TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU"

Transkript

1 BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Teknik Elemanlar Bürosu TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU Mayıs 1999

2 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No Bostancı - İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş Sendikası, Basın-Yayın Dairesi Baskı: Birleşik Metal-İş Mayıs 2000 / 6 2

3 SEMPOZYUM PROGRAMI 1.GÜN Katılımcıların Karşılanması ve Kayıt Açış Konuşması Kamil KİNKIR (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı) Konuk Konuşmacılar Murat TOKMAK (DİSK Genel Sekreteri) Hüseyin OK (TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri) Atilay AYÇİN (Hava-İş Genel Başkanı) Sendikal Örgütlenmede Yeni Ufuklar ve Teknik Elemanlar Mehmet ÇABUK (Birleşik Metal-İş, Örgütlenme Daire Bşk.) Öğle yemeği 1. OTURUM ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞİMLER Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tülin ÖNGEN Teknik Elemanların Sınıfsal Konumu Aziz HATMAN (Birleşik Metal-İş, Teknik Elemanlar Bürosu) Emek Sürecinde Değişimler Alpaslan SAVAŞ (Birleşik Metal-İş, Teknik Elemanlar Bürosu) Çay Arası Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzettin ÖNDER TMMOB Mimarlık, Mühendislik Projesi, Sonuçlar, Yorumlar Ayfer EĞİLMEZ (Proje Yürütücüsü) Teknik Elemanların Talepler Kataloğunun Sunulması Savaş SARI (Birleşik Metal-İş, Teknik Elemanlar Bürosu) 3

4 2.GÜN 1. OTURUM GEÇMİŞTEN GELECEĞE Oturum Başkanı: Çetin UYGUR Türkiye ve Dünyada Teknik Elemanların Sendikal Deneyimleri Kemal DAYSAL (DİSK Eski Genel Sekreteri) Jürgen HESSE (Mercedes-Benz Beyaz Yakalılar Temsilcisi) Dr. Sedat ÖZKOL (TMMOB) Çay Arası Türkiye de Teknik Elemanların Sendikal Örgütlenmesi Bekir DEĞİMLİ (Birleşik Metal-İş, TEB)-Asil Çelik Deneyimi Erhan KARAÇAY (KESK) Mehmet HELVACI (Birleşik Metal-İş, TİS Daire Bşk.) 2. OTURUM GELECEK PERSPEKTİFİ Oturum Başkanı: Muzaffer ŞAHİN Teknik Elemanların Sendikal Örgütlenmesi: Engeller, Olanaklar Sendikalara Düşen Görevler Zehra GÜNER (Birleşik Metal-İş, TEB) Çay Arası PANEL Teknik Elemanların Örgütlenmesinde Değerlendirme ve Açılımlar Panel Yöneticisi: Muzaffer ŞAHİN Ayfer EĞİLMEZ (TMMOB) Erkan ASLAN (Hava-İş Sendikası Eğitim Uzmanı) İlhami T. DOĞAN (Birleşik Metal-İş, TEB) 4

5 SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU Çetin UYGUR Muzaffer ŞAHİN Alaattin ANAHTARCI Atilla ÖZSEVER Ayfer EĞİLMEZ Celal BEŞİKTEPE Emin ÇETİN Etem KIRCA Yard. Doç. Dr. Fuat ERCAN Hasan ASLAN Hikmet KORUBEYİ Prof. Dr. İzzettin ÖNDER Kurtar TANYILMAZ Mehmet Yüksel BARKURT Onur UYSAL Doç. Dr. Tülin ÖNGEN DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri EMO İstanbul Şube Başkanı Gazeteci-Yazar TMMOB Eski Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB İkinci Başkanı EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metalurji Müh. Odası İstanbul Şubesi Başkanı Marmara Üniv. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ÇAĞ-TEK Genel Müdürü Birleşik Metal-İş Avukatı İstanbul Üniv. İktisat Fak. Öğretim Üyesi Marmara Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü TMMOB Eski İkinci Başkanı MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Öğretim Üyesi 5

6 Bu kitap, 08/09/2000 tarihinde talihsiz bir deniz kazasında yitirdiğimiz, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, güzel insan Hüseyin Ok un anısına ithaf edilmiştir. SUNUŞ Sermayenin, 1970'li yıllarda girdiği krizini aşmaya yönelik, ekonomik, siyasal ve sosyal alandaki uygulamaları "küreselleşme" başlığı altında toplandı. Küreselleşmeye yönelik olarak ülkemizde de 1980 askeri darbesinin ardından yeniden yapılanma için gereken alt yapı hazırlıkları başlamıştır. IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmaları doğrultusunda ekonomik ve sosyal istikrar paketleri hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Özelleştirmeler için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, ücretlerin baskı altında tutulması ve tümü çalışma yaşamında karşılığını sendikasızlaştırma olarak buldu. Askeri darbe sonrası siyasal düzlemde toplumun depolitize edilmesi, ideolojik düzlemde köşe dönmeci mantık çerçevesinde liberalizmin, bireyciliğin ve rekabetin pompalanması, ekonomik düzlemde giderek artan işsizlik, enflasyon ve bozulan gelir dağılımı göz önüne alınırsa bu kapsamlı saldırılara üretilecek yanıtın da son derece kapsamlı olması gerektiği açıktır. Tüm dünyada ve ülkemizde küreselleşme adı altında gerçekleşen saldırının çalışma hayatına yansımaları çalışma yaşamının kuralsızlaşması, yeni teknoloji ve iş organizasyonları çerçevesinde yeni üretim ve yönetim programlarının hayata geçirilmesi olmuştur. Bu yeni üretim organizasyonları çalışma hayatının esnek biçimde yeniden yapılanmasını da içermektedir. Sermaye için rekabet ortamında üstünlük sağlamanın bir yolu teknolojiye yatırım yapmaktır. İkinci yol, emek gücü maliyetini düşürmektir. Çalışma hayatının hukuksal düzlemden iş organizasyonuna kadar yeniden yapılandırılmasının altında yatan temel mantık budur. Teknolojideki ve üretim ile iş organizasyonundaki değişimlere koşut olarak emek süreçlerinde ve ücretli çalışanlar kitlesinde çeşitli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin başında da kabaca nitelikli işgücü olarak tanımlanabilecek kesimin sayısındaki artış bulunmaktadır. Büro çalışanları ve teknik elemanlar tüm ücretliler içerisinde giderek artan bir orana sahipler. Sayıları artmaktadır, ancak çoğu durumda sektörlerindeki sendikalı işçilerden daha düşük ücretler almakta, hızla sosyal haklarını kaybetmekte ve bir proleterleşme süreci yaşamaktadırlar. Teknik elemanlar kitlesinde, hızla ekonomik ve sosyal statü kaybı yaşanmasına karşın kendilerini ideolojik olarak işçi sınıfının bir parçası olarak görmeme eğilimi hakimdir. Sermayenin işçi sınıfını yapay ayrımlarla bölme, güçsüzleştirme yönünde attığı adımlar tam da bu eğilimden kendine kan sağlamaktadır. Ücretli olarak çalışan teknik elemanlar ekonomik ve sosyal haklarının yalnızca işverene bağlı olmasının önüne sendikalara üye olarak geçebilirler. Taleplerini yalnızca sendikalı olduklarında güçlü bir şekilde işverene ifade edebilirler. Bu nedenle teknik elemanlar hangi işkolunda çalışıyorlarsa o işkolunda örgütlü bulunan sendikaya üye olmalılardır. Sendikamız Birleşik Metal-İş, toplu sözleşmelerde işverenler tarafından kapsam dışı tutulan mühendis, teknisyen, tekniker ve büro emekçilerini sendikal örgütlülüğe katmak ve sendikanın çalışmalarını bu alanlarda da geliştirmek amacıyla 14. Olağan Genel Kurulu'nda, Genel Kurul delegelerinin 15. Madde olarak aldığı kararla Teknik Elemanlar Bürosu'nu kurmuştur. Büronun ilk hedefi metal işkolunda sözü edilen kesimi örgütlemek ve sendikasızlaştırmanın bir yaptırımı olarak önümüze çıkan mühendisler, teknisyenler ve büro emekçilerini kapsam dışı personel bileşeninin dışına çıkarmaktır. Birleşik Metal-İş Sendikası, Teknik Elemanlar Bürosu ve ayrıca TMMOB ye bağlı Makine, Elektrik ve Metalurji Mühendisleri odalarının katkılarıyla organize edilen "Teknik Elemanlar ve Sendikalar Sempozyumu"nu yukarıda bahsi geçen amaç doğrultusunda ön açıcı bir çalışma olması dileğiyle düzenlenmiş olup; bu sempozyumla, hem sendikalı işçilerin yıllardır kendilerini uzak gördüğü teknik elemanlara yakınlaşmasını hem de işçi sınıfının bir parçası olduklarının bilinciyle hareket etmekten yoksun teknik elemanların işçi sınıfıyla buluşmasını hedeflemiştir. Pek çok aydın ve akademisyenin yanı sıra, teknik elemanların sendikamız çatısı altında hazırlamış olduğu bildirilerin de sunulduğu sempozyumumuzun yarattığı coşkuyu sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyor ve çalışmalarımıza katılımınız için bu bildiriler kitabının aynı zamanda da bir davet olduğunu hatırlatıyoruz... 6 BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Genel Yönetim Kurulu

7 1.GÜN MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı): Sayın Genel Başkan, konfederasyonumuzun Sayın Genel Sekreteri ve değerli yöneticiler, şubelerimizden gelen şube başkanları, yöneticiler ve temsilci arkadaşlarım, sempozyumumuzu onurlandıran değerli konuklar, değerli mesai arkadaşlarım; Teknik Elemanlar Büromuzun hazırlamış olduğu Teknik Elemanlar ve Sendikalar sempozyumuna hoş geldiniz. Dostlar, teknoloji hızla değişiyor. Bu değişimi Türkiye Sanayicileri de yakından takip ediyor. Teknolojik değişimi yakalayamayan ülke sanayicilerinin elbette ki bu değişimi yakalamış sanayiciler ile rekabet edebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de ülkemiz sanayicileri de bu değişimi yakından takip ediyor ve uyum sağlamaya çalışıyor. Teknolojik değişimin kendisi, ülkede bu teknolojiyi kullanacak teknik elemanların da yetiştirilmesini zorunlu kılıyor. Ve bu nedenledir ki ülkemizde teknik elemanların sayısı da ciddi oranda artıyor. Yine bu nedenledir ki sayısı her geçen gün artan teknik elemanların bugün örgütlenme sorunu gündeme gelmiştir. Teknik elemanların örgütlenme sorunu vardır. Teknik eleman vasfıyla çalışan ancak özünde işçi olan bu arkadaşlarımız, sendikalara üye olma hakları varken şu veya bu nedenle bu haklarını kullanamamaktadırlar. Bu nedenle de işyerlerinde sendikaların örgütlenmesi için istenen %51 barajının aşılmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Böylesi bir ortamda teknik elemanların sendikalaşmasındaki sorunları, bu konudaki önerileri ve düşünceleri onların da katkısıyla bugün bu sempozyumda tartışacağız. Umuyorum ki sempozyum sonunda, tıkanan bu örgütlenmede önemli tespitler yapılır ve bunun önü açılır. Yine umuyorum ki ilk defa sendikamız tarafından gerçekleştirilen, teknik elemanların sorunlarını ele alan böylesi bir sempozyum örgütlenmenin önünü açacak politikaları ortaya koyar. Şimdi sempozyumumuzun açılış konuşmasını yapmak üzere sendikamız Genel Başkanı Kamil Kinkır ı davet ediyorum. 7

8 AÇIŞ KONUŞMASI KAMİL KİNKIR Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı 8 Değerli konuklar, Hepinize Sendikam adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hoş geldiniz. Teknik Elemanlar Büromuzun organize ettiği Sempozyum a gösterdiğiniz ilgi nedeniyle de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuklar, İçinde bulunduğumuz sürecin ortaya koyduğu gelişmeler tüm kurumları köklü biçimde etkilemektedir. İşçi sendikaları da bu kurumlar arasındadır. Değişeni ve gelişeni bilimsel bilgi temelinde doğru anlamak, doğru yorumlamak ve gerekli sonuçları çıkartmak örgütsel bir sorumluluktur. Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, teknolojinin endüstrinin bir sonucu olan sendikaların konumunu doğru değerlendirmek adına 10 yıla yaklaşan bir sürekli tartışma içinde bulunuyoruz. Hiç bir önyargıya kapılmadan bu süreci doğru değerlendirmek, üyelerimizin adına doğru sonuçlar üretebilmek için gerektiğinde üniversitelerle, gerektiğinde odalar ve diğer kurumlarla ilişki kurmaktan çekinmedik. Önyargıyı yıktık, doğrunun bizim tekelimizde olduğu yanlışını yıktık, akademik ve teknik düzeyde bilgi birliğini geliştirmek adına somut adımlar atmaya gayret ettik. Bilgiye ulaşma konusunda hiç bir zaman komplekse kapılmadık. Görüyoruz ki, 1. Teknolojik gelişmeler çalışanların nicelikleri ile birlikte niteliklerini değiştiriyor, dönüştürüyor. 2. Teknolojik işsizlik nedeniyle, sendikalar güç kaybederken, niteliği yükselen çalışanların da ihtiyaçlarında değişiklikler meydana geliyor. 3. Beyaz yakalılar üretim içindeki rol ve fonksiyonları ile birlikte sayısal açıdan belirleyici olmaya başlıyorlar. Ve bu olgu kimi işyerlerinde anti-sendikal amaçlarla kullanılmak istenmektedir. 4. Sanayide ve özellikle ileri teknoloji kullanan işyerlerinde mühendis sayılarının işçi sayılarını aşması nedeniyle işçi sendikaları fiilen yetki alamaz hale geliyor. 5. Çözüm arayışı içine giren sendika, üye olma eğilimleri görece düşük bulunan fakat sanayideki ağırlığı artmakta olan, genç ve kadın işçilerin örgütlenmesine yönelirken, asıl zorunluluğun ve zorluğun teknik elemanlar ve mühendislerin sendikalaşmaları olduğunu tespit ediyor. 6. Mühendislerin saygın meslek örgütleri bulunmasına karşın, ekonomik-demokratik örgütlülüklerin bulunmaması, haksız ve kirli rekabete konu olmaları, ülkemizde iş olanaklarının giderek daralması, mezun olan mühendis sayısına paralel olarak yeni işler yaratılamaması nedeniyle doğan işgücü fazlasının, çalışma ve yaşama standartlarını düşürdüğü tespit edilmektedir. Bu genel sonuçlar karşısında somut adım atılmaması halinde gelecek yıllarda mavi yakalı-beyaz yakalı ayrımı nedeniyle tahminlerin çok ötesinde işyerinde sendikaların yetki alamaması, sendikaların giderek zayıflaması, tabela örgütler haline gelmesi, toplumsal örgütlülük geleneği görece yüksek bulunan işçi sınıfının da örgütsüz hale gelmesi gibi sonuçlar ile karşılaşılacağını tahmin etmek elbette güç değil.

9 Ortaya çıkabilecek örgütsüz ortamda ise, beyaz yakalısı-mavi yakalısı ayrımsız tüm emekçilerin çalışma ve yaşama standartlarının daha da düşeceğini tahmin etmek zor değil. Sendikamızın çıkış noktası salt sendikamız veya metal işkolu değil, değerlendirmelerimizin tümü ülkemizin geneli ile ilgili bulunmaktadır. Sorunun asıl yakıcı tarafı, sendikaların yetki sorunundan da öteye demokrasi sorunu ile birebir çakışan örgütlülük boyutudur. Sendikal hareketi çöken veya zayıflayan bir ülkede demokrasiden söz etmek olanaklı değildir. Öyleyse sorunu; demokrasi sorunu olarak tespit etmek; sorunu doğru tespit etmek demek olacaktır. Çünkü; ülkemizde toplu sözleşmeden yararlananların sayısı sadece son 10 yılda, yaklaşık 1,5 milyon kişiden 800 bin kişi düzeyine inmiş bulunmaktadır. Özelleştirme, kamuda resen emeklilik, teknolojik gelişme ile birlikte işletmelerin norm istihdam sayılarındaki düşüş ile birlikte işletmelerde çalışan sayısının hızla azaldığını belirtmek gerekiyor. Sendikamızın ortaya koyduğu çıkış yollarından sadece birisi bu toplantının da konusu olan teknik elemanların, mühendislerin sendika üyesi olması boyutudur. Bununla birlikte çok yoğun eğitim çalışmaları, çok sayıda işçi çalışma komisyonları ve bürolar oluşturarak işçi katılımını arttırmak ve üyelerin nitelik gelişimini hızlandırmak, uluslararası dayanışmanın yükseltilmesi, sendikal hizmetlerin çeşitlendirilmesi, üyeyi ailesi ile birlikte sendikal faaliyet merkezine alma yönünde çalışmalarımız da yoğun biçimde sürüyor. Ancak tehlike ülke düzeyinde ise, önlemin de ülke düzeyinde olması kaçınılmazdır. İşte bugün burada konunun tarafları olarak bir araya gelerek, sorunu dar kalıplara indirgemeden perspektif açacak görüşler ürettiğimiz ölçüde çalışmamız başarılı olacaktır. Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, son derece nitelikli katılımcılar ile birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Sempozyumun tartışma konularına önemli açılımlar getireceğine olan kesin inancımla başarılar diler, teşekkür ederim. MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı) Genel Başkanımıza biz de sempozyumumuz adına teşekkür ediyoruz. Şimdi konfederasyonumuz DİSK adına Genel Sekreter Murat Tokmak ı kürsüye davet ediyorum. 9

10 KONUK KONUŞMACILAR MURAT TOKMAK DİSK Genel Sekreteri Değerli konuklar, sendikaların ve sendikamızın değerli yöneticileri ve değerli konuklar. Bugün burada önemli bir toplantı yapıyoruz. Sendikamıza bugün ülkemizdeki bu kritik ve önemli noktayı yakaladığı ve böyle bir toplantıyı tertiplediği için, diğer katılımcılarla da birlikte teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi Birleşik Metal-İş Sendikası nın düzenlemiş olduğu bu sempozyum ülkemizin çok ciddi bir sorununa parmak basmaktadır. Bir ülkedeki sanayileşmenin gelişmesi o ülkenin teknolojik yenilenme gücüne ve teknolojiyi en verimli biçimde kullanabilmesine bağlıdır. Teknolojiye sahip olabilme ve onu kullanabilme ancak yetişmiş insan gücüyle doğru orantılı olarak gerçekleşebilir. Bu ülkenin üretimini yönlendirenler durmaksızın sanayileşmeden bahsettiler ama sanayileşmenin ana unsuru olan yetişmiş insan konusunu da hep göz ardı ettiler. Bu ülkede meslek okulu denince yöneticilerin birinci tercihi bugün başlarını ağrıtan imam hatip okulları olmuştur. 10 Yetişmiş teknik eleman yetersizliği bu ülkede halen süregelen en önemli sorunlardan bir tanesidir. Anadolu daki sanayi kentlerimizdeki son model üretim araçlarını fabrikalara kuranlar bunları en verimli şekilde kullanacak insanları bulamamaktadırlar. Bunun sonucu verimsizlik ve hatalı üretim olmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte teknolojik yenilenmelere bağlı olarak üretimdeki insan gücünün niteliğinde önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bizlerin, yani benim yaşımda olanların çalışma yaşamına başladığımız dönemde işyerindeki mühendisler bürolarından çıkmaz, çok zorunlu olmadıkça üretim ortamına, o cazip olmayan ortama girmezlerdi bile. Hatta az sayıda olan teknisyenler ile işçiler arasında aşılması olanaksız duvarlar vardı. Onlar kendilerini subjektif olarak daha çok sermayeden yana görmekteydiler. Dolayısıyla bu nitelikte olan arkadaşlarımızın bizlerle birlikte sendika üyesi olması düşünülemezdi. Çünkü bu onlar için bir statü kaybı anlamına geliyordu. 70 li yıllarda mühendisler ve teknik elemanlar sendikalaşma konusunu epey tartışsalar da ortaya bir sonuç çıkmadı. Ancak kapitalizmin gelişme dinamikleri onları objektif olarak içinde bulundukları sınıfa subjektif olarak da yaklaştırdı. Küreselleşme olarak adlandırılan süreç sermaye cephesinde önemli gelişmeler kaydetti. Sermaye hareketleri artı üretimde yöntemler farklılaştı, değişti. Bugün üretimin bizzat içinde daha fazla mühendis, daha fazla teknik eleman bulunmaktadır. Günümüzde mühendis ve teknik elemanlar sendikalı olmaya düne göre daha sıcak bakıyorlar. Bu değişim az önce bahsettiğim gibi kapitalizmin doğasının bir gereği. Elbette bu sürecin kendisinin ve gelişiminin her noktası başlı başına bir değerlendirme konusudur. Ve bu sempozyum bu yönde atılmış önemli bir adım olacaktır. Ancak burada birkaç konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Emekçilerin yan yana gelebilecekleri en güçlü örgütlenme öncelikle sendikalardır. İçinde bulunduğumuz koşullar işkolu sendikalarını da mücadele konusunda zorlamaktadır. Konfederasyonlar bu anlamda giderek artan bir öneme sahip olmaktadırlar. Sermayenin giderek uluslararası bir güç kazanması, işçi sınıfının da uluslararası düzlemde daha sıkı bir dayanışma ve örgütsel işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği içinde birçok işkolunda birlikte yapılan toplu sözleşmeler, işkollarında uluslararası örgütleri öne çıkarmaktadır. İşçi sınıfı gerek ulusal, gerek uluslararası düzlemde yeniden örgütlenme ve örgütlülüğünü pekiştirme göreviyle karşı karşıyadır. Karşımıza çıkabilecek tehditleri ve tehlikeleri gücümüzü toplayabildiğimiz oranda aşabileceğimiz unutulmamalıdır.

11 Değerli arkadaşlar, Ülkemiz birçok bakımdan tartışılan ve daha uzunca bir süre tartışılmaya devam edecek olan bir seçim yaşadı. Seçimlerin ortaya koyduğu tablo ülkemizi olduğu kadar dünyayı da şaşırtan bir nitelikteydi. 18 Nisan seçimlerinin sonuçlarını farklı bir gözle şu şekilde yorumlamak mümkündür: Türkiye de her seçimde aynı partiye oy veren seçmen sayısı hızla azalmaktadır. Hiç de küçümsenmeyecek bir seçmen kitlesinin oyu adaletsiz ve dengesiz bir biçimde meclise yansımaktadır. Yine ciddi bir seçmen kitlesinin oyu meclis dışında bırakılmıştır. Toplum artık siyasi kirlenmeye karşı yavaş da olsa tepki vermeye başlamıştır. Genel hatlarıyla geleneksel sağ ve sol oylar korunmuş ama özellikle sağda uç noktalara taşınmıştır. Sosyalist sol her zamanki dağınıklığıyla toplum içinde farklı bir alternatif olabilme olanağını bulamamıştır. Ancak alınan oylar en azından bir tohumun atıldığını göstermektedir. 18 Nisan seçimlerinin farklı bir boyutu daha vardır; özellikle sendika liderlerimizin ve çok sayıda ilerici, demokrat, sosyalist, aydın ve yurtseverin katlinden sorumlu birçok kişinin şu veya bu partiden meclise seçilmiş olması hepimizin vicdanını sızlatmıştır. Baktıkça bizi yaralayan bu tablo karşısında teslim olmamız elbette bizden beklenemez. Bizi bekleyen çok büyük görevler olduğunu bilmek ve buna göre davranmak zorundayız. Henüz bir hükümetin kurulmadığı bir ortamda, kurulsa da onu oluşturacak partilerin niteliğini bilmeli ve ona göre yeniden donanmalıyız. Artık taleplerimiz daha zorlu bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Değerli konuklar, Son olarak değinmekte yarar gördüğüm bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Mecliste yeni bir hükümet arayışı son aşamasına gelmiştir. Şu veya bu şekilde kurulacak yeni hükümetin ilk elden gündeme getireceği konular hepimizin malumudur. Kurulacak hükümetin önüne IMF ile yapılan anlaşmalar ve sermaye örgütlerinin ortak talepleriyle öncelikle sosyal güvenlik konusu getirilecektir. Çünkü hızla artmakta olan bütçe açıklarının tek nedeni sosyal güvenlik olarak gösterilmekte, toplum bu konudaki harcamalar azaltılırsa ülke kurtulacak fikrine inandırılmaya çalışılmaktadır. Yüksek faiz ve borçlanma sarmalı, bütçenin %60 ını götüren iç ve dış borç ödemeleri gözlerden saklanmaktadır. Şu anda bakanlıkta hazırlıkları son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak kazanılmış haklarımıza dönük ciddi kayıpları hedeflediklerini bilmeli ve buna göre hazırlıklarımızı yapmalıyız. Önümüzdeki süreçte sendikalara yönelik olarak her yönüyle ağır saldırıların gündeme geleceğini net bir şekilde görüyoruz. Hiç şüphesiz bu saldırılardan korunabilmenin tek yolu örgütlü olmak ve dostlarımızla dayanışma bağlarımızı güçlendirmektir. Bu düşüncelerle sizleri selamlıyor ve sempozyumunuza başarılar diliyorum. MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı) Konfederasyonumuz Genel Sekreterine değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, programımız gereği TMMOB adına Genel Başkan Yavuz Önen görüşlerini bildirecekti. Ancak kendisi rahatsız olmasından dolayı sempozyumumuza katılamadı. Yine TMMOB adına İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hüseyin Ok sizlere hitap edecek. 11

12 HÜSEYİN OK TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Merhaba değerli dostlar, sayın sendika yöneticileri. Hepiniz hoş geldiniz. Sendikalarda ve demokratik kitle örgütlerinde yaprak kımıldamazken Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde Teknik Elemanlar Bürosu nun kurulması ve iki günlük sempozyumun organize edilmesi bizi oldukça sevindirdi. Sevindik, çünkü sendikalı olmayan bir grup teknik eleman ve mühendisin bu sahiplenişi umut vericidir. Zorlu bir dönemeçte işçi sınıfı, yoğun saldırılar karşısında yanlarında teknik elemanları görmekten hoşnut olacaklardır. Böyle bir çalışmanın yapılmasına sevindik, çünkü işçi konfederasyonlarına baktığımızda yüzümüz pek gülmüyor. Genel durumları itibariyle çok iyi bir durumda olduklarını göremiyoruz. Bir kısım işçi konfederasyonu yöneticileri bu kurumları hızla amaçlarından uzaklaştırıp sarartmışlardır. Tek tek fabrikalarda kriz bahanesi ile işçiler işten atıldığında seslerini çıkaramamışlardır. IMF ve Dünya Bankası nın dayatmaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Tabana kulak vermeden ülke sorunlarına uzak durarak hak ihlallerine, ülkenin savaş alanına çevrilmesine, özelleştirmelere, ülkenin ABD nin savaş gemisi yapılmasına, şovenist-ırkçı düşüncenin sınıf içinde yaygınlaşmasına karşı çok fazla etkili olamamışlardır. Çalışanların hak mücadelesini yürüten işçi konfederasyonlarına bütün bu misyonları yüklemek ile haksızlık ettiğimiz düşünülebilir. Ancak ülkenin gelecek aydınlık yüzüne yön verecek, özgür bir toplum yaratılmasında rol oynayacak mihenk taşlarından birisi de bu kurumlardır. O nedenle bu kurumların sınıfsal duruşları bütünlüklü, net ve dinamik olmalıdır. Teknik Elemanlar Bürosu hizmet sektörünün hızla geliştiği, esnek üretimin yaygınlaştığı bir ortamda sendikal örgütlenmede büyük görevler üstlenebilir. Mühendisler, teknik elemanlar ve diğer büro çalışanlarının büyük bir kısmı hem yaptıkları iş gereği hem de kazançları bakımından günümüz koşullarında işçiler ile aynılaşmaktadır. Ancak bu durum, bu kesimlerin birlikteliğini hala sağlayabilmiş değildir. Belirli bir birlikteliğin yaratılabilmesi için bu kesimler üzerindeki ideolojik baskı ve yanılsamaları kaldırmak gerekmektedir. Toplam kalite, kalite çemberleri, çalışma takımları gibi kavramlarla verilen felsefe pek çok işçinin bile kendisini işçi gibi görmesini artık engellemektedir. Kendilerine işçi denmesinden bu arkadaşlarımız utanmaktadır. Böylesi bir süreçte teknik elemanların bu sürece dahil olması bu ideolojik kuşatma ortamında önemli bir kazanç olacaktır. Çalışmanın içinde yer alan teknik eleman arkadaşlarımızın bu konuda yeterince donanımlı ve birikimli olduklarını düşünüyorum. Bu yapı genişletilmeli, tüm sendikalar ile ilişkiler kurulmalıdır. Hava-İş sendikası tüm çalışanları kapsadı. Bu anlamda Hava-İş in yaptığı toplu sözleşmede mühendis arkadaşlar da kapsam içine alındı. Böylesi bir çalışmada Birleşik Metal-İş, Hava-İş ile işbirliği yapabilir diye düşünüyorum. Teknik Elemanlar Bürosu nun mevcut yapısında mühendisler ağırlıkta olmasına rağmen bu sürece büro çalışanları ve diğer teknik elemanların da dahil edilmesi şarttır. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak bu çalışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu yapılanma mühendis odalarının etkinlik alanına hiçbir müdahalede bulunmamakta, aksine ücretli çalışan mühendislerin odalara bir adım daha yaklaşmasına vesile olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Birleşik Metal-İş Sendikası nı ve Teknik Elemanlar Bürosu nu bu sempozyumu tertip etmelerinden dolayı tebrik ederim. 12

13 MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı): Hüseyin Ok arkadaşımıza biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi bu bölümde Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin yer alacaktı. Kendisi sempozyuma katılamamasına ilişkin bir mesaj gönderdi. Şimdi size bu mesajı okumak istiyorum. Atilay Ayçin Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Teknik Elemanlar ve Sendikalar Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanlığına, Birleşik Metal-İş Sendikamızca 14. Genel Kurul kararları doğrultusunda oluşturulan Teknik Elemanlar Bürosu tarafından düzenlenen sempozyumun katılımcılarını 8000 Hava-İş üyesi adına dostlukla selamlıyorum. Türk Hava Yolları 17. Dönem toplu sözleşmesi mücadelemizde grev kararı aşamasına gelmiş durumdayız üyemizle ortaklaşa hazırladığımız talepleri birlikte savunarak belli bir düzeye getirebilmek yönünde sürekli işyerlerinde toplantılar düzenlemekteyiz. Bu nedenle çok arzu ettiğim sempozyuma katılamıyorum. Uçuş mühendisinden teknisyenine, pilotundan kabin görevlilerine, öğretmenden mimar/mühendisine, bilgisayar programcısından veri iletişim teknisyenine kadar 4000 e yakın teknik eleman üyemizin hak mücadelesinin sempozyumunuzun hedefleri ile örtüşmekte olduğuna inanıyorum. Bu nedenle sempozyumun sunuşlarının özelde üyelerimiz ve genelde işçi sınıfı ile paylaşılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı iletiyor başarılar diliyorum. Saygılarımla, MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı): Sempozyumumuza gelen bir diğer mesajı da sizlere okumak istiyorum: Bülent Ecevit Başbakan Teknik Elemanlar ve Sendikalar Sempozyumu na katılamadığım için üzgünüm. Nazik davetinize teşekkür eder sempozyumunuzun başarılı geçmesini diler, tüm konuk ve konuşmacılara selam ve sevgiler sunarım. MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı): Değerli konuklar. Şimdi Sendikal Örgütlenmede Yeni Ufuklar ve Teknik Elemanlar başlığı ile sendikamızın Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Çabuk sizlere hitap edecek. 13

14 SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE YENİ UFUKLAR ve TEKNİK ELEMANLAR MEHMET ÇABUK Birleşik Metal-İş Örgütlenme Daire Başkanı Değerli Katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sendikamız Birleşik Metal-İş on yıllar önceden Genel Kurullarında sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri tespit etti. Bu engellerin aşılmasında, iç örgütlülüğü güçlendirmek ve dışa açılımda kolaylık sağlayacak yeni yapıların kurulmasını kararlaştırmıştır. Ayrıca genel olarak tıkanan sendikal hareketin önünü açacak perspektifler çıkarılmış, düşünceler üretilmiş ve bunların ışığı altında mücadele edilmiştir. Yine bu düşüncelerden hareketle Sendikamız bünyesinde büro ve komisyonlar kurulmuştur. Ben şimdi burada kısaca kurduğumuz Büro ve Komisyonlara değinmek istiyorum. Özellikle gündemimizi oluşturan Teknik Elemanlar Büromuzun çalışmaları ve düzenlemiş oldukları Teknik Elemanlar ve Sendikalar Sempozyumu hazırlıklarını ve iki gün sürecek Sempozyumun çalışmalarından beklentilerimizi biraz açmaya çalışacağım. Genel Kurul Kararları doğrultusunda ve her yıl yaptığımız ve yayınladığımız Çalışma Programları çerçevesinde kurulmuş olan büro ve komisyonlar kısaca şu amaçla kurulmuştur. Birincisi genç işçilerin meslek liselerinden başlayıp, işyerlerinde staj yaptıkları dönemlerdeki sorunlarını araştırıp çözüm yolları aramak, işçilik dönemlerinde işçilik bilincini yerleştirmek ve örgütlenmelerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşan çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları koordine etmek için Genç İşçiler Bürosu kuruldu ve çalışmalarını sürdürüyor. İkincisi kadın işçilerimizin sorunlarını daha yakından takip etmek ve sorunlarına ivedi çözümler bulmak ve sendikal sürecin içinde daha aktif bulunmaları amacıyla Kadın İşçiler Bürosu kurulmuştur, bu büromuz da çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Üçüncüsü bilindiği gibi işyerlerinde sayısal olarak az da olsa bir emekli işçi kitlesi bulunmaktadır. Bunların sorunlarını çözümlemek ve bunları sendikal sürecin içinde tutmak, ayrıca yine işyerlerinde sayısal olarak az olan özürlü işçilerimizle de yakından ilgilenmek, problemlerine çözüm yollarını birlikte aramak için kurumuş bulunan Emekli ve Özürlü İşçiler Bürosu da çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca emeklilerin, kurmuş oldukları sendika Emekli-Sen de örgütlenmesi için yönlendirme yapmaktayız. Dördüncüsü tezgah başlarında çalışan üyelerimizin sosyal faaliyetlerini arttırmayı amaçlayan ve günümüzde yok olmak üzere olan sosyal dayanışma ruhunu yeniden hayata geçirmeyi, sosyal yardımlaşmayı sağlayacak ve değişik işyerlerinde çalışan üyelerimizi birbirleriyle kaynaştırmayı sağlamayı hedef alan ve bu amaçla çalışmalarını sürdüren Sosyal Dayanışma Bürosu kurulmuştur. Beşincisi ve bugünkü gündemimizi oluşturan ve çalışmalarını özveri ve titizlikle sürdüren Teknik Elemanlar Bürosu kurulmuştur. Bu büronun çalışmalarından daha sonra biraz açarak bahsedeceğim. Ayrıca yine Genel Kurul kararları doğrultusunda kurmuş bulunduğumuz ve çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdüren komisyonlardan söz etmek istiyorum: Sosyal Devlet Komisyonu: Temelde emekçilerin mücadeleye daha geniş katkıları, sendikaların mücadeleyi sadece ekonomik-demokratik alanda sınırlı görmemeleri ve ülke sorunlarına daha duyarlı bir üye kitlesine ulaşmak amacıyla oluşturulmuştur. Teknolojik Gelişmelerdeki Değişimler ve Yeni Yönetim Teknikleri Komisyonu: Türkiye de ve Dünyada yeni yönetim tekniklerinin ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkış nedenlerinin saptanması, genel olarak yeni yönetim tekniklerinin işgücü, istihdam ve sendikal hareket sonuçlarının araştırılması, yeni yönetim ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu olumsuzlukların tespiti ve bu konularda araştırmalar yaparak çözümler üretmektir. 14

15 Örgütlenme Komisyonu: İç ve dış örgütlenmelerde karşılaşılan engellerin aşılması, bu konuda mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi. Dünya, ülke ve işkolu çalışma yaşamındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, kısa ve uzun vadeli örgütlenme çalışmalarına perspektif ve öneriler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Sendikaların asıl faaliyetlerine ilave tüm bu kesimlere yönelik özenle çalışma yapması gerekmektedir. Aksi taktirde sendikal hareket önümüzdeki günlerde de kan kaybetmeye ve zayıf kalmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu çalışmalar eğitim başta olmak üzere birçok başka faaliyetlerle desteklenmeli ve sürekli hale getirilmelidir. Faaliyetler çeşitlendirilmeli ve geniş kitlelere ulaştırılmalıdır diye düşünüyorum. Uzatmadan günümüzün de konusu olan Teknik Elemanlar Büromuzun çalışmalarını biraz açmak istiyorum. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde ve genelde yapılan toplu iş sözleşmelerinde (Sempozyumda kapsam maddesi geniş olarak tartışılacak ama) kapsam dışında kalanlar sözleşmeden yararlanamıyor. Bunun içinde Teknik Elemanlar ve Mühendisler de var. Yine tartışılacak ama bir cümle ile söylenirse yasalar teknik eleman ve mühendislerin sendikalara üye olmasını sınırlamamasına rağmen üye yapamıyoruz. Sendika olarak bizim amacımız teknolojinin gelişmesiyle birlikte işyerlerinde sayıca çoğalan bu kesimin işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yetkisini alma aşamasında engel durumuna düşen, işverenle bireysel sözleşme imzalayan vb. sorunları sempozyumda genişçe ela alarak tartışacağımız teknik elemanların örgütlenmesinin önünü açacak çalışmalar yapmak ve perspektifler çıkarmak ve bunları hayata geçirmek amacıyla Teknik Elemanlar Büromuzu kurduk. Biliyoruz ki, daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi hak almanın yolu örgütlü toplum olmaktan geçiyor. Bundan hareketle 80 li yıllardan başlayarak benzer konuları ve sorunları tartışan sendikamız Teknik Elemanlar Bürosunu oluşturdu, faaliyetlerini özellikle bir yıldır düzenli bir şekilde toplantılarla zenginleştirerek sürdürüyor. Bu süreç içinde başta İstanbul da bulunan TMMOB ne bağlı oda şubeleri ile işbirliği yapmayı, ilişki kurmayı ve geliştirmeyi hedefleyen büromuz TMMOB içinde sendikal alana ilişkin tartışmalara katılarak görüşlerimizi açıkça ifade etme fırsatını buldu. Özellikle memur sendikalarının kurulma aşamasındaki tartışmalara katıldık. Mühendislerin işyerlerinde yetkili olan sendikalarda örgütlenmesinin tartışmalarında işyerlerinde örgütlü bulunan sendikalar içinde örgütlenmesinin doğru olacağını savunarak etki etmeye çalıştık. Ayrıca İstanbul dışındaki illerdeki odalarla ve tek tek olsa da mühendislerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Büromuzun çalışma programı yani amacı, yapısı, işleyişi ve faaliyetleri nelerdir? Ayrıca bir yıllık çalışma döneminde neleri amaçlamış, buralara girip zamanınızı almak istemiyorum. Sizlere dağıtmış olduğumuz Teknik Elemanlarla Sendikalaşmaya Doğru isimli broşürde ayrıntılı olarak bahsettik. Yine Teknik Elemanlarla Sendikalaşmaya Doğru isimli ikinci broşürde ise Birleşik Metal İş Sendikamızın işleyişi, örgütsel yapısı ve teknik elemanların yararlanacağını düşündüğümüz kısa hukuk bilgileri var. Broşürlerden yararlanacağınızı umuyorum. Değerli Dinleyiciler, İki gün sürecek bu sempozyum hakkında biraz bilgi verip sözlerimi noktalamak istiyorum. Bugün öğleden sonra Çalışma Yaşamında Değişimler konusunu Sayın Doç. Dr. Tülin ÖNGEN in başkanlığında birinci oturum çerçevesinde ele alacağız. Saat deki çay arasından sonra Sayın Prof. Dr. İzzettin ÖNDER başkanlığında birinci oturumun ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz. İkinci gün birinci oturum Geçmişten Geleceğe başlığını tartışmak üzere Sayın Çetin UYGUR başkanlığında yapılacak ikinci gün, ikinci oturum Gelecek Prespektifi başlığı altında Teknik Elemanların Örgütlenmesi, engeller, olanaklar ve sendikalara düşen görevleri Sayın Zehra GÜNER anlatacak ve Saat te Sayın Muzaffer ŞAHİN in başkanlığında başlayacak olan Panel bölümüyle çalışmalarımız son bulacaktır. Ayrıca Sempozyum Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu'nun sempozyum hazırlığında katkılarını alamadık. Amacımız bu çalışmanın yani Teknik Elemanlar Büromuzun amaçladığı, hedeflediği, yapacağı işlere bundan sonra katkı almak, zenginlik katmak. Değerli insanlardan oluşan Danışma Kuruluna katkılarını esirgemediklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Toparlayarak konuşmamı sonuçlandırmak istiyorum. Sendikamız bütün bu çalışmaları amacına ulaştırmak ve kurumlaşmasını sağlamak için azami gayret sarf ediyor. Çünkü küreselleşen dünyamızda, 15

16 sermaye var olan durumuyla yetinmiyor. Yeniden yapılanma arayışı içinde olması nedeniyle sendikalara önemli görevler düşmekte. Bizim de sendikal hareketin içindeki durumumuzu görerek çıkış yollarını bulup, çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Elbette ki, sadece Birleşik Metal İş Sendikası tek başına sermayenin saldırılarını göğüsleyemez, bunun farkındayız. O nedenle, birlikte yürüyeceğimiz, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütleriyle yapılacak çalışmalar başarıya ulaştıracaktır. Bugün bu sempozyumun değerli katılımcıların katkılarıyla ileride başta TMMOB ile birlikte yanyana durarak kapsam dışı çalışanların tümünün örgütlenmesinin önündeki engellere ışık tutacağı inancını taşıyorum. Bu sempozyum tamamen amatörce hazırlanan bir çalışmadır. Sendikal hareketin ve emekçilerin önünü açacak, ona ışık tutacak profesyonel bir irade ve idareyle başarıyla sonuç elde etmemize yardımcı olacağı inancıyla başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. MUZAFFER ŞAHİN (Oturum Başkanı): Örgütlenme Daire Başkanımıza biz de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün öğlene kadar olan çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Vereceğimiz bir saatlik öğle yemeği arasından sonda devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Sempozyumumuzun öğleden sonraki bölümünü açıyorum. Bu bölümümüzün başlığı Çalışma Yaşamında Değişimler. Konuyu tartışmak üzere oturum başkanımız Doç. Dr. Tülin Öngen i, Teknik Elemanların Sınıfsal Konumu başlığında sunum yapacak olan Teknik Elemanlar Bürosu üyesi Aziz Hatman ı ve Emek Sürecinde Değişimler başlığında sunum yapacak olan yine Teknik Elemanlar Bürosu üyesi Alpaslan Savaş ı davet ediyorum. 16

17 1. OTURUM ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞİMLER Doç. Dr. TÜLİN ÖNGEN (Oturum Başkanı): Oturumun bu bölümünde çalışma yaşamındaki değişiklikleri daha çok sınıfsal yapıdaki ve emek sürecindeki dönüşümler bağlamında ele alıp tartışacağız. İlk konuşmayı Aziz Hatman yapacak ve kendisi teknik elemanların sınıfsal konumu için kuramsal bir çerçeve sunduktan sonra bunun pratikte aldığı biçimler ve doğurduğu sonuçlar üzerinde duracak. Metalurji Yüksek Mühendisi olan Aziz Hatman sekiz yıllık bir akademik çalışma yaşamından sonra mesleğini özel bir şirkette teknik eleman olarak sürdürmektedir. İkinci konuşmayı Alparslan Savaş yapacak ve özellikle emek sürecindeki dönüşümün sınıfsal yapılanma üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Makine Mühendisi olan Alparslan Savaş, halen Birleşik Metal-İş Teknik Elemanlar Bürosu üyesi olarak görev yapmaktadır. Arkadaşlarımızın konuşmalarının yaklaşık olarak bir saat kadar süreceğini tahmin ediyorum. Konuşmalar bittikten sonra oturuma ilişkin olarak söz almak veya soru sormak isteyen arkadaşlarımızın sorularını mümkünse yazılı olarak sunmalarını ve hangi konuşmacıya yönelttiklerini belirtmelerini, ayrıca katkıda bulunmak isteyenlerin çok uzun olmamak koşuluyla katkılarını sunmalarını rica ediyorum. Oturumun sonunda zaman kalırsa ve gerekli gözükürse kritik bulduğum bazı noktaların altını çizmek amacıyla kısa bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk sözü Aziz Hatman a veriyorum. 17

18 TEKNİK ELEMANLARIN SINIFSAL KONUMU AZİZ HATMAN Birleşik Metal-İş Teknik Elemanlar Bürosu Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Birleşik Metal İş Teknik Elemanlar Bürosu nun kollektif katkılarıyla hazırlamış bulunduğumuz, Teknik Elemanların Sınıfsal Konumu başlıklı bildiriyi görüşlerinize açmak istiyorum. Şimdi öncelikle neden böyle bir sunuşa ya da neden böyle bir çalışmaya gerek duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Açılış konuşmalarında özellikle vurgulandı, daha önceki konuşmacılar da değindiler; bugün gerek dünyada, gerekse de Türkiye de işçi sınıfının yapısında, işçi sınıfının bileşiminde bir takım değişimlerin olduğu iddia edilmektedir. Literatüre baktığımızda özellikle 1970 yıllardan sonra bu konuda çeşitli görüşlerin sıkça ortaya atıldığı görülmektedir. Bir zamanlar sadece kol emekçilerinden oluştuğu iddia edilen işçi sınıfının bu karakterinin, süreç içerisinde, özellikle kapitalizmin üretim araçlarındaki gelişmelere ve bazı diğer etkenlere bağlı olarak çeşitli değişimler gösterdiği tartışılmaktadır. Bu değişimin dinamiklerinin neler olduğuna baktığımızda üzerinde konuşulan, bence, üzerinde daha çok da spekülasyon yapılan başlık teknoloji olmaktadır. Teknoloji, çok kısa değinmeyle, doğayı değiştirmenin aracıdır; emeğin dünya üzerindeki egemenlik ilişkilerinin önemli bir aracı; bugünkü kesitte de kapitalizmin önemli bir aracıdır. Teknoloji ile birlikte anılan bir başka değişim dinamiği ise yine üzerinde çokça tartışılan. Bir sonraki konuşacak arkadaş bu konuda daha geniş açılımlar getirecek. Taylorizmden Fordizme ardından da Post-Fordizme doğru yol alan emek sürecinde değişiklikler görüyoruz. Bunun dışında yönetimde, mülkiyet ilişkilerinde, genelde taşeronlaştırma başlığıyla karşımıza çıkan merkez ve çevre ilişkilerinde, sanayinin kendi üretim organizasyonunda, devlet ve hizmetlerde, uluslararası iş bölümünde bir takım değişiklikler var. Şimdi bu dinamiklerin sonuçlarına bakmaya çalışalım. Birincisi; nitelikli iş gücü sayısındaki artış. Başta tamamen kol gücüne (kol emeği) dayalı üretim; süreç içerisinde hepimizin bildiği gibi makineleşme, daha sonra otomasyon ve günümüzde de bilişim teknolojisinin devreye girmesiyle, beyin gücüne (kafa emeği) giderek daha fazla dayalı hale gelmiştir. Bir zamanların, 19. yy sonları- 20. yy başlarındaki, o çok nitelikli iş gücünü karakterize eden sekreterler ordusunun bugün artık çok farklı bir konuma geldiğini görüyoruz. Gerek sosyal gerekse de ekonomik düzlemlerde kendini gösteren bir değişimdir yaşanan. Bugün, işçi sınıfının gittikçe bilgisayar kullanabilen kol emekçiliğine dönüştüğünü ve bizim burada ilgi alanımıza giren teknik elemanların gittikçe ağırlığının arttığını görebiliriz. Bir de benim burada değinmek istediğim, bu niteliğin sıradanlaşmasıdır; yine sekreter örneğinden çıkarsak, artık yüzyıl başında nitelikli iş gücü sayılan hem ekonomik, hem de sosyal düzlemde çok farklı yerlere oturan ve sınıftan ayrı duran tekniker ordularının emeğinin yada niteliğinin bugün ne kadar sıradanlaştığıdır. Daktilo yerine bilgisayar başında çalışmak, torna tezgahı yerine CNC başında çalışmak, sıradanlaşmakta ve aynı anlama gelmek üzere yaşanan teknolojik değişimlerin işçi sınıfının, emek gücünün niteliğinde bir kopuşa yol açtığını iddia etmek güçleşmektedir. Şimdi bu değişimlerden, oluşumlardan yola çıkarak genelde daha çok akademik çevrelerde iki farklı iddia ortaya atılabiliyor. Bunlardan bir tanesi işçi sınıfının gerek ekonomik, gerekse siyasal olarak bittiği, tükendiği artık işçilerin yerini robotların aldığı/alacağı şeklindeki görüştür. Ben bu noktada görüşleri uçlara götürerek tartışma alanını açmaya çalışacağım, bunu da belirteyim. Birinci görüş işçi sınıfının yerini robotların aldığı, böylece işçi sınıfı toplumsal olarak ortadan kalktığıdır, demiştim. Artık, sermaye sınıfının yanında bir orta sınıftan ancak bahsetmek mümkündür. Yani bu nitelikli iş gücü işçi sınıfını değil, olsa olsa orta sınıfı oluşturmaktadır. Üstelik sermayenin halka yayılması, borsa gibi araçlarla, mülkiyet sorunu da çözülmüştür. Emeğini satarak değil, emeğiyle geçinen orta bir tabakadan bahsetmektedir (şirket ortaklığı ile). 18

19 İkinci görüş ise, dediğim gibi uca götürerek diğer taraftan bahsetmek istiyorum; işçi sınıfının hiçbir zaman bu denli bir nicelliğe kavuşmadığından bahsetmektedir. Çünkü gerek Türkiye de, gerek dünyada muazzam bir kapitalistleşme süreci, muazzam bir endüstrileşme süreci yaşanmaktadır. Üretim çok büyük ölçeklere ulaşmıştır. Bunun sonucunda da bilinen anlamda işçi sınıfı sayısal-nicel anlamda büyümüştür. Öte yandan da, nitelikli iş gücü, proletaryalaşma süreci adını verdiğimiz sürecin etkisiyle bu niteliklerini ayrıcalıklı olarak kullanamamaktadır. İşte her anlamıyla o da bir işçidir. Sektörümüzden bir örnek verecek olursak, ark ocağının başındaki eğitimli bir işçi, konsolda, bilgisayarların başında oturarak dökümü kumanda etmektedir. Onun yerine benim gibi bir metalurji mühendisini koyduğunuzda işin niteliği açısından hiçbir şey değişmemektedir; aynı zamanda da, mühendis ayrıcalıklarını kaybetmiş, yani bu niteliği sıradanlaşmıştır, sınıf içinde toplumsallaşmıştır. Belirtilen şekilde başka bir küçük işletmeyi ele aldığımızda; özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Antep, Denizli gibi sanayinin yoğun olduğu bölgelerde sanayi sitelerinde çoğu zaman elli kişi ve altında çoğu teknolojiyi kullanan, işte CNC nin başında olan, aynı zamanda bilgisayar kullanan, yeni bir işçi sınıfıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bunlar otomasyon olanaklarından yararlanan ve daha önceki dönemlere kıyaslayacak olursak, bunlar bilgisayar kullanan son derece nitelikli ve aynı zamanda son derece sıradanlaşmış bir işçi sınıfının üyeleridir. Bugün işçi sınıfının tarihte hiç olmadığı kadar geniş bir nicel ve nitel kapsama sahiptir, iddiası vardır bu görüşün. Buraya kadar, işçi sınıfından ve orta sınıftan bahsederken, ben bir anlamda tartışmayı açtığımı düşünüyorum ve biraz da başa dönmek istiyorum. Şimdilik bu tartışmayı yaparken önümüzü açacak bir kavram sadeleştirmesine gelmek istiyorum. Hatırlatırım, bu sunuş içerisinde tarihsel sınıf analizini kullanmak istiyorum. Bunun dışında, toplumsal yapının kimi görüngelerinden hareket edersem ortaya şöyle bir sonuç da çıkabilir diyebilirsiniz: Mühendisler kendi başlarına bir grup oluştururlar, homojenlerdir, kendi ayrıcalıkları vardır. Onların da bir yerde durmaları gerekir. Pek çok yerde vardiya amiri, posta başı, şef gibi arkadaşlarımız da kapsam dışı durumundadırlar. Onlarında kendi içinde bir homojenlik durumu oluşturduğu ortaya atılabilir. Onları da kendi düzlemlerinde mücadeleye davet edebiliriz. Bunun karşısında biz toplumsal gerçekliğin analizini yaparken bizim elimizde tarihsel materyalizmin verdiği olanak var, o da sınıf analizi, ben bu sınıf analizinden yola çıkacağım. Burada teknik elemanlar başlığıyla değerlendirirken daha doğrusu teknik elemanlara sınıf analizini uygularken, şöyle bir hataya düşmek mümkün. Öncelikle teknik elemanların ne olduğunu tartışmaya açmak, ondan sonra teknik elemanlara bu analizi uygulamaya çalışmak mümkün. Bu da sonuçları itibarıyla bana pek verimli gözükmüyor. Tam tersi bizim sınıfsal analizi uygulayacağımız yer toplumsal gerçeklik olmalı. Biz sınıfsal analizi yaparken A, B, C sınıfları çıkacaktır. Bizim bu A, B, C sınıfları içerisinden her hangi bir sınıf, diyelim ki B, bizim hitap alanımızı, sendikal açıdan örgütlenme olanağımızı ifade ediyorsa, işte o B sınıfı içerisine teknik elemanların girip girmediğine, ya da hangi teknik elemanların girdiğine bakmalıyız. Yoksa bir toplumsal yapı olarak, teknik elemanları aramak ve ona bir sınıfsal aidiyet keşfetmek, Marksist sınıf analizine içkin değildir. Böyle bir sınıf analizini hangi ölçütlere dayandıracağız, şimdilik üç tane ölçüt çıkardık. Birincisi; üretim araçlarının mülkiyeti karşısındaki durum: Bu çok net bir biçimde emek gücünü satarak geçinme durumunda olmak yada sermaye sahibi olmak. Böyle bir parametremiz var. Üretim araçlarının sahibi misiniz, değil misiniz, öncelikle buna bakmamız gerekiyor. Benim yaptığım analize göre burada birinci ölçütümüz bize iki sınıfı ayrıştırıyor 1. Sermaye sahibi olanlar, 2. Emeğini satanlar. Yani sermaye sahibi ve emekçi sınıf, ilk ölçütümüzde böyle bir ayrımı görüyoruz. İkinci ölçütümüz; üretimin belirlenmesi karşısındaki konum: Birinci ölçüt ile, elekten aşağı geçenlere bu ikinci ölçütü uyguladığımızda karşımıza üretken, üretken olmayan yada kafa-kol emeği ayrımı ile yönetim ve denetim emeği ayrımları çıkar, bunun karşısında ise bir kollektif işçi kavramı. Şimdi üretken, üretken olmayan, kafa, kol, emekçi, beyaz yakalı, mavi yakalı ayrımları bizi burada tartışmaya iten ayrılıklar yani. Bizim burada tartışacağımız şey ya da benim tartışmaya çalışacağım, beyaz yakalı ve mavi yakalı, kafa emekçisi, kol emekçisi. Bu bizi bu salonda bir araya getiren olgudur. Burada en başta üretimin planlanması karşısındaki konuma bakmak gerekir, diyorum. Eğer beyaz yakalı veya mavi yakalı fark etmez, eğer sermayenin birikimi süreci karşısında birinci derecede karar alma sorumluluğunuz varsa, ben diyorum ki, emekçi sınıfın bir üyesi değilsinizdir. Sermaye birikiminden birinci derecede sorumlu olanlar 19

20 emekçi sınıfına giremezler, çünkü onlar sermayenin yeniden üretime dönmesinden sorumludur. Çünkü sermaye sınıfının üyeleri ancak bu kararı alma yetkisine sahiptir. Biz ilk ölçütte sermaye, ikinci ölçütümüz günümüzde çokça rastlanan fiili mülkiyet, yani bir tekel müdürünü sermaye sahibi olmamasına rağmen işçi sınıfı saflarında göremeyiz. Bu örnekten yola çıkarak üst düzeydeki yöneticileri ben sermaye sınıfında atfediyorum. Kalanını işçi sınıfı içerisinde görüyorum, bu şu açıdan önemli bir işyerinde veya işletme içerisinde nerede çizgiyi çekeceğiz, nerede ayrım yapacağız, neresi işçidir, neresi bizi ilgilendirmez ayrımı yapmamıza yardımcı olacaktır. Şimdi bir fabrika müdürünün biriken sermayenin nerede yatırım yapacağını, patron adına karar veriyor. Örnek, bir alüminyum fabrikasının müdürü, patron adına kendi yöresinde bir marketler zinciri açıyor, buna karar verenin bir teknik eleman olması bizim kafamızı karıştırmıyor, çünkü kendisi sermayenin yeniden yatırımına karar veren kişi bu bizim sendikal konuda ilgi alanımızın dışına düşüyor. Sermayenin birikim süreciyle ilgili kararların alınmasında birincil derecede yetki ve sorumluluk sahibi olanlar, ücretli bile olsalar sermaye sınıfının üyeleri olarak addedilmek zorundadır. Profesyonel yöneticiler, sermaye sınıfının ücretli elemanlarıdır. Genel olarak, emek gücünü sömüren sınıf, aynı zamanda yöneten sınıftır da. Bu yüzden bilgi tekelini de elinde tutar ve bu bilgiyi üretim sürecinin yönlendirilmesinde kullanır. Bu sadece ekonomik değil, hatta ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik bir tasarruftur. Başka bir değişle, ekonomik egemenlik kendiliğinden siyasi ve ideolojik egemenliği de getirmekte olduğundan, sermaye sahibi sınıfın hem toplumsal hem de sektörel ve işletme çapındaki tasarrufları, hem toplumsal hem de sektörel ve işletme çapındaki yaşamı belirler. Ekonomik yapı düzleminde yönetim ve denetim dendiğinde; (a) üretimin, üretim araçları ve işliğin denetimi ve yönetimi; (b) emek gücünün denetimi; (c) yatırımların ve kaynak dağılımının denetimi olmak üzere bir sınıflandırmaya gidebiliriz. Burada sorunlu olan, bu denetim ve yönetim işlevlerini yerine getirirken tüketilen emek gücünün bir kollektif emekçi kimliğine sahip olup olmamasıdır. İşçi sınıfının kapsamı tartışmasında bu durumun önemi ise, doğrudan sermaye sahibi olmamasına karşın sermayenin yeniden üretimi için, birikim rejiminin genişleyerek işleyebilmesi için, yatırım kararlarını alan ve yönlendiren teknik kadroların sınıfsal aidiyetlerinde ortaya çıkar. Ücretli çalıştığı halde, sahip olunan ve kullanılan bilgi ile eğer sermaye birikim süreci ile ilgili kararlar alıyor, sermaye sınıfı adına sermaye yönetimini üstleniyorsa, ücretli çalışma kriteri devre dışı kalmış demektir. Sermaye sahibi sınıfın yönetim ve denetim işlevlerini onlar adına ücret karşılığında üstlenerek, sermayenin birikiminin sürdürülebilmesi için gerekli kararları alanların üretim süreci içindeki yerleri, sermaye sahibi sınıfın egemenlik ilişkileri içinde olup, bu egemenlik ilişkilerinin yeniden üretimidir. İşte bu yüzden de onlar, sermaye sahibi sınıfının içinde telaki edilmeli ve sermaye sahibi sınıfın ücretli üyeleri olarak kabul edilmelidir. Mülkiyetin yasal yada fiili olması anlamında değişen bir şey yoktur. Bu egemenlik ilişkilerinin dışında kalarak yada bırakılarak, aldığı eğitimin üzerine emek süreci içindeki faaliyetle üretilen bilgiyi üretimin sürdürülmesinde kullananların ise, ücretli çalışan diğer işçilerden farkı değillerdir. Ücretli çalışan teknik elemanlar herhangi bir üretim, denetim yada gözetim işini yerine getirirken bu egemenlik ilişkilerine bire bir bağımlı olmaları onları emek sürecinin gerçekleşmesini sağlayan kollektif emeğin bir fonksiyonu haline getirir. Bir üçüncü parametremiz de; üretimin sonuçlarının paylaşımı karşısındaki durum: Her zaman için artı değer üretmeyebilirsiniz. Bir takım hizmetler üretiyor da olabilirsiniz. Pazarlama yapabilirsiniz. Bakkal sahibi olabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteden diploma sahibi bir bakkal da olabilirsiniz. Büro sahibi proje peşinde koşan bir teknik eleman olabilirsiniz. Bölüşüm ilişkileri içerisinde kendinize düşen payı bakkal sahibi olarak alan bir teknik elemanla bizim ilişkimiz doğallıkla kalmıyor. Biz işletme içerisindeki yasal olarak yönetim kadrosundaki kademeyi ayrı tuttuğumuz, genel müdür altındaki bir takım söz sahibi müdürleri ayrı tuttuğumuzda bunlar da bizim alanımızın dışında kalıyor. Burada, yönetim ve denetim emeği devreye giriyor. Şimdi bu tartışmada yönetim ve denetim derken neyi kastettiğimizi izah edeyim. Şimdi, üretim araçlarını işleyişini denetliyor olabilirsiniz bir teknik eleman olarak; ya da emek gücünün denetimini yapıyor olabilirsiniz; ya da kaynak dağıtımının denetimini yapıyor olabilirsiniz. Şimdi sanayi yatırımların kaynak dağıtımı denetimleri benim kastettiğim bununla iştigal eden sermaye sınıfına dahil, sermayenin birikim sürecindeki kararlar; yoksa, işletme içinde üretimin belli bir nitelikte sürekliliğinin güvenceye alınması için zorunlu olan denetim ve gözetim emeği değil. Şimdi; yönetim, denetim görevini yerine getiren çoğu teknik eleman, çoğu büro personeli, genelde beyaz yakalılar, nasıl oluyor da bir emekçi kimliğine sahip olabiliyor; bu konu çok önemli ve iyice anlaşılması zorunlu, çünkü 20

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI?

ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI? ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI? mız; içinde belediyelerin de olduğu Genel Hizmetler İşkolunun en eski, en etkili sendikasıdır. l anlayışımız işkolunun, daha doğru ifadeyle işçi sınıfının, bütün sorunlarıyla ilgilenmemizi

Detaylı

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Ali BERBEROĞLU Hazırlayan: Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı 1 SENDİKA NEDİR? İşçi ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve çıkarlarını

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Bir. güç birliği. hikayesi

Bir. güç birliği. hikayesi Bir güç birliği hikayesi Hikayemizin Başlangıcı... Bu hikaye, 2009 ilkbaharında başlar. Konu üç ana karakter etrafında döner; Arçelik LG Klima, Ford Otosan ve Türk Traktör. Önce Ford Otosan ve Arçelik

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Kasım 2013 The Marmara Taksim Oteli, İstanbul Sayın Konuklar, Değerli

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( )

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( ) TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (06.04.2016) Saygıdeğer Büyükelçiler, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonunun Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensuplarımız

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 6Mayıs 2014 KOBİ lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Nihat TUNALI İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 milyon metrekare

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen, "Türkiye'de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde düzenenen, Hukuki

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 2 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 3 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Öncelikle mevcut durum (gerek dış, gerekse şirket içi faktörler) iyi analiz edilerek şu an neredeyiz sorusu net bir şekilde cevaplanmalıdır. Burada ekonomik faktörler,

Detaylı

DÖNEM

DÖNEM Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:33 Sayfa 94 25. DÖNEM 2 0 0 2-0 3 yatırımları, 2002 yılında yüzde 17.8 e düşmüştür. Sanayinin yatırım yoğunluğu ise aynı yıllar için yüzde 32 den 14.1 e düşmüştür.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001)

TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001) 1 TÜRKİYE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI (1985-2001) Hazırlayan: Özlem ÖZKAN SES Genel Merkez Araştırma Yayınları Dizisi-1 2 SES Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu Araştırma Yayınları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

HERKESİN REKTÖRÜ. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı. www.abdulvahapyigit.com

HERKESİN REKTÖRÜ. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı. www.abdulvahapyigit.com HERKESİN REKTÖRÜ Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı www.abdulvahapyigit.com www.abdulvahapyigit.com 01 Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı ÖZGEÇMİŞİM

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

.«. «^ms^x^^-^k» f };^m;i&f^, s.».,. f /i ' v: "-'* v «*''* : """-"- *' ' * " -«" lîlla«is*«lî:vvv»j Pλ«'*<»«'Î*CS^ 5İ^^fel»pSi.«i.w%V?

.«. «^ms^x^^-^k» f };^m;i&f^, s.».,. f /i ' v: -'* v «*''* : -- *' ' *  -« lîlla«is*«lî:vvv»j Pλ«'*<»«'Î*CS^ 5İ^^fel»pSi.«i.w%V? lîlla«is*«lî:vvv»j Pλ«'***f ; ^7Qf-^^' i^4^"^' /^*! ' J '-"'' ''"' ' -'*." "" ' *>set.'4^***s*h-**,' &,".'.' «^ms^x^^-^k» f };^m;i&f^, s.».,. f /i ' v: "-'* v

Detaylı

V IP. Professional Security Company

V IP. Professional Security Company V IP Professional Security Company Değerli Müşterimiz; G ünümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 1 SENDİKA NEDİR? Emekçilerin,ekonomik, demokratik, kültürel, hukuksal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı