Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 61 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 80 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Karaciğer sağ lobda solid kitle septi edilen 2,5 yaşındaki çocukta yapılan laboratuar incelemelerinde alfafetoprotein yüksek saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Karaciğer adenomu B) Hepatoselüler Ca C) Anjiosarkom D) Nöroblastom E) Hepatoblastom 2. Aşağıdakilerden hangisini masif üst gastrointestinal kanamaya yol açma olasılığı en düşüktür? A) Özefagus Varisleri B) Eroziv Gastrit C) Mide Ülseri D) Reflü özefajit E) Postbulber duodenum ülseri 3. Kolon kanseri ameliyatı olan bir hastanın takibinde, aşağıdakilerden hangisi ilk 2 yılda her 3ayda bir mutlaka yapılmalıdır? A) CEA B) Kolonoskopi C) Abdominal BT D) Tam kan sayımı E) Akciğer röntgeni 4. Hematemez ve hematokezya yakınmalarıyla acil servise başvuran 68 yaşındaki kadın hastanın hipotansif ve taşikardik olduğu Öncesine ait bir ameliyat hikayesi ve alkol alışkanlığı olmayan hastanın fizik muayenesinde karaciğer hastalığı düşündürecek bir bulgu saptanmıyor. Bu hastada kanamanın en olası kaynağı aşağıdakilerden A) Kolon divertikülü. B) İnce barsak anjiodisplazisi. C) Duodenum ülseri. D) Aortoenterik fistül. E) Varis kanması. 5. Doku yaralanması veya enfeksiyona yanıt olarak açığa çıkan inflamatuar sitokinlerden dolaşımda en erken yükselen A) TNF alfa B) IL-1 C) IL-6 D) IL-8 E) IL-2 6. Aşağıdakilerden hangisi akut apandisitte ilk semptomdur? A) Bulantı B) Ağrı C) Kusma D) İştahsızlık E) Ateş 7. Rektum proplapsusunda rolü olmayan A) Kronik konstipasyon B) Konjenital nedenler C) Bağ dokusu gevşekliği D) Hemoroid E) Sigmoid kolon uzunluğu 8. Akut apendist saptanan bir hastada acil apendektomi için bilinen en önemli kontrendike durum A) Plastrone B) Abse C) Kanama Diyatezi D) Peptik Ülser Varlığı E) Pyeloflebit 9. Aşağıdakilerden hangisinin hepatosellüler karsinom meydana gelmesinde rol oynama olasılığı en düşüktür? A) Alkolik siroz B) Hepatit B enfeksiyonu C) Hemokromatozis D) Alfa 1 antitripsin eksikliği E) Primer biliyer siroz 2

3 10. Aşağıdaki patolojilerden hangisi eksudatif diareye yol açmaz? A) Eozinofilik gastroenterit. B) Kronik radyasyon koliti. C) Ülseratif kolit. D) Lenfositik kolit. E) Diversiyon koliti. 11. Alfa glukozidaz inhibitörleri aşağıdakilerden hangi durumda kullanılabilir? A) Tip 1 Diyabet B) Siroz C) Kreatinin>2 mg/dl olan diyabetikler D) Gebelik E) İnflamatuar Bağırsak Hastalığı 12. Herhangi bir büyük cerrahi girişim sonrası olası akciğer sorunlarının gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisi bir risk faktörü değildir? A) Tütün kullanımı B) Yaş C) Diabetes mellitus D) Kalp hastalığı E) Obezite 13. Kronik böbrek yetmezliği ve üst gastrointestinal sistem kanaması geçiren hastanın ph 7,2 pco2 25 mmhg, CO2: 10 meq/l, ölçülen CO2 kapasitesi 14 meq/l, aktüel bikarbonat 13 meq/l, standart bikarbonat 16 meq/l, baz eksisi -15, anyon açığı 28 meq/l ise ; Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Primer metabolik alkaloz kompanze respiratuar asidoz B) Primer respiratuar alkaloz kompanze metabolik alkaloz C) Primer metabolik asidoz kompanze respiratuar alkaloz D) Kombine metabolik asidoz kompanze olamamış respiratuar alkaloz E) Respiratuar asidoz 14. Kırk beş yaşında bir erkek hasta iki gündür devam eden kramp tarzı karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden 3 yıl önce perfore apandisit nedeniyle apendektomi geçirdiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede hastanın dehidrate ve karnının distandü olduğu saptanıyor. Çekilen ayakta direkt karın grafisinde yer yer gaz-sıvı seviyeleri gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden A) Akut kolesistit B) Yapışıklığa ikincil bağırsak tıkanması C) Kolorektal kanser D) Akut mezenterik iskemi E) Sigmoid volvulus 15. Ataklar şeklinde giden hipertansiyon ve beraberinde çarpıntı, başağrısı, karın ağrısı, solukluk yakınmaları olan hastada öncelikli olarak hangi sekonder hipertansiyon nedeni düşünülmelidir? A) Feokromositoma B) Tirotoksikoz C) Primer al dosteronizm D) Renal arter darlığı E) Cushing sendromu 16. Akut akalküloz kolesistit ile ilgigi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Akut kolesistitlerin %5-10 kadarını oluşturur. B) Taşlı kolesistite göre komplikasyon gelişme yüzdesi daha düşüktür. C) Genellikle yaşlı hastalarda izlenir. D) Tanıda genellikle ultrasonografi kullanılır. E) Tanıda şüphede kalınan vakalarda perkutan kolesistostominin tanısal ve terapotik değeri vardır. 17. Aşağıdakilerden hangisi sekonder hiperparatiroidinin tedavi seçeneklerindendir? A) Serum Ca ve fosfor düzeylerinin normal tutulması B) Hastaya albumın verilmesi C) Tek paratiroid glandın çıkartılması D) Hastaya dışarıdan PTH verilmesi E) Paratiroid glandlara radyoterapi yapılması 3

4 18. Metastatik karaciğer kanserlerinde metastazektominin en yararlı olduğu kanser türü A) Pankreas kanseri B) Kolorektal kanserler C) Safra kesesi kanseri D) Akciğer kanseri E) Malign melanom 19. Elli beş yaşında erkek hasta karın ağrısı ve sarılık şikayeti ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde Murphy noktasında hassasiyet tespit ediliyor. Bulantı ve kusması da olan hastada ilk istenmesi gereken tetkik A) ERCP B) PTK C) USG D) Kolanjiografi E) BT 20. Tendonksantomları hangi primerhiperlipoproteineminin bir özelliğidir? A) Familiyal hiperkolesterolemi B) Familiyal lipoproteinlipaz eksikliği C) Familiyal tip 3 hiperlipoproteinemi D) Tangier hastalığı E) Familiyal hipertrigliseridemi 21. Diyabetiklerde antihipertansif olarak ACE inhibitörünün uygun olmadığı koşul A) Mikroalbuminüri varlığı. B) Dislipidemi varlığı. C) Hipoaldosteronizm varlığı D) İnsulin rezistansı varlığı. E) Koroner kalp hastalığı varlığı. 22. Mide rezeksiyonu geçiren hasta ayda bir vitamin B 12 almasına rağmen anemi saptanıyor. Bu hastada aneminin en olası sebebi aşağıdakilerden A) Kırmızı etten fakir beslenme B) Dumping sendromu C) Demir emiliminde azalma D) Anastomoz darlığı E) Rekürren ülser 23. Crohn s hastalığında en sık tutulan GİS bölgesi neresidir? A) Sağ kolon B) Sol kolon C) Jejenum D) Terminal ileum E) Duodenum 24. Aşağıdakilerden hangisinin ülseratif kolitte görülme sıklığı artmaz? A) Eritema nodozum B) İncebarsak lenfoması C) Primer sklerozan kolanjit D) Üveit E) Deformite bırakmayan artrit 25. Büyük yaralanmalar ve masif kan transfüzyonu sonrası ortaya çıkan geçici immün süpresyon aşağıdakilerden hangisinin düzeyinde değişiklik ile ilişkilidir? A) G-CSF B) IL-1 C) IL-2 D) IL-8 E) IL Diyabetin spesifik komplikasyonlarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden doğru olmayan A) Diyabetik retinopati, diyabet süresi 10 yıla vardığında %50, 20 yıla vardığında %90 sıklıkta gelişir. B) Diyabetik Nefropatinin kümülatif prevelansı <%40 dır. C) Eritrosit Membran glikazilasyonu eritrosit deformobilitesini artırarak retinal mikrovasküler sızıntıya yol açar. D) Diyabet başlangıcında kan akımı artışı ve kapiller yatakta hidrostatik basınç artışı saptanır. E) Diyabette antitrombin III ve protein C gibi doğal antikoagülanların azalması, haptoglobulin ve betatromboglobulin artışı doku oksijenizasyonunun azalmasına neden olur. 27. Ani başlayan masif rektal kanama şikâyetiyle başvuran 18 yaşındaki bir erkek hastada ilk yapılması gereken tanısal işlem aşağıdakilerden A) Rektal muayene B) Proktosigmoidoskopi C) Kolonoskopi D) Selektif mezenterik anjiyografi E) Baryumlu kolon grafisi 4

5 28. Otuz iki yaşındaki bir kadın hasta, üç aydır günde 8-10 kez kanlı-mukuslu ishal, karın ağrısı ve ateş yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncın 100/70 mmhg, nabız 98/dakika, ateş C olarak ölçülüyor ve karında hassasiyet saptanıyor. Laboratuar incelemeleri sonucunda hemoglobin miktarı % 10.9 g, lökosit sayısı /mm 3, hematokrit değeri % 31 ve sedimantasyon hızı 42 mm/saat olarak bulunuyor. Gaitada bol lökosit ve eritrotis görülüyor. Yapılan kolonoskopik incelemede rektum mukozasında diffüz ödem, hiperemei ve vaskülarite kaybı saptanıyor. Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Aktif ülseratif kolit B) Divertikülozis koli C) Crohn hastalığı D) Giardia enfeksiyonu E) Psödomembranöz kolit 29. Hipovolemik şoktaki bir hastanın ilk resüsitasyonu için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) Hipertonik NaCl B) Albümin C) 0 Rh(-) eritrosit süspansiyonu D) Ringer laktat E) %10 luk Dekstroz 30. Ani başlayan masif alt gastrointestinal kanama şikâyetiyle başvuran 35 yaşında bir hastanın öyküsünden son 10 yıldır tekrarlayan ataklar halinde ağızda aft ve genital ülserasyon olduğu öğreniliyor. Çekilen anjiyografide terminal ileumda kanama olduğu görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden A) Gastrointestinal lenfoma B) Anjiyodisplazi C) İlaca bağlı ülserasyonlar D) Crohn hastalığı E) Entero-Behçet hastalığı 31. Aşağıdakilerden hangisi atipi olmayan proliferatif meme hastalıklarından biridir? A) Apokrin metaplazi B) Duktal ektazi C) İntraduktal papillom D) Fibroadenomlar E) Fibrokistik değişiklikler 32. Acil servise fazla miktarda parlak kırmızı renkte kan kusma yakınmasıyla getirilen 38 yaşında bir erkek hastanın fizik incelemesinde şuur bulanıklığı, vücut sıcaklığı 36.6 C, kan basıncı 60/30 mmhg, nabız 120/dakika ritmik ve solunum sayısı 24/dakika olarak saptanıyor. Bu hastada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden A) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi. B) Damar yolu açılarak sıvı tedavisi ve kan hazırlanması. C) Mezenterik anjiyografi. D) Direkt karın grafisi. E) Abdominal ultrasonografi. 33. Hangisi obezite cerrahisi sonrası Mortalite riskini arttıran en önemli risk faktörleri arasında yer almaz? A) Erkek cinsiyet B) Vücut kitle indeksinin yüksekliği C) Ameliyat öncesi var olan solunum yetmezliğidir D) Kardiyak hastalık varlığı E) Kolesistektomize olmak 34. Yirmi beş yaşında erkek hastada hipertansiyon ve hipokalemi saptanıyor. Aldosteron düzeyleri yüksek ve renin düzeyleri baskılı bulunan hastanın sürrenal görüntülemesinde sürrenalde 1,5 cm. kitle gözleniyor. Bu hastada en olası sekonder hipertansiyon nedeni ne olabilir? A) Primer adrenokortikal yetmezlik B) Primer hiperparatiroidi C) Primer aldosteronizm D) Cushing sendromu E) Feokromositoma 35. Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için inoperabilite kriteri değildir? A) Virchow nodülü B) Rektal tuşede tektal kafın saptanması C) Karında asit D) Tümörün palpasyonla ele gelmesi E) Karaciğerde multiple metastazlar 36. Aşağıdaki ameliyat tiplerinin hangisinde cerrahi alan enfeksiyonu en fazla görülür? A) Kolesistektomi B) Tiroidektomi C) Memeden kitle eksizyonu D) Kolon rezeksiyonu E) İnguinal herni ameliyatı 5

6 37. Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik cerrahide kullanılan gereçlerden değildir? A) Kamera B) Monitör C) İnsuflator D) CO2 tüpü E) CO tüpü 38. Aşağıdakileren hangisi intrahepatik postsinüzoidal portal hipertansiyon nedenidir? A) Portal ven trombüsü B) Siroz C) Konstriktif perikardit D) Vena cava inferior trombüsü E) Veno-oklüziv hastalık 39. Aşağıdakilerden hangisinde peptik ülser sık görülmez? A) Bazofilik lösemi B) Hipoparatroidi C) İnce barsak rezeksiyonu D) Kronik böbrek yetmezliği E) Siroz 40. Yirmi dört saatte kilogram başına 1.7 gr protein içeren standart aminoasit çözeltisi, 1 gr azota 150kcall enerji verecek kadar glikoz, 24 saatte toplam 50 meq sodyum 40 meq potasyum 90 meq fosfor, 30 meq magnezyum ve kalsiyum içeren TPN uygulanan ve hiç oral almayan bir hastada tedavinin 10. günü saç dökülmesi, deride kuruma, göz içi basınçta düşme gözleniyorsa Bu hasta en olası metabolik bozukluk aşağıdakilerden A) Dallanmış zincirli aminoasit eksikliği B) Çinko eksikliği C) Avitamini eksikliği D) Esansiyel yağ asidi eksikliği E) Klor eksikliği 41. DUKES sınıflamasında kolon kanserinde karaciğer metastazı saptanmış ise evre 42. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde eksuda asit gözlenir? A) Tüberküloz peritonit B) Siroz C) Sağ kalp yetmezliği D) Portal ven trombüsü E) Budd Chiary sendromu 43. Aşağıdakilerden hangisi sigaranın peptik ülserede istenmeyen etkilerine ait bir bilgi değidir? A) Duodenogastrik reflüyü azaltır B) Pankreatik bikarbonat salınımını inhibe eder C) Mukozal kan akımını azaltır D) Mukozal PG sentezini inhibe eder E) Hücre yenilenmesi ve EGF ü azaltır 44. Aşağıdakilerden hangisi total parenteral nutrisyonun enteral nutrısyona göre bir üstünlüğüdür? A) Daha ucuz olması B) Bakteriyel translokasyon gelişmemesi C) Daha yüksek kalorili sıvıların verilebilmesi D) Daha fizyolojik olması E) Enfeksiyonu daha az görülmesi 45. Aşağıdaki akut pankreatite ait bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Türkiyede en sık neden bilier taşdır B) AST nin normal olmasıyla bilier etyoloji ekarte edilir C) Akut pankreatit otodigesyon sonucu oluşur. D) Nekrotizan pankretait enfekte olursa cerrahi debridman gerekir E) Lipaz amilazdan daha spesifiktir 46. Aşağıda pankreatitlere ait bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Epigastrik ağrı ve kusma akut pankreatitin en önemli semptomlarıdır B) Akut pankreatit en sık ilaçlara bağlı olarak gelişir C) Akut pankreatit tanısında amilaz ve lipaz yüksekliği olur D) Nekrotizan pankreatit tanısı kontrastlı pankreas BT si ile konur E) Karın ağrısı,daire ve diabet kronik pankreatitin tiradıdır A) Evre B1 B) Evre B2 C) Evre C1 D) Evre C2 E) Evre D 6

7 47. Kolesistokoledokolitiazis nednei ile kolesistektomi koledok explorasyonu + T Tüp drenaj ameliyatı yapılan 55 yaşında bayan hastada postop 14 günde yapılan T Tüp kolanjiografide koledok alt uçta taş saptanıyor. En uygun tedavi A) Ursodeoksikolik asit ile taşların eritilmesi B) T Tüpten kateter yerleştirilerek taşın çıkarılması C) Litotiripsi D) Cerrahi E) ERCP 48. Posttravmatik dönemde cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı olarak inatçı hipokalemi gelişir? A) Hipomagnezemi B) Rabdomiyolizis C) Asidoz D) Hiperglisemi E) Masif kan transfüzyonu 49. Baryumlu özofagografide dilate özofagusla beraber kuş gagası görünümü aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? A) Akalazya B) Diffüz özofageal spazm C) Epifrenik divertikül D) Nutcracker (fındık kıran) özofagus E) Hipersensitif alt özofagus sfinkteri 50. Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemik kriz tedavisi için yanlıştır? A) Hidrasyon B) Hiperpotasemi ve hiponatremi tedavisi C) Kalsitonin, mitramisin, fosfat D) Glukokortikoidler E) Hipopotasemi ve hipernatremi tedavisi. 51. Aşağıdaki lezyonların hangisinde meme kanseri gelişme riski en yüksektir? A) Atipik lobüler hiperplazi B) Atipik duktal hiperplazi C) Sklerozan adenozis D) İntraduktal papillom E) Lobüler karsinoma in situ 52. Koagülopatisi ve sarılığı olan hastanın ultrasonografisinde intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanalları dilate görülmüştür. Tanı macıyla ne yapılmalıdır? A) Direkt batın grafisi B) Kolesistografi C) Bilgisayarlı tomografi D) ERCP E) IV kolanjiografi 53. Seronegatif artrit tanısı ile takip edilen, öz geçmişinde nedeni açıklanamamış lenfadenopati ve splenomegali olan, malabsorbsiyon ve osmotik daire gelişen hastada ön tanınız A) Çölyak spru. B) Tropikal spru. C) Whipple hastalığı. D) İntestinal lenfanjiektazi. E) Abetalipoproteinemi. 54. Postprandiyal hiperglisemi tedavisinde kullanılan bolus etkili ajan A) Piaglitazone B) Meglitinid C) Chlorpropamide D) Metformin E) NPH insülin 55. Kolelityazis için ilk yapılması gereken ve en duyarlı radyolojik inceleme aşağıdakilerden A) USG B) BT C) MR D) IV kolanjiografi E) Tanısal laparoskopi 56. Visseral peritonun dışına çıkarak komşu organ invazyonu yapan, lenf nodu tutulumu ve uzak metastazı olmayan kolorektal kanser TNM sistemine göre hangi evrededir? A) TisN0M0 B) T2N0M0 C) T3N0M0 D) T4N0M0 E) T3N1M0 7

8 57. Hafif veya orta düzeydeki bir şok tablosunda aşağıdaki organların hangisinde arteriolar düzeyde vazokonstrüksiyon gözlenmez? A) Deri B) İskelet kası C) Bağırsaklar D) Karaciğer E) Beyin 58. Akut mezanterik iskemi tanısında altın standart tetkit A) Doppler ultrasonografi B) Selektif mezektif anjiyografi C) Baryumlu Ince barsak pasaj grafisi D) Baryumlu Kolon grafisi E) Ayakta direk karın grafisi 59. Aşağıdakilerden hangisi mide asidini arttırmaz? A) Gastrin B) Histamin C) Somatostatin D) H.pylori E) Asetil kolin 8

9 Genel 1 1-e 2 2-d 3 3-a 4 4-c 5 5-a 6 6-d 7 7-d 8 8-a 9 9-e d a c c b a b a b c a c c d b c c a a d e c b e c d d e e b d e a a c b b e a a e e d c b a d e b c 9

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç gradientidir.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? 1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok E) Atrial fibrilasyon 2. Kronik kalp yetmezliği

Detaylı

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 Prof. Dr. Zeki YILMAZ 1. Pankreas başı tümörü tesbit edilen bir hastada tümörün rezektabl olup olmadığını hangi tetkikle daha iyi belirleriz?

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı