- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA"

Transkript

1 - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort, to aborted connection absolute code absolute delay absolute error absolute error of measurement absolute instruction absolute instrument absolute pressure absolute stability of a system absolute system of electrical units absolute-value device absolutely stable system absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption absorption spectrum absorption trap absorptive attenuator abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC/DC converter accelerate, to accelerated test accelerating relay acceleration of gravity sonsal dağılım önsel dağılım almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla arama olağandışı sonlanma sapınç olağandışı son olağandışı yansıma olağandışı son durdurma dizisi (bitirmeden) durdurmak yarıda kalan bağlantı makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme mutlak hata mutlak ölçüm hatası makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak ölçü aleti mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararlı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurulma, soğurum soğurum izgesi soğurum tuzağı soğurgan zayıflatıcı 1) öz; 2) soyut soyut simge soyut sözdizim ağacı soyutlama almaşık akım, AA AA/DA çevirici ivmelendirmek, hızlandırmak ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test ivme bağlağı, ivme rölesi yerçekimi ivmesi

2 accelerator accelerometer acceptable level of risk acceptable mean life acceptable quality level acceptance boundary acceptance criteria acceptance acceptance probability acceptance sampling acceptor acceptor level accesibility access authorization access barred access category access coding access control methods access list access network access period access record access right access time access traffic access, to accessory accident accidental accidental jamming accountability accounting machine accounting rate accreditation accumulate, to accumulator accumulator bus accumulator register accuracy class accuracy accuracy of a measuring instrument accuracy of measurement accuracy rating ACK acknowledge character acknowledge, to acknowledgement acknowledgement signal acoustic 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım) ivmeölçer onanır risk düzeyi onanır ortalama ömür onanır nitelik düzeyi onama sınırı onama ölçütleri onama, kabul onama olasılığı onama örneklemesi alıcı alıcı düzeyi erişirlik erişim yetkisi erişim engelli erişim sınıfı erişim kodu erişim kontrol yöntemleri erişim listesi erişim ağı erişim dönemi erişim tutanağı erişim hakkı erişim süresi erişim trafiği erişmek 1) eklenti (don.); 2) donatı (yaz.) 1) ilinek (fels.); 2) kaza 1) ilineksel; 2) raslantısal raslantısal boğma izlenebilirlik (yazılım) sayışım makinası hesaplaşma oranı onay belgesi biriktirmek birikeç birikeç yolu birikeç yazmacı doğruluk sınıfı doğruluk ölçme aletinin doğruluğu ölçümün doğruluğu doğruluk derecesi alındı damgası alındı damgası alındılamak alındı; alındılama alındı sinyali 1) akustik, 2) sesli

3 acoustic coupling akustik bağlaşım acoustic delay line akustik gecikme hattı acoustic feedback hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme acoustic impedance akustik çeli acoustic lining akustik astar acoustic shock akustik şok acoustic space akustik uzay acoustic storage akustik bellek acoustic surface wave akustik yüzey dalgası acquire, to edinmek acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı acronym kısaad act edim action 1) etki; 2) eylem; 3) işlem action and reaction etki-tepki action bar menü çubuğu, seçenek çubuğu action item gereği beklenen işlem activate, to etkinleştirmek activator 1) canlandırıcı, 2) etkinleştirici active component etkin bileşen active countermeasures aktif saldırı, etkin karşı önlem active current etkin akım active element 1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğe active energy neter etkin enerji ölçeri active file yürürlükteki dosya active high üst seviyede aktif active homing aktif (etkin) özgüdüm active low alt seviyede aktif active maintenance time etkin bakım süresi active menace aktif (etkin) tehdit active power etkin (etkin) güç active redundancy etkin artıklık active reflector aktif (etkin) yansıtıcı active risk aktif (etkin) risk active threat aktif (etkin) tehdit active transducer aktif (etkin) dönüştürücü active transducer etkin dönüştürücü active wiretapping aktif yasadışı erişim activity counter işleklik sayacı activity ratio işleklik oranı actuating force eyleyici kuvvet actuator 1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneği (disk) acyclic çevrimsiz ad hoc tasarsız, plansız ad infinitum sürgit adapt, to 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak adaptability uyarlanırlık adaptation uyarlama adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi

4 adaptive equalization adaptive filter adaptive learning adaptive predictor adaptive quantizing adaptive routing adaptive adaptor add record add transaction add-drop multiplexer add-on added value addend adder additive component additive function additive noise additive additive white Gaussian noise address address bus address conversion address field address generation address modification address register addressable addressable memory addressee addressing adequate adhesion adhoc (query) adjacency adjacency graph adjacent adjacent channel interference, ACI adjacent channel adjacent channel selectivity adjoint of a matrix adjust, to adjustable capacitor adjustable resistor adjustable speed drive adjuster adjustment administrative data processing administrative security admissibility conditions uyarlanır denkleştirme uyarlanır süzgeç uyarlanır öğrenme uyarlanır öngörücü uyarlanır nicemleme uyarlanır yol atama uyarlanır uyarlayıcı eklenen tutanak ekleme hareketi inmeli-binmeli çoğullayıcı eklenti; sonradan eklenen katma değer toplanan toplayıcı toplanır bileşen toplanır işlev toplanır gürültü toplanır, toplamsal toplanır beyaz Gauss gürültüsü adres, bulanak adres veriyolu adres çevirme adres alanı adres hesaplaması adres değişikliği adres saklayıcısı adreslenir adreslenir bellek alıcı adresleme upuygun, yeterli yapışım anlık (sorgu) bitişiklik, komşuluk bitişiklik çizgesi, bitişik, komşu komşu kanal karışması komşu kanal komşu kanal seçiciliği katımlı matris ayarlamak ayarlanır sığaç ayarlanır direnç hız ayarlı sürme ayarlayıcı ayar yönetsel bilgi işleme yönetsel güvenlik onanırlık koşulları

5 admissible control input set admissible admittance matrix adopt, to adsorption advanced advanced microcomputer advanced technology advantage aerial cable affine properties afterglow agent aggregate aggregate, to aging test AI aileron air circuit breaker air cushion airbrush aircraft wireless control aircraft-satellite link channel airgap airport surveillance radar alarm circuit alarm signal alert, to algebraic expression algebraic form algebraic manipulation algebraic sum algorithm algorithmic language alias aliasing (spectral) align, to alignement alignment coil all caps all points addressable all rights reserved all rights reserved all-pass network all-paths busy signal all-pole filter all-zero filter allocatable resource allocate, to allocation onanır denetim girdileri kümesi onanır geçiri matrisi benimsemek yüzerme ileri, gelişmiş ileri mikrobilgisayar ileri teknoloji getiri, üstünlük havai hat ilgin özellikler kızarıklık sonrası 1) aracı; 2) etken 1) kümeleşme; 2) kümele(n)me 1) kümele(n)mek; 2) kümeleşmek yaşlanma testi yapay zeka kanatçık havalı kesici hava yastığı hava fırçası uçağın telsiz kumandası uçak-uydu radyo kanalı hava aralığı havaalanı gözetim radarı alarm devresi alarm işareti uyarmak cebirsel deyim cebirsel biçim, Kartezyen biçim cebirsel işlem cebirsel toplam algoritma algoritmik dil 1) arma, 2) öteki ad örtüşme hizalamak hizalama hizalama sargısı tümü büyük harf her yer adreslenir tüm hakları korunmuştur tüm hakları saklıdır tüm geçiren devre tüm hatlar meşgul sesi tüm kutuplu süzgeç tüm sıfırlı süzgeç ayırılabilir özkaynak özgülemek, ayırmak özgüleme, özgü kılma, tahsis etme

6 alpha test alphabet alphabetic alphabetic character alphabetic code alphabetic string alphabetic word alphanumeric alphanumeric character alphanumeric data Alt key alternate alternate character set alternate code page alternate key; Alt key alternate, to alternating alternating current alternating field alternating function alternating mark inversion, AMI alternating power alternating series alternative hypothesis alternative route alternative routing alternative ALU AM (12 saatlik zaman biçimi) amateur frequency band ambient ambient noise ambient pressure ambient temperature ammeter ampere-hourmeter ampersand amplifier gain amplifier noise amplifier amplitude distortion amplitude fading amplitude frequency conversion amplitude amplitude linearity amplitude modulated oscillation amplitude modulation, AM amplitude non-linearity amplitude peak amplitude phase keying, APK birincil sınama abece, alfabe alfabetik, abecesel alfabetik (abecesel) damga alfabetik (abecesel) kod alfabetik dizgi alfabetik (abecesel) sözcük abecesayısal, alfasayısal alfasayısal damga alfasayısal veri Alt tuşu başka, değişik başka damga takımı öteki kod sayfası Alt tuşu; çift işlevli tuş almaşmak almaşan, almaşık almaşık akım, alternatif akım almaşan alan almaşık işlev almaşan evirmeli kodlama almaşan güç almaşık seri savlı hipotez seçenek yol seçenek yol atama seçenek, alternatif aritmetik ve mantık birimi, AMB ÖÖ (Öğleden Önce) amatör radyo bandı çevre, ortam çevre gürültüsü ortam basıncı ortam sıcaklığı akımölçer amper-saat-ölçer ve imi yükselteç kazancı yükselteç gürültüsü yükselteç genlik bozunumu genlik sönümlenmesi genliğin sıklığa çevrilmesi genlik genlik doğrusallığı genlik kiplenimli salınım genlik kiplenimi genlik doğrusalsızlığı genlik doruğu genlik evre kiplenimi

7 amplitude shift keying, ASK amplitude/amplitude characteristic amplitude/frequency characteristic analog analog computer analog data analog data channel analog input analog input data analog measuring equipment analog measuring instrument analog model analog repeater analog representation analog signal analog transducer analog transmission analog-to-digital converter analog-to-digital transducer analogy analysis analysis of variance analyst analytical analytical method analyzer ancestor node anchor point ancillary AND gate angle of arrival angle of departure angle of elevation angle of extinction angle of flow angle of ignition angle of incidence angle of inclination angle of loss angle of polarization angle of reflection angle of spin angle tracking angular difference angular error angular frequency angular modulation angular resolution angular spacing angular velocity sayısal genlik kiplenimi genlik-genlik karakteristiği genlik-sıklık karakteristiği analog analog bilgisayar analog veri analog veri kanalı analog giriş analog girdi analog ölçme aleti analog ölçme aygıtı analog model analog yineleyici analog gösterim analog sinyal analog dönüştürücü analog iletim analogtan sayısala çevirici analogtan sayısala dönüştürücü örnekseme analiz, çözümleme değişinti çözümlemesi çözümleyici çözümlemeli, analitik çözümlemeli yöntem çözümleyici ata düğüm demir atma noktası yardımcı VE geçidi varış açısı çıkış açısı yükselme açısı sönme açısı akış açısı ateşleme açısı geliş açısı eğim açısı yitim açısı ucaylanma (polarma) açısı yansıma açısı fırıl açısı otomatik hedef izleme (radar) açısal fark açısal hata açısal sıklık açısal kiplenim açısal çözünürlük açısal aralık açısal hız

8 animate, to anisochronous anisotropic radiator annealing annihilation annotation announcement anomalous propagation answer (to) a call answer seizure ratio answerback answering machine antenna amplifier antenna aperture antenna array antenna assembly antenna circuit antenna directivity antenna farm antenna mast, tower antenna polarisation antenna power gain antenna radiation antenna spacing anti-aliasing anti-jamming anti-overshoot anti-viral program anti-viral utility anti-virus software anti-virus; antiviral anticipative system anticipatory buffering anticipatory anticipatory paging anticollision system anticorrosive antifading antenna antihunting circuit antinode antiplugging protection antistatic antisymmetric antonyms aperiodic circuit aperiodic aperture aperture distortion aperture of the beam apostrophe canlandırmak değişken zaman aralıklı yönbağımlı ışıyıcı tavlama yok oluş, yok ediş ek açıklama duyuru anormal yayılım çağrıyı yanıtlamak yakalama-yanıtlama oranı karşılık vermek çağrı yanıtlama makinası anten yükselteci anten açıklığı anten dizilimi anten tümleşkesi anten devresi anten yönlülüğü anten parkı anten direği, kulesi anten ucaylanımı antenin güç kazancı anten ışınımı anten aralığı örtüşme-önler boğma-önler aşma-önler virüs-önler program virüs-önler program virüs-önler yazılım virüs-önler nedensel olmayan dizge önceden yastık belleğe koyma önceden eylemli, nedensel olmayan önceden sayfalama çarpışma-önler sistem yenim-önler bayılma-önler anten salınım-önler devre karın ters moment koruması duruk akımönler ters bakışımlı karşıt anlamlılar salınımsız devre dönemsiz, salınımsız açıklık açıklık bozunumu demet açıklığı kesme imi

9 apparatus, device apparent motion apparent power append, to Application Program Interface application layer application program application server application software application specific integrated circuit application-oriented language approach control radar approve, to approved circuit approximate value approximate, to approximation theory AR arbitrary function arbitrary arbitrary sequence computer arc arc cell arc discharge arc discharge tube arc tangent arc-back architecture archival file archival storage archive archiving archiving arcing contact arcing area address area sampling area work argument arithmetic logic unit, ALU arithmetic mean arithmetic shift arithmetic underflow ARMA armature of an electromagnet armour armoured cable arrange, to arrangement array declaration aygıt göreli devinim görünür güç sona eklemek uygulama programı arabirimi uygulama katmanı uygulama programı uygulama sunucusu uygulama yazılımı uygulamaya özgül tümdevre uygulamaya yönelik dil yaklaşma kontrol radarı onaylamak onaylı (güvenli) devre yaklaşık değer yaklaşıklamak yaklaşıklık kuramı özbağlanımlı gelişigüzel işlev gelişigüzel, dilemsel gelişigüzel sıralı bilgisayar 1) yay; 2) kıvılcım, ark ark hücresi ark boşalması ark boşalmalı tüp teğetlik yayı ters ark mimari arşiv kütüğü (dosyası) arşivleme, arşivde saklama belgelik, arşiv arşivde saklama, depolama belgeliğe koyma ark kontağı kıvılcımlanma alan adresi alan örneklemesi alan çalışması 1) bağımsız değişken, 2) kanıt aritmetik-mantık birimi aritmetik ortalama aritmetik kaydırma aritmetik bomboşalma özbağlanımlı yürüyen ortalama elektromıknatısın armatürü zırh (kablo) zırhlı kablo düzenlemek 1) düzenleme; 2) düzenleşim dizilim bildirimi (program)

10 array directivity dizilim yönlülüğü (anten) array dizilim array processor vektör işlemcisi arrival rate varış hızı arrival varış arrow head ok ucu arrow key yön tuşu, ok tuşu article 1) makale; 2) articulation 1) eklemleme; 2) fonetik seçiklik artifact yapay olgu, yapaylık artificial intelligence yapay anlayış, yapay zeka artificial language yapay dil artificial neural network yapay sinir ağı artificial reality sanal gerçeklik artificial traffic yapay trafik artificial vision bilgisayarla görme artwork ascender harfin üst çıkıntısı ascending order artan sıra ascending order büyüyen sıra ascent algorithm tırmanış algoritması ASIC uygulamaya özgül tümdevre aspect ratio en-boy oranı aspirator emmeç assembler çevirici assembler language çevirici dili assembly 1) kurgu, montaj; 2) tümleşke, 3) çevirme assign, to atamak assistance yardım associate ilişkilendirilmiş; birlikte associate, to ilişkilendirmek association birliktelik associative graph çağrışımsal çizge associative ilişkili, çağrışımsal associative memory çağrışımsal bellek associative recall çağrışıma dayalı çağrı associative storage çağrışımsal bellek assumption varsayım assurance güvence asterisk yıldız imi astigmatism astigmatizm asymmetric element bakışımsız öğe asymmetrical deflection bakışımsız yön sapma asymmetrical distortion bakışımsız bozunum asymmetry bakışımsızlık asymptote sonuşur doğrusu, asemptot asymptotic distribution sonuşurdaki dağılım asymptotic efficiency sonuşurdaki etkinlik asymptotic normality sonuşurda gaussluk asymptotic stability in the large sonuşurda genel kararlılık

11 asymptotic stability asymptotically unbiased estimator asynchronous computer asynchronous asynchronous multiplexing at ATM atom atomic nucleus atomic number attach, to attachment attended operation attenuation attenuation coefficient attenuation compensation attenuator audibility audible audible ringing signal audio audio frequency audio level meter audio monitoring audio range audio spectrum audio tape audiographic audiovisual audit software audit trail audit, to audit, to augend augmented matrix authenticate, to authentication authentication code authentication information authentication signal authenticator authenticity authoring language authoring tools authorized frequency auto adjust auto adjust auto dim auto logon auto sonuşur kararlılık sonuşurdaki yansız kestirici eşzamansız bilgisayar eşzamansız eşzamansız çoğullama salyangoz otomatik vezne, bankamatik öğecik, atom atom çekirdeği atom numarası bağlamak, iliştirmek ek, eklenti gözetimli işletim cılızlama, zayıflama zayıflama katsayısı zayıflama dengelemesi cılızlatıcı, zayıflatıcı işitirlik 1) sesli; 2) işitilir işitilir zil sesi 1) işitsel, 2) audio, ses işitme bandı sıklığı, audio sıklığı desibelölçer dinleme kontrolü işitilebilir sıklık erimi ses spektrumu, ses izgesi ses şeridi görsel-yazısal görsel-işitsel denetçi yazılımı denetleme tarihçesi, denetim izi denetlemek denetlemek toplatılan genişletilmiş matris kimlik doğrulama aslıyla aynılığını kanıtlama aslıyla aynılık kodu aslıyla aynılık bilgisi aslıyla aynılık sinyali kimlik belirleyici aslına uygunluk yazarlık dili yazarlık araçları yetkilendirilmiş sıklık otomatik ayar otomatik ayarlı otomatik karartmalı otomatik oturum açma oto-, otomatik, özdevimli

12 auto update auto-answer modem auto-dial modem auto-feed auto-transductor autocorrelation function automate, to automated machine automated teller machine automatic assembly automatic check automatic control automatic data processing automatic dialing unit automatic direction finder automatic disinfecting automatic error correction automatic error detection automatic exchange automatic frequency control automatic gain control automatic maintenance automatic message recording automatic automatic automatic pagination automatic pilot automatic radio monitor automatic range, bearing, automatic ring trip automatic signalling automatic starter automatic switch automatic teller machine automatic testing automatic tracking automatic trunk test automatic tuning control automatic voltage regulator automatically disinfect the system automatically automatically remove a virus automation autonomous autoregression autoregressive moving average autoregressive autoregressive process autosave frequency autosave otomatik güncelleme geri çağırmalı modem otomatik aramalı modem otomatik beslemeli dönüştürücü irgiteç özilinti işlevi özişler kılmak, otomatikleştirmek otomatik makina otomatik vezne otomatik kurgu otomatik sınama otomatik denetim, otomatik kontrol otomatik bilgi işlem otomatik aramalı birim otomatik yön bulucu otomatik virüs arındırma otomatik hata düzeltimi otomatik hata sezimi otomatik santral otomatik sıklık denetimi otomatik kazanç denetimi otomatik bakım otomatik ileti kaydı otomatik, özişler, özdevimli otomatik, özişler, özdevinir otomatik sayfalama otomatik pilot otomatik yayın denetleyicisi otomatik zil kesme otomatik imleşim otomatik yolverici otomatik anahtar bankamatik otomatik sınama otomatik izleme otomatik devre testi otomatik ayar otomatik gerilim düzenleyicisi otomatik virüs arındırma otomatik olarak, özdevimlice. özişlerce otomatik virüs arındırma otomasyon, özdevin, özişlerlik özerk özbağlanım özbağlanımlı yürüyen ortalama özbağlanımlı özbağlanımlı süreç otomatik saklama sıklığı otomatik saklama

13 auxiliary circuit auxiliary equipment auxiliary power supply auxiliary storage auxiliary availability ratio available available power available time avalanche breakdown avalanche diode avalibility average detector average holding time average average power average, to average-position action averaging circuit avionics AWGN axial axial symmetry axiom axiomatic axis axis grid line axis of symmetry yardımcı devre (tesisler) yardımcı donatım yardımcı güç kaynağı yardımcı bellek yardımcı yararlanılırlık oranı kullanılır, yararlanılır kullanılır güç kullanılır süre çığ tipi belverme çığ diyodu kullanırlık ortalama değer algılayıcısı ortalama meşguliyet süresi ortalama ortalama güç ortalama almak ortalama konum eylemi ortalama devresi hava elektroniği toplanır beyaz Gauss gürültüsü eksenel eksenel bakışım belit belitsel eksen eksen ızgara çizgileri bakışım ekseni - B - babble back beam back door back off back plate back projection back scattering back tracking (audit) back tracking back-to-back connection back-up file back-up system backbone network backbone background application background background data background information background job parazit ters ışın gizli kapı geri çekme sırt, arka pano geriye izdüşüm geri saçılım geri iz sürme geri iz sürme sırt sırta bağlanma yedekleme dosyası yedek dizge omurga ağ omurga arkaplan uygulaması artalan, arkaplan arkaplan verileri gerekli bilgiler arkaplan işi

14 background processing backlighted backlit screen backlog backloggedd order backpannel backplane backpropagation backslash backspace key backspace, to backtab backtrack search backup center backup computer backup copy backup disk backup facility backup file backup frequency backup operations backup procedure backup, to backward compatible backward shift operator backward signalling backward wave bad sector badge balance relay balance, to balanced code balanced error balanced mixer balanced mode balanced modulator balanced network balanced transmission line balanced two-port network balanced-to-ground circuit balancing speed ball bearing ballast resistor ballistic galvanometer balloon band elimination band printer band rejection band-limited band-pass amplifier önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri arkadan aydınlatmalı arkadan aydınlatılmış ekran (işlem) bekleyen, birikim karşılanamayan sipariş arka pano arkaplan, sırt geri yayılım ters eğik çizgi geri tuşu (bir) geri almak geri sekme geriye dönük arama yedekleme merkezi yedekleme bilgisayarı yedek kopya yedekleme diski yedekleme merkezi yedekleme kütüğü yedekleme sıklığı yedekleme işlemleri yedekleme yordamı yedeklemek öncesiyle uyumlu, geçmişle bağdaşır geri kaydırma işleci geri yönde imleşim geri yönde dalga bozuk kesim kimlik kartı denge rölesi (bağlağı) dengelemek dengeli kod sıfır toplamlı hata dengeli karıştırıcı dengeli kip dengeli kipleyici dengeli devre dengeli iletim hattı dengeli iki-kapılı devre toprağa dengeli devre denge hızı bilyeli yatak balast direnci balistik miniakımölçer balon, top (grafik simge) bant bastırma kuşak yazıcı bant bastırma bant-sınırlı bant-geçiren yükselteç

15 band-pass filter band-pass process bandwidth bandwidth control bank of (filters) bank of capacitors banner bar chart bar code bar barge-in tone barometer barrel distortion barrier barrier layer capacitance barrier layer base base address base period base quantity base register base station base unit of measurement baseband amplifier baseband local area network baseband modem baseband signalling baseband baseline baseline document basic feasible solution basic input/output system; BIOS basic solution basis of a space basis set bass control batch input batch processing batch variation batch, lot bathtube curve battery charger battery pack baud Baudot code bay Bayes estimation Bayes solution Bayesian decision theory Bayesian statistics bant-geçiren süzgeç bant-geçen süreç bant genişliği bant genişliği denetimi süzgeç öbeği sığaç grubu büyük başlık çubuk çizim çubuk kod çubuk araya girme tonu basınçölçer fıçı yankılaşımı bozunumu engel engel katmanı sığası engel katmanı 1) taban, 2) temel, 3) üs taban adresi temel dönem temel büyüklük taban yazmacı üs radyosu temel ölçüm birimi. tabanbant yükselteci tabanbant yerel alan ağı tabanbant modemi tabanbantta sinyalleşme tabanbant, tabankuşak 1) dayanak, 2) taban çizgisi dayanak belgesi temel olurlu çözüm temel giriş-çıkış sistemi temel çözüm bir uzayın doğurayı temel küme, doğuran küme bas kontrolü toplu giriş toplu işleme parti değişimi 1) parti, yığın, 2) toplu u-eğrisi batarya yükleci pil takımı baud Baudot kodu yuva, kompartıman Bayes kestirimi Bayes çözümü Bayesçi karar kuramı Bayes istatistiği

16 BCD beacon beacon tracking beam angle beam antenna beam axis beam beam splitter beam transmission beam width bearer services bearing bearing calibration bearing correction bearing error bearing indicator bearing resolution beat frequency beat oscillator beat beaver tail beeper bell-shaped curve bellows belt benchmark problem benchmark test; test bench benchmarking bending radius benign virus Bernouilli trials best estimator best fit beta test beta version, b version between the lines entry between-group variance beyond-the-horizon propagation beyond-the-horizon BIOS; basic input/output system bias current bias error of a measuring instrument bias biased automatic gain control biased estimator biased sample biconic antenna bidirectional antenna bidirectional flow ikili kodlanmış onlu parıldak parıldak yardımıyla izleme huzme açısı yönlendirilmiş anten huzme ekseni demet, huzme huzme bölücü yöneltilmiş yayın huzme açıklığı taşıyıcı hizmetler 1) konum açısı, kerteriz; 2) yatak (motor) kerteriz ayarı kerteriz düzeltme kerteriz hatası kerteriz göstergesi kerteriz çözünürlüğü vuru sıklığı vurulu salıngaç vuru kunduz kuyruğu bipleyici çan eğrisi körük kuşak denektaşı problemi, karşılaştırmalı değerlendirme denektaşı sınaması denektaşına vurmak kıvrılma yarıçapı iyicil virüs Bernouilli denemeleri eniyi kestirici en uygun beta sınaması, ikincil sınama beta sürümü; ikincil sürüm beleş giriş öbekler arası değişinti ufuk ötesine yayılım ufuk ötesi temel giriş-çıkış sistemi ön akım ölçme aygıtının yanlılık hatası yanlılık eşikli otomatik kazanç ayarı yanlı kestirici yanlı örneklem çift konili anten iki yönlü anten iki yönlü akış

17 bidirectional bilateral antenna bilateral control bilinear form bilinear interpolation bilingual keyboard billing error probability billing integrity (probability) bimetal thermometer bimetallic instrument bimodal distribution bin feed bin binarize binary arithmetic operation binary array binary asynchronous communication binary cell binary coded decimal, BCD coding binary digit binary file binary binary image binary logic gate binary logic system binary number system binary one binary rate binary search binary signal binary state binary symmetric channel binary synchronous communication binary to decimal conversion binary tree binary zero bind, to binomial biorthogonal bipolar coding bipolar bipolar nonreturn to zero bipolar return to zero birth rate birth-and-death process bisector bispectrum bistable amplifier bistable bistable relay iki yönlü iki yanlı anten çiftyanlı eşzamanlama çiftdoğrusal biçim çiftdoğrusal aradeğerleme iki dilli klavye faturalandırma yanılgı olasılığı fatura eksiksizliği çiftmetalli sıcaklıkölçer çiftmetalli alet iki-doruklu dağılım seleden besleme sele ikilileştirmek ikili aritmetik işlem ikili dizilim ikili eşzamansız iletim ikili göze ikili kodlanmış onlu ikili sayı ikili dosya ikili ikili imge ikili geçit ikili mantık dizgesi ikili sayı dizgesi iki li tabanda bir ikili hız bölerek arama ikili sinyal ikili durum ikili bakışımlı kanal ikili eşzamanlı iletim ikiliden onluya çevrim ikili ağaç ikili tabanda sıfır bağlamak ikiterimli, binom çiftdikgen kutupsal kodlama iki kutuplu kutupsal sıfıra dönüşsüz kutupsal sıfıra dönüşlü doğum hızı doğum-ölüm süreci açıortay ikiz-spektrum iki durumlu yükselteç iki durumlu iki durumlu röle

18 bit allocation bit error probability bit error rate bit bit instruction bit interleaving bit map bit mapped bit operation bit pattern bit position bit rate bit stream bit string bit-order of transmission bit-oriented bit-oriented protocol bit-serial bit/s bitwise black and white display black body black box black box model blank blank character blanketing blanking level blanking bleeder resistor blind algorithm blind area blind equalizer blind test blind text blinking blob (image region) block block cancel character block chaining block copy block delete block diagonal matrix block diagram block encryption block length block mode block move block overhead block payload bit atama, bit ayırma bit hata olasılığı bit hata oranı ikil, bit bit komutu bit biniştirme bit haritası, bit eşlemi bit eşlemli, ikil eşlemli bit işlemi bit örüntüsü bit konumu bit hızı bit katarı bit dizgisi iletimde bit düzeni ikile yönelik, bite yönelik bite yönelik protokol bit-dizisel bit/saniye bit bit siyah-beyaz ekran kara cisim kara kutu kara kutu modeli boş; boşluk boşluk karakteri (sinyal) ezme, örtme karartma düzeyi silme, tıkama kaçak direnci gözü kapalı algoritma gölgeli bölge gözü kapalı denkleştirici gözü kapalı sınama gizli bilgi, gizli metin yanıp sönme imge bölgesi blok, öbek öbek silme damgası blok zincirleme öbek kopyalama öbek silme öbek (blok) köşegen matris öbek (blok) çizeneği blok şifreleme blok uzunluğu blok blok iletim blok taşıma blok destek bitleri bloğun yararlı yükü

19 block quantization block selection block structured language block transfer block, to block-by-block processing block-write blocking blocking capacitor blocking factor blockout blooming blow-out coil blurring board Bode diagram body bold boldface bookkeeping operations bookmark bookmarked area Boolean algebra Boolean character Boolean function Boolean instructions Boolean operation Boolean operator, logical operator, booster amplifier boot sector boot virus boot, to boot-sector infector bootstrap routine bootstrap sector bootstrap sector virus bootstrap, to bootstrapping border borrow digit bottleneck bottom bottom margin bottom up design bounce bounced mail bound electron boundary condition boundary value problem bounded growth öbek (blok) nicemlemesi blok seçimi blok yapılı dil blok gönderimi 1) öbeklemek; 2) tıkamak öbek-öbek (blok-blok) işleme blok yazma 1) tıkanma; tıkanıklık; 2) öbekleme ayırma sığacı öbekleme (bloklama) boyu (radyo iletişimi) kesilme beneğin parıldaması (ekran) üfleme bobini bulandırma devre kartı; pano Bode çizeneği gövde kalın, koyu kalın yazıyüzü kırtasiye işlemleri yer imi yer imli alan Boole cebri Boole damgası Boole işlevi Boole komutları Boole işlemi mantık işleci, Boole işleci ek güç yükselteci önyükleme sektörü önyükleme virüsü önyüklemek önyükleme virüsü önyükleme yordamı önyükleme sektörü önyükleme virüsü 1) önyüklemek, 2) kendini yükseltmek başlatma, önyükleme sınır ödünç sayamağı (basamağı) darboğaz alt, dip alt boşluk tabandan tepeye tasarım 1) sıçrama (kontak), 2) sekme geri seken posta bağlı elektron sınır koşulları sınır değer sorunu sınırlı büyüme

20 bounded input bounded output system Bourdon tube boxed paragraph bps brace bracket braid braiding of a cable braking control branch address branch admittance matrix branch branch exchange branch removal branch, to branching instruction branching process breach, to breadboard circuit breadboard model break frequency break-even point break-in point breakaway point breakdown breakdown region breaking capacity breaking current breaking torque breakpoint breeches joint bridge circuit bridge bridge rectifier bridge tap bridging loss brightness brilliance bring to front, to broad side broadband amplifier broadband antenna broadband communication broadband broadcast bands broadcast medium broadcast message broadcast station broadcast studio sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem Bourdon borusu kutulanmış paragraf bit/s kaşlı ayraç köşeli ayraç örgü (kablo) kablo örgüsü durdurma denetimi, frenleme denetimi dallanma adresi, sapma adresi dal geçiri matrisi dal ikincil santral dal koparma dallanmak, sapmak sapma komutu dallanma süreci güvenliği kırmak deneysel devre deneme maketi kesim sıklığı başabaş noktası kavuşma noktası (kök yereğrisinin) kopma noktası (kök yereğrisinin) 1) bozulma, 2) delinme (gaz), 3) belverme (madde); 4) ayrıntılı döküm (yazılım) belverme bölgesi kesme yeteneği (şalter) kesme akımı (şalter) durdurma burusu kesme noktası çatal ek (kablo) köprü devresi köprü köprülü doğrultucu hat çıkması, priz, aldı çıkma kayıbı parlaklık parlaklık öne getirmek yansıtıcı - yayındırıcı genişbantlı yükselteç genişbantlı anten genişbantlı iletişim genişbantlı yayın bantları yayın ortamı yayın iletisi yayın istasyonu yayın stüdyosu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

CISA Exam Terminology List

CISA Exam Terminology List Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Havacılık Terimleri Sözlüğü Havacılık Terimleri Sözlüğü Dictionary of Aviation Terms SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 1 - Hava Trafik Müdürlüğü A ABEAM: KERTERİZ Bir uçağın; bir fix, nokta veya yerin yaklaşık 90º sağında veya solunda

Detaylı

Yönetsel Alan (Administrative Domain). Access Mechanism

Yönetsel Alan (Administrative Domain). Access Mechanism BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN Öğr.Gör. Özgür GENÇ Öğr.Gör. Hakan TEKEDERE 2000 Access Mechanism Erişim Mekanizması. Bir veya birden fazla yazma ve okuma kafasını,

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Regulatory Model: T07G Regulatory Type: T07G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe KULLANIM KILAVUZU 1 XP3300 FORCE Türkçe Telif hakkı 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM ve Sonim logosu, Sonim Technologies, Inc'in ticari markalarıdır. Diğer şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları

Detaylı

PRO SERİSİ Network Kamera & Video Sunucu KULLANIM KILAVUZU

PRO SERİSİ Network Kamera & Video Sunucu KULLANIM KILAVUZU PRO SERİSİ Network Kamera & Video Sunucu KULLANIM KILAVUZU INT-PSNC-UM-1106-05 İçindekiler Safety and Regulatory Notices... 3 Bölüm 1: Ürüne Genel Bakış... 5 1.1 Pro Serisi Network Kameralar ve Video Sunucuları

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Computing S e r v i c e s Handbook For METU Personnel

Computing S e r v i c e s Handbook For METU Personnel O D T Ü B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı M E T U C o m p u t e r C e n t e r ODTÜ Personeli için B i l i ş i m Servisleri E l K i t a b ı Computing S e r v i c e s Handbook For METU Personnel

Detaylı