Sultanahmet Camii SULTAN I. AHMET VAKFİYESİNİN SON BÖLÜMÜNDE YER ALAN VAKIF DUA VE BEDDUASI İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sultanahmet Camii SULTAN I. AHMET VAKFİYESİNİN SON BÖLÜMÜNDE YER ALAN VAKIF DUA VE BEDDUASI İÇİNDEKİLER"

Transkript

1

2 Sultanahmet Camii KORUMA VE İHYA DERNEĞİ KURULUŞ 1996 YAYIN KURULU Emrullah Hatipoğlu Necati Sönmez İbrahim Girgine Ramazan Apaydın Yakup Kaya Hasan Kara İsmet Ünal HAZIRLIK Yakup Sarı Hüseyin Kavaklı BASKI VE CİLT TDV Yay. Mat. ve Tic. İşlt. (0312) TEKNİK DANIŞMAN Osman Sarıköse GRAFİK TASARIM Salih Koca SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ At Meydanı No: 7 Sultanahmet - Fatih İSTANBUL Tel: Fax: Sultan I. Ahmet...4 Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa...5 Sultanahmet Camisinin Yapımı Sultanahmet Camii Külliyesi ve Planı...6 Cami Külliye Binalarından - Hamam, Fırın- Mutfak-İmaret ve Daru-l Hadis Medresesi...7 Bir kitabe ve bir hatt-ı celil açıklamalı...9 Camimize gelen yabancı devlet adamları...12 Yabancı ziyaretçilerin gözüyle Sultanahmet Camii...13 İhtida (İslam-ı Seçenlerden)...14 Sultanahmet Cami Din Görevlilerinden; Bir İmam Bir Müezzin...15 Camimize gelip derneğimizi ziyaret eden devlet büyüklerimiz...16 Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği...17 Dini ve Kültürel Etkinlikler...18 Eğitim Hizmetleri...23 Derneğimizin Yaptığı Faaliyetlerden...24 Sultanahmet Camii hizmetinde bulunan görevliler..31 Derneğimiz tarafından yapılan Dini ve Kültürel etkinlikler a) Mevlid Kandil programları, b) 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma programı, c) Nisan 2013 Kutlu Doğum haftası- Kur an Ziyafeti, Pano Afiş ve Hat sanatları Sergi ile Kitap dağıtımı d) Ramazan ayı Pazar sohbetleri ve Kur an-ı Kerim ziyafeti programı, Ramazan ve Kurban bayram namazı programı, e) Aşura ikramı, f) Üniversitede okuyan öğrencilerle kaynaşma toplantısı, g) Derneğimizin Hizmet içi eğitimleri Yangına Müdahale, ilk yardım ve vb. İÇİNDEKİLER Dernek Faaliyetleri: a) Camimize Kur an-ı Kerim rahleleri yaptırılması b) Bahçe su depolarının dezenfekte edilmesi ve bakımı c) Cami ses sisteminin yeni teknolojilere uyum çalışmaları d) Cami elektrik bakım ve onarım çalışmaları. e) Bahçe Bakımı, çiçek ve peyzaj çalışmaları f) Temizlik çalışmaları. g Camimize gelen ziyaretçilere sunulan hizmetler: örtü, etek ve poşet SULTAN I. AHMET VAKFİYESİNİN SON BÖLÜMÜNDE YER ALAN VAKIF DUA VE BEDDUASI Her kim ki, mükemmel, dört başı mamur bir şekilde hazırlanan bu vakıf senedine, ya bizzat kendisi veya dolaylı yollardan başkası vasıtasıyla zarar verme niyetiyle, veyahut izzet sahibi olan Allah tan korkmayan, çekinmeyen başka kimselere bu konuda yardımcı olursa O Allah ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. (Enfal, 8/16) ayetinin ifade ettiği manaya uygun şekilde kendisi dünyada zalimler zümresinden sayılıp anıla. Ahirette de, Allah tarafından azarlanıp azaba mahkum olan kimselerle haşrola. Ve her kim ki, vakfın aslının veya şubelerinin ve yan varlıklarının devamlılığına ve vakfa bırakılan gelir kaynaklarındaki mahsülünün gelişmesine yardımcı olma teşebbüsünde bulunanlara gafur olan Rabbim huzurunda sa y-i cemil-i meşkur (güzel ameli şükranla ecr-i cezil-i mevkur ğayr-ı mahsur (sınırsız, çok çok mükafatla) mükafatlandırılıp bütün çirkinlik ve kötülüklerden korunup gizlenmiş ola. Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (herşeyi) bilir. (Bakara: 2/181) 2 3

3 Sultan I. Ahmet Han Mimar Sedefkar Mehmet Ağa 17.Yüzyılın başlarına gelindiğinde İstanbul un belli başlı tepeleri, her biri bir padişah ismi taşıyan cami ve külliye binaları ile tutulmuştu. Caminin banisi Sultan Birinci Ahmed genç yaşta, henüz 14 yaşında iken Osmanlı tahtına (1603 tarihinde) 14.hükümdar olarak oturmuş ve 14 yıl saltanat sürdükten sonra 22 Kasım 1617 de 28 yaşında vefat etmiştir. 17.Yüzyılın başlarına gelindiğinde İstanbul un belli başlı tepeleri, her biri bir padişah ismi taşıyan cami ve külliye binaları ile tutulmuştu. Bununla birlikte Sultan Ahmed, büyük istimlâk paraları ödemek ve birçok ünlü vezir ve paşa sarayı yıkmak pahasına rabbine bir teşekkür belgesi olmak üzere, taht şehrinde o zamana kadar görülmemiş güzellikte bir mabed yükseltmeyi aklına koyar. Kulluğunu kanıtlayabilmek üzere o zamana kadar yapılmış olan camilerin en güzelini ve en büyüklerinden birini yaptırır. İstanbul da At meydanı olarak meşhur olan, uzaktan yakından herkesin bildiği, safa ve sürur mahalli olan yerde, mülkiyeti merhum Ahmet Paşa ya uzanan, (sahibi ve maliki, izzet ve şeref sahibi) Ayşe Sultan ın içinde huzurla yaşadığı devrin en güzel sarayını geçerli kanundaki maddeye uygun ve açık şekilde bütün müştemilatı ile (kendi servetinden) yirmi bin kızıl dinar ödeyerek satın almış ve mülkiyetine geçirmiştir. Kim Allah Teala nın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse Yüce Allah da ona cennette bir ev bina eder, hadis-i şerifinin müjdesine nail olmak üzere satın aldığı arsa üzerindeki saray ve binaların yerine dünyanın ilgisini çeken altı minaresi ile meşhur muhteşem, muazzam Sultanahmet Camiini inşa ettirir. S. Ahmed Han iyi bir şair. Şiirlerinde kullandığı mahlası (yani takma adı), Bahti dir. Bu da ebced hesabıyla tahta çıktığı yıl olan 1012 yi gösteriyor. Doğuya ve Batıya gönderdiği ordularının peşinden şöyle dualar ediyor: İlahi! canibeyne salmuşum ben iki serdarı Kerem kıl, düşmanı kahreyle, mansur eyle anları Biri, şol Çar-yarı sevmeyen zalimleri kırsın, Biri varıp helak itsün, senin emrinle, küffarı! Bir kısım şiirleri de lirik: Neruz erişse yad edüp ol eski demleri, Her kimse asla, dadını, bu rüzgardan No la, tacım gibi başımda götürsem, daim Kademi nakşini ol Hazreti Şah-Rusülün Gül-i gülzar-ı nübüvvet, o kadem sahibidir Ahmeda! Durma, yüzün sür, kademine o gülün Büyük Mimar, Hasbahçe Mimarları Akademisinde 21 yıl boyunca mimarlık ve sadefkarlık tahsili görür. Mimarbaşı olduktan sonra Osmanlı padişahı Sultan Birinci Ahmed tarafından Kabe-i Muazzama nın tamiri için görevlendirilme şerefine erişmiş, ilk işi Kabenin onarılması ve ünlü Altınoluk un konulmasıdır. Daha sonra da ikinci Harem olan Medine-i Münevvere ye kendi arzusuyla giderek bazı hizmetlerde bulunmuştu. Camiyi padişah istemişti ve arzulamıştı ama o binayı ilk düşünen, gözünde canlandıran, sonra bugün bilemediğimiz teknikle çizen, onu taş taş üstüne koyup yükselten yanlışlıkları ve gecikmeleriyle kahrolan, binası biçimlendikçe onurlanan, kubbeyi çatıp içide cennet misali tezyin olan, caminin mimarı Mehmed Ağa dır. Fakat onun nam-ü şanını adını pek az yerde bulursunuz Koca Camii sadece padişahın adını taşır. Sanatçının imzası yüce eserinin epey dışında bir yerdedir ve o bile kendisi gibi çok alçak gönüllü bir ölçüdedir. Dış avlunun birinci kapısı altındaki sebilin kitabesinde kitabenin de bir mısrasında Cami-i Han Ahmet in bani-i ala -meşrebi. Hazreti Mimarbaşı, ahreti mamur ola Kim Muhammeddir anın namı vü ali himmeti Etti bu rana binayı haşre dek meşhur ola. 4 5

4 Sultanahmet Cami nin yapımı 1609 yılı Ekim ayı başında hazırlıklara başlanmış, 4 Ocak 1610 tarihinde ise Osmanlı usulü büyük bir tören düzenlenmiş, padişah için de, çalışmaları gelip her zaman seyretmesi için bir köşk kurulmuştu. Dönemin bütün ünlü mimarları, bel külünk, zembil ve ölçekleri ile hazırdılar. Önce mimarbaşı Mehmet Ağa nın planına göre, dört duvarın, mihrab ın, sütunların, mahfel ve minarelerin yerleri tespit edildi. Sonra temel kazımına geçildiğinde, önce Şeyhülislam Mevlana Mehmet Efendi, halkın güvenine sahip Şeyh Mahmut Efendi (Aziz Mahmut Hüdayi) Vezir-i Azam Davut Paşa, vezirler, kazaskerler ve sıra ile Osmanlı protokolünde yer alan öteki rütbeliler ve ulema, ellerine kazma alıp birçok dualarla, önce, yol olacak yerleri kazdılar. En sonra Padişah, seyir köşkünden indi, yoruluncaya kadar kazı yaptı. Evliya Çelebi; genç Padişah ın eteğine doldurduğu taşları dökerken, el açıp Allah a yakararak, Ahmed kulunun hizmetidir, kabul eyle! diye dua ettiğini yazıyor. Caminin tamamlanması ise 9 Haziran 1617 dir. İnşaat 7,5 yıl sürmüştür. Sultanahmet Camii Külliyesi Planı Sultanahmet Külliyesi; 1.Cami, 2. Hünkar Kasr-ı, 3.Sıbyan Mektebi, 4.Medrese, (Daru-l Hadis, Daru-l Kurra ) 5.Muvakkithane, 6.Türbe, 7.Fırın, 8. Mutfak 9.İmaret, 10.Darüş-şifa 11.Hamam, 12.Arasta dan oluşur. CAMİİ KÜLLİYE BİNALARINDAN... İmarete ait mimari kimliğini büyük ölçüde koruyabilen 3 yapı (Fırın- Mutfak-İmaret) bulunmaktadır. İmaretler Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları olup, şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere, yiyecek, sağlık ve giyecek yardımı yapılan yerlerdir. Hamam, Fırın- Mutfak-İmaret ve Daru-l Hadis Medresesi HAMAM 1912 İshak paşa yangınında soyunma kısmı yok olan hamamın mermerleri sökülerek satılmış ve yapı uzun yıllar terk edilmiştir. Büyük saray kazısı sırasında yıkılması öngörülen hamamın günümüze ulaşmış olması şanslı bir olay olarak nitelendirilebilir. Bu gün örtü öğelerinin çoğu harap durumdadır. Yapının ayakta duran kısımları ılıklık, halvet, külhan ve hazne olarak 3 bölümde incelenebilir yok olan camekân mekânını iç kısımlara bağlayan iki kapıdan biri doğrudan ılıklığa diğeri duvarlarında tıraşlık yada helâ bölmelerine ait izler olan küçük bir hacime açılmaktadır. Helâ tıraşlık mekânını doğrudan ılıklığa açılan bir kapısı daha vardır. Ilıklık L planlı bir mekândır. birbirine dik iki kol şeklinde gelişen bu hacim halveti doğu ve kuzey yönlerinde sarmaktadır. ılıklığın her iki kolundan da halvete girebilmektedir. Sıcaklık bölümü nişlerle derinleştirilmiş altıgen planlı ana mekânı iki halvet hücresinden oluşmaktadır. İkisi küçük biride merkezi hacimden kemerle ayrılan derin bir eyvanla genişletilen halvetin kubbesi yıkılmış göbek taşı kurna gibi ayrıntıları günümüze ulaşmamıştır. Halvet hücrelerinin tromplı kubbeleri korunmuştur. Altıgen planıyla dönemi için ilginç bir plana sahiptir. Fırın- Mutfak İmaret Bugün Darüşşifa ile birlikte Sultanahmet Teknik Lisesi tarafından kullanılan imaret yapılarına Sokullu Mehmet paşa yokuşu 6 7 Hamam

5 BİR KİTABE & BİR HATT-I CELİL Cümle Kapısı (Ana Giriş Kapısı) Camiye girerken bizleri karşılayan kitabe ve Ayet-i Celile: Fırın-Mutfak-İmaret tarafından girilmektedir. İmarete ait mimari kimliğini büyük ölçüde koruyabilen 3 yapı (Fırın- Mutfak-İmaret) bulunmaktadır. İmaretler Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları olup, şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere, yiyecek, sağlık ve giyecek yardımı yapılan yerlerdir. Daru-l Hadis Medresesi Külliyenin kuzeydoğusunda, türbeye yakin bir konumda yer alan medrese, uzun ekseni kıbleye paralel doğrultuda olan dikdörtgen planlı bir avlu çevresinde şekillenen revaklar, hücreler ve mescit - dershaneden oluşmaktadır. Kuzeybatı cephesinin ortasında yer alan giriş, hücre dizisi arasında bırakılan bir geçitle revaklara bağlanmaktadır. dikdörtgen planlı avlunun ortasında dairesel planlı bir mermer havuz bulunmaktadir. Medresenin güneydoğu kenarının ucundaki iki hücrelik alan helâlara ayrılmıştır. yani tümüyle kesme taştan yapılmıştır. Boyut ve cephe düzeniyle hücrelerden ayrılan dershane kütlesi, kuzeybatıda hücre dizisinin ucuna birleşmektedir. cephelerde iki katli pencere düzeni - altta dikdörtgen çerçeveli pencereler üstünde, ortadaki daha yüksek olan, üzeri kemerli üç pencere - yer almaktadır. Yapının genel uygulamalarından ayrılan diğer bir özelliği hücrelerinin avluya açılan iki katli pencere düzenine sahip olmasıdır. Sultan Ahmed Medresesi padişah tarafından yüksek kubbeleri ve duvarlarla çevrilmiş bahçeleri olan bir darülhadis(hadis okulu) yapılmasını emretmiş ve burası Buhari ve Müslim dersleri okutmaya kadir, saadet kaynağı hadisleri nakletmekte maharet sahibi uzman, doğuda-batıda; her yerde tanınmış zihni pırıl pırıl çalışan, zamanı değerlendirebilecek kadar seviyeli bir ekip için yapılmıştır. Ben şahitlik ederim ki Allah tan başka İlah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah ın kulu ve Peygamberidir. Muhakkak ki namaz, belirli vakitlerde mü minler üzerine farz kılınmıştır. Nisa 103. Açıklama Yüce Allah şöyle buyuruyor: Namaz mü minlerin üzerine belli vakitlerde yerine getirilmek üzere farz kılınmıştır. Burada, namazın kılınması emrinin gerekçesi ortaya konuyor. Bu ifadeyle Yüce Allah, namazın mü minlerin üzerine farz olduğunu ve vakitli olduğunu, ancak belirlenen vakitlerde yerine getirilebileceğini bildiriyor. 8 9 Daru-l Hadis Medresesi

6 Ana Kubbe Geniş Çemberde yazılı olan Hatt-ı Celil Allah, göklerin ve yerin nurudur. O nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Nur suresi 35.Ayet. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah Teala kendisi olmasaydı kainatta aydınlık, göklerde ve yerde de yol gösterme olmazdı. O, gökleri de yeri de aydınlatmaktadır. Kitabı nurdur, peygamberi de nurdur. Yani gözle görülen aydınlıkla yol bulunduğu gibi Kur anla ve peygamberlerle de hayatın karanlıklarında yol bulunur. Allah ın zatı da nurdur,perdesi de zatını gizleyen göstermeyen şey de nurdur. Maddi (gözle görülen) ve manevi her türlü nurun aydınlığın yaratını ve bağışlayanı ve o aydınlığa kılavuzluk edeni Allah tır. Nur üzerine nurdur. Ateşin nuru aydınlığı, yağın ateşi üzerinedir. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah Teala; iman, İslam ve ihsan demek olan uğruna hak yola rağbet eden ve de hidayet üzere olgunlaşıp mutlu olacak kullarını nuruna ve aydınlığına ileteceğini bildiriyor. Allah insanlara misaller veriri, Allah her şeyi bilir

7 CAMİMİZİ ZİYARET EDEN DEVLET MİSAFİRLERİNDEN... Yabancı ziyaretçi gözüyle Sultanahmet Camii Misafirleri karşılayan ve onlara mihmandarlık edenler; Fatih Müftüsü İrfan Üstündağ ile Camii İmam hatibi İshak Kızılaslan. Almanyadan NadyaBu cami çok güzel İstanbul ilk ve son gelişimiz değil Türk Kültürünü ve insanları çok seviyoruz Lüksemburg Büyük Dükü Henri ile eşi Büyük Düşes Maria Teresa Malezya Kuala Lumpur dan Rinny- Nana- Lina Şaşırtıcı bir biçimde Mavi camiyi güzel bulduk. Sahip olduğunuz eserin ne olduğunu anlatırsanız daha çok ziyaretçi çekersiniz. Romanyadan Aola-Laura- Mih İlk kez bir Müslüman camisinde bulunuyoruz. Çok etkileyici güzel bir yer. Teşekkürler Birleşik Meksika Devletleri Cumhurbaşkanı Pena Nieto ve eşi Angelica Rivera de Pena Suudi Arabistandan Kayid Sultan el-uteybi, Bu mekanları görünce İslam dinimle övüncüm artmıştır. Ve Müslüman olmakla gurur duydum. Cevahir el- Uteybi Özellikle Sultanahmet Camisini ziyaret ettim, çok ama çok hayran kaldım. İrandan Bahare ve Nima Üniversite öğrencisiyiz. Tatil için Türkiyedeyiz. Caminiz Büyüleyici, ilginç ve dikkat çekici Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski 12 13

8 İhtida Edenler (İslamı Seçenler) İslam Dinini araştırıp Sultanahmet Camimizde hocalarımızın ve şahitlerin huzurunda İslamla müşerref olanlardan Fransız vatandaşı Valerie Hanım İslamı seçerek Raziye ismini aldı. 12 Ocak 2014 Amerikalı Thomas İslamı seçerek Abdullah ismini aldı Polonyalı Monica İslam ile müşerref oldu. Sultanahmet Camii Din Görevlilerinden BİR İMAM-HATİP, BİR MÜEZZİN Hasan Kara (İmam-Hatip) tarihinde Karaman ili Merkez Başarman köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi yılında Karaman İmam Hatip Lisesinden mezun oldu yılında hafızlığını Karaman Siyahser Kuran Kursunda ikmal etti yılında Konya Beyşehir ilçesinde ilk İmam Hatiplik görevine başladı. Daha sonra Karaman Yunus Emre Camiinde görevini devam ettirirken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 1994 yılında Almanyaya Din görevlisi olarak gönderildi yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Aşere Takrib bölümüne katıldı yılında 9. Dönem olarak eğitimini tamamladı yılının Nisan ayında Sultanahmet Camiine tayin oldu yılında Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdi yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Tashih-i Huruf kurslarında rehber eğitici olarak görev yapmaktadır. İstanbul İlahiyat Fakültesinde Kur an-ı Kerim okutmanı olarak da ders vermektedir. Halen Sultanahmet Camii Baş İmam Hatiplik görevini sürdürmektedir. Evli 3 Çocuk babasıdır İsvicrede Yasayan genc Hamza adını alarak İslam ı kabul etti Kıbrısta yaşayan 26 yaşındaki Amerikalı Wedding İslamı seçerek Emine ismini aldı Yaşındaki İsveçli vatandaş Tomy Ahmed adını alarak İslam ile hidayete erdi Alman vatandaşı Matiasdi İslamı seçerek Mehmet adını aldı yaşındaki Polanyalı Karolina gözyaşları içerisinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Ayşe ismini aldı Meksikalı genel cerrah ve akupunktur doktoru Kelime-i Şehadet getirerek gözyaşları içerisinde Müslüman oldu Durmuş Akbulut (Müezzin ) Ordu ili Merkez Mahallesinde dünyaya geldi, İlkokulu Mahallesinde okudu, Ordu İmam Hatip Okulunu 1974 tarihinde bitirdi, 1972 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olarak Ordu Karapınar Mahallesinde göreve başladı, 1976 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne girdi, Eğitim devam ederken İstanbul Eyüp Otakçılar mescidinde Müezzin Olarak görev yaptı, 1980 yılında Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu, 1984 yılında İstanbul Eyüp Otakçılar Camiinden naklen Sultanahmet Camine geldi, 1987 yılında Haseki Eğitim Merkezinde ilk olarak açılan Ezan-ı Güzel okuma kursunu bitirdi Almanya, Belçikaya Din görevlisi olarak gitti, Halen Sultanahmet Camiinde göreve devam etmektedir

9 Derneğimizi Ziyaret Edenlerden... Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ İstanbul Valisi Sayın H. Avni Mutlu Fatih Kaymakamı Sayın Ahmet Ümit İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ve İstanbul İl Dernekler Müdürü Sayın Eyüp D.Ergür ile birlikte Camimizde cuma namazı sonrası derneğimizi ziyaret etti. Derneğimizin yönetim ve idari personel ile birlikte... Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği Sultanahmet Camii, Şöhreti dört kıtaya yayılmış emsalsiz sanat ve mimarlık şaheserlerinden; Kültür varlıklarımızı doruk noktada temsil eden en büyük miras ve tarihi zenginliklerimizden birisidir. Sultanahmet Camii dünyaca meşhurdur; Bu sebeple yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek için akın ettiği, ülkemize turizm amacıyla gelenlerin büyük çoğunluğunun ve İstanbul a gelenlerin de hemen hepsinin uğradığı en büyük merkezdir. Dünya çapında böylesi bir ilgiye erişmiş camimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin bozulmadan korunması, bakım, tamir ve onarımının yapılması zaruri bir görev olmuştur. Bundan dolayıdır ki; tarihinde kurulan Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği tüzüğünün kuruluş gayesini belirleyen ana maddesini oluşturmuştur. Bu ana maddeyi oluşturan hususların bir bölümü özetle aşağıdaki gibidir. a) Sultanahmet Camii ve müştemilatının, Sultanahmet Camii ne bağlı tarihi yapıların ve diğer kültürel varlıklarımızın bakım, onarım, restorasyon, tefriş, aydınlatma ve ses düzeni gibi işleri yapmak, bahçe ve çevresini düzenlemek, bakımını yapmak, temizlik elemanları istihdam etmek, b) Camii güvenliğini sağlamak, bunun için de güvenlik elemanları istihdam ve güvenlik materyalleri temin etmek, ihtiyaç halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. c) Derneğimiz bünyesinde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunmak, bununla ilgili hizmet elemanlarını istihdam etmek, eğitimlerini sağlamak, d) Camii cemaatinin ibadetlerini, camii görevlilerinin de görevlerini huzur ve sükûn içinde yapabilmeleri için her türlü tedbiri almak, maddi ve manevi imkân ve ortamları hazırlamak. e) Cami ve çevresindeki tarihi ve kültürel varlıklarımızın tanıtımı yapmak üzere yazılı ve görsel hizmetler sunmak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak, f) Milli, manevi, ahlaki, dini ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, g) Milli, manevi ve ahlaki değerlerimizin gerektirdiği toplumda sevgi, saygı, güven, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirecek, sosyal yardımlaşma şuurunu geliştirecek her türlü faaliyette bulunmak, Derneğimiz şimdiye kadar yaptığı faaliyetleri ve verdiği hizmetleri, sıraladığımız bu amaçlar doğrultusunda yürütmüş ve yürütmektedir. Derneğimizin kuruluşuna öncülük eden ve katkıda bulunanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugüne kadar yapılan bütün hizmetler, bu caminin dini ve tarihi özelliğine uygun olmasına dikkat edilerek yapılmış ilgili kurumların bilgi-denetim ve kontrolünde yürütülmüş, bundan sonra da dernek olmanın gerektirdiği kanuni ve ahlaki sorumluluk içinde yürütülecektir. Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneğimiz 2006 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Kamu Yararına Çalışan Derneklerden sayılmıştır. İstanbul İl Dernekler Müdürü Sayın Eyüp D. Ergür bey in Dermeğimizin çalışmalarını takdir kapsamında, Sultanahmet Camii ne, Tarihi ve Kültürel mekanlara yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdimi. 8. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Emrullah Hatipoğlu Necati Sönmez İbrahim Girgine Ramazan Apaydın Hasan Kara İsmet Ünal Yakup Kaya 16 17

10 Derneğimizin Sultanahmet Camiinde yapmış olduğu... DİNÎ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Kandil Programlarından Mevlid-i Nebi Kandil Programı Nisan Kutlu Doğum haftası (2013), Kur an-ı Kerim Ziyafeti, Hat Sanatları Sergisi (İstanbul İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlandı) Dini İçerikli Çeşitli Kitap dağıtım programları 18 19

11 İslam Dinini ve camii tanıtıcı görsel panolar Yabancı ziyaretçilere ücretsiz verilen Milyonlarca adet basımı yapılan İslam dinini ve cami tanıtıcı broşürlerden.. Camide yapılan programlardan Çocuklara dağıtılan çeşitli hediyeler... (Dini ve Milli günlerde Ücretsiz Dağıtılan) Broşür ve kitaplardan

12 Ramazan Ayı Pazar Sohbetleri, Kur an-ı Kerim Ziyafeti, Ramazan ve Kurban Bayramı namazı EĞİTİM HİZMETLERİ Burs verdiğimiz öğrencilerle yapılan seminer toplantılarından bir görüntü Ramazan Ayı Pazar Sohbetleri, Kur an-ı Kerim Ziyafeti, Ramazan ve Kurban Bayramı namazı Hizmet İçi Sürekli Eğitimler (Yangına Müdahale, İlk Yardım, Kişisel Gelişim, Bilinç Yükseltme, Sosyal Davranışlar vb.) 22 23

13 DERNEĞİMİZİN YAPTIĞI FAALİYETLERDEN... Cami elektrik aksamları periyodik bakım çalışmaları. Camimize kazandırılan kakma usulu ile yapılmış sanat ağırlıklı Kur an-ı Kerim rahleleri Topraklama hatları ve yıldırımsavarların periyodik bakımları. Cami akustiği son teknoloji ses sistemleri araştırma uygulama çalışmaları Ses sistemi günümüz teknolojisine uygun yenileneme çalışmalarından. Cami bahçe su depolarının bakımı ve dezenfekte işlemleri

14 Sultanahmet camii Sıbyan Mektebi Çatı Onarımı (Ahşap ve ve Kurşunlar yenilendi) Bahçe düzenleme peyzaj ve bakım çalışmalarından

15 Temizlik Çalışmalarından Cümle kapısı hat yazıları bakımı ve temizliği Turist ziyaretçi karşılama (Etek-Örtü ve bir kullanımlık poşet hizmetleri) Branda panolar sürekli bakım ve temizlik çalışmaları Cami içi sürekli temizlik çalışmalarından Cami bahçesi sürekli temizlik çalışmalarından 28 29

16 Bilgilendirme Pano Çalışmalarından SULTANAHMET CAMİİ HİZMETİNDE BULUNAN GÖREVLİLER Derneğimizin kapalı devre kamera sisteminden. Kış mevsimi Merdivenlere yapılan kaydırmazlık bantları Eğitime katkı; Komşu okulumuzun bilişim sınıfına teknoloji desteği (S.Ahmet E.M.L ) Mahmut Gönültaşı son yolculuğa uğurladık. Derneğimiz üyesi olan Sultanahmet Sakinlerinden Avukat Mahmut Gönültaş elim bir trafik kazası geçirmiş, hastanede ise hayatını kaybetmişti. Sultanahmet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığına defedilmiştir. Mahmut Gönültaş a Allahtan Rahmet Dileriz

17

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

Cemiyetimizin güzide dostları

Cemiyetimizin güzide dostları İLİM YAYMA CEMİYETİ BÜLTENİ / YAZ 2009 1 Cemiyetimizin güzide dostları Yine dopdolu bir bültenle, 20. sayımızla karşınıza çıkmanın verdiği heyecanı taşıyoruz. Bu sayımızda ilim ve hizmet yolcularının geçtiğimiz

Detaylı

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ ZEYTİNBURNU REHBERİ ZEYTİNBURNU REHBERİ Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları - 19 Yayın Koordinatörü Ömer Arısoy Mustafa Aydın Yayın Ekibi Yasin Tütüncü Asım Fahri Onur Kalınbacak Editör Mustafa Kula

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

ipekyolu medeniyetleri

ipekyolu medeniyetleri TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BÜLTENİ ipekyolu medeniyetleri Ağustos 2011 Sayı: 4 Dilde Fikirde İşte Birlik TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ KURULDU TÜRK DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN...

Detaylı

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ SAYI 04 3 AYDA BiR YAYIMLANIR N i SAN / HAZi RAN 2011 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ BU TOPRAĞIN YETİŞTİRDİKLERİ:

Detaylı

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. AĞUSTOS 2015 SAYI 296. haberbülteni

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. AĞUSTOS 2015 SAYI 296. haberbülteni DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. AĞUSTOS 2015 SAYI 296 haberbülteni SAYFA 04 Beştepe Mİllet Camİİ törenle İbadete açıldı SAYFA 06 Başkan Görmez, Srebrenİtsa katliamı yıldönümü anma törenlerine

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı BAŞKANDAN Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşandığı

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

Sultanbeyli de Kutlu Doğum Coşkusu

Sultanbeyli de Kutlu Doğum Coşkusu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 23 NİSAN 2015 YIL: 12 SAYI: 326 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Sultanbeyli Belediyesi

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Temmuz 2012 Sayı 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Değerli dostlar, Kentimizin tarih ve kültürüne ışık tutmak üzere çıktığımız yolda nerdeyse bir yılı

Detaylı

Halk İçin Kaynıyor Kağıthane Belediyesi Aşevi ihtiyaç

Halk İçin Kaynıyor Kağıthane Belediyesi Aşevi ihtiyaç Kağıthane de Aşevi Kazanları Halk İçin Kaynıyor Kağıthane Belediyesi Aşevi ihtiyaç ulaştırıyor. Hamidiye Mahallesi nde faaliyet sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya gösteren Kağıthane Belediyesi Aşevi,

Detaylı

Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya

Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Turgut SANER Ar. Gör. Bilge AR Duygu GÖÇMEN Ebru KÜMET Ertunç DENKTAŞ Soner ÖZIŞIK İÇİNDEKİLER:

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

29 Ekim Gaziantep Buluşması

29 Ekim Gaziantep Buluşması İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ YAYIN ORGANI SAYI 30 ARALIK 2010 29 Ekim Gaziantep Buluşması Çifte Bayram Yaptık RÖPORTAJ ADİL DAİ 10. GAZİANTEP YİYECEK ŞENLİĞİ EMİNE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESİ Rahatlığı ve özgürlüğü

Detaylı

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ / GEZİ NOTLARI

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ / GEZİ NOTLARI SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ / GEZİ NOTLARI استعراض المو تمر / مذكرات الرحلة * / REVIEW SYMPOSIUM C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XI/2-2007, 493-509 Mevlâna Yılı Münasebetiyle Sarı Saltuk Baba dan Misgin

Detaylı

CHAMBER of ANTALYA TOURIST GUIDES MAGAZINE. 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 07 OCAK / MART 2012

CHAMBER of ANTALYA TOURIST GUIDES MAGAZINE. 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 07 OCAK / MART 2012 PUBLISHED IN EVERY 3 MONTHS, 7 th ISSUE, JANUARY - MARCH 2012 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 07 OCAK / MART 2012 CHAMBER of ANTALYA TOURIST GUIDES MAGAZINE ANTALYA nın TURİZM TARİHİ VII. Bölüm GÜL ve HALI

Detaylı

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN 38 yılda hem Türkiye de hem de 96 ülkede, kardeşlerimizin eğitimlerine, sağlık ve kültürlerine katkıda bulunduk. 200.000 in üzerinde öğrenciye burs ve eğitim imkanı sunduk. Camiler, Kur an kursları, eğitim

Detaylı

EDİTÖRDEN İNSANİ YARDIM. Ebedi hayırlar için. İHH İnsani Yardım Vakfı bültenidir. Ocak - Şubat - Mart 2010 Sayı: 40

EDİTÖRDEN İNSANİ YARDIM. Ebedi hayırlar için. İHH İnsani Yardım Vakfı bültenidir. Ocak - Şubat - Mart 2010 Sayı: 40 EDİTÖRDEN İNSANİ YARDIM İHH İnsani Yardım Vakfı bültenidir. Ocak - Şubat - Mart 2010 Sayı: 40 İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı adına sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yayın Yönetmeni Ali Ensar

Detaylı

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ Hazırlayan: TÜRSAB Ar-Ge Departmanı / Mayıs 2006 Turizmin en önemli niş pazarlarından birisi olan kabul edilen inanç turizminde büyük bir potansiyeli olan Türkiye, küresel merak

Detaylı

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler 3 BAŞKANDAN 4 NOT DEFTERİNDEN 5 AÇILIŞ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitime Öğretime Başladı 45 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 50 MAKALE Kurbanı Anlamak ya da Modernitenin Kurbanı Olmak

Detaylı

ailesi Büyüksehir Yeni Kurulan Birimlerimiz Kut ül Amare Zaferi Bir Medeniyet Isçisi KÜLTÜR A.S.

ailesi Büyüksehir Yeni Kurulan Birimlerimiz Kut ül Amare Zaferi Bir Medeniyet Isçisi KÜLTÜR A.S. Büyüksehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü sayı 41 Mayıs Haziran ailesi Yeni Kurulan Birimlerimiz Bir Medeniyet Isçisi KÜLTÜR A.S. Kut ül Amare Zaferi. Şehremaneti

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ >> İÇİNDEKİLER 3 Başkandan 4 Not Defterinden 5 28. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Kocatepe ve Sultanahmet Kitapla Buluştu 16 Bir Ramazanı Daha Dolu Dolu Yaşadık... 19

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir

Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir 1 2 2 İÇİNDEKİLER Selahattin Kaleli Kültür Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı Kuruluyor Kaleli Grup Adına İmtiyaz Sahibi İsmail TUNCEL -

Detaylı

haberbülteni SAYFA İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA SAYFA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, SUDAN A ZİYARETTE BULUNDU

haberbülteni SAYFA İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA SAYFA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, SUDAN A ZİYARETTE BULUNDU DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. NİSAN 2015 SAYI 292 haberbülteni SAYFA 06 İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA 13 ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 100. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI SAYFA 05 DİYANET İŞLERİ

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı