İÇİNDKİLER Sayılı Sigortacılık Kanunu... 1 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDKİLER. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu... 1 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği... 117"

Transkript

1

2 Bu kitapcık Ankara Ticaret Odası cılık Hizmetleri Meslek Komitesinin katkılarıyla bastırılmıştır. Kasım 2014

3 İÇİNDKİLER 5684 Sayılı cılık Kanunu... 1 Acenteleri Yönetmeliği tarih sayılı Resmi Gazete Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/8) Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik tarih sayılı Resmi Gazete Acenteleri Yönetmeliğinin uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/14) Eksperleri Yönetmeliği

4 4IV

5 ÖNSÖZ Ankara Ticaret Odası, 5174 sayılı kanunun belirlediği faaliyetleri üyelerine sunarken, günün ihtiyacına üyelerinin yararına yönelik olarak hizmetlerini çeşitlendirmektedir. Ekonominin sınırlarının siyasi sınırları aştığı günümüzde nitelikli hizmet üretmek, gelişmenin ilerlemenin koşuludur. Oda olarak, rutin belge hizmetlerimizin yanı sıra dönem dönem üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik yayınlar hazırlamaktayız. Son dönemde önemli hukuki düzenlemelerin yapıldığı sigortacılık sektörü, bilgilendirme ihtiyacının yoğun olduğu sektörlerin başında yer almaktadır. 67 numaralı cılık Hizmetleri Meslek Komitemiz ihtiyaca dayanarak, siz değerli üyelerimizin mesleğiyle ilgili yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikleri bilmeniz mevzuata hakim olmanız amacıyla kitapçığın hazırlanmasını organize etti. Bununla beraber siz Acentelerin Teknik Personellerinizin ihtiyaç duyduğu eğitim çalışmaları da odamız tarafından karşılanmaktadır. Acentelik faaliyetlerinin çerçesini yeniden çizerek sigortacılık sektörüne önemli düzenlemeler getiren son mevzuat değişiklerini de kitapçıkta labileceksiniz. Acentelik sisteminin kurumsallaşmasını sigortacılık sektörüne duyulan günin V5

6 artırılmasını hedefleyen söz konusu düzenlemelerin, üyelerimizin yararına nı temenni ediyorum. Siz değerli üyelerimizin elinin altında lunması gereken kitapçığın hazırlanmasında katkılarından dolayı, cılık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyelerimize emeği geçen herkese Ankara Ticaret Odası adına teşekkür ederim. Salih BEZCİ Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 6VI

7 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI aykırı 4) hareketlerinden Taksirli suçlar hariç dolayı olmak hapis üzere ya affa birden uğramış fazla adlî olsalar para dahi SİGORTACILIK cezasına süreli hapis mahkûm ya edilmemiş sigortacılık KANUNU yahut mevzuatına cezası ne aykırı olursa hareketlerinden olsun basit dolayı nitelikli hapis zimmet, ya birden irtikâp, fazla rüşt, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güni Kanun adlî para kullanma, Numarası cezasına mahkûm edilmemiş hileli iflas, görevi : kullanma 5684 yahut cezası ne gibi yüz kızartıcı Kal olursa Tarihi olsun basit nitelikli zimmet, suçlar ile kaçakçılık suçları, : 3/6/2007 irtikâp, rüşt, resmî ihale alım Yayımlandığı hırsızlık, dolandırıcılık, satımlara R.Gazete: fesat karıştırma, Tarih sahtecilik, suçtan : 14/6/2007 güni kullanma, hileli iflas, görevi kullanma kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün Sayı finansmanı, : gibi yüz kızartıcı Devlet Yayımlandığı suçlar sırlarını Düstur: ile kaçakçılık açığa vurma Tertip suçları, ya : 5 rgi Cilt resmî : kaçakçılığı 46 ihale alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan suçlarından malvarlığı değerlerini dolayı hüküm aklama, giymemiş terörün finansmanı, (1) Devlet 5) Tüzel sırlarını kişi açığa vurma halinde ya rgi tüzel kaçakçılığı BİRİNCİ BÖLÜM kişinin yönetim suçlarından ine dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, malî Amaç, Kapsam Tanımlargüç (1) dışında kurucularda 5) Tüzel aranan kişi diğer halinde şartları taşıması, tüzel kişinin yönetim b) Hisse ine senetlerinin sahip nakit kişilerin, karşılığı malî çıkarılması güç dışında Amaç kapsam halka kurucularda MADDE açık anonim aranan 1 (1) diğer Bu Kanunun şartları halka taşıması, amacı, açık ülkemiz olan kısım sigortacılığının hariç olmak üzere geliştirilmesini tamamının sağlamak, nama yazılı sigorta sözleşmesinde b) Hisse yer senetlerinin alan kişilerin nakit hak karşılığı menfaatlerini çıkarılması korumak halka c) açık Bir holding sigortacılık anonim bünyesinde sektörünün faaliyet halka günli açık gösterecek olan istikrarlı kısım hariç bir ortamda olmak halinde, etkin üzere holding bir tamamının şekilde şirketinin çalışmasını nama finansal yazılı temin durumunun etmek üzere da sigortacılık c) Bir holding Kanuna faaliyetlerini bünyesinde tâbi kişi idame faaliyet kuruluşların, ettirmeye gösterecek faaliyete yeterli halinde, teşkilât, holding yönetim, şirketinin çalışma finansal esas durumunun usûlleri başlama, ile zorunludur. da faaliyetlerinin sigortacılık faaliyetlerini sona ermesi idame denetlenmesine ettirmeye yeterli ilişkin hususlar sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların 13/6/2012 çözümlenmesine tarihli 6327 sayılı Kanunun yönelik 48 olarak inci maddesiyle, sigorta (1) zorunludur. alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ibaresinden sonra gelmek üzere terörün tahkim sistemi ile ilgili usûl esasları düzenlemektir. (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. (2) Türkiye de faaliyet gösteren sigorta 48 inci maddesiyle, şirketleri, alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, şirketleri, ibaresinden Türkiye sonra, gelmek Reasürans üzere terörün 7 finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. reasürans 1 7

8 SİGORTACILIK MEVZUATI İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK Şirketleri MEVZUATI Emeklilik Şirketleri Birliği, aracılar, Reasürans aktüerler Şirketleri ile sigorta eksperleri şirketlerinin Kanun İKİNCİ ne BÖLÜM reasürans tâbidir. şirketlerinin (1) kuruluşu Şirketleri Reasürans Şirketleri (3) Sosyal günlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi MADDE Bankası şirketlerinin 3 Anonim (1) Türkiye de Şirketi reasürans ile faaliyet Kanunun şirketlerinin gösterecek le sigorta kuruluşu ilgili şirketleri ile reasürans hariç olmak şirketlerinin üzere özel anonim kanunlarına şirket ya göre kooperatif sigortacılık şeklinde faaliyetinde kurulmuş lunan diğer şarttır. kuruluşlar MADDE şirketleri Kanun 3 kapsamında (1) Türkiye de reasürans değildir. faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin şirketleri, anonim sigortacılık şirket Tanımlar ya işlemleri kooperatif nlarla (2) şeklinde kurulmuş bağlantısı lunan şarttır. işler dışında başka işle iştigal edemez. MADDE şirketleri 2 (1) Bu reasürans Kanunda şirketleri, geçen; sigortacılık işlemleri (2) Anonim nlarla şirket şeklinde bağlantısı kurulacak lunan sigorta şirketleri dışında a) Aktüer: iş- reasürans başka cılık işle şirketlerinin; iştigal tekniği edemez. ile na ilişkin yatırım, finansman demografi konularında olasılık istatistik a) (2) Kurucularının; Anonim teorilerini şirket uygulayarak, şeklinde kurulacak yasal düzenlemelere sigorta şirketleri prim, reasürans karşılık şirketlerinin; kâr paylarını hesaplayan, tari- uygun 1) Müflis ya konkordato ilan etmiş olmaması, fe teknik esasları hazırlayan kişiyi, a) Kurucularının; 2) Bir sigorta ya reasürans şirketinin kurucusu b) Aracı: acentesi brokeri, ya 1) ortağı Müflis olmanın ya konkordato gerektirdiği ilan malî etmiş güce olmaması, itibara sahip c) 2) lunması, Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bir sigorta ya reasürans şirketinin kurucusu Bakanı, ya 3) ortağı Tasfiyeye olmanın tâbi gerektirdiği tutulan finansal malî güce kuruluşlarda itibara sahip hakkında lunması, 20 nci maddenin ikinci üçüncü fıkrası 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal oy kuruluşlarda hakkının ya (1) da sermayesinin 13/6/2012 tarihli hakkında 20 nci 6327 sayılı maddenin ya Kanunun ikinci dolaylı 46 ncı maddesiyle, üçüncü on fıkrası daha fazla fıkrada bir yer oranda alan Türkiye ya oranın Reasürans altında oy hakkının olsa Şirketleri bile Birliği ibaresi Türkiye, Reasürans Emeklilik Şirketleri Birliği yönetime şeklinde ya da sermayesinin etkili değiştirilmiş olabilecek ya dolaylı metne şekilde işlenmiştir. on (2) daha yönetim 13/6/2012 fazla bir kurullarına tarihli oranda 6327 ya üye sayılı belirleme Kanunun oranın altında 47 imtiyazı nci maddesiyle, olsa ren bile pay sahibi maddenin olmaması, birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek yönetime etkili olabilecek şekilde üzere (e) bendi eklenmiş, diğer bentler na göre teselsül 6 yönetim ettirilmiştir. kurullarına üye belirleme imtiyazı ren pay sahibi olmaması, 2 6

9 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI ç) (Değişik: 13/6/ /47 md.) Birlik: Türkiye, 4) Taksirli Reasürans suçlar hariç Emeklilik olmak üzere Şirketleri affa uğramış Birliğini, aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla adlî olsalar para dahi cezasına süreli hapis mahkûm ya edilmemiş sigortacılık yahut mevzuatına cezası ne olursa d) Broker: olsun basit ya nitelikli reasürans zimmet, irtikâp, sözleşmesi aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla rüşt, hırsızlık, isteyenleri dolandırıcılık, temsil ederek, sahtecilik, güni sözleşmelerin yaptırmak adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası yaptırılacağı kullanma, hileli şirketlerin iflas, görevi seçiminde tamamen kullanma gibi tarafsız ne olursa olsun basit nitelikli zimmet, irtikâp, rüşt, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güni yüz kızartıcı bağımsız suçlar davranarak ile kaçakçılık teminat suçları, resmî almak ihale isteyen kişilerin alım satımlara hak fesat menfaatlerini karıştırma, gözeterek suçtan kaynaklanan sözleşmelerin malvarlığı akdinden değerlerini önceki hazırlık aklama, çalışmalarını terörün finansmanı, yürütmeyi kullanma, hileli iflas, görevi kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale Devlet gerektiğinde sırlarını sözleşmelerin açığa vurma ya uygulanmasında rgi kaçakçılığı ya alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan tazminatın suçlarından tahsilinde dolayı hüküm yardımcı giymemiş olmayı meslek (1) edinen malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kişiyi, Devlet 5) Tüzel sırlarını kişi açığa vurma halinde ya rgi tüzel kaçakçılığı kişinin yönetim suçlarından e) (Ek: ine 13/6/ /47 dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, md.) malî Destek güç (1) dışında hizmeti kuruluşu: kurucularda Bu aranan Kanun diğer kapsamındaki şartları taşıması, kuruluşlara, faaliyet 5) alanlarıyla Tüzel kişi ilgili konularda halinde yardımcı tüzel ya kişinin tamamlayıcı yönetim b) nitelikte Hisse ine senetlerinin hizmet sahip ren nakit kişilerin, kuruluşları, karşılığı malî çıkarılması güç dışında halka kurucularda açık anonim aranan diğer şartları halka taşıması, açık olan kısım hariç f) b) olmak Hesap: Hisse üzere Günce senetlerinin tamamının Hesabını, nakit nama karşılığı yazılı çıkarılması halka g) c) açık İş Bir planı: holding anonim bünyesinde şirketleri faaliyet halka ile reasürans açık gösterecek olan şirketlerinin kısım hariç kuruluş olmak halinde, üzere amacı holding tamamının ile en şirketinin az ilk nama üç finansal yıldaki yazılı durumunun faaliyetlerine da ilişkin sigortacılık tahminlerini c) Bir holding faaliyetlerini yükümlülüklerini bünyesinde idame faaliyet ettirmeye sürekli gösterecek yeterli olarak halinde, planı, holding şirketinin finansal durumunun yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan zorunludur. da sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli ğ) Komisyon: Tahkim Komisyonunu, (1) 13/6/2012 tarihli 6327 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, zorunludur. h) alt (Değişik: bentte yer alan 13/6/ /47 suçtan kaynaklanan md.) malvarlığı Levha: değerlerini aklama, faaliyette ibaresinden lunan sonra sigorta gelmek şirketleri, üzere terörün rea- Türkiye de (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. sürans şirketleri ile 28/3/2001 tarihli 48 inci 4632 maddesiyle, sayılı alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini Emeklilik aklama, Tasarruf ibaresinden sonra Yatırım gelmek Sistemi üzere terörün Kanu- 7 Bireysel finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 3 7

10 SİGORTACILIK MEVZUATI İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK Şirketleri MEVZUATI nuna göre kurulan emeklilik Reasürans şirketleri için Şirketleri Birlik tarafından, sigorta şirketlerinin eksperleri İKİNCİ BÖLÜM sigorta reasürans acenteleri şirketlerinin için ise Türkiye kuruluşu Odalar Şirketleri Borsalar Reasürans Birliği tarafından Şirketleri ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları MADDE şirketlerinin 3 (1) Türkiye de reasürans faaliyet şirketlerinin gösterir levhaları, gösterecek sigorta kuruluşu şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket ı) MADDE ya Liste: kooperatif hakemleri 3 (1) şeklinde Türkiye de kurulmuş listesini, faaliyet gösterecek şarttır. sigorta i) (Değişik: şirketleri şirketleri ile 13/6/ /47 reasürans reasürans şirketlerinin şirketleri, md.) anonim sigortacılık Minimum şirket ya fonu: garanti işlemleri kooperatif nlarla şeklinde şirketleri kurulmuş ile bağlantısı reasürans lunan şirketlerler şarttır. iş- için dışında gerekli şirketleri başka özsermayenin işle reasürans iştigal edemez. en şirketleri, az üçte birine sigortacılık denk düşen işlemleri (2) tutarı, Anonim nlarla şirket şeklinde bağlantısı kurulacak lunan sigorta şirketleri dışında iş- j) Müsteşarlık: reasürans başka işle Hazine şirketlerinin; iştigal Müsteşarlığını, edemez. k) a) (2) Kurucularının; Özkaynak: Anonim şirket şeklinde şirketleri kurulacak ile reasürans sigorta şirketlerinin reasürans ödenmiş ya şirketlerinin; Türkiye ye ayrılmış sermayeleri, a) Kurucularının; her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme 1) Müflis ya konkordato ilan etmiş olmaması, fonu, 2) dağıtılmamış Bir sigorta ya kâr, reasürans kâr sermaye şirketinin yedekleri kurucusu ile Müsteşarlıkça ya 1) ortağı Müflis olmanın ya uygun konkordato gerektirdiği görülecek ilan sermaye malî etmiş güce olmaması, benzeri itibara kaynaklar sahip 2) lunması, Bir diğer sigorta kaynaklardan ya reasürans varsa şirketinin bilanço kurucusu zararı ile Müsteşarlıkça ya 3) ortağı Tasfiyeye olmanın uygun tâbi gerektirdiği görülecek diğer tutulan finansal malî güce değerlerin kuruluşlarda itibara düşülmesinden sahip hakkında lunması, sonra lunan tutarı, 20 nci maddenin ikinci üçüncü fıkrası l) 3) Reasürans Tasfiyeye şirketi: tâbi tutulan Türkiye de finansal kurulmuş oy kuruluşlarda hakkının reasürans da ya sermayesinin hakkında şirketi ile 20 yurt nci dışında maddenin kurulmuş ya ikinci dolaylı reasürans üçüncü on şirketinin daha Türkiye deki fıkrası fazla bir oranda teşkilâtını, ya oranın altında oy hakkının olsa bile ya da sermayesinin yönetime etkili olabilecek ya dolaylı şekilde m) acentesi: Ticarî mümessil, ticarî on kil, daha yönetim fazla bir kurullarına oranda ya üye belirleme oranın altında imtiyazı olsa ren satış memuru ya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı bile olmaksızın bir yönetime sözleşmeye etkili dayanarak olabilecek muayyen şekilde bir yer pay sahibi olmaması, ya 6 yönetim bölge içinde kurullarına daimî üye bir surette belirleme sigorta imtiyazı şirketleri- ren pay sahibi olmaması, 4 6

11 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI nin nam hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi aykırı 4) hareketlerinden Taksirli ya nları suçlar sigorta hariç dolayı olmak şirketleri hapis üzere ya adına affa birden yapmayı uğramış fazla meslek adlî olsalar para dahi edinen, cezasına süreli sözleşmenin hapis mahkûm ya edilmemiş sigortacılık akdinden önce yahut mevzuatına hazırlık cezası çalışmalarını ne aykırı olursa hareketlerinden olsun yürüten basit dolayı nitelikli sözleşmenin hapis zimmet, ya uygulanması birden irtikâp, fazla rüşt, ile adlî tazminatın para hırsızlık, cezasına dolandırıcılık, ödenmesinde mahkûm sahtecilik, yardımcı edilmemiş olan güni yahut kişiyi, cezası kullanma, ne olursa hileli iflas, görevi kullanma gibi yüz kızartıcı n) olsun suçlar eksperi: basit ile kaçakçılık nitelikli suçları, konusu zimmet, resmî risklerin irtikâp, ihale gerçekleşmesi rüşt, hırsızlık, alım satımlara sonucunda dolandırıcılık, fesat karıştırma, ortaya sahtecilik, çıkan suçtan kayıp güni kaynaklanan hasarların kullanma, malvarlığı miktarını, hileli iflas, değerlerini nedenlerini görevi aklama, niteliklerini kullanma terörün finansmanı, belirleyen gibi yüz kızartıcı mutabakatlı suçlar kıymet ile kaçakçılık tespiti, suçları, ön ekspertiz resmî ihale hasar Devlet sırlarını açığa vurma ya rgi kaçakçılığı gözetimi alım satımlara gibi işleri fesat mutat karıştırma, meslek olarak suçtan yapan kaynaklanan tarafsız suçlarından dolayı hüküm giymemiş malvarlığı bağımsız değerlerini kişiyi, aklama, terörün finansmanı, (1) Devlet 5) Tüzel sırlarını kişi açığa vurma halinde ya rgi tüzel kaçakçılığı kişinin yönetim suçlarından ine dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, malî güç (1) sigorta o) hakemi: ettiren ya dışında sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen kurucularda 5) taraf Tüzel arasında aranan kişi diğer sigorta halinde şartları sözleşmesinden taşıması, tüzel kişinin doğan yönetim b) Hisse ine senetlerinin çözen sahip kişiyi, nakit kişilerin, karşılığı malî çıkarılması güç dışında uyuşmazlıkları halka kurucularda açık anonim aranan diğer şartları halka taşıması, ö) raportörü: ettiren açık ya olan sigorta kısım sözleşmesinden hariç b) olmak Hisse üzere senetlerinin menfaat tamamının nakit sağlayan nama karşılığı kişiler yazılı çıkarılması ile riski üstlenen halka c) açık Bir taraf holding anonim arasında bünyesinde sigorta sözleşmesinden faaliyet halka açık gösterecek olan doğan kısım ol- uyuşmazlıkların ması hariç olmak halinde, üzere holding çözümü tamamının şirketinin amacıyla nama finansal Komisyona yazılı durumunun intikal etmiş da sigortacılık şikâyetler c) Bir holding faaliyetlerini üzerinde ön incelemeyi bünyesinde idame faaliyet ettirmeye yapan kişiyi, gösterecek yeterli p) halinde, şirketi: holding Türkiye de şirketinin kurulmuş finansal durumunun sigorta şir- keti zorunludur. da sigortacılık ile yurt dışında faaliyetlerini kurulmuş idame sigorta ettirmeye şirketinin yeterli Türkiye deki teşkilâtını, (1) 13/6/2012 tarihli 6327 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, ifade zorunludur. eder. alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ibaresinden sonra gelmek üzere terörün (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. 48 inci maddesiyle, alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ibaresinden sonra gelmek üzere terörün 7 finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 5 7

12 İKİNCİ BÖLÜM Şirketleri Reasürans Şirketleri İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK MEVZUATI SİGORTACILIK MEVZUATI şirketlerinin Şirketleri Reasürans reasürans Şirketleri şirketlerinin kuruluşu Şirketleri Reasürans Şirketleri şirketlerinin reasürans şirketlerinin kuruluşu MADDE şirketlerinin 3 (1) Türkiye de reasürans faaliyet şirketlerinin gösterecek sigorta kuruluşu şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket ya kooperatif şeklinde kurulmuş şarttır. MADDE 3 (1) Türkiye de faaliyet gösterecek sigorta MADDE şirketleri 3 ile (1) reasürans Türkiye de şirketlerinin faaliyet anonim gösterecek şirket ya şirketleri kooperatif ile reasürans şeklinde kurulmuş şirketlerinin anonim şarttır. şir- sigorta şirketleri reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ket nlarla bağlantısı lunan işler ya şirketleri kooperatif şeklinde reasürans kurulmuş şirketleri, sigortacılık şarttır. dışında başka işle iştigal edemez. işlemleri şirketleri nlarla reasürans bağlantısı şirketleri, lunan sigortacılık işler dışında (2) Anonim başka nlarla şirket işle iştigal şeklinde edemez. bağlantısı kurulacak lunan sigorta şir- iş- işlemleri ketleri dışında reasürans başka işle şirketlerinin; iştigal edemez. (2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri a) (2) Kurucularının; Anonim reasürans şirket şirketlerinin; şeklinde kurulacak sigorta şirketleri reasürans şirketlerinin; 1) a) Müflis Kurucularının; ya konkordato ilan etmiş olmaması, a) Kurucularının; 2) 1) Müflis Bir sigorta ya ya konkordato reasürans ilan şirketinin etmiş olmaması, kurucusu ya 1) ortağı Müflis olmanın ya konkordato gerektirdiği ilan malî etmiş güce olmaması, itibara 2) Bir sigorta ya reasürans şirketinin kurucusu sahip 2) lunması, ya ortağı Bir sigorta olmanın ya gerektirdiği reasürans malî şirketinin güce kurucusu itibara ya sahip 3) ortağı lunması, Tasfiyeye olmanın tâbi gerektirdiği tutulan finansal malî güce kuruluşlarda itibara sahip hakkında lunması, 20 nci maddenin ikinci üçüncü fıkrası 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal oy kuruluşlarda hakkının ya hakkında 20 nci maddenin ikinci üçüncü fıkrası oy hakkının ya da sermayesinin hakkında 20 nci maddenin ya ikinci dolaylı üçüncü on fıkrası daha fazla bir oranda ya oranın altında oy hakkının olsa bile da sermayesinin ya dolaylı on ya sermayesinin yönetime etkili olabilecek ya dolaylı şekilde daha fazla bir oranda ya oranın altında olsa on bile daha yönetim fazla bir kurullarına oranda ya üye belirleme oranın altında imtiyazı olsa ren yönetime etkili olabilecek şekilde bile pay sahibi olmaması, yönetim yönetime kurullarına etkili üye olabilecek belirleme şekilde imtiyazı ren pay 6 yönetim sahibi olmaması, kurullarına üye belirleme imtiyazı ren pay sahibi olmaması, 6 6

13 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla olsalar 4) Taksirli dahi süreli suçlar hapis hariç ya olmak sigortacılık üzere affa mevzuatına uğramış adlî olsalar para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası aykırı hareketlerinden dahi süreli hapis dolayı ya hapis sigortacılık ya birden mevzuatına fazla ne aykırı olursa olsun basit nitelikli zimmet, irtikâp, rüşt, adlî para hareketlerinden cezasına mahkûm dolayı edilmemiş hapis ya yahut birden cezası fazla adlî hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güni ne olursa para cezasına olsun basit mahkûm nitelikli edilmemiş zimmet, yahut irtikâp, cezası rüşt, olursa hırsızlık, olsun dolandırıcılık, basit nitelikli sahtecilik, zimmet, güni irtikâp, rüş- kullanma, ne hileli iflas, görevi kullanma gibi yüz kızartıcı t, suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale kullanma, hırsızlık, hileli dolandırıcılık, iflas, görevi sahtecilik, kullanma güni gibi yüz alım kullanma, satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan kızartıcı suçlar hileli iflas, ile kaçakçılık görevi suçları, kullanma resmî ihale gibi yüz malvarlığı kızartıcı değerlerini aklama, terörün finansmanı, alım satımlara suçlar fesat ile kaçakçılık karıştırma, suçları, suçtan resmî kaynaklanan ihale Devlet alım sırlarını açığa vurma ya rgi kaçakçılığı malvarlığı satımlara değerlerini fesat karıştırma, aklama, terörün suçtan kaynaklanan finansmanı, suçlarından malvarlığı Devlet sırlarını değerlerini dolayı açığa hüküm vurma aklama, giymemiş ya terörün rgi finansmanı, kaçakçılığı (1) Devlet suçlarından 5) Tüzel sırlarını dolayı kişi açığa hüküm vurma halinde giymemiş ya rgi tüzel kaçakçılığı kişinin (1) yönetim suçlarından ine dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, malî güç (1) dışında 5) Tüzel kişi halinde tüzel kişinin yönetim ine sahip kişilerin, malî tüzel güç kişinin dışında yö- kurucularda 5) Tüzel aranan kişi diğer halinde şartları taşıması, netim kurucularda b) Hisse ine aranan senetlerinin diğer sahip nakit şartları kişilerin, karşılığı taşıması, malî çıkarılması güç dışında halka kurucularda açık anonim aranan diğer şartları halka taşıması, açık olan kısım b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması hariç b) olmak Hisse üzere senetlerinin tamamının nakit nama karşılığı yazılı çıkarılması halka açık anonim halka açık olan kısım halka hariç c) olmak açık Bir holding anonim üzere bünyesinde tamamının nama faaliyet halka yazılı açık gösterecek olan kısım hariç olmak halinde, üzere holding tamamının şirketinin nama finansal yazılı durumunun c) Bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek halinde, holding şirketinin finansal durumunun ol- da sigortacılık c) Bir holding faaliyetlerini bünyesinde idame faaliyet ettirmeye gösterecek yeterli ması da sigortacılık halinde, holding faaliyetlerini şirketinin idame finansal ettirmeye durumunun yeterli zorunludur. da sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli (1) zorunludur. 13/6/2012 tarihli 6327 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, zorunludur. alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, tarihli ibaresinden 6327 sayılı sonra Kanunun gelmek 48 inci üzere maddesiyle, terörün (1) 13/6/2012 (1) 13/6/2012 finansmanı, alt bentte tarihli ibaresi yer alan 6327 eklenmiş suçtan sayılı Kanunun kaynaklanan metne işlenmiştir. 48 inci malvarlığı maddesiyle, değerlerini alt bentte aklama, yer alan ibaresinden suçtan sonra kaynaklanan gelmek üzere malvarlığı terörün de- finansmanı, ğerlerini aklama, ibaresi ibaresinden eklenmiş sonra metne gelmek işlenmiştir. üzere terörün 7 finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 7 7

14 SİGORTACILIK MEVZUATI İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK Şirketleri MEVZUATI (3) Üyeleri dışındaki kişilerle Reasürans sigorta Şirketleri sözleşmesi yapmayan kooperatif şirketlerinin İKİNCİ şeklinde BÖLÜM reasürans kurulan sigorta şirketlerinin şirketleri kuruluşu reasürans Şirketleri şirketlerinin; Reasürans Şirketleri a) MADDE Mütüel şirketlerinin 3 (karşılıklı) (1) Türkiye de sigortacılık reasürans faaliyet yapması, şirketlerinin gösterecek sigorta kuruluşu b) Ortak şirketleri sayısının ile reasürans ikin şirketlerinin az olmaması, anonim şirket ya kooperatif şeklinde kurulmuş şarttır. c) MADDE Yöneticilerine 3 (1) herhangi Türkiye de bir ayrıcalık faaliyet rmemesi, gösterecek sigorta şirketleri şirketleri ile reasürans reasürans şirketlerinin şirketleri, anonim sigortacılık şirket ya zorunludur. işlemleri kooperatif nlarla şeklinde kurulmuş bağlantısı lunan şarttır. işler dışında başka işle iştigal edemez. (4) Kooperatiflerin, şirketleri reasürans üyeleri dışındaki şirketleri, kişilerle sigortacılık sigorta işlemleri (2) sözleşmesi Anonim nlarla şirket yapabilmesi, şeklinde bağlantısı kurulacak hususun lunan sigorta ana sözleşmelerindketleri dışında reasürans başka açıkça işle şirketlerinin; yer iştigal alması edemez. şartıyla Müsteşarlığın şir- iş- iznine tâbidir. Kooperatif üyeleri dışındaki kişilerle a) (2) Kurucularının; Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri reasürans şirketlerinin; sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için kooperatiflerin sermayelerini, 1) Müflis ya Müsteşarlıkça konkordato ilan belirlenecek etmiş olmaması, miktara yükseltmesi a) Kurucularının; zorunludur. 2) Bir sigorta ya reasürans şirketinin kurucusu ya (5) 1) ortağı Müflis Yabancı olmanın ya sigorta konkordato gerektirdiği şirketlerinin ilan malî etmiş güce reasürans olmaması, itibara şirketlerinin sahip 2) lunması, Türkiye de faaliyet göstermesine ilişkin usûl esaslar Bir sigorta Bakanlar ya Kurulu reasürans tarafından şirketinin belirlenir. kurucusu ya 3) ortağı Tasfiyeye olmanın tâbi gerektirdiği tutulan finansal malî güce kuruluşlarda itibara sahip hakkında lunması, şirketleri 20 nci maddenin reasürans ikinci şirketlerinin üçüncü fıkrası teşkilâtı 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal oy kuruluşlarda hakkının ya da sermayesinin hakkında MADDE 420 nci (1) maddenin ya şirketleri ikinci dolaylı üçüncü reasürans on fıkrası şirketlerinin daha fazla bir yönetim oranda kurulları ya genel oranın müdür altında oy hakkının dâhil olsa beş bile ya kişiden, da sermayesinin denetçiler yönetime ise etkili iki kişiden olabilecek ya dolaylı az şekilde olamaz. Genel on müdür, daha yönetim yönetim fazla bir kurullarına kurulunun oranda ya üye doğal belirleme üyesidir. oranın altında imtiyazı olsa ren bile pay sahibi olmaması, (2) Yönetim yönetime kurulu etkili üyelerinin olabilecek malî şekilde güç dışında sigorta 6 yönetim şirketi kurullarına reasürans üye şirketi belirleme kurucularında imtiyazı ren ara- pay sahibi olmaması, 8 6

15 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI nan şartları taşıması; çoğunluğunun en az dört yıllık aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla yüksek 4) Taksirli öğrenim suçlar görmüş hariç olmak üzere sigortacılık, affa uğramış iktisat, adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası işletme, olsalar dahi muhasebe, süreli hapis hukuk, ya maliye, sigortacılık matematik, mevzuatına istatistik, aykırı aktüerya hareketlerinden ya mühendislik dolayı hapis alanlarında ya birden fazla üç ne olursa olsun basit nitelikli zimmet, irtikâp, rüşt, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güni yıl adlî deneyimi para cezasına olan kişilerden mahkûm seçilmesi edilmemiş şarttır. yahut cezası kullanma, ne olursa olsun hileli iflas, basit görevi nitelikli zimmet, kullanma irtikâp, gibi rüşt, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güni yüz kızartıcı (3) Genel suçlar müdür ile kaçakçılık yardımcılarının, suçları, resmî malî ihale güç dışında alım satımlara sigorta şirketi fesat karıştırma, reasürans suçtan şirketi kaynaklanan kurucuların- kullanma, hileli iflas, görevi kullanma gibi yüz da malvarlığı aranan değerlerini şartları taşıması, aklama, en az terörün dört yıllık finansmanı, yüksek kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale öğrenim Devlet sırlarını görmüş açığa vurma genel ya müdürlüğe rgi kaçakçılığı atanacakların suçlarından en dolayı az on hüküm yıl, sigortacılık giymemiş ya sigortacılık alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, (1) tekniği Devlet ile 5) Tüzel sırlarını ilgili konulardan kişi açığa vurma sorumlu halinde ya genel rgi müdür tüzel kaçakçılığı yardımcılıklarına atanacakların yedi yıldan az olmamak kişinin yönetim suçlarından ine dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, malî güç (1) dışında üzere sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, kurucularda 5) Tüzel aranan kişi diğer halinde şartları taşıması, maliye, matematik, istatistik, aktüerya tüzel ya kişinin mühendislinetim b) alanlarının Hisse ine senetlerinin sahip az nakit birinde; kişilerin, karşılığı diğer malî çıkarılması genel güç dışında müdür yö- yardımcılıklarına halka kurucularda açık anonim aranan atanacakların diğer şartları halka da taşıması, sorumlu açık olan olacakları kısım alanda hariç b) olmak en az Hisse üzere yedi senetlerinin tamamının yıl deneyim nakit nama sahibi karşılığı yazılı çıkarılması şarttır. Genel müdür yardımcılıklarından en az birinin sigortacılık halka c) açık Bir holding anonim bünyesinde faaliyet halka açık gösterecek olan kısım hariç olmak ya sigortacılık halinde, üzere holding tamamının tekniği şirketinin nama ile ilgili finansal yazılı konulardan durumunun sorumlu zorunludur. da sigortacılık c) Bir holding faaliyetlerini bünyesinde idame faaliyet ettirmeye gösterecek yeterli (4) halinde, Murahhas holding üyelerin şirketinin genel finansal müdürde durumunun aranan şartları zorunludur. da sigortacılık taşıması faaliyetlerini zorunludur. idame ettirmeye yeterli (5) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki (1) 13/6/2012 tarihli 6327 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, zorunludur. görevleri alt bentte itibarıyla yer alan genel suçtan müdür kaynaklanan yardımcısına malvarlığı denk değerlerini daha aklama, üst konumlarda ibaresinden görev sonra yapan gelmek diğer üzere yöneti- terörün ya (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. ciler de genel müdür genel müdür 48 yardımcılarına inci maddesiyle, alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini hükümlere aklama, tâbidir. ibaresinden sonra gelmek üzere terörün 7 ilişkin finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 9 7

16 SİGORTACILIK MEVZUATI İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK Şirketleri MEVZUATI (6) Denetçilerin, malî güç Reasürans dışında Şirketleri sigorta şirketi reasürans şirketlerinin şirketi İKİNCİ kurucularında BÖLÜM reasürans aranan şirketlerinin şartları taşımaları, kuruluşu en Şirketleri az dört yıllık Reasürans yüksek öğrenim Şirketleri görmüş olmaları sigortacılık, iktisat, hukuk, maliye, işletme MADDE şirketlerinin 3 (1) Türkiye de reasürans faaliyet şirketlerinin muhasebe alanlarında en az üç yıl deneyimi gösterecek olan sigorta kuruluşu kişilerden şirketleri seçilmesi ile reasürans şarttır. şirketlerinin anonim şirket MADDE ya kooperatif 3 (1) şeklinde Türkiye de kurulmuş faaliyet gösterecek şarttır. (7) şirketleri ya reasürans reasürans şirketinin şirketleri, hâkim sigortacılık hissedarı sigorta işlemleri tüzel şirketleri kişilerin ile nlarla yönetim reasürans şirketlerinin ine anonim bağlantısı lunan sahip kişilerde şirket ya işler dışında de, malî kooperatif başka güç işle dışında şeklinde iştigal sigorta kurulmuş edemez. şirketi reasürans şarttır. şirketi kurucularında şirketleri aranan reasürans şartlar şirketleri, aranır. sigortacılık işlemleri (2) Anonim nlarla şirket şeklinde bağlantısı kurulacak lunan sigorta şirketleri dışında (8) iş- (Değişik: reasürans başka 13/6/ /49 işle şirketlerinin; iştigal edemez. md.) şirketleri ile reasürans şirketleri; tüm iş işlemlerinin, sigortacılık a) (2) Kurucularının; Anonim mevzuatı şirket şeklinde ilgili diğer kurulacak mevzuata, sigorta şirketin şirketleri yönergeleri reasürans ile yönetim şirketlerinin; stratejisi politikalarına iç 1) Müflis ya konkordato ilan etmiş olmaması, uygunluğunun a) Kurucularının; sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, 2) Bir hile sigorta usulsüzlüklerin ya reasürans tespiti şirketinin önlenmesi kurucusu amacıyla ya 1) ortağı Müflis iç olmanın ya konkordato gerektirdiği risk yönetimini ilan malî etmiş güce olmaması, kapsayacak itibara şekilde sahip 2) lunması, Bir etkin sigorta bir iç ya kontrol reasürans sistemi kurmak şirketinin zorundadır. kurucusu Müsteşarlıkça ya 3) ortağı Tasfiyeye olmanın belirlenen tâbi gerektirdiği alanlarla tutulan finansal malî sınırlı güce olmak kuruluşlarda üzere, itibara iç sahip kontrol hakkında lunması, sistemlerinin yürütülmesi dışarıdan hizmet 20 nci maddenin ikinci üçüncü fıkrası alımı yoluyla da yapılabilir. İç kontrol sistemlerinin 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal oy kuruluşlarda hakkının ya kurulmasına ilişkin usul esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. da sermayesinin hakkında 20 nci maddenin ya ikinci dolaylı üçüncü on fıkrası daha fazla bir oranda ya oranın altında oy hakkının olsa bile ya Ruhsat da sermayesinin yönetime etkili olabilecek ya dolaylı şekilde on daha yönetim fazla bir kurullarına oranda ya üye belirleme oranın altında imtiyazı olsa ren MADDE 5 (1) şirketleri reasürans bile şirketleri, faaliyete yönetime geçebilmek etkili olabilecek için, faaliyet şekilde göstermek pay sahibi olmaması, istedikleri 6 yönetim her kurullarına bir sigorta üye branşında belirleme Müsteşarlıktan imtiyazı ren pay sahibi olmaması, 10 6

17 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI ruhsat almak zorundadır. Alınan ruhsatlar, ticaret siciline aykırı 4) tescil hareketlerinden Taksirli Ticaret suçlar Sicil hariç dolayı Gazetesi olmak hapis üzere ile ya Türkiye affa birden uğramış çapında fazla dağıtımı adlî olsalar para dahi yapılan cezasına süreli hapis mahkûm tiraj bakımından ya edilmemiş sigortacılık ilk on yahut mevzuatına sırada cezası yer alan ne aykırı olursa günlük hareketlerinden olsun gazetelerden basit dolayı nitelikli ikisinde hapis zimmet, ilan ya ettirilir. birden irtikâp, fazla rüşt, adlî para hırsızlık, cezasına dolandırıcılık, mahkûm sahtecilik, edilmemiş güni yahut cezası kullanma, (2) hileli iflas, şirketleri görevi hayat hayat kullanma dışı gibi sigorta yüz gruplarından ne olursa olsun kızartıcı suçlar sadece basit ile kaçakçılık birinde nitelikli faaliyet zimmet, suçları, gösterebilir. irtikâp, rüşt, hırsızlık, resmî ihale Bu gruplarda alım satımlara yer dolandırıcılık, alan fesat sigorta karıştırma, branşları sahtecilik, suçtan Bakan güni kaynaklanan tarafından belirlenir. kullanma, hileli iflas, görevi kullanma gibi yüz malvarlığı kızartıcı suçlar değerlerini ile kaçakçılık aklama, suçları, terörün resmî finansmanı, ihale Devlet alım (3) satımlara Kuruluş sırlarını işlemlerini fesat açığa karıştırma, vurma tamamlayan ya suçtan rgi kaynaklanan ruhsat kaçakçılığı talebinde suçlarından malvarlığı lunan değerlerini dolayı sigorta hüküm şirketleri aklama, giymemiş ile terörün reasürans finansmanı, (1) şirketleri, Devlet ödenmiş 5) Tüzel sırlarını sermayelerini, kişi açığa vurma ruhsat halinde ya talep rgi edilen tüzel kaçakçılığı sigorta kişinin yönetim suçlarından ine dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, malî güç (1) rilmek branşları için öngörülen sermaye tutarları ile dışında istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından kurucularda 5) Tüzel az aranan olmamak kişi diğer kaydıyla, halinde şartları Müsteşarlıkça taşıması, tüzel kişinin belirlenecenetim b) Hisse miktara ine senetlerinin yükseltmek sahip nakit kişilerin, zorundadır. karşılığı malî çıkarılması Müsteşarlık, güç dışında yö- söz halka kurucularda konusu açık anonim miktarı, aranan diğer Türkiye şartları İstatistik halka taşıması, Kurumu açık olan tarafından hariç açıklanan kısım b) olmak Hisse üzere Üretici senetlerinin tamamının Fiyatları nakit nama Endeksi karşılığı yazılı artış çıkarılması oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir. halka c) açık Bir holding anonim bünyesinde faaliyet halka açık gösterecek olan kısım hariç (4) olmak halinde, Kuruluş üzere holding işlemlerinin tamamının şirketinin tamamlanmasından nama finansal yazılı durumunun itibaren da sigortacılık bir yıl içinde c) Bir holding faaliyetlerini ruhsat başvurusunda bünyesinde idame faaliyet ettirmeye lunmamış gösterecek yeterli sigorta şirketleri reasürans şirketleri, ticaret unvanlarındması halinde, sigorta holding şirketi ya şirketinin reasürans finansal şirketi durumunun ibaresini ol- kullanamaz. zorunludur. da sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli (1) 13/6/2012 tarihli 6327 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, zorunludur. alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ibaresinden sonra gelmek üzere terörün (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. 48 inci maddesiyle, alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ibaresinden sonra gelmek üzere terörün 7 finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 11 7

18 İKİNCİ BÖLÜM Ruhsat talebinin Şirketleri değerlendirilmesi Reasürans Şirketleri İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK MEVZUATI SİGORTACILIK MEVZUATI MADDE şirketlerinin 6 (1) Ruhsat talebi; reasürans şirketlerinin kuruluşu Şirketleri Reasürans Şirketleri a) şirketleri reasürans şirketlerinin kurucuları MADDE ile yönetici şirketlerinin 3 (1) Türkiye de denetçilerinin reasürans faaliyet Kanunda şirketlerinin gösterecek öngörülen sigorta kuruluşu şirketleri şartları taşımaması, ile reasürans şirketlerinin anonim şirket ya kooperatif şeklinde kurulmuş şarttır. b) MADDE İş planına 3 (1) ibraz Türkiye de edilen belgelere faaliyet gösterecek göre sigor- şirketleri reasürans şirketleri, sigortacılık sigorta sözleşmesine şirketleri ile taraf reasürans olanların şirketlerinin hak menfaatlerinin anonim şirket ya kooperatif korunamayacağının şeklinde kurulmuş anlaşılması ya şarttır. yü- işlemleri nlarla bağlantısı lunan işler dışında başka işle iştigal edemez. yeterince kümlülüklerin şirketleri sürekli reasürans yeterli olarak şirketleri, yerine sigortacılık getirilebilecek işlemleri (2) Anonim şekilde nlarla oluşturulmaması, şirket şeklinde bağlantısı kurulacak lunan sigorta şirketleri dışında reasürans başka işle şirketlerinin; iştigal edemez. iş- c) Başvurunun yeterli beyan bilgileri içermemesi a) (2) ya Kurucularının; Anonim Kanunda şirket şeklinde öngörülen kurulacak şartları sigorta taşımadığınıketleri anlaşılması, reasürans şirketlerinin; şir- 1) Müflis ya konkordato ilan etmiş olmaması, a) ç) Kurucularının; şirketleri reasürans şirketlerinin, gerekli 2) Bir teknik sigorta donanım ya reasürans ya da yeterli şirketinin sayıda kurucusu nitelikli ya 1) ortağı Müflis olmanın ya konkordato gerektirdiği ilan malî etmiş güce olmaması, personele sahip olmadığının ya ruhsat talep itibara edilen alanda sahip 2) lunması, Bir sigortacılık ya yapma reasürans yeterliliğinin şirketinin lunmadığının ya 3) kurucusu yapılan ortağı Tasfiyeye le olmanın tâbi gerektirdiği tespit tutulan edilmesi, finansal malî güce kuruluşlarda itibara sahip hakkında hallerinden lunması, 20 en nci az maddenin birinin gerçekleşmesi ikinci üçüncü durumundrası reddedilir. 3) fık- Tasfiyeye tâbi tutulan finansal oy kuruluşlarda hakkının ya da sermayesinin hakkında 20 nci maddenin ya ikinci dolaylı üçüncü on fıkrası Ruhsat iptali daha fazla bir oranda ya oranın altında oy hakkının olsa bile ya da sermayesinin MADDE yönetime 7 (1) Bu etkili Kanunun olabilecek ya ruhsat dolaylı şekilde iptaline on ilişkin daha yönetim saklı fazla bir kurullarına kalmak kaydıyla; oranda ya üye belirleme oranın altında imtiyazı olsa ren bile pay sahibi olmaması, a) Ruhsat yönetime rilmesine etkili ilişkin olabilecek şartların şekilde bir kısmının ya 6 yönetim tamamının kurullarına kayb üye belirleme halinde, üç imtiyazı aydan ren az ol- pay sahibi olmaması, 12 6

19 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI mamak üzere, Müsteşarlık tarafından rilecek süre aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla içinde 4) durumun Taksirli suçlar düzeltilmemiş hariç olmak üzere affa uğramış adlî olsalar para dahi cezasına süreli hapis mahkûm ya edilmemiş sigortacılık yahut mevzuatına cezası ne olursa b) Ruhsatın olsun rildiği basit tarihten nitelikli itibaren zimmet, bir irtikâp, yıl içinde aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla rüşt, hırsızlık, Müsteşarlığın dolandırıcılık, uygun görüşüyle sahtecilik, yapılanlar güni hariç ya adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası olmak kullanma, üzere hileli aralıksız iflas, görevi olarak altı ay kullanma süre ile gibi sigorta ne olursa olsun basit nitelikli zimmet, irtikâp, rüşt, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, yüz ya kızartıcı reasürans suçlar ile sözleşmesi kaçakçılık akdedilmemesi, suçları, resmî güni ihale alım kullanma, satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan c) cılık hileli iflas, mevzuatına görevi aykırı kullanma uygulamalar gibi yüz sonucunda kızartıcı suçlar sigorta ile sözleşmesi kaçakçılık ile suçları, ilgili kişilerin resmî ihale hak malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma ya rgi kaçakçılığı menfaatlerinin alım satımlara tehlikeye fesat karıştırma, düştüğünün suçtan anlaşılması, kaynaklanan suçlarından malvarlığı değerlerini dolayı hüküm aklama, giymemiş terörün finansmanı, (1) ç) 20 nci madde hükmü hariç olmak üzere, Kanun nden doğan yükümlülüklerin ağır Devlet 5) Tüzel sırlarını kişi açığa vurma halinde ya rgi tüzel kaçakçılığı kişinin yönetim suçlarından ine dolayı hüküm sahip giymemiş kişilerin, malî güç (1) şekilde ihlâl edilmesi ya yükümlülüklerin ihlâlinin mutat dışında kurucularda 5) Tüzel aranan kişi diğer halinde şartları taşıması, hale gelmesi durumunda, Müsteşarlık tüzel tarafından, kişinin yönetim b) Hisse az ine olmamak senetlerinin kaydıyla, sahip nakit kişilerin, rilecek karşılığı malî süre çıkarılması güç içinde dışında du- üç aydan rumun halka kurucularda açık düzeltilmemiş anonim aranan diğer şartları halka taşıması, açık olan kısım hariç b) olmak Hisse üzere senetlerinin tamamının nakit nama karşılığı yazılı çıkarılması d) İş planında belirtilen hedeflerden, Müsteşarlığın halka c) bilgisi açık Bir holding dahilinde anonim bünyesinde yapılan değişiklik faaliyet halka açık gösterecek dışında olan makul kısım ol- nedenler ması hariç olmak halinde, olmaksızın üzere holding tamamının aşırı şirketinin derecede nama finansal yazılı uzaklaşılmış durumunun da sigortacılık c) Bir holding faaliyetlerini bünyesinde idame faaliyet ettirmeye gösterecek yeterli hallerinden halinde, holding en az birinin şirketinin gerçekleşmesi finansal durumunun durumun- da, zorunludur. sigortacılık şirketlerinin faaliyetlerini reasürans idame ettirmeye şirketlerinin yeterli ilgili branş ya da bütün branşlardaki ruhsatları Müsteşarlık (1) 13/6/2012 tarihli 6327 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, tarafından zorunludur. alt bentte iptal yer edilebilir. alan suçtan Ruhsat kaynaklanan iptali, ticaret malvarlığı siciline tescil ğerlerini aklama, Ticaret ibaresinden Sicil Gazetesi sonra ile gelmek Türkiye üzere çapında terörün de- (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. dağıtımı yapılan tiraj bakımından ilk 48 on inci sırada maddesiyle, yer alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini günlük aklama, gazetelerden ibaresinden ikisinde sonra ilan gelmek ettirilir. üzere terörün 7 alan finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 13 7

20 SİGORTACILIK MEVZUATI İKİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK Şirketleri MEVZUATI (2) Ruhsatı iptal edilen Reasürans şirketler, altı Şirketleri ayı geçmemek üzere Müsteşarlık şirketlerinin İKİNCİ tarafından BÖLÜM reasürans rilecek şirketlerinin süre içinde kuruluşu iptal edilen Şirketleri ruhsatla bağlantılı Reasürans portföylerini Şirketleri devretmek zorundadır. Aksi takdirde Müsteşarlık re sen devir de dâhil olmak üzere portföyün tasfiyesine MADDE şirketlerinin 3 (1) Türkiye de reasürans faaliyet şirketlerinin gösterecek yönelik sigorta kuruluşu her türlü şirketleri tedbiri almaya ile reasürans yetkilidir. şirketlerinin anonim şirket MADDE ya kooperatif 3 (1) şeklinde Türkiye de kurulmuş faaliyet gösterecek şarttır. Ana şirketleri sözleşme değişiklikleri sigorta şirketleri ile reasürans reasürans şirketlerinin şirketleri, anonim sigortacılık şirket MADDE ya işlemleri kooperatif nlarla 8 (1) şeklinde kurulmuş şirketleri bağlantısı ile lunan reasürans şarttır. işler şirketlerinin dışında şirketleri başka ana işle sözleşmelerinin reasürans iştigal edemez. şirketleri, değiştirilmesinde, sigortacılık Müsteşarlığın işlemleri (2) Anonim nlarla uygun şirket görüşü şeklinde aranır. bağlantısı kurulacak Müsteşarlıkça lunan sigorta uyguketleri dışında görülmeyen reasürans başka değişiklik işle şirketlerinin; iştigal tasarıları edemez. genel kurul gün- şir- işdemine alınamaz genel kurulda görüşülemez. Sicil a) (2) Kurucularının; Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri reasürans şirketlerinin; memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme 1) Müflis değişikliklerini ya konkordato ticaret ilan siciline etmiş tescil olmaması, edemez. a) Kurucularının; İntifa 2) Bir sigorta oy kullanma ya reasürans haklarının şirketinin edinilmesi kurucusu ya 1) ortağı Müflis olmanın ya konkordato gerektirdiği ilan malî etmiş güce olmaması, MADDE 9 (1) Doğrudan ya dolaylı olarak itibara bir sigorta sahip 2) lunması, Bir ya sigorta reasürans ya reasürans şirketinin sermayesinin şirketinin kurucusu onunu, ya 3) ortağı Tasfiyeye olmanın yirmisini, tâbi gerektirdiği tutulan otuzüçünü finansal malî güce kuruluşlarda ya itibara ellisini sahip hakkında lunması, lacak 20 ya nci da maddenin aşacak şekildeki ikinci hisse üçüncü edinimlerrası ile fık- 3) bir ortağa Tasfiyeye ait hisselerin tâbi tutulan söz konusu finansal oy kuruluşlarda hakkının oranları ya lması da sermayesinin ya hakkında 20 nci oranların altına maddenin ya ikinci dolaylı düşmesi sonucunu üçüncü fıkrası doğuran daha fazla hisse bir oranda devirleri ya Müsteşarlığın oranın altında iznine tâbidir. oy hakkının olsa bile ya da sermayesinin yönetime etkili olabilecek ya dolaylı şekilde (2) Şirketin yönetime etkili olabilecek on daha yönetim fazla bir kurullarına oranda ya üye belirleme oranın altında imtiyazı olsa ren şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını bile pay sahibi olmaması, ren hisse yönetime devri, oransal etkili olabilecek sınırlamalara şekilde bakılmaksızın 6 yönetim Müsteşarlığın kurullarına iznine üye tâbidir. belirleme imtiyazı ren pay sahibi olmaması, 14 6

21 4) Taksirli suçlar hariç olmak SİGORTACILIK üzere affa MEVZUATI uğramış olsalar dahi süreli hapis ya sigortacılık SİGORTACILIK mevzuatına MEVZUATI (3) Birinci ikinci fıkra ne aykırı olarak aykırı hareketlerinden dolayı hapis ya birden fazla izin 4) alınmaksızın Taksirli suçlar yapılan hariç hisse olmak devirleri üzere pay affa defterine uğramış adlî olsalar kaydolunmaz. para dahi cezasına süreli hapis mahkûm ya edilmemiş sigortacılık yahut mevzuatına cezası ne aykırı olursa hareketlerinden olsun basit dolayı nitelikli hapis zimmet, ya birden irtikâp, fazla rüşt, (4) hırsızlık, İntifa hakkı dolandırıcılık, ile oy hakkının sahtecilik, edinilmesinde güni de adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası kullanma, madde hileli iflas, görevi uygulanır. ne olursa olsun basit nitelikli zimmet, kullanma irtikâp, gibi rüşt, (5) hırsızlık, Doğrudan suçlar yüz kızartıcı dolandırıcılık, ile ya kaçakçılık dolaylı sahtecilik, suçları, olarak sermayenin resmî güni ihale ya alım kullanma, da oy satımlara intifa hileli haklarının fesat iflas, görevi karıştırma, on suçtan kullanma daha kaynaklanan fazlasına gibi yüz malvarlığı kızartıcı sahip olan suçlar ya değerlerini ile kaçakçılık oranların aklama, altında suçları, terörün olsa resmî dahi finansmanı, ihale şirketin Devlet alım satımlara sırlarını yönetimine fesat açığa karıştırma, vurma etkili olabilecek ya suçtan rgi şekilde kaynaklanan kaçakçılığı yönetim kurullarına değerlerini dolayı üye belirleme hüküm aklama, giymemiş imtiyazını terörün ren finansmanı, (1) hissele- suçlarından malvarlığı Devlet re sahip 5) Tüzel sırlarını olan ortakların, kişi açığa vurma sigorta halinde ya şirketi rgi tüzel kaçakçılığı reasürans kişinin yönetim suçlarından şirketi kurucularında ine dolayı hüküm aranan sahip giymemiş nitelikleri kişilerin, malî taşıması güç (1) şarttır. dışında şirketleri ile reasürans şirketleri, nitelikleri kurucularda 5) Tüzel aranan kişi diğer halinde şartları taşıması, taşımayan ortaklarını Müsteşarlığa tüzel bildirir. kişinin Kurucularda b) aranan Hisse ine senetlerinin nitelikleri sahip kaybeden nakit kişilerin, karşılığı ortaklar malî çıkarılması güç temettü dışında dı- yönetim halka kurucularda şındaki açık ortaklık anonim aranan haklarından diğer şartları yararlanamaz. halka taşıması, açık olan Bu halde kısım hariç diğer b) olmak ortaklık Hisse üzere hakları senetlerinin tamamının kayyım tarafından nakit nama karşılığı yazılı kullanılır. çıkarılması halka c) (6) açık Bir Bakan, holding anonim faaliyet bünyesinde alanları faaliyet halka itibarıyla açık gösterecek sigorta olan kısım şirketlerinin olmak halinde, üzere reasürans holding tamamının şirketinin şirketlerinin nama finansal yazılı malî durumunun bünyelerini hariç da olumsuz sigortacılık etkileyecek c) Bir holding faaliyetlerini durumdaki bünyesinde idame ortaklara, faaliyet ettirmeye hisse sınırlamaları getirebilir. gösterecek yeterli halinde, holding şirketinin finansal durumunun zorunludur. da sigortacılık Tasfiye, birleşme, faaliyetlerini devir, idame portföy ettirmeye devri yeterli iflas (1) MADDE 13/6/2012 tarihli 10 (1) 6327 Bir sayılı sigorta Kanunun şirketinin 48 inci kendi maddesiyle, talebi ile zorunludur. tasfiye alt bentte edilmesi, yer alan bir ya suçtan birkaç kaynaklanan şirket ile malvarlığı birleşmesi ya ğerlerini aktif aklama, pasifleri ibaresinden ile başka sonra gelmek bir şirkete üzere terörün devro- de- (1) 13/6/2012 finansmanı, tarihli ibaresi 6327 eklenmiş sayılı Kanunun metne işlenmiştir. lunması, sigorta portföyünü teminat 48 karşılıkları inci maddesiyle, ile alt bentte yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini kısmen aklama, ya ibaresinden tamamen sonra diğer gelmek bir şirkete üzere terörün dev- 7 birlikte finansmanı, ibaresi eklenmiş metne işlenmiştir. 15 7

Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara

Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara ISBN: 978-605-137-389-8 TOBB Yayın No: 2014/231 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

(2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin; a) Kurucularının; 1) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması,

(2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin; a) Kurucularının; 1) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, 10147 SİGORTACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5684 Kabul Tarihi : 3/6/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/2007 Sayı : 26552 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam (Değişik R.G. 29.06.2012-28338) MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde

Detaylı

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1 Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25983 (Mükerrer) Amaç BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- Bu Kanunun amacı, finansal

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) DÜZENLEMELER DAİRESİ 19.08.2004 Madde İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİNCİ KISIM 1

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

AKTÜERLER YÖNETMELİĞİ

AKTÜERLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26614 AKTÜERLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, aktüerlik mesleğine giriş ile çalışma

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU. 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU. 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun 5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun & 30 Mayıs 2007 tarih ve 26537 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5667 sayılı Kanun & 8 Mayıs

Detaylı

Ti FATİH SİGORTACILIK, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI ÜNİVERSİTESİ GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ NOTLARI

Ti FATİH SİGORTACILIK, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI ÜNİVERSİTESİ GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMİ NOTLARI Ti FATİH ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASALARI Hazırlayanlar Yrd. Doç.Dr. Yiğit Bora ŞENYİĞİT Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM Yrd. Doç. Dr. Sinan SARISOY KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM

Detaylı

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ Resmi Gazete No. 25052 Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003 Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

Detaylı

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 7.4. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARI 7.4.1. GENEL DÜZENLEMELER 7.4.1.1. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

RAY SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

RAY SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 RAY SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 2011 2 - İÇİNDEKİLER 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 4 BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ.... 4 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 4 3.Pay Sahiplerinin

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı