EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI"

Transkript

1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Geçici Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Tevkifatı Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Geçici Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Veraset ve İntikal Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi Beyana Dayanan KDV Gelir İdaresi Başkanlığı Tevkif Suretiyle Kesilen KDV Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Tüketim Vergisi Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıt Araçları Gelir İdaresi Başkanlığı Alkollü İçkiler Gelir İdaresi Başkanlığı Tütün Mamülleri Gelir İdaresi Başkanlığı Kolalı Gazozlar Gelir İdaresi Başkanlığı Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar Gelir İdaresi Başkanlığı + Gümrük ve Ticaret Bakanlığı S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri Gelir İdaresi Başkanlığı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Şans Oyunları Vergisi Şans Oyunları Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Özel İletişim Vergisi Özel İletişim Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri sayılı Kanun Kapsamında Alınan Vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ek Mali Yükümlülük Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İthalde Alınan Katma Değer Vergisi İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Diğer Dış Ticaret Gelirleri Diğer Dış Ticaret Gelirleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Damga Vergisi Damga Vergisi Damga Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Yargı Harçları Ticaret Sicil Harçları Gelir İdaresi Başkanlığı Esnaf Sicil Harçları Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Yargı Harçları Adalet Bakanlığı Noter Harçları Noter Harçları Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Yargısı Harçları Vergi Yargısı Harçları Adalet Bakanlığı Tapu Harçları Tapu Harçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Pasaport ve Konsolosluk Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Dışişleri Bakanlığı + İçişleri Bakanlığı Gemi ve Liman Harçları Gemi ve Liman Harçları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Avcılık Belgesi Harçları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları İlgili İdare Trafik Harçları Trafik Harçları Emniyet Genel Müdürlüğü Diğer Harçlar Yurtdışı Çıkış Harcı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Güvenlik Harçları İçişleri Bakanlığı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Diğer Harçlar İlgili İdare Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Kaldırılan Vergi Artıkları Kaldırılan Vergi Artıkları Gelir İdaresi Başkanlığı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Gelir İdaresi Başkanlığı Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İlgili İdare Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri İlgili İdare Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Değerli Kağıt Bedelleri İlgili idare Noter Kağıtları Satış Bedeli Gelir İdaresi Başkanlığı Pasaport Satış Bedeli Dışişleri Bakanlığı (yurtdışında) ve EGM (yurtiçinde) Yabancılar İçin İkamet İzni Sat.Bed. Emniyet Genel Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli İçişleri Bakanlığı Aile Cüzdanı Satış Bedeli İçişleri Bakanlığı Sürücü Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü EK-1

2 Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü İş Makinesi Tescil Belgesi Satış Bedeli Emniyet Genel Müdürlüğü Diğer Mal Satış Gelirleri İlgili İdare Hizmet Gelirleri Muayene, denetim ve kontrol ücretleri İlgili İdare Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri İlgili İdare Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri İlgili İdare Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri İlgili İdare Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri İlgili İdare Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri İlgili İdare Serbest Bölge Gelirleri İlgili İdare Kooperatifçiliği Tanıtım ve Eğitim Gelirleri İlgili İdare Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli İlgili İdare Kimlik ve Adres Paylaşımı Gelirleri İlgili İdare Diğer hizmet gelirleri İlgili İdare Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli Sağlık Bakanlığı İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İletişim Araçları Kullanım Ücretleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı GSM 900 Frekans Tahsis Bedeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Arabuluculuk Sicili Gelirleri Adalet Bakanlığı Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diğer gelirler İlgili İdare KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT'den Elde Edilen Gelirler Hazine Müsteşarlığı İştirak Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Yeniden Değerlendirme Farkları Hazine Müsteşarlığı Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Hazine Müsteşarlığı KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Devlet Hava Mey. İşl. Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Hazine Müsteşarlığı Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Hazine Müsteşarlığı Kurumlar Hasılatı Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı Resmi Basımevleri, Okullar Kurumlar Hasılatı İlgili idare Diğer İlgili idare Diğer Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı İlgili idare Kurumlar Karları Döner Sermayeler Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar Maliye Bakanlığı Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar Maliye Bakanlığı Diğer kurumlar karları Diğer kurumlar karları Maliye Bakanlığı Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri İlgili idare Ecrimisil Gelirleri Maliye Bakanlığı Sosyal Tesis Kira Gelirleri İlgili idare Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri İlgili idare Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri İlgili idare Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri Ön İzin Gelirleri Maliye Bakanlığı İrtifak Hakkı Gelirleri Maliye Bakanlığı Kullanma İzni Gelirleri Maliye Bakanlığı Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri Maliye Bakanlığı Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Para Basımı Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Masraf Karşılıkları İlgili İdare Yurt Dışı Dövizli Askerlik Gelirleri Milli Savunma Bakanlığı Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kredi Dönüş Gelirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İlgili idare 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Merkez Bankasındaki 34 No'lu NATO hesabından Hazineye devrolunacak miktar İlgili İdare Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Sermaye AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Merkez Bankasındaki 34 No'lu NATO hesabından Hazineye devrolunacak miktar Milli Savunma Bakanlığı Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar İlgili İdare Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Sermaye Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar İlgili idare Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Sermaye Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar İlgili idare

3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar İlgili idare Proje Yardımları Cari Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları İlgili idare Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Sermaye Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları İlgili idare Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları İlgili idare Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları İlgili idare Özel Gelirler Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler Harita ve Kadastro Bedeli Milli Savunma Bakanlığı Saray Köşk ve Kasır Gelirler Türkiye Büyük Millet Meclisi Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri Emniyet Genel Müdürlüğü Nato Anlaşma Karşılıkları İlgili idare Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri Milli Eğitim Bakanlığı TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri İlgili İdare Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri İlgili İdare İletişim Lisans ve Ruhsat Bedeli İlgili idare Döner Sermaye Karlarından Sermayeye Eklenen Gelirler Maliye Bakanlığı Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri Dışişleri Bakanlığı Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış,Hibe ve Yardımlar İlgili İdare Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri Milli Savunma Bakanlığı Hurda Gemi Satış Geliri Milli Savunma Bakanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı İlgili İdare Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cami, Mescit ve Kur'an Kursu Müştemilatı Gelirleri Diyanet İşleri Başkanlığı Diğer Özel Gelirler İlgili idare 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Hazine Müsteşarlığı Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Hazine Müsteşarlığı Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Hazine Müsteşarlığı Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Hazine Müsteşarlığı Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Hazine Müsteşarlığı Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Hazine Müsteşarlığı Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri İç Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Hazine Müsteşarlığı Dış Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Hazine Müsteşarlığı Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri İlgili İdare Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Faizleri İlgili İdare Mevduat Faizleri Hazine Müsteşarlığı Çevre Kredi Faizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İkrazlardan Geri Alınanlar Hazine Müsteşarlığı sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz Gelirleri Gelir İdaresi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Fonu Nema Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Diğer Faizler İlgili idare Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Devlet Payları Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan Hazine Müsteşarlığı Petrolden Devlet Hakkı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Devlet Hakkı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Oyun Kağıtları Gelirleri Gelir İdaresi Başkanlığı Petrolden Devlet Hissesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Gelirleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yargı Harçlarından Alınan Paylar Gelir İdaresi Başkanlığı Noter Harçlarından Alınan Paylar Gelir İdaresi Başkanlığı Ticaret Sicil Harçlarından Alınan Paylar Gelir İdaresi Başkanlığı Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payları Gelir İdaresi Başkanlığı Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar İlgili İdare Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar Maliye Bakanlığı Mahalli İdarelerden Alınan Paylar İlgili İdare Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) Milli Eğitim Bakanlığı Fonlardan Aktarmalar Hazine Müsteşarlığı Tasfiye Edilen Fon Gelirleri Maliye Bakanlığı RTÜK'den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı Milli Eğitim Bakanlığı GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Evrensel Hizmet Gelirleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı SK. Mülga 32/2-C maddesi Uyarınca Alınan Fon Payı Milli Eğitim Bakanlığı İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payları Kültür ve Turizm Bakanlığı Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı İlgili idare Araştırma Projeleri Gelirleri Payı İlgili idare Trafik Sigorta Payları Hazine Müsteşarlığı İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Borsa İstanbul A.Ş.'den Alınan Paylar Maliye Bakanlığı Şans Oyunları Hasılatından Ayrılan Kamu Payları Maliye Bakanlığı Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı Gelir İdaresi Başkanlığı Mahalli İdare Gelirlerinden Ayrılan Paylar Maliye Bakanlığı Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri Payı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

4 Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinden Alınan Eğlence Vergisi Genel Bütçe Payı Kültür ve Turizm Bakanlığı Askeri Kantin ve Askeri Müze Gelirlerinden Alnan Hazine Payı Maliye Bakanlığı Diğerlerinden Alınan Paylar İlgili idare Mahalli İdarelere Ait Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar İçişleri Bakanlığı Diğer Paylar Diğer Paylar İlgili idare Para Cezaları Yargı Para Cezaları Yargı Para Cezaları Adalet Bakanlığı İdari Para Cezaları Trafik Para Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çevre İdari Para Cezaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğalgaz Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu Uyarınca Al.İd.P.C. İlgili İdare Bağlama Kütüğüne Kayıt ve Tescile İlişkin İdari Para Cezaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Veteriner Hiz. Bitki Sağ. Gıda ve Yem Kan.Uy.Al İd. Para Cz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Diğer İdari Para Cezaları İlgili idare Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Trafik Para Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Şeker Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları ( sonrası) Maliye Bakanlığı Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları İlgili idare Vergi Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Barışı TEFE Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı Usulsüzlük, Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Vergi Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Diğer Para Cezaları Düşük Olan Değerleme Tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları Gelir İdaresi Başkanlığı Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des.Fonu Kesintileri) Gelir İdaresi Başkanlığı Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Gecikme Zamları Hazine Müsteşarlığı Trafik Muayenesi Para Cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları İlgili idare Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İlgili idare İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller Hazine Müsteşarlığı İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları İlgili idare Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredi Gelirleri Hazine Müsteşarlığı Para Farkları İlgili idare Kişilerden Alacaklar İlgili idare Afetlerde Kullanılacak Gelirler Başbakanlık (AFAD) Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mera Gelirleri İlgili idare Çevre Kredi Anaparası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Tahsil Edilen Devlet Katkısı Tutarları Hazine Müsteşarlığı sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 25 inci Fıkrası Gereğince Alınan Gelirler İçişleri Bakanlığı YİKOB lar Tarafından Yürütülecek Hizmetler Karşılığı Elde Edilen Gelirler İçişleri Bakanlığı sayılı Kanun Kapsamındaki Diğer Geçici Gelirler İçişleri Bakanlığı Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen Gelirler Adalet Bakanlığı S. K. Ger. İd. Öd. Gid. Av. Kullanılma Tut. İl. Gel Tah Adalet Bakanlığı Pay Ayrılmayan Kaldırılan Fon Artıkları Maliye Bakanlığı Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler İlgili idare 06 Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Sosyal Tesis Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Diğer Bina Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Arazi Satışı Arazi Satışı Maliye Bakanlığı Arsa Satışı Arsa Satışı Maliye Bakanlığı Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri DSİ Genel Müdürlüğüne Tahsisli Taşınmazların Satışı (4706 S.K.) Maliye Bakanlığı /B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (6292 sayılı Kanun 6. Madde) Maliye Bakanlığı Proje Alanlarındaki 2/B Taşınmazların Devrinden Elde Edilen Gelirler (6292 Sayılı Kanun 8. Madde) Maliye Bakanlığı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Gelirleri (6292 Sayılı Kanun 12. Madde) Maliye Bakanlığı Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri Maliye Bakanlığı Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri İlgili idare Taşıt Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri İlgili idare Stok Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri İlgili idare Diğer Taşınır Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri İlgili idare Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Tahvil Senet ve Bonolar Hazine Müsteşarlığı Altın Altın Hazine Müsteşarlığı Altın Dışındaki Kıymetli Madenler

5 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Hazine Müsteşarlığı Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Hazine Müsteşarlığı Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Hazine Müsteşarlığı Diğer Sermaye Satış Gelirleri Enerji Dağıtım ve Santralları Devri Geliri Enerji Dağıtım ve Santralları Devri Geliri Hazine Müsteşarlığı Telekom Hisse Satış Geliri Telekom Hisse Satış Geliri Hazine Müsteşarlığı Diğer Sermaye Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri Hazine Müsteşarlığı 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Özel Bütçeli İdarelerden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Spor Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Türk Standartları Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Milli Prodüktivite Merkezi'nden Hazine Müsteşarlığı Türk Patent Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'ndan Hazine Müsteşarlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Orman Genel Müdürlüğünden Hazine Müsteşarlığı Atatürk Araştırma Merkezinden Hazine Müsteşarlığı Atatürk Kültür Merkezinden Hazine Müsteşarlığı Türk Dil Kurumundan Hazine Müsteşarlığı Türk Tarih Kurumundan Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Hazine Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na Hazine Müsteşarlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Su Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye İnsan Hakları Kurumu'ndan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Kamu İhale Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Rekabet Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumun'dan Hazine Müsteşarlığı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumlarından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerden İl Özel İdarelerden Hazine Müsteşarlığı Belediyelerden Hazine Müsteşarlığı Köylerden Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdare Birliklerinden Hazine Müsteşarlığı Bağlı İdarelerden Hazine Müsteşarlığı Kamu Teşebbüslerinden, Döner Sermayelerden, Fonlardan ve Mali Kurumlardan Gemi Sanayii'nden Hazine Müsteşarlığı T.C. Devlet Demiryolları'ndan Hazine Müsteşarlığı Tarım İşletmeleri'nden Hazine Müsteşarlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden Hazine Müsteşarlığı Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'den Hazine Müsteşarlığı Elektrik Üretim A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Elektrik İletim A.Ş.'tan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Elektrik ve Taahhüt A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'dan Hazine Müsteşarlığı Üretici Birliklerinden Hazine Müsteşarlığı Tarım Kredi Kooperatiflerinden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Sümer Halı AŞ'den Hazine Müsteşarlığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan Hazine Müsteşarlığı Türkiye Seluloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'den Hazine Müsteşarlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'dan Hazine Müsteşarlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğü'nden Hazine Müsteşarlığı Diğer Teşebbüslerden Hazine Müsteşarlığı

6 Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi'nden Hazine Müsteşarlığı Diğer Döner Sermaye İşletmeleri'nden Hazine Müsteşarlığı Ziraat Bankası'ndan Hazine Müsteşarlığı Kalkınma Bankası'ndan Hazine Müsteşarlığı Eximbank'ndan Hazine Müsteşarlığı Diğer Mali Kurumlardan Hazine Müsteşarlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Hazine Müsteşarlığı Diğer Fonlardan Hazine Müsteşarlığı Yüksek Öğretim Kurumlarından Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Hazine Müsteşarlığı Ankara Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Hacettepe Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gazi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İstanbul Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Boğaziçi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Marmara Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ege Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Trakya Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Uludağ Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Anadolu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Selçuk Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Akdeniz Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Erciyes Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Cumhuriyet Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Çukurova Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Atatürk Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İnönü Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Fırat Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Dicle Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yüzüncüyıl Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gaziantep Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Hazine Müsteşarlığı Gebze Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Harran Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Adnan Menderes Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mersin Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Pamukkale Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Balıkesir Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kocaeli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Sakarya Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Celal Bayar Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mustafa Kemal Üniversitesi^nden Hazine Müsteşarlığı Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kafkas Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Niğde Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Dumlupınar Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kırıkkale Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Galatasaray Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ahi Evran Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kastamonu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Düzce Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Uşak Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Namık Kemal Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Erzincan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Aksaray Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Giresun Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Hitit Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bozok Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Adıyaman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ordu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Amasya Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Sinop Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Siirt Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Karabük Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bitlis Eren Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Kırklareli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bingöl Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Muş Alparslan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Batman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ardahan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bartın Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bayburt Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Gümüşhane Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Hakkari Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı

7 Iğdır Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Şırnak Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Tunceli Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yalova Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Türk-Alman Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Bursa Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Yükseköğretim Kurumlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Abdullah Gül Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Hazine Müsteşarlığı Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlardan Hazine Müsteşarlığı Vakıf üniversitelerinden Hazine Müsteşarlığı Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Hazine Müsteşarlığı Kamu Ortaklıklarından Hazine Müsteşarlığı Özel Teşebbüslerden Hazine Müsteşarlığı Hane Halklarından Hazine Müsteşarlığı Diğerlerinden Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Dış Ülkelere Yapılan Yardımlardan Tahsilat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Hazine Müsteşarlığı Diğer ülkelerden Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Kuruluşlara Yapılacak Ödemelerden Tahsilat Uluslararası kuruluşlara yapılan ödemelerden tahsilat Hazine Müsteşarlığı Uluslarüstü Kuruluşlardan Tahsilat Uluslarüstü kuruluşlardan tahsilat Hazine Müsteşarlığı Dışarıya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat Dışarıya verilen diğer borçlardan tahsilat Hazine Müsteşarlığı AÇIKLAMALAR Ödeme belgesi (Ödeme Emri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi) düzenlenmek suretiyle yapılan tevkifatların (Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Karar Pulu gibi kesintiler) tamamı, ödeme belgesini düzenleyen kurumun kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. İdari para cezalarından ödeme süresi içerisinde tahsil edilenler cezayı kesen kurumun kurumsal koduyla, kesinleştikten sonra 6183 sayılı Kanun gereğince takip ve tahsili için ilgili vergi dairesine intikal ettirilenler ise Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. İkmalen salınan harçlar Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. 2 No'lu harç beyannamesi ile beyan edilip vergi daireleri veya bağlı malmüdürlüklerine ödenen tapu harçları, Gelir İdaresi Başknalığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. Kadastro yapılırken tahakkuk ettirilerek ilgili vergi dairesine yatırılması gereken harçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. Tahsil edilen gelirlerden ret ve iade edilmesine karar verilenlerin, ret ve iade işleminde de tahsili sırasında kullanılan kurumsal kod kullanılacaktır. Trafik para cezalarından süresi içinde saymanlıklar veya vergi dairelerince tahsil edilenler cezayı tahakkuk ettiren kurumun (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) kurumsal koduyla, süresi geçtikten sonra tahsili yapılanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır. Vergi borcu sorgulanması sonucunda tespit edilerek ödeme belgesinde emanetler hesabına alınarak muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla ilgili vergi dairesine gönderilen tutarlar Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal koduyla kayıtlara alınacaktır.

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738.

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738. İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ MAYIS 4 MAYIS MAYIS DEĞİŞİM % Vergi.44.34.74,4.76.738.,4 9,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 33.499.387,6 39.469.7,7 8, Gelir

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ KASIM E K O D GELİR TÜRÜ KASIM 4 KASIM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.48.87.96,7 8.4.87.83, 3, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 8.44.6,3 93.83.9,,7

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 300.995.224.000 330.772.633.000 360.321.529.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.301.354.000 8.943.556.000 9.678.272.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.183.383.000

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35 İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ TEMMUZ E K O D GELİR TÜRÜ TEMMUZ TEMMUZ 4 DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri..7.8,49..6.,6 9, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 47..786,7 494..79,6, Gelir

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı + Gümrük ve Ticaret

Detaylı

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA)

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) KURUMLAR ALIM FAİZ CARİ TRANSFER GİDERİ TRANSFERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mayıs 2016 ENGELLİLELERE TAHSİSLİ KADRO KONTENJANLARININ KARŞILAŞTIRMALI DURUM CETVELİ

Mayıs 2016 ENGELLİLELERE TAHSİSLİ KADRO KONTENJANLARININ KARŞILAŞTIRMALI DURUM CETVELİ Mays 2016 Çalşan Açk NO Kurum Ad 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 804 24 21 3 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 135 4 2 2 3 ADALET BAKANLIĞI 99.022 2.971 1.597 1.374 4 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kasım 2015 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Kasım 2015 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Açık 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 808 24 21 3 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 125 4 2 2 3 ADALET BAKANLIĞI 99.021 2.971 1.608 1363 4

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ AĞUSTOS 014 AĞUSTOS 01 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 17.84.97.66,18 19.797.7.81,44 10,96 1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 Sayı :B.13.1.DPB.0.65.01/ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı DPBNo: 447 Ş 5 05-03-2012 20124478 Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. DAMGA VERGİSİ KANUNA GÖRE SGK RESMİ DAİRE DEĞİL Resmi Kanun Ad DAMGA VERGİSİ KANUNU Madde No 8 Kapsam Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendiyle değişen

Detaylı

ASMMMO SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.)

ASMMMO SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.) 5018 SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.) ( I ) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri

Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri Sıra No Kurum Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADAKLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI I II III IV İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME Bakan veya Bütçe Türü Bakana karşı

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

GENEL BÜTÇE GELİR HESAP PLANI

GENEL BÜTÇE GELİR HESAP PLANI GENEL BÜTÇE GELİR HESAP PLANI I II III IV 01 01 1 Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 1 1 Gelir Vergisi 01 1 1 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi 01 1 1 02 Basit Usulde Gelir Vergisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5/A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 3 0 2 Abdullah Gül Üniversitesi 3 2 1 3 Adalet Bakanlığı 20 16 4 4 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü 3 1 2 5 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 2 1 6 Adana Büyükşehir

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA I ^ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı Sayı : B.02.1.DPT.0.16.00.00-603.01/ /Q^^'X^ ^. J i u>,!r.'io/ ı I Konu : Yatırım Talepleri İLGİLİ MAKAMA Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

BAŞBAKANLIK MAKAMINA BAŞBAKANLIK MAKAMINA 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

19 Eylül 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

19 Eylül 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N 2015 YILI FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı:

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Yeni Burdur 107310446 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı