NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır. 2.0 KAPSAM Yapılan analize göre özel bir işlem gerektiren veya yasal bir şarta bağlanan numune alımı bu prosedürün kapsamındadır. 3.0 SORUMLULAR Müşteriler 4.0 İLGİLİ BÖLÜMLER Kalite Yönetim Temsilcisi (yasal zorunlulukların takibi) 5.0 UYGULAMA Hizmet kapsamımızda numune alma işlemi bulunmamaktadır. Ancak, analizlenecek numune alınma aşamasında özel bir işlem gerektiriyorsa veya yasal olarak bu işlem tebliğ veya yönetmelik ile belirli bir şarta bağlandıysa, bu işlem müşterilerimize bildirilir. Yasal ve dış kaynaklı doküman listesinde (KAL-LST-008) belirtilen sıklıklarda kontrol edilen kaynaklarda yapılacak numune alma ile ilgili değişiklikler, ivedilikle değişikliğin yapıldığı gün web sayfasında güncellenir. Numune alımı ile ilgili öncelikli olarak kontrol edilmesi gereken dokümanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen tebliğ ve yönetmelikleridir. Tebliği olmayan ürünler için standartlar, A.B. mevzuatları ve bilimsel yayınlardan yararlanılabilir. 5.1 Genel Kurallar: Numune alınırken birkaç temel aşama gözlemlenmelidir: Numune alımının gerçekleştirildiği yer mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Dış etkenlerin numuneyi değişime uğratmaması yönünden özen gösterilmelidir. Numune alma aletlerinin temizlenmesinde kullanılan deterjanlar veya solventler de sonucun yanlış çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden temizlik sonrası çok iyi durulama ve kurutma gereklidir. Numune alımında kullanılacak doğru ekipmanın seçilmesi son derece önemlidir. Doğru ekipman seçimi, eşyanın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile eşyanın içinde bulunduğu konteynerlerin yanı sıra ekipmanın kendi bünyesinden numuneyi kirletecek herhangi bir madde açığa çıkarmayacak inert (etkileģime girmeyen) malzemeden yapılmış olmasına bağlıdır. Genellikle, ekipmanın paslanmaz çelik ve yüksek kalitede sentetik ya da plastik malzemeden bilhassa teflondan yapılmış olması daha uygundur. Ekipmanın hızla ve kolaylıkla temizlenebilmesi gerekir. İhtiyaca bağlı olarak tek kullanımlık numune alma aletleri uygun olabilir. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

2 Tekrar kullanılan türde olan ekipmanlarda hiçbir yarık ya da çatlak olmamalıdır. Artık materyal söz konusu çatlak içinde birikir ve kolayca çıkarılamazlar; bu, çapraz kontaminasyonun ve bellek etkilerinin kontrol edilemeyeceği anlamına gelir. Bilhassa, elektro-cilalanmış paslanmaz çelik ve teflon gibi pürüzsüz yüzeylere sahip ekipmanların kullanımı daha uygundur. Bu, numune artıklarının birikmesini önleyerek, temizliği büyük ölçüde kolaylaştırır. 5.2 Mikrobiyolojik analizler için numune alınması ve taşınması Ürün ambalajlanmış ise orijinal ambalajı bozulmadan numune alınabilir. Ürünün büyük ambalajlar içinde bulunması halinde aseptik kurallarına uyularak, ürünü temsil edecek şekilde ambalajın değişik bölgelerinden numune alınır. Ürün sıvı ise steril araçla ürünün iyice karışması sağlandıktan sonra aseptik koşullarda numune alınır. Numunenin konulacağı kaplar, ürün özelliğine uygun olarak ve aseptik koşullarda numune almayı kolaylaştıracak, taşımada sorun yaratmayacak ve numuneyi bulaşmaya karşı koruyacak şekil ve özellikte olmalıdır. Numune alımında kullanılan bıçak, bisturi, sonda v.b. aletler ve numune konulacak kaplar sterilize edilebilir malzemeden yapılmış olmalıdır (cam, kavanoz, çelik kap, yetkili makam tarafından izin alınmış plastik kap, spatül, pipet, maşa, kaşık, kepçe v.b.) ve her kullanım öncesinde sterilize edilmelidir. Numune alımında kullanılan bıçak, sonda v.b. aletler alkole daldırılarak yakılmak suretiyle sterilize edilir. Bunun için küçük bir ispirto ocağı veya ucunda pamuk sarılı bir çubuk kullanılabilir. Büyük ambalajlar içinden numune alınması halinde, ambalajın cinsine uygun şekilde ambalajın açılacağı kısım uygun yöntemle (%70 lik alkol, kimyasal madde veya alevle vb.) sterilize edilmelidir. Numuneler kap içerisine konurken kapaklarının kırk beş (45) derecelik eğimle açılması ve numune konduktan sonra derhal sıkı bir şekilde kapatılması gerekmektedir. Bu işlemler aseptik koşullarda yapılırken alkol veya ispirto ocağı kullanılır. Numune alma aşamasında, havadan bulaşmaya neden olabilecek hava akımı, insan hareketi gibi hususların bulunmamasına dikkat edilir. Numune bir boru veya musluktan alınacaksa, boru veya musluğun akış ağzı alkolle yıkanır ve bir miktar ürün akıtıldıktan sonra numune alınır. Ayrıca numune belli zaman aralıkları ile akıştan toplanır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 2/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

3 Numunelerin laboratuvara taşınmasında ürünün etiket bilgilerinde yer alan muhafaza koşullarına ve/veya ürün özelliğine göre uygun önlemler alınır ve son tüketim tarihi de dikkate alınarak en kısa sürede belirlenen laboratuvara ulaştırılır. Eğer ürün kuru ve orijinal poşeti içinde ise rutubetten korunmalı ve poşetin zarar görmemesine özen gösterilmelidir. 5.3 Numune Alımında Genel Kurallar Normal koşullarda üretim yerlerinden numune alımı esnasında; Parti büyüklüğü belirlenir, Numunelerin ayrılması için uygun kodlar veya tanıtıcı işaretler verilerek, gerekli sayıda numune ünitesi rastgele seçim kurallarına göre partiden ayrılır. Tasarlanan amaç için uygun bir örnekleme planı seçilmelidir. Heterojen bir materyalden numune alındığında numune miktarı arttırılmalı ve örneklemeden önce homojenlik sağlanmalıdır. Sıvı ve yarı sıvı materyallerden numune alınacağı zaman bir birim belirlenmelidir, kap hacmi veya kullanılacak prob hacmi gibi. Yığının büyüklüğü, paketlenmiş olması veya yığın halinde olması gibi özellikleri, örneklemenin büyüklüğünü etkilemektedir. Materyalin paketlenmiş olması durumunda örneklemede kaç birimin alınacağı belirlenmelidir. Ayrıca yığının gelişigüzel istif edilmesi durumunda şansa bağlı olarak numune alınmalıdır. Alınan numune; kompozisyon, renk gibi özellikle analiz sırasında araştırılacak özelliklerini aynen korumalı, taşınabilir miktar ve boyutlarda ve analizlenebilir miktarda olmalıdır. Alınan numune, bütünün özelliklerini aynen taşımalı veya bütünün özelliklerinde sonradan meydana gelen herhangi bir değişim numunede de olmalıdır. Herhangi bir bütünden alınan numuneler birbirinden ayrı ve bağımsız olmalıdır. Az sayıda fazla miktarda numune yerine, fazla sayıda az miktarda numune tercih edilmelidir. Örneğin: 1 tane 200 g. lık yerine 4 tane 50 g. lık. Ürün büyük bir kutuya yerleştirilmiş küçük paketlerden oluşuyorsa, 1 kutudan 5 paket yerine, 5 farklı kutudan 1 er paket alınması uygundur. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 3/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

4 Ürün yığın halinde ise (örn. bir tank içindeki sıvı bir ürün gibi) numune alınmadan önce uygun bir araçla karıştırılmalıdır. Bu amaçla tank içine yerleştirilmiş elektrik motorlu karıştırıcılı paletler kullanılabilir. Ürün yığın halinde bir katı ise uygun bir araçla yığının farklı bölgelerinden gelişigüzel numune alınmalıdır. Kolay bozulan ürünler örnekleme işleminden sonra en çok 24 saat içinde analiz edilmelidir. Ancak bu süre ürüne göre daha az ya da çok olabilir. Numunenin konacağı kapların temiz, kuru, geniş ağızlı, steril, ve alınacak numune miktarına uygun olması önemlidir. Plastik kavanoz ve metal kutular sızdırmaz özelliklerinden dolayı tavsiye edilmektedir. Cam kaplar kırılabileceğinden mümkünse kullanılmamalıdır. Numune kabı kapaklarının contaları sağlam olmalı hava ve su sızdırmamalıdır. Analiz için alınan numunenin analize kadar hiçbir değişime uğramadan saklanması büyük önem taşımaktadır. (numune Alma, Taşıma, Muhafaza talimatı) Kimyasal analiz için alınacak numunelerin konulacağı kaplar gıda ile temas ettiğinde herhangi bir reaksiyon vermeyecek nitelikte olmalıdır. Aynı partiye ait gıda maddelerinden birden fazla numune almayı gerektiren durumlarda bu gıda maddelerinden: a adete kadar olanlardan % 4 b adete kadar olanlardan; ilk 100 için % 4 geri kalanı için buna ilave olunan % 2 c adete kadar olanlardan; ilk 500 için alınacak numune adedine ilave olarak, geri kalanı için % 1 numune alınır. Orijinal ambalajı ile birden fazla numune alınması gereken durumlarda numunenin üretim tarihi ve seri numarası, parti numarasının aynı olmasına dikkat edilmelidir. Rutubet miktarı tayini için alınacak numunelerin rutubet geçirmez kaplara konularak, ağızları hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Gıda maddelerinden alınacak numuneler Türk Gıda Kodeksinde istenilen analizlere yetecek miktardan az olmamalıdır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 4/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

5 5.4. Et ve Et Ürünlerinden Numune Alma Tanımlar: Et: Sığır, manda, koyun, keçi gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar; tavuk, hindi, kaz, ördek, beç tavuğu gibi evcil kanatlı hayvan ile tavşan ve domuzdan elde edilen, insan tüketimine uygun tüm parçaları, Et ürünleri: Soğutma ve dondurma işleminden geçen etlerden hazırlanan, kesit yüzeyleri taze etin karakteristik özeliklerini göstermeyecek şekilde işlemden geçen ürünleri, Hayvansal kökenli diğer ürünler: Et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, don yağ tortusu, jelatin, et tozu, tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını, Karkas: Tekniğe uygun olarak kesilmiş kasaplık hayvanların, kanının akıtılıp yüzülerek iç organların boşaltılıp baş ve ayaklarından ayrılarak soğutulduktan sonra elde edilen gövdesini ifade eder Numune Kapları Numune alma araç ve kapları iyice kapatılabilmeli, ışık ve/veya oksijenin etki veya etkilerini en aza indiren şekilde olmalıdır. Vidalı kapaklar, inert malzemeden yapılmış, su sızdırmayan contalar olmalıdır. Numune alma araçları ve kapları temiz ve steril olmalı ve ürünün mikroflorasını etkilememelidir. Gerektiğinde, numune alma araç ve kaplarının sterilizasyonu için aşağıdaki metotlardan biri uygulanmalıdır; -121 ºC den daha düşük ve 20 dakikadan daha az olmayan ıslak sterilizasyon, -70 ºC den daha düşük ve 1 saat süreden daha az olmayan kuru sterilizasyon Eğer bu yöntemler uygulanamıyorsa; -100 C deki buharda 1 saat tutulur, -%96 (v/v) lık etil alkole batırılıp çıkarıldıktan sonra etil alkol yakılır, -Hidrokarbon (propan, bütan) alevine tutulup, ürünle temas eden bütün yüzeyler alevden geçirilir Numune Alma İşlemi Et ve çoğu et ürünleri kompozisyon bakımından kütle genelinde homojen değildir. Çoğu kez yağlı, bağ ve destek dokulu ekstrem bölgelere sahiptirler. Et ve et ürünlerinin kıyma makinesinden çekildikten sonra çok iyi bir şekilde karıştırılması veya çok fazla sayıda örneğin kütleden alınması gerekir. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 5/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

6 Etin kıyma makinesinde çekimi muhakkak düşük sıcaklıkta yapılmalıdır. Böylece, yağın kıyma makinesine ve etrafa yapışması, bulaşması bir ölçüde önlenebilir. Ürünün çeşitli yerlerinden şansa bağlı olarak fazla sayıda numunenin alınması gereklidir. Etin kaba çekilmesi, analiz edilecek kütlenin büyük olması alınacak numune sayısını artırır. Evaporasyonla su kaybını önlemek için çekilmiş etten örnekler hemen alınmalıdır. Yaklaşık 5 örnek birleştirilir, iyice karıştırılır, kıyma makinesinden tekrar geçirilir, tekrar iyice karıştırılır. Bu işlemlerin yine soğukta ve çok hızlı yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra analizler için numune tartılır. Numunenin nem kaybetmemesi için hiçbir şekilde kâğıtla temasına izin verilmemelidir. Aynı maddeden birkaç numune kabına alım yapılıyorsa, ya da numune homojenize edildikten sonra hemen kullanılmıyorsa numune kabı üzerine ilgili bilgiler etiketlenmelidir. Alınan numune, analize alınıncaya kadar geçen sürede sürekli soğukta tutulmalıdır. Herhangi bir büyüklükte olup tek başına paketlenmiş veya hazırlanmış et ve et ürünleri ile ağırlıkları 2 kg ı geçmeyen sosis, konserve gibi et ürünlerinden bir birim veya parçanın tümü partiyi belirleyen numune olarak alınır. Karkaslar veya ağırlıkları 2 kg ı geçen taze veya dondurulmuş et ve ürünlerinden partiyi belirleyecek miktarda alınan numune duyusal analizler veya laboratuvarda yapılacak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik denemeler için ayrılır. Karkas veya büyük et parçasından alınan numune, hiçbir zaman bütünü teslim edemez. Bu nedenle örneğin alınmasında alınış amacına göre aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır; Mikrobiyolojik analizler için (Koliform veya Salmonella belirlenmesinde olduğu gibi) yüzey örnekleri, örneğin tüm yüzeyi pens ile tutulan ve steril su ile nemlendirilmiş büyük bir pamukla silinerek alınır. Laboratuvarda yapılacak kimyasal denemeler ve mikrobiyolojik analizler için gram ağırlığında kesilen parçalar olası ölçülerde numuneye en az zarar verecek şekilde alınmalıdır. Kemik seviyesinde, derinde oluşan kokuşmaların nedenlerini anlamak amacıyla yapılacak mikrobiyolojik analizler için derin kas örnekleri, karkasın bozulma görülen kısmından paslanmaz çelik numune alma cihazı veya dondurulmuş etlerde özel bir matkapla alınmalıdır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 6/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

7 Numunelerin Taşınması ve Depolanması Numuneler, alınmalarından sonra, mümkün olduğu kadar çabuk ve mamülün depolanması gereken sıcaklıkta tutularak laboratuvara ulaştırılmalıdır. Ürünlerin soğutulmuş olması durumunda: Muayenelerin 24 saat içinde yapılması tahmin ediliyorsa 0ºC ± 2 ºC de taşınmalıdır. -24ºC den düşük sıcaklıktaki donmuş numuneler fiziki ve duyusal muayenelere alınmazlar. Taşıma sırasında numunelerin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaları için gereken önlemler alınmalıdır Süt ve Süt Ürünlerinde Numune Alma Genel Uygulama: Numune alma işlemi, yeterli bilgiye sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Numuneler mühürlenmeli ve ürünün yapısını, tanıtımını gösteren, numunenin alımından sorumlu kişinin adı ve imzasının yer aldığı, tanıtıcı numarayı gösterir bir etiket takılmalıdır.(numune alma tutanağı) Gerektiğinde numune almanın amacı numunenin kütlesi veya hacmi ile numunenin durumu numune alma anındaki depolama şartları gibi ilave bilgiler de etikete dahil edilebilir. Numuneler çift alınmalıdır. İlgili taraflar arasında mutabakat durumunda veya yasal mecburiyet durumunda daha fazla sayıda numune alınabilinir. Genel olarak, numune alma ekipmanları paslanmaz çelikten olmalı ve ekipmanlar kullanılmadan önce kurutulmalıdır Mikrobiyolojik muayene için numune alma ekipmanları ve kapları kullanımdan önce steril edilmelidir. Bu işlem; iki saatten az olmayacak şekilde 170ºC daki sıcak havaya maruz bırakılarak veya otoklav içerisinde 20 dakika dan az olmayacak şekilde 121ºC deki buhara maruz bırakılarak yapılmalıdır. Numunenin taşınması ve depolanması, numunenin alındığı andaki durumunu önemli bir şekilde etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır Süt ve Sıvı Haldeki Süt Mamullerinden Numune Alma: Sıvıların karıştırılması için kullanılan karıştırıcıların, boyları kabın boylarına göre ayarlanmalıdır. uygun ve homojen dağılımı sağlaması için KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 7/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

8 Bütün sıvı kütlesi, yeterli homojen yapı elde edene kadar hep aşağıya yukarıya çevrilmek suretiyle karıştırılmalıdır. Mikrobiyolojik analiz için numuneler daima ilk olarak alınmalıdır. Küçük kaplardan numune alma işlemi için karıştırma yapılır. Süt tanklarından numune almadan önce süt en az 5 dakika mekanik olarak karıştırılır Koyulaştırılmış Süt, Şekerli Süt ve Mamüllerinden Numune Alma: Numune almada karıştırıcılar, bıçaklı karıştırıcılar, kepçeler, çubuklar, kullanılır. Numune karıştırıldıktan hemen sonra alınmalıdır. Numune miktarı 10gr dan az olmamalıdır. Her zaman ilk önce mikrobiyolojik analiz için numuneler alınır. Dökme mamul kaplar için; kap açılabilinir tipte ise kap açılmadan veya kapağı kaldırılmadan önce ürün kabının yada varilin dış taraftan temizlenmesi ve steril soğuk su ile yıkanmış olması gereklidir. Kapaklı variller için; numuneye hava girmemesine dikkat edilerek; diyagonal olarak eğilmiş bir karıştırıcı kullanılarak dairesel ve düşey hareketlerin kombinasyonu ile tamamen karıştırılır. Karıştırıcı çıkarılır ve karıştırıcıya yapışan koyulaştırılmış süt bir spatül ile veya kaşık ile kap içerisine alınır.2 litre ile 3 litre madde toplanana kadar karıştırma ve numune alma işlemi tekrarlanır. Toplanan madde homojen hale gelinceye kadar karıştırılır ve numune bundan alınır Tereyağı ve Peynir Dışında Yarı Katı ve Katı Süt Mamullerinden Numune Alma: Stabilizatörler, bağlayıcı maddeler, meyveler, kuruyemişler veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen fermente edilmiş veya edilmemiş yarı katı, katı veya köpüklü tipteki pudinglere, tatlılara ve süt mamullerine uygulanır. Her zaman ilk önce mikrobiyolojik analiz için numuneler alınır. Tanklardan numune alma işleminde; sırasında yeterli homojenlik sağlanana kadar mekanik bir karıştırıcı ile veya karıştırma çubuğu ile karıştırılır. Karıştırma yavaş ve köpük oluşturmadan yapılır. 100 g dan az olmayacak şekilde toplam temsili numune elde etmek için ürün kabının farklı kısımlarından numuneler alınır. Perakende kaplar için; 100 g dan az olmayan toplam numuneyi elde etmek için bir veya daha fazla sayıda kap alınır. Satış veya tüketim için porsiyonlar halinde mamulün alındığı büyük kaplar tamamıyla alınmalıdır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 8/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

9 Yenilebilir Buzlar, Yarı-İşlenmiş (Yarı-Mamul) Dondurmalar ve Diğer Dondurulmuş Süt Mamullerinden Numune Alma: Kısımlar halinde numunelerin alınacağı kaplardan, mamul sıcaklığı 12 C - 18 C arasında iken numune alma en iyi şekilde yapılabilir. Ürünün kıvamı, numune almak için çok sert ise, kabın tamamı numuneyi meydana getirir. Mikrobiyolojik muayene için; numune alma alanından en az 10 mm derinliğe kadar ürün kabının merkezindeki ürünün yüzey tabakasını kaldırmak için steril kaşık, bıçak ve spatül kullanılır. Her zaman ilk önce mikrobiyolojik analiz için numuneler alınır. Numune kapları 30 dakikadan az olmamak kaydı ile uygun şekilde soğutulan (örneğin katı karbondioksit ile) termal olarak yalıtımlı bir taşıma kabına yerleştirilir. Perakende kaplar; küçük ambalajları, buzlu şekerleri, çok katmanlı dondurmaları ve mozaik dondurmaları kapsar. Kendi orijinal kaplarındaki numuneler analiz edilene kadar derin dondurulmuş durumu muhafaza etmek suretiyle alınır ve sevk edilir. Yumuşak dondurma; soğutucudan doğrudan satılan dondurmadır. Tüketiciye sunulduğu şekilde mamulün durumu kontrol edilirken, dağıtım için normal olarak kullanılan perakende dağıtım işlemleri numune alma amacı için uygulanmalıdır Süt Tozu ve Süt Tozu Mamullerinden Numune Alma: Farklı yağ içeren farklı süt tozlarına, peynir altı suyu tozuna, süt protein ürünlerine uygulanır. Numune almak için sondalar, kepçe, kaşık ve geniş yüzlü spatül kullanılmaktadır. Mikrobiyolojik muayene için; numune alma işleminde sterilize edilmiş kaşık veya spatül ile ürünün yüzey tabakası alınır. Kabın merkezine yakın bir yerden sterilize dilmiş sonda ile numune alınır. Numune mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sterilize edilmiş numune kabına konulur ve kap derhal kapatılır. Her zaman ilk önce mikrobiyolojik analiz için numuneler alınır. Perakende kaplar; açılmamış ve bozulmamış kap numune olarak alınır. 100 g dan az olmayacak şekilde numune temin etmek için bir veya daha çok sayıda perakende kabı alınır Tereyağı ve İlgili Mamullerden Numune Alma: Tereyağına, katkı maddeli tereyağına, yarım yağlı tereyağına ve benzer ürünlere uygulanır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 9/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

10 Numune almada kıllanılan tereyağı sondaları ürün kanın dibine diyagonal olarak erişebilecek uzunlukta ve yapılacak analize uygun numuneyi almak için yeterli boyutlarda, spatüller geniş ağızlı ve bıçaklar yeterli büyüklükte olmalıdır. Numune kaplarının kapasitesi alınacak numune miktarına uygun olmalıdır. 2 kg lık numuneler için karton kutular kullanılır. Numune kapları, uygun şekilde kapatılabilen iç tarafı yeterli büyüklükte alüminyum folyo ile veya parşömen kağıt ile kaplanmış plastik veya karton kutulardır. Numune miktarı 50 g dan az olmamalıdır. Mikrobiyolojik muayene için; sterilize edilmiş bir spatül ile numune alma yerinden, ürünün üst tabakası 5 mm den az olmayan derinlikten alınır. Aseptik teknikler kullanılmak suretiyle önceden tarif edildiği şekilde işlemler yapılır. Her zaman ilk önce mikrobiyolojik analiz için numuneler alınır. Mamulden rulolar şeklinde numuneler almak için her seferinde sterilize edilmiş sonda kullanılır. Kimyasal, fiziksel analizler ve duyusal muayene için numune alırken fiziksel ve duyusal analizler için 2 kg lık numune alınır. Perakende kaplar (1 kg veya daha az muhtevalı); açılmamış, bozulmamış kap içeren numune olabilir. 50 g dan az olmayan numuneyi temin etmek için bir veya daha çok perakende kap alınır. Dökme veya paketler halinde mamuller (1 kg dan daha fazla içerikli); uygun büyüklükteki tereyağı sondası, tam olarak dip taraftaki yüzeye nüfuz etmeyecek şekilde diyagonal olarak mamul içinden geçirilir. Yarım dönüş yaptırılır ve numune nüvesi ile birlikte geri çekilir. Numune nüvesinin 25 mm lik üst kısmı atılır. Sondada kalan numune bir spatül yardımıyla alınır ve doğrudan kaba aktarılır veya alüminyum folyoya sarıldıktan sonra kaba alınır. Tereyağından numune alınan odanın sıcaklığı ile tereyağı sondasının sıcaklığı aynı olmalıdır. Büyük kaplar (muhtevası 2 kg dan daha fazla olan); numune kabına tamamen oturacak şekilde mamulden bir bıçak yardımıyla blok kesilir, alüminyum folyoya sarılır ve numune kabına konur. Kesme ve sarma sırasında ürünün deformasyonundan kaçınılmalıdır Yayık Altı Tereyağı ve İlgili Mamullerden Numune Alma: Numune almada kullanılacak olan tereyağı sondaları, ürün kabını dip kısmına diyagonal olarak erişebilecek uzunlukta, spatüller geniş yüzlü, 25 ml-100 ml kapasiteli kepçeler kullanılmalıdır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 10/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

11 Mikrobiyolojik muayene için; sterilize edilmiş bir spatül ile numune alma yerinden, ürünün üst tabakası 5 mm den az olmayan derinlikten alınır. Her zaman ilk önce mikrobiyolojik analiz için numuneler alınır. Kimyasal, fiziksel analizler ve duyusal muayene için numune alma kapları ve aletleri belirli şartlarda sterilize edilmelidir. Perakende kaplar (1 kg veya daha az muhtevalı); açılmamış, bozulmamış kap içeren numune olabilir. 200 g numune elde etmek için bir veya daha çok perakende kap alınır. Dökme mamuller için; sıvı haldeki mamullerde yeterli homojen yapı sağlayıncaya kadar mekanik karıştırıcıyla ve ya diskli karıştırma çubuğu ile mamul tamamıyla karıştırılır. Katı haldeki mamuller için numune miktarı 50 g dan az olmamalıdır Peynirden Numune Alma: Sert, çok sert, yarı sert, yumuşak ve yarı yumuşak, salamura peynire, önceden paketlenmiş peynire, taze peynire ve aromalandırılmış işlem görmüş peynir ile işlem görmemiş peynir mamullerine uygulanır. Numune almada kullanılacak olan peynir sondaları peynire uygun büyüklük ve biçimde, bıçaklar düzgün yüzeyli ve sivri uçlu, kesme teli yeterli uzunlukta ve sağlamlıkta olmalıdır. Numune miktarı 100 g dan az olmamalıdır. Genel olarak numune alındıktan hemen sonra numuneler (rulolar, dilimler, bölümler veya bütün olarak küçük peynirler) uygun büyüklükte ve biçimde olan numune kaplarına yerleştirilir. Numuneler kap içine sokulmak için küçük parçalara ayrılabilir ancak sıkıştırılmaz veya ezilmez. Peynir yüzeyinde küflenmeyi önlemek için peynirin doğrudan alüminyum folyo ile sarılması veya numune kutusunun dışından alüminyum folyo ile sıkıca sarılmış olarak peynir numunelerinin muhafazası özellikle uygun olmalıdır. Taze peynir ve salamura içindeki tuzlu peynir haricinde diğer peynirlerden numune alma işleminde; peynirin biçimine, kütlesine ve tipine bağlı olarak peynirin tamamının ambalajlı olarak veya ön paketlenmiş porsiyonlar şeklinde veya dilimler, bölümler ve nüveler şeklinde alınmasıyla yapılır. Peynirin tamamının veya porsiyonlar şeklinde ön paketlenmiş peynirden numune alma işleminde; 100 g dan az olmayacak şekilde numune temin etmek üzere yeterli sayıda küçük ambalajlı veya porsiyon peynirler alınır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 11/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

12 Dilimler, bölümler veya rulolar şeklinde peynirden numune alma işleminde; peynirin dışındaki sarılı kısımlar çıkarılır ancak mum ya da plastik film tabakası gibi içi astarlar çıkarılmaz. Dilim veya bölüm keserek numune alma işleminde; yeterli büyüklükteki bıçak veya kesme teli kullanılarak numune kesilir. Dilimler veya bölüm şeklinde kesilen peynir yeterli kalınlıkta olmalıdır. Mikrobiyolojik olarak numune alma işleminde yüzey numuneleri için numune miktarı 100 g dan az olabilir. Numune alınacak yerin etrafındaki peynir yüzeyi %70 lik etanol ile dezenfekte edilir. Rulolar halinde numune almak için daha büyük çaplı bir sonda ile önce kısa bir rulo alınır. Bunun için sonda 25 mm derinliğe kadar daldırılır. Sondaya tam bir dönüş yaptırılır ve numune ile birlikte geri çekilir. Alınan bu parça daha sonra açılan bu deliği kapamak için kullanılmak üzere saklanır. Kimyasal, fiziksel analizler ve duyusal muayene için numune alma işleminde; peynir içerisine yeterli uzunlukta bir sonda daldırmak suretiyle rulo halinde nüve alınır. Sondaya tam bir dönüş yaptırılıp rulo nüve ile geri çekilir. Taze peynirden numune alma işleminde; ürün kaplarının açılmamış ve içeriğinin bozulmamış olması gerekir. Ürün kapları analizden hemen önceye kadar açılmaz. Salamura peynirden numune alma işleminde; her biri en az 100 g olan parçalar alınmak suretiyle peynir numunesi alınır (salamura olmaksızın). Deneyi yapan laboratuvar numunelerin salamuralı mı yoksa salamurasız mı olması gerektiğini belirleyecektir. Normal olarak salamura alınmalıdır. Mümkün olduğunca peynir ve salamuranın orijinal oranı sürdürülmeli ve daha sonra peynir tamamen salamura ile kaplanmalıdır. Numune salamuralı alınacaksa, yeterli miktarda salamura alınır ve peynir tamıyla salamura ile kaplanır. Numune salamurasız alınacaksa numune parçaları süzgeç kağıdı ile kurutulmalı ve numune kabına yerleştirilmelidir Baharat ve Bakliyat Ürünlerinden Numune Alma: Tanımlar Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu, Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak için büyük partinin ayrılmış parçasını, İnkremental numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını, KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 12/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

13 Paçal: Muayene edilecek ürünün tamamını temsil etmek üzere tesadüfi örnekleme metoduna göre seçilen ürün örneklerinin belli bir oranda karıştırılmasını, tanımlar Bitki: Her türlü bitkilerle bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku, aşı gözü ve diğer her türlü parçalarını, Bitkisel Ürün: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel orijinli ürünleri, tanımlar Numune Alma İşlemi: Numune alacak olan görevli, öncelikle kontrolü istenen bitki ve bitkisel ürünler ile bunların bulundukları ortam ve ambalajlarının genel kontrolünü yapar. Numune alınmasına ve herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ve ambalajlarının kontrolü yerinde yapılır. Ancak, bu materyallerin genel kontrolü esnasında şüphe duyulması halinde bulaşık olduğu tahmin edilen kısımdan teşhis için numune alınır. Numuneler, her parti ve her bitki çeşidi için ayrı ayrı olmak üzere malın tamamını temsil edecek nitelikte ve tesadüfi olarak örnekleme metoduna göre hazırlanan paçaldan alınır. Görevli, öncelikle kontrolü istenen bitki ve bitkisel ürünler ile bunların bulundukları ortam ve ambalajlarının genel kontrolünü yapar. Numune alınmasına ve herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ve ambalajlarının kontrolü yerinde yapılır. Ancak, bu materyallerin genel kontrolü esnasında şüphe duyulması halinde bulaşık olduğu tahmin edilen kısımdan teşhis için numune alınır. Numuneler, her parti ve her bitki çeşidi için ayrı ayrı olmak üzere malın tamamını temsil edecek nitelikte ve tesadüfi olarak örnekleme metoduna göre hazırlanan paçaldan alınır. Hububat, bakliyat, un ve unlu maddeler, küspe, çiğit, kepek, tırnak, öğütülmüş palamut, harnup, ayçiçeği ve benzeri tohumlar ile bitki parçalarından; o 100 çuvala kadar en fazla 1 kg, o çuvala kadar en fazla 2 kg, o çuvala kadar en fazla 3 kg, o çuvala kadar en fazla 4 kg, o çuvaldan fazlası için en fazla 5 kg, numune alınır. Asgari Numune Miktarları aşağıdaki şekildedir: Tohumun İsmi Temsili numune (gram) Buğday Arpa, Yulaf 1500 Çavdar KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 13/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

14 Mısır 1000 Çeltik 1000 Sorgum 1000 Mercimek 1000 Nohut 1000 Baharatlarda ise oranlar şu şekildedir; Parti Ağırlığı (ton) Alt Parti Sayısı İnkremental Numune Sayısı Paçal Ağırlığı (kg) <15 _ Pestisit Kalıntılarının Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği Tanımlar: Analitik numune: Numune alma hatası en az olacak şekilde analitik kısımları elde etmek amacı ile analiz edilecek ürüne ait kısmın ayrılarak; karıştırma, öğütme, parçalama ve diğer işlemleri takiben analiz için laboratuvar numunesinden hazırlanan numuneyi, Birincil numune/inkremental numune: Partinin bir yerinden alınan bir veya daha fazla birimi Laboratuvar numunesi: Paçal numuneyi temsil edebilecek miktardaki numunenin laboratuvara gönderilen veya laboratuvar tarafından kabul edilen miktarını, MRL: Maksimum kalıntı limitlerini, Parti: Bir seferde teslim edilen veya üretilen ve numuneyi alan kişi tarafından orijin, üretici, çeşit, ambalajlayıcı, ambalaj tipi, işaretleme, yükleyici gibi özelliklerinin aynı olduğu bilinen veya öngörülen gıda maddesinin miktarını, Şahit numune: Numune raporu müşteriye gönderildikten sonra itiraz durumu için paçal numuneden eş zamanlı olarak ayrılan numuneyi ifade eder. Şahit numune saklama süresi bitinceye kadar derin dondurucuda muhafaza edilir (KAL-TLM-009 Numune Saklama Talimatı) Numune Alma İşlemi: Numune alımı aşamasında ürün orijinal ambalajlı satılıyor ise ambalajların genel kontrolünü yapar. Ürünler yığın halinde bulunuyor ise ortam kontrolü yapılarak ortamdan bulaşı olup olamayacağını tespit eder. Numuneler, numune alma konusunda eğitimli personel tarafından alınır. Numuneler ürünün tamamını temsil edecek nitelikte ve tesadüfi olarak örnekleme metoduna göre alınır. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 14/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

15 Ürüne zarar verilmeden numune alımı gerçekleştirilir. Numune alan personel, partinin orijini ve yapısını, sahibini, tedarikçisini veya taşıyıcısını; numunenin alınma tarih ve yerini ve gerekli diğer bilgileri Numune Alma Tutanağı Formu (KAL-FRM-113) na kayıt eder. Numune kapları, kontaminasyonu ve numunenin zarar görmesini önleyecek ve sızıntı yapmayacak, numune ile etkileşmeyecek nitelikte olmalıdır. Numuneler, alınmalarından sonra, mümkün olan en kısa sürede ve mamülün depolanması gereken sıcaklıkta tutularak laboratuvara ulaştırılmalıdır. Nakil sırasında bozulma önlenmelidir. Taze numuneler serin ortamda tutulmalı, donmuş numunelerin donmuş halleri muhafaza edilmelidir. Muayenelerin 24 saat içinde yapılması tahmin ediliyorsa 0ºC ± 2 ºC de taşınmalıdır. Taşıma sırasında numunelerin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaları için gereken önlemler alınmalıdır. 5.İLGİLİ DOKÜMAN / REFERANSLAR Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, 11. Bölüm:Numune Alma ve Analiz Metodları Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Analiz Laboratuvarlarında Kalite Sağlama İlkeleri Ders Notları, 2006 Ürünler ile ilgili TSE ler ve Tebliğ-Yönetmelikler Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (2006/51) KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 15/15 LABORATUVAR MÜDÜRÜ

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği. (Tebliğ No: 2002/15 )

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği. (Tebliğ No: 2002/15 ) Resmi Gazete : 20 Mart2002 Sayı:24701 Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/15 )

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28163 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ

Detaylı

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32)

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

15 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28026 TEBLİĞ

15 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28026 TEBLİĞ 15 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28026 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDALARDA PESTĠSĠT KALINTILARININ RESMĠ KONTROLÜ ĠÇĠN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĠĞĠ

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TASLAK)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TASLAK) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TASLAK) Amaç ve kapsam

Detaylı

NUMUNE ALIM TALİMATI

NUMUNE ALIM TALİMATI Sayfa No: 1/6 1.0. AMAÇ FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerinde müşterinin talep ettiği durumlarda deney numunelerinin alınması için gerekli şartları açıklamaktır. 2.0. KAPSAM FETLAB Analiz ve Laboratuvarı

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

TGK- GIDALARDA PESTĐSĐT KALINTILARININ RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/34)

TGK- GIDALARDA PESTĐSĐT KALINTILARININ RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/34) TGK- GIDALARDA PESTĐSĐT KALINTILARININ RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/34) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı gıdalarda

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

ET NUMUNESİ ALMA TALİMATI

ET NUMUNESİ ALMA TALİMATI Yürürlük i: ET NUMUNESİ ALMA TALİMATI Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Hazırlayanlar Gülşen ÇELİKTÜRK Gıda Mühendisi Gülay YABA Kalite Yönetim Birimi

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

Çizelge 3 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı. Parti Büyüklüğü. (n) 25 e kadar. 8 35001 ve yukarısı

Çizelge 3 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı. Parti Büyüklüğü. (n) 25 e kadar. 8 35001 ve yukarısı Ek-1/A TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bakliyat No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 0713.31.00.00.19 0713.32.00.00.19 0713.33.90.00.00

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR 1.1 Tanımlar 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye 1.1.3 Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.1.4 Yasal Mevzuatlar

Detaylı

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, tohumluklarda GDO (Genetik yapısı değiştirilmiş organizma) tespiti amacıyla yapılacak analizler için numune alınmasının

Detaylı

GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ

GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete : 02.12.2006-26364 Tebliğ No: 2006/51 Amaç

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM 5 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28488 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DÜZ SADE YAĞLARI SADEYAĞ ÜRÜN TANIMI DÖK. NO ÜT-01 TARİH 01.01.2015 REVİZYON 00 SAYFA 1/2 ÜRÜN İŞLETME ONAY BELGESİ NUMARASI TANIM REFERANS FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER BİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Bu talimat, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere EHSL Kimyasal ve Mikrobiyoloji laboratuarına analiz için getirilen numunelerin kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu,

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.20003-25171

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ EKMEK ve EKMEK ÇEġĠTLERĠ TEBLĠĞĠ Taslak (2011/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ EKMEK ve EKMEK ÇEġĠTLERĠ TEBLĠĞĠ Taslak (2011/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ EKMEK ve EKMEK ÇEġĠTLERĠ TEBLĠĞĠ Taslak (2011/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tüketime sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin tekniğine

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE BELĐRLĐ BULAŞANLARIN SEVĐYELERĐNĐN RESMĐ KONTROLLERĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ( 2002/ 25 )

TGK-GIDA MADDELERĐNDE BELĐRLĐ BULAŞANLARIN SEVĐYELERĐNĐN RESMĐ KONTROLLERĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ( 2002/ 25 ) TGK-GIDA MADDELERĐNDE BELĐRLĐ BULAŞANLARIN SEVĐYELERĐNĐN RESMĐ KONTROLLERĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ( 2002/ 25 ) (R. G. 25. 03. 2002 / 24706) Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı belirli

Detaylı

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER No GTİP Madde İsmi Ürün Adı Ürün Özellikleri Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi Sıra No Özellikler Değerler 1 İyot sayısı 73-83

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında

Detaylı

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı, Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ne müşteri tarafından elden getirilen, posta veya kargo ile gönderilen numunelerin kabulündeki uygulanacak işlemleri,

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

GIDALARDAKĠ MĠKOTOKSĠN LĠMĠTLERĠNĠN RESMĠ KONTROLLERĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA METOTLARI

GIDALARDAKĠ MĠKOTOKSĠN LĠMĠTLERĠNĠN RESMĠ KONTROLLERĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA METOTLARI 15 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28026 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDALARDAKĠ MĠKOTOKSĠN LĠMĠTLERĠNĠN RESMĠ KONTROLÜ ĠÇĠN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA

Detaylı

KONSERVE ÜRETİMİ DERSİ. Konserve üretmek. Sebze konserveleri üretmek. Meyve konserveleri üretmek. Hazır yemek konserveleri üretmek

KONSERVE ÜRETİMİ DERSİ. Konserve üretmek. Sebze konserveleri üretmek. Meyve konserveleri üretmek. Hazır yemek konserveleri üretmek KONSERVE ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Konserve Üretimi1 Konserve Üretimi2 Sebze Konservesi Çeşitleri Meyve Konservesi Çeşitleri Hazır Yemek Konservesi Üretimi Salça Üretim Teknolojisi Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 )

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 ) Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 17.03.2001-24345 Resmi Gazete 10.02.2000 - Sayı: 23960 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-31/0/2017 Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.91 0.166 9,534,079.60 KG 7,75,642.33 1435 ARPA YEMLİK MTS- 0.75 0.5 0.16 11,540.00 KG 14,2.0 1 ARPA YEMLİK TTS 0.0 0.90 0.407

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , KG 87,569.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , KG 87,569. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/09/206-30/09/206 Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.84 0.6862 3,700,227.00 KG 2,539,249.9 50 ARPA YEMLİK MTS- 0.64 0.68 0.6674 4,42 KG 94,382.92 20 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.76 0.735

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 14,552.

T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 14,552. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK TTS 0.64 1.25 0.6580 22,117.00 KG 14,552.29 3 ARPA YEMLİK ı: 14,552.29 3 ARPA ı 14,552.29 3 ÇAVDAR ÇAVDAR ÇAVDAR UNU TTS 30.25 30.86 30.6269 117.00 AD 3,583.35

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

EŞYADAN NUMUNE ALMADA UYULMASI GEREKEN EMNİYET VE TEMİZLİK KURALLARI, KULLANILAN KAPLAR, ALETLER VE NUMUNEYE YAPIŞTIRILACAK ETİKET

EŞYADAN NUMUNE ALMADA UYULMASI GEREKEN EMNİYET VE TEMİZLİK KURALLARI, KULLANILAN KAPLAR, ALETLER VE NUMUNEYE YAPIŞTIRILACAK ETİKET EK 29 EŞYADAN NUMUNE ALMADA UYULMASI GEREKEN EMNİYET VE TEMİZLİK KURALLARI, KULLANILAN KAPLAR, ALETLER VE NUMUNEYE YAPIŞTIRILACAK ETİKET Emniyet Tedbirleri: - Numune alınması sırasında orijinal eşyanın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU Diyalizin ilk yıllarında: akut diyaliz kavramı vardı Şehir suyu kullanılırdı. MEVZUAT Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ORİJİNLİ GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TALİMATI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ORİJİNLİ GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TALİMATI BİTKİSEL VE HAYVANSAL ORİJİNLİ GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TALİMATI AMAÇ Bu Talimatın amacı, bitkisel ve hayvansal orijinli gıda maddelerinde bulunan

Detaylı

Başlık: Bulaşık Makinelerinde Pas Lekesi, Bozulma, Delinme Vb. Şikayetler. Ve Çözüm Uygulaması

Başlık: Bulaşık Makinelerinde Pas Lekesi, Bozulma, Delinme Vb. Şikayetler. Ve Çözüm Uygulaması Başlık: Bulaşık Makinelerinde Pas Lekesi, Bozulma, Delinme Vb. Şikayetler. Ve Çözüm Uygulaması Ürün grubu: Tüm Bulaşık Makineleri KONU: Metal kaplarda ve makine içerisinde pas lekesi, yüzeyde renk değiştirme(kararma),

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KEMİKSİZ DANA BUT, KUZU BUT ve DANA BEL ET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

TGK-ET ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2000/4 ) 1-Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete :

TGK-ET ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2000/4 ) 1-Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : Amaç: TGK-ET ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2000/4 ) Yayımlandığı R.Gazete :10.02.2000-23960 1-Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete :17.03.2001-24345 2-Değişiklik:Yayımlandığı R.Gazete :06.02.2009-27133 Madde

Detaylı

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Ek-1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç.

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Baumit Vorspritzer Ön Serpme Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Bileşimi Çimento, sıva kumu, katkı maddeleri Özellikler Uygulandığı yüzeyin tutucu

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi Terimler ve Tarifler. A sınıfı yumurta,. Ekstra taze yumurta ve.4 B sınıfı yumurta tarifleri uygulanmaz. 4.. Fiziksel Özellikler A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge de verilen değerlere

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ HUBUBAT BUĞDAY 01/0/201 BUGDAY DİĞER DURUM - 31/0/201 T.C. Sayfa: 1-8 BUĞDAY HMS 0.95 0.99 0.9523 182,890.00 KG 14,161.90 3 BUGDAY DİĞER DURUM ı: 14,161.90 3 BUĞDAY ı 14,161.90 3 HUBUBAT 14,161.90 3 BAKLİYAT

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TGK- BELĐRLĐ GIDALARDA NĐTRAT LĐMĐTĐNĐN RESMĐKONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/33)

TGK- BELĐRLĐ GIDALARDA NĐTRAT LĐMĐTĐNĐN RESMĐKONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/33) TGK- BELĐRLĐ GIDALARDA NĐTRAT LĐMĐTĐNĐN RESMĐKONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/33) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç

Detaylı

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal Su Numunesi Alınması NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal analizler, nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen, suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-109 22.09.2017 / 28083869 DAĞITIM YERLERİNE Gümrük Yönetmeliğinin 198 (Numune almaya ilişkin kurallar), 199 (Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi)

Detaylı

SATENTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Saten Perdah Alçısı. İç Mekanlarda

SATENTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Saten Perdah Alçısı. İç Mekanlarda GENEL TANIM TANIM Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda n Konutlar n Ofis ve yönetim binaları n İş ve alışveriş merkezleri n Oteller n Hastaneler

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.50 0.5017 144,340.00 KG 72,409.00 1 ARPA YEMLİK ı: 72,409.00 1 ARPA ı 72,409.00 1 MISIR MISIR MISIR İRMİĞİ İHR 0.70 0.89 0.8194 52,500.00 KG

Detaylı

ZİRAİ KARANTİNA NUMUNE ALMA ve ANALİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal

ZİRAİ KARANTİNA NUMUNE ALMA ve ANALİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal ZİRAİ KARANTİNA NUMUNE ALMA ve ANALİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal edilen, transit geçen ve yurt içinde bir yerden diğer

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. Ders Laboratuar Malzemeleri ve Evde Kullanılabilecek Alternatifleri Beher Katı

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK , KG 16,280.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK , KG 16,280. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.90 0.8158 2,038,030.00 KG 1,662,643.47 301 ARPA YEMLİK MTS- 0.85 0.82 149,000.00 KG 122,670.00 12 ARPA YEMLİK TTS 0.85 0.8203 120,880.00

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/1/016-31/1/016 Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.83 0.757 1,675,898.00 KG 1,16,17.41 45 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.7535 686,580.00 KG 517,349.10 16 ARPA YEMLİK TTS- 0.68 0.75 0.6978

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.76 0.6957 335,70.00 KG 233,55.70 4 ARPA YEMLİK TTS 0.73 0.82 0.7820,280,356.00 KG,00,82.07 24 ARPA YEMLİK ı:,234,733.77 28 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Numunelerin analiz için hazırlanması ve sonuçların açıklanmasını,

YÖNETMELİK. b) Numunelerin analiz için hazırlanması ve sonuçların açıklanmasını, 27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.69 0.6203 1,541,550.00 KG 956,251.81 20 ARPA YEMLİK TTS-V 0.6 0.6 0.600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.5 0.6389 1,143,640.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 09/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 09/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.75 0.7149 119,663.00 KG 85,549.78 3 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.79 0.7703 48,430.00 KG 37,303.30 2 ARPA YEMLİK ı: 122,853.08 5 ARPA ı 122,853.08

Detaylı

NUMUNE KABUL TALİMATI

NUMUNE KABUL TALİMATI 1.0. AMAÇ NUMUNE KABUL TALİMATI Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 25.02.2015 00-1-6 ÜRT.06.01 TF 01 1.0 AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, pastörize süt departmanında yapılan ürünlerin yasal zorunluluk çerçevesinde ambalajlanmasını ve depolanmasını sağlamak için yöntem belirlemek,

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Ek-3 1- Dilekçe, 2- Beyanname (Ek-4), 3- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 06/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 06/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 10,650.00 KG 7,455.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.74 0.6855 237,620.00 KG 162,878.20 3 ARPA YEMLİK ı: 170,333.20 4 ARPA ı 170,333.20

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı