ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK PROJE ÇALIŞMA KOMİTESİ. ÇEVRE Çevresel,sosyal ve ekonomik performansın sürdürülebilirliğinin Başkan CENAP İNALTONG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK PROJE ÇALIŞMA KOMİTESİ. ÇEVRE Çevresel,sosyal ve ekonomik performansın sürdürülebilirliğinin Başkan CENAP İNALTONG"

Transkript

1 ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK PROJE ÇALIŞMA KOMİTESİ Odamız tarafından Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Çevre ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştirmişler ve aşağıdaki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır. GÖREVİ ADI SOYADI ÇEVRE Çevresel,sosyal ve ekonomik performansın sürdürülebilirliğinin Başkan CENAP İNALTONG sağlanması, ekolojik, yeşil, çevre dostu,gibi pek çok isim Başkan Yrd. FATMA KÜÇÜKBİRER altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu, basit şekilde ihtiyacı Sekreter CEMİLE DEMİREL kadar tüketen,yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve ERCAN CEYLAN atık üretmeyen malzemeleri kullanan, ekosistemlere duyarlı GÜLGÜN BOYACIOĞLU davranmaları için bilgilendirme ve bilinçlendirme programları RAUF ÖZLEMEK ile meslek mensuplarına yardımcı olacak çalışmalar yapmaktayız. AYŞE ÇANKAYA Doğal kaynaklar hızla ve vahşice tüketilmektedir. Çevre farklı MUSTAFA ERTAN şekillerde hava,su, deniz, toprak.. her yönden kirletilmekte sonra HASAN CİĞERCİ temizlenmeye çalışılmaktadır. Gelecek kuşakların daha da fazlalaşacak DERYA GÜLEN olan enerji ihtiyaçlarının karşılanması risk altındadır. MUSTAFA KARAKUŞ Enerji verimliliği kapitalist sistemin tutucu, doymak bilmeyen AHMET TURAN hırslarından dolayı raftan indirilememektedir. Çevreci yeşil teknolojilere BURÇİN ELVERDİ geçiş süreci uzatılmakta, mevcut düzen korunarak tek ZEYNEP AK yaşam alanımız olan dünyamızdaki tahribat daha da ağırlaştırılmaktadır. LEVENT ÇALIK Çevreye saygılı, sürdürülebilir üretim felsefesine uygun, çevrenin korunması, kirletilmemesi ve temizlenmesi için dikkatli olunmasını sürekli tekrarlamaktayız. 164

2 Doğaya saygı duymak, insanın kendisine saygı duymasıdır. Doğaya zarar verecek her türlü sarfiyattan kaçınmamız gerekiyor. Atıklara çöp muamelesi yapmamalıyız. Geri dönüşümlü ürünleri tercih etmeliyiz. Enerji sarfiyatında çevreci çözümleri tercih etmeliyiz. Gelecek nesillerin yaşam alanlarını yok etmek gibi bir lüksümüz yoktur. Onlara temiz bir gelecek bırakmak insanlık borcumuzdur. Sürdürülebilir bir gelecek için doğayı,dünyamızı korumalıyız. Bunu gerçekleştirebilmek için gelecek nesilleri iyi eğitmemiz gerekmektedir. Çevre eğitiminin kültürel eğitim programlarında yer alması gerekmektedir. Su ve elektrik tasarrufu sağlayan ürünler ile sürdürülebilirliğe, doğal kaynakların korunmasına destek verirken enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için doğru kullanım bilincine de sahip olmak gerektiğini unutmamalıyız. Tek amacı büyümek olan, etraflarında olanları göremeyen şirketler ve ekonomileri fosil yakıtlara dayalı toplumlar değişikliği kabullenemiyorlar. Siyasetçiler ise kilitlenip kalmışlar. Değişimi gerçekleştiremiyorlar. Bilim insanlarının %98 i iklim değişikliği gerçekleşiyor demeye devam etmektedir. Komitemiz 2012 yılında farklı etkinlikler düzenlemiş veya düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Çevre haftası sebebiyle odamızın web sayfasında yayınlanan duyurumuzla meslek örgütünün çevre günü kutlanmıştır. Yayınlanan yazımızın bir kopyasını raporumuza ilave ediyoruz : * Çevre Haftanız Kutlu olsun! ( 05 Haziran 2012 dünya çevre günü ) Her yıi BirIeşmiş MiIIetIer e üye üikeierde 5 Haziran Dünya Çevre Günü oiarak değeriendiriiir. Sürekli artan nüfus ve aşırı tüketim nedeniyle insanoğlunun doğal kaynaklara yönelik talebinin sürekli büyümesi, biyolojik çeşitlilik üzerinde muazzam bir baskı oluşturması, gezegendeki tüm canlıların güvenliğini, sağlığını ve refahını tehdit etmektedir. Doğayı ekonominin, iş modellerinin ve yaşam biçimlerinin merkezine oturtan daha iyi seçimler yapmak zorundayız. Son 40 yılda biyolojik çeşitlilik küresel ölçekte yüzde 30 azalmış ve 1950 lerden beri nüfus iki kat artmış, daha iyi tercihler yapamadığımız takdirde artan nüfusa ve tüketime bağlı olarak Ekolojik Ayak İzi miz de daha fazla artmaktadır.(yapılan araştırmalarda yüksek gelirli ülkelerin Ekolojik Ayak İzi nin düşük gelirlilerden yaklaşık olarak beş kat daha fazla olduğu görülmektedir. Ülke olarak kişi başına düşen Ekolojik Ayak İzi sıralamasında 150 ülke arasında 68. sırada yer almaktayız.) Yedekte başka bir gezegen daha varmış gibi yaşamaya ve dünyanın sağlayabildiği kaynakların yüzde 50 fazlasını kullanmaya devam edersek,yönümüzü değiştirmezsek, bu oran büyük bir hızla artacak ve 2030 yılında iki gezegen bile yetmeyecektir. İnsanlık, sorun çözmedeki üstün başarısını, gelecek nesilleri tehdit eden ekolojik borç yükünden kurtulmak için de göstermezse gezegenimizin yaşam destek sistemleri çökmeye başlayacaktır. İş dünyası değişime ayak uydurmak için çaba sarfetmelidir. Durum iklim değişikliği ve enerji dönüşümleri ile farklı bir boyut kazanmıştır. Artan temiz enerji talebi, enerji piyasaları ve fiyatlarındaki belirsizlik, iklim değişikliği konusunda artan farkındalık firma ve kurumların stratejilerini geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Ürün ya da hizmet Karbon ayakizi, yaşam döngüsü boyunca beşikten mezara kadar olan yolculuğunun çevreye olan etkisinin değerlendirilmesidir.üretim ve kullanım aşamalarında enerji ve hammadde gereksinimi olan süreçleri belirlemeye ve bunların etkilerini hesaplamaya yardımcı olmaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülkedir.küresel iklim değişikliği üzerinden icat edilen karbon ticaretinin karbon kredisi satışı Çevre va Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi 165

3 ile elde edilecek gelirler yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Bizler düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarına destek olmaya çalışmalıyız. Gezegenimizde yaşayan insanlara yeterli gıda, su ve enerji sağlayan rahat bir gelecek yaratabiliriz. Atıkları azaltarak ve geri dönüştürerek, suyu akılcı yöneterek ve rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanarak bu başarılabilir. Çevresindeki sorunların çözümünü başkalarına bırakmayan, sosyal sorumluluğu kendisinden başlatan, başkalarının dünyalarını ve hepimizin dünyaya bakışını değiştiren, büyük değişimlere ilham veren yani çağımızın kahramanlarından olan, dünyayı değiştirenlerden olmalıyız. Yerküre üzerinde yarattığımız baskının boyutunu ve yaşamlarımızı mümkün kılan havamızın, topraklarımızın, ormanlarımızın, sularımızın (nehirlerimizin, göllerimizin, derelerimizin) ve denizlerimizin sağlığında ortaya çıkan bozulmalara dikkat etmemiz gerekmektedir. Yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz. Daha önce rastlanmamış çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Daha fazla canlı türünün nesli tükeniyor. Gezegenimizde yaşamın sürekliliğini sağlayan hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklar hızla kirleniyor, azalıyor ya da yok oluyor. Bu sürekli bozulma ve tükenme, nüfus artışıyla beraber daha da hızlanıyor. Ünlü Alman filozof, Albert Schweitzer in geliştirdiği ve geçtiğimiz yıllarda çevreci harekete ilham veren yaşama saygı felsefesi, kalkınmanın başka canlıların yaşamı pahasına gerçekleştirilemeyeceğinin önemini vurgular. Yeryüzündeki yaşam, birbiriyle iç içe geçmiş parçalardan oluşan büyük bir sistemin ürünüdür. Bu parçalardan herhangi birinin zarar görmesi diğerlerini de etkilemektedir. Yaşayan Gezegen Endeksi ndeki bu düşüş trendini tersine çevirmek için Ekolojik Ayak İzi mizin gezegenin sınırlarına çekilmesi, tehlikeli küresel iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dünyanın doğal sermayesi olan biyolojik çeşitliliğin, ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin bir sınırının olduğu başlıca gerçeklik olarak ele alınmalı; bu da ekonomilerin, iş modellerinin ve yaşam biçimlerinin temelini oluşturmalıdır. Bu ay içerisinde dünyadaki ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Rio de Janerio da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı nda bir araya gelerek tarihe geçen Dünya Zirvesi nden 20 yıl sonra, dünyanın gittiği yönü ve geleceğimizin nasıl şekillenmesini istediğimizi enine boyuna tartışmak için çok önemli bir fırsatı değerlendireceklerdir. Tüm dünyada karar vericilerin çözüm araması gereken en önemli sorunlardan biri, artan nüfus ve refah seviyesiyle birlikte insanların tek dünya sınırları içinde yaşayabileceği bir yol bulmasıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri yeni sosyal sorumluluk gerçekleri olarak tanımlanıyor artık. Son 10 yıldır gündemde olan KSS projelerinde amaç sadece toplumdan aldığını topluma geri vermenin ötesinde bu çalışmalarının arkasında bir büyüme isteği de yatıyor. Artık pek çok kurum KSS çalışmalarının kendilerine rekabet avantajı sağladığının farkına varmış durumdadır. Bu projeler, toplumsal bir soruna dikkat çekebilmek ve bunun giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanıyor. Böyle iddialı bir hedefi gerçekleştirebilmek için projenin içeriğine ve yönetimine ciddi miktarda finansman ve insan kaynağı ayrılması gerekiyor. Ancak unutulmamalı ki odaklandığınız konuyu toplumun gündemine taşımak, o konuda farkındalık ve kamuoyu yaratmak da önemli. Bazı alanlarda, projenin iletişimi sayesinde toplumda yaratılan davranış değişikliği projenin asıl katkısı olabiliyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ( KSS ) projelerinin büyümeye,gelişmeye ve rekabet gücüne katkı sağladığını düşünülüyor. Bu konunun işe etkisinin farkında olan şirket yada kurumlar, KSS projelerini de yardım veya sosyal destek gibi görmüyorlar çok profesyonel bir yaklaşımla ele alıyorlar. 166

4 Gezegenimiz üzerindeki doğal sermayenin dünyanın ekolojik sınırları kapsamında yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlamalıyız. Doğanın ve insanın sömürülmediği, savaşın ve şiddetin olmadığı, temiz havanın, suyun ve toprağın tüm canlıların ortak zenginliği olan bir dünyanın yaratılması, doğal sermayenin korunması ve yenilenmesi için bütün üretim ve tüketim sisteminin daha iyi seçimlerle şekillenmesi gerektiğini, bunun da finansal akışların yönünün değiştirilmesiyle ve kaynakların daha eşitlikçi yönetimiyle destekleneceğini düşünüyoruz. Bütün bunlar insani kalkınmanın sürdürülemez tüketimle bağlantısının kesilmesini, sera gazlarından kaçınılmasını ve ekosistem bütünlüğünün korunmasını gerektirmektedir. Çevreciler, insanlığın doğayla uyum içinde olduğu yaşayan bir dünya için gönüllülük çerçevesinde çalışmaktadırlar. Bugün, refah seviyesini yükseltirken biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve gezegenimizdeki yaşamın devamlılığını sağlamak, insanlığın sorumluluğu altındadır. Yaşam tarzımızın ve tüketim alışkanlıklarımızın sonucu olan küresel iklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmak sadece yaşama yeniden saygı duymakla mümkündür. Siz,biz tüm çevreciler, yerküredeki ekolojik yıkımı önlemek için, zarar veren şirketlerin ve onların sözcülüğünü yapan hükümetlerin değil; tüm canlıların ve insanların yaşam hakları için, hala canlılığını ve çeşitliliğini sürdürebilen doğal yaşam alanları ve gezegenimizin geleceğinin her ne pahasına olursa olsun korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çevre Ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi Bir başka komite etkinliğimiz olan; kurucu bileşeni olduğumuz Temiz Enerji Platformu (TEP) ile Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) ortak toplantısı 6-7 Ekim 2012 tarihlerinde İSMMMO İlhan Güven Toplantı Salonunda yapıldı.iki gün devam eden Türkiye nin Çevre Sorunları Ve Kirli Teknoloji Forumu, Birlikte Neler Yapabiliriz Ve Neler Yapmalıyız Toplantıları çevre dostu kurum ve kişilerle gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesini raporumuza ilave ediyoruz : Temiz Enerji Platformu (TEP) ve Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Türkiye nin Çevre Sorunları ve Kirli Teknoloji Forumu, Birlikte Neler Yapabiliriz ve Neler Yapmalıyız Toplantıları Sonuç Bildirisi Ekim 2012 İstanbul Temiz Enerji Platformu ve Türkiye Çevre Platformunun birlikte çağrısı üzerine Ekim 2012 günleri İstanbul da yapılan Türkiye nin Çevre Sorunları ve Kirli Teknoloji Forumu Toplantısı na Temiz Enerji Platformu Yürütme Kurulu leri yanında, Batı Karadeniz Çevre Platformu, Doğu Akdeniz Çevre Platformu, Doğu Karadeniz Çevre Platformu, İç Anadolu Çevre Platformu, Marmara Çevre Platformu Temsilcileri yanında ülkemizin farklı yörelerinden gelen çok sayıda çevre sorunlarına duyarlı yurttaşlar katıldılar. Ülkemizin hemen hemen her yöresinde akıl dışı yatırımlarla çevre kirletilmekte ve yaşam hakkı yok sayılmaktadır. Şöyle ki : Doğal varlıklarımız ve kültür mirasımız, rant uğruna, sorumsuzca ve kuralsızca Taş Ocakları, Mermer Ocakları ve benzeri işletmelerle tahrip edilmektedir. Kontrolsüz sanayi yatırımlarıyla, Dilovası, Aliağa, Ergene Havzası, kirliliğe terkedilmiş ve yaşanılamaz bir hale gelmiştir. Çevre va Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi 167

5 Tarımdaki yanlış uygulamalarla, tarım topraklarımız, temiz su kaynaklarımız kirletilmekte, çevre ve insan sağlığı olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Allianoi, Zeugma, Hasankeyf örneklerinde yaşandığı gibi kültür mirasımız acımasızca kısa ömürlü baraj projelerine feda edilmektedir. Ülkemiz son otuz yıldır, giderek artan bir şekilde ve toplumsal maliyetler göz ardı edilerek plansız ve kontrolsüz sanayileşmeye, kirli teknoloji transferine hedef olmaktadir. Bunlar; nükleer santrallar, fosil yakıtlara dayalı termik santrallar, çimento sanayii, demir-çelik sanayii, rant amacıyla ve doğal değerler göz ardı edilerek hergün bir yenisi inşa edilen liman tesisleri, siyanürle altın üretimi ve benzeri çevre sorunu yaratan yatırımlardır. Bu yatırımlar ülkemizin AB ye tam üye olma hedefine de aykırı olup imtiyazlı ortak olma statüsünün altyapısının oluşturulmasına hizmet etmektedir. Sözde gelişmiş batı ülkeleri bu tür teknolojileri kendi ülkelerinde kullanmamakta ve bunları ülkemiz gibi demokrasisi az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere göndermektedirler. Nükleer santrallar, enerji yerine silah ham maddesi olan plütonyum üretmek ve sözde gelişmiş ülkelerin nükleer atıklarının depolanması amacıyla kullanılacaktır. Siyanürle altın üretimi en kirli bir teknolojidir. Bu konuda alınmış mahkeme kararları ve yöre insanlarının ekonomisi yok sayılarak, üretim sürdürülmektedir. Termik santrallar küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Çevre sağlığı açısından da son derece tehlikeli olan bu yatırımlar çöp teknolojilerdir ve enerji üretiminde seçenek olmamalıdır. Ülkemizin çimento ihtiyacı var olan fabrikalarımızdan fazlasıyla karşılanmaktadır. Son yıllarda verimli tarım topraklarımıza, kültür mirasımızın üzerine ve ekolojik değerlerimiz göz ardı edilerek kurulan çimento fabrikalarının üretiminin tamamı ihraç edilmek üzere planlanmaktadır. Çimento üretimi kirli bir teknolojidir ve çok değerli tarım topraklarımızın kirletilmesine izin verilemez. Enerji üretim şirketleri özellikle Doğu Karadeniz de ve Artvin de dereleri yağmalamaktadır. Binlerce nehir santralı, yaygın söylemiyle HES ler, yörenin ekolojik değerleri ve yöre halkının ekonomisi yok sayılarak yapılmaktadır. Mücadele süreçleriyle ilgili çok sayıda anlatım ve sunum yapılan toplantıda şu konuların kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir: Doğal değerlerimiz sınırsız değildir. Kaynaklarımızın etkin biçimde korunabilmesi için tüketim alışkanlıklarımız sorgulanmalı ve sınırlandırılmalıdır. Ekolojik değerlerimiz ekonomik kaynak olarak görülmemeli, bütçe açıklarının kapatılmasında bir araç olarak düşünülmemelidir. Doğanın bütünlüğü içinde bir öge olduğumuz anımsanmalı ve yaşam biçimimiz doğal dengeyi bozmayacak biçimde değiştirilmelidir. Küresel iklim bağlamında geleceğimizin öncelikle su kaynaklarının ve tarım alanlarının korunmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. İnsan sağlığının korunabilmesi için sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın korunması ve buna yönelik tüm önlemlerin zaman yitirilmeksizin alınması gereklidir. Temiz Enerji Platformu (TEP) ve Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilcileri Çevre Sorunu Yaratan Yatırımlar ve Kirli Teknoloji Yatırımları Toplantısı Katılımcıları 168

6 İletişim : Tanay Sıdkı Uyar : Cenap İnaltong : A.Oktay Demirkan : Kasım 2012 saat de İSMMMO İlhan Güven toplantı salonunda Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu nun konuşmacı olduğu Küresel İklim Değişikliği IV başlıklı başka bir aktivitemiz için İSMMMO web sayfasında aşağıdaki duyuru yapılmıştır : KONFERANS Dünyanın son yıllık CO2 döngüsünde, ortalama olarak her ile yılda bir atmosferdeki CO2 in yükseldiği ve daha sonra tekrar düştüğü yapılan istatistiklerde görülmektedir. Çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosferdeki birikimleri hızlı bir artış gösteren sera gazları, Yerküre nin radyasyon (ışınım) dengesini bozmakta, bu değişikliğin iklim üzerindeki en önemli ve en belirgin etkisi ise, doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısıyla, dünyanın yüzey sıcaklıklarını arttırma eğilimi göstermektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli nin ( IPCC ) Değerlendirme Raporlarında temel alınan tüm salım senaryoları ve projeksiyonları, atmosferdeki karbondioksit birikimlerinin, yüzey sıcaklıklarının ve deniz seviyesinin 21. yüzyıl süresince yükseleceğini; kara ve deniz buzlarının ve buzulların alansal ve hacimsel olarak azalacağını göstermektedir. Tüm göstergelerde izlenen şudur: iklim değişmekte, dünya ısınmaktadır. Bilim insanları kuraklık, seller ve olağanüstü hava koşulları konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunmaktadırlar. Dünyanın ısısı düzenli olarak artmaya devam ettikçe daha çok sayıda iklimbilimci, doğal afetlerdeki bu belirgin artışı, insan kaynaklı sera gazlarının atmosfere salınması sonucunda kuvvetlenen sera etkisine (küresel ısınmaya) bağlamaktadır. Ayrıca, ekstrem hava ve iklim olaylarının sıklığına ve etkisine ilişkin öngörüler, bu konudaki değerlendirmeleri destekler özelliktedir. İklim modelleri, ekstrem hava olaylarında ve iklim koşullarında; örneğin sıcak günlerin sayısında, sıcak dalgalarında, kuvvetli yağış olaylarında, taşkınlarda, kuraklıklarda, yangınlarda, zararlıların yayılışında ve yağış şiddetinde bir artış, buna karşılık soğuk günlerin sayısında ve don olaylarında bir azalış olacağını öngörmektedir. Giderek artan etkilerin en büyük sebebi ise insan olarak gösterilmektedir. Yaşadığımız ekstrem sıcaklıklar, yağış yetersizliğine bağlı yaygın ve şiddetli meteorolojik kuraklıklar ve sıklıklarında giderek artış gözlenen taşkınlar ve seller gibi öteki doğal afetler de dikkate alındığında, Türkiye nin küresel ısınmaya ve onun olası etkilerine karşı çok duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Yerküre iklimi ısınmakta değişmektedir ve iklim modelleri gelecek yüzyıl için önemli iklim farklılıkları olacağını göstermektedir. Bu da, toplumlar için olumsuz sonuçlar yaratacak, kalkınmanın ve barışın önünde büyük bir engel oluşturacaktır. Uluslararası toplum, insan kaynaklı sera gazı salımlarındaki artışla bağlantılı iklim riskini önlemeye yönelik önemli bir sorumlulukla karşı karşıya bulunmaktadır. Öngörülen iklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin, sosyoekonomik sektörler, doğal ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmenin en önemli yolu, insan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak ve yutakları (ormanları ve bitki örtüsünü) çoğaltmak,temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmaktır. Sera gazı salımlarını azaltmaya ya da kontrol etmeye yönelik politikalar ve önlemler ise, sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla uygulanmakta ya da yakın bir gelecekte uygulanması olası olan bilimsel ve teknolojik yaklaşımlar ve önlemler ile makro politika araçlarını içermektedir. Kısacası; bilim insanları doğal dengenin, insanlardan kaynaklanan yoğun bir ısınma süreciyle bozulduğunu ve bu Çevre va Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi 169

7 durumun dünyadaki hayatın büyük bölümünün tabi olduğu iklimin istikrarı için önemli çıkarımlara yol açacağını söylemektedir.mevcut tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi koşullarındaki genel değişiklikler ve seller, fırtınalar, sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle ölümlerde yaşanacak muhtemel artışlar gibi potansiyel tehlikelerden gelişmiş ülkeler yanı sıra hızlı iklim değişimine karşı hazırlık yapamayan yoksul ülkeler de etkileyecektir. Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok olacak. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre, sıtma ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecek. Türkiye nin de, kendisine en uygun politika araçları ile bunların uygulanmasını sağlayacak olan yasal önlemleri alması, programları, sonuç alıcı şekilde hızlandırması gerekmektedir. Küresel İklim Değişikliği konusunda yeni bilgilere ulaşmanızı sağlayacak, aklınıza gelen sorulara da yanıt almanıza yardımcı olacak bu toplantımıza davetlisiniz. 17 Kasım 2012 saat de bir bardak çayımızı içmeye ve öncekilerde olduğu gibi Mikdat hocanın esprili anlatımıyla renkli geçeceğini düşündüğümüz konferansımızı izlemeye bekliyoruz. Konferansın açılış konuşması İSMMMO stajyeri Sema Özgül,biyografi sunumu Duygu Eryaşar tarafından yapılmıştır. Açılış konuşması aşağıdadır : İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çevre Ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesinin organize ettiği Küresel İklim Değişikliği Konferansına hoş geldiniz. Dünya halkları a ç l ı k l a, s a v a ş l a, e k o n o m i k k r i z l e, y o l s u z l u k ve a d a l e t s i z l i k l e başa çıkmaya çalışırken; Soyunu tehdit eden bir başka olayla, KÜRESEL ISINMA yla karşı karşıya kaldı, daha doğrusu böyle bir tehditle baş başa bırakıldı Daha fazla para ve güç kazanma hırsıyla kapitalist sistem Dünyamızın tüm doğal kaynaklarını acımasızca tüketmeye devam etmektedir. Ülkemizde de bu tüketişe ekonomik ve politik hedeflerle tasarlanan, anlaşmaları yapılan Nükleer ve termik santraller ile başarısız ve çok ihtilaflı olan dereleri hapsedip borulayan HES uygulamaları eklenmektedir. Doğa bu yapılanlara tepkilidir, haklı olarak büyük bir intikam hazırlığı içerisindedir. Bu tehdidi algılayan bir avuç insandan biri de Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu dur ve sizlersiniz. Kadıoğlu nun yıllardır dikkat çektiği KÜRESEL ISINMA KAPIMIZDA söylemi artık tartışma boyutunu aşmış bizzat yaşanmaktadır ve bu insan kaynaklı olduğu sürekli tekrarlanan tehlike tüm insanlığı t e h d i t etmektedir. Nasıl bir tehdit altındayız ve bu günlere nasıl gelindi? Türkiye yi etkisi altına aldığını kimi zaman kişisel tanıklıklarımızla kimi zamanda çeşitli kaynaklardan öğrendiğimiz KÜRESEL ISINMA gerçeği ile nasıl baş edebiliriz? Hangi önlemler alınabilir? Daha önemlisi tarımdan salgın hastalıklara Dünya yı ve Türkiye yi nasıl bir gelecek bekliyor? Bir bilim insanı olan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bu konferansta KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİMİNİN gerçeklerine tekrar dikkat çekerken, hava ve iklim olaylarıyla ilgili yanlış bilinen bir çok olguya da açıklık getirecektir. Herkese iyi bir konferans dileriz. Dördüncü kez tekrarladığımız Küresel İklim Değişikliği Konferansı ile meslek örgütümüze iklimde olup biten yeni gelişmeleri anlatmaya çalışan Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu nun renkli esprileriyle yaklaşık olarak iki saat devam ederek soru ve cevaplar kısmından sonra sona ermiştir. 170

8 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Çevre Ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi bu çalışma döneminde kısa ve uzun vadede uygulanabilecek farklı projeler üzerinde çalışmasını devam ettirmiştir. Bunlardan yönetim kuruluna sunulan ve kabul edilenler web sayfasından yapılan duyurularla uygulamaya koyulmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ; gönüllü olarak, çalışanların, ailelerinin, yerel toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla atılan adımların tamamı olduğu; kurumsal ve toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kurumların topluma fayda sağlamasının yanı sıra çalışanlarına ve üyelerine karşı da duyarlı olmaları gerektiğine inanıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin markanın itibarına,bilinirliğine ve tercih edilirliğine etki ettiği araştırmalarla ispat edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirken en önemli hedef olarak toplum için faydalı bir kurum olabilmeyi gözetmektedir. Meslek camiasında kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve marka kültüründe yer alan sorumluluk bilinci ile kurum içi ve dışında birçok faaliyete imza atan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası; meslek mensupları, çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığı ile çevre,eğitim, toplumsal dayanışma ve benzeri bir çok konuda sorumluluk üstlenmektedir. Her kuruluşun gücü ve bilgisi oranında topluma katkıda bulunması, sosyal sorunların bir tarafından tutması gerektiğine içtenlikle inanan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bunu, vicdani,ahlaki ve toplumsal sorumluluğun gereği olduğu kadar, sürdürülebilir bir ekonomik gelişme için de gerekli varsaymaktadır. Eğitim, kültür, sanat, spor ve toplumsal dayanışma alanlarında geliştireceğimiz projelerle meslek insanları ve bu ülke insanlarının hayatında bir fark yaratabilmek için çaba sarfetmekteyiz. Kurumsal performansının yarı sıra İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte anılması gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır. Küçük ya da büyük, toplumsal faydaya yönelik her adımın geride mutlaka bir iz bırakacağına inanarak yürüteceğimiz sosyal sorumluluk projelerini yönetim kurulu ile ortak devam ettirmekteyiz. Komitemiz tarafından hazırlanan ve yönetim kurulunun uygun göreceği projeler belirlenen takvim çerçevesinde uygulanma imkanı bulacaktır. Toplumsal sorunlara yaratıcı, kalıcı ve sürdürülebilen çözümler getirmeleri bakımından toplumsal değişimin katalizörleri olduğuna inandığımız, içimizdeki sosyal girişimci meslektaşlarımızı projelerimizde yer almaları için davet ediyoruz.. PLASTİK KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının toplumsal dayanışma faaliyetlerinden olan Plastik Kapak Toplama Kampanyası kısa bir süre sonra uygulamaya sokulacaktır. Türkiye Sakatlar Derneği için başlattığımız bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile; sosyal güvenlik alanında yeteri kadar yardım ve destek alamayanlara yardımcı olmak amacı hedeflenmektedir. Binlerce meslek insanımızın çöp olmadığını bildiği bu atıkları toplayarak biriktirmesiyle elde edilecek gelirin sakatlara dernekleri aracılığıyla eğitim bursu, yürüme cihazları ve akülü ya da manuel tekerlekli sandalye şekline dönüşmesi toplumsal fayda ve motivasyon sağlayacaktır. İlk olarak plastik kapakla başlayacak olan atık toplama kampanyası daha sonra yazıcı toner kartuşlarının toplanacağı kartuş toplama kampanyası, elektronik atık toplama kampanyası, zararlı atıkların doğadan uzak tutulması için pil toplama kutularıyla pil toplama kampanyası, tek yüzü kullanılan kağıtların müsvette olarak tekrar kullanımı, dijital ortamda faks alımı, kağıtların geri dönüşüme gönderilmesi gibi kağıt kullanımını en aza indirmeyi Çevre va Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi 171

9 hedefleyerek her yıl tonlarca kağıt ve ağacı doğaya geri kazandırmayı amaçlayan kağıt toplama kampanyası şeklinde devam edecektir. KAN BAĞIŞI Türk Kızılayı ile her yıl düzenli olarak yapılacak Kan Bağışı Kampanyası kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında yer almaktadır. Kan bağışı kampanyası çerçevesinde farklı fakat diğer ilgili konuları da proje kapsamın almayı planladık.türkiye de yaşayan herkesi etkileyen acil çözüm bekleyen bir olgu olan trafik konusunu da öncelikli ve ilgili alanı olarak belirledik. Basit önlemlerle büyük üzüntülerin ve ekonomik kayıpların önüne geçmek mümkündür. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki;araç kullanırken cep telefonu kullanılmaz ise kaza riski dört kat azalıyor, ya da emniyet kemeri takılıysa hayatta kalma olasılığı % oranında artıyor, seyahat hızı sadece 10 km düşürüldüğünde bile ölüm riskini % 40 daha azalabiliyor. Trafikte alınabilecek belli başlı önlemler ile birçok yaralanmanın ve ölümler önlenebilir,maddi hasarlar azaltılabilir. Amacımız duyarlılık yaratmaktır, göz ardı edilen bu konuları da kan bağışı kampanyası çerçevesinde işlemeyi, önlem alma daveti yapmayı ve bu konuda Trafik Haftası etkinlileri çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile de nasıl bir çalışma ortaklaştırabileceğimizi de araştırmaktayız. KARBON AYAK İZİMİZİ KÜÇÜLTECEĞİZ Sürekli ve çoğaltarak yaydığımız karbonlar sebebiyle oluşan iklim değişikliği kaynaklı risklerin yönetilmesi, iklim değişikliği tehdidine karşı özellikle sera gazı salımlarına yönelik önlem alınmasını sağlayacak bilgilerin toplanması ve paylaşmasını sağlayarak arkamızda bıraktığımız karbon ayak izimizi küçülteceğiz. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının iklim değişikliği stratejilerini ve karbon emisyonları verilerini içeren karbon ayak izi proje uygulamasına hazırlık yapıyoruz. Oda ve çalışanları ile meslek insanlarının ev, işyeri ve müşterilerimizin karbondioksit salımlarını azatlmayı amaçlayan karbon ayak izim projesi ile küresel iklim değişikliğine yaptığımız olumsuz katkıları azaltmayı programlıyoruz. Toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi, bisiklete binmeyi, yürümeyi, atılan her adım ile tasarruf edilen enerjinin karbon ayak izimizde hissettirici etkilerini yerel çevre örgütleriyle de paylaşarak eylemselleştirerek destekleyerek meslek mensuplarını çevreci harekete katılmaya davet etmekteyiz. Meslek insanlarımızın; evlerinde, işyeri ve bulundukları diğer her ortamda karbon salımını en aza indirecek uygulamaları tatbik edeceklerini bu işin öğretmeni ve denetçisi rolünü üstleneceklerini bu proje ile gelecek için yeni bir yeşil adım atılmasında öncü olmalarını istiyoruz. Türkiye nin ağaçlandırılmasını destekliyoruz.ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimlemenin yöreye ve genel iklim değişikliğine olumlu katkılarını önemsiyoruz. Diğer odalara da örnek olacak ağaç dikimleri projemizle karbon ayak izimizi azaltmayı hedeflemekteyiz. Ormanlarımıza sahip çıkmaya ve yeni ormanlar oluşturmaya devam etmekteyiz. Silivri Belediyesi ve İSMMMO elbirliği ile 06 Aralık 2012 tarihinde 700 fidanlık ağaç dikimiyle ormanlarına yeni bir orman eklenmiştir. Mali Müşavirler Silivri Ormanı ile karbon ayak izimizi küçültme projemizde bir adım daha atılmıştır. Ağaç dikme töreninde Oda başkanımız Yahya Arıkan diğer belediyelere seslenerek kampanyalarımız için el uzatırsanız Muhasebe ve Mali Müşavirler tutmaya hazırdır, bu dünya hepimizin mesajını vererek çevre duyarlılığı davetini yinelemiştir. 172

10 YARDIM ZAMANI Bu kapmaya ile Türkiye de ve dünyada yaşanan çeşitli afetlerden dolayı zarar görenler için yardımlar toplanarak afet bölgelerine gönderimlerde bulunmak için yardım zamanı başlığı altında olayla ilgili yöre ismini kullanacağımız yardım zamanı kampanyası proje kapsamına alınmıştır. KÜLTÜR VE SANAT İLE SPOR KULÜPLERİ Sergi, söyleşi, konferans, tiyatro, film gösterimi, konser gibi kültür, sanat ve farklı branşlardaki spor alanında sürdürülebilir ve geniş soluklu etkinlikler organizasyonları ile sürdürülebilir değerler yaratmak üzere, her yaştan meslek insanımızla birlikte düşünmek, eğlenmek, birlikte vakit geçirmek ve yaratıcılıklarını desteklemek, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla kulüpler kurmak. İçimizdeki değerleri bulup çıkarmak, onlara sahip çıkmak ve hep birlikte bu değerleri toplumla paylaşmak projenin esas amacıdır. Üzerine yıkılan angaryalar sebebiyle hep iş yapmak, hep çalışmak zorunda bırakılan bizlerin meslek dışı sosyal faaliyetlerimizin projelendirilmesi ve yönetilmesi ve kurulacak etkinlik kulüpleri ile hepimize farklı nefesler alabilmemiz için küçük bir fırsat yaratmak iyi olacaktır.. Projelendirilen çalışmalarda Sosyal Etkinlikler Komitesi ile ortaklaştırılacak çalışmalar ve çabalar ile Kulüplerin işlevselliğinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Gerek meslektaşların veya dışarıdan davet edilecek diğer kültür ve sanat etkinliklerinin sergileneceği bir kültür sanat merkez binası arayışımız devam etmektedir. Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde eski yapılardan ihtiyaca cevap verecek konum ve büyüklükte bir bina Hazine veya Milli Emlak ile uzun vadeli kiralama yapılarak hizmete alınabilirse restorasyonu için gereken fon da kısa sürede sağlanabilecektir. Merkezi otoparklara yakın olması sebebiyle Tünel, Galatasaray, Tarlabaşı, Taksim civarında eski ve boş bina arayışımız devam etmektedir. Bu yapı içerisinde Müze ve Sosyal Tesis bölümleri de yer alacaktır. SOSYAL TESİS Karadeniz in en güzel sahilinin bulunduğu Kilyos ve uzantısında Hazine veya Milli Emlak tan kiralanacak ön cephesi sahil,arka tarafı orman olan büyük bir alan için talep çalışma yapılması ve buraya ortama uygun yapılaşma modeliyle bir yap işlet modeli sosyal tesis yapılması projelendirilmektedir. Karadeniz de sezon olarak kısa da olsa,yaz aylarında,hafta içi ya da hafta sonları deniz güneş orman keyfini yaşatacak ve şehre yakın böyle bir tesisin meslektaşa nefes aldıracak olmasını düşünmemiz sebebiyle proje çalışması yapıyoruz. Kilyos ta bu tip işletme tesislerinin en iyi örneği Boğaziçi Üniversitesi tesisleridir. Ön tarafı plaj (Burç) arka tarafı üniversite kampüsü olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir gelişim projeleri konusunda; bilgiye erişime yardımcı olmak, mevzuat ve uygulama değişikliklerini aktarmak amacıyla sürekli olarak seminer, panel, açıkoturum, konferanslar düzenleyen odamızın meslek insanlarına açık yaptığı eğitim odaklı örnek çalışmalarından olan eğitimi tabana yaymak ve sürekli kılan e-eğitim (uzaktan eğitim) modelinin ötesine geçecek bir adım atarak İSMMMO Üniversitesi Kampüsü için burada kullanılabilir bir alan yaratılması da mümkündür. YAŞLI VE HUZUREVİ Mesleğimizi yapan kime sorarsanız aynı şeyleri söyleyecektir; yoğun ve sürekli stres taşıyan,sürekli değişen bir mevzuat yapısı sebebiyle ipin ucunu kaçırmadan sürekli öğrenmeyi zorunlu kılan,artık konusunda ihtisaslaşmazsan biliyorum demenin çok zor olduğu,kamu otoritesinin tahakkuk merkezi olmak gibi önemli bir görevi üstlenmiş,hatası Çevre va Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi 173

11 affedilmeyen ve cezalandırılan,zamanlı işler sebebiyle ipin ucunu sürekli tutmak zorunda kalındığı için çok fazla boş vakit bulamayan, günün şartları sebebiyle müşteri veli nimettir dayatması sebebiyle parasını da almadan makbuzunu kesip vergisini de ödediğimiz, ömrümüzü törpüleyen bu duruma ses çıkarmadan hala mesleğini ekmek teknesinden dışarıya çıkamadan emekli olan bir meslek grubuyuz. Önümüzdeki dönemde; odamızın hazırladığı kurumsallaşma projesi çerçevesinde hareket edenler başlarını işyerlerinden dışarı çıkarma fırsatına daha çok sahip olacaklardır. Kurumsallaşma Projesi kapsamında ortaklaşma projesini de önümüze koymakta ve birlikten kuvvet doğar sözünü bir kere daha değerlendirmenin faydasına inanıyoruz. Türkiye nin güzel yörelerinden birinde; yaşlandığımızda ya da huzur istediğimizde bizlere yuva olacak,yalnızlığımızı unutturacak, bakımımızı üstlenecek vakıf olarak işletilecek,bir küçük köy olan, içerisinde hastabakıcısı,aşçısı,koşuştu ranları bulunan, bir tatil gibi geçecek kalan ömrünüze ömür katacak ve ihtiyacı olanlara yetecek barınma ve yaşam olanakları sunacak yaşlı ve huzur evi projemizi destekleyiniz. Yer, mekan ve proje konularında tüm meslektaşları yöre belediyeleri ve ilgilileriyle irtibata ve bizimle bilgi paylaşımına davet ediyoruz. Komitemize gelecek her öneri ayrı ayrı değerlendirilecek ve yönetime iletilecektir. Doğanın dengesi bozulmadan durdukça, Irmaklar hep yerinde aktıkça, Siz de sağlıklı kalınız, Kendinize ve çevrenize iyi bakınız. Çevre Ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi Aralık

Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Doğal Afetler Komitesi

Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Doğal Afetler Komitesi ÇEVRE, SOSYAL SORUMLULUK VE DOĞAL AFETLER KOMİTESİ (01.01.2013-31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Odamız tarafından 2013 Yılı Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Çevre, Sosyal Sorumluluk

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Yerel Yönetimler İçin Sera Gazı Salım Envanteri (Karbon Ayak İzi) nin Önemi

Yerel Yönetimler İçin Sera Gazı Salım Envanteri (Karbon Ayak İzi) nin Önemi Yerel Yönetimler İçin Sera Gazı Salım Envanteri (Karbon Ayak İzi) nin Önemi Prof. Dr. Cengiz Türe Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Yeni Mücadele ile Yüzleşmek Kasım 2006 WWF Kimdir? WWF 5 kıtada, 50 den fazla ülkede temsilciliği bulunan dünyanın en büyük ve saygın doğa kuruluşlarındandır. 100 den fazla ülkede

Detaylı

AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA

AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANLAR-İKLİM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU YILLIK EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA EYLÜL Tüm

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı 27 Nisan 2011 KAYSERĠ OSB ġenol ATAMAN 7 Haziran 2011 NĠĞDE OSB 8 Haziran 2011 ADANA Ticaret Odası Kapsam İklim Değişikliği, Küresel Isınma Azaltım (Mitigasyon),

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği Nedir? Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır.böylece güneş ışınları dünyaya daha fazla

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Dünyanın sağlığı bozuldu; İklim Değişikliği

Dünyanın sağlığı bozuldu; İklim Değişikliği Dünyanın sağlığı bozuldu; İklim Değişikliği Dr. Hüseyin Toros (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği) huseyintoros@yahoo.com (İnsan ve Hayat Dergisi Kasım 2011) İklim değişiklikleri, seller ve aşırı sıcaklar gündemden

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI 2 8-3 0 M A Y I S 2 0 1 5 SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2015, 5.ULUSLARARASI Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere bağımlı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Hakkımızda: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi alanında sosyo-ekonomik faktörleri de ele alarak;

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ baskan@nilufer.bel.tr BURSA NIN NİLÜFER İ 2014 Yılı İtibaryile 358.265 Nüfus 64 Mahalle, 50 757

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYON VİZYON

HAKKIMIZDA MİSYON VİZYON HAKKIMIZDA 2001 yılından beri mesleki tecrübe, bilgi birikimi ve müşteri odaklı çözüm üretme anlayışı ile birçok büyük projeye imza atan Mert Group, Elektronik/Enerji/İnşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

HAKKIMIZDA Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Günel Apt. No.4/8 Bağdat Cad. Göztepe Kavşağı 34730 Kadıköy, İstanbul www.mertgroup.com.

HAKKIMIZDA Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Günel Apt. No.4/8 Bağdat Cad. Göztepe Kavşağı 34730 Kadıköy, İstanbul www.mertgroup.com. HAKKIMIZDA 2001 yılından beri mesleki tecrübe, bilgi birikimi ve müşteri odaklı çözüm üretme anlayışı ile birçok büyük projeye imza atan Mert Group, Elektronik/Enerji/İnşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5 Mart 2009 Kayseri Toplantısı 6 Mart 2009 Niğde Toplantısı 12 Mart 2009 Adana Toplantısı İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği,

Detaylı

III. ÇALIŞMA GRUBU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE UYUM. 2. ÇALIŞTAY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SAĞLIK

III. ÇALIŞMA GRUBU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE UYUM. 2. ÇALIŞTAY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SAĞLIK III. ÇALIŞMA GRUBU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE UYUM 2. ÇALIŞTAY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SAĞLIK 29 Haziran 2007, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Küresel. İklim değişikliği

Küresel. İklim değişikliği Küresel İklim değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 nedir? Küresel iklim değişikliği Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır. Böylece güneş

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk Tarih: 13.01.2013 Sayı: 2013/01 (RAPOR 13 OCAK PAZAR GÜNÜNE AMBARGOLUDUR) Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu na göre; Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk İstanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

2014 «Su Gelecektir» Sosyal Sorumluluk Projesi

2014 «Su Gelecektir» Sosyal Sorumluluk Projesi 2014 «Su Gelecektir» Sosyal Sorumluluk Projesi Geberit Hakkında 1874 yılında Albert Geberit tarafından İsviçre de kurulan Geberit; rezervuar, boru gibi duvar arkasındaki teknolojiler konusuna odaklanmış

Detaylı

1,5 YIL 2007 DE KULLANILAN YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN OLUŞMASI İÇİN GEREKEN SÜRE

1,5 YIL 2007 DE KULLANILAN YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN OLUŞMASI İÇİN GEREKEN SÜRE YÖNETİCİ ÖZETİ 2010 - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı Yeni türlerin keşfinin sürdüğü, ancak kafesteki kaplan sayısının doğada yaşayan kaplan sayısını geçtiği yıl (Shu-Jin Luo, 2008) Biyolojik çeşitlilik

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

IRENEC MAYIS ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI.

IRENEC MAYIS ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI. IRENEC 2017 18-20 MAYIS 2017 www.irenec.org SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2017, Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere

Detaylı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı Bi Ul E Hi tl EP t E li h Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı L Agence Française de Développement (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR)

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak. siliyoruz

Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak. siliyoruz Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izimizi siliyoruz Dünyamız ısınıyor... Son yıllarda yapılan ölçümler bize dünyanın kaybettiği ısıdan daha fazlasını atmosferde tutmaya başladığını gösteriyor.

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

TURMEPA Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Deniz Temiz Turmepa

TURMEPA Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Deniz Temiz Turmepa TURMEPA 2003-2005 yılları süresince Deniz Temiz Derneği/TURMEPA nın İstanbul Boğazı ve İzmir Körfezi nde katı ve sıvı atık temizliği için başlattığı projeye destek verdik. Deniz Temiz Turmepa işbirliğiyle

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

DA KÜRESEL ISINMA ĐLE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ NEDENĐ OLAN SERA GAZI EMĐSYONLARI HAKKINDA ÇEVRE EYLEM PLANI POLĐTĐKALARI

DA KÜRESEL ISINMA ĐLE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ NEDENĐ OLAN SERA GAZI EMĐSYONLARI HAKKINDA ÇEVRE EYLEM PLANI POLĐTĐKALARI ÇĐN ve HĐNDĐSTAN DA KÜRESEL ISINMA ĐLE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ NEDENĐ OLAN SERA GAZI EMĐSYONLARI HAKKINDA ÇEVRE EYLEM PLANI POLĐTĐKALARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI Ekonomik çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü.

Detaylı

Küresel Karbon Salımları ve Küresel Karbon Ticareti

Küresel Karbon Salımları ve Küresel Karbon Ticareti Küresel Karbon Salımları ve Küresel Karbon Ticareti Ahmet Cangüzel TANER Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişiklikleri faili sera gazı emisyonları

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI DERSĐN SORUMLUSU:Prof.Dr.Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:S.Erman SEVDĐ DENEYĐN ADI:FOTOVOLTAĐK PĐL YAPIMI;GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ DENEYĐN AMACI:GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN ELEKTRĐK

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ STK BULUŞMASI 20 Aralık k 2006 Otel Seyhan, Adana

ĞİŞİKLİĞİ STK BULUŞMASI 20 Aralık k 2006 Otel Seyhan, Adana İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ İÇİN STK BULUŞMASI 20 Aralık k 2006 Otel Seyhan, Adana İklim Değişikli ikliği i Alanında nda Ortaklıklar; klar; Gerekli mi? Nasıl? Dünyamızı tehdit eden en büyük b k tehlikelerden

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

etur-türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ YOLLARI ELEKTRİKLENDİRİYOR TUR PROGRAMI SPONSORLUK DOSYASI SÜRDÜRÜLEBİLİR bir dünya için el ele

etur-türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ YOLLARI ELEKTRİKLENDİRİYOR TUR PROGRAMI SPONSORLUK DOSYASI SÜRDÜRÜLEBİLİR bir dünya için el ele Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİR bir dünya için el ele etur-türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ YOLLARI ELEKTRİKLENDİRİYOR TUR PROGRAMI SPONSORLUK DOSYASI 2016 www.turkey.cleantechopen.org Turkey Günümüzün temel sorunlarını çözecek

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ YALÇIN ÜN Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdür V. Nisan 2013 - İstanbul SUNUM

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ, BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ, KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKĠYE

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ, BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ, KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKĠYE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ, BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ, KYOTO PROTOKOLÜ VE TÜRKĠYE Gözde SEVĠLMĠġ Bugün küresel ölçekte karşılaştığımız en önemli problemlerden biri iklim değişikliğidir.

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı