EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK ÖDEME ( 666 K.H.K )"

Transkript

1 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) a) Ek göstergeleri veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde b) Ek göstergeleri olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde ç) Ek göstergeleri veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde d) Genel müdür yardımcısı, Büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, Diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, Büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, Başkan yardımcısı ve Kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde e) Daire Başkanı, Kadrolu yönetim kurulu üyesi, Genel sekreter, Büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, Diğer I. hukuk müşaviri, İl belediye başkan yardımcısı (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, Milli emlak dairesi başkanı, Yükseköğretim kurumları daire başkanları, Bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, Büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT lerde başmüdür, Kombina, Fabrika, Müessese ve İşletme müdürleri, Defterdar yardımcısı, Gelir idaresi grup müdürü, İl müftü yardımcısı, Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve İl müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, İl yazı işleri müdürü, İl idare kurulu müdürü, İl mahalli idare müdürü, İl planlama ve koordinasyon müdürü, Dernekler il müdürü, İl afet ve acil durum müdürü, Hukuk müşaviri, Fakülte ve yüksekokul sekreteri, Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, Basın müşaviri, Müşavir, Müdür, Şube müdürü, İlçe müftüsü, Başkan, Daire başkan yardımcısı, Kurum sekreteri, Merkez sekreteri, Enstitü sekreteri, Genel sekreter yardımcısı, Birlik sekreteri, Müze başkanı, KİT lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde ğ) Savunma sekreteri, Sayman, Müdür yardımcısı ile Başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan 1-4 Derece İç Denetçi 170 Diğer Dereceler İç Denetçi 1-2 Derece Müfettiş Derece Müfettiş 13/05/ :41 Sayfa:1 / 8

2 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) Diğer Dereceler Müfettiş 1 Müfettiş Yardımcısı Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;3-4 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan; Diğer derecelerden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan; Bunların yardımcıları (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş vemüfettişlerinden; 1-2 dereceden aylık alanlar (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş vemüfettişlerinden; 3-4 dereceden aylık alanlar (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş vemüfettişlerinden; Diğer derecelerden aylık alanlar (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin Başmüfettiş vemüfettişlerinden Bunların yardımcıları (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda Uzman ve Denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; 1-2 dereceden aylık alanlar (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda Uzman ve Denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; 3-4 dereceden aylık alanlar (1- düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda Uzman ve Denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; 1-2 ve 3-4 dışında Diğer derecelerden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda Uzman ve Denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; Bunların yardımcıları (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde k) Raportör, Mütercim, Tercüman, Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı, Muhasebeci, Muhasip, Kontrolör, Antrenör, Ayniyat saymanı, Uzman, Danışman, Aktüer, Araştırmacı, APK uzmanı, Talim ve terbiye kurulu uzmanı, Eğitim 13/05/ :41 Sayfa:2 / 8

3 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) uzmanı, Savunma uzmanı, Sivil savunma uzmanı ve Diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Raportör, Mütercim, Tercüman, Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı, Muhasebeci, Muhasip, Kontrolör, Antrenör, Ayniyat saymanı, Uzman, Danışman, Aktüer, Araştırmacı, APK uzmanı, Talim ve terbiye kurulu uzmanı, Eğitim uzmanı, Savunma uzmanı, Sivil savunma uzmanı ve Diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Raportör, Mütercim, Tercüman, Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı, Muhasebeci, Muhasip, Kontrolör, Antrenör, Ayniyat saymanı, Uzman, Danışman, Aktüer, Araştırmacı, APK uzmanı, Talim ve terbiye kurulu uzmanı, Eğitim uzmanı, Savunma uzmanı, Sivil savunma uzmanı ve Diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan; Diğer derecelerden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde l) Şef, Amir ve yardımcıları Zabıta başkomiseri ve Komiseri İtfaiye başçavuşu, İtfaiye çavuşu ve Onbaşısı kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Şef, Amir ve yardımcıları Zabıta başkomiseri ve Komiseri İtfaiye başçavuşu, İtfaiye çavuşu ve Onbaşısı kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Şef, Amir ve yardımcıları Zabıta başkomiseri ve Komiseri İtfaiye başçavuşu, İtfaiye çavuşu ve Onbaşısı kadrolarında bulunanlardan; Diğer derecelerden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 5-7 dereceden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde Genel idare hizmetleri sınıfındaki 1-2, 3-4, 5-7 dışındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; Diğer derecelerden aylık alanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışındaki diğer derecelerden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler b) Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom kadrolarında bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışındaki diğer derecelerden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler c) oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında 13/05/ :41 Sayfa:3 / 8

4 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 5-7 dereceden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; Diğer derecelerden aylık alanlar (2- Kadroları Teknik Hizmetler a) Uzman tabiplerden; 1-2 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Uzman tabiplerden; 3-4 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Uzman tabiplerden; 1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; 1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri c) Diş tabiplerinden; 1-2 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Diş tabiplerinden; 3-4 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Diş tabiplerinden; 1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Eczacı kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Eczacı kadrolarında bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri e) oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;) düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; 1-2 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;) düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; 3-4 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;) düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; 5-7 dereceden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;) düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; 1-2, 3-4 ve 5-7 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) 13/05/ :41 Sayfa:4 / 8

5 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;1-2 ve 3-4 dışındaki diğer derecelerden aylık alanlar (4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri a) oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta (avukatlık hizmetleri) yer alan kadrolarda bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta (avukatlık hizmetleri) yer alan kadrolarda bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde düzenlenenler hariç, bu sınıfta (avukatlık hizmetleri) yer alan kadrolarda bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışındaki diğer derecelerden aylık alanlar (5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışındaki diğer derecelerden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri b) Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden vaiz ve eğitim görevlisi dışında diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden vaiz ve eğitim görevlisi dışında diğer kadrolarda bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden vaiz ve eğitim görevlisi dışında diğer kadrolarda bulunanlardan; 5-7 dereceden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden vaiz ve eğitim görevlisi dışında diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-2, 3-4 ve 5-7 dışındaki diğer derecelerden aylık alanlar (6- Kadroları Din Hizmetleri a) Müsteşar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri c) Merkezde görevli diğer Valiler (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ç) bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 2 nci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 3 üncü dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında 13/05/ :41 Sayfa:5 / 8

6 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 4 üncü dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 5 inci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 2 nci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 3 üncü dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 4 üncü dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 5 inci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 6 ncı dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 7 nci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Hukuk işleri müdürlerinden; Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Hukuk işleri müdürlerinden; Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Hukuk işleri müdürlerinden; 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Hukuk işleri müdürlerinden; 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Hukuk işleri müdürlerinden; 2 nci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Hukuk işleri müdürlerinden; 3 üncü dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Hukuk işleri müdürlerinden; 4 üncü dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Hukuk işleri müdürlerinden; 5 inci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Hukuk işleri müdürlerinden; 6 ncı dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan Hukuk işleri müdürlerinden; 7 nci dereceden aylık alanlar (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan f) Kaymakam adayı (7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri f) Komiser kadrolarında bulunanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan; 1-2 dereceden aylık alanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan; 3-4 dereceden aylık alanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan; 1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (8- Kadroları Emniyet 13/05/ :41 Sayfa:6 / 8

7 EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel 5-7 dereceden aylık alanlar Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel 1-4 ve 5-7 dışında diğer derecelerden aylık alanlar Hizmetleri h) Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-4 dereceden aylık alanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; diğer kadrolarda bulunanlardan; 5-7 dereceden aylık alanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; diğer kadrolarda bulunanlardan; 1-4 ve 5-7 dışında diğer derecelerden aylık alanlar (8- Kadroları Emniyet Hizmetleri 9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel 1-4 dereceden aylık alanlar a) Genelkurmay Başkanı (Subay) b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Subay) c) Orgeneral ve Oramiral (Subay) ç) Korgeneral ve Koramiral (Subay) d) Tümgeneral ve Tümamiral (Subay) e) Tuğgeneral ve Tuğamiral (Subay) f) Kıdemli Albay (Subay) g) Albay (Subay) ğ) Yarbay (Subay) h) Kıdemli Binbaşı (Subay) ı) Binbaşı (Subay) i) Kıdemli Yüzbaşı (Subay) j) Yüzbaşı (Subay) k) Kıdemli Üsteğmen (Subay) l) Üsteğmen (Subay) m) Teğmen (Subay) n) Asteğmen (Subay) a) II.Kad.Kd.Bçvş. (Astsubay) b) Kad.Kd.Bçvş. (Astsubay) c) Kd.Bçvş. (Astsubay) ç) Kad.Bçvş. (Astsubay) d) Bçvş. (Astsubay) e) Kd.Üstçvş. (Astsubay) f) Üstçvş (Astsubay) g) Kd.Çvş. (Astsubay) ğ) Çvş. (Astsubay) a) VIII.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) b) VII.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) c) VI.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) ç) V.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) d) IV.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) e) III.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) f) II.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) g) I.Kad.Çvş. (Uzman Jandarma) ğ) Çvş. (Uzman Jandarma) a) Uzman Çavuş (Uzman Erbaş) 13/05/ :41 Sayfa:7 / 8

8 Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) 5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar Diyetisyen ve Tekniker pozisyonlarında bulunanlar (Sözleşmeli Personel) b) Uzman Onbaşı (Uzman Erbaş) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) a) Profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışında diğer öğretim elemanlarından;1-2 dereceden aylık alanlar b) Profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışında diğer öğretim elemanlarından; 3-4 dereceden aylık alanlar c) Profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışında diğer öğretim elemanlarından;1-2 ve 3-4 dışında diğer derecelerden aylık alanlar 1- Grup başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Veteriner, Şehir plancısı, Müdür yardımcısı, Teknik şef, Atölye şefi, Başeksper, Eksper, Teknik amir, Teknik uzman, Başkontrolör, Kontrolör, Baştabip, Baştabip yardımcısı, Diş tabibi, Tabip, Uzman tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), Başuzman (Sümer Holding) ve Şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar (Sözleşmeli Personel) 2- Uzman, Amir, Ajans amiri, Koruma güvenlik amiri. Şef, Koruma güvenlik şefi, Koruma güvenlik grup şefi, İtfaiye şefi, Gar şefi, İstasyon şefi, Şeftren, pozisyonlarında bulunanlar (Sözleşmeli Personel) 3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar (Sözleşmeli Personel) 5- Teknik ressam, Teknisyen, Laborant, Makinist (TCDD), Makinist, Makinist yardımcısı (TCDD), Başteknisyen, Konstrüktör, Revizör ve Sürveyan pozisyonlarında bulunanlar (Sözleşmeli Personel) 6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar (Sözleşmeli Personel) 13/05/ :41 Sayfa:8 / 8

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

TÜRKİYE DE AKADEMİSYENLERİN ÖZLÜK HAKLARININ MEVCUT DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ RAPORU

TÜRKİYE DE AKADEMİSYENLERİN ÖZLÜK HAKLARININ MEVCUT DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ RAPORU TÜRKİYE DE AKADEMİSYENLERİN ÖZLÜK HAKLARININ MEVCUT DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ RAPORU Ülkemizde 2023 hedefleri çerçevesinde belirlenen amaçlara ulaşmak için kararlı bir şekilde önemli adımlar

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1)

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Maliye Bakanligindan : 1. Giris Teblig Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Bilindigi üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR 2010-2015 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda 2010 yılından beri Yetkili Sendika olarak Toplu görüşme ve Toplu Sözleşme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2813 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991, No : 91/2268 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/10/1991,

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı