KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI"

Transkript

1

2 KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ * Araş. Gör. Nilüfer KART İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. YEŞİL ALAN KAVRAMI 1.1. Açık Alan Yeşil Alan Tanımları Açık alanlar, kent içinde yada kent dışında yer alan yapılaşmamış boş alanlardır. Kentsel açık alanlar kent dokusunun temel öğelerinden birisi olup, yapı alanları ve ulaşım sistemleri dışında kalan açıklıklardır [1]. Yeşil alanlar da bir açık alan olmalarına karşın bitki ile kaplı alanlardır. Dolayısıyla bütün yeşil alanlar açık alan kavramı kapsamında olmasına karşın her açık alan yeşil alan niteliği taşımayabilir. Yeşil alanlar kent dokusunun yada doğal dokunun baskın karakter taşımasına bağlı olarak kentsel yeşil alanlar ve doğal yeşil alanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır Kentsel Yeşil Alanlar Kentsel yeşil alanlar, kent içi ve yakın çevresinde yer alan, kent mekanı üzerinde biyolojik, klimatik, fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve estetik yararları olan ve hizmet ettikleri kent birimi düzeyine göre farklı nitelikte düzenlenen yeşil alanlardır [2]. Kentsel yeşil alanlar, kullanıcıların sosyo-ekonomik özelliklerine göre şekillenen yeşil alan gereksinimlerine, işlevlerine ve etki alanlarına bağlı olarak dört grupta incelenebilir: Konut düzeyinde yeşil alanlar, Komşuluk ünitesi düzeyinde yeşil alanlar (toplu konut bahçeleri, çocuk oyun yerleri), * Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı

3 2 Mahalle ve Semt düzeyinde yeşil alanlar (mahalle ve semt parkları, spor alanları, meydanlar, okul bahçeleri), Kent düzeyinde yeşil alanlar (kent parkları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, yollar, yaya yolları, meydanlar, mezarlıklar). Kentsel yeşil alanların nüfus gereksinimlerini karşılayacak şekilde yüzölçüm olarak miktarlarının yanı sıra dağılımlarının yeterli, ulaşılabilirliklerin uygun ve içerdikleri donatıların da yeterli ve çağdaş öğelerle donatılması konularına da önem verilmelidir. 2. BİTKİSEL TASARIM Mekanı tanımlayan, mekanı oluşturan sınırlayıcı elemanlar (doğal, yapay)ile bunların biçimlenişidir. Sınırlayıcı elemanların (zemin, duvar, tavan) biçimi ve boyutları ile birlikte renk ve doku da mekan belirleyicinin özellikleridir. Ayrıca mekanda kullanıcıların yaşam biçim ve etkinliklerine olanak veren donatım elemanları bulunmaktadır. Bunların düzenlenişi, nitelik, yoğunluk ve görünümleri de mekanın tanımlanmasında rol oynarlar. Donatım elemanlarının kullanıcıların fizyolojik ölçülerine uygunluğunun yanı sıra malzeme, renk ve doku açısından söz konusu mekanın sınırlayıcı yüzeylerinin biçim, renk ve dokusu ile de uyumlu olması sağlanmalıdır. Çünkü tüm bu sıralananlar birlikte o mekanın niteliğini oluştururlar. Ayrıca o mekanı aydınlatan ışığın yön ve niteliği de yine mekanın niteliği üzerinde önemli bir etki yapmaktadır [3] (Fotoğraf 1,2). Bitkiler de mekanın niteliğini oluşturmada bazen sınırlayıcı elemanlar bazen de donatım elemanları olarak görev yapan objelerdir (Şekil 1). Kullanımlarında öncelikle ekolojik, daha sonra da fonksiyonel ve estetik yaklaşım uygulanmalıdır.

4 3 Fotoğraf 1: Su yüzeyi, su içi ve su kenarı bitkileri ile flamingo heykellerinin birlikteliğiyle oluşturulmuş bir tasarım [9]. Fotoğraf 2: İlan panosu, oturma elemanı ve aydınlatma elemanının malzeme, renk ve doku açısından uyumlandırıldığı, sade bir bitkisel bir tasarımın gerçekleştirildiği bir mekan örneği [9].

5 4 Şekil 1: Bitkisel Sınırlayıcı Elemanlar [4] Bitkisel tasarım, hem bilimsel ve sanatsal işlem hem de doğa olayıdır. Bilim ile sanat, insan ile doğa arasında en doğru, en etkili ve en devamlı ilişkiyi kurma işlemidir. Bitkisel tasarımda bitkiler, taban elemanı (zemin örtüsü - çim ve çayır alanlar, mevsimlik çiçekler), duvar elemanı (dikine alan bölücüler çalılar) ve tavan elemanı (ağaçlar) olarak grup şeklinde kullanımla, perdeleme, gölgeleme, manzaraya şekil verme, açık hava rekreasyonu için alan oluşturmak, erozyonu önlemek, mekana renk vermek gibi fonksiyonları üstlenirler [4] (Fotoğraf 3). Grup kullanımının yanı sıra bitkiler güzellik faktörü esas alınarak tek (soliter) olarak da kullanılmaktadır (Fotoğraf4). Burada bitki türü seçimi üzerinde estetik potansiyel etkili olmaktadır.

6 5 Fotoğraf 3: Kitle boşluk dengesi gözetilerek oluşturulmuş bir bitkisel tasarım [9] Fotoğraf 4: Yayaların bakış yönüne göre boyut hiyerarşisinin (çim-mevsimlik çiçekçalı-ağaç) sağlandığı bir bitkisel tasarım örneği [9].

7 6 3. KENTSEL YEŞİL ALANLARDA TEMEL BİTKİSEL TASARIM İLKELERİ Bu bölümde Belediyeler ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin çalışma alanları kapsamındaki kentsel yeşil alan birimlerine yönelik bitkisel tasarım ilkeleri belirtilmektedir Çocuk Bahçeleri-Çocuk Oyun Alanları Bitkisel materyal çocuk ölçeğine indirgeyerek seçilmeli ve düzenlenmelidir. Küçük boylu ağaç, ağaççık ve çalılar seçilmeli, çocukların üzerinde dolaşıp oynayabileceği, işlevsel çim alanlar düzenlenmelidir. Çiçek parterlerinin yerine çiçekli ağaç ve çalılar kullanılmalıdır. Zehirli meyve ve yaprakları olan, dikenli, kötü kokulu, alerji yapabilecek (iğde, kavak, porsuk, zakkum gibi) bitki türlerinden kaçınılmalıdır. Gözleyicilerin, yada ebeveynlerin görüş alanını engelleyecek, çocukların içine girip gizlenebileceği girift bitkisel düzenlemeler yapılmamalıdır. Süs Elması, Süs Kirazı, Erguvan gibi çiçekli küçük ağaçlar, Trabzon Hurması, Malta Eriği, Ayva gibi meyve ağaçları dikilerek kent ortamında büyüyen çocuğa heyecan verici ve öğretici bitkisel tasarımlar gerçekleştirilmelidir. Gölge verecek ağaççıklarla güneşli çim açıklıklar arasında bir denge oluşturulmalıdır. İğne yapraklı bitkiler, geniş yapraklı türlere oranla daha az kullanılmalıdır [2] Spor Alanları Hava, toz, gürültü kirliliğini önleyecek nitelikte bitkisel perdelemeler yapılmalıdır. Geniş yeşilliklere yer verilmeli, yapılacak bitkisel düzenleme getirilen aktivitelere ters düşmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Özellikle tenis kortlarının yakınında gölge yapacak büyük ağaçların kullanımından kaçınılmalıdır Mahalle Parkları Küçük parklar olan mahalle parklarında bitkisel tasarımda parkın çekiciliğini arttırmak için norm, form, tekstür, renk açısından ayrıntılı düzenlemeler yapılmalıdır. Yeşil alanların kent ekolojisine olan olumlu katkılarını sağlamak amacıyla kitleli bitkilendirmeler oluşturulmalıdır.

8 Semt Parkları Bu tür parklarda hem geniş yeşil açıklıklara hem de kitleli ağaçlık alanlara birlikte yer verilmelidir. Bitkisel tasarımda ana ilke, küçük ayrıntılar yerine renk, form, tekstür ve norm açısından parkın tümüne yönelik bir düzenleme olmalıdır Meydanlar Yoğun yaya ve taşıt trafiğinin olduğu bu alanlarda hassas bitkiler dikilmemeli, bitkiler yaya ulaşımını engelleyecek nitelikte olmamalıdır. Geniş taç oluşturan, sirkülasyonu yönlendirecek yukarıdan dallanan bitki türleri bitkisel tasarımda kullanılmalıdır. Bitkilerin uygunluğu, kirliliğe duyarlılığı ile teknik sorunlar da gözardı edilmemelidir [5] Mezarlıklar Yalnızca ölülerin gömüldüğü yerler olarak düşünülmemeli, bitkisel tasarımı bir park niteliğinde yapılmalıdır. Geniş yeşil alanlar içerisinde oluşturulmalı, gölge oluşturacak ağaçlıklara ve tarihi anlayışımıza uygun bitkisel düzenlemelere (mezar taşları ile uyumlu Ehrami Serviler gibi) yer verilmelidir. 4. BAZI BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM OLANAKLARI Bitkisel tasarım gerçekleştirilirken bitkilerin ekolojik özellikleri, peyzaj açısından önemleri ve peyzaj düzenlemelerinde kullanım yeri ile amaçlarının doğru seçimi konuları da büyük önem taşımaktadır. Nitekim İstanbul ve çevresinde yapılan peyzaj düzenlemelerinde bu konuları içeren çeşitli hatalar (Sarkık Sedirlerin otoyol bitkilendirmelerinde kullanımı, sarı ve gümüşi alacalı bitkilerle çit oluşturulması gibi) gözlenmektedir. Bitkisel tasarım çalışmalarına yönelik olarak özellikle İstanbul ve çevresindeki peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan bazı bitkilerin özellikleri ve kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede ayrıntılı olarak sunulmuştur [6;7;8] (Çizelge -1) (Fotoğraf 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).

9 8 Çizelge 1: Bitkilerin Özellikleri ve Kullanım Olanakları Latince İsim Takson İğne Yapraklı Ağaçlar Cedrus atlantica Glauca Cedrus deodora Pendula Cupressocyparis leylandii Cupressus arizonica Conica Cupressus macrocarpa Gold Crest Cupressus sempervirens Pyramidalis Türkçe İsim Yapraklılık Durumu Çiçek Açma Rengi Zamanı Mavi Sedir hy - - Kanaatkar Sarkık Sedir hy - - Kanaatkar Melez Servi hy - - Kanaatkar Mavi Servi hy - - Altuni Servi hy - - Ekolojik İstekleri Peyzaj Açısından Önemi Kullanım Yeri ve Amaçları Kirece dayanıklı, kanaatkar Soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıksız Ehrami Servi hy - - Kanaatkar Picea pungens Glauca Mavi Ladin hy - - Kanaatkar Pinus pinea Fıstık Çamı hy - - Taxus baccata Porsuk hy - - Thuja orientalis Pyramidalis Aurea Geniş Yapraklı Ağaçlar Acer platanoides Crimson King Güneşli alanlar, soğuğa duyarlı Gölgeye dayanıklı, kanaatkar Altuni Mazı hy - - Kanaatkar Çınar Yapraklı Kırmızı Akçaağaç Albizzia julibrissin Gülibrişim yy Betula pendula Youngii yy - - Kanaatkar Haziran- Ağustos Pembe - Kanaatkar, soğuğa dayanıklı Sarkık Huş yy - - Kanaatkar Dağınık piramit formlu, dekoratif, mavi yapraklı Sarkık formlu, koyu yeşil yapraklı Hızlı büyür, budanabilir, koyu yeşil yapraklı Konik formlu, mavi yapraklı Hızlı büyür, altuni sarı yapraklı Piramit formlu, koyu yeşil yapraklı Konik formlu, en güzel mavi renge sahip Pitoresk formlu, koyu yeşil yapraklı, Budanarak form verilebilir, yoğun koyu yeşil yapraklı kırmızı meyveleri dekoratif Konik formlu yoğun ve altuni sarı iğne yapraklı Kırmızı renkli yapraklı, yuvarlak tepe çatılı Zarif yapraklı, güzel ve kokulu çiçekli, dağınık tepeli Sarkı formlu, beyaz gövdeli, zarif yapraklı Soliter olarak, büyük alanlarda Soliter olarak Çit oluşturma, perdeleme Çit, grup oluşturma, perdeleme Grup oluşturma,vurgu amaçlı Çit, grup oluşturma, vurgu amaçlı Soliter olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Çit ve soliter olarak, kaya bahçeleri Soliter, saksı bitkisi olarak, grup oluşturmada Soliter yada yol ağacı olarak Soliter yada yol ağacı olarak, grup oluşturmak Soliter olarak

10 9 Çizelge 1 in devamı Latince İsim Takson Türkçe İsim Yapraklılık Durumu Cercis siliquastrum Erguvan yy Lagerstroemia indica Oya Ağacı yy Magnolia grandiflora Gallisoniensis Büyük Çiçekli Manolya yy Çiçek Açma Rengi Zamanı Nisan- Mayıs Temmuz- Ekim Haziran- Ağustos Koyu pembe Platanus acerifolia Londra Çınarı yy - - Prunus cerasifera Pissardi Robinia pseudoacacia Umbraculifera Ağaççık ve Çalılar Chamaecyparis lawsoniana Elwoodi Kırmızı Süs Eriği yy Nisan- Mayıs Pembe Beyaz Koyu pembe Top Akasya yy - - Yalancı Servi hy - - Ekolojik İstekleri Peyzaj Açısından Önemi Kullanım Yeri ve Amaçları Toprak açısından kanaatkar, güneşli alanlar Hava kirliliğine ve soğuğa dayanıklı Kireçsiz, hafif tekstürlü topraklar Toprak açısından kanaatkar, hava kirliliğine dayanıklı Güneşli alanlar, iyi drenajlı topraklar Kanaatkar, deniz etkisine dayanıklı Kireçsiz, iyi drenajlı topraklar Juniperus chinensis Çin Ardıcı hy - - Hızlı büyür kanaatkar Juniperus sabina Blue Danube Thuja occidentalis Danica Acer palmatum Atropurpureum Azalea japonica Sabin Ardıcı hy - - Kanaatkar Top Mazı hy - - Japon Akçaağacı Bahçe Açelyası yy - - hy Nisan- Mayıs Çeşitli Kanaatkar Kireçsiz iyi drenajlı topraklar, yavaş büyür Yarı gölge bitkisi, nemli, hafif tekstürlü, asitli topraklar Yapraklanmadan etkili çiçeklenme, siyah renkte gövde, dekoratif yapraklı Etkili çiçeklenme, dekoratif gövde kabuğu Etkili çiçeklenme, dekoratif tekstürlü ve formlu, budamaya dayanıklı Budamaya dayanıklı, hızlı büyür, ilginç kabuk tekstürlü Yapraklanmadan çiçeklenme, koyu kırmızı yapraklı Tepe tacı yuvarlak formlu, yoğun yapraklanma Mavi-gri yapraklı, sütun formlu Koyu yeşil yapraklı, yayılıcı formlu Mavi-gri yapraklı, yayılıcı formlu Koyu yeşil yapraklı, küresel formlu Kırmızı renkli, dekoratif ve zarif yapraklı Etkili çiçeklenme, dekoratif formlu Soliter ve yol ağacı olarak, grup oluşturmada Yol ağacı (dar caddelerde) olarak, grup oluşturmada Soliter olarak, grup oluşturmada Yol ağacı olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Yol ağacı olarak (dar caddelerde), grup oluşturmada Soliter olarak, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi olarak Eğimli alanlar, kaya bahçelerinde grup oluşturmada Eğimli alanlar, kaya bahçelerinde, yer örtücü olarak Kaya bahçelerinde soliter olarak Soliter olarak, kaya bahçelerinde Kaya bahçelerinde, yer örtücü olarak

11 10 Çizelge 1 in devamı Latince İsim Takson Türkçe İsim Yapraklılık Durumu Callistemon leavis Fırça Çalısı hy Camelia japonica Kamelya Hydrangea hortensis Ortanca yy hy Çiçek Açma Rengi Zamanı Haziran- Temmuz Kırmızı Eylül- Ekim Şubat- Çeşitli Nisan Temmuz- Ekim Çeşitli Ilex aquifolium Variegatum Çoban Püskülü hy - - Magnolia stellata Manolya yy Mart Beyaz Photinia x fraseri Red Robin Pittosporum tobira Nanum Alev Ağacı hy - - Bodur Pitosporum Rhododendron sp. Orman Gülü hy Rosmarinus officinalis Biberiye hy hy Mart- Nİsan Nisan- Mayıs Mart- Nisan Beyaz Çeşitli Mavi Ekolojik İstekleri Peyzaj Açısından Önemi Kullanım Yeri ve Amaçları Kanaatkar, soğuğa duyarlı Gölge bitkisi, asitli toprak Besince zengin toprak, gölge, yarı gölge bitkisi Yavaş büyür, kanaatkar, budamaya dayanıklı Güneşli alanlar, kireçsiz topraklar Kanaatkar, güneşli alanlar Kanaatkar, deniz etkisine dayanıklı Asitli toprak, ayrı gölge alanlar Güneşli alanlar, deniz etkisine ve budamaya dayanıklı Yılda iki kez ve etkili çiçeklenme Etkili çiçeklenme, parlak koyu yeşil yapraklanma Etkili çiçeklenme Beyaz alacalı dekoratif yapraklı, kırmızı meyvalı Yapraklanmadan çiçeklenme Yeni çıkan yapraklar kırmızı, yazın morumsu, kışın yeşil renkte Güzel kokulu çiçekli, dekoratif formlu Etkili çiçeklenme, koyu yeşil yapraklanma Etkili çiçeklenme, yoğun yapraklı Soliter olarak, grup oluşturmada Soliter olarak, grup oluşturmada, saksı bitkisi olarak Su kenarlarında, grup oluşturmada, saksı bitkisi olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Soliter olarak, grup oluşturmada Soliter olarak grup oluşturmada, çit oluşturmada Grup oluşturmada, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Grup oluşturmada, yerörtücü olarak, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi olarak

12 11 Fotoğraf 5: Cedrus atlantica Glauca Fotoğraf 6: Cupressocyparis leylandii

13 12 Fotoğraf 7: Picea pungens Glauca Fotoğraf 8: Thuja orientalis Pyramidalis Aurea

14 13 Fotoğraf 9: Cercis siliquastrum Fotoğraf 10: Lagerstroemia indica

15 14 Fotoğraf 11: Magnaolia grandiflora Fotoğraf 12: Acer palmatum Atropurpureum"

16 15 Fotoğraf 13: Juniperus chinensis Fotoğraf 14: Hydrangea hortensis

17 16 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılacak bitkisel tasarım gerek kentsel yeşil alan birimine gerekse getirilecek fonksiyon alanlarına ters düşmeyecek nitelikte gerçekleştirilmelidir. Bitki türlerinin seçiminde dikkatli davranılmalı, bakımı kolay bitkilere daha fazla yer verilmelidir. Fonksiyonel ve görsel yeşil alanlar oluşturulmalı, büyük kitleli yoğunluklarla geniş çim alanlar arasında denge sağlanmalıdır. Koruma ve bakım konularına da en az yeni bitkilendirme çalışmaları yapmak düşüncesi kadar önem verilmelidir. KAYNAKLAR 1. YILDIZCI A.C., 1982: Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 2. AKDOĞAN, G., 1984: Doğa Düzenleme Ders Notları. Y.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve bölge Planlama Bölümü Baskı İşliği, İstanbul. 3. ALTAN, İ., 1992: Mimarlıkta Mekan Kavramı, Mimarlık ve Şehircilikte Mekan. Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık Mat. San. A.Ş., İstanbul. 4. YILDIZCI A.C., 1988: Bitkisel Tasarım. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Atlas Ofset, İstanbul. 5. ALTINÇEKİÇ, S., 2005: İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul. 6. BRICKEEL, C., 1995: Plants&Flowers, Gardener s Encyclopedia. The Royal Horticultural Society, Darling Kindersley Limited, London. 7. ALTINÇEKİÇ, H., 2001: İtalya dan İthal Edilen Bazı Bitkilerin İstanbul daki Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanım Olanakları. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 11, Font Ajans, Ankara. 8. ANONYMOUS, 2003: Il Mille piante, guida alle piante dei vivai daitalia. Editrice Maxi srl, Pistoia, Italy. 9. ÖZTAN, Y., 2004: Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı. Tisamat Basım Sanayi, Ankara.

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir.

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir. BĠTKĠ SATIN ALINACAKTIR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya)

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 1. YAPRAĞINI DÖKEN AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR 1.1. Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası) 1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) 353 BAHÇIVANLIK EL KİTABI 1.3. Acer campestre

Detaylı

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.)

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.) İBRELİLER (BOY CM.) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ardıç Altuni (50-75 cm) - 8,00 Çam Fıstık (50-100 cm) 3,00 5,00 Çam Fıstık (100-150 cm) 5,00 8,00 Çam Fıstık (150-200 cm) - 10,00 Çam Fıstık

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım Bitkisel Tasarım -1 Bitkisel Tasarım Belirli bir amaç, mekan ve zaman birimi için gerekli olan bitki materyalinin seçimi, düzenlenmesi ve bakımını kapsayan bir işlemler dizisidir. Đnsan ile doğa ve sanat

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME 1. Yapılacak İş : Konak Belediyesi sınırları içindeki park ve yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere muhtelif türlerden ağaç,çalı, yer örtücü ve mevsimlik çiçek alınması işi. 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi YerleĢke Bilgi Sisteminin OluĢturulması

Namık Kemal Üniversitesi YerleĢke Bilgi Sisteminin OluĢturulması Namık Kemal Üniversitesi YerleĢke Bilgi Sisteminin OluĢturulması M. Özyavuz E. E. ġiģman A. B. Korkut Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ Günümüzde Coğrafi bilgi

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

ÇOBAN Fiday Yönetim Kurulu Başkanı

ÇOBAN Fiday Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA ÇOBAN Fiday Yönetim Kurulu Başkanı Ödemiş FİDAY Süs Bitkileri ve Fidancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. adıyla Kasım 2010 da kurulmuş olan şirketimizin ortaklarının hepsi de süs bitkileri sektöründe

Detaylı

YENİŞEHİR FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015)

YENİŞEHİR FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015) Sıra No Türkçe Adı Latince Adı Orijini Yaş Ambalaj Hacim Boy Çevre Fiyat Kdv 1 Ahlat Pyrus elaeagrifolia 2 Ahlat Pyrus elaeagrifolia 3 Akçaağaç(Çınar Yapraklı) Acer platanoides 4 Akçaağaç(Çınar Yapraklı)

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

BİNGÖL KENTİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ. Güzin TUTAL. Yüksek Lisans Tezi. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

BİNGÖL KENTİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ. Güzin TUTAL. Yüksek Lisans Tezi. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı BİNGÖL KENTİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ Güzin TUTAL Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Muharrem Ergun 2015 Her hakkı saklıdır T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bitki Bilimi. Dikim Tekniği

Bitki Bilimi. Dikim Tekniği Bitki Bilimi Dikim Tekniği Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Peyzaj planlama ve çevre düzenleme çalışmaları ile iç mekanda bitkileri estetik ve fonksiyonel

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

Bir ÖMÜR Boyu BERABER

Bir ÖMÜR Boyu BERABER Bir ÖMÜR Boyu BERABER www.westtownankara.com Gerçek Yaşamdan İlham Aldık ŞEHRİN BATISINDA YÜKSELİYORUZ... Mükemmel yaratılmış bu dünya da bugüne kadar yaşadıklarınızı güzel bir hatıra olarak geride bırakın,

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

BURSA FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015)

BURSA FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015) Sıra No Türkçe Adı Latince Adı Orijini Yaş Ambalaj Hacim Boy Çevre Fiyat Kdv TTS 4441 (Bursa Orman İşletme 1 Acem Borusu Bignonia radicans(campsis radicans) 1+1 Kaplı 1,4-4 - - 1,50 +KDV 2 Acem Borusu

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 16.03.2015

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

BAHÇİVAN BURHAN KARAGOZ TEL: 0555 763 35 49

BAHÇİVAN BURHAN KARAGOZ TEL: 0555 763 35 49 1. DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ 1.1. Genel Özellikleri 1.1.1. Tanımı Hızlı kentleşmeyle doğadan uzaklaşan ve yeşile olan özlemini yapay yollardan gidermeye çalışan insanoğlu, doğayı bulunduğu çevreye taşımak için

Detaylı

BİTKİSEL TASARIMIN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

BİTKİSEL TASARIMIN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ Yayın bilgisi (Reference information): Sağlık A., Erduran F., Sağlık E., "Bitkisel Tasarımın Karayolu Trafik Güvenliğinde Önemi: Çanakkale Örneği", 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye,

Detaylı

Ağaç Ağaççık ve Çalı Türlerinde BUDAMA TEKNİKLERİ

Ağaç Ağaççık ve Çalı Türlerinde BUDAMA TEKNİKLERİ Ağaç Ağaççık ve Çalı Türlerinde BUDAMA TEKNİKLERİ Prof. Dr. İbrahim TURNA KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon Kentsel Alanlarda Budama Teknikleri Bitki kültürlerinde uygulanan budama

Detaylı

Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir.

Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir. AECHMEA Kullanılışı: Güzel çiçekli, dekoratif yapraklı bir bitkidir. Toprak: Humusça zengin yada topraksız karışım uygundur. Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir. Sulama:

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

PEYZAJ -1 DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

PEYZAJ -1 DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler PEYZAJ -1 DERSİ Dersin Modülleri Bahçe Düzenleme (Peyzaj) Açık Tohumlu Bitkiler Diğer Açık Tohumlular Kapalı Tohumlu Bitkiler Pinaceae Familyası Taxodiaceae Familyası Cupressaceae Familyası Süs Ağaçları

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Prunus spinosa L. (Çakal Eriği) nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları

Prunus spinosa L. (Çakal Eriği) nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 1-7 Prunus spinosa L. (Çakal Eriği) nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları Serkan Özer Ömer Atabeyoğlu Murat Zengin Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI. SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta

KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI. SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 28 KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI İsmail DUTKUNER Murat AKTEN SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta

Detaylı

Kastamonu Kent Merkezindeki Kamusal Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma

Kastamonu Kent Merkezindeki Kamusal Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 13 (1): 153-163 Kastamonu Kent Merkezindeki Kamusal Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma * Çiğdem SAKICI 1, Hilal KARAKAŞ

Detaylı

Hacim (Lt.) Boy (cm) - Saksılı 4, , Saksılı 11, ,00 - Ç.K ,00

Hacim (Lt.) Boy (cm) - Saksılı 4, , Saksılı 11, ,00 - Ç.K ,00 LÜLEBURGAZ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FİDAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ Türkçe Adı Latince Adı Yaş Ambalaj şekli Hacim (Lt.) Boy (cm) Çevre (cm) Satış Fiyatı (TL.) KDV Adaçayı Salvia officinalis 1+1 Kaplı

Detaylı

KENT ORMANCILIĞI PROF. DR. İBRAHİM TURNA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2015 TRABZON

KENT ORMANCILIĞI PROF. DR. İBRAHİM TURNA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2015 TRABZON KENT ORMANCILIĞI PROF. DR. İBRAHİM TURNA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2015 TRABZON Budamanın Tanımı ve Amacı Budama; Ağaç, ağaççık ve çalıları içeren odunsu bitkilerde gelişmeyi kuvvetlendirip hızlandırarak, ağacı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

AKTAŞ PLANT DEMEK MUCİZE

AKTAŞ PLANT DEMEK MUCİZE AKTAŞ PLANT DEMEK MUCİZE DEMEK Kırk yıla merdiven dayadık. Tecrübenin ancak toprak gibi olmak demek olduğunu öğrendik. Kendisi için verimli bir hayat döngüsü seçenlerin ve oluşturanların, ülkesi için de

Detaylı

SULTANAHMET MEYDANI VE BİR TASARIM ELEMANI OLARAK SU

SULTANAHMET MEYDANI VE BİR TASARIM ELEMANI OLARAK SU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 17, Sayfa (25-38) SULTANAHMET MEYDANI VE BİR TASARIM ELEMANI OLARAK SU Yıldız AKSOY İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yildizaksoy@aydin.edu.tr

Detaylı

BARTIN KENTİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BARTIN KENTİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ZKÜ artın Orman Fakültesi Dergisi ARTIN KENTİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN İTKİ MATERYALİ ÜZERİNE İR ARAŞTIRMA urçin EKİCİ, Metin SARIAŞ artın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ölümü, 00 artın

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN AĞAÇ TÜRLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN AĞAÇ TÜRLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN AĞAÇ TÜRLERİ Bahçenin Beyazıt tarafındaki kapısından girildiğinde yol Rektörlük binası önündeki küçük bir meydana kadar iki taraflı, sıralı Çınar

Detaylı

Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği)

Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği) Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği) *Murat ERTEKİN 1, Ömer Lütfü ÇORBACI 2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, BARTIN 2 Ankara Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Abies alba Mill. (Akgöknar)

Abies alba Mill. (Akgöknar) DIŞ MEKAN BİTKİLERİ AĞAÇLAR Abies alba Mill. (Akgöknar) Acacia cyanophylla Lindl. (Kıbrıs Akasyası) Acacia dealbata Link.(Gümüşiakasya,Mimoza) Baklagiller (Fabaceaer) familyasından 15 m'ye kadar boylanan

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 09.03.2015

Detaylı

YAL A Ç L I Ç N I - N M - ENDİ

YAL A Ç L I Ç N I - N M - ENDİ DIŞ MEKAN BİTKİLERİ Doç.Dr.Yeşim YALÇIN-MENDİ Yararlanılan Kaynaklar Ç.Ü.Kampüsü Bazı Ağaç ve Çalıları (Prof.Dr.C.Darıcı, Arş.Gör.H.Sağlıker, Biyolog B.Arı) Süs Bitkisi Yetiştiriciliği(Prof.Dr.M.Genç)

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır. Bitki tanıma III Callistephus nees. (Yaz asterleri- saraypatılar) Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

KENT İÇİ VE KENT DIŞI KARAYOLU ULAŞIM SİSTEMİNDE BİTKİLENDİRMENİN TRAFİK TEKNİĞİ YÖNÜNDEN İŞLEVLERİ ÖZTÜRK, Banu. Erciyes Üniversitesi Mimarlık

KENT İÇİ VE KENT DIŞI KARAYOLU ULAŞIM SİSTEMİNDE BİTKİLENDİRMENİN TRAFİK TEKNİĞİ YÖNÜNDEN İŞLEVLERİ ÖZTÜRK, Banu. Erciyes Üniversitesi Mimarlık KENT İÇİ VE KENT DIŞI KARAYOLU ULAŞIM SİSTEMİNDE BİTKİLENDİRMENİN TRAFİK TEKNİĞİ YÖNÜNDEN İŞLEVLERİ ÖZTÜRK, Banu. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Kayseri. Tel: 0352

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Toplu konut, mahalle, kentsel tasarım, çevre, Düzce, kentsel kalite.

Anahtar Sözcükler: Toplu konut, mahalle, kentsel tasarım, çevre, Düzce, kentsel kalite. Toplu Konutların Bazı Kentsel Kalite Kriterleri Açısından İrdelenmesi, Düzce, Kalıcı Konutlar Bölgesi Örneği 1 Sertaç KAYA, 2 Özgür YERLİ Öz: Kent nüfusunun hızla artmasıyla birlikte kent halkı sosyo-ekonomik

Detaylı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması Vol. 2, No.1, 85 101, 2014 Cilt 2, Sayı 1, 85-101, 2014 Research Article Araştırma Makalesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması Ömer ATABEYOĞLU Ordu Üniversitesi

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2015 TRABZON

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2015 TRABZON KENT ORMANCILIĞI (BİTKİ MATERYALİ) PROF. DR. İBRAHİM TURNA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2015 TRABZON Kent ormancılığında başarılı olmanın ilk şartı uygun orijinli ve kaliteli bitki materyalinin kullanımıdır. materyal

Detaylı

İBB ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE TOHUM PARKI MALTEPE / İSTANBUL

İBB ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE TOHUM PARKI MALTEPE / İSTANBUL İBB ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE TOHUM PARKI MALTEPE / İSTANBUL MALTEPE TOHUM PARKI Tohum Parkı, Maltepe ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Toplama alanı 5.105 m² olup 3.684 m² yeşil

Detaylı

PARK VE BAHÇELERDE PEYZAJ YÖNÜYLE BUDAMA VE BUDAMA TEKNİKLERİ

PARK VE BAHÇELERDE PEYZAJ YÖNÜYLE BUDAMA VE BUDAMA TEKNİKLERİ PARK VE BAHÇELERDE PEYZAJ YÖNÜYLE BUDAMA VE BUDAMA TEKNİKLERİ PEYZAJ: Bir görüş çerçevesi içine giren tüm doğal ve kültürel çevrenin oluşturduğu bir kompozisyon ya da tablodur (Pamay 1979 ). Oluşumuna

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER Yıldız AKSOY 1 Şevki KOCABAŞ 1 Erol EKİNCİ

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 31.03.2014

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

BUDAMA. Prof. Dr. İbrahim TURNA. KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Trabzon

BUDAMA. Prof. Dr. İbrahim TURNA. KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Trabzon BUDAMA Prof. Dr. İbrahim TURNA KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Trabzon BUDAMA 1. Ağaç gövdeleri üzerindeki kuru, kısmen de yaşayan (yeşil) alt dalların belli esaslara uyularak kesilip uzaklaştırılmasına

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAŞABİLECEĞİNİZ BİLGİLER 1. PEYZAJ MİMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MİMARLIĞI İŞ OLANAKLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

KENT AĞAÇLARININ CBS ORTAMINDA ENVANTERI VE 3 BOYUTLU OLARAK OLUŞTURULMASI. Tel: 0 246 211 3978 atilagul@sdu.edu.tr*

KENT AĞAÇLARININ CBS ORTAMINDA ENVANTERI VE 3 BOYUTLU OLARAK OLUŞTURULMASI. Tel: 0 246 211 3978 atilagul@sdu.edu.tr* KENT AĞAÇLARININ CBS ORTAMINDA ENVANTERI VE 3 BOYUTLU OLARAK OLUŞTURULMASI Atila GÜL 1*, Mehmet TOPAY 2, Mahmut TUĞLUER 3 Ömer Faruk UZUN 3, Emine KELEŞ 3 1 SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ A.Esra ÖZEL¹ Pınar OKTAY² 1 )ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale.

Detaylı

KENT İÇİ AĞAÇLANDIRMALARI VE İSTANBUL KENT İÇİ VE YOL AĞAÇLANDIRMALARININ KRİTİĞİ

KENT İÇİ AĞAÇLANDIRMALARI VE İSTANBUL KENT İÇİ VE YOL AĞAÇLANDIRMALARININ KRİTİĞİ KENT İÇİ AĞAÇLANDIRMALARI VE İSTANBUL KENT İÇİ VE YOL AĞAÇLANDIRMALARININ KRİTİĞİ Prof.Dr. Adnan UZUN İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı GİRİŞ Eski çağlarda ağaçlar

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER Üretim A bies nordmanniana (STEV.) SPACH Göknar Nisan Temmuzda bitki üzerinde yaşayan Cinara pectinata, Cinara pillicornis, gibi böceklerin çıkardıklarını bal arıları bala dönüştürür. Artvin, Balıkesir,

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Çankırı Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi

Çankırı Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 19-24, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Çankırı Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

BitkiVt TERMĐNOLOJĐ KILAVUZU

BitkiVt TERMĐNOLOJĐ KILAVUZU BitkiVt TERMĐNOLOJĐ KILAVUZU GENEL Özellik Seçenekler Açıklama Latince Đsmi Bitkinin botanik dilinde kullanılan bilimsel ismi Türkçe Đsimleri Bitkiye halk tarafından verilmiş, günlük dilde kullanılan ismi

Detaylı

Budama Teknikleri Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu

Budama Teknikleri Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Budama Teknikleri Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Budama Nedir? Yaşlı, kuru, zayıf, hasta ya da bitkinin gelişimini engelleyecek biçimde oluşan bölümlerinin kesilerek ayıklanmasına,bitkiden ayrılmasına

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE PAZAR YÖRESĐ AÇIK-YEŞĐL ALANLARINDA KULLANILAN BĐTKĐ MATERYALLERĐNĐN TESPĐTĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Mine EYÜPREĐSOĞLU 1

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı