Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011"

Transkript

1 Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği Nisan 2011

2 Sayın Bakanım (Tarım Bakanı ordaysa), Değerli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli etkinlik vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem KARSLI ya, Uluslararası Tarımsal Kredi Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Jean-Marie SANDER e, ve emeği geçen herkese bu önemli toplantıyı organize ettiği için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ziraat Bankası nın yaklaşık 150 yıldır ülkemizde tarım sektörüne vermiş olduğu destek ile tarım sektörümüz önemli gelişmeler kaydetti. Ülkemizde böyle stratejik öneme sahip bir bankamız olması son derece önemlidir, bu bağlamda Ziraat Bankası nın başarıları ile gurur duyuyor ve başarılarının devamını en içten duygularımızla temenni ediyoruz. 1

3 Değerli konuklar, Tarımın insan hayatındaki önemi hepimizce bilinen bir gerçektir. Tarımsal üretim ve gıda güvenliği son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gıda kıtlığı tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmıştır. En son yaşadığımız küresel mali kriz bu sorunu daha da şiddetlendirmiştir. Bu yüzden tarımsal üretim sorununu çözmek için ulusal ve uluslararası stratejilerin geliştirilmesi ve bu alanda verimli ve etkin bir işbirliği yapmak çok önemlidir. Bu bağlamda, tarımsal üretim insanlığın geleceği için hayati önem arz ettiği için hükümetlere ve hükümet dışı aktörlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yaşanan sorunlar bize tarımsal üretim alanından yatırımların önemli bir rol oynayabileceğini işaret etmektedir. Bu anlamda uluslararası doğrudan yatırımların da çok önemli katkılar sağlayacağı kabul edilen bir gerçektir. Tarımsal verimliliğin düşük olması, geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızının çok yüksek olması, suyun yetersiz olması, su baskınları ve kuraklığın normalden daha sık görülmesi ile tarımsal yatırım ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yeterli düzeyde kaynak ayrılmaması gibi sorunlar göz önüne aldığımızda, uluslararası doğrudan 2

4 yatırımların yaratacağı olumlu etkinin önemini kolaylıkla anlayabiliriz. Uluslararası doğrudan yatırımlar vesilesiyle tarımsal teknoloji transferi gerçekleşerek, verimlilik artacak, ulusal tarım politikaları küresel tarım politikaları ile bütünleşme imkânına sahip olacak ve tarımsal üretim için ihtiyaç duyulan, fakat mali yetersizliklerden dolayı gerçekleştirilemeyen yatırımlar gerçekleşecektir. Değerli konuklar, Tarım sektöründe gerçekleşecek uluslararası yatırımlar dolaylı olarak kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak, açlık ve fakirliğin azalmasına da vesile olacaktır. Doğru politikalar uygulandığında bu kazanımlara daha da kolay erişilecektir. Yapılan araştırma ve incelemeler tarım ve gıda alanından yaşanan krizlerin çok uluslu şirketleri tarım sektörüne yönlendirdiğini göstermektedir. Çok uluslu şirketler bu alanda birçok gelişmekte olan ülkede anlamlı ve aktif bir rol oynamaktadırlar. Hükümetlerin, ekonomik sonuçları, toprak bozulmasını, toprak kullanım haklarını, gıda güvenliğini ve gıdaya erişim hakkı gibi farklı çevresel ve sosyal kaygıları gözeten bütüncül politikaları benimsemesi, tarım alanından yapılacak yatırımların başarısını önemli bir ölçüde etkileyecektir. Bu bağlamda hükümetlerin, çiftçilerin, kooperatiflerin desteklenmesi ve gerekli teçhizatların kendilerine sağlanması gerekmektedir ki bu şekilde uluslararası yatırımcıların 3

5 tarım alanından yaptıkları yatırımlardan azami derecede yararlanmış olunacaktır. Finansman, teknik destek, bilimsel katkı ve hatta idari ve organizasyonel şekilde olabilecek bu destekleri ihtiyaç duyulan bölge ve alanlara yönlendirecek bir mekanizmanın kurulması tarımın geleceğini olumlu bir biçimde etkileyecektir. Saygıdeğer konuklar, Hanımefendiler, beyefendiler, Tarım sektörü hassas bir sektör olduğundan birçok ülke bu konuda yabancı yatırımcılara kuşku ile bakmaktadır. Bu kaygıları ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Dünya Bankası bir araya gelerek, sorumlu tarım yatırımları için yedi ilke belirleyip, hükümetlere ve şirketlere sundular. Yatırımcıları ve hükümetleri doğrudan ilgilendiren bu ilkeler şöyledir: 1. Toprak ve toprakla ilintili doğal kaynaklar üzerindeki mevcut haklar tanınmalı ve bu haklara riayet edilmelidir. 2. Yatırımlar gıda güvenliğini tehlikeye sokmamalı aksine gıda güvenliğini güçlendirmeli. 4

6 3. Uygun yasal ve düzenleyici bir iş ortamında tarım yatırımlarında süreçler şeffaf olmalı, izlenebilinmeli ve tüm paydaşların hesap verebilirliklerini temin etmelidir. 4. Maddi olarak etkilenen herkesle istişare edilmeli ve istişareler neticesinde ulaşılan mutabakat kayıt altına alınmalı ve uygulanmalıdır. 5. Yatırımcılar projelerinin hukuk devleti ilkesine uyduğunu, sektörün en iyi uygulamaları yansıttığını, ekonomik olarak uygulanabilir olduklarını ve kalıcı ortak değeler ile neticelendiklerini sağlamalıdırlar. 6. Yatırımlar arzu edilen toplumsal ve dağılımsal etkileri doğurmalı ve kırılganlıkları-zayıflıkları artırmamalıdır. 7. Bir projenin çevresel etkileri ölçülmeli ve olumsuz etkilerin riskini ve boyutunu asgariye indiren, sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik eden önlemler alınmalıdır. Değerli katılımcılar, Haziran 2010 da Kanada da yapılan zirvede, G8 ülkeleri sorumlu tarımsal yatırım ilkelerinin geliştirilmesi için devam eden çabaları desteklediklerini açıkça beyan etmişlerdir. Bu ilkeler üzerinde ciddi bir konsensüs sağlanmış ve bu ilkelerin 5

7 uygulanması için uluslararası kurumlar gerek hükümetlere gerekse şirketlere bir nevi danışmanlık hizmeti vermektedirler. Bu amaçla uluslararası kurumlar tarafından oluşturulan platform tarımsal yatırımlar alanında önemli katkılar sağlamaktadır. Sürdürülebilir tarımsal kalkınma için bu ilkeler son derece büyük önem arz etmektedir. Birçok yatırımcı bu ilkeleri kurumsal yönetim politikalarının önemli bir bileşeni olarak kabul etmektedirler. Değerli katılımcılar, Türkiye nin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla 2006 yılında kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, tarımsal yatırımlara büyük bir önem vermektedir. Tarım sektörün gelişmesini sağlayacak ve sektörün dünyadaki konumuna katkı sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımları çekmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye nin tarım potansiyeli göz önüne alındığında bu sektörde yatırım imkânlarının daha fazla olduğu rahatlıkla görülecektir. Son sekiz yılda ülkemiz tarım sektörüne toplam 200 milyon dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım çekmiştir. Tarım sektörü ile çok yakından ilgili olan Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı alanında ise yaklaşık 3.4 milyar 6

8 dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başarmıştır. Bu verilere küresel çapta gerçekleşen doğrudan yatırımlarla uyumlu bir seyir izlemektedir. Bu gerçekler ışığında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak, dünyada gıda sorununa çözüm üretecek yatırımları hedef almaktayız. Bu anlamda, söz konusu yatırımların sürdürülebilir ve sorumluluk bilincine sahip olmasına özen gösteriyoruz. Değerli konuklar, Türkiye, 74 milyonluk nüfusuyla, temel besin maddeleri bakımından kendine yeten bir ülke olmanın yanında, küresel gıda güvenliğine de katkı sağlayabilecek durumdadır. Son yıllarda aldığımız bir takım tedbirler sayesinde tarımsal üretimde verimliliği önemli ölçüde arttırmayı başardık. Tarımsal gayri safi milli hasıla da 60 Milyar Dolara aşmış; tarımsal ihracatımız da yine 2010 sonunda 12 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Hedefimiz bu üretim ve verimlilik artışını sürdürülebilir kılmaktır. Bu potansiyele sahip bir ülkenin yatırım Ajansı olarak, ülkemizin bölge için bir tarımsal yatırım üssü olması düşüncesiyle hareket ediyoruz. Zira böyle bir yaklaşım hem Türkiye nin tarımsal kalkınmasına hem de bölgenin temel gıda ihtiyaçlarının 7

9 karşılanmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Türkiye nin içinde bulunduğu bölgeye baktığımızda, özellikle Türkiye nin güneyinde yer alan ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin gerek tarım arazileri, gerekse su kaynakları açısından avantajlı bir konumda olmadıklarını görebiliriz. Bu da Türkiye gibi tarımsal açıdan zengin olan ve ekolojik olarak son derece elverişli olan bir ülkeye muazzam fırsatlar sunmaktadır. Dünyada son yıllarda yükselişe geçen tarım yatırımlarına baktığımızda bu ülkelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi yatırım projelerini gerçekleştirdiklerini rahatlıkla görebiliriz. Özellikle Körfez ülkeleri aktif bir şekilde dünyanın farklı bölgelerinden önemli tarım projelerine yatırımlar yapmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye nin bu yatırımları çekmesi hem Türkiye için, hem bölge için, hem de dünya için önemli bir kazanım olacaktır. Türkiye olarak bölgemizin refahına ve geleceğine büyük önem vermekteyiz, aynı zamanda sorumluluk bilincine sahip bir ülke olarak da dünyadaki fakirlik ve açlık gibi sorunların çözümüne katkı sağlamayı ahlaki bir görev olarak addediyoruz. Değerli katılımcılar, Konuşmamı bu sözlerle bitirirken, ben bir kez daha bu etkinliği organize eden herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğin verimli bir şekilde geçmesini temenni eder, hepinize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyorum. 8

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 17 OCAK 2011 1 Değerli

Detaylı

Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan

Detaylı

Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi

Detaylı

Milano Bildirgesi. İnsani Gelişme Raporu 2011

Milano Bildirgesi. İnsani Gelişme Raporu 2011 Turkish Version Milano Bildirgesi Günümüzdeki ve gelecekteki nesillerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürme hakkını teminat altına almak 21. yüzyılda gelişme anlamında aşılması gereken en büyük engeldir.

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

BUĞDAY ÜRETİMİ VE TİCARETİ, LİSANSLI DEPOCULUK, VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI KONGRESİ 10-13 MART 2011

BUĞDAY ÜRETİMİ VE TİCARETİ, LİSANSLI DEPOCULUK, VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI KONGRESİ 10-13 MART 2011 Genel Müdür Konuşması BUĞDAY ÜRETİMİ VE TİCARETİ, LİSANSLI DEPOCULUK, VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI KONGRESİ 10-13 MART 2011 Değerli Katılımcılar; Kongre vesilesi ile hepinize hoş geldiniz diyor saygılar

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

GAYRİMENKUL ZİRVESİ IV

GAYRİMENKUL ZİRVESİ IV Üçüncü Oturum / Yıllardır Hasretle Beklenen İpotekli Krediler Erdoğan Bayraktar Toplu Konut idaresi Başkanı Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin düzenlemiş

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE - MAKEDONYA EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRLMESİ

TÜRKİYE - MAKEDONYA EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRLMESİ 2005/ 182 TÜRKİYE - MAKEDONYA EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRLMESİ SEMİNER / KONFERANS AÇIŞ - TEBLİĞLER - PROTOKOL OTURUMU - PANEL ÜSKÜP, 2005 1 İşbu kitap, 16 Kasım 2005, Çarşamba günü, Üsküp Makedonya

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN BÜYÜME SÜRECİNİN NERESİNDEYİZ BAŞLIKLI TOPLANTI KONUŞMASI. 27 Nisan 2006 Gaziantep

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN BÜYÜME SÜRECİNİN NERESİNDEYİZ BAŞLIKLI TOPLANTI KONUŞMASI. 27 Nisan 2006 Gaziantep TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN BÜYÜME SÜRECİNİN NERESİNDEYİZ BAŞLIKLI TOPLANTI KONUŞMASI 27 Nisan 2006 Gaziantep 1 Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı,

Detaylı

Temmuz ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Temmuz ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Temmuz ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 25 İNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 25 İNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 25 İNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI Sayın Divan, Sayın Bakanım, Teşrifleri ile Genel Kurulumuzu onurlandıran çok değerli

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Giriş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sayın

Detaylı

ANAHTAR: YENİLENEBİLİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI

ANAHTAR: YENİLENEBİLİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI 5. Bölüm ANAHTAR: YENİLENEBİLİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI 266 >> YENİLENEBİLİR T.C. Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yenilenebilir enerjide Türkiye nin potansiyeli ve gelecekte

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı