Şişecam Topluluğu Dergisi Mayıs-Haziran 2011 Sayı: 280

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şişecam Topluluğu Dergisi Mayıs-Haziran 2011 Sayı: 280"

Transkript

1 Şişecam Topluluğu Dergisi Mayıs-Haziran 2011 Sayı: 280

2 Şişecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.Ş. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Konut içi Medline Acil Hizmeti Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eşyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komşular n za, kirac iseniz ev sahibinize karş oluşabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin baş na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir çağ rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz Şişecam Topluluğu ndan ayr lsan z bile ayn şartlarla hizmet devam eder, Şişecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.Ş. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.Ş. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal şanlar m za,bayilerimize, topluluktan ayr lm ş bulunan emeklilerimize ve arkadaşlar m za telefonunuz kadar yak n z. Şişecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.Ş. ş Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2011 Yıl 52 Sayı 280 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz Haberler Şişecam, dünya cam üreticileri arasındaki yerini yükseltiyor 4 İlk üç ayda Şişecam da yüksek kâr 6 Paşabahçe, pazar çeşitliliği ile İhracatın Yıldızı oldu 7 Anadolu Cam, Cam Yeniden Cam Projesi ni hayata geçirdi Cam Sempozyumu 10 Genel Müdürümüzün fabrika ziyaretleri 12 Paşabahçe den yenilikler 14 Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor: Hem enerji hem tasarruf 16 Fuar Trakya Cam, fuarlarda yine göz doldurdu 15 İnsan Kaynakları Şişecam Performans Yönetim Sistemi yeniden yapılanıyor 18 Şişecam Liderlik Akademisi tamamlandı Bas ndan 25 Personel Haberleri 26 Endüstri ilişkileri 30 Sağl k 31 Yaz, havuz ve deniz Şişecam Mayıs-Haziran

4 HABERLER Şişecam, dünya cam üreticileri arasındaki yerini yükseltiyor Sişecam Topluluğu 1935 yılında Ulu Önder Atatürk ün direktifleriyle kurulduğunda bir ulusal misyon üstlenmişti: Türk cam sanayiini oluşturmak. Bu amaçla Paşabahçe fabrikasında cam ev eşyası ve cam ambalaj üretimine başlanmış, tek tesise dayalı büyüme dönemi 1960 lara kadar sürmüştür. Ardından Topluluk, camın diğer alanlarında ve tamamlayıcı sektörlerde ürün çeşitlendirmeye yönelmiş, teknolojiye hakimiyet, kapasite artırımı, Ar- Ge nin kurumsallaştırılması ve uluslararası arenaya açılma konuları 1990 lara kadar gelişimin ana temalarını oluşturmuştur. İzleyen aşamada Şişecam küresel atağın hazırlıklarını yapmış, faaliyet ölçeklerini uluslararası baza ulaştırmayı hedeflemiş, yurtiçi ve yurtdışında büyük yatırımlara girişilmiş ve örgütlenmesini de bu küresel iddianın gereklerine göre yeniden yapılandırmıştır ler daha sağlam bir duruşun ve daha değerli bir geleceğin anahtarı olarak tasarlanan hayati coğrafyadaki liderlik vizyonunun adım adım hayata geçirildiği yıllardır. Bu dönemde Şişecam biri ulusal, diğeri ise küresel ölçekte iki önemli ekonomik kriz de yaşamıştır. Şişecam, dünya ölçeğinde firma sayısının çok az olduğu bu faaliyet alanında hem cam sektörünün enerji hassasiyeti, kâra geçiş noktasının ve ölçeklerin büyük olması, damping tehditi, olgun bir sanayi olmanın sektöre teknolojik anlamda girişi kolaylaştırması ve artan rekabet gibi yapısal unsurları gözetmiş hem de hayati coğrafyamızdaki (Doğu Bloğu, Doğu Avrupa, Balkanlar ) siyasi dönüşümler sonrasında oluşan özel süreçleri değerlendirme gayreti içinde olmuştur. Ana coğrafyamız olan Türkiye deki büyüme ihtiyacı her zaman öncelikle ele alınmışken, üretim ve satışların Türkiye dışı payının artırılması, daha geniş coğrafyaların kontrolünü içeren vizyonumuzun gerekleri de yerine getirilmiştir. İlk 10 un eşiğinde Bundan on yıl önce 1 milyar $ lık ciro ile dünya cam üreticileri arasında ancak 20. sırada yer bulabilen Şişecam, bu kararlı ve vizyoner tutumunun bir sonucu olarak artık ilk 10 un eşiğindedir. Özellikle küresel ekonomik krizin daha görünür kıldığı konsolidasyon sonucu Şişecam cam sıralamasındaki yerini yükseltme iddiasını artık daha zor bir alanda kanıtlamakla karşı karşıyadır. Ancak kimi faaliyet alanını kısmen yada tamamen terketmiş, kimi başka cam firmaları tarafından satın alınmış, kimi de yeterince büyüyememiş Consumers, Central Glass, PPG, BSN Glasspack, Johns Manville, Vitro, PPG, Pilkington gibi devlerin geride bırakılmış olması, halen daha alınacak mesafenin varlığının en iyi kanıtıdır. Kuşkusuz sıralamada her üst basamak başarı eşiğini de yükseltmektedir. Ancak 75 yılda sağlanan birikimin önemli bir potansiyel barındırdığı da ortadadır. Şişecam hem mikro düzeyde en iyi maliyet/verimlilik/ katma değer bileşenleri yaratmak hem de dış çevrede oluşan uygun fırsatları değerlendirmeye sürekli hazırlıklı olmak yeteneğindedir. Nihayet bütün bunların ardında en iyiyi hayal eden ve çalışmalarını buna yönlendiren Şişecam çalışanının heyecanı vardır. Daha üstlerdeki Şişecam, şimdi yeni iddialar peşindedir! 4 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

5 Şişecam Mayıs-Haziran

6 HABERLER İlk üç ayda Şişecam da yüksek kâr Şişecam ın 2011 yılı Ocak-Mart döneminde net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla milyon TL ye ulaşırken, net kârı yüzde 45 artarak 154 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlarımızda 2010 sonu ivmesini koruduk 2011 in ilk üç ayında bütçelenenin yüzde 7 üzerinde bir milyon 92 bin TL olarak gerçekleşen satış hacminin, 2010 yılı son çeyreği satışları seviyesine çok yakın olduğunu, 2010 yılı Mart sonuna göre ise, yüzde 18 oranında bir artış gösterdiğini belirten Kırman, "Cari yılın ilk üç ayında, bir önceki üç aylık dönemdeki satış hacmini koruduk. Mevsimsel nedenlere de bağlı olarak, yılın ilk üç aylık dönemleri, satışlarımızın genelde diğer dönemlere kıyasla daha düşük seyrettiği dönemlerdir. Bu nedenle Mart sonunda, 2010 yılı son üç ayı seviyesine yakın tutarda bir satış gerçekleştirilmiş olmasını önemsiyoruz" dedi. Sişecam Topluluğu, 2011 yılı ilk çeyreğinde toplam milyon TL lik satış geliri elde etti. Şirketin üç aylık finansal sonuçlarına göre bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 18 artarken, Şişecam Topluluğu net kârı da yüzde 45 lik artışla 154 milyon TL ye ulaştı. Şişecam Topluluğu, Ocak Mart 2011 döneminde toplam cam üretiminde yüzde 31, soda üretiminde ise yüzde 17 oranında artışla, yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında toplam 942 bin ton cam, 464 bin ton soda üretimi gerçekleştirdi. Şişecam Topluluğu'nun 2011 yılı Mart dönemine ilişkin mali tablolarının İMKB de açıklanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2011 yılı ilk üç aylık sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada; 2011 yılına geçmiş yılın yarattığı itici gücün de etkisi ile iyi başladık. Mart ayı sonu itibariyle milyon TL ye yakın bir seviyede gerçekleşen konsolide satışlarımız, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında bir artış gösterdi in ilk üç aylık dönemi sonunda 154 milyon TL ye yaklaşan toplam net kârımızdaki artış oranı ise yüzde 45 olarak gerçekleşti" dedi. Marjlarımızdaki iyileşme sürüyor Mart ayı sonu itibariyle 291 milyon TL konsolide FAVÖK hacmine ulaşıldığını dile getiren Kırman, yılın ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine göre toplam cam üretiminde yüzde 31, soda üretiminde ise yüzde 17 oranında artış olduğunu, bu suretle önemli bir maliyet avantajı sağlandığını belirterek, faaliyette bulundukları sektörlerde kârlılığın ve rekabet gücünün üretim hacmi ile sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu hatırlattı. Kırman, şöyle devam etti: "FA- VÖK ve brüt kâr marjımız, temel olarak üretim hacmimizdeki yükselişe bağlı olarak 2010 yılı Mart ayındaki marjların sırasıyla 3,6 ve 4,6 puan üzerinde, aynı sırada yüzde 26,5 ve yüzde 33 gibi tatminkâr seviyelerde oluştu. Üretim hacmindeki artış, marjlarımızdaki iyileşmede en önemli etken. Bu marj seviyeleri, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamıza hizmet edecek şekilde, hem yurtiçi hem de yurtdışı rekabete karşı topluluğumuzun kısa vadeli esnek ve hızlı taktik kararlar alma yeteneğine sahip olmasını sağlıyor, uzun vadeli rekabet gücümüzü pekiştiriyor. 6 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

7 Üç aylık net kâr 154 milyon TL Mart ayı sonunda 154 milyon TL düzeyindeki toplam, 123 milyon TL ana ortaklık payına düşen net kârın, önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yaklaşık yüzde 45,6 ve yüzde 43,5 oranında artış gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yılın ilk üç aylık döneminde dört üretim grubumuzun, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı faaliyetleri oldukça başarılı geçti. Satış hacmimizdeki artışın yanında, marjlarımızın da önceki yıldan daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesi, bu dönemde konsolide kârımızı olumlu etkiledi. Ancak, ekonomik işleyişin olumlu çizgisini sürdürmesi, talebin devam etmesi halinde yıl sonu beklentilerimize ulaşmamız mümkün olabilecek. Özellikle ikinci altı ayda hammadde ve enerji fiyatlarının olumsuz yönde değişme ihtimalinin tüm ekonomiyi ilgilendirecek sonuçları getirmesi de gözden kaçırılmaması gereken bir husustur yılı için planladığımız yatırımlar sürüyor 2011 yılı sonuna doğru üretime başlaması öngörülen Cam Ambalaj Grubu nun Bursa ve Yenişehir Kompleksi ndeki 4'üncü fırın yatırımının planlandığı şekilde sürdüğünü, yıl sonu itibariyle Türkiye de 900 bin tonun üzerinde cam ambalaj üretim kapasitesine ulaşılacağını belirten Kırman, 2011 yılında yurtiçi ve yurtdışında programımıza aldığımız yatırımlara ilişkin çalışmalar belirlenmiş olan zamanlama paralelinde devam ediyor. Ukrayna daki 85 bin tonluk cam ambalaj şirketi satın alma süreci Mart ayı başında sonuçlandı" diyerek sözlerini tamamladı. Paşabahçe, pazar çeşitliliği ile İhracatın Yıldızı oldu Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve ihracatın ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik olarak yeni ürün, ürün ve pazar çeşitliliği, katma değeri yüksek mal ve ihracatı ile ihracat performansının artırılması gibi ölçütler baz alınarak düzenlenen ''İhracatın Yıldızları İhracatı Teşvik Ödülleri 2010, 3 Mayıs 2011 de sahiplerini buldu. İhracatçı firmaları ödüllendirme yolu ile teşvik etmeyi amaçlamak üzere gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl 4 kategoride toplam 18 firma ödüle layık görüldü. Miktar ya da nominal ihracat geliri düzeyine bakılmaksızın, en fazla sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren ya da herhangi bir ürünün ilk kez ihracatını gerçekleştiren firmaların değerlendirmeye alındığı Yeni Pazar - Pazar Çeşitliliği kategorisinde 2010 yılında toplam 133 ülkeye ihracat yapan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. birincilik ödülüne layık görüldü. Düzenlenen törende Paşabahçe Cam adına ödülü Yurtdışı Satış Şefi Hakan Güney aldı. Akbank Kobi Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür ün elinden ödülü alan Hakan Güney, Paşabahçe olarak cam ev eşyası sektöründe dünyada 3 üncü, Avrupa da ise 2 nci sıradayız. Bu dalda ödül almaktan onur duyuyoruz dedi. Şişecam Mayıs-Haziran

8 HABERLER Anadolu Cam, Cam Yeniden Cam Projesi ni hayata geçirdi Anadolu Cam, ÇEVKO Vakfı ve Maltepe Belediyesi işbirliği ile Cam Yeniden Cam Projesi nin ilk uygulaması, Şişecam Cam Ambalaj Grup Başkanı Ekrem Barlas, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer in katılımıyla Kadir Has İlköğretim Okulu nda 11 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında gönüllü eğitmenler ilk etapta Maltepe ilçesi ilköğretim okullarında iki bin öğrenciyi cam ambalaj ve geri dönüşümü konusunda bilinçlendirecek sonuna kadar toplam 15 bin öğrenciye yüzde 100 geri dönüşümlü tek ambalaj olan camın hem sağlık hem çevreyi koruma adına yarattığı fark anlatılacak. Sişecam Topluluğu Cam Ambalaj Grubu şirketi Anadolu Cam; cam ambalaj kullanımı ve camın geri dönüştürülmesini destekleyen misyonu çerçevesinde Cam Yeniden Cam Projesi nin ilk adımını İstanbul da, Maltepe Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı nın işbirliği ile Kadir Has İlköğretim Okulu nda uygulamaya koydu sonuna kadar toplam 15 bin öğrenciye ulaşılacak Gelecek nesillere çevre bilincinin ve cam geri dönüşümünün aktarılması, camın hem çevre hem de sağlık açısından doğru ambalaj olduğunun anlatılması adına hayata geçirilen proje ile ilk etapta iki bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırılması planlanan proje ile 2011 yılı sonuna kadar ise toplam 15 bin öğrenciye ulaşılmış olacak. Çevre gönüllüleri eğitim verdi Çevre gönüllülerinin liderliğinde ilköğretim çağındaki öğrencilere am- 8 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

9 balaj olarak camın tercih edilme sebepleri ve geri dönüşümünü anlatan eğitim sunumları sonrasında, çocuklara üzerinde proje temasını taşıyan çanta, tişört, geri dönüşüm filmini içeren CD ve eğitime özel katılım sertifikası verildi. Tamamı eğitmenlik tecrübesine sahip 20 çevre gönüllüsü eğitmenin görev aldığı projede gönüllüler arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler, mühendisler yer aldı. Cam ambalaj kumbaraları yerleştirilecek Maltepe den başlayarak önce İstanbul genelinde sonra da farklı illerde sürdürülecek proje çerçevesinde bir yandan öğrencilere cam ambalajın geri dönüşümü ve özellikleri hakkında bilgi verilirken, diğer taraftan cam ambalaj geri dönüşümünün artırılması için çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda site ve konut bölgelerine cam ambalaj kumbaraları yerleştirilerek tüketicilerin bu alanda bilinçlendirilmesi ve kaynağında ayrı toplamaya yönlendirilmesi sağlanacak. İlk etapta, Maltepe ilçesinde mevcut kumbara sayısının 10 katına çıkarılması hedefleniyor. Ekrem Barlas : Doğa anaya borcumuzu geri ödemeliyiz... Cam Yeniden Cam projesinin başladığı Kadir Has İlköğretim Okulu nda Okul Müdürü Selahattin Demirci nin çevre ile ilgili her türlü faaliyeti yürekten desteklediklerini belirten açılış konuşmasının ardından söz alan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, proje kapsamından bahsederek çocukların destek ve ilgisini beklediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Şişecam Cam Ambalaj Grup Mehmet Bingöl Ekrem Barlas Başkanı Ekrem Barlas, Sevgili genç arkadaşlarım diye seslendiği öğrencilere içinde yaşadığımız doğanın çok kıymetli olduğunu ve bütün ambalaj malzemelerinin bir şekilde geri dönüştürülebilmesine rağmen camın sonsuza kadar kalitesini kaybetmeden yeniden eritilerek üretime katılabilmesi özelliği nedeniyle farklı bir yeri olduğunu açıkladı. Böyle bir ambalaj malzemesini kullanmak doğadan aldıklarımızın bir kısmını geri vererek doğaya olan borcumuzu ödemeye yardımcı olacaktır diyen Barlas tan sonra söz alan Maltepe İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl ise dünyamızı tüketmemek için geri dönüşüme önem verilmesi gerektiğini ve belediye olarak bu konudaki çalışmaların, öğrencilerin de katkı ve desteği ile sürdürüleceğini ifade etti. Şişecam Mayıs-Haziran

10 HABERLER 26. Cam Sempozyumu Dört oturumdan oluşan sempozyumda teknik inovasyon konusuna ağırlık verildi. Sişecam Topluluğu nun bilim, teknoloji ve yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak, bilgiyi paylaşmak, çalışanlar arası iletişimi ve rekabet gücünü artırmak amacıyla aralıksız olarak organize ettiği Cam Sempozyumu nun 26 ncısı 27 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirildi. İş Sanat Kültür Merkezi nde organize edilen sempozyuma 326 kişi katıldı. 4 oturumdan oluşan sempozyumda teknik inovasyon konusuna ağırlık verildi. Alışılagelmişin dışında, farklı bir şekilde düzenlenen sempozyumda topluluk dışından çeşitli uzman katılımcılar yer aldı ve tüm cam dünyasının Ar-Ge vizyonu paylaşıldı. Araştırma ve Geliştirme Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Teoman ın Şişecam ve Ar-Ge Geleceğe Bakış konuşmasından sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Gün boyu devam eden sempozyumda 6 tanesi yabancı konuşmacı olmak üzere toplam 31 yazar yer alırken, 16 adet bildiri sunuldu. İnovasyon temasına ayrılan açılış oturumunda Portland Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Dündar Kocaoğlu, "Yeni Dünyada İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi" başlıklı bildirisinde, günümüzün dünyasında ekonomik başarı için bilginin egemen güç ve teknolojik yenilikler gerçekleştirme zorunluluğun neredeyse bir ön koşul olduğunu ve bu konunun önemini tarihsel perspektiften bakarak anlattı. Fraunhofer Enstitüsü Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi ve Öngörüsü Yetkinlik Merkezi Başkanı Dr. Anetta Kubler'de, İnovasyon Oluşturmada (veya Tetiklemede) Etkin Metodoloji olarak Öngörü başlıklı bildiriyi sundu. Anjelika Akbar ın piyano konseri ardından düzenlenen kokteyl sonrasında sempozyum sona erdi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman açılış konuşmasında şunları söyledi: Değerli konuklarımız, Sevgili Şişecamlılar, Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Sizler de anımsayacaksınız; geçtiğimiz yıl Şirketimizin 75. kuruluş yıldönümünde düzenlediğimiz 25 inci Cam Sempozyumu nda farklı bir açılım yapma yolunda adımlar atmıştık ve bu adımlar daha dışa açık, cam konusundaki bilgilerimizi paylaşmanın yanı sıra başkalarının da sahip olduğu bilgileri tarafımızdan paylaşılmasını amaçlayan bir yaklaşımı da içeriyordu. 26. Cam Sempozyumu nda da bu 10 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

11 yaklaşımın daha genişletilerek sürdürüldüğünü görmek, gerçekten bana mutluluk veriyor. Bu çerçevede de böylesine gelişen bizim ufkumuzu açma yolunda farklı bir yola giren sempozyumda bulunmaktan sizler gibi ben de büyük onur duyuyorum. Sizler de biliyorsunuz biraz önce Sn. Teoman da ifade etmeye çalıştı, Türkiye Sanayii Stratejisi nin uzun vadeli vizyonunu Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak şeklinde bir belirlemeye konu ettiler. Hepimizin yakından bildiği gibi ülke sanayinin gelişebilme performansı kendi becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin, ağırlığı ile doğru orantılı olarak gelişmektedir. Gelişmiş ekonomi örnekleri de bunu doğrulamaktadır. Günümüzde Türkiye nin içerisinde bulunduğu ve izlemekte olduğu ekonomik politikaların orta ve uzun vadede refahı yükseltmesinin hiç şüphesiz doğal sonucu, teknoloji anlamında ilerlemesi gerektiğidir. Bunu sağlayamadığı durumlarda bu gelişmeyi ve ekonomik büyümeyi sürdürme imkanı da yoktur. Cam sektörü açısından da bu, sistemin bir parçası olmasından dolayı başkaca bir anlayışın benimsenmesi söz konusu olamaz. Bu politikaların hayata geçirilmesi yolunda Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ne ilişkin düzenlemelerle Ar-Ge teşvikleri de artırılmış, şirketlerin bu yöne doğru gitmelerini sağlamak amacıyla düzenlemeler getirilmiş ve ağırlıklı olarak üniversitelerle olan işbirliğinin de artırılması amaçlanmıştır. Hiç şüphesiz bu konuda bizim sahip olduğumuz Ar-Ge kültürünün bu konumda işleyişi daha kolaylaşacak, bizlerin bundan daha çok verim elde etme imkanı da olacaktır. Ayrıca her zaman söylediğimiz ve övündüğümüz gibi bu çerçevede Ar-Ge üssü olarak da Cam Araştırma Merkezi miz tescil edilmiş bulunmaktadır. Buna ilişkin belge ve berat da tarafımıza verilmiştir. Sizler de yakından izliyorsunuz, şirketimiz 2010 yılı ekonomik anlamdaki finansallarını yüksek bir performansla tamamladı. Ancak bu çizginin daha yukarılara taşınması ve süreklilik gösterecek biçimde ileriye götürülebilmesi, ürün yelpazesinin çeşitlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesinden geçiyor. Bunun dışında bu büyüklüğü gereği gibi taşıma imkânımızın olmadığını sizler de yakından biliyorsunuz ve dolayısıyla Ar-Ge nin bizim açımızdan olan önemi giderek daha artıyor. Finikelilerden bu yana camın girdiği şekiller, camın aldığı formlar ve insan hayatında oynadığı rol, görüyoruz ki çok net bir şekilde büyüyerek ve genişleyerek devam ediyor. Dolayısıyla cam açısından yapılacak çok daha şey olduğunu peşinen kabul etmemiz ve bunu da Ar-Ge yolu ile hayata geçirerek, ticari alana doğru yönlendirmemiz lazım. Sadece ülke beklentileri değil, şirketimizin ileriye yönelik beklentileri kapsamında da Ar-Ge ye verdiği önemi hepiniz biliyorsunuz. Bu önem yapılanması açısından Ar-Ge, 2011 yılında daha farklı bir yapı ile devam edecek ve Ar-Ge, üzerine odaklandığı konularda, üretim noktalarına çok daha farklı açılımlar getirmeye çalışacak. Ve bu anlamda şöyle baktığımız zaman önümüzdeki dönemlerde Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ürün çeşitliliği artırılması, katma değer kazandırılmış ürünler yapılması ve bu bağlamda da araştırma faaliyetlerinin ağırlaştırarak genişletilmesi yönünde çaba sarf edecektir. Hiç şüphesiz burada Ar- Ge yi konuşurken sadece Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı faaliyetlerinden bahsetmemiz ve bu işle sınırlı kalmamız da mümkün değil. Özellikle üretim birimlerinde ve bir anlamda gruplarımızda bu konudaki çabaların da giderek artırılması ve birlikte sinerji sağlayarak bu işi ileriye doğru taşımak hepimizin müşterek sorumluluğu arasındadır. Ve özellikle enerji, çevre ve iklim değişikliği konusunda önümüzdeki sorunlar ve aşmamız gereken engeller bizim enerji öncelikli olmak üzere bütün ezberlerimizi tekrar gözden geçirmemizi de gerekli kılıyor. Alışkanlıkları bir kenara bırakarak tekrar tekrar konuların üzerinde durmak yeni açılımlar yapma yolunda çaba sarf etmek bir başka zorunluluk. Önümüzdeki birkaç yıllık dönemde yaratıcı sermayemizin bu şekilde yönlendirilmesi ve tariflenen yönde odaklanması, bu değişimin daha hızlı bir şekilde dünya pazarlarına mal üretecek çeşitlilikte yapıya kavuşturulması bakımından hayata geçirilmesi konusundaki sizlerin vereceği destekten hiçbir şüphem yok. Yaratıcı fikirlerinizle, bilgi birikiminizle etkin çalışarak Şişecam ı en iyi olma yolundaki hedefine ulaştırmada en büyük destek sizlersiniz. Bu yaratıcılık da sizde var. Bunu tekrar ediyorum ki, sadece belli bir birim, bir bölüm olarak görmeden, bütün Şişecamlılar olarak bu konudaki katkılarımızı buraya yoğunlaştırmamız gerektiğini tekrar vurguluyorum. Bu görüşler çerçevesinde 26. Cam Sempozyumumuza gelen bütün katılımcılara ve bu vesile ile bu dönem tekrar bir dönüş yapan sayın Yönetim Kurulu Başkanı na buraya kadar geldiği için özellikle teşekkür etmek istiyorum, başarılı olmasını diliyorum ve bu sempozyumda daha ileriye yönelik açık fikirlerle Şişecam ın geleceği açısından önemli açılımlar yapma fırsatının da doğacağını düşünerek hepinize teşekkür ediyorum ve emeği geçen arkadaşları da bu vesile ile kutluyorum. Şişecam Mayıs-Haziran

12 HABERLER Genel Müdürümüzün fabrika ziyaretleri Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluk fabrikalarını ziyaret ediyor. Yenişehir Bölgesi Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ve Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Şişecam Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Düzcam Grup Başkanı Teoman Yenigün ve Cam Ambalaj Grup Başkanı Ekrem Barlas, 3 Haziran 2011 tarihinde Yenişehir Bölgesi ndeki fabrikaları ziyaret ettiler. Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. de başlayan program kapsamında ilk olarak bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve Fabrika Müdürü Habib Orhon, dördüncü fırın hakkında bilgi aktardı. Ardından, fabrika yöneticileri ile birlikte fabrika ve 4. fırın inşaat sahası gezildi. Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. nin ardından Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ye geçildi. Öğle yemeği fabrika çalışanları ile birlikte yenilerek, sohbet edildi. Yemeği takiben yapılan toplantıda Fabrika Müdürü Mehmet Ali Tiryaki tarafından tesislere ilişkin bilgiler aktarıldı ve yöneticilerin değerlendirmeleri alındı. Daha sonra program; float cam, kaplamalı cam, beyaz eşya camı ve mimari cam hatlarının gezilmesiyle sona erdi. Fabrika ziyaretlerine katılan Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil ile Organize Sanayi Bölgesi ne ilişkin konular görüşüldü. Trakya Bölgesi Trakya Cam fabrikası ve Otocam fabrikası 6 Haziran 2011 Pazartesi günü Düzcam Grubu nun Trakya Bölgesi ndeki fabrikaları ziyaret edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kırman a Lüleburgaz da bulunan Trakya Cam Sanayii A.Ş. Trakya fabrikası ve Otocam fabrikası tesislerini gezerken Düzcam Grup Başkanı Teoman Yenigün, Geliştirme Başkan Yardımcısı Ertan Tanyeli ve Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Reha Akçakaya eşlik etti. Sabah erken saatlerde başlayan program kapsamında ilk olarak Trakya fabrikası ziyaret edildi. Yapılan değerlendirme toplantısında Fabrika Müdürü Gökhan Atikkan tarafından Trakya fabrikasında gerçekleştirilen üretim, maliyet düşürme ve geliştirme projeleri ile yatırım programları konusunda bilgi verildi. İşletme gezisiyle devam eden ziyaretin ardından Otocam fabrikasına geçildi. Otocam fabrikasında Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Prof. Dr. Kırman a, yeni projeler ve teknolojik geliştirmeler konusunda Otomotiv 12 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

13 PB Kırklareli fabrikası Camları İşletmeler ve Geliştirme Müdürü Çağatay Suner tarafından bilgi aktarıldı. Toplantıyı takiben işletme gezisi yapıldı. Kırman ın gezisi Paşabahçe Kırklareli fabrikası ziyareti ile devam etti. Paşabahçe Kırklareli fabrikası Aynı gün, Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Taner Uz, Üretim ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Cavit Ustaoğlu ile Paşabahçe Kırklareli fabrika Müdürü Muhammed Yalçınkaya ve fabrika yöneticilerinin katılımı ile yapılan toplantıda Prof. Dr. Kırman a fabrikanın makine parkı, ürün çeşitliliği, üretim ve satış performansı hakkında bilgi aktarıldı. Aynı dönemde üretim ve tasarrufa yönelik olarak hayata geçirilen geliştirme projeleri ve bunlardan elde edilen kazanımlar hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca 2011 yılında uygulamaya alınacak diğer projeler üzerinde de duruldu. Ziyaret işletme bölgesinde yapılan gezi ile tamamlandı. Tuzla Bölgesi Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. Tuzla fabrikası 7 Haziran 2011 günü Tuzla bölgesinde yer alan Camiş Ambalaj Tuzla fabrikası ile Paşabahçe Mağazaları A.Ş. ziyaret edildi. Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. Tuzla fabrikasında Prof. Dr. Kırman ve CEE Grup Başkanı Taner Uz ile fabrika yöneticilerinin katıldığı toplantıda yapılan sunuşla ofset ambalaj sektöründeki yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler ile fabrikanın faaliyet performansları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Camiş Ambalaj ın geçmişteki büyüme trendleri analizi incelenerek gelecekte bu büyümenin sektörde de devam edeceği vurgulandı ve şirketin ileriye yönelik stratejileri genel olarak değerlendirildi. Sunuşun ardından yapılan fabrika gezisinde yatırımı yeni realize edilen katlama yapıştırma ve kesme-koparma makineleri de üretim esnasında incelendi. Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Paşabahçe Mağazaları na gidilerek Genel Müdür ve Grup Başkanı na sunuş yapıldı. Şirketin Mayıs sonu itibariyle gerçekleştirdiği performans ile yıl sonu hedeflenen satışlar, açılması planlanan mağazalar ve mağazaların 2011 yılı içerisinde başlattığı projelerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Sunuşun ardından yenilen öğle yemeği sonrası Paşabahçe Mağazaları nın ambarı gezildi. Topkapı Bölgesi Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Topkapı Fabrikası 8 Haziran 2011 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Kırman, Cam Ambalaj Grup Başkanı Ekrem Barlas ile birlikte Topkapı fabrikasını ziyaret etti. Öncelikle, yapılan değerlendirme toplantısında Fabrika Müdürü Tahsin Vurgun tarafından fabrikada yürütülen projeler, üretim ve mali durum konularında bilgi aktarıldı. Toplantı bitiminde ise üretim, soğutma sonu ve ecza şişelerinin üretildiği temiz odada incelemelerde bulunuldu. Genel Müdür ayrıca fabrika içerisinde yer alan Tasarım Merkezi ni de ziyaret ederek tasarım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şişecam Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ın yurtiçi ve yurtdışı fabrika ziyaretleri devam edecek olup gelecek sayımızda diğer bölge ziyaretleri de aktarılacaktır. AC Topkapı fabrikası Şişecam Mayıs-Haziran

14 HABERLER Paşabahçe den yenilikler: Paşabahçe den keyfin yeni tasarımı: Heybeli Çay Seti Paşabahçe nin yepyeni çay seti Heybeli ile çay keyfi yeniden tasarlandı. Şehrin keyfini bardaklarına taşıyan Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Heybeli çay seti, şık ve zarif tasarımı ile göz zevkine hitap ettiği gibi Paşabahçe nin kalitesi ve inceliğiyle içim zevkini de artırıyor. Heybeli nin tasarımında; şıklığı ve sadeliği dışında öne çıkan bir diğer özellik ise çay bardağının, çay tabağındaki yerine tam olarak oturması, bir başka deyişle kilitlenmesi. Bu özellik bardağın çay tabağından kayma olasılığını azaltarak, kullanım kolaylığı sağlıyor. Heybeli çay setinin getirdiği bir başka yenilikse alışıldığı üzere 6 lı değil 4 lü ambalajlarda satışa sunulması. Bu yenilikçi ve farklı bakış açısı dörtlü ambalajın çok daha pratik ve ihtiyaca yönelik olması nedeniyle ortaya çıktı. Ambalajı Behiç Ak ın desenleriyle süslü Heybeli nin ambalajındaki tek yenilik bu değil; ürünün ambalajı ünlü karikatürist Behiç Ak ın birbirinden güzel desenleriyle süslendi. Behiç Ak ın özel olarak çizdiği bu desenler, ürünün ambalajına eğlence ve estetik katıyor. Bu sayede Heybeli çay seti hoş ve farklı bir hediye olma özelliği kazanıyor. Yepyeni bir kana! Doğanın rengi olan yeşil ve canlılığın rengi olan turuncu kapak seçenekleriyle Basic kanalar, sıcak yaz günlerinde soğuk içeceklerinizi ikram etmeniz için ideal Yalın ve ergonomik tasarımıyla beğeninizi kazanacak olan bu yeni ürün, yaz boyunca sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Denizli web sitesine ödül Avrupa'nın en önemli el imalatı cam markalarından biri olarak bilinen Denizli, Türk tasarımcılarının olduğu kadar Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İtalya gibi farklı kültürlerden tasarımcılarla da işbirliği yaparak her yıl 300'ü aşkın özgün yeni Denizli ürününü tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Denizli markasının Crema firması tarafından 2011 yılında yenilenen web sitesi, görsel olarak camın şeffaflık özelliğini yansıtırken, aynı zamanda Denizli nin bir tasarım markası olma niteliğini de ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı. Yirmibeş binden fazla ürün çeşidi bulunan Denizli web sitesinde, özellikle ürünler bölümünde yer alan detaylı arama motoru sayesinde, aranılan ürünlerin fonksiyon veya diğer özelliklerine göre kolayca ulaşılabilirlik sağlandı. Crema firması, yenilenen sitemizle ABD de The Interactive Media Council, Inc. - IMC tarafından düzenlenen uluslararası yarışmaya katılmış; Consumer Goods kategorisinde Üstün Başarı - Outstanding Achievement ödülünü kazandı. 14 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

15 Trakya Cam, fuarlarda yine göz doldurdu Tüm ürün yelpazesi ile İstanbul Yapı Fuarı nda Trakya Cam, 27 Nisan 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 34. Uluslararası Yapı İstanbul 2011 Fuarı na 99 metrekarelik standı ile katıldı. Açılışını dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Almanya Federal Cumhuriyeti İmar Bakanı Dr. Peter Ramsauer ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş ın yaptığı fuar, 81 bin metrekare salon ve açık alanda organize edildi. Yaklaşık bin 100 katılımcı firmanın standları ile yer aldığı fuarda 56 ülkeden 111 bin 320 ziyaretçi firmalar ile buluştu. Trakya Cam, standında yapılarda ısı ve ses yalıtımı, güneş kontrolü, emniyet ve güvenlik sağlayan cam ürünleri ile dekorasyon camlarını sergiledi. Fuarda ön plana çıkan temalar arasında, dünya gündemindeki en önemli konulardan biri olan, ülkemiz için de ayrıca önem taşıyan enerji tasarrufu yer aldı. Bu kapsamda, Trakya Cam standında Enerji Tasarrufunda Cam adlı bir bölüm oluşturuldu. Trakya Cam ın pencerelerde en iyi ısı yalıtımını sağlayan kaplamalı yalıtım camı üniteleri Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor un yalıtım özellikleri, hazırlanan düzenekler vasıtasıyla ziyaretçiler tarafından test edildi ve geniş bir kesime ürün tanıtımı yapıldı. FUAR Trakya Glass Bulgaria EAD, 234. Targovishte Geleneksel Bahar Ticaret Fuarı nın ana sponsoru 234. Targovishte Geleneksel Bahar Ticaret Fuarı, 9 15 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşti. Trakya Glass Bulgaria EAD, bölgedeki yatırımları ve yerel yönetimlerle işbirliği paralelinde bu yıl fuarın ana sponsoru oldu. Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam ve Cam Ev Eşyası fabrikaları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuara 90 metrekarelik ortak bir stand ile katılarak cam ürünlerini sergiledi. Açılış kapsamında, Targovishte Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Trakya Glass Bulgaria EAD standını ziyaret etti ve ürünler hakkında bilgi aldı. Şişecam Mayıs-Haziran

16 HABERLER Trakya Cam ın yalıtım camları Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor, hem enerji tasarrufuna hem de çevre korumaya katkı sağlıyor Dünyadaki enerji tüketimi, nüfus artışı ve sanayideki gelişmelere paralel olarak hızla artmakta ve tüketilen enerjinin büyük bir bölümü kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılarak sağlanmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucunda atmosfere salınan CO 2 ve diğer gazlar, çevre kirliliğine ve oluşturdukları sera etkisi sonucunda küresel ısınma ile iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Günümüzde birçok ülke, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji tüketimini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Ülkemizde tüketilen enerjinin %30 u binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılmaktadır. Binalardaki ısı kaybının da %30 u yalıtımsız pencerelerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda pencerelerde ısı yalıtımı ve güneş kontrolü yapılarak sağlanacak enerji tasarrufunun önemi ortaya çıkmaktadır. Pencerelerde yalıtımın en önemli unsuru ise camdır. Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji tasarrufu sağlayan camların kullanımı zorunlu tutulmakta, teşviklerle desteklenmektedir. Enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü ithal eden ülkemizde de binalarda enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımını destekleyen yönetmelikler mevcuttur. Ülkemizde, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik yeni binalarda 2011 yılı başından itibaren, mevcut binalarda ise 22 Mayıs 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu belge binanın ısıtma, soğutma ve aydınlatma için gerekli toplam enerji ihtiyacını ve enerji tüketim sınıflandırmasını içermektedir. Enerji Kimlik Belgesi ile yeni binaların yalıtımsız olması engellenirken, mevcut binalarda en kısa sürede yalıtım tedbirleri alınması gerektiği mesajı verilmektedir. Çünkü Enerji Kimlik belgesi olmayan ya da yüksek enerji tüketimi olan binalar kiralama veya satın almada tercih edilmeyecek, belgeye sahip ve enerji tüketimi düşük olan binalar ön plana çıkacaktır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yapı malzemelerinin yalıtım değerleri ve hesap yöntemleri için TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardını referans olarak almaktadır. Bu standartta yeni binalarda pencereler için istenen ısı geçirgenlik katsayısının sağlanabilmesi için yeni binalarda Low-E ve Solar Low-E kaplamalı yalıtım camlarımız Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor un kullanılması gerekmektedir. Trakya Cam tarafından üretilen Low-E ve Solar Low-E kaplamalı camlarla yapılan Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor ürünleri ile pencerelerde ısı yalıtımı en iyi şekilde sağlanmakta ve yönetmeliklere uygun binalar inşa edilmektedir. Isıcam Sinerji ile, ısı kayıpları standart çift cama göre %65 lere kadar azaltılmakta ve yakıt masraflarından tasarruf edilmektedir. Isıcam Sinerji nin üç camlı uygulamasında (ünitenin iki low-e kaplamalı cam içer- 16 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

17 mesi durumunda) ise ısı kayıpları standart çift cama göre %80 e kadar azaltılarak mantolama yapılmış bir duvara eşdeğer yalıtım sağlamak mümkün olabilmektedir. Ülkemizin bazı bölgelerinde ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Bu durumda binada ısı yalıtımının yanı sıra güneş kontrolü de önem kazanmaktadır. Isıcam Konfor, ısı kontrol özelliğine ilave olarak, güneş kontrol özelliğine de sahip olduğundan, Isıcam Konfor ile kışın yakıt, yazın da klima masraflarından tasarruf sağlanmaktadır. Pencerelerde Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor kullanılması durumunda sağlanan enerji tasarrufu ile aile bütçesinde ve ülke ekonomisinde önemli kazanımlar elde edilecek ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmamız mümkün olabilecektir. Örneğin, İstanbul da TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına uygun olarak projelendirilmiş 20m 2 camlama yüzeyine sahip 100m 2 lik konutta klasik çiftcam yerine Isıcam Sinerji kullanılması durumunda her yıl 172m 3, bünyesinde iki Low-E kaplamalı cam bulunduran üçlü Isıcam kullanılması durumunda ise her yıl 238 m 3 daha az doğal gaz tüketileceği öngörülmektedir. Şirketimiz, enerji tasarrufu sağlayan Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor ürünlerimizin yeni binalarda kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, kamu ve özel sektör proje yetkilileri ile sürekli görüşmeler yapmakta ve ürünlerimiz ile ilgili eğitimler vermektedir. Toplulukta bir ilk Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Şişecam ın ilk TS EN Enerji Yönetim Sistemi Belgesini aldı. Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Atık Isı Geri Kazanım yatırımı ve enerjiyi verimli kullanma konusundaki başarılı çalışmaları ile TSE tarafından verilen, TS EN Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazandı. Trakya Yenişehir Cam fabrikası, Şişecam Topluluğunun yanı sıra endüstri şehri Bursa nın da belgeyi almaya hak kazanan ilk kuruluşu oldu. Dikkat fotoğraf makinesi çıkabilir Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Ekokampüs projesi olarak Mayıs ayı içinde 4 gün boyunca cam ambalaj toplama yarışması düzenlendi. Geri dönüşüm bilincini artırmak ve cam geri dönüşümüne destek olmak amacıyla yapılan çalışmanın ödül kısmına ise Anadolu Cam Sanayii A.Ş. katkıda bulundu. Dikkat Fotoğraf Makinesi Çıkabilir duyurusuyla yola çıkılan projede, proje ekibi 4 gün boyunca 2 bine yakın cam ambalaj toplandığını, katılımın çok yoğun geçtiğini belirtti. Yurtları dolaşıp, çöplerden şişeleri toplayarak yarışmaya katılan öğrencilerden 1. ve 2. arasındaki fark az olunca, her ikisi de ödülü almaya hak kazandı. Sabancı Üniversitesi CIP(Civic Involvement Projects) ofisi proje ile ilgili haberleri kendi web sayfası ve sosyal ağ siteleri üzerinden de duyurdu. Şişecam Mayıs-Haziran

18 İNSAN KAYNAKLARI Şişecam Performans Yönetim Sistemi yeniden yapılanıyor Sişecam Topluluğu bünyesinde Türkiye de çalışan tüm aylık ücretli personele yönelik uygulamaya alınacak olan Performans Yönetim Sistemi, dinamik bir süreç ve örgütsel bir sistem olarak ARGE Danışmanlık ın yönlendirmesiyle yeniden tasarlandı. Performans Yönetim Sistemi birey ve kurum performansının geliştirilmesi ana amacıyla mevcut durumun tanımlanması ve gelişim alanlarının belirlenmesini hedefleyen bir araçtır. Amaç potansiyelin belirlenerek, ileriye dönük gelişim ve iyileştirme planlarının yapılması, geçmiş performansın değerlendirilerek yönlendirmelere girdi oluşturmasıdır. Performans Yönetim Sistemi Temel Prensipler 1. Performans Yönetim Sistemi Yetkinlik ve Hedef boyutlarından oluşmaktadır. Yetkinlik ve Hedeflerin performans değerlendirme içindeki ağırlıkları unvan gruplarına göre farklılık göstermekte ve başlangıç pozisyonlarında yetkinlikler daha fazla ağırlığa sahipken, yönetici pozisyonlarında hedeflerin ağırlıkları artmaktadır. Yetkinlikler pozisyonlara göre tanımlandı. İşten beklentiler ve iş yapma biçimi değişmediği sürece o iş için tanımlanan yetkinliklerin de değişmesi beklenmemektedir. Hedefler bireysel olarak çalışanlara göre tanımlıdır. Her performans değerlendirme döneminde yenilenmesi beklenir. Hedeflerde kurum bütünlüğünü sağlamak için, stratejik hedeflerin ve bunları destekleyen süreç hedeflerinin yukarıdan aşağıya doğru yayılması beklenmektedir. 2. Performans Değerlendirme sürecinin akışı (çalışanlar açısından) üç aşamadan oluşur. Çalışan öncelikle kendi performansını değerlendirir ve yöneticisine iletir. Yönetici, çalışanın değerlendirmelerini inceleyerek kendi görüşlerini oluşturur. Yönetici ile çalışan bir araya gelerek performans konusunda uzlaşmaya varırlar ve gelişim alanlarını belirleyerek sonuçları bir üst yöneticiye onay için iletirler. Performans Değerlendirme sonuçları; Ücret, Kariyer ve Eğitim sistemlerinin uygulamalarında girdi olarak kullanılacaktır. Çalışanların gösterdikleri performans, kurumlarında yarattıkları katma değerin yanı sıra, kendi birikim ve geleceklerine yaptıkları yatırımdır. Performans Yönetim Sistemi nin boyutları Performans Yönetim Sistemi Yetkinlik ve Hedef boyutlarından oluşmaktadır. Şirketlerde yetkinlikler, İnsan Kaynakları Sistemleri ile entegre edildiği takdirde, etkili olarak kullanılmaktadırlar. Farklı İK sistemlerinin ortak paydasını oluşturan yetkinlikler, şirket stratejisi ile İK Yönetimi nin bütünleştirilmesi ve İK fonksiyonları arasında standardizasyonun sağlanmasına olanak vermektedir. Bu nedenle Şişecam Topluluğu bünyesinde tüm pozisyonlar gözden geçirilerek, her pozisyon için ortak olan kurumsal yetkinlikler ve yapılan işin özelliğine göre belirlenen iş ailesi (bölüm) yetkinlikleri tanımlandı. Yönetici pozisyonları için bu yetkinliklere ek olarak üç yönetsel yetkinlik belirlendi. Her pozisyondan beklenen yetkinlik seviyeleri başlangıç, gelişmiş ve ileri olarak tanımlandı. Böylelikle Topluluğun Pozisyon Bazlı Yetkinlik Matrisi oluşturuldu (bkz. Grafik-1). Hedefler ise Stratejik Hedefler, Süreç Hedefleri ve Bireysel Hedefler olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Stratejik Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve stratejik amaçlara göre daha kısa vadeyi kapsarlar. Stratejik plan dahilinde bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler, stratejik amaçların tanımlanan bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olmaları gerekmektedir. Grafik 1: Pozisyon Bazlı Yetkinlik Matrisi 18 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

19 Süreç Hedefleri ise bir girdiyle başlayan ve bu girdiye katma değer yaratarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir. İlgili hedeflerle verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amaçlanır. Süreç hedefleri sayesinde; gerçekleşen sonuçların düzenli olarak ölçümlenmesi, hedeflerle kıyaslanması, yeni iyileştirme önerilerinin toplanması ve sonuçlandırılarak uygulamaya alınması sağlanır. Süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesi esastır. Bireysel Hedefler, Süreç Hedefleri nin alt kategorisi olarak tanımlandı (bkz. Grafik-2). Yeni sistemin getirecekleri Hedeflerin yayılımı adımının Topluluk Genel Müdürü nün hedef dağıtımı adımı ile başlaması, Stratejik planlar kullanılarak oluşturulan Topluluk hedeflerinin, ilgili tepe yöneticiliklerinden bireye kadar yayılımı, Sistemin, Grup Başkanları da dahil olmak üzere tüm aylık ücretli çalışanları kapsayacak ve tüm Toplulukta uygulanacak olması, Sisteme dahil olan tüm beyaz yakalı personelin, kendi formlarının nihai halini ve performans puanlarını; İnsan Kaynakları Portali nin Self Servis sayfalarında gözlemleyebilecek olmaları, Yöneticilerin, kendilerine bağlı tüm çalışanların geçmiş ve güncel performans verilerine kolaylıkla ulaşabilecek olmaları, Birey, Departman, Şirket, Grup, Topluluk bazında standart raporların oluşturulabilecek olması, Performans Yönetim Sistemi çıktılarının; Kariyer Yönetimi, Ücret, Expat ve Eğitim sistemlerini besleyecek olması, Bireysel hedeflerin, kurum hedefleri ile ilişkilendirilecek olması sayesinde; değerlendirilenin, bütüne yaptığı katkıyı görebilecek olması, Tüm sürecin, kağıt çıktılar olmaksızın İnsan Kaynakları portalinden yürütülecek olması, Grafik 2: Performans Yönetim Sistemi - Performans Değerlendirme Boyutları Topluluk İnsan Kaynakları Sistemleri Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalar 2011 pilot uygulama dahilindeki konular Değerlendirme Dönemi Temmuz-Aralık 2011 dönemi olacaktır. Hedefler müdür / yönetici pozisyonlarına kadar indirgenecek ve dönem sonundaki hedef değerlendirmeleri yine bu seviyeye kadar yapılacaktır dönemi için yapılan Stratejik Planlar değerlendirilerek Grup Başkanları tarafından, 2011 yılı için alternatif hedefler ve performans göstergeleri belirlenmektedir. Pilot uygulamanın başlaması ile birlikte yapılacak ilk doğrultusunda; Kurum yetkinlikleri, Performans Yönetim Sistemi nde bölümlerin toplam değerlendirmedeki ağırlığı, değerlendirme ölçeği her yıl gözden geçirilecek olup, değişiklik yapılması halinde dönem başında duyurulacaktır. Performans Yönetim Sistemi kurulduktan sonra sistemin işleyişine ilişkin tüm prensipler dokümante edilip, Topluluk İnsan Kaynakları Sistemleri Müdürlüğü Camport intranet sayfası ve SAP çalışan portali üzerinden tüm görüşmelerde sadece altı aylık hedefler verilecektirformans Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm Topluluk çalışanların erişimine açılacaktır. Per- Başarı, yalnızca sözlükte "ÇALIŞMA dan önce gelir. aylık ücretli çalışanlara, sistemin tanıtım sunumları 2012 yılı itibarı ile başlayacak standart uygulamanın adımları Performans Yönetim Sistemi tüm aylık ücretli -Anonim- yapılacaktır. Performans Yönetim Sistemi nin temel amacı çalışanların ve dolayısıyla tüm organizasyonun personeli kapsayacak olup, sürecin Ocak ayında başlayıp Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. Hedefler 12 aylık dönem için belirlenecektir. Stratejik Planlama döngüsünün çıktıları dönem hedeflerini belirlemede kullanılacaktır. İlgili dönemin performans görüşmesi yapılırken yetkinlikler ve geçmiş dönemin hedefleri değerlendirilip, gelecek dönem hedefleri konusunda uzlaşma sağlanacaktır. gelişimini sağlamaktır. Tüm diğer İnsan Kaynakları Sis- temleri nde olduğu gibi inanç, sahiplenme, katılım ve paylaşım Performans Yönetim Sistemi için de büyük önem taşımaktadır. Tasarlanan yeni süreç, çalışanlarımızın ve Topluluğumuzun geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesine destek olacaktır. Performans ve Kariyer Yöneticiliği Şişecam Mayıs-Haziran

20 İNSAN KAYNAKLARI Şişecam Liderlik Akademisi tamamlandı... Topluluk genelinde orta ve üst düzey yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen ve uzun soluklu bir dizi eğitimden oluşan Şişecam Liderlik Akademisi Mayıs 2011 de tamamlandı. Baltaş Danışmanlık işbirliğiyle iki eğitim grubu için gerçekleştirilen program Eğitim Yöneticiliği tarafından organize edildi. Baltaş ın deneyimli eğitimci ve danışmanları tarafından verilen eğitimler Ekim 2010 tarihlerinde birinci grup, 1-2 Kasım 2010 tarihlerinde ise ikinci grup için başlatıldı. Toplam 32 kişi için planlanan eğitimler yaklaşık yedi aylık bir sürecin sonunda 16 Mayıs 2011 tarihinde son geribildirim çalışması ile tamamlandı. Topluluğun büyüme stratejileri, iş yapış şekli ve değişen /gelişen hedef ve ihtiyaçları ile ilişkili olarak gereksinim duyulan ortak liderlik anlayışının kazandırılması amacıyla, Şişecam Liderlik Akademisi eğitimlerinde yöneticileri temel ve ileri yönetim becerileri konusunda bilgilendirildiler. Bunun yanı sıra bu programda yöneticilerin mevcut stillerini anlamalarını ve bireysel gelişim planı yapmalarını sağlamak amacıyla danışmanlık desteği verildi. Şişecam Liderlik Akademisi kapsamında: İhtiyaç belirleme, farkındalık çalışmaları: Liderlik Pusulası Cevher Gelişim Merkezi Bireysel Geribildirim İş başı koçluğu Eğitim / gelişim çalışmaları: İçinizdeki Zirveye Çıkın (Prof. Dr. Acar Baltaş) Duygusal Zeka Temelinde İlişki Yönetimi Etkin Sonuçlar İçin Etkin Yaklaşımlar Çatışma Çözme, Zor İnsanlar, Olumsuz Duygularla Başa Çıkma Proaktif Davranış Ve İnisiyatif Vay Canına Dedirtmek Problem Çözme Karar Verme BELS: Baltaş Etkin Liderlik Semineri Yönlendirme Yol Gösterme Stratejik Yönetim Simülasyonu Decision Base gibi değerlendirme / yönlendirme ve eğitim modüllerine yer verildi. Şişecam genelinde ilk kez yapılan bu programın katılımcıları için 18 Mayıs 2011 tarihinde Topluluk üst düzey yöneticilerin de katılımıyla İş Kule- 3 te 26. kat konferans salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende Şişecam Liderlik Akademisi sürecini tamamlayan yöneticileri kutlayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Baltaş Danışmanlık kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş ın konunun önemini vurgulayan konuşmalar, tamamlandıktan sonra katılımcılara sertifikaları verildi. Genel Müdür Prof.Dr. Ahmet Kırman yaptığı konuşmada Şişecam İnsan Kaynakları Sistemleri ile ilgili yaşanan değişimi ve bu kapsamda yenilenen eğitim yönetim sürecini anlatarak; 2011 yılından itibaren eğitimlerin talebe göre değil, yetkinlik ve pozisyon temelli olarak oluşturulan beş yıllık Şişecam Master Eğitim Planı na göre uygulanacağını vurguladı. Yeni eğitim yönetim süreci ile tüm aylık ücretli çalışanlar için oluşturulan yoğun eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yanı sıra yöneticiler için yönetsel yetkinliklerin geliştirilmesini destekleyen Şişecam Liderlik Akademisi gibi belirli bir alana odaklanmış faaliyetler de çeşitlenerek organize edilmeye devam edilecek. Bu bağlamda katılımcıların memnuniyet oranının yüksek olduğu Şişecam Liderlik Akademisi nin Topluluk genelinde orta ve üst düzey yöneticilere yayılımını sağlamak üzere döneminde belirlenecek 32 yönetici ile iki yeni eğitim grubu oluşturularak gerçekleştirilmesi planlanlıyor. 20 Şişecam Mayıs-Haziran 2011

21 Kule 3 te yangın tahliye tatbikatı Şişecam Genel Müdrülüğü İş Kuleleri Kule-3 binasının tamamında 26 Mayıs 2011 tarihinde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Saat 14:55 te yangın alarm senaryosu devreye girerek tüm katlarda flaşörler çakmaya başladı. Güvenlik odasından tüm katlara hitaben anons yapılarak, paniğe kapılmadan hızla yangın merdivenlerinden inilerek binanın tahliyesi istendi. Çalışan personelin büyük ölçüde katıldığı tahliye işlemi saat 15:07 de sona erdi, binayı tahliye eden personel boş alanda toplandı. Tahliye esnasında sağlık ekibi ve tatbikatta görevli yangın ekibi zamanında ve tam teçhizatlı olarak bölgede hazır bulundular. Tatbikata katılan personele Güvenlik Amiri Nevzat Ersal yangın ve deprem esnasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Yangın görevlilerince getirilen aparatlar içerisinde küçük çaplı kontrollü bir ateş yakılarak yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı bir şekilde gösterildi. Tatbikat esnasında Kule-3 binasının tüm yangın sistemleri kontrol edildi. İş Kuleleri Kompleksi yangın sorumlusu teknisyenlerinin de gözlemci olarak katıldığı ve başarılı olarak değerlendirdikleri tatbikat 15:30 da sona erdi. Topkapı fabrikasında mesleki eğitimler Cam Ambalaj Grubu fabrikalarında Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimi ile ilgili olarak hazırlanan proje raporunun onaylanması sonrasında Topkapı fabrikası, Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi ile temasa geçerek mart ayı içerisinde protokol imzaladı. Mesleki Eğitim Merkezi tarafından gerekli onayların ilgili makamlardan alınmasının ardından Topkapı da 4-18 Nisan 2011 tarihleri arasında mesleki eğitimler tamamlandı. 32 saat olarak planlanan eğitimlerin 10 saati teorik (sınıf), 22 saati pratik (işletme/atölye) eğitim olarak gerçekleştirildi. Mesleki eğitimlerin tamamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nden Usta Öğreticilik onayı alan Topkapı fabrikası mühendis ve teknisyenleri görev aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinde ise sınıf eğitimleri Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından verildi ve uygulamalar da Topkapı fabrikası iş güvenliği uzmanı gözetiminde işletmede yapıldı. Belirtilen tarihler arasında 32 saatlik teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan çalışanlar kurs bitirme sınavına girdi. Mesleki-teknik, iş sağlığı ve güvenliği konularında 30 sorudan oluşan sınavlara katılan ve başarılı olan çalışanlardan 343 kişiye 22 Nisan 2011 günü fabrikada yapılan kokteyl ve törende kurs belgeleri verildi. Şişecam Mayıs-Haziran

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Mart-Nisan 2011 Sayı: 279

Şişecam Topluluğu Dergisi Mart-Nisan 2011 Sayı: 279 Şişecam Topluluğu Dergisi Mart-Nisan 2011 Sayı: 279 Şişecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.Ş. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Konut içi Medline Acil Hizmeti Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile

Detaylı

Şişecam, EIB ile 80 milyon Euro luk kredi anlaşması imzaladı. Şişecam dan ilk üç ayda 92 milyon net kâr. 76. Olağan Genel Kurul. 27.

Şişecam, EIB ile 80 milyon Euro luk kredi anlaşması imzaladı. Şişecam dan ilk üç ayda 92 milyon net kâr. 76. Olağan Genel Kurul. 27. Şişecam Topluluğu Dergisi Mayıs-Haziran 2012 Sayı: 286 Şişecam, EIB ile 80 milyon Euro luk kredi anlaşması imzaladı Şişecam dan ilk üç ayda 92 milyon net kâr 76. Olağan Genel Kurul 27. Cam Sempozyumu Trakya

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2010 Say : 274

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2010 Say : 274 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2010 Say : 274 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2010 Yıl 51 Sayı 274 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2008 Say : 260

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2008 Say : 260 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2008 Say : 260 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr. Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi. Anadolu Cam ödüllere doymuyor

Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr. Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi. Anadolu Cam ödüllere doymuyor Şişecam Topluluğu Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 289 Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi Anadolu Cam ödüllere doymuyor Trakya Cam ürünleri İzmir'de görücüye

Detaylı

Şahap Kocatopçu yu kaybettik. Yenişehir Cam Kompleksi nin yeni yatırımları açıldı. Misyon, vizyon ve değerler

Şahap Kocatopçu yu kaybettik. Yenişehir Cam Kompleksi nin yeni yatırımları açıldı. Misyon, vizyon ve değerler Şişecam Topluluğu Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 285 Şahap Kocatopçu yu kaybettik Yenişehir Cam Kompleksi nin yeni yatırımları açıldı Misyon, vizyon ve değerler Şişecam Çayırova Spor Kulübü önemli başarılara

Detaylı

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Şişecam Topluluğu Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 288 Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Paşabahçe, Züchex Fuarı nda şov

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Nisan - Mayıs - Haziran 2013 Sayı: 291. Soda Sanayii Mersin Fabrikası. Akdeniz in gözdesi

Şişecam Topluluğu Dergisi Nisan - Mayıs - Haziran 2013 Sayı: 291. Soda Sanayii Mersin Fabrikası. Akdeniz in gözdesi Şişecam Topluluğu Dergisi Nisan - Mayıs - Haziran 2013 Sayı: 291 Soda Sanayii Mersin Fabrikası Akdeniz in gözdesi AKDENİZ İN GÖZDESİ SODA SANAYİİ MERSİN FABRİKASI Mersin de üç bin dönümlük bir arazi üzerinde

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz-Ağustos 2011 Sayı: 281

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz-Ağustos 2011 Sayı: 281 Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz-Ağustos 2011 Sayı: 281 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2011 Yıl 52 Sayı 281 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2008 Say : 262

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2008 Say : 262 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2008 Say : 262 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan

Detaylı

...küresel vizyon, dinamik yapı

...küresel vizyon, dinamik yapı T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş....küresel vizyon, dinamik yapı 2011 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292 Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan dünya standartlarında üretim TRAKYA CAM YENİŞEHİR FABRİKASI NDAN DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM Trakya

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2010 Say : 277

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2010 Say : 277 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2010 Say : 277 Ç NDEK LER Kasım-Aralık 2010 Yıl 51 Sayı 277 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu olarak bu sene 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla, gurur verici başarılarla dolu 80 yılımızı anlatan

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

2009 Yıllık Rapor. etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler

2009 Yıllık Rapor. etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler 2009 Yıllık Rapor etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30 Eylül 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 02 Başlıca Finansal Göstergeler 04 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 05 Liderlik Yolculuğunda

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 616 Eylül 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı