Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın!"

Transkript

1 Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın! Okul çapında UbD eğitimi Okul çapında UbD eğitimi 24 Haziran Cuma günü 09:30 da! 24 Haziran Cuma günü 09:30 da!

2 UbD Core Team / UbD Çekirdek Ekip Jeffrey Gibbs A special thank you to Zeynep Mete for all the translations, any errors that remain are purely my oversight and I take full responsibility for these. I d like to thank the UbD core team members who have really got behind this project & I thank you for taking the time to read this UbD publication enjoy! Regards, Paul Morgan. Yapmış olduğu çeviriler için Zeynep Mete ye teşekkür ederim, gözümüzden kaçmış hatalar olabilir, bunlar için sorumluluğu alıyoruz. Başından beri bu projenin arkasında duran ve destek veren UbD çekirdek ekibine ve UbD yayınını okumak için zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim iyi keyifler! Saygılarımla, Paul Morgan 2

3 In his latest book Truth, Beauty and Goodness Reframed, Howard Gardner emphasizes that we should be educating for these three essential virtues in the 21st century, and since our establishment 15 years ago, we at Hisar have been praised for our focus on essential outcomes. Backward design means identifying goals and planning toward those goals and this is exactly how we should be running the school. I would define intellectually challenged Hisar students, and a collaborative environment among Hisar teachers as such goals. What I like most about UbD is the common sense behind its way of thinking. No rocket science. It is indeed a very practical tool for educational planning and for curricular improvement. I proudly announce that we will continue to provide school wide training and support for all teachers who take ownership for the learning of not only their students but themselves too. (Feza Güvenal). Truth, Beauty and Goodness Reframed ( Gerçeğe, Güzelliğe ve İyiliğe Yeni Bir Açıdan Bakmak ) adlı son kitabında Howard Gardner, 21. yy da bu üç temel değer için eğitim vermemiz gerektiğini vurguluyor. 15 yıl önce kurulduğumuzdan bugüne, Hisar da bu temel sonuçlara odaklandığımız için övgüler aldık. Sondan başa doğru tasarım; hedefleri belirlemek ve bu hedeflere doğru planlama yapmak demek. İşte bizim de okulumuzu bu yaklaşımla yönetiyor olmamız gerekir. Entelektüel açıdan meydan okunan Hisar öğrencilerini ve Hisar öğretmenleri arasında işbirliği ve ortak çalışmanın olduğu bir yapıyı bu tür hedefler arasında görüyorum. UbD nin en beğendiğim yanı, düşünme biçimi arkasında ortak anlayışa sahip olması. Bu insanın gözünde büyüteceği, karmaşık bir konu değil. Tam tersine eğitim planlaması yapmak ve müfredatı geliştirmek için çok pratik bir araçtır. Okul çapında eğitimlere devam edeceğimizi ve sadece öğrencilerinin eğitimiyle değil aynı zamanda kendilerinin de eğitimiyle ilgilenen ve kendilerini geliştirmek sorumluluğunu alan tüm öğretmenlere desteğimizin süreceğini sizlere iletmekten gurur duyuyorum. (Feza Güvenal) I think that Ubd will best serve for focusing the attention of teachers at Hisar to the fact that being hands-on does not ensure to be also minds-on for a learning activity. This issue must be of the utmost importance for the contemporary educator. The effort to convert the unit plans into the UbD template will allow a deeper understanding by the teachers for the need of students deeper understandings. (Sibel Saltiel) Bence UbD Hisar daki öğretmenlerin, öğrenme aktivitesinde uygulayıcı olmanın dikkatlerinin de o konuda olduğunu garantilemediği gerçeğine dikkat etmelerini sağlayacak. Bu durum modern eğitimci için en önemli konudur. Ünite planlarını UbD şablonuna dönüştürmek öğrencilerin daha derin anlamaları için öğretmenlere daha iyi bir algı sağlayacaktır. (Sibel Saltiel) 3

4 What is UbD? UbD Nedir? UbD focuses on the design of curricular units and prompts teachers to ask questions about their unit planning moreover it prompts skills based instruction and real life learning for students. It is less a way of writing a curriculum and more a way of thinking about teaching. UbD müfredat ünitelerinin tasarlanmasına odaklanır ve öğretmenlerin ünitelerinin planlanması hakkında soru sormalarını, dahası öğrenciler için beceri temelli öğretim ve gerçek yaşam deneyimini teşvik eder. Müfredat yazmaktan çok öğretmek üzerine düşünmektir. Understanding by Design is a powerful planning framework and it works for individual teachers planning units of study they teach. It helps them focus their planning and focus their teaching. It helps to give evidence of understanding and not just surface knowledge and many teachers report that not only are the kids more engaged by the activities and the assessments but that teaching is intellectually more interesting for them because we are focusing around important ideas in the subject. Jay McTighe Co author of UbD Tasarımlar Yoluyla Anlamak, planlama için güçlü bir çerçeve sunar ve öğretmenin kendi öğrettiği ünitelerin planlamasını yapması açısından da çok uygundur. Hem planlamalarını hem de öğretimlerini odaklamalarına yardımcıdır. Sadece yüzeysel bilgi vermez, anlamak konusunda kanıt sunar, birçok öğretmenin söylediğine göre aktiviteler ve değerlendirmelerle daha fazla öğrenciyi dahil etmekle kalmaz öğretme eylemini de kendileri için entellektüel anlamda daha ilginç kılar çünkü bu sayede konuyla ilgili önemli fikirlere yoğunlaşabilirler. Jay McTighe UbD Yazarı It is a way of thinking and not just a plug-in set of tools and checklist mentality approach. Rather it is thinking differently about why am I designing this unit? What is my goal? What is the best way to achieve my goal? Student achievement depends on the level of student understanding. At the end of a unit students should transfer what they have learned in authentic ways to the world beyond the classroom. Grant Wiggins Co author of UbD Bu bir düşünme biçimidir, sadece araçların takılıp ders işlendiği veya listeden yapıldı diye işaretleyip devam edilen bir zihniyetle yaklaşmaz. Daha çok «Bu üniteyi neden tasarlıyorum? Hedefim ne? Hedefime ulaşmanın en iyi yolu ne?» Soruları üzerinde farklı açılardan düşünmektir. Öğrencinin başarısı öğrencinin anlama seviyesine bağlıdır. Ünitenin sonunda öğrenciler öğrendiklerini gerçekçi şekillerde sınıfın dışındaki dünyaya aktarmalıdır. Grant Wiggins UbD Yazarı 4

5 The need for a UbD Template in our school: Standardisation of the quality of education throughout the school in every level and subject Consistency Clear Guidelines with clear Objectives and Goals Detailed units to assist teachers Confident teachers due to easy access to the material and content. Assessment Criterion/ co-joined through mapping Hands-on by teachers to produce in-depth, quality, critical thinking tools for involved students and teachers Flexibility that allows for units to be stretched creatively as new understandings emerge autonomously and naturally The framework that gives stakeholders the feeling of attainable goals, expectations and learning outcomes More interesting and varied materials to be developed and produced Transparency for students With the use of the UbD Template, there will be a more powerful pedagogical sense of autonomy and awareness leading to strong teaching practices which ultimatley feed into the students lives; thus producing more academically rounded and satisfied students and parents. (David Mearns & Yesim Ünal) Okulumuzda Standart bir UbD Şablonuna ihtiyaç vardır, bu sayede: Okul çapında her seviyede ve konuda eğitim kalitesinin standartlaştırılması sağlanır Tutarlılık ve uyum gelişir Yönergeler, hedefler ve amaçlar anlaşılır ve açık olur Öğretmenlere destek olacak detaylı üniteler hazırlanır Materyallere ve içeriğe kolayca ulaşabilecekleri için öğretmenlerde güven duygusu güçlenir. Değerlendirme ölçütleri / planlama aracılığıyla işbirliği sağlanır Öğretmenler, konuyla ilgili öğrenciler ve öğretmenler için detaylı, kaliteli ve eleştirel düşünme araçlarını aktif bir şekilde üretirler. Kendiliğinden ve doğal olarak ortaya çıkan anlamalarla ünitelerin yaratıcı bir biçimde yayılmasını sağlayan esnekliği kazandırır. Kişilere hedeflerin, beklentilerin ve öğrenme getirisinin ulaşılabilir olduğunu hissettiren bir çerçeveye sahiptir. Daha ilginç ve çeşitli materyaller geliştirilip üretilir. Öğrenciler için saydamlık / şeffaflık sağlar. UbD şablonunun kullanılmasıyla, pedagojik açıdan özerklik ve farkındalık daha da güçlenecektir. Bu, öğretimde güçlü uygulamalara yol açacak ve sonuçta öğrencinin hayatını besleyecektir; böylece akademik anlamda daha dolu ve tatmin olmuş öğrenciler ve veliler ortaya çıkacaktır. (David Mearns & Yesim Ünal) 5

6 Backwards Design Sondan Başa Doğru Tasarım According to Grant Wiggins and Jay McTighe, the best curriculum and instructional designs are backwards. Grant Wiggins ve Jay McTighe ye göre en iyi müfredat ve eğitim tasarımları sondan başa doğru olanlardır. Stage 1 Desired Results Aşama 1 İstenilen Sonuçlar Stage 2 Assessment Evidence Aşama 2 Değerlendirme Kanıtı Stage 3 Learning plan Aşama 3 Öğretim Planı Understanding by Design is a planning framework based on backward design in other words in designing a unit we start by determining what we want students to know and understand. Tasarımlar Yoluyla Anlamak sondan başlayan tasarıma dayalı planlama çerçevesidir - diğer bir deyişle bir üniteyi tasarlarken öğrencilerin ne bilmesini ve anlamasını istediğimizi belirleyerek işe başlıyoruz. Backwards design is effective because it forces educators to concentrate initially on the desired goals of the unit being taught. Rather than teach a unit and then later spend time wondering how this unit can be assessed, educators are asked a priori to think about why they are teaching the unit and then to decide how the students understanding of the unit will be determined. As a result lessons stay on track and both teachers and students benefit from the road map that is produced. Knowing where we are heading, and where we are along the road, keeps the remaining part of the journey in focus. (Phil West) Sondan başa doğru tasarım çok etkilidir çünkü öğretilen ünitenin en başında eğitimcilerin istenilen hedeflere odaklanmasını sağlar. Üniteyi öğretip ardından o ünitenin nasıl değerlendirilebileceği konusunda zaman geçirmek yerine, eğitimcilerden üniteye başlamadan önce üniteyi neden öğrettikleri üzerine düşünmeleri ve sonrasında öğrencilerin anladığını nasıl belirleyebileceklerine karar vermeleri isteniyor. Sonuç olarak dersler çizgisinden çıkmıyor ve hem öğretmenler hem de öğrenciler oluşturulan yol haritası ndan faydalanıyor. Ne yöne gideceğimizi bilmek ve izlediğimiz yolda nerede olduğumuzu görmek yolculuğumuzun kalan kısmında dikkatimizin dağılmamasını sağlıyor. (Phil West) 6

7 Atlas is a customizable, web-based application designed to electronically encompass the process of curriculum mapping which facilitates collaboration among teachers across subjects, grades and schools. Armed with the most current and enhanced curriculum information, educators and administrators alike are empowered to make complex curriculum decisions in order to advance and improve the learning experience of all students on a continuum. Atlas, müfredat planlama sürecini elektronik anlamda çevrelemek için tasarlanmış, öğretmenler arasında ders konusu, not ve okul konularında işbirliğine olanak sağlayan özelleştirilmiş, webtabanlı bir uygulamadır. Öğrencilerin süreçte öğrenme deneyimini arttırmak ve geliştirmek için en güncel ve en gelişmiş müfredat bilgileriyle donanmış eğitmenler ve idareciler benzer şekilde karmaşık müfredat kararları almada yetkilidir. Atlas is engineered to encompass the backwards design methodology developed by Grant Wiggins and Jay McTighe. Atlas, Grant Wiggins ve Jay McTighe tarafından geliştirilen sondan başa doğru tasarım yöntemini kapsamak için tasarlandı. Using Atlas, curricular information can be assembled and used by curriculum decision makers to: Determine what is taught as it actually occurs in the classroom Understand how students are being taught Make approproiate and immediate modifications to the curriculum as outlined on the UbD template Determine why certain performance results have been acheived Atlas kullanılarak, müfredat bilgisi toplanabilir ve müfredat ile ilgili karar alan kişilerce aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Aynen sınıfta olduğu biçimiyle neyin öğretileceğine karar vermek. Öğrencilere nasıl öğretildiğini anlamak. Müfredat üzerinde uygun ve anında düzeltmeler yapmak. Belirli bazı performans sonuçlarına «Neden» ulaşıldığını belirlemek. Atlas Rubicon is not the only unit mapper. Curriculum Framer is another one designed by Grant Wiggins and his colleagues. The Curriculum Framer is the only software that drills down to the lesson level within a unit framework so search and report features are more robust. For example; you can find lessons that use certain pedagogies, or find all the lessons that address specific essential questions, not just the units. (Gülçin Cırık Doğramacı) Müfredat planlamasında Atlas Rubicon dışında Grant Wiggins ve meslektaşları tarafından geliştirilen Curriculum Framer vardır. Curriculum Framer, ünite çerçevesinde ders seviyesine inen tek yazılımdır bu da araştırma ve raporlama özelliklerini daha sağlam hale getirir. Örneğin: belirli bazı pedagojileri kullanan dersler bulabilirsiniz, ya da sadece ünitelere değil aynı zamanda belirli temel sorulara yönelik bütün dersleri bulabilirsiniz. (Gülçin Cırık Doğramacı) 7

8 Rubicon Atlas is a curriculum mapping system. Rubicon Atlas allows me to look through the macro lens at my student's learning experience and build on what students have learned in previous years to prepare them for future classes and achievement. Let me give you an example: I am planning to teach the concept of democracy to my 8th graders and I wonder what they learned about that concept. I can write democracy into the search box in Rubicon Atlas and see what our students learn about democracy from kindergarten to 12th grade. (Hasan Tahsin Özkaya) Rubicon Atlas müfredat planlama sistemidir. Rubicon Atlas öğrencimin öğrenim deneyimine makro mercekten bakmamı sağlar ve geçmiş yıllarda öğrendiklerinin üstüne bilgiyi inşa ederek gelecekteki sınıflarına ve başarılarına öğrenciyi hazırlar. Bir örnekle açıklamak isterim: 8. Sınıf öğrencilerime demokrasi kavramını öğretmeyi planlıyorum ve bu kavram hakkında neler öğrendiklerini merak ediyorum. Rubicon Atlasta arama kutusuna demokrasi yazdığımda öğrencilerin ana sınıfından 12. Sınıfa kadar demokrasi hakkında öğrendiklerini görebilirim. (Hasan Tahsin Özkaya) The Rubicon Analysis is a software available online that allows teachers & administrators to build and view the curriculum of the whole school across all subjects and grades. It is structured around the unit system of lesson planning and can be customized to our specific needs (no must-dos that all schools must follow). Users can see connections across grades as well as the coherence of curriculum as students go up grade levels. It will also enable teachers to see what other departments are doing and when, so that we can take advantage of any similar themes or activities. This is important to UbD since, as we are developing universal understandings, they should apply to science as well as Turkish as well as English. It encourages collaboration and cross-discipline thinking. (Jeff Gibbs) Rubicon Atlas öğretmenlerin ve idarecilerin, okulda tüm konular ve sınıflar bazında müfredat oluşturmalarını ve izlemelerini sağlayan internet üzerinden ulaşılabilen bir yazılımdır. Ders planlaması ünite sistemine göre yapılandırılmıştır ve kendi özel ihtiyacımıza göre uyarlanabilir (bütün okulun uygulaması gereken tek tip zorunluluklar değildir). Kullanıcılar hem sınıflar arası bağlantıları görebilir hem de öğrenciler üst sınıfa geçtikçe müfredatın bütünlüğünü izleyebilirler. Aynı zamanda öğretmenlere diğer bölümlerin ne zaman ne yaptığını görme imkanı verir. Böylece benzer temalar ya da aktiviteler olduğunda bundan faydalanabiliriz. Bu UbD için önemlidir, çünkü evrensel anlamayı geliştiriyoruz ve bu durumda hem Türkçe ye hem fen bilgisine hem İngilizce ye uyarlanabilmelidir. İşbirliğini ve disiplinler arası düşünmeyi teşvik eder. (Jeff Gibbs) 8

9 STAGE ONE / BİRİNCİ AŞAMA Desired RESULTS İstenilen SONUÇLAR 9

10 UbD Template with Design Questions for Teachers UbD Wiggins & McTighe p.23 Understanding by Design 2 nd Edition Stage 1 Desired Results 1. Established goals What relevant goals (e.g. content standards, course or programme objectives, learning outcomes) will this design address? Understandings: Students will understand that What are the big ideas? What specific understandings about them are desired? What misunderstandings are predictable? Students will know What key knowledge and skills will students acquire as a result of this unit? Stage 2 Assessment Evidence Essential Questions: What provocative questions will foster inquiry, understanding, and transfer of learning? Students will be able to What should they eventually be able to do as a result of such knowledge and skills? Performance tasks: Through what authentic performance tasks will students demonstrate the desired understandings? By what criteria will performances of understanding be judged? 5. Other evidence: -Through what other evidence (e.g. quizzes, tests, academic prompts, observations, homework, journals etc.) will students demonstrate achievement of the desired results? - How will students reflect upon and self-asses their learning? Stage 3 Learning Plan 6. Learning Activities: What learning experiences and instruction will enable students to achieve the desired results? How will the design W = help the students know where the unit is going and what is expected? Help the teacher know where the students are coming from (prior knowledge)? H = Hook all the students and hold their interest? E = Equip students, help them experience key ideas and explore the issues? R = Provide opportunities to rethink and revise their understanding and work? E = Allow students to evaluate their work and its implications? T = Be tailored (personalised) to the different needs, interest and abilities of learners? O = Be organised to maximise initial and sustained engagement as well as effective learning? 10

11 Öğretmenlere yönelik Tasarım Sorularıyla UbD Şablonu UbD Wiggins & McTighe p.23 Understanding by Design 2 nd Edition 1. Aşama İstenilen Sonuçlar Kazanımlar Bu tasarım hangi ilgili hedeflere (örneğin; kazanımlar, kurs ya da program amaçları, öğrenme sonuçları) hitap edecek? Anlamak üzerine: Öğrencilerin anlayacakları Büyük fikirler neler? Bunlarla ilgili öğrencilerin ne anlaması istemiyor? Öngörülen yanlış anlamalar neler? Temel Sorular: Hangi kışkırtıcı sorular araştırma yapılmasını, anlamayı ve öğrenmenin tranferini teşvik eder? Öğrencilerin bilecekleri Bu ünitenin sonunda öğrenciler hangi kilit bilgi ve becerilere sahip olacaklar? Öğrencilerin yapabilecekleri Öğrenciler edindikleri bu bilgi ve becerilerle daha sonra ne yapabilecekler? Performansa Dayalı Çalışmalar: Hangi gerçekçi performans çalışmalarıyla öğrenciler istenilen anlamayı gösterebilecekler? Anlamak ile ilgili performanslar hangi kriterlerle değerlendirilecek? Aşama Değerlendirme Kanıtları 5. Diğer Kanıtlar: -Başka hangi kanıtlar sayesinde (örnek; quizler, testler, akademik gösterge, gözlem, ev ödevi, günlük vb.) öğrenciler istenilen sonuçlara ulaşma başarısını gösterebilecekler? - Öğrenciler kendi öğrenimlerini kendileri nasıl değerlendirecek ve yorumlayacak? 3. Aşama Öğrenme Planı 6. Öğrenme Aktiviteleri: Hangi öğrenme deneyimleri ve bilgisi öğrencilerin arzu edilen sonuçlara ulaşmasını sağlayacak? Yapılan tasarım W = Öğrencilere ünitenin ne yöne gittiği ve ne beklendiği konusunda nasıl yardım edecek? Öğretmene öğrencilerin hazır bulunuşlukları hakkında nasıl yardım edecek (Öğrencilerin önceki bilgileri)? H = Tüm öğrencilerin ilgisini ve merakını nasıl çekecek, dikkatini nasıl toplayacak ve ilginin devam etmesini nasıl sağlayacak? E = Öğrencilerin donanımını nasıl sağlayacak, anahtar fikirleri deneyimleme ve konuyu keşfetme konusunda nasıl yardım edecek? R = Ne anladıkları ve yaptıkları çalışmalar üzerinde tekrar düşünme ve bunları gözden geçirme konusunda nasıl imkan sağlayacak? E = Öğrencilerin, yaptıkları çalışmaları ve bunların çıkarımlarını değerlendirmelerini nasıl sağlayacak? T = Öğrenen grubun farklı ihtiyaç, ilgi ve becerilerine göre nasıl şekillenecek (kişiselleşecek)? O = Baştan itibaren katılımı en üst seviyeye çıkarmak ve katılımın devamlılığını sağlamak, aynı zamanda etkili öğrenmeyi gerçekletirmek için nasıl organize olunacak? 11

12 Blank UbD Template guidance This is best used in conjunction with the UBD in a Nutshell hand-out for quick and easy reference when designing units. Stage 1 Desired Results Established goals 1. Use content standards here these can obtained from the MEB (Ministry of Education), CEF (Common European Framework of Languages), UbD Exchange often lists US State content standards, Baccalaureate content standards (IB), igcse, UK, Australian, Canadian standards etc.etc. Content standards do not need to be overly specific and can address a variety of skills. Moreover content standards may stay the same for a series of unit plans and can be tweaked here and there depending on the overall unit s focus. What are the big ideas here, what is of real value? Only list standards that you plan to assess in Stages 2 & 3. Finally think about what content standards encourage transferable skills here, skills that kids can use in other lessons or other areas in their lives. Understandings: Students will understand that 2. This box addresses the enduring understandings. What will students remember from your lesson in 10 years time for example? These should not be formulated as a question but instead should provoke thought, think of morals. Students will know 4. Sometimes it is hard to separate these two boxes and on the UbD exchange you will see knowledge and skills merged together. Performance tasks: Although it does not exactly state this in the UbD literature you can consider this as the box where you place the summative assessment (a good place to start when considering backwards design). Be creative here and remember East Indian APES for focusing appropriate assessment tasks & GRASPS for keeping your assessments authentic. Stage 2 Assessment Evidence Stage 3 Learning Plan Essential Questions: 3. Here you will write a series of questions that help focus the unit. The questions need to be dilemmas and provocative and may not have a right answer. Students will be able to In these boxes you can state more specifically the unit s aims and objectives. Other evidence: Journals, on-going formative assessment, pop quizzes, student reflection etc. can be best addressed here. Also if you are using text books you can state pages/units which will covered here and references to workbooks. 6. Learning Activities: This box can be termed the lesson plan section because here you will make sure that lesson plans are meeting all the needs stated above. Everything needs to be cohesive and to help keep things focused the WHERETO acronym will guide you. W = help the students know where the unit is going and what is expected? Help the teacher know where the students are coming from (prior knowledge)? H = Hook all the students and hold their interest? E = Equip students, help them experience key ideas and explore the issues? R = Provide opportunities to rethink and revise their understanding and work? E = Allow students to evaluate their work and its implications? T = Be tailored (personalised) to the different needs, interest and abilities of learners? O = Be organised to maximise initial and sustained engagement as well as effective learning? 5. 12

13 Boş UbD Şablonu Rehber bilgiler Bir unite tasarlarken hızlı ve kolay referans için kullanabileceginiz sizlere dağıtılan Kısaca UbD bilgileriyle kullanıldığında en iyi sonucu alırsınız. 1 İstenilen Sonuçlar 1. Kazanımlar Burada kazanımları kullanın ki bunlar MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), CEF (Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı), UbD Exchange (genelde Amerika Eyaletleri kazanımlarının listesi), IB (Uluslar arası Bakalorya kazanımları), İGCSE (okul öğrencilerine uluslar arası genel İngilizce sertifikası), İngiltere, Avustralya, Kanada kazanımları vb. yerlerden temin edilebilir. Kazanımların çok belirli olması gerekmez ve farklı becerilere hitap edebilirler. Ayrıca kazanımlar bir dizi ünitede aynı kalabilir ve ünitenin genel odağına göre ufak tefek değişikliklerle tekrar kullanılabilir. Buradaki büyük fikirler nelerdir? Gerçekten değerli olan nedir? Sadece 2. Ve 3. Aşamalarda ölçeceğiniz kazanımları listeleyin. Son olarak da kazanımların burada hangi transfer edilebilir becerileri desteklediğini düşünün. Bu beceriler öğrencilerin başka derslerde ya da yaşamlarının başka alanlarında kullanabilecekleri beceriler olacaktır. Anlamak Üzerine: Öğrencilerin anlayacakları Bu kutuda anlamanın kalıcı olması ile ilgili bilgiler yer alır. Örneğin bundan 10 yıl sonra öğrenciler dersinizden neleri hatırlayacak? Bunlar soru şeklinde formüle edilmemelidir. Etik ve doğru değerler üzerine düşünmeyi kışkırtmalısınız. Öğrencilerin bilecekleri Bazen bu iki kutucuğu ayırmak zordur. UbD exchange sayfasında bilgi ve becerinin iç içe geçtiği görülür. Performansa Dayalı Çalışmalar: Her ne kadar UbD literatüründe belirtilmese de burayı genel değerlendirmenin yazıldığı kutu olarak düşünebilirsiniz (sondan başa doğru tasarım ile çalışacağınızda başlamak için iyi bir yerdir). Burada yaratıcı olun ve uygun ölçüm çalışmalarını odaklamak için East Indian Apes i ve değerlendirmenizin gerçekçi olması için GRASPS ı unutmayın! Temel Sorular: Buraya ünitenin odaklanması gereken nokta ile ilgili bir dizi soru yazılır. Sorular çelişkili ve kışkırtıcı olmalı, ayrıca soruların doğru bir cevabı olmayabilir. Öğrencilerin yapabilecekleri Bu kutucuklarda ünitenin hedef ve amaçları daha açık belirtilebilir. 2. Aşama Değerlendirme Kanıtı 3. Aşama Öğrenme Planı 5. Diğer Kanıtlar: Bültenler, günlükler, devam eden biçimlendirici değerlendirmeler, sürpriz quizler, öğrencilerin geribildirimleri vb. Burada ele alınabilir. Ayrıca ders kitabı kullanıyorsanız işleyeceğiniz ve alıştırma kitabına referans olacak sayfaları/üniteleri burada belirtebilirsiniz. Öğrenme Aktiviteleri: 6. Bu kutu Ders Planı Bölümü olarak adlandırılabilir. Burada ders planınızın yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşıladığından emin olacaksınız. Her şey ilişkili olmalıdır. Çalışmayı odaklayabilmek için WHERETO akronimi size yol gösterecektir. W = Öğrencilere ünitenin ne yöne gittiği ve ne beklendiği konusunda nasıl yardım edecek? Öğretmene öğrencilerin hazır bulunuşlukları hakkında nasıl yardım edecek (Öğrencilerin önceki bilgileri)? H = Tüm öğrencilerin ilgisini ve merakını nasıl çekecek, dikkatini nasıl toplayacak ve ilginin devam etmesini nasıl sağlayacak? E = Öğrencilerin donanımını nasıl sağlayacak, anahtar fikirleri deneyimleme ve konuyu keşfetme konusunda nasıl yardım edecek? R = Ne anladıkları ve yaptıkları çalışmalar üzerinde tekrar düşünme ve bunları gözden geçirme konusunda nasıl imkan sağlayacak? E = Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ve bunların çıkarımlarını değerlendirmelerini nasıl sağlayacak? T = Öğrenen grubun farklı ihtiyaç, ilgi ve becerilerine göre nasıl şekillenecek (kişiselleşecek)? O = Baştan itibaren katılımı en üst seviyeye çıkarmak ve katılımın devamlılığını sağlamak, aynı zamanda etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek için nasıl organize olunacak? 13

14 STAGE 1/AŞAMA 1 DESIRED RESULTS / İSTENİLEN SONUÇLAR What should students know, understand and be able to do? What content is worthy of understanding? What enduring understandings are desired? In stage 1 we consider our goals, examine established content standards and review curriculum expectations. Because typically we have more content than we can reasonably address within the available time, we must make choices. This first stage in the design process calls for clarity about priorities. Establish goals. What content standards, course, programme objectives etc. will be emphasised? What are the desired long term accomplishments? Enduring understandings. What specific understandings about the content and work of the unit are desired? What big ideas enable such connections and transfer? What misunderstandings are predictable? Essential Questions. What questions must be continually addressed to ensure in-depth understanding? What thought provoking questions link this unit to other units and to students lives? Know. What knowledge (e.g. facts, concepts, generalisations, rules, principles) questions will students be able to answer as a result of this unit? Do. What key skills and procedure will students acquire as a result of this unit? Öğrencilerin bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerekenler nelerdir? Anlamaya değecek içerik hangisi? Hangi kalıcı anlamaların edinilmesi isteniyor? 1. aşamada amaçlarımızı değerlendirdik, kazanımları inceledik ve müfredat beklentilerini gözden geçirdik. Var olan zamanda mantıken ele alabileceğimizden çok daha geniş bir içeriğe sahip olduğumuzdan, seçimler yapmalıyız. Tasarım sürecindeki bu birinci aşamada önceliklerin açıklık kazanması gerekiyor. Kazanımlar. Hangi kazanımlara, kurslara, program amaçlarına vb. ağırlık verilecek? İstenilen uzun dönem başarılar nelerdir? Anlamayı kalıcı kılmak. İçerik ve ünite çalışmalarında özellikle anlamalarını istediklerimiz nelerdir? Hangi büyük fikirler bu gibi bağlantıları ve transferi sağlar? Öngörülen yanlış anlaşılmalar nelerdir? Temel Sorular. Derinlemesine anlamayı sağlamak için devamlı sorulması gereken sorular nelerdir? Bu üniteyi diğer ünitelere ve öğrencinin yaşamına bağlayan kışkırtıcı sorular nelerdir? Bilmek. Bu ünite sonucunda öğrenciler bilgiye dayalı (örneğin, olgular, kavramlar, genellemeler, kurallar, ilkeler) hangi soruları cevaplayacaklardır? Yapmak. Bu ünitenin sonunda öğrenciler hangi kilit becerileri ve prosedürleri kazanacaklar? 14

15

16 EST. GOALS CONTENT STDS KAZANIMLAR Question: Why do we have content standards in the first place? Answer: Content standards should cover three areas: Academic standards describe what students should know and be able to do in the core academic subjects at each grade level. (Transfer) Content standards describe basic agreement about the body of education knowledge that all students should know. (Content) Performance standards describe what level of performance is good enough for students to be described as advanced, proficient, below basic, or by some other performance level. (Attainment) However Wiggins and McTighe discuss several problems with standards: The Overload Problem : Simply too many content standards exist, & we do not have the time available to learn them. The Goldilocks Problem : Standards are too big /too small. The Nebulous Problem : Standards are so nebulous that teachers will interpret *them+ in different ways, thus defeating one of the intentions of the standards movement clear, consistent, and coherent educational goals Kazanımlar neden var? Cevap: kazanımlar aşağıdaki üç alanı kapsamalı Akademik Standartlar öğrencilerin, her sınıf seviyesinde temel akademik konularda bilmesi ve yapabilme yetisine sahip olması gerekenleri tanımlayın. (Transfer) Kazanımlar bütün öğrencilerin bilmesi gereken eğitim bilgisinin yapısıyla ilgili kabul gören temel konuları tanımlayın. (İçerik) Performans Standartları öğrencilerin düzeylerinin ileri, yeterli, temelin altında ya da başka bir performans seviyesi ile belirtilmesi için hangi performans seviyesinin yeterli olduğunu tanımlayın. (Başarı seviyesi) Wiggins ve McTighe standartlarla ilgili bazı sorunları tartışıyorlar: Aşırı Yükleme Problemi : Basitçe çok fazla kazanım var ve bunların hepsini öğrenmeye yetecek zamanımız yok. Goldilocks Problemi : Kazanımlar ya çok büyük ya da çok küçük. (Üç Yaramaz Ayı çocuk hikayesine dayalı) Belirsizlik Problemi : Kazanımlar o kadar belirsiz ki, «öğretmenler bunları farklı şekillerde yorumluyor ve standart oluşturma hareketinin bir amacını yok ediyor net, tutarlı ve uyumlu eğitim hedefleri» Rather than randomly covering many discrete skills, teachers in Japan state that their primary aim is to develop conceptual understanding in their students. They emphasise depth versus superficial coverage. Although teachers in Japan cover less ground in terms of discrete topics or pages in a textbook, they emphasise problembased learning in which rules and theorems are derived and explained by the students, thus leading to deeper understanding. Birbirinden ayrı birçok beceriyi gelişi güzel işlemektense, Japonya daki öğretmenler öncelikli hedeflerinin öğrencilerinde kavramsal anlayışı geliştirmek olduğunu belirtirler. Yüzeysel işleyiştense ayrıntılı işleyiş üzerinde dururlar. Japonya daki öğretmenler ders kitaplarında farklı konular ya da sayfa sayısı açısından daha az konu ya da sayfa işleseler de, kuralların ve teoremlerin öğrenciler tarafından bulunup açıklandığı problemtabanlı öğrenmeyi vurguluyorlar, bu daha derinlemesine anlamayı Why do Finnish Schools get the best results? The Finns trust their teachers. They used to have prescriptive curriculum guides running over 700 pages. Now the national math curriculum is under 10 pages. With the support of the knowledge-based business community Finnish schools focus on 21st century skills like creative problemsolving, not test prep Neden Finlandiya okulları en iyi sonuçları alıyor? Finlandiyalılar öğretmenlerine güveniyor. Eskiden yönergelerle dolu 700 sayfadan fazla müfredat rehberleri vardı. Artık ulusal matematik müfredatı 10 sayfadan az. Bilgiye dayalı iş topluluğunun da desteğiyle Finlandiya okulları sınavlara hazırlık yerine yaratıcı problem çözme gibi 21. yy becerilerine odaklanıyorlar. 16

17 1. 2. Research into best teaching practice En iyi öğretim uygulamaları konusunu araştırmak Percentage of 8th grade maths classes involving student presentations of possible alternative solutions to problems Öğrencilerin problemlere ilişkin muhtemel alternatif çözümler sunduğu 8. sınıf matematik öğrencilerinin yüzdeleri Percentage of 8th grade maths classes where students induce the idea to be learned from problems 8. sınıf matematik sınıfı öğrencilerinin, problemlerden öğrenebilecekleri fikrini benimseme yüzdeleri 42% 8% Time spent in an 8th grade mathematics classroom practising a procedure to be learned 44% 1% 8. sınıf matematik sınıfında öğrenilmesi gereken bir işlem için harcanan zaman 40% 95% 17

18 QUIZ TIME! Look at the three content standards below and decide whether they are an overload problem, a Goldilocks problem, or a Nebulous problem? Answers at the bottom of the page Test Zamanı! Aşağıda bulunan 3 kazanımı inceleyin ve bunların yükleme problemi mi, Goldilocks problemi mi yoksa belirsizlik problemi mi olduğunu belirtin. Yanıtlar sayfanın sonundadır. 1 Goldilocks (too big) 2 Nebulous 3 Goldilocks (too small) 1 Goldilocks (çök büyük) 2 Berlirsizlik 3 Goldilocks (çök küçük) 18

19 1. Neden Finlandiya okulları en iyi sonuçları alıyor? How do you set your goals? Are they relevant?/hedeflerinizi nasıl belirliyorsunuz? Konuya uygunlar mı? Establish goals. What relevant goals (content standards, course or programme objectives learning outcomes, etc.) will be emphasised? What are the desired long term accomplishments? Or, What relevant goals will this unit address? Kazanımlar. Hangi ilgili hedefler (kazanım, ders ya da program amaçları, öğrenme sonuçları vb.) üzerinde durulacak? Uzun vadede ulaşılması istenilen başarılar nelerdir. Ya da, Bu ünite hangi ilgili amaçlara hitap edecek? 19

20 2. 20

21 UNDERSTANDING / ANLAMAK TANIMI 2. An understanding is an important inference, drawn from the experience of experts, stated as a specific and useful generalisation. Anlamak uzmanların deneyimlerinden alınan, belirli ve yararlı bir genelleme olarak ifade edilen önemli bir çıkarımdır. An understanding refers to transferable, big ideas having enduring beyond a specific topic. Anlamak aktarılabilen, belirli bir konunun ötesinde kalıcı olan büyük fikirler ile ilgilidir. An understanding involves abstract, counterintuitive, and easily misunderstood ideas. Anlamak soyut, mantık dışı ve kolaylıkla yanlış anlaşılabilecek fikirleri içerir. An understanding is best acquired by uncovering (i.e. it must be developed inductively, co constructed by learners) and doing the subject (i.e. Using the ideas in realistic settings and with real-work problems). Anlamak en iyi, ortaya çıkarmak (örnek: tümevarıma gelişmeli, öğrenenler tarafından birlikte oluşturulmalı) ve konuyu hayata geçirmek (örnek: fikirleri gerçekçi ortamda ve çalışmada gerçek sorunlarla kullanmak) yoluyla elde edilir. An understanding summarises important strategic principles in skill areas. Anlamak beceri alanlarında önemli stratejik ilkeleri özetler. Explanation Açıklama Backing up claims and assertions with evidence Savları ve iddiaları kanıtlarla desteklemek Interpretation Yorumlama Drawing inferences and generating something new from them Sonuçlar/anlamlar çıkarmak ve bunlarla yeni bir şey oluşturmak How do we know kids are understanding? Ask kids to demonstrate one of these. Öğrencilerin anladığını nasıl bileceğiz? Öğrencilerinizden buradakilerden birini yapmasını isteyin Application Uygulama Using knowledge and skills in a new or unanticipated setting or situation Yeni ya da beklenmeyen durum veye ortamda edindiği bilgi ve beceriyi kullanmak Analysis of perspectives Bakış Açılarının Analizi Analyzing differing points of view about a topic or issue Bir konu ya da başlık ile ilgili farklı görüşleri analiz etmek Empathy Empati Demonstrating the ability to walk in another s shoes Kendini başka birinin yerine koyabilme becerisini göstermek Self-knowledge Kendini Tanıma Assessing and evaluating one s own thinking and learning: revising, rethinking, revisiting, refining Kişinin kendi düşüncesini ve öğrenimini ölçmek ve değerlendirmek: tekrar etmek, tekrar düşünmek, tekrar konuya bakmak, tekrar temizlemek 21

22 Definition: Enduring Understandings Enduring understandings are statements summarizing important ideas and core processes that are central to a discipline and have lasting value beyond the classroom. They synthesize what students should understand not just know or do as a result of studying a particular content area. Moreover, they articulate what students should revisit over the course of their lifetimes in relationship to the content area. Enduring understandings: 1. frame the big ideas that give meaning and lasting importance to such discrete curriculum elements as facts and skills 2. can transfer to other fields as well as adult life 3. unpack areas of the curriculum where students may struggle to gain understanding or demonstrate misunderstandings and misconceptions 4. provide a conceptual foundation for studying the content area and are deliberately framed as declarative sentences that present major curriculum generalizations and recurrent ideas. Example: Reading/Literature This is an Enduring Understanding Reading is a process by which we construct meaning about the information being communicated by an author within a print or nonprint medium. 2. Tanım: Kalıcı Anlama Kalıcı Anlamalar, disiplin için asıl olan ve sınıfın sınırları dışında kalıcı değere sahip önemli fikirleri ve çekirdek süreci özetleyen ifadelerdir. İşlenen belirli bir konunun sonunda öğrencilerin anlaması gerekeni sentezlerler sadece yapmak ya da bilmek değildir. Dahası öğrencinin işlenen konuyla ilişkili olarak yaşamında yeniden değerlendirmesi gerekenleri açıkça ifade eder. Kalıcı Anlama: 1. Olgular ve beceriler gibi farklı müfredat unsurlarına anlam ve kalıcı önem katan büyük fikirlerin çerçevesini çizer. 2. Başka alanlar kadar yetişkinlerin yaşamlarına da transfer edilir. 3. İçinden çıkarmak adı altında öğrencilerin anlamakta zorlandıkları ya da yanlış anlamalara veya yorumlara yol açan müfredat alanlarını sadeleştirir. 4. İçeriği öğrenmek için kavramsal zemin sağlar ve önemli müfredat genellemeleri ve yenileyen fikirleri sunan açıklayıcı cümleler ve ifadeler olarak bilinçli bir şekilde çerçevelenmiştir Örnek: Okuma/Edebiyat Bu kalıcı anlamadır Okuma yazarın yazılı ya da yazılı olmayan bir yolla iletmek istediği bilgiyi algılayıp anlam çıkarma sürecidir. This is an Essential Question How is reading a process of constructing meaning from text? (Mustafa Boyacioğlu) Temel Soru Örneği Okuma, metinden anlam çıkarmada nasıl bir süreçtir? (Mustafa Boyacioğlu) 22

23 2. Examples of enduring understandings English Macbeth t Students will understand tha ividuals who are often Systems of power are run by ind corruption.. prone to personal interests and een fate and personal Shakespeare uses the conflict betw trol of our lives. choice to question who is in con Physical Science - Mendelian Genetic s rstand that Students will unde by alleles which e largely determined ar s sm ni ga or of Traits enced by enpatterns (but influ le ab ict ed pr in ed are inherit ). vironmental factors Social Studies Ancient Greece Students will understand that s developed by the anthe cultural & political institution tion for all cultural & politicient Greeks became the founda ope and beyond. cal developments in Western Eur Mathematics Statist ics Students will underst and that Interpreting data an d predicting data wi ll give them power to make informed de cisions in the real wo rld. Students will underst and that statistics ar e sometimes used to mislead, especi ally in advertising. French Fashion & Lang Usa Kalıcı Anlamaya Örnekler İngilizce - Macbeth İktidardaki yöneticiler çoğu zaman kişisel çıkarlarla hareket etme eğiliminde olan yozlaşmış bireylerdir. Shakespeare kader ve bireyin kendi seçimi arasındaki çelişkiyi kullanarak yaşamın kontrolünün kimde olduğunu sorguluyor. Fen - Mendelian Genetik Organizmaların fiziksel özellikleri büyük oranda öngörülen şekillerde kalıtımla geçmiş (ama çevresel etkenlerden etkilenmiş) aleller tarafından belirleniyor. Sosyal Bilimler Antik Yunan Öğrenciler Antik Yunan döneminde oluşturulan ve geliştirilen kültürel & politik kurumların Batı Avrupa ve ötesinde tüm kültürel & politik gelişimler için temel oluşturduğunu anlayacaklar. Matematik - İstatistikler Öğrenciler verileri yorumlamanın ve tahmin etmenin kendilerine gerçek dünyada bilinçli karar verme yetisi kazandırdığını anlayacaklar. Öğrenciler istatistiklerin bazen, özellikle de reklamcılıkta, yanlış yönlendirmek için kullanıldığını anlayacaklar. ge t Students will understand tha of formal and informal speech Proper usage understanding nces in life by focusing on will improve cultural experie clothing, food and so on. Fransızca Moda & Dil Kullanımı Resmi ve resmi olmayan konuşma dilinin doğru kullanımının anlaşılması giyim, yemek ve benzeri konulara odaklanarak yaşamdaki kültürel deneyimleri geliştirir. Music Identifying Styl es Students will underst and that Different styles of cu ltural music can be ide ntified via the instrument sounds an d voice styles. The expression or style of music is defined by dynamics. Note beats and pitches help define rhythm an d movement. Müzik Farklı Türleri Belirlemek Kültürel müziğin farklı türleri enstrüman sesleri ve ses türleri aracılığıyla tespit edilebilir. Müzik ifadesi ya da türü dinamiklerle tanımlanır. Nota vuruşları ve perdeleri ritmi ve hareketi tanımlamakta yardımcıdır. 23

24 6 Facets of Understanding 2. Anlamanın 6 boyutu olan UbD will help me to have a multifaceted view of what makes up an enduring understanding, a six-sided view of the concept. When my students truly understand, they will explain facts, and data they will interpret ideas, events, narratives, and translations they will apply and effectively use what they have already learned in new situations they will have a perspective of the big picture, critical, insightful points of view they can empathize and get inside another person's feelings and world view, they will have self-knowledge, perceive the personal style, prejudices, projections, and habits and they will be aware of what they do not understand and why. The teachers should determine the essential questions for these six categories to promote understanding. Our courses, units, and lessons that incorporate core essential questions will more likely to foster understanding in students. (Betül Çoban) UbD ile bir konuya altı farklı yönden yaklaşmak anlamayı kalıcı kılan çok yönlü unsurları görmemi sağlayacak. Öğrencilerim bir konuyu, bilgiyi gerçekten anladıklarında: Olguları ve verileri açıklayabilecekler Fikirleri, olayları, açıklamaları ve çevirileri yorumlayabilecekler Öğrendiklerini yeni durumlara uygulayabilecek ya da bu bilgilerini yeni durumlarda etkili bir biçimde kullanabilecekler Resmin tamamı, eleştiriler, bakış açılarının algıları hakkında görüşleri olabilecek Empati kurarak başka birinin duygularını hissedip onun dünya görüşünden bakabilecekler Kendilerini bilecek ve tanıyacaklar, kişisel tarzı, önyargıları, izdüşümleri ve alışkanlıkları algılayıp anlayabilecekler. Neyi anlamadıklarının ve neden anlamadıklarının farkında olacaklar. Öğretmenler anlamayı desteklemek için altı kategori için de temel soruları belirlemelidir. Temel soruları içeren konularımızın, ünitelerimizin ve derslerimizin öğrencilerde anlamayı geliştireceği kuvvetle muhtemeldir. (Betül Çoban) The 6 Facets of understanding; explaining, interpreting, applying, having perspective, empathising, having selfknowledge; will lead the educators to have a better look at the results of their teaching processes. It will help us clarify our expectations in judging the quality of a performance. Having those clear criteria will also provide teachers teaching at the same level, with an equal evaluation process. (Banu Aldemir) Anlamanın 6 boyutu olan; açıklamak, yorumlamak, uygulamak, bakış açılarının analizi, empati kurmak, kendini tanımak ile eğitimciler verdikleri eğitim sürecinin sonuçlarını daha iyi gözlemleyebilecekler. Bir performansı değerlendirirken beklentilerimize netlik kazandıracak. Net ve açık ölçütlere sahip olmak sayesinde öğretmenler hem aynı seviyede öğretecekler hem de değerlendirmeler aynı düzeyde ve adil olacak. (Banu Aldemir) 24

25 Essential Questions 3. Temel Sorular 25

26 The essential questions will first help me to arouse students attention by asking provocative questions. These questions (which must be general and important) will also bring me a general vision of the lesson. Then through the answers, different points of view will be discovered and this will give me an idea about my students knowledge and understanding. (Hilal Özbideciler) Essential questions are one of the main focuses of Understanding by Design. They focus the students on the topic at hand and are one way to stay focused on the big ideas. They may have different answers that must stimulate thoughts to spark more questions. Essential questions foster higher-order thinking skills. They engage students in solving real life problems. These questions help me to focus on the most important aspects of the unit and they help prevent my students from wondering, Why are we doing/ learning this? (Meral Olcay) 3. Temel sorular Tasarımlar Yoluyla Anlama nın odak noktalarından biridir. Öğrencinin işlenen konuya odaklanmasını sağlar ve büyük fikirler üzerine yoğunlaşmanın yollarından biridir. Her sorunun düşünmeyi tetikleyen farklı cevapları olabilir ve bu da başka soruları doğurabilir. Temel sorular üst düzeyde düşünme becerilerini besler. Öğrencilerin gerçek hayata dair problemlerle ve çözümleriyle uğraşmalarını sağlar. Bu sorular ünitenin önemli yönlerine odaklanmama yardımcı olur ve öğrencilerimin Bunu neden yapıyoruz? / Bunu neden öğreniyoruz? diye sormalarını engeller. (Meral Olcay) Temel sorular, öncelikle öğrencilere soracağım düşünmeye yönlendiren kışkırtıcı sorularla öğrencilerin dikkatlerini çekmemde yardımcı olacak. Bu sorular (genel ve önemli olmalılar) aynı zamanda bana dersle ilgili genel bir öngörü sağlayacak. Cevaplar sayesinde öğrencilerin farklı görüşlerini keşfedeceğiz ve bana öğrencilerimin bilgileri ve anlayışları hakkında fikir verecek. (Hilal Özbideciler) According to Wiggins and McTighe, essential questions are questions that are not answerable with finality in a brief sentence Their aim is to stimulate thought, to provoke inquiry, and to spark more questions including thoughtful student questions not just pat answers (106). In other words, essential questions do not have a single, definitive answer. They are a tool to hook the students and engage them in discussion and critical thinking. It is important that the number of essential questions per unit be manageable. Three to five essential questions per unit are enough. In addition, essential questions may be repeated over the course of a student s education, allowing them to reconsider their ideas about various concepts. The essential questions may be extremely general, or may be more specific to a topic. For example, in the Hisar 7th grade English The Outsiders unit, an essential question could be, Why do we hate some groups of people or why do they hate us? or Why do the Greasers and Soc s hate each other? (Emily Brouwer). Wiggins ve McTighe ye göre temel sorular kısa ve kesin cevapları olmayan sorulardır Amaçları düşünme eylemini harekete geçirmek, irdelemeyi teşvik etmek ve daha fazla soru ortaya çıkarmaktır, ki buna üzerinde düşünülmüş, öğrencilerden gelen sorular dahildir sadece hızlı ve hazır cevap vermek değildir. (106) Başka bir deyişle, temel soruların tek, kesin bir yanıtı yoktur. Temel sorular öğrencilerin merakını uyandırmak ve onları tartışmalara çekmek, eleştirel düşünmelerini sağlamak için araçtır. Her ünite için hazırlanan temel soruların makul sayıda olması önemlidir. Her ünite için 3 ila 5 soru yeterlidir. Ayrıca temel sorular öğrencinin eğitim döneminde tekrarlanabilir, böylece farklı kavram ve konulardaki fikirlerin gözden geçirilmelerine izin verir. Temel sorular çok genel ya da belli bir konu veya temaya yönelik olabilir. Örneğin, Hisar da 7. Sınıf İngilizce dersinde The Outsiders/Dışlanmışlar ünitesi için temel sorulardan biri Neden bir grup insandan nefret ederiz ya da onlar neden bizden nefret eder? veya Neden Greasers ve Soc s birbirlerinden nefret ediyor? olabilir. (Emily Brouwer) 26

27

28 4. 28

29 Simply put, transferability is meaningfully using and adapting learned skills and knowledge in a different context than that in which they were learned. Without being aware of the term, several high school students recently described how they experienced transferability during their portfolio presentations. They discovered that the skills they learned in the process of academic writing in English, specifically outlining and note-taking, were transferable to other subjects. The goal of education in the UBD framework is to set aside rote memorization and the plugging in of set formulas, to developing skills and knowledge from one subject to another as the high school students did, and ultimately outside the classroom. (Rebecca Hable) Basitçe ifade edersek, transfer etmek aslında öğrenilen becerileri ve bilgiyi başka bir içerikte farklı bir şeklide anlamlı olarak kullanmak ve adapte etmektir. Bu terimin farkında olmadan, bazı lise öğrencileri portföy sunumları sırasında transfer etmek ile ilgili yaşadıkları deneyimleri anlattılar. İngilizce akademik yazım sürecinde öğrendikleri becerilerin, özellikle de taslak yazmak ve not almak, başka konulara transfer edildiğini keşfettiler. UbD çerçevesinde eğitimin hedefi ezbere dayalı, fişe takılmış gibi bir dizi formülün aktarıldığı anlayışı bir kenara koymak ve lise öğrencilerinin yapmış olduğu gibi bir konudan öbürüne daha sonra da nihayetinde sınıf dışı alanlarda becerileri ve bilgiyi geliştirmektir. (Rebecca Hable) 29

30 5. STAGE TWO / İKİNCİ AŞAMA Assessment EVIDENCE Değerlendirme KANITLARI 30

31 How will we diagnose, monitor and evaluate students achievement of Stage One desired results? Moreover, through what authentic performance task(s) will students demonstrate transfer and meaning-making of the desired results and by what criteria will performance be judged to be valid evidence of the desired learnings? In order to help teachers assess stage one of the unit plan template using authentic assessment (giving assessment real world value) Wiggins & McTighe created GRASPS. The following example is from a science performance task. Goal & Role As a scientist with a consumer research group, your task is to design an experiment to determine which of four brands of detergent will most effectively remove three different types of stains on cotton fabrics. Audience Your target audience is the testing department for Consumer Research magazine. Situation You have a two part challenge. 1 To develop an experimental design for isolating the key variables 2 To clearly communicate the procedure so that the staff of the testing department can conduct the experiment to determine which cleaner is most effective for each type of stain. Product You will need to develop a written experimental procedure (following the given format) outlining the steps in sequence. You may include an outline or graphic format to accompany the written description. Standards 5. Öğrencilerin birinci aşamada istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşamadığını nasıl teşhis edeceğiz, denetleyeceğiz ve değerlendireceğiz? Hangi gerçekçi performans çalışması/çalışmaları aracılığıyla öğrenciler istenilen sonuçlarla ilgili transferi ve anlam yaratmayı gösterebilecekler? İstenilen bilgilerin öğrenilmesinde geçerli kanıt sunması açısından performans hangi kritere göre değerlendirilecek? Öğretmenlerin ünite planı şablonunun birinci aşamasını gerçekçi değerlendirme kullanarak (gerçek hayata dair çalışmalar üzerinden değerlendirmek) değerlendirebilmeleri için Wiggins & McTighe GRASPS ı oluşturdu. Aşağıdaki örnek fen alanındaki bir çalışmadandır. Ürün Amaç & Rol Bir bilim insanı olarak tüketici araştırma grubuyla birlikte, üç farklı lekeyi pamuklu kumaştan çıkarmak için dört deterjan markasından hangilerinin en etkili olduğunu belirleyecek bir deney tasarlayacaksınız. Seyirci Hedef seyirciniz Tüketici Araştırmaları dergisinin test birimi. Durum İki açıdan zorlukla karşı karşıyasınız. 1 Kilit değişkenleri izole edecek deneysel tasarım geliştirmek 2 Test biriminde çalışanların, her leke tipi için hangi temizlik malzemesinin daha etkili olduğu nu belirlemek konusunda deneyi yapabilmeleri için yöntemi net ve anlaşılır şekilde anlatmak. Deneysel yöntemi yazıya geçirmelisiniz (verilen formatı izleyerek) bunu yaparken sıralamadaki basamakları ana hatlarıyla belirtmeniz gerekiyor. Yazılı tanımı destekleyecek grafik ya da çalışmanın özetini dahil edebilirsiniz. Standartlar Deneysel tasarımlarınız, iyi bir tasarım için gerekli kriterleri doğru ve tam olarak izlemeli Your experimental design needs to follow the criteria for good Uygun şekilde kilit değişkenler izole edilmeli design accurately and completely Appropriately isolate the key variables Include a clear and accurate written description of the procedure (an outline or graphic to assist the testers is optional) Enable the testing department staff to determine which cleaner is Yöntemin doğru ve anlaşılır tanımı yazılı olarak dahil edilmeli (test yapacaklara yardımcı olması için kroki/özet ya da grafik eklemek isteğe bağlıdır) Test birimi çalışanlarının, hangi temizlik malzemesinin her leke tipi için daha etkili olduğunu belirlemeleri sağlanmalı most effective for each type of stain 31

32 5. 32

33 6. STAGE THREE / ÜÇÜNCÜ AŞAMA Learning PLAN Ögrenme PLANI 33

34 6. Teaching for understanding should reflect seven key instructional design principles (consider this as a tool for organising your lesson planning), described by Wiggins and McTighe via the acronym W.H.E.R.E.T.O Anlamak için öğretmek, eğitime dayalı tasarımda Wiggins ve McTighe in W.H.E.R.E.T.O akronimiyle ifade ettiği yedi kilit ilkeyi yansıtmalı (bunu dersinizi planlamak için kullanacağınız bir araç olarak düşünün). What Students Ask Put yourself in your students shoes for a moment Ö ğ renciler Soruyor Bir an için kendinizi öğrencinizin yerine koyun W H E R E T O Where are we going and how will we be assessed along the way? Why are we doing this unit at all? How will you hook and hold our attention? How will you equip us with the necessary experiences, tools, knowledge and know-how to meet performance goals? How will you help us to reflect, revise, rethink and refine our learning? How will you help us to self evaluate and self express? How will you tailor our learning to meet our varying readiness levels, interests and learning profiles? How will you organise our learning to optimise deep understanding as opposed to superficial coverage? The WHERETO acronym will provide me with a powerful tool to evaluate the validity of my day to day lesson plans. I will be able to see if my lessons are aligned to the units and whether all students are up to speed with the content. The questions that WHERETO asks will prompt me to think twice before I teach, which can only be good for my students success. (Paul Morgan) W(where) Nereye gidiyoruz ve bu süreçte nasıl değerlendirileceğiz? Bu üniteyi işlemeye ne gerek var? H(hook) E(equip) R(reflect) Nasıl meraklandırıp dikkatimizi çekecek ve ilgimizin devamlılığını sağlayacaksın? Performans hedefine ulaşmak için bizi gerekli deneyim, gereç, bilgi ve uzmanlıkla nasıl donatacaksın? Öğrendiklerimizi yansıtma, tekrar etme, üzerinde düşünme ve geliştirme konusunda nasıl yardımcı olacaksın? E(evaluate) Kendimizi değerlendirmemiz ve ifade etmemiz konusunda nasıl yardımcı olacakısn? T(tailor) Farklı seviyelerdeki hazır bulunuşluğumuzu, ilgimizi ve öğrenme profilimizi karşılamak için öğrenmemizi nasıl şekillendireceksin? O(organize) Yüzeysel işleyiştense konuyu en yüksek düzeyde derinlemesine anlamamızı sağlamak için öğrenmemizi nasıl organize edeceksiniz? WHERETO akronimi günlük ders planlarımın doğruluğunu değerlendirmek konusunda bana çok güçlü bir araç sağlayacak. Derslerimin ünitelerle uyumlu olup olmadığını ve bütün öğrencilerimin içerik açısından olmaları gereken seviyede olup olmadıklarını görebilirim. WHERETO ile sorulan sorular öğretmeye başlamadan iki kere düşünmemi sağlayacak, bu da öğrencilerimin başarılarına katkı sağlayacak demektir. (Paul Morgan) 34

35 WHERETO is an abbreviation and a kind of a guideline that helps teachers to design an effective lesson plan. In an effective lesson, students should know where the unit will go and what will be expected from them. At the beginning of the unit teachers should hook all the students and hold their interests somehow, giving examples from daily life by using audio-visuals (newspapers, movies, clips, pictures, photos, songs etc.) will help to do that. Using those kinds of materials it will be easier to equip students. Those will help students to experience the key ideas and explore the issues. That will help to create a better environment for brainstorming and provide opportunities and time to retink and revise students understanding and work. It also gives them a chance to evaluate their own ideas and work with their friends too. When teachers evaluate work it reveals the different needs, interests and abilities of students, in this way student s needs can be tailored. Teachers and educators should be orginised to maximise initial and sustained engagement to achieve all of the above. That s why WHERETO makes the process of preparing lesson plans easier for teachers. (Volkan Mazman & Mehmet Aksoy) 6. W.H.E.R.E.T.O. WHERETO öğretmenlerin etkili ve kullanışlı ders planı tasarlamalarına yardımcı ve yol gösterici bir kısaltmadır. Etkili bir derste öğrenciler; ünitenin ne yöne gideceğini kendilerinden neler beklendiğini bilirler. Ünitenin başında öğretmenler öğrencilerin hepsinde merak uyandırmalı ve bir şekilde ilgilerinin sürmesini sağlamalı, görsel işitsel materyallerle (gazete, film, müzik videosu görüntüleri, resim, fotoğraf, şarkı vb.) günlük yaşamdan örnekler vermek bu aşamada yardımcı olur. Bu gibi malzemeleri kullanmak öğrencilerin daha donanımlı olmalarını sağlamayı kolaylaştırır. Öğrencilerin kilit fikirleri deneyimlemelerini ve konuyu keşfetmelerini sağlar. Bu beyin fırtınası yapmak için daha iyi bir ortam yaratır. Öğrencilerin anladıklarını ve çalışmalarını tekrar düşünüp, üzerlerinde değişiklik yapmalarına imkân ve zaman verir. Aynı zamanda onlara kendi fikirlerini değerlendirme ve arkadaşlarıyla çalışma şansı da sağlar. Öğretmenlerin yapılan çalışmaları değerlendirmeleri öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını, ilgilerini ve becerilerini ortaya çıkartır ve bu sayede öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik içerikler biçimlendirilebilir. Yukarıda yazılanların hepsine ulaşmak için öğretmenlerin ve eğitimcilerin en üst seviyede ve devamlı organize olmaları gerekmektedir. Bu yüzden WHERETO ders planı hazırlama sürecini öğretmenler için kolaylaştırır (Volkan Mazman & Mehmet Aksoy) 35

36 The Understanding by Design Exchange, is a website dedicated to the design of curriculum, assessment, and instruction that leads students to deep understanding of content. On the site you can search hundreds of units created by other participants, integrate US state and provincial standards to your unit design & receive feeback on your units from experts. Visit the site and click learn more for an overview. Understanding by Design Exchange internet sitesi müfredat tasarımına, değerlendirmeye ve öğrencilerin konuyu derinlemesine anlamalarına yönelik bilgilerden oluşur. Bu sitede katılımcılar tarafından tasarlanmış yüzlerce ünite içinde arama yapabilirsiniz, Amerika daki eyaletlere ya da bölgelere ait kazanımları kendi ünite tasarımınıza adapte edebilir ve uzmanlardan tasarladığınız üniteler ile ilgili geribildirim alabilirsiniz. Siteyi ziyaret ettiğinizde learn more üzerine tıklayarak genel bir bilgi edinebilirsiniz. USERNAME: g_cirik_9 Understanding by Design is a website that includes resources about the aim and the structure of UbD. On the website I can access information about the basics and glossary terms. The templates and unit plans in the website help to facilitate and comprehend the idea of UbD. Moreover, the web site contains visual resources like presentations and videos. Also I can find important advice and tips about teaching, planning activities and designing the UbD plans (Sezin Eskinazi) Understanding by Design ın web sitesi sistemin hedefini ve yapısını anlamaya yönelik birçok kaynak içeriyor. Sitede temel bilgilerden terimler sözlüğüne kadar geniş kaynaklara ulaşabiliyorum. Özellikle UbD tasarımına yönelik hazırlanmış örnek ders planları UbD nin yapısını daha iyi kavramamı sağlıyor. Ayrıca sitede UbD ile ilgili görsel kaynaklar da (sunum, video vb.) yer alıyor. Sürekli güncellenen sitede öğretmek, ders etkinliklerini planlamak ve UbD planını hazırlamaya yönelik önemli ipuçları ve tavsiyeler bulabiliyorum (Sezin Eskinazi) 36

37 UbD EXCHANGE WEBSITE The UbD exchange website will provide me with a collection of web resources related to each stage of my design process. It also enables me to search for curriculum frameworks and units under different subjects. Since the aim of UbD is to enrich students understandings through collaborative design, it is very useful and inspiring to see samples of what other teachers from different countries are doing. (Nihan Şehsuvaroğlu) UbD EXCHANGE INTERNET SİTESİ UbD exchange internet sitesi yapacağım tasarım sürecinde her aşama ile ilgili internet kaynakları sağlayacaktır. Aynı zamanda farklı konulardaki müfredat çerçevelerine ve ünitelere erişimimi sağlar. UbD nin amacı işbirliğiyle gerçekleştirilen tasarımlar yoluyla öğrencilerin anladıklarını zenginleştirmek olduğuna göre, farklı ülkelerdeki öğretmenlerin yaptıklarından örnekler görmek çok yararlıdır (Nihan Şehsuvaroğlu) 37

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name: Korrepetisyon 6 Correpetition 6 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Ticari Belgeler MVP13214 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

(SES 106 MIN CC) ve (SES 114 MIN CC) ve (SES 112 MIN CC veya SES 116 MIN CC veya SES 132 MIN CC veya SES 134 MIN CC)

(SES 106 MIN CC) ve (SES 114 MIN CC) ve (SES 112 MIN CC veya SES 116 MIN CC veya SES 132 MIN CC veya SES 134 MIN CC) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: Course Name: KORREPETİSYON 3 CORREPETITION 3 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 ACENTE İŞLETMESİ VE BÜRO YÖNETİMİ BSD13213 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Nisan 2013 İstiklal İlkokulu Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles 1. Etkili okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğini kavramış olması

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Problem Çözme Teknikleri, Tasarım & Proje Yönetimi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) Course Name Problem Solving Techniques,

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type) Dersin Adı Futsal Temel Beceri Eğitim Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Basic Futsal Skill Education

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME Studyin Professional Development at Oxford House College adds credibility to any teacher! The central objectives of the Professional Development Course are: - to help

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

EXAM INFORMATION BOOKLET MIDDLE SCHOOL 2016 2017 GRADES 5 6 7 8

EXAM INFORMATION BOOKLET MIDDLE SCHOOL 2016 2017 GRADES 5 6 7 8 İDV ANKARA ÖZEL BİLKENT LABORATUVAR ORTAOKULU EXAM INFORMATION BOOKLET MIDDLE SCHOOL 2016 2017 GRADES 5 6 7 8 Test Details Entrance for Grades 5 to 8: Applicants are required to write examinations in the

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mesleki Yazışmalar BYA13102 2 4 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ,Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi IYP13202 Bahar 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Genel işletme,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Not: Formu indirdikten sonra, Adobe Reader ile açıp elektronik ortamda doldurabilir ve eposta ile bize gönderebilirsiniz.

Not: Formu indirdikten sonra, Adobe Reader ile açıp elektronik ortamda doldurabilir ve eposta ile bize gönderebilirsiniz. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezun Anket Formu ÇANKAYA UNIVERSITY Department of Industrial Engineering Alumni Survey Form Sevgili Endüstri Mühendisliği Mezunları, Çankaya Üniversitesi

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are:

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are: COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2 Prerequisites Language Instruction Course Level Course Type Course Coordinator Instructors of Turkish

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

myp agenda - september,2013 P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l

myp agenda - september,2013 P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l myp agenda - september,2013 P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday Okulu Orta Yıllar

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish Writing 2 Course number 2204215 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours (theory, practical)

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM TDEU The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam (IPEX) prepared by the Preparatory School Test

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı