T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1"

Transkript

1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 8 inci maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2009/15433 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-l'de yer alan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 4 ve 5 inci maddeleri uyarınca 74 üyenin katılımıyla 02 Temmuz 2013 Salı günü saat 11:30 da, Şırnak Şehr-i Nuh Otel de aşağıda yer alan toplantı programı doğrultusunda belirlenen gündem konularını görüşmek üzere toplandı. TOPLANTI PROGRAMI Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Ajans Genel Sekreteri Sn. Dr. Tabip GÜLBAY ın Açılış Konuşması Başarılı Projeler Adlı Tanıtım Filmi Gösterimi Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sn. Nahit BİNGÖL ün Bölgesel Kalkınma Konulu Konuşması Kalkınma Kurulu Gündem Maddelerinin Görüşülmesi 2013 YILI BİRİNCİ OLAĞAN KALKINMA KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ S. No Konu 1 Kalkınma Kurulu Üyelerinin Ajans Mevzuatı Hakkında Bilgilendirilmesi 2 Kalkınma Kurulu Geçici Kâtip Üyelerinin Belirlenmesi 3 Kalkınma Kurulu Kâtip Üyelerinin Seçilmesi 4 Kalkınma Kurulu Başkanının ve Başkan Vekilinin Seçilmesi 5 Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Kâtip Üye Tarafından Kurula Okunması 6 Ajans 2012 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi 7 TRC3 Bölgesinin 2023 Vizyonu ve Stratejik Hedefleri Konulu Sunumun Gerçekleştirilmesi 8 TRC3 Bölgesi Bölge Planı İle İlgili Görüş ve Önerilerin Alınması Kalkınma Kurulu 2013 yılı 1 inci Olağan Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasının ardından, Ajans Genel Sekreteri Sn. Dr. Tabip GÜLBAY ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kurul üyelerine Ajansın başarılı projeleri ile ilgili tanıtım filmi gösterildi. Daha sonra Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sn. Nahit BİNGÖL tele konferans yoluyla Kurul üyelerine seslendi. Sn. Nahit BİNGÖL ün konuşmasının ardından Kurumsal Koordinasyon Birim Başkanı Ahmet Nihat BULUNTU nun koordinasyonunda sırasıyla geçici Kâtip Üyelerin, Kâtip Üyelerin ve Kalkınma Kurulu Başkan ve Başkan Vekilinin seçimi aşamasına geçildi. 1

2 Gündem Madde-1: Kalkınma Kurulu Üyelerinin Ajans Mevzuatı Hakkında Bilgilendirilmesi Ajans Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi uzmanı Mehmet UNCU tarafından yeni seçilen Kalkınma Kurulu üyelerine 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 8 inci maddesinde yer alan Kalkınma Kurulu ve 9 uncu maddesinde yer alan Kalkınma Kurulunun Görev ve Yetkileri hakkında bilgi verilmiştir. Gündem Madde-2: Kalkınma Kurulu Geçici Kâtip Üyelerinin Belirlenmesi Ek-1 deki tutanak çerçevesinde geçici Kâtip Üyeleri belirlenmiştir. Gündem Madde-3: Kalkınma Kurulu Kâtip Üyelerinin Seçilmesi Ek-1 deki tutanak çerçevesinde Asil ve Yedek Kâtip Üyeleri belirlenmiştir. Gündem Madde-4: Kalkınma Kurulu Başkanının ve Başkan Vekilinin Seçilmesi Ajans ın faaliyet gösterdiği dört ildeki (Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt) kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Kurul üyeleri arasından iki yılda bir seçimle Kalkınma Kurulu Başkanı seçilmektedir. Ajans ın Kalkınma Kurulu İkinci Başkanı olan Mardin İş Adamları Derneği (MARİAD) Başkanı Sn. Mehmet Ali BABAOĞLU nun iki yıllık görev süresinin dolması üzerine başkanlık seçimi yapıldı. Kalkınma Kurulu Başkanlığı için dört ilden altı aday göreve talip oldu. Mardin den üç, Batman, Siirt ve Şırnak tan birer adayın yarıştığı seçimde Mardin den MARİAD Başkanı Sn. Mehmet Ali BABAOĞLU, Batman dan Mimarlar Odası Başkanı Sn. Mehmet EKİNCİ, Mardin den MÜSİAD Şube Başkanı Sn. Mehmet Ali DÜNDAR, Siirt ten Siirt Üniversitesi Rektörü Sn. Murat ERMAN, Mardin den Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Sn. Ahmet AKGÜL ve Şırnak tan Ziraat Odası Başkanı Cengizhan TATAR aday oldu. Ek-2 deki tutanak çerçevesinde gerçekleştirilen seçim sonucunda USTAD Başkanı Sn. Ahmet AKGÜL 43 oy alarak Kalkınma Kurulu Başkanı seçildi. İkinci olan Batman Mimarlar Odası Başkanı Sn. Mehmet EKİNCİ de Kalkınma Kurulu Başkan Vekili seçilmiş oldu. Ajansın Kalkınma Kurulu Üçüncü Başkanı seçilen Sn. Ahmet AKGÜL yaptığı teşekkür konuşmasında; dört ilden oluşan Ajans bölgesinde kalkınmanın rekabetçi ama aynı zamanda birbiri ile yardımlaşan bir anlayışla gerçekleşebileceğini belirtti. Gündem Madde-5: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Kâtip Üye Tarafından Kurula Okunması Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde bir önceki Kalkınma Kurulu Toplantısında alınan kararlar Katip Üye Sn. Harun İPEKYÜZ tarafından Kurula okundu. 2

3 Gündem Madde-6: Ajans 2012 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Ajans Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Birimi Uzmanı Mehmet UNCU tarafından Ajans 2012 yılı Faaliyet Raporu hakkında aşağıda yer alan bilgiler verildi: Kurumsal Gelişim ve Yönetim alanında; 2012 yılı içerisinde işten ayrılanlar, personel alımı ilanı ve alınan personeller, alım ve işten ayrılmalar sonucunda Ajansın son personel durumu, Ajansın bilişim altyapısı, Elektronik İmzalı Belge Yönetim Sistemi (EBYS), 10 Mbps lik Metro internet ve Ajans merkezi ve birimleri ile YDO ların iş ve işlemlerinin kayıt altına alınması için analiz çalışmaları devam eden Ajans Bilgi Yönetim Otomasyon Yazılım Sistemi, DİKA Ana Hizmet Binası yapımı süreci, İletişim ve Tanıtım alanında; 2013 yılı MDP tanıtım faaliyetleri, 8-11 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen Mardin Tanıtım Günlerine katılım, Mayıs 2012 Çin Halk Cumhuriyeti, Kasım 2012 ABD ye yapılan çalışma ziyaretleri, Ajansın iletişim ve tanıtım alanında yapmış olduğu diğer çalışmalar, Planlama, Programlama ve Koordinasyon alanında; 2012 ve 2013 yılı Çalışma Programı çalışmaları ve KAYS, 2012 ve 2013 Mali Destek Programları çalışmaları, Bölgesel Gelişme Uyum Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı hazırlıkları, Bölgesel Gelişme Planı hazırlıkları, GAP idaresi ile yapılan ortak çalışmalar (GAP YENEV Projesi, GAP Organik Tarım Küme Projesi, GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi, GAP Eylem Planı Revizyonu), TRC3 Bölgesi Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi, Kurumsal Stratejik Plan, Kalkınma Kurulu Üyelerin Yenilenmesi ve Kalkınma Kurulu il toplantıları, TÜBİTAK Yerel Ürünlerin Değerlendirilmesi Projesi, Yerel Çevre Eylem Planı, Sanayi Envanteri, Köprüler Programı, Ekonomik Görünüm Raporu, BROP Projelerine Teknik Destek, Kız Çocuklarının Eğitim Oranlarının Arttırılması Projesi, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Programı, Sosyal Girişimcilik Çalışması 3

4 Proje ve Faaliyet Destekleme alanında; Kurul üyelerine Ajans mali destek programları kapsamında Bölge ye aktarılan kaynaklar, (Ajansımız Bölgemizde toplam bütçesi 41 Milyon TL yi bulan 11 farklı mali destek programı düzenlemiş, 846 adet proje başvurusu almış, toplamda 62 Milyon TL bütçeli 290 adet proje desteklemiştir. İzleme ve Değerlendirme alanında; 2012 yılında devam eden 2011 Yılı Mali Destek Programları, Yatırım Destek ve Tanıtım alanında; Ajans Yatırım Destek Ofislerinin 2012 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler, Mardin YDO tarafından 11 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu üyeleri il çalıştayında alınan tavsiye kararı gereği gerçekleştirilen Seracılık Çalıştay ı, Batman Yatırım Destek Ofisi tarafından özellikle tekstil sektörünü geliştirmeye yönelik faaliyetler, Şırnak Yatırım Destek Ofisi tarafından 10 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu üyeleri il çalıştayında alınan tavsiye kararı gereği başlatılan dış ticaret ve lojistik çalışmaları, Siirt Yatırım Destek Ofisi tarafından özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Süt Sığırcılığı desteğinin yaygınlaştırılması faaliyetleri, Bütçe Gerçekleşmeleri alanında ise; Bütçe gelirleri ve giderleri, Gündem Madde-7: TRC3 Bölgesi nin 2023 Vizyonu ve Stratejik Hedefleri Konulu Sunumun Gerçekleştirilmesi Ajans Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Birim uzmanları tarafından Bölge Planı hazırlık çalışmaları hakkında aşağıdaki başlıklar altında Kurul üyeleri bilgilendirildi: Bölge Planı Deneyimi Yeni Nesil Bölge Planları Bölgeyi Anlamak Üst Bölgeye Mekânsal Bakış Dış Çevre Bölgenin 2023 Vizyonu Bölgesel Gelişmenin Stratejisi Finansman ve Uygulama İzleme Değerlendirme ve Risk Yönetimi 4

5 Gündem Madde-8: TRC3 Bölgesi Bölge Planı İle İlgili Görüş ve Önerilerin Alınması Kalkınma Kurulu üyelerinden sunumu yapılan TRC3 Bölgesi Bölge Planı ile ilgili Kurul Üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Bölge Planı kapsamında yapılacak çalışma taslak çıktılarının Ajans web sayfasında yayınlanması ve paydaşların yorumuna açılmasına karar verildi. Başkan Kâtip Üye Kâtip Üye Ahmet AKGÜL Harun İPEKYÜZ Özgür GÜRGÖR 5

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz.

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Bingöl Yatırım Destek Ofisi Telefon : +90 (426) 213 57 55 Fax : +90 (426) 213 57 56 E-Mail : bingolydo@fka.gov.tr

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı