- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA"

Transkript

1 - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort, to aborted connection absolute code absolute delay absolute error absolute error of measurement absolute instruction absolute instrument absolute pressure absolute stability of a system absolute system of electrical units absolute-value device absolutely stable system absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption absorption spectrum absorption trap absorptive attenuator abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC/DC converter accelerate, to accelerated test accelerating relay acceleration of gravity sonsal dağılım önsel dağılım almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla arama olağandışı sonlanma sapınç olağandışı son olağandışı yansıma olağandışı son durdurma dizisi (bitirmeden) durdurmak yarıda kalan bağlantı makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme mutlak hata mutlak ölçüm hatası makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak ölçü aleti mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararlı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurulma, soğurum soğurum izgesi soğurum tuzağı soğurgan zayıflatıcı 1) öz; 2) soyut soyut simge soyut sözdizim ağacı soyutlama almaşık akım, AA AA/DA çevirici ivmelendirmek, hızlandırmak ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test ivme bağlağı, ivme rölesi yerçekimi ivmesi

2 accelerator accelerometer acceptable level of risk acceptable mean life acceptable quality level acceptance boundary acceptance criteria acceptance acceptance probability acceptance sampling acceptor acceptor level accesibility access authorization access barred access category access coding access control methods access list access network access period access record access right access time access traffic access, to accessory accident accidental accidental jamming accountability accounting machine accounting rate accreditation accumulate, to accumulator accumulator bus accumulator register accuracy class accuracy accuracy of a measuring instrument accuracy of measurement accuracy rating ACK acknowledge character acknowledge, to acknowledgement acknowledgement signal acoustic 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım) ivmeölçer onanır risk düzeyi onanır ortalama ömür onanır nitelik düzeyi onama sınırı onama ölçütleri onama, kabul onama olasılığı onama örneklemesi alıcı alıcı düzeyi erişirlik erişim yetkisi erişim engelli erişim sınıfı erişim kodu erişim kontrol yöntemleri erişim listesi erişim ağı erişim dönemi erişim tutanağı erişim hakkı erişim süresi erişim trafiği erişmek 1) eklenti (don.); 2) donatı (yaz.) 1) ilinek (fels.); 2) kaza 1) ilineksel; 2) raslantısal raslantısal boğma izlenebilirlik (yazılım) sayışım makinası hesaplaşma oranı onay belgesi biriktirmek birikeç birikeç yolu birikeç yazmacı doğruluk sınıfı doğruluk ölçme aletinin doğruluğu ölçümün doğruluğu doğruluk derecesi alındı damgası alındı damgası alındılamak alındı; alındılama alındı sinyali 1) akustik, 2) sesli

3 acoustic coupling akustik bağlaşım acoustic delay line akustik gecikme hattı acoustic feedback hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme acoustic impedance akustik çeli acoustic lining akustik astar acoustic shock akustik şok acoustic space akustik uzay acoustic storage akustik bellek acoustic surface wave akustik yüzey dalgası acquire, to edinmek acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı acronym kısaad act edim action 1) etki; 2) eylem; 3) işlem action and reaction etki-tepki action bar menü çubuğu, seçenek çubuğu action item gereği beklenen işlem activate, to etkinleştirmek activator 1) canlandırıcı, 2) etkinleştirici active component etkin bileşen active countermeasures aktif saldırı, etkin karşı önlem active current etkin akım active element 1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğe active energy neter etkin enerji ölçeri active file yürürlükteki dosya active high üst seviyede aktif active homing aktif (etkin) özgüdüm active low alt seviyede aktif active maintenance time etkin bakım süresi active menace aktif (etkin) tehdit active power etkin (etkin) güç active redundancy etkin artıklık active reflector aktif (etkin) yansıtıcı active risk aktif (etkin) risk active threat aktif (etkin) tehdit active transducer aktif (etkin) dönüştürücü active transducer etkin dönüştürücü active wiretapping aktif yasadışı erişim activity counter işleklik sayacı activity ratio işleklik oranı actuating force eyleyici kuvvet actuator 1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneği (disk) acyclic çevrimsiz ad hoc tasarsız, plansız ad infinitum sürgit adapt, to 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak adaptability uyarlanırlık adaptation uyarlama adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi

4 adaptive equalization adaptive filter adaptive learning adaptive predictor adaptive quantizing adaptive routing adaptive adaptor add record add transaction add-drop multiplexer add-on added value addend adder additive component additive function additive noise additive additive white Gaussian noise address address bus address conversion address field address generation address modification address register addressable addressable memory addressee addressing adequate adhesion adhoc (query) adjacency adjacency graph adjacent adjacent channel interference, ACI adjacent channel adjacent channel selectivity adjoint of a matrix adjust, to adjustable capacitor adjustable resistor adjustable speed drive adjuster adjustment administrative data processing administrative security admissibility conditions uyarlanır denkleştirme uyarlanır süzgeç uyarlanır öğrenme uyarlanır öngörücü uyarlanır nicemleme uyarlanır yol atama uyarlanır uyarlayıcı eklenen tutanak ekleme hareketi inmeli-binmeli çoğullayıcı eklenti; sonradan eklenen katma değer toplanan toplayıcı toplanır bileşen toplanır işlev toplanır gürültü toplanır, toplamsal toplanır beyaz Gauss gürültüsü adres, bulanak adres veriyolu adres çevirme adres alanı adres hesaplaması adres değişikliği adres saklayıcısı adreslenir adreslenir bellek alıcı adresleme upuygun, yeterli yapışım anlık (sorgu) bitişiklik, komşuluk bitişiklik çizgesi, bitişik, komşu komşu kanal karışması komşu kanal komşu kanal seçiciliği katımlı matris ayarlamak ayarlanır sığaç ayarlanır direnç hız ayarlı sürme ayarlayıcı ayar yönetsel bilgi işleme yönetsel güvenlik onanırlık koşulları

5 admissible control input set admissible admittance matrix adopt, to adsorption advanced advanced microcomputer advanced technology advantage aerial cable affine properties afterglow agent aggregate aggregate, to aging test AI aileron air circuit breaker air cushion airbrush aircraft wireless control aircraft-satellite link channel airgap airport surveillance radar alarm circuit alarm signal alert, to algebraic expression algebraic form algebraic manipulation algebraic sum algorithm algorithmic language alias aliasing (spectral) align, to alignement alignment coil all caps all points addressable all rights reserved all rights reserved all-pass network all-paths busy signal all-pole filter all-zero filter allocatable resource allocate, to allocation onanır denetim girdileri kümesi onanır geçiri matrisi benimsemek yüzerme ileri, gelişmiş ileri mikrobilgisayar ileri teknoloji getiri, üstünlük havai hat ilgin özellikler kızarıklık sonrası 1) aracı; 2) etken 1) kümeleşme; 2) kümele(n)me 1) kümele(n)mek; 2) kümeleşmek yaşlanma testi yapay zeka kanatçık havalı kesici hava yastığı hava fırçası uçağın telsiz kumandası uçak-uydu radyo kanalı hava aralığı havaalanı gözetim radarı alarm devresi alarm işareti uyarmak cebirsel deyim cebirsel biçim, Kartezyen biçim cebirsel işlem cebirsel toplam algoritma algoritmik dil 1) arma, 2) öteki ad örtüşme hizalamak hizalama hizalama sargısı tümü büyük harf her yer adreslenir tüm hakları korunmuştur tüm hakları saklıdır tüm geçiren devre tüm hatlar meşgul sesi tüm kutuplu süzgeç tüm sıfırlı süzgeç ayırılabilir özkaynak özgülemek, ayırmak özgüleme, özgü kılma, tahsis etme

6 alpha test alphabet alphabetic alphabetic character alphabetic code alphabetic string alphabetic word alphanumeric alphanumeric character alphanumeric data Alt key alternate alternate character set alternate code page alternate key; Alt key alternate, to alternating alternating current alternating field alternating function alternating mark inversion, AMI alternating power alternating series alternative hypothesis alternative route alternative routing alternative ALU AM (12 saatlik zaman biçimi) amateur frequency band ambient ambient noise ambient pressure ambient temperature ammeter ampere-hourmeter ampersand amplifier gain amplifier noise amplifier amplitude distortion amplitude fading amplitude frequency conversion amplitude amplitude linearity amplitude modulated oscillation amplitude modulation, AM amplitude non-linearity amplitude peak amplitude phase keying, APK birincil sınama abece, alfabe alfabetik, abecesel alfabetik (abecesel) damga alfabetik (abecesel) kod alfabetik dizgi alfabetik (abecesel) sözcük abecesayısal, alfasayısal alfasayısal damga alfasayısal veri Alt tuşu başka, değişik başka damga takımı öteki kod sayfası Alt tuşu; çift işlevli tuş almaşmak almaşan, almaşık almaşık akım, alternatif akım almaşan alan almaşık işlev almaşan evirmeli kodlama almaşan güç almaşık seri savlı hipotez seçenek yol seçenek yol atama seçenek, alternatif aritmetik ve mantık birimi, AMB ÖÖ (Öğleden Önce) amatör radyo bandı çevre, ortam çevre gürültüsü ortam basıncı ortam sıcaklığı akımölçer amper-saat-ölçer ve imi yükselteç kazancı yükselteç gürültüsü yükselteç genlik bozunumu genlik sönümlenmesi genliğin sıklığa çevrilmesi genlik genlik doğrusallığı genlik kiplenimli salınım genlik kiplenimi genlik doğrusalsızlığı genlik doruğu genlik evre kiplenimi

7 amplitude shift keying, ASK amplitude/amplitude characteristic amplitude/frequency characteristic analog analog computer analog data analog data channel analog input analog input data analog measuring equipment analog measuring instrument analog model analog repeater analog representation analog signal analog transducer analog transmission analog-to-digital converter analog-to-digital transducer analogy analysis analysis of variance analyst analytical analytical method analyzer ancestor node anchor point ancillary AND gate angle of arrival angle of departure angle of elevation angle of extinction angle of flow angle of ignition angle of incidence angle of inclination angle of loss angle of polarization angle of reflection angle of spin angle tracking angular difference angular error angular frequency angular modulation angular resolution angular spacing angular velocity sayısal genlik kiplenimi genlik-genlik karakteristiği genlik-sıklık karakteristiği analog analog bilgisayar analog veri analog veri kanalı analog giriş analog girdi analog ölçme aleti analog ölçme aygıtı analog model analog yineleyici analog gösterim analog sinyal analog dönüştürücü analog iletim analogtan sayısala çevirici analogtan sayısala dönüştürücü örnekseme analiz, çözümleme değişinti çözümlemesi çözümleyici çözümlemeli, analitik çözümlemeli yöntem çözümleyici ata düğüm demir atma noktası yardımcı VE geçidi varış açısı çıkış açısı yükselme açısı sönme açısı akış açısı ateşleme açısı geliş açısı eğim açısı yitim açısı ucaylanma (polarma) açısı yansıma açısı fırıl açısı otomatik hedef izleme (radar) açısal fark açısal hata açısal sıklık açısal kiplenim açısal çözünürlük açısal aralık açısal hız

8 animate, to anisochronous anisotropic radiator annealing annihilation annotation announcement anomalous propagation answer (to) a call answer seizure ratio answerback answering machine antenna amplifier antenna aperture antenna array antenna assembly antenna circuit antenna directivity antenna farm antenna mast, tower antenna polarisation antenna power gain antenna radiation antenna spacing anti-aliasing anti-jamming anti-overshoot anti-viral program anti-viral utility anti-virus software anti-virus; antiviral anticipative system anticipatory buffering anticipatory anticipatory paging anticollision system anticorrosive antifading antenna antihunting circuit antinode antiplugging protection antistatic antisymmetric antonyms aperiodic circuit aperiodic aperture aperture distortion aperture of the beam apostrophe canlandırmak değişken zaman aralıklı yönbağımlı ışıyıcı tavlama yok oluş, yok ediş ek açıklama duyuru anormal yayılım çağrıyı yanıtlamak yakalama-yanıtlama oranı karşılık vermek çağrı yanıtlama makinası anten yükselteci anten açıklığı anten dizilimi anten tümleşkesi anten devresi anten yönlülüğü anten parkı anten direği, kulesi anten ucaylanımı antenin güç kazancı anten ışınımı anten aralığı örtüşme-önler boğma-önler aşma-önler virüs-önler program virüs-önler program virüs-önler yazılım virüs-önler nedensel olmayan dizge önceden yastık belleğe koyma önceden eylemli, nedensel olmayan önceden sayfalama çarpışma-önler sistem yenim-önler bayılma-önler anten salınım-önler devre karın ters moment koruması duruk akımönler ters bakışımlı karşıt anlamlılar salınımsız devre dönemsiz, salınımsız açıklık açıklık bozunumu demet açıklığı kesme imi

9 apparatus, device apparent motion apparent power append, to Application Program Interface application layer application program application server application software application specific integrated circuit application-oriented language approach control radar approve, to approved circuit approximate value approximate, to approximation theory AR arbitrary function arbitrary arbitrary sequence computer arc arc cell arc discharge arc discharge tube arc tangent arc-back architecture archival file archival storage archive archiving archiving arcing contact arcing area address area sampling area work argument arithmetic logic unit, ALU arithmetic mean arithmetic shift arithmetic underflow ARMA armature of an electromagnet armour armoured cable arrange, to arrangement array declaration aygıt göreli devinim görünür güç sona eklemek uygulama programı arabirimi uygulama katmanı uygulama programı uygulama sunucusu uygulama yazılımı uygulamaya özgül tümdevre uygulamaya yönelik dil yaklaşma kontrol radarı onaylamak onaylı (güvenli) devre yaklaşık değer yaklaşıklamak yaklaşıklık kuramı özbağlanımlı gelişigüzel işlev gelişigüzel, dilemsel gelişigüzel sıralı bilgisayar 1) yay; 2) kıvılcım, ark ark hücresi ark boşalması ark boşalmalı tüp teğetlik yayı ters ark mimari arşiv kütüğü (dosyası) arşivleme, arşivde saklama belgelik, arşiv arşivde saklama, depolama belgeliğe koyma ark kontağı kıvılcımlanma alan adresi alan örneklemesi alan çalışması 1) bağımsız değişken, 2) kanıt aritmetik-mantık birimi aritmetik ortalama aritmetik kaydırma aritmetik bomboşalma özbağlanımlı yürüyen ortalama elektromıknatısın armatürü zırh (kablo) zırhlı kablo düzenlemek 1) düzenleme; 2) düzenleşim dizilim bildirimi (program)

10 array directivity dizilim yönlülüğü (anten) array dizilim array processor vektör işlemcisi arrival rate varış hızı arrival varış arrow head ok ucu arrow key yön tuşu, ok tuşu article 1) makale; 2) articulation 1) eklemleme; 2) fonetik seçiklik artifact yapay olgu, yapaylık artificial intelligence yapay anlayış, yapay zeka artificial language yapay dil artificial neural network yapay sinir ağı artificial reality sanal gerçeklik artificial traffic yapay trafik artificial vision bilgisayarla görme artwork ascender harfin üst çıkıntısı ascending order artan sıra ascending order büyüyen sıra ascent algorithm tırmanış algoritması ASIC uygulamaya özgül tümdevre aspect ratio en-boy oranı aspirator emmeç assembler çevirici assembler language çevirici dili assembly 1) kurgu, montaj; 2) tümleşke, 3) çevirme assign, to atamak assistance yardım associate ilişkilendirilmiş; birlikte associate, to ilişkilendirmek association birliktelik associative graph çağrışımsal çizge associative ilişkili, çağrışımsal associative memory çağrışımsal bellek associative recall çağrışıma dayalı çağrı associative storage çağrışımsal bellek assumption varsayım assurance güvence asterisk yıldız imi astigmatism astigmatizm asymmetric element bakışımsız öğe asymmetrical deflection bakışımsız yön sapma asymmetrical distortion bakışımsız bozunum asymmetry bakışımsızlık asymptote sonuşur doğrusu, asemptot asymptotic distribution sonuşurdaki dağılım asymptotic efficiency sonuşurdaki etkinlik asymptotic normality sonuşurda gaussluk asymptotic stability in the large sonuşurda genel kararlılık

11 asymptotic stability asymptotically unbiased estimator asynchronous computer asynchronous asynchronous multiplexing at ATM atom atomic nucleus atomic number attach, to attachment attended operation attenuation attenuation coefficient attenuation compensation attenuator audibility audible audible ringing signal audio audio frequency audio level meter audio monitoring audio range audio spectrum audio tape audiographic audiovisual audit software audit trail audit, to audit, to augend augmented matrix authenticate, to authentication authentication code authentication information authentication signal authenticator authenticity authoring language authoring tools authorized frequency auto adjust auto adjust auto dim auto logon auto sonuşur kararlılık sonuşurdaki yansız kestirici eşzamansız bilgisayar eşzamansız eşzamansız çoğullama salyangoz otomatik vezne, bankamatik öğecik, atom atom çekirdeği atom numarası bağlamak, iliştirmek ek, eklenti gözetimli işletim cılızlama, zayıflama zayıflama katsayısı zayıflama dengelemesi cılızlatıcı, zayıflatıcı işitirlik 1) sesli; 2) işitilir işitilir zil sesi 1) işitsel, 2) audio, ses işitme bandı sıklığı, audio sıklığı desibelölçer dinleme kontrolü işitilebilir sıklık erimi ses spektrumu, ses izgesi ses şeridi görsel-yazısal görsel-işitsel denetçi yazılımı denetleme tarihçesi, denetim izi denetlemek denetlemek toplatılan genişletilmiş matris kimlik doğrulama aslıyla aynılığını kanıtlama aslıyla aynılık kodu aslıyla aynılık bilgisi aslıyla aynılık sinyali kimlik belirleyici aslına uygunluk yazarlık dili yazarlık araçları yetkilendirilmiş sıklık otomatik ayar otomatik ayarlı otomatik karartmalı otomatik oturum açma oto-, otomatik, özdevimli

12 auto update auto-answer modem auto-dial modem auto-feed auto-transductor autocorrelation function automate, to automated machine automated teller machine automatic assembly automatic check automatic control automatic data processing automatic dialing unit automatic direction finder automatic disinfecting automatic error correction automatic error detection automatic exchange automatic frequency control automatic gain control automatic maintenance automatic message recording automatic automatic automatic pagination automatic pilot automatic radio monitor automatic range, bearing, automatic ring trip automatic signalling automatic starter automatic switch automatic teller machine automatic testing automatic tracking automatic trunk test automatic tuning control automatic voltage regulator automatically disinfect the system automatically automatically remove a virus automation autonomous autoregression autoregressive moving average autoregressive autoregressive process autosave frequency autosave otomatik güncelleme geri çağırmalı modem otomatik aramalı modem otomatik beslemeli dönüştürücü irgiteç özilinti işlevi özişler kılmak, otomatikleştirmek otomatik makina otomatik vezne otomatik kurgu otomatik sınama otomatik denetim, otomatik kontrol otomatik bilgi işlem otomatik aramalı birim otomatik yön bulucu otomatik virüs arındırma otomatik hata düzeltimi otomatik hata sezimi otomatik santral otomatik sıklık denetimi otomatik kazanç denetimi otomatik bakım otomatik ileti kaydı otomatik, özişler, özdevimli otomatik, özişler, özdevinir otomatik sayfalama otomatik pilot otomatik yayın denetleyicisi otomatik zil kesme otomatik imleşim otomatik yolverici otomatik anahtar bankamatik otomatik sınama otomatik izleme otomatik devre testi otomatik ayar otomatik gerilim düzenleyicisi otomatik virüs arındırma otomatik olarak, özdevimlice. özişlerce otomatik virüs arındırma otomasyon, özdevin, özişlerlik özerk özbağlanım özbağlanımlı yürüyen ortalama özbağlanımlı özbağlanımlı süreç otomatik saklama sıklığı otomatik saklama

13 auxiliary circuit auxiliary equipment auxiliary power supply auxiliary storage auxiliary availability ratio available available power available time avalanche breakdown avalanche diode avalibility average detector average holding time average average power average, to average-position action averaging circuit avionics AWGN axial axial symmetry axiom axiomatic axis axis grid line axis of symmetry yardımcı devre (tesisler) yardımcı donatım yardımcı güç kaynağı yardımcı bellek yardımcı yararlanılırlık oranı kullanılır, yararlanılır kullanılır güç kullanılır süre çığ tipi belverme çığ diyodu kullanırlık ortalama değer algılayıcısı ortalama meşguliyet süresi ortalama ortalama güç ortalama almak ortalama konum eylemi ortalama devresi hava elektroniği toplanır beyaz Gauss gürültüsü eksenel eksenel bakışım belit belitsel eksen eksen ızgara çizgileri bakışım ekseni - B - babble back beam back door back off back plate back projection back scattering back tracking (audit) back tracking back-to-back connection back-up file back-up system backbone network backbone background application background background data background information background job parazit ters ışın gizli kapı geri çekme sırt, arka pano geriye izdüşüm geri saçılım geri iz sürme geri iz sürme sırt sırta bağlanma yedekleme dosyası yedek dizge omurga ağ omurga arkaplan uygulaması artalan, arkaplan arkaplan verileri gerekli bilgiler arkaplan işi

14 background processing backlighted backlit screen backlog backloggedd order backpannel backplane backpropagation backslash backspace key backspace, to backtab backtrack search backup center backup computer backup copy backup disk backup facility backup file backup frequency backup operations backup procedure backup, to backward compatible backward shift operator backward signalling backward wave bad sector badge balance relay balance, to balanced code balanced error balanced mixer balanced mode balanced modulator balanced network balanced transmission line balanced two-port network balanced-to-ground circuit balancing speed ball bearing ballast resistor ballistic galvanometer balloon band elimination band printer band rejection band-limited band-pass amplifier önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri arkadan aydınlatmalı arkadan aydınlatılmış ekran (işlem) bekleyen, birikim karşılanamayan sipariş arka pano arkaplan, sırt geri yayılım ters eğik çizgi geri tuşu (bir) geri almak geri sekme geriye dönük arama yedekleme merkezi yedekleme bilgisayarı yedek kopya yedekleme diski yedekleme merkezi yedekleme kütüğü yedekleme sıklığı yedekleme işlemleri yedekleme yordamı yedeklemek öncesiyle uyumlu, geçmişle bağdaşır geri kaydırma işleci geri yönde imleşim geri yönde dalga bozuk kesim kimlik kartı denge rölesi (bağlağı) dengelemek dengeli kod sıfır toplamlı hata dengeli karıştırıcı dengeli kip dengeli kipleyici dengeli devre dengeli iletim hattı dengeli iki-kapılı devre toprağa dengeli devre denge hızı bilyeli yatak balast direnci balistik miniakımölçer balon, top (grafik simge) bant bastırma kuşak yazıcı bant bastırma bant-sınırlı bant-geçiren yükselteç

15 band-pass filter band-pass process bandwidth bandwidth control bank of (filters) bank of capacitors banner bar chart bar code bar barge-in tone barometer barrel distortion barrier barrier layer capacitance barrier layer base base address base period base quantity base register base station base unit of measurement baseband amplifier baseband local area network baseband modem baseband signalling baseband baseline baseline document basic feasible solution basic input/output system; BIOS basic solution basis of a space basis set bass control batch input batch processing batch variation batch, lot bathtube curve battery charger battery pack baud Baudot code bay Bayes estimation Bayes solution Bayesian decision theory Bayesian statistics bant-geçiren süzgeç bant-geçen süreç bant genişliği bant genişliği denetimi süzgeç öbeği sığaç grubu büyük başlık çubuk çizim çubuk kod çubuk araya girme tonu basınçölçer fıçı yankılaşımı bozunumu engel engel katmanı sığası engel katmanı 1) taban, 2) temel, 3) üs taban adresi temel dönem temel büyüklük taban yazmacı üs radyosu temel ölçüm birimi. tabanbant yükselteci tabanbant yerel alan ağı tabanbant modemi tabanbantta sinyalleşme tabanbant, tabankuşak 1) dayanak, 2) taban çizgisi dayanak belgesi temel olurlu çözüm temel giriş-çıkış sistemi temel çözüm bir uzayın doğurayı temel küme, doğuran küme bas kontrolü toplu giriş toplu işleme parti değişimi 1) parti, yığın, 2) toplu u-eğrisi batarya yükleci pil takımı baud Baudot kodu yuva, kompartıman Bayes kestirimi Bayes çözümü Bayesçi karar kuramı Bayes istatistiği

16 BCD beacon beacon tracking beam angle beam antenna beam axis beam beam splitter beam transmission beam width bearer services bearing bearing calibration bearing correction bearing error bearing indicator bearing resolution beat frequency beat oscillator beat beaver tail beeper bell-shaped curve bellows belt benchmark problem benchmark test; test bench benchmarking bending radius benign virus Bernouilli trials best estimator best fit beta test beta version, b version between the lines entry between-group variance beyond-the-horizon propagation beyond-the-horizon BIOS; basic input/output system bias current bias error of a measuring instrument bias biased automatic gain control biased estimator biased sample biconic antenna bidirectional antenna bidirectional flow ikili kodlanmış onlu parıldak parıldak yardımıyla izleme huzme açısı yönlendirilmiş anten huzme ekseni demet, huzme huzme bölücü yöneltilmiş yayın huzme açıklığı taşıyıcı hizmetler 1) konum açısı, kerteriz; 2) yatak (motor) kerteriz ayarı kerteriz düzeltme kerteriz hatası kerteriz göstergesi kerteriz çözünürlüğü vuru sıklığı vurulu salıngaç vuru kunduz kuyruğu bipleyici çan eğrisi körük kuşak denektaşı problemi, karşılaştırmalı değerlendirme denektaşı sınaması denektaşına vurmak kıvrılma yarıçapı iyicil virüs Bernouilli denemeleri eniyi kestirici en uygun beta sınaması, ikincil sınama beta sürümü; ikincil sürüm beleş giriş öbekler arası değişinti ufuk ötesine yayılım ufuk ötesi temel giriş-çıkış sistemi ön akım ölçme aygıtının yanlılık hatası yanlılık eşikli otomatik kazanç ayarı yanlı kestirici yanlı örneklem çift konili anten iki yönlü anten iki yönlü akış

17 bidirectional bilateral antenna bilateral control bilinear form bilinear interpolation bilingual keyboard billing error probability billing integrity (probability) bimetal thermometer bimetallic instrument bimodal distribution bin feed bin binarize binary arithmetic operation binary array binary asynchronous communication binary cell binary coded decimal, BCD coding binary digit binary file binary binary image binary logic gate binary logic system binary number system binary one binary rate binary search binary signal binary state binary symmetric channel binary synchronous communication binary to decimal conversion binary tree binary zero bind, to binomial biorthogonal bipolar coding bipolar bipolar nonreturn to zero bipolar return to zero birth rate birth-and-death process bisector bispectrum bistable amplifier bistable bistable relay iki yönlü iki yanlı anten çiftyanlı eşzamanlama çiftdoğrusal biçim çiftdoğrusal aradeğerleme iki dilli klavye faturalandırma yanılgı olasılığı fatura eksiksizliği çiftmetalli sıcaklıkölçer çiftmetalli alet iki-doruklu dağılım seleden besleme sele ikilileştirmek ikili aritmetik işlem ikili dizilim ikili eşzamansız iletim ikili göze ikili kodlanmış onlu ikili sayı ikili dosya ikili ikili imge ikili geçit ikili mantık dizgesi ikili sayı dizgesi iki li tabanda bir ikili hız bölerek arama ikili sinyal ikili durum ikili bakışımlı kanal ikili eşzamanlı iletim ikiliden onluya çevrim ikili ağaç ikili tabanda sıfır bağlamak ikiterimli, binom çiftdikgen kutupsal kodlama iki kutuplu kutupsal sıfıra dönüşsüz kutupsal sıfıra dönüşlü doğum hızı doğum-ölüm süreci açıortay ikiz-spektrum iki durumlu yükselteç iki durumlu iki durumlu röle

18 bit allocation bit error probability bit error rate bit bit instruction bit interleaving bit map bit mapped bit operation bit pattern bit position bit rate bit stream bit string bit-order of transmission bit-oriented bit-oriented protocol bit-serial bit/s bitwise black and white display black body black box black box model blank blank character blanketing blanking level blanking bleeder resistor blind algorithm blind area blind equalizer blind test blind text blinking blob (image region) block block cancel character block chaining block copy block delete block diagonal matrix block diagram block encryption block length block mode block move block overhead block payload bit atama, bit ayırma bit hata olasılığı bit hata oranı ikil, bit bit komutu bit biniştirme bit haritası, bit eşlemi bit eşlemli, ikil eşlemli bit işlemi bit örüntüsü bit konumu bit hızı bit katarı bit dizgisi iletimde bit düzeni ikile yönelik, bite yönelik bite yönelik protokol bit-dizisel bit/saniye bit bit siyah-beyaz ekran kara cisim kara kutu kara kutu modeli boş; boşluk boşluk karakteri (sinyal) ezme, örtme karartma düzeyi silme, tıkama kaçak direnci gözü kapalı algoritma gölgeli bölge gözü kapalı denkleştirici gözü kapalı sınama gizli bilgi, gizli metin yanıp sönme imge bölgesi blok, öbek öbek silme damgası blok zincirleme öbek kopyalama öbek silme öbek (blok) köşegen matris öbek (blok) çizeneği blok şifreleme blok uzunluğu blok blok iletim blok taşıma blok destek bitleri bloğun yararlı yükü

19 block quantization block selection block structured language block transfer block, to block-by-block processing block-write blocking blocking capacitor blocking factor blockout blooming blow-out coil blurring board Bode diagram body bold boldface bookkeeping operations bookmark bookmarked area Boolean algebra Boolean character Boolean function Boolean instructions Boolean operation Boolean operator, logical operator, booster amplifier boot sector boot virus boot, to boot-sector infector bootstrap routine bootstrap sector bootstrap sector virus bootstrap, to bootstrapping border borrow digit bottleneck bottom bottom margin bottom up design bounce bounced mail bound electron boundary condition boundary value problem bounded growth öbek (blok) nicemlemesi blok seçimi blok yapılı dil blok gönderimi 1) öbeklemek; 2) tıkamak öbek-öbek (blok-blok) işleme blok yazma 1) tıkanma; tıkanıklık; 2) öbekleme ayırma sığacı öbekleme (bloklama) boyu (radyo iletişimi) kesilme beneğin parıldaması (ekran) üfleme bobini bulandırma devre kartı; pano Bode çizeneği gövde kalın, koyu kalın yazıyüzü kırtasiye işlemleri yer imi yer imli alan Boole cebri Boole damgası Boole işlevi Boole komutları Boole işlemi mantık işleci, Boole işleci ek güç yükselteci önyükleme sektörü önyükleme virüsü önyüklemek önyükleme virüsü önyükleme yordamı önyükleme sektörü önyükleme virüsü 1) önyüklemek, 2) kendini yükseltmek başlatma, önyükleme sınır ödünç sayamağı (basamağı) darboğaz alt, dip alt boşluk tabandan tepeye tasarım 1) sıçrama (kontak), 2) sekme geri seken posta bağlı elektron sınır koşulları sınır değer sorunu sınırlı büyüme

20 bounded input bounded output system Bourdon tube boxed paragraph bps brace bracket braid braiding of a cable braking control branch address branch admittance matrix branch branch exchange branch removal branch, to branching instruction branching process breach, to breadboard circuit breadboard model break frequency break-even point break-in point breakaway point breakdown breakdown region breaking capacity breaking current breaking torque breakpoint breeches joint bridge circuit bridge bridge rectifier bridge tap bridging loss brightness brilliance bring to front, to broad side broadband amplifier broadband antenna broadband communication broadband broadcast bands broadcast medium broadcast message broadcast station broadcast studio sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem Bourdon borusu kutulanmış paragraf bit/s kaşlı ayraç köşeli ayraç örgü (kablo) kablo örgüsü durdurma denetimi, frenleme denetimi dallanma adresi, sapma adresi dal geçiri matrisi dal ikincil santral dal koparma dallanmak, sapmak sapma komutu dallanma süreci güvenliği kırmak deneysel devre deneme maketi kesim sıklığı başabaş noktası kavuşma noktası (kök yereğrisinin) kopma noktası (kök yereğrisinin) 1) bozulma, 2) delinme (gaz), 3) belverme (madde); 4) ayrıntılı döküm (yazılım) belverme bölgesi kesme yeteneği (şalter) kesme akımı (şalter) durdurma burusu kesme noktası çatal ek (kablo) köprü devresi köprü köprülü doğrultucu hat çıkması, priz, aldı çıkma kayıbı parlaklık parlaklık öne getirmek yansıtıcı - yayındırıcı genişbantlı yükselteç genişbantlı anten genişbantlı iletişim genişbantlı yayın bantları yayın ortamı yayın iletisi yayın istasyonu yayın stüdyosu

yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod

yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod 0 12-hour clock 12-hour time format 2-Sided Printing 24-hour clock 24-hour time format 9-pin printer a posteriori distribution a priori distribution a-bus A/D-D/A Adaptors A/V abandoned connection abbreviate

Detaylı

İNGİLİZCE TÜRKÇE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ. İçindekiler

İNGİLİZCE TÜRKÇE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ. İçindekiler İNGİLİZCE TÜRKÇE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ İçindekiler İNGİLİZCE TÜRKÇE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 İçindekiler...1 - A -...2 - B -...15 - C -...24 -D -...43 - E -...59 - F -...69 - G -...77 - H -...80 -

Detaylı

(bitirmeden) durdurmak aborted connection. makina dilindeki kod, mutlak kod absolute delay. makina dilindeki komut, mutlak komut absolute instrument

(bitirmeden) durdurmak aborted connection. makina dilindeki kod, mutlak kod absolute delay. makina dilindeki komut, mutlak komut absolute instrument Page 1 -Aa posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım A.C. pulse almaşık akım darbesi abandoned connection yarıda kalan bağlantı abbreviated address calling kısa numarayla

Detaylı

acyclic ad hoc ad infinitum adapt, to adaptability adaptation

acyclic ad hoc ad infinitum adapt, to adaptability adaptation - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım. abend olağand ışı sonlanma. abnormal termination olağand ışı son

- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım. abend olağand ışı sonlanma. abnormal termination olağand ışı son - A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla

Detaylı

- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım. abend olağand ışı sonlanma. abnormal termination olağand ışı son

- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım. abend olağand ışı sonlanma. abnormal termination olağand ışı son - A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım A.C. pulse almaşık akım darbesi abandoned connection yarıda kalan bağlantı abbreviated address calling kısa numarayla

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Sistem Programlama. (*)Dersimizin amaçları Kullanılan programlama dili: C. Giriş/Cıkış( I/O) Sürücülerinin programlaması

Sistem Programlama. (*)Dersimizin amaçları Kullanılan programlama dili: C. Giriş/Cıkış( I/O) Sürücülerinin programlaması Sistem Programlama Sistem programlama bilgisayar mühendisliğinin bir alanı olup karmaşık sistemlerin ve bu sistemlerin parçalarının ile ilgilenir. İşletim Sistemlerinin Programlaması Giriş/Cıkış( I/O)

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ SAYISAL İŞARET İŞLEME M. Kemal GÜLLÜ İçerik Giriş Ayrık Zamanlı İşaretler Ayrık Zamanlı Sistemler İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi Sürekli Zaman İşaretlerin Ayrık Zamanlı İşlenmesi İşaret ve

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

D Duplex : Alıcı + Verici Çalışma Debouching : DMA : Direct Memory Access Data-Bus : Data Veri Yolu Data Flow : Veri Akışı Data Processing : Veri

D Duplex : Alıcı + Verici Çalışma Debouching : DMA : Direct Memory Access Data-Bus : Data Veri Yolu Data Flow : Veri Akışı Data Processing : Veri A: Access time : Erişim Zamanı Active High : Aktif Yüksek Active Low : Aktif Düşük Adress : Adres Address Bus : Adres Yolu Adress Decoding : Adres Kod Çözümü ALE : Adress Latch Enable Architecture : Mimari

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Ders - 1. BİL 221 Bilgisayar Yapısı GİRİŞ. Ders Hakkında. Ders İzlencesi

Ders - 1. BİL 221 Bilgisayar Yapısı GİRİŞ. Ders Hakkında. Ders İzlencesi Ders - 1 BİL 221 Bilgisayar Yapısı GİRİŞ Ders Hakkında Ders İzlencesi Bilgisayar Sınıfları Kişisel Bilgisayarlar$ Genel amaçlı, çok çeşitli yazılımlar$ Performans - maliyet ödünleşmesi hedeflenir$ Sunucular$

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

BM 403 Veri İletişimi

BM 403 Veri İletişimi BM 403 Veri İletişimi (Data Communications) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Analog sayısal çevirme İletişim modları 2/36 1 Bilginin iki nokta arasında

Detaylı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Bilgisayarım My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU 11-12 Mar. 2014 Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu 1. Karakteristikler SATA yayılı spektrum iletici desteği SATA II Eşzamansız Sinyal Kurtarma (Tak-Çıkar) özelliği desteği USB 2.0 (Yüksek Hız USB)

Detaylı

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim 1 PLC ye Giriş 2 PLC ye Giriş 3 PLC ye Giriş CJ1 I/O Modülleri - 8/16/32/64pts Max I/O - 160,640 Max Program Kapasitesi - 20K Steps Komut sayısı - 400 4 PLC Ladder Diyagram

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C-

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C- access code address addressing allocate (v.) allocation alpha-numeric dialling area code billing branding call centre calling card service calling party Calling Line Identification (CLI) campus network

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayarın Yapısı Ve Programlama Dilleri Giriş 1 Bilgisayar ve Programlamanın Kısa Bir Tarihçesi 2 Donanım ve Yazılım Kavramları 3 Bilgisayarın Donanımsal yapısı 4 Giriş Birimi (Input

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 4. Sayısal veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 4. Sayısal veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sayısal veri iletimi Sayısal sayısal çevirme Bilginin iki nokta arasında iletilmesi için analog veya

Detaylı

Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü http:// http:// Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCHANGE SERVER 1 Geçmiş Sürümler ve Geleceği 2 Exchange Server 2016 ile Gelen Yenilikler 4 İstemci Tarafındaki Yenilikler 5 Birlikte Çalışma Şekilleri 6 Mapi Over HTTP 7

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. << Bus Yapısı >> Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. << Bus Yapısı >> Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ > Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Veri yolu (BUS), anakarttaki tüm aygıtlar arası veri iletişimini sağlayan devrelerdir. Yani bilgisayarın bir bileşeninden diğerine

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Donanım nedir? Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Öğrenci: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

BBM 231 Yazmaçların Aktarımı Seviyesinde Tasarım! Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü

BBM 231 Yazmaçların Aktarımı Seviyesinde Tasarım! Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü BBM 231 Yazmaçların Aktarımı Seviyesinde Tasarım! Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü Bu derste! Büyük, karmaşık sayısal sistemlerin tasarımı ele alınacaktır. ASM ve ASMD çizgeleri Tasarım Örnekleri

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 DENKLEŞTİRME, ÇEŞİTLEME VE KANAL KODLAMASI İçerik 3 Denkleştirme Çeşitleme Kanal kodlaması Giriş 4 Denkleştirme Semboller arası girişim etkilerini azaltmak için Çeşitleme Sönümleme

Detaylı

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD On-Machine kompakt fieldbus I/O blokları PROFIBUS-DP slave 9.6 kbps 12 Mbps Two 5-pin, reverse-keyed M12 male receptacles for fieldbus connection 2 rotary coding switches for node-address IP 69K M12 I/O

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL TASARIM Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 6 DAC, Sayısal Analog Dönüştürücüler DAC Sayısal Analog Dönüştürücüler Analog sayısal dönüşümün tersini gerçekleyen elemanlara sayısal

Detaylı

8086 nın Bacak Bağlantısı ve İşlevleri. 8086, 16-bit veri yoluna (data bus) 8088 ise 8- bit veri yoluna sahip16-bit mikroişlemcilerdir.

8086 nın Bacak Bağlantısı ve İşlevleri. 8086, 16-bit veri yoluna (data bus) 8088 ise 8- bit veri yoluna sahip16-bit mikroişlemcilerdir. Bölüm 9: 8086 nın Bacak Bağlantısı ve İşlevleri 8086 & 8088 her iki işlemci 40-pin dual in-line (DIP) paketinde üretilmişlerdir. 8086, 16-bit veri yoluna (data bus) 8088 ise 8- bit veri yoluna sahip16-bit

Detaylı

PocketRest Kullanımı

PocketRest Kullanımı PocketRest Kullanımı El Terminalinden ayarlanan parametreler sayesinde Adisyon basılabilir, İade alınabilir, Masa değiştirilebilir, Hesap alınabilir Ödeme alınabilir gibi birçok işlem yapılabilmesi mümkündür.

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

Analog Kamera Menüleri

Analog Kamera Menüleri Analog Kamera Menüleri DINION 4000 AN tr Hızlı Kullanım Kılavuzu Analog Kamera Menüleri Kurulum menüsü tr 3 1 Kurulum menüsü SETUP menüsüne erişmek için kontrol kumandasının ortasındaki düğmeye basın.

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Bu derste! BBM 231 Yazmaçların Aktarımı Seviyesinde Tasarım! Yazmaç Aktarımı Düzeyi! Büyük Sayısal Sistemler! 12/25/12

Bu derste! BBM 231 Yazmaçların Aktarımı Seviyesinde Tasarım! Yazmaç Aktarımı Düzeyi! Büyük Sayısal Sistemler! 12/25/12 BBM 231 Yazmaçların Aktarımı Seviyesinde Tasarım! Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü Bu derste! Büyük, karmaşık sayısal sistemlerin tasarımı ele alınacaktır. ASM ve ASMD çizgeleri Tasarım Örnekleri

Detaylı

C++ Programming: Program Design Including Data Structures, Third Edition. Bölüm 1: Bilgisayarlar ve Programlama Dillerine Kısa Bakış

C++ Programming: Program Design Including Data Structures, Third Edition. Bölüm 1: Bilgisayarlar ve Programlama Dillerine Kısa Bakış C++ Programming: Program Design Including Data Structures, Third Edition Bölüm 1: Bilgisayarlar ve Programlama Dillerine Kısa Bakış Bölüm 1 : Amaçlar Farklı tipteki bilgisayarların öğrenilmesi Bir bilgisayar

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Kullanıcıdan aldığı bilgilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilen, Yaptığı işlemleri saklayabilen, Sakladığı

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 16 universal digital channels FEN20-16DXP

Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module 16 universal digital channels FEN20-16DXP EtherNet/IP slave Modbus TCP slave PROFINET slave 2 RJ45 ports for the Ethernet connection Integrated Ethernet switch 10/100 Mbps, DI / DO 24 VDC, PNP Output current: 1.0 A Protection class IP20 Tip kodu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir.

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir. Bilgisayar Mimarisi İkilik Kodlama ve Mantık Devreleri Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR ESOGÜ Eğitim Fakültesi - BÖTE twitter.com/cmkandemir Kodlama Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi

Detaylı

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ EK:1 Standartlar 1. Tavsiye G.703 PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Tavsiye G.704 SYNCHRONOUS FRAME STRUCTURES

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

27.10.2014 MONĐTÖRLER

27.10.2014 MONĐTÖRLER MONĐTÖRLER 46 47 Bilgisayarın kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek

Detaylı

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular Önsöz Giriş İçindekiler V VII IX 1.1. Algoritma 1.1.1. Algoritma Nasıl Hazırlanır? 1.1.2. Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular 2.1. Programın Akış Yönü 19 2.2. Başlama

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı HD ve SD XDCAM Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları, HD Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları,

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR CHAMFER (Pah kırma) Objelerin köşelerine pah kırmak için kullanılır. [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]

Detaylı

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI ITS-101A INTERNET EĞİTİM SİSTEMİ TCP/IP THE DOMAIN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Can EYÜPOĞLU

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

BÖLÜM-II ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM1: IMAGINE VIEWER 1

BÖLÜM-II ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM1: IMAGINE VIEWER 1 BÖLÜM-II ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM1: IMAGINE VIEWER 1 KISIM 1 ERDAS IMAGINE VIEWER KULLANIMI KISIM1: IMAGINE VIEWER 2 GİRİŞ TERMİNOLOJİ GÖRÜNTÜ NEDİR? UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİN GÖRÜNÜŞÜ GEOMETRİK DÜZELTME

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Operand türleri Assembly dili 2 İşlemcinin yapacağı iş makine komutlarıyla belirlenir. İşlemcinin

Detaylı

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri Firetide Kablosuz İletişim Sistemleri 2015 1 Firetide Genel Müdürlük - Los Gatos, CA Kablosuz Mesh altyapı ve Geniş Alanlarda kablosuz iletişim uygulamaları sektöründe lider Ortak alanlarda kablosuz video

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I Güz Yarıyılı

Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I Güz Yarıyılı Elektronik Öğretmenliği EBB 333 Haberleşme Sistemleri-I 2012-2013 Güz Yarıyılı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus E. Erdemli Ofis: 1011, Tel: 303-2238 E-posta: yunusee@kocaeli.edu.tr Arş. Gör. Mustafa H. B.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR Bilgisayar Mimarisi Ara Bağlantı Yapıları ve Bus Kavramı Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR ESOGÜ Eğitim Fakültesi - BÖTE twitter.com/cmkandemir Ara Bağlantı Yapıları Bir bilgisayar sistemi MİB, bellek ve

Detaylı

Bass Instruments The Fluid Control Expert

Bass Instruments The Fluid Control Expert Magnetic Flowmeters Features The induction flow meter EMD is a device for measurement of volume flow rates of conductive fluids in a closed pipeline.it allows measurement in both directions,with high accuracy

Detaylı

L3 Otomasyon Laboratuvarı

L3 Otomasyon Laboratuvarı L3 Laboratuvarı Otomasyon laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Elektrik makinelerinin yapısı, bakımı, kontrolü ve endüstriyel uygulama alanlarını öğrenir. Enerji

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Modülasyon - Modulation

Modülasyon - Modulation Bölüm 4. Sinyal Kodlama Teknikleri http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir Modülasyon - Modulation Mükemmel iletişim için sayısal sinyaller sonsuz frekans aralığına ihtiyac duyarlar Modülasyon veriyi iletime

Detaylı

AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OPERATING ROOM CONTROL PANEL.

AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OPERATING ROOM CONTROL PANEL. AMELİYATHANE KONTOL İ OPEATING OOM CONTOL www.callvision.com.tr AMELİYATHANE KONTOL İ AMELIYATHANE KONTOL I. AMELİYATHANE KONTOL İ. OPEATING OOM CONTOL Dokunmatik ameliyathane kontrol paneli ameliyathane

Detaylı

İMGE İŞLEME Ders-9. İmge Sıkıştırma. Dersin web sayfası: (Yrd. Doç. Dr. M.

İMGE İŞLEME Ders-9. İmge Sıkıştırma. Dersin web sayfası:  (Yrd. Doç. Dr. M. İMGE İŞLEME Ders-9 İmge Sıkıştırma (Yrd. Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ) Dersin web sayfası: http://mf.kou.edu.tr/elohab/kemalg/imge_web/odev.htm Hazırlayan: M. Kemal GÜLLÜ İmge Sıkıştırma Veri sıkıştırmanın

Detaylı

Araçlar Menü Haritası

Araçlar Menü Haritası Araçlar menüsündeki tüm seçeneklere erişebilmek için Yönetici olarak oturum açmalısınız. Aygıt Ayarları Genel Enerji Tasarrufu Akıllı Hazır İş Etkinliği Programlanan Tarih ve Saat Saat Dilimi (GMT Saat

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı