Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe"

Transkript

1 Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma Erişim ve Eşitlik Araştırma Paneli Haziran 2012

2 Çokkültürlü bir Avustralya İçin Erişim ve Eşitlik raporunun Özeti Bu, 2012 de Erişim ve Eşitlik Araştırma Paneli tarafından hazırlanmış olan, Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik raporunun idari özetinin kısaltılmış bir uyarlamasıdır. Bu raporun tamamı, idari özet ve tavsiyeler dahil olmak üzere İngilizce olarak internet sitesinde mevcuttur. İçerik Bu araştırmada, Avustralya Hükümeti tarafından 2011 de açıklanan Avustralya nın Çokkültürlülük Politikası na temel teşkil eden ve Avustralya Çokkültürlü Danışma Konseyi tarafından yayınlanan Avustralya Halkı adlı rapordan yola çıkılmıştır. Kültür ve dil açısından çeşitlilik gösteren [culturally and linguistically diverse (CALD)] Avustralyalıların Avustralya Hükümeti nin programlarına ve hizmetlerine erişimiyle ilgili Danışma Konseyi raporunda dile getirilen endişelere dayanarak, Kasım 2011 de, Göç ve Çokkültürlülükten sorumlu Parlamento Sekreteri olan Sayın Kate Lundy bu konuyu incelemek üzere Erişim ve Eşitlik Paneli nin kurulduğunu ilan etmiştir. Görev Tanımı aşağıdaki gibiydi: 1. Erişim ve Eşitlik konusuna Avustralya Hükümeti nin halihazırdaki yaklaşımının incelenmesi ve bunun yürürlüğe konulması; ve 2. Hükümete, Avustralya Hükümeti hizmetlerinin CALD topluma karşı duyarlılığını geliştirmek üzere, öncelik sırasına konmuş tavsiyelerde bulunmak lerde başlatılan Erişim ve Eşitlik politikası Avustralya Hükümet hizmetlerinin bunlardan yararlanmaya hakkı olan herkesin erişimine açık olması, onların ihtiyaçlarına duyarlılık gösterilmesi ve aynı ölçüde fayda sağlanması ilkesini uygulamaya koymuştur. Bu araştırma, Avustralya Hükümeti ile Avustralya nın CALD nüfusu arasındaki etkileşim üzerine odaklanmıştır. Bu araştırmanın yürütülmesi sırasında Panel, görüşlerin alınması için topluma geniş bir çağrıda bulunmuş, belirli az sayıda bölgede yüz yüze danışma toplantıları düzenlemiş ve önemli bazı Avustralya Hükümet kurumlarında çalışan kıdemli personel ile yüz yüze görüşmeler yapmıştır. Avustalya Hükümet kurumları, eyalet ve bölge hükümetlerine ait kurumlar, yerel yönetim kurumları, üst kuruluşlar, toplum kuruluşları ve bireyler dahil olmak üzere geniş bir kaynaktan 136 sunum alınmıştır. Avustralya Hükümet Kurumlarının Duyarlılığı Araştırmaya iletilen görüşler, 20 eyalet bakanlığı ve 90 daha küçük ölçekli kurum aracılığıyla, Avustralya Hükümeti nin CALD kökenli toplumlarla etkileşimindeki duyarlılığına dair önemli fikirler vermiştir. Panel in, sunum sürecinde ve yüz yüze görüşmelerden aldığı güçlü mesaj, Avustralya daki CALD toplumların ihtiyaçlarına gerekli duyarlılığı göstermede Erişim ve Eşitlik politikasının önemli bir etken olduğu yolundadır. Fakat katılımcılar bu politikanın itici gücünün azaldığını hissetmişlerdir. Tüm Avustralya Hükümeti kurumlarındaki yükümlülük ve gerçek verimliliğin önemli ölçüde farklılık gösterdiği değerlendirmesine varılmıştır. Az sayıda kurumun Erişim ve Eşitlik politikasını yürürlüğe geçirmede göreceli olarak başarılı oldukları ve bunu destekleyecek güçlü bir altyapılarının bulunduğu görülmüşse de diğerlerinin performansının zayıf olduğu veya ilgisiz kaldıkları gözlemlenmiştir. Kurumların CALD toplumlarla ve müşterilerle olan zayıf iletişimleri, kurumdaki duyarsızlığın ana unsuru olarak sıklıkla vurgulanmıştır. Katılımcılar etkili çalışma stratejilerinin eksikliğinden, internet sitelerinde ve yazılı kaynaklarda İngilizce dışında dil kullanımına yönelik zayıf veya etkisiz yaklaşımlardan ve tercümanların yetersiz kullanımından şikayet etmişlerdir. Ortaya konan çözüm önerileri, Erişim ve Eşitliğin, politikanın belirginliğiyle, düzenlemelerin yürürlüğe daha güçlü şekilde konmasıyla, kurumların belirgin performans ölçümleriyle ve güçlü yönetim ve sorumluluk yükleme ile yeniden güçlendirilmesi çevresinde toplanmıştır. Panel, Erişim ve Eşitlik politikasının yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi gerektiği konusunda katılımcılarla aynı fikirde olup bu politikanın, yürürlüğe konuşunun, buna eşlik eden yönetim şeklinin ve sorumluluk düzenlemelerinin geliştirilmesini önermektedir. Öneriler Son raporunda Panel, Erişim ve Eşitlik politikasının yeniden canlandırılmasına, yürürlüğe konmasına ve uygulamalarına ilişkin 20 öneride bulunmuştur. Panel in önerilerinin ana unsurları aşağıda belirtilmiştir: Panel, Avustralya Hükümeti ne politikanın hitap edeceği Avustralya daki hedef kitleyi açıkça vurgulamak amacıyla bu politikanın ismini Çokkültürlü Erişim ve Eşitlik olarak değiştirmesini önerir. Bunun yanı sıra, Erişim ve Eşitlik ile ilgili olarak Hükümetin, kendi kurumları için bir asgari yükümlülükler takımını yaşama geçirmesini tavsiye eder.

3 Her kurumdan iki yıllık Kurum Çokkültürlülük Planı hazırlaması istenmelidir. Bu rapor şu ana etmenleri içermelidir: Kurumun içinde Erişim ve Eşitlik için belirgin bir üst düzey sorumluluk noktasının görevlendirilmesi, etnik yapıya ilişkin verilerin toplanması, CALD müşterilerin kurumla olan etkileşimini anlamak amacıyla strateji belirlenmesi, CALD toplumları için dil ve iletişim planı, CALD müşterilerle olan ilişkiler ve sunulan hizmetlerin sonuçlarıyla ilgili olarak performans göstergelerinin belirlenmesi, Erişim ve Eşitlik gerekliliklerinin fon anlaşmalarında hizmet sağlayıcılarla birleştirilmesinin temini, çalışanlara kültürel yeterlilik eğitimi verilmesi ve CALD müşterilerinin kurumun performansı hakkında görüş bildirebileceği uygun yöntemler oluşturmak. Kurumlar bu planları internet sitelerinde yayınlamalı ve yıllık raporlarında gerçek performanslarını performans göstergeleriyle karşılaştırmalıdır. Bazı genel devlet kılavuzları ve uygulamalarının, Erişim ve Eşitlik ihtiyaçlarını mevcut idari ortamda daha iyi yansıtmaları için güncelleştirilmeleri gerekecektir. Bunlara örnek olarak kültürel ve dil bakımından çeşitliliği yansıtacak veriler toplamayla ilgili standartlar ve kılavuzlar, eyaletler ve bölgelerle yapılan fon sağlama ortaklıkları ve anlaşmaların içerikleri ve dışarıdan temin edilen hizmetler için yapılan sözleşmeler verilebilir. Performansın bağımsız bir şekilde incelenmesini sağlamak için Avustralya Hükümeti, seçilmiş bazı kurumların Çokkültürlülük Erişim ve Eşitlik yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki başarılarını düzenli olarak denetlemesi konusunda Devlet Baş Müfettişi ne (Auditor-General) talepte bulunmalıdır. Diğer sosyal politikalarla uyum Erişim ve Eşitlik politikası, toplumdaki belirli bazı grupların ihtiyaçlarını veya belirli toplumsal konuları ele almak amacıyla hükümetler tarafından zaman zaman oluşturulmuş diğer sosyal politikalarla birlikte etkin bir şekilde çalışmalıdır. Panel Hükümet in Sosyal Kapsama Programı (Social İnclusion Agenda) ve Ulusal Engellilik Stratejisi (National Disability Strategy) ile ilişkileri göz önüne almıştır. Panel, etkin bağların kurulması ve CALD müşterilerinin koşullarının özel olarak ele alındığından emin olunması amacıyla, Erişim ve Eşitlik politikalarının ve yürürlüğe koyma stratejilerinin Avustralya Hükümeti nin toplumun tamamı için oluşturduğu sosyal politikaların hepsine uyarlanmasının önemli olduğunu düşünmektedir. Panel, CALD toplumları ve müşterileriyle iletişim konusuna özel olarak dikkat edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Örneğin, İngilizce dışındaki diğer dillerde iletişim ve hizmetlerin ulaştırılması ile ilgili olarak bir genel devlet politikasının oluşturulmasını ve Erişim ve Eşitlik görüşlerini, kurumların bir iletişim aracı olarak internetin kullanımıyla birleştiren devletin ana esaslarının güncellenmesini önermektedir. Panel aynı zamanda, eğitim paketleri geliştirmek ve sunmak yoluyla Avustralya daki kamu çalışanlarının kültürel yeterlik becerilerini artırmayı da desteklemektedir. Yeni düzenlemeleri desteklemek ve etkili olmalarını sağlamak için sorumluluklarla ilgili düzenlemelerin de güncelleştirilmesi gerekmektedir. Avustralya Hükümeti, Avustralya Çokkültürlülük Konseyi nin (Australian Multicultural Council) Erişim ve Eşitlik icrasının izlenmesinde bir işlevi olması gerektiğine karar vermiştir. Panel, Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı nın (Department of Immigration and Citizenship) Erişim ve Eşitlik politikalarının koordinasyonunda ve yürürlüğe konmasının denetlenmesinde sorumluluğunu, Avustralya Çokkültürlülük Konseyi nin (Australian Multicultural Council) incelemesi ve gözetimine tabi olarak sürdürmesini önermiştir. CALD toplumları ve müşterilerle daha iyi çalışabilmek için kurumlar, bu gruplar için etkin biçimde çalıştıklarından emin olmak amacıyla, şikayet düzenlemelerine erişimi de gözden geçirmelidirler.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Avrupa Sosyal Taraf Örgütlerinin Entegre Projesi. Avrupa sosyal diyaloğuna sosyal tarafların katılımı: Sosyal Tarafların İhtiyaçları Nelerdir

Avrupa Sosyal Taraf Örgütlerinin Entegre Projesi. Avrupa sosyal diyaloğuna sosyal tarafların katılımı: Sosyal Tarafların İhtiyaçları Nelerdir Avrupa Sosyal Taraf Örgütlerinin Entegre Projesi Avrupa sosyal diyaloğuna sosyal tarafların katılımı: Sosyal Tarafların İhtiyaçları Nelerdir Türk Ulusal Semineri Raporu Hotel LaresPark, Istanbul Turkiye

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı