BLGM423 Gömülü Sistem Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLGM423 Gömülü Sistem Tasarımı"

Transkript

1 1 BLGM423 Gömülü Sistem Tasarımı İkinci Çalışma Sayısal giriş ucunun çeşitli konum ve hareketlerini algılama Bu çalışmada tipik bir anahtara bağlanmış olarak kullanılan sayısal giriş ucundaki konum ve değişimleri algılayacağız. Bir anahtarın bir giriş ucuna bağlanması SPST (tek kutup tek atım) anahtar ve buton anahtar iki uçlu elle-anahtarlama elemanlarıdır. Bir SPST anahtarı ya da butonu işlemcinin giriş ucuna bağlarken kullanılan iki yaygın yöntemden birincisi anahtarın bir ucunu port girişine diğer ucunu toprağa bağlamaktır. Bu durumda anahtar devreyi kapatınca port girişi sıfır okur. Anahtar devreyi açınca 1 port girişindeki gerilimin yükselebilmesi için port girişinden kaynak gerilimine uygun değerde bir direnç (örneğin 10kOhm) yerleştirilir. Diğer yöntemde ise, anahtarın bir ucu port girişine, öbür ucu kaynak gerilimine bağlanır. Bu durumda anahtar devresi kapalıyken port ucundaki gerilim yüksektir ve porttan 1 okunur. Portun anahtar açıldığında sıfır okumasına sağlamak üzere de giriş ucu uygun bir dirençle (10k civarı) topraklanır. Bir ucu toprakta olan anahtar, devreden uzakta bile olsa bağlantı hatlarının biri toprakta olduğundan devreye ilettiği gürültü bir ucu gerilim kaynağında olma durumuna nazaran daha azdır. Biz devrelerimizde özel bir neden yoksa ucu topraklanmış anahtarları tercih edeceğiz. Anahtar durumunu ve değişimini okuma Diyelim ki diğer ucu toprağa bağlı bir anahtarı işlemcinin portlarından birine bağladık ve gömülü sistemimizin zaman tabanında düzenli olarak okuyup anahtarın çeşitli durumları ve bu durumlardaki değişimleri algılayarak gereken işleri yapmak istiyoruz. Öncelikle algılayabileceğimiz durumlarla tanışalım. Yazdığımız kod, anahtara daha ana döngüye girmeden bakıyorsa daha sonra açıp kapamanın çalışmaya etkisi olmaz. Bu kullanımı anahtar 0. dereceden algılanıyor olarak niteleyebiliriz. Gömülü sistem kodu anahtarın durumuna ana döngü içinde her gerektiğinde bakıyorsa, ve her seferinde açık ya da kapalı olmasına göre gereken işleri yapıyorsa bu kullanımı 1. dereceden algı olarak niteleyebiliriz. Anahtarın yalnızca açık ya da kapalı olmasına göre değil, açıktan kapalıya ya da kapalıdan açığa durum değiştirdiğinde gereken işleri yapmak üzere kullanılması tipik 2. dereceden algı olarak nitelenebilir.

2 2 Daha üst dereceden algıya, örneğin 3. dereceye örnek olarak anahtarın kapalı kaldığı süreyi de sayıp, anahtar açıldığında, mesela kapalı kaldığı süre 3 saniyeyi geçmemiş ise yapılmasını örnek verebiliriz. Böyle bir düğme yanlışlıkla basıldığında biraz uzun basılı tutarak işin iptal edilmesini, ya da farklı süreler için farklı işler yapılmasını sağlayabilir. Bu çalışmada bir port giriş ucuna bağlı bir buton anahtarın birinci, ikinci ve üçüncü derecede algılanmasına örnekler vereceğiz. Kullanacağımız devre Birinci bölüm sonunda oluşturduğumuz devreyi bu çalışmada kullanmaya devam edeceğiz. Anahtarın çeşitli durumlarını veya hareketlerini algıladığımızda yapılacak iş olarak bir sayıyı arttıracağız, ve sayıyı her döngüde PORTCden çıkaracağız. Birinci Bölüm: 1. dereceden anahtar koşulu algısı Bu çalışmanın amacı, BT1 ve BT2 butonlarından 1- BT1 basılı (kapalı devre) olduğu sürece sayi yı her döngüde arttırmak, 2- BT2 bırakılmış (açık devre) olduğu sürece sayi yı her döngüde arttırmak, ve her döngü sonunda sayıyı RC0... RC7 çıkış portu uçlarından çıkararak görebilmemizi sağlamaktır. Kodda yapılması gereken işleri şöyle sayabiliriz. i. BT1 ve BT2 nin durumuna bağlı olarak arttırılacak sayi ile, yakıp söndüreceğimiz LED gösterge için yaksondursayac ı tanımla (Satır- 7) ii. ana döngünün zaman tabanı için sure adlı sayacı tanımla (satır-8) iii. yaksondur() prosedürünü tanımla (satır 9-12) iv. Ana programda giriş çıkışları yapılandır (satır 14-18)

3 3 v. Ana döngüye girmeden yaksondursayac ve sayiyı sıfırla Ana döngüde vi. vii. viii. ix. BT1 basılıysa sayıyı arttır (satır-21). BT2 bırakılmışsa sayıyı arttır (satır-22) Sayiyı PORTC ye yolla. yaksondur() prosedürünü çağırıp LED i yak. x. 0.1 saniye bekle ve ana döngüyü tekrarla Bu işleri yapan aşağıdaki C programını D2A.C adıyla yazıp derleyebiliriz. 1. // LED durum gostergesi 2. // Amac: BT1 ve BT2 yi 3. // 1.Basılı durumda sayıyı arttırmak uzere 4. // 2.Tam basildigi anda sayiyi arttirmak uzere 5. // kullanmak ve sayıyı C portundan cıkarmak 6. // 7. char yaksondursayac,sayi; 8. int16 sure; 9. void yaksondur(void){ 10. if(yaksondursayac==0) PORTB.0=0; // LED yandi 11. else PORTB.0=1; 12. yaksondursayac++; if(yaksondursayac>9) yaksondursayac=0;} 13. void main(void){ 14. //Yapilandirma 15. TRISB.0=0; // RB0'i cikis yaptik 16. TRISB.1=1; // RB1'i giris yaptik 17. TRISB.2=1; // RB2'i giris yaptik 18. TRISC=0; // RC portu cikis oldu 19. yaksondursayac=0; sayi=0; 20. do{ 21. if(!portb.1){sayi++;}//bt1 basiliysa sayi artti 22. if(portb.2){++sayi;} //BT2 basili degilse sayi artar 23. PORTC=sayi; 24. yaksondur(); 25. sure=14285; do{}while(--sure);// 0.1 saniye bekle 26. }while(1); 27. } Hex kodunu ISISteki devrede çalıştırmadan önce işlemcimizin osilatör frekansının 4MHz, watchdog timer seçeneği off olmalı, program koduna D2A.hex ı bağlamalıyız. ISIS simulasyonu penceredeki görsel durumu her 50ms de bir güncellediğinden 10 ms de bir artan sayaç ve port çıkışı ekranda dört-beş artışa neden olur. Düğmeler basılı ve bırakılmışken PORTC çıkışındaki artışları daha kolay gözlemek üzere işlemcinin hızını 10 kez düşürebiliriz. Bunun için işlemcinin properties penceresinde osilator frekansı kutusuna 0.4MHz yazmamız yeterlidir. Böylece döngüdeki kod, butonu saniyede bir kez okuyup gereğini yapacaktır. İkinci Bölüm: 2. dereceden anahtar koşulu algısı Bu çalışmanın amacı, sayıyı BT1 ve BT2 butonlarından 1- BT1 basıldığı an (eskiden açık devreyken son okunuşta kapalı devre olduğunda) arttırmak,

4 4 2- BT2 bırakıldığı an (eskiden kapalı devreyken son okunuşta açık devre) olduğunda) arttırmak, ve her döngü sonunda sayıyı RC0... RC7 çıkış portu uçlarından çıkararak görebilmemizi sağlamaktır. Kodda yapılması gereken değişiklikleri şöyle sayabiliriz. 1- Anahtar durum değişikliğini algılamak için anahtarın hem önceki hem de son okunan durumuna bakmamız gerekir. Önceki durumu için eskiport, son durumu için yeniport adında iki yeni değişken kullanacağız. 2- Ana döngüye girmeden yeniportun değerini PORTB den okuyarak başlatacağız. 3- Döngünün başında yeniport u eskiport a aktarıp PORTB yi eskiport a okuyacağız (satır 21). 4- BT1 in basıldığı an eskiportun bit-1i 1 ve hem de yeniportun bit-1i 0 okunur. Bu koşul sağlanırsa sayi yı bir arttıracağız (satır 22-23). 5- BT2 nin bırakıldığı an için eskiportun bit-2 si 0, yeniport un bit-2si 1 olduğunda sayiyı arttıracağız (satır 24-25). Programı D2B.C dosyasına yazıp derlediğimiz D2B.hex dosyasını işlemciye bağlamalıyız. İşlemcinin watchdog timer opsiyonu off olmalıdır. 1- // LED durum gostergesi 2- // Amac: BT1 ve BT2yi 3- // 3.Basildigi anda sayiyi arttirmak uzere 4- // 2.Birakildigi anda sayuyu artturmak uzere 5- // kullanmak ve C portundan cikarmak 6- // 7- char yaksondursayac,sayi,eskiport,yeniport; 8- int16 sure; 9- void yaksondur(void){ 10- if(yaksondursayac==0) PORTB.0=0; // LED yandi 11- else PORTB.0=1; 12- yaksondursayac++; if(yaksondursayac>9) yaksondursayac=0;} 13- void main(void){ 14- //Yapilandirma 15- TRISB.0=0; // RB0'i cikis yaptik 16- TRISB.1=1; // RB1'i giris yaptik 17- TRISB.2=1; // RB2'i giris yaptik 18- TRISC=0; // RC portu cikis oldu 19- yaksondursayac=0; sayi=0; yeniport=portb; 20- do{ 21- eskiport=yeniport; yeniport=portb; 22- if(!yeniport.1 && eskiport.1) 23- {sayi++;}//bt1 basildigi anda sayi artti 24- if(yeniport.2 &&!eskiport.2) 25- {++sayi;}//bt2 basili degilse sayi artar 26- PORTC=sayi; 27- yaksondur(); 28- sure=14285; do{}while(--sure);// 0.1 saniye bekle 29- }while(1); 30- }

5 5 Üçüncü Bölüm: 3. dereceden anahtar koşulu algısı Bu çalışmanın amacı, BT1 butonu bırakıldığı an, eğer üç saniyeden az basıldıysa sayiyı arttırmak, üç saniyeyi geçtiyse sayıyı arttırmamaktır. Ayrıca her döngü sonunda sayıyı RC0... RC7 çıkış portu uçlarından çıkararak görebilmemizi sağlayacağız. Kodda yapılması gereken değişiklikleri şöyle sayabiliriz. 1- Anahtar durum değişikliğini algılamak için eskiport ve yeniport değişkenlerinin yanı sıra basılı kaldığı üç saniye süreyi sayacak ucsan değişkenine ihtiyaç var. 2- Ana döngüye girmeden yeniportun değerini PORTB den okuyarak başlatacağız. 3- Döngünün başında yeniportu eskiport a aktarıp PORTB yi eskiport a okuyacağız (satır 21). 4- BT1 in basıldığı an uçsanı sıfırlayacağız (satır 22-23). 5- BT1 basıldığı sürece ücsanı arttırıp 0.1 saniyeleri sayacağız (satır 24). 6- BT1 bırakıldığında an uçsan<30 ise sayiyı arttıracağız (satır 22-23). Programı D2C.C dosyasına yazıp derleyince oluşan D2C.hex dosyasını işlemciye program kodu olarak tanıtmalıyız. 1- // LED durum gostergesi 2- // Amac: BT1 ve BT2yi 3- // 5. Birakildigi anda sayiyi arttirmak uzere 4- // ama 3 saniye gecerse arttirmamak uzere 5- // kullanmak ve C portundan cikarmak 6- // 7- char yaksondursayac,sayi,eskiport,yeniport,ucsan; 8- int16 sure; 9- void yaksondur(void){ 10- if(yaksondursayac==0) PORTB.0=0; // LED yandi 11- else PORTB.0=1; 12- yaksondursayac++; if(yaksondursayac>9) yaksondursayac=0;} 13- void main(void){ 14- //Yapilandirma 15- TRISB.0=0; // RB0'i cikis yaptik 16- TRISB.1=1; // RB1'i giris yaptik 17- TRISB.2=1; // RB2'i giris yaptik 18- TRISC=0; // RC portu cikis oldu 19- yaksondursayac=0; sayi=0; eskiport=portb; 20- do{ 21- eskiport=yeniport; yeniport=portb; 22- if(!yeniport.1 && eskiport.1) 23- {ucsan=0;}//bt1 basildigi anda ucsani saymaya basla 24- if(!yeniport.1) ucsan++; // basiliysa ucsani arttir 25- if(yeniport.1 &&!eskiport.1)//bt1 birakilinca 26- {if(ucsan<30)++sayi;} // hem de ucsan<30 ise sayiyi arttir 27- PORTC=sayi; 28- yaksondur(); 29- sure=14285; do{}while(--sure);// 0.1 saniye bekle 30- }while(1); 31- }

6 6 Deney Sonrası Raporu Deney sonunda kalan sürede programı aşağıdaki işleri yapacak biçime getirmeniz istenecektir. 1- Raporunuza BLGM423 Deney 2 Raporu başlığını, ve hemen aşağısına Hazırlayan: satırında adınız, soyadınız ve öğrenci numaranızı yazın. 2- Son programa gerekli değişiklikleri yaparak oluşturacağınız D2D.C programına BT1 butonu bırakılınca sayiya char olarak tanımlı ve içinde 1 olan artis değerinin eklenmesini sağlayın. Eğer buton bırakıldığında 3 sanıyeden uzun basılmışsa, sayıya artısı eklemek yerine artıs=-artıs yapın ki artısın değeri 1 ise -1, -1 ise 1 olsun. Böylece bir düğmeyle sayıyı hem arttırmak hem de azaltmak mümkün olsun. Program başlığı altında programınızı ve Test Prosedürü başlığı altında devrenin nasıl test edilebileceğini raporunuza yazın. Raporunuza bu deneyden öğrendiklerinizi belirten bir sonuç bölümü yazın ve adresine deneyin yapıldığı gün içinde yollayın.

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI RVS DEVREYE 07.Mart.2013 ALMA KİTABI İçindekiler Menülere erişim.... 1 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 3 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 3 Gün, zaman saati ayarı. 3 Operatör

Detaylı

Adwords Başvurusu yapmak

Adwords Başvurusu yapmak Google internete giren herkesin çok yakından tanıdığı bir sitedir. Ancak insanların çok büyük bir çoğunluğu Google ın sadece arama motoru özelliğini kullanır, çoğu ücretsiz olan diğer hizmetlerinden haberleri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip!

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! 1 Başlarken MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! MSP-EXP430F5529LP (ya da F5529 LaunchPad ), MSP430F5529 USB mikro denetleyici için masrafsız ve sade bir geliştirme setidir.

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

AC VEKTÖR MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜŞTERİYE NOTLAR...4 2.MÜŞTERİYE UYARILAR...5 3. GENEL BİLGİLER...6 3.1.ÖZET VERİLER...7 3.1.1.SÜRÜCÜ...7 3.1.2.PANEL...7 3.1.3.HIZ

Detaylı

Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi YENİ. Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu Hunter Uzaktan Kumanda ve Solar Sync İle Uyum RUN

Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi YENİ. Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu Hunter Uzaktan Kumanda ve Solar Sync İle Uyum RUN SYSTEM OFF CURRENT TIME/DAY MANUAL-ONE STATION START TIMES SEASONAL ADJUSTMENT WATER DAYS Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi RUN SENSOR BYPASS ACTIVE RUN TIMES YENİ Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

Sabit Diskler Nasıl Çalışır?

Sabit Diskler Nasıl Çalışır? Sabit Diskler Nasıl Çalışır? Bilgisayardaki donanımlardan hiçbiri sabit disk sürücüden daha fazla dikkat çekmemiştir. Ya da daha çok sorun çıkarmamıştır. Bunun için iyi bir neden vardır. Eğer sabit sürücü

Detaylı

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzdaki metinler, resimler, şemalar ve örnekler sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Bunlar, FR-D700

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE B-1351 KULLNIM KILVUZU * CompactFlash(TM), bir.b.d şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER!. Makine (dikiş makinesi hakkında)...1 Kullanımla ilgili önlemler... 1

Detaylı

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi Ticari Sulama Kontrol Ünitesi RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES SET DAYS TO WATER SET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR

O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT... 3 1.1 Genel Bilgiler... 3 1.2 O-bOt un Çizgi Đzleyen Robot Haline Getirilmesi... 3 1.3 Algoritma ve Programlama... 6 2 ENGELDEN KAÇINAN ROBOT...

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş Microsoft Small Basic Programlamaya Giriş Bölüm 1 Giriş Small Basic ve Programlama Bilgisayar Programlaması, programlama dilleri kullanılarak, bilgisayar yazılımlarının oluşturulması süreci olarak tanımlanır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

1. Bölüm İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı

1. Bölüm İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı 1. Bölüm İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı 1.1 Giriş İTÜ Eğitim Mikrobilgisayarı (İTÜ-Eğit) MC6802 mikroişlemcisini kullanan bir eğitim ve geliştirme bilgisayarıdır. İTÜ-Eğit, kullanıcıya, mikrobilgisayarın

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Đstemci ve sunucu mimarileri gerek bilgisayar alanında

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ipod shuffle Kullanma Kılavuzu

ipod shuffle Kullanma Kılavuzu ipod shuffle Kullanma Kılavuzu İçindekiler 3 Bölüm 1: ipod shuffle hakkında 3 ipod shuffle daki yenilikler neler? 4 Bölüm 2: Temel ipod shuffle Bilgileri 4 İlk bakışta ipod shuffle 5 ipod shuffle denetimlerini

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı