TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM"

Transkript

1 TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

2 PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı ile kaset arasında 185 cm mesafe olmalıdır. Kişi derin nefes alıp nefesini total akciğer kapasitesinde tutmalıdır.

3 Pozisyon: Klavikulaların ön uçları, vertebraların processus spinosuslarından eşit uzaklıkta olmalıdır. Skapulalar akciğer alanlarında olmamalıdır. Grafide apeksler, her iki diyafram ve kostofrenik açılar görülmelidir.

4 TRAKEA: Üst ve orta mediastende yer alan bu oluşum, orta hatta yer almalıdır. 1,8-2,2 cm çapında hava kolonu olarak izlenir.

5 KALP VE BÜYÜK DAMARLAR: Kardiyotorasik indeks Sağ kalp kenarı, sol kalp kenarı Aort ve pulmoner arterler Radyolojik hilus Vena cava superior

6 İnspirasyonun derinliği: Diyafram kubbesi, 6. ön kot ucu ya da 10. arka kot hizasında olmalıdır. Sağ diyafram genelde sol diyaframdan 1,5-2 cm daha yüksektir. Radyoaktif yeterliliği: ışının İlk dört torasik vertebranın trabeküler yapısı görülmeli, kalp arkasındaki vertebralar hafifçe seçilmelidir.

7 DİYAFRAM: Sağ diyafram, sol diyaframdan 1,5-2 cm daha yüksektir. Solda akciğer tabanı ile mide havası arasındaki kalınlık <1 cm Kostofrenik ve kardiyofrenik açılar arasında çizilen çizgi ile diyafram kubbesi arasındaki mesafe yaklaşık 2 cm dir. YUMUŞAK DOKULAR: Meme ve meme başı gölgeleri Pektoral kas gölgeleri Omuz, boyun gölgeleri

8 HİLUSLAR: Anatomik ve radyolojik hilus Sol hilus sağdan yaklaşık 0,5-2,5 cm daha yukarıdadır. KEMİKLER (kırık ve litik lezyon): Klavikula, kot, skapula ve vertebra Kostokondral yüzler, serbest kotlar

9 AKCİĞERLER: Sağ akciğer volümü soldan daha fazladır. İki akciğer karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. Akciğerler üç bölüme ayrılarak değerlendirilir: 2. ve 4. ön kotlardan geçirilen yatay çizgilerle üst, orta ve alt zonlara ayrılır. Ayrıca, hiluslara komşu akciğere santral, plevraya komşu akciğer alanlarına da periferik ismi verilir.

10 PA akciğer grafisinde Mediasten Kalp arkasındaki akciğer alanları Diyafram arkasındaki akciğer alanları Akciğer apeksi Sternum arkasındaki akciğer alanları iyi izlenemez!

11 Yardımcı Grafiler Lateral grafi Lateral dekübitüs grafi Lordotik film Oblik grafi Ekspirasyon filmi

12 RADYOLOJİK BULGULAR Akciğerlerde gözlenen normalden sapmalardan biri: HOMOJEN OPASİTELER Konsolidasyon Atelektazi Kitle Plevrada sıvı toplanması kalınlaşma kalsifikasyonlar

13 KONSOLİDASYON (PNÖMONİK OPASİTE) Özellikle alveollerin ve periferik solunum yollarının sıvı, enflamatuar hücre ve benzerleri ile dolması ile oluşur. Segment, lob ya da tüm akciğeri tutar.

14

15 Konsolidasyon Nedenleri 1. Enfeksiyon 2. Pulmoner enfarkt 3. Allerjik akciğer hastalıkları 4. Bağ dokusu hastalıkları 5. Sarkoidoz 6. Eozinofilik pnömoni

16 En Fazla Kavite Görülen Hastalıklar Tüberküloz Stafilokok pnömonisi Akciğer kanseri Mantar enfeksiyonları Kistik bronşektazi Romatoid nodül Wegener granülomatozu

17 KİTLE LEZYONU Akciğer alanları içinde gözlenen 3 cm ve daha büyük, düzenli ya da düzensiz sınırlı opasitelerdir. Akciğer içinde olan lezyonlar volüm değişikliği yapmaz. Mediasten içindeki lezyonlar trakea, kalp ve hilusların yer değiştirmesine sebep olur.

18

19

20

21

22 ATELEKTAZİ Bir akciğerin tümünün, lobunun veya segmentinin alveollerinin gaz volümünü kaybetmesidir. Havayolunun tam tıkanması ile (obstrüktif) VEYA Sıvı ve havanın basıncı ile ya da fibrotik doku değişiklikleri ile (pasif) oluşur. Volüm değişiklikleri ile seyreder.

23 Atelektazinin Direkt Bulguları Havalanma kaybolmuştur. Fissürler yer değiştirmiştir. Lezyon yerindeki damarlar ve bronşlar birbirine yaklaşmıştır: crowding

24 Atelektazinin İndirekt Bulguları Lezyon tarafındaki diyafram yükselmiştir. Mediasten lezyon tarafına yer değiştirmiştir. Hilus lezyona doğru yönelmiştir. Diğer akciğer alanlarının havalanması artmıştır.

25

26

27

28 PLEVRADA SIVI BİRİKİMİ Homojen opasitedir. Toraks duvarı, kalp kenarı ve diyafram ile silüet işareti yapar. Serbest sıvıda sıvı üst hududu periferde santrale göre daha yüksektir. Lateral dekübitüs filmde sıvı periferde üst sınırı düz gölge yapar. Sinüsler kapanmıştır.

29

30 YAYGIN / LOKAL HAVALANMA ARTIŞI Tüm bir hemitoraks ya da bir bölüm akciğerin daha siyah görülmesidir. Damar gölgeleri silinmiştir. Pnömotoraks ve obstrüksiyon gerisinde hava hapsi (bronşta kitle) buna örnektir. Bül, bleb ve kistler de benzer görüntü verebilirler. Bilateral yaygın havalanma artışı: Akut astım krizi Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

31

32

33 NONHOMOJEN OPASİTE Sağlıklı akciğer dokusu ile radyoaktif ışını daha fazla tutan akciğer dokusunun yanyana gelmesi ile oluşur. Genellikle bilateraldir. Her iki akciğeri birlikte tutar. Akciğerlerin apekslerinden tabanına kadar yayılır. Akciğer damar gölgelerini siler (silüet işareti). Bazen lokal olabilir. Radyoaktif ışını tutan her birime elementer lezyon denir.

34 ASİNER LEZYON (ROZET LEZYON) Normal havalanan alveoller ile içleri dolu alveoller yanyana bulunurlar. Damar gölgelerini silerler. Aralarında hava bronkogramı bulunur. Kenarları siliktir.

35

36 Asiner Lezyon Nedenleri: Akciğer ödemi Milier tüberküloz Bronkoalveoler karsinom Alveoler hemorajiler Pulmoner hemosiderosis

37

38 NODÜLER LEZYON Keskin kenarlıdırlar. Damar gölgelerini silerler. Asiner gölgelerle ve lineer gölgelerle beraber bulunurlar.

39

40

41 LİNEER GÖLGELER İnce, çeşitli uzunlukta gölgelerdir. Lokal/yaygın olabilirler. Damar gölgelerini silerler. Asiner ve lineer gölgelerle beraber olabilirler. Diffüz interstisyel akciğer hastalıklarının son evresinde akciğer volümünün kaybından sorumludurlar.

42

43

44

45 Bu üç elementer lezyon, Retiküler Nodüler Asiner (buzlucam gölgeler) Retikülonodüler Balpeteği gölgeler oluştururlar.

46 DİĞER GÖRÜNTÜLEME Fluoroskopi YÖNTEMLERİ Klasik (geleneksel) tomografi

47 Bilgisayarlı tomografi (BT) Yüksek rezolüsyonlu BT (HRCT) Spiral BT Pozitron emisyon tomografisi (PET) PET/BT Bronkografi Anjiografi Magnetik rezonans (MR)

YENİDOĞAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA ve DİĞER KONJENİTAL AKCİĞER LEZYONLARI RADYOLOJİ

YENİDOĞAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA ve DİĞER KONJENİTAL AKCİĞER LEZYONLARI RADYOLOJİ YENİDOĞAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA ve DİĞER KONJENİTAL AKCİĞER LEZYONLARI RADYOLOJİ Dr. Handan Çakmakçı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RADYOLOJİSİ BİLİM DALI İZMİR NORMAL YENİDOĞAN AKCİĞERİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014

Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014 Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014 Semptomlar Göğüs ağrısı sıkıntı hissi nefes darlığı Öksürük Hemoptizi siyanoz Senkop ödem, Çarpıntı çomak parmak Çömelme

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı