Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 23 Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30 Bölüm 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Faaliyet ve Proje Bilgileri 51 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 51 İÇ DENETİM BİRİMİ 53 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 54 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 55 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 57 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 59 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 61 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 63 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 63 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 66 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 70 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 72 Basın Yayın Şube Müdürlüğü 72 Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 73 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 75 Bütçe Tarife ve Kontrol Şube Müdürlüğü 77 Gider Şube Müdürlüğü 80 Gelir Müdürlüğü 83 Kredi ve Katılım Payları Şube Müdürlüğü 86 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 87 İdari hizmetler Şube Müdürlüğü 87 Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü 88 İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI 90 Hal Müdürlüğü 90 Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü 95 Otobüs İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri 100 Ticaret ve İştirakler Şube Müdürlüğü 103 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 105 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 107 Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1

2 Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü 112 Mezarlıklar Müdürlüğü 114 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI 116 Sağlık Şube Müdürlüğü 116 İktisat ve Küşat Şube Müdürlüğü 119 Veteriner Şube Müdürlüğü 122 Özürlüler Şube Müdürlüğü 124 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI 125 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 128 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 130 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 137 Planlama Şube Müdürlüğü 138 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 141 Harita Şube Müdürlüğü 143 Proje Şube Müdürlüğü 145 Mevzuata Aykırı Yapılar ve Numarataj Şube Müdürlüğü 147 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 149 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 153 Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü 154 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 171 Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 177 Yol Şube Müdürlüğü 179 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI 182 Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü 182 Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 184 Makine İşletme Müdürlüğü 185 Makine İkmal Şube Müdürlüğü 186 Sigorta Hasar Tespit Şube Müdürlüğü 188 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Sonuçları tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 195 Bölüm 4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 196 Bölüm 5. ÖNERİ ve TEDBİRLER 197 Ekler 198 Ek 1- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 199 Ek 2- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 200 Ek 3- Koza Kültür Sanat Ve Turizm Hizmetleri A.Ş Yılı Faaliyet Raporu 201 Ek 4- Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş Yılı Faaliyet Raporu 206 Ek 5- BELDETAŞ 2007 Yılı Faaliyet Raporu 216 Ek 6- TÜMAŞ 2007 Yılı Faaliyet Raporu 218 Ek 7-ÇUFAŞ 2007 Yılı Faaliyet Raporu 220 Ek 8- ASKİ Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Faaliyet Raporu 224 Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2

3 Değerli Meclis Üyeleri, Ülkemizde ve dünyada yaşanan küreselleşme ve yerelleşme kavramları ile ortaya çıkan gelişmeler sonucunda yerel yönetimler; katılımcılığın, çoğulculuğun, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin ön planda tutulduğu esnek yönetim yapılarına kavuşmaya başlamışlardır. Çağdaş kamu yönetimi anlayışının ülkemizde de hızla kabul görmeye başlamasıyla; sınırlı kaynaklarla büyük projeler gerçekleştirmeye çalışan ve vatandaşın yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya gayret gösteren yerel yönetimlerde, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik stratejik yönetim anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun öngördüğü görev ve sorumluluklar, Stratejik Planı ve 2007 yılı Performans Programı nda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri ve sunduğumuz hizmetleri kapsayan 2007 yılı Faaliyet Raporu muzu kamuoyunun bilgisine sunmaktayız. Kentler arasındaki rekabetin hızlandığı, hizmet ve yatırımların hedef odaklı, tutarlı ve birbirini tamamlar nitelikte planlanması gerekliliğinin bilinciyle ortak akıl ve ekip ruhu ile dürüstlükten ödün vermeden bir yılı tamamlamanın haklı gururunu taşımaktayız. Adilane ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, kamu haklarını korumada cesur ve kararlı bir anlayışla Adana yı örnek bir kent haline getirmek için üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek çabası içerisinde, Adanalı hemşerilerimize siz değerli Meclis Üyelerimizle birlikte kaliteli ve kalıcı hizmet sunmaya devam edeceğiz. En derin saygılarımla, Aytaç DURAK Büyükşehir Belediye Başkanı Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdaremiz Belediyelerle ilgili temel mevzuat tablosunda belirtilen yasa ve yönetmeliklerden aldığı yetki ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Kanun No BELEDİYELERLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT Kanun Adı Kabul Tarihi Yayımlandığı Resmi Gazete 2709 TC Anayasası tarih ve mükerrer sayı 5393 Belediye Kanunu tarih ve sayı 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu tarih ve sayı İlgili Mad Medeni Kanun tarih ve sayı 134 vd. maddeler 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında K tarih ve sayı 1, 2, 11, 15,32 mad İl İdaresi Kanunu tarih ve 7236 sayı 24,40 mad 5302 İl Özel İdaresi Kanunu tarih 4541 Şehir ve kasabalarda Mahalle tarih ve 5682 sayı Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun 2464 Belediye Gelirleri Kanunu tarih ve sayı 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 6183 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun tarih ve sayı tarih ve 8469 sayı Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu tarih ve sayı 37 mad İle Diğer Kanunlarla Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun 1319 Emlak Vergisi Kanunu tarih ve sayı 2380 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine tarih ve sayı Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde Pay Verilmesi Hakkında Kanun 2886 Devlet İhale Kanunu tarih ve sayı 4734 Kamu İhale Kanunu tarih ve sayı 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu tarih ve sayı 4078 Yapı Denetimi Hakkında Kanun tarih ve sayı 2998 Mezarlıkların Korunması Hakkında tarih ve sayı Kanun 4342 Mera Kanunu tarih ve sayı 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma tarih ve sayı Kanunu 775 Gecekondu Kanunu tarih ve sayı 2634 Turizmi Teşvik Kanunu tarih ve sayı Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 4

5 2918 Karayolları Trafik Kanunu tarih ve sayı 17, 18, 124 mad Kamulaştırma Kanunu tarih ve sayı 2946 Kamu Konutları Kanunu tarih ve sayı 831 Sular Hakkında Kanun tarih ve 368 sayı 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına tarih ve sayı Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu tarih ve sayı Mad Binaların Numaralandırılması ve Sokak İsimlerinin Verilmesi Hakkında Kanun tarih ve 585 sayı 2531 Kamu Görevlerinden Ayrılanların tarih ve sayı Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 1136 Avukatlık Kanunu tarih ve sayı 14. mad İş Kanunu tarih ve sayı 506 Sosyal Sigortalar Kanunu tarih ve sayı 2821 Sendikalar Kanunu tarih ve sayı 657 Devlet Memurları Kanunu tarih ve sayı 6245 Harcırah Kanunu tarih ve 8637 sayı 6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu tarih ve 8652 sayı 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun tarih ve 4887 sayı 3, 12 mad. 237 Taşıt Kanun tarih ve sayı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye tarih ve sayı 37. mad. Bakanlığı Teşkilat ve Görevlileri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların tarih ve sayı Değiştirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri tarih ve sayı Hakkında Kanun 80 Hal Kanunu tarih ve sayı 5326 Kabahatler Kanun tarih ve sayı 4483 Memurlar ve diğer tarih ve sayı Kamu Görevlilerinin yargılanması Hakkında Kanun 5237 Türk Ceza Kanun tarih ve sayı 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı tarih ve 1498 sayı Cezaiye Hakkında 486 numaralı kanunun Bazı Maddelerinin Muadil Kanun 2872 Çevre kanunu tarih ve sayı 3621 Kıyı Kanunu tarih ve sayı 3194 İmar Kanunu tarih ve sayı 2560 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarih ve sayı Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 552 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname tarihli BKK tarih ve sayı Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 5

6 5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarih ve sayı Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu tarih ve sayı Mahalli İdareler ile Mahalle tarih ve sayı 2972 Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 5199 Hayvanları Koruma Kanunu tarih ve sayı 1475 İş kanunu tarih ve sayı 14. mad. Büyükşehir Belediyesi ile sınırları içindeki belediyeleri kapsayan Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacı ile düzenlenmiş olan 5216 sayılı yasa uyarınca: Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, c) Kanunlarla Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak, f) Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 6

7 üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek, k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, m) Büyükşehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 7

8 vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek, n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, u) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek, v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 8

9 Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Alt yapı hizmetleri Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 9

10 Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır. Ulaşım hizmetleri Madde 9- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile Büyükşehir Belediyesi ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 10

11 Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Büyükşehir Belediyesi nin imar denetim yetkisi Madde 11- Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 inci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 inci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 11

12 B. İdareye İlişkin Bilgiler a. Fiziksel Yapı İdare Hizmet Binaları: Birimler ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI İdari Bina Alanları Toplam Alan (m 2 ) Başkanlık Genel İdare Binası (Toplam) Özel Kalem Müdürlüğü Genel İdare Binası Genel Sekreterlik Genel İdare Binası Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Genel İdare Binası Sivil Savunma Uzmanlığı İtfaiye Hizmet Binası 500 Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Otobüs Hizmet Binası 200 Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü Otogar Hizmet Alanı Hal Şube Müdürlüğü Hal Hizmet Alanı Ekmek Fabrikaları (Bakımyurdu, Ticaret ve İştirakler Şube Müdürlüğü Belediye Evleri, Yüreğir) Mezarlık Şube Müdürlüğü Mezarlık İçerisinde 5 Adet Hizmet Binası Veteriner Şube Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi 350 İtfaiye Daire Başkanlığı 3 Adet Şube Hizmet Binası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Merkez Park İçi Hizmet Binası 250 Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 75. Yıl Sanat Galerisi 150 Yol Şube Müdürlüğü İdari Bina (M. Kemal Paşa Bulvarı üzeri) 200 Hizmet Binası (Çukurova Üniversitesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı arkası) Zabıta Daire Başkanlığı Galleria Hizmet Binası 350 Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri, genel idare binası (tarihi belediye binası), yeni hizmet binası ve kurumumuza ait çeşitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedirler yılı içerisinde yapımı tamamlanan m 2 kapalı alana sahip yeni hizmet binasında Başkanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve hizmet sahaları nedeni ile taşınamayan birimlerimiz dışında kalan tüm birimlerin taşınma işlemleri tamamlanmıştır. Yeni hizmet binasına taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra tarihi idare binamıza ek olarak yapılmış binalar yıkılarak otopark ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 12

13 Vedat Dalokay Hali, Yüreğir Hali, Merkez Otogar, Yüreğir Otogarı, Otobüs İşletmesi, Ekmek Fabrikaları, İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Yol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü şehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuşlandırılmıştır. Taşıt Araçları ve İş Makineleri: MAKİNE PARK GRUPLARI Araç / Makine Adet Araç / Makine Adet Binek Otomobil 34 Motopomp 23 Motosiklet - Cenaze Arabası 3 Traktör 4 Ağaç Kesme Motoru 12 Minibüs 11 Vinçli Kamyon 1 Ambulans 3 Seyyar Yağ Aracı 1 Kapalı Kasa Panelvan 8 Seyyar Kaynak Jeneratörü 1 Su Tankeri 8 Dalgıç (Su Tahliye Pompası) 13 Akaryakıt Tankeri 3 Silindir 13 Akaryakıt Dorsesi 3 Finişer 3 Çekici Tır 4 Dozer 5 Relay Tank 1 Greyder 6 Low-bet 2 Lastikli Yükleyici (Loder) 5 Ağaç Sökme 1 Mini Yükleyici (Loder) 1 Kasalı Kamyon 4 Paletli Yükleyici 1 Toplu Taşıma Otobüsü 159 Paletli Ekskavatör 3 Otobüs 1 Forklift 1 Midibüs (Ses Düzenli) 1 Mini Tren 1 Pick-up 33 Asfalt Freze Makinesi 1 Ayırıcı Kesici 4 Çöp Konteynırı 6 İtfaiye Aracı 17 Çim Biçme Traktör 3 Damperli Kamyon 43 Jeneratör 24 Distribütör Kamyon 1 İlaçlama Holderi 2 Yağ Aracı Kamyon 4 El Traktörü 2 Asfalt Tamir Aracı 1 Hava Kompresörü 2 Çim Biçme Motoru 1 Şekilli Budama Motoru 11 İlaçlama Motoru 1 Beton Demir Kesme Aparatı 9 Mıcır serici Kamyon 4 Duman Tahliye Aparatı 1 Lastikli Ekskavatör 3 Kazıcı Yükleyici (Beko K) 5 TOPLAM 518 Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 13

14 b. Teşkilat Yapısı: İdarenin mevcut organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ T E Ş K İ L A T Ş E M A S I Büyükşehir Belediyesi teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. BAŞKAN İÇ DENETİM DANIŞMANLAR TEFTİŞ KRL.BŞK. 1.HUKUK MÜŞAVİRİ ÖZEL KALEM MD. SİVİL SAVUNMA UZM. GENEL SEKRETER GEN.SEK.YRD. GEN.SEK.YRD. GEN.SEK.YRD. YAZI İŞL.KAR. DAİ.BŞK. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI SAĞ.SOS.HİZ. DAİ.BŞK İTFAİYE DAİ.BŞK. ZABITA DAİRE BŞK. BASIN YAYIN ve HALKLA İLŞ.DAİ.BŞK. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞL.DAİ.BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI FEN İŞL.DAİ.BŞK. MAK.İKM.BA K.ve ON.DAİ.BŞK. ULAŞIM DAİ.BŞK. ŞUBE MÜDÜRÜ (Yazı İşl.ve Gen.Evrak) ŞUBE MÜDÜRÜ (İnsan Kaynakları) ŞUBE MÜDÜRÜ (Araşt.Gelişt.ve Yat.Plan) ŞUBE MÜDÜRÜ (Gelir) ŞUBE MÜDÜRÜ (Satınalma ve İhale) ŞUBE MÜDÜRÜ (Hal) ŞUBE MÜDÜRÜ (Çev.Koru.ve Kal.Kont.) ŞUBE MÜDÜRÜ (Sağlık) İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ (Basın Yayın) ŞUBE MÜDÜRÜ (Kültür ve Sos.İşl.) ŞUBE MÜDÜRÜ (Bilgi İşlem) ŞUBE MÜDÜRÜ (İmar Planlama) ŞUBE MÜDÜRÜ (Yapım Onarım) ŞUBE MÜDÜRÜ (Asfalt Üretim) ŞUBE MÜDÜRÜ (Raylı Sistem) ŞUBE MÜDÜRÜ (Karar.Tut.ve Arşiv) ŞUBE MÜDÜRÜ (Eğitim ve İşç.İlişkileri) ŞUBE MÜDÜRÜ (Alt Yapı Koordinasyon) ŞUBE MÜDÜRÜ (Gider) ŞUBE MÜDÜRÜ (İdari Hizmetler) ŞUBE MÜDÜRÜ (Otogar ve Otopark) ŞUBE MÜDÜRÜ (Temizlik) ŞUBE MÜDÜRÜ (İktisat ve Küşat) İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ (Halkla İlişkiler) ŞUBE MÜDÜRÜ (Gençlik ve Spor) ŞUBE MÜDÜRÜ (İmar Uygulama) ŞUBE MÜDÜRÜ (Yol) ŞUBE MÜDÜRÜ (Mak.Bakım ve Onarım) ŞUBE MÜDÜRÜ (Ulaşım Koord.) ŞUBE MÜDÜRÜ (Prog.Büt.Tar.) ŞUBE MÜDÜRÜ (Özel Güvenlik) ŞUBE MÜDÜRÜ (Otobüs) ŞUBE MÜDÜRÜ (Mezarlıklar) ŞUBE MÜDÜRÜ (Veteriner İşleri) ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ (Harita) ŞUBE MÜDÜRÜ (Trafik ve Sinyalizasyon) ŞUBE MÜDÜRÜ (Makine İşletme) ŞUBE MÜDÜRÜ (Strateji Geliştirme) ŞUBE MÜDÜRÜ (Kredi ve Katılım Payları) ŞUBE MÜDÜRÜ (Ticaret ve İştirakler) ŞUBE MÜDÜRÜ (Özürlüler) ŞUBE MÜDÜRÜ (Proje) ŞUBE MÜDÜRÜ (Park ve Bahçeler) ŞUBE MÜDÜRÜ (Makine İkmal) ŞUBE MÜDÜRÜ (Mali Ön Kontrol) ŞUBE MÜDÜRÜ (Numarataj ve Mev.Ayk) ŞUBE MÜDÜRÜ (Hasar Tespit) ŞUBE MÜDÜRÜ (Emlak ve Kam) Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 14

15 Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinde norm kadro standartlarını belirleyen esaslar, yeni esaslar tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Danıştay 5. Dairesinin gün ve 2006/3751 sayılı kararı ile iptal edilen (2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden yapılmış olan Norm Kadro) Norm kadro düzenlemesi İçişleri Bakanlığınca çıkartılan ve 22//02/2007 gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre yeniden düzenlenmiştir. Mevcut 2336 olan memur norm kadro sayımız 2633 e olan işçi norm kadro sayımız ise 1448 e çıkartılmıştır. İşçi, memur ve sözleşmeli personellerin atanmaları mevzuatlarda yer alan yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yapılmaktadır. İşçi personellerin istihdamı İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile Devlet Memurları Personellerimizin istihdamı ise 657 sayılı Devlet memurları Kanununun ilgili maddelerine (59, 74, 76, 92...) göre, tam zamanlı sözleşmeli personeller ise 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesi ve dönem içerisinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak istihdam edilmektedir. Teşkilat şemamız kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacı ile düzenlenen Norm Kadro Standartlarına uygun olarak Belediyemize tahsis edilen birimlerden oluşmaktadır. Şemada yer alan mevcut birimler hizmet sunma açısından ihtiyacımızı karşılamaktadır. Yeni oluşturulan daire başkanlığı ve şube müdürlüğü birimlerinin atamaları henüz tamamlanmamıştır. İlerleyen zaman içerisinde ihtiyaca binaen atamalar ve görevlendirmeler yapılarak daire ve müdürlükler aktif hale getirilecektir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 15

16 c. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye birimlerinde işlem ve karar alma sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve etkililiğin artırılması amacıyla bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinde, bilişim hizmetleri kapsamında; veri iletişim altyapısı, sunucu bilgisayar sistemleri, kişisel bilgisayarlar ile diğer çevre birimlerinin güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iş ve işlemler ile hizmet sürekliliğinin sağlanması esas alınmaktadır. Gelişen bilişim teknolojilerinin Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla; bilgi güvenliği sistemi, sistem ve veri tabanı sunucularında yazılım ve donanım yenilemeleri ile veri iletişim cihazlarında yenilemeler yapılmıştır. Bilişim sistemi, veri iletişim altyapısı, bilgisayar ve çevre birimleri ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıda şema, tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. Mevcut teknolojik altyapı: BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Adet Bilgisayar (Masa üstü) 268 Bilgisayar (Diz üstü) 16 Server Sunucu Bilgisayar 3 Kesintisiz Güç Kaynağı 14 Yazıcı 234 Scanner 5 ADSL Sağlayıcı 16 Fotokopi Makinesi 33 Faks Makinesi 32 Telsiz 160 Muhasebe Programı 3 Personel Programı 1 Hukuk Programı 5 Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 16

17 d. İnsan Kaynakları İdaremizde insan kaynağı, oluşan ihtiyaç doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak olan işin niteliğine göre istihdam edilmektedir. Atamalar (İşçi ve memur personel) mevzuatlarda yer alan yasalar, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yapılmaktadır. İşçi personelin istihdamı İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile Devlet Memuru Personelimizin istihdamı ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ilgili maddelerine (59, 74, 76, 92...) ve dönem içerisinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Belediyemizin mevcut memur personel sayısı yetersiz olup, işçi personellerimiz ise hizmet gereğine göre ihtiyaç duyuldukça geçici yolla temin edilmektedir. Üst Düzey ve Diğer Yönetici Unvanlarına Göre Personel Durumu Sayısı Başkan 1 Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 4 Teftiş Kurulu Başkanı 1 Hukuk Müşaviri 1 Özel Kalem Müdürü 1 Genel Sekreter Yardımcısı 3 Daire Başkanı 9 İç Denetçi 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 Şube Müdürü 11 Şef 8 Memur 191 Memur Toplamı 231 Sözleşmeli Personel 15 Daimi İşçi 459 Geçici İşçi 816 İşçi Toplamı GENEL TOPLAM Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 17

18 GENEL PERSONEL KADRO DURUMU Statüsü İstihdam Şekli Sınıfı Dolu Boş Toplam 657 Devlet Memuru G.İ.H Devlet Memuru T.H Devlet Memuru S.H.S Devlet Memuru A.H Devlet Memuru Y.H.S MEMUR TOPLAM Sözleşmeli Personel Daimi İşçi Geçici İşçi İŞÇİ TOPLAM GENEL TOPLAM PERSONEL DEĞİŞİKLİK DURUMU Personel Durumu Memur Daimi İşçi Geçici İşçi İstifa Emekli Nakil Giden Nakil Gelen Vefat Açıktan Atama İş Akdi Feshi TARİHİ İTİBARI İLE İŞÇİ-MEMUR EĞİTİM DURUMU Öğrenimi Memur Sözleşmeli Personel Daimi İşçi Geçici İşçi İlkokul Ortaokul Lise Üniversite GENEL TOPLAM Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 18

19 Cinsiyeti TOPLAM MEMUR-İŞÇİ SAYISINI GÖSTERİR TABLO Memur Sözleşmeli Personel Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam Erkek Kadın TOPLAM HİZMET SINIFINA GÖRE PERSONEL DURUMU Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam GİH TH SHS AH YH GENEL TOPLAM Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 19

20 Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 20

21 e. Sunulan Hizmetler: Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. 1. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesi nin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, 2. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, 3. Kanunlarla Büyükşehir Belediyesi ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 4. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi nin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, 5. Belediye Kanununun 68 ve 72 inci maddelerindeki yetkileri kullanmak, 6. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, 7. Büyükşehir Belediyesi nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, 8. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 9. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, 10. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek, 11. Büyükşehir Belediyesi nin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 21

22 12. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, 13. Büyükşehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, 14. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, 15. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, 16. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, 17. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, 18. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 19. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, 20. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, 21. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, 22. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 23. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 22

23 f. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 1) Satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri: İdarenin satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda belirtilen süreçlerin gerçekleşmesi ile harcama gerektirmeyen ve/veya gelir getiren ihale süreçleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda Encümen kararı ile gerçekleştirilmektedir. İdaremiz bu kanunlara göre yapılacak ihalelerde; kaynakların verimli kullanılması esasına göre saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği göz önünde bulundurarak ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılamaktadır. 2)Yetki ve Sorumluluk Yapısı: Büyükşehir Belediyesi nin yönetimi Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır Büyükşehir Belediyesi nin karar organı Büyükşehir Belediye Meclisi dir. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi nin başkanı olup Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi nin doğal üyesidir. Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır ve toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonu başta olmak üzere gerekli görülen komisyonlar meclis üyeleri arasından en az beş, en çok dokuz kişiden oluşacak şekilde kurulur. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanır ve çeşitli yollarla halka duyurulur. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 23

24 Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri: a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek, d) Borçlanmaya karar vermek, e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, g) Şartlı bağışları kabul etmek, h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek, i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek, o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 24

25 sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek, s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri: a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Büyükşehir belediye başkanı, Büyükşehir Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 25

26 Büyükşehir Belediye Başkanı nın Görev ve Yetkileri: a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, d) Bu Kanunla Büyükşehir Belediyesi ne verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, e) Büyükşehir Belediyesi nin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, f) Büyükşehir Belediyesi nin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde Büyükşehir Belediyesi ni temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden Büyükşehir Belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek, m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 26

27 3) Mali Yönetim: İdaremiz şu anda Türkiye de bulunan 16 Büyükşehir belediyesinden biridir. Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca çalışmalarını sürdürmektedir. İdaremiz bünyesinde mali yönetim süreci, bahsi geçen kanunlarda da belirlendiği üzere kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması esasına dayalı, standartlara uygun bir sistem içerisinde yürütülmektedir. 4) Harcama Öncesi Kontrol: 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesi uyarınca Belediye Başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Harcama yetkilileri kaynakları, idarenin stratejik planı ve performans programı doğrultusunda etkinlik ve verimlilik esasına göre kullanırlar. İlgili maddenin vermiş olduğu sorumluluk doğrultusunda idaremizde başkan adına Genel Sekreter, harcama öncesinde gerekli evrakların etkinlik ve verimlilik açısından uygunluğunu, hazırlanan plan ve programlara uygunluğunu idarenin önceliklerini de göz önünde bulundurarak kontrolünü gerçekleştirmektedir. 5) Muhasebe ve İç Denetim Sistemi: Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen 5018 sayılı Kanunun 49. maddesindeki düzenlemeler göz önünde bulundurulmuştur. Muhasebe sisteminin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulacağı ve yürütüleceği belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 27

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1.2.1. Fiziksel Yapı 13 1.2.2. Teşkilat Yapısı 16 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 2. Stratejik Planlama Çalışmaları İÇİNDEKİLER 3. Durum Analizi 3.1. Kurumsal Yapı 3.1.1. Belediye

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M.

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

"Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa

Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa "Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012

Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Güngören Belediyesi 2012 Faaliyet Raporu 2012 3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4 Güngören Belediyesi ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2012 5 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 6 Güngören

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 6 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1- GENEL BİLGİLER... 7 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 B- TEŞKİLAT YAPISI... 17 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 19 D- İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak Đzmir Telefon 232. 482 1170 Faks 232. 446 4818 www.izmir.bel.tr

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması ndan)

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2015 2016-2017 2018-2019 STRATEJİK PLANI VE http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Yerel idarelerin mali ve idari sorunları dikkate alındığında faaliyetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesi

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı... I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı