BUNUN ADI HAYATA TUTUNMAK..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUNUN ADI HAYATA TUTUNMAK.."

Transkript

1 BUNUN ADI HAYATA TUTUNMAK..

2 HAYVANLARI KORUMA DERNEKLERİ ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ ÜYELER FAALİYETLER BÜTÇE VE DESTEKLER

3 DERNEKLER VE DERNEKLER FEDERASYONU HAKKINDA KISA BİR BİLGİ 5253 sayılı dernekler kanununa göre dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Dernek federasyonu ise; kuruluş amacı aynı olan en az beş derneğin bir araya gelerek kurdukları üst birliktir. Dernekler toplumsal birliği ve mensubiyet duygusunun diri tutulmasında önemli bir rol oynarlar.bir beldenin gönüllü hizmet merkezi hatta bazen belediyesi bile olurlar

4 HAYVANLARI KORUMA DERNEKLERİNİN AMACI Hayvanların korunmalarını, bakım ve sağlıklı yaşamlarını sağlamak Gereken tedbirleri almak, mevcut tedbirleri artırmak, muhtaç olan hayvanlara sığınacak yer temin etmek, hastalıklarını tedavi etmek, İnsanlarla olan münasebetlerinde; hayvan sevgisini yaygınlaştırmak, olumlu bilimin ışığı altında hayvanla olan ilişkilerini geliştirmek, Ülkemize kaçak yollarla sokulan ve pek çok hastalığı da beraberinde getiren hayvanların illegal girişlerini önlemek için yapılan çalışmaların yanı sıra hayvanlara sağlıklı ortamlar sağlamayan Pet-shop larla da mücadele etmek, Hayvanların korunmalarını, muhafazalarını, yaşam koşullarının en üst seviyede tutulmasının temini, bu konularda mevcut yasal hükümlerin tatbikine hizmet verilmesi..

5 HAYVANLARI KORUMA DERNEKLERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AVRUPA ÜLKELERİNDE VE ÜLKEMİZDE Kİ HAYVAN HAKLARI

6 HAYVANLARI KORUMA DERNEKLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Dünyada hayvanların korunmasına yönelik ilk dernek, 1824 yılında İngiltere de The Society for the Prevention of Cruelty to Animals adıyla kurulmuştur. İngiliz soylu sınıfının başlattığı hayvanları koruma hareketi, daha sonra bütün Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ne yayılarak, özellikle aydın çevrelerde kendisine savunucular bulmuştur.

7 Osmanlı Devletinde ise hayvanların bakımı ve korunmasına ilişkin uygulamalara büyük bir önem verilmiştir. Özellikle toplumsal dokunun bir parçası olarak kabul edilen sokak hayvanlarının beslenmeleri için vakıflar kurulmuş, vasiyetnameler düzenlenmiştir. Ancak XIX. yüzyılın son çeyreğinde giderek artan yeni şehircilik anlayışı ile birlikte bu hayvanlara yönelik bakış açısı değişmiş; toplumsal değerler giderek hayvanlardan uzaklaşmıştır.ii. Meşrutiyet in 23 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilmesinin ardından, gerek Batılılaşma çalışmalarının getirdiği baskılar gerekse bu yüzyıl başında sayıları bin olarak tahmin edilen sokak köpeklerinin kuduz salgınları açısından önemli bir tehdit oluşturması, ilk toplu itlaf politikasını da beraberinde getirmiştir

8

9 Yeni ittihatçı hükümet, iki yıllık bir tereddütten sonra sokak köpeklerinin uzaklaştırılması kararını almış; bu amaçla köpeklerin toplatılması ve Topkapı da eski siper çukurlarında muhafaza edilmesi için 14 bin Fransız Frangı tutarında kredi ayırmıştır. Ancak toplatılan köpekler için ayrılan yerlerin yetersizliği, bu hayvanların çıkarttıkları gürültünün halkı rahatsız etmesi ve etrafa kötü koku yaymaları gerekçesi ile Dâhiliye Nezâreti tarafından 29 Mayıs 1910 tarihinde köpeklerin Hayırsız Ada olarak bilinen Sivri Adaya nakledilmeleri kararı çıkmıştır. Bunun üzerine dönemin Belediye Başkanı Suphi Bey in emri ile yaklaşık 80 bin köpek mavnalara yerleştirilerek sürgün edilmiştir.daha sonraları, İstanbul halkı köpeklerin bir kısmını kurtarmayı başarmışsa da adada kalan köpekler bir taraftan ölüm kalım savaşı verirken, diğer taraftan adaya yerleşen Fransız bir iş adamı tarafından Marsilya ya deri, kemik tozu ve köpek yağı ihracatında kullanılmıştır

10 Hayırsız Ada ya gönderilmek üzere mavnalara yerleştirilen köpekler

11 Hayırsız Ada ya gönderilen köpekler

12 İstanbul un sokak köpeklerine farklı bir bakış açısı getiren Palmira Brumett, Osmanlı basınında yayımlanmış olan karikatürlerden hareketle, sokak köpeklerinin, dönemin İttihatçı hükümeti tarafından nasıl algılanmakta olduğuna değinerek, hayvanların, İttihatçıların aşırı Batıcı ve modernist politikalarına kurban gitmiş olduklarını belirtmiştir. Fransa da Journal gazetesinde çalışmakta olan karikatürist Georges Goursat ın, İstanbul da Hayırsız Ada ya yaptığı bir yat gezisini karikatürleri ile anlatması, tüm dünya basınının ilgisini çekmiş; hayvan itlafının protesto edilmesine neden olmuştur.başta Petersburg ve Zürih de bulunan dernekler olmak üzere dönemin hayvanları koruma derneklerinden gelen şiddetli tepkiler, Osmanlı Devletinde hayvanları korumaya yönelik uygulamaları gündeme getirirken, İstanbul Himaye-i Hayvanat Cemiyeti nin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

13 Georges Goursat ın Fransa da Journal gazetesinde yayınlanan Hayırsız Ada daki köpekler ile ilgili karikatürlerinde biri

14 L Şehremanetine protesto başlıklı karikatür

15 ŞİMDİ TÜRKİYE DE BULUNAN HAYVANLARI KORUMA DERNEKLERİNİN TARİHÇELERİNİ VE ÇALIŞMALARINI İNCELEYELİM

16 HAYTAP HAKKINDA.. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Türkiye de doğanın çevrenin ve hayvanlarının haklarının korunması için bu konuda aynı görüş birliğinde olan derneklerin bir araya getirmiş olduğu ilk federasyondur. Bugün HAYTAP Türkiye genelinde 76 resmi temsilcilik ve yüzlerce gönüllüsü ile birçok ilimizde çalışmalar yapmakta; toplam 17 üye derneği ve yaptığı çalışmalarla hayvan dostlarımızın sesini tabana da yayarak her yıl sesini daha da güçlendirerek yükseltmektedir

17 PEKI HAYTAP NELER YAPAR? İçinde yaşadığımız doğanın ve hayvanların haklarının ihlalinde gerek kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gerekse ihlallerin önüne geçilmesi için gücü yettiği ölçüde mahkemeler nezdinde dava açar, eğitim çalışmalarına katılır, ilgili yasaların değişmesi ve daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli halkla ilişkiler çalışmaları ve görüşmeler yapar.

18 HAYTAP ÜYE DERNEKLERI Bildiğimiz üzere haytap hayvanları koruma ve yaşatma amacıyla bir araya gelmiş derneklerden oluşur. Bu dernekler üzerinden giderek hayvanlar için yapılan çalışmalara ve hayata geçen fikirlere göz atalım..

19 HAYTAP ÜYE DERNEKLERİ

20 HAYTAP A ÜYE OLMAYAN DİĞER DERNEKLER Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği/Yeşim DÖLEN Marmaris Hayvanları Koruma Derneği/Suna AK İstanbul Hayvan Sevenler Derneği/Suna DEVELİOĞLU Adalar Doğa Çevre ve Hayvan Dostları Derneği/Saadet KEKEÇ Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği/Fatma BALKANLI

21 HAYTAP A ÜYE OLMAYAN DİĞER DERNEKLER Evsiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği/Lale HALİMOĞLU Ankara Veteriner Hekimler Derneği İzmir Aliağa Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği/Hülya ALPGİRAY Kuşadası Hayvanları Koruma Derneği Bodrum Hayvan Hakları Derneği/Füsun USLU Samsun Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği/Hümeyra ULUBAY

22 DERNEK FAALİYETLERİ KISIRLAŞTIR AŞILAT YAŞAT

23 DERNEK FAALİYETLERİ HAYKOD Türkiye'de ilk hayvan barınma tesisini kurmuştur sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun hazırlık aşamasında HAYKOD tüm bilgi ve tecrübesini sunmuş, kapsamlı gerekçeleri ile tasarının alternatifini hazırlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 5199 sayılı Kanun, HAYKOD'un önerilerinin %80`i kabul edilmiş şekliyle, 2004 yılında hayata geçirilmiştir. Anaokullarında ve İlkokullarda "Hayvan sevgisi, hayvana yaklaşma ve hayvanla sağlıklı yaşam" konularında, teorik, pratik ve aktif eğitim çalışmaları yapmakta, hayvan sevgisi aşılayan çocuk kitapları yayınlamaktadır.

24 DERNEK FAALİYETLERİ 1980'li yıllarda; Tarım Bakanlığı işbirliği ile Karadeniz`de kaçak yunus avının önlenmesini sağlamıştır. HAYKOD 2004 yılında, ilk olarak Çin`de canlı olarak derileri yüzülen kedi ve köpekler konusunu dünya kamuoyu ve basın dikkatine getirmiş, başlattığı kapsamlı kampanya ile bu konuda büyük adımlar atılmasını sağlamıştır. Aynı şekilde, ülkemizden yasadışı yollar ile Avrupa ya illegal denek olarak ve kürk sanayine satılmak üzere götürülen hayvanlar için mücadele vermiş ve yakın bir geçmişte AB ülkelerinin kedi ve köpek kürkü ithal ve ihracatının yasaklanarak durdurulması ile ilgili kanunun çıkmasına büyük fayda sağlamıştır.

25 DERNEK FAALİYETLERİ Haytap üye derneklerinden Gaziantep, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'nin (CAHİDE) örnek çalışmalarından biri daha; Haytap'ın ''Bir Kap Su Bir Kap Yemek'' sloganlı sticker'ları Gazinatep'te taksilerde mesajlarını tüm topluma vermeye devam ediyor.

26 DERNEK FAALİYETLERİ Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından hayata geçirilen; sosyal sorumluluk projesi kapsamında artan yemekler; Zonguldak Hayvan Hakları Derneği işbirliği ile Zonguldak ve Çatalağzı Hayvan Bakımevlerine gönderilmekte olup farkındalık yaratmak ve bilgilendirme amaçlı peçetelikler hazırlanmıştır.

27 DERNEK FAALİYETLERİ Çukurova Belediyesi, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'nin (DOHAYKO) mahallelerde kedi ve köpek besleyen gönüllülerine kuru mama desteği verdi.

28 DERNEK FAALİYETLERİ Bartın Hayvanları Koruma Derneği, hava koşullarına uygun şekilde düzenlemeler yapılan bakım evinde sahipsiz hayvanlar için bakım evi serbest alanında havuz bulunduğunu ve hayvanların sıcak havalarda havuza girerek serinlemeye çalıştıklarını aynı zamanda havuzu oyun parkı gibi kullandıklarının bilgisini verdi

29 DERNEK FAALİYETLERİ Bodrum'da gönüllü hayvanseverlerin bağışlarıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Hayvan Hakları Derneği tarafından, sokak hayvanları için otomatik suluklar alındı. Suluklar, Bodrum daki farklı noktalara yerleştirildi. Hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle zaman zaman susuzluk çeken sokak hayvanları, şehir şebekesine bağlı olarak kurulan suluklardan, 24 saat su içebilecek. Sulukların içindeki su miktarı tüketimden yada buharlaşmadan dolayı azaldığında, otomatik olarak dolacak.

30 DERNEK FAALİYETLERİ Adalar Belediyesine köpek yakalama eğitimi verildi. 10 yıl içinde Kemerburgaz bölgesindeki köpek kısırlaştırıp aşılandıktan sonra tekrar alındıkları yere geri bırakıldı. Dernek, Kemerburgaz dışında, Istanbul'un Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinde de, belediyelerle işbirliği içinde kısırlaştırma faaliyetlerinde bulundu. Bunun yanı sıra, Göçek, Bitlis, Giresun, Diyarbakır, Erdek gibi Türkiye'nin birçok kentine de, kısırlaştırma yapmak ve belediye veterinerlerini "anahtar deliği" denilen laparoskopik kısırlaştırma tekniği konusunda eğitmek üzere ekipler gönderildi.

31 DERNEK FAALİYETLERİ SHKD Orman Barınağı aynı zamanda kısırlaştır-aşılat yöntemi uygulanırken, sokağa geri bırakılması mümkün olmayan hayvanlar için alternatif barınak kavramına da güzel bir örnektir. "Kısırlaştır- aşılat- yaşat" uygulaması sırasında-sakatlık, insanların istememesi, yaşlılık gibiçeşitli nedenlerle alındığı yere geri bırakılması mümkün olmayan köpekler olmaktadır. Bu hayvanları, ömürlerini barınak adı altında hapishanelerde geçirmeye mahkum etmek yerine onları yerleşim yerlerinden uzakta ve orman kıyısında geniş alanlarda barındırmak daha ekonomik olduğu gibi aynı zamanda hayvanlar için de daha sağlıklıdır.

32 PEKİ BU DERNEKLER NASIL GEÇİNMEKTEDİR? KİMLERDEN VE NELERDEN DESTEK ALIR?

33 GELİR KAYNAKLARI Üye ödentileri Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, pul, balo, eğlence, yemek, temsil, konser, yarışma, konferans, kermes, tiyatro, film, mecmua, kitap ve her türlü faaliyetlerden sağlanan gelirler, Her türlü bağışlar ve yardımlar, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler Klinik gelirleri, Yardım toplama hakkındaki Yasa hükümlerine uygun olarak toplanan gelirler, Her türlü hediyelik eşya yapılarak, yaptırılarak veya satın alınarak bunların Dernek yararına açık ve kapalı her türlü mekanda yapılacak satışından elde edilecek gelirler,

34 GELİR KAYNAKLARI Kullanılmış her türlü eşya ve giysi toplanarak açık ve kapalı her türlü mekanda yapılacak ikinci el satışlardan elde edilecek gelirler, Kağıt ve gazete toplama kampanyaları yapılarak bunların satışından elde edilecek gelirler, Çeşitli sergiler açarak elde edilecek gelirler, Bayramlar ve yılbaşında yapılacak kartpostal satışından elde edilecek gelirler, Gezi ve piknik düzenlenerek elde edilecek gelirler.

35 Yaşama saygı duymak bir bütündür. Herkes hayvanları sevmek zorunda değildir.fakat onların yaşama haklarına saygı duymak zorundadır.

36 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..

37 NESLIHAN PALA SEMA SOGUKPUNAR PLANLAMA STAJYER

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Tülay UÇAKTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ucakturkt@yahoo.com Öğr. Gör. Ahmet UÇAKTÜRK,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

2006 yılı içinde yaptığımız çalışmaların bir kısmını kısaca özetlemek gerekirse;

2006 yılı içinde yaptığımız çalışmaların bir kısmını kısaca özetlemek gerekirse; SUNUŞ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde

Detaylı

40 METREYE YÜKSELECEK

40 METREYE YÜKSELECEK KARŞIYAKA BELEDİYESİ İ Z M İR - T Ü R K İ Y E SAYI 11 / AĞUSTOS 2015 ANIT 40 METREYE YÜKSELECEK Karşıyakamızın simgesi Kadın Hakları Anıtı nı 1 Milyon Lira yatırımla baştan sona yeniliyoruz. 40 metreye

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA)

TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA) DÜNYADAN TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA) Mayıs 2012 Türkiye nin tarımsal yapısı, küçük ve orta büyüklükte toprak sahipliği; kadının ücretsiz emeği;

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ ARALIK 2012 ÖNSÖZ Kooperatifçilik, ortak bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUŞ Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak projelerimizi birbiri ardına hızla üretiyor ve gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAŞLI SAĞLIĞI POLİTİKALARI YAŞLILIK VE KENTLEŞME DR. NEVZAT DOĞAN GİRİŞ Ülkemizde yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplara tarihsel açıdan bakıldığında, Büyüklerimizin

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011

CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011 CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011 1 Firma İsmi : Adres : Yetkili Kişi : Yetkili Kişinin Pozisyonu : İrtibat Numarası : Tarih : Üyelik Tarihi : Personel

Detaylı

Trabzon Ticaret Borsası...

Trabzon Ticaret Borsası... HAZİRAN 2011 Kuruluşunun 85.yıl ında Trabzon Ticaret Borsası... Trabzon un Karadeniz in en mühim şehirlerinden biri ve Erzurum yolunun başlangıcında önemli bir ticaret limanı olması sebebiyle, lâyık olduğu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 2012

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 2012 Yayın Tarihi 2013 YAYINA HAZIRLAYAN Ender ACEL Bursa Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ar-Ge ve AB İlişkileri

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELER VE İBB DARÜLACEZE NİN MODERNİZE EDİLMESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELER VE İBB DARÜLACEZE NİN MODERNİZE EDİLMESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELER VE İBB DARÜLACEZE NİN MODERNİZE EDİLMESİ 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.YAŞLI BAKIM MERKEZLERİNİN ARTAN ÖNEMİ 1.1. NİÇİN İSTANBUL KAYIŞDAĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı