KADIN İSTATİSTİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIN İSTATİSTİKLERİ 2012-2013"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERİ

2 1. YÖNETĠM KADEMELERĠNDE LAR PARLAMENTO SEÇĠM YILI PARLAMENTODAKĠ MĠLLETVEKĠLĠ MĠLLETVEKĠLĠ ORANI (% ) ,3 YEREL YÖNETĠMLER ERKEK ORANI Belediye Başkanı %0,8 Belediye Meclis Üyesi %4,2 İl Genel Meclis Üyesi %3,2 Köy Muhtarı %0,2 Köy İhtiyar Meclis Üyesi %0,2 Mahalle Muhtarı %2,3 Mahalle İhtiyar Heyeti Üyesi %1, %1,2 Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2012

3 1930 YILINDAN BU YANA ĠLLERDE SEÇĠLEN BELEDĠYE BAġKANLARI Mersin: Müfide İlhan (1950 Yerel Seçimleri) Ġzmit: Leyla Atakan ( 1968 Yerel Seçimleri) Hatay: İris Şentürk (1999 Yerel Seçimleri) Tunceli: Songül Erol Abdil (2004 Yerel Seçimleri) Aydın: Özlem Çerçioğlu (2009 Yerel Seçimleri) Tunceli: Edibe Şahin (2009 Yerel Seçimleri) yılları arasında toplam 17 yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerde toplam 1159 erkek il belediye baģkanı seçilirken sadece 6 kadın il belediye baģkanı oldu Yerel Seçimlerinde ise belediye başkanı adayı arasından 26 kadın, belediye başkanı olarak seçildi.

4 TBMM BAġKANLIĞI ORANI Geçmişten Bugüne TBMM Başkanları ORANI 24. Dönem TBMM BaĢkanlık Divanı Başkan Vekili Katip Üye İdare Amiri Kaynak: Şubat 2013 BAġBAKANLIK UNVAN ORANI Geçmişten Günümüze ,4 Başbakan Sayısı Kaynak: Şubat 2013 BAKANLAR KURULU ORANI HÜKÜMET DÖNEMĠ 1. Hükümet / 1. İnönü Hükümeti ( Hükümet / 2. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / Okyar Hükümeti ( ) Hükümet / 3. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 4. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 5. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 6. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 7. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Bayar Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Bayar Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saydam Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saydam Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saraçoğlu Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saraçoğlu Hükümeti ( ) Hükümet / Peker Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Saka Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Saka Hükümeti ( ) Hükümet / Günaltay Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Menderes Hükümeti ( )

5 20. Hükümet / 2. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 4. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Menderes Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Gürsel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Gürsel Hükümeti ( ) Hükümet / 8. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 9. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / 10. İnönü Hükümeti ( ) Hükümet / Ürgüplü Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Erim Hükümeti ( ) ,4 34. Hükümet / 2. Erim Hükümeti ( ) Hükümet / Melen Hükümeti ( ) Hükümet / Talu Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / Irmak Hükümeti ( ) ,7 39. Hükümet / 4. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 6. Demirel Hükümeti ( ) Hükümet / Ulusu Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Özal Hükümeti ( ) Hükümet / 2. Özal Hükümeti ( ) ,4 47. Hükümet / Akbulut Hükümeti ( ) ,9 48. Hükümet / 1. Yılmaz Hükümeti ( ) ,8 49. Hükümet / 7. Demirel Hükümeti ( ) ,8 50. Hükümet / 1. Çiller Hükümeti ( ) ,2 51. Hükümet / 2. Çiller Hükümeti ( ) ,6 52. Hükümet / 3. Çiller Hükümeti ( ) ,7 53. Hükümet / 2. Yılmaz Hükümeti ( ) Hükümet / Erbakan Hükümeti ( ) Hükümet / 3. Yılmaz Hükümeti ( ) ,7 56. Hükümet / 4. Ecevit Hükümeti ( ) Hükümet / 5. Ecevit Hükümeti ( ) ,8 58. Hükümet / Gül Hükümeti ( ) Hükümet / 1. Erdoğan Hükümeti ( ) ,4 60. Hükümet / 2. Erdoğan Hükümeti ( ) ,1 61. Hükümet / 3. Erdoğan Hükümeti ( ) , Kaynak: (Bakanlar Kurulu listeleri), Şubat 2013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Kadın Bakanlar, Hazırlayan: Feride Eroğlu, Ekim 2011

6 ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI KOMĠSYON BAġKANLIĞI TBMM KOMĠSYONLAR BAġKAN BAġKAN ORANI % TBMM İhtisas Komisyonları Başkanlığı KOMĠSYON ADI ÜYE ÜYE ORANI Anayasa Komisyonu Adalet Komisyonu Milli Savunma Komisyonu İç İşleri Komisyonu Dış İşleri Komisyonu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Çevre Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Tarım, Orman Ve Köy İşleri Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Dilekçe Komisyonu Kaynak: Şubat 2013

7 ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI UNVAN ORANI % Bakanlık Müşaviri Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri ,2 Vali ,2 Vali Yardımcısı ,2 Kaymakam ,4 Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2013 DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI UNVAN ORANI % Halen Görevde Bulunan Büyükelçi Sayısı Halen Görevde Bulunan Başkonsolos Sayısı Dış temsilciliklerde diplomatik statüyü haiz personel sayısı Danışman Sayısı Merkezdeki Genel Müdürlük Sayısı Hukuk Müşaviri Uzman Müşavir Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2013

8 MÜSTEġARLAR KURUM ADI ORANI Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Başbakanlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı (vekili) Kalkınma Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı MİT Müsteşarlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı GENEL Kaynak: Bakanlıkların web siteleri, Şubat 2013

9 BAZI ÜST DÜZEY ÜNVANLAR ĠTĠBARĠYLE KADRO BĠLGĠLERĠNĠN CĠNSĠYETLERE GÖRE DAĞILIMI *** (Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışan kadrolu personel itibariyle) ÜNVANI ORANI Bağlı Kurum Başkanları Bağlı Kurum Başkan Yardımcıları Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Kurul Başkanları Kurul Üyeleri Kurum Bünyesindeki Başkanlar Daire Başkanı Daire Başkan Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Bölge Müdürü Müdür Müdür Yardımcısı Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı *** Tablo doldurulamamıştır çünkü 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı ndan istemiş olduğumuz yukarıdaki verilere dair DPB den aşağıdaki cevap alınmıştır. From: bilgiedinme Sent: Wednesday, February 27, :30 AM To: Subject: bilgi edinme talebiniz. İlgi: tarihli faks yolu bilgi edinme talebiniz. İlgi talebiniz incelenmiştir. Bilindiği üzere, 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" tarih ve sayılı Resmi Gazete'de, bu Kanunun uygulanmasını gösteren "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik'in 12 nci maddesinde; "Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede talebiniz ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge içerdiğinden olumlu cevap verilememiştir. Bu cevabımıza karşı 60 gün içinde yargı yoluna veya yargı yoluna başvurmadan önce 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. Devlet Personel Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi

10 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU UNVAN ORANI % Başkan İkinci Başkan Kurul Üyeleri Kaynak: Şubat 2013 RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU (RTÜK) UNVAN/KURUL ORANI Başkan Başkan Vekili Kurul Üyeleri Kaynak: Şubat 2013

11 2. ÇALIġMA YAġAMINDA LAR 2012 yılı Kasım ayı itibariyle Türkiye de işgücüne katılma oranı; - Erkekler %71,8 - Kadınlar %30,2 Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 13439, 15 Şubat 2013 İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler, Kasım (Bin kişi, 15+ yaş) Toplam 2012 Kasım Erkek 2012 Kasım Kadın 2012 Kasım Sayı % Sayı % Sayı % Toplam , , ,0 Ücretli veya yevmiyeli , , ,3 İşveren , ,3 96 1,3 Kendi hesabına , , ,3 Ücretsiz aile işçisi , , ,2 Ekonomik Faaliyetler , , ,0 Tarım , , ,9 Sanayi , , ,3 İnşaat , ,8 62 0,8 Hizmetler , , ,9 Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 13439, 15 Şubat 2013 İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu, Kasım (Bin kişi, 15+ yaş) 2012 Kasım 2012 Kasım 2012 Kasım Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Kayıt dışı Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Kayıt dışı Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Kayıt dışı Toplam , , ,3 Ücretli ve yevmiyeli , , ,7 İşveren , , ,9 Kendi hesabına , , ,0 Ücretsiz aile işçisi , , ,0 Tarım , , ,7 Ücretli ve yevmiyeli , , ,1 İşveren , , ,0 Kendi hesabına , , ,3 Ücretsiz aile işçisi , , ,3 Tarım dışı , , ,9 Ücretli ve yevmiyeli , , ,4 İşveren , , ,9 Kendi hesabına , , ,9 Ücretsiz aile işçisi , , ,1 Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 13439, 15 Şubat 2013

12 BAROLAR BĠRLĠĞĠ UNVAN/KURUL ORANI Barolar Birliği Başkanı Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu Baro Başkanları Baroya Kayıtlı Avukat Kaynak: Şubat 2013 ANAYASA MAHKEMESĠ ÜNVANI ORANI Başkan Başkan Vekili Üyeler Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Raportörler Müdürler ,5 Kaynak: Şubat 2013 DANIġTAY ÜNVANI ORANI Başkan Başsavcı Başkan Vekili Kaynak: Danıştay Başkanlığı, Şubat 2013

13 YARGITAY ÜNVANI ORANI Yargıtay Birinci Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Birinci Başkan Vekili Yargıtay Genel Sekreteri Kaynak: Şubat 2013 ġtay ÜNVANI ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Bölüm Başkanları Kaynak: Şubat 2013 HAKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU (HSYK) UNVAN/KURUL ORANI Başkan Başkan Vekili Daire Üyeleri Kaynak: Şubat 2013

14 SENDĠKALAR KONFEDERASYON (ĠĢçi/ĠĢveren) BaĢkan Toplam Kadın Kadın Oranı % Yönetim Kurulu Toplam Kadın Kadın Oranı % DĠSK HAK-Ġġ TÜRK-Ġġ TĠSK T O P L A M Kaynak: Şubat 2013 BaĢkan Yönetim Kurulu KONFEDERASYON (Kamu Görevlileri) Toplam Kadın Kadın Oranı % Toplam Kadın Kadın Oranı % KAMU-SEN KESK MEMUR-SEN BASK HAK-SEN Kaynak: Şubat 2013

15 ĠġVEREN VE MESLEK ÖRGÜTLERĠ Türk Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği - TÜSĠAD UNVAN ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Uluslararası Yatırımcılar Derneği - YASED UNVAN ORANI Başkan Başkan Vekili Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Müstakil Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği MÜSĠAD UNVAN ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013

16 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB UNVAN ORANI Başkan Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB UNVAN ORANI Başkan Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK UNVAN ORANI Başkan Başkan Vekilleri Yönetim Kurulu Üyeler Kaynak: Şubat 2013

17 3. A YÖNELĠK ġġddet YILLARI KASTEN ÖLDÜRME (AĠLE ĠÇĠ-TÖRE-NAMUS DAHĠL) OLAY VE ÖLDÜRÜLEN YILLAR OLAY YILLARI KASTEN YARALAMA (AĠLE ĠÇĠ) OLAY VE MAĞDUR YILLAR OLAY YILLARI CĠNSEL SALDIRI (AĠLE ĠÇĠ) OLAY VE MAĞDUR YILLAR OLAY YILLARI KÖTÜ MUAMELE (AĠLE ĠÇĠ) OLAY VE MAĞDUR YILLAR OLAY Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2013

18 YILI AĠLE ĠÇĠ -ERKEK MAĞDUR LARI VE OLAY LARI ORANLARI% OLAY ADI KASTEN ÖLDÜRME (AİLE İÇİ-TÖRE- NAMUS ÖLDÜRÜLEN) KASTEN YARALAMA OLAY ERKEK MAĞDUR OLAY ERKEK MAĞDUR EZĠYET CĠNSEL SALDIRI ÇOCUĞUN CĠNSEL ĠSTĠSMARI REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ CĠNSEL TACĠZ KĠġĠ HÜRRĠYETĠNDEN YOKSUN KILMA KÖTÜ MUAMELE Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2013 * Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 2012'de 165 kadın, 14 çocuk, üç bebek ve 15 erkek öldürdü; 150 kadına tecavüz etti, 210 kadını yaraladı, 137 kadını taciz etti. Kadınları en çok kocaları öldürdü ve yaraladı, tanıdıkları erkekler tecavüz etti, tanımadıkları erkekler taciz etti. Şikayette bulundukları, koruma talep ettikleri, tedbir kararı çıkarttıkları halde 24 kadın öldürüldü, 21 kadın ağır yaralandı. Kaynak:

19 Kadın Sığınmaevleri Uluslar arası standartlar değerlendirildiğinde, Türkiye de 9 bini aşkın kadın sığınmaevi bulunması gerekirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte olan 60 adet kadın konukevi, 1427 kapasiteyle hizmet vermektedir ( itibariyle), bunun dışında sivil toplum örgütlerine ait 3 ve yerel yönetimlere ait 28 kadın konukevi bulunmaktadır Temmuz ayı itibariyle toplam 29 kadın işe yerleştirilmiştir. Ocak 2012 den 25 Nisan 2012 ye kadar kadın konukevlerinden yararlanan kadın sayısı 2050, çocuk sayısı ise 793 tür. Kaynak: Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde verilen soru önergesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 8 Ağustos 2012'de verilen cevap ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde verilen soru önergesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 8 Ağustos 2012'de verilen cevap "Çocuk Gelinler" Hacettepe Üniversitesi nin Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması na (2008) göre, 18 yaşın altında evlenen kadınların oranı %28 dir. Bu oran bölgeler arası farklılık göstermektedir; Orta Anadolu da %37 ye, Doğu ve Güneydoğu da %40-42 ye çıkmaktadır. Kaynak: Uçan Süpürge Erken Evlilikler/Çocuk Gelinler Politika Notu, 2012 Uçan Süpürge nin Çocuk Gelinler AraĢtırmasından Bazı Notlar Uçan Süpürge nin, Orta Anadolu nun altı kentinde 146, bu bölge dışında kalan 44 şehirde 3185 kadın ile yaptığı anketten bazı sonuçlar (Orta Anadolu hariç): Cevaplayıcıların %54 ü yaş grubundaki genç kadınlardır. Cevaplayıcılar arasında evli kadın oranı %21 dir. Evliliklerin %79 u 25 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Bu yaştan sonra evlenen kadınların oranı sadece %21 dir. 18 yaşından küçük evlenenlerin oranı %14,3 dür. 17 yaşından küçük evlenenlerin oranı %9,3 tür. 15 Yaşından küçüklerin oranı %5 dir. Kızlar için ilk evlilik yaşının 25 olması gerektiğini söyleyenlerin oranı %42 ile en yüksektir. (KARŞILAŞTIRMA: Orta Anadolu da kızların ilk evlilik yaşının 20 olması gerektiğini söyleyenlerin oranı en yüksek: %34'tür.) Hem TÜİK istatistikleri, hem TNSA sonuçları Orta Anadolu da evlilik yaşının Türkiye ortalamasından (%23) küçük olduğunu gösteriyor ve US sonuçlarını doğruluyor. (%21,9) Orta Anadolu gibi, evlilik yaşının Türkiye ortalamasından daha küçük olduğu bir bölge daha var: Güneydoğu Anadolu. Bu bölgede oran %22,7. Hiç okula gitmeyen kadınların %33,3 ü kaçırılarak evlenmiş. Kaynak: Uçan Süpürge Erken Evlilikler/Çocuk Gelinler Politika Notu, 2012

20 4. EĞĠTĠMDE LAR YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU (YÖK) Unvan/Kurul ORANI YÖK Başkanı YÖK Başkan Yardımcısı YÖK Üyesi YÖK Denetleme Kurulu Kaynak: Şubat 2013 ÜNĠVERSĠTELER Unvan/Kurul ORANI Devlet Üniversitesi - Rektör Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dekan Kaynak: ve Üniversitelerin web sayfaları, Şubat ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠM ELEMANLARI LARI ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠM ELEMANLARI LARI ORANI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim ve Öğretim Planlayıcısı Kaynak: Şubat 2013

21 BĠTĠRĠLEN EĞĠTĠM DÜZEYĠ ORANI Okuma Yazma Bilmeyen Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen İlkokul Mezunu İlköğretim (Devam eden) Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu Lise veya Dengi okul (Devam eden) Yüksekokul veya Fakülte (Devam eden) Yüksek Lisans (Devam eden) Doktora (Devam eden) Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı ( ) ve TÜİK Eğitim verileri ( ), Şubat 2013 ÖĞRETMEN LARI ORANI Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, , MEB Yayınları ÖĞRETĠM YILI YÜKSEKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ LARI Kaynak: Şubat 2013 ORANI

22 5. SĠYASĠ PARTĠLERDE LAR MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) ,7 Genel Başkan Yardımcıları ,7 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Merkez Disiplin Kurulu (Asil) İl Başkanları (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı ,2 Partiye kayıtlı üye sayısı ,1 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı , Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı ,4 (Belediye Başkanı) 2011 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı Belediye Meclisi Üye Sayısı İl Genel Meclis Üye Sayısı Kadın Kolları Yapılanması (Ġl bazında) 77 il Kaynak: Milliyetçi Hareket Partisi, Şubat 2013

23 ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) ,1 Genel Başkan Yardımcıları ,3 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeleri ,4 Merkez Disiplin Kurulu (Asil) ,2 İl Başkanları (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı ,1 Partiye kayıtlı üye sayısı ,9 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı ,2 (Belediye Başkanı) 2011 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı ,4 Belde Belediye Başkanı Sayısı ,2 Belediye Meclisi Üye Sayısı ,2 İl Genel Meclis Üye Sayısı ,6 Kadın Kolları Yapılanması (Ġl ve ilçe bazında) 81 il ve 892 ilçe Kaynak: AK Parti Genel Başkanlığı, Şubat 2013

24 BARIġ VE DEMOKRASĠ PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) (Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu ile) ,4 Genel Başkan Yardımcıları ,5 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ,3 Parti Meclisi Üyeleri ,5 Merkez Disiplin Kurulu (Asil) ,8 İl Başkanları ,4 (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı Partiye kayıtlı üye sayısı ,8 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı 2004 Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı 2007 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Parti 2008 de kuruldu Parti 2008 de kuruldu Parti 2008 de kuruldu 2009 Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı (Belediye Başkanı) Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı Parti 2008 de kuruldu İlçe Belediye Başkanı Sayısı Parti 2008 de kuruldu Belde Belediye Başkanı Sayısı Parti 2008 de kuruldu 2009 yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı ,2 İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı ,8 Belediye Meclisi Üye Sayısı İl Genel Meclis Üye Sayısı Kadın Meclisleri Yapılanması (Ġl bazında) 46 il (Partinin örgütlü bulunduğu) Kaynak: BDP Genel Başkanlığı, Şubat 2013

25 CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ UNVAN/KURUL ÜYE ÜYE % Milletvekili Sayıları (2011) ,1 Genel Başkan Yardımcıları ,2 Parti Meclisi Üyeleri ,15 Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ,05 Merkez Disiplin Kurulu (Asil) ,3 İl Başkanları ,2 (Eşbaşkanlar dahil) İlçe Başkanları sayısı ,9 Partiye kayıtlı üye sayısı ,6 Seçimler öncesi adaylık sayıları 2002 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı , Genel Mahalli İdareler Seçimi aday sayısı (Belediye Başkanı) 2011 Milletvekili Genel Seçimi aday sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkanı Sayısı İlçe Belediye Başkanı Sayısı Belde Belediye Başkanı Sayısı yılı seçim sonuçları itibariyle İl Belediye Başkan Sayısı ,6 İlçe Belediye Başkanı Sayısı ,5 Belde Belediye Başkanı Sayısı ,1 Belediye Meclisi Üye Sayısı ,7 İl Genel Meclis Üye Sayısı ,4 Kadın Kolları Yapılanması (Ġl ve ilçe bazında) 77 il Kaynak: CHP Genel Başkanlığı, Şubat 2013

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ

GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ SOSYAL KALKINMA VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI MERKEZİ 2 GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ Ocak 2009 3 4 Giriş Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları

Detaylı

TBMM 24. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ YASAMA FAALİYETLERİ

TBMM 24. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ YASAMA FAALİYETLERİ TBMM 24. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ YASAMA FAALİYETLERİ Hazırlayan: Zehra Tosun Katkı Sunanlar: Ezgi Koçak, Aslı Şahin, Ebru Cerit, Dicle Çakmak, Belma Beyaz, Ebru Hanbay

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI KADIN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Temel Sorunlar Ve Politika Önerileri Rapor No. 14 // 26 Eylül 2014 Raportör: Sezen CİVELEK TASAV Sosyal ve Kültürel

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2011-10 03 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 01 Ekim 2013 10 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM 4. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 01 Ekim 2013 / 10 Eylül 2014 ÖNSÖZ Türkiye Büyük

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2014 01 2 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ NİN

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28855 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2013/5658 3

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT (2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Maaş Katsayısı KATSAYILAR (01.01.2015-31.12.2015)

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler,

Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler, 29 Mart 2011tarihinde Atılım Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezince gerçekleştirilecek Konferans ta Sayın Gülsün BÜKER in Yapacağı Konuşmanın Metni Çok Değerli Öğrenciler, Türkiye de kadının statüsü

Detaylı

2013 - BÜTÇE TASARISI

2013 - BÜTÇE TASARISI 2013 - BÜTÇE TASARISI «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Detaylı

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI... EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...9 III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI...9 IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2013 Dönem 01.01.2013-30.06.2013 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı