Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem Dürüst Fiyat Oluşumu Bilginin Tam ve Zamanında Açıklanmasını Sağlayan Etkin Mekanizma Etkin Takas Sistemi

2 BORSALARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Tarihsel Gelişimde Klüp Niteliği Meslek Birliğine ğ Geçiş ş Teknolojik Gelişmelerin Rekabeti Arttırması Coğrafi Sınırların Kalkması Uzaktan Erişim İşlem Saatlerinin uzaması Meslek Birliğindeki Menfaatlerin Rekabete Ayak Uyduramaması SPKn 138-Özel Borsa Yapısı

3 Borsa İstanbul A.Ş. Ş 138 Faaliyet Konusu Borsacılık Piyasa İşletmeciliği Ana Sözleşme SPK İlgili Bakan Kanunun Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Altı Ay Ana Sözleşmenin Tescil ve İlanına Kadar Kanuna Aykırı Olmayan Mevcut Düzenlemelerin Uygulanması Kapsam İMKB İAB - VOB

4 Borsa İstanbul A.Ş. Ş 138 Sermaye Yapısı Hazine - % 49 BİAŞ - %51 İMKB Üyeleri - % 4 İAB Üyeleri - %0 3 TSPB - % 1 VOB Ortakları Pay Oranı* 0,05 Talepte Bulunmaları l Halinde Kalan Paylar Ana Sözleşmenin Tescilini İzleyen Bir Ay İçinde Stratejik Ortaklıklar Kurulması Amacıyla Diğer Borsalara/Taraflara/Piyasa- Sistem İşleticilerine SPK Onayı Ana Sözleşmenin Tescilini İzleyen Üç Yılın Sonunda Kalanlar Hazineye

5 BORSALAR BİST Hukuki Yapısı A.Ş. Yönetimi Ana Sözleşmede Belirlenen Esaslar Borsa Üyeleri Organize py piyasa piyasa py kurallarını oluşturma ş görevi Öz düzenleyici yetkileri Gözetim ve denetim fonksiyonları Sermaye Piyasası Kurulunun Denetim ve Gözetimi i Altında Olma

6 İŞLEM GÖRECEK MENKUL KIYMETLER Borsada İşlem Görecek Menkul Kıymetler Pay Tahvil SPK Tarafından Belirlenecek Diğer Menkul Kıymetler Borsa Yönetim Kurulunun Teklifi Üzerine Resen

7 BORSA KOTU Borsa Kotu Borsada İşlem Görebilecek Menkul Kıymetlerden Kotasyon Yönetmeliğindeki Şartları Taşıyanlar Borsa Yönetim Kurulu Kararıyla, Kamu Kuruluşlarınca Çıkarılan Menkul Kıymetler Bakanlığın Yazılı Talebiyle Yabancı Menkul Kıymetler Bakanlığın İzni İhraç Edildikleri Ülkede Borsa Kotuna Alınma Şartı Mevzuatta Öngörülen Bilgi ve Belgelerin Bakanlığa Verilmiş Olması Borsa Yönetim Kurulunun Kararı

8 BORSA KOTU Kottan Çıkarma Borsa Yönetim Kurulu Kararıyla, Geçici veya Sürekli, Ortaklığın Talebi Kottan Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Borsa Dışında İşlem Görme Esasları

9 PİYASALAR Pay Piyasası 94 (Aracı Kurum) Üye Elektronik Alım Satım Sistemi i İki Ayrı Seans İşlem Terminali+Aracı Kurum Merkez Ofislerinden BİST Sistemine Erişim Hesap Numarası Girme Zorunluluğu Çoklu Fiyat-Sürekli Müzayede Sistemi Fiyat ve Zaman Önceliği 1 Lot=1TL Nominal Değer

10 Emir Türleri Limit Fiyatlı Özel Limit Fiyatlı Özel Limit Değerli Kalanı İptal p Et Özel Emir PAY PİYASASI Ödenmiş Sermayenin En Fazla %10 u Her Zaman İptal Edilebilme Tescil Edilmeme Tarihli Emir Günlük Emir Anlık Emir

11 PAY PİYASASI Baz Fiyat Bir Önceki Seans Ağırlıklı ğ Ortalama Fiyat İşlem Görebilecek En Alt ve En Üst Fiyat Limitlerinin Tespitine Esas Olma Fiyat Aralığı Her Seansta Baz Fiyatın +/_ %10 u Rüçhan Hakkı Kupon Pazarında %25

12 PAY PİYASASI İşlem Saatleri Toptan Satışlar-Resmi Müzayede Gözaltı Pazarı

13 PAY PİYASASI Pazarlar Ulusal Pazar Kurumsal Ürünler Pazarı İkinci Ulusal Pazar KOBİ lere Likit, Güvenli ve Şeffaf İşlem Ulusal l Pazar Ölçütlerini i Karşılayamayan Şirketlere k İşlem Olanağı

14 PAY PİYASASI Pazarlar Gözaltı Pazarı Borsa Şirketleriyle İlgili Olağandışı durumların Oluşması Kamunun Aydınlatılmasına ve Mevzuata Uyuma Özen Gösterilmemesi Hallerinde, Borsa Kotundan veya Pazardan Geçici/Sürekli Çıkarılan Hisse Senetlerine Sürekli Gözetim, Denetim, İzleme Ortamında Devamlı ve Zamanında Bilgilendirme Organize Bir Pazar

15 Birincil i il Piyasa PAY PİYASASI Borsa Kanalıyla Halka Arz BİST Şirketlerinin Rüçhan Hakkından Kalan Paylarının Satışı Toptan Satışlar Pazarı BİST de İşlem Gören veya Görmeyen İhraç Edilen veya Mevcut, Belli Bir Miktarı Aşan Hisse Senetleri Önceden Anlaşma Yapılmış veya Yapılmamış Alıcılara, Tahsisli veya Toptan Satışı

16 PAY PİYASASI Emirlerin Süresi En Fazla Bir İşlem Günü Geçerlilik Geçerlilik Tarihi Olmayanlar Seans Sonunda Otomatik Olarak İptal

17 Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım satım Pazarı 121 (78 ArK+43 Ban) Üye Repo Ters Repo Pazarı 87 (48 ArK+39 Ban) Üye Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı

18 Piyasalar Gelişen İşletmeler Piyasası Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, ğ y Gelişme ve Büyüme Potansiyeline Sahip, Ortaklıkların Sermaye Piyasalarından Fon Sağlaması Amacı 93 Üye (Aracı Kurum)

19 Piyasalar Vadeli İşlem l ve Opsiyon Piyasası 69 Aracı Kurum + 12 Banka Ana Pazarlar Döviz Vi Elektrik Vi Emtia Vİ Endeks Vİ Kıymetli Madenler Vİ Pay Vİ Yabancı Endeks Vİ Endeks Op Pay Op Döviz Op

20 Piyasalar Eurotahvil Pazarı 5 (Aracı Kurum) + 13 (Banka) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 92 Üye

21 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMI Pay İşlemleri BİST İşlem Kuralları BİST Endeksleri BİST Dışı İşlemler Devlet İç Borçlanma Senedi İşlemleri Diğer Sermaye Piyasası Aracı İşlemleri

22 BORSADA İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞMESİ Yatırımcı Emir Aracı Kuruluş Emir Borsa İşlem e Sonuçları Takasbank Takas Sonuçları MKK

23 BORSA İŞLEM KURALLARI Müşteri Emri Yazılı Emir Sözlü Emir İnternet Aracılığıyla Verilen Emirler Faks vb Yöntemlerle Verilen Emirler Emirde İspat Kuralları Emir Olmaksızın Yapılan İşlemlerin Hüküm ve Sonuçları

24 BORSA İŞLEM KURALLARI Müşteri Emrinin Sisteme İletilmesi Süresi Sınırlı Emirler Süre Sınırı Konulmamış Emirler

25 BORSA İŞLEM KURALLARI Emirlerin Karşılaşması Bir Seanslık Fiyat Marjları Pasif Emirler Emir İptal Kuralları BİST Yönetiminin İşlem İptal Yetkisi

26 BORSA İŞLEM KURALLARI Emirlerin Tasfiyesi Peşin ş İşlem İhbarname Gönderme Yükümlülüğü T+2 Gününde Ödeme ve Teslim Temerrüt Halinde Uygulanacak Hükümler Nakit Temerrüdünde Hisse Senedi Teslim Yükümlülüğünde

27 BORSA İŞLEM KURALLARI Toptan Satışlar Pazarı İşlemleri Alıcı ve Satıcısı Belli Olan İşlemler +/_ %20 Fiyat Marjı

28 MKK KAYIT GÖRÜNÜMÜ MKK İHRAÇÇI HESAPLARI (Halka Açık Olmayan Sermaye) ARACI KURULUŞ HESAPLARI TAKASBANK HESABI (Takas Amaçlı Kayıtlar) YATIRIMCI HESABI (Müşteri İsmine) Havuz Hesabı

29 Aracılık YATIRIM HİZMETLERİ ve FAALİYETLERİ-SPKn 37 Alım Satım Aracılığı, Emir Alınması ve İletilmesi Emirlerin Gerçekleştirilmesi Kendi Hesabına Alım Satım Halka Arza Aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği, iliği Pazar Yeri İşletmeciliği Sermaye Piyasası Aracı Saklama ve Yöenetim İşlemleri-Portföy Saklaması SPKr ca Belirlenecek Diğer İşlemler

30 YATIRIM HİZMETLERİ ve Yan Hizmetler Danışmanlık FAALİYETLERİ Kredi-Ödünç Ödünç-Döviz İşlemleri Yatırım Araştırması-Finansal Analiz-Genel Tavsiye Finansman Aracılığığ SPKr ca Belirlenecek Diğer Hizmetler

31 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Yatırım Kuruluşları l Kolektif Yatırım Kuruluşları Bağımsız Denetim, Değerleme, Derecelendirme Kuruluşları Merkezi Takas ve Saklama Kurumları Portföy Yönetim Şirketleri Varlık Kiralama Şirketleri İpotek Finansmanı Kuruluşları Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları Veri depolama Kuruluşları Diğer Kurumlar Kuruluş ve Faaliyet Esasları SPKr ca Belirlenen

32 SERMAYE PİYASASINDA CEZAİ SORUMLULUK Genel İlkeler Piyasayı y Koruma Denetimi Etkinleştirme Yatırımcıyı Koruma Adli Kovuşturmayı Gerektiren Fiiller İdari Soruşturmaya Dayalı Olarak verilen İdari Para Cezası

33 CEZAİ SORUMLULUK Bilgi Esasına Dayalı Suçlar Türleri Bilgi Suistimali Piyasa Dolandırıcılığı Bilgi Bazlı Manipülasyon İşlem Bazlı Manipülasyon Ortak Özellikleri Bilgi Eşitliğini ş ğ Bozması Piyasa Kurallarını Bozması Piyasaya Güveni Sarsması

34 Piyasanın Kötüye Kullanmadan Arındırılması Açık kpi Piyasada Hacim ve Fiyat Anormalliklerinin En Önemli Nedeni Piyasa Mekaniğinin Kötüye Kullanılması Sürü Psikolojisinin Kötüye Kullanmayı Kolaylaştırması Piyasa Etkinliğini ve Yatırımcının Güvenini Bozan En Önemli İşlem Kötüye Kullanma Fiillerinin Birer Ekonomik Davranış Niteliği Taşıması

35 Piyasanın Kötüye Kullanmadan Arındırılması Finansal Piyasaların, Kaynakların Etkin Dağıtımı ğ İşlevi ve Kötüye Kullanma Kötüye Kullanmanın Ekonomik ve Sosyal Etkileri

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul Yatırımcılar için Borsa İstanbul YATIRIMCILAR İÇİN BORSA İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 Borsa İstanbul Piyasalarında Yatırım 25 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 41 Yatırımcı Tazmin Merkezi 3 Pay Piyasası 27 Vadeli

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR MENKUL KIYMETLER BORSASI Serbest piyasa ekonomisine dayalı bir toplumda fon talep etme durumundaki

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU Yeni SERMAYE PİYASASI KANUNU Getirdikleri Prof.Dr. Doğan Cansızlar Atılım Üniversitesi Ankara Mart 2013 1 I. GENEL ESASLAR -6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu 2 -RG 30.12.2012 yayınlandı -2499 s

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü

Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü Harun Özay İş ve Ürün Geliştirme Bölümü 24-25 Mart 2014 Borsa İstanbul a Genel Bakış Borsa İstanbul : Tarihçe 1873: Dersaadet Tahvilat Borsası 1986, Ocak: İlk

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL Halka Açık Anonim Ortaklık Sermaye Piyasası Kanununda halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı