EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI"

Transkript

1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Geçici Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Tevkifatı Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Geçici Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Veraset ve İntikal Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi Beyana Dayanan KDV Gelir İdaresi Başkanlığı Tevkif Suretiyle Kesilen KDV Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Tüketim Vergisi Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıt Araçları Gelir İdaresi Başkanlığı Alkollü İçkiler Gelir İdaresi Başkanlığı Tütün Mamülleri Gelir İdaresi Başkanlığı Kolalı Gazozlar Gelir İdaresi Başkanlığı Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar Gelir İdaresi Başkanlığı + Gümrük ve Ticaret Bakanlığı S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri Gelir İdaresi Başkanlığı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Şans Oyunları Vergisi Şans Oyunları Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Özel İletişim Vergisi Özel İletişim Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri sayılı Kanun Kapsamında Alınan Vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ek Mali Yükümlülük Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İthalde Alınan Katma Değer Vergisi İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Diğer Dış Ticaret Gelirleri Diğer Dış Ticaret Gelirleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Damga Vergisi Damga Vergisi Damga Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Yargı Harçları Ticaret Sicil Harçları Gelir İdaresi Başkanlığı Esnaf Sicil Harçları Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Yargı Harçları Adalet Bakanlığı Noter Harçları Noter Harçları Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Yargısı Harçları Vergi Yargısı Harçları Adalet Bakanlığı Tapu Harçları Tapu Harçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Pasaport ve Konsolosluk Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Dışişleri Bakanlığı + İçişleri Bakanlığı Gemi ve Liman Harçları Gemi ve Liman Harçları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Avcılık Belgesi Harçları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları İlgili İdare Trafik Harçları Trafik Harçları Emniyet Genel Müdürlüğü Diğer Harçlar Yurtdışı Çıkış Harcı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Güvenlik Harçları İçişleri Bakanlığı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Diğer Harçlar İlgili İdare Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Kaldırılan Vergi Artıkları Kaldırılan Vergi Artıkları Gelir İdaresi Başkanlığı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Gelir İdaresi Başkanlığı Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İlgili İdare Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri İlgili İdare Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Değerli Kağıt Bedelleri İlgili idare Noter Kağıtları Satış Bedeli Gelir İdaresi Başkanlığı Pasaport Satış Bedeli Dışişleri Bakanlığı (yurtdışında) ve EGM (yurtiçinde) Yabancılar İçin İkamet İzni Sat.Bed. Emniyet Genel Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli İçişleri Bakanlığı Aile Cüzdanı Satış Bedeli İçişleri Bakanlığı Sürücü Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü EK-1

2 Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü İş Makinesi Tescil Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü Diğer Mal Satış Gelirleri İlgili İdare Hizmet Gelirleri Muayene, denetim ve kontrol ücretleri İlgili İdare Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri İlgili İdare Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri İlgili İdare Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri İlgili İdare Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri İlgili İdare Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri İlgili İdare Serbest Bölge Gelirleri İlgili İdare Kooperatifçiliği Tanıtım ve Eğitim Gelirleri İlgili İdare Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli İlgili İdare Kimlik ve Adres Paylaşımı Gelirleri İlgili İdare Diğer hizmet gelirleri İlgili İdare Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli Sağlık Bakanlığı İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İletişim Araçları Kullanım Ücretleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı GSM 900 Frekans Tahsis Bedeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Arabuluculuk Sicili Gelirleri Adalet Bakanlığı Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diğer gelirler İlgili İdare KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT'den Elde Edilen Gelirler Hazine Müsteşarlığı İştirak Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Yeniden Değerlendirme Farkları Hazine Müsteşarlığı Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Hazine Müsteşarlığı KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Devlet Hava Mey. İşl. Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Hazine Müsteşarlığı Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Hazine Müsteşarlığı Kurumlar Hasılatı Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı Resmi Basımevleri, Okullar Kurumlar Hasılatı İlgili idare Diğer İlgili idare Diğer Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı İlgili idare Kurumlar Karları Döner Sermayeler Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar Maliye Bakanlığı Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar Maliye Bakanlığı Diğer kurumlar karları Diğer kurumlar karları Maliye Bakanlığı Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri İlgili idare Ecrimisil Gelirleri Maliye Bakanlığı Sosyal Tesis Kira Gelirleri İlgili idare Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri İlgili idare Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri İlgili idare Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri Ön İzin Gelirleri Maliye Bakanlığı İrtifak Hakkı Gelirleri Maliye Bakanlığı Kullanma İzni Gelirleri Maliye Bakanlığı Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri Maliye Bakanlığı Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Para Basımı Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Masraf Karşılıkları İlgili İdare Yurt Dışı Dövizli Askerlik Gelirleri Milli Savunma Bakanlığı Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kredi Dönüş Gelirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İlgili idare 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Merkez Bankasındaki 34 No'lu NATO hesabından Hazineye devrolunacak miktar İlgili İdare Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Sermaye AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Merkez Bankasındaki 34 No'lu NATO hesabından Hazineye devrolunacak miktar Milli Savunma Bakanlığı Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Sermaye Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Sermaye Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare

3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Proje Yardımları Cari Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları İlgili idare Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Sermaye Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları İlgili idare Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Özel Gelirler Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler Harita ve Kadastro Bedeli Milli Savunma Bakanlığı Saray Köşk ve Kasır Gelirler Türkiye Büyük Millet Meclisi Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri Emniyet Genel Müdürlüğü Nato Anlaşma Karşılıkları İlgili idare Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri Milli Eğitim Bakanlığı TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri İlgili İdare Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri İlgili İdare İletişim Lisans ve Ruhsat Bedeli İlgili idare Döner Sermaye Karlarından Sermayeye Eklenen Gelirler Maliye Bakanlığı Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri Dışişleri Bakanlığı Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış,Hibe ve Yardımlar İlgili İdare Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri Milli Savunma Bakanlığı Hurda Gemi Satış Geliri Milli Savunma Bakanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı İlgili İdare Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cami, Mescit ve Kur'an Kursu Müştemilatı Gelirleri Diyanet İşleri Başkanlığı Diğer Özel Gelirler İlgili idare 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Hazine Müsteşarlığı Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Hazine Müsteşarlığı Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Hazine Müsteşarlığı Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Hazine Müsteşarlığı Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Hazine Müsteşarlığı Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Hazine Müsteşarlığı Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri İç Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Hazine Müsteşarlığı Dış Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Hazine Müsteşarlığı Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri İlgili İdare Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Faizleri İlgili İdare Mevduat Faizleri Hazine Müsteşarlığı Çevre Kredi Faizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İkrazlardan Geri Alınanlar Hazine Müsteşarlığı sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz Gelirleri Gelir İdaresi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Fonu Nema Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Diğer Faizler İlgili idare Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Devlet Payları Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan Hazine Müsteşarlığı Petrolden Devlet Hakkı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Devlet Hakkı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Oyun Kağıtları Gelirleri Gelir İdaresi Başkanlığı Petrolden Devlet Hissesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Gelirleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yargı Harçlarından Alınan Paylar Gelir İdaresi Başkanlığı Noter Harçlarından Alınan Paylar Gelir İdaresi Başkanlığı Ticaret Sicil Harçlarından Alınan Paylar Gelir İdaresi Başkanlığı Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payları Gelir İdaresi Başkanlığı Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar İlgili İdare Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar Maliye Bakanlığı Mahalli İdarelerden Alınan Paylar İlgili İdare Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) Milli Eğitim Bakanlığı Fonlardan Aktarmalar Hazine Müsteşarlığı Tasfiye Edilen Fon Gelirleri Maliye Bakanlığı RTÜK'den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı Milli Eğitim Bakanlığı GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Evrensel Hizmet Gelirleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı SK. Mülga 32/2-C maddesi Uyarınca Alınan Fon Payı Milli Eğitim Bakanlığı İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payları Kültür ve Turizm Bakanlığı Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı İlgili idare Araştırma Projeleri Gelirleri Payı İlgili idare Trafik Sigorta Payları Hazine Müsteşarlığı İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Borsa İstanbul A.Ş.'den Alınan Paylar Maliye Bakanlığı Şans Oyunları Hasılatından Ayrılan Kamu Payları Maliye Bakanlığı Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı Gelir İdaresi Başkanlığı Mahalli İdare Gelirlerinden Ayrılan Paylar Maliye Bakanlığı Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri Payı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

4 Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinden Alınan Eğlence Vergisi Genel Bütçe Payı Kültür ve Turizm Bakanlığı Askeri Kantin ve Askeri Müze Gelirlerinden Alnan Hazine Payı Maliye Bakanlığı Diğerlerinden Alınan Paylar İlgili idare Mahalli İdarelere Ait Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar İçişleri Bakanlığı Diğer Paylar Diğer Paylar İlgili idare Para Cezaları Yargı Para Cezaları Yargı Para Cezaları Adalet Bakanlığı İdari Para Cezaları Trafik Para Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çevre İdari Para Cezaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğalgaz Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu Uyarınca Al.İd.P.C. İlgili İdare Bağlama Kütüğüne Kayıt ve Tescile İlişkin İdari Para Cezaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Veteriner Hiz. Bitki Sağ. Gıda ve Yem Kan.Uy.Al İd. Para Cz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diğer İdari Para Cezaları İlgili idare Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Trafik Para Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Şeker Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları ( sonrası) Maliye Bakanlığı Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları İlgili idare Vergi Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Barışı TEFE Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı Usulsüzlük, Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Vergi Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Para Cezaları Düşük Olan Değerleme Tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları Gelir İdaresi Başkanlığı Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des.Fonu Kesintileri) Gelir İdaresi Başkanlığı Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Gecikme Zamları Hazine Müsteşarlığı Trafik Muayenesi Para Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları İlgili idare Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İlgili idare İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller Hazine Müsteşarlığı İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları İlgili idare Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredi Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Para Farkları İlgili idare Kişilerden Alacaklar İlgili idare Afetlerde Kullanılacak Gelirler Başbakanlık (AFAD) Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mera Gelirleri İlgili idare Çevre Kredi Anaparası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Tahsil Edilen Devlet Katkısı Tutarları Hazine Müsteşarlığı sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 25 inci Fıkrası Gereğince Alınan Gelirler İçişleri Bakanlığı YİKOB lar Tarafından Yürütülecek Hizmetler Karşılığı Elde Edilen Gelirler İçişleri Bakanlığı sayılı Kanun Kapsamındaki Diğer Geçici Gelirler İçişleri Bakanlığı Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen Gelirler Adalet Bakanlığı S. K. Ger. İd. Öd. Gid. Av. Kullanılma Tut. İl. Gel Tah Adalet Bakanlığı Pay Ayrılmayan Kaldırılan Fon Artıkları Maliye Bakanlığı Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler İlgili idare 06 Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Sosyal Tesis Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Diğer Bina Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Arazi Satışı Arazi Satışı Maliye Bakanlığı Arsa Satışı Arsa Satışı Maliye Bakanlığı Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri DSİ Genel Müdürlüğüne Tahsisli Taşınmazların Satışı (4706 S.K.) Maliye Bakanlığı /B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (6292 sayılı Kanun 6. Madde) Maliye Bakanlığı Proje Alanlarındaki 2/B Taşınmazların Devrinden Elde Edilen Gelirler (6292 Sayılı Kanun 8. Madde) Maliye Bakanlığı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Gelirleri (6292 Sayılı Kanun 12. Madde) Maliye Bakanlığı Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri İlgili idare Taşıt Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri İlgili idare Stok Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri İlgili idare Diğer Taşınır Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri İlgili idare Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Tahvil Senet ve Bonolar Hazine Müsteşarlığı Altın Altın Hazine Müsteşarlığı Altın Dışındaki Kıymetli Madenler

5 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Hazine Müsteşarlığı Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Hazine Müsteşarlığı Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Hazine Müsteşarlığı Diğer Sermaye Satış Gelirleri Enerji Dağıtım ve Santralları Devri Geliri Enerji Dağıtım ve Santralları Devri Geliri Hazine Müsteşarlığı Telekom Hisse Satış Geliri Telekom Hisse Satış Geliri Hazine Müsteşarlığı Diğer Sermaye Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri Hazine Müsteşarlığı 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Özel Bütçeli İdarelerden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Spor Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Türk Standartları Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Milli Prodüktivite Merkezi'nden Hazine Müsteşarlığı Türk Patent Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'ndan Hazine Müsteşarlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Orman Genel Müdürlüğünden Hazine Müsteşarlığı Atatürk Araştırma Merkezinden Hazine Müsteşarlığı Atatürk Kültür Merkezinden Hazine Müsteşarlığı Türk Dil Kurumundan Hazine Müsteşarlığı Türk Tarih Kurumundan Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na Hazine Müsteşarlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Su Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye İnsan Hakları Kurumu'ndan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Kamu İhale Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Rekabet Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumun'dan Hazine Müsteşarlığı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumlarından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerden İl Özel İdarelerden Hazine Müsteşarlığı Belediyelerden Hazine Müsteşarlığı Köylerden Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdare Birliklerinden Hazine Müsteşarlığı Bağlı İdarelerden Hazine Müsteşarlığı Kamu Teşebbüslerinden, Döner Sermayelerden, Fonlardan ve Mali Kurumlardan Gemi Sanayii'nden Hazine Müsteşarlığı T.C. Devlet Demiryolları'ndan Hazine Müsteşarlığı Tarım İşletmeleri'nden Hazine Müsteşarlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden Hazine Müsteşarlığı Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'den Hazine Müsteşarlığı Elektrik Üretim A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Elektrik İletim A.Ş.'tan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Elektrik ve Taahhüt A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'dan Hazine Müsteşarlığı Üretici Birliklerinden Hazine Müsteşarlığı Tarım Kredi Kooperatiflerinden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Sümer Halı AŞ'den Hazine Müsteşarlığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Seluloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'dan Hazine Müsteşarlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Diğer Teşebbüslerden Hazine Müsteşarlığı

6 Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi'nden Hazine Müsteşarlığı Diğer Döner Sermaye İşletmeleri'nden Hazine Müsteşarlığı Ziraat Bankası'ndan Hazine Müsteşarlığı Kalkınma Bankası'ndan Hazine Müsteşarlığı Eximbank'ndan Hazine Müsteşarlığı Diğer Mali Kurumlardan Hazine Müsteşarlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Hazine Müsteşarlığı Diğer Fonlardan Hazine Müsteşarlığı Yüksek Öğretim Kurumlarından Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Ankara Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Hacettepe Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gazi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İstanbul Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Boğaziçi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Marmara Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ege Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Trakya Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Uludağ Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Anadolu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Selçuk Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Akdeniz Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Erciyes Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Cumhuriyet Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Çukurova Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Atatürk Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İnönü Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Fırat Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Dicle Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yüzüncüyıl Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gaziantep Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Gebze Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Harran Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Adnan Menderes Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mersin Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Pamukkale Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Balıkesir Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kocaeli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Sakarya Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Celal Bayar Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mustafa Kemal Üniversitesi^nden Hazine Müsteşarlığı Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kafkas Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Niğde Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Dumlupınar Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kırıkkale Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Galatasaray Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ahi Evran Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kastamonu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Düzce Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Uşak Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Namık Kemal Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Erzincan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Aksaray Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Giresun Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Hitit Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bozok Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Adıyaman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ordu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Amasya Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Sinop Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Siirt Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Karabük Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bitlis Eren Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kırklareli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bingöl Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Muş Alparslan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Batman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ardahan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bartın Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bayburt Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gümüşhane Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Hakkari Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı

7 Iğdır Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Şırnak Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Tunceli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yalova Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Türk-Alman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bursa Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yükseköğretim Kurumlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Abdullah Gül Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlardan Hazine Müsteşarlığı Vakıf üniversitelerinden Hazine Müsteşarlığı Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Hazine Müsteşarlığı Kamu Ortaklıklarından Hazine Müsteşarlığı Özel Teşebbüslerden Hazine Müsteşarlığı Hane Halklarından Hazine Müsteşarlığı Diğerlerinden Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Dış Ülkelere Yapılan Yardımlardan Tahsilat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Hazine Müsteşarlığı Diğer ülkelerden Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Kuruluşlara Yapılacak Ödemelerden Tahsilat Uluslararası kuruluşlara yapılan ödemelerden tahsilat Hazine Müsteşarlığı Uluslarüstü Kuruluşlardan Tahsilat Uluslarüstü kuruluşlardan tahsilat Hazine Müsteşarlığı Dışarıya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat Dışarıya verilen diğer borçlardan tahsilat Hazine Müsteşarlığı AÇIKLAMALAR Ödeme belgesi (Ödeme Emri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi) düzenlenmek suretiyle yapılan tevkifatların (Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Karar Pulu gibi kesintiler) tamamı, ödeme belgesini düzenleyen kurumun kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. İdari para cezalarından ödeme süresi içerisinde tahsil edilenler cezayı kesen kurumun kurumsal koduyla, kesinleştikten sonra 6183 sayılı Kanun gereğince takip ve tahsili için ilgili vergi dairesine intikal ettirilenler ise Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. İkmalen salınan harçlar Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. 2 No'lu harç beyannamesi ile beyan edilip vergi daireleri veya bağlı malmüdürlüklerine ödenen tapu harçları, Gelir İdaresi Başknalığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. Kadastro yapılırken tahakkuk ettirilerek ilgili vergi dairesine yatırılması gereken harçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. Tahsil edilen gelirlerden ret ve iade edilmesine karar verilenlerin, ret ve iade işleminde de tahsili sırasında kullanılan kurumsal kod kullanılacaktır. Trafik para cezalarından süresi içinde saymanlıklar veya vergi dairelerince tahsil edilenler cezayı tahakkuk ettiren kurumun (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) kurumsal koduyla, süresi geçtikten sonra tahsili yapılanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. Vergi borcu sorgulanması sonucunda tespit edilerek ödeme belgesinde emanetler hesabına alınarak muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla ilgili vergi dairesine gönderilen tutarlar Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır.

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

5217 : 14.7.2004 MADDE

5217 : 14.7.2004 MADDE Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Kanun No. 5217 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE 1. 6.6.1985 tarihli ve 3218

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance)

2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance) Dünya üniversiteleri, 8 sıralama kurumu tarafından her yıl sıralanıyor.

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1)

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) 25 Ocak 2014 CUMARTESİ Sayı : 28893 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı