GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ"

Transkript

1 GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ Güz Dönemi ISLT 619 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 8 (3,2,4) ISLT 621 Maliyet Muhasebesi 8 (3,0,3) ISLT 623 Finansal Ekonometri 8 (3,0,3) ISLT 625 Uygulamalı Muhasebe Araştırmaları 8 (3,0,3) ISLT 627 Toplu İş Hukuku 8 (3,0,3) ISLT 643 Tedarik Zinciri Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 645 Uygulamalı Pazarlama Araştırmaları 8 (3,0,3) ISLT 650 Tez 150 ISLT 653 Denetim 8 (3,0,3) ISLT 657 Vergi Hukuku 8 (3,0,3) ISLT 659 Uluslararası Bankacılık 8 (3,0,3) ISLT 660 Yeterlilik 30 ISLT 661 Rekabetçi Üretim Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 665 Örgütsel İletişim 8 (3,0,3) ISLT 667 Bilgi ve Teknoloji Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 669 Uluslararası İşletme Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 670 Seminer 4 ISLT 673 Malzeme Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 677 Örgütsel Estetik 8 (3,0,3) ISLT 679 Uluslararası Hizmet Pazarlaması 8 (3,0,3) ISLT 685 İleri Araştırma Yöntemleri 8 (3,0,3) ISLT 687 İşlemler Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 689 Örgüt Kuramları ve Örgüt Psikolojisi 8 (3,0,3) ISLT 691 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 693 Stratejik Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 695 İleri Yatırım Analizleri 8 (3,0,3) ISLT 697 Örgüt Kültürü ve Liderlik 8 (3,0,3) PLAW 517 Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku 8 (3,0,3)

2 GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ Bahar Dönemi ISLT 618 Gelişim ve Öğrenme 8 (3,0,3) ISLT 622 Portföy Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 624 Yönetim Muhasebesi 8 (3,0,3) ISLT 626 Uygulamalı Finans Araştırmaları 8 (3,0,3) ISLT 628 Rekabet Stratejisi 8 (3,0,3) ISLT 632 Sosyal Psikoloji 8 (3,0,3) ISLT 636 Uygulamalı İşletme Örgütü Araştırmaları 8 (3,0,3) ISLT 638 Yönetim Bilimi 8 (3,0,3) ISLT 644 Uluslararası Pazarlama 8 (3,0,3) ISLT 646 Uygulamalı Lojistik Araştırmaları 8 (3,0,3) ISLT 648 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 8 (3,0,3) ISLT 650 Tez 150 ISLT 652 Risk Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 654 Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar 8 (3,0,3) ISLT 656 Uluslararası Finans 8 (3,0,3) ISLT 658 Türev Piyasalar 8 (3,0,3) ISLT 660 Yeterlilik 30 ISLT 664 Kurumsal Sosyal Girişimcilik 8 (3,0,3) ISLT 666 Küresel Dönüşümler 8 (3,0,3) ISLT 668 Stratejik Oryantasyonlar 8 (3,0,3) ISLT 670 Seminer 4 ISLT 672 Kurumsal Kaynak Planlaması 8 (3,0,3) ISLT 674 Ürün ve Marka Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 676 Üretim Sistemleri Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 678 Optimizasyon Teknikleri 8 (3,0,3) ISLT 682 İnsan Kaynakları Hukuku 8 (3,0,3) ISLT 684 İş Etiği 8 (3,0,3) ISLT 686 Aile İşletmeleri Yönetimi 8 (3,0,3) ISLT 696 Uluslararası Taşıma Senetleri 8 (3,0,3)

3 GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ ISLT 618 GELİŞİM VE ÖĞRENME 8 (3,0,3) Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel gelişim), öğrenme yaklaşımlar-süreçler ve biçimler, öğrenmede bireysel farklılıklar; kişilik gelişimi: psiko-seksüel gelişim, psiko-sosyal gelişim, benlik kuramı; öğrenme: davranışçı yaklaşım, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, model alarak öğrenme; bilişsel yaklaşım: algı, bellek, dikkat, öğrenme stratejileri; öğrenme yaklaşımlarının okul öğrenmelerinde kullanımı. ISLT 619 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 8 (3,2,4) Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme. ISLT 621 MALİYET MUHASEBESİ 8 (3,0,3) Giderlerin dağıtım esasları, sipariş ve evre maliyet yöntemlerinde maliyetlerin hesaplanması, standart maliyet yönteminin uygulanması, maliyet bilgilerinin raporlanması ve yönetim kararlarında kullanılması, işletme bütçelerinin düzeltilmesi, çeşitli sektörlerde maliyet muhasebesi uygulamaları. ISLT 622 PORTFÖY YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Bu dersin amacı, hisse senedi ve tahvil değerlemesi, uygulamada çok kullanılan temel analiz, finansal tablolar analizi ve teknik analiz hakkında detaylı bilgi vermektir. Daha sonra vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bunların değerlemesine değinilecektir. Ayrıca portföy yönetim stratejileri ve portföy performansının ölçülmesi, uluslararası çeşitlendirme ve davranışsal finans konusunda detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. ISLT 623 FİNANSAL EKONOMETRİ 8 (3,0,3) Regresyon analizi ve analizle ilgili tekniklerin kullanımının ve ekonomik teorilerin test edilmesinin kavranması, regresyon programları kullanımı, tanımlayıcı istatistikler (merkezi eğilim ve yayılım ölçütleri), olasılık dağılımları (kesikli, sürekli, normal), volatilite, zaman serileri ve getiri değişimi, stokastik simulasyon modeleri. ISLT 624 YÖNETİM MUHASEBESİ 8 (3,0,3) Tek düzen hesap planı, endüstri işletmelerinde gider ve maliyet kavramları, satılan mamullerin maliyeti tablosu, gelir tablosu özellikleri, fon akım tablosu ve net işletme sermayesi değişim tablosu, tam ve değişken maliyet yöntemleri, standart maliyetler, işletme bütçeleri, esnek bütçeler, kâr planlaması. ISLT 625 UYGULAMALI MUHASEBE ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3) İşletmelerin muhasebe tablolarının incelenmesi, işletmelerin ziyaret edilerek faaliyetlerinin gözlemlenmesi, genel işletme yapıları hakkında bilgiler alınması, daha etkin ve etkili bir muhasebe sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, projeler geliştirilmesi. ISLT 626 UYGULAMALI FİNANS ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3) İşletmelerin finansman yapılarının incelenmesi, işletmelerin ziyaret edilmesi, genel işletme organizasyon yapıları hakkında bilgiler alınması ve daha etkili ve etkin finansman yapılarının oluşturulmasına yönelik olarak öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, projeler geliştirilmesi. ISLT 627 TOPLU İŞ HUKUKU 8 (3,0,3) Bu derste toplu iş hukuku öğretilmekte olup, sendikanın tanımı ve kapsamı, sendikaların özellikleri,sendikaların zorunlu organları, sendika üyeliği, sendikaların yargı faaliyetleri,toplu iş sözleşmesi ile grev ve lokavt incelenmektedir.

4 ISLT 628 REKABET STRATEJİSİ 8 (3,0,3) Stratejik yönetim alanındaki çalışmaların soyutlanarak bu alandaki kavramların ve kullanılan yöntemlerin yeniden tanımlanmaya çalışılarak alana yeniliklerin kazandırılması dersin temel amacıdır. Değişen çevre koşullarının yeniden tasarlanması, çevredeki fırsatların tanımlanmasına yönelik yöntemlerin irdelenmesi, değişen koşullara uyum sağlamaya çalışılması kurumsal bütünleşmenin sağlanması, saydam ve şeffaf yönetim ilkelerinin stratejiye uygunluğu, birincil amacın kar olmadığı kurumlarda rekabet avantajının yeri, stratejiye uygun fonksiyonel ve organizasyonel tasarımlar konuları çerçevesinde rekabetin işletmelerin strateji formülasyonu ve uygulamalarına etkileri, davranışsal ve bilgi temelli kontrol süreçleri ele alınarak dersin kapsamını oluşturmaktadır. ISLT 632 SOSYAL PSİKOLOJİ 8 (3,0,3) Psikoloji disiplini içinde sosyal psikoloji alanı, çeşitli sosyal bağlamlarda birey davranışının incelenmesi, sosyal algılama, etki, davranış, davranış değişikliği, saldırganlık, önyargı ve ırkçılık, bireysel ve toplumsal sistemlerin etkileşimi, saldırganlık ve sosyal muhalefet alanlarına odaklanma. ISLT 636 UYGULAMALI İŞLETME ÖRGÜTÜ ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3) İşletmelerin ziyaret edilmesi, genel işletme organizasyon yapıları hakkında bilgiler alınması ve daha etkili ve etkin örgüt yapılarının oluşturulmasına yönelik olarak öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, uygulanabilir projeler geliştirilmesi. ISLT 638 YÖNETİM BİLİMİ 8 (3,0,3) Yönetim Bilimi dersi, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerisi geliştirmesi, işletme sorunlarının çözümü için matematiksel modeller ortaya koyarak optimal çözümü bulabilmesi ve elde edilen sonuçları yorumlayabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bazı karar verme tekniklerinin kuramsal çerçevesi ve uygulaması ve çözümü için gerekli alt yapının öğrenciye kazandırılması hedeflenir. Öğrencilerin bu konuda bilgi birikimi elde etmeleri ve uygulama yetenekleri kazanmaları beklenir. ISLT 643 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Değer temelli tedarik zincirlerinin tasarımı; tedarikçi-müşteri ilişkileri, üretim birimlerinin etkin bir şekilde bütünleştirilmesi; stok ve tedarik; etkili lojistik uygulamalarıyla rekabetçi üstünlüğün arttırılması. TZY avantajları- lojistik sektörünün dünya ve ülke ekonomilerine göre değerlendirilmesi, dünya ve Türkiye de lojistik uygulamaları, lojistiğin yarattığı katma değer yapısı, taşımacılık modelleri, lojistik terimler ve kavramlar, lojistik operasyonlar ve iş akışları, lojistik maliyet faktörleri, depo ve stok yönetimi konusunda kritik başarı noktaları, sipariş ve dağıtım yönetimi optimizasyonu, dağıtım ve iade iş akış sistemleri, rota planlama, parsiyel ve lojistik mal akış operasyonları. ISLT 644 ULUSLARARASI PAZARLAMA 8 (3,0,3) Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yolları; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin uluslararası düzeyde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi, pazarlama planlaması, dış pazarların araştırılması, global pazar gelişimi, ulusal ve global pazarlama politikaları. ISLT 645 UYGULAMALI PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3) Öğrencinin kendi belirleyeceği bir alanda, öğretim üyesiyle beraber pazar araştırma projesi hazırlaması, daha etkin pazarlama karar verme süreci için bilgi oluşturma, depolama, işleme ve değerlendirme süreçlerinin uygulamalı olarak incelenmesi. ISLT 646 UYGULAMALI LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI 8 (3,0,3) İşletmelerin ziyaret edilmesi, genel işletme organizasyon yapıları hakkında bilgiler alınması, faaliyet alanlarına yönelik swot analiz yapılması, rakip firmaların lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, dağıtım ağı ve dağıtım kanallarının etkinliği ile uygulanan lojistik faaliyetlerinin karlılığının araştırılması, ürünün dağıtımcıya ve nihai tüketiciye ulaşımında tercih edilen lojistik stratejilerinin zaman bazlı araştırılması, daha etkin ve etkili lojistik uygulamaları için öğretim üyesiyle beraber çalışmalar yapılması, projeler geliştirilmesi.

5 ISLT 648 PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 8 (3,0,3) Network flow models, Gannt Charts, CPM and PERT, Time-cost considerations, Crashing, Formulating CPM-PERT networks as a linear programming model, Crashing using linear programming, Cases, software applications. ISLT 650 TEZ 150 (0,0,0) ISLT 652 RİSK YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Risk Yönetimi ihtiyacının ortaya çıkışı, yeni düzenleyici yapılanmalar, Basel I, Basel II, bankacılıkta risk yönetim fonksiyonunun yapılandırılması ve yönetimi, piyasa riskinin ölçümü, riske maruz değer yaklaşımı, kredi derecelendirme sistemleri, kredi riskinden korunma, operasyonel riskin yönetilmesi, sermayenin dağıtılması ve performans ölçümü, model riski, banka dışı kurumlarda risk yönetimi, risk yönetiminin geleceği. ISLT 653 DENETİM 8 (3,0,3) Denetçilerin görev ve sorumlulukları, iç ve dış denetim, denetim etiği, farklı denetim uygulamaları, denetim raporunun hazırlanma süreçleri, finansal tabloların denetimi ve uluslararası denetim standartları. ISLT 654 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR 8 (3,0,3) Sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, faiz oranı teorisi, risk ve getiri kavramları, Türkiye'de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri, finansal varlıklarda getiri ve risk kavramları, hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan analiz yöntemleri, sabit getirili finansal varlıklarda değer kavramları ve değerleme yöntemleri. ISLT 656 ULUSLARARASI FİNANS 8 (3,0,3) Döviz piyasasının temel özellikleri, uluslararası para ve sermaye piyasasının özellikleri ve türleri, uluslararası ticarette ihracatçı, ithalatçı, bankalar ve diğer birimler tarafından sağlanan finanslama yöntemleri, uluslararası faaliyette bulunan işletmelerde verilecek finansal kararların özellikleri, işletmeler için gerekli finansman kaynakları (factoring, leasing, forfaiting, risk sermayesi, swap opsiyon), bankaların ihracat, ihracat sayılan satış ve temsiller, döviz kazandırıcı işlemler için verdiği döviz ve prefinansman krediler, istiralar ve Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), sigorta garanti programları güncel uygulamalar. ISLT 657 VERGİ HUKUKU 8 (3,0,3) Vergi kavramı, vergi hukukunun kaynakları, vergilemenin anayasal ilkeleri, vergi hukukunda muafiyet ve istisnalar, vergilemenin tarafları, vergi süreleri ve mücbir sebepler, vergileme süreçleri, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları, vergi etiği, Türk Vergi Sistemi, Vergi Usul Kanunu, Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi. ISLT 658 TÜREV PİYASALAR 8 (3,0,3) Doğrusal modele dayanan türev enstrümanlar, doğrusal olmayan model ve olasılık teorisine dayanan opsiyon ve kredi derivativleri, hibrid ürünler, risk yönetiminde türev ürün kullanımı, OTL piyasalar, borsalar arası çapraz üyelik, DTCC mevduatları, takas, saklama ve bunlara ilişkin bankacılık, saklamadaki kıymetler için yeni risk kontrolü, hedging, risklerden korunma, ve yapısal ürünler, barier, options, spread options, DCD, Range, Acruals, fiyatlama modelleri. ISLT 659 ULUSLARARASI BANKACILIK 8 (3,0,3) Dünya merkez bankaları ve işleyişleri, uluslararası bankaların yapıları, Avrupa merkez bankası, uluslararası proje finansmanı, yurtdışı kaynaklı nakdi krediler, gayri nakdi krediler, akreditifler, kabul kredileri, harici garanti işlemleri ve stand-by akreditifleri, bankalarda dış ticaret işlemleri ve uygulamaları, IICC, ISBP (BASEL I-II), UCP-600.

6 ISLT 660 YETERLİLİK 30 (0,0,0) ISLT 661 REKABETÇİ ÜRETİM YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Tam Zamanında Üretim, yalın Üretim, Dünya Klasmanında Üretim konularının teorik ve uygulama temeli ele alınarak konuya ilişkin çağdaş yaklaşımlar incelenir. Kıyaslama, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma, Toplam Verimli Bakım, Eş Zamanlı Mühendislik v.b. konularının rekabetçi üretime etkisi ve aralarındaki ilişki incelenir. Oyun Kuramı, Ortaklaşa Rekabet, similasyon gibi modeller ve yaklaşımlar konusunda öğrencinin bilgi birikimlerinin ve uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi beklenir. ISLT 664 KURUMSAL SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 8 (3,0,3) Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çıktılarının işletmelerin pazar değeri üzerindeki sinerjik ve değer yaratıcı etkilerinin araştırılması dersin temel hedefidir. İşletmelerin geliştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin hedef aldığı veya ihtiyacı olan toplumsal kesimlere sosyal fayda sağlarken kurumsal stratejiler ile kesişme noktalarının belirlenmesi, bu yolda geliştirilecek alternatif stratejilerin belirlenmesinin yanı sıra marka değerinde ve pazar geliştirmede temel iktisadi kuramlardan farklı eksende toplumsal faydanın odak olarak alındığında rekabet avantajı kazanılma yolları dersin genel kapsamını oluşturmaktadır. ISLT 665 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 8 (3,0,3) Örgüt kavramı, işletmelerde örgüt yapıları, örgütün iç ve dış çevreyle iletişimi, örgütsel iletişimin psikolojik ve sosyolojik boyutu, örgütsel bağlılık, örgütsel öğrenme, örgütsel katılım, örgütlerde güç ilişkileri, örgütlerde çatışma ve yaratıcılık, örgüt ve stres. ISLT 666 KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER 8 (3,0,3) Bu ders teknolojik gelişmenin, siyasal, ekonomik ve de kültürel etkileşimin dünya tarihi müddetince daha önce hiç görülmemiş biçimde arttığı bir dönemde dünyaya bakmakta, bu dönemin dinamiklerinin yarattığı genel bilişsel dönüşümü konu almaktadır. Burada bilişsel dönüşüm ile modern devlet, toplum, ekonomi ve de devletlerarası ilişkileri anlamamızda ve de analiz etmemizde bize rehberlik eden egemenlik, sınırlar, güç dengesi, milliyet, uluslararası normlar vb. gibi önemli kavramların yeniden anlamlandırılması kastedilmektedir. Dersin amacı, bu yeniden kavramsallaştırma sürecinin önümüzdeki yüzyılda insanlık açısından ne tür bir siyasal, ekonomik ve de kültürel global habitatın yaratılmasına destek vermekte olduğunu tartışmaya açmaktır. ISLT 667 BİLGİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgi sistemlerinin kullanımı, ürün ve hizmet kalitesi yönetiminde bilişim teknolojileri, bilgi toplumu, bilgi yönetimi, bilişim teknolojileri ve örgütsel tasarım, üretim ve yönetime etkileri, teknoloji yönetimi, yenilik yönetimi. ISLT 668 STRATEJİK ORYANTASYONLAR 8 (3,0,3) İşletme stratejilerinin hiyerarşinin tüm basamaklarında yaygınlaşması ve derinleşmesine yönelik yönetsel araçların tanımlanarak çeşitli işletme performansı kriterleri üzerindeki etkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir. uluslararası yazında tanımlanmış ve ampirik kanıtlarla ortaya konulmuş stratejik oryantasyonlar ve firma performansı ilişkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra değişen rekabet koşullarında inovasyon odaklı geliştirilen stratejilerin kurum kültürüne entegrasyonunda yeni yönetsel mekanizmaların ortaya konulması yolundaki alternatif organizasyonel tasarımlar ve yenilikçi yönetim modelleri dersin kapsamını oluşturmaktadır. ISLT 669 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Küreselleşme kavramı, küreselleşmenin; ekonomik, kültürel ve sosyal boyutu, Avrupa Birliği tam üyeliği ve değişen yönetim anlayışları, uluslararası işletme yönetiminde başarı kriterleri, küreselleşme ve yönetim, uluslararası işletmecilik ve küresel işletmecilik, uluslararası insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletme yönetimi ve kültürel farklılıklar, uluslararası işletmelerde çevre analizi, uluslararası işletme yönetiminde iş etiği. ISLT 670 SEMİNER 4 (0,0,0)

7 ISLT 672 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 8 (3,0,3) Kuramsal Kaynak Planlaması dersi, işletmelerin temel fonksiyonları olan üretim, pazarlama ve finansman ilişkilerinin ve herbirisinin insan kaynakları ile etkileşimimin ele alınması temeline dayanır. Tedarik zincirinin her halkasında yönetim teknolojilerinin desteğiyle bu etkileşimin doğru ve hızlı algılanmasına odaklanan kurumsal kaynak planlamasının işletmelere sağladığı faydalar, konunun işletmelerin performasına etkisi, e-iş ilişkisi vb. ele alınır. Ders kuramsal kaynak planlama yazılımlarının KOBİ lere etkileri ve işletmeler için en uygun yazılım seçimi gibi konuların incelenmesinin yanı sıra başarılı ve başarısız çeşitli uygulama örneklerinin öğrenciler tarafından yorumlanabilmesini amaçlar. ISLT 673 MALZEME YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Bu dersin amacı işletmelerdeki malzeme yönetimi, analiz ve kontrolüne ilişkin ilkeleri, model ve teknikleri tanıtmaktır. Dersin konuları arasında deterministik ve stokastik envanter modelleri ile bu modellerin imalat ve hizmet sektörlerindeki uygulamalarını içermektedir. Derste anlatılacak olan envanter modellerinin uygulama alanları, faydaları ve sınırlamaları tartışılacaktır. ISLT 674 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Ürün ve marka kavramları; yeni ürün geliştirilmesi süreci, markalamanın tarihçesi ve gelişimi, ürün yaşam eğrisi, markanın seçimi ve yeni marka yaratma stratejileri, marka imajı ve kurum kimliği yaratma, marka ve endüstriyel pazarlama; marka kimliği yaratma, marka konumlandırma, marka sermayesi kavramı, işletmelerde rekabetçi üstünlük açısından ürün ve markanın önemi, tüketici davranışları ve marka bağlılığı, marka genişlemeleri ve daralmaları, marka ve pazarlama karması, marka tescili. ISLT 676 ÜRETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Pazar araştırması, proje planlama, üretim hammaddelerinin ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi, işyeri düzenleme, kaynak planlaması, ürün yaşam eğrileri ve process tasarımı, takım çalışmasının ilkeleri, başa baş analizi, güvenirlilik değerlemesi. ISLT 677 ÖRGÜTSEL ESTETİK 8 (3,0,3) Örgütsel araştırmalar uzun süredir araçsal boyuttaki etkinlik ve verimliliğe ilişkin sorulara odaklanmıştır. Son yıllarda ise ahlaki boyut ön plana çıkmaya başlamış ve etiğe ilişkin sorular gündeme gelmeye başlamıştır. Buna ek olarak son yıllarda örgütlerde estetik boyutu irdeleyen bir alan doğmuştur. Bu derste; örgütsel estetik alanı yöntem ve içerik açısından irdelenmekte ve örgütsel estetiğe ilişkin temel kategoriler incelenmektedir. Dersin temel amacı ve öğrencilerin kazanması beklenen beceri örgütsel araştırmacıların sanatsal estetik örgütsel araştırmayı nasıl uygulayabileceklerine ilişkin önerileri geliştirebilecekleri düzeye getirilmeleridir. ISLT 678 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 8 (3,0,3) Bu ders yöneylem araştırmasının işletme kararlarının alınmasındaki uygulamalarını göstermek amacıyla tasarlanmıştır. İşletmelerin pazarlama (fiyatlandırma, ürün özelliklerinin belirlenmesi, satış personeli tahsisi, reklam planlaması), işlemler yönetimi (iş gücü planlaması, üretim planlama, lojistik) ve finans (bütçeleme, nakit akışı, yatırım portföyü oluşturma) gibi işlevlerinde yöneylem araştırmasının nasıl uygulanabileceği örnek uygulamalarla anlatılacaktır. ISLT 679 ULUSLARARASI HİZMET PAZARLAMASI 8 (3,0,3) Müşteri odaklı uluslararası hizmet pazarlaması çerçevesini çizerek hizmet sektöründe gerçekleştirilmesi istenen araç ve stratejilerin incelenmesidir. İçerik olarak; Uluslararası hizmet pazarlamasına giriş, uluslararası hizmetlerin özellikleri, ürün ve hizmet pazarlamasının farkları, uluslararası hizmetlerin özellikleri, uluslararası hizmetlerde pazarlama yönetim süreci, uluslararası hizmetlerde pazarlama çevresinin analizi, uluslararası hizmetler için pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma. Uluslararası hizmet kalitesi için model kurma, hizmet sektöründe müşteri davranışları, müşteri beklentileri, müşteri ilişkilerinin sağlanması, hizmetin iyileştirilmesi aktiviteleri uluslararası hizmetlerde fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejileri. Uluslararası işletmelerde hizmetler pazarlama uygulamalarının örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü, uluslararası pazarlarda sunulan hizmetlerde talep ve kapasite yönetimi.

8 ISLT 682 İNSAN KAYNAKLARI HUKUKU 8 (3,0,3) İnsan Kaynakları Hukuku Çalışma ve İstihdam hukukun bir alt dalıdır. Bu hukuk dalı, çeşitli yasa ve yönetmelikleri kapsar. Bu derste, insan kaynakları uzmanlarının iş fonksiyonlarının gerçekleştirirken kullandıkları, yönetim ve denetlemeye dair; işe alım, işten çıkarma, ücret, maaş, fazla mesai, iş güvenliği, işyerinde gizlilik, ayrımcılık ve işyerinde taciz gibi kavramlar incelenecek ve tartışılacaktır. ISLT 684 İŞ ETİĞİ 8 (3,0,3) Etik ve ahlak kavramları, etik değerler, etik türleri, işletmelerde etik yaklaşımı, sosyal sorumluluk ve etik, iş yaşamı düzenleyen yasalar, ticarette ahlak ve etik, üretim ve etik, muhasebe ve finansman fonksiyonlarında etik, pazarlama ve etik, işletmelerin çalışanlarına karşı etik sorumlulukları, işletmelerin paydaşlarına ve çevrelerine karşı etik sorumlulukları. ISLT 685 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 8 (3,0,3) İstatistiki çıkarsama yöntemlerinin arka planında yatan mantığın modern yöntemlere yansımaları, Randomizasyon Teorisi gibi Hesaplama tabanlı alternatif yaklaşımlar ve uygulamaları anlatılacak, öğrencilere kendi araştırmalarında kullanabilecekleri özel istatistikleri üretebilme ve analizlerini yapabilme becerisi kazandırılacaktır. Öğrenciler ayrıca Sosyal Bilimler yazınında kullanılan teknikleri anlayıp kritiğini yapabileceklerdir. ISLT 686 AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Bu ders karmaşık aile dinamikleri ve iş ilişkisi ile ikisi arasındaki bağlantının nasıl anlaşılacağı üzerine odaklanmaktadır. Ders konuları: Aile işletmelerinin diğer işletmelerle karşılaştırıldığında kendilerine özgü nitelikler, Servet ve kar kavramları, Verimliliğe karşı uyumun sağlanması, Yeteneğe karşı yetkili, Aile işletmeleri dinamiklerinin ortaya koyulması, Kalıtımsal gelişme doğrultusunda ailenin anlaşılması, Değerlendirme aracı olarak Meyers-Brigss testleri, Aile işletmelerinde çatışmanın çözümü, Aile işletmelerinde birbirleriyle çakışan aile, işletme ve sahipliğin etkin yönetilmesi için sürdürülebilir örgütsel tapıların geliştirilmesi, Yönetim kurulları, aile konseyleri ve aile ofisi ve aile bankasının oluşturulması, Yönetim kurulu ve aileye ilişkin yedekleme planlarının oluşturulması, Aile işletmelerinde bireysel gelişim ve kariyer seçiminin teşvik edilmesi, Aile işletmesi stratejisi, Ailedeki değerler ve etiğin iş stratejisini nasıl yürüttüğü, Etkili örgütsel gelişim teknikleri, Takdir eden kurumsal pozitif anlayış, Güçlü yönler, fırsatlar, emeller ve sonuçlar (SOAR-GFES), Aile temelli yüksek performans takımlarının yaratılması, Uzun dönemli stratejik planlama: bir kuşak önden düşünmek. ISLT 687 İŞLEMLER YÖNETİMİ 8 (3,0,3) İşlemler Yönetim dersinin amacı, işletmelerin kapasite planlama, yer seçimi ve tesisi yerleşimi, ürün tasarımı, süreç seçimi, kalite kontrol malzeme yönetimi gibi konuların ele alınarak incelenebilmesi ve bu konularla ilgili çeşitli uygulamaların örnek olaylarla pekiştirilerek, problemlerin çözümünde gerekli olan yöntem, bilgi ve becerilerinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu dersi alan öğrenciden, üretim ve işlemler yöntemi teknikleri ve içerikleriyle ilgili temel bilgilerin geliştirilmesi beklenir. ISLT 689 ÖRGÜT KURAMLARI VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 8 (3,0,3) Örgüt kuramları, tarihsel gelişimi, postmodern yaklaşım ile kuramlarının irdelenmesi, örgüt psikolojisi ve insan davranışları, örgüt içi yansımaları ve etkileri. ISLT 691 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Personel yönetiminin anlam ve önemi, personel yönetiminin gelişimi, personel yönetiminin temel işlevleri, personel yönetimini etkileyen bilim dalları, personel bölümünün örgütlenmesi, insan gücü planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş şartnameleri, personel tedariki, personel seçimi, işe yönlendirme, personel eğitimi, personel değerlemesi ve yöntemleri, iş değerlemesi ve yöntemleri, ücret yönetimi, personel disiplini, performans değerlendirme, endüstriyel ilişkiler, iş güvenliği. ISLT 693 STRATEJİK GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 8 (3,0,3) Bireysel ve kurumsal girişimcilikte rekabet avantajının edinimi, geliştirilmesi ve başarının korunmasına yönelik kurumsal yetkinlik ve yeteneklerin edinimi dersin temel konusunu oluşturmaktadır. Girişimcilik teorileri ve inovasyon tipolojisi tartışmalarının irdelenerek ürün, hizmet, süreç, yönetim ve pazarlarda yeniliklerin yönetiminin köklü ve tedrici değişimlerle ilişkisinde firma performansı ve işgören tutum ve davranışlarına etkileri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

9 ISLT 695 İLERİ YATIRIM ANALİZLERİ 8 (3,0,3) Bu dersin amacı yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, Türkiye de sermaye piyasası faaliyetleri ve İMKB nin işleyişi hakkında detaylı bilgi vermek, daha sonra tek bir menkul kıymet ve portföyün risk ve getiri hesaplamalarını göstermek, Markowitz in Modern portföy teorisine dayanılacak oluşturulan etkin sınır ve etkin portföyün nasıl belirlendiğini detaylı olarak aktarmaktır. Daha sonra bu teoriyi izleyen diğer menkul kıymet fiyatlandırma modelleri arasında, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, Faktör Modelleri, Arbitraj fiyatlandırma Modeli ve Etkin piyasalar teorisine değinilecektir. ISLT 696 ULUSLARARASI TAŞIMA SENETLERİ 8 (3,0,3) Bu ders, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan en yaygın taşıma senetleri hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle iki taşıma modeli üzerine odaklanmaktadır: Yükün deniz yolu ile ve karayolu ile taşınması. Bu iki taşıma türünde kullanılan temel taşıma senetleri "konşimento" ve "CMR taşıma senedi" dir. Dersin temel bakış açısının uluslararası ilişkiler olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu ndaki taşıma hukukuna ilişkin hükümlerin derin analizi yapılmayacaktır. Buna karşılık, deniz ve karayolu taşımacılığı ile ilgili uluslararası sözleşmeler dersin odak noktasını oluşturmaktadır. Konşimento ve CMR taşıma senedinin hukuki nitelikleri, fonksiyonları ve taşıyıcının/taşıyanın, konşimentonun veya CMR taşıma senedinin hamiline karşı sorumlulukları dersin temel konularındandır. ISLT 697 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK 8 (3,0,3) Bu ders örgüt kültürü boyutlarının ve bu kavramın liderlerden nasıl etkilendiğinin öğrencilere tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Derste liderlerin örgüt kültürü geliştirme, sürdürme ve değiştirme rolleri üzerinde durulacaktır. Kar amacı gütmeyenler de dahil olmak üzere tüm örgütlerdeki değişim ve dönüşüm bakış açılarını içeren tartışmalara yer verilecektir. Kültürün ne olup ne olmadığı, kültür boyutları, kültürün yorumlanması ve çalışılması, kültür oluşumunda liderliğin rolü, kültür ve liderliğin evrimi, öğrenen kültürler ve öğrenen liderlere ilişkin konular ele alınacaktır. PLAW 517 UYGULAMALI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 8 (3,0,3) Bu ders, kıymetli evrakın ticari hayattaki kullanımı ve önemini Yargıtay kararları ışığı altında vurgulamak üzerine kuruludur. Ticari hayatta en çok kullanılan kıymetli evraklar (bono ve çek) üzerinde yoğunlaşılır ve Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen geçerlilik koşulları, ibraz, ödemenin talebi, ödemenin reddedilmesi protesto, çekin karşılıksız çıkması ve sonuçları gibi ticari hayatın vazgeçilmez noktaları analiz edilecektir.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final Final 09.01.2017 10:00 7502307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 10:00 7502311 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 13:30

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

DERS PROFİLİ. Portföy Yönetimi MAN412 Bahar

DERS PROFİLİ. Portföy Yönetimi MAN412 Bahar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Portföy Yönetimi MAN412 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Doç. Dr. Aydın

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350T) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350T) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350T) Ders Detayları Ders Adı Pazarlama Yönetimi II Ders Kodu MGMT 350T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Modern Pazarlama ve Pazar Yönlülük Sosyal Bilimlerde Araştırmaya Giriş Tüketici Araştırmaları dersine giriş Giriş : Temel kavram

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI

LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI İŞ545 STRATEJİK YÖNETİM 3 (3+0+0) 7,5 ECTS Stratejik yönetim ve işletme performansı; dış çevre analizi; iç çevre analizi; değer zinciri analizi; firma

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi) BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı