Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

2 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

3 2013 KPSS / ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ 1. A) Seneca MÖ 4 ile MS 65 yılları arasında yaşamış, akarsuların aşındırma güçlerine dikkati çekmiş coğrafyacıdır. B) Thales MÖ yılları arasında yaşamış, yer şekillerinin oluşumunu doğal süreçlere bağlayan görüşün ilk temsilcisidir. D) Aristoteles MÖ yılları arasında yaşamış, deniz olan yerlerin kara olabileceğini ilk öğreten coğrafyacıdır. E) Herodotus MÖ yılları arasında yaşamış Nil in ağzında deltanın oluşumunu ilk açıklayan coğrafyacıdır. Strabon MÖ 54 ile MS 25 yılları arasında yaşamış ve ülkemize ilişkin birçok coğrafi gözlemde bulunmuş ünlü coğrafyacıdır. 4. I. Kutup noktaları II. Ekvator dünyanın şeklinin III. Dönenceler IV. Kutup daireleri ise eksen eğikliğinin sonucudur. 7. Atmosfer olmasaydı; I. kuşlar uçamazdı, II. Dünya da su kalmazdı III. kendi sesimizi bile duyamazdık durumlarının tümü yaşanırdı. 2. I K II V III Deniz Topografya haritasında en yüksek nokta olan II numaralı yerde duran kişi diğer numaralanmış yerlerdeki kişileri görebilir. IV 5. Paralel üzerinde meridyen aralıkları 50 km ise paralelin uzunluğu 360 x 50 = km olur. Bu uzunluk 24 saatte alındığına göre çizgisel hız, : 24 = 750 km/saat çıkar. 8. B) Atlas Okyanusu nda Kanarya C) Atlas Okyanusu nda Bengula D) Atlas Okyanusu nda Labrador E) Pasifik Okyanusu nda Kalifornia yön itibarıyla kutuplardan Ekvator a doğru aktıkları için soğuk karakterlidir. Pasifik Okyanusu ndaki Batı Kanada ve Güney Alaska kıyılarını etkileyen Alaska akıntısının yönü Ekvator dan kutba doğrudur. Dolayısıyla sıcak karakterlidir. 3. Fiziki haritalarda kullanılan renkler yükselti ve derinlik basamaklarını gösterir. Yükselti basamakları için kahverengi, sarı ve yeşil renkler ile bunların tonları kullanılır. Buna göre Erzurum, Başkale ve Pasinler ovalarının aynı renkle gösterilmeleri ortalama yükseltilerinin aynı olduğunu kanıtlar. 6. İlk defa I. Dünya Savaşı sırasında Almanlar gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla ileri saat uygulamasını başlattılar. 9. Hava kütlesi deniz üzerinde oluştuğu için maritim (m), soğuk bölgede oluştuğu için polar (P) simgeleriyle gösterilir. Diğer seçeneklere gelince A) Maritim (denizel) Tropikal B) Kontinental (karasal) Polar C) Kontinental (karasal) Tropikal E) Kontinental (karasal) Arktik 3

4 10. II III IV Batı rüzgârları ile sıcak okyanus akıntılarının biçimlendirdiği, her mevsimi yağışlı ılıman okyanusal iklim koşulları, haritada I numara ile gösterilen Doğu Karadeniz kıyı şeridinde görülür. V I 13. Akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri sonucu oluşan topografya şekillerine flüvyal topografya denir. 16. Bir ülkede aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunluğu arasındaki farkın az olması, o ülkede engebenin de az olduğunu gösterir. Buna göre bu fark engebesi en az olan Hollanda da daha azdır. 11. Kıyı taraçaları transgresyon yani deniz ilerlemesi ve onu izleyen regresyon bir başka ifadeyle deniz gerilemesi sonucu oluşur. Transgresyon ve regresyon epirojenik hareketlerin sonucudur. Diğer seçeneklere gelince A) Abrazyon dalga aşındırması C) Orojenez dağ oluşumu D) Korrazyon rüzgâr aşındırması E) Seizma deprem anlamındadır. 14. Tropikal yağmur ormanlarında ağaçlar ışık istemlerine bağlı olarak bir yarış içindedir. Bu durum katmanların oluşmasına yol açmıştır. 17. I II III 12. Tabakaların ancak bir taraflı bükülmesi şeklindeki kıvrım çeşidine fleksür denir. Diğer seçeneklere gelince, B) Şaryaj, şiddetli kıvrılma ile bir tabakanın bir diğer tabakaya bindirmesi şeklindeki kıvrılmadır. C) İzoklinal, yan yana sıralanan kıvrımların eksen düzlemlerinin bir diğerine paralel olması şeklindeki kıvrım çeşididir. D) Konsantrik düzgün, simetrik eğimli yapıları ortaya çıkaran kıvrım çeşididir. E) Klivajlı, asimetrik eğimli yapıları ortaya çıkaran kıvrım çeşididir. 15. Volkanizma, gücünü yerin merkezinden alan bir iç olaydır. Volkanizmanın meydana gelmesinde beşerî süreçlerin bir etkisi yoktur. Haritada II numara ile gösterilen Tuz Gölü Havzası ve III numara ile gösterilen Altınbaşak Ovası nda nüfusun az olması şiddetli kuraklığın eseridir. I numara ile gösterilen Teke Platosu yağışlı bir bölgedir. Burada nüfusun az olması yer şekillerine bağlıdır. 4

5 18. Nüfusun ikiye katlanma süresini artış hızı belirler. Dolayısıyla artış hızına bakılarak gelişmişlik seviyesi de tespit edilebilir. Ancak, nüfusun ne kadar olduğu tespit edilemez. 21. B) Artvin C) Bayburt D) Kastamonu E) Kars sanayinin gelişmemiş olması, iş imkânlarının kısıtlı ve doğum oranlarının fazla olması nedeniyle yoğun göç veren illerdir. Bu illerin net göç hızı eksidedir. İzmit ise göç alan iller arasındadır. 24. A) ABD de Apalash Dağları boyunca C) Çin de orta ve batı bölgeleri boyunca D) Avustralya da Sydney ve Brisban çevresinde E) Belçika da ülkenin güneybatısı boyunca zengin kömür yatakları mevcuttur. Hollanda ise bu yataklardan mahrumdur. 19. A) Almanya da Dortmund B) İngiltere de Manchester C) Almanya da Essen D) ABD de Chicago birer sanayi şehridir. Brezilya da Rio ise bir turizm şehridir. 22. İklim, gıda ve dokuma sanayilerinin yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Demir çelik fabrikaları ve nükleer santrallerin kuruluş yerinin seçiminde iklimin etkisi yoktur. Uçak sanayisi ise ılıman iklim koşullarına sahip bölgelerde kurulmaktadır. 25. Çeliğin elde edilmesiyle İkinci Sanayi Devrimi başlamıştır. 20. A) Rusya nın başkenti Moskova B) Güney Kore nin başkenti Seul D) Çin in en büyük kenti Şanghay E) Hindistan ın en büyük kenti Bombay nüfusu 10 milyonu geçen şehirlerden bazılarıdır. Almanya nın başkenti Berlin in nüfusu 5 milyonun altındadır. 23. Doğal kaynak ve ekonomi ilişkisine dair I. Rusya gibi büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır. II. Zengin doğal kaynaklara sahip Nijerya gibi bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişmemişlerdir. III. Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iç gücü ve teknoloji açısından zengin olan Japonya gibi ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. bilgileri doğrudur. 26. Kırıkkale III Ceyhan Haritada I numara ile gösterilen Bakü - Tiflis - Ceyhan II numara ile gösterilen Kerkük - Ceyhan boru hatlarındaki taşıma yönleri doğrudur. III numara ile gösterilen boru hattında ise taşıma yönü Ceyhan dan Kırıkkale ye doğrudur. I II 5

6 27. Üretim Tüketim 30. Balığa olan talebin artması, 33. Kıta ve en büyük göl eşleştirmeleri içinde 1 I. soğuk hava depolama, A) Avrupa - Ladoga II. konserve, III. ambalajlama B) Afrika - Victoria C) Kuzey Amerika - Superior 5 Dağıtım iş kollarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. D) Okyanusya - Eyre Küresel ticaret; üretim, dağıtım ve tüketimin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıktığı için 3 numaralı bölge ile ifade edilir. eşleştirmeleri doğrudur. Güney Amerika nın en büyük gölü Titicana dır. Tanganika ise Afrika kıtasındadır. 28. B) Balıkçı primer yani birincil C) Maden işçisi primer yani birincil D) İnşaat işçisi sekonder yani ikincil E) Çiftçi primer yani birincil ekonomik faaliyetler grubu arasındadır. Sigortacı üçüncül (tersiyer) ekonomik faaliyetler grubunda yer alır. 31. A) Lena Kuzey Buz Denizi ne B) Kongo Atlas Okyanusu na D) Tuna Karadeniz e E) Tajo Atlas Okyanusu na dökülür. Volga ise dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi ne dökülmektedir. 34. A) Marsilya (Fransa da) B) İzmir (Türkiye de) D) Venedik (İtalya da) E) İskenderiye (Mısır da) Akdeniz limanlarıdır. Bu limanlardan Atlas Okyanusu na açılabilmek ve New York a ulaşabilmek için Septe yani Cebelitarık Boğazı nı geçmek gerekir. Portekiz in Lizbon Limanı ise Atlas Okyanusu kıyısındadır. 29. Dağıtım hizmetlerinin gelişmesinde I. pazarlama maliyeti II. ulaşım reklam ve tanıtım tüketimde etkili olan faktörlerdir. 32. A) Bosna - Hersek B) Hırvatistan C) Sırbistan E) Karadağ eski Yugoslavya nın dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan etmiş ülkelerdir. Balkan coğrafyasında Arnavutluk, Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 6

7 35. İnsanlığın en iyi yönetim biçimine yani liberalizme ulaştığını, dolayısıyla bunun tarihin sonu olduğunu iddia eden teorinin savunucusu Fukuyama dır. 38. A) Norveç 0,8 in üstünde B) Kanada 0,8 in üstünde C) Avustralya 0,8 in üstünde D) Nijerya 0,5 in altında bir istatistiğe sahiptir. Hindistan ise 0,6 lık bir istatistiğe sahiptir. 41. Coğrafya öğretmeni Belkıs Hanım bir çevre sorununa çözüm üretebilme temelinde veriler istediği için kazandırmak istediği temel beceri problem çözmedir. 36. Altay ve Tanrı dağları Asya, Pirene ve Apenin dağları Avrupa kıtasındadır. Avrupa ile Asya nın sınırını Ural Dağları nın su bölümü çizgisi oluşturur. 39. Günümüz dünyasındaki çatışma ve gerilim bölgeleri arasında Kanada yer almaz. 42. Öğretmen, her öğrenciye bir ülke ödevi vererek onlardan bunların sunumunu istemesiyle 12 ülkenin 12 öğrenci tarafından öğrenilmesini amaçlamıştır. Buna tartışma tekniği denilmektedir. 37. A) Anadolu B) İber C) Kamçatka D) Labrador birer yarımadadır. Sumatra ise bir adadır. 40. Türkiye A) IMF C) OECD D) G - 20 E) KEİ üyesidir. Gelişmiş sekiz ülke (G - 8) arasında yer almaz. 43. Arazi çalışmaları ile öğrencilere, I. karşılaştırma II. kanıt kullanma III. gözlem becerileri kazandırılır. 7

8 44. Öğretmen, dilsiz harita üzerinde yapılacak çalışmanın nasıl olması gerektiğini açıkladığı için gösterip - yaptırma tekniğini kullanmıştır. 47. Öğretmenin bir grup öğrenciden temel bilgi ve verilerin sunum yoluyla aktarılmasını istemesi, ancak bunun öğrencilerce öğrenilmemiş olması, öğretmenin başlangıçta temel bilgileri vermediğini gösterir. Dolayısıyla sürece, öğretmenin temel bilgileri vererek başlaması gerekir. 50. Yıllık sıcaklık ve yağış değerlerinin bir grafiğe dönüştürülmesi çalışması ile öğretmen, tablo - grafik oluşturma becerisini kazandırmayı amaçlamıştır. 45. Öğretmenin yakın çevredeki sanayi kuruluşlarının özelliklerinin saptanması temelinde fotoğraflarının çekilmesini istemesiyle öğrencilerde kanıtları kullanma becerisinin gelişmesini amaçlamıştır. 48. Kazanımlara yönelik becerilerin kazandırılmasında konuya ilişkin uzmanlarla gerçekleştirilen eğitsel sohbet, görüşme tekniğini oluşturur. 46. Öğretmen öğrencilerde coğrafi becerileri geliştirmek ve pekiştirmek için sınıf içi etkinliklerde ödev vermelidir. 49. Öğretmenin bir konuda orijinal metin, fotoğraf, grafik, tablo ya da benzeri bir çalışmaya başvurması protokol tekniğini kullandığı anlamına gelir. 8

TG 5 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014

TG 5 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014 TG 5 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014

TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 TG 7 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kayalık dağlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 1-Başkentini yazınız. -Washington D.C İTALYA 2-ABD de görülen iklimleri yazınız. 1-İtalya haritalardaki şekliyle neye benzetilmektedir?

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin

Detaylı

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ BÖLÜM 6 EKİLLEN M NŞ E Rİ S İ YE BÖLÜM 6 COĞRAFYA Magmanın etkisiyle yer kabuğunun hareket etmesine yer kabuğu hareketleri (tektonik hareketler) denir. Buna göre; enerjisini yerin derinliklerinden alan

Detaylı

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI Üsküp, 2010 Yazar: Prof. d-r Blagoya Markoski Düzenleyen: Bilyana Apostolovska-Toşevska

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

GENEL NÜFUS COĞRAFYASI:

GENEL NÜFUS COĞRAFYASI: GENEL NÜFUS COĞRAFYASI: Nüfus: Yeryüzünde sınırları belirli alanlarda veya yerlerde belirli zamanda yaşayan insan sayısıdır. Nüfus, bir yerin belirlenen zamandaki insan sayısıdır. Nüfus sayımı: Belirli

Detaylı

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM BÖLÜM 11 DOĞAL AFETLER E TOPLUM BÖLÜM 11 Test 1 Doğal Afetler ve Toplum 5. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda yıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak

Detaylı