KADIN İSTATİSTİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIN İSTATİSTİKLERİ 2012-2013"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERİ

2 1. YÖNETĠM KADEMELERĠNDE LAR PARLAMENTO SEÇĠM YILI PARLAMENTODAKĠ MĠLLETVEKĠLĠ MĠLLETVEKĠLĠ ORANI (% ) ,3 YEREL YÖNETĠMLER ERKEK ORANI Belediye Başkanı %0,8 Belediye Meclis Üyesi %4,2 İl Genel Meclis Üyesi %3,2 Köy Muhtarı %0,2 Köy İhtiyar Meclis Üyesi %0,2 Mahalle Muhtarı %2,3 Mahalle İhtiyar Heyeti Üyesi %1, %1,2 Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2012

3 1930 YILINDAN BU YANA ĠLLERDE SEÇĠLEN BELEDĠYE BAġKANLARI Mersin: Müfide İlhan (1950 Yerel Seçimleri) Ġzmit: Leyla Atakan ( 1968 Yerel Seçimleri) Hatay: İris Şentürk (1999 Yerel Seçimleri) Tunceli: Songül Erol Abdil (2004 Yerel Seçimleri) Aydın: Özlem Çerçioğlu (2009 Yerel Seçimleri) Tunceli: Edibe Şahin (2009 Yerel Seçimleri) yılları arasında toplam 17 yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerde toplam 1159 erkek il belediye baģkanı seçilirken sadece 6 kadın il belediye baģkanı oldu Yerel Seçimlerinde ise belediye başkanı adayı arasından 26 kadın, belediye başkanı olarak seçildi.

4 TBMM BAġKANLIĞI ORANI Geçmişten Bugüne TBMM Başkanları ORANI 24. Dönem TBMM BaĢkanlık Divanı Başkan Vekili Katip Üye İdare Amiri Kaynak: Şubat 2013 BAġBAKANLIK UNVAN ORANI Geçmişten Günümüze ,4 Başbakan Sayısı Kaynak: Şubat 2013 BAKANLAR KURULU ORANI HÜKÜMET DÖNEMĠ 1. Hükümet / 1. İnönü Hükümeti ( Hükümet / 2. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / Okyar Hükümeti ( ) Hükümet / 3. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 4. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 5. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 6. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 7. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Bayar Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Bayar Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saydam Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saydam Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saraçoğlu Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saraçoğlu Hükümeti ( ) Hükümet / Peker Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saka Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saka Hükümeti ( ) Hükümet / Günaltay Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Menderes Hükümeti ( )

5 20. Hükümet / 2. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 4. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Gürsel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Gürsel Hükümeti ( ) Hükümet / 8. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 9. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 10. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / Ürgüplü Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Erim Hükümeti ( ) ,4 34. Hükümet / 2. Erim Hükümeti ( ) Hükümet / Melen Hükümeti ( ) Hükümet / Talu Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / Irmak Hükümeti ( ) ,7 39. Hükümet / 4. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 6. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / Ulusu Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Özal Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Özal Hükümeti ( ) ,4 47. Hükümet / Akbulut Hükümeti ( ) ,9 48. Hükümet / 1. Yılmaz Hükümeti ( ) ,8 49. Hükümet / 7. Demirel Hükümeti ( ) ,8 50. Hükümet / 1. Çiller Hükümeti ( ) ,2 51. Hükümet / 2. Çiller Hükümeti ( ) ,6 52. Hükümet / 3. Çiller Hükümeti ( ) ,7 53. Hükümet / 2. Yılmaz Hükümeti ( ) Hükümet / Erbakan Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Yılmaz Hükümeti ( ) ,7 56. Hükümet / 4. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Ecevit Hükümeti ( ) ,8 58. Hükümet / Gül Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Erdoğan Hükümeti ( ) ,4 60. Hükümet / 2. Erdoğan Hükümeti ( ) ,1 61. Hükümet / 3. Erdoğan Hükümeti ( ) , Kaynak: (Bakanlar Kurulu listeleri), Şubat 2013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Kadın Bakanlar, Hazırlayan: Feride Eroğlu, Ekim 2011

6 ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI KOMĠSYON BAġKANLIĞI TBMM KOMĠSYONLAR BAġKAN BAġKAN ORANI % TBMM İhtisas Komisyonları Başkanlığı KOMĠSYON ADI ÜYE ÜYE ORANI Anayasa Komisyonu Adalet Komisyonu Milli Savunma Komisyonu İç İşleri Komisyonu Dış İşleri Komisyonu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Çevre Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Tarım, Orman Ve Köy İşleri Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Dilekçe Komisyonu Kaynak: Şubat 2013

7 ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI UNVAN ORANI % Bakanlık Müşaviri Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri ,2 Vali ,2 Vali Yardımcısı ,2 Kaymakam ,4 Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2013 DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI UNVAN ORANI % Halen Görevde Bulunan Büyükelçi Sayısı Halen Görevde Bulunan Başkonsolos Sayısı Dış temsilciliklerde diplomatik statüyü haiz personel sayısı Danışman Sayısı Merkezdeki Genel Müdürlük Sayısı Hukuk Müşaviri Uzman Müşavir Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2013

8 MÜSTEġARLAR KURUM ADI ORANI Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Başbakanlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı (vekili) Kalkınma Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı MİT Müsteşarlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı GENEL Kaynak: Bakanlıkların web siteleri, Şubat 2013

9 BAZI ÜST DÜZEY ÜNVANLAR ĠTĠBARĠYLE KADRO BĠLGĠLERĠNĠN CĠNSĠYETLERE GÖRE DAĞILIMI *** (Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışan kadrolu personel itibariyle) ÜNVANI ORANI Bağlı Kurum Başkanları Bağlı Kurum Başkan Yardımcıları Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Kurul Başkanları Kurul Üyeleri Kurum Bünyesindeki Başkanlar Daire Başkanı Daire Başkan Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Bölge Müdürü Müdür Müdür Yardımcısı Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı *** Tablo doldurulamamıştır çünkü 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı ndan istemiş olduğumuz yukarıdaki verilere dair DPB den aşağıdaki cevap alınmıştır. From: bilgiedinme Sent: Wednesday, February 27, :30 AM To: Subject: bilgi edinme talebiniz. İlgi: tarihli faks yolu bilgi edinme talebiniz. İlgi talebiniz incelenmiştir. Bilindiği üzere, 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" tarih ve sayılı Resmi Gazete'de, bu Kanunun uygulanmasını gösteren "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik'in 12 nci maddesinde; "Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede talebiniz ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge içerdiğinden olumlu cevap verilememiştir. Bu cevabımıza karşı 60 gün içinde yargı yoluna veya yargı yoluna başvurmadan önce 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. Devlet Personel Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi

10 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU UNVAN ORANI % Başkan İkinci Başkan Kurul Üyeleri Kaynak: Şubat 2013 RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU (RTÜK) UNVAN/KURUL ORANI Başkan Başkan Vekili Kurul Üyeleri Kaynak: Şubat 2013

11 2. ÇALIġMA YAġAMINDA LAR 2012 yılı Kasım ayı itibariyle Türkiye de işgücüne katılma oranı; - Erkekler %71,8 - Kadınlar %30,2 Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 13439, 15 Şubat 2013 İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler, Kasım (Bin kişi, 15+ yaş) Toplam 2012 Kasım Erkek 2012 Kasım Kadın 2012 Kasım Sayı % Sayı % Sayı % Toplam , , ,0 Ücretli veya yevmiyeli , , ,3 İşveren , ,3 96 1,3 Kendi hesabına , , ,3 Ücretsiz aile işçisi , , ,2 Ekonomik Faaliyetler , , ,0 Tarım , , ,9 Sanayi , , ,3 İnşaat , ,8 62 0,8 Hizmetler , , ,9 Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 13439, 15 Şubat 2013 İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu, Kasım (Bin kişi, 15+ yaş) 2012 Kasım 2012 Kasım 2012 Kasım Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Kayıt dışı Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Kayıt dışı Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Kayıt dışı Toplam , , ,3 Ücretli ve yevmiyeli , , ,7 İşveren , , ,9 Kendi hesabına , , ,0 Ücretsiz aile işçisi , , ,0 Tarım , , ,7 Ücretli ve yevmiyeli , , ,1 İşveren , , ,0 Kendi hesabına , , ,3 Ücretsiz aile işçisi , , ,3 Tarım dışı , , ,9 Ücretli ve yevmiyeli , , ,4 İşveren , , ,9 Kendi hesabına , , ,9 Ücretsiz aile işçisi , , ,1 Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 13439, 15 Şubat 2013

12 BAROLAR BĠRLĠĞĠ UNVAN/KURUL ORANI Barolar Birliği Başkanı Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu Baro Başkanları Baroya Kayıtlı Avukat Kaynak: Şubat 2013 ANAYASA MAHKEMESĠ ÜNVANI ORANI Başkan Başkan Vekili Üyeler Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Raportörler Müdürler ,5 Kaynak: Şubat 2013 DANIġTAY ÜNVANI ORANI Başkan Başsavcı Başkan Vekili Kaynak: Danıştay Başkanlığı, Şubat 2013

13 YARGITAY ÜNVANI ORANI Yargıtay Birinci Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Birinci Başkan Vekili Yargıtay Genel Sekreteri Kaynak: Şubat 2013 ġtay ÜNVANI ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Bölüm Başkanları Kaynak: Şubat 2013 HAKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU (HSYK) UNVAN/KURUL ORANI Başkan Başkan Vekili Daire Üyeleri Kaynak: Şubat 2013

14 SENDĠKALAR KONFEDERASYON (ĠĢçi/ĠĢveren) BaĢkan Toplam Kadın Kadın Oranı % Yönetim Kurulu Toplam Kadın Kadın Oranı % DĠSK HAK-Ġġ TÜRK-Ġġ TĠSK T O P L A M Kaynak: Şubat 2013 BaĢkan Yönetim Kurulu KONFEDERASYON (Kamu Görevlileri) Toplam Kadın Kadın Oranı % Toplam Kadın Kadın Oranı % KAMU-SEN KESK MEMUR-SEN BASK HAK-SEN Kaynak: Şubat 2013

15 ĠġVEREN VE MESLEK ÖRGÜTLERĠ Türk Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği - TÜSĠAD UNVAN ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Uluslararası Yatırımcılar Derneği - YASED UNVAN ORANI Başkan Başkan Vekili Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Müstakil Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği MÜSĠAD UNVAN ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013

16 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB UNVAN ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB UNVAN ORANI Başkan Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK UNVAN ORANI Başkan Başkan Vekilleri Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013

17 3. A YÖNELĠK ġġddet YILLARI KASTEN ÖLDÜRME (AĠLE ĠÇĠ-TÖRE-NAMUS DAHĠL) OLAY VE ÖLDÜRÜLEN YILLAR OLAY YILLARI KASTEN YARALAMA (AĠLE ĠÇĠ) OLAY VE MAĞDUR YILLAR OLAY YILLARI CĠNSEL SALDIRI (AĠLE ĠÇĠ) OLAY VE MAĞDUR YILLAR OLAY YILLARI KÖTÜ MUAMELE (AĠLE ĠÇĠ) OLAY VE MAĞDUR YILLAR OLAY Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2013

18 YILI AĠLE ĠÇĠ -ERKEK MAĞDUR LARI VE OLAY LARI ORANLARI% OLAY ADI KASTEN ÖLDÜRME (AİLE İÇİ-TÖRE- NAMUS ÖLDÜRÜLEN) KASTEN YARALAMA OLAY ERKEK MAĞDUR OLAY ERKEK MAĞDUR EZĠYET CĠNSEL SALDIRI ÇOCUĞUN CĠNSEL ĠSTĠSMARI REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ CĠNSEL TACĠZ KĠġĠ HÜRRĠYETĠNDEN YOKSUN KILMA KÖTÜ MUAMELE Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2013 * Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 2012'de 165 kadın, 14 çocuk, üç bebek ve 15 erkek öldürdü; 150 kadına tecavüz etti, 210 kadını yaraladı, 137 kadını taciz etti. Kadınları en çok kocaları öldürdü ve yaraladı, tanıdıkları erkekler tecavüz etti, tanımadıkları erkekler taciz etti. Şikayette bulundukları, koruma talep ettikleri, tedbir kararı çıkarttıkları halde 24 kadın öldürüldü, 21 kadın ağır yaralandı. Kaynak:

19 Kadın Sığınmaevleri Uluslar arası standartlar değerlendirildiğinde, Türkiye de 9 bini aşkın kadın sığınmaevi bulunması gerekirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte olan 60 adet kadın konukevi, 1427 kapasiteyle hizmet vermektedir ( itibariyle), bunun dışında sivil toplum örgütlerine ait 3 ve yerel yönetimlere ait 28 kadın konukevi bulunmaktadır Temmuz ayı itibariyle toplam 29 kadın işe yerleştirilmiştir. Ocak 2012 den 25 Nisan 2012 ye kadar kadın konukevlerinden yararlanan kadın sayısı 2050, çocuk sayısı ise 793 tür. Kaynak: Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde verilen soru önergesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 8 Ağustos 2012'de verilen cevap ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde verilen soru önergesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 8 Ağustos 2012'de verilen cevap "Çocuk Gelinler" Hacettepe Üniversitesi nin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması na (2008) göre, 18 yaşın altında evlenen kadınların oranı %28 dir. Bu oran bölgeler arası farklılık göstermektedir; Orta Anadolu da %37 ye, Doğu ve Güneydoğu da %40-42 ye çıkmaktadır. Kaynak: Uçan Süpürge Erken Evlilikler/Çocuk Gelinler Politika Notu, 2012 Uçan Süpürge nin Çocuk Gelinler AraĢtırmasından Bazı Notlar Uçan Süpürge nin, Orta Anadolu nun altı kentinde 146, bu bölge dışında kalan 44 şehirde 3185 kadın ile yaptığı anketten bazı sonuçlar (Orta Anadolu hariç): Cevaplayıcıların %54 ü yaş grubundaki genç kadınlardır. Cevaplayıcılar arasında evli kadın oranı %21 dir. Evliliklerin %79 u 25 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Bu yaştan sonra evlenen kadınların oranı sadece %21 dir. 18 yaşından küçük evlenenlerin oranı %14,3 dür. 17 yaşından küçük evlenenlerin oranı %9,3 tür. 15 Yaşından küçüklerin oranı %5 dir. Kızlar için ilk evlilik yaşının 25 olması gerektiğini söyleyenlerin oranı %42 ile en yüksektir. (KARŞILAŞTIRMA: Orta Anadolu da kızların ilk evlilik yaşının 20 olması gerektiğini söyleyenlerin oranı en yüksek: %34'tür.) Hem TÜİK istatistikleri, hem TNSA sonuçları Orta Anadolu da evlilik yaşının Türkiye ortalamasından (%23) küçük olduğunu gösteriyor ve US sonuçlarını doğruluyor. (%21,9) Orta Anadolu gibi, evlilik yaşının Türkiye ortalamasından daha küçük olduğu bir bölge daha var: Güneydoğu Anadolu. Bu bölgede oran %22,7. Hiç okula gitmeyen kadınların %33,3 ü kaçırılarak evlenmiş. Kaynak: Uçan Süpürge Erken Evlilikler/Çocuk Gelinler Politika Notu, 2012

20 4. EĞĠTĠMDE LAR YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU (YÖK) Unvan/Kurul ORANI YÖK Başkanı YÖK Başkan Yardımcısı YÖK Üyesi YÖK Denetleme Kurulu Kaynak: Şubat 2013 ÜNĠVERSĠTELER Unvan/Kurul ORANI Devlet Üniversitesi - Rektör Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dekan Kaynak: ve Üniversitelerin web sayfaları, Şubat ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠM ELEMANLARI LARI ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠM ELEMANLARI LARI ORANI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim ve Öğretim Planlayıcısı Kaynak: Şubat 2013

21 BĠTĠRĠLEN EĞĠTĠM DÜZEYĠ ORANI Okuma Yazma Bilmeyen Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen İlkokul Mezunu İlköğretim (Devam eden) Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu Lise veya Dengi okul (Devam eden) Yüksekokul veya Fakülte (Devam eden) Yüksek Lisans (Devam eden) Doktora (Devam eden) Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı ( ) ve TÜİK Eğitim verileri ( ), Şubat 2013 ÖĞRETMEN LARI ORANI Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, , MEB Yayınları ÖĞRETĠM YILI YÜKSEKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ LARI Kaynak: Şubat 2013 ORANI

22 5. SĠYASĠ PARTĠLERDE LAR MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) ,7 Genel Başkan Yardımcıları ,7 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Merkez Disiplin Kurulu (Asil) İl Başkanları (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı ,2 Partiye kayıtlı üye sayısı ,1 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı , Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı ,4 (Belediye Başkanı) 2011 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı Belediye Meclisi Üye Sayısı İl Genel Meclis Üye Sayısı Kadın Kolları Yapılanması (Ġl bazında) 77 il Kaynak: Milliyetçi Hareket Partisi, Şubat 2013

23 ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) ,1 Genel Başkan Yardımcıları ,3 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeleri ,4 Merkez Disiplin Kurulu (Asil) ,2 İl Başkanları (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı ,1 Partiye kayıtlı üye sayısı ,9 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı ,2 (Belediye Başkanı) 2011 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı ,4 Belde Belediye Başkanı Sayısı ,2 Belediye Meclisi Üye Sayısı ,2 İl Genel Meclis Üye Sayısı ,6 Kadın Kolları Yapılanması (Ġl ve ilçe bazında) 81 il ve 892 ilçe Kaynak: AK Parti Genel Başkanlığı, Şubat 2013

24 BARIġ VE DEMOKRASĠ PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) (Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu ile) ,4 Genel Başkan Yardımcıları ,5 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ,3 Parti Meclisi Üyeleri ,5 Merkez Disiplin Kurulu (Asil) ,8 İl Başkanları ,4 (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı Partiye kayıtlı üye sayısı ,8 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı 2004 Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı 2007 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Parti 2008 de kuruldu Parti 2008 de kuruldu Parti 2008 de kuruldu 2009 Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı (Belediye Başkanı) Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı Parti 2008 de kuruldu İlçe Belediye Başkanı Sayısı Parti 2008 de kuruldu Belde Belediye Başkanı Sayısı Parti 2008 de kuruldu 2009 yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı ,2 İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı ,8 Belediye Meclisi Üye Sayısı İl Genel Meclis Üye Sayısı Kadın Meclisleri Yapılanması (Ġl bazında) 46 il (Partinin örgütlü bulunduğu) Kaynak: BDP Genel Başkanlığı, Şubat 2013

25 CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) ,1 Genel Başkan Yardımcıları ,2 Parti Meclisi Üyeleri ,15 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ,05 Merkez Disiplin Kurulu (Asil) ,3 İl Başkanları ,2 (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı ,9 Partiye kayıtlı üye sayısı ,6 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı (Belediye Başkanı) 2011 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı ,6 İlçe Belediye Başkanı Sayısı ,5 Belde Belediye Başkanı Sayısı ,1 Belediye Meclisi Üye Sayısı ,7 İl Genel Meclis Üye Sayısı ,4 Kadın Kolları Yapılanması (Ġl ve ilçe bazında) 77 il Kaynak: CHP Genel Başkanlığı, Şubat 2013

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

4+1 eşittir SIFIR! Türkiye kadın-erkek eşitliğinde yine SIFIR çekti

4+1 eşittir SIFIR! Türkiye kadın-erkek eşitliğinde yine SIFIR çekti 06.03.2012 4+1 eşittir SIFIR! Türkiye kadın-erkek eşitliğinde yine SIFIR çekti KA.DER Türkiye nin Temsilde Kadın-Erkek Eşitsizlik Karnesi nin 5 incisini açıklıyor. 4 yıllık gelenek 5 inci yılda da değişmedi

Detaylı

RAKAMLARLA TÜRKİYE DE KADIN

RAKAMLARLA TÜRKİYE DE KADIN RAKAMLARLA TÜRKİYE DE KADIN YALOVA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 08 MART 2012 Bu metin, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında kullanılmak üzere;

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler Cumhuriyet Döneminde Kurulan ler Sıra No Göreve Başlama Görevden Ayrılma lerin Ömrü Yıl Ay Gün e Katılan Partiler in Sona Eriş Nedenleri 1 29.10.1923 06.03.1924-4 7 CHP Diğer İsmet İNÖNÜ 2 06.03.1924 22.11.1924-8

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 34710080/010.01 Konu: 6552 Sayılı Kanun 08.10.2014 / 3111957 DAĞITIM 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı İdare Örneği: İlgili İdare Örneği: İlişkili İdare Örneği: Yerinden Yönetim İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İl İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İlçe

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 15.02.2006 Buğra POYRAZ İstatistikçi 15.02.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI Prof.Dr.Yıldız Ecevit O.D.T.Ü. Sosyoloji Bölümü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı 7 MART 2011 ATILIM ÜNİVRESİTESİ ANKARA TÜRKĠYE NĠN KADIN-ERKEK EġĠTLĠĞĠ KARNESĠ ÇOK ZAYIF!

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 7- I SAYILI CETVEL (Ek: 9//990-KHK-8/ md.; İptal: Ana.Mah.nin 5//99 tarih ve E.990/, K.99/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 8/5/99-KHK-57/ md.) HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

Yayım tarihinde (3 Temmuz 2017) yürürlüğe giren 2017/10328 sayılı Karar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Yayım tarihinde (3 Temmuz 2017) yürürlüğe giren 2017/10328 sayılı Karar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. Sayı: 2017 077 İstanbul, 2017 Konu: : 32 sayılı Karar a, kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( )

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( ) BAŞLIK DÖNEM ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-31.03.2005 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Samet DURAKOĞLU İstatistikçi Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından yazılı olarak Aşağıdaki sorularımın

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri 1.1. Sosyal Yapı 1.1.1. Nüfus Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 2: Bölgesi Ġlçeleri Tablo 1: Bölge Ġlçelerinin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıraları, 2003 36. ELAZIĞ Merkez 71 Ağın 233 Keban 323 Kovancılar

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I SAYILI CETVEL HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 1.1.1995'den UNVANI DERECE İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı a) Başbakanlık

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 08.08.2017 Sayı: 2017/129 Ref: 4/129 Konu: TRT BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 08.08.2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/141 Ref: 4/141

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/141 Ref: 4/141 SİRKÜLER İstanbul, 16.08.2016 Sayı: 2016/141 Ref: 4/141 Konu: AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN AR-GE VEYA TASARIM PERSONELİNİN MERKEZ YA DA BÖLGE DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 Sayı :B.13.1.DPB.0.65.01/ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı DPBNo: 447 Ş 5 05-03-2012 20124478 Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 31.07.2017 Sayı: 2017/122 Ref: 4/122 Konu: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI İLE BAZI PETROL ÜRÜNLERİ (LPG, PROPAN, BÜTAN) TESLİMLERİNDE UYGULANACAK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA YER ALAN YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALARIN İDARELER İTİBARİYLE TÜR VE TUTAR OLARARAK DAĞILIMI

YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA YER ALAN YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALARIN İDARELER İTİBARİYLE TÜR VE TUTAR OLARARAK DAĞILIMI Tablo (I-a) - 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA YER ALAN YEDEK ÖDENEKTEN 03-MAL VE HİZMET ALIM 05-CARİ TRANSFERLER 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 07 BAŞBAKANLIK 670.000.000 670.000.000 07.82 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı