ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ"

Transkript

1 Hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Sayfa 1

2 ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ Proje Misyonu Proje Hedefleri (Faz 1) Proje Hedefleri (Faz ) ASBİS KURUMSAL HİZMET YOLU PLATFORM ARAÇ VERİSİ GİRİŞ & UYGUNLUK BELGESİ UYGULAMASI ASBİS UYGULAMASI GĠRĠġ EKRANI ÜRETĠCĠ ĠTHALATÇI FĠRMA ANA MENÜ UYGUNLUK BELGESI SORGULAMA VE OLUġTURMA UYGUNLUK BELGESĠ SORGULAMA UYGUNLUK BELGESI OLUġTURMA UYGUNLUK BELGESI - SORGU EKRANI UYGUNLUK BELGESI - DÜZENLE UYGUNLUK BELGESI - KOPYA OLUġTUR UYGUNLUK BELGESI - ARAÇ BAĞLAMA Araç Bağlama Ekranı Ġthalat SatıĢ Bilgileri Ekleme EXCEL ġablonlari ġablon Ġndirme ġablon Yükleme ARAÇ SORGULAMA KLASÖRLERĠM BAYĠ YÖNETĠMĠ ÖNERĠ - ĠSTEK BAYĠ ANA MENÜ YENĠ ARAÇ SATIġI GERÇEK ġahis EKLEME TÜZEL KĠġĠ EKLEME Gerçek ġahıs Ve Tüzel Kisiye Vekil Ekleme PLAKA SEÇĠM EKRANI GEÇĠCĠ TESCĠL BELGESĠ OLUġTURMA BAYĠ ARAÇ SORGULAMA UYGUNLUK BELGESĠ SORGULAMA PLAKA BASIM FĠġĠ YENĠ ARAÇ TESCĠL UYGULAMASI UYGULAMA ĠLETIġĠM VE DAĞITIM MĠMARĠSĠ Sayfa 2

3 Proje Misyonu ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araç satıģ, tescil ve sürücü belgesi iģlemlerinin, güvenilir, çağdaģ, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuģturulması ve bu iģlemlerin ilk müracaat yerinde sonuçlandırılması. Proje Hedefleri (Faz 1) Bütün araç devir iģlemlerinin satıģın yapıldığı yerde(noterler) tamamlanması Araç teknik verilerinin tek merkezde (ASBĠS Araç Veritabanı) saklanması Bütün yeni araç tescil iģlemlerinin satıģın yapıldığı yerde(bayiler) tamamlanması Proje Hedefleri (Faz ) Bütün sürücü belgesi iģlemlerinin belgeye hak kazanılan yerde tamamlanması Veri Ambarı ve ĠĢ Zekası Platformu OluĢturulması e-devlet platformuna araç ve sürücü bilgileri ile «Katma Değerli Hizmetler» sunulması ASBİS KURUMSAL HİZMET YOLU PLATFORM ASBĠS Projesi kapsamında EGM bünyesinde birçok kamu ve özel kurum sistemlerine entegre bir «Kurumsal Hizmet Yolu» platformu oluģturulmuģtur. Türkiye Noterler Birliği Türkiye Bankalar Birliği Maliye (GİB) PTT MERNİS (KPS) TRAMER TürkTÜV Araç Üretici/ İthalatçıları Araç Satış Bayiileri Servis Yönetim Motoru DMZ POLNET Servis Yönetim Loglama Sunucuları Servis Yönetim Katalog Sunucuları İç Servis Yönetim Sunucuları Kurumsal Servis Yolu Sunucuları Receive Group Orchestration Group Send Group Uygulama Sunucuları Veritabanı Kümesi Servis Yönetim Veritabanları Servis Yolu Veritabanları Sayfa 3

4 ARAÇ VERİSİ GİRİŞ & UYGUNLUK BELGESİ UYGULAMASI ASBĠS projesi kapsamında araç uygunluk belgeleri kayıtlarının tanımlanabilmesi ve bu uygunluk belgeleri kayıtları ile iliģkili yeni araç verilerinin merkezi ASBİS Araç Veritabanı na araç üretici ve ithalatçı firmalar tarafından girilmesini sağlayacak smart-client mimarisinde bir uygulama geliģtirilmiģtir. SmartClient Uygulama Uygulama Sunucuları Veritabanı Sunucusu Kullanıcı PC Firewall Proxy Sunucusu Firewall Web Servis Veritabanı Zaman içinde değiģen veri alanı tanımlamaları yapılabilmesi için esnek yapı (Uygunluk belgesi alanları, alan türleri, kod alanları v.s. değiģen ihtiyaç ve yönetmeliklere uygun olarak tanımlanabilir) Merkezi yönetim, uygulama güncelleme ve dağıtım. Özellikler (Özet): Elektronik imza ile güvenli giriģ Uygunluk Belgesi ġablonu iģlemleri (oluģturma, kopyalama, silme, arama, görüntüleme, imzalama) Araç verisi iģlemleri (tek, excel ile toplu veri giriģi, araç sorgulama, silme düzenleme) Yetki Yönetimi (roller, fonksiyonlar, bayi ekleme/çıkarma/yetkilendirme) Tanımlar (Araç kategorileri, Alan Birim Tipleri) Raporlar Sayfa 4

5 ASBİS UYGULAMASI GİRİŞ EKRANI Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kullanıcılar, ASBĠS SON KULLANICI SÖZLEġMESĠNĠ kabul ederek giriģ yapmalıdırlar. Kullanıcılar, ASBĠS uygulamalasına 2 farklı yöntem ile giriģ yapabilir; Emniyet Genel Müdürlüğü kullanıcıları kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve Ģifresi ile sisteme girebilir. Ġthalatçı ve üreticiler mobil imza veya elektronik imza ile sisteme giriģ yapabilirler. Sayfa 5

6 ANA MENÜ ÜRETİCİ İTHALATÇI FİRMA Kullanıcının yetkilerinin görüldüğü ekrandır. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Aynı zamanda Sıkça Sorulan Sorular ve Duyurular ekranıdır. Buradan, güncel duyuruları takip edebilir, uygulamayla ilgili sorularınıza cevap bulabilirsiniz. UYGUNLUK BELGESİ SORGULAMA VE OLUŞTURMA Sayfa 6

7 UYGUNLUK BELGESİ SORGULAMA Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Uygunluk belgesi oluģturma, uygunluk belgesi sorgulama, uygunluk belgesine araç bağlama gibi iģlemlerin yapılabildiği bölümdür. Sorgulama üç ana kriterden yapılmaktadır: Kategori: Benzer araçların gruplandığı bölümdür. UB Türü: Uygunluk Belgesinin türünü belirtir. (Kategori seçilmeden UB Türü seçimi Yapılamaz.) Marka: Aracın markasının seçildiği bölümdür. Tip, Varyant, Versiyon, Kod ve Tarih aralığı bölümleri sorgulamayı filtrelemek içindir. (Tercihen kullanılır. ) NOT: Sorgu yapılmadan Yeni Uygunluk Belgesi oluşturulamaz. Sayfa 7

8 UYGUNLUK BELGESI OLUŞTURMA Uygunluk Belgesi üretici - ithalatçı firma tarafından doldurulur. Doldurulması zorunlu alanlar kırmızı çerçeve ile belirtilmiģtir. Bu alanların boģ bırakılması durumunda Uygunluk Belgesi nin kaydı gerçekleģmez. Uygunluk Belgesi tamamlandıktan sonra sol tarafta bulunan ġablon Tanımı Tamamlandı Mı? kısmı iģaretlenerek Kaydet butonuna basılır. Aksi durumda Uygunluk Belgesi ne araç tanımlaması(bağlanması) yapılamaz. OluĢturulan Uygunluk Belgesi, yeniden sorgu yapıldığında ekranda görülür. UYGUNLUK BELGESİ - SORGU EKRANI Sorgu yapıldıktan sonra, Uygunluk Belgesi ile ilgili iģlemler yapılabilir. Ekranın sağ tarafında bulunan butonlar kullanıcının yapacağı iģlemleri göstermektedir. Sayfa 8

9 UYGUNLUK BELGESİ - DÜZENLE Uygunluk Belgesi düzenlemesi yapmak için kullan ekrandır. Sorgu ekranından bir Uygunluk Belgesi seçildikten sonra butona basıldığında Uygunluk Belgesinin ayrıntıları görüntülenebiir. Gerekli değiģiklikler bu ekrandan yapılabilir. NOT: Uygunluk Belgesine araç bağlanmıģsa ya da Uygunluk Belgesi kopya ise, düzenleme yapılamaz. Düzenleme yapmak için; belgenin aslı kullanılır ve bağlanan araç varsa tamamının silinmesi gerekir. UYGUNLUK BELGESİ - KOPYA OLUŞTUR Mevcut Uygunluk Belgelerini kopyalamaya yarar. Üzerinde araç bağlı olsa bile kopya edilebilir. Sayfa 9

10 NOT: Uygunluk Belgesi üzerindeki araçlar sadece Uygunluk Belgesi aslında kalır. Kopyasında araç bağlı değildir. UYGUNLUK BELGESİ - ARAÇ BAĞLAMA OluĢturulan Uygunluk Belgesi seçilerek Araç Verisi Gir butonuna basılır. Araç bağlama ekranı açılır ve araç Uygunluk Belgesine bağlanır. Araç Bağlama Ekranı Araç verileri, ilgili kutucuklara yazılır. Her araç için iģlem aynen tekrarlanır. Son olarak Kaydet butonuna basılarak araçlar Uygunluk Belgesine bağlanır. Kaydet butonuna basılmaz ise, araç bağlama iģlemi gerçekleģmez. ( Ekle butonu aracı Uygunluk Belgesine Bağlamaz.) Sayfa 10

11 İthalat Satış Bilgileri Ekleme Araca dair daha detaylı bilgilerin girildiği kısımdır. Her araç için ayrı ayrı yapılır. Bilgiler eksiksiz doldorularak Ekle butonuna basılır. Sayfa 11

12 EXCEL ŞABLONLARI Uygulamaya entegre olarak hazırlanan bu Ģablonlar, toplu olarak yapılacak iģlemler için kolaylık sağlamaktadır. Öncelikle hazır Ģablon indirilir ve Excel ortamında doldurulduktan sonra uygulamaya yüklenir. Bu Ģablonlar, kullanıcının iģlerini kolaylaģtırdığı gibi, internet bağlantısıyla alakalı bir sorun olduğunda da iģlerin devam etmesine olanak sağlamaktadır. Bağlantı geldiğinde ise, basit bir yükleme iģlemi ile oluģturulan Uygunluk Belgeleri ve Uygunluk Belgelerine bağlanan araçlar Uygulamaya entegre edilir. Şablon İndirme Uygulamaya ait iki farklı Ģablon vardır. Bunlardan birisi Uygunluk Belgesi oluģturmak, diğeri ise; Uygunluk Belgesinene araç bağlamak için kullanılır. Ġndirmek istediğimiz Ģablonunun üzerine tıklayarak, Ģablon kolayca indirebilir ve Excel formunda çalıģma yapılabilir. ġablonu, bilgisayarda kaydetmek istediğiniz yeri de sizin belirlemeniz gerekmektedir. Sayfa 12

13 Şablon Yükleme Doldurulan Ģablonlar ġablon Yükle sekmelerinden uygulamaya yüklenebilir. Ekranda Görüldüğü üzere, Ģablona tıklayarak Open butonuna basmak yükleme için yeterli olacaktır. ARAÇ SORGULAMA Sayfa 13

14 Aracın hangi Uygunluk Belgesi Ģablonuna ait olduğunu, Uygunluk Belgesi Ģablonunda hangi araçların olduğunun sorgulanacağı bölümdür. Kullanıcı, Uygunluk Belgesine bağladığı araçları sorgulama imkanına sahiptir. Uygunluk Belgesine ait tüm araçları sorgulayabileceği gibi tek bir aracıda motor ya da Ģase numarası ile sorglayabilir. Uygunluk Belgesi ġablon kodunu girerek sorgulama yapıldığında Uygunluk Belgesinde bulunan tüm araçların bilgileri sorgulama ekranına gelecektir. Sayfa 14

15 Aracın Ģase numarası, motor numarası veya imal tarihi kriterlerini girerek filtreleme yapılabilir. Böylece istenilen aracın sorgusuna daha kolay ulaģılır. Filtreleme tercih edilmeden sorgulama yapılması halinde en son bağlanan araç listenin en üst kısmında gelir. Sorgulama sonucunda Araç Motor Numarası, ġase Numarası, Sevk Edilen Bayi, Kayıt Tarihi, UB Kod, Versiyon, Araç Ġmzalı Mı bilgileri ekrana getirilir. Sayfa 15

16 Araç sorulama sunucunda sorgulanan araç ile ilgili yapabileceğimiz iģlemler ekranın sağ tarafında görülür. Belge butonuna bastığımızda seçtiğimiz aracın AT Uygunluk Belgesi dökümünü ekrana gelir. Sayfa 16

17 Uygunluk belgesinde bulunan araçları toplu Ģekilde imzalanmasını sağlar. Ġmzalanacak araçlar seçilerek uygunluk belgeleri ekrana getirilir. Araçlar Seçilen Belgeleri Ġmzala bölümünden imzalanır. Sayfa 17

18 Sorgulama sonucu seçtiğimiz aracı silmemizi sağlar. Sorgu sonucu listedeki bütün araçları silmemizi sağlar. Sayfa 18

19 KLASÖRLERİM Kullanıcının oluģturduğu uygunluk belgelerinin özetini gösterdiği bölündür. Sayfa 19

20 BAYİ YÖNETİMİ Kullanıcının, araç satıģı için yetki vereceği bayiyi atayacağı bölümdür. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Üretici Ġthalatçı firma eklenebilecek bayiler içerisinden bayisini seçip sağ ok tuģuna basarak üye bayi ekleyebilir. Üye bayiler içerisinde de sol ok tuģuna basarak üyelikten çıkarabilir. ÖNERİ - İSTEK Kullanıcının uygulama ile ilgili sorunlarının, istek ve önerilerini E.G.M ye ulaģtıracağı bölümdür. Sayfa 20

21 Ġsteğiniz veya öneriniz hangi konuyla ilgili ise; ekranın sol kısmından o konu seçilir. Ekranın sağ kısmına da, istek ve öneriler belirtilerek içerik kısmına yazılır. Önceki Bildirimleriniz ve VerilmiĢ Cecaplar sekmesinde ise; daha önce sormuģ olduğunuz soruları ve bu sorulara verilen cevapları görebilirsiniz. Sayfa 21

22 BAYİ ANA MENÜ Uygulamaya giriģ yapan Bayi; Yeni Araç SatıĢı ve Araç Sorgulama iģlemlerini yapabilir. YENİ ARAÇ SATIŞI Sayfa 22

23 Bayi; araç satıģı yapmak için Adımlar Menüsü altındaki iģlemleri gerçekleģtirmesi gerekmektedir. Bayi sadece Üretici ve Ġthalatçı Firmalar tarafından kendisine sevk edilen araçların satıģını yapabilir.. Ekranda görüldüğü üzere ilk olarak araç sorgusu yapıllır. ġase ve motor numarası ile birlikte üretici ithalatçı firmanın belirlemiģ olduğu Ģifreyi girerek araç sorgulaması yapılır. Sorgulanan aracın bulunması halinde satıģ iģlemine devam edilir. Aksi durumda diğer adıma geçilemeyeceğinden dolayı araç satıģı gerçekleģmez. Aracın bilgilerinin kontrol edildiği ekrandır. Bayi; Kendisine sevk edilen aracın ġase ve Motor numarasını eriģim Ģifresiyle birlikte girerek sorgulama yapar. Üretici ithalatçı tarafından sevk edilen araç var ise bilgileri ekrana gelir. Sayfa 23

24 Eğer aracın üzerin de ön rehin var ise ön rehin referans numarası girilir. ĠĢleme Kontrol Et butonuyla devam edilir. Kontrol Et butonuna basıldıktan sonra gelen ekranda Uygunluk Belgesi bir kez daha kontrol edilir. Aksi takdirde bir sonraki adıma geçilemez. Araç bilgileri teker teker kontrol edilerek bilgilerin yanındaki kutucuklar iģaretlenir. ĠĢaretlenmemiĢ kutucuk olması durumda onaylama iģlemi gerçekleģmez. Sayfa 24

25 Kontrol ĠĢlemi baģarıyla yapıldıktan sonra Bu Araç Tescil Ġçin Uygundur yazısı ekrana gelir ve ileri tuģuna basarak bir sonra ki adıma geçilir. Aracın ÖTV Bilgilerinin kontrol edildiği ekrandır. Vergi ili ve vergi dairesi seçildikten sonra ÖTV makbuz numarası yazılarak ÖTV kontrolü yapılır. Sayfa 25

26 ÖTV bilgileri kontrolü sonucunda aracın ÖTV si ödenmiģ ise Bu araç tescil için uygundur yazısı ekrana gelir ve ileri tuģuna basarak bir sonraki adım olan Sigorta Kontrol Ekranına geçilir. Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği ekrandır. ġase Numarası ekranda görülen aracın Sigorta Kontrolü TuĢuna basarak Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Sayfa 26

27 Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yapılması durumunda Aracın Sigorta bilgileri ve aracın tescil için uygun olduğunu belirten yazı ekrana gelir. Ġleri TuĢuna basarak Alıcı bilgilerinin girileceği ekrana geçilir. Aracın satıģının kimin üzerine yapılacağı bilgilerinin girildiği ekrandır. Araç satıģı Gerçek ġahsa veya Tüzel KiĢiye olmak üzere iki türlü yapılabilir. Sayfa 27

28 GERÇEK ŞAHIS EKLEME Gerçek ġahsa satıģ yapılacak ise Gerçek ġahıs Ekle tuģuna basarak ġahıs Sorgulama ekranına geçilir. ġahıs Sorgulama Ekranında yapılan bütün sorgular EGM bünyesinde tutulmaktadır. ġikayet halinde, yapılan gereksiz sorgulardan kullanıcı sorumludur. ġahsın Nüfus Cüzdanı Seri Numarası, Numarası ve T.C Kimlik Numarası girilerek sorgulama yapılabilir. Bu alanların girilmesi zorunludur. Sayfa 28

29 Sorgulama sonucu ġahsın bilgileri ekrana getirilir. (Gerçek ġahıs Bulundu.) 1 tam sayısı üzerinden Hisse oranı girilir. Aracın ortağı yoksa Hisse oranı pay 1, payda 1 dir. Eğer Ģahıs araçta yüzde elli hisseye sahip ise; pay 1 payda 2 dir. Ev ve cep telefonlar alanları zorunlu değildir. Bilgiler girildikten sonra ekle tuģuna basılarak aracı alacak olan gerçek Ģahıs eklenir. ġahıs ekranda görülür. Gerçek ġahsa Vekil Ekleme, Seçili ġahsı Güncelle ve Seçili ġahsı Kaldırma iģlemleri yapılabilir. Sayfa 29

30 TÜZEL KİŞİ EKLEME Alıcı Bilgileri Ekranından Tüzel ġahıs Ekle tuģuna basılarak Tüzel KiĢi Sorgulama ekranına geçilir. Tüzel KiĢi Vergi Numarası ve Tüzel KiĢi Adının ilk 3 karakterini girerek sorgulama yapılır. Sorgulama sonucu ekrana gelir. Adres Bilgileri ve Hisse Oranı girilir ve ekle tuģuna basılarak Tüzel kiģi eklenir. Gerçek Şahıs Ve Tüzel Kisiye Vekil Ekleme Gerçek Ģahıs ekleme ekranındaki iģlemin aynısı uygulanır. Vekil olacak Ģahsın kimlik bilgileri kırmızı çerçeveli alana girilerek sorgulanır. Sorgu yapıldıktan sonra Ģahsın bilgileri ekrana gelir. Vekil türü seçilerek evrak sayısı ve alındığı yer yazılarak vekillik süresi seçilir. Eğer vekalet bitiģ tarihi girilmez ise vekalet süresi sınırsız olur. Araç tüzel bir kiģiliğe satılıyorsa mutlaka vekil eklenmesi gerekir. Aksi halde diğer adıma geçilemez. Gerçek Ģahsa yapılan satıģlarda vekil eklenmesi zorunlu değildir. Sayfa 30

31 PLAKA SEÇİM EKRANI Aracın kime satılacağı ve varsa vekiller eklendikten sonra plaka seçim iģlemine geçilir. Plaka; seri ve çıkma olmak üzere iki farklı Ģekilde seçilebilir. Seri plakalar; sistemde kayıtlı ve hiç kullanılmamıģ plakalardan sıradaki plakayı getirir. Çıkma plakalar; daha önce kullanılmıģ ama artık herhangi bir araçta kullanılmayan plakaları kapsar. Çıkma plakalarda seçim hakkı kullanıcıya verilir. Çıkma Plakalar sekmesine tıklandığında yandaki ekran açılır. Bir plaka harf serisi girilir ve sorgulanır. O harf serisinden var olan plakalar ekrana gelir ve kullanıcı istediği plakayı seçerek araç satıģ iģlemine devam eder. Sayfa 31

32 Plaka seçimi tamamlandıktan sonra yukarıdaki ekran karģınıza gelir. Plakanın alınacağı Ģoförler odası da seçildikten sonra ileri tuģuna basarak iģleme devam edilir. GEÇİCİ TESCİL BELGESİ OLUŞTURMA Araç ve aracı alacak olan Ģahsın bilgileri kontrol edilerek Fatura No ve Fatura Tarihi girilir. Tescil Belgesini GerçekleĢtir butonuna basılarak geçici tescil belgesi oluģturularak imzalanması için hazır hale getirilir. Sayfa 32

33 Ana Menü de bulunan Bayi Araç Sorgu sekmesinden sorgulama yaparak satıģı gerçekleģen aracın geçici tescil belgesine ulaģılabilir. Bu kısımdan, Tescil belgesi imzalanmadan bir kez daha kontrol edilir. Kontrol sonrasında imzalama iģlemine geçilir. Belge hemen imzalanmak zorunda değildir. Ġmzalanmadan çıkıģ yapılabilir. Daha sonra bu belgeye ulaģılmak istenirse, Ana Menü den Bayi Araç Sorgulama bölümünden giriģ yapılabilir. Sayfa 33

34 Belge imzalandıktan sonra yukarıdaki ekran görülür. Geçici Tescil Belgesi hazır hale gelir. Ġki nüsha çıktısı alınır. BAYİ ARAÇ SORGULAMA Sayfa 34

35 UYGUNLUK BELGESİ SORGULAMA Sol Tarafta bulunan butonları kullanarak sorgulamada filtreleme yapılabilir. Böylece aradığınız aracı daha hızlı bulabilirsiniz. Ekranın sağ kısmındaki butonlar ile satılan araçların geçici tescil belgelerine ve plaka basım fiģlerine ulaģılabilir. OluĢturulan tescil belgeleri bu bölümden görülebilir ve kullanıcının Tescil Belgesi ni bir kez daha kontrol etmesi sağlanır. Belge henüz imzalanmamıģ ise, kullanıcı belgeyi iptal edebilir. TamamlanmıĢ Tescil Belgesinin görünümü yukarıdaki ekranda verilmiģtir. Sayfa 35

36 PLAKA BASIM FİŞİ Geçici Tescil Belgesini sorguladığımız ekrandan, Plaka Basım FiĢi ni de görebiliriz. Sayfa 36

37 YENİ ARAÇ TESCİL UYGULAMASI Yeni araç satıģı yapılan yerlerde kullanılacaktır (örn. Araç satıģ bayiileri) Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araç Veri GiriĢi ve Uygunluk Belgesi uygulamasına benzer Ģekilde yetkilendirme ve güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Araç tescil iģlemi bir iģ akıģı kapsamında birbirini takip eden ekranlar (Wizard) Ģeklinde kullanımı basit bir yapıda gerçekleģtirilir: 1. Araç Kontrolü (Sistemde kayıtlı mı? Yeni araç mı? Bu bayii tarafından satılabilir mi? v.s.) ÖTV Kontrolü (ÖTV si ödenmiģ mi?) Sigorta Kontrolü (Zorunlu Trafik Sigortası yapılmıģ mı?) Alıcı Bilgileri (Alıcı bilgileri TC Kimlik numarası ile MERNĠS den kontrol edilir) Plaka Tahsisi Tescil Bilgisi Görüntüleme ve Onay Tescile ĠliĢkin Geçici Belge OluĢturulması UYGULAMA İLETIŞİM VE DAĞITIM MİMARİSİ ASBĠS Uygulamalarının ve hizmetlerinin Türksat bünyesindeki e-devlet kapısı üzerinden araç üretici, ithalatçı firmaları ve satıģ bayiileri kullanıcıları tarafından kullanılabilmesi için aģağıdaki mimari oluģturulmuģtur. Araç Satış Bayiileri, Üretici ve İthalatçı Firmalar Türksat EGM Elektronik İmza E-İmza ile Doğrulama Sayfası Servis Yönetim Motoru SSL İnternet Kurumsal Hizmet Yolu Sunucuları ASBIS Araç Veritabanı Sayfa 37

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU 1. UYGULAMA YÜKLEME App store ya da Google Play Store dan Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını aratarak telefonunuza uygulamayı

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.6.1.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/39 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Yabancı Para Alacağından Dolayı Geçici Şerh Tesisi işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişleri yapılır. Başvuruya Ait

Detaylı

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU

MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU MOBİL KAZA TUTANAĞI KULLANIM KILAVUZU KAZA TESPİT TUTANAĞI UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU 1. UYGULAMA GİRİŞİ App store ya da Google Play Store dan Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını aratarak telefonunuza uygulamayı

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu,

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, KAT MÜLKİYETİ TESİSİ, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır.

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır. 1 Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. İlgili linki kullanarak portal

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik Doküman Kodu : TNS006 İlk Yayın Tarihi : Eylül 2017 Revizyon Tarihi : Eylül 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ LOT KAVRAMI ve ĠZLENEBĠLĠRLĠK Lot Kavramı Otomatik Lot OluĢturma Üretimde lot oluģturma

Detaylı

TKGM E-ARŞİV, YETKİ BELGELERİ, VEKALETNAME PROJESİ

TKGM E-ARŞİV, YETKİ BELGELERİ, VEKALETNAME PROJESİ TKGM E-ARŞİV, YETKİ BELGELERİ, VEKALETNAME PROJESİ KULLANIM KILAVUZU Doküman No : 01 Yayın Tarihi : 23 Şubat 2015 Revizyon No : V02 Revizyon Tarihi : 23 Şubat 2015 1 İçindekiler 1) Belgeyi oluşturan kurumun

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

1.2.ANONİM ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ.. 17 1.3. KOOPERATİF ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 32 1.4.LİMİTED ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ...

1.2.ANONİM ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ.. 17 1.3. KOOPERATİF ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 32 1.4.LİMİTED ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 1.FİRMA TESCİL İŞLEMLERİ.2 1.1.ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ........4 1.2.ANONİM ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ.. 17 1.3. KOOPERATİF ŞİRKETLERİNDE TESCİL İŞLEMLERİ... 32 1.4.LİMİTED ŞİRKETLERİNDE

Detaylı

e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu

e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu 2013 İÇERİK 1 GIDEN EVRAK KAYIT İŞLEMINDE ENTEGRE DIŞ KURUM SEÇIMI... 3 1.1 Fiziki Eklerin Gönderilmesi... 5 1.2 İmzalama Süreci... 6 1.3 Postalama İşlemi... 7

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21

Yürürlük Tarihi: 04/02/2015 - Kodu: 97298233.ED.6.2.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/21 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen Azil işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır, butonuna basılır. MERNİS de

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı Ekranı'nda yer alan Bu

Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı Ekranı'nda yer alan Bu Sayfa Yardımları Sisteme Giriş Sisteme giriş yapıldığında Java eklentisinin eski olduğuna dair uyarı alınabilir. Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Hekim Kullanım Kılavuzu

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Hekim Kullanım Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Uygulaması Hekim Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Amaç... 2 2.Renkli Reçete Kullanım Bilgileri... 2 2.1 Kullanıcı Giriş Ekranı... 2 2.2 Doktor Reçete Yazma Modülü...

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

ASİSTAN v2 KULLANIM KILAVUZU

ASİSTAN v2 KULLANIM KILAVUZU ASİSTAN v2 KULLANIM KILAVUZU AÇILIŞ Programa giriş yaptığınızda karşınıza destek sayfamız gelecektir. Buradan program kullanımı ve olası hatalar hakkında bilgiler alabilir, güncellemeler ve gerekli programların

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır butonuna basılır MERNİS de kayıtlı

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU

ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU Öğrenci login sayfası 4 menüden oluşmaktadır. Genel duyurular ve gelen mesajlar takip edilebilir. 1- Alınan dersler, 2- Transkript, 3- Alınan dersler, 4- Sınav takvimi, 5-Ders

Detaylı

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi temsilcilerinin

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu OPERATÖR SERVİSLERİ Kullanıcı Kılavuzu Versiyon Tarih Yazan Tanım 1.0 01-08-2013 Burcu Kayacık Yalman Turkcell Servisleri 2.0 08-10-2014 Burak Şanlı Vodafone Servisleri 2.1 17-10-2014 Gül GÖNLÜBEYAZ Düzenlemeler

Detaylı

TÜMOSAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER PORTALI

TÜMOSAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER PORTALI 29.05.2015 TÜMOSAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. İş Emirleri Menüsü... 6 2.1. İş

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

Talep Yaratma / Portal Kullanım Kılavuzu

Talep Yaratma / Portal Kullanım Kılavuzu Fujitsu Technology Solutions Talep Yaratma / Portal Kullanım Kılavuzu Avuç İçi Damar İzi Yöntemiyle Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Fujitsu Technology Solutions 12/10/2012 1. PORTALA GĠRĠġ Adım 1:Tanımlanmış

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK 1 EVRAK OLUŞTUR... 3 1.1 Gizlilik Derecesi... 5 1.2 Yazı Durumu... 5 1.3 Konu Grubu ve Konu seçme... 6 1.3.1 Konu Grubu Favori Belirleme... 7 1.4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Lisansüstü Programlar Online Ön Kayıt Kılavuzu Sevgili Öğrencimiz, Enstitümüze hoģ geldiniz. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Enstitümüze lisansüstü eğitim görmek üzere müracaat edecek

Detaylı

BelgeNET. Ürün Belgelendirme

BelgeNET. Ürün Belgelendirme BelgeNET Ürün Belgelendirme Temmuz 2010 İçindekiler 1 Firma İşlemleri 1.1 Yetkili Kişi...3 1.1.1 Firma Yetkisi Tanımlama...3 1.1.2 Firma Yetkilisi Bilgilerini Güncelleme...4 1.2.2 Firma Bilgilerini Güncelleme...4

Detaylı

Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi. www.akillibiletim.com

Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi. www.akillibiletim.com Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi www.akillibiletim.com Açıklama Kullanıcılara kolaylık sağlayan Asis Akıllı Bilet Mobil Ulaşım Rehberi ile www.akillibiletim.com sitesine

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.24.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.24.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran Adı-Soyadı bölümüne ilgili mahkeme kararı yazılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) kısmında

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU YOL HARİTASI. Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü

BELGELENDİRME BAŞVURUSU YOL HARİTASI. Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü BELGELENDİRME BAŞVURUSU YOL HARİTASI Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü GENEL AÇIKLAMALAR Türk Standardı bulunan konularda ( Örneğin:

Detaylı

2-)Yetki belgesi ve imza sirküleri. düzenlenmiş

2-)Yetki belgesi ve imza sirküleri. düzenlenmiş FERDİLEŞME; Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve işyerlerinin ya da kooperatif amacına uygun ise arsa nitelikli taşınmazların kooperatif üyeleri adlarına tescil işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) E-İMZA KULLANIMI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) E-İMZA KULLANIMI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) E-İMZA KULLANIMI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-Devlet hizmetlerinden yararlanmak için en yakın PTT şubesine gidilerek TC Kimlik No beyan edilir ve 1 TL karşılığında e-devlet şifresi temin edilir. Hizmeti

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır.

Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır. Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş yapılır. Sisteme giriş ana ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir Yeni Şirket Başvuru İşlemleri : Mersis Modülü => Tescil Başvuru alt sekmesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Eczane Kullanım Kılavuzu

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Eczane Kullanım Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Uygulaması Eczane Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Amaç... 2 2.Renkli Reçete Kullanım Bilgileri... 2 2.1 Kullanıcı Giriş Ekranı... 2 2.2 Eczane Reçete Karşılama Modülü...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-Devlet hizmetlerinden yararlanmak için en yakın PTT şubesine gidilerek TC Kimlik No beyan edilir ve 1 TL karşılığında e-devlet şifresi temin edilir. Hizmeti

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

Self Servis Windows Parola İşlemleri

Self Servis Windows Parola İşlemleri Self Servis Windows Parola İşlemleri 1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Amaç... 3 3 Kapsam... 3 4 Gereksinimler... 3 5 Uygulama Adımları... 3 5.1... Uygulamaya Erişim... 3 5.2... Sisteme Kayıt olma... 3 5.3...

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM HİZMETLERİ DAİRESİ OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik

Detaylı

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU 16.08.2010 İÇİNDEKİLER 1. ORKÖY İŞLEMLERİ... 2 2. YABANCILAR İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA... 4 a. 99 ile Başlayan TC Kimlik

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Online Ön Kayıt Kılavuzu Sevgili Öğrencimiz, Enstitülerimize hoģ geldiniz. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bahar yarıyılında Enstitümüze

Detaylı

Stok Ek Özellikler ĠÇERĠK

Stok Ek Özellikler ĠÇERĠK Döküman Kodu : TNS001 İlk Yayın Tarihi : Nisan 2017 Revizyon Tarihi : Nisan 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ STOK EK ÖZELLĠKLERĠ Stok Ek Özellik Parametreleri Model Kavramı Renk Kavramı Beden Kavramı

Detaylı