PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI"

Transkript

1 PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa, KKTC Tel: (90) ÖZET Bilgisayarlara veri girişinde en yaygın olarak kullanılan bir cihaz olan klavyelerin çok çeşitleri bulunmaktadır. PC uygulamalarında ve diğer birçok bilgisayar işlemlerinde çok tuşlu, tam boy klavye kullanılmaktadır. Mikroişlemci ve mikrokontrolör destekli birçok kontrol uygulamalarında ise tuşlu miniklavyeler kullanılmaktadır. Bu makalede 12 tuşlu bir klavyenin PIC mikrokontrolöre bağlanması ve programlanması incelenmektedir. 1. GİRİŞ Herhangibir bilgisayara veri girmek için birçok metod kullanılabilir. Klavye, optik okuyucu, tarayıcı, fare, sayısal kamera, magnetik kart ve benzeri cihazlar en yaygın olarak kullanılan giriş cihazları arasındadırlar. Genel amaçlı PC uygulamalarında giriş tam boy klavye ve fare kullanılarak yapılmaktadır. Masa üstü yayıncılık gibi daha geniş uygulamalarda ise tarayıcı ve sayısal kamera gibi girişler de kullanılmaktadır. Birçok mikroişlemci ve mikrokontrolör tabanlı kontrol uygulamalarında ise genellikle 12 veya 16 tuşlu olan ve belirli bir uygulama için geliştirilen mini-klavyeler kullanılmaktadır 3,4,5. Örneğin, evlerimizde bulunan televizyon uzaktan kontrol cihazlarında mini-klavye kullanılmaktadır. Bunun gibi, giriş gerektiren hemen her türlü mikroişlemci uygulamalarında klavye kullanılmaktadır. Mikroişlemci ve mikrokontrolör devrelerinde mini-klavye kullanımı için birçok değişik metodlar bulunmaktadır. Örneğin, 16 tuşa kadar olan herhangibir mini-klavyeyi bir mikroişlemciye bağlamak için 74C922 1 gibi özel klavye entegre devreleri kullanılabilir. Böyle bir uygulamada klavyenin bacakları direk olarak entegre devreye bağlanır ve entegre devrenin çıkışları ise mikrokontrolöre giriş olarak bağlanır. Böylece, klavye üzerinde herhangibir tuşa basılınca, o tuşun kodu mikroişlemciye aktarılmış olur. Klavye entegre devresinin kullanımı kolay olmasına rağman fiyatının yüksek oluşu nedeniyle birçok uygulamalarda kendi klavye kontrol devremizi kurmamız daha uygun olmaktadır. Bu yazımızda, PIC16F84 2,6,7,8 modeli bir mikrokontrolör kullanarak bir mini-klavyeden nasıl veri okunacağı açıklanmaktadır. Projenin en büyük avantajı ucuz oluşu ve kolaylıkla kurulabilmesidir. 2. DONANIM Sadece birkaç tane giriş gerektiren projelerde bu girişler normal olarak buton kullanılarak yapılmaktadır. Daha çok giriş gerektiren projelerde klavye kullanmak daha uygun olmaktadır. Klavyelerin çok çeşitleri bulunmaktadır, örneğin, 4 satır ve 4 sütünu olan ve 4x4 diye bilinen 16 tuşlu klavyeler, 4 satır ve 3 sütunu olan ve 4x3 diye bilinen 12 tuşlu klavyeler ve bunlar gibi daha birçok çeşit klavyeler. Bu projede PIC16F84 7 modeli bir mikrokontrolöre 4x3 bir klavye bağlanmıştır. Klavyenin 12 tane tuşu bulunmakta ve herhangibir tuşa basılınca o tuşun kodu (0 dan 11 e kadar) 4 bit çıkış olarak mikrokontrolörden verilmektedir. Buna ilaveten, herhangibir tuşa basılınca mikrokontrolörün VH (veri hazır) diye adlandırılan bir çıkış bacağı 25ms kadar bir zaman için lojik 0 olmaktadır. Bu bacak hem bir tuşa basıldığını belirtiyor ve hem de kontak parazitlerini önlemiş oluyor. Şekil 1 de tipik 4x3 bir klavyenin yapısı gösterilmiştir. Bu klavyenin 4 tane satırı ve 3 tane de sütunu olmak üzere 12 tane tuşu bulunmaktadır. Klavye devrelerinin çalışması oldukça basittir. Bu projede sütunlar çıkış ve satırlar ise giriş olarak kullanılmışlar ve Şekil 2 de gösterildiği gibi girişler dirençler ile yukarı çekilmiştirler. Klavyeyi kontrol etmek için sadece bir sütun lojik 0 ve diğer sütunlar lojik 1 yapılır. Daha sonra satırlar birer birer kontrol edilir ve bir satırda herhangibir tuş basılmışsa o satırın değeri lojik 0 olarak okunur. Bu şekilde bütun sütunlar için ayni işlem süreki olarak yapılır. Örneğin, Şekil 2 yi göz önünde bulunduralım. İlk olarak sütun 1 lojik 0 yapılır. Daha sonra

2 satır 1, satır 2, satır 3 ve satır 4 ün değerleri okunur. Örneğin, 1 nolu tuş basılmışsa satır 2 lojik 0 olur ve mikrokontrolöre 1011 kodu gönderilir A 3 7 B Satırlar Şekil 3 Bazı klavye çeşitleri Sütunlar Şekil 1 4x3 klavye bağlantıları +V PIC 16F84 Basılan tuşun kodu KLAVYE Şekil 4 Projenin blok şeması Veri hazır (VH) A B Şekil 2 4x3 klavyenin çalışması Şekil 3 de bazı 4x4, 4x3 (projede kullanılan) ve 4x1 klavyelerin resimleri gösterilmiştir. Projenin blok şeması Şekil 4 de gösterilmiştir. Klavyenin sütun ve satırları mikrokontrolöre bağlanmış ve basılan tuşun değeri ise mikrokontrolörden çıkış olarak verilmiştir. Projenin devresi Şekil 5 de verilmiştir. Klayenin satırları mikrokontrolörün RB0-RB3 giriş bacaklarına, sütunları ise RB4- RB6 çıkış bacaklarına bağlanmıştırlar. RB7 bacağı ise herhangibir tuşun basıldığını belirten VH (veri hazır) bacağı olarak kullanılmıştır. Projede mikrokontrolör RC osilatörü kullanılarak 400kHz saat frekansı ile çalıştırılmıştır. Şekil 5 Projenin devresi Şekil 2 ve Şekil 5 göz önünde bulundurulursa, basılan herhangibir tuş, ve klavyenin sütun ve satırları arasında Tablo 1 de verilen bağıntı bulunmaktadır. Yazılımda bu bağıntıyı kullanarak hangi tuşun basıldığını kolaylıkla bulabiliriz. Hangi tuşun basıldığını bulmanın bir diğer yolu da sütunları birer birer lojik 0 yapmak ve hangi satırın lojik 0

3 olduğunu kontrol etmektir. Bu projede ikinci çözüm yolu kullanılmıştır. Tablo 1. Sütunlar, satırlar ve basılan tuş Sütun Satır Tuş A B 3. YAZILIM Projenin yazılım listesi Şekil 6 da verilmiştir. İlk olarak PORT A ve PORT B yönleri tanımlanır ve Veri Hazır çıkışı lojik 1 yapılır (veri hazır değil). Daha sonra sütunlar lojik 0 yapılarak satırların lojik 0 olup olmadıkları kontrol edilir. Herhangibir satır lojik 0 ise o satırda bulunan 3 tuştan birinin basılmış olması gerekir. Hangi sütunu lojik 0 yapmışsak basılan tuş o sütundadır. Böylece, basılan tuş bulununca PORT A dan 4 bitlik bir sayı olarak gönderilir. Ayni zamanda VH çıkışı 25ms kadar bir zaman için lojik 0 yapılır. Yazılımda, Tablo 1 i kullanarak ve satırları okuyarak basılan tuşu bulmamız da mümkündür. mikroişlemci sadece klavyeden okuma işlemini yapmaktadır. Bunun sebebi ise yazılımın çokgörevli (multi-tasking) olmayışıdır. Yazılımda kesme (interrupt) kullanarak ve klavye okumasını kesme rutini içine alarak çok görevli bir ortam yaratmak mümkündür. Böylece, ayni mikrokontrolör hem klavye okuma işlemini ve hem de projenin diğer işlemlerini yapabilir. 5. KAYNAKÇA [1] web sitesi: [2] Ibrahim, D. (2003). PIC C İle PIC Programlama, ERA Bilgi Sistemleri, INFOGATE yayınları. [3] Ibrahim, D. (2000). Microcontroller Projects in C For the Butterworth- Heinemann, Oxford. [4] Ibrahim, D. (2001). PIC Basic: Programming and Projects. Butterworth- Heinemann, Oxford. [5] Ibrahim, D. (2002). Microcontroller Based Temperature Monitoring and Control Butterworth- Heinemann, Oxford. [6] Ibrahim, D. (2003). PIC C İle Ses Projeleri Bileşim Yayıncılık, Fuarcılık A.Ş., [7] Microchip web sitesi: [8] Adım Adım PICmicro Programlama, Era Bilgi Sistemleri, INFOGATE yayınları. 4. SONUÇ Bu yazımızda, 4x3 bir mini-klavyenin bir PIC mikrokontrolöre nasıl bağlandığı ve nasıl programlandığı açıklanmıştır. Tasarımı yapılmış olan klavye sistemi oldukça ucuza mal olmakta ve mikroişlemci ve mikrokontrolör tabanlı sistemlerde mini-klavye kullanımı olanağını sağlamaktadır. Bu makalede örnek olarak 4x3 mini-klavye ele alınmıştır. Fakat makalede açıklanan metodları kullanarak, herhangibir boyutta bir klavye kullanmak mümkündür. Bu tip uygulamalarda genellikle ********************************************************************************* MİKROKONTROLÖR KLAVYE PROJESİ Bu projede 4x3 bir klavye kullanılmıştır. Klavyenin herhangibir tuşuna basılınca o tuşun kodu (0 ve 11 arası) mikrokontrolden çıkış olarak verilir. Klavyenin satırları RB0-RB3 bacaklarına ve sütunları ise RB4-RB6 bacaklarına bağlanmıştır. Klavyenin satırları giriş ve sütunları ise çıkış olarak

4 tanımlanmıştır. Giriş bacakları ayni zamanda 100K dirençlerle yukarı çekilmiştirler. Mikrokontrolör RC kullanılarak 400kHz ile çalışmaktadır, bunun için ise 10K direnç ve 33pF kapasitör kullanılmıştır. Herhangibir tuşa basınca o tuşun kodu PORT A dan 4 bitlik çıkış olarak verilmektedir. Mikrokontrolörün RB7 bacağı Veri Hazır (VH) bacağı olarak isimlendirilmiştir. Herhangibir tuşa basınca bu bacak da lojik 0 a gier ve 25ms kadar lojik 0 da kalır. Bu şekilde kontak parazitleri de önlenmiş olur. Pb0, Pin 6 -> Pb1, Pin 7 -> Pb2, Pin 8 -> A Pb3, Pin 9 -> B Pb4, Pin 10 -> Pb5, Pin 11 -> Pb6, Pin 12 -> ******************************************************************************* Title KLAVYE PROJESİ LIST p = 16F84 #include "p16f84.inc" CONFIG _WDT_OFF & _RC_OSC & _PWRTE_ON & _CP_OFF TANIMLAR #define VH PORTB,7 Veri Hazır YAZMAÇLAR sayac equ 0x20 ORG 0x00 Programın başı basla Alt-program init bsf STATUS,RP0 BANK 1 i seç clrf TRISA Port A hep çıkış movlw b' ' Port RB0-3 in, RB4-7 out movwf TRISB bcf STATUS,RP0 Bank 0 seç bsf VH Veri Hazır=1 retlw 0 ******************************************************************************* ANA PROGRAM Herhangibir tuşun basıldığını kontrol etmek için her sütunu lojik 0 yap ve lojik 0 olan satırı bul. ******************************************************************************* basla call init Giriş çıkışları tanımla tara bcf PORTB,4 RB4 ü 0 yap bsf PORTB,5 Diğer sütunları 1 yap bsf PORTB,6

5 PORTB,0 1 ise sonrakine bak basildi_0 PORTB,1 basildi_1 PORTB,2 basildi_2 PORTB,3 basildi_3 bcf PORTB,5 RB5 i 0 yap bsf PORTB,4 Diğerlerini 1 yap bsf PORTB,6 PORTB,0 basildi_4 PORTB,1 basildi_5 PORTB,2 basildi_6 PORTB,3 basildi_7 bcf PORTB,6 RB6 yı 0 yap bsf PORTB,4 Diğerlerini 1 yap bsf PORTB,5 PORTB,0 basildi_8 PORTB,1 basildi_9 PORTB,2 basildi_a PORTB,3 basildi_b Herhangibir tuşa basılmadı bsf VH VH=1 tara Tuşlara bakmayı tekrarla Bir tuşa basıldı basildi_0 movlw 0 parazit basildi_1 movlw 1 parazit basildi_2 movlw 2 parazit

6 basildi_3 movlw 3 parazit basildi_4 movlw 4 parazit basildi_5 movlw 5 parazit basildi_6 movlw 6 parazit basildi_7 movlw 7 parazit basildi_8 movlw 8 parazit basildi_9 movlw 9 parazit basildi_a movlw 0x0A parazit basildi_b movlw 0x0B Aşağıdaki gecikme sayesinde, VH bacağı en az 25ms lojik 0 da kalır. 400KHz saat ile yaklaşık gecikme şu kadardır: 10uS*10saykıl*256 us = 25mS parazit movwf PORTA Port A ya tuşun kodunu gönder bcf VH VH = 0 yap clrf sayac 256 sayım için bekle decfsz sayac, 1 bekle tara Tekrar başına git end Şekil 6 Projenin yazılım listesi

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir.

Hyper Terminal programı çalıştırıp Uygun COM portu ve iletişim parametrelerinin ayarları yapılıp bekletilmelidir. DENEY 1: PIC 16F84 DEN BİLGİSAYARA VERİ GÖNDERME Bu uygulamada verici kısım PIC16F84, alıcı kısım ise bilgisayardır. Asenkron iletişim kurallarına göre her iki tarafta aynı parametreler kullanılacaktır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Mikrodenetleyiciyi ve çevre elemanlarını seçebilecek, dijital işlem için gerekli programı hatasız olarak yazabilecek, programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu Makaleler PIC ile LED Yakıp Söndüren Devre PIC ile LED Yakıp Söndüren Devre Canol Gökel - 13 Ekim 2006 Giriş Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde PIC'e yeni başlayanlar için basit

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

RF ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FORKLİFT ROBOT

RF ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FORKLİFT ROBOT 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ EMO PROJE YARIŞMASI RF ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FORKLİFT ROBOT PROJE DANIŞMANI : YRD.DOÇ.DR. ABDULLAH BAL MURAT AYDIN

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ KABLOSUZ VERİ İLETİŞİMİ İLE SİSTEMLERİN UZAKTAN KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA Yaşar DAŞDEMİR 1, Nihat İNANÇ 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mustafa Kemal Üniversitesi ydasdemir@hotmail.com

Detaylı

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü BİR ÇAMAŞIR MAKİNASI SİMÜLATÖRÜNÜN BİR PIC MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANARAK KONTROLÜ Hazırlayan Durmuş GÖKÇEBAY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI-1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

PIC16F84 VE PIC C LITE COMPILER. Giriş / Çıkış port sayısı. Capture / Comp / PWM

PIC16F84 VE PIC C LITE COMPILER. Giriş / Çıkış port sayısı. Capture / Comp / PWM PIC 16F877 VE PIC C LITE COMPILER ÖZELLİKLER Çalışma hızı Program Belleği EEPROM Belleği Kullanıcı RAM Giriş / Çıkış port sayısı Timer A / D çevirici Capture / Comp / PWM Seri çevresel arayüz Paralel slave

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SES KONTROLLÜ ELEKTRONİK ANAHTAR

Detaylı

Mikroişlemciler. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu

Mikroişlemciler. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Mikroişlemciler Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 2014 Sunuma Genel Bakış Sunuma Genel Bakış I 1 Mikroişlemci Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemci İç Yapısı 2 Mikrodenetleyici Mikrodenetleyici

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

PROJENİN AŞAMALARI. Okuyucu Sistemler (READER) ve Teknolojisi

PROJENİN AŞAMALARI. Okuyucu Sistemler (READER) ve Teknolojisi 2 GİRİŞ Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgisayarların ve mikroişlemcilerin küçülmesi, ucuzlaması, ve hızlanması ile her sistemin kendi bilgisayarını yada mikroişlemcisini taşıması mümkün

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUMANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRAMLAMA DENEY FÖYÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUMANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRAMLAMA DENEY FÖYÜ ARARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRALAA DENEY FÖYÜ Yrd.Doç.Dr.ustafa ONAT İstanbul art 2011 1. OELLER EASY AKILLI RÖLESİ EASY; erkezi

Detaylı

EV OTOMASYON SİSTEMİ

EV OTOMASYON SİSTEMİ - 1 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi EV OTOMASYON SİSTEMİ Proje Danışmanı: Prof. Dr. Halit PASTACI 01012197 Serdar ATEŞ İstanbul 2006

Detaylı

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

T.C. KARADENİZ Mühendislik. Fakültesi TELSİZ. Danışman. Mayıs 2014 TRABZON

T.C. KARADENİZ Mühendislik. Fakültesi TELSİZ. Danışman. Mayıs 2014 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü TELSİZ BOMBA İMHA ROBOTU 2433966 Büşra SARAÇ 2434288 Yasemin ÖZDEMİR 2434577 Necmettin TAFLAN Danışman Yrd.

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU B 'Bilgisayar' terimi, latincede hesaplamak anlamına gelen 'computere' kelimesinden üretilen 'computer' sözcüğünün Türkçe'ye çevrilmesinden gelmektedir. Bilgisayar sistemleri

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ Ozan ARSLAN 040050325 Bölümü: Elektronik Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜVENLİK ARAÇLARI İÇİN AKILLI TRAFİK KONTROLÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜVENLİK ARAÇLARI İÇİN AKILLI TRAFİK KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜVENLİK ARAÇLARI İÇİN AKILLI TRAFİK KONTROLÜ BİTİRME ÇALIŞMASI İbrahim Alper SAAT 179970 BAHAR 2011 TRABZON

Detaylı

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre MİKRODENETLEYİCİLER Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre Mikrodenetleyici: Bir mikroişlemcinin

Detaylı

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU 210205 Ertunç AYYILDIZ 210222 Samed AL 210243 Alper AY Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA

Detaylı