KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI"

Transkript

1

2 KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ * Araş. Gör. Nilüfer KART İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. YEŞİL ALAN KAVRAMI 1.1. Açık Alan Yeşil Alan Tanımları Açık alanlar, kent içinde yada kent dışında yer alan yapılaşmamış boş alanlardır. Kentsel açık alanlar kent dokusunun temel öğelerinden birisi olup, yapı alanları ve ulaşım sistemleri dışında kalan açıklıklardır [1]. Yeşil alanlar da bir açık alan olmalarına karşın bitki ile kaplı alanlardır. Dolayısıyla bütün yeşil alanlar açık alan kavramı kapsamında olmasına karşın her açık alan yeşil alan niteliği taşımayabilir. Yeşil alanlar kent dokusunun yada doğal dokunun baskın karakter taşımasına bağlı olarak kentsel yeşil alanlar ve doğal yeşil alanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır Kentsel Yeşil Alanlar Kentsel yeşil alanlar, kent içi ve yakın çevresinde yer alan, kent mekanı üzerinde biyolojik, klimatik, fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve estetik yararları olan ve hizmet ettikleri kent birimi düzeyine göre farklı nitelikte düzenlenen yeşil alanlardır [2]. Kentsel yeşil alanlar, kullanıcıların sosyo-ekonomik özelliklerine göre şekillenen yeşil alan gereksinimlerine, işlevlerine ve etki alanlarına bağlı olarak dört grupta incelenebilir: Konut düzeyinde yeşil alanlar, Komşuluk ünitesi düzeyinde yeşil alanlar (toplu konut bahçeleri, çocuk oyun yerleri), * Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı

3 2 Mahalle ve Semt düzeyinde yeşil alanlar (mahalle ve semt parkları, spor alanları, meydanlar, okul bahçeleri), Kent düzeyinde yeşil alanlar (kent parkları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, yollar, yaya yolları, meydanlar, mezarlıklar). Kentsel yeşil alanların nüfus gereksinimlerini karşılayacak şekilde yüzölçüm olarak miktarlarının yanı sıra dağılımlarının yeterli, ulaşılabilirliklerin uygun ve içerdikleri donatıların da yeterli ve çağdaş öğelerle donatılması konularına da önem verilmelidir. 2. BİTKİSEL TASARIM Mekanı tanımlayan, mekanı oluşturan sınırlayıcı elemanlar (doğal, yapay)ile bunların biçimlenişidir. Sınırlayıcı elemanların (zemin, duvar, tavan) biçimi ve boyutları ile birlikte renk ve doku da mekan belirleyicinin özellikleridir. Ayrıca mekanda kullanıcıların yaşam biçim ve etkinliklerine olanak veren donatım elemanları bulunmaktadır. Bunların düzenlenişi, nitelik, yoğunluk ve görünümleri de mekanın tanımlanmasında rol oynarlar. Donatım elemanlarının kullanıcıların fizyolojik ölçülerine uygunluğunun yanı sıra malzeme, renk ve doku açısından söz konusu mekanın sınırlayıcı yüzeylerinin biçim, renk ve dokusu ile de uyumlu olması sağlanmalıdır. Çünkü tüm bu sıralananlar birlikte o mekanın niteliğini oluştururlar. Ayrıca o mekanı aydınlatan ışığın yön ve niteliği de yine mekanın niteliği üzerinde önemli bir etki yapmaktadır [3] (Fotoğraf 1,2). Bitkiler de mekanın niteliğini oluşturmada bazen sınırlayıcı elemanlar bazen de donatım elemanları olarak görev yapan objelerdir (Şekil 1). Kullanımlarında öncelikle ekolojik, daha sonra da fonksiyonel ve estetik yaklaşım uygulanmalıdır.

4 3 Fotoğraf 1: Su yüzeyi, su içi ve su kenarı bitkileri ile flamingo heykellerinin birlikteliğiyle oluşturulmuş bir tasarım [9]. Fotoğraf 2: İlan panosu, oturma elemanı ve aydınlatma elemanının malzeme, renk ve doku açısından uyumlandırıldığı, sade bir bitkisel bir tasarımın gerçekleştirildiği bir mekan örneği [9].

5 4 Şekil 1: Bitkisel Sınırlayıcı Elemanlar [4] Bitkisel tasarım, hem bilimsel ve sanatsal işlem hem de doğa olayıdır. Bilim ile sanat, insan ile doğa arasında en doğru, en etkili ve en devamlı ilişkiyi kurma işlemidir. Bitkisel tasarımda bitkiler, taban elemanı (zemin örtüsü - çim ve çayır alanlar, mevsimlik çiçekler), duvar elemanı (dikine alan bölücüler çalılar) ve tavan elemanı (ağaçlar) olarak grup şeklinde kullanımla, perdeleme, gölgeleme, manzaraya şekil verme, açık hava rekreasyonu için alan oluşturmak, erozyonu önlemek, mekana renk vermek gibi fonksiyonları üstlenirler [4] (Fotoğraf 3). Grup kullanımının yanı sıra bitkiler güzellik faktörü esas alınarak tek (soliter) olarak da kullanılmaktadır (Fotoğraf4). Burada bitki türü seçimi üzerinde estetik potansiyel etkili olmaktadır.

6 5 Fotoğraf 3: Kitle boşluk dengesi gözetilerek oluşturulmuş bir bitkisel tasarım [9] Fotoğraf 4: Yayaların bakış yönüne göre boyut hiyerarşisinin (çim-mevsimlik çiçekçalı-ağaç) sağlandığı bir bitkisel tasarım örneği [9].

7 6 3. KENTSEL YEŞİL ALANLARDA TEMEL BİTKİSEL TASARIM İLKELERİ Bu bölümde Belediyeler ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin çalışma alanları kapsamındaki kentsel yeşil alan birimlerine yönelik bitkisel tasarım ilkeleri belirtilmektedir Çocuk Bahçeleri-Çocuk Oyun Alanları Bitkisel materyal çocuk ölçeğine indirgeyerek seçilmeli ve düzenlenmelidir. Küçük boylu ağaç, ağaççık ve çalılar seçilmeli, çocukların üzerinde dolaşıp oynayabileceği, işlevsel çim alanlar düzenlenmelidir. Çiçek parterlerinin yerine çiçekli ağaç ve çalılar kullanılmalıdır. Zehirli meyve ve yaprakları olan, dikenli, kötü kokulu, alerji yapabilecek (iğde, kavak, porsuk, zakkum gibi) bitki türlerinden kaçınılmalıdır. Gözleyicilerin, yada ebeveynlerin görüş alanını engelleyecek, çocukların içine girip gizlenebileceği girift bitkisel düzenlemeler yapılmamalıdır. Süs Elması, Süs Kirazı, Erguvan gibi çiçekli küçük ağaçlar, Trabzon Hurması, Malta Eriği, Ayva gibi meyve ağaçları dikilerek kent ortamında büyüyen çocuğa heyecan verici ve öğretici bitkisel tasarımlar gerçekleştirilmelidir. Gölge verecek ağaççıklarla güneşli çim açıklıklar arasında bir denge oluşturulmalıdır. İğne yapraklı bitkiler, geniş yapraklı türlere oranla daha az kullanılmalıdır [2] Spor Alanları Hava, toz, gürültü kirliliğini önleyecek nitelikte bitkisel perdelemeler yapılmalıdır. Geniş yeşilliklere yer verilmeli, yapılacak bitkisel düzenleme getirilen aktivitelere ters düşmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Özellikle tenis kortlarının yakınında gölge yapacak büyük ağaçların kullanımından kaçınılmalıdır Mahalle Parkları Küçük parklar olan mahalle parklarında bitkisel tasarımda parkın çekiciliğini arttırmak için norm, form, tekstür, renk açısından ayrıntılı düzenlemeler yapılmalıdır. Yeşil alanların kent ekolojisine olan olumlu katkılarını sağlamak amacıyla kitleli bitkilendirmeler oluşturulmalıdır.

8 Semt Parkları Bu tür parklarda hem geniş yeşil açıklıklara hem de kitleli ağaçlık alanlara birlikte yer verilmelidir. Bitkisel tasarımda ana ilke, küçük ayrıntılar yerine renk, form, tekstür ve norm açısından parkın tümüne yönelik bir düzenleme olmalıdır Meydanlar Yoğun yaya ve taşıt trafiğinin olduğu bu alanlarda hassas bitkiler dikilmemeli, bitkiler yaya ulaşımını engelleyecek nitelikte olmamalıdır. Geniş taç oluşturan, sirkülasyonu yönlendirecek yukarıdan dallanan bitki türleri bitkisel tasarımda kullanılmalıdır. Bitkilerin uygunluğu, kirliliğe duyarlılığı ile teknik sorunlar da gözardı edilmemelidir [5] Mezarlıklar Yalnızca ölülerin gömüldüğü yerler olarak düşünülmemeli, bitkisel tasarımı bir park niteliğinde yapılmalıdır. Geniş yeşil alanlar içerisinde oluşturulmalı, gölge oluşturacak ağaçlıklara ve tarihi anlayışımıza uygun bitkisel düzenlemelere (mezar taşları ile uyumlu Ehrami Serviler gibi) yer verilmelidir. 4. BAZI BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM OLANAKLARI Bitkisel tasarım gerçekleştirilirken bitkilerin ekolojik özellikleri, peyzaj açısından önemleri ve peyzaj düzenlemelerinde kullanım yeri ile amaçlarının doğru seçimi konuları da büyük önem taşımaktadır. Nitekim İstanbul ve çevresinde yapılan peyzaj düzenlemelerinde bu konuları içeren çeşitli hatalar (Sarkık Sedirlerin otoyol bitkilendirmelerinde kullanımı, sarı ve gümüşi alacalı bitkilerle çit oluşturulması gibi) gözlenmektedir. Bitkisel tasarım çalışmalarına yönelik olarak özellikle İstanbul ve çevresindeki peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan bazı bitkilerin özellikleri ve kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede ayrıntılı olarak sunulmuştur [6;7;8] (Çizelge -1) (Fotoğraf 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).

9 8 Çizelge 1: Bitkilerin Özellikleri ve Kullanım Olanakları Latince İsim Takson İğne Yapraklı Ağaçlar Cedrus atlantica Glauca Cedrus deodora Pendula Cupressocyparis leylandii Cupressus arizonica Conica Cupressus macrocarpa Gold Crest Cupressus sempervirens Pyramidalis Türkçe İsim Yapraklılık Durumu Çiçek Açma Rengi Zamanı Mavi Sedir hy - - Kanaatkar Sarkık Sedir hy - - Kanaatkar Melez Servi hy - - Kanaatkar Mavi Servi hy - - Altuni Servi hy - - Ekolojik İstekleri Peyzaj Açısından Önemi Kullanım Yeri ve Amaçları Kirece dayanıklı, kanaatkar Soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıksız Ehrami Servi hy - - Kanaatkar Picea pungens Glauca Mavi Ladin hy - - Kanaatkar Pinus pinea Fıstık Çamı hy - - Taxus baccata Porsuk hy - - Thuja orientalis Pyramidalis Aurea Geniş Yapraklı Ağaçlar Acer platanoides Crimson King Güneşli alanlar, soğuğa duyarlı Gölgeye dayanıklı, kanaatkar Altuni Mazı hy - - Kanaatkar Çınar Yapraklı Kırmızı Akçaağaç Albizzia julibrissin Gülibrişim yy Betula pendula Youngii yy - - Kanaatkar Haziran- Ağustos Pembe - Kanaatkar, soğuğa dayanıklı Sarkık Huş yy - - Kanaatkar Dağınık piramit formlu, dekoratif, mavi yapraklı Sarkık formlu, koyu yeşil yapraklı Hızlı büyür, budanabilir, koyu yeşil yapraklı Konik formlu, mavi yapraklı Hızlı büyür, altuni sarı yapraklı Piramit formlu, koyu yeşil yapraklı Konik formlu, en güzel mavi renge sahip Pitoresk formlu, koyu yeşil yapraklı, Budanarak form verilebilir, yoğun koyu yeşil yapraklı kırmızı meyveleri dekoratif Konik formlu yoğun ve altuni sarı iğne yapraklı Kırmızı renkli yapraklı, yuvarlak tepe çatılı Zarif yapraklı, güzel ve kokulu çiçekli, dağınık tepeli Sarkı formlu, beyaz gövdeli, zarif yapraklı Soliter olarak, büyük alanlarda Soliter olarak Çit oluşturma, perdeleme Çit, grup oluşturma, perdeleme Grup oluşturma,vurgu amaçlı Çit, grup oluşturma, vurgu amaçlı Soliter olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Çit ve soliter olarak, kaya bahçeleri Soliter, saksı bitkisi olarak, grup oluşturmada Soliter yada yol ağacı olarak Soliter yada yol ağacı olarak, grup oluşturmak Soliter olarak

10 9 Çizelge 1 in devamı Latince İsim Takson Türkçe İsim Yapraklılık Durumu Cercis siliquastrum Erguvan yy Lagerstroemia indica Oya Ağacı yy Magnolia grandiflora Gallisoniensis Büyük Çiçekli Manolya yy Çiçek Açma Rengi Zamanı Nisan- Mayıs Temmuz- Ekim Haziran- Ağustos Koyu pembe Platanus acerifolia Londra Çınarı yy - - Prunus cerasifera Pissardi Robinia pseudoacacia Umbraculifera Ağaççık ve Çalılar Chamaecyparis lawsoniana Elwoodi Kırmızı Süs Eriği yy Nisan- Mayıs Pembe Beyaz Koyu pembe Top Akasya yy - - Yalancı Servi hy - - Ekolojik İstekleri Peyzaj Açısından Önemi Kullanım Yeri ve Amaçları Toprak açısından kanaatkar, güneşli alanlar Hava kirliliğine ve soğuğa dayanıklı Kireçsiz, hafif tekstürlü topraklar Toprak açısından kanaatkar, hava kirliliğine dayanıklı Güneşli alanlar, iyi drenajlı topraklar Kanaatkar, deniz etkisine dayanıklı Kireçsiz, iyi drenajlı topraklar Juniperus chinensis Çin Ardıcı hy - - Hızlı büyür kanaatkar Juniperus sabina Blue Danube Thuja occidentalis Danica Acer palmatum Atropurpureum Azalea japonica Sabin Ardıcı hy - - Kanaatkar Top Mazı hy - - Japon Akçaağacı Bahçe Açelyası yy - - hy Nisan- Mayıs Çeşitli Kanaatkar Kireçsiz iyi drenajlı topraklar, yavaş büyür Yarı gölge bitkisi, nemli, hafif tekstürlü, asitli topraklar Yapraklanmadan etkili çiçeklenme, siyah renkte gövde, dekoratif yapraklı Etkili çiçeklenme, dekoratif gövde kabuğu Etkili çiçeklenme, dekoratif tekstürlü ve formlu, budamaya dayanıklı Budamaya dayanıklı, hızlı büyür, ilginç kabuk tekstürlü Yapraklanmadan çiçeklenme, koyu kırmızı yapraklı Tepe tacı yuvarlak formlu, yoğun yapraklanma Mavi-gri yapraklı, sütun formlu Koyu yeşil yapraklı, yayılıcı formlu Mavi-gri yapraklı, yayılıcı formlu Koyu yeşil yapraklı, küresel formlu Kırmızı renkli, dekoratif ve zarif yapraklı Etkili çiçeklenme, dekoratif formlu Soliter ve yol ağacı olarak, grup oluşturmada Yol ağacı (dar caddelerde) olarak, grup oluşturmada Soliter olarak, grup oluşturmada Yol ağacı olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Yol ağacı olarak (dar caddelerde), grup oluşturmada Soliter olarak, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi olarak Eğimli alanlar, kaya bahçelerinde grup oluşturmada Eğimli alanlar, kaya bahçelerinde, yer örtücü olarak Kaya bahçelerinde soliter olarak Soliter olarak, kaya bahçelerinde Kaya bahçelerinde, yer örtücü olarak

11 10 Çizelge 1 in devamı Latince İsim Takson Türkçe İsim Yapraklılık Durumu Callistemon leavis Fırça Çalısı hy Camelia japonica Kamelya Hydrangea hortensis Ortanca yy hy Çiçek Açma Rengi Zamanı Haziran- Temmuz Kırmızı Eylül- Ekim Şubat- Çeşitli Nisan Temmuz- Ekim Çeşitli Ilex aquifolium Variegatum Çoban Püskülü hy - - Magnolia stellata Manolya yy Mart Beyaz Photinia x fraseri Red Robin Pittosporum tobira Nanum Alev Ağacı hy - - Bodur Pitosporum Rhododendron sp. Orman Gülü hy Rosmarinus officinalis Biberiye hy hy Mart- Nİsan Nisan- Mayıs Mart- Nisan Beyaz Çeşitli Mavi Ekolojik İstekleri Peyzaj Açısından Önemi Kullanım Yeri ve Amaçları Kanaatkar, soğuğa duyarlı Gölge bitkisi, asitli toprak Besince zengin toprak, gölge, yarı gölge bitkisi Yavaş büyür, kanaatkar, budamaya dayanıklı Güneşli alanlar, kireçsiz topraklar Kanaatkar, güneşli alanlar Kanaatkar, deniz etkisine dayanıklı Asitli toprak, ayrı gölge alanlar Güneşli alanlar, deniz etkisine ve budamaya dayanıklı Yılda iki kez ve etkili çiçeklenme Etkili çiçeklenme, parlak koyu yeşil yapraklanma Etkili çiçeklenme Beyaz alacalı dekoratif yapraklı, kırmızı meyvalı Yapraklanmadan çiçeklenme Yeni çıkan yapraklar kırmızı, yazın morumsu, kışın yeşil renkte Güzel kokulu çiçekli, dekoratif formlu Etkili çiçeklenme, koyu yeşil yapraklanma Etkili çiçeklenme, yoğun yapraklı Soliter olarak, grup oluşturmada Soliter olarak, grup oluşturmada, saksı bitkisi olarak Su kenarlarında, grup oluşturmada, saksı bitkisi olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Soliter olarak, grup oluşturmada Soliter olarak grup oluşturmada, çit oluşturmada Grup oluşturmada, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi olarak Soliter olarak, grup oluşturmada Grup oluşturmada, yerörtücü olarak, kaya bahçelerinde, saksı bitkisi olarak

12 11 Fotoğraf 5: Cedrus atlantica Glauca Fotoğraf 6: Cupressocyparis leylandii

13 12 Fotoğraf 7: Picea pungens Glauca Fotoğraf 8: Thuja orientalis Pyramidalis Aurea

14 13 Fotoğraf 9: Cercis siliquastrum Fotoğraf 10: Lagerstroemia indica

15 14 Fotoğraf 11: Magnaolia grandiflora Fotoğraf 12: Acer palmatum Atropurpureum"

16 15 Fotoğraf 13: Juniperus chinensis Fotoğraf 14: Hydrangea hortensis

17 16 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılacak bitkisel tasarım gerek kentsel yeşil alan birimine gerekse getirilecek fonksiyon alanlarına ters düşmeyecek nitelikte gerçekleştirilmelidir. Bitki türlerinin seçiminde dikkatli davranılmalı, bakımı kolay bitkilere daha fazla yer verilmelidir. Fonksiyonel ve görsel yeşil alanlar oluşturulmalı, büyük kitleli yoğunluklarla geniş çim alanlar arasında denge sağlanmalıdır. Koruma ve bakım konularına da en az yeni bitkilendirme çalışmaları yapmak düşüncesi kadar önem verilmelidir. KAYNAKLAR 1. YILDIZCI A.C., 1982: Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 2. AKDOĞAN, G., 1984: Doğa Düzenleme Ders Notları. Y.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve bölge Planlama Bölümü Baskı İşliği, İstanbul. 3. ALTAN, İ., 1992: Mimarlıkta Mekan Kavramı, Mimarlık ve Şehircilikte Mekan. Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık Mat. San. A.Ş., İstanbul. 4. YILDIZCI A.C., 1988: Bitkisel Tasarım. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Atlas Ofset, İstanbul. 5. ALTINÇEKİÇ, S., 2005: İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul. 6. BRICKEEL, C., 1995: Plants&Flowers, Gardener s Encyclopedia. The Royal Horticultural Society, Darling Kindersley Limited, London. 7. ALTINÇEKİÇ, H., 2001: İtalya dan İthal Edilen Bazı Bitkilerin İstanbul daki Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanım Olanakları. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 11, Font Ajans, Ankara. 8. ANONYMOUS, 2003: Il Mille piante, guida alle piante dei vivai daitalia. Editrice Maxi srl, Pistoia, Italy. 9. ÖZTAN, Y., 2004: Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı. Tisamat Basım Sanayi, Ankara.

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 3-TASARIM BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI a) Ömürlerine

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir.

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir. BĠTKĠ SATIN ALINACAKTIR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir.

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir. BERBERİDACEAE FAMİLYASI A. BERBERİS KADIN TUZLUĞU Herdemyeşil ya da yaprak döken türleri bulunan Berberislerin genellikle sürgünleri dikenlidir. Yaprak boyu, şekli vb. türlere göre değişiklik gösterir.

Detaylı

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya)

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 1. YAPRAĞINI DÖKEN AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR 1.1. Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası) 1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) 353 BAHÇIVANLIK EL KİTABI 1.3. Acer campestre

Detaylı

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.)

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.) İBRELİLER (BOY CM.) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ardıç Altuni (50-75 cm) - 8,00 Çam Fıstık (50-100 cm) 3,00 5,00 Çam Fıstık (100-150 cm) 5,00 8,00 Çam Fıstık (150-200 cm) - 10,00 Çam Fıstık

Detaylı

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin)

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Picea (Ladin) 1 Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO 19.12.2012 Picea (Ladin) 2 Picea (Ladin)

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım Bitkisel Tasarım -1 Bitkisel Tasarım Belirli bir amaç, mekan ve zaman birimi için gerekli olan bitki materyalinin seçimi, düzenlenmesi ve bakımını kapsayan bir işlemler dizisidir. Đnsan ile doğa ve sanat

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME 1. Yapılacak İş : Konak Belediyesi sınırları içindeki park ve yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere muhtelif türlerden ağaç,çalı, yer örtücü ve mevsimlik çiçek alınması işi. 2.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 18.04.2016

Detaylı

Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki Bitkilerin Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi *

Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki Bitkilerin Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 270-277 Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki in Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi * Engin EROĞLU 1 Güniz AKINCI KESİM 1 Haldun

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi YerleĢke Bilgi Sisteminin OluĢturulması

Namık Kemal Üniversitesi YerleĢke Bilgi Sisteminin OluĢturulması Namık Kemal Üniversitesi YerleĢke Bilgi Sisteminin OluĢturulması M. Özyavuz E. E. ġiģman A. B. Korkut Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ Günümüzde Coğrafi bilgi

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ PEYZAJ TASARIMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ PEYZAJ TASARIMI ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 6 Sayı/No.13 (2016): 109-119 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ PEYZAJ TASARIMI Banu Karaşah 1*, E. Seda Arslan Muhacir 1, Derya Sarı 1, Yasin K.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 04.05.2015

Detaylı

ÇOBAN Fiday Yönetim Kurulu Başkanı

ÇOBAN Fiday Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA ÇOBAN Fiday Yönetim Kurulu Başkanı Ödemiş FİDAY Süs Bitkileri ve Fidancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. adıyla Kasım 2010 da kurulmuş olan şirketimizin ortaklarının hepsi de süs bitkileri sektöründe

Detaylı

YAPRAK ÖZELLİĞİ OLAN PERENNİALLER

YAPRAK ÖZELLİĞİ OLAN PERENNİALLER YAPRAK ÖZELLİĞİ OLAN PERENNİALLER Ajuga (Mayasıl Otu) Latince Adı:Ajuga Türkçe Adı: Mayasıl Otu Familya: Lamiaceae Orjini: Avrupa kökenli olup ülkemizde de 11 türü doğal Büyüme Şekli: 15-20x60-120 cm.

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar)

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar) Herdem yeşil. Monoik veye dioik Ağaç veya dipten itibaren yoğun dallı çalı Kabuk: Yaşlı fertlerinde şeritler halinde boyuna çatlaklı, kırmızımtrak veya gri kahverengindedir. Tomurcuklar: Çıplaktır. (J.drupacea

Detaylı

YENİŞEHİR FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015)

YENİŞEHİR FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015) Sıra No Türkçe Adı Latince Adı Orijini Yaş Ambalaj Hacim Boy Çevre Fiyat Kdv 1 Ahlat Pyrus elaeagrifolia 2 Ahlat Pyrus elaeagrifolia 3 Akçaağaç(Çınar Yapraklı) Acer platanoides 4 Akçaağaç(Çınar Yapraklı)

Detaylı

GENUS: LARİX (MELEZLER)

GENUS: LARİX (MELEZLER) Bitki tanıma I 1 GENUS: LARİX (MELEZLER) Kışın yaprak dökerler. Dallar gövdeye dağınık dizilir. Uzun ve kısa sürgünleri vardır. İğne yapraklar uzun sürgünlerde tek tek bulunur. Kısa sürgünlerde çoğu bir

Detaylı

Ürün Kataloğu Benz nl k Mevk Karadoğan Mahalles No: 19 ÖDEMİŞ / İZMİR - TÜRKİYE Tel.-Faks: Gsm:

Ürün Kataloğu Benz nl k Mevk Karadoğan Mahalles No: 19 ÖDEMİŞ / İZMİR - TÜRKİYE Tel.-Faks: Gsm: Ürün Kataloğu Benz nl k Mevk Karadoğan Mahalles No: 19 ÖDEMİŞ / İZMİR - TÜRKİYE Tel.-Faks: +90 232 548 47 47 - Gsm: +90 532 673 87 32 - +90 532 735 93 12 msbotan k@gma l.com MS Botanik, sektöründeki

Detaylı

BİNGÖL KENTİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ. Güzin TUTAL. Yüksek Lisans Tezi. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

BİNGÖL KENTİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ. Güzin TUTAL. Yüksek Lisans Tezi. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı BİNGÖL KENTİNDE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ Güzin TUTAL Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Muharrem Ergun 2015 Her hakkı saklıdır T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK- FONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ

NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK- FONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ Research Article Araştırma Makalesi Journal of Bartın Faculty of Forestry 2016, 18(1): 57-71 Bartın Orman Fakültesi Dergisi ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK-

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tarih : 11.01.2017 Sayı : 2017/0007 İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NE İTİRAZ EDEN : Adı ya da unvanı : T.M.M.O.B ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Adresi : Mecidiyeköy Mah. Büyükdere

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

Bir ÖMÜR Boyu BERABER

Bir ÖMÜR Boyu BERABER Bir ÖMÜR Boyu BERABER www.westtownankara.com Gerçek Yaşamdan İlham Aldık ŞEHRİN BATISINDA YÜKSELİYORUZ... Mükemmel yaratılmış bu dünya da bugüne kadar yaşadıklarınızı güzel bir hatıra olarak geride bırakın,

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU) PEYZAJ RAPORU

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU) PEYZAJ RAPORU 7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU) PEYZAJ RAPORU İÇİNDEKİLER GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU)... 3 GENEL PEYZAJ

Detaylı

Açık-Yeşil Alanlarda Dış Mekân Süs Bitkilerinin Önemi ve Yaşam Kalitesine Etkisi; Tokat Kenti Örneği

Açık-Yeşil Alanlarda Dış Mekân Süs Bitkilerinin Önemi ve Yaşam Kalitesine Etkisi; Tokat Kenti Örneği Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Kübra YAZICI 1 Bahriye GÜLGÜN ASLAN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 60250, Tokat / Türkiye 2 Ege Üniversitesi,

Detaylı

Bitki Bilimi. Dikim Tekniği

Bitki Bilimi. Dikim Tekniği Bitki Bilimi Dikim Tekniği Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Peyzaj planlama ve çevre düzenleme çalışmaları ile iç mekanda bitkileri estetik ve fonksiyonel

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 16.03.2015

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

BURSA FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015)

BURSA FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015) Sıra No Türkçe Adı Latince Adı Orijini Yaş Ambalaj Hacim Boy Çevre Fiyat Kdv TTS 4441 (Bursa Orman İşletme 1 Acem Borusu Bignonia radicans(campsis radicans) 1+1 Kaplı 1,4-4 - - 1,50 +KDV 2 Acem Borusu

Detaylı

BİTKİSEL TASARIMIN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

BİTKİSEL TASARIMIN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ Yayın bilgisi (Reference information): Sağlık A., Erduran F., Sağlık E., "Bitkisel Tasarımın Karayolu Trafik Güvenliğinde Önemi: Çanakkale Örneği", 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye,

Detaylı

BAHÇİVAN BURHAN KARAGOZ TEL: 0555 763 35 49

BAHÇİVAN BURHAN KARAGOZ TEL: 0555 763 35 49 1. DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ 1.1. Genel Özellikleri 1.1.1. Tanımı Hızlı kentleşmeyle doğadan uzaklaşan ve yeşile olan özlemini yapay yollardan gidermeye çalışan insanoğlu, doğayı bulunduğu çevreye taşımak için

Detaylı

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı BAHÇE PLANI VE BİTKİLENDİRME PROGRAMI Bahçe

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.05.2014

Detaylı

Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir.

Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir. AECHMEA Kullanılışı: Güzel çiçekli, dekoratif yapraklı bir bitkidir. Toprak: Humusça zengin yada topraksız karışım uygundur. Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir. Sulama:

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Ağaç Ağaççık ve Çalı Türlerinde BUDAMA TEKNİKLERİ

Ağaç Ağaççık ve Çalı Türlerinde BUDAMA TEKNİKLERİ Ağaç Ağaççık ve Çalı Türlerinde BUDAMA TEKNİKLERİ Prof. Dr. İbrahim TURNA KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon Kentsel Alanlarda Budama Teknikleri Bitki kültürlerinde uygulanan budama

Detaylı

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü KENT AÇIK ALAN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR ELEMAN; KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DIŞ MEKANLARI Çiğdem KAPTAN AYHAN *1, Abdullah KELKİT *, Füsun ERDURAN * * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

PEYZAJ -1 DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

PEYZAJ -1 DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler PEYZAJ -1 DERSİ Dersin Modülleri Bahçe Düzenleme (Peyzaj) Açık Tohumlu Bitkiler Diğer Açık Tohumlular Kapalı Tohumlu Bitkiler Pinaceae Familyası Taxodiaceae Familyası Cupressaceae Familyası Süs Ağaçları

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç. Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı BİTKİ FORMU Bitki Formu. Bir bitkinin ya da

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

Kullandığımız çim tohumu karışımlarında yer alan türler ve özellikleri:

Kullandığımız çim tohumu karışımlarında yer alan türler ve özellikleri: Kullandığımız çim tohumu karışımlarında yer alan türler ve özellikleri: Karışımlarda kullandığımız türlerin karakteristik özellikleri ve avantajları kısaca burada açıklanmıştır. Karışımlarımız Genel olarak:

Detaylı

MİMARİ TASARIM RAPORU

MİMARİ TASARIM RAPORU MİMARİ TASARIM RAPORU Bir şeyi her zaman sonraki daha geniş bağlamı içinde düşünerek tasarlayın. İskemleyi odanın içinde, odayı evin içinde, evi çevrenin içinde, çevreyi de kent planının içinde. Eliel

Detaylı

ANNUEL BİTKİLERİN AVANTAJLARI

ANNUEL BİTKİLERİN AVANTAJLARI Ucuzdurlar. ANNUEL BİTKİLERİN AVANTAJLARI Olgun bitkiler çiçekli durumlarıyla satılırlar. Çiçeklenme süreleri mevsim boyunca devam eder. Bol sayıda çiçek verirler. Sahadan uzaklaştırılması kolaydır. Dayanıklıdırlar.

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Bitkisel Tasarımı ve Uygulaması *

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Bitkisel Tasarımı ve Uygulaması * Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 279-293, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM

ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM Gölbaşı, Ankara iline bağlı ilçedir. Şehir merkezine olan uzaklığı 20 km dir. İç Anadolu platosu üzerine kurulmuştur. Doğusunda Bala, batısında Yenimahalle, güneyinde Haymana,

Detaylı

Prunus spinosa L. (Çakal Eriği) nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları

Prunus spinosa L. (Çakal Eriği) nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 1-7 Prunus spinosa L. (Çakal Eriği) nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları Serkan Özer Ömer Atabeyoğlu Murat Zengin Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

Hacim (Lt.) Boy (cm) - Saksılı 4, , Saksılı 11, ,00 - Ç.K ,00

Hacim (Lt.) Boy (cm) - Saksılı 4, , Saksılı 11, ,00 - Ç.K ,00 LÜLEBURGAZ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FİDAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ Türkçe Adı Latince Adı Yaş Ambalaj şekli Hacim (Lt.) Boy (cm) Çevre (cm) Satış Fiyatı (TL.) KDV Adaçayı Salvia officinalis 1+1 Kaplı

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

SULTANAHMET MEYDANI VE BİR TASARIM ELEMANI OLARAK SU

SULTANAHMET MEYDANI VE BİR TASARIM ELEMANI OLARAK SU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 17, Sayfa (25-38) SULTANAHMET MEYDANI VE BİR TASARIM ELEMANI OLARAK SU Yıldız AKSOY İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yildizaksoy@aydin.edu.tr

Detaylı

Latince Adı: Ocimum Türkçe Adı: Fesleğen

Latince Adı: Ocimum Türkçe Adı: Fesleğen MUTFAK BİTKİLERİ Ocimum Fesleğen Latince Adı: Ocimum Türkçe Adı: Fesleğen Familya: Lamiaceae Orjini: Yunanistan Büyüme Şekli: 12 x 36 cm Büyümesi: orta derecede büyüme gösterir. Yapraklar: karışıklı, dar,

Detaylı

Kastamonu Kent Merkezindeki Kamusal Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma

Kastamonu Kent Merkezindeki Kamusal Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 13 (1): 153-163 Kastamonu Kent Merkezindeki Kamusal Açık Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma * Çiğdem SAKICI 1, Hilal KARAKAŞ

Detaylı

Latince Adı: Carex Türkçe Adı: Ayak Otu

Latince Adı: Carex Türkçe Adı: Ayak Otu SÜS GRAMİNELERİ Carex Ayak Otu Familya: Cyperaceae Orjini: Tropikal Amerika Büyüme Şekli: 10-60 x 15-45 cm. Büyümesi: Orta hızda büyüme yapar. Yapraklar: Dipteki asıl yapraklar otumsu ve demetler halinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

BARTIN KENTİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BARTIN KENTİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ZKÜ artın Orman Fakültesi Dergisi ARTIN KENTİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN İTKİ MATERYALİ ÜZERİNE İR ARAŞTIRMA urçin EKİCİ, Metin SARIAŞ artın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ölümü, 00 artın

Detaylı

küçük ağaç veya büyük çalılardır, yapraklar 4-6 cm ve dökülür. Şubat ayında yapraklanmadan çiçek açarlar. Çiçekler beyaz renkte Meyve 2-3 cm çapında

küçük ağaç veya büyük çalılardır, yapraklar 4-6 cm ve dökülür. Şubat ayında yapraklanmadan çiçek açarlar. Çiçekler beyaz renkte Meyve 2-3 cm çapında ÇALILAR Prunus divaricata Kiraz Eriği Prunus divaricata Kiraz Eriği küçük ağaç veya büyük çalılardır, yapraklar 4-6 cm ve dökülür. Şubat ayında yapraklanmadan çiçek açarlar. Çiçekler beyaz renkte Meyve

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

6. familya. Campanulaceae (çançiçeğigiller)

6. familya. Campanulaceae (çançiçeğigiller) BİTKİ TANIMA III 6. familya Campanulaceae (çançiçeğigiller) özellikleri Genelde otsu, çalı veya ağaç formundadır Birçoğunda süt boruları bulunur Yapraklar almaçlı veya karşılıklı dizilişlidir Çiçekler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI. SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta

KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI. SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 28 KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI İsmail DUTKUNER Murat AKTEN SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta

Detaylı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı Bitki Materyali-I: Gymnospermae Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı nurgulk@istanbul.edu.tr BİTKİLER ALEMİ CORMOPHYTA (GÖVDELİ BİTKİLER) THALLOPHYTA (GÖVDESİZ BİTLİLER) Pteridophyta

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

Bitkilendirme Tasarımı. Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER

Bitkilendirme Tasarımı. Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER Bitkilendirme Tasarımı Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER Estetiğin Kaynağı Bir tasarımın güzel bir tasarım olup olmadığı hakkında kişilerin nasıl karar verdiklerinin bilinmesi, tasarım

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE II

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE II KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE II KONU : Verilen plan sınırları içinde Trabzon ili Gölçayır mahallesinde mevcutda olan konut (tek konut) yakın çevresinin

Detaylı

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV KONU: Verilen plan sınırları içinde Trabzon ili kent merkezinde eski adıyla Karagöz Meydanı olarak anılan (şu anda

Detaylı