ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ"

Transkript

1 Hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Sayfa 1

2 ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ Proje Misyonu Proje Hedefleri (Faz 1) Proje Hedefleri (Faz ) ASBİS KURUMSAL HİZMET YOLU PLATFORM ARAÇ VERİSİ GİRİŞ & UYGUNLUK BELGESİ UYGULAMASI ASBİS UYGULAMASI GĠRĠġ EKRANI ÜRETĠCĠ ĠTHALATÇI FĠRMA ANA MENÜ UYGUNLUK BELGESI SORGULAMA VE OLUġTURMA UYGUNLUK BELGESĠ SORGULAMA UYGUNLUK BELGESI OLUġTURMA UYGUNLUK BELGESI - SORGU EKRANI UYGUNLUK BELGESI - DÜZENLE UYGUNLUK BELGESI - KOPYA OLUġTUR UYGUNLUK BELGESI - ARAÇ BAĞLAMA Araç Bağlama Ekranı Ġthalat SatıĢ Bilgileri Ekleme EXCEL ġablonlari ġablon Ġndirme ġablon Yükleme ARAÇ SORGULAMA KLASÖRLERĠM BAYĠ YÖNETĠMĠ ÖNERĠ - ĠSTEK BAYĠ ANA MENÜ YENĠ ARAÇ SATIġI GERÇEK ġahis EKLEME TÜZEL KĠġĠ EKLEME Gerçek ġahıs Ve Tüzel Kisiye Vekil Ekleme PLAKA SEÇĠM EKRANI GEÇĠCĠ TESCĠL BELGESĠ OLUġTURMA BAYĠ ARAÇ SORGULAMA UYGUNLUK BELGESĠ SORGULAMA PLAKA BASIM FĠġĠ YENĠ ARAÇ TESCĠL UYGULAMASI UYGULAMA ĠLETIġĠM VE DAĞITIM MĠMARĠSĠ Sayfa 2

3 Proje Misyonu ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araç satıģ, tescil ve sürücü belgesi iģlemlerinin, güvenilir, çağdaģ, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuģturulması ve bu iģlemlerin ilk müracaat yerinde sonuçlandırılması. Proje Hedefleri (Faz 1) Bütün araç devir iģlemlerinin satıģın yapıldığı yerde(noterler) tamamlanması Araç teknik verilerinin tek merkezde (ASBĠS Araç Veritabanı) saklanması Bütün yeni araç tescil iģlemlerinin satıģın yapıldığı yerde(bayiler) tamamlanması Proje Hedefleri (Faz ) Bütün sürücü belgesi iģlemlerinin belgeye hak kazanılan yerde tamamlanması Veri Ambarı ve ĠĢ Zekası Platformu OluĢturulması e-devlet platformuna araç ve sürücü bilgileri ile «Katma Değerli Hizmetler» sunulması ASBİS KURUMSAL HİZMET YOLU PLATFORM ASBĠS Projesi kapsamında EGM bünyesinde birçok kamu ve özel kurum sistemlerine entegre bir «Kurumsal Hizmet Yolu» platformu oluģturulmuģtur. Türkiye Noterler Birliği Türkiye Bankalar Birliği Maliye (GİB) PTT MERNİS (KPS) TRAMER TürkTÜV Araç Üretici/ İthalatçıları Araç Satış Bayiileri Servis Yönetim Motoru DMZ POLNET Servis Yönetim Loglama Sunucuları Servis Yönetim Katalog Sunucuları İç Servis Yönetim Sunucuları Kurumsal Servis Yolu Sunucuları Receive Group Orchestration Group Send Group Uygulama Sunucuları Veritabanı Kümesi Servis Yönetim Veritabanları Servis Yolu Veritabanları Sayfa 3

4 ARAÇ VERİSİ GİRİŞ & UYGUNLUK BELGESİ UYGULAMASI ASBĠS projesi kapsamında araç uygunluk belgeleri kayıtlarının tanımlanabilmesi ve bu uygunluk belgeleri kayıtları ile iliģkili yeni araç verilerinin merkezi ASBİS Araç Veritabanı na araç üretici ve ithalatçı firmalar tarafından girilmesini sağlayacak smart-client mimarisinde bir uygulama geliģtirilmiģtir. SmartClient Uygulama Uygulama Sunucuları Veritabanı Sunucusu Kullanıcı PC Firewall Proxy Sunucusu Firewall Web Servis Veritabanı Zaman içinde değiģen veri alanı tanımlamaları yapılabilmesi için esnek yapı (Uygunluk belgesi alanları, alan türleri, kod alanları v.s. değiģen ihtiyaç ve yönetmeliklere uygun olarak tanımlanabilir) Merkezi yönetim, uygulama güncelleme ve dağıtım. Özellikler (Özet): Elektronik imza ile güvenli giriģ Uygunluk Belgesi ġablonu iģlemleri (oluģturma, kopyalama, silme, arama, görüntüleme, imzalama) Araç verisi iģlemleri (tek, excel ile toplu veri giriģi, araç sorgulama, silme düzenleme) Yetki Yönetimi (roller, fonksiyonlar, bayi ekleme/çıkarma/yetkilendirme) Tanımlar (Araç kategorileri, Alan Birim Tipleri) Raporlar Sayfa 4

5 ASBİS UYGULAMASI GİRİŞ EKRANI Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kullanıcılar, ASBĠS SON KULLANICI SÖZLEġMESĠNĠ kabul ederek giriģ yapmalıdırlar. Kullanıcılar, ASBĠS uygulamalasına 2 farklı yöntem ile giriģ yapabilir; Emniyet Genel Müdürlüğü kullanıcıları kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve Ģifresi ile sisteme girebilir. Ġthalatçı ve üreticiler mobil imza veya elektronik imza ile sisteme giriģ yapabilirler. Sayfa 5

6 ANA MENÜ ÜRETİCİ İTHALATÇI FİRMA Kullanıcının yetkilerinin görüldüğü ekrandır. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Aynı zamanda Sıkça Sorulan Sorular ve Duyurular ekranıdır. Buradan, güncel duyuruları takip edebilir, uygulamayla ilgili sorularınıza cevap bulabilirsiniz. UYGUNLUK BELGESİ SORGULAMA VE OLUŞTURMA Sayfa 6

7 UYGUNLUK BELGESİ SORGULAMA Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Uygunluk belgesi oluģturma, uygunluk belgesi sorgulama, uygunluk belgesine araç bağlama gibi iģlemlerin yapılabildiği bölümdür. Sorgulama üç ana kriterden yapılmaktadır: Kategori: Benzer araçların gruplandığı bölümdür. UB Türü: Uygunluk Belgesinin türünü belirtir. (Kategori seçilmeden UB Türü seçimi Yapılamaz.) Marka: Aracın markasının seçildiği bölümdür. Tip, Varyant, Versiyon, Kod ve Tarih aralığı bölümleri sorgulamayı filtrelemek içindir. (Tercihen kullanılır. ) NOT: Sorgu yapılmadan Yeni Uygunluk Belgesi oluşturulamaz. Sayfa 7

8 UYGUNLUK BELGESI OLUŞTURMA Uygunluk Belgesi üretici - ithalatçı firma tarafından doldurulur. Doldurulması zorunlu alanlar kırmızı çerçeve ile belirtilmiģtir. Bu alanların boģ bırakılması durumunda Uygunluk Belgesi nin kaydı gerçekleģmez. Uygunluk Belgesi tamamlandıktan sonra sol tarafta bulunan ġablon Tanımı Tamamlandı Mı? kısmı iģaretlenerek Kaydet butonuna basılır. Aksi durumda Uygunluk Belgesi ne araç tanımlaması(bağlanması) yapılamaz. OluĢturulan Uygunluk Belgesi, yeniden sorgu yapıldığında ekranda görülür. UYGUNLUK BELGESİ - SORGU EKRANI Sorgu yapıldıktan sonra, Uygunluk Belgesi ile ilgili iģlemler yapılabilir. Ekranın sağ tarafında bulunan butonlar kullanıcının yapacağı iģlemleri göstermektedir. Sayfa 8

9 UYGUNLUK BELGESİ - DÜZENLE Uygunluk Belgesi düzenlemesi yapmak için kullan ekrandır. Sorgu ekranından bir Uygunluk Belgesi seçildikten sonra butona basıldığında Uygunluk Belgesinin ayrıntıları görüntülenebiir. Gerekli değiģiklikler bu ekrandan yapılabilir. NOT: Uygunluk Belgesine araç bağlanmıģsa ya da Uygunluk Belgesi kopya ise, düzenleme yapılamaz. Düzenleme yapmak için; belgenin aslı kullanılır ve bağlanan araç varsa tamamının silinmesi gerekir. UYGUNLUK BELGESİ - KOPYA OLUŞTUR Mevcut Uygunluk Belgelerini kopyalamaya yarar. Üzerinde araç bağlı olsa bile kopya edilebilir. Sayfa 9

10 NOT: Uygunluk Belgesi üzerindeki araçlar sadece Uygunluk Belgesi aslında kalır. Kopyasında araç bağlı değildir. UYGUNLUK BELGESİ - ARAÇ BAĞLAMA OluĢturulan Uygunluk Belgesi seçilerek Araç Verisi Gir butonuna basılır. Araç bağlama ekranı açılır ve araç Uygunluk Belgesine bağlanır. Araç Bağlama Ekranı Araç verileri, ilgili kutucuklara yazılır. Her araç için iģlem aynen tekrarlanır. Son olarak Kaydet butonuna basılarak araçlar Uygunluk Belgesine bağlanır. Kaydet butonuna basılmaz ise, araç bağlama iģlemi gerçekleģmez. ( Ekle butonu aracı Uygunluk Belgesine Bağlamaz.) Sayfa 10

11 İthalat Satış Bilgileri Ekleme Araca dair daha detaylı bilgilerin girildiği kısımdır. Her araç için ayrı ayrı yapılır. Bilgiler eksiksiz doldorularak Ekle butonuna basılır. Sayfa 11

12 EXCEL ŞABLONLARI Uygulamaya entegre olarak hazırlanan bu Ģablonlar, toplu olarak yapılacak iģlemler için kolaylık sağlamaktadır. Öncelikle hazır Ģablon indirilir ve Excel ortamında doldurulduktan sonra uygulamaya yüklenir. Bu Ģablonlar, kullanıcının iģlerini kolaylaģtırdığı gibi, internet bağlantısıyla alakalı bir sorun olduğunda da iģlerin devam etmesine olanak sağlamaktadır. Bağlantı geldiğinde ise, basit bir yükleme iģlemi ile oluģturulan Uygunluk Belgeleri ve Uygunluk Belgelerine bağlanan araçlar Uygulamaya entegre edilir. Şablon İndirme Uygulamaya ait iki farklı Ģablon vardır. Bunlardan birisi Uygunluk Belgesi oluģturmak, diğeri ise; Uygunluk Belgesinene araç bağlamak için kullanılır. Ġndirmek istediğimiz Ģablonunun üzerine tıklayarak, Ģablon kolayca indirebilir ve Excel formunda çalıģma yapılabilir. ġablonu, bilgisayarda kaydetmek istediğiniz yeri de sizin belirlemeniz gerekmektedir. Sayfa 12

13 Şablon Yükleme Doldurulan Ģablonlar ġablon Yükle sekmelerinden uygulamaya yüklenebilir. Ekranda Görüldüğü üzere, Ģablona tıklayarak Open butonuna basmak yükleme için yeterli olacaktır. ARAÇ SORGULAMA Sayfa 13

14 Aracın hangi Uygunluk Belgesi Ģablonuna ait olduğunu, Uygunluk Belgesi Ģablonunda hangi araçların olduğunun sorgulanacağı bölümdür. Kullanıcı, Uygunluk Belgesine bağladığı araçları sorgulama imkanına sahiptir. Uygunluk Belgesine ait tüm araçları sorgulayabileceği gibi tek bir aracıda motor ya da Ģase numarası ile sorglayabilir. Uygunluk Belgesi ġablon kodunu girerek sorgulama yapıldığında Uygunluk Belgesinde bulunan tüm araçların bilgileri sorgulama ekranına gelecektir. Sayfa 14

15 Aracın Ģase numarası, motor numarası veya imal tarihi kriterlerini girerek filtreleme yapılabilir. Böylece istenilen aracın sorgusuna daha kolay ulaģılır. Filtreleme tercih edilmeden sorgulama yapılması halinde en son bağlanan araç listenin en üst kısmında gelir. Sorgulama sonucunda Araç Motor Numarası, ġase Numarası, Sevk Edilen Bayi, Kayıt Tarihi, UB Kod, Versiyon, Araç Ġmzalı Mı bilgileri ekrana getirilir. Sayfa 15

16 Araç sorulama sunucunda sorgulanan araç ile ilgili yapabileceğimiz iģlemler ekranın sağ tarafında görülür. Belge butonuna bastığımızda seçtiğimiz aracın AT Uygunluk Belgesi dökümünü ekrana gelir. Sayfa 16

17 Uygunluk belgesinde bulunan araçları toplu Ģekilde imzalanmasını sağlar. Ġmzalanacak araçlar seçilerek uygunluk belgeleri ekrana getirilir. Araçlar Seçilen Belgeleri Ġmzala bölümünden imzalanır. Sayfa 17

18 Sorgulama sonucu seçtiğimiz aracı silmemizi sağlar. Sorgu sonucu listedeki bütün araçları silmemizi sağlar. Sayfa 18

19 KLASÖRLERİM Kullanıcının oluģturduğu uygunluk belgelerinin özetini gösterdiği bölündür. Sayfa 19

20 BAYİ YÖNETİMİ Kullanıcının, araç satıģı için yetki vereceği bayiyi atayacağı bölümdür. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Üretici Ġthalatçı firma eklenebilecek bayiler içerisinden bayisini seçip sağ ok tuģuna basarak üye bayi ekleyebilir. Üye bayiler içerisinde de sol ok tuģuna basarak üyelikten çıkarabilir. ÖNERİ - İSTEK Kullanıcının uygulama ile ilgili sorunlarının, istek ve önerilerini E.G.M ye ulaģtıracağı bölümdür. Sayfa 20

21 Ġsteğiniz veya öneriniz hangi konuyla ilgili ise; ekranın sol kısmından o konu seçilir. Ekranın sağ kısmına da, istek ve öneriler belirtilerek içerik kısmına yazılır. Önceki Bildirimleriniz ve VerilmiĢ Cecaplar sekmesinde ise; daha önce sormuģ olduğunuz soruları ve bu sorulara verilen cevapları görebilirsiniz. Sayfa 21

22 BAYİ ANA MENÜ Uygulamaya giriģ yapan Bayi; Yeni Araç SatıĢı ve Araç Sorgulama iģlemlerini yapabilir. YENİ ARAÇ SATIŞI Sayfa 22

23 Bayi; araç satıģı yapmak için Adımlar Menüsü altındaki iģlemleri gerçekleģtirmesi gerekmektedir. Bayi sadece Üretici ve Ġthalatçı Firmalar tarafından kendisine sevk edilen araçların satıģını yapabilir.. Ekranda görüldüğü üzere ilk olarak araç sorgusu yapıllır. ġase ve motor numarası ile birlikte üretici ithalatçı firmanın belirlemiģ olduğu Ģifreyi girerek araç sorgulaması yapılır. Sorgulanan aracın bulunması halinde satıģ iģlemine devam edilir. Aksi durumda diğer adıma geçilemeyeceğinden dolayı araç satıģı gerçekleģmez. Aracın bilgilerinin kontrol edildiği ekrandır. Bayi; Kendisine sevk edilen aracın ġase ve Motor numarasını eriģim Ģifresiyle birlikte girerek sorgulama yapar. Üretici ithalatçı tarafından sevk edilen araç var ise bilgileri ekrana gelir. Sayfa 23

24 Eğer aracın üzerin de ön rehin var ise ön rehin referans numarası girilir. ĠĢleme Kontrol Et butonuyla devam edilir. Kontrol Et butonuna basıldıktan sonra gelen ekranda Uygunluk Belgesi bir kez daha kontrol edilir. Aksi takdirde bir sonraki adıma geçilemez. Araç bilgileri teker teker kontrol edilerek bilgilerin yanındaki kutucuklar iģaretlenir. ĠĢaretlenmemiĢ kutucuk olması durumda onaylama iģlemi gerçekleģmez. Sayfa 24

25 Kontrol ĠĢlemi baģarıyla yapıldıktan sonra Bu Araç Tescil Ġçin Uygundur yazısı ekrana gelir ve ileri tuģuna basarak bir sonra ki adıma geçilir. Aracın ÖTV Bilgilerinin kontrol edildiği ekrandır. Vergi ili ve vergi dairesi seçildikten sonra ÖTV makbuz numarası yazılarak ÖTV kontrolü yapılır. Sayfa 25

26 ÖTV bilgileri kontrolü sonucunda aracın ÖTV si ödenmiģ ise Bu araç tescil için uygundur yazısı ekrana gelir ve ileri tuģuna basarak bir sonraki adım olan Sigorta Kontrol Ekranına geçilir. Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği ekrandır. ġase Numarası ekranda görülen aracın Sigorta Kontrolü TuĢuna basarak Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Sayfa 26

27 Aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yapılması durumunda Aracın Sigorta bilgileri ve aracın tescil için uygun olduğunu belirten yazı ekrana gelir. Ġleri TuĢuna basarak Alıcı bilgilerinin girileceği ekrana geçilir. Aracın satıģının kimin üzerine yapılacağı bilgilerinin girildiği ekrandır. Araç satıģı Gerçek ġahsa veya Tüzel KiĢiye olmak üzere iki türlü yapılabilir. Sayfa 27

28 GERÇEK ŞAHIS EKLEME Gerçek ġahsa satıģ yapılacak ise Gerçek ġahıs Ekle tuģuna basarak ġahıs Sorgulama ekranına geçilir. ġahıs Sorgulama Ekranında yapılan bütün sorgular EGM bünyesinde tutulmaktadır. ġikayet halinde, yapılan gereksiz sorgulardan kullanıcı sorumludur. ġahsın Nüfus Cüzdanı Seri Numarası, Numarası ve T.C Kimlik Numarası girilerek sorgulama yapılabilir. Bu alanların girilmesi zorunludur. Sayfa 28

29 Sorgulama sonucu ġahsın bilgileri ekrana getirilir. (Gerçek ġahıs Bulundu.) 1 tam sayısı üzerinden Hisse oranı girilir. Aracın ortağı yoksa Hisse oranı pay 1, payda 1 dir. Eğer Ģahıs araçta yüzde elli hisseye sahip ise; pay 1 payda 2 dir. Ev ve cep telefonlar alanları zorunlu değildir. Bilgiler girildikten sonra ekle tuģuna basılarak aracı alacak olan gerçek Ģahıs eklenir. ġahıs ekranda görülür. Gerçek ġahsa Vekil Ekleme, Seçili ġahsı Güncelle ve Seçili ġahsı Kaldırma iģlemleri yapılabilir. Sayfa 29

30 TÜZEL KİŞİ EKLEME Alıcı Bilgileri Ekranından Tüzel ġahıs Ekle tuģuna basılarak Tüzel KiĢi Sorgulama ekranına geçilir. Tüzel KiĢi Vergi Numarası ve Tüzel KiĢi Adının ilk 3 karakterini girerek sorgulama yapılır. Sorgulama sonucu ekrana gelir. Adres Bilgileri ve Hisse Oranı girilir ve ekle tuģuna basılarak Tüzel kiģi eklenir. Gerçek Şahıs Ve Tüzel Kisiye Vekil Ekleme Gerçek Ģahıs ekleme ekranındaki iģlemin aynısı uygulanır. Vekil olacak Ģahsın kimlik bilgileri kırmızı çerçeveli alana girilerek sorgulanır. Sorgu yapıldıktan sonra Ģahsın bilgileri ekrana gelir. Vekil türü seçilerek evrak sayısı ve alındığı yer yazılarak vekillik süresi seçilir. Eğer vekalet bitiģ tarihi girilmez ise vekalet süresi sınırsız olur. Araç tüzel bir kiģiliğe satılıyorsa mutlaka vekil eklenmesi gerekir. Aksi halde diğer adıma geçilemez. Gerçek Ģahsa yapılan satıģlarda vekil eklenmesi zorunlu değildir. Sayfa 30

31 PLAKA SEÇİM EKRANI Aracın kime satılacağı ve varsa vekiller eklendikten sonra plaka seçim iģlemine geçilir. Plaka; seri ve çıkma olmak üzere iki farklı Ģekilde seçilebilir. Seri plakalar; sistemde kayıtlı ve hiç kullanılmamıģ plakalardan sıradaki plakayı getirir. Çıkma plakalar; daha önce kullanılmıģ ama artık herhangi bir araçta kullanılmayan plakaları kapsar. Çıkma plakalarda seçim hakkı kullanıcıya verilir. Çıkma Plakalar sekmesine tıklandığında yandaki ekran açılır. Bir plaka harf serisi girilir ve sorgulanır. O harf serisinden var olan plakalar ekrana gelir ve kullanıcı istediği plakayı seçerek araç satıģ iģlemine devam eder. Sayfa 31

32 Plaka seçimi tamamlandıktan sonra yukarıdaki ekran karģınıza gelir. Plakanın alınacağı Ģoförler odası da seçildikten sonra ileri tuģuna basarak iģleme devam edilir. GEÇİCİ TESCİL BELGESİ OLUŞTURMA Araç ve aracı alacak olan Ģahsın bilgileri kontrol edilerek Fatura No ve Fatura Tarihi girilir. Tescil Belgesini GerçekleĢtir butonuna basılarak geçici tescil belgesi oluģturularak imzalanması için hazır hale getirilir. Sayfa 32

33 Ana Menü de bulunan Bayi Araç Sorgu sekmesinden sorgulama yaparak satıģı gerçekleģen aracın geçici tescil belgesine ulaģılabilir. Bu kısımdan, Tescil belgesi imzalanmadan bir kez daha kontrol edilir. Kontrol sonrasında imzalama iģlemine geçilir. Belge hemen imzalanmak zorunda değildir. Ġmzalanmadan çıkıģ yapılabilir. Daha sonra bu belgeye ulaģılmak istenirse, Ana Menü den Bayi Araç Sorgulama bölümünden giriģ yapılabilir. Sayfa 33

34 Belge imzalandıktan sonra yukarıdaki ekran görülür. Geçici Tescil Belgesi hazır hale gelir. Ġki nüsha çıktısı alınır. BAYİ ARAÇ SORGULAMA Sayfa 34

35 UYGUNLUK BELGESİ SORGULAMA Sol Tarafta bulunan butonları kullanarak sorgulamada filtreleme yapılabilir. Böylece aradığınız aracı daha hızlı bulabilirsiniz. Ekranın sağ kısmındaki butonlar ile satılan araçların geçici tescil belgelerine ve plaka basım fiģlerine ulaģılabilir. OluĢturulan tescil belgeleri bu bölümden görülebilir ve kullanıcının Tescil Belgesi ni bir kez daha kontrol etmesi sağlanır. Belge henüz imzalanmamıģ ise, kullanıcı belgeyi iptal edebilir. TamamlanmıĢ Tescil Belgesinin görünümü yukarıdaki ekranda verilmiģtir. Sayfa 35

36 PLAKA BASIM FİŞİ Geçici Tescil Belgesini sorguladığımız ekrandan, Plaka Basım FiĢi ni de görebiliriz. Sayfa 36

37 YENİ ARAÇ TESCİL UYGULAMASI Yeni araç satıģı yapılan yerlerde kullanılacaktır (örn. Araç satıģ bayiileri) Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araç Veri GiriĢi ve Uygunluk Belgesi uygulamasına benzer Ģekilde yetkilendirme ve güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Araç tescil iģlemi bir iģ akıģı kapsamında birbirini takip eden ekranlar (Wizard) Ģeklinde kullanımı basit bir yapıda gerçekleģtirilir: 1. Araç Kontrolü (Sistemde kayıtlı mı? Yeni araç mı? Bu bayii tarafından satılabilir mi? v.s.) ÖTV Kontrolü (ÖTV si ödenmiģ mi?) Sigorta Kontrolü (Zorunlu Trafik Sigortası yapılmıģ mı?) Alıcı Bilgileri (Alıcı bilgileri TC Kimlik numarası ile MERNĠS den kontrol edilir) Plaka Tahsisi Tescil Bilgisi Görüntüleme ve Onay Tescile ĠliĢkin Geçici Belge OluĢturulması UYGULAMA İLETIŞİM VE DAĞITIM MİMARİSİ ASBĠS Uygulamalarının ve hizmetlerinin Türksat bünyesindeki e-devlet kapısı üzerinden araç üretici, ithalatçı firmaları ve satıģ bayiileri kullanıcıları tarafından kullanılabilmesi için aģağıdaki mimari oluģturulmuģtur. Araç Satış Bayiileri, Üretici ve İthalatçı Firmalar Türksat EGM Elektronik İmza E-İmza ile Doğrulama Sayfası Servis Yönetim Motoru SSL İnternet Kurumsal Hizmet Yolu Sunucuları ASBIS Araç Veritabanı Sayfa 37

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI

KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü Kitabın ismi: Kalkış Kontrol Sistemi (Quick Check-in) Ders Kitabı Doküman

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU

YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU YAPI KREDİ POS KULLANIM KILAVUZU 2 Değerli Üye İşyerimiz, Değerli Üye İşyerimiz, Türkiye'nin en yenilikçi ve yaygın üye işyeri ağı olan Yapı Kredi Üye İşyeri Müşteri Hizmetleri'ni seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.1. BAŞVURU... 4 1.2. Hesap Oluşturma... 5 1.3. Kurum Bilgileri... 6 1.4. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.5. Başvuru Sırasında E-Tebligat Hizmeti Seçimi... 9 1.6. Ödeme Ekranı... 10 2.

Detaylı

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş. Versiyon 12 1 İçindekiler Versiyon 12 nin ayrıcalığını yaşayın...6 1.Yeni bir yüz...7 2. Yeni Kuruluş programı ile iş akışınız çok daha hızlı......8 2.1 Programdan çıkmadan farklı firma datalarına geçiş....

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı