TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ

2 İÇİNDEKİLER Mühendislikte Kullan lan Birimler ve Dönüşüm Tablolar... Çeşitli Elementlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri... 8 Tekstilde SI Birim Sistemlerinin Kullan lmas ve Dönüşüm Faktörleri... Lif Bilgisi Tekstil Liflerinin S n fland r lmas... 2 Liflerin Mekanik Özellikleri ve Yoğunluklar... 3 Başl ca Kimyasal Liflerin Genel İsimleri, Kimyasal Yap lar ve Baz Özellikleri... 4 Değişik Sistemlere Göre Yünlerin S n fland r lmas... 4 Yayg n Kullan lan Baz Kimyasal Lif Markalar (Trademarks)... 5 Tekstil Lifleri K saltmalar... 7 Amerikan Upland Pamuklar n n Dereceye Göre Üniversal Standartlar, Sembolleri ve Kodlar... 8 Lif Uzunluğuna Göre Universal Pamuk Standartlar... 8 Türk Pamuklar n n S n fland r lmas... 9 İplik Bilgisi İplik Numaralama Sistemleri ve Dönüşüm Formülleri İplik Numaralar İçin Dönüşüm Tablosu... 2 İplik Bükümü ve Büküm Faktörü Pamuk İplikçiliğinde Makine Tipine Göre Telef Oranlar (%) Penye Üretimi ve Verimliliği Pamuk ve Yün için Eğirimle S n rlar Standart İplikler Fantezi İplikler Dokuma Kumaş Bilgisi Standart Pamuklu Kumaşlar Standart Ştrayhgarn Kumaşlar Standart Kamgarn Kumaşlar Viskondan Yap lm ş Standart Kumaşlar Rayon (Asetat, Floş vb) ve İplikten Yap lm ş Standart Kumaşlar Hal lar... 4 Çok Kullan lan Dokuma Kumaş Örgüleri Dokuma Kumaş Hatalar Örme Kumaş Bilgisi Örmecilik Temel Bilgileri Atk Örme Kumaş Yap lar Çözgü Örme Kumaş Yap lar Örme Kumaşlarda Görülen Hatalar ve Giderilme Çareleri Terbiye ve Konfeksiyon Bilgisi Yayg n Kullan lan Boyarmadde Ticari Adlar ve Üretici Firmalar Tekstil Bak m İşaretlerinin En Son Şekli ve Aç klamalar Tavsiye Edilen İğne/İplik Ölçüleri Genel Dikiş Tipleri İğne Sistem Çizelgesi İplik Tüketim K lavuzu... 6 ISO Standart Ölçü Tablolar Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) Standart Düğme Ebatlar Deri Bilgisi Ham Deri Yap s Derinin Kimyasal Yap s Yüzey Uygulamalar na Göre Mamul Deri Tipleri Türk Standartlar nda Yer Alan Kimi Deri ve Deri Mamulleri Deri İşlenti Basamaklar Organik Tekstiller... 7 Teknik Tekstillerin Ana Uygulama Alanlar... 7 Tekstil ve Deride Çok Kullan lan Türk Standartlar Türkiye de Tekstil ve Deri Mühendisliği Alanlar nda Eğitim Veren Yüksek Öğretim Kurumlar... 75

3 BİRİMLER Enerji, iş ve s birimleri J Kwh Kgf.m K.Cal Erg Psh Hph Btu Ft.lbf l.atm J( ul)=n.m=w.s KWh (k lowatsaat) Kgf.m (Kilogram kuvvet.mt) Kcal (Kilo kalori) Erg Psh. (Metrik beygirgücü saat) Hph (Beygirgücü saat) Btu (lng. Is birimi) KH Ft.lbt (Foot libre kuvvet) O l.atm (Litre atmosfer) * (IT Kalori) ICa /T = J (Milletleraras katon) * (Thermochem) Cal = J (Is kimyas kalorisi) GÜÇ kgf.m/s Kw Kcal/s erg/s PS Hp Ft.lb/s Ft.lb/min Btu/s Btu/inin kgf.m/s (kilogram kuvvet mt/sn) x Kw (Kilowat) x Kcal/s (Kilokalon/sn) x Erg/s (Erg/sn).020x x x0-0.34x x x x x0-9 PS (Metrik beygirgücü) x x HP (Beygirgücü) x x Ft.lb/s (Font libre kuvvet/sn) x x Ft.lb/m n (Font libre kuvvet/dakika) 2.305x x x x x x x x0-3 Btu/s (ing. s birimi/sn) x x Btu/min (ing. s birimi/dk.) x x Poncelet= 00 kgf.m/s BASINÇ atm at kqf/ psi Ibf/ Torr mm Paskal Atmosfer cm 2 in 2 Bar Hq N/m 2 atm (Normal atmosfer) 0 0 C'de 760 mm Civan n ağ rl ğ at (Metrik atmosfer) Ps Torr Bar = 06 Dyn/cm KUVVET BİRİMLERİ N Dyn kgf Ibf Poundal Newton (N) = kçjs.m/sn 2 MKS Sistem DIN (Dyn) = gr.cm/sn 2 Metrik Mutlak Sistem CGS Kilogram kuvvet (kgf) = kg m/sn Metrik (Teknik) Yerçekimi Sistemi Libre kuvvet (Ibf) = lb32.74 lt/sn 2 Ing Teknik yerçekimi Sistemi Poundal ft Ing Mutlak dinamik Sistemi Ib sn BİRİMLERİN AS ve US KATLARINA GÖRE ALDIKLARI ÖN TAKILAR "0" un katlar Ön tak Ön tak İşareti 0 3 Exa E 0 5 Peta P 0 2 Tera T 0 9 Giga G 0 6 Mega M 0 3 Kilo k 0 2 Hekto h 0 Deka da 0 - Desi d 0-2 Santi c 0-3 Mili m 0-6 Mikro 0-9 Nano n 0-2 Piko p 0-5 Femto f

4 BİRİM DÖNÜŞÜM TABLOLARI Özgül Is J/m 3 C kwh/m 3 C kcal/m 3 C BTU/in 3 F BTU/ft 3 F J/m 3 C kwh/m 3 C kcal/m 3 C BTU/in 3 F BTU/fl 3 F / Özgül Is J/kgC kwh/kgc kcal/kgfc BTU/lb F J/kgC kwh/kg C kcal/kgf C BTU/lb F kj/ kg C = Kcal/ kpc Is Ak s W/m 2 kcal/m 2 h BTU/in 2 sec BTU/ft 2 sec BTU/ft 2 hr W/m 2 kcal/m 2 h BTUin/ft 2 hrf BTU/in 3 F BTU/fl 3 F / / Is l Değer J/kg kcal/kp BTU/lb J/kg kcal/kp BTU/lb Is iletim Katsay s W/mC kcal/h m C BTUİn/fPhrF BTU/ft hrf BTU/in hrf W/mC kcal/h m C BTUİn/fPhrF BTU/fl hrf BTU/n hr F / /44 /2 Is l Değer J/m 3 kcal/m 3 BTU/ft. 3 J/m 3 kcal/m 3 BTU/ft Dinamik Viskotize N s/m 2 kg/h m kp s/m 2 lb mass / ft sec Ib force sec / ft 2 N s/m2= Pa.s=0P kg/hm kp s/m2 Ib mass/ft sec Ib force sec ft Film Katsay s W/m 2 C kcal/m 2 h C BTU/ft. 2 hr.f W/m 2 C kcal/m 2 hc BTU/ft. 2 hr.f Is l Iş n m Katsay s W/m 2 (K) 4 kcal/m 2 h(k) 4 BTU/ft. 2 hr.(r) 2 W/m 2 (K) 4 kcal/m 2 h(k) 4 BTU/ft. 2 hr.(r) Yüzey N/m =0 3 dyn/cm mp/ mm Ib/in N/m mp/mm Ib/in Kinematik Viskotize Boyut m 2 /s=0 4 Stokes =0 6 cst 2

5 İNGİLİZ-AMERİKAN ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN METRİK SİSTEMDEKİ ÖLÇÜ BİRİMLERİNE ÇEVRİLMESİNDE YARARLANILACAK CETVELLER Uzunluk İn ft yd kara mili deniz mili cm m km inç x x x0-5 foot (ayak] x x0-4 yarda x x0-4 kara mili deniz mili m x x km Kulaç = 6 Ayak=.8288 m mil=0.00 pus Alan in 2 ft 2 yd 2 mil kare cm 2 m 2 a ha km 2 inç kare x x foot kare x yarda kare x mil kare 4.05x x x x m x a (ar] ha (hektar] km Dairesel mil (CM) = TT/0 6 in 2 = in 2 = cm 2 Hacim ve S v ölçüleri İn 3 ft 2 yd 3 Amerikan s v onzu İngiliz s v onzu Amerikan gal inç küp 5.787x x foot (ayak) küp yard küp Amerikan s v onzu ingiliz s v onzu Amerikan galonu ingiliz Galonu ingiliz pint'i cm dm İngiliz gal İngiliz pint cm 3 dm 3 (litre) Kütle oz Ib ScCwt Shtn Ton longton g kg t onz (ağ rl k] x x x0-5 libre x x0-4 short hundered weight 00 lb hundered weight 2 lb shortton long ton g 0.00 kg t (metrik ton]

6 ISI BİRİM SİSTEMİNİN TEMEL BİRİMLERİ Fiziksel Nicelik Birim Birimin Simgesi Uzunluk metre m Kütle kilogram kg Zaman saniye s Elektrik ak m amper A Termodinamik s cakl k kelvin K Iş k şiddeti kendal cd Madde miktar mol mol SI BİRİM SİSTEMİNİN TEMEL AÇI BİRİMLERİ Fiziksel Nicelik Birim Birimin Simgesi Düzlem aç radyan rad Hacimsel aç steradyan sr SI TEMEL BİRİMLERİNİN TANIMLARI Metre : Iş ğ n boşlukta / saniyede ald ğ yolun uzunluğu (Tart lar ve Ölçüler Konferans, 983). Kilogram : Fransa'n n Sevres şehrindeki tart lar ve ölçüler bürosunda saklanan özel bir alaş mdan yap lm ş uluslararas prototipin kütlesine eşit olarak tan mlanm şt r (. Tart lar ve Ölçüler Genel Konferans, 889). Saniye : Sezyum -33 atomunun temel halinin çok ince yar lm ş iki enerji düzeyi aras ndaki geçişe karş l k gelen ş ma periyodunun kat na eşit olarak tan mlanm şt r (3. Tart lar ve Ölçüler Genel Konferans, 967). Amper : Boşlukta metre ara ile yerleştirilmiş birbirine paralel ve dairesel kesitleri ihmal edebilecek kadar küçük olan sonsuz uzunluktaki doğrusal iletkenler aras nda metre baş na 2 x 0 7 newton kuvvet doğmas na yol açan değişmez elektrik ak m olarak tan mlanm şt r. (9. Tart lar ve Ölçüler Genel Konferans, 948). Kelvin : Suyun üçlü noktas ndaki termodinamik s cakl ğ n /273,6's na eşit olarak tan mlanm şt r (3. Tart lar ve Ölçüler Genel Konferans, 967). Kendal : Platinin donma s cakl ğ nda ve N m -2 bas nç alt ndaki bir kara cisim yüzeyinin / metrekaresinden yüzeye dik olarak yay nlanan ş k şiddetine eşit olarak tan mlanm şt r (3 Tamlar ve Ölçüler Genel Konferans, 967). Mol : Karbon -2 izotopunun 0,02 kilogram içinde bulunan atom say s na eşit atom, molekül, iyon, elektron veya diğer parçac k topluluklar n içeren madde miktar na eşit olarak tan mlanm şt r (4. Tart lar ve Ölçüler Genel Konferans, 97). Radyan : Bir dairenin çemberi üzerinde yar çap uzunluğuna eşit yay gören tepesi merkezdeki düzlem aç ya eşit olarak tan mlanm şt r. Steradyan : Tepesi merkezde bulunan ve küre yüzeyinde kenarlar yar çapa eşit olan kare tabanl bir kesti ay ran hacimsel aç olarak tan mlanm şt r. SIK KULLANILAN SAYILARIN DEĞERLERİ İşaret Say İşaret Say 2,442, , , , , , , , , , , ,459 2 / 4 2, ,44288 / 0, , , , ( 2/ ) 0, ( 3/ ) 0, ( 4/ ), ,2244 e 2,7828 /.8,74533 e 2 7,38906 / 2,57030 /e 0,3678 / 4,04720 in 2 0,6935 / 0,78540 in0 2, / 0,383 lg 2 0, / 0, n 9, / 0,63662 /g n 0,097 3 / 0, /gn, / 0,95493 g 3,356 n 5 /, g 4,42869 n,50955 g 2 n 96,7038 Yer çekimi ivmesinin (gn) birimi m/s 2 dir. LOGARİTMA İŞLEMLERİNDE TEMEL KURALLAR Log (a.b) = Loga+Logb 2 Log (a/b) = Loga-Logb 3 Log a n = nloga 4 Log n 2 = ½ Log a 5 Log(ab n ) = Lgoa+nLog b 6 Log(ab) n = n(loga+logb) 7 Log(a/b n ) = Loga-nLogb 8 Log(a/b) n = n(loga-logb) 9 Loga n = Log 0 n 0 log 0 n = loga n Loga n = Logb n xloga b 4 4

7 5 5

8 t SICAKLIĞINDAKİ SUYUN YOĞUNLUĞU ( ) ve ÖZGÜL HACMİ (v) t C V m 3 /t kg/m 3 t C V m 3 /t kg/m 3 0 0, ,8 90, ,3 2, ,9 95, ,9 4, ,0 00, ,3 6, ,9 0,055 95,0 8, ,8 20, , 0, ,6 30, ,8 2, ,4 40, , 4, ,2 50, ,9 6, ,8 60,02 907,4 8, ,5 70,44 897,3 20, ,2 80, ,9 22, ,7 90,45 876,0 24, ,2 200, ,7 26, ,7 20, ,8 28, , 220, ,3 30, ,6 230, ,3 32, ,9 240,229 83,6 34, ,2 250, ,2 36, ,5 260, ,0 38, ,9 270, ,9 40, ,2 280, ,7 45, ,2 290, ,3 50,02 988,0 300, ,5 55, ,7 30, ,6 60,07 983,2 320, , 65, ,5 330, ,2 70, ,7 340,64 609,4 75, ,9 350, ,4 80, ,8 360, ,4 85, , , ,4 374,5 3,80 358,4 6

9 SICAKLIK BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU ( C F) F C F C F C F c -7, , , ,20 5-5, , , ,0 0-2, , , ,75 5-9, , , , , , , , , , , ,0 30 -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 55 2, , , , , , , , , , , , , , , , 75 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 45 22, , , 65 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7 7

10 ÇEŞİTLİ ELEMENTLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Sembol Atom Ağ rl ğ 2 C2 6) Yoğunluğu g/cm3 Ergime Noktas C Ergime Noktas K Kaynama Noktas.03 bar C Kaynama Noktas.0 Bar K Brinell Sertliği Al Sb As » Ba Be B Cd Ca C Ce Cr Co Cu F Au J ) Fe Pb Mg Mn Hg Mo Ni Nb K ) Rh Si Ag Na S Ta Ti U V Bi W Zn Sn Zr ) Rombik yap için 4) Siyah fosfor için 2) 25 C'de 5) Beyaz fosfor için 3) Grafit için 6) 0 C'de 8 8

11 BAZI KATI MADDELERİN ÖZGÜL AĞIRLIKLARI Antrasit.50 Arduaz 2.70 Asfalt.20 Barut 0.84 Beton Buz (O C 0.92 Cam 2.50 Elmas 3.52 Fiber.45 Fildişi.90 Granit 2.70 Gre 2.50 Jips (toz) 2.27 Kalsiyum Klorür.98 Kauçuk 0.93 Keçe 0.20 Killi toprak Kireç.30 K rm z civa oksidi.4 Kola.50 Kok Kömürü.40 Kornü kömürü.88 Kristal 2.96 Kuartz 2.65 Kum (kuru).64 Kükürt 2.07 Linyit.20 Maden kömürü.50 Mermer 2.80 Meşe Kömürü 0.45 Meşin (kuru) 0.86 Meşin (yağl ).02 Mika Mum 0.96 Mütecanis kalker 2.70 Odun kömürü (toz).50 Porselen 2.30 Potasyum nitrat 2.09 Amonyum klorür.52 Selüloid.50 Sodyum nitrat 2.24 Sodyum klorür 2.5 Sülyen 9.00 Şeker.60 Tahta tozu 0.55 Tebeşir.25 Tereyağ 0.94 Tuğla.60 Çinko oksit 5.60 Buğday unu 0.60 BAZI SIVI MADDELERİN ÖZGÜL AĞIRLIKLARI Alkol (saf) 0.79 Asetik asit.06 Benzin 0.72 Benzol 0.88 Brom 3.8 Deniz suyu.02 Eter 0.73 Gliserin.26 Hint yağ 0.96 Karbon sülfür.29 Katran.20 Klorür asidi.20 Mazot 0.85 Nitratasidi %40.25 Petrol 0.80 Sülfat asidi.80 Şarap 0.99 Terebentin ruhu 0.86 Zeytin yağ

12 YAĞ SEÇİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN VİSKOZİTE ARALIKLARI Viskozite, SUS Ünite İlk Harekette Maks. Yük Taş mada Min. Çal şma için Binek Arabalar. Motor Şanzuman (otom. vites) Şanzuman (standart) Diferansiyel Direksiyon Dişli Donan m (nor.) Otobüs ve Kamvon. Motor Şanzuman (standart) Diferansiyel Direksiyon Dişli Donan m (nor.) Otomatik Vites Dizel Motorlar. Sabit Deniz Otomatik Hava Kompresörleri. Silindir Karter Hidrolik Üniteler. Mekanik Aletler Dövme (Kal pta) Yüksek H z Türbin Yataklar Alçak H z Düz Yataklar. Hafif Yük Vasat Yük Aş r Yük Halkal ve Dişli Yağlamal Yatak. Küçük ve / veya Vasat, Yüksek H z Vasat Ebat ve H z Büyük Ebat ve / veya Alçak H z Aç k Dişliler Kremayerli Dişli (Dişli Kolu ve Fener Dişli) H z, 000 RPM Kapal Dişli Kutular ve Redüktörleri üstünde alt nda. Düz Dişliler Konik ve Helezon Helezon ve Çapraz Dişliler Worn (Sonsuz Vida) Dişliler Hipoid Dişliler

13 TEKSTİLDE SI BİRİMLERİNİN KULLANILMASI VE DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ Miktar Birim Ad Birim Simgesi Eskiden Kullan lan Birimler ve SI Birim Sistemini Elde Etmek için Çarp m Faktörü Birim Faktör milimetre mm inç Uzunluk santimetre cm inç 2.54 metre m yard milimetre mm inç Genişlik santimetre cm inç 2.54 metre m yard Alan metrekare m 2 yd kilogram kg Kütle ton t Hacim litre Ib ton pint İncelik milimetre mm inç tex tex - - Lineer Yoğunluk militex destex mtex dtex kilotex ktex - - Kumaşta: Atk s kl ğ Santimetre baş na iplik say s tel/cm (pics/cm) atk /inç Çözgü s kl ğ Santimetre baş na iplik say s tel/cm (ends/cm) tel/inç Birim alandaki kütle metrekare baş gram oz/yd 2 oz/yd Çap mikrometre milimetre m mm /000 in inç Büküm metredeki büküm say s t/m (tur/m) t/inç (tur/inç) milinewton mn gf 9.8 Kopma yükü Newton N Ibf 4.45 dekanewton dan kgf 0.98

14 DOĞAL LİFLER Bitkisel Lifler Tohum Lifleri Pamuk vb. Gövde (Sak) Lifleri Keten Kenevir Jüt Rami vb. Yaprak Lifleri Sisal Abaka vb. Meyve Lifleri Kapok Hindistan cevizi vb. Hayvansal Lifler Deri Ürünü Lifler Yün Tiftik Kaşmir Deve Tavşan (Angora) Alpaka K llar vb. Salg Ürünü Lifler İpek Yabani İpek Örümcek İpeği vb. Madensel Lifler Asbest, vb. TEKSTİL LİFLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KİMYASAL LİFLER Suni Lifler (Rejenere Lifler) Selülozik Rejenere Lifler-(Rayonlar) Nitrat Lifi Bak r Lifi Viskoz Lifi Selüloz Ester Lifleri o Selüloz Asetat Lifi o Selüloz Triasetat Lifi Modifiye Selüloz Lifleri o Yüksek mukavemetli selüloz lifleri o Yüksek yaş mukavemetli selüloz lifleri (Modal lifler): Polinozik, HWM Lyocell Lifleri: Tencell, Newcell vb. Proteinik Rejenere Lifler Hayvansal Kaynakl Protein Lifleri o Kazein Lifleri o Kollagen Lifleri o Diğer Protein Lifleri Bitkisel Kaynakl Protein Lifleri o M s r Lifleri (Zein Lifleri) o Yer F st ğ Lifleri o Soya Fasulyesi Lifleri Çeşitli ( Doğal Polimer ) Rejenere Lifleri Alginat lifleri Doğal kauçuk lifleri (Elastomer lifleri) Sentetik Lifler Poliamid Lifleri Poliamid 6.6 (Naylon), Poliamid 6 (Perlon), Naylon ve diğerleri Aromatik Polyamid (Aramid) Lifleri (Kevlar, Nomex) Polyester Lifleri Polietilen teraftalat (PET) lifleri Poly -4 Siklohegzilen Dimetil Terafitalat (PCDT) Lifleri Polybutilen Terafitalat (PBT) ve diğerleri Aromatik olyester Lifleri (Vektran) Polivinil Türevleri Poliakrilonitril Lifleri: Akrilik ve Modakrilik Polivinilklorit Lifleri Polivinildenklorit Lifleri Polivinil Alkol Lifleri Polivinildenedinitril Lifleri Polistyrene Lifleri Politetra Fluoro Etilen(Teflon)Lifleri Poliolefin Lifleri Polietilen Lifleri Polipropilen Lifleri Poliüretan Lifleri (Spandex, Lycra) Diğer Sentetik Lifler Poliürea Polibenzimidasol Lifleri İnorganik Lifler Cam lifleri Seramik Lifleri Karbon lifleri Diğerleri 2 2

15 LİFLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE YOĞUNLUKLARI LİF Kopma Dayan m (N/tex) Kopma Uzamas (%) Başlang ç Modülü (N/tex) Relatif Yaş Dayan m (%) Yoğunluğu (g/cm 3 ) PAMUK StVincent Upper Benqals KETEN JUT YUN: Botany 64s Crossbred 56s Crossbred 36s İPEK CASE İN RAYON: Courtaulds Floş Fibro High-Tenacity , ASETAT Celanese TRIASETAT NYLON 6.6 Med-Tenacity High-Tenacity Kesikli Lif NYLON 6: Perlon POLI ESTER Med-Tenacity High-Tenacity Kesikli Lif AKRILIK Orlon MODAKRILIK Dynel POLIVINIL ALKOL POLIVINILIDEN KLORIT POLIETILEN: Courlene L-D Courlene H-D POLIPROPILEN: Ulstro CAM ELASTOMER Poliüretan PTFE: Teflon ÇELİK TEL BAZI KİMYASAL LİFLERİN ERİME NOKTALARI Lifler Erime Noktas (C) Dicel (sekonder asetat) 244 Tricel (triasetat) 280 Nylon 6.6 (PA) 250 Nylon 6 (PA) 25 Nylon (PA) 89 Nylon 6.0 (PA) 24 Nylon 4 (PA) 265 Nylon 5 (PA) 250 Nylon 7 (PA) 230 Nylon 6T (PA) 370 Nomex (PA) 37 Terylene (PET-PES) 260 Dacron 62 (PET-PES modifiye) 250 Vycron (PET-PES modifiye) 235 Grilen (PET-PES modifiye 250 E-Type Tetaron (PET-PES mod.) 250 Kodel (PCDT-PES) 295 Orlon (Akrilik) 280 Teklan (Modakrilik) 200 Dynel (Akrilik kopolimer) 70 Rhovyl (PVC) 80 Vinyon HH (Mod. PVC) 35 Saran (PVDN) 65 Vinal (PVA) 220 Courlen (PE) 35 Ulstron (PP) 65 Cam Lifleri NOT: PA PET PES PCDT PVC PVDN PVA PE PP = Poliamid = Polietilentereftalat = Poliester = Polisiklohegzilendimetil teraftalat = Polivinilklorit = Polivinilidendinitril = Polivinil alkol = Polietilen = Polipropilen 3 3

16 BAŞLICA KİMYASAL LİFLERİN GENEL İSİMLERİ, KİMYASAL YAPILARI VE BAZI ÖRNEKLERİ GENEL İSİMLER KİMYASAL YAPI ÖRNEKLER Asetat Sekonder Selüloz asetat Dicel Akrilik Kütlece %85'den fazla Akrilonitril içeren polimer Acrilan, Dralon, Courtelle, Orlon Alginat Aljinik asidin metal tuzlar Kalsiyum Aljinar Klorlu Lif (Klorofibre) Bak r Lifi (Cupro) Kütlece %50'den fazla Vinil Klorit veya Vinilidenklorit içeren polimer Bak ramonyum Hidroksit Yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz Rhovyl, Leavil, Saran Cuprama, Cupresa Elastan, Spandex Kütlece %85'ten fazla poliüretan elastomer Lycra, Spanzelle, Enkasvving Florlu Lif (Politetraflore etilen) Florokarbon monomerlerinden elde edilen polimer Teflon, Polifen Cam Silikatlar kar ş m Fiberglas, Marglass Modakrilik Kütlece %50-85 akrilonitril içeren polimer Dynel, Teklan Nylon veya Poliamid CO-NH fonksiyonel gruplar yinelenen polimer Nylon 6, Nylon 6.6, Nylon Poliester Kütlece %85'ten fazla diol ve teraftalik asidin oluşturduğu ester polimer Polietilen Etilen polimeri Courlene, Drylene Polipropilen Propilen polimeri Meraklon, Fibrite Triasetat Hidroksil gruplar n n %92'sinden fazlas asetilenmiş selüloz Vinylal Vinil Alkol polimeri Kuralon, Vinylon Viskoz Viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz Fibro, Sarille, Evlan DEĞİŞİK SİSTEMLERE GÖRE YÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI Alman Sistemi Frans z Sistemi İngiliz Sistemi Amerikan Sistemi İncelik (mikron) AAAAA 50 00S AAAA 40 90S AAA 25 80S Fine (ince) AA 20 70S (tam kan) A 0 64S S A/B 05 60S /2 Blood B 00 58S (yar m kan) C, I 56S 3/8 Blood (kan) C II 50S /4 Blood (kan) D, III 48S S Low /4 Blood (kan) D,, IV 44S Common (kaba) E V 40S Braid (kal n) EE VI 36S F VII 32S 62'den büyük 4

17 YAYGIN KULLANILAN BAZI KİMYASAL LİF MARKALARI (Trademarks) Ticari İsim Lif Tipi Üreten Firma Ticari İsim Lif Tipi Üreten Firma A A.C.E Polyester Allied Fibers Cosmo-Alpha Bi-komponent mikro Kanebo Lid. Absorbit Viskon Ray on American Enka Co. Coumova Polypropilen Brisihs Celanese Lid. Acelan Elastan Taekwang Indusiries Couniersiai Nylon 6.6 I.C.I. Acefafe by Avlex Aseiai avtexfibers Inc. Courlene Polietilen Briiish Celanese Lid. Acrilan Akrilik Saluiia Inc. Courtelle Akrilik Acordis (ourtaulds) Acrilan SEF Mod Akrilik Soluiia Inc. Creslan,Cresiofi Akrilik Sierling Fibers Inc. Agilon Nylon-Teksiüre İplik Deering Milikan Research C. Cshmilan Poliakrilonitril, Kesikli Asahi Chem. Indusiry Co. Agro Rayon Beaunii Mills. Corp Cyclosei Selüloz Asetat Du Poni Company Alpha (BCF) Olefin American Fib. And Yarns Co. Cysialon Rayon American Enko Corp. Amicor Antibakteriyel Acordis Amoco xxv Olefin Amaco Angelina Metalik Kesik Lif Meadowbrook Inveniions D Anso-Tex Nylon Allied Fibers Dacron Polyester Du Poni AKRA Poly. Anlron Nylon 6.6 Du Poni Company Dicel Asetat Briiish Celenese Lid. Ardil Protein Lifi Imperial Chemical Ind. Lid. Diolen PES Mikro Lif AKZO Ariloft Asetat Easiman Chem. Producuis Inc. Diolen Polyester Acordis Ind. Fibers Amel Triasetat Celanese Corp. America Doriasian Elastan Bayer Corp. Asahi Rayon Flament Asahi Chemical Ind. Co. Dralon Akrilik Farbenfabrikan Bayer A.G Assurance Poliamid 6.6 Du Poni Company Dry Siep Nylon 6 Honeywell Iniernational Astrolon C Nylon Tekstüre İplik Chelslene Durafil Viskon HT Acordis (Courtaulds) Avisco Vinyon Kopolimer American Viscose Corp. Durasoft Nylon 6.6 Soluiia Inc. Vinilklorür/viniasetat Duraspun Akrilik Soluiia Inc. Avlin Polyester Avtex Durairek Nylon 6.6 Soluiia Inc. Avora FR Polyester KoSa Dureihan Polivinilden desiyanid Celanese Fibers Corp. Avron Rayon American Viscose Corp. Dyneema Polietilen HT DSM Toyobo AXXEL Bi-kompenent lif Fiber Innovaiion Tech. Inc. Dynel Mod Akrilik Unicon Carbide Corp B E Ban-Lon Teksture İplik Joseph Banchroft&Sons Ltd Ecl pse Nylon 6 Honeywell Iniernational Basofil Melamine BASF Corparation Elite Polibütilenteraftalat Nylstar Belima-X Bi-komponent mikro Kanebo Ltd. Enka-Comfort Nylon 6 Bristi Bemberg Viskon Rayon Beanit Mills Corp. Enka Nylon Nylon 6.6 Acordis Industrial Fibers Inc. Besfight Karbon HT Toho Rayon Enkalon Nylon 6 British Enkalon Ltd. Bi-Loft Akrilik Monsanto Chem. Ltd. Enkalure Nylon American Enka Corp. Bri-Nylor Nylon 6.6 I.C.I. Fuban Inc. ESP Polyester KoSA Espa Elastan Toyobo Co. Essera Polipropilen American Fib. And Yarns Co. C Estron Asetat Eastman Chemical Co. Cantrece Bikomponent Naylon 6.6 Du Pont Company Elvan Viskon Acordis (Courtaulds) Caprolan Nylon 6 Honeywell İnternational Evolutia Akrilik Solutia Inc. Celanase Asetat Celanese Acetate F Celbond Bikomponent KoSA Fiberglas Cam Lifi Owens-Coming Fib. Co. Celasta Polyester Katl İplik British Celanese Ltd. Fibro Lyocell Acordis Cellulosic Fib. Inc. Celion Karbon BASF Structural Meterials Fibrolane Protein Acordis (Courtaulds) Celon Nylon 6 Courtaulds Filabell Elastan Israel Spandex Co. Ltd. Celon Antisiat Nylon 6 Courtaulds Filafine PES Mikrolif Groupe Rhone-Poulenc Ceylon Polyester Hoechst Celanese Filfrac Cut-Cotton Lifi Rayon Proc. Co. Of Rhode Cheviot Rayon Filament Nort British Rayon Co. Ltd. Filwell Polyester WelIman Inc. Chromspun Asetat Eastman Chemical Co. Fina Akrilik Monsanto Textiles Com. Comforel Polyester Du Pont Company Finese PES Mikrolif Hoecst Celanese Comforlast Nylon 6.6 Du Pont Company Floccal Viskon Acordis (Courtaulds) Coolmax Polyester Du Pont Company Floxan Viskon Glanzctoff A.G. Cordura Nylon 6.6 Du Pont Company Fluflene Polyester İplik Fluflon Ltd. Corebond Polyester Du Pont Company Fortisan Selüloz Asetat Clanese Fibers Corp. Corval Rayon Acordis (Coutaulds) Fortel Polyester WelIman Inc. 5

18 Ticari İsim Lif Tipi Üreten Firma Ticari İsim Lif Tipi Üreten Firma G N Galaxy Lyocell Acordis Cellulosic Fibers Inc. NewCell Lyocell (Filament) Acordis Genesis Polypropilen Amoco Fabrics & Fibers Co. Nomex Aramid (Aromatik Pa) Du Pont Company Gimy Akrilik (+Mikro) Solutia Inc. Muma Elastan (Spandex) American Cynamid Glospan Elastan Globe Mnfg. Co. Golden Glow Polyester BASF O Gore-tex Fluorocarbon W.L. Gore OPTA Nylon 6.6 Du Pont Company Grilene Polyester Grilon S.A. (E.M.S.) Orlon Akrilik Du Pont Company Grilon Polikaprolaktan Grilon S.A. (E.M.S.) P H Panox Karbon HT R.K. Carbon Helenca Strech Nylon Heberlein & Co. A.G. PBI Poli benzi midazole FR Hoechst Celanese Helion Nylon 6 Chatillon S.A. Pentron Polyester Hoechst Celanese Herculon Polipropilen Hercules Powder Co. Perfe Raylon Beaunit Mills Corp. Hollofil Polyester Du Pont Company Perlon Nylon 6 Perlon VVarenzeichenverb Hydrofil Nylon 6 Allied Polyguard Polyester KoSA Hygra Nylon 6 (Emici core) Unitika Ltd. Powminco Asbestos Powhatan Mining Co. Premafill Soft Polyester Hoechst Celanese I promodal Modal Lenzing Impressa Olefin American Fib. And Yarns Co. PTFE Floretilen FR Lenzing Islon Polyamid 6.6 INSA İstanbul Nylon Q Olana Polyamid Du Pont Company K Ouallofil Polyester Du Pont Company Kanekaran Mod Aknilk Kenegafuchi Spin. Co. Ltd. Ouartz Silika Björksten Research Labs. Kevlar Aramid (Poliamid) Du Pont Company Kodel Polyester Eastman Chemical Co.. R Kod Ofill/Osoff Polyester Eastman Chemical Co. Radilon Polyamid 6 Radici Fil SPA Kolorbon Viskon Rayon American Enka Corp. Resistat Bi-komponent Lif BASF Corporation Kurolon Polivinil Alkol American Enka Corp Rhonel Triasetat Societe Rhodiaceta S.A. Rhovyl Polivinil Klorid Societe Rhodiaceta S.A. L Rilsan Polyamid Soc Valentino d'apphicartio Lanital Protein Les Text les Noureaux Roica Elastan Asahi Chemical Ind. Leacril Antibakteriyel Akrilik Monte Fibre Lilion Nylon 6 Snia Viscosa S Linel, Lineltex Elastan Fillatice SpA, İtalya Saran Poliviniliden Klorid Dow Chemical Co. Lirelle Polyester Acordis (Courtaulds) Sarille Viskon Acordis (Courtaulds) Loftguard Polyester KoSA Sea Gard Polyester Allied Singnal Inc. Lotan Modifiye PAN, FR Monte Fibre SEF Plus Mod Akrilik Solutia Inc. Luralon Nylon American Enka Corp. Sen sura Polyester VVelIman Inc. Lurex Metal İplik Lurex Company Ltd. Serelle Polyester KoSA Lycra Elastan (Spandex) Snia Viscosa Ltd. Serene Polyester KoSA Lyocell Lenzing Lyocell Lenzing Lyocell GmbH Setila Polyester Phone Poulene Shimmereen Poliamid 6 BASF Corporation M Silfresh Antimikrobik Asetat Novaceta Marguese Lana Polipropilen Amoco Fabrics & Fibers Co. Silky Touch Poliamid 6 BASF Corporation Marvess Olefin Philips Spandex Poliüretan Du Pont Company Meraklon Polipropilen Montecatini, İtalya Spanzelle Poliüretan Acordis (Courtaulds) Merinova Protein Snia Viscosa Spectra 900,000 Polietilen Honeywell International Meryl Nylon 6.6 (+mikro lif) Nylstar Spectra Fusion Polietilen Honeywell International Mexten Satine Nylstar Stainmaster Poliamid 6.6 Du Pont Company Metion Metalik İplik Metion Corp Stay Gard Poliamid 6 Honeywell International Mewlon Polivinil Alkol Nichiko Co. Substraight Polyester Honeywell International Micrell Polyester American Micrell Inc. Super Dylon Polietilen Arco Polymer Co. Microloft Polyester Du Pont Company Micromattique Polyester Du Pont Company T Micro Safe Asetat Celanese Acetate Tactel Polyamid 6.6 Du Pont Company Micro Supreme Akrilik Sterling Fibers Inc. Tairilin Polyester Honeywell International Miralon Poliamid Teksture İpi. Heathcoat Yams Fibere Technora Para-Aramid Teijin Mobilon Elastan Nisshinbo Ind. Japonya Teflon Florokarbon Du Pont Company Modal Modal Lenzing Teklan Mod Akrilik Acordis (Courtaulds) Movil Polivinil Klorid Polymer S.P.A Tekmilon Polietilen HT Mitsui Petrochem 6

19 Ticari İsim Lif Tipi Üreten Firma Ticari İsim Lif Tipi Üreten Firma Telar Olefin Filament Fiber Technology. Ultron Nylon 6.6 Monsanto Tempra Viscon Rayon Inc. Universe Polyester Hoechst Celanese Tenasco Süperi Viskon American Enka Tenax Karbon HT Acordis (Courtaulds) V Tencel Lyocell Akzo Verel Mod Akrilik Eastman Chemical Products Tergal Polyester Acordis (Courtaulds) Verranne Cam Lifi Societe du vere Textile Terlanka Polyester Societe Rhodiaceta Vestamid Nylon 2 Chemische Erke Huls A.G. Terylene Polyester A.K.U. (Holland) Vicara Protein Virginia-Coraline Chem. Corp. Texlon Elastan I.C.I. Viloft Viskon Acordis (Courtaulds) Thermax Polyester Tongkook Synthetics Fibers Vincel Mod Akrilik Acordis (Courtaulds) Thermolite Polyester Du Pont Company Vinyon Polivinil Klorid American Viscose Corp. Topel Viskon Rayon Du Pont Company Viscalon Viskon Rayon American Enka Corp. Toplon Elastan Acordis (Courtaulds) Vycron Polyester Beaunit Mills Corp. Torayca Karbon HT Hyosung Vyrene Poliürethan U.S. Rubber Co. Torcon Polipropilen Sülfid Toray Ind. Corp. Trace Olefin Toray Ind. Corp. W Trevira Polyester American Fib. And Yarns Co. Ware-Dated Akrilik Solutia Inc. Trev. Micronesse Polyester Hoechst Trevira GmbH &Co. Wear-Dated Nylon 6.6 Solutia Inc. Tricel Tri asetat Hoechst Trevira GmbH & Co. Wellene Polyester WelIman, Inc. Tusson Viskon Rayon British Celanore Wellon Nylon WelIman, Inc. Twaron Para-Aramid Beaunit Mills Corp. Welstrand Nylon WelIman, Inc. Tynek Polyester Akzo Du Pont Company Z U Zantrel Viskon Rayon BASF Ullstron Polipropilen I.C.I. Zefran Akrilik Badische Cor Ultra Touch Polyester BASF Zeftron 200, 2000 Poliamid 6 BASF TEKSTİL LİFLERİ KISALTMALARI KİMYASAL LİFLER DOĞAL LİFLER Asetat CA Angora Wa Akrilik PAN Alpaka Wp Alginat ALG Deve Wc Aramid AR İpek Se Bak r Lifi CUP (CU) Jüt Ju Cam GF Kaşmir Ws Elastan EL Keten Li Elastodiene ED Kenevir He Kazein KA Pamuk Co Karbon CF Rami Ra Lyocell CLY Sisal Si Melamin MF Tiftik Wm Metal MTF Yün Wo Modakrilik MAC Modal CMD Polyamid PA Polyester PES Polytetrafloroetilen PTFE Polyetilen PE Polyimid PI Polylaktik PLA Polypropylene PP Polyuretan PUR Polyvinilalkol PVAL Polyvinilklorit CLF Seramik CEF Triasetat CTA Viskoz CV Zein ZE ) Ayn k saltma plastik endüstrisinde (ISO 043) polyeter sulfone için de kullan lmaktad r. Kaynak: Terminology of man-made fibres The International Bureau for the Standardization of Man-Made Fibres (BISFA),

20 AMERİKAN UPLAND PAMUKLARININ DERECEYE GÖRE ÜNİVERSAL STANDARTLARI, SEMBOLLERİ VE KODLARI Beyaz için Ara S n f (Plus) Beyaz Hafif Benekli Benekli Renkli veya Lekeli Sar Lekeli Hafif Gri Gri *GM() GM(2) GM(3) - - *GM(6) GM(7) *SM (2) SM (22) *SM (23) SM (24) SM (25) SM (26) SM (27) M (30) *M(3) M (32) *M (33) M (34) M (35) M (36) M (37) SLM (40) *SLM (4) SLM (42) *SLM (43) *SLM (44) - SLM (46) SLM (47) LM (50) *LM(5) LM (52) *LM (53) *LM (54) SGO (60) *SGO(6) GO (70) *GO(7) BG (80) BG(8) BG (82) BG (83) BG (84) BG (85) BG (86) BG (87) Not: (*) işaretli standart kutularda gösterilen standartlard r. Diğerleri eşgal üzerinden (numune ile) işlem gören standartlard r. Rakamlar her standard n kodunu göstermektedir. Ara s n f (plus) beyaz s n f içinde iki derece aras nda kalan derecedir. Örneğin Middling renginde fakat Strict Low Middling kadar yabanc madde içeren standart gibi. M = Midding, S=Strict, G=Good (başta ise), G=Gray (sonda ise), O=Ordinary, L=Low, B=Below, Upland=Orta uzunluktaki pamuklar. LİF UZUNLUĞUNA GÖRE UNIVERSAL PAMUK STANDARTLARI K sa lifli Pamuklar Orta Uzunluktaki Pamuklar Uzun Lifli Pamuklar inch mm Kod. No. inch mm Kod. No. inch mm Kod. No. 3/6'dan düşük 20.6 mm' den düşük (24) 3/ (3) * 9/ (4) 3/ (26) 25.4 (32) 5/ (42) 7/ (28) / (33) * / (43) 29/ (29) / (34) 3/ (44) 5/ (30) 3/ (35) * 3/ (45) / (36) 7/ (46) 5/ (37) * 5/ (47) 3/6 30. (38) /2 38. (48) 7/ (39) V. 3.7 (40) Not: 9/32- Vz aras sadece Güney Amerika Pima pamuklar içindir. X işaretleri deskriptivdir. 8 8

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER Mühendislikte Kullanılan Birimler ve Dönüşüm Tabloları... Çeşitli Elementlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri... 8 Tekstilde SI Birim Sistemlerinin Kullanılması ve

Detaylı

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ 1 EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri) BİRİMLER Temel Birimler uzunluk, metre kütle, kilogram zaman, saniye elektrik akımı, amper termodinamik sıcaklık, Kelvin Zaman bir

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ

ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ Uluslararası Birimler Sistemi (SI),başta endüstride gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş ya da kabul edilmek üzeredir. Bu birim değişikliğinin

Detaylı

BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ 7.1. Birim Sistemleri Genel Kimya, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Reaksiyon Mühendisliği gibi birçok temel ve mühendislik derslerinde karşılaşılan problemlerde,

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİ. Hayvansal Lifler Kıl kökenli (deri ürünü) elyaf, (koyundan, keçiden, tavşandan, deveden) Salgı kökenli elyaf, (ipek böceği)

TEKSTİL LİFLERİ. Hayvansal Lifler Kıl kökenli (deri ürünü) elyaf, (koyundan, keçiden, tavşandan, deveden) Salgı kökenli elyaf, (ipek böceği) Tekstilin Liflerinin Tanımı ve Yapısı TEKSTİL LİFLERİ Giyim ihtiyacı insanların temel ihtiyaçlarından birisidir. Yaşamın her alanında çeşitli tekstil materyalleri kullanılır. Tekstilde kullanılan ham maddeye

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ ĐÇĐ DEKĐLER Mühendislikte Kullanılan Birimler ve Dönüşüm Tabloları... Çeşitli Elementlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri...8 Bazı Katı ve Sıvı Maddelerin Özgül Ağırlıkları...9

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ HAZIRLAYAN DERSİN ADI :SELCAN KAYAN : ENSTRÜMANTAL

Detaylı

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Dersimizin Amacı: Tekstil liflerinin tanımının ve sınıflandırmasının öğrenilmesi. Lif özelliklerinin öğrenilmesi Yakma testi sonucunda lifleri tanıyabilme Tekstil Liflerinin

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın): 5401.10 - Sentetik filamentlerden olanlar: - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş

Detaylı

Fiziksel Büyüklük (kantite- quantity): Fiziksel olayları açıklayan uzaklık, ağırlık, zaman, hız, enerji, gerilme, sıcaklık vb. büyüklük.

Fiziksel Büyüklük (kantite- quantity): Fiziksel olayları açıklayan uzaklık, ağırlık, zaman, hız, enerji, gerilme, sıcaklık vb. büyüklük. Fiziksel Büyüklük (kantite- quantity): Fiziksel olayları açıklayan uzaklık, ağırlık, zaman, hız, enerji, gerilme, sıcaklık vb. büyüklük. Fiziksel büyüklüğün 2 özelliği vardır: 1- Nümerik ölçü, 2- özellik

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

MEKANİK FİZİK I DERSLE İLGİLİ UYARILAR KAYNAKLAR BÖLÜM 1: FİZİK VE ÖLÇME KONULAR

MEKANİK FİZİK I DERSLE İLGİLİ UYARILAR KAYNAKLAR BÖLÜM 1: FİZİK VE ÖLÇME KONULAR DERSLE İLGİLİ UYARILAR FİZİK I MEKANİK Devam konusunda duyarlı olun Ders sırasında gereksiz konuşmayın Derse zamanında gelin Düzenli çalışın SINAVLARDA; Yazınız okunaklı, net, düzgün olsun Birimleri asla

Detaylı

FİZİK KAYNAKLAR. Prof. Dr. Kadir ESMER DERSLE İLGİLİ UYARILAR BÖLÜM 1: FİZİK VE ÖLÇME KONULAR

FİZİK KAYNAKLAR. Prof. Dr. Kadir ESMER DERSLE İLGİLİ UYARILAR BÖLÜM 1: FİZİK VE ÖLÇME KONULAR DERSLE İLGİLİ UYARILAR FİZİK Prof. Dr. Kadir ESMER Devam konusunda duyarlı olun Ders sırasında gereksiz konuşmayın Derse zamanında gelin Düzenli çalışın SINAVLARDA; Yazınız okunaklı, net, düzgün olsun

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

BEK153 ORGANİK ESERLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA ÜNİTE VII DERS 10 TEKSTİL. Doç. Dr. Cengiz ÇETİN

BEK153 ORGANİK ESERLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA ÜNİTE VII DERS 10 TEKSTİL. Doç. Dr. Cengiz ÇETİN BEK153 ORGANİK ESERLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA ÜNİTE VII DERS 10 TEKSTİL Doç. Dr. Cengiz ÇETİN Tekstil: Latince textere kelimesinden türemiştir. Teknik bir terim olarak tekstil, bitkisel veya hayvansal liflerin

Detaylı

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur.

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur. U.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TESKTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR TEK3074 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ I VE TEK 4072 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ II KONULARI Tekstil Mühendisliği Bölümü 2015-2016

Detaylı

A.K.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİMLER TABLOSU

A.K.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİMLER TABLOSU BİRİMLER TABLOSU Fiziksel Büyüklük Birim Birim Simgesi Birimin Tanımı Aydınlanma şiddeti Lux Ix cd.sr.m -2 Basınç Pascal Pa Kg.m -1.s -2 = N.m -2 Dipol moment Debye D C.mm. = A.m.s Elektrik miktarı, yükü

Detaylı

TEMEL BİLGİLER Bilgi Konusu: Birimler T B B 001 Adı Soyadı: Tarih: Birimler Sistemi Ölçme; birim kullanılarak bir büyüklüğün rakamlarla ifade edilmesidir. Bir büyüklüğün ölçülmesi ise, onun kendi cinsinden

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 55.01 Sentetik filament demetleri: 5501.10.00.00.00 - Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar - 25 5501.20.00.00.00 - Poliesterlerden olanlar - 25 5501.30.00.00.00 - Akrilik veya modakrilik olanlar -

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

fiekil 208 Boucle (aaa

fiekil 208 Boucle (aaa Gabardine Çözgü yüzlü, 2/1 veya 2/2 dimiden dokunmufl ve genellikle çözgü s kl atk s kl ndan daha fazla olan kumafl. Kullan lan iplikler s k oldu u için oldukça dik dimi hatlar aç kça görülebilir. Kumafl

Detaylı

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır.

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır. Ölçme: Fizikte kütle, hacim, uzunluk, alan, sıcaklık, kuvt, hız, ivme, elektrik yükü, elektrik akımı gibi birçok büyüklük kullanılmaktadır. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçn değişmez

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir.

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir. GRUP: 3213 ÖRME KUMAŞ, ÇEŞİTLİ ÖRME EŞYA, BRODE VE NAKIŞ İŞLEME 1- ÇORAP ÜRETİMİ: 1.1 Naylon Kadın Çorabı: a) Koton Makinaları: Naylon kadın çorabı üretiminde koton makinalarının 45 geyç ten itibaren (43

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ FİZİK DERSİ AKAN BAKKALOĞLU 1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ FİZİK DERSİ AKAN BAKKALOĞLU 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ FİZİK DERSİ AKAN BAKKALOĞLU 1 FİZİKTE ÖLÇME, BİRİM ve BİRİM SİSTEMLERİ ÖLÇME: Bir niceliğin büyüklüğünün

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU

ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU Not: Çarpan rakamları, çevrilmek istenen nümerik değere uygulanacaktır. Örnek: 5 feet x 0.3048 = 1.524 m. UZUNLUK feet (fit, ft.) x 0.3048 = metre (m) inch (inç, in.) x 25.4

Detaylı

JIALONG MAKİNE CHINA JIALONG WUXI JIALONG TEXTILE MACHINERY CO., LTD. TEKSTİL ÜRÜNLERİ

JIALONG MAKİNE CHINA JIALONG WUXI JIALONG TEXTILE MACHINERY CO., LTD. TEKSTİL ÜRÜNLERİ JIALONG MAKİNE CHINA JIALONG WUXI JIALONG TEXTILE MACHINERY CO., LTD. TEKSTİL ÜRÜNLERİ JIALONG Hakkımızda W uxi Jinlong Textile Machinery Co. Ltd., firmamız Wuxi Jialong Textile Machinery Co. Ltd. tarafından

Detaylı

Preselenmi Pamuk Balya Ambalajlar na li kin Tebli : (D Ticarette Standardizasyon 2001/21)

Preselenmi Pamuk Balya Ambalajlar na li kin Tebli : (D Ticarette Standardizasyon 2001/21) Preselenmi Pamuk Balya Ambalajlar na li kin Tebli : (D Ticarette Standardizasyon 2001/21) 27.7.2001 tarih ve 24475 say Resmi Gazete (2001/29 say Tebli ile revize edilmi tir) Madde 1-5/8/1953 tarihli ve

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ SINIFLANDIRILMASI, TEMEL YASALAR VE KURALLAR Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURMAZ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU *SINIFLANDIRILMASI, TEMEL YASALAR VE KURALLAR Bu bölümde elektrik makineleri

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ KONULAR TARIMSAL ÜRETİM

TARIM MAKİNELERİ KONULAR TARIMSAL ÜRETİM TARIM MAKİNELERİ KONULAR 1. Giriş ve Ölçü Birimleri 2. Termik Motorlar 3. Tarım Traktörleri 4. Toprak İşleme Makineleri 5. Ekim Dikim Makineleri 6. Gübreleme Makineleri 7. Bitki Koruma Makineleri 8. Hasat

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Dr. Ahmet KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü M6/6318 Bölümün tanıtılması Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması Mühendislik Etiği Doğru

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Suni Elyaflar. İçindekiler. Marzoli. Suni Elyaflar. Teknik elyafların işlenmesi. s. 04. s. 07

Suni Elyaflar. İçindekiler. Marzoli. Suni Elyaflar. Teknik elyafların işlenmesi. s. 04. s. 07 Suni Elyaflar Suni Elyaflar Marzoli İçindekiler Suni Elyaflar Teknik elyafların işlenmesi s. 04 s. 07 3 Yapay elyaflar Sentetik elyaflar Suni Elyaflar Marzoli nin suni ve teknik elyaflardaki teknolojisi

Detaylı

PROTEK PROSTAR İtfaiyeci Elbisesi

PROTEK PROSTAR İtfaiyeci Elbisesi PROTEK PROSTAR Üretim Model Numarası 832100 o Dış Katman: Nomex Outershell Tough o Nem Bariyeri: Örgü Kumaşa lamine edilmiş PU Membran o Isı Katmanı: %100 Aramid keçe o İç Astar: Aramid/Viscose FR 50/50,

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 3081;3082;3080 1 3081 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş

Detaylı

TANIMLAR, STANDARTLAR, STEMĐ, HATALAR, BELĐRS YER DEĞĐŞ MLERĐ KUMPASLAR, MĐKROMETRELER, ÇÜMLER KOMPARATÖRLER. RLER BOYUTSAL ve ŞEK EN KÜÇÜK

TANIMLAR, STANDARTLAR, STEMĐ, HATALAR, BELĐRS YER DEĞĐŞ MLERĐ KUMPASLAR, MĐKROMETRELER, ÇÜMLER KOMPARATÖRLER. RLER BOYUTSAL ve ŞEK EN KÜÇÜK Metroloji ve SI Temel Birimleri TANIMLAR, STANDARTLAR, BOYUTLAR VE BĐRĐMLER, B GENELLEŞTĐRĐLM LMĐŞ ÖLÇME SĐSTEMS STEMĐ, HATALAR, BELĐRS RSĐZL ZLĐK K ANALĐZĐ, ĐSTAT STATĐKSEL ANALĐZ YER DEĞĐŞ ĞĐŞTĐRME ÖLÇÜ

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

Profilimiz Ürünlerimiz İletişim Bilgilerimiz

Profilimiz Ürünlerimiz İletişim Bilgilerimiz Index Profilimiz Ürünlerimiz - İplik - Dokuma Kumaş - Otel Tekstili Ürünleri Çarşaf Nevresim Yastık Kılıfı Yorgan Havlu-Bornoz Alez Pike - Hazır Giyim İletişim Bilgilerimiz Profilimiz Vizyonumuz : Yıllardır

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

KALIPLAMA YÖNTEMLERİ

KALIPLAMA YÖNTEMLERİ KALIPLAMA YÖNTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Kalıpla Sağlanan Avantajlar 2 Özdeş parçaların istenilen ölçü tamlığında seri üretimi, Üretim süresinin

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif Ürün no.: 50135699 LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. HAFTALARA GÖRE KONU

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif Ürün no.: 50135763 LCS-1M12T-N08PNO-K020T Sensör kapasitif Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1 Giriş

2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1 Giriş 2. TEMEL KAVRAMLAR 2.1 Giriş 20. yüzyılın son çeyreğindeki en önemli teknolojik gelişmelerden bir tanesi de kompozit malzemelerdir. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla organik veya inorganik bileşenin

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır.

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır. DERS PLANI B DERSİN ÖĞRETMENİ : BURÇE KURTULMUŞ DERS ADI: Tekstil Teknolojisi KONU: Temel Örme ve Elemanları SINIF: 10. sınıf ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : Sınıf 13 kişilik 7 erkek 6 kız öğrenci var. Öğrencilerin

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

DORUK OTEL TEKSTİLİ 2015 KATALOĞU

DORUK OTEL TEKSTİLİ 2015 KATALOĞU DORUK OTEL TEKSTİLİ 2015 KATALOĞU HAVLU GRUBU LİNEN GRUBU YASTIK GRUBU RESTAURANT SPA GRUBU TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER OTEL YATAKLARI DİGER ÜRÜNLER OTEL HAVLULARI %100 Pamuk. %100 Hidrofil,özelliği kazandırılmıştır.

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Rieter Open End Makinaları

Rieter Open End Makinaları Rieter Open End Makinaları......................... Son teknolojinin sağladığı ekonomik avantajlar........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Erman. Coşkun. / Stephan. Weidner-Bohnenberger...............

Detaylı

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NANO BOYUT VE NANOTEKNOLOJİ

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NANO BOYUT VE NANOTEKNOLOJİ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NAN BYUT VE NANTEKNLJİ KUMA PARÇASI Nanoboyut Nano ön eki Yunanca cüce anlamına gelen kelimeden türemiştir.

Detaylı

Taş devri, Tunç devri, Demir devri... İnsanlık tarihi boyunca devirler bile isimlerini malzemelerden almıştır.

Taş devri, Tunç devri, Demir devri... İnsanlık tarihi boyunca devirler bile isimlerini malzemelerden almıştır. Malzeme Üretim Teknikleri Ders 1: Giriş, Genel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Malzeme Bilimi Taş devri, Tunç devri, Demir devri... İnsanlık tarihi boyunca devirler bile isimlerini malzemelerden

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

BASKILI KUMAŞ ÜRETİMİ VE SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

BASKILI KUMAŞ ÜRETİMİ VE SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BASKILI KUMAŞ ÜRETİMİ VE SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Prof. Dr. Mehmet KANIK Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü PROF. DR. MEHMET KANIK 1 SUNUMUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 Poliüretan U203 - KIRMIZI U203-R95; 95 ±2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akışkan ve yağ-su emülsiyonlarına

Detaylı

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa)

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa) Termodinamik: Enerjinin bilimi. Enerji: Değişikliklere sebep olma yeteneği. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Enerjinin korunumu prensibi: Bir etkileşim

Detaylı

Boya & Sıva Fiyat Listesi 2012-1

Boya & Sıva Fiyat Listesi 2012-1 Boya & Sıva Fiyat Listesi 0 - Kale Boya & Sıva 0 - Fiyat Listesi Kale Boya & Sıva 0 - Fiyat Listesi İçindekiler 0 İç Cephe Boyaları 03 Dekoratif ler 04 Dış Cephe Boya ve Kaplamaları 06 Dekoratif Dış Cephe

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Birim Sistemleri ve Dönüşümler. Rıdvan YAKUT

Birim Sistemleri ve Dönüşümler. Rıdvan YAKUT Birim Sistemleri ve Dönüşümler Rıdvan YAKUT Birim Sistemleri Birimler mühendisliğin alfabesidir. Birimleri tam olarak anlamayan mühendisler büyük hatalara neden olurlar. Maalesef ülkemizde birimleri hazmetmeden

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım STANDART TİP. yarı parlak Parlama noktası ISO 3679 Method 1 35 C yaklaşık VOC-US/Hong Kong

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım STANDART TİP. yarı parlak Parlama noktası ISO 3679 Method 1 35 C yaklaşık VOC-US/Hong Kong Approved 5580;5660;6520;10760 1,2 5580 mastik epoksi ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli mastik epoksi esaslı bir boyadır. Yüzey toleranslı, yüksek katı maddeli bir üründür.

Detaylı

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI EGE ÜN VERS TES, MÜHEND SL K FAKÜLTES TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI. Yar l. Yar l Kodu: Dersin Ad : Dersin Dersin Ad 6 8 9 7 8 Türk Dili I Ata. lk. nk. Tar. I Matematik I Fizik I

Detaylı

1. BÖLÜM BİLİMSEL YÖNTEM VE TUTUM

1. BÖLÜM BİLİMSEL YÖNTEM VE TUTUM 1. BÖLÜM BİLİMSEL YÖNTEM VE TUTUM Bir problem veya soru belirle. Bilimsel bir tahmin ile cevabına yönelik bir kestirimde bulun hipotez yaz,veri topla. Hipotezin sonuçları ile ilgili kestirimde bulun. Kestirimi

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU I. Konservasyon Nedir? Pasif konservasyon (önleyici koruma) prensipleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı