AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ"

Transkript

1 AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların çiziminde oluģturulacak katmanlar ve bu katmanların veritabanı özellikleri aģağıdaki Ģekilde gösterilmiģtir. Bu standartların kullanılması veritabanının oluģturulması açısından büyük önem arz etmektedir. Çizim sırasında izlenecek yol aģağıdaki Ģekildedir: 1. SEFLIK Katmanı Poligon (Kapalı Alan) Orman ĠĢletme Ģefliğinin dıģ hudutları askeri paftadaki doğal hatlar baz alınarak çizilir. SEFLIK adı verilen poligon tabakasında PLAN_ID ve PYIL sütunları bulunacaktır ve bu değerler kullanıcı tarafından girilecektir. PLAN_ID ve PYIL Sütunları kullanıcı tarafından girilecek ,2006 gibi. 2. BOLME Katmanı Poligon (Kapalı Alan). OluĢturulan SEFLIK katmanı kopyalanarak BOLME katmanı oluģturulacaktır. Bu katman kendi içinde bölünerek bölme taksimatı oluģturulacaktır. PLAN_ID ve PYIL SEFLIK katmanından otomatik gelecek ancak BLM_NO sütununa bölme numarası girilecektir. SEFLIK katmanı kopyalanarak BOLME katmanı oluģturulacaktır. BLM_NO Sütunu Doldurulacaktır. 3. BOLMECIK Katmanı Poligon (Kapalı Alan) OluĢturulan BOLME katmanı kopyalanarak BOLMECIK katmanı oluģturulacaktır. Bu katmanın tablo özellikleri aģağıda verilmiģtir. Bu tablolar plan yapımı için gerekli olan bilgileri içermektedir. PLAN_ID, PYIL ve BLM_NO otomatik olarak gelecektir. Bu katmanda MESCERE, (Çkd1, Çkd2 ), MES_TIP ( Çkd1-1,Çkd2-1.), FONK1-4 ve RENK_KODU değerleri doldurulacaktır. TUR1, TUR 2 TUR3, TUR4 sütunlarına da karıģıma giren ağaç türlerinin kodları, karıģım sırasına göre yazılacaktır. Diğer değerler plan programı için gerekli olan değerlerdir. RENK_KODU kullanılarak haritanın boyaması yapılacaktır.

2 OluĢturulan BOLME katmanı kullanılarak BOLMECIK katmanı oluģturulacaktır. Amenajman Plan Programı için gerekli olan sütunların haricinde meģcere haritasının boyanmasında kullanmak üzere RENK_KOD isimli bir sütun daha eklenecektir. Renk Turuncu (bakım) 1 Kahverengi (bozuk) 2 Sarı (açıklık alan) 3 Mavi (tensil) 4 Su (Mavi zemin içi noktalı) Mor (seçme) YeĢil (baltalık) Beyaz (DEVLET ORM HARĠCĠ) Kodu 4. BLM_TIPI Katmanı Line (Çizgi) BOLMECIK katmanının kopyalanarak çizgi katmanına yapıģtırılması ile elde edilir. Bu katman bölme sınırlarının hangi tipte olduğunu göstermeye yarayan katmandır. Bölme sınırı tipi aģağıdaki sınıflandırmaya göre kodlanarak TIPI sütununa girilir. Bölme sınırının eğer adı var ise (örnek D. Gibi) oda ADI sütununa girilecektir. BLM_TIPI katmanı bölme sınırı olan tipleri içermektedir. BOLME katmanının kopyalanması ile elde edilir ADI sütunu doldurulacaktır ve TIPI için kullanılacak kodlar ise altta verilmiģtir. Bu tipler Style dosyasından alınacaktır. Çizgi Tipleri Kodlamaları yapıldıktan sonra; temin edilen STYLE dosyasına göre sınıflandırmala rı yapılacaktır. ADI KODU Sırt 1 Sulu dere 2 Kuru dere 3 Orman Yolu 4 Stabilize 5 Asfalt 6 Yapay Hat 7 Patika 8 Demiryolu 9 Kanal 10 Tali Suludere 11 Tali 12 Kurudere

3 5. DETAY Katmanı Line (Çizgi) DETAY katmanı BLM_TIPI katmanında gösterilmeyen yani bölme sınırı olmayan; tali derelerin, yolların, kanalların.vs. gibi hatların gösterileceği katman olup kod değerleri yukarıdaki tablodaki gibi olacaktır. DETAY katmanı Bölme Sınırı olmayan dereleri, yolları vb. gibi çizgileri içerecektir. ADI sütunu doldurulacaktır ve TIPI için kullanılacak kodlar ise altta verilmiģtir. Bu tipler Style dosyasından alınacaktır. 6. TEPE Katmanı Point (Nokta) Tepe katmanına arazideki poligon, nirengi ve tepe gibi noktasal veriler iģlenecek olup, tepenin adı ADI, varsa yüksekliği de YUKSEKLIK sütununa yazdırılacaktır. Tepe, Poligon ve Nirengi noktalarının bulunduğu katmandır. ADI ve YUKSEKLIK doldurulacaktır. Örnek T. O 1975 TIPI Tepe 1 Poligon 2 Nirengi 3 7. MESCEREOKU Katmanı Line (Çizgi) MeĢcere tipi etiketinin sığmadığı durumlarda etiket silinip o tipi ok ile göstermek için kullanılacak olan katmandır. 8. KLAVUZ Katmanı Line (Çizgi) Bölme sınırlarını belirlemek için kullanılacak olan katmandır. 9. BOLMECIK_SINIR Katmanı Poligon (Kapalı Alan) BOLMECIK katmanının kopyalanması ile oluģturulacaktır. Çizgi Tipi Style dosyasından alınacaktır ve düz çizgi olarak sınırlar gösterilecektir. Sadece görüntü anlaģılırlığı için kullanılacaktır. Katman oluģturulmadan önce BOLMECIK katmanının bir kopyası üzerinde MESCERE sütununa göre birleģtirmeler yapılacak ve böylece komģu iki bölmedeki aynı tipler arasındaki sınır kalkmıģ olarak görünecektir.

4 10. YERLESIM Katmanı Point (Nokta) YerleĢim yerlerinin ve mevkilerin gösterileceği katmandır. Noktasal olarak gösterilecek ve isimleri ADI sutununa yazılacaktır. ETIKET katmanları ilgili objelerin etiket haline getirilmesi ile oluģturulacaktır. Özellikleri aģağıda belirtilmiģtir. 11. ETIKET_BOLME 12. ETIKET_BOLMECIK 13. ETIKET_DETAY 14. ETIKET_BLM_TIPI 15. ETIKET_TEPE. Arial Narrow x - 0,0,0 12 BLM_NO Arial Narrow - - 0,0,0 4 X 7 MES_TIP Times New Roman - x 0,112,255 6 ADI (Dere Adı) Times New Roman x - 0,0,0 6 ADI (Sırt Adı) Times New Roman - x 0,112,255 6 Dere Adı Times New Roman x - 0,0,0 6 Sırt Adı Times New Roman x x 255,0,0 6 Tepe Adı Times New Roman - - 0,0,0 6 Tepe Yukseklık 16. ETIKET_YERLESIM Örnek T. O Arial Narrow - - 0,0,0 7 Adı Pafta KesiĢim Yerleri çizgi atılarak pafta isimleri yazılacaktır

5 18. Haritanın BaĢlığı Arial, Kalın ve 30 punto olacaktır x 1000 m Grid düzenlenecek ve haritanın çerçevesinin kenarında koordinatları gösterilecektir 20. Kuzey iģareti kullanılacak ve haritanın ölçeği yazılacaktır 21.. Pafta konumu oluģturulacak ve pafta isimleri yazılacaktır 22. Uzunluk ölçü birimi 4000m için yerleģtirilecektir

6 MEġCERE HARĠTASI 23. Lejant haritada kullanılan iģaretlere göre oluģturulacaktır 24. Haritanın projeksiyonu ve kaçıncı dilimde olduğu haritaya not olarak yazılacaktır. 25. Önceden yapılmıģ sayısal harita var ise kenarlaģtırma yapılacaktır. 26. ġeflik sınırının dıģındaki önemli dereler sırtlar ve yerleģim yerleri de gösterilecektir. 27. KomĢu Orman ĠĢletme ġeflikleri sınırları gösterilerek, isimleri yazılacaktır. Eğer komģu Ģefliğin ĠĢletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü farklı ise Müdürlük isimleri de eklenecektir 28. MESCERE HARİTASININ OLUŞTURULMASI: MeĢcere Haritası oluģturulunca mevcut katmanlardan hangilerinin aktif olacağı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ETIKET_BOLME X RENK RGB DEĞERİ RGB Değerleri ETIKET_BOLMECIK X TURUNCU 247,161,8 girilerek renk ETIKET_BLM_TIPI X KAHVERENGĠ 209,153,102 tonları elde ETIKET_DETAY X SARI 255,255,0 edilebileceği ETIKET_TEPE X MAVĠ 148,190,224 gibi; style ETIKET_YERLESIM X YEġĠL 137,205,102 dosyası TEPE X MOR 198,112,209 kullanılarak da BLM_TIPI X BORDO 179,31,31 renklendirme BOLMECIK_SINIR X GRĠ 204,204,204 yapılabilir. KLAVUZ X PEMBE 255,115,223 Boyama MESCEREOKU X KIRMIZI 255,26,15 RENK_KODU na göre DETAY X BEYAZ 255,255,255 yapılacaktır. YERLESIM X SU 190,232,255 BOLMECIK X BOLME - SEFLIK - PAFTALAR -

7 TOPOĞRAFIK MESCERE HARĠTASI FONKSĠYON HARĠTASI 29. FONKSİYON HARİTASININ OLUŞTURULMASI: Fonksiyon Haritası oluģturulunca mevcut katmanlardan hangilerinin aktif olacağı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ETIKET_BOLME X RENK RGB DEĞERİ RGB Değerleri ETIKET_BOLMECIK X TURUNCU 247,161,8 girilerek renk ETIKET_BLM_TIPI X KAHVERENGĠ 209,153,102 tonları elde ETIKET_DETAY X SARI 255,255,0 edilebileceği ETIKET_TEPE X MAVĠ 148,190,224 gibi; style ETIKET_YERLESIM X YEġĠL 137,205,102 dosyası TEPE X MOR 198,112,209 kullanılarak da BLM_TIPI X BORDO 179,31,31 renklendirme BOLMECIK_SINIR X GRĠ 204,204,204 yapılabilir. KLAVUZ X PEMBE 255,115,223 MESCEREOKU X KIRMIZI 255,26,15 DETAY X BEYAZ 255,255,255 YERLESIM X SU 190,232,255 BOLMECIK X BOLME - SEFLIK - PAFTALAR TOPOĞRAFİK MEŞCERE HARİTASININ OLUŞTURULMASI: Topoğrafik MeĢcere Haritası oluģturulunca mevcut katmanlardan hangilerinin aktif olacağı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ETIKET_BOLME X Herhangi bir ETIKET_BOLMECIK X renklendirme ETIKET_BLM_TIPI - yapılmayacaktır. ETIKET_DETAY - ETIKET_TEPE - ETIKET_YERLESIM - TEPE - BLM_TIPI X BOLMECIK_SINIR X KLAVUZ X MESCEREOKU X DETAY - YERLESIM - BOLMECIK - BOLME - SEFLIK - PAFTALAR -

8

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ CBS BAŞMÜHENDİSLİĞİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ CBS BAŞMÜHENDİSLİĞİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ CBS BAŞMÜHENDİSLİĞİ 2010 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA Veritabanının oluşturulması......3 Koordinat Sistemi...6 Feature Class Oluşturmak........8 Pafta

Detaylı

Proje: Projenin Koordinat Sistemi

Proje: Projenin Koordinat Sistemi Proje: 1) Proje 1/1000 ölçeğine göre hazırlanacaktır. 2) Proje aşağıda açıklanan ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanacaktır. 3) Hazırlanacak proje fiber optik kablolama

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

DERSĠN AMACI: Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan ihtiyacı karşılamak.

DERSĠN AMACI: Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan ihtiyacı karşılamak. HARĠTA OKUMA BĠLGĠSĠ DERSĠN AMACI: Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan ihtiyacı karşılamak. HARĠTANIN TANIMI: Harita; yeryüzünün

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Özgün

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

ELER E GİRİŞ ELER MENÜSÜ. 1. Çizim:

ELER E GİRİŞ ELER MENÜSÜ. 1. Çizim: ELER E GİRİŞ ELER (Earthquake Loss Estimation Routine), Avrupa Birliği NERIES (Network of Research Infrastructures for European Seismology) Projesi kapsamında, depremin toplum üzerindeki fiziksel, sosyal

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında,

Detaylı

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP OFĠS PROGRAMLARI WORD XP 3.1. GiriĢ Bölümün Genel Amaçları: Ofis XP in dosya yapısına iliģkin ortak iģlemlerini yapma. WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile ilgili temel

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YAZ STAJI ĠLKELERĠ VE STAJ RAPORU YAZIM KLAVUZU BĠNGÖL-2013 ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YAZ STAJI ĠLKELERĠ Bu yönerge Yüksek

Detaylı

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç Madde 1- Bu genelge, kadastral haritaların sayısal olarak üretilmelerini ve kontrollerini bir standarda bağlamak ve uygulama

Detaylı

Coğrafi Referanslandırma (GeoReferencing)

Coğrafi Referanslandırma (GeoReferencing) Hedefler Raster Verinin Rectify Edilmesi Bölüm 1 Coğrafi Referanslandırma (GeoReferencing) ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile, Haritalarının sayısallaştıılmasında altık olarak kullanılan 6 Derecelik

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Bu ders notu 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kullanılacaktır. Uygulamalarda

Detaylı

NETCAD Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇE TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KONUM ÖLÇMELERİ UYGULAMASI YÖNERGESİ (2012-2013 BAHAR YARIYILI) I.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇE TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KONUM ÖLÇMELERİ UYGULAMASI YÖNERGESİ (2012-2013 BAHAR YARIYILI) I. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇE TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KONUM ÖLÇMELERİ UYGULAMASI YÖNERGESİ (2012-2013 BAHAR YARIYILI) Ders Kodu :0442072 Kredisi :T2 - U2 Koordinatör :Doç.Dr.Engin GÜLAL I. ÖĞRETİM GRUPLARI

Detaylı

3.Göz Görsel Analiz Uygulaması Kullanım Kılavuzu. Uygulamadan en iyi verimi almanız için bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir.

3.Göz Görsel Analiz Uygulaması Kullanım Kılavuzu. Uygulamadan en iyi verimi almanız için bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir. 3.Göz Görsel Analiz Uygulaması Kullanım Kılavuzu Uygulamadan en iyi verimi almanız için bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir. Oratech Teknoloji Sistemleri 24.12.2010 İçindekiler GİRİŞ...6 ANALİZ EKRAN...8

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

12. KARAYOLU YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ

12. KARAYOLU YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ 12. KARAYOLU YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ 12.1. Ödev Konusu 1/2.000 ölçekteki eşyükselti eğrili harita üzerinde işaretlenen iki zorunlu nokta arasında, aşağıda proje kriterleri verilen karayolunun, projelendirilmesine

Detaylı

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız.

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcGIS 10 Uygulama 1 : 1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcMap arayüzü açıldığında karşınıza ilk olarak aşağıdaki pencere çıkacaktır. Harita çıktı işlemlerine

Detaylı

1.3 GIS v.3 (Coğrafi Bilgi Sistemi 3. Versiyonu) Çalışmaları ----------------------------------------------------------------- 9

1.3 GIS v.3 (Coğrafi Bilgi Sistemi 3. Versiyonu) Çalışmaları ----------------------------------------------------------------- 9 1 İÇİNDEKİLER 1.Fatih Belediyesi GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 GIS v.1 (Coğrafi Bilgi Sistemi 1. Versiyonu) Çalışmaları

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. 1999 Netmap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyari yapilmadan degistirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.S. adina verilmis herhangi bir taahhüt niteligi tasimaz. Bu belgede açiklanan

Detaylı

NETCAD/MAP Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede

Detaylı

MapCodeX Web Client. Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Web Client. Kullanım Kılavuzu Web Client Kullanım Kılavuzu İçindekiler Web Client... 6 Hakkında... 7 Web Client'ın Genel Özellikleri... 8 Web Client Kullanıcı Arayüzü... 9 Katman Yöneticisi... 10 Katman Yöneticisi Araçları... 11 Katman

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA-TAPU-KADASTRO ALAN HESAPLARI 581MSP080 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU EK -1 ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU Ġçindekiler Tanımlar 1)Yönetici Özeti 2) GiriĢ Fizibilite Raporunun Amacı Fizibilite Raporunun Kapsamı 3) Projenin

Detaylı