Öğretmenlik Mesleği ve Meslek Erbabının Yeterliliği Üzerine Bir Ön Çalışma: Fevzi Özbey İlköğretim Okulu Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenlik Mesleği ve Meslek Erbabının Yeterliliği Üzerine Bir Ön Çalışma: Fevzi Özbey İlköğretim Okulu Örneği"

Transkript

1 Öğretmenlik Mesleği ve Meslek Erbabının Yeterliliği Üzerine Bir Ön Çalışma: Turgay ÖNTAŞ

2 2

3 Kelimeler yanınca, özsüz yaşam değişir Tutuşunca düşünce, yüzsüz makam değişir Sevginin demircisi su verince bilince Densiz devran değişir Renksiz zaman değişir Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ (Bilincime su vermiş Hocam) Sevgi Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara,2003, s.68 3

4 4

5 Bu çalışmayı okumaz, yazmaz ama gecenin saat 3 ünde kitaplar üzerine konuştuğum Rahmetli dedem Ethem Öntaş ın anısına ithaf ediyorum. 5

6 6

7 ĐÇĐNDEKĐLER,7 Grafikler Listesi,8 Tablolar Listesi,11 Şekiller Listesi,13 Önsöz,15 Giriş,17 Araştırmanın Amacı,17 Araştırmanın Yöntemi,17 Ölçme Aracı,17 Örneklem,18 Anahtar Sözcükler,18 Key Words,18 Problem Durumu,19 Bulgular ve Yorum,31 Sonuç ve Öneriler,99 Kaynakça,101 Yazarın Özgeçmişi,105 7

8 Grafikler Grafik 1:National Center for Education Statistics (1997) Grafik 2:INES Öğretmen Nitelikleri Grafik 3:INTASC'ın Öğretmen Eğitim Standartları Grafik 4:Campell vd'nin yeterlilik kriterleri Grafik 5:MEB'in yeterlilik alanları Grafik 6:Gibbs'in Mühendislik Evreleri Grafik 7.1. Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavramları uygulayabilme Grafik 8.2.Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun rehberlik yapabilme Grafik 9.3. Öğrencilerin üst yeteneklilik, öğrenme güçlüğü, öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkları dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme Grafik Öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmek için araç ve gereçlerden yararlanabilme Grafik Uygulamalarında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini benimseyebilme Grafik Öğrencilerin Problem çözme becerilerini geliştirme Grafik Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirme Grafik Öğrenme- öğretme sürecinde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme Grafik Öğrencilerin, öğrenim sürecinde gelişim düzeylerini izleyebilme Grafik Öğretim sürecinde uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilme Grafik Mesleki gelişimini sağlayabilme 8

9 Grafik Mesleki etik değerler oluşturma Grafik Eğitim-öğretim sürecinde eğitim paydaşları ile toplumun diğer üyeleri ile beraber çalışabilme Grafik Güzel sanatlarla ilgili genel bilgilere sahip olabilme Grafik Sanatsal etkinlikleri öğrenme sürecinde kullanabilme Grafik Öğrenme ve öğretme ortamlarını düzenlerken estetik bakış açısını dikkate alabilme Grafik Atatürk ün sanatın gelişmesine verdiği önemi içselleştirmelerini sağlayabilme Grafik Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirme Grafik Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirme Grafik Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilme Grafik Atatürk ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme Grafik Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilme Grafik Öğrencilere bilimin gelişimi hakkında genel bilgi kazandırabilme Grafik Atatürk ün bilim ve teknolojiyle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme Grafik Öğrencinin, kendini ve yakın çevresini tanımalarını sağlayabilme 9

10 Grafik Öğrencilerin demokratik davranma ve sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlayabilme Grafik Öğrencilerin etkili iletişim kurmalarını sağlayabilme Grafik Öğrencinin içinde yaşadığı doğal çevreyi tanıma ve gözlem becerisini geliştirebilme Grafik Öğrencide doğal afetlere karşı anlayış geliştirebilme Grafik Öğrencide doğayı sevme ve koruma bilinci oluşturabilme Grafik Öğrencide zaman ve değişim bilinci geliştirebilme Grafik Atatürk ün çocuk hakları, insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık hak ve sorumlulukları konusunda görüşlerini öğretim ortamına yansıtabilme Grafik Öğrencilerin ritim ve müzik eşliğinde jimnastik ve dans hareketlerini geliştirmelerine rehberlik edebilme Grafik Öğrencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırabilme Grafik Öğrencilerin ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili motor becerilerini geliştirebilme Grafik Öğrencilerin doğru ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlayabilme Grafik Spor sakatlanmalarında ilk yardım kurallarını uygulayabilme Grafik Atatürk ün spor ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini öğrenme sürecindeki uygulamalara yansıtabilme Grafik 45.1.Öğretim sürecini planlayabilme Grafik 46.2.Öğretim ortamlarını düzenleyebilme Grafik 47.3.Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynaklar kullanabilme Grafik Ölçme ve değerlendirme uygulamalarını amaçlarını belirleyebilme 10

11 Grafik Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme Grafik Ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim sağlayabilme Grafik 51.1.Öğrencilerin gelişiminde ailelerle işbirliği yapabilme Grafik Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme Grafik Toplumsal liderlik yapabilme Grafik 54.1.Meslek yeterliliklerini belirleyebilme Grafik 55.2.Alanına ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme Grafik Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme Tablolar Tablo:1.Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlayabilme Tablo 57:2.Öğrencilerin dinleme/izleme becerilerini geliştirebilme Tablo:3.Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirebilme Tablo 4. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirebilme Tablo.5.Anlama ve anlatım güçlüğü çeken öğrencilere yönelik uygulamalar yapabilme Tablo.6. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme Tablo.7.Türkçe öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme Tablo.8.Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilme Tablo.9.Atatürk ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme Tablo 10.Sayılar alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme Tablo 11.Geometri alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme 11

12 Tablo 12.Ölçme alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme Tablo 13:Olasılık ve istatistik alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme Tablo 14. Cebir alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme Tablo 15.Atatürk ün bilim ve matematikle ilgili düşünce, görüş ve çalışmalarını öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme Tablo 16. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirme Tablo 17.Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirebilme Tablo 18.Öğrencilerin ilişkilendirme becerilerini geliştirebilme Tablo 19.Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilme Tablo 20.Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincini kazandırabilme Tablo 21.Öğrencilerin, insan, yer ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilme Tablo 22.Demokratik yönetim anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini kazandırabilme Tablo 23.Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslar ile Türk Đnkılâbının tarihi anlamını, toplumun siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişimine etkilerini ve önemini kavratabilme Tablo 24.Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamaları yapabilme Tablo 25.Öğrencilerde yaşadığı çevreyi tanıma ve inceleme merakı uyandırabilme Tablo 26.Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilme Tablo 27.Öğrencilere, bilimin doğası ve tarihsel gelişimi konularında anlayış kazandırabilme Tablo 28. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilme 12

13 Tablo 29. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilme Tablo 30.Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilme Tablo 31.Öğrencilerin bilim ve teknoloji ilişkisini anlamlandırmalarını sağlayabilme Tablo 32.Atatürk ün bilim ve teknolojiyle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme Tablo 33.Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilme Tablo 34. Fen ve teknoloji öğretim ortamında gerekli güvenlik önlemlerini alabilme Tablo 35.Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme Tablo 36. Öğrencilerin etkili dil öğrenme stratejileri geliştirmelerine yardım edebilme Tablo 37.Öğrencilerin Đngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilme Tablo 38. Öğrencilerin dinleme\izleme becerilerini geliştirebilme Tablo 39.Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirebilme Tablo 40.Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirme Tablo 41.Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirebilme Tablo 42. Đngilizce öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme Şekiller Şekil 1:Sınıf Öğretmenlerinin cinsiyet dağılımı Şekil 2: Alan Öğretmenleri cinsiyet dağılımı 13

14 14

15 ÖNSÖZ 21. yüzyıl çağı yakalayanların değil çağın ötesini gören, kestirebilen nesillerin olacak ifadesi bugünün vizyonunu özetlemektedir. Çağın fertlerinin gelişiminde ve yönlendirilmesinde etken olan ortamlardan birisi okuldur. Okulun ya da daha kapsamlı bir ifade ile temel sosyolojik kurumlardan birisi olan eğitim kurumunun (diğerleri; aile, ekonomi, din, siyaset) 1, 2 toplumsal yapıyı şekillendirmesi sürecinde katalizör etkiyi yapan öğretmenlerin ya da alan liderlerinin nitelikleri bağlı bulunan kurumun kalitesini, etkililiğini belirler. Bu bağlamda ülkemizde eğitim kurumunun bağlı bulunduğu MEB, güncel gelişmelerden hareketle çalışmalarını öğretmen yeterlikleri ne yönlendirmiş ve insan kaynağının nitelikli oluşunun kurumunda başarısını arttıracağı ilkesini benimsemiştir. Öğretmen nitelikleri ile öğretmenlerin çalıştığı kurumlar arasındaki ilişkinin; ülkemizin en önde gelen eğitim yöneticilerinden biri olan Yalçın Tamer tarafından belirlenmesi talebi Fevzi Özbey Đlköğretim Okulu nun paydaşlarına yönelik bu çalışmanın başlangıcını oluşturmuştur. Kendi mesleki niteliklerinin yanı sıra çevresindeki insanların da gelişmesi yönündeki çalışmaları eğitim kurumunun lideri pozisyonundaki (kendisi paylaşılmış liderliği de aynı zamanda uygular ) öğretmenimizin çok yönlü gelişim ilkesini ve bütüncül bakış açısını yansıtmaktadır. Yanında bulunduğun kısa süreler içerisinde bile kendisinden çok farklı konularda değerli bilgiler edindim. Bu çalışma süresince yardımlarını esirgemeyen başta Eğitim Yöneticisi Yalçın TAMER öğretmenim olmak üzere Eğitim Yöneticisi Gülümser ERDEM e; çalıştığım kurumda bana çok büyük yardımları olan Sosyal Çalışmacı Nevin KURUBAL a ve Fevzi Özbey Đlköğretim Okulu nun tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Turgay ÖNTAŞ 1 Toplumsal kurum kavramı için bakınız Joseph Fischter, Sosyoloji Nedir?,Anı Yayıncılık,Ankara, 2002, s: Eğitim kurumu ve sistemi Bourdieu nun belirttiği üzere Eğitim sistemi, devlet, kilise, siyasal partiler ya da sendikalar aygıt değil, alandır yani izole yapılar değil tüm yapıların dinamik alt yapısıdır. (vurgu bana ait) Pierre Bourdieu&Loic J.D. Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yayınevi,2007,s.87 15

16 16

17 Öğretmenlik Mesleği ve Meslek Erbabının Yeterliliği Üzerine Bir Ön Çalışma: Fevzi Özbey Đlköğretim Okulu Örneği Giriş Araştırmanın Amacı: Öğretmenlik mesleğinin çağın gelişimlerinden hareketle niteliklerinin belirlenmesi ve bu niteliklerin ne kadarına öğretmenlerin sahip olarak mesleklerini yürüttüklerini tespit etmek amacı ile MEB in başlattığı Okul Temelli Mesleki Gelişim projesinden hareketle Öğretmen Yeterlikleri ölçeklerinin hazırlanması ve okulların uygulaması ile öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın Yöntemi: Nitel araştırma tekniklerinden biri olan betimsel yöntem ve sınıflama ölçeğine dayalı ölçek kullanılmıştır. 3 Betimleme: olayları obje ve problemleri anlama ve anlatmadaki ilk aşamayı oluşturur. 4 Betimleme yöntemlerinden birisi survey dir. Survey denince akla gelen ilk şey anket ve mülakatlardır. Surveyler kullanılan tekniklere göre isimlendirilmektedir: Anket survey, mülakat survey, gözlem survey gibi. Survey çeşitlerinden biri de okul surveyidir. Okul surveyleri üç yoldan yapılabilir: 1) Okul personeli araştırmasını kendi yapar. 2) Okulla ilgili araştırmalar araştırma uzmanları tarafından yapılır ya da 3) Araştırmayı uzman ve okul personeli birlikte yapar. Ölçme aracı: MEB in Sınıf ve alan öğretmeleri için üç düzey (A1:A2:A3) kritere ayrı ayrı hazırlattırmış olduğu Öğretmen Özel Alan Yeterlikleri ölçeği Fevzi Özbey Đlköğretim Okulu öğretmenlerine uygulanmış ve her bir ana başlığa göre öğretmenlerin hangi düzeyde oldukları oransal olarak ifade edilmiştir. 5 MEB tarafından hazırlatılmış olan ölçme aracı: Öğrenme-öğretme süreci 3 Elif Kuş,Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık,Ankara,2003, s.82 4 Prof.Dr.Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset,Ankara,1998,s Bu çalışma yalnızca Fevzi Özbey İlköğretim Okulu na yönelik olduğu için örneklem ve çeşitli istatistiksel çalışmalar sınırlı kalmıştır. Psikolojik testlerin geliştirilmesi süreci ve örnekler için bakınız: Prof.Dr.Necla Öner,Türkiye de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler,Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,İstanbul,

18 Đzleme ve değerlendirme Bireysel ve Mesleki Gelişim Okul, Aile ve Toplumla Đlişkiler Alana Đlişkin Yeterlikler Faktörlerinden oluşmaktadır. Ölçüt sayısı alan öğretmenlerine göre değişiklik göstermektedir. Sınıflama düzeyinde bir ölçektir. Sınıflamalı ölçek (nominal variable ya da categorical variable); 6 objelerin ya da durumların belirli özelikler içinde yer alıp almadığını, o özelliğe ait olup olmadığını gösterebilmek için gözlemleri sınıflamak veya gruplamak üzere kullanılır. 7, 8 Örneklem(N): Araştırma 1okul öncesi öğretmeni, 9 sınıf öğretmeni, 10 u da alan öğretmeni olmak toplam (N)20 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmamızın saha çalışması tarihinde Fevzi Özbey Đlköğretim Okulu nda yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Meslek, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Yeterlilikleri Key Words: Profession, Profession s of Teacher, Teacher Competencies 6 L.R.Gay;G.E.Mills ve P.Airasian,Educational Research:Competencies for Analysis and Applications,Pearson Merill,New Jersey,2006, s N.Köklü,Ş.Büyüköztürk ve Ö.Ç.Bökeoğlu,İstatistik,Pegema Yayıncılık,Ankara,2007,s D.A.Özçelik, Ölçme ve Değerlendirme,ÖSYM Yayınları,Ankara,1992,s

19 Problem Durumu Đnsan diğer canlılardan bilişsel gücü ile daha üstündür. Đnsan bilişsel gücü ile kendini ve evrenini bilmeye ihtiyaç duyarak araştırmış; öğrenmiş; bunlara dayanarak kendinde var olan güçleri gün ışığına çıkarmıştır. 9 Đnsanlık tarihi boyunca insanın yaptığı çalışmaların neticesinde insan ihtiyaçları toplumsal iş bölümünü doğurarak farklı alanların ortaya çıkışı sağlanmıştır. 10, 11 Đnsandan söz ettiğimizde de zaten bilginin aşamalarından ve insanın günümüze aşamalarla geldiğinden söz etmek zorundayız. 12 Bu bağlamda tarihin en eski mesleklerinden biri olan öğretmenlik mesleği de günümüzün karmaşık toplumunda gelişerek kendine has ya da nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz bir alan olmuştur. Meslek olarak öğretmenliğin ve genelde de eğitim kurumunun sosyal ayrışma (social divisions) ile sınıf ve tabakalaşma (class and stratification) 13 unsurlarının dinamiği oluşu, öğretmenliğin gizil önemini (hidden importance) artırır. Fakat burada unutulmamalıdır ki sosyal ayrışma biyolojik değil toplumsal bir kategorizeleştirmedir ve toplumsal kuralların da ayrışmasıdır. 14, 15 9 Prof.Dr. İbrahim Ethem Başaran, Eğitime Giriş, Kadıoğlu Matbaası,Ankara,1994,s Prof. Dr. Veysel Sönmez, Eğitimin Tarihsel Temelleri, Ed. Prof.Dr. Veysel Sönmez, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara,2003,s İnsan bilgisindeki gelişim devrimsel bir biçimde tarihe damgasını vurmuştur. Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan(İnsanın Çağlar Boyu Gelişimi),Varlık Yayınevi, İstanbul,1988,s Micheal Polanyi,The Study of Man,The University of Chicago Press,USA,1967,S Sınıf ve tabakalaşma ile ilgili ülkemizde yapılan özgün çalışmalardan biri için bakınız: Vefa Saygın Öğütle&Güney Çeğin, Sosyo-Tarihsel Teorinin Sınıfla İmtihanı:İlişkisel Sosyolojik Perspektiften Yeni Bir Sınıf Kavrayışı Denemesi,Duvar Yayınları,İzmir,2007 ve Bernard S.Philips,Sociology:Social Structure and Change,The Macmillan Company,USA, Geoff Payne,An Introduction to Social Divisions,Ed.Geoff Payne,Social Divisions,Palgrave Macmillan,UK,2006, Bakınız Eğitim Sosyolojisi ile ilgili Türkçe temel kaynaklardan bazıları Prof.Dr.Mahmut Tezcan ın Eğitim Sosyolojisine Giriş,Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:91, Ankara,1981 ;Prof.Dr.Hüseyin Akyüz, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, MEB Yayınları,İstanbul,

20 Herhangi bir işin meslek kabul edilebilmesi hangi koşullara sahip olması gerekir? sorusunu sorabiliriz. Yapılan herhangi bir etkinliğin meslek olarak kabul edilebilme koşulları şöyle sıralanabilir: 16, 17, 18 ф Her meslek toplumda belirli bir hizmet alanı gerektirir. ф Her meslek belli bir eğitim sonunda kazanılabilecek uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirir. 19 ф Her mesleğin kendine özgü mesleki değer, norm ve davranışları bulunur. ф Her mesleğin belirgin ahlak kuralları vardır. Öğretmenlerin sosyal adalet için eğitilmesi vs. 20, 21 ф Bir mesleğe giriş belli ölçütlere bağlıdır. ф Mesleklerin gelişebilmesi ve üyelerinin haklarının savunulabilmesi için özel birliklerin kurulması gerekir. Öğretmenlik mesleği yukarıdaki özelliklere sahipken ayrıca öğretmenlik mesleğine ait olan sosyolojik tespitler bulunmaktadır. Bu özelliklerinden bazıları şunlardır 22, 23, 24 ф Öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen mesleklerden biridir. ф Öğretmenlerin büyük kısmı devlet memurudur. ф Kendi kendini yönetim imkânları sınırlıdır. ф Mesleğin geliri düşüktür. Öğretmen maaşları yıllık bazda Kore de $, Đsviçre de $, Tayland da 6.412$,Türkiye de 4,968$ (1998) civarında değişmektedir Doç.Dr.Aydoğan Ataünal,Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir İnsan? 20 Mayıs Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayını:3,Ankara.2000,s:67 17 Donald Kauchak&Paul Eggen, Introduction to Teaching, Becoming A Proffessional,Pearson Merill, New Jersey,2005,s R.S.Downie,Professions and Professionalism,Ed.David E.W.Fenner,Ethics in Education, Garland Publishing,INC.,London,1999,s David D.Darland, Preparation in the Governance of the Profession,Ed. Milton Muse,Selected Readings Introduction to the Teaching Profession,Mac Atruhan Publishing,California,1970,s Bakınız Kenneth M.Zeicher,Teacher Education and The Struggle for Social Justice, Routledge, Ahlak Eğitimi için bakınız Prof.Dr. Mustafa Gündüz, Ahlak Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005, s Münire Erden, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınevi, H. Alkan, "Meslek ve Öğretmenlik"Ed. Prof.Dr. Veysel Sönmez, Öğretmenlik Mesleğine Giriş,Anı Yayıncılık,2000,s Ş.K.Kılbaş, Sınıf Yönetimi,Nobel Kitabevi,Adana, Bu rakamları ülkelerin alım güçleri ile kıyaslamak gerekmektedir. 20

21 ф Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yeterince yüksek değildir. ф Mesleği değiştiren ve terk edenlerin oranı yüksektir. Bu özellik günümüz toplumsal gerçekliğinde geçerliliğini yitirmektedir. Eğitim fakültelerine talep ve KPSS öğretmenlik kadrolarına ait başvurular mesleğe yönelimin yoğun olduğunu; ayrıca emeklilikleri gelipte emekli olmayan öğretmenlerin oranı önemli göstergelerdendir. ф Öğretmenlik, genellikle kadınlar tarafından seçilen bir meslektir. Öğretmenlerin alanlara göre cinsiyetleri dağıldığında: Grafik 1:National Center for Education Statistics (1997) Alan Bayan % Bay% Đlköğretim Sınıf Öğr Matematik\Fen Sosyal Bilgiler Đngilizce Özel Eğitim Fevzi Özbey Đlköğretim Okulu nda görev yapan öğretmenlerin dağılımına bakıldığında bayanların yoğunlukta olduğu bir öğretmen profili karşımıza çıkmaktadır. 21

22 Şekil 1:Sınıf Öğretmenleri Şekil 2:Alan Öğretmenleri Toplamda bakıldığında ise okulda görev yapan personelin cinsiyetine %16,5 Bay, %82,5 Bayan olduğu görülmektedir. ф Öğretmenlik, daha çok toplumun alt sınıflarından gelen bireylerin seçtiği bir meslektir. ф Öğretmenlik, mesleki ilerlemenin ve kariyer yapma imkânlarının sınırlı olduğu bir meslektir. OECD nin Indicators of Education Systems (INES) ı öğretmenlik mesleğini üç kavramsal çerçeveye oturtuyor: 26 Grafik 2:INES Öğretmen Nitelikleri 26 Teachers Matters: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, OECD,

23 The Interstate New Teacher Assesment and Support Consrtium (INTASC) ın belirlemiş olduğu öğretmen eğitiminde standartlar şöyledir: 27 Grafik 358:INTASC'ın Öğretmen Eğitim Standartları Partnershiplik okullar ve okul temeli eğitim içerisinde önemli bir konuma sahiptir. 28 Eğitim paydaşların işbirliği ile amacına ulaşır. Bu nedenle günümüzün yönetim anlayışında hakim olan Toplam Kalite (Total Quality Management) meslektaşların, 27 Kauchak& Eggen,age,s Lorraine Harrison, Qualified Teacher Status, Ed.Howard Green,Professional Standarts for Teachers&School Leaders:A Key To School Improvement,RoutledgeFalmer,Great Britain,2004,s

24 katılımcıların ve ürün olan öğrencilerin koordinasyonunu da gerektirir. 29 Burada Greenwood ve ve Gaunt un corporate culture diye ifade ettiği işbirliksel kültür sürecin içine girer. 30, 31 Campell ve arkadaşları ise yeterlilikleri şöyle sıralamıştır: 32, 33 Grafik4:Campell vd'nin yeterlilik kriterleri Öğretmene verilecek entelektüel eğitim ve öğretmenin yaratacağı entelektüel öğretim atmosferi okul ikliminin işleyişini olumluya çevirir. Toplumsal sınıfın bir ayağı olan entelektüel sınıfın sermayesi bilgiyle birlikte kimi kişilere gelen ekonomik mal varlığının birleşmesiyle entelektüel burjuvazinin iki kanada ayrılması entelijansiyanın; bir tarafı para ile bütünleşik üst sınıfı diğer tarafı da mütevazı çabalarıyla kendilerini bilgiye adamış bireylerden oluşan gönüllü bilgi severliği ya da mütevazı entelektüeli işaret eder. 34 Milli Eğitim Bakanlığı nın hazırlamış olduğu öğretmenlik mesleği nitelikleri ise 1739 sayılı kanunla: 29 Edward Sallis, Total Quality Management in Education,Kogan Page Limited,London,1996,s Malcolm S. Greenwood&Helen J.Gaunt, Total Quality Management for Schools,Cassel Education,London,1994,s Hasan Şimşek,Toplam Kalite Yönetimi,Seçkin Yayıncılık,Ankara,2007,s Jim Campell&Leonidas Kyriakides vd. Assessing Teacher Effectivness: Developing a Differentiated Model. RoutledgeFalmer,London,2004,s Ayrıca genel olarak öğretmen yeterliliklerini değerlendirme açısından J.R.Wilkerson ve W.S.Lang in Assesing Teacher Compency,Corwin Press,CA,2007 adlı kitaba bakınız. 34 Turgay Öntaş, Entelektüel(?)Olarak Öğretmen ve Aktüalite,Yayımlanmamış Çalışma,Ankara,2009,s.5 24

25 Meslek Bilgisi, Özel Alan Bilgisi ve Genel Kültür-Yetenek Bilgisi olarak sınıflanmıştır. Okul Temelli Mesleki Gelişim Programında ise nitelikler şöyle şekillendirilmiştir: Grafik5:MEB'in yeterlilik alanları Öğretmenler eğitim kademesine bakılmaksızın eğitim-öğretim süresinde gerçekleştirdikleri etkinlikleri kuramsal bir bilgi temeline dayandırmalıdır. Öğrenme ve insan davranışına ilişkin kuramsal bilgiler, öğretmeni psikolojinin, sosyolojinin, antropolojinin ve ilgili diğer disiplinlerin kavramlarını ve bulgularını öğrenme ortamlarına transfer etmek için daha donanık hale getirir. Öğretmenlerin etkinliklerini kuramsal bilgi temelinden yoksun ve eski 25

26 moda yaklaşımlarla dayandırmaları niteliksiz bir eğitimi de beraberinde getirir. Belki hala sıklıkla kullanılan bir yöntem olabilir: Türkçe dersinde sırayla yapılan okumalar (arada kesip başka birisine devam ettirilen) çoğunlukla eğitim ortamında kullanılmaktaydı. Yapılan bazı araştırmalar bu yöntemin öğrenmeye katkı sağlamadığını ve hatta okumaya karşı olumsuz tutum geliştirilmesine neden olduğunu ortaya koymaktadır. 35 Smith in Đngiliz Eğitim sistemini irdelemesinde kuramsal bilgiye ilişkin şu ifadeleri belki bizi de yansıtır(?): 36 Đngiltere de kuramlardan hoşlanılmadığı sık sık söylenmiştir: Đngiliz Coni sini pek pratik bir kimse olarak düşünmek yeğ tutulur. Geçen yüzyılın sonucundaki o kurnaz ve açıkgöz Londra Psikoposu Mandell Creighton bir gün şöyle demişti: Bir Đngilizin yalnız düşünceleri yok değildir, o karşılaştığı bir düşünceden de tiksinir. Eğitim kuramdan yoksun olamaz; olursa bilim olma özelliğini de kaybeder. Öğretmenlik mesleği yukarıda sıralanan koşulların pek çoğuna ilişkin özellikleri taşımaktadır. Ülkemizde bir kişinin öğretmen olarak nitelenebilmesi için üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olması ayrıca kamuda mesleğe başlayabilmesi için de Kamu Personeli Seçme Sınavı ndan (KPSS) sınavından geçerli puanı alması gerekmektedir sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinde; Öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak devletin öğretmenlerden beklentisi, Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler biçiminde özetlenmiştir. Tulasiewicz in Is There a Crisis in Teacher Education başlıklı yazısında sorduğu Öğretmen Eğitimi Krizde midir? 37 Cevabını yetiştirdiğimiz ve topluma kazandırdığımız öğrencilerin niteliklerinde saklıdır. 35 Gilbert(1940)ve Durkin (1989) den aktaran Yrd.Doç.Dr.Ali Ekber Şahin Meslek ve Öğretmenlik, Ed. Prof.Dr. Veysel Sönmez, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara,2003,s W.O.Lester Smith, Çağdaş Eğitim, Varlık Yayınları, İstanbul, 1967,s.34 Smith, İngiltere de eğitimin pek çok aşamasında çalışmıştır. Essex ve Manchester da Baş Eğitim Danışmanlığı, Londra Üniversitesi nde Toplumsal Eğitim Profesörü olarak görev yapmıştır. 37 Witold Tulasiewicz,, Is There a Crisis in Teacher Education,Ed. Colin Brock, Global Perspectives on Teacher Education,Trangle Journals Ltd.,UK,1996,

27 Gibbs in(1994) mühendislik disiplinlerinin evrimine ilişkin yapmış olduğu tasnif bir toplum mühendisi ya da teknisyen olan öğretmenin konumunu da tayin etmemizi kolaylaştırır: 38 Grafik 6:Gibbs'in Mühendislik Evreleri Evre Zanaat Ayırt Edici Özellik Virtüözler ve yetenekli amatörler Tasarımda sezgi ve kuvvet Gelişigüzel ilerleme Yavaş ve rastgele bilgi aktarımı Savurgan malzeme kullanımı Satıştan çok kullanıma dönük imalat Ticarileşme Vasıflı zanaatkârlar Oturmuş izlek Pragmatik incelik Mekanik eğitimi Maliyette ve malzeme tedarikinde ekonomik titizlik Profesyonel Mühendislik Eğitimli profesyoneller Analiz ve teori Bilime dayalı ilerleme Analizin sağladığı yeni uygulamalar Ürün çeşidine bağlı Pazar dilimlenmesi 38 W.W.Gibss,Sofware s Chronic Crisis, Scientific American,s

28 Öğretmenlik mesleğinin de ilerlemesi tıpkı mühendislik eğitiminde olduğu gibi örtüşen evreler ilerlemiştir. Modern toplumun öğretmeni profesyonel mühendistir. Toplumu bilgi ve uzay çağından hareketle yönlendirebilecek bireylerin yetişmesini sağlamada eğitimli profesyonel olan öğretmenin niteliklerinin de zanaatkârdan daha üst olmasını gerekli kılar. Günümüzde eğitimin amacı belki de Fred Emery in belirttiği gibi: bütün kişilerin,bütün sistemlerin ve bunları içeren daha büyük sistemlerin sürekli öğrenime göre yapılandırıldığı ve daha geniş sosyal sahada karşılıklı bağımlılık içinde işlediği bir katılımlı demokrasiydi.eğitim sistemleri, demokratikleştirilip yeniden canlandırılmaları bakımından önem taşıyan bir başka boyuta daha sahiptir: soyutlamadan çıkarsamaya geçiş. Bu öğrenim sürecinin soyutlamaların öğrenilmesi ile çıkarsamayı öğrenme arasında daha iyi bir denge sağlayacak şekilde eş zamanlı olarak yeniden tasarlama işidir. 39 Bir toplumda bilginin nasıl üretildiğini bilmek, toplumun bilgiden yararlanmasını sağlayan süreçlerin ancak bir kısmını bilmeyi sağlar. Bilgiler üretildiklerinde genellikle belli bir alanda toplanmıştır ve sınırlı sayıdaki kişilerce bilinmektedir. Bu bilginin toplumların isteklerine göre sürekli olarak yeniden dağıtımı ve yaygınlaştırılması söz konusudur. Bir toplumda bilginin bu difüzyon sürecini etkileyen çok sayıda değişken vardır. Bunlardan en önemlisi bilginin kurumsal statüsüdür. Bilgi genelde bir kamu malıdır. 40 Öğretmenlerin aktüel gelişmeleri takip etmesi diğer sahip olması gereken niteliklerden daha az önemli değildir. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde eğitimin serüveni öğrenciden ziyade ailelerin yönlendirişine geçmiş görünmektedir. Philip Brown un 41 Alvin Toffler dan etkilenerek dalgalar kümesini eğitime uygulamış ve bugünü Üçüncü Dalga: Eğitim ve Parentokrasinin Đdeolojisi olarak isimlendirmiştir. Parentokrasi de artık artan biçimde ailelerin istekleri ve varlıkları öğrencilerin yetenek ve çabalarından daha fazla ön plana çıkmaktadır. Birinci dalga kitle okullarının (mass schooling) XIX. Yüzyılda yaygınlaşmasıyla öğrencinin bulunduğu sosyal statü içerisinde sosyal düzenin gerektiği biçimde eğitimini alması ile 39 Merrelyn Emery ve Oğuz N. Babüroğlu: Eğitim Sistemleri ve Fred Emery nin Gözüyle Üniversiteler. iç:eğitimin Geleceği,Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması:Ed.Oğuz N. Babüroğlu,Sabancı Üniversitesi Yayınları,İstanbul,2003,s İlhan Tekeli, Bilgi Toplumuna Geçerken Farklılaşan Bilgiye İlişkin Kavram Alanı Üzerinde Bazı Saptamalar,Der.İ.Tekeli,S.Ç.Özoğlu, B. Akşit vd.,bilgi Toplumuna Geçiş Sorunsallar \Görüşler, Yorumlar \Eleştiriler ve Tartışmalar,TÜBA Yayınları,Ankara,2002,s Philip Brown, The Third Wave: Education and The Ideology of Parentocracy,Ed. A.H.Halsey,H.Lauder vd.,education:culture,economy,society,oxford University Press,Eastbourne,2007,s

29 karakterize edilirken ikinci dalga ise eğitimin belirleyici olduğu yaşa, yeteneğe ve eğilimlere göre biraz da meritokratik seleksiyonu içerisine alan bir evredir. Öğretmenlik mesleği ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda: Özpolat (2002) yapmış olduğu, sosyolojik açıdan öğretmenlik mesleğini ve öğretmenlerin toplumdaki yeri konulu araştırmada, Zonguldak ilinde öğretmenlik yapmakta olan 549 öğretmen, 628 öğrenci ve 550 velinin görüşleri alınmıştır. Elde dilen bulgulara dayanarak su sonuçlar ortaya konulmuştur: Öğretmenlerin % 83,9 u toplumsal statülerinin gittikçe düştüğünü belirtmişlerdir., Araştırmaya katılan velilerin % 81,7 si öğretmenlik mesleğini çok önemli bulduklarını belirtmelerine rağmen, Öğretmenlere ne kadar değer veriyorsunuz? sorusuna çok cevabı verenlerin oranı % 50.8 de kalmıştır. ve Öğretmenler, Devletin öğretmene ne kadar değer veriyor? sorusuna Çok cevabı verenlerin oranı % 2.2 olmuştur., Öğretmenlerin % 74.2 si ise devletin öğretmenlere Az önem verdiğini düşünmektedir. Eğitim Bir-Sen (2004), Türkiye de öğretmenlik mesleğinin genel durumunu tespit etmek amacıyla öğretmen sorunları ile ilgili tarama türü bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada; Öğretmenlerin, anne ve babalarının toplumsal statülerinden daha ileri bir konumda oldukları, Hizmet içi kurslarına katılanların oranının beşte üç olduğu, Akademik kariyer yapanların oranının sekizde bir olduğu, Öğretmenlerin yaklaşık onda dokuzunun, kitle iletişim araçlarının, toplumun ve MEB in öğretmenliğe gereken değeri vermediğini düşündükleri, Mesleklerinden bekledikleri is doyumunu aldıklarını düşünen öğretmenlerin oranının dörtte bir olduğu, Katılımcıların beşte dördünün, performansa göre ücret verilmesini istediği, 29

30 Öğretmenlerin onda dokuzunun, yüksek lisans yapmak istediği ve Katılımcıların beşte dördünün, mesleklerinde yeni bir kademelendirme istedikleri sonuçları ortaya çıkmıştır. 30

31 BULGULAR VE YORUM Öğretmenlik mesleğinin yeterliliklerine ilişkin öncelikle sınıf öğretmenlerinin kendi aralarındaki oranlamaya bakalım: 1.Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Geliştirme Grafik Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavramları uygulayabilme 67% 33% A1 A2 A3 Sınıf öğretmenleri 1.1. kritere göre değerlendirildiğinde çoğunluğun A2 düzeyinde olduğu görülmektedir. A 2:Öğrenci gelişimleri ile ilgili temel bilgileri bilir öğrencilere uygulayacağı yöntem ve teknikleri gelişim özelliklerine uygun biçimde çeşitlendirir. A 3: Öğrenci gelişimleri ile ilgili temel bilgileri bilir öğrencilere uygulayacağı yöntem ve teknikleri gelişim özelliklerine uygun biçimde çeşitlendirir, materyal hazırlar ve yayınları takip eder. 31

32 Grafik 8. 2.Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun rehberlik yapabilme A1 A2 A3 22% 33% 45% Sınıf öğretmenleri 1.2. kritere göre değerlendirildiğinde dengeli bir dağılımın olduğu görülüyor. A1: Genel rehberlik programlarındaki etkinlikleri uygular ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. A2: Genel rehberlik programlarındaki etkinlikleri uygular, çeşitlendirir ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. A3: Genel rehberlik programlarındaki etkinlikleri uygular, çeşitlendirir, rehberlik birimiyle işbirliği yapar ve özgün etkinlikler oluşturur. 32

33 Grafik 9.3. Öğrencilerin üst yeteneklilik, öğrenme güçlüğü, öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkları dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme A1 A2 A3 38% 12% 50% A1: Öğretim programına uygun eğitim araç ve gereçlerini etkin biçimde kullanır. A2: Öğretim programına uygun eğitim araç ve gereçlerini etkin biçimde kullanır, öğrencilerine göre araçları çeşitlendirir. A3: Öğretim programına uygun eğitim araç ve gereçlerini etkin biçimde kullanır, öğrencilerine göre araçları çeşitlendirir ve meslektaşları ile işbirliği yapar. 33

34 Grafik Öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmek için araç ve gereçlerden yararlanabilme A1 A2 A3 13% 0% 87% A2: Öğretim programına uygun öğrenme ortamlarının düzenler, izleme yapar, aktif ve etkin bir eğitim için öğrenme ortamını düzenler. Öğrenci, veli, yönetici, meslektaş ve uzmanlarla işbirliği yapar. A3: Öğretim programına uygun öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde öğrencileriyle birlikte hareket eder, izleme yapar, aktif ve etkin bir eğitim için öğrenme ortamını düzenler. Öğrenci, veli, yönetici, meslektaş ve uzmanlarla işbirliği yapar. 34

35 Grafik Uygulamalarında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini benimseyebilme A1 A2 A3 22% 0% 78% A2: Öğrencilerin özgün fikirler üretmesi konusunda destekler, farklı çalışmalar yaptırır. A3: Öğrencilerin özgün fikirler üretmesi konusunda destekler, farklı çalışmalar yaptırır ve eleştirel, yaratıcı düşünmeyi özümsemesi için veli ve meslektaşları ile işbirliği yapar. 35

36 Grafik Öğrencilerin Problem çözme becerilerini geliştirme A1 A2 A3 0% 11% 89% A2: Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi; günlük hayatta kullanmaları için çalışmalar yaptırır. A3: Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi; günlük hayatta kullanmaları; bilimsel yönteme dayalı düşünme becerilerini sağlayacak çalışmalar yaptırır ve öğrencilere rehberlik eder. 36

37 Grafik Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirme A1 A2 A3 44% 11% 45% A1: Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirici etkinlikleri seçer ve uygular. A2: Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirici etkinlikleri seçer; üst düzey düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler yapar. A3: Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirici etkinlikleri seçer; üst düzey düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler yapar ve günlük hayatta kullanmalarını sağlayacak akıl yürütme becerilerini kullanmalarını sağlar. 37

38 Grafik Öğrenme- öğretme sürecinde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme A1 A2 A3 63% 0% 37% A2: Öğrenme öğretme sürecinde özel eğitime ve gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerin tespitinde uzmanlarla işbirliği yaparak süreci planlar ve izleme yapar. A3: Öğrenme öğretme sürecinde özel eğitime ve gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerin tespitinde uzmanlarla işbirliği yaparak süreci planlar; zengin öğrenme ortamı oluşturur; meslektaşlarıyla, ailelerle ve uzmanlarla birlikte yeni öğrenme hedefleri belirler. 38

39 2.Đzleme ve Değerlendirme Grafik Öğrencilerin, öğrenim sürecinde gelişim düzeylerini izleyebilme A1 A2 A3 0% 44% 56% A2. Öğrencilerin gelişim düzeylerini etkileyen değişkenleri bilir; uygun ölçmedeğerlendirme yöntem-tekniklerini uygulayarak öğrenci gelişim düzeylerini izler. A3. Öğrencilerin gelişim düzeylerini etkileyen değişkenleri bilir; uygun ölçmedeğerlendirme yöntem-tekniklerini uygulayarak öğrenci gelişim düzeylerini izler. Öğrencilerin kendilerini ve süreci değerlendirmelerine olanak tanır. Ölçme araçlarının uygulanışı ile ilgili öğrencileri de sürece katarak eğitim paydaşları ile paylaşır. 39

40 Grafik Öğretim sürecinde uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilme A1 A2 A3 22% 0% 78% A2: Öğrencilere ölçme sonuçlarını not olarak belirtir; ölçme sonuçlarına göre yeni öğrenme hedefleri belirlemelerine rehberlik eder. A3: Öğrencilere ölçme sonuçlarını not olarak belirtir; ölçme sonuçlarına göre yeni öğrenme hedefleri belirlemelerine rehberlik eder; süreci öğrencilerle birlikte yeniden düzenler. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eğitim paydaşlarıyla birlikte değerlendirir ve dönütlerde bulunur. 40

41 3.Bireysel Ve Mesleki Gelişim-Toplum Đle Đlişkiler Grafik Mesleki gelişimini sağlayabilme A1 A2 A3 0% 11% 89% A2: Mesleki gelişimi ile ilgili öz değerlendirme yaparak meslektaşları ile görüş alışverişinde bulunur; profesyonel mesleki çalışmalara gönüllü katılır ve yayınları takip eder. Bilişim teknolojilerinden yararlanır. A3: Mesleki gelişimi ile ilgili öz değerlendirme yaparak meslektaşları ile görüş alışverişinde bulunur; profesyonel mesleki çalışmalara gönüllü katılır ve yayınları takip eder. Bilişim teknolojilerinden yararlanır. Okul gelişim planlarını da dikkate alarak plan hazırlar ve öğretmen ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olur. 41

42 Grafik Mesleki etik değerler oluşturma A1 A2 A3 45% 22% 33% A2: Mesleki mevzuatı bilerek bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun davranır. Güncel gelişmeleri meslektaşları ile paylaşarak ulusal ve evrensel değerlerin gelişimini destekler. A3: Mesleki mevzuatı bilerek bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun davranır. Güncel gelişmeleri meslektaşları ile paylaşarak ulusal ve evrensel değerlerin gelişimini destekleyerek geliştirilmesinde paydaşlarına model olur. 42

43 Grafik Eğitim-öğretim sürecinde eğitim paydaşları ile toplumun diğer üyeleri ile beraber çalışabilme A1 A2 A3 45% 22% 33% A1: Öğrenci-öğretmen-veli iletişimini düzenli toplantılarla sağlayarak işbirlikleri oluşturur. A2: Öğrenci-öğretmen-veli iletişimini düzenli toplantılarla sağlayarak işbirlikleri oluşturur. Eğitim paydaşları ile işbirliği yaparak takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunur. A3: Öğrenci-öğretmen-veli iletişimini düzenli toplantılarla sağlayarak işbirlikleri oluşturur. Eğitim paydaşları ile işbirliği yaparak takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunur. Çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak öğretim uygulamalarını kolaylaştıracak destekleyici çalışmalar yapar. Okulda demokratik, katılımcı iletişim kültürünün yapılandırılmasında öncülük eder ve okulun çevre olanaklarının geliştirilmesi konusunda çalışır. 43

44 4.Sanat Ve Estetik Grafik Güzel sanatlarla ilgili genel bilgilere sahip olabilme A1 A2 A3 22% 11% 67% A1: Güzel sanatlarla ilgili çeşitli alanları tanır ve etkinliklerde kullanır. A2: Güzel sanatlarla ilgili çeşitli alanları tanır ve etkinliklerde kullanır, yayınları takip eder. A3: Güzel sanatlarla ilgili çeşitli alanları tanır ve etkinliklerde kullanır, yayınları takip eder; yayın tasarlayarak sergilenmesine öncülük eder; öğrencilerin etkinliklere toplu katılımını sağlar. 44

45 Grafik Sanatsal etkinlikleri öğrenme sürecinde kullanabilme A1 A2 A3 0% 50% 50% A2: Konularla sanat ve estetik arasında ilişki kurarak derste kullanır. Güzel sanat eserlerini öğrencileri güdülemede kullanır. A3: Konularla sanat ve estetik arasında ilişki kurarak derste kullanır. Güzel sanat eserlerini öğrencileri güdülemede kullanır. Öğrenci-öğretmen-okul yönetimi ve veli işbirliği ile sanatsal etkinlikler düzenler. 45

46 Grafik Öğrenme ve öğretme ortamlarını düzenlerken estetik bakış açısını dikkate alabilme A1 A2 A3 63% 12% 25% A1: Estetik bakış açısını dikkate alarak sınıf ortamını öğrencileri ile birlikte düzenler. A2: Estetik bakış açısını dikkate alarak sınıf ortamını öğrencileri ile birlikte düzenler. Öğrencilerin materyal hazırlama sürecinde yaratıcılık ve estetik bakış açısını dikkate almalarını sağlar. A3: Estetik bakış açısını dikkate alarak sınıf ortamını öğrencileri ile birlikte düzenler. Öğrencilerin materyal hazırlama sürecinde yaratıcılık ve estetik bakış açısını dikkate almalarını sağlar. Yaratıcı ve estetik değer taşıyan materyallerin okul içi ve dışındaki etkinliklerde yer almasını sağlar. 46

47 Grafik Atatürk ün sanatın gelişmesine verdiği önemi içselleştirmelerini sağlayabilme A1 A2 A3 11% 11% 78% A1: Atatürk ün sanat gelişimine katkıları hakkında öğrencileri bilgilendirir. A2: Atatürk ün sanat gelişimine katkıları hakkında öğrencileri bilgilendirir, etkinlikler düzenler. A3: Atatürk ün sanat gelişimine katkıları hakkında öğrencileri bilgilendirir, etkinlikler düzenler ve Atatürk ün sanata verdiği değeri içselleştirmelerini sağlayacak çalışmalar yapar. 47

48 5.Dil Becerilerini Geliştirme Grafik Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirme A1 A2 A3 33% 0% 67% A2: Öğrencilerin Türkçeyi yerinde ve doğru kullanmaları yönünde değerlendirir; etkinlikleri farklı yöntemlerle uygula; beden dilini kullanmaya yönelik etkinlikler düzenler. A3: Öğrencilerin Türkçeyi yerinde ve doğru kullanmaları yönünde değerlendirir; etkinlikleri farklı yöntemlerle uygula; beden dilini kullanmaya yönelik etkinlikler düzenler; öğrencilerin okul içi ve dışında konuşma etkinlikleri düzenleyerek kendilerini ifade etmeleri yönünde yüreklendirir. 48

49 Grafik Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirme A1 A2 A3 33% 0% 67% A2: Kitap okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikleri düzenler; dilbilgisi ve imla kurallarına uygun olarak kendilerini ifade etmelerine olanak tanır; kitap okuma alışkanlığı kazandıracak çeşitli etkinlikleri düzenli biçimde uygular. A3: Kitap okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikleri düzenler; dilbilgisi ve imla kurallarına uygun olarak kendilerini ifade etmelerine olanak tanır; kitap okuma alışkanlığı kazandıracak çeşitli etkinlikleri düzenli biçimde uygular; meslektaşları ve velilerle işbirliği yaparak kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik kolektif çalışmalar yapar; öğrencilerin okul içi ve dışında eser üretmeleri ve yayınlamaları yönünde rehberlik eder. 49

50 Grafik Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilme A1 A2 A3 0% 44% 56% A1: Öğrencilerin Türkçe sözcükler kullanmalarına özen göstermelerini sağlar. A2: Öğrencilerin Türkçe sözcükler kullanmalarına özen göstermelerini sağlar ve model olabilecek kişileri sınıfa davet eder. A3: Öğrencilerin Türkçe sözcükler kullanmalarına özen göstermelerini sağlayıp; model olabilecek kişileri sınıfa davet eder ve eğitim paydaşlarına Türkçeyi doğru kullanma yönünde rehberlik eder. 50

51 Grafik Atatürk ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme A1 A2 A3 0% 44% 56% A2: Atatürk ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerine öğretim sürecinde yer verir; etkinlikler düzenler. A3: Atatürk ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerine öğretim sürecinde yer verir; etkinlikler düzenler ve özgün etkinlikleri aileler ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde yapar. 51

52 6.Bilimsel Ve Teknolojik Gelişim Grafik Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilme A1 A2 A3 0% 63% 37% A2: Bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmaya özen göstererek öğretim sürecinde kullanacağı materyalleri doğru örneklerden seçer; öğrencilerin bilimsel kavramları doğru ve etkin biçimde kullanmalarına yönelik çalışmalar yaptırır. A3: Bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmaya özen göstererek öğretim sürecinde kullanacağı materyalleri doğru örneklerden seçer; öğrencilerin bilimsel kavramları doğru ve etkin biçimde kullanmalarına yönelik çalışmalar yaptırır; eğitim paydaşları ile kolektif biçimde bilimsel çalışmalar ile ilgili çalışmalar yapar. 52

53 Grafik Öğrencilere bilimin gelişimi hakkında genel bilgi kazandırabilme A1 A2 A3 0% 63% 37% A2: Öğrencilerin bilim insanlarının bilime katkılarını; bilimsel teorilerin değişiklik gösterebileceğini; bilimin serüvenini bilir. Bilimin gelişimi ile ilgili tanıtımlar yapar. A3: Öğrencilerin bilim insanlarının bilime katkılarını; bilimsel teorilerin değişiklik gösterebileceğini; bilimin serüvenini bilir. Bilimin gelişimi ile ilgili tanıtımlar yapar. Okul içi ve dışında olan etkinlikler konusunda öğrencileri yönlendirir. 53

54 Grafik Atatürk ün bilim ve teknolojiyle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme A1 A2 A3 88% 0% 12% A2: Atatürk ün bilim ve teknolojiyle ilgili görüşlerini öğretim programında yer alan şekliyle işler; Atatürk ün bilim konusundaki görüşlerini anlatan broşür vs. materyalleri hazırlatır. A3: Atatürk ün bilim ve teknolojiyle ilgili görüşlerini öğretim programında yer alan şekliyle işler; Atatürk ün bilim konusundaki görüşlerini anlatan broşür vs. materyalleri hazırlatır ve sergiler ve eğitim paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapar. 54

55 7.Bireysel Sorumluluklar Ve Sosyalleşme Grafik Öğrencinin, kendini ve yakın çevresini tanımalarını sağlayabilme A1 A2 A3 22% 0% 78% A2: Öğrencilerin yakın çevresi ile olumlu ilişkiler kurmasını sağlayan etkinlikler uygular. Öğrencilerin bireysel faklılıklarını dikkate alarak yakın çevrelerini tanımalarına ve sorunlara çözüm üretmeleri konusunda teşvik eder. A3: Öğrencilerin yakın çevresi ile olumlu ilişkiler kurmasını sağlayan etkinlikler uygular. Öğrencilerin bireysel faklılıklarını dikkate alarak yakın çevrelerini tanımalarına ve sorunlara çözüm üretmeleri konusunda teşvik eder. Eğitim paydaşları ile sorunların çözümü için işbirliği yapar. 55

56 Grafik Öğrencilerin demokratik davranma ve sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlayabilme A1 A2 A3 0% 56% 44% A2: Sınıf kurallarını öğrencileri ile birlikte oluşturarak öğrencilerin görevleri yapıp yapmadığını takip eder. Öğrencilerin yurttaş olarak yetişmeleri konusunda bilgilendirir ve çeşitli meslekleri tanımlarını sağlar. Öğrencilerin yurttaş olarak tercih yapmaları ve sorumluluk almaları konusunda teşvik eder ve mesleki tercihleri konusunda onları yüreklendirir. A3: Sınıf kurallarını öğrencileri ile birlikte oluşturarak öğrencilerin görevleri yapıp yapmadığını takip eder. Öğrencilerin yurttaş olarak yetişmeleri konusunda bilgilendirir ve çeşitli meslekleri tanımlarını sağlar. Öğrencilerin yurttaş olarak tercih yapmaları ve sorumluluk almaları konusunda teşvik eder ve mesleki tercihleri konusunda onları yüreklendirir. Öğrencilerin okulda düzenlenen etkinliklerde yetki almalarını sağlar. Günlük hayatta karşılaşılan sorunları vatandaş olarak çözecek tutumlar geliştirmelerine katkı sağlar. 56

57 Grafik Öğrencilerin etkili iletişim kurmalarını sağlar. A1 A2 A3 0% 11% 89% A2: Öğrencilerini dinler ve onlara dili etkili kullanma konusunda model olur. Beden dilini etkili kullanarak etkili iletişim ortamı oluşturur. A3: Öğrencilerini dinler ve onlara dili etkili kullanma konusunda model olur. Beden dilini etkili kullanarak etkili iletişim ortamı oluşturur. Öğrencileri ile empati kurarak onlara rehberlik eder. 57

58 Grafik Öğrencinin içinde yaşadığı doğal çevreyi tanıma ve gözlem becerisini geliştirebilme A1 A2 A3 67% 0% 33% A2: Öğrencilerin doğa olaylarına ilişkin meraklarını artıracak etkinlikler düzenler ve farkındalıklarını arttırmaya çalışır. Doğa gezileri düzenler ve doğanın insan üzerine etkilerini ifade edecekleri etkinlikler düzenlerler. A3: Öğrencilerin doğa olaylarına ilişkin meraklarını artıracak etkinlikler düzenler ve farkındalıklarını arttırmaya çalışır. Doğa gezileri düzenler ve doğanın insan üzerine etkilerini ifade edecekleri etkinlikler düzenlerler. Meslektaşları ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak organizasyonlara liderlik yapar. 58

59 Grafik Öğrencide doğal afetlere karşı anlayış geliştirebilme A1 A2 A3 0% 11% 89% A2: Doğal afetlerde yapılacak davranışları kazandırmaya yönelik etkinlikler yapar. Doğal afetlere karşı öğrencilerin psiko-sosyal müdahale eğitimi almalarını sağlar. A3: Doğal afetlerde yapılacak davranışları kazandırmaya yönelik etkinlikler yapar. Doğal afetlere karşı öğrencilerin psiko-sosyal müdahale eğitimi almalarını sağlar. Okul krize müdahale ekiplerinin aktif çalışmasını sağlar. Eğitim paydaşlarıyla bilgilerini paylaşır. 59

60 Grafik Öğrencide doğayı sevme ve koruma bilinci oluşturabilme A1 A2 A3 0% 38% 62% A2: Öğrencilere doğanın, insan yaşamı için gerekliliğini kavratacak etkinlikler düzenler. Öğrencilerin doğayı korumayı amaçlayan çalışmalar yapmalarına rehberlik eder. A3: Öğrencilere doğanın, insan yaşamı için gerekliliğini kavratacak etkinlikler düzenler. Öğrencilerin doğayı korumayı amaçlayan çalışmalar yapmalarına rehberlik eder. Toplumun çevre konusundaki duyarlılığını arttırmak amacıyla öğrencilerin organizasyonlarda görev almalarını sağlar. 60

61 Grafik Öğrencide zaman ve değişim bilinci geliştirebilme A1 A2 A3 0% 56% 44% A2: Öğrencilerin yaşantılarından çıkarak zaman kavramı ile ilgili örnekler vermelerini sağlar. Öğrencilerin kendi yaşamlarındaki olaylarla ilgili zaman çizelgesi oluşturmalarını ister. A3: Öğrencilerin yaşantılarından çıkarak zaman kavramı ile ilgili örnekler vermelerini sağlar. Öğrencilerin kendi yaşamlarındaki olaylarla ilgili zaman çizelgesi oluşturmalarını ister. Öğrencilerin zamanı ve değişimi yönetebilmeleri ile ilgili öğrenme süreçleri tasarlar. 61

62 Grafik Atatürk ün çocuk hakları, insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık hak ve sorumlulukları konusunda görüşlerini öğretim ortamına yansıtabilme A1 A2 A3 0% 44% 56% A2: Atatürk ün çocuk hakları, insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık hak ve sorumlulukları konusunda görüşlerine ilişkin örneklere öğretim programında yer alan şekliyle öğretim sürecinde yer verir. Atatürk ün çocuk hakları, insan hakları, demokrasi vs. konusundaki görüşlerine ilişkin örnekleri çeşitlendirir. A3: Atatürk ün çocuk hakları, insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık hak ve sorumlulukları konusunda görüşlerine ilişkin örneklere öğretim programında yer alan şekliyle öğretim sürecinde yer verir. Atatürk ün çocuk hakları, insan hakları, demokrasi vs. konusundaki görüşlerine ilişkin örnekleri çeşitlendirir. Eğitim paydaşları ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çok yönlü çalışmalar yapar. 62

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

X X X X X X X X. (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) BECERİLER

X X X X X X X X. (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) BECERİLER TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ--TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1] Temel Alan Yeterlilikleri (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri) BİLGİ 1.Tarım, Orman ve Su Ürünleri

Detaylı

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Odyoloji Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık alanındaki temel

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

TTYÇ/ Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi. PROGRAM YETERLİLİKLERİ (Sosyal ve Davranış Bilimleri)

TTYÇ/ Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi. PROGRAM YETERLİLİKLERİ (Sosyal ve Davranış Bilimleri) TTYÇ/ Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi Temel Alan Yeterlilikleri PROGRAM YETERLİLİKLERİ (Sosyal Davranış Bilimleri) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Alanla ilgili temel

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ)

PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) SOSYAL HİZMET VE SAĞLIK Temel Alanları LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19 PÇ20 PÇ21

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU 2016-2017 ÖZEL BEYKENT ANAOKULU KULÜP TANITIM KİTAPÇIĞI Değerli Velimiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sizlerden gelen talepler doğrultusunda kulüplerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz için belirlemiş

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500122 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders No : 0310360157 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞEHİR VE MEDENİYET Ders No : 0020120012 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Tablo 2. TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri

Tablo 2. TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri Tablo 2. Düzeyleri Yeterlilik Profilleri 1 Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş bilgi ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları 2 Lisans programları içerisinde

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk labilme Yetkinliği Beceri Bilgi nca Mutercim Tercumanli Temel lan Yeterlilikleri (TYYÇ Beşeri Bilimler) 1 2 3 4 5 1-Beşeri bilimler alanında lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Devletler Genel Hukuku I LAW213 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları

Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mimarlık Araştırmaları MMR 612 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği AÇIKLAMALAR: İktisat Bölümü için belirlenen program yeterlilikleri 2 tane olup Tablo 1 de verilmiştir. İktisat bölümü için belirlenen 2 tane program yeterliliği, Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı

Detaylı

Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları

Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik MECE 451 Güz 3 0 0 3 4

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı