yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod"

Transkript

1 0 12-hour clock 12-hour time format 2-Sided Printing 24-hour clock 24-hour time format 9-pin printer a posteriori distribution a priori distribution a-bus A/D-D/A Adaptors A/V abandoned connection abbreviate abbreviated address calling abend abnormal end Abnormal End abnormal termination abnormal termination abort abort sequence Above Selection ABS() absolute absolute address absolute code Absolute Colorimetric is Default For Proofing absolute delay absolute device absolute error absolute error of measurement absolute instrument absolute loader absolute pressure absolute stability of a system absolute system of electrical units absolute-value device absolutely stable system absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption spectrum absorption trap absorptive attenuator Abstract abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC AC Adapter AC/DC converter ACC Accelerate accelerated test accelerating relay Acceleration accelerator Accelerator Key accelerometer Accent Bar Accent Char accept acceptable level of risk yanlış 12 saatlik zaman biçimi 12 saatlik zaman biçimi Çift Taraflı Yazdırma 24 saatlik zaman biçimi 24 saatlik zaman biçimi 9 iğneli yazıcı sonsal dağılım önsel dağılım bkz. accumulator-bus Örneksel / Sayısal Çevirici Audio/Video Yarıda kalan bağlantı kısaltmak kısa numarayla arama bkz. abnormal end olağandışı son Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma olağandışı son olağandışı son durdurmak durdurma dizisi Seçimin üstü bkz. absolute salt salt adres makina dilindeki kod,mutlak kod Sağlama Denetimi, Varsayılan Kesin Renkölçer mutlak gecikme salt aygıt mutlak hata mutlak ölçüm hatası mutlak ölçü aleti salt yükleyici mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararlı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum soğurulma, soğurum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurum izgesi soğurum tuzağı soğurgan zayıflatıcı Özet, Soyut soyut soyut simge soyut sözdizim ağacı soyutlama bkz. alternating current bkz. alternating current AC Bağdaştırıcısı AA/DA çevirici bkz. accumulator Hızlandırmak ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test ivme bağlağı, ivme rölesi İvme 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım) Hızlandırma Tuşu ivmeölçer Vurgu Çubuğu Vurgu Karakteri onaylamak onanır risk düzeyi

2 acceptable mean life acceptable quality level acceptance acceptance boundary acceptance criteria acceptance probability acceptance sampling Acception acceptor acceptor level Accesibility Accesible Access access access authorization access barred access category access coding Access Control Access Control Entry Access Control List (ACL) access control methods Access Key access list Access Mechanism Access Method access network access period Access Permission Access Privileges access record access right Access Time Access Token access traffic Access Type access, to Accessory accident accidental accidental jamming Accompanying Message Account Account Module Account Name Account Operators Account Policy Account Type accountability accounting machine accounting rate Accounts Manager accreditation accumulate accumulator accumulator register Accumulator-Bus Accuracy accuracy class accuracy of a measuring instrument accuracy of measurement accuracy rating ACK acknowledge Acknowledge Character Acknowledged acknowledgement acknowledgement signal acknowledgement(ack) ACL Acoustic acoustic onanır ortalama ömü r onanır nitelik düzeyi onama, kabul onama sınırı onama ölçütleri onama olasılığı onama örneklemesi Kabul, Benimseme alıcı alıcı düzeyi Erişilirlik, Erişilebilirlik Erişilebilir Erişim, erişmek erişim erişim yetkisi erişim engelli erişim sınıfı erişim kodu Erişim Denetimi Erişim Denetim Girdisi Erişim Denetim Listesi erişim kontrol yöntemleri Erişim Anahtarı erişim listesi Erişim Düzeneği Erişim Yöntemi erişim ağı erişim dönemi Erişim İzni Erişim Öncelikleri, Erişim Ayrıcalıkları erişim tutanağı erişim hakkı Erişim Süresi Erişim Jetonu erişim trafiği Erişim Türü erişmek Donatı 1) ilinek (fels.); 2) kaza 1) ilineksel; 2) raslantısal raslantısal boğma Eşlik Eden İleti Hesap Hesap Modülü Hesap Adı Hesap İşleticileri, Hesap İşletmenleri Hesap İlkesi Hesap Türü izlenebilirlik (yazılım) sayışım makinası hesaplaşma oranı Hesap Yöneticisi onay belgesi Biriktirmek, birikeç birikeç yazmacı Birikeç Taşıtı, birikeç yolu Hatasızlık, Doğruluk doğruluk sınıfı ölçme aletinin doğruluğu ölçümün doğruluğu doğruluk derecesi alındı damgası alındılamak Alındı Karakteri alındı damgası Alındı alındı alındı sinyali Alındı, Onaylama bk. Access Control List (ad)yankılanım, (s)yankılanımlı, Akustik yankılanımlı (s)

3 Acoustic Coupler acoustic delay line acoustic storage ACPI ACPI Control Method Battery acquire, to Acronym act Action action and reaction Action Bar Action Button action item Action Name Action Queries Action Settings Action Value Activate Activation Code activator Active Active Channel Active Connections Active Control active countermeasures active current Active Desktop Active Directory Browser Active Directory Services Interface (ADSI) Active Directory Viewer active element active energy neter active file active high active homing Active Hyperlink Active Log Format active low active maintenance time active menace Active Modem active power active redundancy active reflector active risk Active Server Pages (ASP) active threat active transducer active wiretapping Activex Conferencing Control Module Activex Control Activex Control Properties Activity Activity Counter Activity Ratio Actual Compression Ratio Actual Size Actual Work: actuating force Actuator acyclic AD ad hoc ad infinitum Adapt adaptability adaptation Adapter Adapter Address Adapter Information Adapter Settings Adapter String Yankılanımlı Bağlayıcı akustik gecikme hattı akustik bellek bk. Advanced Configuration And Power Interface ACPI Denetim Yöntemli Pil edinmek Kısa Ad, kısaad edim Eylem etki-tepki Eylem Çubuğu menü çubuğu Eylem Düğmesi gereği beklenen işlem Eylem Adı Eylem Sorguları Eylem Ayarları Eylem Değeri Etkinleştirmek Eylem Kodu 1) canlandırıcı, 2) etkinleştirici Etkin Etkin Kanal Etkin Bağlantılar Etkin Denetim aktif saldırı, etkin karşı önlem etkin akım Etkin Masaüstü Etkin Dizin Gözatıcısı Etkin Dizin Servisleri Arayüzü Etkin Dizin Görüntüleyicisi 1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğe etkin enerji ölçeri yürürlükteki dosya üst seviyede aktif aktif (etkin) özgüdüm Etkin Bağ Etkin Günlük Biçimi alt seviyede aktif etkin bakım süresi aktif (etkin) tehdit Etkin Modem etkin (etkin) güç etkin artıklık aktif (etkin) yansıtıcı aktif (etkin) risk Etkin Sunucu Sayfaları aktif (etkin) tehdit aktif (etkin) dönüştürücü aktif yasadışı erişim Activex Konferans Denetim Modülü Activex Denetimi Activex Denetim Özellikleri Etkinlik Etkinlik Sayacı, işleklik sayacı Etkinlik Oranı, işleklik oranı Gerçek Sıkıştırma Oranı Gerçek Sığa Gerçek İş eyleyici kuvvet Erişim Düzeneği çevrimsiz bk. Administrative Domain tasarsız, plansız sürgit Uyarlamak uyarlanırlık uyarlama Uygunlaştırıcı, Çevirici, Bağdaştırıcı Bağdaştırıcı Adresi Bağdaştırıcı Bilgisi Bağdaştırıcı Ayarları Bağdaştırıcı Dizilimi

4 Adapter Type adaptive adaptive differential pulse code modulation adaptive equalization adaptive filter adaptive learning adaptive predictor adaptive quantizing adaptive routing adaptor ADC add record add transaction add-drop multiplexer Add-in Manager Add-Ins add-on Add-On Device Added Cost Added Safety Check Added Value Addend adder Additional Channels Additional Devices additive additive component additive function additive noise additive white Gaussian noise address Address Book Address Bus Address Class Address Conversion Address Family address field address generation Address List Address Message address modification address register Address Resolution Protocol (ARP) Address Separator Address Translation addressable addressable memory Addressee addressing adequate adhesion Adhoc adhoc (query) adjacency adjacency graph Adjacent adjacent channel adjacent channel interference, ACI adjacent channel selectivity adjoint of a matrix Adjust adjustable capacitor adjustable resistor adjustable speed drive adjuster adjustment Admin Administer File System Administrative Alerts administrative data processing Administrative Domain administrative security Bağdaştırıcı Türü uyarlanır uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi uyarlanır denkleştirme uyarlanır süzgeç uyarlanır öğrenme uyarlanır öngörücü uyarlanır nicemleme uyarlanır yol atama uyarlayıcı bk. Analog Digital Convertor eklenen tutanak ekleme hareketi inmeli-binmeli çoğullayıcı Eklenti Yöneticisi Eklentiler eklenti; sonradan eklenen Ekli Aygıt Eklenmiş Maliyet Ek Güvenlik Denetimi Katma Değer toplanan toplayıcı Ek Kanal Ek Aygıtlar toplanır, toplamsal toplanır bileşen toplanır işlev toplanır gürültü toplanır beyaz Gauss gürültüsü adres Adres Defteri, Adres Defterine Adres Taşıtı adres yolu Adres Sınıfı Adres Dönüştürme Adres Ailesi adres alanı adres hesaplaması Adres Listesi Adres İletisi adres değişikliği adres saklayıcısı Adres Çözümleme İletişim Kuralı Adres Ayırıcısı Adres Dönüştürme adreslenir adreslenir bellek Alıcı adresleme upuygun, yeterli yapışım Anlık anlık (sorgu) bitişiklik, komşuluk bitişiklik çizgesi, Bitişik komşu kanal komşu kanal karışması komşu kanal seçiciliği katımlı matris Düzeltmek, ayarlamak ayarlanır sığaç ayarlanır direnç hız ayarlı sürme ayarlayıcı ayar bk. Administrator Yönetici Dosya Sistemi Yönetimsel Uyarılar yönetsel bilgi işleme Yönetsel Alan yönetsel güvenlik

5 Administrator Administrator Account Administrator Logon admissibility conditions admissible admissible control input set Admission Control Service Adobe Type Manager Adopt adopt, to Adress Resolutain adsorption Adult Content Advance Advanced advanced Advanced Compression Advanced Configuration Advanced Configuration And Power Interface (ACPI) Advanced Connection Advanced Control Advanced Filter Advanced Graphics Advanced Interactive Execute advanced microcomputer Advanced Peer to Peer Networking Advanced Program to Program communication Advanced Security advanced technology Advantage Advertisement Aerial aerial cable AF affine properties after-image afterglow Agent aggregate Aging Interval Multiplier aging test AI Aid air circuit breaker air gap airbrush aircraft wireless control aircraft-satellite link channel airport surveillance radar AIX Alarm alarm circuit alarm clock alarm signal Alert alert (n) Alert Message Alert Text Alertable algebraic expression algebraic manipulation algebraic sum algorithm algorithmic language alias alias aliasing (spectral) Align all all authority all caps yönetici Yönetici Hesabı Yönetici Oturum Açışı onanırlık koşulları onanır onanır denetim girdileri kümesi Kabul Denetimi Servisi tanımı yazılacak Edinmek benimsemek Adres Çözümleme, Adrese Çevirme yüzerme Yetişkinlere Yönelik İçerik İlerlemek Gelişmiş, İleri ileri Gelişmiş Sıkıştırma Gelişmiş Yapılandırma Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü Gelişmiş Bağlantı Gelişmiş Denetim Gelişmiş Süzgeç Gelişmiş Grafik tanımı yazılacak ileri mikrobilgisayar tanımı yazılacak tanımı yazılacak Gelişmiş Güvenlik ileri teknoloji Yarar, yarar kazanımı Reklam Anten havai hat bk. Auto-Focus ilgin özellikler değişiklik sonrası kopya kızarıklık sonrası Aracı, Ajan 1) kümeleşme; 2) kümele(n)me Eskime Aralığı Çoklayıcısı yaşlanma testi yapay zeka Yardım havalı kesici hava aralığı hava fırçası uçağın telsiz kumandası uçak-uydu radyo kanalı havaalanı gözetim radarı bkz. Advanced Interactive Execute Uyarı alarm devresi çalar saat alarm işareti Uyarı, Uyarmak uyarı Uyarı İletisi Uyarı Metni Uyarılabilir cebirsel deyim cebirsel işlem cebirsel toplam algoritma algoritmik dil takma isim öteki ad örtüşme Hiza, Hizalamak tümü tam yetki tümü büyük harf

6 All Rights Reserved all-paths busy signal all-points addressable all-pole filter all-zero filter Allocatable Resource Allocate allocate, to Allocated Memory allocation Allocation Unit Allocation Unit Size Alpha Channels alpha test alphabet alphabetic alphabetic character alphabetic code alphabetic string alphabetic word alphanumeric alphanumeric character alphanumeric data ALT Alt Gr key Alt key Alter alternate Alternate Character Set alternate code page Alternate Collating Sequence Alternate Current Alternate DNS Server Alternate Key alternate key; Alt key Alternate Recipient Alternate Subject Alternate Track Alternate, Alternative alternate, to alternating Alternating Current alternating field alternating function alternating mark inversion, AMI alternating series alternative alternative alternative hypothesis alternative route alternative routing ALU AM (12 saatlik zaman biçimi) AM (12 saatlik zaman biçimi) amateur frequency band ambient ambient noise ambient pressure ambient temperature American National Standard Code for Information Interchange American National Standards Institute American National Standards Institute(ANSI) American Standart Codes for Information Interchange (ASCII) ammeter ampere-hourmeter Ampersand Amplifier amplifier gain amplifier noise Amplitude Tüm Hakları Saklıdır tüm hatlar meşgul sesi tüm noktaları adreslenir tüm kutuplu süzgeç tüm sıfırlı süzgeç Ayrılabilir Kaynak Ayır, Ayırmak özgülemek, ayırmak Ayrılmış Bellek özgüleme, özgü kılma, tahsis etme Ayırma Birimi, Yerleşim Birimi Ayırma Birim Sığası Alfa Kanalları birincil sınama abece, alfabe alfabetik, abecesel alfabetik (abecesel) damga alfabetik (abecesel) kod alfabetik dizgi alfabetik (abecesel) sözcük abecesayısal, alfasayısal alfasayısal damga alfasayısal veri bkz. Alternate Alt Gr tuşu Alt tuşu Değiştirmek öteki Diğer Karakter Seti öteki karakter seti öteki kod sayfası Diğer Birleştirme Sırası öteki birleştirme sırası Dalgalı Akım Yedek DNS Sunucusu Diğer Karakterler Tuşu Alt tuşu; çift işlevli tuş Diğer Alıcı Diğer Konu Yedek İz Öteki, Diğer, Yedek, Alternatif almaşmak almaşan, almaşık Dalgalı Akım,Alternatif Akım almaşan alan almaşık işlev almaşan evirmeli kodlama almaşık seri seçenek seçenek savlı hipotez seçenek yol seçenek yol atama bkz. Arithmetic and logic unit Bk. Ante Meridiem ÖÖ (Öğleden Önce) ÖÖ (Öğleden Önce) amatör radyo bandı çevre, ortam çevre gürültüsü ortam basıncı ortam sıcaklığı tanımı yazılacak Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi akımölçer amper-saat-ölçer Ve İmi, Ve İşareti, & Yükselteç yükselteç kazancı yükselteç gürültüsü Genlik

7 amplitude distortion amplitude linearity amplitude modulation, AM amplitude non-linearity amplitude peak amplitude phase keying, APK amplitude shift keying, ASK amplitude/amplitude characteristic amplitude/frequency characteristic Analog Analog Circuit Analog Computer analog data analog data channel Analog Digital Convertor (ADC) Analog Film Recorder analog input analog input data analog measuring equipment analog measuring instrument analog model Analog Monitor analog repeater analog representation analog signal analog transducer analog transmission analog-to-digital converter(adc) analog-to-digital transducer Analogy Analysis analysis of variance analyst analytical analytical method Analyzer ancestor node Anchor Anchor Point ancillary AND gate Andrews File System angle of arrival angle of departure angle of elevation angle of extinction angle of flow angle of ignition angle of incidence angle of inclination angle of loss angle of polarization angle of reflection angle tracking angular difference angular error angular frequency angular modulation angular resolution angular spacing angular velocity Animate Animation anisochronous anisotropic radiator annealing annihilation Annotation Announcement anomalous propagation Anonymous Connections ANSI genlik bozunumu genlik doğrusallığı genlik kiplenimi genlik doğrusalsızlığı genlik doruğu genlik evre kiplenimi sayısal genlik kiplenimi genlik-genlik karakteristiği genlik-sıklık karakteristiği Örneksel Örneksel Devre Analog Bilgisayar analog veri analog veri kanalı Örneksel Sayısal Çevirici Örneksel Film Kaydedici analog giriş analog girdi analog ölçme aleti analog ölçme aygıtı analog model Örneksel Görüntüleyici analog yineleyici analog gösterim analog sinyal analog dönüştürücü analog iletim örnekselden sayısala dönüştürücü analogtan sayısala dönüştürücü Örnekseme Çözümleme değişinti çözümlemesi çözümleyici çözümlemeli, analitik çözümlemeli yöntem Çözümleyici ata düğüm Çengel, Çapa Çengel Noktası demir atma noktası yardımcı VE geçidi Andrews Dosya Sistemi varış açısı çıkış açısı yükselme açısı sönme açısı akış açısı ateşleme açısı geliş açısı eğim açısı yitim açısı ucaylanma (polarma) açısı yansıma açısı otomatik hedef izleme (radar) açısal fark açısal hata açısal sıklık açısal kiplenim açısal çözünürlük açısal aralık açısal hız Canlandırmak Canlandırma. değişken zaman aralıklı yönbağımlı ışıyıcı tavlama yok oluş, yok ediş Ek Açıklama Duyuru, Bildirim anormal yayılım Topluma Açık Bağlantı, Anonim Bağlantı American National Standards Institute bkz. American

8 answer (to) a call Answerback answering machine antenna amplifier antenna aperture antenna array antenna assembly antenna circuit antenna directivity antenna farm antenna mast, tower antenna polarisation antenna power gain antenna radiation antenna spacing anti jamming anti viral program anti viral utility anti virus antiviral anti virus software anti-aliasing anti-overshoot anticipative system anticipatory anticipatory buffering anticipatory paging Anticlockwise anticollision system anticorrosive antifading antenna antihunting circuit antinode antiplugging protection Antistatic antisymmetric Antonyms aperiodic aperiodic circuit Aperture aperture distortion aperture of the beam API Apostrophe App Compat apparatus, device apparent motion apparent power APPC Appear Append Appendix Applet Appletalk Appletalk File Protocol Application Application Compatibility Application Deployment Editor Application Enabling Application Icon Application Installation Point Application Layer Application Location Application Management Application Preinstall Information Application Preinstallation Launcher Application Program Application Programming Interface Application Programming Interface, (API) Application Requester Application Requesting Card Application Server Application Sharing çağrıyı yanıtlamak Karşılık, Yanıt karşılık vermek çağrı yanıtlama makinası anten yükselteci anten açıklığı anten dizilimi anten tümleşkesi anten devresi anten yönlülüğü anten parkı anten direği, kulesi anten ucaylanımı antenin güç kazancı anten ışınımı anten aralığı boğma-önler virüs-önler program virüs-önler program virüs-önler virüs-önler yazılım örtüşme-önler aşma-önler nedensel olmayan dizge önceden eylemli, nedensel olmayan önceden ara belleğe alma önceden sayfalama Saat Yönünün Tersi çarpışma-önler sistem yenim-önler bayılma-önler anten salınım-önler devre karın ters moment koruması Durağan Olmayan ters bakışımlı Karşıt Anlamlılar dönemsiz, salınımsız salınımsız devre açıklık açıklık bozunumu demet açıklığı bk.application programming ınterface kesme imi, kesme işareti bk. application compatibility aygıt göreli devinim görünür güç bkz. advanced program to program communication görünmek eklemek ek küçük uygulama apple iletişim kuralı appletalk dosya iletişim kuralı uygulama uygulama uyumluluğu uygulama dağıtım düzenleyicisi uygulama yetkinleştirme, uygulama simgesi uygulama yükleme noktası uygulama katmanı uygulama konumu uygulama yönetimi uygulama kurma öncesi bilgisi uygulama kurma öncesi başlatıcısı uygulama programı tanımı yazılacak uygulama programlama arayüzü, uygulama isteri uygulama isteme kartı uygulama sunucusu uygulama paylaşımı

9 Application Software application specific integrated circuit application-oriented language Apply APPN approach control radar Approve approved circuit Approximate approximate to approximate value approximation theory AR Arabic Numbers Arbitrary arbitrary function arbitrary sequence computer Arc arc cell arc discharge arc discharge tube arc tangent arc-back Architecture archival file archival storage archive archiving arcing Area area address area chart area sampling area work Argument Arithmetic arithmetic logic unit, ALU arithmetic mean arithmetic shift arithmetic underflow ARMA armature of an electromagnet armour armoured cable ARP Arp Cache Arrange Array array declaration array directivity array processor arrival arrival rate Arrival Sequence Access Path Arrow Arrow Head arrow key Arrow Size Arrow Style Article articulation artifact Artificial artificial intelligence artificial language artificial neural network artificial reality artificial traffic artificial vision Artificial İntelligence (AI) Artwork Ascender uygulama yazılımı uygulamaya özgül tümdevre uygulamaya yönelik dil uygulamak, başvurmak bkz. advanced pear to pear networking yaklaşma kontrol radarı onaylamak onaylı (güvenli) devre yaklaşık yaklaşıklamak yaklaşık değer yaklaşıklık kuramı özbağlanımlı arap sayıları isteğe bağlı, keyfi gelişigüzel işlev gelişigüzel sıralı bilgisayar yay ark hücresi ark boşalması ark boşalmalı tüp teğetlik yayı ters ark mimari arşiv kütüğü (dosyası) arşivleme, arşivde saklama belgelik, arşiv arşivde saklama, depolama kıvılcımlanma alan alan adresi alan çizgesi alan örneklemesi alan çalışması bağımsız değişken, argüman aritmetik aritmetik-mantık birimi aritmetik ortalama aritmetik kaydırma aritmetik bomboşalma özbağlanımlı yürüyen ortalama elektromıknatısın armatürü zırh (kablo) zırhlı kablo bk. adress resolution protokol arp önbelleği, arp önbellek düzenlemek dizi dizilim bildirimi (program) dizilim yönlülüğü (anten) vektör işlemcisi varış varış hızı geliş sıralı erişim yolu ok ok ucu yön tuşu, ok tuşu ok boyutu ok biçemi, ok stili yazı, makale 1) eklemleme; 2) fonetik seçiklik yapay olgu, yapaylık yapay yapay anlayış yapay dil yapay sinir ağı sanal gerçeklik yapay trafik bilgisayarla görme Yapay Zeka çizim harfin üst çıkıntısı

10 Ascending Ascending Order Ascent ascent algorithm ASCII ASCII Receiving ASCII Sending ASIC Aspect Ratio Aspect Ratio (Of Vector Fonts) Aspect Ratio Correction aspirator Assembler assembler language Assembly Assembly Language Assertion Failure Assign Assignment (n) Assignment Statement Assistance Assocation associate associative associative graph Associative Memory associative recall associative storage Assume assumption Assurance Asterisk astigmatism Asymetric Multiprocessing Asymmetric asymmetric element asymmetrical deflection asymmetrical distortion asymmetry asymptote asymptotic distribution asymptotic efficiency asymptotic normality asymptotic stability asymptotic stability in the large asymptotically unbiased estimator Asynchronous asynchronous computer asynchronous multiplexing Asynchronous Procedure Call (APC) Asynchronous Refresh asynchronous transmission mode ATM ATM ATM atom atomic nucleus atomic number Attach (Hardware) Attach (Software) Attachment Attachment (Hardware) attack attacker Attended Operation Attendee Availability Attention attention Attenuation attenuation coefficient attenuation compensation attenuator artan artan sıra harfin üst çıkıntısı tırmanış algoritması bk. american standart codes for ınformation ınterchange ascıı alma ascıı gönderme uygulamaya özgül tümdevre en boy oranı görünüm oranı (vektör yazı tipleri) görünüm oranı düzeltmesi emmeç çevirici çevirici dili çevirme, montaj assembler dili, çevirici dili ısrar hatası atamak atama atama deyimi yardım birlik,, ilişki ilişkilendirilmiş; birlikte ilişkili, çağrışımsal çağrışımsal çizge ilişkili bellek çağrışıma dayalı çağrı çağrışımsal bellek varsaymak varsayım güvence yıldız imi astigmatizm bakışımsız çok işlemci kullanımı bakışımsız bakışımsız öğe bakışımsız yön sapma bakışımsız bozunum bakışımsızlık sonuşur doğrusu, asemptot sonuşurdaki dağılım sonuşurdaki etkinlik sonuşurda gaussluk sonuşur kararlılık sonuşurda genel kararlılık sonuşurdaki yansız kestirici zamanuyumsuz, eşzamansız bilgisayar eşzamansız çoğullama eşzamanlı olmayan yordam çağrısı (apc) zaman uyumsuz yenilemek tanımı yazılacak bkz. automated teller machine bkz. Asynchronous Transmission Mode bkz. Automated Teller Machine öğecik, atom atom çekirdeği atom numarası bağlamak iliştirmek, eklemek ek bağlantı saldırı saldırgan gözetimli işlem, katılan uygunluğu uyarı, dikkat uyarı zayıflama zayıflama katsayısı zayıflama dengelemesi cılızlatıcı, zayıflatıcı

11 Attribute Attribute Object audibility Audible audible ringing signal Audio audio Audio Cd Audio Configuration Audio Data Rate Audio Delay Audio Driver audio frequency audio level meter audio monitoring Audio Preroll audio spectrum Audio Tape Audio Transform Filter Audio Tuning Wizard Audio/Video audiographic audiovisual Audit Audit Flag audit software Audit Trail Auditing augend augmented matrix AUP (acceptable usage policies) Authenticate authentication authentication code Authentication Header authentication information Authentication Package authentication signal Authentication Ticket authenticator authenticity Authenticode (TM) Security Technology authoring language authoring tools Authority Authorization Authorize Authorized authorized frequency Authorized User auto auto adjust auto answer auto call Auto content Wizard Auto data Tips auto dial modem Auto Dim Auto Dim İnterval Auto disconnect Auto exposure Auto Feed Auto fit İnto Title Bar Area Auto focus Auto hide Auto link Auto logon Auto mark Index Entries Auto scale Auto scaling Auto select Auto selected öznitelik öznitelik nesnesi işitirlik sesli işitilir zil sesi ses, işitsel ses ses cd'si ses yapılandırması ses veri oranı ses gecikmesi ses sürücüsü işitme bandı sıklığı, audio sıklığı desibelölçer dinleme kontrolü ses önsarması ses spektrumu, ses izgesi ses bandı ses dönüşüm filtresi, ses dönüşüm süzgeci ses ayarlama sihirbazı ses/görüntü görsel-yazısal görsel-işitsel denetlemek denetim bayrağı denetçi yazılımı denetleme izi denetleniyor, denetliyor toplatılan genişletilmiş matris kabul edilebilir kullanım politikaları kimlik denetle, doğrula aslıyla aynılığını kanıtlama aslıyla aynılık kodu kimlik denetleme başlığı aslıyla aynılık bilgisi kimlik denetleme paketi aslıyla aynılık sinyali kimlik denetleme kimlik belirleyici aslına uygunluk kimlik denetleme güvenliği teknolojisi yazarlık dili yazarlık araçları yetki, yetkili yetkilendirme yetkilendirmek yetkili yetkilendirilmiş sıklık yetkili kullanıcı oto-, otomatik, özdevimli otomatik ayar özdevimli yanıt özdevimli çağırma özdevimli içerik sihirbazı özdevimli veri ipuçları otomatik aramalı modem özdevimli görüntü karartma özdevimli karartma arası özdevimli bağlantı kesme özdevimli pozlandırma özdevimli besleme başlık çubuğu alanına özdevimli sığdır özdevimli odak, otomatik odaklamak özdevimli netlik özdevimli gizle, otomatik gizlemek özdevimli bağ özdevimli bağlantı indeks girdilerini özdevimli imle özdevimli ölçeklendir özdevimli ölçeklendirme özdevimli seçme özdevimli seçili

12 Auto space auto update Auto-adjust Auto-answer auto-answer modem Auto-arrange Auto-attach Auto-call Auto-clipart Auto-configure auto-dim auto-dim interval auto-feed Auto-order Auto-outline Auto-Proxy Script Auto-rewind Auto-save On Submit Auto-style Conflict Auto-submit Transactions Auto-suspend auto-transductor Auto-update Autoarchive Autocorrect Autocorrelation autocorrelation function Autoformat automata Automate automate, to automated machine automated teller machine Automatic automatic assembly automatic check Automatic Configuration Set automatic control automatic data processing Automatic Data Protection automatic dialing unit automatic direction finder automatic disinfecting automatic error correction automatic error detection automatic exchange automatic frequency control automatic gain control automatic maintenance automatic message recording automatic pagination automatic pilot automatic radio monitor automatic ring trip Automatic Settings automatic signalling automatic starter Automatic Startup automatic switch automatic teller machine automatic testing automatic tracking automatic trunk test automatic tuning control automatic voltage regulator Automatic Volume Control (AVC) Automatic Working Set Trimming automatically automatically disinfect the system automatically remove a virus Automation autonomous özdevimli boşluk otomatik güncelleme özdevimli ayar özdevimli yanıt geri çağırmalı modem özdevimli yerleştir özdevimli iliştir özdevimli çağırma özdevimli küçük resim özdevimli yapılandır özdevimli görüntü karartma karartma için bekleme süresi özdevimli besleme özdevimli sırala özdevimli seviyelendir özdevimli vekil betiği özdevimli geri sar gönderme sırasında özdevimli kaydetme özdevimli biçem çakışması özdevimli teslim işlemleri özdevimli bekletme, özdevimli askıya alma dönüştürücü irgiteç özdevimli güncellemek özdevimli arşiv özdevimli düzeltme özdevimli ilinti, özdevimli bağlantı özilinti işlevi özdevimli biçimlendirme özdevinir özdevinirleştir özişler kılmak, otomatikleştirmek otomatik makina özdevimli vezne özdevimli olarak otomatik kurgu otomatik sınama özdevimli yapılandırma kümesi otomatik denetim, otomatik kontrol otomatik bilgi işlem özdevimli veri koruma otomatik aramalı birim otomatik yön bulucu otomatik virüs arındırma otomatik hata düzeltimi otomatik hata sezimi otomatik santral otomatik sıklık denetimi otomatik kazanç denetimi otomatik bakım otomatik ileti kaydı otomatik sayfalama otomatik pilot otomatik yayın denetleyicisi otomatik zil kesme özdevimli ayarlar otomatik imleşim otomatik yolverici özdevimli başlama otomatik anahtar bankamatik otomatik sınama otomatik izleme otomatik devre testi otomatik ayar otomatik gerilim düzenleyicisi özdevimli ses düzeyi kontrolü özdevimli çalışma kümesi kırpılması otomatik olarak, özdevimlice. özişlerce otomatik virüs arındırma otomatik virüs arındırma özdevinim, otomasyon özerk

13 Autonomous System Boundary Router autoregression autoregressive autoregressive moving average autoregressive process autosave Autosave Frequency Autostatic Autotext Name Aux auxiliary auxiliary circuit Auxiliary Class auxiliary equipment auxiliary power supply Auxiliary Storage auxiliary(aux) Availability availability ratio Available Available Context Available Memory available power available time avalanche breakdown avalanche diode AVC Average Average Data Rate average detector average holding time Average Incrementor Average Sync Offset (Msec) average, to average-position action averaging circuit AWGN Awk axial axial symmetry axiom axiomatic Axis axis grid line Axis Gridlines axis of symmetry Axis Translation Line Babble back beam back door back off back projection back scattering Back Space Back Tracking back tracking (audit) Back Up Back Up Copy Back Up Frequency back-to-back connection back-up file back-up system Backbone backbone network Backend Background background application background data Background Job Background Mode background processing Backlighted özerk sistem sınır yönlendiricisi özbağlanım özbağlanımlı özbağlanımlı yürüyen ortalama özbağlanımlı süreç otomatik saklama özdevimli kaydetme sıklığı özdevimli durağan özdevimli metin adı bk. auxilary yardımcı yardımcı devre (tesisler) yardımcı sınıf yardımcı donatım yardımcı güç kaynağı yardımcı bellek, depo yardımcı kullanılabilirlik yararlanılırlık oranı Kullanılabilir kullanılabilir içerik kullanılabilir bellek kullanılır güç kullanılır süre çığ tipi belverme çığ diyodu bk. automatic volume control Ortalama ortalama veri hızı ortalama değer algılayıcısı ortalama meşguliyet süresi ortalama artırıcı ortalama eşzamanlama kayması (msn) ortalama almak ortalama konum eylemi ortalama devresi toplanır beyaz Gauss gürültüsü awk dili eksenel eksenel bakışım belit belitsel eksen eksen ızgara çizgileri eksen kılavuz çizgileri bakışım eksen eksen kaydırma çizgisi Parazit ters ışın gizli kapı geri çekme geriye izdüşüm geri saçılım Geriletmek Gerileme geri iz sürme Yedeklemek Yedek Kopya Yedekleme Sıklığı sırt sırta bağlanma yedekleme dosyası yedek dizge Omurga omurga ağ Arka Uç Artalan, Zemin arkaplan uygulaması arkaplan verileri Artalan İşi Artalan Kipi önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri Arkadan Aydınlatmalı

14 Backlit Backlog Backout backpannel backplane backpropagation Backslash Backspace Backspace Key Backspace Key Sends Backtab backtrack search Backtracking Backup backup backup center backup computer Backup Copy Backup Device backup disk Backup Domain Controller (Bdc) backup facility backup file Backup Frequency backup operations Backup Operators backup procedure Backup Schedule Backup Set Backup Site Controller Backup Wizard Backward backward shift operator backward signalling backward wave Backwards Compatibility Bad Format Bad Sector Bad-Block Map Bad-Sector Mapping Badge Balance balance balance relay balanced code balanced error balanced mixer balanced mode balanced modulator balanced network balanced transmission line balanced two-port network balanced-to-ground circuit balancing speed ballast resistor ballistic galvanometer balloon Band band elimination Band Printer band rejection band-limited band-pass amplifier band-pass filter band-pass process Bandwidth bandwidth control Bank bank of (filters) bank of capacitors Bank Select Banner Arkadan Aydınlatmalı Birikim Geri Çekmek arka pano arkaplan, sırt geri yayılım Sola Eğik Çizgi, Sola Yatık Bölü Çizgisi Ters Eğik Çizgi Geriletmek Geri Tuşu, Geriye Doğru Sil Tuşu Backspace Tuşu Gönderir Geri Sekme geriye dönük arama Gerileme Yedekleme, Yedeklemek, Yedek yedeklemek yedekleme merkezi yedekleme bilgisayarı Yedek Kopya Yedekleme Aygıtı yedekleme diski Yedek Etki Alanı Denetleyicisi yedekleme merkezi yedekleme kütüğü Yedekleme Sıklığı yedekleme işlemleri Yedekleme İşleticileri, İşletmenleri yedekleme yordamı Yedekleme Zamanlaması Yedek Kümesi Yedekleme Bölge Denetleyicisi Yedekleme Sihirbazı Geriye geri kaydırma işleci geri yönde imleşim geri yönde dalga Geriye Uyumluluk, Öncekileri Destekleme Hatalı Biçim Bozuk Kesim Bozuk Blok Adresleme Bozuk Kesim Adresleme Kimlik Kartı Denge, Dengelemek, kalan denge rölesi (bağlağı) dengeli kod sıfır toplamlı hata dengeli karıştırıcı dengeli kip dengeli kipleyici dengeli devre dengeli iletim hattı dengeli iki-kapılı devre toprağa dengeli devre denge hızı balast direnci balistik miniakımölçer balon, top (grafik simge) Bant, bant bastırma Kuşak Yazıcı bant bastırma bant-sınırlı bant-geçiren yükselteç bant-geçiren süzgeç bant-geçen süreç Bant Genişliği bant genişliği denetimi Sıra süzgeç öbeği sığaç grubu Sıra Seçimi Büyük Başlık,

15 Bar Bar Chart Bar Code Slot Reader Bar Code Wand Barcode Barcode Slot Reader Barcode Wand barge-in tone barometer barrel distortion barrier barrier layer barrier layer capacitance Base Base Address base period Base Port Address base quantity Base Register base station Base Unit base unit of measurement Baseband baseband amplifier baseband local area network baseband modem baseband signalling baseline baseline document Basic basic basic feasible solution basic input/output system; BIOS Basic Partitions basic solution basis of a space basis set Batch Batch File batch input Batch Job Batch Processing batch variation bathtube curve Battery battery battery charger Battery Life Battery Pack Baud Baud Rate Baudot code bay Bayes estimation Bayes solution Bayesian decision theory Bayesian statistics Bbs BCD Bdc beacon beacon tracking Beam beam angle beam antenna beam axis beam splitter beam transmission beam width bearer services Beep beeper Çubuk Çubuk Grafiği Çubuk Grafik Yuvalı Çubukkod Okuyucu Çubukkod Okuma Kalemi Çubukkod Yuvalı Çubukkod Okuyucu Çubukkod Kalemi araya girme tonu basınçölçer fıçı yankılaşımı bozunumu engel engel katmanı engel katmanı sığası Temel, Ana, Taban Taban Adresi temel dönem Temel Bağlantı Noktası Adresi temel büyüklük Taban Yazmacı üs radyosu Temel Birim temel ölçüm birimi. Ana Bant tabanbant yükselteci tabanbant yerel alan ağı tabanbant modemi tabanbantta sinyalleşme 1) dayanak, 2) taban çizgisi dayanak belgesi Temel, Ana temel temel olurlu çözüm temel giriş-çıkış sistemi Temel Bölümler temel çözüm bir uzayın doğurayı temel küme, doğuran küme Toplu İş, Yığın Toplu Kütük, Toplu İş Kütüğü, Toplu İş toplu giriş Toplu İş Görevi, Toplu İşlem parti değişimi u-eğrisi Pil, Akü pil batarya yükleci Pil, Akü Ömrü Pil, Akü Takımı Bilgi İşleme Hızı Birimi Bilgi Akış Hızı Birimi.Baud Hızı Baudot kodu yuva, kompartıman Bayes kestirimi Bayes çözümü Bayesçi karar kuramı Bayes istatistiği Bk. Bulletin Board System ikili kodlanmış onlu Bk.Backup Domain Controller parıldak parıldak yardımıyla izleme Işın huzme açısı yönlendirilmiş anten huzme ekseni huzme bölücü yöneltilmiş yayın huzme açıklığı taşıyıcı hizmetler Bip bipleyici

16 Before-Image Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code Beginner s All-purpose Symbolic Instruction Code Bell bell-shaped curve bellows Belt Benchmark benchmark problem Benchmark Test benign virus Bent Arrow Bernouilli trials best estimator Best Fit beta test beta version, b version between the lines entry between-group variance beyond-the-horizon beyond-the-horizon propagation Bias bias bias error of a measuring instrument biased estimator biased sample Bibliography Bidirectional bidirectional antenna bidirectional flow Bidirectional Support bilateral antenna bilateral control bilinear form bilinear interpolation bilingual keyboard billing error probability billing integrity (probability) bimetal thermometer bimetallic instrument bimodal distribution Bin Bin Feed binarize Binary binary arihmetic operation binary array binary asynchronous communication binary cell Binary Code Binary Digit Binary File binary image binary logic gate binary logic system binary number system binary one binary rate Binary Search binary signal binary state binary symmetric channel binary synchronous communication Binary System binary to decimal conversion binary tree binary zero Binary-Coded Decimal Bind Bindery Görüntü Öncesi BASIC (Programlama Dili) BASIC (programlama dili) Zil çan eğrisi körük Kuşak Karşılaştırma denektaşı problemi, karşılaştırma lı değerlendirme Karşılaştırma Deneyi,Değerlendirme iyicil virüs Bükülü Ok Bernouilli denemeleri eniyi kestirici Uygun beta sınaması, ikincil sınama beta sürümü; ikincil sürüm beleş giriş öbekler arası değişinti ufuk ötesi ufuk ötesine yayılım Sapmak, Yanlılık, Öngerilim yanlılık ölçme aygıtının yanlılık hatası yanlı kestirici yanlı örneklem Kaynakça Çift Yönlü iki yönlü anten iki yönlü akış Çift Yönlü Destek iki yanlı anten çiftyanlı eşzamanlama çiftdoğrusal biçim çiftdoğrusal aradeğerleme iki dilli klavye faturalandırma yanılgı olasılığı fatura eksiksizliği çiftmetalli sıcaklıkölçer çiftmetalli alet iki-doruklu dağılım Sele Seleden Besleme ikilileştirmek İkili ikili aritmetik işlem ikili dizilim ikili eşzamansız iletim ikili göze İkili Kod İkili Sayı İkili Kütük, İkili Dosya ikili imge ikili geçit ikili mantık dizgesi ikili sayı dizgesi iki li tabanda bir ikili hız İkiye Bölerek Arama, İkili Arama ikili sinyal ikili durum ikili bakışımlı kanal ikili eşzamanlı iletim İkili Sayı Sistemi ikiliden onluya çevrim ikili ağaç ikili tabanda sıfır İkili Kodlanmış Onlu Bağlamak Bağlayıcı

17 Binding Margins binomial Bionics biorthogonal BIOS BIOS; basic input/output system Bipolar bipolar coding bipolar nonreturn to zero bipolar return to zero birth rate birth-and-death process bisector bispectrum Bistable bistable amplifier bistable relay Bit bit bit allocation bit error probability bit error rate bit instruction bit interleaving Bit Map bit operation bit pattern bit position bit rate bit stream bit string bit-order of transmission bit-oriented bit-oriented protocol bit-serial Bitmap Bitmapped Bits Per Character Bits Per Second bits per second(bps) bitwise black and white display black body black box black box model Black-And-White Blank blank Blank Backup Blank Character Blank Restore Blanket blanking blanking level Blend blind algorithm blind area blind equalizer blind test blind text Blink blob (image region) Block block cancel character block chaining Block Copy Block Delete block diagonal matrix block diagram block encryption block length block mode Cilt Payı ikiterimli, binom Dirimkurgu, Biyonik çiftdikgen Bkz Basic Input/Output System temel giriş-çıkış sistemi İki Kutuplu kutupsal kodlama kutupsal sıfıra dönüşsüz kutupsal sıfıra dönüşlü doğum hızı doğum-ölüm süreci açıortay ikiz-spektrum İki Durumlu iki durumlu yükselteç iki durumlu röle Temel Veri Ölçü Birimi, Bit, İkil ikil bit atama, bit ayırma bit hata olasılığı bit hata oranı bit komutu bit biniştirme İkil Eşlemi bit işlemi bit örüntüsü bit konumu bit hızı bit katarı bit dizgisi iletimde bit düzeni ikile yönelik, bite yönelik bite yönelik protokol bit-dizisel Biteşlem, İkieşlem, İkieşlemli İkil Eşlemli, İkeşlemli Karakter Başına İkil (Kbi) İkil/Saniye, Saniye Başına İkil (Sbi ) ikil/saniye(bps) bit bit siyah-beyaz ekran kara cisim kara kutu kara kutu modeli Siyah Beyaz Boş, Boşluk boşluk Boş Yedek Boşluk Karakteri Boş Geri Yükleme Örtü silme, tıkama karartma düzeyi Geçişme. gözü kapalı algoritma gölgeli bölge gözü kapalı denkleştirici gözü kapalı sınama gizli bilgi, gizli metin Yanıp Sönme imge bölgesi Öbek, Blok öbek silme damgası blok zincirleme Öbek Kopyalama Öbek Silme öbek (blok) köşegen matris öbek (blok) çizeneği blok şifreleme blok uzunluğu blok blok iletim

18 Block Move Block Number block overhead block payload block quantization Block Selection block structured language block transfer block, to block-by-block processing block-write blocking blocking capacitor blocking factor blockout blooming blow-out coil Blur blurring Bnc Bnc Connector board Bode diagram Body Boilerplate Text Bold Boldface bookkeeping operations Bookmark Bookmarked Area Boolean Boolean Algebra Boolean Character Boolean function Boolean Instructions Boolean operation Boolean Operator Boot Boot Floppy Boot Loader Boot Manager Boot Record boot sector boot virus boot-sector infector Bootcode Bootcode File Bootstrap bootstrap routine bootstrap sector bootstrap sector virus bootstrapping Border borrow digit bottleneck bottom Bottom Margin Bottom Tray bottom up design Bottom-Up Parsing Bottom-Up Programming Bounce bounced mail Bouncekeys bound electron Boundary Boundary Condition Boundary Value boundary value problem bounded growth bounded input bounded output system Bourdon tube Öbek Taşıma Öbek Numarası, Öbek Sayısı blok destek bitleri bloğun yararlı yükü öbek (blok) nicemlemesi Öbek Seçimi blok yapılı dil blok gönderimi 1) öbeklemek; 2) tıkamak öbek-öbek (blok-blok) işleme blok yazma 1) tıkanma; tıkanıklık; 2) öbekleme ayırma sığacı öbekleme (bloklama) boyu (radyo iletişimi) kesilme beneğin parıldaması (ekran) üfleme bobini Bulanık bulandırma Tak Çevir Tak Çevir Bağlayıcısı devre kartı; pano Bode çizeneği Gövde Ortak Metin Koyu Kalın, Kalın, Dolgun kırtasiye işlemleri Yer İmi, İşaret Yer İmli Alan, İşaretli Alan Boole'ca, Boole'sal Boole Cebiri Boole Damgası Boole işlevi Boole Komutları Boole işlemi Boole İşlemcisi Önyükleme, Açılış Açılış Disketi Açılış Yükleyicisi Açılış Yöneticisi Açılış Kaydı önyükleme sektörü önyükleme virüsü önyükleme virüsü Açılış Kodu Açılış Kodu Dosyası Önyükleyici önyükleme yordamı önyükleme sektörü önyükleme virüsü başlatma, önyükleme Kenar, sınır ödünç sayamağı (basamağı) darboğaz alt, dip Alt Kenar Boşluğu Alt Tepsi tabandan tepeye tasarım Aşağıdan Yukarıya Ayrıştırma Aşağıdan Yukarıya Programlama Geri Dönme geri seken posta Sıçrama Tuşları bağlı elektron Sınır Sınır Koşulu Sınır Değeri sınır değer sorunu sınırlı büyüme sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem Bourdon borusu

19 Box Boxed Paragraph Bpc bps Brace Bracket braid braiding of a cable braking control Branch branch branch address branch exchange branch, to Branching branching instruction branching process breach, to breadboard circuit breadboard model Break Break-Even Point break-in point breakaway point Breakdown breakdown breakdown region breaking capacity breaking current Breaking Link breaking torque Breakpoint Bridge bridge circuit bridge tap bridging loss Briefcase Brightness brilliance Bring To Front broad side broadband broadband amplifier broadband antenna broadband communication Broadband, Wideband Broadcast broadcast bands broadcast medium broadcast message broadcast station broadcast studio broadcast topology broadcast transmission Broadcasting broadcasting network broadcasting service broadside antenna Broken Word Browse Browse The Network Browse The Web Brush brushless brushless DC motor brute force attack Bubble Board Bubble Memory Bubble Sort Bucket Buffer Buffer (Proje Yönetimi) Kutu Kutulanmış Paragraf Bk. Bits Per Character bit/s Kaşlı Ayraç Köşeli Ayraç, Kümeleme Ayracı örgü (kablo) kablo örgüsü durdurma denetimi, frenleme denetimi Dal,Şube Dallanmak şube dallanma adresi, sapma adresi ikincil santral dallanmak, sapmak Dallanma sapma komutu dallanma süreci güvenliği kırmak deneysel devre deneme maketi Kesmek, Kesme, Ara Verme Başabaş Noktası kavuşma noktası (kök yereğrisinin) kopma noktası (kök yereğrisinin) Döküm döküm belverme bölgesi kesme yeteneği (şalter) kesme akımı (şalter) Bağlantı Kesme durdurma burusu Kesme Noktası, Duraksatma Noktası Köprü köprü devresi hat çıkması, priz, aldı çıkma kayıbı Evrak Çantası Parlaklık parlaklık Öne Getirmek yansıtıcı - yayındırıcı geniş bant genişbantlı yükselteç genişbantlı anten genişbantlı iletişim Geniş Bant Yayımlamak yayın bantları yayın ortamı yayın iletisi yayın istasyonu yayın stüdyosu yayın topolojisi radyo yayın, radyofonik yayın Yayımlama yayın ağı yayın hizmeti enine ışımalı anten Bölünmüş Sözcük Göz At, Göz Atmak Ağa Göz At Web'e Göz At Fırça fırçasız fırçasız doğru akım motoru kaba kuvvet saldırısı Kabarcık Kartı Kabarcık Bellek Elemeli Sıralama Kova Arabellek, Tampon Bellek, Geçici Bellek Yedek Zaman Aralığı

20 buffer amplifier buffer memory buffer occupancy buffer overflow buffer register Buffering bug building block Built-In Built-In Method Built-In Role bulb Bulk bulk data transmission bulk delay bulk sampling Bulk Storage Bullet Bulleted List Bulleted Paragraph Bulletin Board Services Bulletin Board System (Bbs) bunched conductor bundled software Burn-In Burned-In Image Burst burst communication Burst Mode Burster bus bus access control bus driver Bus Mouse bus network busbar Bush matrix Business Case Busy busy hour busy state busy tone busy-flash signal Button buzzer By Default by-product Bypass bypass capacitor bypass channel Byte byte stuffing byte-oriented byte-oriented memory byte-oriented protocol byte-serial transmission C-SLIP CA Ca/Cg Cabinet Cable cable loss cable television cable transmission Cache Cache (To) Cache Buffer Cache Manager Cached Copy Caching CAD cadence signal yastık yükselteç yastık bellek yastık bellek doluluğu tampon taşması yastık saklayıcı Tampon Belleğe Alma Arabelleğe Alma Tamponlama böcek yapıtaşı Yerleşik, Yapısal Yerleşik Yöntem Yerleşik Görev ampul Yığın yığınsal veri iletimi yığınsal gecikme, toplu gecikme yığın örneklemesi Yığın Bellek Madde İmi Madde İmli Liste Madde İmli Paragraf Duyuru Tahtası Hizmetleri İlan Tahtası Sistemleri, Duyuru Tahtası Sistemi demet iletken donanımla gelen yazılım Çalış-Sına İzi Kalan Görüntü Kağıt Ayırmak çoğuşmalı iletişim İletim Kipi Kağıt Ayırıcı yol veriyolu erişim denetimi veriyolu sürücüsü Seri Bağlantılı Fare Seri (Dizisel) Bağlantılı Fare veriyolu ağı bara, toplayıcı çubuk Bush matrisi Olur Durumu Olurluk İncelemesi Meşgul, Kullanımda meşgul saat meşgul durum meşgul sinyali meşgul ışığı Düğme vızlayıcı Varsayılan yanürün Atlamak yangeçiş sığacı yangeçiş kanalı Bayt sekizli (bayt) dolgulaması bayta yönelik, sekizli bayt-tabanlı bellek bayta yönelik protokol bayt dizisel iletim bk. Compressed Serial Line Internet Protocol bk. Certificate Of Authenticity bk.computer Animation / Computer Graphics Dolap Kablo kablo yitimi kablolu televizyon kablo üzerinden iletim Önbellek Önbelleğe Yerleştirme Ön Tampon Bellek, Ön Bellek Tamponu Önbellek Yöneticisi Önbellekteki Kopya Önbelleğe Alma bk. Computer Aided Design ritimli sinyal

21 CAE CAE Calculate Calculator Calendar Calendar Control Calibrate calibration calibration frequency Call call call add-on call blocking call charge, call fee call disconnection call distributor call diversion call duration call failure probability call hold call packet call pre-emption call processing call progress tones call request call restriction call set-up time call transfer callback callback modem Callback Number called-party release calling line identification calling subscriber calling-party release CAM Camcorder Camera camera tube campus Campus Wide Information System (CWIS) Cancel Cancel Button cancel character cancel, to Canceling (Of A Job) CAND Capability capacitive coupling capacitive load capacitor capacitor storage Capacity capital Capital Letter capital lock key Capitalization Capitalized Letter Caps Caps Lock Caption Capture capture, to carbon copy Carbon Copy (CC) Carbon Copy List carbon microphone Card Card Labels cardinal number Cardinal Numbers Caret bk. Computer Aided Education bkz. Computer Aided Engineering Hesaplamak Hesap Makinesi Takvim Takvim Denetimi Ayarlamak ayar, kalibrasyon ayar (kalibrasyon) sıklığı Arama, Çağırmak, Çağrı çağrı çağrı ekleme çağrı tıkama arama ücreti çağrı sökme çağrı dağıtıcısı çağrı saptırma çağrı süresi çağrı başarısızlık oranı çağrı tutma çağrı paketi çağrı boşaltma çağrı işleme, çağrı kotarma çağrı kotarılma tonları çağrı istemi çağrı kısıtlama çağrı kurulma süresi çağrı aktarımı geri çağırmak güvenlik modemi Geri Aranacak Numara çağırılan aboneyle çözme arayan numaranın bilinmesi arayan abone çağıran aboneyle çözme bk. Computer Aided Manifacturing Camera+Recorder, Kaydedici Kamera Kamera kamera tübü yerleşke Kampüs Çapında Bilgi Sistemi İptal İptal Düğmesi vazgeç damgası silmek, vazgeçmek İptal Ediliyor, Vazgeçiliyor Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn Üretimi Yetenek sığal bağlaşım sığal yük sığaç, kapasitör sığaçlı bellek Sığa büyük harf Büyük Harf büyük harflere kilitleme tuşu Büyük Harfe Çevirme Büyüğe Çevrilmiş Harf bk. Capitals Büyük Harf Kilidi Başlık Yakalamak, Tutmak kapmak, yakalamak bilgi için Bilgi İçin Bilgilendirilecekler Listesi karbon mikrofon Kart Kart Etiketleri sayal sayı Sayma Sayıları Düzeltme İmi, Düzeltme İşareti

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU 2-Sided Printing 9-Pin Printer A/D-D/A Adaptors A/V Abbreviate Abnormal End Abort Abort Sequence Above Selection Absolute Absolute Address Absolute Colorimetric is

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ANKARA, 2001 TÜRKÇE İNGİLİZCE 12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi 12-hour

Detaylı

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur.

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr BİLGİSAYAR TERİMLERİ Bilgisayar Terimleri ( A ) (B) (C) (D) A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım

Detaylı

...A, B, C, D, E, G H, I J, K M, N O, P R, S, T W

...A, B, C, D, E, G H, I J, K M, N O, P R, S, T W ...A, B, C, D, E, G H, I J, K M, N O, P R, S, T W / : (slash) Taksim işareti. İşletim sitemlerinde ve web adreslerinde kullanılır. @ : e mail adreslerinde kullanıcı ismini kullanıcının Internet adresinden

Detaylı

FA Terminoloji Sözlüğü. Japonca Türkçe

FA Terminoloji Sözlüğü. Japonca Türkçe FA Terminoloji Sözlüğü Japonca Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Japonca-İngilizce ve Türkçe çeviri içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

FA 用 語 辞 典 FA Terminology Dictionary

FA 用 語 辞 典 FA Terminology Dictionary て と FA 用 語 辞 典 テンポラリエリア 電 流 temporary area current geçici alan akım 電 流 計 ドア 開 閉 信 号 ドウェル ドウェルタイム 透 過 型 透 過 率 同 期 同 期 エンコーダ 同 期 制 御 同 期 方 式 投 光 器 投 光 レンズ 動 作 同 軸 落 射 同 軸 ケーブル ammeter door open/close signal

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI

İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI Uydu, Dijital Yayıncılık, Multimedya İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI İsmail ÇAKALOZ Uydu ve Dijital İletişim Terim ve Kısaltmaları 2 16-Bit: Aynı anda binlerce renk sunumuna olanak tanıyan renk derinliği.

Detaylı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar

Detaylı

CISA Exam Terminology List

CISA Exam Terminology List Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Yönetsel Alan (Administrative Domain). Access Mechanism

Yönetsel Alan (Administrative Domain). Access Mechanism BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN Öğr.Gör. Özgür GENÇ Öğr.Gör. Hakan TEKEDERE 2000 Access Mechanism Erişim Mekanizması. Bir veya birden fazla yazma ve okuma kafasını,

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

BİLGİSAYAR VE İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR VE İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR VE İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR KİTAPLIĞI SERİSİ - 16 Yayıncı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Y. YILMAZ Yayın Direktörü M. Rauf ATEŞ Yayın

Detaylı

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

CompTIA A+ Essentials (2009 Edition) Hedefleri Sınav Numarası: 220-701

CompTIA A+ Essentials (2009 Edition) Hedefleri Sınav Numarası: 220-701 CompTIA A+ Essentials (2009 Edition) Hedefleri Sınav Numarası: 220-701 Giriş CompTIA A+ sertifikasını almak için bir aday iki sınavı geçmelidir. İlk sınav numarası 220-701 olan CompTIA A+ Essentials sınavıdır.

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ĐSTATĐSTĐK ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY 1 ÖNSÖZ Enstitümüz, bu çalışmayı Uluslararası Đstatistik

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı