ARALIK Sahibi. enel e reter. Baskı. Kapak. mat. san. tic. ltd. şti sokak no: 26 çamdibi / izmir. Yönetimi ve Hizmetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARALIK 2014. Sahibi. enel e reter. Baskı. Kapak. mat. san. tic. ltd. şti. 5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir. Yönetimi ve Hizmetleri"

Transkript

1

2

3

4 ARALIK a Sahibi e öl e i n i n Yönetim r l n n er Y S t Y enel e reter a K H r im r m Y ti a S e met li i i e öl e i n i m ri et lv r el e r tr a ik a k i Baskı mat. san. tic. ltd. şti sokak no: 26 çamdibi / izmir H e öl e i n i n n l r m l n r n r H e nl n n z l r n ö terilere l nt l ilir Y z l r i elirtilme i e n n re mi ör n n tm z mz l z l r i e e ilen ör ler e e z rl r n ittir i a a k a ihi 0 A a k ki i k i S 14 Kapak Yönetimi ve Hizmetleri te ri in e r i e emmelli l n l

5 KARAÇALI MÜHENDúSLúK PP.,9,50$.$3$6ø7(/ø 6ø/ø1'ø5ø0ø= ø/( +ø=0(7ø1ø='(<ø= D <7E D/ /E dkw Kz> Z/ ϰ Metre dir & >7z d <KEh> Z/D/ ' Z s7e 7D > d> Z/ ^, d E<> Z/ 7D > d> Z/ >7< <KE^dZm<^7zKE 7D > d> Z/ E< Z ^& >d/ ><,s D s<77 EK ϯ < D >W b K ^ 7 D7Z dmz<7z '^D нϵϭ ϱϯϯ ϳϮϮ ϭϵ ϵθ d > нϵϭ ϮϯϮ ϴϳϳ Ϭϴ Ϭϭ -

6 BASKAN 4 ARALIK 2014 R A ILAR i K a ka i i i a a i a a a a i i b i ki ki i i a a a i a a bi b a a i i i i i i i i ha a a 201 a i bi a a i i hika i i h a ha a a i i i a ih i a a a k ak a Bir l n n n el i i i l nt l r n e n mi e i n l l r i i ir e e i imin en v nl r n r et ileri eni ir l n l n z r ir l eri e r r z re el ren n n t m z rt i t m l r n rizi ile t m n te it e er r m n n r n ili in t t m ve nr n l n n m r l r in e i r lm n n n re e n irme i ir t rl t rl n m n vr ve t i i r rl r n n em e i erlerini e r m l r r r n i er inli in l t n t etr l i tl r l r i en n l r r erilemi l r le i en le e r elmi tir r m il t izim i i eli me te l n l eler n n ere ri ere e e en l n n n l ml r l n me e ev m etme i ir en e i z t r zelli le e l r i rt n ev m l ml t l ne z i ter ine evirme ne i tir i er n n l n n eneli n n t m z r l n l n e n minin n e re te eni en n eme t nm lm ve l ön m r r ml r ile l n n l nl m n n lm l önemli ml r r n önemli i nl r n l n ilirli i ir ere e lem l nl r ile ere e verilen eme lerle r r veri ilerin retime l n n me l r n önem i r z Y l i eri in e özel t r ml r n ve im l t n inin me zerin e i et i inin z l m z e leri z rl n ir me r n n i ilme i i izli in i t ne e l m l n eni ir n i retim i e inin ve e e n n n t e irilme ine l n i ti m z rt m t r l m l n i öz n eli meler n l n ili in ir ön ör m z e l m i terim l n n il r n liti n n t re ve e en l n evir l n l n l ml z et i ine l l r m r m l r ve i t le ile me nin n ile e i in iz rt rm re inin l l m m n l l r n iri inin e illene e i Y l n il r n en l n ve ri t z et i i ve ener i mm e leri i tl r n i erileme e l l r n l r i rt n ev m etmeme i lin e n l n i in i r n ili in ön ör e l n ilmenin ve ön ör ler e i et l m n n z r l ön ör ler er eve in e n i e tör n n l n il r n l ml ir i limin i in i r n i e elir izli lerin ön l n n ö le e iliriz l n n n z n nen i i r r izinle l m t m rt n re im ö terme te ir i l n eni ir viz nl retime ve i r t l r r le ilir ir me i in m t ml r t lm l r zel e tör n ri e ön en r ve i izli in eni en i t ne e nm lm n z r nl lm t r etim ve it l t l l r en r i e ön m re ine iren re el n n t r ne eni le mev t e n mi liti l r n n öre revize etme r m n r n temennimiz ö le i riti ir re te l n e n minin i etin eri in e lm m r ir l n r n n n temennilerle eni l n z im i en tl r ileleri nizle irli te ni e r z r ve l l m tl ll r ili r m

7 AKBANK FARKIYLA DÜNYAYA AÇILIN A A

8 GÜNDEM T r i e e n mi i emm z t ve l l l r n n e re te e lentilerin lt n me er rm n ö ter i ve it i tl rl me z e e l l e re me i i in i ez re vize e ilere z e e r l r en i in i e re me i e z e erine z e l r e i tiril i eli meler n e n mi l önem e rt l m z e r i e t ti ti r m emm z t l l l r n n n e re ine ili in ri Y rti i H l verilerini l n öre e n mi n e re te it i tl rl YH mil r mil n lir evi e in e er e le ti ve önem e it i tl rl me r n z e l r e l n ri i tl rl n e re YH nin mil n lir l l n n öre n e re te t l m YH mil r lir l r en n el öviz r n öre i i n elir in l r l r e l n a a ka ka b zelli le n ve r l e e i le ir r n e re ltenin z l t r m e tör n e i in i e re te l n lme e ilimi n e re te e ev m etti in i e re te z e len t r m e tör n e re te e z e l r en il i lme z e l r e l n r m e tör ri i tl rl i e n e re te z e l önem e z e ti i li et ll r n öre YH e erlen irme in e n e re te i i e tör e i t neli me i t e ti temini ve n liz n i i lt t r ml r z e r en me le i ve ilim el te ni li etler e i me z e ze in e er e le ti n e re te im l t n i z e r en l önem e me e z e l t n ve er en e ti ret e tör n e re te z e r en l önem e i me r m i e z e l ir önemler menin l m ti i l n in t e tör i e n e re te e e z e li i e z e l me e imz tt a a 4 b H r m l r öntemi le l n e l m n e re te me z e l r en l me z e evi e in e er e le ti ri i it erm e l m l r nitelen irilen t r m l r n e re te z e r en l önem e me z e l r e l n Y t r ml r önem e m ve özel me i ir irine n e retti m t r ml r n n me i z e özel e tör t r ml r n i me i e z e l n t t r ml r m e tör n e z e r en özel e tör e z e li me i t e ti Y l n n e re in e evletin ni i t etim r m l r z e m l ve izmet l ml r i e z e a a a a i i b ka k 0 4 te n n l n e l m l r 6 ARALIK 2014

9 GÜNDEM ki k i i k b k i i a a b p a i 1 ka i ka ha a a a ih a a a a a b k 0 4 i i öre n e re te me e en t nl in n ve i rt e tör ver i m l t n inin me e t n l r en l t rm ve e l m li etleri n ener i retim ve t m n l t n ve er en e ti retin me e t e e n l r en in t n t z e l l n e re in e t r m n t ne ti l Y z e len t r m e tör me i n e ti ir i e ile t r m e tör n n me i z e ile l n e re me i z e evi e in e l t k a i ki ha a k H r m l r öntemi le ri i tl rl l n e l m l r öre l n e re in e erle i ve erle i lm n ne l n n t etim r m l r mil n in lir l H r m l r i in e i en z e ile i i ve t t n l n z e ile l t rm ve erle me r m l r z e ile e n t ele tri ve t r m l r t i etti k k b i iki i i te n n t rt l r n n il e re e ili in me verilerini i in i ez revize etti erinin il l m n il e re me i z e l r elirtilir en i in i e re meleri nin l nm n n r n n lten e il e re veri i z e l r e i tiril i n e re e it me r m n n l n lten e i e irin i e re me i z e l r l n ir ön e i lten e z e l r l n n i in i e re me i i e z e l r revize e il i Dönem çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek k çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 9 y k r r k e kç k e k e kç y ek r k r e k e k y e er ke e re r e e k e y ye ek e e e e r ye er yr e k ye er e e ek k ye er r e e ek e ye er y. e r... e y. r e e e e e e r er e ye er e k r ere r k. SEKTÖREL TOPLAMI y ç e r k er - y GSYH Revize çk y e y kk e ek r k y k y e e er k r e er e e e e e k r k e e e e e er S y Revize ARALIK

10 GÜNDEM S n i retimi im n i e lentilerinin lt n l r z e rt ö ter i ev im ve t vim et i in en r n r lm n i retimi ir ön e i öre z e t r n r lm m n i retimi i e z e rtt i l r n e lenti i z e l ön n e i n inin lt e törleri temel ll in elen i in e l im n ir ön e i öre m en ili ve t l e tör en e i z e im l t n i e tör en e i z e ve ele tri z r ve i limlen irme retimi ve t m e tör en e i z e t ak i ki i a - i 2 4 a ten l n l m öre n inin lt e törleri temel ll in elen i in e l im n ir ön e i öre m en ili ve t l e tör en e i z e im l t n i e tör en e i z e ve ele tri z r ve i limlen irme retimi ve t m e tör en e i z e t vim et i in en r n r lm n i retimi ir ön e i l n n n öre z e rtt k k a a a ak a k n inin lt e törleri temel ll in elen i in e l im n ir ön e i l n n n öre m en ili ve t l e tör en e i z e im l t n i e tör en e i z e ve ele tri z r ve i limlen irme retimi ve t m e tör en e i z e rtt k k a a i a a a n n i r l r n l m n öre l im n ir ön e i öre en e z e ile erm e m l im l t n er e le ti ev im ve t vim et i in en r n r lm im l t n iin e en e i er l m r l r n n im l t n er e le ti m l t n i lt e törleri in elen i in e l im n ir ön e i öre en e z e ile i er l m r l r n n im l t n er e le ti z l z e ile il i rl r n ele tr ni ve ti r nlerin im l t z e ile Takvim Etkisinden Mevsim ve Takvim Etkisinden (2010=100) Endeks Endeks Endeks Toplam Sanayi 116,7 4,5 124,7 2,4 120,5-1,8 Madencilik ve 110,9 7,0 117,2 6,6 111,1-2,9 118,4 4,5 127,0 2,0 121,4-1,7 Elektrik, Gaz, 108,4 2,8 112,9 2,9 119,4-2,2 n met l n i t i etti ev im ve t vim et i in en r n r lm im l t n iin e en e rt t t n r nleri im l t n er e le ti m l t n i lt e törleri in elen i in e l im n ir ön e i öre en e rt z e ile t t n r nleri im l t n er e le ti rt z e ile temel e z l r nlerinin ve e z l ili in m lzemelerin im l t z e ile m ine ve e i m nl r n r l m ve n r m t i etti ite ll n m r n l m n z l r z e e erile i il i rl r n ele tr ni ve ti r nlerin im l t z e t ve t r nlerinin im l t z e t t n r nleri im l t z e ve öm r ve r ine e ilmi etr l r nleri im l t z e ile l m n en e ite ile t n e törler l 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 72,5 72,0 71,5 75,6 74,9 76,0 73,9 75,9 74,5 74,4 73,3 74,3 73,1 KKO 75 74,4 75,3 74,8 74,4 74,4 74,9 74,7 74,4 74,9 74,3 74,5 74,1 74, ARALIK 2014

11

12 GÜNDEM i Sa a i a i K a ka a a p a a a b i a a k i i k i aki hi a a a k i a a i i i aa k i ka i i k a i bi ih i a a i E e öl e i n i Yönetim r l n n er Y r n l r n e re me r m n n e lentilerin l lt n er e le ti ini elirtere zel t etimin et rm erel e imlerin r n n m t r ml r n n me i ve özel t r ml r i erilemenin l ev m etme i öz n r e i r i e e n mi in e l n n n e re me ini e erlen iren Y r n l r r ml r n m n rl r n et i i le rt n i r t n önle i ine i t e ti öz m n e n mi ve liti i ti r r n n r er e i e erlen mi r ir ve t r m n i liminin t zelenme in en e ti ini e en Y r n l r z n re ir t etimle ve it l t l l r en ir e n mi e i ti Y e iz e r ve e ri l t etim rt n et r r n em it l t em e t r ml r erile i eel e tör rl r i rt n e te i le i r t önelere n e re te menin lm n en ellemi l r i e nin t etim ve in t e tör ile zl me inin m m n l m n i retimi ve i r t l menin e n mi zi ni et l e te m r e n mi i lim lt n n z rl nm ere i r ti m z e n mi ve liti i ti r r er e i e erlenmi ve t r m i liminin t zelenme i ir i e n t k a k p a Y l n l öl m n e me r m n n i e z e l n i e e en n er Y r n l r e re te e e in t t r ml r n n rtt n v r l Y r n l r ör leri ile etir i H r m lemlerin e eli meler in elen i in e m t etim r m l r ve r rt n n e te ver i i i r t me i e in e e l m z nl l r n i i l n en me z l n z e li r n n z e i i r t in e i m t etimin en elmi tir l m t r ml r me i e mi tir zel e im m ine te iz t t r ml r e re tir z l r n e re te özel e im e e e in t t r ml r rtm t r H l n rtm n reel elirine e izlerin e lenme i le özel t etim rt rm t r zel e im e em t r ml r n em e t etim rt n n rm e im e ri l n n l e l nl m n elme te ir eti ilerin elir iri im ilerin i e t le e ili in e lentileri l m z e retme te ir n e re te e n mi ir z nl ör n e e l n t m m n z e i i l ir me z er e le e e tir n n nl m e e lerin en ir z z l m r a aki k i ki i e törel n e erlen irme l n menin önemli in mi lerin en iri l n in t n r nl r önel i inin te it e il i ini t r n Y r n l r ö le ev m etti in n i rt l e tör n e i menin ön e i önemlere r nl l erile i i ör lme te ir l emizin en önemli t n i ellerinin n elen t r m n 10 ARALIK 2014

13 GÜNDEM en n t l n e re te z e i i l e ir r n lme inin zerin e i tle r lm l r ir n e re te em len te e tör t r m lm em e me i in e r n n e mi tir eli me en en l m z et ilenen öl enin em t r m em e t r m l n i t n i eli ne eni le e l n t lm m l r ere r m ere e retim t n n n eli meler me m elin e e i ime i ti l n eni ir en r n n z r nl le el i ini rt m t r a i ih a a ki i i r i e nin in t ve t etim ile rt e r nl r r le ilir me zl r n ere i ere e re el n n t r e i elir izli ler ve l n r n rtm r l l ze i ne eni le m m n lm n i e e en Yönetim r l n Y r n l r r i e me i in in t ve t etim lemlerini eterin e ll nm t r im i t r m retim ve i r t e i li eni ir m el evre e irme z r n r me z n n eli mi l eler ze ine n r t ö le ir i lim en m n n ir l ör nm r rt ön m ze m l z l i in eni in v ti ir BÜYÜME (%) III. Çeyrek III. Çeyrek GSY H 4,2 1,7. S y 4,6 2,2 Ö e T ke 5,6 0,2 K T ke 1,9 6,6 Ö e Y r r -0,8 0,009 K Y r r 17,6-2,0 M - e r. y e -2,4 8,0 M - e. y e 5,2-1,8 r e e y r T kre er e r 28,7 19,3 T ke Kre r r 26,3 8,9 e e 0,5 0,5 2,288 2,516 0,5 0,5 r r 12,97 9,95. S y r y r S y r r -4,5 3,2. S y y r S y r 8,1-3,9 T E e y 1,33 2,05 E e y 1,95-0,37 Ser ye- e e K y k T K, T M e H e er er e y r r r k r r. m r n n t re reel e tör ön eli li e n mi liti l r n i ti l ir ez r m z m t r Y l ön m re rml r n ir en evvel e leme e irmenin önemi ör l r e i e öl e i n i Yönetim r l n ve Yönetim r l n Y r m n er Y r n l r n mi nl n zenlenen r t ön retim tr te i i e erlen irme r l l nt n t l n mi n i t e e i nl n l n t l nt n n Y r n l r r i e nin önemli ir re ten e ti ini elirtere özelli le m l eler e i e n mi ve i l l nt l r lm n r men r i e nin vr l l me r n n n önemli ir r l n i t e ti n er Y r n l r er l in ö ren inin niver iteler en mez n l n il irere mil n i izin l n ir rt m t r m rt m n n ilen i ile tirilme i l z m r i izli r n n rt n l r ile e l m l r n önemi rt r l r l m l r e te ver i n n nr e te verme e ev m e e e iz l enin er t r n n zen inle me i önem rz etme te en inle memiz r e re et v nt m z rt t r i e n t ARALIK

14 GÜNDEM ki i 1 ka a aki 2014 a i i ik a a a ak 10 a a k i a i i ik 12 i i a i 4 bi ki i a ak ka i i a i i ik a i 1 1 T r i e e n mi in e i menin v l m ve i ne t l m n rtm i ti m en ini i ettir i l e enelin e i izli l l önemin e z e ze ine t ev im et ilerin en r n r lm verilere öre i e i izli z e l iz mil n ine l t r i e t ti ti r m verilerine öre t l l im l r n n l l önemin e i izli z e ze ine r en eli mi l eler e temel i ti m veri i l r l e ilen t r m i izli r n z e ze ine el i ev im et ilerin en r n r lm i izlerin n l l l önemin e ir ön e i öneme öre in i ili rt er e le ti izli r n i e nl rt ile z e l me r m n n e e z e el i i n e re te i izli te im in en eri en e evi enin ör lme i i e rt e il r n r lm m i izli r n t en eri en e evi e i ör zel t r ml r l n il z n z e z l v t n n t etimi e e z e rtt l l l r r r n erm e e en l öre z e z l ve mil r l r in i m nl r i izli r n i in r m rl rtt r r r i e e me z e in lt n l re e i izli te i t ne en ön m m n ör nm r n e re te e n mi e ir z t rl nm e len e e met rt eli r r m n l n i izli r n n n z e lm n ön ör r Toplam Erkek ,1 71,7 31,1 45,8 65,2 26,8 10,5 9,1 13,6 12,7 10,4 19, ,8 77,1 34,5 49,9 70,0 29,7 (%) 10,7 9,3 13,8 12,8 10,4 19,2-19,1 16,6 23,8 TARIM TOPLAM Erkek Toplam i i ik 1 1 izli l l önemin e er e ler e z e nl r i e z e l r n i eren en i izli r n z e ve r n z e l r er e le ti ka n l l l önemin e mil n in i i i ne t lm r n i e z e l r er e le ti l l l n i ti m e ilenlerin z e i t r m z e n i z e i in t ve z e i izmetler e tör n e ne t lm r n er e ler e z e nl r i e z e l 12 ARALIK 2014

15 GÜNDEM E e öl e i n i Yönetim r l n n er Y r n l r r i e e n mi in e i l r nl r ne eni le erli m l t n n eni en önem z n n erli m l n ön eli verilme i i in er e e örev t n ö le i Yerli l H t ile il ili l m n re elle menin ir n m l r l n t etim t le i e eninin eli mi l elere r lel le ele el i ini r l nm l l eli mi l eler e ll n l n ll tele n il i r ev inem i temleri ve it l t m illerin t n l n il i ini elirten Y r n l r n m r e n mi i limin reel e tör n n n lm m l e i in e ilim el il i retiminin v lm niver ite n i i irli inin ere ti in e len irilememe i niteli li elem n eter izli i i i ir töre l l r retim e eni t etim e eninin z n lm t r n n l n ti ret ve r l r n rtm r l l ir t r t n e n mi e i l r nl r i er t r t n l n e t etim e lenti i ve it l r nlere ön eli veren ter i leri ml l e i tirme te ir re in l t r i e i izli l r e ilme te ir ne enlerle r n ter i lerimiz e r ile l n ni r i e e retilen m ll r ön eli vermeli iz r n n ilinilirli ini rt r m tl r m tl lm l r i e n t ap a ka a ha i r nl r n öz m n n r i e e n mi in e i l ön m z r nl l n e en Y r n l r t rr l r n rt r lm te n l i enili ve enili i r n retimi t etim e eni ve n i e i imlere r lel ir retim e eni l t r lm ere ti ini v r l n i ilerin erli ir i v t n l r n erli r n mer ezi erel ve m r ml r n n erli r n ile erli ir i e ön eli vermelerinin l enin ele e i i in riti öneme i l n v r l n Y r n l r enzer niteli lere i erli r nler v r en it l l nl r l nl r n i izli ten i et i lm n n lm it l r n ll nm n n l eler e i im n r tm nl m n el i i n n m ilin len irmeli ir r i e nin eni ve enili i ir retim i limi ve lt r ne viz ner ir n ile me tr te i ine m tev zi ir t etim e ir t rr ilin ine i lm l nm l r Yerli m l t e e tl n n e il n l n t rt l n ve öz m retilen ir t ön t r lmeli ir e i ki i a bi i a Yönetim r l n Y r n l r er l t rm lt n izere n eme etir i leri i i t le i erli m l t l l ir ez m n n i tine n l r n i e e ere nl r ö le i m le n n n n m e in e e i i li l r erli m l l r elirlenen m ll r te li e en i te liler le ine z e l n r n n z e e rt l r n l ilir i e i n l t r e lin e zeltilmeli ir Yenilene ilir ner i n l r Y l n n i t r ml r n özen irilme i m l m teli Y te iz t n n erli im l t n n H metimiz e te vi e ilme i l n ere li l zenlemeler e i me izin lm l r n e re me r nl r ö termi tir i l e n mi ve l r i e i in l n i ve l n i i in e m tl ve m tl erli m l retimini ve t etimini rtt rm z r n z ARALIK

16 GÜNDEM a baka a baka a a bi ik a k a k i ap a a iki i pak i a a i i ik i ikka ki Ba a an met av t l al nma lan a a m n a l ve en eli me i in Ya al ön m lara a lan r lan e lem lanlar n n i in i a etini a la eel e tör n ön m ne öneli eni zenlemeler i eren a ette rant ver i i aiz iz inan al irala ma m rt a e ta ver i avanta lar n n öz en e irilme i i i ma eler er al r azar anallar na r an eri im i in özelli le e te n l ili e törler e a an ir et ve mar a al mlar e te lene e t etim it alat e ver i le a r la a erimlili i art ran r m alla ma i te en te vi te ön eli li la a a rimen l al m na öneli re ile rin ver i avanta lar öz en e irile e Hal a a ir etlerin r mlar ver i i r le e erma e ara lar n n t a lar n a el e t tma re ine a l ar l la t rma a la a am a ta t e inimi ve llan m n a erin eli a lanma na öneli te irler al na a am a l la etler llan m e eri e i eler i i i öne aran i ra niteli in e i e i e ler lma a a a a an av t l a a an Yar m li a a an ilim ana i ve e n l i a an i ri al ma ve al venli a an ar eli n mi a an i at e e i mr ve i aret a an rettin ani li al nma a an ev et Y lmaz ali e a an e met im e ile irli te a la r ramla a l n a retim e verimlili in art r lma n n ama lan n ö ler en rt i i ta arr lar n art r lma l la at r mlar n art r l ma ve i ra n önleme inin lanlan n i a e etti i k r ram a reel e n mi e öneli önlemler en inan mana eri ime öneli zenleme i at e ti a a an av t l imalat ana in e ma ine te izat at r mlar na verilen re iler e an a ve i rta ameleleri er i i nin al nmama ön n e ir lan a t la r n elirtti a a an av t l a re e r i e i et ile en en önemli n r n etr l i atlar n a i l n elirtere n n mali etleri rme i ön n en r an et i a t n ili i e l n lan l elerin elirlerinin azalma n n i e la l et i l n a etti av t l etr l lar l r a ne a ar z lar l r a ne a ar z et i i ne l r alternati li enar lar al r z He ine az rl l la a z e i a rimen l rantlar n n ver ilen i rilme inin e lem lan n a l n n elirten a a an av t l a z elirin a n a ata a enel lara t l m a a a a il ver ilen ir me i e era erin e etire e t r n aat e tör an a ve an a imalat ana inin eli me i le en i n r a ilir Y a alt in aat e tör önemli ir ar ve rant aline ön t n e at r m azi e ini a etme e a lar i e n t a a a a an met av t l i ra la m a ele n n a l larara ml l leri özetere l ve a it alat nl e mallara a r ver ilen irme a a a lar n il ir i av t l eri e te n l i n ana ilere e te verir en ar an ele e l t etim mallar na ön lara a a r ver ilen irmeler a a a z e i Hal n ta arr a öneltilme i n n a l t etime öneli e ilimlerin azalt lma i in ilin l t rma a öneli enel ir ta arr am an a zenle e e lerini e a e en av t l i ra n önlen me inin ön e am an a la ara t n t l ma an ma ere en ir re l n a v r la a anlar r l t lant n a a n nla il ili ir arar al n n il iren av t l a a anl enel e i le n an nra a ta enim a t m zi aretler e lma zere i ir zi arette valili ler erel önetimler ve a i er r mlar la et e i e n m n a l nma a a lar e i 14 ARALIK 2014

17 GÜNDEM OLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCH NOX HARDWARE FURNITURE FASTEN ANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS S ASHERS ANCHORS INOX HARDWA URNITURE FASTENERSHANDTOOLS SL OLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCH NOX HARDWARE FURNITURE FASTEN ANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS S ASHERS ANCHORSINOX HARDWAR URNITURE FASTENERSHANDTOOLS SL OLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCH NOX HARDWARE FURNITURE FASTEN ANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS S ASHERS ANCHORSINOX HARDWAR URNITURE FASTENERSHANDTOOLS SL OLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCH NOX HARDWARE FURNITURE FASTEN ANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS S ASHERS ANCHORSINOX HARDWAR URNITURE FASTENERSHANDTOOLS SL OLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCH NOX HARDWARE FURNITURE FASTEN ANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS S ASHERS ANCHORSINOX HARDWAR URNITURE FASTENERSHANDTOOLS SL or ar n varsa va ar m var Bilgi için; +(90) /standartcivata ARALIK

18 HABER E e öl e i ana i a evre e a l retim a an ana i r l lar n ö l len ir i evre ve e ir ili a an Yar m ammet alta n mi a an Yar m nan Y l r m zmir ali i ta a ra e ir ele i e a an ziz a l n n a at l tören e evre t r e ve evre t ana i te i i ate rilerin e irma ö l al evrenin r nma i in ere il ili mevz ata ml retim ere e er e le tir i leri r elerle örne te il e en ana i r l lar n n ö llen iril i i törenin a l n ma n a an Yönetim r l a an Yar m ve evre al ma r a an r an i e i an n evre lt r n n l na a ar zan n ö le i l n an ana evre i r l lar n ö llen i ril i ine i at e en i e i izim evre e a m z ir nl ir ll e il evrenin i e itlili i ve al a na lar n r nma n n a iz ana i ilere önemli örevler r evre al ma r lara ml l ler ve e m er eve in e re li n ellenen eni mevz at er eve in e elerimizi il ilen iri i e iti i t lant lar zenli r z nlar n a a n lar a n a il i al il ili r l lara ve a anl lara ör reti r z e i a a pi i i e öl e i ana i a Yönetim r l a an n er Y r an lar ana i a n an evre n n n a a azla n eme el i inin alt n iz i evre ve i venli i n n a i t lant lar n er zaman il i ör n a taran Y r an lar ilti at mari ete ta i ir n ra a evre e önem veren irmalar a tl r m i e n t n er Y r an lar ana i ilerin evre e a l retim ö terme ini te vi etti lerini v r lar en nlar ö le i al nman n temellerin en iri lan ana inin l e e n mi in e i eri tart lmaz evre er e en n a a önem azan r n em en nere e e i m r la t rma a an m z inali Y l r m enizin ar tara la tara n a i lamalar n a ar ar l lmama ere ti ini 16 ARALIK 2014

19 HABER ö lemi ti izim ana imizin e evre e ön lana arara evre e n retimi e te leme i ere i r ana i i evre en a an e il evre e a l ilin li lmal ele e ne illere i i ir ele e ra ma e imizin r ml l K a k i i zmir e ir ele i e a an ziz a l evre ve e ir ili a an Yar m alta ile n mi a an Yar m Y l r m an ev el at te i ini rma i in er ö teril me ini ör ez r e i i in e ra r n n a anl tan ma n n a e te i te i a l a r a zmir e im enin e ar lma n ama ma a a n a a lan lanlar ne eni le in anlar n te i ö ter i ini v r la a l ev el at ertara te i i ve ör ez r eleri i in i te i i e te te ev el at ertara te i i i in er ara lar n n lan i a e ini e ti ini en i arti ine men a anlarla milletve illerinin ile ar t n anlatt a l e n l i i eli tirmi iz re li ev el at lar izli r z ama t r e leri im e en i erine i temi r izim l m erler e ir in a l ve ilimi alara l erler ir izim i in te r n er ve ra r Her t rl lana m var eter i er veril in el ziz ra a a enil in i e n t ör ez r e i nin ra r n n a evre ve e ir ili a anl n a na e le i ini at rlatan a l ör eze azma v r m z an n an n en evre ön m r e ine azma v rm la a z i a l emizi tan n en t ne t rt r ile irli te r e i ale ine t aman llanma nt m z an a a i ir e i imiz i a elerini llan rla a r z ar ener i antral na ne en ar l na a e inen a l ra a a a anlar n ar t e e il anl lanlama Hi ir öneti i ve i i r z ar ener i i ne ar e il ama n r i Sa a i a i aha i i ka- a k a a p ak i i a i i a a p ak S i a ka Sa ih i K a ka a a a a a i i ak i i i a a a i a k i i i i ahip k bi a i i ikka k i a ma zeltme ve tamir etme a art la l r le ir er e r r n z i metre öte e it e r n lma a a Harita zerin e iri lanl r ö l n n a r m am m var ilmi r i an lama ir eti ta er na avale e i r a iran ön e i i itiri i e im i e n lar rta a r e i zmir ali i ta a ra a a t n ma a ener i i ti a na i at e ti ali ra ve el i imiz e ele tri in anma n t lerin al ma n i ti r z nlar na l la a retme en t etme lla a ma t r z ar ARALIK

20 HABER k i aka a A a ih a a a- i i i i a ikka k k a a a a a a i a k a a i i i ka a ka a k a- b i a a - k i i 1 i i ik S a 2 i ik i k i k AK a b ener i antrali ere i r a evet H ere i r a evet tele eme iz emen lmal ere ti in e termi antral lma ere i r leer ener i antralleri rma an eli me i a la a ilmi l elerin a az e i i ka a ka n mi a an Yar m nan Y l r m ö l alan irmalar tla ara n n evre e ver i i e te ne eni le te e r etti Y l r m evrenin i ra at trate ilerin e önemli er t tt n n a e ere n a a mal atar en anla malar ere i a e e r mal at lm r evre le il ili a a a n a verme z r n a n z n mi a anl lara alan a i el elerin al nma na e te veri r z ana i inin n a i leti r z i e n t i i k ak a evre ve e ir ili a an Yar m ammet alta r i e e i ana i te i lerinin eli mi l eler evi e ine ma ere ti ini elirtti e mi te retim a ar en evre i özar e en n n eli mi l elerinin eli me te lan l elere az rallar n anlatan alta izler ana i imizle l la are et e i r z Hem retim a a a z em evre i r a a z re te ana i ilerimizin ar na an r rati en elleri e irli te öz mle e e iz me a n ver i evre l öreni ön e in e zmir e ir ele i e a an a l ile irara a el i ini at rlatan alta özlerini ö le r r 18 ARALIK 2014

21 HABER hi i ik aka a ha a a ki ki a a i i i i i i k i i k a k i i i b i i i a a i i i k k a ha k i i apa a h i k a a i ma Hi r ele tri antrallerine ar z Yenilene ilir ener i a na la r na ar z ne e H e n leere ar z ner i r lemini na l öze e iz e ir ele i e a an m z at e lama te i i a a a im e a l etmi r n e na arar vermeli iz iz ntr ll alanlar a m ö leri ertara e elim a eli i zel er tara a a al m m i in i i e inli le a l e ilemez e lan at at te i i a im i l e e imiz i e l emizin er tara n a at ertara te i lerinin lma ve ö lerin amma e lara e n mi e azan r lma la a zmir e i al zelli leri r ma z r n a l lar n a v r la an ammet alta te t m at lar n ar t lara a a ra lma ere i r i ni et e i i li ini a a ara evre el r nlar m z özmeli iz i e n t evre l törenin e azi rta l n n ö ren i i zerin e ele e imiz evre a i n ize az l ti örtlerle önetim r l na a r lan alan a t r ren iler a r a at l m lara ve ö l alanlara la etlerinin verilme ine e ar m l evre t r e ate ri in e i irmalara la etlerini n mi a an Yar m nan Y l r m ile Yönetim r l a an n er Y r an lar evre t ana i e i i ate ri in e i irmalar n la etlerini e evre ve e ir ili a an Yar m ammet alta ile e li a an ali en ver i Sa a i i i 1 i i ik h a Sa a i i i 2 i ik a a Sa a i i i k a ARALIK

22 HABER a i Sa a i i K S K i bi i i i i S i i i i p a a k a apa S i K a ka a a a i a a i b i i i k a a b a k a a h a a ha a i i i i ha k k i S i a i i k a a a b a ik a ak k i i E e öl e i ana i a Yönetim r l a an n er Y r an lar r anize ana i öl elerin e lan ar ellerin l r lma i in a a ö ter i lerini ö le i ilim ana i ve e n l i a anl e erli ve e ti a anl ile r anize ana i öl eleri t r l i irli i ile zenlenen e öl e i leri il ilen irme lant e öl e i ana i a n n ev a i li in e a l e öl e i leri il ilen irme t lant na a anl e erli ve e ti a an i ar lt nal a an Yar m ve Yönetim r l a an n er Y r an lar e li a an ali en e e i lerin önetim r l enetim r l öl e m rleri ve al anlar ile öneti ileri at l a an a it a l ve Yönetim r l eleri t lant ön e in e e li a an ali en ile Yönetim r l a an n er Y r an lar ma amlar n a a r a r zi aret etti e li a an Yar m ve Yönetim r l e i Ha ttar l n n a alar la er e le tirilen t lant a am n a ilim ana i ve e n l i a anl e erli ve e ti r l a an Yar m za er ar r l a m etti en l a lan ilal a ati eli ve Himmet a a r anize ana i öl elerinin enetimler e ar la lan ve ra rlara n lan r nlar öneti ilerin r ml l na n la ile e lar imar ve a la malar a n zl lar ve ele tri i a a aali etlerini a r nt lar la anlatt etti lerin n mlar n n ar n an r eva öl m n e lerin l la ar la t r nlara ve mevz at n r nlara ar a na a er veril i a ka k a a i e öl e i leri il ilen irme lant n n a l n ma n a an Yönetim r l a an Y r an lar r r le ilir menin an a retimle la a n retimin mer ezinin e lanl al nma m eli er eve in e r anize ana i öl eleri l n v r la n er Y r an lar ar n al la zmir e r anize ana i öl e inin a ata e me ine r rta lara ön l etti lerini elirtir en lerimizin n lar na öz m lma n ta n a er zaman a a i et i eri in e are et etme te iz ili r z i retimi er e le tir i imiz erler 20 ARALIK 2014

23 HABER lan ler er t rl enetime a n mlar la a ta ver i ve al venli ml l lerinin erine etirilme in e a tl e n mi e at lar a t i ti am önleme e i n i nlar ve ent el ön me et ileri ile önemli ir ere a i tir izler a n n artt r lma n an zi a e mev t lerin r nlar n n i erilere at r m lar ile l t r lma n ön eli lara örme te iz e i S ak a a e öl e i ana i a n n i in e er alan ta nmazlar n inan al iralama özle me ine n e ilme i iri imlerinin a l an nla irli te l ml n lan n at rlatan n er Y r an lar n lara a ri a r l m e te i tale ine l ml an t al n n il ir i Y r an lar nlar ö le i l n an ana az rla m z alar a iletti imiz tale imize ili in am z a er e le tir i imiz t lant a a ilim ana i ve e n l i a an m z a n i ri ana i a rimen l at r m rta l m eli ile am arazileri ara l la ana i inin r e ine n a ri a n a a al m ter ira a verelim retim a la tan nra ira n ö e in i ter e a n m rt a e i temi i i l va e le atal m i ere e te ini a lam t r en i ine n lar m za lan a la mlar n an öt r ir ez a a te e rlerimizi n r m n er Y r an lar at r m e eme en alt a r nlar n alle ememi lerin l e a na lar n n e a e ilme i anlam na el i ini elirtir en ne enle al malar m z mev t ler e enin e a ma ta z n r rta l m z nin mil n metre areli t lam alan n n a la z e i ar el lara at r m lar n e leme te ir m a retimiz alan n l r lma na ili in ir n n i in e ön eli le n r iller e arat lan a z re a eti önleme i in ler lana a ar m ilin te vi ranlar n an a alan r lma ere ti ine inan r z ta a tale imiz e rarl z i e n t Yönetim r l a an Y r an lar ent i in e alm ana i te i lerinin zla r anize ana i öl elerine ta nma e verilen z e li a n al r lma in aat a m na ili in ll a al renin zat lma ve i ti am z r nl l na ili in a r a l ta lerle ana i itelerin e rta melenme e i ilme i i i n lar n a ta i i i l lar n özlerine e le i 202 h i i S k i i zmir e öneti ilerine ve sanayicilere seslenen Organize anayi ölgeleri st r l O Yönetim r l a an a it a l Y zy la r amgas n v raca y r iye ayalimizin ger e le mesin e i en önemli r l O ler stlenece tir e i O a an a l il ini armara ölgesi n e ger e le tirilen t lant lar n as l amac n n icraat ya anlarla enetim yet isini llananlar ir araya getirere ARALIK

24 HABER mevz ata yg n O yönetimi i in i at e ilmesi gere en s slar n e erlen irilmesi l n söyle i k k k i anayinin te n l i r nlere yönelmesi gere ti inin alt n izen a l öyle evam etti r iye nin e e lerine la a ilmesin e rganize sanayi ölgelerine önemli görevler y r l e lara te n l i yat r mlar a yava al m z göz y r anayimizi art atma e eri y se r nlere r yönlen irmemiz ve atma e eri y se yat r mlara ay rmam z gere iy r si ta ir e milyar larl i racat e e imizi ger e le tirmemiz z r laca t r A - pa a a a an a l ayr ca sanayinin ileri te n l i ile retim ya a ilmesi a na r e al malar na z vermesi gere ti ini v rg la a l illi gelir e r e i in ayr lan ay n y z e ler seviyesine art lmas e e lerimize la mam z a na önemli ir a m laca t r iye n t O Yönetim r l a an a it a l e erli ve e ti r l a an i ar lt nal ile t lant n n ger e le mesine este lerin en lay O Yönetim r l a an Y rganc lar ile eclis a an sen e la et ver i A a K a ik ka a ge ölgesi anayi O as eclis a an Yar mc s ve O Yönetim r l yesi Ha ttar l ilim anayi ve e n l i a anl e erli ve e ti a anl ile ya lan t lant lar n s n erece verimli ge ti ini söyle i ttar l era etti imiz önemli s slara e iniliy r O lerin a ya ya amayaca arsa ta sisin e nc i ilere evrin e ya ana ilece s r nlar at l mc n n tesisi nas l iraya vere ilece i imara ay r ya lar a nas l ir y l izlenmesi gere ti i ve s n lar n n neler la ilece i gi i O leri ya n an ilgilen iren meseleler netli e av y r izleri ay nlatma ve y l gösterme a na t lant ya at l m gösteren e erli ve e ti r l e i ine te e r e iy r m e i k a a a a b i i i i ge ölgesi anayi O as Yönetim r l yesi ve emal a a O Yönetim r l a an amil rs er O nin en ine özg ya ve s r nlar l n n söyle i emal a a O yi zaman zaman ele iyelerin yönetti ini ayn sanayi arseli i in e ir en azla tesis r l n anlatan amil rs nlar n retim ya malar n engelleyemeyiz al malar n sa lamam z laz m a anl m z n n a yasal zenlemeler ya mas n istiy r z Hata ya mama i in sanayicinin tale lerini geri evirme z r n a al y r z e i amil rs a t mc irmalar n nay yla algaz a t m e ellerine ya t y z e ran n a i zamlar a g n eme getirir en nlar söyle i ölgemiz e algaz a t m yla ilgili in lira e el ö enir en zamlarla in lira e el ö eme z r n a ra l yanl n 22 ARALIK 2014

25 HABER S K a ka ahi ak b ki i 202 h i a a a S i k S i a ka a S K i K i A a a a a i i i i i i b i i zeltilmesini istiy r z ya ya t m z m racaatlar an a netice alama ava a ma r m n a al n a a anl m z n giri imlerini ve este lerini e liy r z A a Kap S h p a k Organize sanayi ölgelerini atma e eri y se niteli li ve yenili i retimin mer ezlerine ön t rmeyi e e leyen ilim anayi ve e n l i a anl e erli ve e ti a anl re erli al malar n zlan r e erli ve e ti a an i ar lt nal r l lara a a lar n anlat r en O lerimizi a a iyi yerlere ta ma nlara y l gösterme este lma i in al y r z e i O lerin niteli li ve atma e eri y se r nlerin retilmesine yöneli al malar ya mas gere ti ini a taran i ar lt nal r iye nin y e e lerine v rg ya ar en sözlerini öyle s r r He e lerimizin ya alanmas n a O lerimize sanayicilerimize y s r ml l lar y r e e lere O lerimiz y at sa layaca na inanc m z tam izler e y l a O lerimizin sanayicilerimizin y ne m z verece iz O lerimiz melenmelere te n l i r n geli tirmelere r e ye a rl vermeli atma e eri y se yenili i retime önc l etmeli l e lara izler al nma e e lerimizi anca e il e ya alaya iliriz izler e y l a O lerimizin sanayicilerimizin y ne m z verece iz e e lerinize e irli te y r yece iz a m z O lerimize er zaman s n na a ar a iyen lt nal vet iz enetim me anizmas y z a a a ya lan yanl yg lamalar e si leri e il mevz atta i s nt lar a s rg l y r z es it etti imiz mevz atsal e si li leri ra r aline getiri ma ama s n y r z e sen e ya laca al malara a at lar s n y r z izler e izimle gör lerinizi ayla a ilirsiniz iye n t ARALIK

26 HABER a ba i ki a a a i K a ak p a a k a S i K a ka a a Sa a i i i ki i a a a i bi ba a hika i i k a ak h p bi ik a a a i Ege ölgesi anayi O as Yönetim r l a an n er Y rganc lar r iye nin e n mi e yeni ir a ar r man yazmaya i tiyac l n söyle i Y rganc lar ize yeni ir retim i ayesi yeni ir eyecan sanayi ve retimin ön n e i engellerin a laca in lar a t anm gelirin in lara ar laca ir r man laz m r man evlet ve özel se tör lara e irli te yazaca z e i r iye O alar ve rsalar irli i ne O a l zmir e i a ve rsalar n yönetim r llar rta t lant s enemen icaret O as a an Y lmaz ral n ev sa i li in e ya l a a eniz ent syal esisleri n e O Yönetimi tam a r at l t lant a zmir e i alar n rta ir t rizm lat rm rmas n s n a gör irli ine var l lant n n a l n a n an O Yönetim r l a an n er Y rganc lar r iye e e n minin siyasetin gölgesin e al n i a e e er en resel e n mi e i geli meler izim öyle ir l s m z lma n rtaya y y r e i a a an Yar mc s li a acan n mi a an i at ey e ci ilim anayi ve e n l i a an i ri n r iye e sanayinin retimin önemini v rg la n at rlatan Y rganc lar sözlerini öyle s r r Her es gör i retim lma an al nma ayal te m m z Y nanistan retmeyen l eler er zaman s nt ile ar ar ya alma mec riyetin e ize yeni ir retim i ayesi yeni ir eyecan sanayi ve retimin ön n e i engellerin a laca in lar a t anm gelirin in lara ar laca ir r man laz m r man evlet ve özel se tör lara e irli te yazaca z r iye genelin e y z e lan i sizli ran n n zmir e y z e l na i at e en Y rganc lar ran a a ya e me i in isti am este i getirilmeli en y l n an mitsiz e ilim n alla l emiz se im e n misine girme en e e lerine e era er la a ilece iye n t i i a a ele iye a an ö an emira il enin en önemli ns rlar n an irinin zmir y e ir ele iyesi ile lt r ve rizm a anl n n este iyle y r t len a az lar l n söyle i emira a lara O e ici iras istesi ne girme önemli rizm tar m ve al l ta a a ileri ir n taya gelme istiy r z e i r iye nin il tatil öy lan a atil öy n n ala a al l n v rg layan emira ran n te rar t rizme azan r lmas i in s r r leri lanlama al malar n tamamlay yaz aylar na r lt r ve rizm a anl na s naca lar n anlatt ö an emira i art siyasetin ötesine ge ti Y llar r 24 ARALIK 2014

27 HABER a al lan ir yeri te rar ayata ge irece iz rt yat r mc lma gere iy r e i a l Havaliman yeni en sivil lara a lmas n isteyen emira a a ir g mr a s a lmas n iste i enemen icaret O as a an Y lmaz ral a atil öy n n ayata ge mesi enemen e ir al veri estivalinin zenlenmesi n s n a este iste i el icaret O as a an ray Y lc am n n antal yöntemleriyle t rizmin geli emeyece ini elirtere zmir e i alar n t rizm n s n a rta al ma lat rm r lmas n öner i neri a a anlar tara n an a l e il i i a i a a k ka k a lant y yöneten zmir icaret O as Yönetim r l a an rem emirta ir entin zengin lmas i in ente ar an insanlar n gelmesi ve ara arcamas gere iy r Yani t rizm ar an r an yat r mc gelir entte yat r m ya ar isti am sa lar e rin i racat artar ir irimiz en al v eri ya ara enti al n ramay z a n an s nra arlara at l m arar al n s va erlin Osa a gi i arlara at l m g n eme al r ile a ar iye n t a k i a k zmir icaret rsas Yönetim r l a an Yar mc s rcan r maz r iye e tar m ve ayvanc l n s nt ya a n söyle i r maz nyan n i inci y reticisi ve en y i racat s l m z r z m e ya ananlar tam ir me i racat m z y z e artt rtalama iyat y z e gerile i eytinya i racat m z nere eyse y z e gerile i r incir e r n alitesi öt iyatlar liran n zerine t anl ayvan ve et se tör n n isti rar ticaret liti alar ile öz lmeye al l y r a a etlerin nereler e t etil i i ilinmiy r re ilerle yeni ayvanc l i letmeleri a l y r ir a ar a i las e iliy r nl ya y r anl ararlar al y r z sti rar sa layaca liti alar ayata ge irmemiz gere iy r e i i i i a a a ak eniz icaret O as zmir esi Yönetim r l a an Y s zt r H metin ön m r gram na l isti se tör n n e al n n elirtere ya laca yat r mlar este le i lerini söyle i zt r y l na a ar limanlar a elle lenen nteyner mi tar n n mily n an mily n ya art lmas emiry l n n ta mac l ta i ay n n y z e en y z e ya y seltilmesi emiry l n a özel se tör ay n n y ze a art lmas e e leniy r la t rma enizcili ve Ha erle me a anl n n y l t esi milyar lira lara e e len i eme i eni y l a la t rma ve enizcili se tör ne önemli yat r mlar ya laca iye n t O n n zmir lsanca iman n n g ncel zisy n n r mas gere li m ernizasy n yat r mlar n n ya lmas n s n a i gör n r n i a e e en zt r zmir in r vaziyer t rizmin e me rt lmas i in tan t ma i tiya l n söyle i a a k ik k i i r al icaret O as a an lva a Olg n il e e i ele tri esintilerinin ayan lmaz n taya gel i ini özelli le say a a ri an n retim ya amaz r ma t n söyle i Olg n a a ele tri esintisi tan verici e i anayicilerin at s s r n n s n a yet i arma as n n im ili öz l n ile getiren Olg n a ri alar yine at lar n at y rlar an ay a ve Yaz a na i i en striyel at ar tma tesisi r lmas n tale etti n yat r m r gram na al n emen ya ma laz m r al a tesis var nt evam e ece iye n t lva a Olg n ancar O r al O ve etr lis nti enti ne t y l an ini verilmesini e iste i ARALIK

28 EGE DEN A a k i aka a ak k A ika a k i i S i i p a k i i i ki pa hi a a a A ika a a a A ika k i ik ih a a a a a a b k k a a p k ik i i i a a ka k a k k a ak A ri a tas z n y llar r s regelen siyasi isti rars zl lar ölgesel s r nlar ve era erin e getir i i a irli e eri ve izi i altya ve stya a i zay l lar ile m ca ele etmi tir y l n n s n ay n a tan n zeyin e a layara ölgeye yay lan ra a ar laylar ne eniyle al ant l ir önem ya anm lma la irli te s n y llar a i tisa i anlam a isti rarl ir ta ar m za ma ta ve z n y llar r ötelenen i tisa i aaliyetler ve tale ler yeni en canlanma e ilimi gösterme te ir y l n a trily n lar civar n a lan ri a n n milli geliri y ll rtalama y z e ran n a art la y l iti ariyle trily n lara ya la m l nma ta r mi tar i erisin e il e l enin ay ney ri a m riyeti s r i erya ezayir ve as y z e e te a l etme te ir önemi i in tan n tamam n a e lenen y me ran y z e milli gelir ise trily n lar lara esa lanm t r elece öneme ili in lara ya lan r e siy nlar a e irle en ve t etim ya an n s n artmas tar m ya lan alanlar n almas en strile me al ayna lar an sa lanan gelirin artmas ve nlar n s n c lara y menin s rmesi e lenme te ir Ya n gelece te ri a n n Orta etici egmentinin t lam t etim i in e i ay n n ve e irler e ya ayan ri al say s n n artmas ri a l elerine yöneli i racatta ya anan en y s nt lan tale e si li inin rta an al mas n m m n laca t r ri a tas a si ge en özelli leri zengin yer alt ve yer st ayna lar ener i ayna lar n an el e e ilen gelirlerin alt ve st ya r elerine arcanmas s n c rtaya an milyarlarca larl m tea itli ve te ni m avirli se tör ile l emiz i in ayr ca önemli ir azar niteli i ta ma ta r a anl m z y l n an yana ri a l eleri ile icari ve n mi li ilerin eli tirilmesi trate isi yg lama ta r y l n a ri a ya i racat m z milyar lar ri a an it alat m z milyar lar t lam ticaret acmimiz ise milyar lar lara ger e le mi tir y l n a ri a ya ya lan i racatta il e s ray s r y z e i ya y z e ezayir y z e as y z e ve n s y z e alm t r öz n s önem e ri a an ya t m z it alatta ise ezayir y z e s r y z e ney ri a m riyeti y z e i erya y z e ve i ya y z e il s ralar a yer alm t r y l n a ri a ya en azla i ra etti imiz il r n emir eli mam lleri mineral ya tlar ve ara la m ara lar lm t r n it al etti imiz il r n ise mineral ya tlar ymetli ma enler ve lasti mam lleri ir irma az n a e erlen iril i in e ise i racat m z a ra etr l a inerileri Oya ena lt Ot m il a ri alar ve iler icaret en y se aya sa i tir t alat m z a ise ta r Hatlar ile etr l a ma ra etr l a inerileri ve ilangaz icaret in önemli a rl l nma ta r y l s n iti ariyle ri a l elerin e stlenilen a et m tea itli r esinin e eri m lati lara milyar lar lm t r ra am r m tea itlerince g ne 26 ARALIK 2014

29 EGE DEN a ar nya a stlenilen t lam r e e elinin y z e ini l t rma ta r alan a ri a a öne an l eler i ya a ta lma zere ezayir ve as lara ay e ilmi tir y l n an iti aren ri a a i r yat r mlar gözle gör l r öl e art göstermi ve y l s n n a söz n s yat r m t tar n n milyar lara la m l ta min e ilme te ir ri a a yer alan a ms z l enin tanesi ile icaret n mi ve e ni irli i nla mas imzalanm l ayr ca l e ile l e ile i te ergilen irmeyi nleme nla mas l e ile Y Yat r mlar n ar l l r nmas ve e vi i nla mas l nma ta r te yan an y l n a a n ine ng ali gan a ve an ile arma n mi misy n t lant lar n s ile Orta l nseyi t lant s ger e le tirilmi tir ri a l eleri ile yasal altya n n tamamlanmas na yöneli al malar a sam n a ise y l n a i er ve rity s ile icari n mi ve e ni irli i nla malar enin rity s ine am iya ve i ti ile Yat r mlar n ar l l e vi i ve r nmas Y nla malar imzalanm t r y l Oca ay n a a lan yeni temsilcili lerle irli te ri a a l e ve e ir e t lam icaret avirli i ta eli i a r s l nma ta r y el ili imiz ve a ns l sl m z lma zere ri a genelin e t lam a temsilcili imiz l nma ta r ri a l esinin ise l emiz e y el ili i mevc tt r te yan an r Hava Y llar ri a tas n a l e e estinasy na r an ger e le tirme te ir ri a ile icari ve n mi li ilerin eli tirilmesi er evesin e temel ama lar m z r iye nin ri a l elerinin t lam ticareti i in e i ay n n y l na a ar y z e e ar lmas y l n a ay y z e e y z e y l n a y z e r iye nin i racat i in e ri a l elerinin ay n n y l na a ar y z e a ar lmas y l n a ran y z e y l n a y z e y l n a y z e H li az r a l e ile lan anla malar say s n n y l na a ar e y seltilmesi lara elirlenmi tir a sam a n mi a anl lara r nlerimizi sergile i imiz i a lant lar n n r lmas na yar mc l m z arlar este lemenin irmalar m z n stlen i i r elere sa i li göstermenin yan s ra i ili st zey gör meler ger e le tirere ri a l elerine lan ilgimizi er aim gösterme teyiz a sam a yl l tari lerin e amer n n a enti Ya n e ye gi ere amer n r r nleri ar n n a l n ya t m z icaret a an n mi ve lanlama a an i leri a an ile i ili gör meler ger e le ti imizi i a e etme isterim im tari lerin e ise enegal in a enti a ar a ir r irmas n n stlenmi l l slararas a ar ngre er ezi nin a l n ya t enegal inans ve n mi a an icaret anayi ve ay t e törler a an ve enegal evlet a an ile i ili gör meler ger e le tir i n nla irli te ral tari in e stan l a a a a an ay n e et ile r iye a r m n ger e le tirere ri a ile ili ilerimizi geli tirmeye ver i imiz önemi ir ere a a göstermi l ARALIK

30 DÜNYA G ney ri a m riyeti nin a entin en iri ve en y e ri lan a e n ele iye a an atricia e ille zmirli sanayicilere entin e i yat r m lana lar n e erlen irmelerini iste i ge ölgesi anayi O as Yönetim r l a an Yar mc s ra im ö l se törel i irli leri ile r tara lar ir araya getirere zmir ile a e n aras n a i e n mi i irli i ve yat r mlar n art r lmas gere ti ini sav n ney ri a m riyeti e n misin e söz sa i i entler en a e n ele iye a an atricia e ille a an Yar mc s c mat ra im l slararas li iler O isi r ml s r enver an c al y n mi li iler r l r ri a nseyleri r inatör a an ve ney ri a m riyeti zmir a ri a ns l s amer a n ile irli te ge ölgesi anayi O as n ziyaret etti Heyete ev sa i li i ya an O Yönetim r l a an Yar mc s ra im ö l zmir ve e n misini tan tan s n m n a g a an te stile emir eli ten ma ineye in aattan ener i ve ele tr ni e etr imya an t m tiv yan sanayine a ar e i en yel aze e nya azarlar n a re a ete a retim ya an ya la in sanayicinin O a at s alt n a i se tör e t lan n anlatt zmir in yat r ma az r rganize sanayi ölgeleri ile ser est ölgeleri ava ara ve eniz e i l isti im anlar n n yan s ra niversiteleri yeti mi insan ayna s syal ya am ve i limiyle yat r m a s n an r iye nin cazi e n tas l n ay e en ö l r iye e zmir e ir a et ney ri al ir et aaliyet gösteriy r verilerine göre zmir en ney ri a ya mily n larl i racat ya l r en mily n larl it alat ra am var y l as m ay iti ariyle ney ri a an entimize gelen t rist say s in civar n a ra amlar n a a y ar seviyelere mas sanayi alan n a i ticaretin ve yat r mlar n artmas laz m e törel i irli leri ile r insanlar ar ar ya getirmeliyiz O lara er t rl yar m ve i irli ine az r z e i O Yönetim r l a an Yar mc s ö l zmir y e ir ele iyesi ile a e n ele iyesi aras n a imzalanan i irli i r t l n önemse i lerini e v rg la i bi i i b i a e n ele iye a an atricia e ille e enti ile zmir in c ra i lara enzerli ine i at e ti zmir y e ir ele iyesi ile imzala lar i irli i r t l n n yg lamas a s n an e n mi alan n a ya la ilece al malar g n eme getiren e ille a e n a ticaret geli iy r Yat r mlar nas l art ra ilece imize a lan y r z n m z e i ir y l i in e a ir eti yat r m ya a ilir ale getirece imizle ilgileniy r z r t l n temelin e e var n m z e i y l art ay n a zmir y e ir ele iye a an ca l n a e n a avet etti ziyarette sizlerin li erli in e 28 ARALIK 2014

31 DÜNYA sanayicilerin e lmas n istiy r z e i a e n ele iyesi n e icaret ve Yat r m O isi r lar n yat r mc lar n raya a v r n il iren atricia e ille ilgileri ver i Yat r m ya ma isteyenlere s n m z lana lar ney ri a m riyeti nin mevz at ve angi alanlara yat r m ya a ilece lerine ili in öneriler s n y r z zelli le ye il te n l i ile ilgili al malar m z var zgar ener isin en yararlanma zere t r in anatlar n reten a ri a a l ili im te n l ilerine yat r m ya y r z zel ir etlere este veri re a eti g len irmeye al y r z ele iye lara l slararas re i n t m z y se ney ri a m riyeti n e ya ama ve al ma i in en yg n yerin a e n l n elirten atricia e ille ltya yat r mlar m zla zmirli irmalar ilgilene ilir r ir etleri e rimiz e ir mer ez rma isterse elimiz en gelen este i veririz iye n t A azya r iye ile e n mi ili ilerini yat r mlarla geli tirme ticarette i r n yel azesini e itlen irme istiy r azya m riyeti n mi a an Yar mc s ans an a icaret ve anayi O as a an Yar mc s ener g a Yönetim r l yesi Yav z avc ile ir et temsilcilerin en l an eyet ge ölgesi anayi O as n ziyaret etti O enel e reteri sta a aly nc n n ev sa i li i ya t ziyarette n eyet a na s n m ya an ener g a sya evlet a an la imir tin in r iye ziyareti öncesin e azya n n yeni m r a an a l Hac m a y a l etti ini r iye m riyeti m r a an ece ayyi r an ile gör mesin e e r iye ve sya aras n a e e lenen ticaret acmine la ma a azya n n transit ri r lara llan lmas n n öneminin g n eme gel i ini anlatt yn zaman a aza r iye nseyi a anl a ya an g a zmirli sanayicileri ilgilen irme ve nlar azya a n etme iste i lerini söyle i ener g a nlar söyle i azya in n sl ir l e ama yaz n mily n t risti a rl y r zelli le y l n a sya n n a a s nra yesi l enin azya m riyeti ni tan mas n an s nra ili ilerimiz zl ir e il e geli iy r ven ve isti rar rtam a im sya ile mily n larl r iye ile e resmi lmasa a mily n larl i acmimiz var r iye en g a ma eleri in aat malzemeleri ve tar m r nleri al y r z na ar l r iye ye rman r nleri öm r narenciye sat y r z n n n a al n ve al ya retiy r z ve retti imiz al n ve al ya n n y z e i ams n ve ra z n zerin en zmir e i yem ve al a ri alar na gi iy r azya n n yan a n a sya gi i ir azar n lmas n n cazi esine i at e en g a azya a limanlar sya n n tamam na a lanan emiry l att m z var Oca ay a n an iti aren sya ile y r rl e girece g mr anla mam z ile r mallar n azya zerin en ir transit ri r yaratara g mr s z lara sya azar na s a iliriz an a ney sya a in aat t rizm tar m g a gi i se törler e r irmalar n n yat r mlar var Yat r mc lara y l vergi m a iyeti arazi ta sisi isti am yar m gi i este ler veriliy r iye n t ener g a lt rel ya nl n a e n mi ili iler e itici g laca n sözlerine e le i ARALIK

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

İÇİNDEKİLER ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları İÇİNDEKİLER ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI Öğretmenin Ders Notları II Ö N D Öğretmenin Ders Notları D Ö ra i t n a ları it r a ıne ine aittir a ın ı nın i ni olma sı ın ita ın t m n n e a ir ıs mının ele troni

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM Fİ Z İK N N N Öğretmenin Ders Notları Ö N Öğretmenin Ders Notları D Ö r t elami Ö t n a ları it r a ıne ine aittir a ın ının i ni olma sı ın ita ın t m n n e a ir ısmının ele troni me ani a

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ANALİZİ (2005-2010 DÖNEMİ, 22 ANA SEKTÖR İTİBARİYLE)

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ANALİZİ (2005-2010 DÖNEMİ, 22 ANA SEKTÖR İTİBARİYLE) TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ANALİZİ (2005-2010 DÖNEMİ, 22 ANA SEKTÖR İTİBARİYLE) TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Ankara - 2012 www.kalkinma.com.tr esam@kalkinma.com.tr

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ᇧ卷 Z Dᗧ勗 ᗧ勗 İ R PORU, İ O R Vᗧ勗 İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R ᗧ勗 B Ğ ጇ卷 Tጇ卷 ጇ卷 ጇ卷 ጇ卷T Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. 吗吗n吗ጇ卷吗m 吗吗吗l吗 nጇ卷 ጇ卷ጇ卷ጇ卷ጇ卷n 吗吗l. Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. n吗n 吗 Bጇ卷nkጇ卷 吗 吗ጇ卷l吗k ጇ卷ጇ卷吗吗 吗吗 吗ጇ卷吗 吗ጇ卷吗吗ጇ卷l吗 吗ጇ卷 吗吗吗lጇ卷nጇ卷n

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Özet Yeni bir bina çok dikkatli planlanmış olsa bile, kullanıcıların tüm gereksinmeleri karşılanmamış

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

TUYUP PROJESİ. Tarih Aralığı: 27.01.2016-31.01.2016. Haber Sayısı: 45

TUYUP PROJESİ. Tarih Aralığı: 27.01.2016-31.01.2016. Haber Sayısı: 45 TUYUP PROJESİ Tarih Aralığı: 27.01.2016-31.01.2016 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı 1 31.01.2016 HABER.STAR.COM.TR HİLTON KOZYATAĞI NA YEŞİL YILDIZ BELGESİ 2 29.01.2016

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU 1- Yapı ruhsatları 2012 yılı içerisinde, 13 katılımcıya 37 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 2- Yapı kullanma izin belgesi 2012 yılı içerisinde,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü Konferansı

Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü Konferansı Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü Konferansı (12 Aralık 2002, İstanbul) Y. Ziya Toprak Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sayın Konuklar, Birliğimizce düzenlenen;

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı