ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Emel KOPTAGEL 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Yuksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Fakültesi/Biyoloji Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji- Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Embriyoloji Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji- Embriyoloji Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Ünver Saraydın S. Sıçan kolonunun prenatal ve postnatal gelişiminin ışık ve elektronmikroskop düzeylerinde incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Arslan G. Fare endometriumunda rhokinaz protein A ailesinin pre- ve postimplantasyon dönemlerinde immünolokalizasyonları. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz Doktora Tezleri 1. Ünver Saraydın S.Total gastroktominin sindirim kanalı morfolojisi üzerine etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Güneş H. Juglon un (1-4 naftakinon) Wistar albino fare derisi üzerine etkileri: Işık ve Elektronmikroskobik Bir Çalışma. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Kartal Ü. Lazerle indüklenmiş retinopati üzerine bazik fibroblast büyüme faktörünün koruyucu etkisi: İmmünohistokimyasal, immünofloresans ve ultrastrüktürel bir çalışma. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Mayıs Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities) 1. Saraydın D, Koptagel E, Saraydın S, Karadağ E, Güven O. In vivo biocompatibility of radiation induced acrylamide and acrylamide/maleic acid hydrogels. Journal of Materials Science, 36(10): , Koptagel E, Bulut HE. Effects of hexachlorobenzene on rat renal cortex: An ultrastructural study. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(5): , 2002.

2 3. Perçin EF, Perçin S, Koptagel E, Demirel H. A case with pyle type metaphsial dysplasia: Clinical, radiological and histological evaluation. Genetic Counseling. Vol:14, No 4, , Saraydın D, Ünver Saraydın S, Karadağ E, Koptagel E, Güven O. In vivo biocompatibility of radiation crosslinked acrylamide copolymers. Nuclear Instruments and Methods. B 217, , Ünver Saraydın S, Koptagel E. Early morphological changes following total gastrectomy in rat pancreas. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: , Bulut O, Eroğlu M, Ozturk H, Tezeren G, Bulut S, Koptagel E: Extracorporeal shock wave treatment for defective nonunion of radius: a rabbit model. The influence of the extracorporeal shock wave treatment (ESWT) on this model. Journal of Orthopaedic Surgery (Hong Kong), 14 (2): , Kartal Ü, Koptagel E, Bulut HE, Erdoğan H. Protective effect of basic fibroblast growth factor on laser induced retinopathy. International Journal of Ophthalmology, Vol 6, Number 6, , Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Koptagel E, Bulut HE. Effects of short-term hydrocarbon inhalation on rat tracheal mucosa. Okajimas Folia Anat. Jpn., 75(2-3),71-86, Onarlıoğlu B, Günay Y, Göze İ, Koptagel E. Renal ultrastructural alterations following administration of diethylstilbestrol. Turkish Journal of Medical Sciences, 28: , Bardakçı F, Ozansoy Ü, Koptagel E. A comparison of oogenezis under constant and fluctuating temperatures in Doctor fish Garra rufa Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae). The World Wide Web of Journal of Biology, Vol:5, Develioğlu H, Koptagel E, Gedik R, Dupoirieux L. The effect of a biphasic ceramic on calvarial bone regeneration in rats. Journal of Oral Implantology, 31(6): , Unver Saraydın S, Koptagel E. Morphology of the esophago-duodenal anastomotic region after total gastrectomy: early changes. Comparative Clinical Pathology, 15 (1):9-16, Ünver Saraydın S, Koptagel E. Does gastrectomy cause liver cancer? An immunohistochemical study. Cell and Tissue Biology Research, Vol:1; 42-48, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Yalın R, Şatıroğlu M, Gürsoy E, Koptagel, E, Yalın A. The effect of long- term total paranteral nutrition of dogs on the serum electrolytes and kidney. XXIV th EDTA-European Renal Association, October , Berlin (West) FRG. XVI th Annual Conference of the EDTNA-European Renal Care Association, October , BERLIN (West) FRG. 2. Yalın R, Şatıroğlu M, Gürsoy E, Güneş HA, Koptagel E, Yalın A. The effect of long-term total paranteral nutrition (TPN) of dogs on the liver and kidney. XXIII rd Congress of the European Society for Surgical Research, May 1988, Bologno, ITALY. 3. Yalın R, Şatıroğlu M, Gürsoy E, Güneş HA, Koptagel E, Yalın A. The effect of long-term total paranteral nutrition of dogs on the serum electrolytes and kidney. II nd International Sorrento Meeting on Current Therapy in Nephrology, May 22-25, Sorrento, ITALY, 1988.

3 4. Koptagel E, Ozansoy Ü, Akay TM. Ultrastructural alterations caused by trifluralin in the renal tissue. 10 th European Congress on Electron Microscopy, September 7-11, Granada, SPAIN, Develioğlu H, Koptagel E, Gedik R, Dupoirieux L. Effect of BCP ceramic on bone regeneration in rats. Journal of Clinical Periodontology. Supplement 4 (30), 2003, Europerio 4, June, Berlin-GERMANY Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Koptagel (Yolal) E. Mus musculus türü farelerde gözün gelişimi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8 (8): 69-82, Yalın R, Şatıroğlu M, Gürsoy E, Güneş H, Koptagel (Yolal) E, Yalın A. Uzun süreli total paranteral beslenmenin serum elektrolitleri ve böbreklere etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1-2): , Koptagel E, Gürsoy E, Göze F. Karbon sülfür solunumunun sıçan akciğer dokusuna etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11 (1-2): 21-32, Koptagel E, Gürsoy E, Göze F. Karbon tetraklorürün yol açtığı akut pulmoner değişiklikler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11 (3-4): , Koptagel E, Çağlar Y, Gürsoy E. Senil kataraktlı vakalarda irisin ince yapısı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1):43-52, Koptagel E. Clara Hücresi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12 (2): , Göymen G, Hoşcan M, Koç Ş, Gürses H, Gürsoy E, Koptagel E, Şimşek C. Silikoza neden olan -kuvars kristal parçacıklarının biyomineralojik özellikleri. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Dergisi-Jeoloji Seksiyonu II, 6: , Şatıroğlu M, Gürsoy E, Yalın R, Güneş HA, Koptagel E, Yalın A, Ünal A. İyotsuz total paranteral beslenmenin tiroid fonksiyonları ve ultrastrüktürüne etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 6: , Başımoğlu Koca Y, Koptagel E, Onarlıoğlu B, Günay Y. Karbon tetraklorürün mide mukozası üzerine etkileri: Işık ve elektron mikroskopik bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18: , Koptagel E, Göksel M, Uysal S, Kars Z, Gürsoy E. Sıçanda beyin dokusuna yerleştirilen otolog sempatik ganglion greftlerinin elektron mikroskopik incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(4): , Öztürkcan S, Topçu S, Koptagel E, Akıncı S, Koca Y, Aydemir EH. Hemodiyalize bağımlı pruritusli hastalarda kutanöz mast hücre proliferasyonu. TÜRKDEM (Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi), 27 (4): , Koptagel E, Günay Y, Onarlıoğlu B, Başımoğlu Koca Y, Serin S. İnsan karaciğer parankimal hücreleri üzerine halothan ve izofluran'ın etkileri: Ultrastrüktürel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 14(1): 29-38, Öztürkcan S, Topçu S, Koptagel E, Atakan N, Akıncı S, Koca Y. Diabetik hastalarda

4 klinik olarak normal deride histolojik bulgular. TÜRKDEM (Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi), 28: 73-78, Onarlıoğlu B, Koptagel E, Başımoğlu Koca Y. Tek taraflı adrenalektomi sonrası kontrolateral adrenal korteks hipertrofisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1): 19-25, Günay Y, Koptagel E, Gürsoy E, Kutlubay R. Prenatal dönemde insan karaciğerinin ince yapısı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(2): , Koptagel E, Ünver Saraydın S, Kaloğlu C. Sıçan akciğerlerinin morfogenezi: Işık mikroskobik bir çalışma. Erciyes Tıp Dergisi, 17(3): , Gürsoy E, Koptagel E, Saraydın Ünver S. Sıçanda plexus choriodeus'un gelişimi. Morfoloji Dergisi, 4(1-2):42-47, Ünver Saraydın S, Kaloğlu C, Koptagel E. Sıçanda prenatal dönemde kalp morfogenezisi. Fırat Tıp Dergisi, 1(3): , Koptagel E, Onarlıoğlu B, Çetinkaya Ö. Paraquatın böbrek ince yapısı ve lipid peroksidasyonu üzerindeki etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2): , Koptagel E, Ünver Saraydın S. Paraquatın karaciğer dokusu üzerine etkileri: Elektronmikroskobik bir çalışma. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3): , Ünver Saraydın S, Koptagel E. Sıçan proksimal ve distal kolonunun prenatal ve postnatal gelişiminin ışık mikroskobi düzeyinde incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(2): , Başımoğlu Koca Y, Koptagel E, Ünver Saraydın S, Günay Y. Sıçan özefagusunun preve neonatal gelişimi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1):1-14, Ünver Saraydın S, Başımoğlu Koca Y, Günay Y, Koptagel E. Sıçanda prenatal ve neonatal dönemde deri gelişimi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri (Tıp) Dergisi, 13(1):25-30, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Yalın R, Şatıroğlu M, Gürsoy E, Aker HA, Yolal E, Yalın A. Uzun süreli total paranteral beslenmenin serum elektrolitleri ve böbreklere etkisi. IV.Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mayıs 1987, ANKARA. 2. Yalın R, Şatıroğlu M, Gürsoy E, Koptagel E, Yalın A, Ünal A. İyotsuz paranteral hiperalimentasyonun tiroid fonksiyonları ve ultrastrüktürüne etkisi. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ. 3. Göymen G, Gürsoy E, Koptagel E, Sökmen İ. - SiO 2 katı fazının (< m) silikoliz oluşturması nedenleri ve akciğerde meydana getirdiği morfolojik değişiklikler. VIII.Elektron Mikroskopi Kongresi, Haziran 1987, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS. 4. Koptagel E, Çağlar Y, Gürsoy E. Senil kataraktlı vakalarda irisin ultrastrüktürel yapısı. VIII.Elektron Mikroskopi Kongresi, Haziran 1987, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS. 5. Tan İ, Mimaroğlu C, Yalın R, Gürsoy E, Koptagel E. Deneysel hemorojik şokta Bencylan'ın kas dokusu üzerindeki etkilerinin elektronmikroskopik incelenmesi.

5 VIII.Elektron Mikroskopi Kongresi, Haziran 1987, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS. 6. Tan İ, Mimaroğlu C, Yalın R, Gürsoy E, Koptagel E. Deneysel hemorojik şokta Bencylan'ın ince barsak dokusu üzerindeki etkilerinin elektronmikroskopik incelenmesi. VIII. Elektron Mikroskopi Kongresi, Haziran 1987, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS. 7. Özdamar S, Gürsoy E, Yalın R, Şatıroğlu M, Kutlubay R, Koptagel E, Yalın A. Köpeklerde uzun süre paranteral beslenmenin pankreas ve testis üzerine etkileri. IX.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Mayıs 1989, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL. 8. Koptagel E, Gürsoy E. Naftalin intoksikasyonunun pulmoner doku üzerine etkileri. IX.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Mayıs 1989, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL. 9. Koptagel E, Gürsoy E. Trikloroetilenin yol açtığı akut pulmoner değişiklikler. IX.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Mayıs 1989, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL. 10. Günay Y, Gürsoy E, Kutlubay R, Koptagel E. Embriyonel ve fetal dönemdeki insan karaciğerinin ultrastrüktürü. X.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eylül 1991, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL. 11. Akay TM, Koptagel E, Ozansoy Ü. Trifluralin'in böbrek dokusunda oluşturduğu ultrastrüktürel değişiklikler. I.Histoloji-Embriyoloji Sempozyumu, Mart 1992, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA. 12. Akay TM, Ozansoy Ü, Koptagel E. Trifluralin'in fare karaciğeri üzerine etkilerinin ultrastrüktürel değişiklikleri. I.Histoloji-Embriyoloji Sempozyomu, Mart 1992, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA. 13. Başımoğlu Koca Y, Koptagel E, Onarlıoğlu B, Günay Y. Karbon tetraklorürün mide mukozası üzerine etkileri. XI.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 8-10 Eylül 1993, Trakya Üniversitesi, EDİRNE. 14. Onarlıoğlu B, Koptagel E, Başımoğlu Koca Y. Tek taraflı adrenalektomi sonrası kontrolateral adrenal korteks hipertrofisi. II.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi, BURSA. 15. Düzcan F, Türkay S, Sezgin İ, Koptagel E, Perçin F, Eğilmez H. Geleophysic displazi (Bir olgu).xiii. Gevher Nesibe Tıp Günleri (Uluslararası katkı ile), Mayıs 1995, Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ. 16. Koptagel E, Ünver Saraydın S, Kaloğlu C. Sıçan akciğerlerinin morfogenezi. IV.Karadeniz Tıp Günleri, 31 Mayıs-3 Haziran 1995, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 17. Gürsoy E, Koptagel E, Ünver Saraydın S. Sıçanda plexus choriodeus'un gelişimi. IV.Karadeniz Tıp Günleri, 31 Mayıs-3 Haziran 1995, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 18. Koptagel E, Günay Y, Başımoğlu Koca Y, Ünver Saraydın S. Morphogenesis of rat lungs: A light and electron microscopical investigation. Turkish Journal of Medical Sciences Supplement pp, XII nd National Congress on Electron Microscope, September 11-15,1995, Akdeniz University, Antalya- TURKEY. 19. Onarlıoğlu B, Günay Y, Koptagel E, Göze İ. Renal ultrastructural alterations following administration of diethylstilbestrol. Turkish Journal of Medical Sciences Supplement, 86-87, XII nd National Congress on Electron Microscope, September 11-15, Akdeniz

6 University, Antalya, TURKEY. 20. Ünver Saraydın S, Koptagel E, Kaloğlu C. Sıçanda prenatal dönemde kalp morfogenezi. V.Karadeniz Tıp Günleri, Mayıs 1996, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 21. Günay Y, Ünver Saraydın S, Başımoğlu Koca Y, Koptagel, E. Sıçan pankreasının prenatal gelişimi. V.Karadeniz Tıp Günleri, Mayıs 1996, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 22. Koptagel E, Onarlıoğlu B, Çetinkaya Ö. Paraquatın böbrek ince yapısı ve lipid peroksidasyonu üzerindeki etkileri. III. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 1996, Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR. 23. Başımoğlu Koca Y, Koptagel E, Ünver Saraydın S, Günay Y. Pre- ve neonatal gelişim sırasında sıçan özefagusu. III.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 1996, Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR. 24. Saraydın D, Koptagel E, Saraydın Ünver S, Karadağ E, Güven O. Akrilamid/maleik asit hidrojellerinin sıçan derialtı dokusuna biyouyumluluğunun araştırılması. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT'97), Ekim 1997, Boğaziçi Üniversitesi, İSTANBUL. 25. Ünver Saraydın S, Başımoğlu Koca Y, Günay Y, Koptagel E. Sıçanda prenatal ve neonatal dönemde deri gelişimi. XVI.Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop u Mayıs 1998, KAYSERİ. 26. Gürsoy E, Koptagel E, Bulut HE. Embriyonal gelişimde uterus morfolojisi. 4.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Eylül 1998, DİYARBAKIR 27. Koptagel E, Ünver Saraydın S. Paraquatın karaciğer ince yapısı üzerine etkisi. 4.Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi Eylül 1998, DİYARBAKIR. 28. Gürsoy E, Koptagel E, Bulut HE. İmplantasyon morfolojisi. 14.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 22 Eylül - 02 Ekim 1999, BURSA. 29. Ünver Saraydın S, Saraydın D, Koptagel E, Karadağ E. ışınlarıyla hazırlanan akrilamid esaslı hidrojellerin in vitro şişme ve in vivo biyouyumluluğunun araştırılması. BİYOMUT 99, 1999 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Ekim 1999, KAYSERİ. 30. Bardakçı F, Ozansoy Ü, Koptagel E. Gara Rufa Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) balığının yumurta gelişim safhaları. X.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 1999, ADANA. 31. Bulut HE, Koptagel E. Glycol methacrylate türü plastik gömme ortamlarının histolojik incelemelerdeki avantajları. V.Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Ağustos 2000, KAYSERİ. 32. Koptagel E, Bulut HE. Hekzaklorobenzenin sıçan böbrek dokusu üzerine etkileri. V.Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Ağustos 2000, KAYSERİ. 33. Ünver Saraydın S, Ünver B, Koptagel E. Tödürge Gölü ndeki (Zara/SİVAS) Leuciscus Cephalus L 1758 populasyonunda ovaryum gelişimi ve üreme periyodunun histolojik olarak belirlenmesi. V.Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Ağustos 2000, KAYSERİ. 34. Koptagel E, Bulut O, Eroğlu M. Ekstrakorporal şok dalga uygulanmasının deneysel nonunıon tedavisi üzerine etkileri. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Eylül 2002, İSTANBUL.

7 35. Perçin FE, Perçin S, Koptagel E, Demirel H. Pyle tip metafizeal displazi. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, Eylül 2002, ANTALYA. 36. Ünver Saraydın S, Koptagel E. Total gastrektominin sıçan özofagus-duodenum anastomoz bölgesi morfolojisi üzerine etkisi. 7.Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Haziran 2003, SİVAS. 37. Unver Saraydın S, Şahin ZD, Koptagel E. Total gastrektomi sonrası erken dönemde karaciğerde -fetoprotein (AFP), Ki-67 immünolokalizasyonlarının belirlenmesi, 10.Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Marmara Üniversitesi Biyoloji Kulubü, 2003, İSTANBUL. 38. Tükenmez M, Perçin S, Türker M, Demirel H, Koptagel E, Selçuk B. Tavşan modelindeki kondral defekt üzerine hyaluronik asit etkilerinin topografik ve histolojik incelenmesi. XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2003, İSTANBUL. 39. Eroğlu M, Bulut O, Öztürk H, Tezeren G, Bulut S, Koptagel E. Deneysel defektli nonunionlarda eksrakorporeal şok dalga (ESWT) uygulamasının etkinliği. XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2003, İSTANBUL. 40. Ünver Saraydın S, Şahin İnan ZD, Bulut HE, Koptagel E. Total gastrektomi karaciğerde tümör oluşumuna neden olur mu? VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Haziran 2006, MALATYA. 41. Kartal Ü, Koptagel E, Bulut HE, Erdoğan H. Lazerle indüklenmiş retinopati üzerine bazik fibroblast growth faktörün koruyucu etkisi. EMK Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim 2011, Kemer, ANTALYA. 42. Kartal Ü, Koptagel E, Bulut HE, Erdoğan H. Lazerle indüklenmiş retinopati üzerine bazik fibroblast growth faktörün koruyucu etkisinin immünofloresan tekniklerle incelenmesi. 11.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs 2012, DENİZLİ. Cell&Tissue Biology Research, Volume/2012 Supplement, Special Issue includes abstracts of 11 th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, May 2012, Pamukkale University, Denizli, Türkiye. 43. Cesur İ, Kaloğlu C, Bulut E, Koptagel E. Dickkopf 1 in (Dkk1) östrus siklusu ve erken gebelik dönemlerinde sıçan endometriumundaki immünolokalizasyonu. 11.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs 2012, DENİZLİ. Cell&Tissue Biology Research, Volume/2012 Supplement, Special Issue includes abstracts of 11 th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, May 2012, Pamukkale University, Denizli, Türkiye. 44. Şahin İnan ZD, Unver Saraydın S, Koptagel E.Deneysel diabetli sıçanlarda kitosan ın yara iyileşmesine etkisinin histolojik olarak incelenmesi. 11.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs 2012, DENİZLİ. Cell&Tissue Biology Research, Volume/2012 Supplement, Special Issue Includes Abstracts of XI th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, May 2012, Pamukkale University, Denizli, Türkiye. 45. Arslan G, Koptagel E, Kaloğlu C, Bulut HE. İmplantasyon öncesi ve sonrası dönemlerde fare endometriumunda rhokinaz A nın immünolokalizasyonu. 21.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mayıs 2013-Mersin-Prof. Dr. Yener AYTEKİN Türkçe Bilim Dili Üçüncülük Ödülü

8 46. Çınar N, Bulut HE, Kaloğlu C, Koptagel E. İmplantasyon sonrası fare endometriumunda notch ligand jagged-1 ve jagged-2 immünolokalizasyonu. 21.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mayıs 2013-Mersin 47. Arslan G, Koptagel E, Kaloğlu C, Bulut HE. Östrus döngüsünde fare endometriumunda rhokinaz A nın immünolokalizasyonu. XII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mayıs 2014, Ankara. Cell&Tissue Biology Research, Volume 4/2014 Supplement, Special Issue Includes Abstracts of XII nd National Histology and Embryology Congress, May 2014, Ankara University, Ankara-Türkiye Diğer yayınlar 1. Gürsoy E, Baykal T, Koptagel E. Histoloji-Embriyoloji Ders Notları. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, No:11, SİVAS. 2. Koptagel E, Onarlıoğlu B, Bulut E, Koca Y, Günay Y. Histoloji-Embriyoloji Laboratuvar Kılavuzu. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Ders Notları No: 23, İkinci baskı, 98 sayfa, 1998, SİVAS 3. Gürsoy E, Koptagel E. Embriyoloji Atlası. Esnaf Ofset Matbaacılık, 222 sayfa, SİVAS, Prof.Dr. Emel KOPTAGEL: Histoloji ve Hücre Biyolojisi: Patolojiye Giriş. Kierszenbaum AL. Çeviri Editörü Prof.Dr. Ramazan DEMİR. Boşaltım Sistemi Bölümü, Mayıs 2006 (Telif ve Çeviri Eserler dalında 2008 TUBA 1. Ödülü). 5. Prof.Dr. Emel KOPTAGEL. Renkli Histoloji Atlası, 4. Baskı. Gartner LP, Hiatt JL. Çeviri Editörleri: Prof.Dr. Atilla DAĞDEVİREN, Prof.Dr. F.Sevda MÜFTÜOĞLU, Doç. Dr. Gülten KARABAY. Lenfoid Doku Bölümü, Güneş Tıp Kitabevleri, Prof. Dr. Emel KOPTAGEL. Netter Temel Histoloji. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. F.Sevda MÜFTÜOĞLU, Figen KAYMAZ, Pergin ATİLLA, Güneş Tıp Kitabevleri, Gürsoy E, Koptagel E, Ergin K. Hücre, Dokular, Genel Embriyoloji. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 31, ISBN: , Prof.Dr. Emel KOPTAGEL. di Fiore nin Histoloji Atlası. Fonksiyonel İlişkileriyle. Victor P.Eroschenko. Onikinci Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ramazan DEMİR. Boşaltım Sistemi Bölümü, 603 Sayfa, Palme Yayıncılık, Ankara, Projeler 9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama Güz

9 İlkbahar Güz İlkbahar Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.