T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA"

Transkript

1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : S E /09/2015 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Komisyon Karannca desteklenmesi kabul edilen Projelerde kullanılmak üzere: 1 Adet (Komple Sistem) Pacs Donanımları satınaîııımasma ihtiyaç vardır Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (f) Bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak yapılacak ihalelere ilişkin, tarilılı 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 20'ııci maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satmalının ası planlanan sisteme ait (K.D.V.hariç) yaklaşık maliyet fiyatıma, 30/09/2015 tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurapelit-Atakımı/SAMSUN adresine imcs veya posta yoluyla bildirilmesini rica ederim. i,. i ^-ım/afum Yrd.Doç.Dı Sema ARIM AN PYO Başkanı Ek: Teknik Şartname (1 adet 8 sayfa) Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Proje Yönetimi Ofisi Birimi Cemal ŞEN Telefon: / Faks: cema!.sencşomu.e<iu.tr Elektronik Ağ: Dahili Te!: sayılı Elektronik İmza kanununa uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi https://ebyssorgu.omu.edu.tr adresinden 0A89 KZI.O 8M2P kodu ile yapılabilir.

2 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ PACS DONANIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TİP 1 1. GENEL ŞARTLAR 1.1. Şartnamenin "Genel Şartlar" ve "Teknik Şartlar" başlıkları altında geçen her madde, firma tarafından aynı sıra ve düzende tek tek yanıtlanacaktır. Yanıtsız bırakılan, eksik yanıtlanan, anlaşılamayacak şekilde veya yoruma açık bir şekilde yanıtlanmış maddeler için, "istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği "Kabul edilecektir Teklif edilecek sunucu,veri depolama ünitesi aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Sale) cihazlar kesinlikle teklif edilmemelidir Teklif edilecek cihazların teklif tarihinden itibaren 1 yıl içersinde EOL (End of Sale) olması durumunda yüklenici firma, bu ürünleri yenisiyle değiştirecektir. Değişim aşamasında oluşacak tüm kurulum, yapılandırma hizmetleri ücretsiz olarak yüklenici tarafından verilecektir Teklif edilecek cihazların yeni versiyon yazılımları 3 yıllık süreyle ücretsiz olarak güncellenebilecektir Firma, teklifine, teklif ettiği marka cihazlar ile ilgili, orijinal katalog ve belgeleri koyacaktır Firma, teklif ettiği sunucu ve veri depolama ürünleri ile ilgili cihazları satmaya ve kurmaya yetkili olduğunu, bu sistemlerin üreticisinden almış olduğu "Yetki" belgesini teklif dosyasında sunmalıdır Firma, teklif ettiği ürünler için bu ihaleye özel üreticiden onaylı garanti taahütnamesini ihale dosyasında sunmalıdır Üretici, garanti süresi içerisinde, gerek duyulabilecek her türlü yedek parça, bakım, onarım ve konfigürasyon hizmetini, ayrı bir ücret talep etmeden, sistemin kurulu bulunduğu yerde verecektir (işçilik içinde ayrı bedel talep edilmeyecektir.). Bakım, onarım hizmeti, sistemin kurulu bulunduğu yerde verilemeyecek ise, yüklenici, cihaz(lar)ı kurulu bulunduğu yerden, hastane yetkililerinden teslim alacak, gerekli bakım, onarım hizmetini verdikten sonra, tekrar kurulu bulunduğu yerde hastane yetkililerine teslim edecek ve kuruluşunu tamamlayacaktır Üretici, arızanın bildirilmesinden itibaren, en az 6 saat içinde sisteme uzakdan bağlantı kurup arızaya müdahale etmelidir. Uzaktan bağlantı ile çözülemeyecek durumda 24 saat içerisinde arızaya yerinde müdahale edecektir Sistemler, 220 V, 50 Hz şehir şebekesi gerilimi altında, ayrı bir dönüştürücüye gerek olmadan, çalışabilecek özellikte olacaklardır Tüm fişler ve kablolar Türk Standartlarına uygun olmalıdır Satın alınan tüm cihazlar ve bileşenleri aynı üretici firmanın markasını taşımalıdır Teklif edilecek donanımlar, orijinal ambalajında sağlam ve çalışır vaziyette, tüm aksesuarları ile teslim edilecektir. Her türlü nakliye, hamaliye masrafları teklif veren firmaya ait olacaktır Teklif sahibi firma, Tip 1 şartnamede istenen tüm ürünlere teklif vermek durumundadır. Kısmi teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sayfa 1 / 9

3 1.15. Veri Depolama ünitesinin kurulumu yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir Yüklenici firma geçişler için, montajını yapacağı ürünler için eğitimini almış sertifikalı bir mühendis görevlendirecektir. Bu sertifikayı ihale dosyasında sunmalıdır Firma, adlarına düzenlenmiş ihale veya son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış; kapsamı yazılım, donanım ve kurumsal sistem ağı olan TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO Bilgi Güvenliği Sertifikası aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunmalıdır Firma, adlarına düzenlenmiş ihale veya son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunmalıdır Firma, tüm sistemlerin bir bütün olarak çalışabilmesi için gerekli her türlü donanım ve yazılımı sağlayacak, işi teslim ettiği zaman sistem tüm tanımlanan özellikleriyle çalışır olacaktır. Her türlü malzeme (Kabinet Elektrik Beslemesi, otomat Sigorta) vs.temini, işçilik ve uyumu yüklenici tarafından sağlanacaktır Teklifte, sunulan ve ürünler (PDU, ATS gibi ürünlerin ve elektrikle çalışacak her türlü cihazın) ayrıntılı donanım özelliklerinin ve varsa desteklediği yazılımların teklif ekinde ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teklif edilen ürüne eklenen yeni bir özellik varsa teklif ekinde sunulmalıdır. 2. SUNUCU( 2 ADET ) 2.1. Sunucular rack tipte ve 2U yüksekliğinde olacaktır Sunucu üzerinde en az 2 adet fiziksel işlemci yuvası bulunacaktır Sunucu üzerinde 2 adet en az 2.60 GHz hızında, 14 Çekirdekli (Core), 35 MB ön bellekli Intel E v3 işlemci olmalıdır Sunucu üzerinde en az 24 adet bellek yuvası bulunacaktır Bellek modülleri Advanced ECC, Online Spare Memoryve Double Data Device Correction (DDDC) teknolojilerini desteklemelidir Sunucu üzerinde en az DDR-4 tipi 2133 MHz hızında, ECC Registered özelliğine sahip 256GB kapasiteli bellek olmalıdır. Her bir bellek en az 16GB boyutunda olmalıdır Sunucu en az 1,5 TB bellek kapasitesine kadar büyüyebilecektir Sunucu çalışma esnasında sökülüp takılabilen SAS ve SSD disk teknolojilerini destekleyecektir Sunucu üzerinde en az 8 adet hot swap disk yuvası bulunmalıdır Sunucu üzerinde 2 adet en az 300GB 10K rpm hızında 6Gb SAS arabirimli hot swap disk bulunacaktır Sunucu 240GB, 480GB, 800GB ve 1.6TB SSD diskleri desteklemelidir Sunucu üzerinde 1 adet 12Gbit bağlantı hızında çalışan SAS RAID denetleyicisi olmalıdır Sunucu üzerinde bir adet flash koruma destekli ön bellek bulunmalıdır. Ön bellek kapasitesi en az 2 GB olmalıdır. Raid 0/1/5/6 için lisans gerekiyorsa eklenmelidir Sistem üzerinde minimum 5 adet PCI-E gen3 x8 standardında genişleme yuvası bulunacaktır Sunucunun üzerinde 4 adet ve her biri 1Gbit hızında Ethernet arabirimi bulunmalıdır Sunucu üzerinde 2 adet ve her biri 10Gbit hızında SFP+ tipte Ethernet arabirimi bulunmalıdır. Bu portlardan gerekli görüldüğünde hastane bünyesinde bulunan omurga anahtara 10 GB bağlantı için gerekli Sayfa 2 / 9

4 modül ve bağlantı kabloları (fiber optik kablo çekilmesi-sonlandırma ve 10Gbit Network switch haricinde) sunucu ile birlikte verilecektir Bağlantı için gerekli olan 2 adet SR tipte transceiver ve yeterli uzunluktaki kablolar teklife dahil edilmelidir Sunucunun üzerinde 2 adet ve her biri 8 Gb hızında FC HBA kartı bulunduracaktır. Bu kartların veri depolama alan ağı anahtarına bağlantı için gereken kablo ve modüller, yüklenici tarafından sağlanacaktır Sunucu üzerinde her biri tek başına sunucunun ihtiyaç duyduğu gücü karşılayacak güçte en az 900W gücünde, çalışma esnasında sökülüp takılabilen en az 2 adet yedekli güç kaynakları bulunacaktır Sunucu üzerinde yedekli ve çalışma esnasında sökülüp takılabilen fan modülleri bulunacaktır Teklif edilecek sunucu rack kabinlere takılabilir yapıda ve en fazla 2U yüksekliğinde olacaktır Sunucunun rack kabinete montajı için raylı kabin montaj kiti verilmelidir Sistem kabine takıldığında kabloların karışmasını önlemek için sunucu öne çekildiğinde sunucu ile birlikte ileri geri hareket eden bir kablo kolu bulunmalıdır Sunucu üzerinde network portlarından ayrı olarak uzaktan erişim ve yönetimi sağlayacak 1 adet 1Gb port bulunacaktır Sunucunun işletim sisteminden bağımsız yönetimi için yönetim yazılımı teklife eklenmelidir Sunucu yönetim yazılımı en az 3 yıl güncellemeye sahip olmalıdır Sunucu yönetim yazılımı en az aşağıdaki özellikleri kapsamalıdır. -Mavi ekran resim ve video yakalama ve uzaktan tekrar oynatma -Entegre uzak konsol ile uzaktan yardım alabilme, -Uzaktan grafik tabanlı Virtual KVM (Keyboard Video Mouse) -Uzaktan Virtual media (cd, dvd, iso),virtual Folder (sanal klasör) yönlendirme -İşletim sistemi öncesi veya sonrası uzaktan grafik tabanlı erişim - tabanlı alarm - Gelişmiş güvenlik ve power yönetimi Sunucu üzerindeki diskler, üzerlerinde bulunan akıllı LED sistemi ile sağlık durumları hakkında bilgi vermelidir. LED sistemi RAID grubuna bağlı olarak sökülmemesi gereken diskleri belirterek olası hataları önleyebilmelidir Sunucular için otomatik arıza bildirim sistemi aktifleştirilebilmeyi desteklemelidir. Bir portal üzerinden sistemin donanım ve sağlık bilgisine erişilebilmeyi desteklemelidir Teklif edilen tüm ürünler yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Yenilenmiş, sıfırlanmış, elden geçirilmiş (Refurbished, Reconditioned, Refactoried, Remarked,vb) ürünler teklif edilemez. Firma bunu teklifinde belirtmelidir Teklif edilen ürün üzerindeki tüm parçalar ve ekipmanlar orijinal olacaktır. OEM, muadil ürünler kabul edilmeyecektir Sunucu Microsoft Windows 2012, Windows 2008, Redhat Linux 5.3, Novell Suse Enterprise Server 11 işletim sistemleri, VMware ESXi 4,ESXi 5 ve Citrix Xenserver yerleşik hypervisorlerini desteklemelidir. Sayfa 3 / 9

5 2.33. Ortamın sanallaştırılması için VMWare Vsphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts(max 2 processors per host) Akademik lisansı teklife eklenmelidir. Sunucular arasında VMWare cluster yapı kurulacaktır Teklif edilen sunucuların garantisi en az 3 yıl 7 gün 24 saat boyunca en az 6 saatte müdahale hizmetine sahip olmalıdır. Garanti hizmeti ve işletim sistemi desteği üretici tarafından sağlanmalıdır. 3. VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ (1 ADET) 3.1. Teklif edilen veri depolama sistemi kendi ürün ailesinin en son jenerasyon ürünü olacaktır ve önümüzdeki en az 1 sene içerisinde End-Of-Life duyurusu yapılmayacak olan bir ürün olacaktır Disk depolama sistemini oluşturan komponentler endüstri standardı olmuş teknolojiler kullanılarak bütünleşirilmiş olmalıdır Teklif edilen ürün SAN mimaride çalışacaktır. NAS mimarisi ile SAN opsiyonu sağlayan çözümler kabul edilmeyecektir Teklif edilen veri depolama sistemi, sunuculara istendiğinde FC, İSCSI ve SAS bağlantılar üzerinden bağlanmayı destekleme özelliğine sahip olacaktır Tüm sistem komponentleri kapatma gerekmeden değiştrilebilmelidir Tüm sistem komponentleri (disk kontrol üniteleri, güç üniteleri, vb.) yedekli olmalıdır Teklif edilen veri depolama sistemi "Thin Provisioning" özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem için gerekli olan yazılımlar sistemin desteklediği maksimum kapasite ile teklif edilmelidir Veri depolama sistemi üzerinde en az 16 GB kapasiteli önbellek bulunmalıdır. Önbellekler, DRAM modülleri şeklinde denetleme birimleri üzerine takılı olmalıdır. SSD mimaride diskler ile oluşturulan alan, önbellek olarak kabul edilmeyecektir. Harici depolama birimi, desteklediği en yüksek önbellek miktarı ile teklif edilecektir Denetleme birimleri üzerinde bulunan önbellek, elektrik kesintilerinde veri kaybını önlemek adına bir koruma mekanizmasına sahip olmalıdır Veri depolama sisteminin sunuculara olan bağlantısını sağlamak amacıyla; teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde toplamda 4 adet 1 Gbps bağlantı hızını destekleyen İSCSI portlar ve 8 adet 8Gbps FC sunucu bağlantı portları bulunmalıdır. Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde 8 adet 8Gb FC bağlantı noktaları takılı olarak teslim edilecektir. Bu portlar teklif edilen veri depolama sistemi ile sağlanamıyor ise harici bir donanım ile teklif edilmelidir Veri Depolama cihazının sunucular ile bağlantısı için aktif-aktif mimarisinde birebir yedekli olarak toplam en az 4 (dört) adet en az 8 (sekiz) Gbps hızında fiber bağlantı portu bulunmalıdır. Depolama cihazı üzerindeki bütün bağlantı portları bağlantı modülleri ile dolu olmalıdır Veri depolama sistemi denetleme birimleri üzerinde toplam olarak en az 1 adet en az lgbit/s hızında uzağa replikasyon için kullanılabilecek ağ bağlantı noktası bulunmalıdır. Denetleme birimleri ile bu özellik sağlanamıyor ise 2 adet yedekli FC-IP çevirici teklife dahil edilecektir Veri depolama sistemi, HP-UX, IBM-AIX, Linux, Microsoft Windows, Oracle Solaris işletim sistemleri, bu işletim sistemlerinin kümeleme (cluster) çözümleri ve Vmware ile Hyper-V sanallaştırma çözümleriyle uyumlu olmalıdır Teklif edilen veri depolama sistemi 2 adet kontrol ünitesinden oluşacaktır. Bu kontrol üniteleri aktif/aktif çalışabilecek, herhangi bir kontrol ünitesi bozulduğunda diğer kontrol ünitesi üzerinden veri depolama sistemi üzerindeki verilere ulaşım sağlanabilecektir. Sayfa 4 / 9

6 3.15. Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde bulunan her bir kontrol ünitesi üzerinde 8 GB olmak üzere, toplamda en az 16 GB önbelleğe sahip olmalıdır, flash disklerden oluşturulmuş ve disk tabanlı cache mimarisi kabul edilmeyecektir Teklif edilen veri depolama sistemi 2.5 inch ve 3.5 inch'lik diskleri ve gerektiğinde aynı kabinet içerisinde bu iki disk tipinin karışık olarak kullanımını destekleyecektir Teklif edilen veri depolama sistemi 2.5 inch'lik diskler ile 240 diske kadar, 3.5 inch'lik disklerle 120 adet diske kadar genişleyebilecektir Teklif edilen veri depolama sistemi SAS, Nearline-SAS ve SSD disklerin karışık olarak kullanımını destekleyecektir Teklif edilen veri depolama sistemi 146GB, 300GB ve 600 GB 15K RPM, 600GB, 900GB, 1,2TB ve 1,8TB 10K RPM SAS diskleri desteklemelidir Teklif edilen veri depolama sistemi 2.5 inch'lik 1TB 7.2K RPM, 3.5 inch'lik 2TB, 3TB, 4TB, 6TB 7.2K RPM Nearline-SAS diskleri desteklemelidir Teklif edilen veri depolama sistemi en az 24 adet 6TB 7,2K RPM disk (ya da 100TB net alan) alanı ile teklif edilecektir SAS diskler en az 6 Gbps bağlantı hızına sahip olmalıdır Teklif edilen veri depolama sistemi 200GB, 400GB ve 800GB SSD diskleri desteklemelidir Veri depolama sisteminin sunuculara olan bağlantısını sağlamak amacıyla; teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde toplamda 4 adet 1 Gbps bağlantı hızını destekleyen iscsi portlar ve 8 adet 8Gbps FC sunucu bağlantı portları bulunmalıdır. Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde 8 adet 8Gb FC bağlantı noktaları takılı olarak teslim edilecektir. Bu portlar teklif edilen veri depolama sistemi ile sağlanamıyor ise harici bir donanım ile teklif edilmelidir Teklif edilen veri depolama ünitesinin 1Gb İSCSI portları üzerinden native olarak IP replikasyon yapabilme özelliğini desteklemelidir. Sadece eşdeğer bir veri depolama ünitesine değil, aynı ürün ailesindeki farklı bir veri depolama ünitesine de replikasyon yapabilmeyi desteklemelidir Teklif edilen veri depolama sisteminde sunucular ile veri depolama sistemi arasındaki bağlantılarda otomatik yük dağılımı yapabilen (load-balancing) ve bağlantılardan herhangi birinde kopma olduğunda diğer hat üzerinden sunucuların veri depolama sistemine bağlantısını sağlayan (path failover) yazılımı sistemin desteklediği maksimum sunucu için lisanslanacaktır Teklif edilen veri depolama sistemi kontrol üniteleri, sistem üzerinde bulunan disk çekmeceleri ile en az 6 Gbps bağlantı hızındaki disk portları ile haberleşmelidir Teklif edilen veri depolama sistemi yazılan verinin erişebilirliğini sağlayacak koruma teknolojisine sahip olacaktır. Veri depolama sistemi RAID 0, 1, 5, 6 ve 10 koruma yöntemlerini desteklemelidir Teklif edilen veri depolama sistemi, üzerinde bulunan verilerin anlık kopyalarını alabilme özelliğine sahip olmalıdır (Snapshot). Bu işlem için bir yazılım gerekiyorsa, gerekli olan yazılım en az 64 adet için teklife dahil edilmelidir Teklif edilen veri depolama sistemi, herhangi bir kesinti olmaksızın veri taşınmasına (non distruptive data migration) olanak tanımalıdır Sistemin yönetim yazılımı üzerinde olacaktır. Yönetim için CLI ve GUI arayüzü bulunacaktır Teklif edilen çözüm, manüel ve otomatik tiering lisanslarıyla teklif edilmelidir. Teklif edilen tiering çözümü, Böylelikle, depolama ünitesi üzerindeki belli bir LUN için sağlanabilecek minimum ve Sayfa 5 / 9

7 maksimum IOPS değerleri belirlenebilmelidir. Teklif edilen lisanslar, tüm opsiyonlarıyla ve maksimum kapasite için lisanslanmış olmalıdır Veri depolama sistemine erişecek sunucuların ve bunların kullanacağı mantıksal disk alanlarının sayısı ile ilgili bir lisans kısıtlaması olmamalıdır. Böyle bir kısıtlama varsa bu lisanslar en üst seviyede veya sınırsız olarak teklif edilmelidir Teklif edilen veri depolama sistemi, Windows,Vmware, Linux, HP-UX, IBM AIX ve Sun Solaris işletim sistemlerini desteklemelidir Teklif edilen veri depolama sistemi, yedekli güç ünitelerine sahip olmalı, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda önbellekte bulunan veriler, diske yazılmak suretiyle geçici bir güç sağlamalı veya benzer bir teknolojiye sahip olmalı ve veri kaybını önlemelidir Teklif edilen veri depolama ünitesi üzerinde bulunan yazılım ve donanım garantisi en az 3 yıl 7 gün 24 saat boyunca en az 6 saatte müdahale hizmetine sahip olmalıdır. Garanti hizmeti desteği üretici tarafından sağlanmalıdır. 4. KABİN (1 ADET) 4.1. Sistemler ile birlikte tüm sistemlerin yerleştirileceği 42U yüksekliğinde kabin teklif edilmelidir Kabin'in ön ve arka kapısının bulunması ve kilit mekanizmasına sahip olması gerekmektedir Kabin'in yan kapaklan kolay erişim için kilit mekanizmalı ve çıkartılabilir olmalıdır Kabin ile birlikte İU yüksekliğinde sürgülü en az 17 inç yüksekliğinde LCD ekran kabin içerisinde yer almalıdır. LCD panel çıkartıldığında aynı raf içerisinde klavye yer almalıdır Teklif edilen sunucuların KVM konsola bağlanabilmesi için yeterli sayıda KVM bağlantısını destekleyen KVM Switch tüm kablolarıyla beraber teslim edilmelidir Kabin içerisinde tüm cihazları yedekli olarak destekleyecek sayıda ve tipde girişe sahip PDU (Power Distribution Unit) sağlanmalıdır. 5. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 5.1. Sistemlerin elektrik kesintilerine karşı kapanmaması için 30dk eksiksiz çalıştaracak kesintisiz güç kaynağı verilecektir Elektrik Panosundan kesintisiz güç kaynağına gelen kablolar idare tarafından yapılacaktır En az 3kVA, l,72kva yükü 30dk besleme süresi olması gerekmektedir KVA'lık on-line Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) teklif edilecektir KGK'nın çıkış güç faktörü 0.8 olacaktır Cihazın giriş güç faktörü en az 0,99 olacaktır Crest faktörü 3:1 olmalıdır Çıkış frekansı bataryadan çalışırken 50 %0,2 Hz olmalıdır KGK 1 faz giriş, 1 faz çıkışlı olmalıdır. KGK'nın çıkış voltajı statik durumda düzgün sinüs dalgası ve 220 ± %2 Volt AC olmalıdır. Sayfa 6 / 9

8 5.10. KGK nın 3 KVA'lık tam yükünde (2.400W) gücündeki batarya kapasitesi en az (16) dakika olmalıdır (l,7v/cell deşarj sonu geriliminde) KGK %15 voltaj değişimlerine karşı kendisini koruyabilmelidir KGK aşırı akım, kısa devre ve şebeke parazitlerine karşı korumalı olacak ve kısa devre ile aşırı yüklenmelere karşı otomatik sigorta bulunacaktır. Meydana gelebilecek kısa devre sorunlarını giderecek özellikte olmalıdır KGK, sistemi en az %5 Hz frekans değişimlerine karşı koruyabilmelidir. Frekans senkronize aralığı 3Hz ile 1Hz arasında yazılımla ayarlanabilir olmalıdır Statik by pass olmalıdır Cihazın verimi en az %90 olmalıdır DSP kontrollü olmalıdır Redresör/şarj grubu giriş ve çıkışları sigorta ve/veya otomatik şalterle aşırı voltaj, aşırı akım ve kısa devrelere karşı korunacaktır KGK çıkışındaki toplam harmonik bozulum (distortion) doğrusal (linear) yüklerde <%3, doğrusal olmayan (non-linear) yüklerde ise <%5 olacaktır Cihazın gürültü seviyesi invertörden çalışma durumunda 1 m mesafeden en fazla 50 db(a) olacaktır KGK üzerinde EPO bulunmalıdır KGK üzerinde Röle Kontakları ve RS232 ve USB haberleşme portları bulunmalıdır KGK opsiyon olarak dahili SNMP modülü bağlanabilir yapıda olmalıdır KGK üzerinde LCD ekran bulunmalı ve bu ekran üzerinden Giriş Voltajı, Giriş Frekansı, Çıkış Voltajı, Çıkış Frekansı, Yük Yüzdesi, Batarya Voltajı ve İç Sıcaklık değerleri gözlemlenebilir olmalıdır KGK Panelden tuş ile yada kontrol yazılımı ile self-test yapabilme özelliğine sahip olmalıdır KGK aşırı yük kapasitesi: >106%~120% 30 saniye, > 121 % 150% 10 saniye, >150% bypass'a aktarılır olmalıdır UPS' lerde RS232 veya USB ile haberleşmeyi sağlayacak bir yazılım verilmeli ve bir kullanıcı bilgisayarına yüklenerek çalışması sağlanmalıdır Üretici firmaların ISO 9001 belgeleri olmalıdır Üretici, Türkiye yetkili dağıtıcısı(cihaz ithal ise) ve satıcı en az 5 yıldır kısmı yada tüm kamu ihalelerinden yasaklı olmamalıdır En az 2 yıl garantili olmalıdır. 6. ODA SOĞUTMA SİSTEMİ (2 Adet) 6.1. Sistem hastane içerisinde radyoloji bölümünde gösterilecek yere monte edilecek ihtiyaç duyulan tüm bağlantıları yapılacak ve odaya birbirinin yedeği olarak çalışacak 2 adet klima monte edilecektir Klima Kapasitesi en az BTU olacak, Enerji Sınıfı Soğutması en az A olması gerekmektedir En az 2 yıl garantili olmalıdır. Sayfa 7 / 9

9 7. GARANTÍ VE BAKIM DESTEK 7.1. Kurulacak Sunucular ve Veri Depolama Ünitesi en az 3 yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır Yüklenici, bu ihale kapsamında alınan Sunucular ve Veri Depolama ürünlerinin kendi aralarında oluşabilecek problemler için üreticinin taahhüt ettiği en az 3 yıl, 7x24 teknik destek ile birlikte teklif edecektir tdare tüm sistemlerini normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de (yılda 365 gün, 24 saat) çalıştıracak ve bu çalışma düzeni. Yüklenicinin bakım yükümlülüklerinde hiçbir değişikliğe neden olmayacaktır Yüklenici garanti süresince tüm arıza durumlarındaki bakım ve onarımları cihazların kurulu bulunduğu yerlerde ücretsiz yapacaktır. Arızalı cihaz ve malzemenin değiştirilmesi veya ek parçalar gerekiyorsa, bu değişiklikleri (taşıma işlemleri dahil) ücretsiz olarak yapacaktır. ÜRÜN LİSTESİ S.NO MALZEME BİRİM MİKTAR 1 SUNUCU ADET 2 2 VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ ADET 1 3 KABİN ADET 1 4 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ADET 1 5 ODA SOĞUTMA SİSTEMİ ADET 2 Sayfa 8 / 9

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 1 / 5 Malzeme Kodu : JEND1956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43257 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ Düzenleme Tarihi : 03/04/2015 Þartname Metni : U.Ü. SUAM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ SUNUCU ALIMI

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU SUNUCU, HARİCİ DEPOLAMA, YEDEKLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü bilgi işlem sistemlerinin felaket yönetimi kapsamında Sunucu, Harici Depolama

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NETWORK ALTYAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU VE TANIMLAR

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan 17726942 nolu Oracle merkezi veritabanı

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan TRT AVAZ

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 www.btu.edu.tr - Sayfa 1 / 27 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ....2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR....2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 4.2. KENAR ANAHTAR Tip 1 (48

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı