Diz Altı Bacak Protez Kiti Tasarımı. Below-Knee Prosthesis Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diz Altı Bacak Protez Kiti Tasarımı. Below-Knee Prosthesis Design"

Transkript

1 BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2010 (7-20) Electronic Journal of BioTechnology Vol: 1, No: 1, 2010 (7-20) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale (Article) M. Erdem GÜVEN, Mahmut PEKEDĐS, Hasan YILDIZ Ege Üniversitesi, Müh. Fak., Mak. Müh. Böl., Bornova, Đzmir/TÜRKĐYE Özet Doğuştan, kaza sonucu veya hastalık nedeni ile ortaya çıkan amputasyon vakalarının %59 unu diz altı bacak amputasyonları oluşturmaktadır. Bu çalışmada yüksek yoğunluklu ve düşük maliyetli paslanmaz çelik ve hafif ama maliyeti çok yüksek olan titanyum protezlere alternatif olabilecek; malzeme biliminin gelişmesiyle ortaya çıkan, yüksek dayanımlı alüminyum alaşımları kullanılarak tasarlanmış, hafif ve aynı anda düşük maliyetli protez tasarımları elde edilmeye çalışılmıştır. Bu tasarımlara ulaşmak için parametrik sonlu elemanlar yöntemi ile geometrik optimizasyon çalışması yapıldı. Yapılan sonlu elemanlar analizleri sonucunda temel 4 alternatif tasarım için sayısal sonuçlar elde edildi. Optimizasyon sonuçlarını daha anlamlı hale getirmek için maliyet faktörünü de hesaba katıldı. Parça maliyeti açısından kıyaslama yapmak için, parçaların talaşlı imalatı için malzeme miktarları ile her bir tasarımın malzeme maliyeti yaklaşık bir şekilde hesaplandı. Anahtar Kelimeler: Diz, Protez, Amputasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi Below-Knee Prosthesis Design Abstract 59% of amputations occurring congenitally or as a result of trauma or diseases, are classified as below-knee amputations. The objective of this study is to obtain light and also low-cost prostheses designs which are manufactured by using high-strength aluminum alloys that can be a good alternative for heavy and cheap stainless steel, and light and expensive titanium ones. In order to obtain such a design, geometric optimization method is used with parametric finite element analysis. Numerical results for 4 different models are obtained after running finite element analysis. Manufacturing costs are also considered during optimization to make the results more meaningful. To be able estimate the component costs, material amount used for manufacturing component and material cost for each design are calculated in detail. Keywords : Knee, Prosthesis, Amputation, the Finite Elements Method 1. GĐRĐŞ Tanım olarak protez, olmayan bir organın veya vücut parçasının, estetik veya fonksiyonel olarak yerine geçmesi için tasarlanmış gereçtir. Ortez ise, vücutta bulunan bir organın fonksiyonunu güçlendirmek veya desteklemek amacı ile kullanılan gereçtir. Protez biliminin genel kavram olarak ortaya çıkışı milattan önce 2750 yılları, Mısır uygarlığına dayanmaktadır. Đlk gerçek rehabilitasyon destek araçları ilk Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde milattan önce (M.Ö.) 2000 civarında ortaya çıkmıştır. Milattan sonra (M.S.) 500 yıllarında Ortaçağ da, askeri amaçlar için protez konusunda gelişmeler kaydedilmiştir. M.S yıllarında Rönesans la birlikte amputasyon cerrahisi konusunda ilerlemeler olmuştur [1]. Protez konusunda bilinen en eski yazılı kayıt, yaklaşık M.Ö.500 yıllarında ayağındaki zincirlerden kurtulmak için ayağını kesen, sonra da ahşap bir desteği yapay bacak olarak kullanan bir mahkuma aittir [1]. Đtalya da, 1858 yılında arkeologlar tarafından M.Ö. 300 yılına ait bakır ve tahtadan yapılmış bir tahta ayak bulunmuştur[1]. Fransa da, 1530 yıllarında ise Ambroise Pare tarafından ilk Bu makaleye atıf yapmak için Güven M.E., Pekedis M., Yıldız H., Diz AltıBacak Protez Kiti Tasarımı BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi 2010, 1(1) 7-20 How to cite this article Güven M.E., Pekedis M., Yıldız H., Below-Knee Prosthesis Design Electronic Journal of BioTechnology, 2010, 1(1)7-20

2 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 başarılı hayat kurtaran Amputasyon ameliyatları yapılmış, aynı kişi daha sonra bir yapay ayak tasarımı geliştirmiştir [1]. New York ta, 1863 yılında Dubois Parmelee protez teknolojisinde büyük bir gelişme sağlayarak atmosferik basınç yardımıyla soketi güdüğe tutturmayı başarmıştır [1]. California Berkeley Üniversitesi nde, 1946 yılında ilk emme sistemli protez geliştirilmiştir [1]. Ysidro Martinez, 1975 yılında sürtünme ve basıncı azaltarak ivmelenmeyi kolaylaştıran bir protez tasarımı yapmıştır [1]. Günümüzde protez teknolojisindeki gelişmeler yapay zeka kullanımı, sensörler yardımı ile kontrol, beyin dalgaları ile kontrol, yapay kas konularında çalışmalar devam etmektedir: Amputasyon türü, ameliyat ve kesim işleminin olduğu bölgeye göre adlandırılır. Protez seçimindeki ana faktör amputasyon türüdür. Alt ekstremite türleri genel olarak; Parsiyel Ayak Amputasyonu, Syme Amputasyonu, Transtibial (diz altı) Amputasyon, Diz Dezartikülasyonu, Transfemoral Amputasyon, Kalça Dezartikülasyonu ve Transpelvik Amputasyon (Hemipelvektomi) şeklinde listelenebilir [2]. En çok rastlanan amputasyon türü diz altı amputasyonudur. Bu çalışmanın amacı, paslanmaz çelik ve titanyum alaşımı kullanılarak üretilen diz altı protezlere; yüksek dayanımlı alüminyum alaşımlarını kullanarak, paslanmaz çelik protezlerden daha hafif, maliyet açısından da titanyum alaşımı protezlerden daha avantajlı tasarım alternatifleri ortaya koymaktır. Bu araştırma, parametrik bir optimizasyon çalışmasıdır. 2. ALT EKSTREMĐTE PROTEZLERĐ Alt ekstremite protezleri soket, süspansiyon mekanizması, diz mafsalı, baldır ve ayak bileği, ayak ve enine rotasyon cihazlarından oluşmaktadır. Soket, amputenin güdüğü ile protez arasındaki bağlantıyı oluşturur. Soket yalnızca güdüğün korumasını sağlamaz, yürüme sırasında oluşan kuvvetlerin de iletimini sağlar. Soketlerin yumuşak, sert ve rijit dış çerçeveli türleri bulunmaktadır. Geçici soket, güdük hacminin stabilitesinin sağlanması için birkaç kez ayarlanır. Burada kalıplama veya CAD-CAM yöntemi kullanılır. Protezin güdüğe tutturulması için çeşitli kemerler, kayışlar veya emme sistemleri veya bunların kombinasyonları kullanılır. Bu sistemler genel olarak süspansiyon sistemleri olarak adlandırılır. Diz mafsalı, durma fazında destek, savrulma sırasında hassas kontrol ve oturma, çömelme gibi hareketlerde kolaylık sağlama fonksiyonlarını yerine getirmelidir. Diz mafsalı tek menteşeli, dolayısı ile tek eksenli olabileceği gibi, birkaç rotasyon merkezine sahip çok merkezli tipte de olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda mikroişlemci kontrollü diz mafsalları üretilmeye başlanmıştır. Bu mafsallarda pnömatik ve hidrolik sistemler, ayrı ayrı ya da kombine olarak kullanılmaktadır. Kuvvet sensörleri sayesinde hastanın yürümesinin doğal görünümlü olması sağlanır. Ayrıca yokuş ve merdiven gibi, bir ampute için zor olarak adlandırılabilecek koşullarda yüksek adaptasyon sağlanır. Pylon, basit olarak soketi ayak sistemine bağlayan tüpe verilen isimdir. Pylonlar basit statik şekilde olabilecekleri gibi, eksenel rotasyon yapan ve enerji emip ortaya çıkaran sistemler de olabilir. Alt ekstremitenin son bölümü ise protez ayaktır. Protez, ayağın temel olarak ağırlık taşıma, şokları sönümleme, olmayan kas fonksiyonlarını gerçekleştirme, mafsal ve estetik görünüm fonksiyonlarını yerine getirmesi beklenir. Çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunan birçok ayak sistemi bulunmaktadır. Bunlar, eklemli ve eklemsiz ayak sistemleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. Eklemli, hareketli mafsallar içeren ayak sistemleri diğer gruba kıyasla daha ağır olup daha çok bakım gerektirirler. Şekil 1 de, bir alt ekstremite protez sistemi oluşturan bileşenler toplu biçiminde gösterilmiştir: 8

3 Guven M. E., Pekedis M., Yıldız H. Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1) Diz Altı (Below Knee) Kiti Şekil 1. Protez sistemi bileşen türlerinin ağaç şeklinde gösterimi [1] En çok rastlanılan amputasyon türü %60 lık oran ile diz altı amputasyonudur. Diz altı amputasyonlarında temel protez bileşenleri seçilirken kullanılan en yaygın sistem modüler endoskeletal sistemdir. (Şekil 2) Bu sistemde soket ile özel bir ayak protezi olan SACH (Solid Ankle-Cushion Heel) ayak arasına metal adaptörler yardımı ile pylon yerleştirilir. Transtibial amputasyonda diz eklemi mevcut olduğundan diz mafsalına gerek yoktur. Şekil 2. Modüler diz altı protezi [3] En çok diz altı sistemlerinde olmak üzere, tüm protez sistemlerinde, protez bileşenlerini birbirine bağlamak için modüler adaptörler kullanılır. Bu adaptörlerin temel mantığı, benzer olmasına rağmen malzeme türü ve üretim yöntemlerine göre çeşitlilik göstermeleridir Piramit-Alıcı Sistemi, 9

4 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Protez sistemleri, protez teknisyenleri tarafından hastaya özel olarak birleştirilirler. Burada hastanın vücut yapısı ve amputasyon türüne göre bileşenler seçilir. Bunun yanında bu parçaların birleştirilirken, hasta vücuduna uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir. Bu yerleştirmeyi mümkün kılmak ve bunun yanında rijit bir bağlantı sağlamak amacı ile Otto Bock firması tarafından II.Dünya Savaşı ndan sonra piramit-alıcı sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem günümüzde bir standart haline gelmiştir. Bu sayede farklı firmaların ürettiği adaptörlerin uyum içinde montajı gerçekleşebilmektedir. Bu sistemde birbirine monte edilecek iki adaptörde, monte edilecek yüzlerde bir tarafta alıcı, bir tarafta piramit yapısının olması gerekmektedir. Aşağıda üst yüzleri piramit ve receiver (alıcı) şeklinde olan iki parça Şekil 3 te gösterilmiştir. Şekil 3. Piramit ve alıcı yapısına sahip modüler adaptörler [4] Şekil 3 de gösterildiği üzere, piramitli parçadaki dışbükey küre ile alıcılı parçadaki içbükey küre aynı yarıçapa sahip olduklarından birbirlerine tam olarak oturur ve çeşitli açılarda birbirleri üzerinde kayabilirler Modüler Endoskeletal Diz Altı Sisteminde Kullanılan Adaptörler SACH Ayak Adaptörü SACH ayak adaptörü, SACH ayak ile pylon u birbirine rijit bir şekilde bağlama görevini yerine getirir (Şekil 4). Burada adaptör, ayağa civata somun yardımı ile bağlanırken; pylon un alıcı bölümüne piramit kısmı ile bağlanır Pylon Şekil 4. SACH modüler ayak adaptörü [3] Pylon, soket ile ayak arasında yük iletimini sağlayan ve baldır kısmında bulunan adaptördür (Şekil 5). Bir alıcılı adaptör ile 30 mm çapındaki alüminyum borunun birleştirilmesi ile üretilir. Bu birleştirme; yapıştırma, çakma veya bu ikisinin kombinasyonu şeklinde olur. Şekil 5. Boru adaptörü-tüp montaj örneği [3] 10

5 Guven M. E., Pekedis M., Yıldız H. Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Pylonun uzun ince yapısı nedeniyle eğilmeye ve burkulmaya karşı dirençli olması gerekir. Bu yüzden burada kullanılan alüminyum borunun özellikleri önemlidir Boru Sıkma Adaptörü Boru sıkma adaptörü, pylon tüpü ile soket adaptörü arasındaki bağlantıyı sağlayan adaptördür (Şekil 6). Sıkma adaptörü soket adaptörüne alıcı-piramit sistemi ile monte edilirken, pylonun tüpü sıkma adaptöründeki 30 mm lik dar toleranslı deliğe geçirilip cıvata ile sıkılarak montaj gerçekleştirilir Soket Adaptörü Soket ile geri kalan sistemin bağlanmasını sağlayan adaptördür (Şekil 7). Sıkma adaptörü ile piramit-alıcı sistemi ile bağlanırken, adaptörün 4 bacağı soket içine laminasyon işlemi ile gömülür. Şekil 6. Boru sıkma adaptörü [5] Şekil 7. Soket adaptörü [3] 3. TASARIM OPTĐMĐZASYONU Diz altı kitini oluşturan parçaların modellenmesi ve montaj halinde birleştirilmesi ProEngineer CAD programı ortamında yapıldı. Bundan sonraki tablo ve şekillerde parçalar için Tablo 1 deki kodlar kullanıldı. Parça kodu E01 E05 E07 E12 Tablo 1. Parça kodları ve isimleri Genel adı SACH ayak adaptörü Pylon adaptörü Boru sıkma adaptörü Soket adaptörü Tasarım optimizasyonu, amacı için her bir parça üzerinde en az bir olmak üzere toplam 17 adet tasarım parametresi oluşturuldu. Bu parametreler ds---- olarak Şekil 8-12 de ve Tablo 2 de gösterilmiştir. 11

6 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Şekil 8. E01 SACH ayak adaptörü girdi tasarım parametreleri Şekil 9. E05 Boru adaptörü girdi tasarım parametreleri Şekil 10. E07 Boru sıkma adaptörü girdi tasarım parametreleri 12

7 Guven M. E., Pekedis M., Yıldız H. Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Şekil 11. E12 Soket adaptörü girdi tasarım parametreleri Şekil 12. Tüp tasarım parametreleri Oluşturulan her bir parametre için, geometrinin tüm parametrelerin uç değerlerinde katı olarak oluşabilmesini mümkün kılacak ve parçanın hacmini ve boyutlarını kullanım alanı sıkıntısı yaratacak şekilde büyük hale getirmeyecek biçimde minimum ve maksimum değerler tespit edildi. Başlangıç değerleri için mevcut paslanmaz çelik diz altı kitinin ölçüleri baz alındı. Bu sözü edilen değerler Tablo 2 de gösterilmektedir. Parçanın montajı CAD ortamında oluşturulurken, tasarımı optimize edilecek modüler parçaların yanında, bağlantı elemanları ve yükleme koşullarını oluşturacak aparatlar montaja eklendi. Montajda kullanılan parça listesi Tablo 3 te verilmiştir. Montajın genel görünüşü ve montajı oluşturan temel bileşenler Şekil 13 de gösterilmiştir Tablo 2. E12 Tasarım girdi parametrelerinin başlangıç, minimum ve maksimum değerleri Parça Parametre Başlangıç Minimum Maksimum (mm) (mm) (mm) ds E01 ds0102 3,5 1 8 ds ds ds E05 ds ds0503 3,5 1 5 ds ds E07 ds0703 3,5 1 5 ds ds ds ds1201 2,5 1 6 E12 ds1202 2,5 1 4 ds TÜP dst

8 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Tablo 3. Montaj parça listesi Parça kodu / parça ismi Adet E01-SACH ayak adaptörü 1 E05-Pylon tüp adaptörü 1 E07-Boru sıkma adaptörü 1 E12-Soket adaptörü 1 M8x12 vida 8 M5x18 imbus civata 1 Alt takoz (SACH adaptör-ayak bağlantısı için) 1 Üst takoz ( soket adaptörü-soket bağlantısı için) Test Koşulları ve Kuvvetlerin Hesaplanması Şekil 13. Analizde kullanılan montaj modelinin bileşenleri Sistemin sağlıklı şekilde optimizasyonunun yapılabilmesi için, sisteme en yüksek kuvvetlerin uygulandığı yükleme durumları uygulanarak analiz ve optimizasyonlar gerçekleştirildi. 2 yükleme durumu için kuvvetin uygulama noktası ve bileşenleri ayrı ayrı hesaplandı. ISO standardında [6] uygulanacak kuvvet büyüklükleri de F 1 = 3360 N ve F 2 = 3319 N olarak alındığından kuvvet vektörleri de yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde elde edilir: r F r F = 648iˆ 618 jˆ = 341ˆ i + 97 jˆ kˆ ( N ) 2998kˆ ( N ) Montaj katı modelinin verilen yüksekliklere göre yerleşimi Şekil 14 de gösterilmiştir. Kuvvetlerin uygulama noktaları ve doğrultuları bu yerleşime göre uygulanmıştır. 14

9 Guven M. E., Pekedis M., Yıldız H. Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Şekil 14. Referans düzlem mesafelerinin montaj üzerinde gösterimi 3.2. Montajın ANSYS Ortamına Aktarılması ve Sınır Koşullarının Uygulanması Sistemin gerilme analizleri ANSYS Workbench sonlu elemanlar analiz programı ortamında yapıldı. Optimizasyon sırasında ANSYS Workbench, farklı girdi parametre kombinasyonları için, girdi parametre adedine bağlı olan sayılarda analizler yapar. ANSYS Workbench in farklı parametre kombinasyonlarını analiz edebilmesi için, bütün bu kombinasyonların katı modellerinin ProEngineer ortamında oluşturulması ve tekrar ANSYS ortamına aktarılması gerekmektedir. Bu değişik kombinasyonların modellerinin ProEngineer ortamında oluşturulup tekrar ANSYS ortamına aktarımının sağlanabilmesi, yani 2 programın koordinasyonunun sağlanması gerekir (Şekil 15). Şekil 15. ANSYS ProEngineer ilişkisi Montaj dosyası ANSYS ortamına aktarıldığında temas bölgeleri otomatik olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, prosesinin hassasiyetinden dolayı kontak bölgeleri listesinde olmaması gereken temas tanımları kaldırıldı, sistemin algılayamadığı temas bölgeleri de manuel olarak tanımlandı. Şekil 16 da montaj dosyasının görünümü verilmiştir. ANSYS ile yapılan analizler daha önceki bölümde belirtildiği üzere 2 ayrı yükleme durumu temel alınarak yapıldı. Hesaplanan F kuvvetleri, her iki yükleme durumu için belirlenen noktalara, belirlenen doğrultularda uygulandı. Kuvvetin daha önceden belirlenmiş uygulama noktası dışında, kuvvet ile birlikte -kuvvet doğrultusuna olan dikey uzaklıktan oluşacak- momentin etkiyeceği yüzey olarak, standartta olduğu gibi üst takozun üst yüzeyi seçildi (Şekil 17) Şekil 16. Montaj dosyasının görünümü Şekil 17. Kuvvet ve uygulama yüzeyinin gösterimi 15

10 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Bunun haricinde boru sıkma adaptörü için 200 N luk sıkma kuvveti de her iki yükleme durumuna eklendi (Şekil 18). Son olarak sistemin sabitlenmesi için her iki yükleme durumu için alt takozun alt yüzeyine sabit mesnet sınır koşulu uygulandı (Şekil 19). Şekil 18. E07 kodlu adaptöre uygulanan sıkma kuvveti Şekil 19. Sabit mesnet uygulanan yüzey 3.3. Malzemeler Sistemin sonlu elemanlar analizlerinde kullanılan malzemeler ve özellikleri Tablo 4 de verilmiştir. Paslanmaz çelik Tablo 4. Analizlerde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri [7] Akma Çekme Elastisite dayanımı dayanımı modülü (MPa) (MPa) (GPa) Malzeme Özgül ağırlık (g/cm 3 ) AISI ,8 Titanyum Ti6Al4V ,43 Alüminyum alaşımı 1 Alüminyum alaşımı 2 Alüminyum alaşımı T ,7 2,81 Thyral Optimizasyonda Kullanılacak Gerilme Kriteri , T ,1 2,78 Yapılan analizlerde Von-Mises gerilmeleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarını daha iyi yorumlayabilmek için gerilme değerleri yerine emniyet katsayısı (S) değerleri kullanıldı. Emniyet katsayısının elde edilmesinde kullanılan σ emniyet değeri için, bu tür ürünlerin ISO testlerinde kriter olarak parçanın kopması alındığından, σ kopma değeri kullanıldı. Analizlerde montajın bütün olarak S değeri hesaplanırken, her bir parçanın kendi σ e (Von-Mises) değeri ile yapıldığı malzemenin kopma gerilmesi hesaba katıldı. Optimizasyon analizlerinde kriter olarak bir tasarımın başarılı kabul edilebilmesi için, her 2 yükleme durumunda da emniyet faktörünün minimum 1,5 olması istenmiştir. 4. SONUÇLAR Optimum tasarıma ulaşmak için temel olarak, çeşitli şekillerde alüminyum alaşımları kullanılan farklı temel tasarım alternatiflerinde, her 2 yükleme durumu için emniyet katsayısı değeri 1,5 in üstünde kalan minimum ağırlığa sahip tasarım - dolayısı ile bu tasarımı oluşturan geometrik parametre değerleri - elde edilmeye çalışılmıştır. Bu tasarımlar ağırlık ve maliyet bakımından paslanmaz çelik ve titanyum adaptörlerin kullanıldığı diz altı kitleri ile karşılaştırılarak daha avantajlı tasarımlar elde edildi. 16

11 Guven M. E., Pekedis M., Yıldız H. Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Đlk 2 temel tasarım alternatifi, daha önceden paslanmaz çelik ve titanyumdan yapılan adaptörlerin 2 farklı alüminyum alaşımından (7075 ve Thyral 200) yapılması sonucu ortaya çıkan tasarım alternatifleridir. Başlangıç olarak 2 yükleme durumu ile paslanmaz çelik malzeme ve başlangıç parametre ile yapılan analizlerde, E01 ve E12 kodlu adaptörlerin piramit dip bölgelerinde 1 ve 1,5 arasında S emniyet katsayısı değerleri oluştuğu tespit edildi (Şekil 20). Bu bölgeler standart bölgeler kapsamına girdiğinden ve dolayısıyla geometrik parametre olarak ele alınıp değiştirilemediğinden, bu bölgelerde çelikten daha az dayanıma sahip alüminyum alaşımlarının kullanımın sorun yaratabileceği açıktır. Şekil 20. Yükleme durumu 2 de E12 piramitinde oluşan emniyet faktörü Bu yüzden yukarıdaki 2 temel tasarım alternatifine, piramit bölgesi paslanmaz çelik veya titanyumdan yapılıp, alüminyum alaşımı gövde ile birleştirilen parçalı tasarımlar da eklendi. (Şekil 21) Burada Thyral 200 ve titanyumun kullanıldığı tasarım daha hafif ama yüksek maliyetli, 7075 ve paslanmaz çeliğin kullanıldığı tasarım ise daha ağır ama daha az maliyetli seçenekler olarak ortaya çıkmaktadır. Piramit: Titanyum - Diğer bölgeler: Thyral 200 Piramit: Paslanmaz çelik - Diğer bölgeler: 7075 Bu yaklaşımın sonucunda optimizasyonların ilerleyeceği 4 temel tasarım alternatifi aşağıda özetlenmiştir: Adaptörlerin yekpare Thyral 200 alüminyum alaşımından yapıldığı tasarım Adaptörlerin yekpare 7075 alüminyum alaşımından yapıldığı tasarım Adaptörlerin piramit kısmının Ti6Al4V, diğer kısımlarının Thyral 200 alüminyum alaşımından yapılacağı maliyeti yüksek, parçalı tasarım Adaptörlerin piramit kısmının AISI 420 paslanmaz çelik, diğer kısımlarının 7075 alüminyum alaşımından yapılacağı maliyeti düşük, parçalı tasarım Şekil 21. Đki parçalı tasarım montaj gösterimi Montaj modeli analize aktarıldığında parçalar arasındaki tüm temaslar bağlı şekilde oluşturulduğundan, E05 E01 ve E07-E12 arasındaki küresel harekete izin veren temasın (Şekil 22) tam olarak modellenmesi için, bu bölgedeki kontak seçeneğinin sürtünmesiz şekle getirilmesi gerekmektedir. 17

12 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Şekil 22. Küresel kontak bölgesi Analizlere sürtünmesiz temas şekli eklenmesi durumunda analiz süresi yakınsama problemleri nedeni ile katına çıkmaktadır. Analiz, sürtünmesiz temasların yüzeylerinin bağlı -yani yapışık- olduğu şekilde yapıldığında, piramit dip bölgelerinde oluşan yüksek gerilmeler, -küresel bölümlerde de yanal yük taşındığındangörülmemektedir. Optimizasyonlarda her iki durum için yüzlerce analiz yapıldığından ve ayrıca tehlikeli gerilmelerin oluştuğu piramit bölgesi optimizasyona girmediğinden, her temel tasarım alternatifi için bütün temas bölgeleri bağlı -yani yapışık- olacak şekilde ilk analizler yapılıp, bu analizler sonucunda gerilme kriterini geçen ve minimum ağırlığa sahip sistemler, sürtünmesiz temas hesaba katılarak yeniden analiz edildi. Optimizasyon sırasında girilen parametre aralıklarına uygun ve girdi parametre sayısına bağlı bir sayıda çeşitli analizler yapılır. Bu analizlerde girdi parametrelerin çeşitli kombinasyonları için kütle ve emniyet faktörü gibi değerler hesaplanır. Bundan sonra optimum tasarım adayı tasarımlar 2 yolla belirlendi: Yapılan analiz kombinasyonlarından 1. ve 2. yükleme durumunda emniyet katsayısı değeri için 1.5 ve üzeri değer veren ve ayrıca kütle bakımından minimum 5 kombinasyon alınır. Optimizasyon sonrasında çeşitli girdi kombinasyonlarından hesaplanan çıktı değerleri kullanılarak bilgisayar tarafından girdi parametresi çıktı parametresi grafikleri oluşturulur. Buralarda bilgisayara aktarılan kriterlere göre eğri üzerinden noktalar alınır. Yalnız eğri üzerinden alınan bu optimum noktaların tekrar analize gönderilerek sağlamasının yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonucu da maksimum 5 adet optimum tasarım adayı kombinasyon elde edilir. Bu elde edilen aday tasarım kombinasyonlarına sürtünmesiz temas koşulunun hesaba katıldığı analizler yapıldıktan sonra, gerilme kriterine uyan minimum kütleye sahip tasarım, optimum tasarım olarak seçilir. 5. DEĞERLENDĐRME ve TARTIŞMA Yapılan analizler sonucunda temel 4 tasarım alternatifi için aşağıdaki sonuçlar elde edildi: Thyral Ti6Al4V : Belirlenen aday tasarımlara küresel temas koşulu uygulandıktan sonra gerilme kriterini geçen minimum ağırlığa sahip kombinasyon optimum tasarım olarak seçildi AISI 420; Thyral Ti6Al4V temel tasarım alternatifinde olduğu gibi belirlenen aday tasarımlara küresel temas koşulu uygulandıktan sonra gerilme kriterini geçen minimum ağırlığa sahip kombinasyon optimum tasarım olarak seçildi. Yekpare 7075; Küresel temasın ihmal edildiği aday tasarımlarda her iki yükleme durumunda 1,5 değerinden daha büyük parametre kombinasyonları elde edildiyse de, küresel temasın uygulandığı son analizlerde piramit dip bölgelerinde yüksek gerilmelerin oluşması sonucu 1. yükleme durumunda uygun tasarımlar bulunmasına rağmen ikinci yükleme durumu için aday tasarımların emniyet katsayısı değerleri 0,7-1,1 aralığında, yani 1,5 değerinin altında çıkmıştır. Dolayısıyla bu temel tasarım alternatifinde herhangi bir optimum tasarım elde edilemedi. Yekpare Thyral 200; Bu temel tasarım alternatifinde de bir önceki yekpare 7075 seçeneğinde olduğu üzere aday tasarımların küresel temas hesaba katılarak analizinde, gerilme kriterlerine uyan tasarım bulunamadı. 18

13 Guven M. E., Pekedis M., Yıldız H. Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1)7-20 Bu sonuçlar doğrultusunda 4 temel tasarım alternatifi için optimum tasarımların ağırlık değerleri Tablo 5 de verildi. Bu optimum tasarımları oluşturan parametre değerleri ise Tablo 6 da gösterildi. Tablo 5. Temel tasarım alternatifleri için optimum tasarımlar ve ağırlık değerleri Temel tasarım alternatifi Ağırlık (gr) ( adaptörler + tüp) Yekpare AISI 420 paslanmaz çelik 524 Yekpare Ti6Al4V titanyum alaşımı 378 Yekpare 7075 alüminyum alaşımı - Yekpare Thyral 200 alüminyum alaşımı - AISI 420 piramit alüminyum alaşımı 463 Ti6Al4V piramit + Thyral 200 alüminyum alaşımı 391 Tablo 6. Temel tasarım alternatifleri için parametre değerleri Optimum tasarımdaki Parametre adı parametre değeri (mm) Thyral AISI 420 Ti6Al4V ds ,0 63,8 ds0102 4,5 3,6 ds0103 2,5 2,1 ds ,5 20,6 ds ,0 34,3 ds ,5 40,6 ds0503 3,0 3,5 ds ,5 34,9 ds ,0 37,5 ds0703 3,0 2,5 ds0704 8,0 8,5 ds ,0 9,3 ds ,5 20,1 ds1201 3,5 2,9 ds1202 2,5 2,1 ds ,0 17,5 ds1301 2,5 2,1 Optimizasyon sonuçlarını daha anlamlı hale getirmek için maliyet faktörünü de hesaba katmak doğru olacaktır. Parça maliyeti açısından kıyaslama yapmak için, parçaların talaşlı imalat için gerektirdiği silindir malzeme hacimleri hesaplanarak, malzeme özgül ağırlıkları ve birim maliyetleri ile her bir tasarım alternatifin malzeme maliyeti kaba bir şekilde hesaplandı (Tablo 7). Tablo 7. Ağırlık Maliyet karşılaştırması Tasarım türü Toplam kütle Malzeme maliyeti Maliyet/Ağırlık (gr) (TL) Sadece AISI ,25 0,01 Sadece Ti6Al4V ,38 0, AISI ,61 0,03 Thyral Ti6Al4V ,25 0,05 Ortaya çıkan tabloda en avantajlı tasarım olarak Thyral Ti6Al4V kullanılan tasarım göze çarpmaktadır. Thyral Ti6Al4V kullanılan tasarım, sadece Ti6Al4V kullanılan tasarıma göre yaklaşık %3 daha ağır olmasına rağmen, bu tasarımın malzeme maliyeti sadece Ti6Al4V kullanılan tasarıma göre %76 daha azdır. 19

14 Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010, 1(1) KAYNAKLAR 1. Güven, M.E., 2007, Aluminyum, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Đzmir. 2. Peker, Ö., 2001, Alt Ekstremite Amputasyonları ve Rehabilitasyonu Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 47, (Erişim tarihi: ) 4. (Erişim tarihi: ) 5. (Erişim tarihi: ) 6. ISO , Prosthetics, Structural Testing of Lower Limb Prostheses, (Erişim tarihi: ) 20

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALUMİNYUM DİZ ALTI BACAK PROTEZ KİTİ TASARIMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALUMİNYUM DİZ ALTI BACAK PROTEZ KİTİ TASARIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALUMİNYUM DİZ ALTI BACAK PROTEZ KİTİ TASARIMI M.Erdem GÜVEN Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 625.01.00. Sunuş Tarihi:09.02.2007

Detaylı

PROTEZLER. Protezler. Vücutta eksik bir uzvun yerine konarak o uzvun fiziksel veya estetik işlevini yerine getiren cisimler

PROTEZLER. Protezler. Vücutta eksik bir uzvun yerine konarak o uzvun fiziksel veya estetik işlevini yerine getiren cisimler DERS 7 PROTEZLER Protezler PROTEZLER Vücutta eksik bir uzvun yerine konarak o uzvun fiziksel veya estetik işlevini yerine getiren cisimler Bazı protezler aynı zamanda implanttır. (Yani vücudun içine konur.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) PRES (SIKI) GEÇMELER-2 B- Konik Geçme Bağlantısı Şekildeki gibi konik bir milin ucuna kasnağı sıkı geçme ile bağlamak için F ç Çakma kuvveti uygulamalıyız. Kasnağın milin

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: Faks:

Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: Faks: MEVLANA HEYKELİ ve TAŞIYICI SİSTEMİ Ayhan NUHOĞLU (Yrd. Doç. Dr.) anuhoglu@eng.ege.edu.tr Hikmet AYDIN (Prof. Dr.) Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: 0.232.3886026 Faks: 0.232.3425629

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI Fatih ATiK 1, Arif ÖZKAN 2, İlyas UYGUR 3 1 Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp Kampüsü Düzce Türkiye

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC 360-10 ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları III. I. Kren Menüsü II. Analiz AISC 360-10

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR 1. Boyut, gerçek boyut, nominal boyut ve tolerans nedir, tanımlayınız. 2. Toleransları sınıflandırınız. 3. Tasarımı yapılırken bir makine parçasının boyutları

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ Alper Arslan, Mertcan Kaptanoğlu Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ Makine parçalarının veya bir makinanın belirli bir yükseklikten yere düşmesi ile yapı genelinde oluşan gerilme (stress) ve zorlanma (strain) değerlerinin zamana bağlı olarak

Detaylı

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ MONTAJI VE YÜKSEK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ MONTAJI VE YÜKSEK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 323 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ MONTAJI VE YÜKSEK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ S. Hakan OKA ÖZET Bu çalışmada, sızdırmazlık amacıyla kullanılan contaların montaj işleminin modellenmesi ve

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Alt çerçeve ile etkileşim. Açıklama PGRT

Alt çerçeve ile etkileşim. Açıklama PGRT Açıklama Açıklama Etkileşimli bir alt çerçeve, dahili çerçevelerin iki farklı çerçeve yerine bir şasi çerçevesinin etkileşimine bağlı olduğu bir yapıdır. Etkileşimli bir alt çerçevenin, etkileşimsiz bir

Detaylı

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi

Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ Hüseyin Erol AKATA* Yüksel GÖK** ve Sedat BAYTUNCER** *Trakya Üniversitesi. Müh-Mim.Fakültesi / EDİRNE **Hema Hidrolik Makina San.ve Tic.A.Ş. Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Detaylı

ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER YENİLENME SÜRESİ

ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER YENİLENME SÜRESİ Liste 10 HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER EK-3/C5 SUT MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ (Mikroişlemci Kontrollü, Bütün Parmakları Birbirinden Bağımsız Hareket Edebilen Elli) 1) Myoelektrik

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

Döner modüller, ERMB, elektrikli

Döner modüller, ERMB, elektrikli Sınırsızdönüșaçısı Serbest pozisyonlandırma Endüktif yaklașım sensörleriyle pozisyon algılaması Algılama modülüyle çalıșmayanbölgelerintanımlanması Ek bilgi Internet:.../ermb Ürün gamına genel bakıș Dönüș

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

PRODUCER AND SUPPLIER by

PRODUCER AND SUPPLIER by FİRMA PROFİLİ Firmamız, çeşitli sebeplerle kol ve bacaklarının belli bir kısmını ya da tamamını kaybeden kişilerin yaşam kalitelerini artırmak ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak amaçlı yapay kol

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Giriş MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Günlük yaşantımızda çok sayıda makina kullanmaktayız. Bu makinalar birçok yönüyle hayatımızı kolaylaştırmakta, yaşam kalitemizi artırmaktadır. Zaman geçtikce makinalar

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Erdem KOÇ Arş.Gör. Mahmut

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

BF ST-170 C ST-170 S-110 S-150 S-160 S-201A

BF ST-170 C ST-170 S-110 S-150 S-160 S-201A A S-110 S-150 S-160 S-201A AW Değişken diş-hatve sistemi testerelerde maksimum performans sağlar.b, BF, C ve BW diş formlarında uygulanabilir. B BW S-120 S-10 ST-170 S-202B JEM, sabit hatveyle farklı malzemelerin

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 23-30 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Hidrolik Boom Tipi Örnek Bir Krende Statik Yükleme Sonucu Oluşan

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

REHABİLİTASYON ALANINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

REHABİLİTASYON ALANINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROTEZ VE REHABİLİTASYON ALANINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Amputasyon kalıcı bir engele neden

Detaylı

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar 1 08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar M. Güven KUTAY 2011 Ocak Tablo 1, Cıvatanın pratik seçimi Seçim statik ve dinamik kuvvet içinde aynıdır. Boyuna işletme kuvveti F İŞ Statik 1,6 2,5 4,0 6,3

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Ders Notları (pdf), Sınav soruları cevapları, diğer kaynaklar için Öğretim

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü BİRLEŞİM ARAÇLARI SÖKÜLEBİLİR BİRLEŞİMLER : CIVATALI BİRLEŞİMLER SÖKÜLEMEZ BİRLEŞİMLER : KAYNAK LI BİRLEŞİMLER CIVATALAR (BULONLAR) Cıvata

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com

AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com ESNEK SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMLARI (FM / VdS) Sprinkler sistemleri, yangını otomatik olarak algılayan ve bağlı bulundukları boru hattından aldıkları

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi 1-BASAMAK PATLATMA TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETKENLER. A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi A-Kaya Birimlerinin

Detaylı

OBJECT GENERATOR 2014

OBJECT GENERATOR 2014 OBJECT GENERATOR 2014 GİRİŞ Sonlu elemanlar modellemesindeki Mechanical ortamında temas tanımlanması, bağlantı elemanı, mesh kontrolü veya yük girdilerinin uygulanması aşamasında çoklu bir yüzey varsa

Detaylı

Broşür Modüler Yapı İskele Sistemi RINGSCAFF RINGSCAFF. Modüler Yapı İskele Sistemi. v2013/12tr

Broşür Modüler Yapı İskele Sistemi RINGSCAFF RINGSCAFF. Modüler Yapı İskele Sistemi. v2013/12tr Broşür Modüler Yapı İskele Sistemi RINGSCAFF RINGSCAFF Modüler Yapı İskele Sistemi v2013/12tr Basit ve etkin, hızlı ve verimli 02 Basit ve etkili bir sistem, hızlı montaj ve sökme, daha dengeli, güvenli

Detaylı

Alüminyum ve Kompozit Dizaltı Protezlerin Uygunluğunun Deneysel ve Nümerik Olarak Belirlenmesi

Alüminyum ve Kompozit Dizaltı Protezlerin Uygunluğunun Deneysel ve Nümerik Olarak Belirlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2009 (55-69) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 1, 2009 (55-69) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır.

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır. Asansör Kılavuz Rayı Konsollarının Tasarım Parametreleri ve Gerilme Analizi Serhat Koç 1, Dr. C. Erdem Đmrak 2, Sefa Targıt 3 1 Wittur, Ar-Ge Departmanı, Đstanbul, Türkiye 2 Đstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 39-44 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Barış GÖKÇE Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı