GENEL BÜTÇE GELİR HESAP PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BÜTÇE GELİR HESAP PLANI"

Transkript

1 GENEL BÜTÇE GELİR HESAP PLANI I II III IV Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Geçici Vergisi Kurumlar Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Tevkifatı Kurumlar Geçici Vergisi 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Veraset ve İntikal Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Bina Vergisi Arsa Vergisi Arazi Vergisi Çevre Temizlik Vergisi 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi Beyana Dayanan KDV Tevkif Suretiyle Kesilen KDV Özel Tüketim Vergisi Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıt Araçları Alkollü İçkiler Tütün Mamülleri Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Şans Oyunları Vergisi Şans Oyunları Vergisi Özel İletişim Vergisi Özel İletişim Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri Eğlence Vergisi Yangın Sigortası Vergisi İlan ve Reklam Vergisi 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri Ek Mali Yükümlülük İthalde Alınan Katma Değer Vergisi İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Diğer Dış Ticaret Gelirleri Diğer Dış Ticaret Gelirleri 01 5 Damga Vergisi Damga Vergisi Damga Vergisi Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri 01 6 Harçlar Yargı Harçları Ticaret Sicil Harçları Esnaf Sicil Harçları Diğer Yargı Harçları Noter Harçları

2 01 6 I 2 01 Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Harçları Tapu Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Gemi ve Liman Harçları Gemi ve Liman Harçları İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Avcılık Belgesi Harçları Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Trafik Harçları Trafik Harçları Diğer Harçlar Yurtdışı Çıkış Harcı Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar Özel Güvenlik Harçları Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı Gemi Sağlık Resmi Bina İnşaat Harcı Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı İşgal Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Kaynak Suları Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tellallık Harcı Toptancı Hali Resmi Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Kaldırılan Vergi Artıkları Kaldırılan Vergi Artıkları Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Sosyal Güvenlik Gelirleri Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Gelirler Hizmet Akdine Dayalı Prim Gelirleri (İşçiler) Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan Prim Gelirleri (Memurlar) İsteğe Bağlı Sigorta Prim Gelirleri Tarım Sigortası Prim Gelirleri İsviçre Prim Gelirleri Toptan Alınan Prim Gelirleri Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Topluluk Sigortası Prim Gelirleri Borçlanma Karşılığı Prim Gelirleri Fiili Hizmet Zammı Diğer Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (İşçiler) Alınan GSS Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan GSS Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan GSS Prim Gelirleri Primi Devletçe Karşılanan GSS Primi Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 02 3 Iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri

3 02 3 I 1 01 Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (işçiler) Alınan Iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Sosyal Güvenlik Primi Devlet Katkısı Sağlık Primi Devlet Katkısı Diğer Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olanlar Sağlık Primi Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (İşçiler) Alınan Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan Prim Gelirleri İsteğe Bağlı Sigorta Prim Gelirleri Tarım Sigortası Prim Gelirleri İsviçre Prim Gelirleri Toptan Alınan Prim Gelirleri Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Topluluk Sigortası Prim Gelirleri Borçlanma Karşılığı Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 02 9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri Diğer Değerli Kağıt Bedelleri Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri Sağlık Karnesi Satışı İhale Bülteni Abone Geliri Noter Kağıtları Satış Bedeli Pasaport Satış Bedeli Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri Satış Bedeli Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli Aile Cüzdanı Satış Bedeli Sürücü Belgesi Satış Bedeli Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli İş Makinesi Tescil Belgesi Satış Bedeli Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Teftiş ve denetleme ücret ve payları Muayene, denetim ve kontrol ücretleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller Sportif faaliyet gelirleri İlan ve Reklam Gelirleri Gişe Gelirleri Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri

4 03 2 I 1 99 Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diğer gelirler 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KIT'den Elde Edilen Gelirler İştirak Gelirleri Yeniden Değerlendirme Farkları Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Devlet Hava Mey. İşl. Genel Müdürlüğü'nden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler 03 4 Kurumlar Hasılatı Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı Resmi Basımevleri, Okullar Kurumlar Hasılatı Diğer Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları Döner Sermayeler Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar Mahalli İdareler Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kuramların Karları Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kuramların Karları Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kuramların Karları Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kuramların Karları Kültürel Hizmetlere İlişkin Kuramların Karları Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kuramların Karları Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Diğer kurumlar karları Diğer kurumlar karları 03 6 Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri Ön İzin Gelirleri İrtifak Hakkı Gelirleri

5 04 5 I 2 02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler İç ve Dış Tanıtım Gelirleri Harita ve Kadastro Bedeli Saray Köşk ve Kasır Gelirler Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri Nato Anlaşma Karşılıkları Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri Organize Sanayi Bölge Gelirleri Gıda Maddesi Üretim İzin Gelirleri İletişim Lisans ve Ruhsat Bedeli Döner Sermaye Karlarından Sermayeye Eklenen Gelirler Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış,Hibe ve Yardımlar Yol ve Tünel Geçiş Ücreti Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları Köprü Geçiş Ücretleri Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri Hurda Gemi Satış Geliri Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı Kamu Bankalarından Nakledilen Personel Ücreti Diğer Özel Gelirler Özel Bütçeli İdarelere Ait Şartlı Bağış ve Yardımlar Şartlı Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Faizleri Mevduat Faizleri Çevre Kredi Faizleri İkrazlardan Geri Alınanlar Diğer Faizler 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Devlet Payları Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan Petrolden Devlet Hakkı Madenlerden Devlet Hakkı Oyun Kağıtları Gelirleri

6 05 2 I 1 05 Petrolden Devlet Hissesi Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Gelirleri Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yargı Harçlarından Alınan Paylar Noter Harçlarından Alınan Paylar Ticaret Sicil Harçlarından Alınan Paylar Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payları Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar Yönetim Giderlerine Katılma Payları Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Sosyal Güvenlik Kuramlarından Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları KİT'lerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Fonlardan Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Kamu Harcamalarına Katılma Payları Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Diğer Harcamalara Katılma Payları Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar Mahalli İdarelerden Alınan Paylar Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) Fonlardan Aktarmalar Tasfiye Edilen Fon Gelirleri RTUK'den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları Evrensel Hizmet Gelirleri SK. Mülga 32/2-C maddesi Uyarınca Alınan Fon Payı İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Müşterek bahis hasılatından elde edilen gelirler Bandrol, Kayıt, Tescil Ucret ve Payları Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Trafik Sigorta Payları İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı İMKB'den Alınan Paylar Şans Oyumları Hasılatından Ayrılan Kamu Payları Trafik Muayene Ucreti Hazine Payı Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri Mahalli İdare Gelirlerinden Ayrılan Paylar Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin Araştırma,Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri Payı Diğerlerinden Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Eti Maden İşletmelerinden Alınan Pay Bor Madeni Payı Gençlik Faaliyetlerine Katılım Payı Gençlik Kamplarına Katılım Payı Federasyon Faaliyetlerine Katılım Payı Spor Toto-Loto Payları At Yarışları Payı Aidat Gelirleri Buluculuk ve Katkı Payları MKE'den Alınan İthal Silah ve Fişek Satış Payları İhracatçı Birlikleri Katkı Payı Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar

7 I II III IV Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Paylar Bankalar Katılım Payı Özel Finans Kuramları Katılım Payı Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımlarından Alınan Pay TV Reklam Gelirlerinden Alınan Paylar Radyo Reklam Gelirlerinden Alınan Paylar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Diğer Paylar Mahalli İdarelere Ait Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Tarafından Paylar Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Payları Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar Diğer Paylar Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı Yeşil Kartlılardan Tedavi Katılım Payı Diğer Paylar 05 3 Para Cezaları Yargı Para Cezaları Yargı Para Cezaları İdari Para Cezaları Trafik Para Cezaları Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Karayolu Geçiş Ücretleri İdari Para Cezaları Çevre İdari Para Cezaları Doğalgaz Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu Uyarınca Al.İd.P.C Bağlama Kütüğüne Kayıt ve Tescile İlişkin İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Trafik Para Cezaları Şeker Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları Vergi Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Vergi Barışı TEFE Tutarı Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı Diğer Vergi Cezaları Diğer Para Cezaları Düşük Olan Değerleme Tutarları Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des.Fonu Kesintileri) Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Gecikme Zamları Tahkim Kurulu İtiraz ve Ceza Gelirleri Öğrenim Kredisi Gecikme Zammı Katkı Kredisi Gecikme Zammı Trafik Muayenesi Para Cezaları Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredi Gelirleri Para Farkları Kişilerden Alacaklar Afetlerde Kullanılacak Gelirler

8 DS ı I 2 D4 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan DS ı 2 DS Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı'ndan DS ı 2 Dó Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'ndan DS ı 2 Dİ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 DS Spor Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 D9 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 ıd Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 ıı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 ı2 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 ıb Türk Akreditasyon Kurumu'ndan DS ı 2 ı4 Türk Standartları Enstitüsü'nden DS ı 2 ıs Milli Prodüktivite Merkezi'nden DS ı 2 1ó Türk Patent Enstitüsü'nden DS ı 2 ıi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nden DS ı 2 ıs Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan DS ı 2 ı9 Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan DS ı 2 2D Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan DS ı 2 22 Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı'ndan DS ı 2 2B Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ndan DS ı 2 24 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan DS ı 2 2S Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan DS ı 2 2ó Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'ndan DS ı 2 2İ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 2S Ceza ve İnfaz Kuramları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'ndan DS ı 2 29 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 BD Orman Genel Müdürlüğü'nden DS ı 2 Bı Atatürk Araştırma Merkezi'nden DS ı 2 B2 Atatürk Kültür Merkezi'nden DS ı 2 BB Türk Dil Kurumu'ndan DS ı 2 B4 Türk Tarih Kurumu'ndan DS ı 2 BS Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan DS ı 2 Bó Karayolları Genel Müdürlüğü'nden G8 I 2 37 Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı'ndan G8 I 2 38 Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı 'ndan G8 I 2 39 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı 'ndan DS ı B Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan DS ı B Dı Radyo ve Televizyon Ust Kurulu'ndan DS ı B D2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan DS ı B DB Sermaye Piyasası Kurulu'ndan DS ı B D4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan DS ı B DS Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan DS ı B Dó Kamu İhale Kurumu'ndan DS ı B Dİ Rekabet Kurumu'ndan DS ı B DS Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan DS ı 4 Sosyal Güvenlik Kuramlarından DS ı 4 D4 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden DS ı 4 Dó Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan DS ı 4 99 Diğer Sosyal Güvenlik Kuramlarından DS ı S Mahalli İdarelerden DS ı S Dı İl Özel İdarelerden DS ı S D2 Belediyelerden DS ı S DB Köylerden DS ı S D4 Mahalli İdare Birliklerinden DS ı S DS Bağlı İdarelerden DS ı ó Kamu Teşebbüslerinden, Döner Sermayelerden, Fonlardan ve Mali Kurumlardan DS ı ó D2 T.C. Devlet Demiryolları'ndan DS ı ó DB Tarım İşletmeleri'nden DS ı ó D4 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden DS ı ó DS Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'den DS ı ó Dó Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden DS ı ó Dİ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'den DS ı ó DS Elektrik Uretim A.Ş.'den DS ı ó D9 Elektrik İletim A.Ş.'den DS ı ó ıd Türkiye Elektrik ve Taahhüt A.Ş.'den DS ı ó ıı Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan DS ı ó ı2 Uretici Birlikleri'nden

9 08 1 I 6 13 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den Sümer Halı A.Ş.'den Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan Türkiye Seluloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'den Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan Et ve Balık Kurumu'ndan Türkiye Elektromekanik Sanayii GenelMüdürlüğü'ne Diğer Teşebbüslerden Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi'nden Diğer Döner Sermaye İşletmeleri'nden Ziraat Bankası'ndan Kalkınma Bankası'ndan Eximbank'ndan Diğer Mali Kuramlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Diğer Fonlardan Yükseköğretim Kuramlarından Yükseköğretim Kurulu'ndan Ankara Üniversitesi'nden Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Hacettepe Üniversitesi'nden Gazi Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Ege Üniversitesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Trakya Üniversitesi'nden Uludağ Üniversitesi'nden Anadolu Üniversitesi'nden Selçuk Üniversitesi'nden Akdeniz Üniversitesi'nden Erciyes Üniversitesi'nden Cumhuriyet Üniversitesi'nden Çukurova Üniversitesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Atatürk Üniversitesi'nden İnönü Üniversitesi'nden Fırat Üniversitesi'nden Dicle Üniversitesi'nden Yüzüncüyıl Üniversitesi'nden Gaziantep Üniversitesi'nden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Harran Üniversitesi'nden Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Adnan Menderes Üniversitesi'nden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nden Mersin Üniversitesi'nden Pamukkale Üniversitesi'nden Balıkesir Üniversitesi'nden Kocaeli Üniversitesi'nden Sakarya Üniversitesi'nden Celal Bayar Üniversitesi'nden Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Mustafa Kemal Üniversitesinden Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Kafkas Üniversitesi'nden

10 08 1 I 7 46 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Niğde Üniversitesi'nden Dumlupınar Üniversitesi'nden Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Muğla Üniversitesi'nden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Kırıkkale Üniversitesi'nden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Galatasaray Üniversitesi'nden Ahi Evran Üniversitesi'nden Kastamonu Üniversitesi'nden Düzce Üniversitesi'nden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Uşak Üniversitesi'nden Rize Üniversitesi'nden Namık Kemal Üniversitesi'nden Erzincan Üniversitesi'nden Aksaray Üniversitesi'nden Giresun Üniversitesi'nden Hitit Üniversitesi'nden Bozok Üniversitesi'nden Adıyaman Üniversitesi'nden Ordu Üniversitesi'nden Amasya Üniversitesi'nden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Sinop Üniversitesi'nden Siirt Üniversitesi'nden Nevşehir Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'nden Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Bilecik Üniversitesi'nden Bitlis Eren Üniversitesi'nden Kırklareli Üniversitesi'nden Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Bingöl Üniversitesi'nden Muş Alparslan Üniversitesi'nden Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Batman Üniversitesi'nden Ardahan Üniversitesi'nden Bartın Üniversitesi'nden Bayburt Üniversitesi'nden Gümüşhane Üniversitesi'nden Hakkari Üniversitesi'nden Iğdır Üniversitesi'nden Şırnak Üniversitesi'nden Tunceli Üniversitesi'nden Yalova Üniversitesi'nden Türk-Alman Üniversitesi'nden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Bursa Teknik Üniversitesi'nden İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Yükseköğretim Kuramlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Konya Üniversitesi'nden Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nden Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlardan Vakıf üniversitelerinden Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Kamu Ortaklıklarından Özel Teşebbüslerden Hane Halklarından Diğerlerinden

11 09 3 I Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri RTÜK lisans ücreti RTÜK yayın izni ücreti Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli Yatırımları Teşvik Gelirleri Radyasyon kaynakları İle İlgili İzin Gelirleri Atom Enerjisi Lisans Gelirleri İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri İletişim Araçları Kullanım Ücretleri Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücretleri Elektrik Piyasası Lisans Gelirleri Doğalgaz Piyasası Lisans ve Sertifika Gelirleri Petrol Piyasası Lisans Gelirleri LPG Piyasası Lisans Gelirleri TV Yıllık Kanal Tahsis Bedeli Radyo Yıllık Frekans Tahsis Bedeli Tütün Piyasası İzin vb. Gelirleri Tütün Mamülleri Piyasası İzin vb. Gelirleri Alkollü İçkiler Piyasası İzin vb. Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diğer gelirler KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Kurumlar Hasılatı Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Döner Sermayeler Mahalli İdareler Diğer kurumlar karları Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Taşınır Kiraları Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Kuramlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Sermaye Proje Yardımları Cari Sermaye Özel Gelirler Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri

12 09 5 I 1 03 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kuramlardan Alınan Paylar Devlet Payları Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yönetim Giderlerine Katılma Payları Kamu Harcamalarına Katılma Payları Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Paylar Mahalli İdarelere Ait Paylar Diğer Paylar Para Cezaları Yargı Para Cezaları İdari Para Cezaları Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Vergi Cezaları Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredi Gelirleri Para Farkları Kişilerden Alacaklar Afetlerde Kullanılacak Gelirler Orman Köylülerini Kalkındırma Gelirleri Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri Mera Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Arazi Satışı Arsa Ş atışı Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Altın Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Diğer Sermaye Satış Gelirleri Enerji Dağıtım ve Santralları Devri Geliri Telekom Hisse Satış Geliri Diğer Sermaye Satış Gelirleri

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 01 PERSONEL GİDERLERİ 01 1 MEMURLAR 01 1 1 Temel Maaşlar 01 1 1 01 Temel Maaşlar 01 1 2 Zamlar ve

I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 01 PERSONEL GİDERLERİ 01 1 MEMURLAR 01 1 1 Temel Maaşlar 01 1 1 01 Temel Maaşlar 01 1 2 Zamlar ve 01 PERSONEL GİDERLERİ 01 1 MEMURLAR 01 1 1 Temel Maaşlar 01 1 1 01 Temel Maaşlar 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 01 1 2 01 Zamlar ve Tazminatlar 01 1 3 Ödenekler 01 1 3 01 Ödenekler 01 1 4 Sosyal Haklar 10

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA I ^ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı Sayı : B.02.1.DPT.0.16.00.00-603.01/ /Q^^'X^ ^. J i u>,!r.'io/ ı I Konu : Yatırım Talepleri İLGİLİ MAKAMA Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI EK: KS1 MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Konu: Elektronik Tebligat

Konu: Elektronik Tebligat Konu: Elektronik Tebligat 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu na Elektronik tebligat başlıklı aşağıdaki madde eklenmiştir: Elektronik

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu

STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu NURHAN YENTÜRK Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 330 STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları 11 Kamu

Detaylı

GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) R.G. Tarihi : 06/04/2012 R.G. Sayısı : 28256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) R.G. Tarihi : 06/04/2012 R.G. Sayısı : 28256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) R.G. Tarihi : 06/04/2012 R.G. Sayısı : 28256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003

Detaylı

VI-20 GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)

VI-20 GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) VI-20 GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) R.G. Tarihi : 06/04/2012 R.G. Sayısı : 28256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Nisan 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu. ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI

YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu. ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100

Detaylı

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı 0006 Gelir Götürü

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı