İCRA KURULU KARARI KARAR NO: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA KURULU KARARI KARAR NO: 22-9 22.04.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI"

Transkript

1 İCRA KURULU KARARI KARAR NO: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, yelken yarışlarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nun alt kurullarının kurulmasını, Hakem ve Gözlemcilerin eğitilmesini, hakemlerin kademelere ayrılmasını, kademeler arasındaki geçişlerini, Uluslararası Yelken Yarış Kuralları ve Federasyon un belirleyici esasları çerçevesinde düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu talimat, ülkemizde yapılan yelken yarışlarının yönetiminde, Merkez Hakem Kurulunun, İl Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile yelken hakemlerinin, gözlemcilerin tescil, terfi, lisans vize yöntemleri ile atama ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3. ) Bu talimat tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile tarihli ve sayılı Remi Gazete'de yayımlanan, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4. Bu talimatta geçen; Federasyon : Türkiye Yelken Federasyonu nu, İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi : İllerde İl Spor Müdürü başkanlığında İl Spor Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı ve kulüplerin aralarında seçtiği iki temsilciden oluşan komiteyi, İl Spor Temsilcisi : Federasyonun teklifi ve Spor Genel Müdürlüğünün onayı ile atanan Yelken Sporu İl Temsilcisi ni RRS : Yelken Yarış Kurallarını, ISAF : Uluslararası Yelken Federasyonu nu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) : Federasyon bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik konularda sorumlu olan kurulu, İl Hakem Kurulu (İHK) : İllerde yelken hakemlerine ilişkin idari ve teknik konulardan sorumlu kurulu, Hakem : MHK ve/veya İHK tarafından yelken yarışlarında hakemlik ile görevlendirilen kişiyi, Gözlemci : Yelken faaliyetlerinde yarış ve yarışlarda görevlendirilen hakemleri ve diğer görevlileri denetleyen kişiyi,

2 Kulüp ifade eder. : Yelken sporunda faaliyetlere katılan spor kulübünü, 2. BÖLÜM ESAS HÜKÜMLER Madde 5- Hakem Kurulları Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurullarından oluşur. Madde 6- Merkez Hakem Kurulu (MHK) 6.1 Kuruluşu Merkez Hakem Kurulunun oluşumu; Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu nun kararı ile beş veya yedi üyeden oluşur. Üyelik boşalması halinde TYF Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyelik yerine atama yapılır. Kurulun Başkanı üyeler arasından Federasyon Başkanı tarafından atanır. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. 6.2 Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, b) Uluslararası veya en az dört yıl faal hakemlik yapmış olması koşulu ile Milli ya da İl Hakemi olmak, c) Hiçbir kulüpte yönetici olmamak, d) En az 35 yasını doldurmuş olmak, e) Son 5 yıl içinde disiplin cezası bulunmamak 6.3 Kural Danışma Kurulu Merkez Hakem Kurulu, TYF Yönetim Kurulu nun oluru ile yelken sporuna hizmet vermiş, saygın ve deneyimli en az üç üyeden oluşan bir Kural Danışma Kurulu oluşturabilir. Bu kurul bir karar organı olmayıp yarış kurallarının işleyişi, gelişimi, uygulanması, yorumları ile yarış yönetimi hakkında MHK Başkanının talebi doğrultusunda tek tek ya da kurul olarak görüş bildirir. Talep halinde uluslararası otorite ile sınıf birliklerinin kural ve örnek kararlarını, önerilerini Türkçeye çevirir. 6.4 MHK nun toplanması, Yetki ve Sorumlulukları Kurul, MHK başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. MHK başkanı veya Federasyon Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Ancak yıl içerisinde en az her iki ayda bir toplanır. Federasyon Başkanı ve /veya görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyesi gerektiğinde toplantılara başkanlık eder Yapılan toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır, imzalanır ve ilgililere duyurulur. Oy eşitliğinde kurul başkanlarının oyu iki sayılır. Her hangi bir nedenle kurullar toplanamaz ise Başkan resen hareket eder ve hakem atamaları için gerekli kararları alır Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; a) Federasyon faaliyet programında yer alan yarışlara hakem atamaları yapmak. b) Federasyon veya İl faaliyet programında bulunan hakem eğitimleri, (kurs, klinik, seminer vs. ) ile yarış yönetimi konularında gereken eğitimleri Eğitim Kurulu ile koordineli olarak planlamak ve uygulamak. c) İl faaliyet programında yer alan hakem eğitimi ile ilgili müfredatı ve eğitimcileri onaylamak, görevlendirmek, d) İl ve Milli Hakemliğe Terfi için Seminer düzenlemek ve sınavını yapmak,

3 e) Hakemlerin lisanslarını hazırlamak, sicil kayıtlarını tutmak, hakem lisanslarını vize etmek, güncellemeleri İl Spor Temsilcisine bildirmek. f) Aday hakem kursları sonunda başarılı olan Aday Hakemlerin lisanslarını hazırlamak, bilgilerini oluşturmak ve bu bilgileri İl Spor Temsilcisine bildirmek, g) Hakemleri görevleri sırasında denetlemek, gözlemci atamak, yarış sonrasında, Yarış Kurulu Başkanı ve görevlendirilmesi halinde Gözlemci tarafından verilen raporları değerlendirmek ve bu konuda Federasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek. h) ISAF tarafından yayınlanmış yarış yönetimi, yarış kuralları ve yorumları ile hakemleri ilgilendiren diğer konuları ve yapılacak değişiklikleri takip ederek federasyon web sayfasında veya İl Spor Temsilcisi aracılığı ile duyurmak, i) Yarış Kurulu ve Gözlemci görev tanımını hazırlamak, j) Görevlendirilen tüm hakemlerin görev performanslarının takibini sağlayacak bir sistemi oluşturmak ve yürürlüğe koymak, k) Temyiz Kurulunu kendi bünyesinden ve / veya dışından oluşturmak, l) Merkez Hakem Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye EUROSAF(Avrupa Yelken Federasyonu) Temsilcisi'dir. Madde 7. Merkez Hakem Kurulu Üyeleri yarışlarda hakemlik ya da gözlemcilik yapabilirler. Ancak kurul üyeliği sırasında hiç yarış hakemliği görevi almasalar dahi faal hakem sayılırlar. Madde 8. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinin son bulması; a) Yazılı istifa, b) Özürsüz olarak üst üste iki defa toplantıya katılmamak veya bir yıl içinde üç toplantıya katılmamak, c) Federasyon Yönetim Kurulu kararı Madde 9- İl Hakem Kurulu (İHK) 9.1 Kuruluşu İl Hakem Kurulu, aday hakemler dışında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde oluşur. Faal hakem sayısı 10 dan az olan illerde bu görevi İl Spor Temsilcisi / İl Müdürlüğü yürütür. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanı ve İl Spor Temsilcisi nin görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder İHK 3 (üç) asil üyeden oluşur. Kurul üyeleri İl Spor Temsilcisi nin teklifi, GHSİM nin onayı ile atanır. İstifa, görevden uzaklaştırma gibi durumlar karşısında İl Spor Temsilcisi yeni üye/üyeler teklif eder. 9.2 Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler İl Hakem Kurulu nda görev alacak kişilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekir. a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) En az il hakemi derecesinde 3 yıl hakemlik yapmış olmak, d) En az 25 yaşını bitirmiş olmak, e) Spor kulüplerinin yöneticisi, antrenörü ve faal sporcusu olmamak, f) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik spor Genel Müdürlüğü ne, Federasyon a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamış olmak, g) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, 9.3 Kurulun Toplanması ve Görev Dağılımı İl Hakem Kurulu, en az 2 ayda bir olmak üzere ve gerekli durumlarda Başkan tarafından

4 toplantıya çağırılır. Yapılan toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır, imzalanır ve ilgililere duyurulur. Her hangi bir nedenle kurul toplanamaz ise İl Spor Temsilcisi resen hareket eder ve hakem atamaları için gerekli kararları alır. MHK Üyeleri gerek gördüğü durumlarda İHK toplantılarına katılabilir Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, kurul sekreteri ve hakem sicilinden sorumlu bir üye seçer. Eğer bulunduğu ilde yelken sporu ile ilgili böyle bir komite kurulmuş ise, İHK Başkanı İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi nin doğal üyesi olarak komite üyeliğinin gerektirdiği her türlü toplantı ve çalışmaya katılır. İl Hakem Kurulu karar defterinin düzenli tutulması kurul sekterinin, hakem sicillerinin düzenli tutulması ise kurulun hakem sicilinden sorumlu üyesinin görevidir Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki (2) oy olarak sayılır. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 9.4 İHK nun görev ve yetkileri İl Hakem Kurulu nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir. a) İl faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve Federasyon tarafından onaylanmış özel yarışmaların Hakem tayinlerini yapmak, b) İlinde kayıtlı hakemleri denetlemek ve sicillerini tutmak, c) İlindeki hakemlerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, teknik ve teorik bilgilerini arttırmak için Eğitim Kurulu nca onaylanmış kurs, eğitim seminerleri ve sosyal faaliyetler düzenlemek, d) Hakem gereksinimini karşılamak için Aday Hakem kursları açılması konusunda TYF na başvurmak, Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği Hakem Eğitmenleri ile bu kursları açmak, kursları bitiren aday hakemlere yarış denemeleri yaptırmak, e) Bu talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri gerektiğinde lisanlarının iptali için nedenleri ile birlikte Merkez hakem Kurulu na başvurmak, f) İl ve Ulusal hakem derecesine yükselebilecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, g) Merkez Hakem Kurulu tarafından yetki verilen yarışmalara hakem ve gözlemci tayin etmek. 9.5 Görevlerin Sona Ermesi a) Üyenin istifa etmesi veya görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığın ortaya çıkması, b) Mazeret göstermeden üst üste üç toplantıya katılmamak, c) İl Spor Temsilcisinin üyeliğin sona ermesi için yapacağı talebin İHK tarafından salt çoğunlukla uygun görülmesi, d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi, e) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi 3. BÖLÜM HAKEMLER Madde 10- Genel 10.1 Ülkemizde düzenlenen her türlü yelken yarışlarında Türkiye Yelken Federasyonu tarafından belirlenmiş esaslar doğrultusunda eğitim almış ve eğitim sonunda sınav ve testlerde başarılı olarak hakem olma unvanını kazanarak lisans almış hakemler görev yapabilir Hakemlerin yelken yarışlarında görev yapabilmeleri için, Federasyon tarafından yetkilendirilmiş hakem kurullarınca görevlendirilmiş olmaları gereklidir. İl Programı ve

5 Türkiye Yelken Federasyonu Faaliyet programında yer almayan her hangi bir yarışın bir hakem kurulunda görev alan hakemler, İl Hakem Kurulu'nun ve/veya Merkez Hakem Kurulunun Federasyon Yönetim Kuruluna'na başvurusu sonucunda, ve / veya Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kurulu'na sevk edilir Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alan T.C. vatandaşı hakemler ile, Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu hakemlerin görev alabilmeleri, MHK kararına bağlıdır. Bu hakemlerin hakemlik yapıp yapamayacakları, yapacaklarsa hangi düzeyde olacakları MHK tarafından belirlenir Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır. a) TC vatandaşı olmak, b) 18 yaşını doldurmuş olmak c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak e) Yüzme bilmek, f) Disiplin suçu işlememiş olmak, g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak, h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu almış olmak, Hakemlik Kademe ve Dereceleri Madde 11. Yelken Hakemi kademe ve dereceleri; a) Aday Yelken Hakemi, b) İl Yelken Hakemi, c) Milli Yelken Hakemi, 1. Milli Yarış Yöneticisi (National Race Officer) 2. Milli Protesto Hakemi (National Judge), 3. Milli Match Race /Takım Yarışı Hakemi (National Umpire), d) Uluslararası Yelken Hakemi 1. Uluslararası Yarış Yöneticisi (International Race Officer) 2. Uluslararası Protesto Hakemi (International Judge), 3. Uluslararası Match Race /Takım Yarısı Hakemi (International Umpire) Madde 12. Hakem unvanların kazanılması için usuller a) Aday Yelken Hakemi Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar; 1. Aday Başvuru Formu, 2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf, 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4. Tasdikli öğrenim belgesi, 5. Amatör Denizcilik Belgesi Fotokopisi, 6. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı, 7. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti. Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda 60 ve daha yüksek not almak gerekmektedir. Kurs

6 sonucu yapılan sınavları başaranların; kendilerine Aday Yelken Hakemi lisansı verilir. b) İl Yelken Hakemi Tescili yapılan en az yedi yarışta (Seri yarış bir yarış olarak kabul edilir) görev yapan aday hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek İl Hakemliğine Terfi seminerine katılma hakkını elde ederler. Bu seminere katılmak için gerekli belgeler; 1. Başvuru Formu 2. İl Spor Temsilcisi tarafından tanzim edilmiş ilgili yarış bilgileri 3. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf Seminer sonunda yapılan sınavda 60 ve daha yüksek not alan hakemlere, İl Yelken Hakemi lisansı verilir. c) Milli Yelken Hakemi İl Yelken Hakemliği kademesinde en az üç yıl içerisinde tescili yapılmış en az 10 il veya Federasyon yarışında faal hakemlik yapmış olanlar Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek Mili Hakemliğe Terfi seminerine katılma hakkını elde ederler. Seminere katılmak için gerekli belgeler; 1. Başvuru Formu, 2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf, Seminer sonunda yapılacak olan sınavda 70 ve daha yüksek puan alanlara Milli Yelken Hakemi lisansı verilir. d) Milli Yarış Yöneticisi (NRO) Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler, MHK teklifi ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile Milli Yarış Yöneticisi kademesine yükseltilirler. Bu kademe 4 yıl için verilmiştir. 1. Milli Hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak 2. Son 4 yıl içerisinde TYF Programında yer alan en az 5 yarışta Başhakem veya Başhakem Yardımcısı olarak görev yapmak 3. Yelken Yarış Kuralları ve Uygulamalarına hâkim olmak 4. Yarısı yönetebilecek yeterlilikte olmak. Bu kademedeki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır. 1. TYF Programında yer alan en az 5 yarışta Başhakem veya Başhakem Yardımcısı olarak görev yapmak 2. MHK tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve MHK na göndermek. Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan Milli Yarış Yöneticisi (NRO) statüsü askıya alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır. e) Milli Protesto Hakemi (NJ) Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler, MHK teklifi ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile Milli Protesto Hakemi (NJ) kademesine yükseltilirler. Bu kademe 4 yıl için verilmiştir. 1. Milli Hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak 2. Son 4 yıl içerisinde TYF Programında yer alan en az 10 yarışta Protesto Kurullarında görev yapmak 3. Yelken Yarış Kuralları ve Uygulamalarına hâkim olmak 4. Duruşmaları yönetebilecek yeterlilikte olmak Bu kademedeki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

7 1. TYF Programında yer alan en az 10 yarışta Protesto Kurullarında görev yapmak 2. Bu yarışların en az 3 adedinde Kurul Başkanlığı yapmak 3. MHK tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve MHK na göndermek. Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan Milli Protesto Hakemlerinin (NJ) statüsü askıya alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır. f) Milli Eş Tekne / Takım Yarışı Hakemi (NU) Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler, MHK teklifi ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile Milli Eş Tekne / Takım Yarışı Hakemi (NU) kademesine yükseltilirler. 1. Yelken yarışçılığı yapmış olmak 2. İlgili mevzuatı uygulayabilecek nitelikte olmak 3. Bu konuda TYF nin açacağı eğitime katılmak g) Uluslararası Yelken Hakemi ISAF kuralları gereği Uluslararası Yelken Hakemleri 1. Uluslararası Yarış Yöneticisi (International Race Officer) 2. Uluslararası Protesto Hakemi (International Judge) 3. Uluslararası Eş Tekne / Takım Yarısı Hakemi (International Umpire) Bu kademelere yükselmek isteyen Milli Yelken Hakemleri ISAF tarafından konulan şartları yerine getirdikleri takdirde ilgili formları doldururlar ekleri ile birlikte Federasyon onayına sunarlar. Federasyon Başkanı veya Genel Sekreteri tarafından onaylanan belgeler ISAF sekreterliğine gönderilir. Uluslararası kademeler ISAF tarafından verilir ve ISAF kurallarına göre uzatılır. Yurt dışında görev yapacak olan hakemler ile ilgili esaslar Madde 13.1 Yurtdışındaki bir yarışa davet alan her kademedeki hakem, kendisine yarış katılım teyidi geldiğinde bunu Federasyonla paylaşır ve dönüşte faaliyetle ilgili raporunu en geç 10 gün içinde TYF ye gönderir. Yurtdışında bir eğitime katılacak olan hakem de aynı prosedüre tabidir. Madde 13.2 Türkiye Yelken Federasyonu milli hakemlerinden, iyi derecede İngilizce bilen, deneyimli ve son 2 yıl içerisinde IRO, IJ veya IU Klinik ve/veya Semineri ne katılmış veya katılmayı planlayan ve Türkiye yi temsil edebilecek nitelikteki hakemler, EUROSAF Hakem Değişim Programı nın Türkiye'ye verilmiş olan NRO, NJ ve NU pozisyonlarına başvurabilirler. Bu programa katılımda, kalış masrafı yarışı düzenleyen ülke veya organizasyon tarafından karşılanır. Başvurular Merkez Hakem Kurulu'na yapılır ve Merkez Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Hakem lisans sicil tescil ve vize işlemleri Madde 14. Yelken Hakem Lisanları her 4 yılda bir vize edilecek olup, Yelken Hakem Lisanslarının tescil ve vize makamı, Türkiye Yelken Federasyonu adına Merkez Hakem Kurulu dur. a) Tescil işlemi aşamasında: Her yelken hakemine Merkez Hakem Kurulu tarafından kademesine göre Yelken Hakem Lisansı verilir ve sicil takibi için her hakem adına bir dosya açılır. Ayrıca ilgili kayıtlar bilgisayar ortamında saklanır.

8 b) Vize işlemi aşamasında: 1. Aday, il ve milli hakemler, vize seminerine katılmak ve seminer sonundaki sınavdan 60 veya daha yüksek not almak zorundadır. 2. Yelken Hakem vize ödentisi (4 yıllık) Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı tespit edilir. 3. Lisans vize şartlarını yerine getirmiş hakemler, Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası, Ankara Ulus Şubesi IBAN No TR hesabına vize ücretini havale ederek, dekont ile beraber lisanslarını İl Spor Temsilcisi aracılığıyla TYF Başkanlığı na ulaştırmakla sorumludurlar. 4. Merkez Hakem Kurulu Lisansların tetkikinden sonra, durumu uygun olanlarını vize ederek ilgili İl Spor Temsilcisine iade edecektir. Durumu uygun olmayanlar hakkında eksikliklerin tamamlanması için bilgi verecektir. Madde 15. Yelken hakem lisanslarında aşağıdaki bilgiler bulunur. a) Fotoğraf, b) Adı ve soyadı, c) Baba adı, d) Doğum yeri ve yılı, e) İli, f) Hakem sicil No. ve kademesi, g) Vize haneleri, h) Kimlik bilgileri Madde 16. Yelken hakemleri için açılan dosyaya aşağıdaki belgeler konur. 1. Başvuru formu, 2. 1 adet renkli fotoğraf, 3. Nüfus cüzdan fotokopisi 4. Tasdikli öğrenim belgesi 5. Tekne kullanma belgesi fotokopisi (ADB, Gemici vb) 6. Görev aldığı yarış kayıtları, 7. Katıldığı seminer kayıtları, 8. Terfi bilgi kayıtları. Madde 17. Yelken hakem lisansları her dört yılda bir vize edilir. Vize şartları aşağıdaki gibidir. 1. Hakem Geliştirme seminerine katılmak, 2.Merkez Hakem Kurulu üyeleri görevde oldukları sürede Madde 17 uygulaması dışındadır 3. Milli Yarış Yöneticisi (NRO) için Madde 12/d, Milli Protesto Hakemi (NJ) için Madde 12/e, Uluslararası Hakemlerin Lisans vizeleri Madde 12/g doğrultusunda yapılır. 4. Milli Match Race / Takım Yarışı Hakemi daha sonra belirlenecek özel koşullar çerçevesinde yapılacaktır Madde 18. Sporcuların hakemliğe yükselmesi a) En az üç defa Türkiye Şampiyonası nda dereceye giren veya b) En az beş defa Milli olan (bir seri yarış bir millilik sayılır) sporcular madde 12/a da istenen belgelerle Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan milli hakemliğe terfi seminerine kayıt yaptırabilirler. Seminer sonrası sınavda başarılı olanlar Milli Yelken Hakemi olurlar. Raporların değerlendirilmesi

9 Madde 19. Yarış Kurulu Başkanları her yarıştan sonra yarış ile ilgili raporlarını yarış dosyasına koyacaktır. Görevlendirilmesi halinde yarışın Gözlemcisi, yarış kurulu başkanı ve diğer görevliler hakkındaki raporunu Merkez Hakem Kuruluna ayrıca gönderecektir. Merkez Hakem Kurulu bu raporları değerlendirerek ilgililerin performans durumunu tespit edecektir. Disiplin cezaları Madde 20. Federasyon programındaki yarışlarda görevli hakemler, disiplin suçu işlediklerinde; Federasyon Yarışlarında Yarış Kurulu Başkanı ve/veya Yarış Gözlemcisi raporunun ya da bir bildirimin doğrudan Merkez Hakem Kuruluna intikalini müteakip, Kurul görüşüyle birlikte bir dosya oluşturularak Disiplin Kuruluna sevk talebiyle Federasyon Başkanlığına gönderilir. İl programındaki yarışlarda ise rapor ya da bildirim İl Disiplin / Ceza Kuruluna gönderilir. Hakemlerde yaş sınırı Madde yaşını doldurmuş olan hakemlerin lisansları hakem geliştirme seminerine katılmaları kaydıyla her 2 yılda bir görev tanımları MHK tarafından belirlenmek suretiyle vize edilir. Madde 22. Hakemlerin Bölge Değişikliği Bölge değişikliği yapmak isteyen Hakemler, lisans kartları, yeni kart ücreti ve Merkez Hakem Kuruluna hitaben yazılmış bölge değişikliği talep dilekçeleri ile doğrudan Merkez Hakem Kuruluna başvururlar. Yapılan bölge değişikliği kurul tarafından değerlendirilerek değişiklik bilgisi, eski ve yeni İl Spor Temsilcisine bildirilecektir. 4. BÖLÜM GÖZLEMCİLER GÖZLEMCİ TANIMI Madde 23. Yelken faaliyetlerinde yarış ve yarışta görevlendirilen hakemler ile diğer görevlileri denetleyen kişidir. Gözlemci il ve daha üst kademeden faal hakem olmalıdır. Ancak bir yarışa atanan gözlemci hakemin kademesi o yarışın başhakeminin kademesinden daha aşağıda olamaz. GÖZLEMCİ ATANMASI Madde 24. Federasyon programında yer alan yarışlara, Merkez Hakem Kurulu; İl Faaliyet Programında yer alan yarışlara ise Merkez Hakem Kurulu, İl Hakem Kurulu veya İl Spor Temsilcisi gözlemci atayabilir. MHK nun gözlemci atadığı yarışlarda İl Hakem Kurulu veya İl Spor Temsilcisi gözlemci atayamaz, atanmışsa görev yapamaz. Herhangi bir yarışa gözlemci atanması halinde atanan gözlemcinin kimliği yarış ilanında belirtilen yarış tarihinden iki gün önce İl Spor Temsilcisine ve/veya organizasyon sorumlusuna ve yarış kurulu başkanına bildirilir. GÖZLEMCİNİN GÖREVLERİ Madde 25. Gözlemci, bir yarışın ulusal-uluslararası yarış otoritesinin öngördüğü düzen içinde: a) Yarışın yarış ilanı ve talimatlarına göre yapılıp yapılmadığını, b) Yarış yerinin yarışa uygun olup olmadığını, c) Yarış araç ve gereçlerinin yarışa yeterli olup olmadığını, d) Sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini, e) Yarış kurulunun beceri ve yeteneklerini gözlemler ve raporlar. Gözlemci hiçbir hal ve koşulda yarış yönetimine ve yarış düzenleyicisine; yapılan iş ve eylemler ile yarışa doğrudan müdahale etmez. Madde 26. Gözlemci MHK nun öngördüğü form-formata göre düzenleyeceği raporunu iki

10 gün içinde elden ya da posta-kurye-kargo yoluyla MHK na gönderir. GÖZLEMCİNİN GÖREV YAPMA KOŞULLARI Madde 27. Gözlemcinin yol ve konaklama giderleri atama organına göre Federasyon ya da İl Temsilciliğince karşılanır. Madde 28. Organizasyon ve yarış kurulu, Gözlemcinin yarış yerinde yarışı gözlemlemesi koşullarını sağlamakla yükümlüdür. Gözlemci yarış üssünün dilediği yerinde, sekreterlikte, yarış kurulu toplantılarında, yarış komite botlarında, ödül alanında ve araç-gereç imkanı varsa yarış parkurunda bulunabilir. GÖZLEMCİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 29. Gözlemci raporları MHK tarafından değerlendirilir. Raporlarda disiplin işlemi gerektiren hususlar varsa rapor derhal Federasyon Başkanlığı na iletilir. Diğer hallerde gözlemci raporları ilgili yarış dosyasıyla birlikte Federasyon Başkanlığı na iletilir. 5. BÖLÜM SON HÜKÜMLER Talimatta Yer Almayan Hükümler Madde 30. Bu talimatta yer almayan herhangi bir husus ve Talimatta karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. Yürürlük ve Yürütme Madde 31. TYF Ana Statüsüne göre hazırlanan iş bu talimat Türkiye Yelken Federasyonu resmi internet sayfalarında yayınlanması ile yürürlüğe girer. Madde 32. Bu talimatı Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür. GEÇİCİ MADDE- 31 Aralık 2013 itibariyle vize süreleri dolan hakemlerin vize geçerlilik süreleri 15 Mayıs 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU HAKEM TALİMATI HAKEM TALİMATI ANKARA 2010 TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nin alt kurullarının kurulmasını,

Detaylı

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır.

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) Amaç Madde 1- (1) Talimatın amacı Türkiye Satranç Federasyonuna bağlı Federasyon Bölge ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluşu, görev, yetki ve

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İLTEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı OCAK 2016 Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı Kıbrıs

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye de golf turnuvalarını yönetecek seviyede başhakem ve hakemleri (ulusal, il, aday)

Detaylı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 27.01.2007 KARAR NO : 10 TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Triatlon müsabakalarında

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı, Türkiye Oryantiring Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonunun atama ile göreve gelen

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER, HAKEM ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE BAŞHAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER, HAKEM ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE BAŞHAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER, HAKEM ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE BAŞHAKEM TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye buz

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Đcra Kurulu Kararı 13 / 1 18.4.2007 Değişiklik Karar No 45 / 2 03.06.2008 Değişiklik Karar No 126 / 2 TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1-Bu Talimatın amacı: Türk sporu ve Muay Thai spor dalının öncelikle ulusal

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Golbol Hakem Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; Golbol branşının özelliklerine uygun olarak, yarışmaları

Detaylı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Atıcılık yarışmalarını

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ Teknik Komiser Yönergesi - 2-28.06.2012 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 5 GÖREV VE YETKİLER 5 5. GÖREV 5 6. YETKİ VE

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF EĞİTİM KURULU TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Eğitim Kurulunun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2-

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN YARIŞMA TALİMATI Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, Masa Tenisi ile ilgilenen 40 yaş ve üzeri sporcuların bu spora olan ilgilerinin

Detaylı

Futsal Hakem Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Futsal Hakem Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Futsal Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Futsal branşının özelliklerine uygun olarak, yarışmaları yönetecek hakemlerle ilgili usul ve

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

1 TBF 2007 01.01.2007 TBF 1 / 13 2 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu talimat, Binicilik yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemciler ile ilgili usul ve esasları düzenleme

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ 2009 2010 SEZONU Teknik Komiser Yönergesi(2009-2010) - 2 - Yürürlüğe Giriş Tarihi (05.08.2008) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 5 1. AMAÇ...

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI 22 ARALIK 2016 1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, merkez hakem kurulu ve il hakem kurulları ile merkez hakem kurulunun alt kurullarının kurulmasını,

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 12/01/2013 2 / 19 Uygulama Tarihi 12/01/2013

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi : 28 Ocak 2006 Sayı : 26063 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU HAKEM TALİMATI. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU HAKEM TALİMATI. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Oryantiring Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarının

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

HAKEM TALİMATI. Yönetim Kurulu Karar tarihi ve sayısı. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAKEM TALİMATI. Yönetim Kurulu Karar tarihi ve sayısı. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, satranç yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam Madde

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU HAKEM TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BÖLÜM I Genel Hükümler 1. Amaç Bu talimatın amacı, Merkez Hakem Kurulu ve Đl Hakem Kurulları ile M.H.K. nun alt kurullarının kurulmasını, Hakem, Gözlemci, Hakem

Detaylı

YÖNETMELİK. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: GELĠġMEKTE OLAN SPOR BRANġLARI FEDERASYONU KORFBOL HAKEM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: GELĠġMEKTE OLAN SPOR BRANġLARI FEDERASYONU KORFBOL HAKEM YÖNETMELĠĞĠ 9 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27283 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: GELĠġMEKTE OLAN SPOR BRANġLARI FEDERASYONU KORFBOL HAKEM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU HAKEM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU HAKEM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1)Bu Talimatın amacı, judo yarışmalarını yönetecek hakemler ve hakem kuralları ile ilgili

Detaylı

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI JUDO KYU (KEMER DERECESĠ) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı; Judo sporunun üstün

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARİHİ : 29.05.2009 KARAR NO : 8/6 TÜRKĠYE HERKES ĠÇĠN SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG ve DART FEDERASYONU HAKEM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG ve DART FEDERASYONU HAKEM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 13/10/2006 KARAR NO : 2/3 TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG ve DART FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı, Bocce,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine DiĢ Protez Teknisyenliği

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU KANO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU KANO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE KANO FEDERASYONU KANO HAKEM TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-Bu talimatın amacı kano yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı