçbir şekilde kimsenin onayına gerek yoktur. Dain Mürtehin olan Prim Mahsup Klozu (D/M yoksa) Kısmi hasarlarda, poliçeye ait ödenmemiş ve/veya vadesi gelmiş prim borçları hasar tutarından mahsup edilir. Tam ziya (pert) veya çalınma durumlarında ise, poliçeye ait tüm primin mahsubu yapılır. Ayrıca, gerek kısmi hasar gerekse tam ziya/çalınma durumlarında, sigortalıya yapılacak tazminat ödeme tutarından, sigortalının Şirketimizdeki sigorta ettiren sıfatına sahip olduğu başka sigorta poliçelerinden kaynaklanan vadesi gelmiş prim borçlarının mahsubu da yapılabilir. Her türlü mahsupta hiçbir şekilde kimsenin onayına gerek yoktur. Dain Mürtehin olmayan Tüm Kasko Paket Ürünlerin Teklif/Poliçelerinde Sayfa 19 / 26

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir.

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. HSA / EK 4 :HAFİF TİCARİ OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi.

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. HSA / EK 5 :OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar: Hizmetlerden

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/HUSUSİ VE HAFIF TICARI KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 17 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Skoda Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Skoda marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği

Detaylı

HÜR YARDIM TEMİNATLARI

HÜR YARDIM TEMİNATLARI HÜR YARDIM TEMİNATLARI O KM. LİK ÜRÜN Teminatların Özeti ve Limitleri Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Lastik değiştirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI ASĠSTANS ÜRÜNÜ A.GENEL ġartlar A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı