İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları"

Transkript

1 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı 2. İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum 3. Sera Gazı Emisyon Envanteri 4. Finansman 5. Teknoloji Geliştirme ve Transferi 6. Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme 7. Hava Yönetimi Çalışma Gruplarına ilişkin genel hususlar aşağıda listelenmektedir. Çalışma gruplarının faaliyetleri koordinatör kurum tarafından koordine edilir. kurum, yapılacak çalışmanın konusuna göre ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin çalışmalara katılımını teşvik eder. Çalışma grubu yıllık çalışma programı hazırlamak, Kurula teknik destek sağlamak, Kurul kararları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını Kurula raporlamak ile görevlidir. Çalışma grubunca karar alınması halinde aşağıdaki tabloda yer alan çalışma konularına, sorumlu kurum belirtilmek suretiyle ilave çalışma konuları dahil edilebilir. Çalışma grubu, yılda en az iki kere olmak üzere çalışma grubu koordinatörü tarafından bildirilen yer ve zamanda toplanır. Çalışma grubu, koordinatör kurum tarafından en az Genel Müdür Yardımcısı veya bu kadronun bulunmadığı kurumlarda en az Daire Başkanı düzeyinde temsil edilir. Çalışma gruplarında yer alan kurum ve kuruluşlar, biri en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere iki temsilci tarafından temsil edilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her Çalışma grubunun daimi üyesidir ve çalışma gruplarınca gerçekleştirilecek tüm çalışmalara katılım sağlar. Çalışma gruplarının faaliyetlerine destek olmak üzere iklim değişikliği ve hava yönetimi alanında uzmanlıkları bulunan danışmanlar grup çalışmalarına dahil edilebilir. 1

2 İDHYKK Danışmanlar Sekretarya Sera Gazı Emisyon Azaltımı İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Çalışma Grubu Sera Gazı Emisyon Envanteri Finansman Teknoloji Geliştirme ve Transferi Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Hava Yönetimi TÜİK HM BSTB 2

3 SGE Azaltımı Elektrik Üretimi Sektöründe SGE Azaltımı (ETKB) Binalar Sektöründe SGE Azaltımı () Sanayi Sektöründe SGE Azaltımı (BTSB) Ulaştırma Sektöründe SGE Azaltımı (UHDB) Atık Sektöründe SGE Azaltımı () Tarım Sektöründe SGE Azaltımı (GTHB) AKAKDO Sektöründe SGE Azaltımı (OSİB) SGE Projeksiyonları () Karbon Piyasaları () İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Su Kaynakları Yönetimi (OSİB) Tarım ve Gıda Güvencesi (GTHB) Afet Risk Yönetimi (AFAD) İnsan Sağlığı (SB) Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık (OSİB) Turizm (KTB) İklim Değişikliği Projeksiyonları ve Sistematik Gözlem (OSİB) Karşı Önlemlerin Ekonomik Etkileri (EB) Ulaştırma Altyapıları (UDHB) Karşı Önlemlerin Ekonomik Etkileri (EB) 3

4 1 SGE Azaltımı 1. BMİDÇS ye sunulan ulusal raporların hazırlanmasına gerekli katkıyı sağlamak ÇALIŞMA KONULARI: 2. Sera gazı emisyonlarının azaltımı amacıyla uygun politika Elektrik Üretimi Sektöründe SGE Azaltımı ve önlemleri belirleme çalışmaları ile bu konuda faydamaliyet analizleri yapmak (ETKB) 3. Önlemler Gözetilmeyen, Önlemler Gözetilen ve İlave Binalar Sektöründe SGE Azaltımı () Önlemler Gözetilen senaryoları kapsayacak şekilde sera gazı Sanayi Sektöründe SGE Azaltımı (BTSB) emisyonu trendlerini çalışmak Ulaştırma Sektöründe SGE Azaltımı (UHDB) Atık Sektöründe SGE Azaltımı () Tarım Sektöründe SGE Azaltımı (GTHB) Arazi Kullanımı ve Ormancılık Sektöründe SGE Azaltımı (OSİB) SGE Projeksiyonları () Karbon Piyasaları () Karşı Önlemlerin Ekonomik Etkileri (EB) 4. Sera gazı emisyon azaltımına yönelik strateji ve eylem planları ile ilgili diğer sektör strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına, güncellenmesine ve izlenmesine katkıda bulunmak 5. Ulusal karbon piyasasının kurulması ve yönetilmesine ilişkin politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla teknik çalışmalar gerçekleştirmek, karbon piyasalarına entegrasyon için analizler yapmak 6. Sera gazı emisyon azaltımı kapsamında alınan karşı önlemlerin ekonomik etkilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak 7. BMİDÇS müzakerelerini takip etmek, ülke katkılarını hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve raporlamak 8. Sera gazı emisyon azaltımına ilişkin Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmek 9. Uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katkı vermek ve görüş sunmak 4

5 2 İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Çalışma Grubu ÇALIŞMA KONULARI: Su Kaynakları Yönetimi (OSİB) Tarım ve Gıda Güvencesi (GTHB) Afet Risk Yönetimi (AFAD) İnsan Sağlığı (SB) Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık (OSİB) Turizm (KTB) İklim Değişikliği Projeksiyonları ve Sistematik Gözlem (OSİB) Karşı Önlemlerin Ekonomik Etkileri (EB) Ulaştırma Altyapıları (UDHB) 1. BMİDÇS ye sunulan ulusal raporların hazırlanmasına gerekli katkıyı sağlamak 2. İklim değişikliğine uyum amacıyla uygun politika ve önlemleri belirleme çalışmaları yapmak 3. İklim değişikliğine uyuma yönelik strateji ve eylem planları ile ilgili diğer strateji ve eylem planlarını hazırlamak, güncellemek ve izlemek 4. BMİDÇS müzakerelerini takip etmek, ülke katkılarını hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve raporlamak 5. İklim sistemi çalışmaları, modelleme ve tahmin, iklim değişikliğinin etkilerini ve cevap seçeneklerinin analizini içeren sosyo-ekonomik analizler ile araştırma ve azaltma ile uyum teknolojilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak 6. Atmosferik, bölgesel, ulusal iklim gözlem sistemlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak 7. İklim değişikliğinin etkilerine uyum kapsamında alınan karşı önlemlerin ekonomik etkilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak 8. İklim değişikliğine uyuma yönelik Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmek 9. Uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara katkı vermek, görüş sunmak 10. Uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katkı vermek ve görüş sunmak 5

6 3 Sera Gazı Emisyon Envanteri TÜİK 1. Ulusal sera gazı emisyonlarını hesaplamak ve değerlendirmek 2. BMİDÇS ye sunulan Ulusal Sera Gazı Emisyon envanteri ile Genel Raporlama Tablosunun (CRF) hazırlanmasına katkıda bulunmak 3. BMİDÇS ye sunulan ulusal raporların hazırlanmasına gerekli katkıyı sağlamak 4. BMİDÇS kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek,ülke katkılarını hazırlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak 5. BMİDÇS müzakerelerini takip etmek, ülke katkılarını hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve raporlamak 6. Uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katkı vermek ve görüş sunmak 7. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına yönelik uygulamaların sağlıklı işleyişinin temini amacıyla özel sektör ile istişarede bulunmak 6

7 4 Finansman HM 1. Türkiye'nin ikili ve çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası iklim fonlarından yararlanması olanaklarını araştırmak 2. BMİDÇS ye sunulan ulusal raporların hazırlanmasına gerekli katkıyı sağlamak 3. BMİDÇS müzakerelerini takip etmek, ülke katkılarını hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve raporlamak 4. Uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katkı vermek ve görüş sunmak 5 Teknoloji Geliştirme ve Transferi BSTB 1. BMİDÇS ye sunulan ulusal raporların hazırlanmasına gerekli katkıyı sağlamak 2. BMİDÇS müzakerelerini takip etmek, ülke katkılarını hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve raporlamak 3. Teknoloji Transferi Çerçevesi altında kalan tematik alanlarda ve Teknoloji Mekanizması kapsamındaki yapıların görev alanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek 4. Uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katkı vermek ve görüş sunmak 7

8 6 Eğitim ve Bilinçlendirme 1. BMİDÇS ye sunulan ulusal raporların hazırlanmasına gerekli katkıyı sağlamak 2. Eğitim, öğretim ve kamuoyu bilgilendirmesi alanında politika geliştirmek 3. lar arasında işbirliği sağlayarak farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yapmak 4. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi, eğitim materyalleri, öğretim programları, kaynak veya bilgi merkezleri konularında ülke çapında yapılan çalışmaları raporlamak 5. Kamuoyu bilgilendirme kampanyaları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katılımı ve uluslararası aktivitelere katılım konusunda yapılan çalışmaları raporlamak 8

9 7 Hava Yönetimi 1. Hava kirleticileri emisyon envanterini ülkemize özgü bilgileri içerecek şekilde iyileştirmek ÇALIŞMA KONULARI Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri Hava Kirleticileri Emisyon AzaltımI Hava Kirliliği Taşınımı ve Etkilerinin Değerlendirilmesi 2. Sektörel olarak emisyon oluşumuna neden olan faaliyet alanlarına ilişkin her türlü bilgiyi toplamak 3. Ulusal emisyon faktörlerini geliştirmek 4. Uzun menzilli ve ulusal/bölgesel/yerel ölçekte mevcut ya da oluşabilecek taşınımı ve olası etkileri ortaya koymak ve değerlendirmek 5. Hava yönetimi alanında akademik çalışmalar ile kapsamlı şekilde yönlendirici faaliyetlerin yapılabilmesi ve ulusal hava yönetimi planlamalarının temsiliyetinin arttırılması amacıyla ayrı ayrı toplanarak entegre çalışmalar yapması planlanmaktadır. 9

10 Kısaltmalar AFAD BMİDÇS BTSB EB ETKB GTHB HM İDHYKK KTB OSİB SB SGE TÜİK UDHB : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı : Ekonomi Bakanlığı : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı : Hazine Müsteşarlığı : İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu : Kültür ve Turizm Bakanlığı : Orman ve Su İşleri Bakanlığı : Sağlık Bakanlığı : Sera gazı emisyonları : Türkiye İstatistik u Başkanlığı : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 10

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Türkiye de Karbon Piyasası

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Türkiye de Karbon Piyasası T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Türkiye de ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekim 2012 Türkiye de Türkiye de KARBON PİYASALARI Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü nün emisyon ticaretine konu olan esneklik

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı