I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -"

Transkript

1 EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter, memur, daktilograf ve diğer personel B MÜSTEŞARLIK Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü 1 Şube Müdürü Müsteşar Müsteşar 2 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar işletmeni, Şube Müdürü Müsteşar veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekre ter, memur, daktilograf ve diğer personel C MÜŞAVİRLİKLER 1 Bakanlık müşaviri Bakan 2 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar 3 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar görevli şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter, memur, daktilograf ve diğer personel D TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1 Şube Müdürü Başkan Başkan 2 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar işletmeni, Şube müdürü Başkan veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekre ter, memur, daktilograf ve diğer personel EİÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 1 Başkan (G.İ.H. sınıfı) Müsteşar 2 İç denetçi (G.İ.H. sınıfı) Başkan Müsteşar 3 İç denetim biriminde; a) Şube müdürü Başkan b) Diğer personel Şube müdürü Başkan F GENEL MÜDÜRLÜKLER 1AB uzmanı ve uzman Daire başkanı Genel müdür Genel Müdür 2 Şube müdürü, müdür Tetkik hâkimi Daire başkanı Genel müdür 3 Müdür, şef, araştırmacı, uzman, Şube müdürü Tetkik hâkimi Daire başkanı bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mütercim, sekreter, memur, daktilograf ve diğer personel 4 Bilgi işlem birimlerinde; a) Bilgi işlem müdürü, şube müdürü, müdür Tetkik hâkimi Daire başkanı Genel müdür b) Mühendis, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, uzman ve diğer personel Bilgi işlem müdürü ya da şube müdürü Tetkik hâkimi Daire başkanı

2 5 Kontrolörler Kurulunda; a) Kontrolörler Kurulu Genel Müdür Müsteşar Bakan b) Başkan, başkontrolör, kontrolör, Kontrolörler Kurulu Genel Müdür Müsteşar stajyer kontrolör 6 Mühendis, mimar, teknik ressam, (Teknik Şube müdürü Tetkik hâkimi Daire başkanı hizmetler sınıfı) 7 Öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, Şube müdürü Tetkik hâkimi Daire başkanı eğitim uzmanı, eğitim rehberi G STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 1 Genel idare hizmetlerindeki daire başkanlığında; a) Daire başkanı Başkan Müsteşar b) Mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman Daire başkanı Başkan c) Şube müdürü, müdür Daire başkanı Başkan d) Müdür, şef, araştırmacı, uzman, Şube müdürü Daire başkanı memur, daktilograf ve diğer personel 2 Genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki daire başkanlıklarında; a) Mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman Daire başkanı Başkan b) Şube müdürü, müdür Tetkik hâkimi Daire başkanı Başkan c) Müdür, şef, araştırmacı, uzman, memur, daktilograf ve diğer personel Şube müdürü Tetkik hâkimi Daire başkanı H MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI 1 Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, müdür Tetkik hâkimi Başkan 2 Müdür, şef, araştırmacı, uzman, Şube müdürü Tetkik hâkimi Başkan kütüphaneci, mühendis, mimar, istatistikçi, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknik ressam, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler 3 Daire Tabipliğinde; a) Daire tabibi, tabip, diş tabibi Başkan Müsteşar b) Daire tabipliğinde görevli diğer personel Tabip (Başhekim) Başkan 4 Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfındaki daire başkanlıklarında; a) Başkan Müsteşar Müsteşar b) Şube müdürü, müdür Başkan Müsteşar c) Müdür, şef, araştırmacı, uzman, Şube müdürü Başkan kütüphaneci, mühendis, mimar, teknik ressam ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personel I SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 1Savunma Sekreteri Müsteşar Yardımcısı Müsteşar 2 Sivil savunma uzmanı Savunma Sekreteri Sivil Savunma Genel Müdürü İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 3 Savunma uzmanı Savunma Sekreteri Müsteşar 4 Müdür, müdür, şef, araştırmacı, uzman, koruma ve güvenlik şefi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, daktilograf, sekreter, hizmetliler ve diğer personel Savunma uzmanı veya sivil savunma uzmanı Savunma Sekreteri

3 II TAŞRA TEŞKİLÂTI EK2 ADLÎ YARGI 1.SİCİL AMİRİ 2.SİCİL AMİRİ 3.SİCİL AMİRİ ABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRELERİ 1 Yazı işleri müdürü Kıdemli daire üyesi Daire başkanı 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli personel Yazı işleri müdürü Daire başkanı B BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 1 Bakanlıkça atanan daire tabibi, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar, müdür ve diğer personel başsavcı vekili 2Yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, müdür başsavcı vekili 3 Daire tabipliğinde görevli diğer personel Daire tabibi başsavcı vekili 4 Müdürlüklerde görevli diğer personel Yazı işleri müdürü, idari işler başsavcı müdürü veya müdür vekili C BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İlgili genel müdür veya müstakil daire başkanı 1 Yazı İşleri Müdürü Komisyon başkanı 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli personel Yazı işleri müdürü Komisyon başkanı D BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 1 Yazı İşleri Müdürü Başkan 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli personel Yazı işleri müdürü Başkan E İLK DERECE MAHKEMELERİ 1 Yazı işleri müdürü Mahkeme başkanı veya hâkim Adalet komisyonu başkanı 2 Zabıt katibi, mübaşir ve yardımcı hizmetler Yazı işleri müdürü Mahkeme başkanı sınıfındakiler 3 Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, aile mahkemesi uzmanları (sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog) FAĞIR CEZA CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1 a) Daire tabibi, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar, müdür, sayman Mahkeme başkanı veya hâkim başsavcı vekili, yokluğunda veya hâkim Adalet komisyonu başkanı b) Daire tabipliğinde görevli diğer personel Daire tabibi başsavcı c) Kreşlerde görevli öğretmen ve diğer personel 2 Bölge bilgisayar bilişim sisteminde görevli; Kreş müdürü a) Şube müdürü, müdür başsavcı vekili, yokluğunda başsavcı Personel genel müdür Personel genel müdür Adli sicil ve istatistik genel müdür

4 b) Bakanlıkça atanan personel Şube müdürü, yokluğunda c) Diğer personel Şube müdürü, yokluğunda 3 Bilgi işlem müdürlüğünde görevli; a) Bilgi işlem müdürü, müdür başsavcı vekili, yokluğunda b)bakanlıkça atanan personel Bilgi işlem müdürü, yokluğunda c)diğer personel Bilgi işlem müdürü, yokluğunda 4 İdari işler müdürü, yazı işleri müdürü başsavcı vekili, yokluğunda 5 Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt katibi, memur, araştırmacı, uzman ve diğer personel ile idari işler müdürlüğü bulunmayan yerlerdeki yardımcı hizmetler sınıfındaki görevliler 6 İdari işler müdürlüğünde görevli zabıt katibi, memur, araştırmacı, uzman ve diğer personel ile yardımcı hizmetler sınıfındaki görevliler G İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI Yazı işleri müdürü İdari işler müdürü 1 Yazı işleri müdürü, İdari işler müdürü veya 2 Zabıt katibi, memur ve diğer personel ile İlgisine göre yazı işleri müdürü yardımcı hizmetler sınıfındaki görevliler veya idari işler müdürü H İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONLARI başsavcı başsavcı Ağır ceza baş Adli sicil ve istatistik genel müdür Bilgi İşlem Dairesi Bilgi İşlem Dairesi 1 Yazı İşleri Müdürü Komisyon başkanı 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt katibi, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler I İCRAİFLAS DAİRELERİ Yazı işleri müdürü Komisyon başkanı 1 İcra müdürü İcra mahkemesi hâkimi Ağır ceza baş 2 İcra müdür İcra müdürü İcra mahkemesi hâkimi 3 Zabıt katibi ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler İcra müdürü İcra mahkemesi hâkimi İDARİ YARGI A BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ Personel genel müdür Personel genel müdür 1 İdari işler müdürü, yazı işleri müdürü Mahkeme kıdemli üyesi Mahkeme başkanı 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt katibi, Yazı işleri müdürü Mahkeme başkanı mübaşir, araştırmacı, uzman ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler 3 İdari işler müdürlüğüne bağlı zabıt katibi, memur, araştırmacı, uzman ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer görevliler İdari işler müdürü Mahkeme başkanı

5 4 a) Bilgi işlem müdürü, müdür Mahkeme kıdemli üyesi Mahkeme başkanı Bilgi İşlem Dairesi b) Bakanlıkça atanan personel Bilgi işlem müdürü, yoksa mahkeme kıdemli üyesi Mahkeme başkanı Bilgi İşlem Dairesi c) Diğer personel Bilgi işlem müdürü, yoksa Mahkeme başkanı mahkeme kıdemli üyesi 5a) Daire tabibi, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar, müdür, sayman Mahkeme kıdemli üyesi Mahkeme başkanı Personel genel müdür b) Daire tabipliğinde görevli diğer personel Daire tabibi Mahkeme başkanı BİDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ 1 Yazı işleri müdürü Mahkeme kıdemli üyesi Mahkeme başkanı 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt katibi, mübaşir ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler Yazı işleri müdürü Mahkeme başkanı C ADALET KOMİSYONLARI 1 Yazı işleri müdürü Komisyon kıdemli üyesi Komisyon başkanı 2 Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt katibi, Yazı işleri müdürü Komisyon başkanı memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler CEZA İNFAZ KURUMLARI A MÜDÜRLÜK TEŞKİLÂTI BULUNAN KURUMLAR 1 Cezaevi müdürü Bağlı Bağlı baş 2 Bakanlıkça atanan diğer personel Cezaevi müdürü Bağlı baş veya 3 Adalet komisyonlarınca atanan personel a) İnfaz ve koruma başmemuru Cezaevi müdürü Bağlı baş veya b) İnfaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, ambar memuru, şoför, yardımcı hizmetler sınıfındakiler B MÜDÜRLÜK TEŞKİLÂTI BULUNMAYAN KURUMLAR Cezaevi II. Müdürü Cezaevi müdürü 1 İdare memuru olan kurumlarda; a) İdare memuru Bağlı Bağlı baş b) Diğer personel İdare memuru Bağlı 2 İdare memuru olmayan kurumlarda; a) Kurum amiri olarak görevlendirilen infaz ve Bağlı koruma başmemuru veya infaz ve koruma memuru b) Diğer personel Görevli infaz ve koruma başmemuru veya infaz ve koruma memuru C CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ 1 Şube müdürü, cezaevi müdürü, idare memuru, tabip, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen Eğitim merkezi müdür Bağlı baş Bağlı Eğitim merkezi müdürü

6 2Diğer personel Şube müdürü Eğitim merkezi müdür Eğitim merkezi müdürü D ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULAN DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ 1Şube müdürü 2 Psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen Şube müdürü 3 Diğer personel Şube müdürü E BÜRO KURULAN DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ 1 Şef 2 Psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen Şef 3 Diğer personel Şef EK3 1 Başkanlık; III BAĞLI KURULUŞ ADLİ TIP KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI a) Kurum Müsteşar Müsteşar b) Kurum başkan Kurum Müsteşar c) Başkanlıkta görevli personel Kurum başkan 2 İhtisas kurullarında; a) İhtisas kurulu başkanı Kurum Müsteşar b) İhtisas kurulu üyesi Kurul başkanı Kurum başkan Kurum c) Kurulda görevli diğer personel Kurul başkanı Kurum başkan d) Tüm asistan doktorlar Kurum başkan Kurum 3 İhtisas dairelerinde görevli; a) Daire başkanı Kurum başkan Kurum b) Dairede görevli personel Daire başkanı Kurum başkan c) Daire şube müdürü Daire başkanı Kurum başkan d) Daire şube müdürlüğünde görevli personel Şube müdürü Daire başkanı Kurum başkan

7 4 Adli tıp şube müdürlüklerinde görevli; a) Adli tıp şube müdürü Kurum başkan Kurum b) Diğer personel Adli tıp şube müdürü Kurum başkan 5Hukuk müşavirliğinde görevli; a) 1. Hukuk Müşaviri Kurum Müsteşar b) Hukuk müşaviri 1. Hukuk müşaviri Kurum c) Diğer personel Hukuk müşaviri 1. Hukuk müşaviri 6 Şube müdürlükleri ve diğer birimlerde görevli; a) Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, kütüpha Kurum başkan Kurum ne memuru, emanet memuru b) Diğer personel İlgili şube müdürü veya birim amiri Kurum başkan A ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIKLARI TAŞRA TEŞKİLATI 1 Grup Başkanlığında görevli; a) Grup Kurum başkan Kurum b) Diğer personel Grup başkanı Kurum başkan 2 İhtisas dairelerinde görevli; a) Daire başkanı Grup başkanı Kurum başkan Kurum b) Dairede görevli personel Daire başkanı Grup başkanı Kurum başkan c) Daire şube müdürü Daire başkanı Grup başkanı Kurum başkan d) Daire şube müdürlüğünde görevli personel Şube müdürü Daire başkanı Grup başkanı 3 Grup başkanlıklarındaki adli tıp şube müdürlüklerinde görevli; a) Adli tıp şube müdürü Grup başkanı Kurum başkan Kurum b) Diğer personel Adli tıp şube müdürü Grup başkanı Kurum başkan BADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ 1 Adli tıp şube müdürü Kurum başkan Kurum 2 Diğer personel Adli tıp şube müdürü Kurum başkan

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ. TAZMİNATLAR EK ÖDEME ORANI (%) Diğer Taz) (%)

İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ. TAZMİNATLAR EK ÖDEME ORANI (%) Diğer Taz) (%) İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ TAZMİNATLAR GENEL İDARİ HİZMETLER BÖLÜMÜ Genel Sekreter 1 200 185 1700 2000 3600 Genel Sekreter Yardımcısı 1 175 180 1700 3000 Hukuk Müşaviri 1 200 170 1775 3000 Daire

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STANDART KADRO CETVELİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STANDART KADRO CETVELİ 3 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI 3 GENEL MÜDÜR (00) 1 3 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI () 143424 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 143424 DAİRE BAŞKANI (2) 1 143424 DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI (2) 1 143424 ORMAN UZMANI /

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1)

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Maliye Bakanligindan : 1. Giris Teblig Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Bilindigi üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2813 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991, No : 91/2268 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/10/1991,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Adli psikoloji, psikologların görev alabileceği ve topluma hizmette çok öneme sahip bir alandır. Çünkü suç durumlarında, gerek suçlular gerek mağdurlar açısından

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı