TÖMER / DİL MERKEZLERİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SINAVLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. Derleme: Mustafa Altun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÖMER / DİL MERKEZLERİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SINAVLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. Derleme: Mustafa Altun"

Transkript

1 TÖMER / DİL MERKEZLERİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SINAVLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Derleme: Mustafa Altun Son Güncelleme: 15 Ocak

2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kaynak: Türkçe Sertifika Programının sınavları sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında danışmanlarla belirlenecek gün ve saatte, yazılı sınav ise yine akademik takvimde belirtilen gün ve saatte internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınavların tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiye Akademik Takvim sayfasından ulaşabilirsiniz. Öğrenciler değerlendirme kriterlerinde belirtilen etkinliklerden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan aldıklarında başarılı sayılacaklardır. Program sonunda öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu gösteren Başarı Belgesi internette yayınlanacaktır. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenciler programa ait sertifikayı almaya hak kazanacaklardır. Sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifika belgesi Akademik Takvim'de belirtilen tarihten itibaren gönderilecektir. 2

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER Kaynak: Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler. Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi Beceriler En yüksek not En düşük Not Dinleme Okuma Karşılıklı 15 9 Konuşma Sözlü Anlatım 10 6 Yazılı Anlatım TOPLAM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÖMER Kaynak: TÜRKÇE YETERLİK SINAVI Türkçe yeterliğini belirlemek isteyen herkesin girebileceği bir sınavdır. Bu sınav, aşağıda belirtilen beceri alanlarında uygulanır: Dinleme Okuma Konuşma Yazma Türkçe Yeterlik Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Beceri alanları eşit değerdedir (her biri 25 puan). Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda; arası puan alan adaylara A2, arası puan alan adaylara B1, arası puan alan adaylara B2, arası puan alan adaylara C1, Türkçe Yeterlik Belgesi verilecektir. Toplam puanı 50 den daha az olan adaylara Türkçe Yeterlik Belgesi verilmez. DİPLOMA SINAVI 3

4 Çukurova TÖMER de "ileri düzey"in sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere ücretsiz olarak, talep eden diğer kişilere ücret karşılığı uygulanan sınavdır. Diploma Sınavı, Türkçe Yeterlik Sınavındaki beceri alanlarında uygulanır. Adaylar, Diploma Sınavından başarılı sayılabilmek için, her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) başarılı olmak koşuluyla 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almalıdır. 4

5 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TÖMER Kaynak: Seviye Belirleme & Kur Sonu Sınavları KUR SONU SINAVLARI Her kurun sonunda aşağıda ayrıntıları verilen ve dört beceriden oluşan bir kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçme hakkına sahip olur. Her bir kur için dört becerinin en düşük notunu alamayan yani başarısız olan kursiyer, bir üst kura geçmek için aynı kuru, yeniden ücret ödeyerek tekrar etmek durumundadır. SEVİYE BELİRLEME SINAVI Seviye Belirleme Sınavı dört temel dil beceresini ölçmeye yöneliktir. Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun sertifika Aydın TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir. Seviye Belirleme Sınavı her cumartesi saat da uygulanır. Öğrencilerin yanlarında pasaportlarını getirmeleri zorunludur. Sınava girecek olan öğrencilerin sınav saatinden en geç bir saat öncesine kadar TÖMER ofisine sınav başvurusu yapmaları gerekmektedir Seviye Belirleme Sınavı ücretlidir. Seviye Belirleme Sınavı sonucunda öğrenciler sertifikalandırılır. 5

6 6

7 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TUAM Kaynak: mid=83&lang=tr Sınavın Değerlendirilmesi MADDE 7 - (1) Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı her bir düzlemi 20 puan üzerinden değerlendirilen Sözcük-Yapı Bilgisi ile Dinleme Becerisi, Okuma Becerisi, Yazma Becerisi ve Konuşma Becerisi olmak üzere 5 düzlemde dil becerisini ölçmeyi amaçlar. (2) Sınava giren adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için her düzlemden en az % 40 (8 puan) başarı göstermek ve toplam puan olarak 100 üzerinde 70 puan almak zorundadır. (3) Herhangi bir düzlemde alınan puanın en az %40 (8 puan) olmadığı ancak adayın toplamda 70 puan aldığı durumlarda karşılıklı korelasyon çiftleri olan Dinleme ve Okuma Becerisi ile Yazma ve Konuşma Becerisi ortalamasının en az 8 puan olması şartıyla aday başarılı sayılır. Sınavın Denkliği MADDE 8 - (1) Türkçe Yeterlik Sınavından 100 üzerinden alınan puanlar "Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi" dil becerisi düzey denkliklerine çevrilir. Çevrilen yeterlik sınavı puan aralıkları, dil becerisi düzeyleri ve ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir: (2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'ndan (YÖS) harf karşılığı olarak alınan puanların Türkçe Yeterlik Sınavı puan denklikleri aşağıdaki gibidir: 7

8 (3) Diğer üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden alınan yeterlik belgeleri geçerli sayılır. (4) Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde sınava giren ve başarılı olan öğrencilere Türkçe Yeterlik Düzeylerini belirten Türkçe Yeterlik Sertifikası düzenlenir. 8

9 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER (NEÜ TÖMER) Kaynak: Sınavlar ve değerlendirilmesi MADDE 13 - (1) NEDİM de uygulanan sınavlar şunlardır: Seviye belirleme sınavı, kısa süreli sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı ve sertifika sınavı. (2) Seviye belirleme sınavı: a) NEDİM'de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 11. maddenin 1. fıkrasında belirtilen dil seviye (kur)'lerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır. b) Bu sınava NEDİM'de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir. c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda ayrı ayrı uygulanır: -Anlama (dinleme-okuma), -Konuşma (karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), -Yazma (yazılı anlatım), -Dil bilgisi ç) Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar B1 seviyesinden, 50 nin altında puan alanlar ise A1 seviyesinden öğrenime başlar. Bu değerlendirme yapılırken 4 alandaki becerinin (Anlama, Konuşma, Yazma, Dil bilgisi) ortalaması alınır. Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. d) Eğer aday NEDİM'de kurs görmeden Nevşehir Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse 4 alandaki beceriden ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. e) Seviye belirleme sınavına giren Nevşehir Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz. f) Nevşehir Üniversitesi mensubu olmayan adaylardan ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret yatıranlardan ayrıca seviye belirleme sınav ücreti alınmaz. g) Seviye belirleme sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. ğ) Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletilir ve NEDİM in Genel Ağ sayfasında duyurulur. (3) Kısa süreli sınav: (a) Dönem (kur) içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavdır. (4) Ara sınav: a) NEDİM'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan dönem (kur) içi sınavdır. b) Her dönem (kur)'de, tarihleri önceden haber verilerek en az iki ara sınav yapılır. c) Ara sınavların dönem (kur) başarı notuna katkısı %40'tır. ç) Yönetim Kurulunun kararıyla ara sınavlardan birinin yerine ödevler ve kısa sınavlar yapılabilir. d) Yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı ara sınavlara katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. 1) Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmez. 2) Aynı ara sınav için birden fazla mazeret sınavı yapılmaz. 3) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin, dönem (kur) bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş gün içinde kendisi veya bir yakını aracılığıyla Merkeze dilekçe ile başvurmaları gerekir. 9

10 4) Mazeret sınavlarının tarihleri, Yönetim Kurulunca belirlenir ve en fazla iki gün içinde yapılacak şekilde programlanır. (5) Dönem sonu sınavı: a) Her dönem (kur)'in sonunda uygulanan sınavdır. b) NEDİM de "III. İleri Seviye"nin sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere bu dönem (kur) için dönem sonu sınavı uygulanmaz; bu öğrenciler sertifika sınavına alınırlar. c) Dönem sonu sınavının dönem (kur) başarı puanına katkısı %60'tır. ç) Bir üst kura geçebilmek için dönem (kur) başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. d) Dönem başarı puanı 100 tam puan üzerinden 60'ın altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrenciler aynı seviye kursunu tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. (6) Sertifika sınavı: a) NEDİM de "III. İleri Seviye"nin sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere uygulanan sınavdır. b) Bu sınav, seviye belirleme sınavı ile nitelik bakımından aynıdır ve aynı alanlarda (Anlama, Konuşma, Yazma, Dil bilgisi) ayrı ayrı uygulanır. c) Seviye belirleme sınavının yerini tutabildiğinden, bu sınava NEDİM'de öğrenim görmeyen, fakat dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir. ç) Öğrencinin sertifika sınavından başarılı sayılabilmesi için 4 beceri alanından (Anlama, Konuşma, Yazma, Dil bilgisi) not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. d) Sertifika sınavı puanı 100 tam puan üzerinden 60'ın altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrenciler "III. İleri Seviye" kursunu tekrar ederler. e) Eğer aday NEDİM öğrencisi değilse ve NEDİM'de kurs görmeden Nevşehir Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse 4 alandaki beceriden ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. f) Sertifika sınavına giren Nevşehir Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz. g) Nevşehir Üniversitesi mensubu olmayan adaylardan ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret yatıranlardan ayrıca sınav ücreti alınmaz. ğ) Sertifika sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. h) Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletilir ve NEDİM in Genel Ağ sayfasında duyurulur. Kurs başarı puanının hesaplanması ve kurs başarı notu MADDE 14 - (1) Kurs başarı puanı, 1. ve 2. seviyelere ait dönem (kur) başarı puanları ile 3. seviye ara sınav ortalamasının toplamının üçe bölünmesi ile elde edilen puanın %40'ının sertifika sınavı puanının %60'ına eklenmesi ile belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için bu şekilde belirlenen puanın 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı puanını hesaplama formülü: 10

11 {[(1. dönem puanı) + (2. dönem puanı) + (3. dönem ara sınav ortalaması) / 3] x 0.40}+ {Sertifika sınavı puanı X 0.60}= Kurs başarı puanı (2) Yukarıdaki şekilde hesaplanan puanın karşılığında aşağıdaki harfli notlardan biri başarı notu olarak takdir olunur. Sertifika ve katılım belgesi MADDE 15 - (1) Merkezin bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere 11. maddenin 1. fıkrasında belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs seviyesini gösteren bir sertifika verilir. (2) Sertifika üzerinde, başarı ile tamamlanan programın dili, seviyesi, amacı ve süresi belirtilir. (3) Bu Yönerge hükümlerine göre başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere, sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir. 11

12 YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Kaynak: Türkçe Yeterlik Belgesi alabilmek için kaç puan almak gerekir? Türkçe Yeterlik Sınavı; okuma 25, dinleme 25, yazma 25, konuşma 25 olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda arası puan alan adaylara B2, arası puan alan adaylara C1, arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. 12

13 DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ TOEFL ibt Sınavı Puanları Kaynak: https://www.ets.org/tr/toefl/ibt/scores/ Puanlarınız sınav sorularındaki performansınıza dayanır. Resmi bir puan almak için Reading ve Listening bölümlerinin her birinde en az bir soruyu yanıtlamanız, en az bir kompozisyon yazmanız ve en az bir Speaking görevini tamamlamanız gerekir. İnternet üzerinden uygulanan TOEFL ibt sınavında, dört ölçülmüş bölüm puanı ve bir toplam puan alırsınız. Reading Bölümü (Puan: 0 30) Listening Bölümü (Puan: 0 30) Speaking Bölümü (Puan: 0 30) Writing Bölümü (Puan: 0 30) Toplam Puan (0 120) Sınav katılımcısı puan raporunuzda, puanlarınızın yanı sıra performans düzeyinizi yansıtan performans geri bildirimi ve belirtilen puan aralığındaki sınav katılımcılarının genel olarak yapabilecekleri görevlerin bir açıklaması yer alır. Başarılı veya başarısız bir TOEFL puanı yoktur; yüksek öğrenim kurumları ve kuruluşları kendi puan şartlarını belirler. TOEFL puanları, sınav tarihinden sonraki iki yıl boyunca geçerlidir ve sınava girme sayısı sınırsınızdır, ancak sınava 12 günlük bir sürede yalnızca bir defa girebilirsiniz. Halihazırda bir sınav randevunuz varsa mevcut randevunuzdan itibaren 12 günlük bir süre içinde başka bir sınav için kayıt yaptıramazsınız. 13

14 TELC TÜRKÇE SINAVI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ (A1 DÜZEYİ) Kaynak: https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/telc_turkce_a1.pdf 14

15 IELTS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Kaynak: IELTS Puanınız Nasıl Hesaplanır? IELTS Academic ve General Training Sınavları aynı ölçekte derecelendirilir. Genel Ölçek Puanınız Ana ölçek puanınız dört sınav bölümünün (Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma) ortalama puanıdır. Bu dört bölüm için verilen puan ağırlığı eşittir. Genel ölçek puanınız en yakın tam ya da yarım sayıya yuvarlanır. Örnek: Dinleme için 6,5, Okuma için 6,5, Yazma için 5,0 ve Konuşma için 7,0 alırsanız, Genel Ölçek Puanınız 6,5 olacaktır. Toplam puan 25 4 = 6.25 tir ve verilen genel puan 6,5 olacaktır. Dinleme için 4,0, Okuma için 3,5, Yazma için 4,0 ve Konuşma için 4,0 alırsanız, Genel Ölçek Puanınız 4,0 olacaktır. Toplam puan 15,5 4 = tir ve verilen genel puan 4,0 olacaktır. Dinleme ve Okuma puanları IELTS Dinleme ve Okuma Bölümlerinin her birinde 40 ar soru vardır. Her doğru yanıt için bir puan verilir. Buna bağlı olarak işlenmemiş en yüksek puan her bir bölüm için 40 dır. 1 ve 9 arasında değişen Puan Ölçeği adayların her bölümde aldıkları işlenmemiş puanlar temel alınarak hesaplanır. Aşağıdaki tabloda belirli bir Ölçek Puan için gereken işlenmemiş puanlar vardır. Dinleme Akademik Okuma Genel Eğitim Okuma 40 üzerinden Puan 40 üzerinden Puan 40 üzerinden Puan İşlenmemiş Ölçeği İşlenmemiş Puan Ölçeği İşlenmemiş Puan Ölçeği Puan

16 Dinleme Akademik Okuma Genel Eğitim Okuma Lütfen not ediniz: Farklı sınav versiyonlarını eşitlemek için, adayların sonuçlarının aynı başarı ölçeğine bağlanabilmesi için Puan Ölçeği sınırları belirlenmiştir. Bu, örneğin 6 puan sınırının, farklı versiyonlarda farklı işlenmemiş puan olabileceği anlamına gelir. Okuma ve Konuşma Puanları Yazma ve Konuşma bölümleri puanlanırken, denetmenler her bir 9 IELTS ölçeğinde tanımlanmış olan yazma ve sözlü performansı ayrıntılı bir şekilde değerlendirirler. Yazma: Denetmenler Yazma Sınavını değerlendirirken,bazı kriter kullanır; Görevdeki başarısı, Göreve verilen yanıt, cümleler arası uyum ve bağlantı, sözcük bilgisi, gramer çeşitliliği ve doğru dil kullanımı. Bu dört kriter de aynı ağırlıktadır. Konuşma: Denetmenler Konuşma Sınavını değerlendirirken, bazı kriterler kullanırlar; dilde akıcılık ve tutarlılık, sözcük bilgisi, gramer çeşitliliği ve dili doğru kullanma ve doğru telaffuz. Değerlendirme Kriteri Belirli bir puan alabilmek için gerekli olan performans seviyesinin ne olduğunu daha iyi anlamak için, Değerlendirme Kriterini okumanız gerekmektedir. IELTS sonucum neden yalnızca iki yıl geçerli olacaktır? IELTS Ortakları, iki yıldan daha önce bir süre içerisinde verilen Sınav Rapor Formalarının yalnızca, aktif olarak İngilizcenizi koruduğunuzu ve geliştirdiğinizi ispat ederseniz geçerli sayılabileceğini bildirmişleridir. 16

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNERGELERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNERGELERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNERGELERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogre timi_arastirmalari.htm

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğretim

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Kasım 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Kasım 2014 69471265-305-10080

Detaylı