AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ ÜCRETSİZDİR

2 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ 2012

3 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz. Bu rehber, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra No lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, bu rehberin ve söz konusu Tebliğin elektronik kopyalarına internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Güncel mevzuat bilgilerine ücretsiz olarak ulaşmak için Başkanlığımızın internet sayfası aracılığıyla e-posta bilgilendirme hizmetine abone olabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü Yayın No: 150 Nisan 2012

4 MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar. Bu nedenle; Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz. Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız. Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız. Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu nun öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız. Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız. Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz. Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa sürede sonuç ile beraber size döneceğiz. Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağız.

5 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır. VİZYONUMUZ Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır. TEMEL DEĞERLERİMİZ Güvenilirlik Adalet Tarafsızlık Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik) Saydamlık Sorumluluk Bilinci Çözüm Odaklılık Yetkinlik Sürekli Gelişim Katılımcılık

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI (HİBELER) KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASININ KAPSAMI VE MEVZUAT GENEL KURAL Anlaşması Kapsamındaki Vergi İstisnaları Nelerdir? TEMEL KAVRAMLAR ve KURUMLAR Sözleşme Makamı Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesi Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi Tedarikçi Tedarik Sözleşmesi Hibe Yararlanıcısı Hibe Yararlanıcısı Konumunda Olan AT Yüklenicisi... 5 VERGİ İSTİSNALARININ UYGULANMASI 5. İTHALAT İŞLEMLERİNDE VERGİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI Yapılacak İthalat İşleminde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Ödenecek midir? KDV İstisna Sertifikasının İthalatta Kullanım Yetkisi Türkiye de Yerleşik Olmayanlara Ait Şahsi Eşyaların Durumu KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Nereye Yapılacaktır? KDV İstisna Sertifikası İçin Genel Olarak Hangi Belgeler İstenir? AT Sözleşmesi Avrupa Komisyonu veya Türkiye Cumhuriyeti Sınırları Dışındaki Topluluk Ajansları ile İmzalanmışsa İstenilen Belgelerdeki Farklılıklar Nelerdir? Eşleştirme Sözleşmelerinde KDV İstisnasından Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler Eşleştirme Sözleşmelerinde Görevli Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Asistanının Durumu AT Sözleşmesindeki Değişikliklerde Yapılacak İşlemler Nelerdir? Vergi Dairesi Başkanlığı nca Yapılacak İşlemler Nelerdir? Vergi Dairesi Müdürlüğü nce Yapılacak İşlemler Nelerdir? KDV İstisna Sertifikası Nasıl Kullanılacaktır?... 15

7 TL nin Üstündeki Alımlarda TL nin Altındaki Alımlarda Bildirim Yapmamanın Cezası İstisna Olmasına Rağmen Ödenen Katma Değer Vergisi nin İadesi KDV Mükellefi Olan AT Yüklenicisine KDV İadesi Nasıl Yapılır? Süresi Devam Eden AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler Süresi Sona Eren AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler KDV Mükellefi Olmayan AT Yüklenicisine KDV İadesi Nasıl Yapılır? Süresi Devam Eden AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler Süresi Sona Eren AT Sözleşmeleri Kapsamındaki İadeler KDV İadesi için Vergi Dairesi Müdürlüğü nce Yapılacak İşlemler KDV Açısından Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile İlgili Hususlar ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Alımlarda ÖTV İstisnası ÖTV Mükellefi Olanlardan Yapılan Alımlarda ÖTV İstisnası Özel Tüketim Vergisinin İadesi KDV İstisna Sertifikası Almış AT Yüklenicisine ÖTV İadesi KDV İstisna Sertifikası Almamış AT Yüklenicisine ÖTV İadesi ÖTV İadesi için Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler ÖTV Açısından Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile İlgili Hususlar ÖTV İstisnasından Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Üçüncü Kişilere Devrinde ÖTV Uygulaması GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ödenen Özel İletişim Vergisinin İadesi Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI Vergi Dairesi Müdürlüğü nce Yapılacak İşlemler SÖZLEŞME MAKAMLARININ YAPACAĞI İŞLEMLER Türkiye de Yerleşik Sözleşme Makamlarının Sorumluluğu... 35

8 EKLER EK-1/a: İthal Edilecek Mallara İlişkin Liste EK-1/b: Taahhütname EK-2: Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulu İller Listesi EK-3: KDV İstisna Sertifikası Örneği EK-4/a: Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Talep Dilekçesi (Gelir İdaresi Başkanlığı na Yapılacak Başvurular için) EK-4/b: Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası Talep Dilekçesi (Vergi Dairesi Başkanlığı na Yapılacak Başvurular için) EK-5: 5824 Sayılı Kanun la Onaylanması Uygun Bulunan IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Katma Değer Vergisi İstisnasından Yararlanmak İçin Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi ve Avrupa Topluluğu Sözleşmesi Hakkında Bilgi Formu EK-6: KDV İstisna Sertifikası Bildirim Tablosu EK-7: Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicileri Tarafından TL nin Üstünde Yapılan Alımlara İlişkin Üçer Aylık Bildirim Tablosu EK-8: Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicileri Tarafından TL nin Altında Yapılan Alımlara İlişkin Üçer Aylık Bildirim Tablosu EK-9: Katma Değer Vergisi (KDV) Mükellefi Olmayan Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicilerine KDV İadesine ve AT Yüklenicilerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İadesi Yapmakla Yetkili Vergi Dairesi Müdürlükleri Listesi EK-10: Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi Tarafından Yetkili Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yapılacak Özel Tüketim Vergisi İade Başvurusunda İbraz Edilecek Doğrudan ÖTV Mükelleflerinden Yapılmayan Alımlarla İlgili Üçer Aylık Liste EK-11: Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesi Kapsamında Satın Alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu na Tabi Araçlarla İlgili Sözleşme Makamından Alınacak Resmi Yazı Örneği EK-12: Sözleşme Makamı tarafından Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicileri İle İmzalanan Ve Gelir İdaresi Başkanlığı na Gönderilecek AT Sözleşmelerine Ait Bilgileri İhtiva Eden Liste EK-13: Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicilerine ve Bunların Tedarikçilerine Yapılan KDV İadeleri İçin Hazırlanacak Form EK-14: Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicilerine ve Bunların Tedarikçilerine Yapılan ÖTV İadeleri İçin Hazırlanacak Form AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI KAPSAMINDA İLETİŞİM BİLGİLERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLAR... 54

9 SUNUŞ Avrupa Birliği nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA- Instrument for Pre-Accession Assistance) olarak yeniden düzenlenmiş ve tek bir hukuki çerçeve içerisine dâhil edilmiştir. Bu rehber ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Avrupa Birliği nin bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan, IPA Çerçeve Anlaşması nın 26. maddesi ile hüküm altına alınan ve 1 Sıra No lu Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen vergi istisnaları konusunda gerek sözleşme makamlarının ve mali yardımlar kapsamında bu makamlar ile Avrupa Topluluğu Sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişilerin ve gerekse vergi istisnalarına ilişkin iş ve işlemleri yürüten vergi idaresi çalışanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği mali yardımları çerçevesindeki vergi istisnalarına ilişkin iş ve işlemler, Başkanlığımız ve Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde kurulan Anlaşmalar Müdürlükleri aracılığı ile yerine getirilmektedir. Anılan mevzuatın uygulanmasında başından beri emeği geçen yönetici ve çalışanlara teşekkür eder, bu çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını temenni ederim. Mehmet KİLCİ Gelir İdaresi Başkanı

10 1- AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI (HİBELER) AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI (HİBELER) Diğer aday ve potansiyel üye ülkelerde olduğu gibi Avrupa Birliği ne üyelik yolunda olan Türkiye ye yönelik olarak da Avrupa Birliği tarafından mali yardımlar yani hibeler verilmektedir. er aday Bu ve hibeler, potansiyel yetkilendirilmiş üye olan elerde ve Türkiye olduğu içinde gibi ve dışında Avrupa yerleşik sözleşme makamları aracılığı ile liği ne üyelik yolunda olan yapılan ilanlar çerçevesinde yapılan kiye ye başvuruların yönelik kabul olarak edilmesi da Avrupa ile başvuru liği taraf ndan yapan gerçek mali yard mlar veya tüzel yani kişilere eler verilmektedir. Hazırlanan projenin kabul edilmesi hibeler, sonrasında yetkilendirilmiş proje kapsamında olan ve proje ve kiye içinde süresi ile ve sınırlı d ş nda olmak şartı yerleşik ile, verilen leşme hibenin makamlar harcanmasında arac l ğ çeşitli vergi ile lan ilanlar istisnaları çerçevesinde mevcuttur. yap lan vurular n Bu rehberin kabul amacı, edilmesi Avrupa Birliği ile vuru tarafından yapan gerçek verilen hibelere veya ilişkin tüzel olarak ilere verilmektedir. tanınan vergi istisnalarını ve bunlardan yararlanma yollarını genel hatları ile açıklamaktır. z rlanan projenin kabul edilmesi sonras nda proje kapsam nda ve je süresi ile s n rl olmak şart ile, verilen hibenin harcanmas nda 2- KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASININ itli vergi istisnalar mevcuttur. KAPSAMI ve MEVZUAT rehberin Avrupa amac, Birliği nin Avrupa Birliği bütçesinden taraf ndan verilen verilen mali yardımlar hibelere kapsamında ilişkin yetkilendirilmiş sözleşme makamları ile imzalanan sözleşmeler, Türkiye ile rak tan nan vergi istisnalar n ve bunlardan yararlanma yollar n Avrupa Birliği arasında tarihinde imzalanan Katılım Öncesi Yardım el hatlar ile aç klamakt r. Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması 1 kapsamındadır. 1 Sıra No lu Türkiye- Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 2 (Bundan sonra Tebliğ olarak anılacaktır) de bu sözleşmeler kapsamında KATILIM yararlanılacak ÖNCESİ vergi istisnalarının YARDIM usul ve ARACI esaslarını (IPA) belirlemektedir. ÇERÇEVE ANLAŞMASININ KAPSAMI ve MEVZUAT rupa Birliği nin tarih ve 5824 sayılı Kanun ile bütçesinden ( tarih ve verilen sayılı Resmi Gazete de mali yayımlanmıştır) yard mlar onaylanması uygun bulunan Anlaşma, tarih ve 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ( sam nda tarih ve yetkilendirilmiş (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de sözleşme yayımlanmıştır) makamlar ekinde yayımlanmış ile ve imzalanan tarih ve 2009/14614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) ile leşmeler, Türkiye tarihinde yürürlüğe ile Avrupa girmiştir. Birliği aras nda tarihinde alanan Kat l m tarih ve Öncesi sayılı Resmi Yard m Gazete de yayımlanarak Arac (IPA) yürürlüğe girmiştir. Çerçeve Anlaşmas 1 sam ndad r. S ra No lu Türkiye- Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşmas Genel 1 liği 2 (Bundan sonra Tebliğ olarak an lacakt r) de bu sözleşmeler sam nda yararlan lacak vergi istisnalar n n usul ve esaslar n

11 3- GENEL KURAL IPA Çerçeve Anlaşması nın 26. maddesinin ilk fıkrasına göre, Avrupa Birliği veya Türkiye ile Avrupa Birliği ortak katkısı ile finanse edilen sözleşmelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek vergiler, gümrük ve ithalat vergi ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergiler, mali yardımlardan finanse edilmeyecektir Anlaşması Kapsamındaki Vergi İstisnaları Nelerdir? ³ ³ İthalat Vergileri ³ ³ Katma Değer Vergisi ³ ³ Özel Tüketim Vergisi ³ ³ Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ³ ³ Veraset ve İntikal Vergisi ³ ³ Damga Vergisi ve Harçlar ³ ³ Özel İletişim Vergisi şmas n n ³ ³ Motorlu Taşıtlar Vergisi f kras na liği veya pa Birliği finanse leşmelerin s ras nda vergiler, vergi ve eş etkiye mali finanse m ndaki Vergi İstisnalar Nelerdir? eri 2

12 4- TEMEL KAVRAMLAR ve KURUMLAR TEMEL KAVRAMLAR ve KURUMLAR Sözleşme Makamı Sözleşme Avrupa Makam Komisyonu ile Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği mali yardımlarını kullandırmakla görevlendirilen Avrupa Komisyonu ile Avrupa Komisyonu taraf ndan Avrupa ve Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi ile AT Sözleşmesini Birliği imzalayan mali kurum yard mlar n veya kuruluşlardır. kulland rmakla görevlendirilen ve Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi ile AT Sözleşmesini Türkiye sınırları içinde yer alan bazı sözleşme makamları: imzalayan Merkezi Finans kurum ve veya İhale kuruluşlard r. Birimi, Avrupa Birliği Eğitim ve Türkiye Gençlik Programları s n rlar Merkezi içinde Başkanlığı yer alan (Ulusal baz Ajans), sözleşme Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, TKDK (Tarım ve Kırsal makamlar : Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Kalkınmayı Destekleme Kurumu), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Avrupa ve Birliği Gençlik Yatırımları Programlar Dairesi Başkanlığı, Merkezi Çalışma Başkanl ğ ve Sosyal (Ulusal Ajans), Güvenlik Avrupa Bakanlığı Komisyonu AB Koordinasyon Türkiye Delegasyonu, Dairesi Başkanlığı, TKDK (Tar m Ulaştırma, ve K rsal Denizcilik Kalk nmay ve Haberleşme Destekleme Bakanlığı, Kurumu), Bilim, Çevre Sanayi ve Şehircilik ve Teknoloji Bakanl ğ Bakanlığı vb. Avrupa Birliği Yat r mlar Dairesi Başkanl ğ, Türkiye Çal şma sınırları dışındaki ve Sosyal bazı Güvenlik sözleşme Bakanl ğ makamları: AB Koordinasyon Avrupa Birliği Komisyonu nun Dairesi Başkanl ğ, çeşitli genel Ulaşt rma, müdürlükleri, Denizcilik çeşitli ve Topluluk Ajansları, üye ülkelerde yerleşik ulusal ajanslar. Haberleşme Bakanl ğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ğ vb Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesi Türkiye Avrupa s n rlar Topluluğu d ş ndaki veya Türkiye baz sözleşme veya hibe makamlar : yararlanıcısı tarafından imzalanan ve bir faaliyetin, muhtemel ortak Avrupa Birliği Komisyonu nun çeşitli genel müdürlükleri, finansmanını da içerecek şekilde, IPA çerçevesinde finanse çeşitli edilmesini Topluluk sağlayan Ajanslar, yasal olarak üye bağlayıcılığı ülkelerde olan yerleşik herhangi ulusal bir ajanslar. belgedir. Kısaca sözleşme makamı ile AT Yüklenicisi arasında projelerin finanse edilmesi için verilen hibeler ile ilgili olarak imzalanan sözleşmelerdir. Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesi 4.3. Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi Avrupa Topluluğu veya Türkiye veya hibe yararlan c s Mali yardımlar kapsamında hazırladığı projesi kabul edilen taraf ndan ve sözleşme imzalanan makamı ile AT ve Sözleşmesi bir faaliyetin, imzalayan muhtemel gerçek veya ortak finansman n tüzel kişidir. Ayrıca da içerecek bir konsorsiyum şekilde, IPA veya çerçevesinde ortak teşebbüsteki finanse edilmesini ortakları (sadece sağlayan kendi yasal payları olarak oranında), bağlay c l ğ yüklenicileri olan herhangi ve yerleşik eşleştirme danışmanları olarak bilinen katılım öncesi bir belgedir. K saca sözleşme makam ile AT Yüklenicisi danışmanları da AT Yüklenicisi olarak kabul edilmektedir. aras nda projelerin finanse edilmesi için verilen hibeler ile ilgili Örneğin; olarak imzalanan Berkay sözleşmelerdir. Deniz (Grup Anı), Badem Gözlüler Derneği, Pınarbaşı Belediyesi, Fırat Üniversitesi, ABC/VYZ Ltd. Şti. vb.) 10 3

13 4.4. Tedarikçi AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisine mal tedarik eden ve/veya hizmet sunan ve/veya iş yapan gerçek ya da tüzel kişilerdir. AT Yüklenicisi ile bir AT Sözleşmesi kapsamındaki mal, hizmet veya işleri temin etmek amacıyla tedarik sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişilerin, tedarik sözleşmelerinde kendilerini farklı sıfatlarla nitelendirmeleri bunların Tedarikçi vasfını değiştirmez. Örneğin; AT Yüklenicisi Tortum Eğitim ve Kültür Derneği nin yürüttüğü AT Sözleşmesi kapsamında bedeli sözleşme bütçesinden karşılanan ve sözleşme süresi içinde temin edilen bilgisayarı tedarik eden Aslan Ltd. Şti. isimli şirket tedarikçidir Tedarik Sözleşmesi AT Yüklenicisi ile Tedarikçi arasında AT Sözleşmesi kapsamındaki mal, hizmet ve işlerin tedariki amacıyla imzalanan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeye kişilerin veya başka mevzuatların verdiği adlar bu anlamda önemli değildir. Tedarik sözleşmesinin içeriği ve şekli konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ancak AT Yüklenicisi ile tedarikçi arasında düzenlenecek tedarik sözleşmesi, sözleşme taraflarının kimliklerini, sözleşmenin konusunu, bedelini ve dayanağı olduğu AT Sözleşmesini açıkça ihtiva etmeli ve Hibe Yararlanıcısının onayına yer verilmelidir. Örneğin; AT Yüklenicisi ABC Vakfı ile tedarikçi D Şirketi arasında çeşitli kırtasiye malzemesi temini için serbest piyasa koşulları altında imzalanan ve hukuki olarak her iki tarafı da bağlayan sözleşme, tedarik sözleşmesi olarak kabul edilmektedir Hibe Yararlanıcısı AT Sözleşmesi kapsamında nihai olarak hibeden yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir. Örneğin; Adalet Bakanlığı nın hazırladığı ve kabul edilen bir projedeki bir mal alımı için sözleşme makamı ihale açar ve ihaleyi ABC/VYZ Şirketi kazanırsa; bu şirket, AT Yüklenicisi olarak sözleşme makamı ile AT Sözleşmesi imzalar ve Adalet Bakanlığı Hibe Yararlanıcısı olur Hibe Yararlanıcısı Konumunda Olan AT Yüklenicisi AT Sözleşmesi kapsamında hibe sözleşmesini yürüten aynı zamanda da hibeden doğrudan yararlanan gerçek veya tüzel kişidir. Örneğin; açılan bir hibe programında projesi kabul edilen Zeynep Dilay (Baba Beni Tiyatro ya Götür Grubu), sözleşme makamı ile imzaladığı AT Sözleşmesi kapsamında projesini yürütmek için karşılıksız finansman alır ve projesini belirlenen koşullarda hem yürütür hem de bu projenin hibe yararlanıcısı olur. 4

14 (sadece kendi paylar oran nda), yüklenicileri ve yerleşik eşleştirme dan şmanlar olarak bilinen kat l m öncesi dan şmanlar da AT Yüklenicisi olarak kabul edilmektedir. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Örneğin; Berkay Deniz (Grup An ), Badem Gözlüler Derneği, P narbaş Belediyesi, F rat Üniversitesi, ABC/VYZ Ltd. Şti. vb.) 5 11

15 IPA Çerçeve Anlaşmas n n 25/1-e ve 26/2-a maddelerine göre, AT Yüklenicisi taraf ndan AT Sözleşmesi kapsam nda yap lan ithalat GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI işlemleri, gümrük veya ithalat vergileri, harçlar, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisnad r. Bu istisna, sadece AT Sözleşmesi kapsam nda AT Yüklenicisi VERGİ İSTİSNALARININ taraf ndan tedarik UYGULANMASI edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yap lan işlere ilişkin olarak yap lan ithalata uygulanacakt r. 5- İTHALAT İŞLEMLERİNDE VERGİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI IPA Çerçeve Anlaşması nın 25/1-e ve 26/2-a maddelerine göre, AT Yüklenicisi IPA tarafından Kapsam ndaki AT Sözleşmesi ithalat kapsamında işlemleri, yapılan gümrük ithalat veya işlemleri, ithalat gümrük veya vergileri, ithalat harçlar, vergileri, harçları, Katma Katma Değer Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Vergisi ve (ÖTV) diğer benzeri ve diğer vergi ve benzeri harçlardan vergi istisnadır. ve harçlardan Bu istisna, sadece istisnad r. AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen Söz konusu hizmetler istisnadan ve/veya yararlanabilmek yapılan işlere ilişkin için; olarak yapılan ithalata uygulanacaktır. AT Yüklenicisi taraf ndan ithal edilecek mallara ilişkin bilgileri içeren IPA İthal Kapsamındaki Edilecek ithalat Mallar işlemleri, Listesi nin gümrük veya düzenlenmesi ithalat vergileri, (IPA harçları, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer benzeri Tebliği EK-1/a), vergi ve harçlardan istisnadır. düzenlenen bu listedeki mallar n Söz konusu AT Sözleşmesi istisnadan yararlanabilmek için; kapsam nda olduğunun ³ ³ AT Yüklenicisi tarafından hibe ithal yararlan c s na edilecek mallara onaylat lmas, ilişkin bilgileri içeren İthal Edilecek Mallar bu liste Listesi nin ile birlikte düzenlenmesi vergi idaresi (EK-1/a), taraf ndan kendisine ³ ³ düzenlenen verilen bu KDV listedeki malların AT Sözleşmesi İstisna Sertifikas n n kapsamında olduğunun örneğinin hibe ilgili yararlanıcısına Gümrük İdaresine onaylatılması, ibraz edilmesi, ³ ³ bu liste ile birlikte vergi gereklidir. AT Yüklenicisinin ayn zamanda hibe yararlan c s olmas idaresi tarafından kendisine verilen KDV İstisna Sertifikası nın örneğinin ilgili halinde İthal Gümrük Edilecek İdaresine Mallar ibraz Listesi nin edilmesi, Sözleşme Makam taraf ndan onaylanmas gereklidir. gerekmektedir. AT Yüklenicisinin Bununla aynı birlikte, zamanda hibe Sözleşme yararlanıcısı Makam n n olması halinde İthal Edilecek Mallar Listesi nin Sözleşme Makamı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bununla birlikte, Sözleşme Makamının Türkiye sınırları dışında 14 olduğu durumda söz konusu İthal Edilecek Mallar Listesi nin; ³ ³ Genel bütçeli kamu kurum ve kuruluşları, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ve bunlara bağlı birimlerin AT Yüklenicisi olması halinde bu kurumların üst idari amiri; 6

16 Türkiye s n rlar d ş nda olduğu durumda söz konusu İthal Edilecek Mallar Listesi nin; Genel GELİR bütçeli İDARESİ kamu kurum BAŞKANLIĞI ve kuruluşlar, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlar ve bunlara bağl birimlerin AT Yüklenicisi olmas halinde bu kurumlar n üst idari amiri; Bunlar d ş ndaki AT Yüklenicilerinde ise, hibe yararlan c s unvan ³ ³ Bunlar dışındaki AT ile Yüklenicilerinde gerçek kişi AT Yüklenicisinin ise, hibe kendisi, yararlanıcısı tüzel kişi unvanı AT Yüklenicisinde ile gerçek kişi AT Yüklenicisinin ise tüzel kendisi, kişiliğin tüzel üst kişi yetkilisi AT (örneğin, Yüklenicisinde dernek veya ise tüzel vak f kişiliğin başkan, üst yetkilisi (örneğin, şirketlerde dernek imzaya veya yetkili vakıf yönetici başkanı, gibi) şirketlerde imzaya yetkili yönetici gibi) taraf ndan onaylanmas gerekmektedir. tarafından onaylanması gerekmektedir. Yukar da yer alan gerçek veya tüzel kişi AT Yüklenicileri, yukar da Yukarıda yer alan belirtilen gerçek belgelere veya tüzel ek olarak kişi (IPA AT Yüklenicileri, Tebliği EK-1/b) yukarıda Taahhütname yi belirtilen belgelere ek olarak de Gümrük (EK-1/b) İdaresine Taahhütname yi ibraz edeceklerdir. Gümrük İdaresine ibraz edeceklerdir. AT Sözleşmesi kapsam ndaki ithalat n vergisiz gerçekleşebilmesi için AT Sözleşmesi ilgili kapsamındaki Gümrük İdaresi ithalatın taraf ndan vergisiz gerçekleşebilmesi düzenlenecek makbuzda, için ilgili AT Gümrük İdaresi tarafından Sözleşmesine düzenlenecek ve IPA Çerçeve makbuzda, Anlaşmas na AT Sözleşmesine at f yap larak ve gümrük IPA Çerçeve Anlaşması na veya atıf ithalat yapılarak vergileri, gümrük harçlar, veya KDV, ithalat ÖTV vergileri, diğer benzeri harçları, vergi KDV, ve ÖTV ve diğer benzeri harçlar vergi hesaplanmayacak ve harçlar hesaplanmayacak ve Gümrük İdaresi ve AT Gümrük Yüklenicisinin İdaresi ibraz AT Yüklenicisinin ibraz etmiş etmiş olduğu olduğu İthal İthal Edilecek Edilecek Mallar Listesi Mallar ile Listesi KDV İstisna ile KDV Sertifikas n n İstisna Sertifikası nın birer örneğini muhafaza edecektir. birer örneğini muhafaza edecektir Yapılacak İthalat İşleminde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Ödenecek midir? Fonu Ödenecek midir? Yap lacak İthalat İşleminde Kaynak Kullan m Destekleme AT Sözleşmesi kapsam nda yap lan ithalat n kredili olmas ya da kredi kullan m söz konusu olduğunda bu kredili işlem dolay s yla bir ek yükümlülük olarak ithalat yürürlükteki mevzuat gereğince Kaynak Kullan m Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi AT Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalatın kredili olması ya da kredi kullanımı söz konusu olduğunda bu kredili işlem dolayısıyla bir ek yükümlülük olarak ithalat sırasında yürürlükteki mevzuat gereğince Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle ithalat işlemleri s ras nda sırasında ödenmesi gereken KKDF ler, IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında istisna değildir KDV İstisna Sertifikasının İthalatta Kullanım Yetkisi 15 Vergi idaresi tarafından AT Yüklenicisine verilen KDV İstisna Sertifikası nın bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, AT Yüklenicinin yapacağı ithalat işlemi sırasında, söz konusu KDV İstisna Sertifikasını ya doğrudan kendisi ya da kendi adına iş ve işlemlerde bulunmaya yetkili olan KDV İstisna Sertifikasının bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi mümkün değildir. gerçek veya tüzel kişiler aracılığı ile kullanacaktır. İthalat işlemi sırasında ortaya çıkan KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlara ilişkin istisnadan sadece AT Yüklenicisi yararlanabilecektir. AT Yüklenicisi dışında başka gerçek veya tüzel kişilerin, yapacakları ithalat dolayısıyla söz konusu vergi istisnalarından yararlanmaları mümkün değildir. 7

17 5.3. Türkiye de Yerleşik Olmayanlara Ait Şahsi Eşyaların Durumu ³ ³ IPA Çerçeve Anlaşması nın 26-2/f maddesi gereğince, AT Sözleşmeleri kapsamında yerel olarak istihdam edilenler dışında kalan gerçek kişiler ve onların birinci derece aile üyeleri tarafından kişisel kullanımlarına yönelik olarak ithal edilen şahsi eşyalar ve ev eşyaları, AT Sözleşmesinin sona ermesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden ihraç edilmeleri ya da ülke içinde elden çıkarılmaları kaydıyla gümrük vergileri, ithalat vergileri, vergiler, yükler ve/veya eş etkiye sahip diğer vergilerden istisna tutulacaktır. yetkili olan gerçek veya tüzel kişiler arac l ğ ile kullanacakt r. İthalat işlemi s ras nd ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlara ilişkin Yüklenicisi yararlanabilecektir. AT Yüklenicisi d veya tüzel kişilerin, yapacaklar ithalat dolay s istisnalar ndan yararlanmalar mümkün değildir. Türkiye de Yerleşik Olmayanlara Ait Şahsi E IPA Çerçe 2/f mad Sözleşme olarak d ş nda ka onlar n üyeleri kullan mla ithal edile eşyalar, sona Türkiye yürürlükte uygun olarak yeniden ihraç edilmeleri ya d ç kar lmalar kayd yla gümrük vergileri, ithala 8

18 6- KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE UYGULAMASI 6.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Nereye Yapılacaktır? KDV İstisna Sertifikası almak üzere AT Yüklenicilerinden; ³ ³ Türkiye de yerleşik gerçek kişiler için ikâmetgahı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (EK-2) bulunanlardan imzaladıkları AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Avro dan (1 milyon Avro dahil) az olanlar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı na (İstanbul da yerleşik AT Yüklenicileri İstanbul da kurulu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın mükellefi iseler buraya, değilseler İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı na), AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Avro dan fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı na, ³ ³ Türkiye de yerleşik gerçek kişiler için ikâmetgahı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (EK-2) bulunmayanlar Gelir İdaresi Başkanlığı na, başvuracaktır. Başvuru üzerine AT Yüklenicisine, uygun bulunması halinde özelge verilecektir. AT Yüklenicisi bu özelge ile birlikte bağlı olduğu veya kendisine özelgede bildirilen Vergi Dairesi Müdürlüğü ne başvurarak örneği (EK-3) te yer alan ve AT Sözleşmesinde yazılı süre için geçerli ve kendisine ait bütçe tutarı ile sınırlı olmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikasını alabilecektir. ³ ³ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye de ikamet etmeyen gerçek kişi AT Yüklenicileri (yerleşik eşleştirme danışmanları dâhil) ile Türkiye de işyeri veya sabit yerleri olmayan tüzel kişi AT Yüklenicileri Gelir İdaresi Başkanlığı na başvuracaklardır. Başvurunun uygun bulunması halinde AT Yüklenicisine Gelir İdaresi Başkanlığı nca özelge ve ekinde Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası verilecektir. IPA Çerçeve Anlaşması nın 26/3-b maddesi gereğince, vergi idaresi tarafından AT Yüklenicisine, gerekli belgelerle eksiksiz olarak müracaat ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde KDV İstisna Sertifikası nın düzenlenip verilmesi gerekmektedir. ÖNEMLİ HATIRLATMA! AT Yüklenicisine verilecek özelge, AT Yüklenicisinin IPA Çerçeve Anlaşması karşısındaki hukuki durumunu ortaya koyacak ve Anlaşma da yer alan her bir vergi istisnası için AT Yüklenicisinin ayrı ayrı özelge başvurusu yapmasına gerek kalmayacaktır. 9

19 KDV İstisna Sertifikas İçin Genel Olarak Hangi Belgeler İstenir? 6.2. KDV İstisna Sertifikası İçin Genel Olarak Hangi Belgeler İstenir? Başvuru Talep Dilekçesi: Dilekçede, sona erme tarihi, değişiklik yapma Başvuru KDV İstisna Talep Sertifikas Dilekçesi: talebi aç kça usulleri vb. hususlar sözleşmede Dilekçede, belirtilerek KDV AT Yüklenicisi İstisna Sertifikası taraf ndan yer almay p eklerinde yer al yorsa; talebi tarih, açıkça isim belirtilerek ve unvan AT Yüklenicisi yaz larak bu ekler de ayn şekilde tarafından imzalanmal tarih, ve isim dilekçeye ve unvan iletişim yazılarak bilgileri onaylanarak başvuru belgeleri imzalanmalı (adres, ve telefon, dilekçeye faks iletişim ve e-posta) bilgileri aras na eklenmelidir. (adres, yaz lmal d r telefon, (EK-4/a-b). faks ve e-posta) yazılmalıdır Ayr ca, eşleştirme sözleşmelerinde, (EK-4/a-b). Sözleşme, Ekleri ve Bütçe örneği: Sözleşme Makam taraf ndan işe Sözleşme, Makam Ekleri ve ile Bütçe imzalanan örneği: başlama tarihini belirtir Bildirim Sözleşme Makamı (notification) ile imzalanan Belgesi nin sözleşmenin bir örneği, Yerleşik Eşleştirme Dan şman sözleşmenin ve ekinde varsa bütçesinin ve ekinde varsa taraf ndan bütçesinin asl n n birer ayn d r örneğinin şeklinde her onaylanarak başvuru belgeleri birer örneğinin her sayfas, Sözleşme sayfası, Sözleşme aras na eklenmelidir. Makamı veya AT Yüklenicisinin Makam veya AT Yüklenicisinin gerçek gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi kişi olmas durumunda kendisi, tüzel kişi olmas durumunda kurum olması durumunda kurum yetkilisi tarafından aslının aynıdır şeklinde ibare yetkilisi taraf ndan asl n n ayn d r şeklinde ibare konularak ve konularak ve onaylayan kişinin isim ve unvanı ile tarih yazılarak imzalanmalıdır. onaylayan kişinin isim ve unvan ile tarih yaz larak imzalanmal d r. AT Yüklenicisinin, konsorsiyum üyesi olarak AT Sözleşmesine ortak Sözleşmenin tutarı, işe başlama ve sona erme tarihi, değişiklik yapma usulleri olmas durumunda; vb. hususlar sözleşmede yer almayıp eklerinde yer alıyorsa; bu ekler de aynı şekilde onaylanarak - Konsorsiyum başvuru lideri belgeleri ile Sözleşme arasına eklenmelidir. Makam aras nda imzalanan sözleşme ve eklerinin, Ayrıca, eşleştirme sözleşmelerinde, - Konsorsiyum lideri ve Sözleşme Makamı tarafından işe ortak aras nda imzalanan başlama tarihini belirtir Bildirim ortakl k veya kat l m (notification) Belgesi nin bir örneği, anlaşmas n n ve eklerinin, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından - aslının Her aynıdır bir şeklinde ortağa onaylanarak başvuru sözleşmeden belgeleri ayr lan arasına eklenmelidir. bütçe pay n gösterir bütçe tablosunun, AT Yüklenicisinin, konsorsiyum üyesi olarak Asl n n AT Sözleşmesine ayn d r onayl ortak olması durumunda; örneklerinin de başvuru belgeleri aras na eklenmesi Sözleşmenin tutar, işe başlama ve ³ ³ Konsorsiyum lideri ile Sözleşme gereklidir. Makamı arasında imzalanan Bilgi Formunun Asl : Bilgi sözleşme ve eklerinin, ³ ³ Konsorsiyum lideri ve ortak arasında imzalanan ortaklık veya katılım 20 anlaşmasının ve eklerinin, ³ ³ Her bir ortağa sözleşmeden ayrılan bütçe payını gösterir bütçe tablosunun, Aslının aynıdır onaylı örneklerinin de başvuru belgeleri arasına eklenmesi gereklidir

20 Bilgi Formunun Aslı: Bilgi Formu (EK-5), hem AT Yüklenicisi hem de Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. İmza atan kişilerin adısoyadı ve unvanı ile imza tarihi mutlaka yer almalı, Bilgi Formu ndaki bilgiler ile sözleşmedeki bilgiler tutarlı olmalıdır. Bilgi Formu nda elle doldurulan bölümler varsa Sözleşme Makamı nca mutlaka paraflanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bilgi Formu nda AT Yüklenicisini ilgilendirmeyen kısımlar varsa bu bölümlere Yok ibaresi yazılmalıdır. Konsorsiyum üyesi ortak AT Yüklenicisi tarafından yapılacak başvuruda kendi adına düzenlenmiş ve Sözleşme Makamınca onaylanmış Bilgi Formu nun bedel bölümünde, toplam sözleşme bedelinin yanı sıra kendisine ayrılan bütçe payı da yer almak zorundadır AT Sözleşmesi, Avrupa Komisyonu veya Türkiye Cumhuriyeti Sınırları Dışındaki Topluluk Ajansları ile İmzalanmışsa İstenilen Belgelerdeki Farklılıklar Nelerdir? Sözleşme ve Eklerinin Örneği: AT Yüklenicisi; Sözleşme Makamı ile tek başına AT Sözleşmesi imzalamışsa, bu sözleşmenin; konsorsiyum ortağı ise konsorsiyum lideri ile Sözleşme Makamı arasında imzalanan AT Sözleşmesi ile ortaklık/katılım sözleşmesinin birer örneği, AT Yüklenicisi gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda kurum yetkilisi tarafından aslının aynıdır şeklinde ibare konularak ve onaylayan kişinin isim ve unvanı ile tarih yazılıp imzalanarak başvuru belgeleri arasına eklenmelidir. AT Sözleşmesinin toplam bedelinden AT Yüklenicisine düşen payı gösteren sözleşme eki bütçe tabloları veya kanıtlayıcı diğer resmi belgeler, AT Yüklenicisi gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda kurum yetkilisi tarafından aslının aynıdır şeklinde ibare konularak ve onaylayan kişinin isim ve unvanı ile tarih yazılarak imzalanmalıdır. Bilgi Formu (EK-5), AT Yüklenicisi gerçek kişinin kendisi veya tüzel kişi kurumun üst düzey yetkilisi (Örneğin Üniversitelerde Rektör veya Rektör Yardımcısı) tarafından imzalanmalıdır. Bilgi Formu nda imza atan kişilerin adısoyadı ve unvanı ile imza tarihi mutlaka yer almalıdır. Bilgi Formu nun Sözleşme Makamı tarafından onaylanacak bölümü boş bırakılacaktır. Bilgi Formu nda AT Yüklenicisini ilgilendirmeyen kısımlar varsa bu bölümlere Yok ibaresi yazılacaktır. Başvuru belgelerinde istenilen aslının aynısıdır onayı, AT Yüklenicisinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişilik olması durumunda ise kurum yetkilisi tarafından yapılacaktır. Başvuru belgelerinin hazırlanmasına ilişkin hiç bir aşamada noter onayı istenilmemektedir. 11

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ

AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ I- AT Yüklenicileri için Gelir İdaresi Başkanlığı ndan Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2012 Bu broşür sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz.

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı